Byla 2-50-723/2014
Dėl skolos priteisimo, tretysis asmuo – UAB „BSI manage group“

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,

2sekretoriaujant D. Dubakienei,

3dalyvaujant ieškovei O. S., jos atstovei adv. T. Avgustinovič,adv. K. Račaitei,

4atsakovui V. G., jo atstovui adv. P. Kazakavičiui, nedalyvaujant trečiajam asmeniui UAB „BSI manage group“,

5teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės O. S. ieškinį atsakovui V. G. dėl skolos priteisimo, tretysis asmuo – UAB „BSI manage group“,

Nustatė

6ieškovė O. S. patikslintu ieškiniu, kuris patikslintas pareiškimu dėl ieškinio dalyko patikslinimo, prašo išieškoti iš atsakovo V. G. 9 604,24 Lt skolos, 182,88 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b.l. 17-19, 85-86; t. 2, b.l. 81).

7Ieškinyje nurodė, kad 2008-08-08 UAB „BSI manage group“ sudarė su atsakovu buto vidaus apdailos darbų sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „BSI manage group“ įsipareigojo atlikti vidaus apdailos darbus bute adresu ( - ), o atsakovas įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir už juos sumokėti sutartyje nustatyta tvarka bei terminais. 2008-08-13 šalys pasirašė lokalinė sąmatą, kurioje numatė darbų apimtis ir kainas - bendra darbų vertė sudarė 51 662 Lt. 2008-08-14 atsakovas sumokėjo UAB „BSI manage group“ 15 000 Lt avansą. 2008-12-24 UAB „BSI manage group“ pateikė atsakovui atliktų darbų aktą bei buto vidaus apdailos darbų priėmimo perdavimo aktą Nr. ( - ), tačiau atsakovas šių dokumentų nepasirašė, tačiau 2009-01-26 faksu pateikė UAB „BSI manage group“ pastebėtų defektų aktą, kuriame nurodė nekokybiškai atliktų darbų sąrašą. Nors 2009-01-26 defektų akte atsakovas nurodė net ir darbus, kuriuos atlikti turėjo ne UAB „BSI manage group“ darbuotojai, siekiant bendradarbiauti ir ko greičiau gauti pilną atsiskaitymą už atliktus darbus UAB „BSI manage group“ defektus pašalino savo sąskaita ir 2009-07-24 pateikė atsakovui buto apdailos darbų perdavimo priėmimo aktą Nr. ( - ), tačiau ir šiuo akto atsakovas nepasirašė. 2008-12-24 UAB „BSI manage group“ darbų apmokėjimui, atsižvelgiant į 2008-08-14 atsakovo sumokėtą avanso sumą, pateikė atsakovui PVM sąskaitą ( - ) Nr. ( - ) 36662 Lt sumoje. Šią sąskaitą atsakovas apmokėjo iš dalies (2009-03-26 mokėjimo nurodymu Nr. ( - ) sumokėjo 4000 Lt; 2009-03-28 mokėjimo nurodymu Nr. ( - ) - 1000 L; 2009-11-05 mokėjimo nurodymu Nr. ( - ) - 4000 Lt; 2009-11-05 mokėjimo nurodymu Nr. ( - ) - 2000 Lt; 2009-11-06 mokėjimo nurodymu Nr. ( - ) - 1000 Lt). Pagal CK 6.655 str. 1 d. atsakovas privalėjo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, arba užsakovo sutikimu anksčiau nustatyto termino. Atsižvelgiant į tai, kad atlikus defektų šalinimą tarp atsakovo ir UAB „BSI manage group“ jokių ginčų neliko, 2009 lapkričio mėnesį atsakovas vykdė mokėjimus rangovui, galima teigti, kad atsakovas darbus priėmė ir privalo už juos atsiskaityti. Pagal 2008-08-08 sutarties 4.3.1. p. Užsakovas atsiskaito su rangovu kas mėnesį pagal pateiktus atliktų darbų aktus. Pagal 8.2. p. atsakovui vėluojant atsiskaityti su rangovu sutartyje nustatytu laiku jis privalo mokėti 0,01% laiku nesumokėtos sumos delspinigius. 2011‑10‑21 pagal reikalavimų perleidimo sutarti ieškovė įsigijo reikalavimo teisę į atsakovo skolą.

8A. V. G. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko (t. 1, b.l. 39-42). Nurodė, kad neginčija aplinkybės, jog 2008-08-08 Buto vidaus apdailos darbų sutarties Nr. ( - ) pagrindu UAB „BSI manage group“ atsakovui priklausančiame bute, esančiame ( - ), vykdė apdailos-remonto darbus. Sutarties 2.1. p. UAB „BSI manage group“ įsipareigojo visus apdailos darbus, nurodytus priede Nr. 1 bei suderintoje sąmatoje baigti iki 2008 m. rugsėjo 12 d. Sutarties 3 str. šalys aptarė, jog pilnai ir tinkamai atlikti buto vidaus apdailos darbai užsakovui (atsakovui) perduodami pagal darbų priėmimo-perdavimo aktą, kurį pasirašo abi šalys. Sutarties 4.1. p. buvo nustatyta preliminari buto vidaus apdailos darbų bei jiems atlikti sunaudotinų medžiagų kaina - 51662 Lt su PVM, kartu pažymint, jog užsakovas su rangovu atsiskaito už šio faktiškai atliktus darbus. Po Sutarties pasirašymo UAB „BSI manage group“ pateikė atsakovui Lokalinę sąmatą 51662 Lt sumai, pagal kurią pradėjo vykdyti atsakovui priklausančio buto apdailos-remonto darbus. Artėjant Sutartyje numatytam terminui, iki kurio UAB „BSI manage group“ turėjo užbaigti visus darbus, atsakovas, patikrinęs darbus vietoje, minėtoje Lokalinėje sąmatoje pažymėjo, kurie UAB „BSI manage group“ darbai yra visiškai arba dalinai atlikti, o kurie apskritai nėra padaryti. Kadangi UAB „BSI manage group“ buto apdailos darbus vykdė iš atsakovo (užsakovo) medžiagų, Lokalinėje sąmatoje ženklu „ – „ šalys pažymėjo medžiagų įrašus, šalims sutarus, jog šiomis sumomis mažės bendra sąmatos suma. Tokiu būdu, pradinė Lokalinės sąmatos suma sumažėjo iki 40712,44 Lt su PVM. Tą aplinkybę, kad pradinė - preliminari Lokalinė sąmata šalių buvo pakoreguota, patvirtina 2009-01-30 „BSI manage group“ atsakovui pateiktas Atliktų darbų aktas, kuriame atliktų darbų suma nurodoma jau tik 41167 Lt su PVM. Minėtas Atliktų darbų aktas atsakovui kėlė didelių abejonių, kadangi UAB „BSI manage group“ akte buvo pažymėjusi kur kas didesnį atskirų darbų kiekį bei plotą, kuriame buvo vykdomi buto apdailos-remonto darbai. Dėl šios priežasties, Atliktų darbų akte atsakovas, kartu su UAB ..BSI manage group“ atstovu dar kartą žymėjo tuos darbus ir jų sumas, kurios faktiškai neatitiko tikrovės. Tokiu būdu, faktiškai atliktų darbų (dar nevertinant jų kokybės) suma nuo 40712,44 Lt su PVM sumažėjo iki 32744,85 Lt su PVM. Kaip pripažįsta ieškovė, iš šalių sulygtos darbų sumos, atsakovas yra sumokėjęs UAB „ BSI manage group“ 27000 Lt. Taigi, atsakovo faktiškai nesumokėta UAB „BSI manage group“ suma sudarytų 5744,85 Lt. Ši suma UAB „BSI manage group“ nebuvo sumokėta dėl trijų priežasčių: 1) priešingai nei nurodė UAB „BSI manage group“, darbai buvo vykdomi iš užsakovo medžiagos; 2) atsakovas nustatė eilę UAB „BSI manage group“ atliktų darbų defektų, kurie nebuvo tinkamai ištaisyti; 3) UAB „BSI manage group“ šiurkščiai pažeidė darbų atlikimo terminus. Buto apdailos darbų perdavimo - priėmimo aktai atsakovo nėra pasirašyti, nors juose ir nurodoma, kad „Užsakovas priima atliktų darbų rezultatą“. Tai, kad atsakovas šių aktų nepasirašė patvirtina, kad darbai buvo atlikti netinkamai, todėl juos buvo atsisakyta priimti. Pažymėjo, kad nors UAB „BSI manage group“ pagal sutartį buvo įsipareigojusi buto apdailos darbus atlikti ir užbaigti iki 2008-09-12, pagal jau minėtus Darbų perdavimo - priėmimo aktus darbus UAB „BSI manage group“ siekė perduoti atitinkamai 2008-12-24 bei 2009-07-24, t.y. akivaizdžiai praleidus Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą. Dėl paminėtų priežasčių, šalių žodžiu buvo sutarta, jog atsakovas UAB „BSI manage group“ už atliktus darbus yra atsiskaitęs pilnai ir tinkamai. Atsižvelgiant į išdėstyta, atsakovas mano buvęs neskolingas UAB „BSI manage group“, todėl nėra skolingas ir minėto juridinio asmens tariamo reikalavimo įgijėjui. Atsakovas remdamasis CK 1.125 str. 8 d. prašo taikyti ieškovės pareikštam reikalavimui ieškinio senatį.

9Ieškovė dublike (t. 1, b.l. 61-62) nurodė, kad atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo atsikirtimus (kad darbai buvo vykdomi iš atsakovo medžiagų; atsakovas nustatė atliktų darbų defektus, kurie nebuvo tinkamai ištaisyti; UAB „BSI manage group“ šiurkščiai pažeidė darbų atlikimo terminus). Nors atsakovas nurodo, kad jis ir UAB „BSI manage group“ susitarė sumažinti 2008-08-13 lokalinės sąmatos sumą iki 40712,44 Lt dėl to, kad dalis darbų buvo vykdomi iš atsakovo medžiagų, tačiau atsakovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių šių medžiagų įsigijimą, bei nepateikė rašytinio šalių susitarimo, patvirtinančio 2008-08-13 lokalinės sąmatos keitimą. Ieškovė su atsakovo pateiktais atliktų darbų aktais, nesutinka, nes aktai yra šalių nepasirašyti, atliktų darbų kiekiai prieštarauja 2008-08-13 šalių suderintai lokalinei sąmatai. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad pagal LR CK 6.697, 6.699 str. nustatytą tvarką dėl defektų jis kreipėsi į UAB „BSI manage group“. Pažymėjo, jog atsakovo atsisakymas atsiskaityti už atliktus darbus dėl to, kad UAB „BSI manage group“ pažeidė darbų atlikimo terminus taip pat yra neteisėtas, kadangi pagal 2008-08-08 buto vidaus apdailos darbų sutarties Nr. ( - ) 8.1. punktą, jis turėjo galimybę iš UAB „BSI manage group“ reikalauti sumokėti 0,01% delspinigių nuo bendros darbų sumos už kiekvieną uždelstą baigti darbus dieną, tačiau tuo nepasinaudojo. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad atsakovas ir UAB „BSI manage group“ susitarė dėl darbų atlikimo terminų pratęsimo. Mano, kad atsakovo motyvas ir prašymas taikyti 3-jų metų ieškinio senaties terminą yra nepagrįstas, nes ieškinys yra pareikštas dėl atsiskaitymų ir sutartinės prievolės nevykdymo, tokiems reikalavimams CK 1.125 nenumato sutrumpintų ieškinio senaties terminų.

10Atsakovas triplike (t. 1, b.l. 70-72) nurodė, kad ieškovės į bylą pateiktas 2008-12-24 Atliktų darbų aktas atsakovo nėra pasirašytas. Taigi ieškovė niekaip nepagrindžia, kad ginčo darbai iš tiesų buvo atlikti ta apimtimi, kurią šalys patvirtino Lokalinėje sąmatoje. Pažymėjo, kad sutartimi atsakovas besąlygiškai neįsipareigojo sumokėti UAB „BSI manage group“ 51662 Lt dydžio sumos už buto apdailos darbus. Sutarties 4.1. p. buvo nustatyta preliminari buto vidaus apdailos darbų bei jiems atlikti sunaudotinų medžiagų kaina - 51662 Lt su PVM, kartu pažymint, jog užsakovas su rangovu atsiskaito už šio faktiškai atliktus darbus. Būtent ieškovei pagal CPK 178 str. tenka pareiga įrodyti, jog visi šalių sulygti darbai UAB „BSI manage group“ buvo atlikti tinkamai ir perduoti atsakovui, o taip pat, kad darbai buvo atliekami rangovo medžiagomis. Tokių įrodymų į bylą nėra pateikta. Ieškovė neįrodo, jog UAB „BSI manage group“ pirko apdailos medžiagas, įrankius, priemones bei santechnikos įrangą, todėl ieškinys šioje dalyje negali būti tenkinamas. Buto vidaus apdailos darbų sutarties 11.1. p. aiškiai įtvirtina, kad „sutartis gali būti keičiama arba papildoma tik atskiru, raštišku Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi“. Ieškovei nepagrindžiant, jog Sutarties vykdymo terminas šalių buvo pratęstas, laikytina, kad UAB „BSI manage group“ galiojo ir buvo privaloma sutartį įvykdyti per joje įtvirtintą terminą - iki 2008-09-12. (2.1. p.). CK 6.652 str. 2 d. numato, kad jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita, rangovas atsako ir už darbų pradžios ar pabaigos termino, ir už tarpinių terminų pažeidimą. Jeigu rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą, tai užsakovas turi teisę atsisakyti priimti įvykdžius prievolę atliktą darbą (CK 6.652 str. 4 d.). CK 6.662 str. 1 d. taip pat imperatyviai įtvirtina, jog Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas - perdavęs atliktus darbus. Šiuo atveju ieškovė nepateikia į bylą dokumento, kuris pagrįstų besąlyginį arba net ir sąlyginį UAB „BSI manage group“ atliktų darbų priėmimą atsakovo vardu, todėl ieškinys laikytinas nepagrįstu ir neįrodytu. Taip pat palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją, jog ieškovės ieškinys yra teikiamas praleidus 3 metų ieškinio senaties terminą.

112013-09-13 atsakovas pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus (t. 1, b.l. 146-149) nurodydamas, kad Rangos sutarties 6.1. p. numatyta, kad rangovas darbus pagal sutartį atlieka pagal projektą, šalių suderintą atliekamų darbų sąrašą ir teisės aktų reikalavimus. UAB „BSI manage group“ parengta Lokalinė sąmata yra parengta pažeidžiant teisės aktų reikalavimus ir UAB „BSI manage group“ suklaidinus atsakovą dėl tikrųjų darbų bei medžiagų įkainių dydžio. Kvalifikuotos specialistės R. S. parengta Lokalinė sąmata Nr. ( - ), kurioje išvardinami tie patys darbai ir medžiagos kaip ieškovės į bylą pateiktoje Lokalinėje sąmatoje, tačiau nurodomi tikrieji teisės aktuose numatyti darbų bei medžiagų įkainiai, kurių bendra suma sudaro 22222 Lt, o ne ieškovės nurodomi 51662 Lt ar 45327,19 Lt. Mano, kad UAB „BSI manage group“ dirbtinai padidino darbų bei medžiagų įkainius, siekiant pritraukti Lokalinės sąmatos sumą prie preliminariai šalių sutartos 51662 Lt su PVM dydžio sumos. Tuo atveju, jeigu traktuoti, kad visus darbus UAB „BSI manage group“ atliko pilnai ir tinkamai (preciziškai pagal Lokalinę sąmatą), tokių darbų vertė yra minėta 22222 Lt dydžio suma. Kadangi atsakovas UAB „BSI manage group“ yra sumokėjęs 27000 Lt, laikytina, kad su UAB „BSI manage group“ atsakovas yra pilnai atsiskaitęs ir dar permokėjęs minėtai kompanijai. Pažymėjo, kad ieškovės į bylą pateiktos PVM sąskaitos faktūros ir kvitai, išrašyti nuo 2008-08-12 iki 2008-07-02 (23 vnt.), kurių bendra suma sudaro 7105,60 Lt, buvo išrašytos dar iki 2008 m. rugpjūčio 8 d. Buto vidaus apdailos darbu sutarties pasirašymo ir preliminarios 2008 m. rugpjūčio 13 d. Lokalinės sąmatos pasirašymo, todėl šios prekės (medžiagos) negalėjo būti įsigytos atsakovo butui. Mano, kad ieškovės į bylą pateiktos atskiros PVM sąskaitos faktūros ir kvitai negali būti laikomi tariamą atsakovo skolą pagrindžiančiais dokumentais dėl šių priežasčių: 1) 2008-09-24 PVM sąskaita faktūra (70,75 Lt) nurodo santechnikos medžiagų ir įrangos įsigijimą, nors minėtas prekes atsakovas butui įsigijo savo lėšomis ir yra pateikęs teismui tai pagrindžiančius dokumentus; 2) 2008-09-18 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) (647,88 Lt) vardija elektros jungiklių, kištukų, perjungėjų halogeninių lempučių įsigijimą, nors šias prekes atsakovas įsigijo savomis lėšomis. Be to, ąžuolo spalvos perjungiklių bute nėra; 3) 2008-09-04 PVM sąskaitoje faktūroje Nr. ( - ) (176,63 Lt) nurodomas klijų tapetams, o taip pat statybos įrankių įsigijimas, tačiau 2008 m. rugpjūčio 8 d. Buto vidaus apdailos darbų sutartis Nr. ( - ) nenumatė, jog atsakovas (užsakovas) finansuos statybos ir apdailos darbų įrankių įsigijimą, be to, jokių tapetų bute nėra, todėl ši sąskaita su bute vykdytais darbais nėra susijusi; 4)

122008-09-03 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) (140,05 Lt) nurodo halogeninių lempučių bei keraminių sienų plytelių įsigijimą, tačiau minėtas lemputes atsakovas įsigijo pats, o sąskaitoje faktūroje nurodytų keraminių sienų plytelių bute nėra; 5) Iš 2008-09-03 PVM sąskaitos faktūros Nr. ( - ) (948 Lt) nėra aišku, kokios medžiagos buvo įsigytos, taigi, ši sąskaita nieko nepagrindžia; 6) 2008-08-21 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - ) (2231,47 Lt) nurodo medžiagų (pvz. laminuotos grindų dangos), kurių atsakovo bute nėra, įsigijimą; 7) 2008-08-20 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - ) (624,16 Lt) nurodo medžiagų (pvz. tapetų klijų) įsigijimą, nors tapetai atsakovo bute nebuvo klijuojami. Transformatorius atsakovas įsigijo pats; 8) 2008-08-14 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - ) (374,04 Lt) nurodo darbo įrankių (glazūruotų plytelių pjaustymo prietaisas) įsigijimą, nors darbai pagal Sutartį turėjo būti vykdomi Rangovo darbo prietaisais. Dalies sąskaitoje nurodytų medžiagų nebuvo panaudotos atsakovo bute; 9) 2008-08-14 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - ) (12,98 Lt) nurodo montavimo dėžučių „( - )“ įsigijimą, nors tokių dėžučių atsakovo bute nėra; 2008-08-13 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - ) (339,02 Lt) nurodo tapetų ir klijų tapetams įsigijimą nors tapetai bute nebuvo klijuojami. Atsižvelgiant į tai, mano, kad ieškovė, o galimai ir UAB „BSI manage group“, siekia nesąžiningai pasipelnyti, į bylą pateikiant medžiagų, kurios buvo įsigytos ne atsakovo buto remontui, įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Taip pat atsakovas pažymėjo, kad jam priklausančio buto vidaus apdailos darbai turėjo būti atliekami pagal projektą (6.1. p.), tačiau ieškovė į bylą tokio projekto nėra pateikusi. Taip pat byloje nėra pateikta UAB „BSI manage group“ buto remontui įsigytų medžiagų atitikties deklaracijų.

13Trečiasis asmuo UAB „BSI manage group“ atsiliepimu su patikslintu ieškiniu sutiko ir prašė jį tenkinti pilna apimtimi (t. 2, b.l. 66-68). Nurodė, kad PVM sąskaita - faktūra ( - ) Nr. ( - ) buvo išrašyta 2008-12-24. UAB „BSI Manage group“ prievolė apskaičiuoti PVM atsirado nuo 2008-12-24. Paslaugų teikėjas, kuris yra PVM mokėtojas, išrašęs PVM sąskaitą - faktūrą paslaugų gavėjui, ją išrašo apskaičiuodamas PVM mokestį. PVM mokestį, apskaičiuotą nuo paslaugų vertės paslaugų teikėjui, šiuo atveju UAB „BSI Manage group“, sumoka paslaugų gavėjas - atsakovas. Taigi UAB „BSI Manage group“ turi teisę gauti atlyginimą už darbus iš atsakovo su PVM. Reikalavimo teisės perleidimo atveju ieškovei buvo perleista viskas, ką turėtų gauti UAB „BSI Manage group“ iš atsakovo - darbų kaina su PVM. Antstolės sudarytą faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas ,kaip įrodymas nelaikytinas tinkama įrodinėjimo priemone tokioje byloje, nes: faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas tik užfiksuoja dabar esamą padėtį, tačiau realiai negali vertinti statybos darbų apimties, kiekių ir pan. Be to, protokolas sudarytas tik 2013-11-28, tada atspindi padėtį tik faktinių aplinkybių konstatavimo dienai. Tuo tarpu darbai buvo priduoti 2009 m. liepos mėn. Kaip atsakovo atsikirtimų pagrindas 2013-11-28 faktinio aplinkybių konstatavimo protokolo pagrindu apskaičiuotas atliktų darbų aktas, sudarytas 2008-10-01 kainų lygių, o taip pat lokalinė sąmata 2009-10-01 kainų lygiu (kurią atsakovas neva pateikė ieškovui ir prašė pasirašyti), taip pat negali būti laikoma tinkama įrodinėjimo priemonė tokioje byloje, kadangi jis sudarytas tik faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo pagrindu, R. S. jį sudarė vizualiai neįvertinusi buto, neanalizavusi buto projekto, buto situacijos iki remonto darbų, tad negali būti laikoma tinkama įrodinėjimo priemone byloje. R. S., atestato Nr. ( - ), nėra kvalifikuota atlikti nurodytų paskaičiavimų, nes jos atestatas galioja yra išduotas atlikti ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas, taigi specialistei nesuteikta teisė atlikti statybinės sąmatos paskaičiavimo, tikrinti darbų kiekių, specialistei nesuteikta teisė eiti ypatingo statinio dalies ekspertizės vadovės pareigas. Specialistės R. S. atestatas baigėsi 2012-11-23, byloje duomenų apie atestato atnaujinimą nėra. Atsakovas, gindamasis nuo ieškinio reikalavimo remiasi atliktu darbų aktu 26 919 Lt sumai sudarytu 2013 m. lapkričio 28 d. faktinių aplinkybių konstatavo protokolo pagrindu, vadinasi jau atestato galiojimo laikui pasibaigus. Dėl šios priežasties, atsakovo pateikti įrodymai vertintini itin kritiškai.

14Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė adv. K. Račaitė palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad priteisti prašoma suma grindžiama tuo, kad faktiškai buvo atlikti darbai ir atsakovas pilnai neatsiskaitė. Atsakovas remiasi 2013 m. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu, tačiau darbai pabaigti 2009 m. Toks protokolas nėra tinkamas įrodymas. Byloje yra įrodymai, kad tretysis asmuo atliko darbus. Liudytojų parodymai, pats faktinių aplinkybių konstatavimas ir atliktų darbų aktas, sudarytas trečiojo asmens, tai patvirtina. Atsakovas nesutiko su atliktų darbų aktu, tačiau atsakovas jo nepasirašė nepagrįstai. Atsakovas norėdamas nuginčyti atliktų darbų aktą turėjo reikšti priešieškinį, tačiau šioje byloje to nėra. Atsiliepimas pagal teismų praktiką yra nepakankamas. CK 6 knygos straipsnis reglamentuoja vienašalį atliktų darbų akto pasirašymą. Aktas laikytinas pasirašytu vienašališkai. Nežino, kodėl rangovas nesikreipė pats į teismą. Užsakovas turi pareigą pasirašyti aktą arba jį pagrįstai atmesti. Byloje yra įrodymų, kad aktas atsakovui buvo įteiktas. 2009-01-26 defektų aktas yra, vadinasi darbai buvo priiminėjami. Iš netiesioginių įrodymų apie tai tikrai galima spręsti. Yra raštas dėl darbų perdavimo. Byloje taip pat yra nuotraukos, kur fiksuojama darbų eiga. Vienintelis įrodymas, kad medžiagos buvo panaudotos atsakovo butui yra medžiagų nurašymo aktas (t. 1, b.l. 87-88). Nurašymo aktas gali būti surašomas laisva forma. Šalys buvo susitarę vieneto kainą. Jei nusipirko tarkim už 10 Lt, niekas nedraudžia parduoti už 20 Lt. Darbai prasidėjo 2008-08-14 nuo avanso sumokėjimo. Keli darbininkai galėjo pirkti skirtingose vietose. Negali atsakyti ar visos pateiktos sąskaitos-faktūros skirtos būtent vienam objektui. Ieškinio suma grindžiama ne sąskaita-faktūra, bet atliktų darbų aktais. Atsakovas įsipareigojo sumokėti už faktiškai atliktus darbus. Dėl medžiagų įsigijimo datos, tai galėjo žodžiu susitarti ir nusipirkti anksčiau ar naudoti jau turimas medžiagas.

15Ieškovė O. S. palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad skolą nusipirko iš gerų pažįstamų ir neturi pagrindo jais abejoti, jai pateikė dokumentus ir pasakė, kad jiems nebuvo sumokėta. Kreipėsi į tuos, iš kurių pirko skolą, jai pasakė, kad buvo sutarta dėl tų įkainių. Kai skolą nusipirko iš pradinio kreditoriaus buvo tik sąskaita faktūra ir sutartis. Kadangi pradinis kreditorius teigė, kad darbai buvo atlikti, jai klausimų dėl lokalinėje sąmatoje nurodytų darbų atlikimo nekilo. Pasitikėjo pradiniu kreditoriumi, kuriuos pažinojo, klasiokai. Reikalavimą nupirko už 300 Lt. Jai paaiškino, kad neturi laiko ir galimybių užsiimti skolos išieškojimu, todėl parduoda reikalavimą.

16Ieškovės atstovė adv. T. Avgustinovič nurodė, kad abiejų sutarties šalių 2008-08-13 pasirašyta ir lokalinė sąmata, būtent numatyti darbų apimtys, kiekiai, kokios medžiagos bus naudojamos. Sąmatą abi šalys patvirtino, kad darbų kaina 51 662 Lt. Neginčija, kad darbai užsitęsė, tačiau atsakovas dėl to pretenzijų nereiškė. 2008-12-24 bendrovė pateikė atsakovui atliktų darbų priėmimo aktą, tačiau aktas liko pasirašytas tik vienos šalies. Tačiau kita šalis su tuo aktu buvo supažindinta. Byloje pateiktas atsakovo nurodytų defektų aktas. Šie defektai bendrovės buvo pašalinti ir 2009-07-24 buvo atsakovui pateiktas darbų priėmimo aktas, tačiau liko vėl pasirašytas vienos šalies, nes atsakovas jo nepasirašė. Tačiau jau pradėjus šią bylą teisme, atsakovas pats pateikė šiuos aktus kaip priedus prie jo procesinių dokumentų. Tai patvirtina, kad su tais aktais jis buvo supažindintas ir juos turėjo. Tokiu būdu darbai buvo perduoti. Pabraukymai aktuose buvo atliekami vienasmeniškai atsakovo. Ieškovė iš pradžių kreipėsi į skolų išieškojimo bendrovę, su atsakovu buvo bandyta bendrauti geruoju, tačiau atsakovo prieštaravimus dėl sumų ar darbų apimčių gavo tik teisme, todėl sumažino reikalavimo sumą keliomis pozicijomis. Įstatymai nenumato, kad medžiagas turi pirkti tik sudarus sutartį. Kiekviena bendrovė turi savo atsargas. Medžiagos įsigytos bendrovės, yra nurašymo aktas, kad jos panaudotos tam objektui, tai pagrindžia, kad tie darbai, kurie numatyti lokalinėje sąmatoje, yra įvykdyti. Daiktinių aplinkybių konstatavimo protokolas kelia abejonių, nes surašytas 2013 metais, dabar negali nustatyti ar po to laikotarpio nebuvo padaryti papildomi remontai. Antstolis neturi statybinių žinių ir negali nustatyti kokie darbai ir jų kiekiai atlikti būtent 2008 metais. Jis tik nurodo kokie paėjimai ir medžiagos yra bute šiuo metu. Nuotraukose matyti, kad po darbų dar pastatytos papildomos pertvaros, kurių 2008 metais nebuvo. Tai matyti iš buto išplanavimas ir projektinio plano. Taip pat perkeltos rozetės, kai kur atsirado naujai. Santechnika perstatyta. Radiatorių įvadas pakeistas. Socialinio draudimo išlaidų suma yra, nes darbai vykdyti juridinio asmens, todėl visada skaičiuojama nuo darbuotojų kurie dirba darbo užmokesčio, įrašoma eilutė sąmatoje. Pridėtinės išlaidos (35 proc.), tai skaičiuojamos irgi nuo darbo užmokesčio sumos. Lokalinėje sąmatoje nurodyta koks skaičius imamas. Suma sumažinta ne dėl darbų kainos, o todėl kad nėra medžiagų įsigijimą patvirtinančių dokumentų, sumažinta medžiagų kainos dydžių. Atsakovo pateiktų medžiagų įsigijimo sąskaitų ieškovė nepripažįsta, nes jos buvo įsigytos visiškai kito juridinio asmens ir nėra įrodymų, kad buvo perduotos UAB „BSI manage group“. Pabrėžė, kad iš tikrųjų patikslintas ieškinys yra pagrįstas iš dalies. Tai leidžia teigti, nes apklausti UAB „BSI manage group“ darbuotojai ir vadovai nurodė, jog dalis darbų buvo neįvykdyta, kai kurios medžiagos ir darbai buvo įtrauktos nepagrįstai – dekoratyvinių padų klijavimas, lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu (lokalinės sąmatos 12 ir 13 eilutė), taip pat keramikinių plytelių įrašymas (21 eilutė), grindjuosčių šlifavimas ir lakavimas du kartus (24 eilutė). Likusioje dalyje reikalavimas yra pagrįstas, nes savarankiškų subjektų įkainiai yra šalių susitarimo reikalas. Šalys susitarė dėl įkainių. Atsakovas patvirtino, kad su juo buvo aptarti įkainiai ir darbai. Atsakovo reikalavimas taikyti ieškininę senatį yra visiškai nepagrįstas, nes byla dėl skolos išieškojimo. Atkreipė dėmesį, kad atsakovo pateiktus darbų aktus pagal antstolio konstatavimo protokolą surašė tiesioginė atsakovo pavaldinė ir kuri paliudijo, kad darbų kiekius jai nurodė būtent atsakovas. Šie atliktų darbų aktai negali būti vertinami kaip paruošti nepriklausomo specialisto. Mano, kad ieškinys yra pagrįstas 11 333 Lt sumoje už atliktus darbus. Perskaičiavus delspinigius jie yra pagrįsti 203,99 Lt sumoje, o žyminis mokestis ir bylinėjimosi išlaidos palieka teismo prerogatyvai. Taip pat pagrįstas reikalavimas dėl 5 proc. procesinių palūkanų. Kitoje dalyje atsisako reikalavimų.

17Atsakovas V. G. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovė neteisi. Sąmatą sudarė bendrovė ir jam pateikė. Jis perskaitė ir su preliminariais įkainiais, darbais sutiko. 2008 m. pabaigoje kainos krito, jei 2009 metais būtų kritę kainos ženkliai. Iš sąmatos buvo išbraukti tam tikri kiekiai. Pvz. pagal sąmata plytelių kiekis 20 kv.m., o jis jiems duoda 40 kv.m., nes jie nesugeba susiskaičiuoti. Durų bute yra 4, o jie prašo už tris. Gipso rašo 18, jis moka už 38. Pirma sąmata jie buvo parašę 61 000 Lt, po to sugėdino. Nesuprato, kad atsakovas dirba statybose. Galvojo, kad ims ir pasirašys. Butas 50 kv. m., jie įsipareigojo darbus atlikti per du mėnesius. Jis negalėjo išvyti, nes darbai pradėti jau buvo. Sumokėta turėjo būti pagal faktą. Pats išmatavo, kad kiekiai nurodyti sąmatoje ne tokie, pamatavo metru, paskui antstolį samdė. Iš jų pusės buvo dažai, glaistas ir darbo jėga. Visa kita faktiškai jis pirko ir jiems perdavė. 1 eilutė - mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu – pas juos nurodyta pusantro kubo, o jie rado tik 0,1 kubo. Tokiu būdu užmokestis vietoj 656,27 Lt lieka tik 14,67 Lt. 2 eilutė – viensluoksnių gipskartonio pertvarų įrengimas – randa tik 0,069 m2, o jie randa 0,237 m2. Jo parašas sąmatoje (t. 1, b.l. 29-31). Protokolas yra iš antstolio. Antstolis pagal kiekvieną poziciją tikrino ir pagal antstolio protokolą paskaičiavo. Darbai niekada nebuvo priduoti, nėra akto. Jam atliktų darbų aktus atsiuntė elektroniniu paštu, kada neprisimena. Susipažinęs su atsiųstais aktais bandė susisiekti su bendrove telefonu, žodžiu. Sutarė kokią kainą skolingi, kad 27 000 Lt, 15 000 Lt jis buvo pravedęs į bendrovės sąskaitą. Likusius 12 000 Lt jo paprašė pravesti į asmeninę sąskaitą. Jei būtų buvę kažkoks tarp jų konfliktas, ar būtų planavę jį paduoti į teismą, būtų nedavę asmeninės sąskaitos pravesti pinigams. Pervedė pinigus ir laiko nesantis skolingas. Kai 2008-2009 buvo perduoti atliktų darbų aktai jis su bendrove derino atliktų darbų kiekius. Jis buvo nuvažiavęs išsimatavo kiek dažyta, kiek plytelių, kiek grindų paklota. Davė jiems kainas, kiekius, braukė ant tos sąmatos, bet jie nesutiko su tais kiekiais. Neatsimena tiksliai kada tai buvo. Ant sąmatos braukimai yra jo daryti, nepamena kada tiksliai. Jis išbraukė kiekius ir nusiuntė bendrovei. Už pagrindą ima antstolių protokolą. Kai kurias medžiagas pirko jo įmonė, o paskui pardavė jam. Nėra dokumentų, kad įmonė perdavė jam. Jis pats atveždavo medžiagas ir iškraudavo. Bute medžiagos, plytelės, grindys, dušai, klozetai, lempos, šviestuvai, viskas buvo jo. Ieškovo buvo dažai, darbo jėga, gipsas, pagalbinės medžiagos. Bendrovė negalėjo prieš sutarties sudarymą nusipirkti medžiagas, nes nežinojo kokių medžiagų, plytelių, jų spalvų, rūšių ir pan. reikės. Sąmatoje kaina numatyta su medžiagomis, tačiau vėliau jam pasakė, kad išsirinktų plyteles, duris ir pan., todėl jis medžiagas nupirko pats. Tokiu būdu iš sąmatos išėjo medžiagų kaina. Minėtos pertvarkos bute nepadarytos, ten stovi komodos, spintos. Pateiktas planas projektas yra siekiamybė, t.y. ką UAB „BSI manage group“ turėjo padaryti, tame tarpe ir pertvarkas, kurių nepadarė. Jie šitas nepadarytas pertvaras įtraukė ir į sąmatą. Dėl įkainių jis pasitikėjo jų nurodytomis.

18Atsakovo atstovas adv. P. Kazakevičius nurodė, kad padarytos kai kurios klaidingos prielaidos. Tuo metu, kai į bylą buvo pateikta atliktų darbų aktas 22 000 Lt sumai, nebuvo atliktas faktinių aplinkybių konstatavimas ir nebuvo nustatyti realūs darbų kiekiai. Tačiau atsakovas bandė pasitelkęs specialistą pademonstruoti, kad jei darbų įkainiai bendrovės būtų buvę paimti teisingi, darbų kaina net išlaikant rangovo kiekius būtų 22 222 Lt. Šiuo aktu nesiūlo vadovautis, nes dabar jau pateiktas aktualus atliktų darbų aktas dviem esminiais momentais reikšmingesnis šiai bylai - darbų įkainiai surašyti galioje sutarties sudarymo metu ir kiekiai šiuo atveju aktualūs pagal antstolio sudarytą protokolą. Specialistė įvardino, kad šis aktas atliktas antstolio protokolo pagrindu. Šiame atliktų darbų akte nėra kai kurių eilučių (04, 12, 13), nes jų negalėjo būti, medžiagos įgytos atsakovo. Pasirašant sutartį atsakovas sutiko su tuo, kad darbų įkainiai būtų skaičiuojami pagal atitinkamų metų atitinkamo mėnesio įkainius. Negalima traktuoti, kad atsakovas sutiko su tokiais darbų įkainiais. Užsakovas sutiko, kad darbų kainos būtų skaičiuojamos 2008 m. kainomis. Apgavystė šiuo atveju įvyko nustatant darbų įkainius. Atsakovas negali mintinai žinoti visų įkainių. Rezultate paaiškėjo, kad buvo klaidingai nustatyti kiekiai, todėl prašo vadovautis paskutiniu atliktų darbų aktu, pateiktu prie antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo. Šių dviejų veiksnių visuma nulėmė, kad faktiškai atliktų darbų buvo už dvigubai mažesnę kainą. Bendrovė net kai kur nurodė per mažus plotus, kas rodo, kad nesurašinėjo preciziškai. Pateiktas projektas patvirtina, kad darbai neatlikti taip kaip sutarta, t.y. atsakovas nepertvarkė buto, o tiesiog pertvaros nebuvo įrengtos. Pateiktomis 23 sąskaitomis faktūromis 7200 Lt sumai išrašytos iki sutarties sudarymo, kas nelogiška, nes sutartis dar nebuvo sudaryta ir bendrovės nesandėliuoja tokių medžiagų, kurios susijusios su individualiais klientų pageidavimais. Sąskaitos-faktūros atmestinos šioje reikalavimo dalyje, nes jose nurodytos medžiagos įsigytos ne atsakovo buto remontui. CK 6.652 numato galimybę užsakovui nepriimti darbų, jei praleistas darbų atlikimo terminas. Šiuo atveju abi šalys ne viską atliko, kad užsiformintų santykių pasibaigimą, todėl ir turi dabar ginčą. Šiuo atveju termino praleidimas buvo nepateisinamas. Sutartyje buvo numatyta, kad ji gali būti keičiama tik atskiru raštišku šalių susitarimu. Atitinkama tvarka privaloma šalims pratęsiant galutinį darbų terminą, tačiau tas nebuvo padaryta. Tokiu būdu atsakovas turėjo teisę darbų nepriimti. Tačiau esminis argumentas, kodėl atsakovas nesumokėjo reikalaujamų pinigų, yra tas, kad nebuvo atlikti darbai už kuriuos reikalaujama sumokėti. Bendrovė UAB „BSI manage group“ nėra bankrutuojanti, šiuo metu vykdo veiklą, o 26 000 Lt apimties reikalavimą perleidžia už 400 Lt. Tikėtina, kad tai bandymas uždirbti, pasipelnyti. Ieškovė tinkamai nepasidomėjo, neturėjo visų dokumentų, todėl ir turima tokia situacija. Prašo pirmiausia atmesti reikalavimą 7200 Lt sumoje, nes medžiagos įsigytos dar iki sutarties sudarymo, kas yra netinkamas įrodymas tokių išlaidų, o likusi reikalavimų dalis atmestina, nes patikrinus atliktus darbus vietoje, specialistui nustačius tuo metu galiojusius įkainius, jie nesutampa su atliktų darbų akte nurodytais. Taip pat prašo taikyti 3 metų ieškinio senatį. Išklausius liudytojus, susidaro įspūdis, kad tai bandymas prisiteisti neegzistuojančią skolą, nes galbūt atsakovas nesigint, gal neviską prisimena. Ieškovė pati nieko apie ieškinį negali pasakyti, į klausimus neatsakė. Pačioje sutartyje net nenurodyta, kokį reikalavimą perleidžiama. Tai atsakovo atstovui užginčijus, staiga atsirado sutarties priedas, kurį įvardino, kad perkamas V. G. skola. Visas detales reikia vertinti protingumo principu. Kelia abejones ir tai, kad perleidžiant skolą visi dokumentai nebuvo perduodami, ieškovė nieko nežinojo, jai pasiūlė ir ji pabandė uždirbti. Įmonė nelaiko tai realiu reikalavimu. Ieškinio suma mažinta net 3 kartus. Tiesioginiai darbų vykdytojai paliudijo, kad siekė pritraukti atliktų darbų kainą prie lokalinės sąmatos kainos. Nebuvo įrodyta, nebuvo nuginčyta, ieškovės nesiėmė jokiu priemonių įrodyti priešingai, kad antstolė konstatavo neteisingas aplinkybes, kad darbų kiekiai yra skirtingi nei konstatuota. Antstolės protokolo pagrindu paskaičiuotų atliktų darbų vertė yra 26919 Lt, t.y. mažesnė suma, nei kuria atsakovas jau yra sumokėjęs bendrovei. Taip pat pažymėjo, kad 2008-12-24 PVM sąskaita-faktūrą, pagal kurią prašoma priteisti skolą yra vienintelė pateikta byloje 36000 Lt sumai. Ši sąskaita-faktūra nėra deklaruota trečiojo asmens. Tokiu būdu ji iš esmės nebuvo pripažinta pačio trečiojo asmens įmonėje. Jei ji būtų pripažinta kaip griežtos finansinės atskaitomybės dokumentas, sukuriantis teises ir pareigas, byloje būtų PVM deklaracija. Teismui įpareigojus pateikti tokius dokumentus, toks įpareigojimas nebuvo įvykdytas. Prašo teismo nevertinti tokios sąskaitos-faktūros. Ji galėjo būti išrašyta bet kuriuo metu. Yra padaręs medžiagų įsigijimo dokumentų analizę, jog medžiagų pagal pateiktas sąskaitas faktūras įsigijimo suma yra 7105,60 Lt. Sąskaitos pateiktos datuojant 2008 m. rugpjūčio 14 dienos. Mano, kad teiginys, jog buvo susitarta žodžiu, turi būti įrodytas rangovo rašytiniais įrodymais. Yra sąskaitų rugpjūčio 12 dienos, liepos 29 dienos. 7105,60 Lt sumai įsigyta net iki lokalinės sąmatos 2009-08-13 pasirašymo. Po defektų ištaisymo tarp šalių nekilo klausimų, kad visa suma už darbus sumokėta, t.y. 27 000 Lt. Liudytojas trečiojo asmens akcininkas L. paliudijo, kad yra nusistovėjusi praktika stengtis pritraukti prie lokalinės sąmatos. Iš 26000 Lt reikalavimo jau belikę 9000 Lt. Atsakovas nuo pat bylos pradžios akcentavo, kad jis nesutinka su darbų kiekiais. Antstolė matavo grindų, durų nišų, langų plotus ir atitinkamai atsakovui pasitelkus specialistė ir parengus lokalinę sąmatą būtent pagal atliktų darbų kiekius, gauta, jog darbų galėjo būti atlikta už 26 919 Lt skaičiuojant 2008-10-01 kainų lygiu ir už 25 862 Lt skaičiuojant 2008-03-01 kainų lygiu. Atsakovas sumokėjęs 27 000 Lt yra padengęs visą sumą. Nebuvo tokių darbų kiekių, kad susidarytų ieškinio suma.

19Liudytoja R. K. nurodė, kad yra ( - ), 10 metų darbo patirtis, byloje pateiktas atestatas. Ji gavo sąmatą su antstolės nurodytais kiekiais. Kiekių ji neskaičiavo, jie buvo sąmatoje jau įrašyti ranka ir pagal juos ji turėjo paskaičiuoti. Suvedė į sistemą, kuri veikia nuo 1995 ar 1997 metų, ir paskaičiavo. Ji dirba atsakovo įmonėje sąmatininkė inžiniere. Ji pačiame objekte nebuvo. Su antstolės protokolu kiekių netikrino, jų neskaičiavo, jie jai buvo nurodyti. Skaičiuojant ji ima kodą, įveda kiekį ir tada automatiškai išmeta darbo valandos kainą ir medžiagų, kurios įeina į to darbo montavimą. Kainos sudaromos tam laikotarpiui, nėra reaguojama į priekį. Krizė 09 mėnesį, bet kainos dar yra 03 mėnesio. Programa sudaroma pavasarį ir rudenį, t.y. 2 kartus per metus. 2008 metais buvo kova ir spalį. Negali pasakyti, ar paskaičiavime jau buvo spalio suvesta. Didžiausias kritimas buvo 2009 metais, po to kainos pradėjo po truputį augti. Programoje nurodytus įkainius iš esmės techniškai galima pakoreguoti vietoje. Šiuo atveju buvo keliuose įkainiuose koregavimai, gal buvo pakeista norma ar darbo valandos kaina. Neatsimena kuriuos. Pagal jos sąmatą nelieka medžiagų, todėl kaina taip smarkiai keičiasi. Duomenis gavo iš direktoriaus.

20Liudytojas I. L. nurodė, kad pažįsta atsakovą. Jie vykdė apdailą vienam bute, atsakovas taip pat norėjo daryti, todėl jam įvykdė visus darbus. Jis tada buvo komercijos direktorius, bet jo pareigos buvo kontroliuoti visą statybos eigą, pirkti medžiagas ir t.t. Sutarties pasirašyme jis dalyvavo, taip pat ir A., įkainius derino ir k.t. Įkainiai visi buvo suderinti, valstybė jų nenustato ir tai buvo derybų klausimas. Jie pateikė atsakovui įkainius kiekvienam darbui, kuriuos galėjo išmatuoti tuo metu, įtraukė tai į sąmatą ir buvo pasirašyta ant tų įkainių. Žodžiu susitarė ir berods yra sutartyje, kad įkainiai nesikeičia. Atsakovui buvo duota laiko susipažinti su įkainiais, galėjo ir atsisakyti. Tai kaip paslaugų pasiūlymas. Projektą, kokius darbus reikės atlikti, ruošė sąmatininkas ir jis taip pat vertino kokie darbai. Byloje pateiktas projektas yra perdarytas, nes pradžioje buvo kitoks. Projektą derino su užsakovu, pateiktas projektas yra galutinis, t.y. kaip jie turėjo padaryti. Pertvarų nebuvo, jie pertvarų netvarkė. Yra sąskaitos faktūros, nes pas juos ne vienas butas buvo vykdomas, tai pirko ant atskirų sąskaitų faktūrų. Pirkdavo daug, viena dalis eidavo į vieną butą, kitą į kitą butą. Visas sąskaitas faktūras laikė pas save ir niekam neteikė, nes tokio įsipareigojimo pateikti nebuvo. Dauguma medžiagų buvo pirktos iš anksto – gipso kartonas, laidai, santechnikos dalys, plytelių klijai, išlyginamasis sluoksnis, po to irgi pirko. Grindis reikėjo lyginti, nes buvo nuokrypiai ir negalėtų padaryti kokybiško klijavimo. Darė sienas glazūruotomis plytelėmis. Medžiagos buvo derinama. Dalį plytelių pirko atsakovas. Durys irgi ne jų buvo. Dekoratyvini padų klijavimą atliko iš savų. Lubų tinkavimas 5 mm galimai buvo dėl sujungimų tarp lubų ir sienų, išlyginimams. Grindis lygino tik ten, kur buvo san. mazgas ir koridorius, 49 kv.m. tikrai nelygino. Atsakovas dėjo parketlentes. Laminato pirkti nereikia, jei parketlentės. Grindis šlifavo, gali būti 60 metrų, jei 40 kv. m. butas. Darė grindjuosčių tvirtinimą grindims. Grindjuostės buvo jų, šlifavimo medžiagos irgi. 300 metrų laidų nebūtų, bet koks 150 būtų, buvo pertiesimas ir naujas tiesimas. Daug darbo buvo su elektra, plius senų išmontavimas. Montavo jungiklius, tačiau jų kiekio neatsimena. Šildymo grindyse medžiagos mano, kad jų buvo, nes tai paslėpti darbai. Reikalavimas perleistas, nes nebuvo lėšų ir noro, buvo krizė, advokatui reikia sumokėti. Bandė vieną kartą su kažkokiu advokatu. Nenorėjo užsiiminėti dėl nervų ir nenorėjo paskutinių pinigų atiduoti advokatui. Atsakovas sumokėjo į jo asmeninę sąskaitą, jis šiuos pinigus įnešė per kasą į įmonę. Lokalinėje sąmatoje įkainius šalys gali nustatyti šalių susitarimu. Be to, valstybiniai įkainiai visada būna mažesni nei rinkos. Su atsakovu apie valstybinius įkainius iš vis nekalbėjo, o kalbėta apie konkrečius įkainius už kvadratinį metrą ir pan. Realiai jie pasirašė vieną sąmatą, kitos galimai buvo derybos kažkokios. Darbų eigoje negavo užsakovo pakoreguotų sąmatų, viskas buvo darbų eigoje gerai. Jokių pretenzijų nebuvo, buvo sumokėtas avansas. Galutiniai darbai nepasirašyti, nes užsakovas nenorėjo, įteikė defektų aktą. Tada sutarė, kad jie atvažiuos, pataisys viskas ir bus galutinis atsiskaitymas. Atvažiavo berods liepos mėnesį ir viska pataisė ir vis tiek nebuvo pasirašytas joks aktas, nes užsakovas pažadėjo atvykti. Atvyko jo sūnus, bet pasakė, kad nieko nepasirašinės. Sakė, kad tik Vilniuje su tėvu. Jie skambino, su advokatu bandė, tačiau advokatas prašė pinigų. Mano, kad santechnikos įrangą pirko užsakovas. Perduodami reikalavimą laikė, kad įmanoma išieškoti. Jei darbai neatlikti, kurie numatyti lokalinėje sąmatoje, tai suma būtų buvusi mažesnė. Lokalinė sąmata, tai siekiamybė. Lokalinės sąmatos kai kurie punktai galimai nebuvo įvykdyti. Tačiau po darbų nebuvo su kuo kalbėti apie faktinius atliktus darbus. Sąžininga, kad pateikta sąskaitos suma sutapo su lokaline sąmata. Buvo atlikti kai kurie papildomi darbai, taip išsilygina. Atliktų darbų aktas įteiktas. Jei užsakovas kreipiasi su pastabomis jie tada derina atliktų darbų kiekius. Užsakovas sakė, kad neturi pinigų ir mokėjo dalimis po kelis tūkstančius. Darbai padaryti per du su trupučiu mėnesio, tačiau akto pasiimti nenorėjo niekas. Aktas buvo bandytas įteikti po trijų mėnesių.

21Liudytojas A. L. nurodė, kad pažįsta atsakovą – tai buvo jų užsakovas, kur jie darė butą ( - ). Tuo metu jis buvo įmonės vadovas, pirmą kontaktą su užsakovu jis turėjo. Preliminariai aptarė kaip būtų bute daroma. Tai buvo sutarta žodžiu, kaip užsakovas pageidavo, kad būtų kažkokia fiksuota suma. Kadangi apdailos procesas sudėtingas ir kiekvieną smulkmeną įvertinti neįmanoma, tai paprasčiausia įvertinti įkainius ir sumą. Tam sudarė sutartį. Pabrėžti darbų apimtį įdėjo sąmatą ir po avanso apmokėjimo pradėjo darbus. Pagrinde kontaktavo Igoris. Asmeniškai jis buvo tik du kartus nuvažiavęs. Sąmatą sudarė įmonės sąmatininkas. Į tą sąmatą buvo žiūrima, kaip į darbų sąrašą, kad žinoti darbų apimtis. Sutarta, kad praktiškai „iki rakto“ pilnai atliktų. Už kvadratą kainos nebuvo, buvo fiksuota suma. Buvo nuvažiavę į butą pažiūrėti esamą padėtį, pagrindinius kiekius matavo. Praktiškai medžiagų pirkimuose nedalyvavo. Nežino, kodėl užsakovas nepriėmė darbų. Kontaktavo su juo telefonu. Visokiausios priežastys buvo nurodomos. Po to ir tas bendravimas nutrūko. Jam buvo parodytas įvykdytų darbų aktas. Kai jam rodo aktą, jam papasakojo kas buvo daroma, griaunama, keičiama instaliacija, santechnika perdaroma, bet be smulkmenų. Specifinės medžiagos, kurias reikia suderinti su užsakovu, būdavo perkamos po sutarties sudarymo, o bendros medžiagos naudojamos daug objektų buvo perkamos centralizuotai. Patys skolą bandė išieškoti, ieškojo kontaktų telefonu, siūlė susitikti. Oficialių raštų neprisimena, stengėsi derybomis. Užsakovo pageidavimu buvo sutarta fiksuota suma. Atliktų darbų aktas nebuvo rengiamas pagal lokalinę sąmatą, jis surašytas pagal faktinius darbus. Kai kurie darbai nebuvo įvertinti sąmatoje, tam ir daroma fiksuota sąmata. Galėjo būti, kad atliktų darbų akte po darbo kodu gali būti kiti atlikti darbai. Kad nedaryti priedų prie sutarčių sutarė, kad vieną punktą palieka, o padaro kitą darbą. Tuo metu tai buvo tinkama. Tuo metu jie kiekvieną punktą galėjo pagrįsti, bet užsakovas nieko nesakė. Dabar praėjo 6 metai, tai sudėtingiau paaiškinti. Sutartis yra jų tipinė. Sutartyje nurodytą 4.1 p. reikia suprasti taip, kad jei užsakovas pageidaus papildomų darbų ar kažkokių atsisakytų, tai ta suma keistųsi. Jei to nebūtų sutarta kaina liktų ta pati. Preliminari kaina liko galutine, nes buvo atlikta gerokai daugiau darbų nei išvardinta. Kadangi sutarė fiksuotą sumą, neįtraukė arba susitarė žodžiu. Bendravimas su atsakovu buvo nutrauktas iš jo pusės.

22Liudytojas S. M. nurodė, kad dirbo tris mėnesius, atlikinėjo elektros instaliacijos darbus. Suvedė apie 40 taškų. Neskaičiavo metrų, bet buvo tikrai daug. Instaliacija buvo keičiama visuose kambariuose, nes buvo pagal dizainerio planą numatyta. Rozetės buvo vokiečių gamybos.

23Ieškinys atmestinas.

24Dėl ieškinio senaties termino taikymo

25I. O. S. patikslintu ieškiniu, kuris patikslintas pareiškimu dėl ieškinio dalyko patikslinimo, prašo išieškoti iš atsakovo V. G. 9 604,24 Lt skolos, 182,88 Lt delspinigių.

26Teismas mato,kad ieškovė jau neprašo jai priteisti ieškinio dalį dėl PVM mokesčio dydžio,kurį turėtų apmokėti valstybei,kadangi pirminis iešknio reikalavimas apėmė mokesčius už medžiagas ir darbus į kuriuos buvo įskaičiuotas PVM.Šiuos mokesčius valstybei buvo privalu mokėti pirminiam kreditoriui,tačiau teismas gali objektyviai konstatuoti,kad tretysis asmuo byloje pažeidinėjo mokesčių įstatymus ir nemokėjo mokesčių valstybei šiuo konkrečiu atveju,kai gavo pinigus iš atsakovo.

272008-08-08 UAB „BSI manage group“ ir atsakovas V. G. sudarė Buto vidaus apdailos darbų sutartį Nr. 08-02 (t. 1, b.l. 32-36).

28Atsakovas V. G. dalį sumos UAB „BSI Manage group“ sumokėjo pinigus pervesdamas į bendrovės akcininko A. L. asmeninę sąskaitą 2009-03-28(1000 Lt),2009-11-05(2000 Lt),2009-04-26(4000 Lt),2008-08-14(15000 Lt),t.y.viso 22000 Lt(t. 1, b.l. 55-57).Tai rodo,kad atsakovas pripažino buvęs skolingu pirminiam kreditoriui 2009-11-05 ir 2009-11-06(kaip nurodyta ir ieškinyje ir atsiliepime) mėnesį(CK 1.130str.2d.).Todėl tai bent paskutinis neginčijamas terminas nuo kada gali būti skaičiuojama pažeista kreditoriaus teisė.

29Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pripažįstama, kad ginčo šaliai reikalaujant taikyti ieškinio senatį, teismas ex officio patikrina, ar taikytinas ieškinio senaties terminas nepraleistas ir ar nėra priežasčių šį terminą atnaujinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-516/2010, 2010 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2010). Ieškinio senaties termino atnaujinimą reglamentuojančiose teisės normose neišvardytas aplinkybių, kurios laikytinos svarbiomis praleistam terminui atnaujinti, sąrašas; taip pat neįvardyti kriterijai, kuriais remdamasis teismas turėtų spręsti dėl tokių aplinkybių pripažinimo svarbiomis praleisto termino priežastimis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad teismas, spręsdamas svarbių priežasčių konstatavimo klausimą, turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgti į ieškinio senaties instituto esmę ir jo paskirtį, ginčo esmę, šalių elgesį ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-449/2009; 2009 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2009). Kiekvienu atveju turi būti taikomi ne vidutiniai, o individualūs elgesio standartai dėl bylos šalių, dėl kurių sprendžiamas praleisto ieškinio senaties termino priežasčių svarbos įvertinimo klausimas. Praleisto termino atnaujinimo klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybes, į subjektyviųjų (asmens sugebėjimas įvertinti susiklosčiusią teisinę situaciją, šalių elgesys ir pan.) ir objektyviųjų (siekiama apginti vertybė, asmens amžius, išsilavinimas ir pan.) kriterijų visumą.

30Pagal 2000 m. CK 1.127 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendrąją taisyklę ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Teisės į ieškinį atsiradimas, kartu ir ieškinio senaties termino pradžia nusakoma ne objektyviu (teisės pažeidimo), o subjektyviu momentu (kada asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teisės pažeidimą), nes asmuo gali įgyvendinti teisę ginti savo pažeistas teises tik žinodamas, kad šios yra pažeistos. Teisės pažeidimo ir sužinojimo apie jį momentas gali sutapti, bet gali ir nesutapti, t. y. asmuo apie tai gali sužinoti vėliau, tačiau pastarąją aplinkybę jis turi įrodyti. Be to, siekiant nustatyti ieškinio senaties termino pradžią, būtina išsiaiškinti, kurią dieną rūpestingas ir apdairus asmuo, esant tokioms pat aplinkybėms, galėjo ir turėjo sužinoti, kad jo teisė yra pažeista. Nuo tos dienos ir turėtų būti skaičiuojamas ieškinio senaties terminas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. sausio mėn. 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-26/2011).

312011-10-21 Reikalavimų perleidimo sutartimi Nr. 2011-1 ir jos priedu Nr. ( - ) UAB „BSI Manage group“ (pradinis kreditorius) perleido ieškovei (naujam kreditoriui) O. S. atsakovo (skolininko) V. G. kreditorinį reikalavimą 24 662 Lt sumoje; Sutarties šalys patvirtino, kad naujajam kreditoriui buvo perduoti visi kreditorinį reikalavimą patvirtinantys dokumentai (t. 1, b.l. 20-21).

32Atsakovas prašo taikyti 3 metų senaties terminą vadovaujantis CK 1.127 str.8d..Ieškinys paduotas teismui 2012-10-01.Teismas nesigilindamas į tai,ar pagrįstai atsakovas reiškia reikalavimą taikyti sutrumpintą ieškinio 3 metų terminą,kadangi mano,kad bylos esmė yra žalos atlyginimo klausimas(teismas teisiškai vertinant ginčo esmę neturi pagrindo sutikti su tokia atsakovo pozicija),kadangi reali ieškinio senaties termino pradžia yra atsakovo paskutinis aukščiau minėtas veiksmas dėl sumokėjimo pirminiam kreditoriui už darbus 2000 litų 2009-11-05 ir 1000 Lt 2009-11-06.Todėl ieškinio padavimo dieną nebuvo praėję net atsakovo nurodomi 3 metai iki ieškinio padavimo dienos.Nėra jokio teisinio pagrindo taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti šiuo pagrindu.

33Dėl skolos priteisimo

342008-08-08 UAB „BSI manage group“ ir atsakovas V. G. sudarė Buto vidaus apdailos darbų sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „BSI manage group“ įsipareigojo iki 2008-09-12 (Sutarties 2.1 punktas) atlikti buto vidaus apdailos darbus adresu ( - ) (49,76 kv.m.), o atsakovas įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus bei jų rezultatą ir atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka bei terminais. Sutarties 4.1 numatyta, kad preliminari darbų ir jiems atlikti sunaudotų medžiagų kaina yra 51 622 Lt su PVM. Sutarties 8.1 sulygta, jog UAB „BSI manage group“ (rangovui) vėluojant baigti darbus nustatytais terminais atsakovas (užsakovas) įgyja teisę reikalauti bendrovę mokėti 0,01 proc. dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties pagrindu atliekamų darbų kainos už kiekvieną uždelstą baigti vidaus apdailos darbus dieną. Taip pat sutarė, kad sutartis gali būti keičiama arba papildoma tik atskiru raštišku susitarimu (Sutarties 11.1 p.) (t. 1, b.l. 32-36).

352008-08-13 Sutarties šalys sudarė ir patvirtino lokalinė sąmatą pagal 2008 m. kovo mėn. kainas, kurioje numatė buto apdailos darbų apimtis ir kainas – bendra darbų vertė nustatyta 51 662 Lt (t. 1, b.l. 29-31).

362008-04-14 atsakovas V. G. sumokėjo UAB „BSI Manage group“ 15 000 Lt avansą (t. 1, b.l. 22).

37Ieškovė pateikė 2008-12-24 Buto vidaus apdailos atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą Nr. ( - ), dėl darbų pagal Vidaus apdailos darbų sutartį Nr. ( - ) užbaigimą pilnai ir tinkamai, tačiau aktas atsakovo nėra pasirašytas (t. 1, b.l. 25).

38Kartu pateiktas 2008-12-24 atliktų darbų aktas 51 622 Lt sumai (t. 1, b.l. 26-28).Šio akto įrodomosios vertės teismas negali vertinti,nes jis yra padarytas pirminiu kreditoriumi be užsakovo žinios(tuo metu pagal šalių paaiškinimus teisme paaiškėjo,kad atsakovas ir rangovas tuo metu tiesiogiai nekontaktavo).

392009-01-26 atsakovas V. G. faksu UAB „BSI Manage group“ pateikė Pastebėtų defektų bute ( - ) aktą iš 14 punktų,kuriuose nurodė nekokybiškus darbus ir trūkumus (t. 1, b.l. 23).Tai rodo,kad atsakovas nesutiko priimti atliktus darbus.

402009-01-30 Atliktų darbų akte užfiksuota suma objektui – 41 167 Lt (t. 1, b.l. 46-48).

412009-01-30 Atliktų darbų aktas su atsakovo išbraukymais/pastabomis (t. 1, b.l. 49-51).

42Ieškovė į bylą taip pat pateikė 2009-07-24 Buto vidaus apdailos atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą Nr. ( - ), kuriame nurodoma, jog vidaus apdailos darbai pagal Vidaus apdailos darbų sutartį Nr. ( - ) ir defektinį aktą nuo 2008-12-24 užbaigti, atlikti pilnai ir tinkamai, tačiau ir vėl pasirašytas tik UAB „BSI Manage group“ atstovo (t. 1, b.l. 24).Teismas konstatuoja,kad minėti perdavimų aktai neįrodo atliktų darbų apimties ir sunaudotų medžiagų kiekio,nes apie tai juose nieko nenurodoma.Iš esmės pagal savo turinį,tai deklaravimas,kad visi darbai atlikti tinkamai paties darbų atlikėjo.Laikyti tai įrodymu apie darbų apimtis ir medžiagų panaudojimo kiekius ir kainas jokiu būdu negalima neesant užsakovo sutikimo su šio akto turiniu,nes nėra jokių įrodymų,kad 2009-07-24 aktas buvo tinkamai įteiktas užsakovui.

43Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl sutarčių aiškinimo taisyklių taikymo yra gausi ir nuosekli (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Bivainis“ v. A. B. firma „( - )“, bylos Nr. 3K-3-406/2005; 2007 m. gegužės 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „ Sarteksas“ v. UAB „ Balteksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; 2009 m. lapkričio 13 nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „ Vigysta“ v. V. L., bylos Nr. 3K-3-502/2009; kt.). Visų pirma sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Sutarties aiškinimo tikslas yra nustatyti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir tikslus. Aiškinant sutartį būtina vadovautis ne tik CK 6.193 straipsnyje įtvirtintomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, bet irCK 1.5 straipsnyje nurodytais bendraisiais teisės principais. Aiškinant sutartį, jos šalių tikruosius ketinimus tam tikrais atvejais gali atskleisti ir šalių elgesys po sutarties sudarymo.Konkrečios sutarties turinio ir jos sąlygų išaiškinimas, sutartimi sulygtų šalių pareigų bei teisių nustatymas yra fakto klausimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „NT Service“ v. SIA „Radio Telecommunication Network“, bylos Nr. 3K-3-231/2008; 2010 m. kovo 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Vakarų krova“ v. UAB „ Litforina“, bylos Nr. 3K-3-107/2010). Kai kyla šalių ginčas dėl konkrečios sutarties turinio, jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu(žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Sauliuta“ v. AB „Lytagra“, bylos Nr. 3K-3-813/2003; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Bivainis“ v. A. B. firma „Arum“, bylos Nr. 3K-3-406/2005; 2007 m. gegužės 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Beltateksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; 2010 m. liepos 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Fegda“ v. UAB „Via Baltika Logistika“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-349/2010; kt.). Kasacinio teismo pabrėžta tai, kad, taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; kt.). Iš nurodytų sutarčių aiškinimo taisyklių matyti, kad pirmiausia yra įtvirtintas subjektyviojo sutarties aiškinimo metodas, įpareigojantis aiškintis tikruosius šalių ketinimus, o ne vien remtis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (objektyviojo sutarties aiškinimo metodas). Tai tiesiogiai susiję su tuo, kad kiekviena sutartis privalo būti aiškinama sąžiningai. Šie esminiai sutarčių aiškinimo principai (t. y. nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir aiškinti sutartį sąžiningai) lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, tačiau įvertinti ir sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos ir Vokietijos UAB „Autopunktas“ v. UAB „Daivera“, bylos Nr. 3K-3-288/2010; 2010 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Šiaulių miesto savivaldybė v. UAB „ Artapolas“, bylos Nr. 3K-3-323/2010; kt.). Kasacinio teismo praktikoje taip pat pabrėžiama, kad, nors esant lingvistinės sutarties teksto reikšmės ir šalių tikrųjų ketinimų skirtumui, pirmenybę reikia teikti šalių ketinimams, kuriuos šalys, sudarydamos sutartį, turėjo omenyje, tačiau šio principo nereikėtų pernelyg suabsoliutinti. Jeigu šalių ketinimai nesutampa, didesnę reikšmę turi sutarties tekstas, todėl svarbesnė yra sutarties teksto lingvistinė analizė, nes ji gali padėti nustatyti, kurios šalies ketinimai atitinka sutarties lingvistinę prasmę.

44Iš sudarytos sutarties turinio ir tokių sutarčių loginės esmės teismas mato,kad šalys susitarė dėl maksimalios darbų atlikimo ir panaudotų medžiagų tiems darbams kainos.Teismui akvaizdu,kad darbų atlikėjas neprivalėjo darbus atlikti ir panaudoti medžiagas tik pagal lokalinę sąmatą,nes tai realiai įgyvendinama tik jeigu visi darbai atliekami be išimties ir tik maksimaliais medžiagų sunaudojimo kiekiais.Tai reiškia,kad rangovas negalėjo didinti sąmatos,bet galėjo mažinti sąmatą,veikdamas užsakovo interesais arba atsižvelgiant į realią situaciją(dalis darbų ir medžiagų nebūtinai būtinos ir nebūtinai perkamos rangovo).Tai teisme pripažino ir tretysis asmuo.Taip pat sutartis nedraudė užsakovui pirkti medžiagas pačiam ir tiekti jas rangovui.Tačiau tai neatleidžia rangovo nuo pareigos pagrįsti savo turėtas išlaidas dėl medžiagų,kurios buvo panaudotos realiems darbams atlikti,kaip ir pagrįsti realiai atliktus visus darbus,kai darbai atlikti.

45Atsakovas V. G. teigė, kad dalį medžiagų buto apdailai bei apstatymui įsigijo savo lėšomis ir pateikė PVM sąskaitas-faktūras dėl prekių UAB „Santechnikos verslas“ (įmonė valdoma atsakovo; t. 1, b.l. 77-80) vardu įsigijimo, teikdamas, kad dalis šių įsigytų medžiagų buvo perduotos atsakovui ir panaudotos buto apdailos darbuose (t. 1, b.l. 73-76).

46Iš esmės liudytojai-pirminis kreditorius patvirtino,kad dalis medžiagų,tame tarpe durys,plytelės buvo pirkta atsakovo.

472008-12-30 UAB „BSI Manage group“ medžiagų nurašymo akte Nr. ( - ) nurašytų medžiagų objektui adresu ( - ) bute pagal darbų atlikimo aktą 2008-12-24 suma yra 9979,27 Lt (t. 1, b.l. 87-88). Medžiagų įsigijimo kvitai (t. 1, b.l. 89-138).

48Teismas negali nevertinti ir šalių elgesį sutarties vykdymo laikotarpiu ir po sutarties įvykdymo.

49Gavęs 27000 litų rangovas du metus nereiškė pretenzijų atsakovui ir vietoj to,kad pareikšti ieškinį teismui perleido savo reikalavimo teisę tūkstančiams litų už 300 litų ieškovei,kuri,kaip įsitikino teismas, neturi jokio supratimo apie įrodymų,kuriuos pateikė teismui pagrįstumą ir sąsajas su ieškinio reikalavimu.Tai niekaip logiškai nepaaiškinama,nors įstatymo nedraudžiama.Tačiau,atsižvelgiant į tai,kad tretysis asmuo nemokėjo mokesčių valstybei,ieškovė nesiruošė mokėti PVM mokestį valstybei,jeigu būtų patenkintas ieškinys jos naudai,nors reiškė ieškinį kuris apėmė iš mokesčius valstybei,todėl teismas tai vertina,kaip nesąžiningą ieškovės ir trečiojo asmens elgesį atsakovo ir valstybės atžvilgiu.

50Dalis ieškovės pateiktų PVM sąskaitų faktūrų už prekių įsigijimą, t.y., 2008-08-13 Nr. ( - ) UAB „M. V.“ (339,02 Lt), 2008-08-12 Nr. ( - ) UAB „Ermitažas“ (300,75 Lt), 2008-08-01 UAB „Ermitažas“ (67,15 Lt), 2008-08-05 I. K. firma „Igis“ (43,55 Lt), 2008-08-01 UAB „Steidė ir Partneriai“ (10,49 Lt), 2008-08-01 UAB „Igis“ (191,03 Lt), 2008-07-30 Nr. ( - ) UAB „Senukų prekybos centras“ (186,40 Lt), 2008-07-30 Nr. ( - ) (563,69 Lt), 2008-07-29 UAB „Steidė ir Partneriai“ (34,99 Lt), 2008-07-29 UAB „Steidė ir Partneriai“ (43,08 Lt), 2008-07-29 Nr. ( - ) (638,60 Lt), 2008-07-29 Nr. ( - ) (230,80 Lt), 2008-07-18 Nr. ( - ) UAB „Lemora“ (3775,64 Lt), 2008-07-18 UAB „Steidė ir Partneriai“ (90,90 Lt), 2008-07-16 NR. ( - ) UAB „M. V.“ (52 Lt), 2008-07-08 Nr. ( - ) UAB „M. V.“ (33,70 Lt), 2008-07-08 Nr. ( - ) UAB „M. V.“ (45 Lt), 2008-07-04 UAB „Steidė ir partneriai“ (135 Lt), 2008-07-03 UAB „Steidė ir Partneriai“ (25,87 Lt), 2008-07-03 Nr. ( - ) UAB „M. V.“ (67,40 Lt), 2008-07-03 Nr. ( - ) UAB „M. V.“ (16,10 Lt), 2008-07-02 UAB „Steidė ir Partneriai“ (388,32 Lt), yra išrašytos ir apmokėtos dar iki 2008-08-08 sutarties sudarymo ir 2008-08-14 atsakovo sumokėto avanso, nėra susiję su darbų pradžia (t. 1, b.l. 107-132, 134-138). PVM sąskaitos-faktūros UAB „Ermitažas“ Nr. ( - ) kopija yra neįskaitoma (t. 1, b.l. 133).

51Visų pirma,šios kopijos į bylą buvo pateiktos tik po šalių apsikeitimu dublikais ir triplikais,kai ieškovė patikslintu ieškiniu sumažino savo reikalavimą 6448,12 Lt sumai,pagal 2008-12-30 rangovo sudarytą aktą sau pačiam,kad pateikti teismui(b.l.85-86,87-89),nes šis aktas keičia paties rangovo atliktų darbų priėmimo perdavimo akto turinį-jie jau nebesutampa(b.l.28).Ženkliai sumažinama medžiagų kaina tą patį 2008-12 mėnesį(nuo 15958 iki 9979,27 lito),tačiau reikalavimas parduodamas visai likusiai sumai nuo nesumokėtos sumos.Teismas mato,kad pirminis kreditorius ir ieškovė yra nesąžiningi ir atsakovo,ir valstybės atžvilgiu.Tai patvirtina galutinis ieškinio reikalavimas.

52Teismas neturi jokio objektyvaus pagrindo daryti net prielaidą,kad aukščiau nurodytos sąskaitos faktūros buvo skirtos įsigyti medžiagoms,kurios dar nebuvo numatytos sunaudoti ir pirkimai padaryti iki sutarties sudarymo.Net iš pačių sąskaitų matyti,kad buvo perkamos medžiagos,skirtos jau konkrečiam objektui,o ne į ateitį.Tai rodo,kaip pavyzdys b.l.115 kur pirkinys konkrečiai skirtas tapetavimui,kai ginčo objekte nebuvo tapetuojama.Buvo perkami dažai 2008-08-01,kai nebuvo jokios sutarties ir jokio suderinimo su užsakovu dėl dažų spalvos(b.l.120).Buvo perkamos elektros prekės,santechninės prekės 2008-07-30(b.l.122),2008-07-29(b.l.126) ir t.t..Teismas daro išvadą,kad ieškovė ir trečiasis asmuo neįrodė,kad jų pateiktos sąskaitos faktūros,kvitai ir nurašymo aktas patvirtina rangovo turėtas išlaidas medžiagoms,kurios konkrečiai buvo skirtos ginčo objekto remontui ir to pasekoje rangovas patyrė ieškovės nurodomo dydžio žalą,kaip nesumokėtą skolą.Teismas neturi pagrindo remtis ieškovės atstovių nurodomomis prielaidomis pagrindžiant ieškinio reikalavimą.

53Teismas kritiškai vertina ieškovės atstovės poziciją,kad skola sumažinta tik dėl to,kad neįrodyta medžiagų įsigyjimas,o ne darbų kaina.Iš to seka,kad darbai buvo atlikti panaudojus medžiagas,kurios nebuvo pirktos rangovo,bet realių įrodymų teismui nepateikta,išskyrus perdavimo aktus.Todėl teismas laiko,kad ieškovė neįrodė savo reikalavimo dėl turėtų rangovo išlaidų ir darbų šiuo aspektu.

54Tretysis asmuo ir liudytai teisme patvirtino,kad dalis darbų nebuvo atlikta,kaip numatyta lokalinėje sąmatoje,tačiau ieškovė ir tretysis asmuo prašo teismo vadovautis darbų perdavimo aktu,kuris remiasi sutartimi,kuri realiai visa apimtimi neįvykdyta,nes ne visi darbai buvo atlikti,ir ne visas medžiagas pirko rangovas.

55Šią išvadą patvirtina ir kiti įrodymai,iš kurių negalima objektyviai susieti su ginčo objekto atliktais darbais.Tai sąskaitos-faktūros ir pirkinių čekiai:2008-08-20 Nr. ( - ) UAB „Ermitažas“ (624,16 Lt sumai), 2008-08-20 UAB „Steidė ir Partneriai“ (80,75 Lt), 2008-08-14 Nr. ( - ) UAB „Ermitažas“ (374,04 Lt), 2008-08-14 Nr. ( - ) UAB „Ermitažas“ (12,98 Lt), 2008-08-14 Nr. ( - ) UAB „Ermitažas“ (5,50 Lt), 2008-08-14 Nr. ( - ) UAB „Ermitažas“ (1,64 Lt)(b.l.89-106),kadangi tuo metu rangovas dirbo ir kituose objektuose,ir atliko panašius ir iš dalies galimai tokio paties pobūdžio darbus.Teismas turi pagrindą padaryti prielaidą,kad šie įrodymai yra susiję su darbais kituose objektuose.

56Ieškovė ir tretysis asmuo turėjo objektyvią galimybę susieti kiekvieną pirktų medžiagų išlaidų eilutę su atliktais darbais konkrečiai patalpose, adresu ( - ).Tai padarė atsakovas 2013-11-28,kai antstolė R. V. atsakovo prašymu konstatavo faktines aplinkybes - atliktus statybos darbus, panaudotų medžiagų kiekius patalpose, adresu ( - ), pagal Atliktų darbų aktą (Už 2008 m. 12 mėnesį. Sudaryta pagal 2008.03 kainas) (t. 2, b.l. 4-18):

571 pozicija. Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu. Pagal Projektą durys į miegamąjį įrengtos iš svetainės 90x210 cm. Anksčiau buvusi vieta durims (iš koridoriaus į miegamąjį) panaikinta, panaudojus gipso kartono plokštę (Nuotrauka Nr. 4)

582 pozicija. Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos įrengimas. Konstatuota: miegamajame gipso kartono plokšte uždaryta buvusi durų anga (90x210 cm), t.y. bendras plotas 1,9 kv.m. taip pat padaryta gipso kartono pertvara, skirianti koridorių nuo virtuvės erdvės (nuotrauka Nr. 3, 21). Jos išmatavimai: 190x260 cm.

593 pozicija. Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis. - Sienos ir grindys (vonioje ir koridoriuje, taip pat viena kambario siena, virtuvėje siena) išklijuotos akmens mases plytelėmis (nuotraukos Nr. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11).

604 pozicija. Keraminės sienų plytelės. - Bute nėra keraminių plytelių, visos grindų ir sienų plytelės yra akmens masės. Akmens masės plytelių grindys koridoriuje (6,11 kv/m) ir vonioje (3,56 kv/m)- viso 9,67 kv/m. Akmens masės plytelėmis dengtos sienos koridoriaus (21,95 kv/m) ir svetainės/ virtuvės (22,30 kv/m). Plytelės yra skirtingų matmenų- sienų-60x30 cm (nuotrauka Nr. 12), grindų- 30x30 cm (nuotrauka Nr. 11), sienų vonioje - 60x30 cm (nuotrauka Nr. 10), plytelių dekoras ant sienų- 6x6 cm (nuotrauka Nr. 9).

616 pozicija. Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus. -Dažytos kambario sienos (matuota) -15 kv/m, miegamojo- 30 kv/m, rūbinė- 14,90 kv/m. Dažytų lubų matavimas- 48 kv/m (kambario - 22,26 kv/m, miegamojo - 13,20 kv/m, koridoriaus (6,11. kv/m, vonios- 3,56 kv/m, rūbinės- 2,52 kv/m (nuotraukos Nr. 2,18).

629 pozicija. Angokraščių labai geras glaistymas.- Langų angos- apie 3,29 kv/m (kambario-apie 1,75 kv/m, miegamojo lango anga- apie 1.54 kv/m) (nuotraukos Nr. 7, 8).

6312 pozicija. Dekoratyvinių apvadų klijavimas. - Bute nėra dekoratyvinių apvadų (nuotraukos Nr. 1,2). Nors yra projekte.

6413 pozicija. Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis- 5mm.- lubos padarytos iš gipso kartono, kuriam tinkavimas nebūtinas.

6519 pozicija. Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindinio šlifavimo ir gruntavimo- grindų plotas koridoriuje ir vonioje- 9,67 kv/m (6,11 kv/m -koridoriaus ir 3,56 kv/m vonios grindų). Hidroizoliacija įrengia tik vonioje.

6620 pozicija. Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,10 kv/m - Akmens mases plytelėmis dengtų grindų plotas- 9,67 kv/m.

6721 pozicija. Keraminės grindų plytelės. - Akmens masės plytelėmis dengtų grindų plotas- 9,67 kv/m.(nuotrauka Nr. 6)

6822 pozicija. Parketlenčių grindų dangų įrengimas ant paruošto pagrindo, paklojant izoliaciją.- grindys bute- medinės, tamsaus ąžuolo parketlentės, išmatavimai- 1.88x2267 cm (nuotraukos Nr. 13, 16)

6923 pozicija. Parketlentės.- Medinių, tamsaus ąžuolo parketlentėmis klotų grindų plotai-kambario plotas- 22,26 kv/m, miegamojo- 13,20 kv/m. rūbinė- 2,52 kv/m,- viso- 37,98 kv/m.

7024 pozicija. Grindjuosčių šlifavimas ir lakavimas du kartus.- Bute nėra šlifuotų ir lakuotų grindjuosčių. Bute naudotos iš karto visiškai paruoštos medinės tamsaus ąžuolo spalvos grindys.

7125 pozicija. Grindjuosčių tvirtinimas parketo (laminuotų) dangų grindims, kai grindjuostės kietosios medienos.- išmatuotos grindjuostės - 31 m (nuotrauka Nr. 13).

7232 pozicija.- Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)- Butas pirktas su daline apdaila, kas reikštų- su Įrengta elektros instaliacija.

7334 pozicija. Sienų atskirų vietų iki 1 kv/m ploto tinko remontas kalkių skiediniu. - Miegamajame vietoj tinko buvusi durų anga užtaisyta gipso kartono plokšte (tikrinta stuksenimu į sieną) (nuotrauka Nr. 21). Plokštės išmatavimai - 90x210, t.y. 1,9kv/m.

7435 pozicija. Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji.- Bute naudoti jungikliai dramblio kaulo spalvos, jungiklio vidinėje pusėje užrašas- Berker S.1.(nuotraukos Nr.15. 21).

7536 pozicija. Jungikliai.- Suskaičiuoti jungikliai- 10 vnt. Bute nėra ąžuolo spalvos jungiklių. Nenustatyta, kad bute būtų naudotos dėžutės „( - )“.

7637 pozicija. Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji. - Suskaičiuotos rozetės-15 vnt. Rozetės tos pačios spalvos kaip ir jungikliai (nuotrauka Nr. 15, 16, 17).

7738 pozicija. Rozetės.- (Žr. pozicija Nr. 37) (nuotrauka Nr. 17).

7839 pozicija. Bute yra ketverios durys su metalinėmis juostelėmis (į vonią, miegamąjį, rūbinę, į koridorių) (nuotraukos Nr. 3-6).

7941 pozicija. Kabelių šildomų grindų įrengimas, klojant termoizoliacinį kabelį ir užliejant skiediniu (be grindų dangos ir valdymo priet.). - Vonios grindų ir koridoriaus grindų plotas- 9,67 kv/m.

80Balkonas. - Balkone nėra šviestuvų, nors projekte buvo (nuotrauka Nr. 22).

81Tapetai.- Bute nėra tapetų (Žr. visas nuotraukas).

82Keraminės plytelės.- Bute nėra keraminių plytelių. Bute naudotos akmens masės plytelės sienoms ir grindims.

83Laminuotos grindų dangos.- Bute nenaudotos laminuotos grindų dangos.

84Virtuvės erdvę nuo svetainės skiria ne siena, kaip nurodyta projekte, o virtuvės ir svetainės erdvė atskirtos spintele. Nėra sienos, skiriančios valgomojo erdvę nuo virtuvės (nuotrauka Nr. 1, Planas).

85Nuotraukos, kuriose užfiksuoti paslėpti darbai ginčo bute ( - ) (t. 2, b.l. 33).Buto ( - ), techninis projektas (t. 2, b.l. 34-36).

86Ieškovė ir tretysis asmuo nepaneigė atsakovo pateiktų faktinių aplinkybių konstatavimo,kurio esmė yra ta,kad rangovas neatliko darbų ir neturėjo išlaidų medžiagoms ieškovės nurodomos pinigų sumos apimtimi.

87Atsižvelgiant į išdėstytą,analizuojant esamus įrodymus byloje ir vertinant šalių,liudytojų paaiškinimus,teismas neturi pagrindo tenkinti ieškinio reikalavimą,nes laiko jį neįrodytu(CK 1.5 str.CPK 177,185str.).

88Ieškovė O. S. sumokėjo 754,20 Lt žyminio mokesčio (t. 1, b.l. 1, 16), turėjo 240,79 Lt teisinių paslaugų išlaidų už pareiškimo dėl teismo įsakymo paruošimą (t. 1, b.l. 2, 5), 1 900 Lt atstovavimo išlaidų (t. 2, b.l. 37, 76-78).

89Ieškovė sumažino ieškinio reikalavimą ir atsakovas tam neprieštaravo,todėl už ieškinio reikalavimą ieškovė turėjo sumokėti 293,61 Lt.Jai gražintina žyminio mokesčio permoka(CPK 87str.).

90Atsakovas byloje patyrė 3780 Lt teisinių paslaugų išlaidų (t. 2, b.l. 38-39, 71).šios išlaidos iš ieškovės priteistinos atsakovui(CPK 88,93str.).

91Pašto išlaidos byloje sudaro 30,20 Lt sumą ir jos priteisiamos valstybei iš ieškovės (CPK 88 str., 92 str.).

92Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185 str., 259-270 str.,

Nutarė

93ieškinį netenkinti.

94Priteisti iš atsakovui V. G. (a.k( - ) jo turėtas bylinėjimosi išlaidas viso 3780 Lt(tris tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt litų arba 1094,76 euro).

95Priteisti iš ieškovės O. S. (a.k( - ) 30,20 Lt (trisdešimt litų 20 ct arba 8,74 euro) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjo bankas AB Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

96Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,... 2. sekretoriaujant D. Dubakienei,... 3. dalyvaujant ieškovei O. S., jos atstovei adv. T. Avgustinovič,adv. K.... 4. atsakovui V. G., jo atstovui adv. P. Kazakavičiui, nedalyvaujant trečiajam... 5. teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės O. S.... 6. ieškovė O. S. patikslintu ieškiniu, kuris patikslintas pareiškimu dėl... 7. Ieškinyje nurodė, kad 2008-08-08 UAB „BSI manage group“ sudarė su... 8. A. V. G. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko (t. 1, b.l. 39-42). Nurodė, kad... 9. Ieškovė dublike (t. 1, b.l. 61-62) nurodė, kad atsakovas nepateikė... 10. Atsakovas triplike (t. 1, b.l. 70-72) nurodė, kad ieškovės į bylą... 11. 2013-09-13 atsakovas pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus (t. 1, b.l.... 12. 2008-09-03 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) (140,05 Lt) nurodo halogeninių... 13. Trečiasis asmuo UAB „BSI manage group“ atsiliepimu su patikslintu... 14. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė adv. K. Račaitė palaikė... 15. Ieškovė O. S. palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad skolą... 16. Ieškovės atstovė adv. T. Avgustinovič nurodė, kad abiejų sutarties... 17. Atsakovas V. G. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovė neteisi. Sąmatą... 18. Atsakovo atstovas adv. P. Kazakevičius nurodė, kad padarytos kai kurios... 19. Liudytoja R. K. nurodė, kad yra ( - ), 10 metų darbo patirtis, byloje... 20. Liudytojas I. L. nurodė, kad pažįsta atsakovą. Jie vykdė apdailą vienam... 21. Liudytojas A. L. nurodė, kad pažįsta atsakovą – tai buvo jų užsakovas,... 22. Liudytojas S. M. nurodė, kad dirbo tris mėnesius, atlikinėjo elektros... 23. Ieškinys atmestinas.... 24. Dėl ieškinio senaties termino taikymo... 25. I. O. S. patikslintu ieškiniu, kuris patikslintas pareiškimu dėl ieškinio... 26. Teismas mato,kad ieškovė jau neprašo jai priteisti ieškinio dalį dėl PVM... 27. 2008-08-08 UAB „BSI manage group“ ir atsakovas V. G. sudarė Buto vidaus... 28. Atsakovas V. G. dalį sumos UAB „BSI Manage group“ sumokėjo pinigus... 29. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje... 30. Pagal 2000 m. CK 1.127 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendrąją taisyklę... 31. 2011-10-21 Reikalavimų perleidimo sutartimi Nr. 2011-1 ir jos priedu Nr. ( - )... 32. Atsakovas prašo taikyti 3 metų senaties terminą vadovaujantis CK 1.127... 33. Dėl skolos priteisimo ... 34. 2008-08-08 UAB „BSI manage group“ ir atsakovas V. G. sudarė Buto vidaus... 35. 2008-08-13 Sutarties šalys sudarė ir patvirtino lokalinė sąmatą pagal 2008... 36. 2008-04-14 atsakovas V. G. sumokėjo UAB „BSI Manage group“ 15 000 Lt... 37. Ieškovė pateikė 2008-12-24 Buto vidaus apdailos atliktų darbų... 38. Kartu pateiktas 2008-12-24 atliktų darbų aktas 51 622 Lt sumai (t. 1, b.l.... 39. 2009-01-26 atsakovas V. G. faksu UAB „BSI Manage group“ pateikė... 40. 2009-01-30 Atliktų darbų akte užfiksuota suma objektui – 41 167 Lt (t. 1,... 41. 2009-01-30 Atliktų darbų aktas su atsakovo išbraukymais/pastabomis (t. 1,... 42. Ieškovė į bylą taip pat pateikė 2009-07-24 Buto vidaus apdailos atliktų... 43. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl sutarčių aiškinimo taisyklių... 44. Iš sudarytos sutarties turinio ir tokių sutarčių loginės esmės teismas... 45. Atsakovas V. G. teigė, kad dalį medžiagų buto apdailai bei apstatymui... 46. Iš esmės liudytojai-pirminis kreditorius patvirtino,kad dalis medžiagų,tame... 47. 2008-12-30 UAB „BSI Manage group“ medžiagų nurašymo akte Nr. ( - )... 48. Teismas negali nevertinti ir šalių elgesį sutarties vykdymo laikotarpiu ir... 49. Gavęs 27000 litų rangovas du metus nereiškė pretenzijų atsakovui ir vietoj... 50. Dalis ieškovės pateiktų PVM sąskaitų faktūrų už prekių įsigijimą,... 51. Visų pirma,šios kopijos į bylą buvo pateiktos tik po šalių apsikeitimu... 52. Teismas neturi jokio objektyvaus pagrindo daryti net prielaidą,kad aukščiau... 53. Teismas kritiškai vertina ieškovės atstovės poziciją,kad skola sumažinta... 54. Tretysis asmuo ir liudytai teisme patvirtino,kad dalis darbų nebuvo... 55. Šią išvadą patvirtina ir kiti įrodymai,iš kurių negalima objektyviai... 56. Ieškovė ir tretysis asmuo turėjo objektyvią galimybę susieti kiekvieną... 57. 1 pozicija. Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu. Pagal Projektą... 58. 2 pozicija. Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100... 59. 3 pozicija. Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis. - Sienos ir grindys... 60. 4 pozicija. Keraminės sienų plytelės. - Bute nėra keraminių plytelių,... 61. 6 pozicija. Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas... 62. 9 pozicija. Angokraščių labai geras glaistymas.- Langų angos- apie 3,29... 63. 12 pozicija. Dekoratyvinių apvadų klijavimas. - Bute nėra dekoratyvinių... 64. 13 pozicija. Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu,... 65. 19 pozicija. Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų... 66. 20 pozicija. Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio... 67. 21 pozicija. Keraminės grindų plytelės. - Akmens masės plytelėmis dengtų... 68. 22 pozicija. Parketlenčių grindų dangų įrengimas ant paruošto pagrindo,... 69. 23 pozicija. Parketlentės.- Medinių, tamsaus ąžuolo parketlentėmis klotų... 70. 24 pozicija. Grindjuosčių šlifavimas ir lakavimas du kartus.- Bute nėra... 71. 25 pozicija. Grindjuosčių tvirtinimas parketo (laminuotų) dangų grindims,... 72. 32 pozicija.- Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose... 73. 34 pozicija. Sienų atskirų vietų iki 1 kv/m ploto tinko remontas kalkių... 74. 35 pozicija. Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji.- Bute naudoti... 75. 36 pozicija. Jungikliai.- Suskaičiuoti jungikliai- 10 vnt. Bute nėra ąžuolo... 76. 37 pozicija. Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji. -... 77. 38 pozicija. Rozetės.- (Žr. pozicija Nr. 37) (nuotrauka Nr. 17).... 78. 39 pozicija. Bute yra ketverios durys su metalinėmis juostelėmis (į vonią,... 79. 41 pozicija. Kabelių šildomų grindų įrengimas, klojant termoizoliacinį... 80. Balkonas. - Balkone nėra šviestuvų, nors projekte buvo (nuotrauka Nr. 22).... 81. Tapetai.- Bute nėra tapetų (Žr. visas nuotraukas).... 82. Keraminės plytelės.- Bute nėra keraminių plytelių. Bute naudotos akmens... 83. Laminuotos grindų dangos.- Bute nenaudotos laminuotos grindų dangos.... 84. Virtuvės erdvę nuo svetainės skiria ne siena, kaip nurodyta projekte, o... 85. Nuotraukos, kuriose užfiksuoti paslėpti darbai ginčo bute ( - ) (t. 2, b.l.... 86. Ieškovė ir tretysis asmuo nepaneigė atsakovo pateiktų faktinių aplinkybių... 87. Atsižvelgiant į išdėstytą,analizuojant esamus įrodymus byloje ir... 88. Ieškovė O. S. sumokėjo 754,20 Lt žyminio mokesčio (t. 1, b.l. 1, 16),... 89. Ieškovė sumažino ieškinio reikalavimą ir atsakovas tam... 90. Atsakovas byloje patyrė 3780 Lt teisinių paslaugų išlaidų (t. 2, b.l.... 91. Pašto išlaidos byloje sudaro 30,20 Lt sumą ir jos priteisiamos valstybei iš... 92. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185 str., 259-270 str.,... 93. ieškinį netenkinti.... 94. Priteisti iš atsakovui V. G. (a.k( - ) jo turėtas bylinėjimosi išlaidas... 95. Priteisti iš ieškovės O. S. (a.k( - ) 30,20 Lt (trisdešimt litų 20 ct arba... 96. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...