Byla 1A-39-332/2020
Dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. lapkričio 6 d. nuosprendžio, kuriuo M. A. pripažintas kaltu ir nuteistas:

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimundo Jurgaičio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Zigmo Kavaliausko, Nijolės Matuzevičienės, sekretoriaujant Raimondai Katiliūtei, dalyvaujant prokurorui Tomui Grušui, nuteistajam M. A., gynėjui advokatui Algirdui Zakrasui,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroro apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. lapkričio 6 d. nuosprendžio, kuriuo M. A. pripažintas kaltu ir nuteistas:

3

4pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 10 mėnesių,

5

6pagal BK 1981 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 6 mėnesiams,

7

8pagal BK 214 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 1 metams,

9

10pagal BK 215 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 1 metams.

11Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, bausmes subendrinus apėmimu, M. A. paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 1 metams.

12Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 9 dalimi, šią bausmę dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrinus su bausme, nustatyta Šiaulių apylinkės teismo 2019 m. gegužės 20 d. nutartimi subendrinus Šiaulių apylinkės teismo 2019 m. kovo 18 d. ir 2019 m. kovo 26 d. nuosprendžiais paskirtas bausmes, M. A. paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 1 metams 8 mėnesiams ir 34 MGL dydžio (1 700,00 Eur) bauda. Laisvės atėmimo bausmę M. A. paskirta atlikti pataisos namuose.

13Laisvės atėmimo bausmės pradžią M. A. nustatyta skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, t. y. nuo 2019 m. lapkričio 6 d.

14Vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi, 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaitytas suėmimo laikas nuo 2019 m. rugpjūčio 7 d. iki 2019 m. lapkričio 6 d. ir visa bausmė, atlikta pagal Šiaulių apylinkės teismo 2019 m. kovo 18 d. ir 2019 m. kovo 26 d. nuosprendžius.

15Priimtas nukentėjusiosios R. V. atsisakymas nuo civilinio ieškinio ir civilinio ieškinio procesas nutrauktas.

16Kolegija

Nustatė

17M. A. nuteistas už tai, kad jis 2018-10-13 tiksliau nenustatytu laiku, būdamas nukentėjusiosios R. V. namuose, esančiuose ( - ), pagrobė svetimą – R. V. išduotą AB „( - )“ mokėjimo kortelę Nr. ( - ) ir, žinodamas PIN kodą, taip įgijo svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei juos laikė iki 2018-10-14 09.00 val., kol neteisėtai atlikęs finansines operacijas kortelę grąžino.

18Be to, M. A. nuteistas už tai, kad jis 2018-10-13, panaudodamas neteisėtai įgytą, svetimą – R. V. išduotą AB „( - )“ mokėjimo kortelę Nr. ( - ), su jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemone – PIN kodu, 16.09 val. ( - ), esančiame bankomate Nr. ( - ) neteisėtai inicijavo finansinę operaciją, kurios metu iš AB „( - )“ esančios R. V. sąskaitos Nr. ( - ) išgrynino 300 Eur, po to, 16.27 val. AB „( - )“ bankomate Nr. ( - ), esančiame ( - ) neteisėtai inicijavo finansinę operaciją, kurios metu iš AB „( - )“ esančios R. V. sąskaitos Nr. ( - ) išgrynino 15 Eur.

19Be to, M. A. nuteistas už tai, kad jis 2018-10-13, turėdamas svetimą – R. V. išduotą AB „( - )“ mokėjimo kortelę Nr. ( - ), 16.09 val., ( - ), esančiame „( - )“ bankomate Nr. ( - ) bei 16.27 val. AB „( - )“ bankomate Nr. ( - ), esančiame ( - ), panaudodamas šią kortelę ir jos PIN kodą, prisijungė prie R. V. sąskaitos, esančios AB „( - )“, ir joje atliko finansines operacijas, taip neteisėtai prisijungė prie AB „( - )“ informacinės sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

20Be to, M. A. nuteistas už tai, kad jis 2018-10-13, panaudodamas neteisėtai įgytą, svetimą – R. V. išduotą AB „( - )“ mokėjimo kortelę Nr. ( - ), su jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemone – PIN kodu, 16.09 val., ( - ), esančiame bankomate Nr. ( - ), neteisėtai inicijavo finansinę operaciją, kurios metu pateikė šiuos duomenis elektroninei AB „( - )“ sistemai taip identifikuodamas save kaip R. V. ir ją suklaidindamas bei iš AB „( - )“ esančios R. V. sąskaitos Nr. ( - ) išgrynino 300 Eur, po to, 16.27 val. AB „( - )“ bankomate Nr. ( - ), esančiame ( - ), neteisėtai inicijavo finansinę operaciją, kurios metu pateikė šiuos duomenis elektroninei AB „( - )“ sistemai taip identifikuodamas save kaip R. V. ir ją suklaidindamas bei iš AB „( - )“ esančios R. V. sąskaitos ( - ) išgrynino 15 Eur, taip apgaule savo naudai įgijo svetimą – nukentėjusiajai R. V. priklausantį turtą – 315 Eur.

21Apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroras prašo Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019-11-06 nuosprendį pakeisti ir M. A. pripažinti kaltu ir nuteisti pagal BK 182 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 10 mėnesių, pagal BK 1981 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 6 mėnesiams, pagal BK 214 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 1 metams, pagal BK 215 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 1 metams; vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, bausmes, paskirtas pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 1981 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, subendrinti apėmimu ir paskirti subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 1 metams; vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis bausmes subendrinti iš dalies sudedant, prie griežčiausios, t. y. subendrintos pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 1981 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį paskirtos bausmės, iš dalies pridedant pagal BK 214 straipsnio 1 dalį paskirtą bausmę, M. A. paskirti subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 1 metams 3 mėnesiams; vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, šią bausmę dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrinti su bausme, nustatyta Šiaulių apylinkės teismo 2019-05-20 nutartimi subendrinus Šiaulių apylinkės teismo 2019-03-18 ir 2019-03-26 nuosprendžiais paskirtas bausmes, ir M. A. paskirti galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 1 metams 11 mėnesių ir 34 MGL (1 700Eur) dydžio baudą. Teigia, kad nuosprendis keistinas, nes apylinkės teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą ir dėl to neteisingai M. A. paskyrė galutinę subendrintą bausmę.

22Nurodo, kad iš M. A. pateikto kaltinimo matyti, kad BK 214 straipsnio 1 dalyje numatyta nusikalstama veika ir kitos trys jam inkriminuotos nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 straipsnio 1 dalyje, 1981 straipsnio 1 dalyje ir 215 straipsnio 1 dalyje, buvo padarytos skirtingu laiku, be to, nusikaltimai buvo padaryti skirtingomis pavojingomis veikomis, BK 214 straipsnio 1 dalyje ir 215 straipsnio 1 dalyje numatyti nusikaltimai yra apysunkiai, o BK 182 straipsnio 1 dalyje ir 1981 straipsnio 1 dalyje – nesunkūs, M. A. padaryti nusikaltimai nesiskiria ir pagal pavojingumą. Dėl to apeliantas teigia, kad šios nusikalstamos veikos buvo padarytos esant realiajai, o ne idealiajai nusikaltimų sutapčiai, ir todėl pagal BK 214 straipsnio 1 dalį M. A. paskirta bausmė su kitomis paskirtomis bausmėmis turėjo būti bendrinama taikant bausmių sudėjimo, o ne bausmių apėmimo, būdą. Pažymi, kad apylinkės teismas, pripažindamas, jog visos M. A. inkriminuotos nusikalstamos veikos sudaro idealiąją nusikalstamų veikų sutaptį, tokios savo pozicijos nemotyvavo. Dėl to teigia, kad apylinkės teismas netinkamai įvertino M. A. padarytą nusikalstamą veiką, numatytą BK 214 straipsnio 1 dalyje, kaip sudarančią idealiąją sutaptį su kitomis jam inkriminuotomis BK 182 straipsnio 1 dalyje, 1981 straipsnio 1 dalyje ir 215 straipsnio 1 dalyje numatytomis nusikalstamomis veikomis, ir bendrindamas paskirtas bausmes už kelias nusikalstamas veikas, nepagrįstai taikė tik bausmių apėmimą, todėl neteisingai M. A. paskyrė galutinę subendrintą bausmę.

23Teismo posėdyje prokuroras prašė prokuroro apeliacinį skundą tenkinti, nuteistasis ir jo gynėjas prašė prokuroro apeliacinį skundą atmesti.

24Apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo subendrinant M. A. paskirtas bausmes (Lietuvos respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK 328 straipsnio 1 punktas).

25Pirmosios instancijos teismas, ištyręs byloje surinktus įrodymus, pagrįstai apeliantą pripažino kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 1 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje, 215 straipsnio 1 dalyje, 1981 straipsnio 1 dalyje. Apeliaciniu skundu prokuroras neginčija teismo nustatytų faktinių nusikalstamų veikų aplinkybių, kvalifikacijos, tik nesutinka su nuteistajam M. A. taikytu bausmių subendrinimo būdu, todėl apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniu skundu (BPK 320 straipsnio 3 dalis).

26Skundžiamu nuosprendžiu M. A. už jo padarytas nusikalstamas veikas paskirtos bausmės buvo subendrintos tarpusavyje taikant bausmių apėmimą, tačiau nuosprendyje pirmosios instancijos teismas tokio bausmių subendrinimo būdo nemotyvavo.

27Pagal BK 63 straipsnio 5 dalį bausmių apėmimą teismas taiko, kai 1) yra ideali nusikalstamų veikų sutaptis, 2) padarytos nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims ar kategorijoms pagal BK 10 ar 11 straipsnius, 3) už vieną nusikalstamą veiką paskirta dvidešimt metų laisvės atėmimo bausmė arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Pagal teismų praktiką idealioji nusikalstamų veikų sutaptis yra tada, kai kaltininkas viena veika tuo pačiu metu padaro kelias nusikalstamas veikas, numatytas skirtinguose BK specialiosios dalies straipsniuose.

28Iš byloje surinktų ir ištirtų įrodymų matyti, kad M. A. BK 215 straipsnio 1 dalyje ir 182 straipsnio 1 dalyje ir 1981 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikalstamas veikas padarė viena veika tuo pačiu metu, t. y. įdėdamas svetimą R. V. priklausančią mokėjimo kortelę į bankomatą ir elektroninės banko sistemos prašymu suvesdamas PIN kodą, save elektroninei banko sistemai pateikė kaip asmenį, turintį teisę disponuoti R. V. sąskaitoje esančiomis lėšomis, t. y. panaudojo apgaulę, ir taip suklaidino elektroninę banko sistemą, dėl ko užvaldė svetimus, R. V. priklausančius, 315 Eur. Taigi, BK 215 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje ir 1981 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos sudarė idealiąją nusikalstamų veikų sutaptį ir už šias veikas paskirtos bausmės skundžiamu nuosprendžiu pagrįstai subendrintos tarpusavyje apėmimo būdu, nes šie nusikaltimai sudarė idealiąją sutaptį.

29Prokuroras apeliaciniame skunde nurodo, kad bausmė, paskirta pagal BK 214 straipsnio 1 dalį, turėjo būti bendrinama taikant dalinį bausmių sudėjimo būdą, o ne apėmimą, nes ši veika su kitomis M. A. padarytomis nusikalstamomis veikomis, už kurių padarymą jis yra nuteistas skundžiamu nuosprendžiu, sudarė ne idealiąją, o realiąją nusikalstamų veikų sutaptį.

30Pagal teismų praktiką ideali nusikalstamų veikų sutaptis paprastai konstatuojama tada, kai asmuo viena veika (veikimu ar neveikimu) tuo pačiu laiku padaro du ar daugiau nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų, o reali nusikalstamų veikų sutaptis yra tada, kai asmuo savarankiškomis veikomis paprastai esant tarp jų laiko tarpui, realizuoja dviejų ar daugiau nusikalstamų veikų sudėčių požymius, numatytus skirtinguose ar tuose pačiuose BK straipsniuose ar jų dalyse (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-412/2010, 2K-361/2010, 2K-536/2010, 2K-267/2010, 2K-37/2011, 2K-P-78/2012; 2K-16/2014, 2K-43/2014, 2K-385/2014, 2K-138-976/2015, 2K-144-489/2015, 2K-345-507/2015, 2A-7-4-699/2015; Teismų praktikos nagrinėjant baudžiamąsias bylas dėl sudėtingų pavienių nusikalstamų veikų ir nusikalstamų veikų sutapčių apžvalga Nr. AB-44-1). Nustačius, kad padarytos nusikalstamos veikos sudaro realią sutaptį, už kiekvieną šių veikų paskirtos bausmės subendrinamos jas visiškai arba iš dalies sudedant (BK 63 straipsnio 3, 4 dalys). Bausmių apėmimas tokiais atvejais taikomas tik BK 63 straipsnio 5 dalies 2 ar 3 punktuose numatytais atvejais.

31Iš teismo nuosprendžio matyti, kad M. A. 2018-10-13 būdamas nukentėjusiosios R. V. namuose, pagrobė svetimą – R. V. išduotą mokėjimo kortelę ir, žinodamas PIN kodą, taip įgijo svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei juos laikė iki 2018-10-14 09.00 val., kol neteisėtai atlikęs finansines operacijas kortelę grąžino. Taip pat iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad M. A. šią neteisėtai įgytą svetimą mokėjimo kortelę ir jos PIN kodą bankinėms operacijoms inicijuoti panaudojant apgaulę panaudojo 2018-10-13 16.07 val. ir 16.27 val. Taigi, nuteistojo M. A. padarytą BK 214 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikalstamą veiką (neteisėtą svetimo mokėjimo priemonės ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, įgijimą ir laikymą) ir kitas BK 215 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje ir 1981 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikalstamas veikas skyrė laiko tarpas. Be to, nusikaltimai buvo padaryti skirtingomis pavojingomis veikomis. Taigi BK 214 straipsnio 1 dalyje numatyta M. A. padaryta nusikalstama veika sudarė realiąją nusikalstamų veikų sutaptį su kitomis jo padarytomis nusikalstamomis veikomis, kvalifikuotomis pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 1981 straipsnio 1 dalį ir BK 215 straipsnio 1 dalį. Esant realiai nusikaltimų sutapčiai paskirtos bausmės bendrinamos bausmių sudėjimo būdu, išskyrus atvejį, kai nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims ar kategorijoms pagal BK 10 ar 11 straipsnius. M. A. padaryti nusikaltimai, už kuriuos jis nuteistas skundžiamu nuosprendžiu, nėra priskiriami skirtingoms nusikaltimų kategorijoms pagal BK 11 straipsnį (BK 214 straipsnio 1 dalyje ir 215 straipsnio 1 dalyje numatyti nusikaltimai yra apysunkiai, o BK 182 straipsnio 1 dalyje, 1981 straipsnio 1 dalyje – nesunkūs). Be to, M. A. padaryti nusikaltimai nesiskiria ir pagal pavojingumą, kadangi visais nusikaltimais buvo kėsintasi į nuosavybę bei finansų sistemą (panaudojant neteisėtai įgytą svetimą mokėjimo kortelę ir PIN kodą užvaldytos svetimoje banko sąskaitoje esančios lėšos), jie padaryti tiesiogine tyčia, o už kiekvieną nusikalstamą veiką atskirai nuteistajam apylinkės teismas paskyrė panašias bausmes.

32Įvertinus paminėtas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad BK 214 straipsnio 1 dalyje numatyta M. A. padaryta nusikalstama veika sudarė realiąją nusikalstamų veikų sutaptį su kitomis jo padarytomis nusikalstamomis veikomis, kvalifikuotomis pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 1981 straipsnio 1 dalį ir BK 215 straipsnio 1 dalį. Tokios praktikos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr.2K-183/2010, 2K-508/2014, 2A-7-489/2008). Taigi, esant realiajai nusikalstamų veikų sutapčiai M. A. pagal BK 214 straipsnio 1 dalį paskirta bausmė su kitomis paskirtomis bausmėmis turėjo būti bendrinama taikant ne apėmimą, o bausmių dalinį sudėjimą. Dėl to pirmosios instancijos teismas, M. A. už jo padarytas nusikalstamas veikas paskirtas bausmes tarpusavyje subendrindamas vien tik apėmimo būdu, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, todėl skundžiamas nuosprendis keičiamas BPK 328 straipsnio 1 punkte numatytu pagrindu.

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu,

Nutarė

34Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019-11-06 nuosprendį pakeisti:

35vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, M. A. pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 1981 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, paskirtas bausmes subendrinti bausmių apėmimu ir paskirti subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 1 metams.

36Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, prie M. A. paskirtos ir subendrintos 1 metų laisvės atėmimo bausmės iš dalies pridėti pagal BK 214 straipsnio 1 dalį paskirtą bausmę, ir M. A. paskirti subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 1 metams 3 mėnesiams.

37Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, šią subendrintą 1 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrinti su bausme, nustatyta Šiaulių apylinkės teismo 2019-05-20 nutartimi subendrinus Šiaulių apylinkės teismo 2019-03-18 ir 2019-03-26 nuosprendžiais paskirtas bausmes, ir M. A. paskirti galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 1 metams 11 mėnesių ir 34 MGL (1 700Eur) dydžio baudą.

38Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. –... 4. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio... 5. –... 6. pagal BK 1981 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 6 mėnesiams,... 7. –... 8. pagal BK 214 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 1 metams,... 9. –... 10. pagal BK 215 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 1 metams.... 11. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, bausmes... 12. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 9 dalimi, šią bausmę... 13. Laisvės atėmimo bausmės pradžią M. A. nustatyta skaičiuoti nuo... 14. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi, 66 straipsniu, į bausmės laiką... 15. Priimtas nukentėjusiosios R. V. atsisakymas nuo civilinio ieškinio ir... 16. Kolegija... 17. M. A. nuteistas už tai, kad jis 2018-10-13 tiksliau nenustatytu laiku,... 18. Be to, M. A. nuteistas už tai, kad jis 2018-10-13, panaudodamas neteisėtai... 19. Be to, M. A. nuteistas už tai, kad jis 2018-10-13, turėdamas svetimą – R.... 20. Be to, M. A. nuteistas už tai, kad jis 2018-10-13, panaudodamas neteisėtai... 21. Apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės... 22. Nurodo, kad iš M. A. pateikto kaltinimo matyti, kad BK 214 straipsnio 1 dalyje... 23. Teismo posėdyje prokuroras prašė prokuroro apeliacinį skundą tenkinti,... 24. Apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nuosprendis... 25. Pirmosios instancijos teismas, ištyręs byloje surinktus įrodymus, pagrįstai... 26. Skundžiamu nuosprendžiu M. A. už jo padarytas nusikalstamas veikas paskirtos... 27. Pagal BK 63 straipsnio 5 dalį bausmių apėmimą teismas taiko, kai 1) yra... 28. Iš byloje surinktų ir ištirtų įrodymų matyti, kad M. A. BK 215 straipsnio... 29. Prokuroras apeliaciniame skunde nurodo, kad bausmė, paskirta pagal BK 214... 30. Pagal teismų praktiką ideali nusikalstamų veikų sutaptis paprastai... 31. Iš teismo nuosprendžio matyti, kad M. A. 2018-10-13 būdamas... 32. Įvertinus paminėtas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad BK 214... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos respublikos baudžiamojo proceso... 34. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019-11-06 nuosprendį pakeisti:... 35. vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, M. A.... 36. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, prie M. A. paskirtos ir... 37. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, šią subendrintą 1 metų 3... 38. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....