Byla 1-61-1036/2017
Dėl mano, kad šio konflikto metu suduoti smūgiai ir jo pasakyti žodžiai, galėjo nukentėjusiajam sukelti baimę dėl sveikatos ir gyvybės. A. M. namų langą išdaužė motina, norėdama, kad baigtųsi muštynės. Po konflikto su nukentėjusiuoju susitaikė, jo atsiprašė. Nukentėjusysis leido jam gyventi savo namuose. Sutinka gydytis nuo alkoholizmo. Gailisi dėl padarytų nusikaltimų, pasižada ateityje daugiau nenusikalsti

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Povilanskas, sekretoriaujant Rūtai Čereškaitei, dalyvaujant nukentėjusiajam A. M., prokurorei Vidai Bracevičienei, kaltinamajam D. P., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje D. P., a. k. ( - ) gim. ( - ), Vilniaus rajone, Lietuvos Respublikos pilieti, nevedęs, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, darbo biržoje neregistruotas, gyvenantis Vilniaus rajone, Bezdonių sen., ( - )., teistas: 2011 m. gruodžio 5 d. Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 135 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 8 mėnesiams, vadovaujantis BK 92 straipsniu laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 metams. 2012 m. rugsėjo 20 d. Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi panaikintas bausmės vykdymo atidėjimas, bausmę atlikęs, kaltinamas pagal BK 145 straipsnio 1 dalį, 140 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

2D. P., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, nustatytas 2.92 promilės neblaivumas, 2016 m. gegužės 8 d., apie 18.45 val., A. M. namo kieme, esančiame Vilniaus r., Bezdonių sen., Skersabalių k., ( - ), konflikto metu suduodamas smūgius į įvairias kūno vietas grasino nukentėjusiajam A. M. jį nužudyti esant pakankamam pagrindui manyti, jog grasinimas gali būti įvykdytas,

3Taip pat jis, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, nustatytas 2.92 promilės neblaivumas, 2016 m. gegužės 8 d., apie 18.45 val., būdamas A. M. namo kieme, esančiame Vilniaus r., Bezdonių sen., Skersabalių k., ( - ), konflikto su nukentėjusiuoju A. M. metu panaudojo fizinį smurtą jo atžvilgiu, t. y. tyčia sudavė ne mažiau kaip tris smūgius kumščiu į nukentėjusiojo A. M. veido ir galvos sritį, padarydamas kairiojo skruosto patinimą, poodines kraujosruvas, kairiojo akies obuolio išsiliejimą, nukentėjusiajam A. M. nugriuvus ant grindų ne mažiau kaip tris kartus spyrė kojomis į įvairias kūno vietas ir galvą ir tuo nukentėjusiajam A. M. sukėlė fizinį skausmą,

4D. P. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2016 m. gegužės 8 d., apie 19 val., jis kartu su motina nuėjo prie nukentėjusiojo A. M. namų, esančių Skersabalių k., Vilniaus rajone. Kieme juos pasitiko nukentėjusysis su pagaliu. Jis norėjo apsiginti nuo nukentėjusiojo, sudavė jam 3-4 smūgius į veidą, kai A. M. nukrito, jam įspyrė taip pat 3-4 kartus. Muštynių metu jis A. M. kažką pasakė. Praeityje yra teistas už A. M. sunkų sveikatos sutrikdymą, todėl mano, kad šio konflikto metu suduoti smūgiai ir jo pasakyti žodžiai, galėjo nukentėjusiajam sukelti baimę dėl sveikatos ir gyvybės. A. M. namų langą išdaužė motina, norėdama, kad baigtųsi muštynės. Po konflikto su nukentėjusiuoju susitaikė, jo atsiprašė. Nukentėjusysis leido jam gyventi savo namuose. Sutinka gydytis nuo alkoholizmo. Gailisi dėl padarytų nusikaltimų, pasižada ateityje daugiau nenusikalsti.

5Be kaltinamojo parodymų, jo kaltė, padarius inkriminuojamas nusikalstamas veikas įrodyta ir kitais duomenimis, kurie buvo betarpiškai ištirti teismo posėdyje ir pripažinti tinkamais įrodymais.

6Nukentėjusysis A. M. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad kaltinamasis yra jo geras pažįstamas. Anksčiau gyveno kartu su kaltinamojo motina. Kaltinamojo savo šeimos nariu nelaiko. Su kaltinamuoju įvyko konfliktas, jam kaltinamasis sudavė kelis smūgius į veidą. Nuo suduotų smūgių jis jautė fizinį skausmą. Buvo iškviesta greitoji pagalba, sutino veidas. Smūgių sudavimas, išsakyti žodžiai, vertinant su anksčiau kaltinamojo jam padarytu sunkiu sveikatos sutrikdymu, gali būti vertinami kaip realus grasinimas susidoroti. Po konflikto su kaltinamuoju susitaikė, jis jam atleido. Pykčio ant kaltinamojo nelaiko. Po konflikto kaltinamasis jam daug padėjo, sutvarkė malkas, kai sirgo paruošdavo valgyti. Šiuo metu kaltinamasis prižiūri jo namus, jis leido jam ten gyventi.

7Liudytojas A. Č. apklaustas teisiamojo posėdžio metu parodė, kad dirbant su kolega gavo pranešimą apie galimą smurtą artimoje aplinkoje Vilniaus rajone. Nuvykus į vietą rado nukentėjusįjį, kaltinamojo nebuvo. Iškvietė greitąją pagalbą, tačiau nukentėjusysis atsisakė važiuoti į gydymą įstaigą. Tiksliai daugiau aplinkybių nepamena. Tarnybinį pranešimą dėl smurto artimoje aplinkoje fakto pildė jis.

82016-05-08 pareiškime A. M. nurodė, kad 2016-05-08, apie 19 val. į jo namus atėjo neblaivus D. P. ir pradėjo garsiai rėkti, grasino jį primušti bei užmušti, išdaužė jo namo lango stiklą. Pargriovęs jį ant žemės pradėjo koja daužyti jo galvą ir tuo jam sukėlė fizinį skausmą (b. l. 1).

92016-05-08 tarnybiniame pranešime dėl smurto artimoje aplinkoje nurodyta, kad 2016-05-08, apie 19 val., Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Skersabalių k., ( - ) į namus atėjo D. P., gim. 1993 m., išdaužė lango stiklą, nukentėjusįjį pargriovė ant grindų ir koja spyrė jam į galvą. Žmogaus piešinyje užfiksuoti sužalojimai spiriant koja į veidą ir kraujuojanti nosis ( b. l. 2 -3).

102016-05-08 Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK Viešosios tvarkos valdybos mobilios kuopos 3-ojo būrio specialisto B. J. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2016-05-08 jam dirbant su vyriausiuoju patruliu J. P. ir A. Č. apie 19 val. iš VPK OVS buvo gautas pranešimas, kad Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Skersabalių k., ( - ) sugyventinės sūnus primušė pareiškėją. Atvykus į vietą juos pasitiko A. M., kuris paaiškino, kad pas jį į namus, būdamas neblaivus atėjo D. P., kuris garsiai šūkaudamas grasino jį primušti ir užmušti. Tada pargriovęs ant žemės koja spardė jam į galvą. A,M. paaiškino, kad D. P. gyvena toje pačioje gatvėje 31 name, 3 bute. Policijos pareigūnams nuvykus nurodytu adresu D. P. buvo sulaikytas.A. M. parašė pareiškimą. D. P. 20156-05-08 21.25 buvo pristatytas į Vilniaus apskrities VPK Vilniaus m. 1 PK (b. l. 4).

112016-09-28 Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorės V. B. reikalavimu nuspręsta perkvalifikuoti veiką iš BK 140 straipsnio 2 dalies į BK 140 straipsnio 1 dalį (b. l. 13-14).

122016-05-09 buvo apžiūrėta įvykio vieta, esanti Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Skersabalių k., ( - ) (b. l. 15-18).

132016-05-09 Vilniaus apskrities VPK Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyriaus tyrėjas T. P. apžiūrėjo nukentėjusįjį A. M.. Apžiūros metu nustatyta, kad nukentėjusiojo kairiojo skruosto audiniai sutinę, matyti poodinės kraujosruvos, nubrozdinimai. Kairiosios akies obuolyje išsiliejęs kraujas. Ant veido likę sudžiuvusio kraujo pėdsakai (b. l. 19-23).

142016-08-05 D. P. buvo užfiksuotas 2,93 promilių girtumas (b. l. 36).

15Dėl įrodymų vertinimo ir veikos kvalifikavimo

16Ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus duomenis, kurie pripažįstami įrodymais, kaip tai numatyta BPK 20 straipsnyje, teismas pripažįsta neginčytinai įrodyta, kad D. P. būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, A. M. namo kieme konflikto su nukentėjusiuoju A. M. metu panaudojo fizinį smurtą jo atžvilgiu, t. y. tyčia sudavė ne mažiau kaip tris smūgius kumščiu į nukentėjusiojo A. M. veido ir galvos sritį, padarydamas kairiojo skruosto patinimą, poodines kraujosruvas, kairiojo akies obuolio išsiliejimą, nukentėjusiajam A. M. nugriuvus ant grindų ne mažiau kaip tris kartus spyrė kojomis į įvairias kūno vietas ir galvą ir tuo nukentėjusiajam A. M. sukėlė fizinį skausmą, taip pat naudodamas fizinį smurtą grasino nukentėjusįjį nužudyti esant pakankamam pagrindui manyti, jog grasinimas gali būti įvykdytas. Šias išvadas teismo daro įvertinęs kaltinamojo, nukentėjusiojo, liudytojo parodymus, procesinių veiksmų atlikimo protokoluose užfiksuotas aplinkybes.

17Pagal Lietuvos A. T. praktiką ideali nusikalstamų veikų sutaptis paprastai konstatuojama tada, kai asmuo viena veika padaro du ar daugiau nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų, numatytų skirtingose BK specialiosios dalies straipsniuose (kasacinės nutartys Nr. 2K-582/2006, 2K-115/2007, 2K-126/2007, 2K-412/2010, 2K-536/2010, 2K-37/2011). Tai reiškia, kad išsamus vieningą veiką sudarančių faktų visumos teisinis įvertinimas neišvengiamai reikalauja taikyti daugiau negu vieną, t. y. dvi ar daugiau nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėčių, iš kurių kiekviena turi skirtingą, savarankišką raišką baudžiamojo įstatymo tekste. Kasacinio teismo praktikoje yra konstatuota ir tai, kad sutaptis yra ideali ir tuo atveju, jei padarytos kelios veikos, jos buvo padarytos viena po kitos, per trumpą laiko tarpą, įgyvendinant vieningą sumanymą (kasacinės nutartys Nr. 2K-7-92/2005, 2K-516/2005, 2K-437/2006, 2K-477/2008, 2K-355/2009). Tokiais atvejais atskiri kaltininko nusikalstami veiksmai yra apjungti vieningo kaltininko sumanymo, siekiant pagrindinio visos nusikalstamos veikos tikslo, tačiau kvalifikuojami pagal skirtingus specialiosios dalies BK straipsnius. Teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad nusikalstamos veikos padarytos toje pačioje vietoje, jų padarymą skiria vos kelių minučių laikas. Svarbu akcentuoti ir tai, kad kaltinamasis abi nusikalstamas veikas padarė to paties tęstinio konflikto su nukentėjusiuoju metu, kas rodo vieningos tyčios buvimą padarant abi nusikalstamas veikas. Aptartas teisinis reguliavimas ir nustatytos faktinės aplinkybės sudaro pagrindą D. P. veiksmus kvalifikuoti kaip nusikalstamų veikų, numatytų BK 140 straipsnio 1 dalyje ir 145 straipsnio 1 dalyje, idealią sutaptį.

18Dėl bausmės skyrimo

19Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir dėl jų gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jo atsakomybę sunkina tai, kad nusikaltimą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikaltimo padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

20Skiriant bausmę atsižvelgtina į bendruosius bausmių skyrimo principus, numatytus BK 54 straipsnyje, į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį ir pobūdį, į tai, kad padarė nesunkius nusikaltimus (BK 11 straipsnio 3 dalis), į jų padarymo aplinkybes, į tai, kad fizinis skausmas buvo sukeltas pažįstamam asmeniui, į jo atsakomybę sunkinančią aplinkybę. Kartu teismas įvertina tai, kad nustatyta kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kaltinamasis nukentėjusiojo atsiprašė, jis jam atleido, po nusikalstamos veikos padarymo savo darbu siekė pašalinti padarytą žalą. Įvertinus nurodytas aplinkybes jam skirtina sankcijose už inkriminuotas nusikalstamas veikas numatyta viena iš švelniausių bausmių - laisvės apribojimas.

21Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti (b. l. 41-43) palinkti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo

22Į bausmės laiką įskaitytinas laikinojo sulaikymo laikas nuo 2016 m. gegužės 8 d. iki 2016 m. gegužės 10 d.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 297-298, 304-305, 307 straipsniais,

Nutarė

24D. P. pripažinti kaltu pagal BK 145 straipsnio 1 dalį ir nubausti laisvės apribojimu 1 metams, įpareigojant per 1 mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje bei per 1 mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti gydytis nuo alkoholizmo.

25D. P. pripažinti kaltu pagal BK 140 straipsnio 1 dalį ir nubausti laisvės apribojimu 8 mėnesiams, įpareigojant per 1 mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje bei per 1 mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti gydytis nuo alkoholizmo.

26Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu už atskiras nusikalstamas veikas paskirtas bausmes subendrinti jas apimant ir galutinę subendrintą bausmę D. P. skirti laisvės apribojimą 1 metams, įpareigojant per 1 mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje bei per 1 mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti gydytis nuo alkoholizmo.

27Į paskirtos bausmės laiką įskaityti laiką išbūtą laikinajame nuo 2016 m. gegužės 8 d. iki 2016 m. gegužės 10 d., vieną sulaikyme išbūtą dieną prilyginant dviems laisvės apribojimo bausmės dienoms.

28Iki nuosprendžio įsiteisėjimo D. P. palikti galioti kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

29Nuosprendis per 20 dienų gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui, paduodant skundą per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Povilanskas,... 2. D. P., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, nustatytas 2.92... 3. Taip pat jis, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, nustatytas 2.92 promilės... 4. D. P. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2016 m.... 5. Be kaltinamojo parodymų, jo kaltė, padarius inkriminuojamas nusikalstamas... 6. Nukentėjusysis A. M. teisiamojo posėdžio metu parodė,... 7. Liudytojas A. Č. apklaustas teisiamojo posėdžio metu... 8. 2016-05-08 pareiškime A. M. nurodė, kad 2016-05-08, apie... 9. 2016-05-08 tarnybiniame pranešime dėl smurto artimoje aplinkoje nurodyta, kad... 10. 2016-05-08 Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK Viešosios tvarkos... 11. 2016-09-28 Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros... 12. 2016-05-09 buvo apžiūrėta įvykio vieta, esanti Vilniaus r. sav., Bezdonių... 13. 2016-05-09 Vilniaus apskrities VPK Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų... 14. 2016-08-05 D. P. buvo užfiksuotas 2,93 promilių girtumas... 15. Dėl įrodymų vertinimo ir veikos kvalifikavimo ... 16. Ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus duomenis, kurie... 17. Pagal Lietuvos A. T. praktiką ideali nusikalstamų veikų... 18. Dėl bausmės skyrimo ... 19. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad... 20. Skiriant bausmę atsižvelgtina į bendruosius bausmių skyrimo principus,... 21. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti (b. l. 41-43)... 22. Į bausmės laiką įskaitytinas laikinojo sulaikymo laikas nuo 2016 m.... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 297-298,... 24. D. P. pripažinti kaltu pagal BK 145 straipsnio 1 dalį ir... 25. D. P. pripažinti kaltu pagal BK 140 straipsnio 1 dalį ir... 26. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu už atskiras... 27. Į paskirtos bausmės laiką įskaityti laiką išbūtą laikinajame nuo 2016... 28. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo D. P. palikti galioti... 29. Nuosprendis per 20 dienų gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui,...