Byla 2-1371/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Maršalo Salų Respublikos įmonės Paragon International S. A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 20 d. nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1213-258/2012 pagal ieškovo akcinės bendrovės Swedbank ieškinį atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Domus Rex“ dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Domus Rex“ 2011 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pakeitimo.

2Teismas

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Byloje yra vykdomos BUAB „Domus Rex“ bankroto procedūros.

5Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo, teisėtumo klausimas.

6Ieškovas Swedbank AB kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti negaliojančiu BUAB „Domus Rex“ 2011 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimą 2 darbotvarkės klausimu dėl bankroto administratoriaus veiksmų neteisėtumo paskirstant lėšas už parduotą įkeistą turtą. Kreditorių susirinkimas nutarė įpareigoti administratorių LR Įmonių bankroto įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti 2010 m. kovo 16 d. ir 2011 m. balandžio 15 d. BUAB „Domus Rex“ kreditorių susirinkimuose priimtus nutarimus, kuriais buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, administravimo išlaidų mokėjimo eilė ir tvarka bei lėšų, gautų už parduotą turtą (tiek įkeistą, tiek neįkeistą) paskirstymo kreditoriams tvarka.

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 11 d. nutartimi ieškinį tenkino iš dalies, panaikino BUAB „Domus Rex“ kreditorių susirinkimo 2011 m. birželio 13 d. nutarimą 2 darbotvarkės klausimu, įpareigojo BUAB „Domus Rex“ administratorių už parduotą įkeistą turtą pervesti hipotekos kreditoriui AB Swedbank 643 677,94 Lt.

8Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. sausio 31 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartį paliko nepakeistą.

9Pareiškėjas Maršalo Salų Respublikos įmonė Paragon International S. A. (toliau tekste – Paragon International S. A.) Vilniaus apygardos teismui pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1213-258/2012.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 20 d. nutartimi atsisakė priimti Paragon International S. A. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1213-258/2012.

12Vilniaus apygardos teismas sprendė, jog šiuo atveju prašymas atnaujinti procesą yra paduotas bankroto byloje, kurioje ginčas yra kilęs dėl BUAB „Domus Rex“ kreditorių susirinkimo nutarimo. Tokio pobūdžio bylų procedūrą reglamentuoja ne tik CPK, bet ir specialusis įstatymas – Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau tekste - ĮBĮ). Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog prašymas atnaujinti procesą yra negalimas dėl įsiteisėjusių teismo sprendimų bankroto bylose.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Atskiruoju skundu pareiškėjas Paragon International S. A. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. A2-3428-262/2013 ir priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1213-258/2012. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Byla dėl kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo nepatenka į bankroto bylos sąvoką.
  2. Civilinė byla, kurios procesą prašo atnaujinti pareiškėjas, nepriklauso atsakovo bankroto bylai. Byloms dėl kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo yra suteikiami savarankiški numeriai. Nagrinėjamu atveju bylai suteiktas numeris 2-1213-258/2012. Taigi, ši byla nepriklauso BUAB „Domus Rex“ bankroto bylai, kuriai suteiktas numeris B2-3147-258/2013.
  3. Civilinė byla Nr. 2-1213-258/2012 nebuvo nagrinėjama pagal ĮBĮ nuostatas. ĮBĮ nenumato procesinių teisės normų, kuriomis yra reglamentuojamas kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo klausimas. Tokių bylų nagrinėjimas vyksta pagal CPK įtvirtintas bendrąsias teisės normas.
  4. Pareiškėjas nepripažino, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo yra paduodamas bankroto byloje. Prašyme dėl proceso atnaujinimo pareiškėjas nurodė, jog nemoka žyminio mokesčio, kadangi ieškovas civilinėje byloje Nr. 2-1213-258/2013 taip pat nemokėjo žyminio mokesčio.

15BUAB „Domus Rex“ bankroto administratorius UAB „Būrai“ sutinka su pareiškėjo atskiruoju skundu ir visais jame pateikiamais argumentais, todėl prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. A2-3428-262/2013 ir priimti nagrinėti pareiškėjo Paragon International S.A. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1213-258/2012.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

17Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atsisakė priimti prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1213-258/2012.

18Lietuvos Respublikos CPK XVIII skyriuje reglamentuojama proceso atnaujinimo tvarka. CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatyti proceso atnaujinimo pagrindai, o šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą yra negalimas dėl įsiteisėjusių teismo sprendimų bankroto bylose. CPK 366 straipsnio 3 dalyje nurodytas teisinis terminas “sprendimas” turi būti aiškinamas kaip priimtas procesinis teismo sprendimas. Tokio sprendimo forma – sprendimas ar nutartis – neturi teisinės reikšmės (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-395/2012).

19Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pabrėžta proceso atnaujinimo instituto paskirtis ir reikšmė asmens teisių apsaugai pažymint, kad šis institutas dažniausiai taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo neturi galimybės apginti pažeistų teisių ir teisėtų interesų kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės, t. y. instancinės sistemos, būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007; 2008 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-499/2008; 2008 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2008; ir kt.).

20Įmonės bankroto procese priimtos nutarties dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo įsiteisėjimas pagal savo pasekmes neprilygsta bylos užbaigimui, tokiu procesiniu sprendimu tik išsprendžiamas procedūrinis klausimas bankroto byloje. Įmonės bankroto proceso metu visi kreditoriai turi įstatymais jiems suteiktas teises ginti savo interesus aktyviais veiksmais dalyvaudami bankroto procese (pvz., kreditoriai turi teisę kreiptis į teismą dėl tyčinio bankroto nustatymo (ĮBĮ 1 str. 2 d. 3 p.), ginčyti bankrutuojančios įmonės – skolininko sudarytus sandorius (actio Pauliana) (CK 6.66 str.), inicijuoti kreditorių susirinkime kreipimąsi į teismą dėl administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 23 str. 13 p.), kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų apskundimo (ĮBĮ 24 str. 5 d.) ir kt.). Kiekvienas šių procesinių klausimų turi būti sprendžiamas savalaikiai, t. y. tam tikrame bankroto proceso etape. Taigi, kreditoriai turi ne tik teisę ginti savo teises ir teisėtus interesus bankroto procese, bet ir procesinę pareigą juos atlikti tinkamai ir nepraleidžiant įstatymų nustatytų terminų bei nepaneigiant bankroto procesui keliamų tikslų, tame tarpe ir siekiant kiek įmanoma operatyvaus bankroto proceso vykdymo ir užbaigimo. Teisingumo vykdymo procesinė veikla įgyvendinama griežtai laikantis proceso įstatymo reikalavimų. Jeigu teisingumo vykdymo procesinė veikla galėtų būti įgyvendinama ne nuosekliai atskiruose etapuose sprendžiant skirtingo pobūdžio procesinius klausimus, būtų ne tik neužtikrintas operatyvus bylos išsprendimas, bet ir dėl procesinės netvarkos įsivyrautų teisinis netikrumas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1684/2012).

21Nagrinėjamu atveju apeliantas (kreditorius) prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1213-258/2012, kurioje pagal kito kreditoriaus reikalavimą nuspręsta dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė priimti prašymą atnaujinti procesą. Minėta, kad pagal ĮBĮ nuostatas įmonės bankroto procedūros nuosekliai vykdomos tam tikromis stadijomis. Teismo sprendimų priėmimas dėl ginčų, kilusių dėl kreditorių susirinkimo sprendimų teisėtumo, yra bankroto proceso sudedamoji dalis ir turėtų būti nagrinėjami bankroto byloje. Šiuo atveju BUAB „Domus Rex“ kreditorius Swedbank AB kreipėsi į BUAB „Domus Rex“ bankroto bylą nagrinėjantį teismą ir prašė pripažinti negaliojančiu BUAB „Domus Rex“ 2011 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimą 2 darbotvarkės klausimu. Pirmosios instancijos teisme šiam reikalavimui suteiktas atskiras bylos numeris, tačiau atskiro numerio bylai suteikimas nekeičia priimto procesinio sprendimo turinio ir esmės. Aplinkybė, kad nagrinėjamu atveju klausimas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pakeitimo buvo išspręstas atskiroje civilinėje byloje suteikus šiai bylai kitą, negu bankroto bylos, numerį, nereiškia, kad šis klausimas nepatenka į bankroto bylos nagrinėjimo ribas.

22Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi teisingai nustatė, kad prašymas atnaujinti procesą paduotas bankroto byloje, kurioje proceso atnaujinimas negalimas, ir pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo Paragon International S. A. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1213-258/2012. Todėl naikinti teisėtą ir pagrįstą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 20 d. nutartį nėra pagrindo.

23Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

24Teisėjas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Byloje yra vykdomos BUAB „Domus Rex“ bankroto procedūros.... 5. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti prašymą... 6. Ieškovas Swedbank AB kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 11 d. nutartimi ieškinį tenkino... 8. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. sausio 31 d. nutartimi Vilniaus apygardos... 9. Pareiškėjas Maršalo Salų Respublikos įmonė Paragon International S. A.... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 20 d. nutartimi atsisakė priimti... 12. Vilniaus apygardos teismas sprendė, jog šiuo atveju prašymas atnaujinti... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Atskiruoju skundu pareiškėjas Paragon International S. A. prašo panaikinti... 15. BUAB „Domus Rex“ bankroto administratorius UAB „Būrai“ sutinka su... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 17. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos... 18. Lietuvos Respublikos CPK XVIII skyriuje reglamentuojama proceso atnaujinimo... 19. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pabrėžta proceso... 20. Įmonės bankroto procese priimtos nutarties dėl kreditorių susirinkimo... 21. Nagrinėjamu atveju apeliantas (kreditorius) prašė atnaujinti procesą... 22. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 23. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai neturi teisinės... 24. Teisėjas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios... 25. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 20 d. nutartį palikti nepakeistą....