Byla 2-234/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Vyto Miliaus ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pakus“ direktoriaus R. B. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pakus“ direktoriaus R. B. atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Pakus“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Pakus“ iškėlimo bei jo bankroto administratoriaus paskyrimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 7 d. nutartimi iškėlė atsakovui bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valeksa“.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Apeliantas UAB „Pakus“ direktorius R. B. prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį – bankroto administratoriumi paskirti UAB „Forsina“.

10Atskirajame skunde nurodoma, kad atsakovas veiklą vykdo Kaune, paskirtasis administratorius UAB „Valeksa“ registruota Vilniuje, kur ir vykdo pagrindinę veiklą. UAB „Forsina“ turi savo atstovą Kaune, mažesni jos veiklos kaštai, nes turi mažiau darbuotojų nei UAB „Valeksa“, todėl administravimo išlaidos gali būti mažesnės. Teismo argumentas, kad UAB „Valeksa“ turi mažesnį darbo krūvį, nepagrįstas, kadangi, tinkamai paskirsčius darbo krūvį, UAB „Forsina“ galėtų tinkamai administruoti atsakovą. Apeliantas turi abejonių dėl paskirtojo administratoriaus, kadangi jo kandidatūrai pritarė visi tretieji asmenys. Tai gali byloti apie susitarimą.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Šios nuostatos taikytinos ir nagrinėjant bylas pagal atskiruosius skundus (CPK 338 str.).

14Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai paskyrė bankroto administratoriumi UAB „Valeksa“.

15CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ).

16ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankrutuojančios įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka (ĮBĮ 11 str. 1 d.).

17Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nuostatą bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš ĮBĮ 5 straipsnyje nurodytų asmenų, turinčių teisę pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, taigi ir pasiūlyti administratoriaus kandidatūrą, ar Vyriausybės įgaliotos institucijos pasiūlytų asmenų tarpo. Teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka įstatymo reikalavimų. Taigi teismas turi įgaliojimus spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Tai reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Teismo galios spręsti administratoriaus kandidatūros klausimą užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių šios galios suteiktos, sprendimą parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir atitikti įstatymą, todėl teismo teisė spręsti dėl administratoriaus paskyrimo nelaikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatyme aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Taigi teismo įgaliojimų mastas ribojamas teisės aktų nuostatomis, įtvirtinančiomis reikalavimus administratoriaus kandidatūrai, taip pat teisingumo, sąžiningumo bei protingumo kriterijais.

18Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal nusistovėjusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti panaikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1214/2011, 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-1888/2010, 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-468/2009) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų.

19Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi paskyrė trečiųjų asmenų pasiūlytą administratorių UAB „Valeksa“. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, šis administratorius sutiko administruoti atsakovą, o Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pranešė, jog jis atitinka ĮBĮ reikalavimus.

20Administratoriaus veiklos teritorija nėra ribojama, todėl nepriklausomai nuo administratoriaus registracijos vietą jis gali vykdyti veiklą visoje valstybės teritorijoje. UAB „Valeksa“, kaip ir UAB „Forsina“, gali skirti savo atstovą, esantį Kaune. UAB „Valeksa“ yra sėkmingai baigęs didelių įmonių, kurių buveinės buvo įvairiuose Lietuvos miestuose, bankroto procedūras, nes šis administratorius turi filialus Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje. Nėra duomenų, kad UAB „Valeksa“ dėl darbo krūvio negalėtų administruoti atsakovo. Apelianto abejonės dėl trečiųjų asmenų susitarimo administratoriumi siūlyti UAB „Valeksa“ taip pat nėra pagrindas pripažinti šį asmenį netinkamu administratoriumi.

21Administratoriaus kandidatūrą turi teisę siūlyti asmenys, turintys teisę pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Šių asmenų sąrašas išvardintas ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje, tarp kurių yra nurodyti kreditoriai ir įmonės administracijos vadovas (ĮBĮ 5 str. 1 d. 1 ir 3 p.). Vien aplinkybė, kad konkretaus administratoriaus kandidatūrą pasiūlė kreditoriai, nesudaro pagrindo spręsti apie tokio kandidato suinteresuotumą bankroto bylos eiga. Šias aplinkybes būtina įrodyti, tačiau nagrinėjimu atveju apeliantas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių pirmosios instancijos teismo paskirto administratoriaus nešališkumą ir neobjektyvumą.

22Geri darbiniai santykiai, pasitikėjimas tarp administratoriaus ir kreditorių yra viena iš pagrindinių prielaidų sėkmingai bankroto procedūrai. Bankrutuojančios įmonės administratoriui įstatyme nustatyti reikalavimai ginti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių ir šios įmonės teises ir teisėtus interesus, nepriklausomai nuo to, kas teismui teikia pasiūlymus dėl administratoriaus kandidatūros. Tad vien tai, jog teismas paskyrė ne apelianto siūlomą administratorių, savaime nepatvirtina teismo nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo.

23Apeliantas atskirajame skunde nepateikė duomenų, kurie sukeltų pagrįstų abejonių dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus galimybės vykdyti atsakovo bankroto administravimo procedūras.

24Pažymėtina, kad nustačius, jog administratorius savo pareigas atlieka netinkamai, jis įstatymo nustatyta tvarka gali būti atstatydintas (ĮBĮ 11 str. 8 d.). Tai, kad teismas paskyrė ne apelianto pasiūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

25Šioje nutartyje nustatytų aplinkybių bei išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įmonės bankroto administratoriaus paskyrimą reglamentuojančias teisės normas, todėl keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutartį palikti nepakeistą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto ieškovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos atsakovui UAB... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 7 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Apeliantas UAB „Pakus“ direktorius R. B. prašo pakeisti pirmosios... 10. Atskirajame skunde nurodoma, kad atsakovas veiklą vykdo Kaune, paskirtasis... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320... 14. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai paskyrė... 15. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos... 16. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 17. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nuostatą bankrutuojančios įmonės... 18. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal nusistovėjusią Lietuvos apeliacinio... 19. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi... 20. Administratoriaus veiklos teritorija nėra ribojama, todėl nepriklausomai nuo... 21. Administratoriaus kandidatūrą turi teisę siūlyti asmenys, turintys teisę... 22. Geri darbiniai santykiai, pasitikėjimas tarp administratoriaus ir kreditorių... 23. Apeliantas atskirajame skunde nepateikė duomenų, kurie sukeltų pagrįstų... 24. Pažymėtina, kad nustačius, jog administratorius savo pareigas atlieka... 25. Šioje nutartyje nustatytų aplinkybių bei išdėstytų argumentų pagrindu... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutartį palikti nepakeistą...