Byla 2S-446-661/2015
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis V. M., išieškotojas Danske Bank A/S Lietuvos filialas

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. C. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo (skolininko) A. C. skundus dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis V. M., išieškotojas Danske Bank A/S Lietuvos filialas,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Skundu pareiškėjas prašo panaikinti 2014-11-21 turto arešto aktą vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/03883 kaip pagrįstą ir neteisėtą. Nurodo, kad nebuvo paklausta ir atsižvelgta į skolininko nuomonę antstoliui įkainuojant buto rinkos kainą ir nebuvo kviečiamas turto vertei nustatyti ekspertas. Be to, net 2006-02-11 pagal UAB „Butas Tau“ Turto vertės nustatymo pažymą 06/02-11:04 buto, esančio adresu – ( - ), Vilniuje, nustatyta turto rinkos vertė buvo lygi 650 000,00 Lt sumai, t. y. žymiai didesnė nei nustatė antstolis. Pagal sutartį įkeisto turto rinkos vertė yra gerokai didesnė, nes reali turto pardavimo rinkoje kaina yra virš 610 000,00 Lt – remiantis 2012 m. elektroniniu laišku iš turto vertintojų įmonės UAB „Butas Tau“ darbuotojo, nevertinant dar dviejų automobilio stovėjimo vietų, kurių vertė galėtų būti apie 50 000,00 Lt. Teigia, kad reali turto pardavimo rinkoje kaina šiuo metu yra lygi apie 850 000,00 Lt sumai – remiantis atsakovo surinktų duomenų apie įvykusius sandorius 2014 m. statistika ir pareiškėjo surinkta informacija apie parduodamus butus Vilniuje iš internetinių portalų. Taip pat pareiškėjas 2014-11-29 skundu prašė sustabdyti vykdomosios bylos Nr. 0240/14/03883 vykdymą ir panaikinti šios bylos vykdymo išlaidas, pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones hipoteka įkeistam turtui ir pripažinti, kad pakartotinis 2012-05-26 išieškotojo Danske Bank A/S Lietuvos filialo priimtas sprendimas vienašališkai nutraukti būsto kreditavimo sutartį Nr. BS1133040103 buvo priimtas neteisėtai ir nesąžiningai. Nurodė, kad antstolis neturėjo pagrindo priimti sprendimo išieškoti iš įkeisto turto tariamai esančią pareiškėjo skolą bankui, kadangi Kredito sutarties sąlygos, leidžiančios bankui vienašališkai nutraukti sutartį, laikytinos nesąžiningomis ir negali būti taikomos, o tai reiškia, kad kredito sutartis yra galiojanti ir antstolio raginime nurodytos pareiškėjo skolos bankui nėra.

4Antstolis V. M. 2014-12-04 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo 2014-11-24 skundą. Nurodė, kad antstolis išieškotojui pateikus vykdyti vykdomąjį dokumentą, patikrino, ar nėra jokių kliūčių, numatytų LR CPK 651 str. 2 d., šiam vykdomajam dokumentui priimti, o skolininko ir išieškotojo sutartiniai santykiai yra visiškai nesusiję su antstolio atliekamais vykdymo veiksmais. Be to, antstolis įkainavo areštuotą turtą atsižvelgdamas į rinkoje egzistuojančias panašaus turto kainas, VĮ Registrų centras pateikiamą vidutinę šio turto rinkos kainą bei išieškotojo pateiktą nuomonę. Šiuo atveju skolininkas ne tik nepateikė antstoliui savo nuomonės dėl turto vertės, tačiau taip pat nepateikė ir prieštaravimų dėl turto įkainojimo. Pabrėžia, kad net ir pačiame skunde skolininkas nepateikia jokių argumentų, dokumentų ar kitokių įrodymų, kurie leistų spręsti apie kitokią, nei antstolio nustatytą, areštuoto turto rinkos vertę. Taip pat pats skolininkas turi teisę imtis aktyvių veiksmų ir iki varžytinių paskelbimo dienos surasti šio turto pirkėją, kuris pirktų turtą už skolininkui priimtiną kainą LR CPK 704 str. nustatyta tvarka.

5Antstolis V. M. 2014-12-05 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo 2014-11-29 skundą. Nurodė, kad antstoliui nėra žinoma, ar išieškotojo pateiktas vykdomasis dokumentas būtų panaikintas, o Lietuvos Respublikos teisės aktai antstoliui nesuteikia teisės vertinti išduotų vykdomųjų dokumentų pagrįstumo ar atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą tam nesant pagrindo. Pabrėžia, kad skolininko pašymas ar skundo padavimas pats savaime nėra pakankamas pagrindas sustabdyti vykdymo veiksmus.

6Išieškotojas Danske Bank A/S Lietuvos filialas pateikė atsiliepimą į pareiškėjo skundą, kuriame nurodė, kad su skundais nesutinka, prašė juos atmesti kaip nepagrįstus. Nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-02 nutartis, kurios pagrindu antstolis pradėjo vykdymo veiksmus, yra įsiteisėjusi, taigi vykdytina. Pareiškėjas yra kreipęsis į teismą, prašydamas pripažinti vienašališką kredito sutarties, kurios pagrindu vyksta išieškojimas, nutraukimą neteisėtu; pripažinti kredito sutarties sąlygas dėl vienašališko sutarties nutraukimo prieš terminą nesąžiningomis ir negaliojančiomis ab initio; įpareigoti Banką atnaujinti kredito sutarties galiojimą, nekeičiant šios sutarties ankstesnių sąlygų. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-03-07 sprendimu atmetė pareiškėjo ieškinį, o Vilniaus apygardos teismas 2014-09-24 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-2059-585/2014 Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-03-07 sprendimą paliko nepakeistą. Nepaisant to, kad yra įsiteisėję minėti procesiniai sprendimai, pareiškėjas pakartotinai kreipiasi su skundu į teismą, keldamas jau anksčiau teismų išnagrinėtus klausimus, kas nėra galima pagal CPK 18 str. Kaip matyti, pareiškėjas, kvestionuodamas vykdomą įsiteisėjusį teismo sprendimą, nepagrindžia kokie antstolio veiksmai, susiję su įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymu, yra neteisėti, todėl pareiškėjo skundas turi būti atmestas.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. sausio 27 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė. Teismas nurodė, jog šiuo atveju nenustatyta jokių aplinkybių, keliančių abejonių dėl antstolio nustatytos turto vertės, nes skolininkas nepateikė jokių prieštaravimų per įstatymo nustatytą laiką dėl turto įkainojimo ir neprašė antstolio skirti nekilnojamo turto vertės ekspertizės. Pareiškėjas nurodo, kad jam priklausančio nekilnojamo turto kaina rinkoje yra didesnė, tačiau jokių įrodymų, pagrindžiančių savo išdėstytas aplinkybes, pareiškėjas nei antstoliui, nei teismui nepateikė. Taip pat pirmosios instancijos teismas nurodė, jog antstolis netikrina pačių vykdomųjų dokumentų teisėtumo, t.y. ar vykdomasis dokumentas išduotas laikantis teisės aktų reikalavimų, bei, kad skolininko ir išieškotojo sutartiniai santykiai yra visiškai nesusiję su antstolio vykdomais veiksmais ir teisiškai nereikšmingi vertinant antstolio veiksmus. Tai, kad vykdomasis dokumentas galėjo būti išduotas nepagrįstai, nereiškia, kad antstolis turi teisę nevykdyti šio dokumento, nes jo pareiga nustatyti, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti dokumentą vykdymui.

  1. Atskirojo skundo argumentai

8Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 27 d. nutartį. Nurodo, kad apeliantas pateikė pakankamai tinkamų ir motyvuotų argumentų, pagrindžiančių kitokią areštuoto turto kainą, be to, pareiškėjo nurodoma 2012 m. buvusi turto kaina laikytina tinkamu įrodymu aktualiai turto vertei nustatyti. Taip pat antstolis turto vertei nustatyti privalėjo skirti ekspertizę. Be to, antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti ir atlikdamas vykdymo veiksmus, turėjo užtikrinti vykdymo teisėtumą, ir todėl pagal CPK 651 str. nuostatas antstolis privalėjo įsitikinti, ar nėra akivaizdžių ar kitokių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus. Šiuo atveju antstolis to tinkamai nepadarė, nes antstolio raginime nurodyta skola atsirado tik bankui neteisėtai ir nesąžiningai nutraukus paskolos sutartį. Kadangi paskolos sutartis buvo nutraukta neteisėtai ir nesąžiningai, todėl šiuo metu sutartis galioja ir nėra jokios antstolio raginime nurodytos skolos sumos, todėl antstolio aktas, raginimas ir sprendimas buvo neteisėti ir naikintini (arba stabdytini).

9Suinteresuotas asmuo Danske Bank A/S Lietuvos filialas atsiliepime prašo apelianto skundą atmesti bei skirti pareiškėjui 2000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-02 nutartis, kurios pagrindu antstolis pradėjo vykdymo veiksmus, yra įsiteisėjusi, taigi vykdytina. Pareiškėjas yra kreipęsis į teismą, prašydamas pripažinti vienašališką kredito sutarties, kurios pagrindu vyksta išieškojimas, nutraukimą neteisėtu; pripažinti kredito sutarties sąlygas dėl vienašališko sutarties nutraukimo prieš terminą nesąžiningomis ir negaliojančiomis ab initio; įpareigoti Banką atnaujinti kredito sutarties galiojimą, nekeičiant šios sutarties ankstesnių sąlygų. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-03-07 sprendimu atmetė pareiškėjo ieškinį, o Vilniaus apygardos teismas 2014-09-24 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-2059-585/2014 Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-03-07 sprendimą paliko nepakeistą. Nepaisant to, kad yra įsiteisėję minėti procesiniai sprendimai, pareiškėjas pakartotinai kreipiasi su skundu į teismą, keldamas jau anksčiau teismų išnagrinėtus klausimus, kas nėra galima pagal CPK 18 str. Pareiškėjas, kvestionuodamas vykdomą įsiteisėjusį teismo sprendimą, nepagrindžia kokie antstolio veiksmai, susiję su įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymu, yra neteisėti.

  1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

10Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimams vykdyti proceso tvarkos. Vienas pagrindinių vykdymo proceso principų yra tai, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisti kitų vykdymo dalyvių, skolininko teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Kad antstolis veiktų neviršydamas jam suteiktų įgaliojimų ribų, jo procesinės veiklos kontrolę atlieka teismas (CPK 594 straipsnis), o vykdymo proceso dalyviai, nesutikdami su antstolio atliktų veiksmų teisėtumu, turi teisę pateikti skundą dėl jų veiksmų teismui (CPK 512 straipsnis). Tai yra viena iš teismo funkcijų, susijusi su suinteresuotų asmenų vykdymo procese teisių ir teisėtų interesų apsauga (teismas vykdo apsauginę funkciją) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008-06-11 nutartis civilinėje byloje S. B. v. antstolis A. S., byla Nr. 3K-7-277/2008). Dėl nurodytos priežasties teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi patikrinti antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertinti kiekvieno iš jo padarytų vykdymo proceso normų pažeidimų įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams. Antstolio veiksmai yra vertinami atsižvelgiant į tai, ar antstolio padaryti pažeidimai yra pagrindas juos pripažinti neteisėtais.

11Nagrinėjamu atveju iš vykdomosios bylos Nr. 0240/14/03883 medžiagos nustatyta, kad antstolis V. M. 2014-11-05 patvarkymu Nr. 0240/14/03883 priėmė vykdyti 2013-04-02 Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-17182-558/2013 dėl 195 008,38 Eur skolos, 142,00 Lt žyminio mokesčio bei 11 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko ir įkaito davėjo A. C. kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo naudai, išieškojimą nukreipiant į įkeistą nekilnojamąjį daiktą – privestinai parduodant iš varžytinių hipoteka įkeistą nekilnojamąjį turtą: butą, unikalus Nr. ( - ), adresu S. Ž. g./ ( - ), Vilnius, ir dalis automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus Nr. ( - ), adresu S. Ž. g./ ( - ), Vilnius, nuosavybės teise priklausantį skolininkui (įkaito davėjui) A. C.. Atliekant vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/03883, 2012-11-21 buvo areštuotas skolininkui priklausantis turtas: butas, unikalus Nr. ( - ), adresu S. Ž. g./ ( - ), Vilnius, ir dalis automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus Nr. ( - ), adresu S. Ž. g./ ( - ), Vilnius, nustatant šio turto bendrą rinkos vertę – 159291,01 Eur (550 000,00 Lt). Turto arešto aktas skolininkui pasirašytinai įteiktas 2014-11-21.

12Pareiškėjas nesutinka su areštuoto turto verte bei teigia, jog šio turto vertė žymiai didesnė. Be to, mano, jog apeliantas pateikė pakankamai tinkamų ir motyvuotų argumentų, pagrindžiančių kitokią areštuoto turto kainą.

13Apeliacinės instancijos teismas su šiais pareiškėjo argumentais nesutinka bei pažymi, jog įstatymo antstoliui nustatyta pareiga ir suteikta realių galimybių taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas, išieškotojo ir skolininko interesus. Kasacinio teismo praktika dėl tinkamą varžytynėse parduodamo turto kainos nustatymą teisės normų taikymo ir aiškinimo iš esmės suformuota ir orientuota į tai, kad tai visų pirma yra antstolio, kaip valstybės įgalioto asmens, pareiga. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje V. K. V. v. antstolė R. S. ir kt., byla Nr. 3K-3-161/2007; 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Siccum“ v. antstolis L. G. ir kt., byla Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje D. B. ir kt. v. antstolė B. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-434/2008; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje UAB „JGK statyba“ v. AB „Lithun“ ir kt., byla Nr. 3K-3-604/2008; 2009 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje V. R. v. R. M., byla Nr. 3K-3-218/2009; 2009 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje V. J. Č. v. A. R. ir kt., byla Nr. 3K-3-292/2009; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje K. S. v. antstolė N. Š., bylos Nr. 3K-3-121/2010). Vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kaina. Taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Siccum“ v. antstolis L. G., M. M., D. G., V. V., ir kt., bylos Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje D. B., R. B. v. antstolė B. P., J. V., J. K., A. K., AB Sampo bankas, VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-434/2008; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje A. G., V. G. v. antstolė R. S., M. K., O. P., trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „BTA draudimas“, ir kt., bylos Nr. 3K-7-90/2009; kt.). CPK 681 straipsnis nustato areštuoto turto įkainojimo tvarką. Pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatą, areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą ir į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę.

14Nagrinėjamu atveju antstolis, surašydamas minėtą turto arešto aktą, procesinių teisės normų nepažeidė, kadangi tik antstolis turi prerogatyvą savo nuožiūra įkainoti turtą rinkos kainomis, įvertinti ar konkrečiu atveju, nustatant turto vertę, yra būtina kviesti ekspertą, o skolininkas turi teisę reikšti prieštaravimus dėl turto įkainojimo. Minėta, jog antstolis areštuotą skolininko turtą įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei išieškotojo ir skolininko nuomones, ir tik jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. CPK 681 str. 3 d. numatyta, kad skolininkas ir išieškotojas prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą. Šiuo atveju antstoliui įkainojant turtą nekilo abejonių dėl turto vertės. Antstolis įkainojo areštuotą turtą vadovaudamasis minėtomis teisės normomis, atsižvelgdamas į rinkoje egzistuojančias panašaus turto kainas, VĮ Registrų centras pateikiamą vidutinę šio turto rinkos kainą bei išieškotojo pateiktą nuomonę. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad skolininkas neteikė antstoliui savo nuomonės dėl turto vertės. Nagrinėjamu atveju antstolis ekspertizės neskyrė, nes jam nekilo abejonių dėl turto vertės, o prieštaravimų dėl antstolio nustatytos turto vertės nepareiškė nei skolininkas, nei išieškotojas. Todėl apelianto argumentas, kad antstolis privalėjo skirti ekspertizę turto kainai nustatyti, atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 681 str.). Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog apeliantas nepateikia jokių argumentų, dokumentų ar kitokių įrodymų, kurie leistų spręsti apie kitokią, nei antstolio nustatyta, areštuoto turto rinkos vertę. Pažymėtina, jog pareiškėjo pateiktas elektroninis laiškas laikytinas subjektyvia nuomone, kuri neturi jokios įrodomosios galios. Be to, ta aplinkybė, kad skolininkas iki šiol nėra pasiūlęs savo pirkėjo, pageidaujančio pirkti turtą už didesnę kainą, patvirtina, kad nurodyta turo vertė yra reali ir atitinka rinkos vertę. Situacija, kai pats skolininkas neieško ir nepaveda kitiems asmenims surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją, patvirtina, kad skolininkas nėra suinteresuotas operatyviais vykdymo veiksmais, nes formaliais pagrindais skundžia iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį.

15Apeliantas atskirajame skunde taip pat nurodo, jog antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti ir atlikdamas vykdymo veiksmus, turėjo užtikrinti vykdymo teisėtumą, ir todėl pagal CPK 651 str. nuostatas antstolis privalėjo įsitikinti, ar nėra akivaizdžių ar kitokių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus. Šiuo atveju antstolis to tinkamai nepadarė, nes antstolio raginime nurodyta skola atsirado tik bankui neteisėtai ir nesąžiningai nutraukus paskolos sutartį. Kadangi paskolos sutartis buvo nutraukta neteisėtai ir nesąžiningai, todėl šiuo metu sutartis galioja ir nėra jokios antstolio raginime nurodytos skolos sumos, todėl antstolio aktas, raginimas ir sprendimas buvo neteisėti ir naikintini.

16Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto argumentais bei pažymi, jog, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, antstolis netikrina pačių vykdomųjų dokumentų teisėtumo, t.y. ar vykdomasis dokumentas išduotas laikantis teisės aktų reikalavimų, bei, kad skolininko ir išieškotojo sutartiniai santykiai yra visiškai nesusiję su antstolio vykdomais veiksmais ir teisiškai nereikšmingi vertinant antstolio veiksmus. Tai, kad vykdomasis dokumentas galėjo būti išduotas nepagrįstai, nereiškia, kad antstolis turi teisę nevykdyti šio dokumento, nes jo pareiga nustatyti, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti dokumentą vykdymui. Šiuo atveju išieškotojui pateikus vykdomąjį dokumentą, antstolis patikrino ar nėra akivaizdžių kliūčių, numatytų CPK 651 str. 2 d., šiam vykdomajam dokumentui priimti vykdyti ir nenustatęs tokių kliūčių teisėtai priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti. Taip pat pažymėtina, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-02 nutartis, kurios pagrindu antstolis pradėjo vykdymo veiksmus, yra įsiteisėjusi, taigi vykdytina. Pareiškėjas yra kreipęsis į teismą, prašydamas pripažinti vienašališką kredito sutarties, kurios pagrindu vyksta išieškojimas, nutraukimą neteisėtu; pripažinti kredito sutarties sąlygas dėl vienašališko sutarties nutraukimo prieš terminą nesąžiningomis ir negaliojančiomis ab initio; įpareigoti banką atnaujinti kredito sutarties galiojimą, nekeičiant šios sutarties ankstesnių sąlygų. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-03-07 sprendimu atmetė pareiškėjo ieškinį, o Vilniaus apygardos teismas 2014-09-24 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-2059-585/2014 Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-03-07 sprendimą paliko nepakeistą. Nepaisant to, kad yra įsiteisėję minėti procesiniai sprendimai, pareiškėjas pakartotinai kreipiasi su skundu į teismą, keldamas jau anksčiau teismų išnagrinėtus klausimus.

17Kiti apelianto atskirojo skundo motyvai nėra juridiškai reikšmingi ir neturi įtakos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui.

18Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl apelianto atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 27 d. nutartis paliktina nepakeista.

19Suinteresuotas asmuo Danske Bank A/S Lietuvos filialas prašė skirti pareiškėjui baudą CPK 95 str. tvarka, tačiau iš byloje esančių įrodymų nenustatyta, jog A. C. nesąžiningai pareiškė nepagrįstą skundą, todėl šis banko prašymas atmetamas.

20Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais,

Nutarė

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Skundu pareiškėjas prašo panaikinti 2014-11-21 turto arešto aktą... 4. Antstolis V. M. 2014-12-04 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo... 5. Antstolis V. M. 2014-12-05 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo... 6. Išieškotojas Danske Bank A/S Lietuvos filialas pateikė atsiliepimą į... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. sausio 27 d. nutartimi pareiškėjo... 8. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 9. Suinteresuotas asmuo Danske Bank A/S Lietuvos filialas atsiliepime prašo... 10. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 11. Nagrinėjamu atveju iš vykdomosios bylos Nr. 0240/14/03883 medžiagos... 12. Pareiškėjas nesutinka su areštuoto turto verte bei teigia, jog šio turto... 13. Apeliacinės instancijos teismas su šiais pareiškėjo argumentais nesutinka... 14. Nagrinėjamu atveju antstolis, surašydamas minėtą turto arešto aktą,... 15. Apeliantas atskirajame skunde taip pat nurodo, jog antstolis, priimdamas... 16. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto argumentais bei... 17. Kiti apelianto atskirojo skundo motyvai nėra juridiškai reikšmingi ir neturi... 18. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad... 19. Suinteresuotas asmuo Danske Bank A/S Lietuvos filialas prašė skirti... 20. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais,... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 27 d. nutartį palikti...