Byla e2A-656-180/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Biseris“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Gatas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Dalios Kačinskienės ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Kasandros grupė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-879-590/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kasandros grupė“ ieškinį atsakovei Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Biseris“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Gatas“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Kasandros grupė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė: 1) panaikinti atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – perkančioji organizacija) 2017 m. rugsėjo 4 d. sprendimus dėl procedūrinių rezultatų: Nr. (11.7)2-3945, Nr. (11.7)2-3952; Nr. (11.7)2-3959, Nr. (11.7)2-3970, Nr. (11.7)2-3978, Nr. (11.7)2-3984 ir 2017 m. rugsėjo 5 d. sprendimus dėl procedūrinių rezultatų Nr. (11.7)2-3998, Nr. (11.7)2-3991 šiose pirkimų dalyse: pirkimo Nr. 189316 4 ir 6 pirkimo dalyse; pirkimo Nr. 189277 3 dalyje; pirkimo Nr. 189281 2, 3, 4, 6 ir 7 dalyse; pirkimo Nr. 188983 5 dalyje; pirkimo Nr. 189288 1, 3 ir 4 dalyse; pirkimo Nr. 189290 2, 3, 4, 5 ir 6 dalyse; pirkimo Nr. 189292 2 ir 3 dalyse; pirkimo Nr. 189294 1, 2 ir 3 dalyse; 2) įpareigoti atsakovę grįžti į pasiūlymų vertinimo stadiją ir Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nustatyta tvarka tinkamai įvertinti tiekėjų pateiktų pasiūlymų neįprastai mažos kainos pagrindimus pirkimų dalyse, nurodytose patikslinto ieškinio pirmame reikalavime, bei iš naujo sudaryti pirkimų eiles; 3) ex officio įvertinti pirkimuose, nurodytuose pirmame patikslinto ieškinio reikalavime, sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių teisėtumą ir pripažinti atitinkamas sutartis negaliojančiomis dėl imperatyvių teisės aktų pažeidimo; priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovės argumentai:

52.1

6Atsakovė vykdė pirkimų procedūras formaliai, akivaizdžiai neturėdama tikslo išrinkti visus VPĮ reikalavimus atitinkančius pasiūlymus; šiurkščiai pažeidė neįprastai mažos kainos vertinimo procedūrą, dėl ko 2017 m. rugsėjo 4 d. ir 5 d. priėmė iš esmės neteisėtus sprendimus, kuriais sudarė neteisingas pirkimų dalyvių eiles ir kiekvienoje pirkimų dalyje paskelbė laimėtojus.

72.2

8Atsakovė nepateikė jokių duomenų apie tai, kuo remiantis priėjo išvadų, kad kiti tiekėjai tinkamai pagrindė neįprastai mažas kainas. Vertinimo procedūros buvo tik formalumas, o ne realus ir pagrįstas vertinimas. Be to, atsakovė neleido ieškovei susipažinti su kitų tiekėjų pateiktais neįprastai mažos kainos pagrindimais, nebuvo suteikta galimybė patikrinti šių procedūrų rezultatų teisėtumą. Nesilaikydama kasacinio teismo praktikos, 2017 m. spalio 6 d. dėl pirkimų išreikštos Viešųjų pirkimų tarnybos nuomonės, pažeidė pareigą supažindinti ieškovę su neįprastai mažos kainos pagrindimais. Perkančioji organizacija vienašališkai, slaptai, t. y. neskaidriai atlikusi viešųjų pirkimų procedūras, pažeidė VPĮ reikalavimus.

92.3

10Be teisinio pagrindo, pažeisdama VPĮ reikalavimus, atsakovė laimėtoju absoliučioje daugumoje pirkimų išrinko UAB „Biseris“ pasiūlymus, kurie yra žymiai mažesni (14-30 proc.) už realią darbų atlikimo savikainą. Kitose pirkimų dalyse, kuriose laimėtoju buvo paskelbta UAB „Gatas“, pasiūlymai yra 20-30 proc. ir net 46 proc. mažesni už realią darbų atlikimo savikainą. Tai reiškia, kad šie tiekėjai siekė bet kokia kaina laimėti pirkimus ir kaip įmanoma greičiau sudaryti viešųjų pirkimų sutartis. Jų tikslas nėra tinkamas ir kokybiškas darbų atlikimas, nes jų pasiūlytos kainos yra neprotingos, nesąžiningos ir akivaizdžiai neatitinkančios rinkoje esančių sąlygų, todėl už tokias kainas neįmanoma kokybiškai atlikti darbų. Ieškovė, siekdama įtikinti atsakovę tinkamai laikytis VPĮ, savo iniciatyva kreipėsi į kvalifikuotą teismo ekspertą L. U., kuris vertinimo aktu paskaičiavo konkrečios pirkimų dalies darbų savikainą ir pateikė išvadas, kad pirkimus laimėjusių tiekėjų pasiūlyta kaina visose pirkimų dalyse yra žymiai mažesnė (14-30 proc.) už atlikus vertinimą paskaičiuotą darbų atlikimo savikainą, tačiau visi šie argumentai buvo visiškai ignoruojami ir atmesti.

112.4

12Atsakovė nevertino absoliučią pirkimų daugumą laimėjusios tiekėjos UAB „Biseris“ (kuri akivaizdu, kad turi itin rimtų finansinių sunkumų) ir kitose pirkimų dalyse laimėjusios UAB „Gatas“, kuri yra įsteigta pačios atsakovės buvusių darbuotojų, pajėgumų tinkamai įgyvendinti viešųjų pirkimų sutartis, todėl nepagrįstai konstatavo, kad UAB „Biseris“ ir UAB „Gatas“ pagrindė neįprastai mažą kainą.

132.5

14Atsakovė 2017 m. spalio 11 d. sudarė viešųjų pirkimų sutartis su UAB „Gatas“ ir UAB „Biseris“ visuose šiai bylai aktualiuose pirkimuose, nesulaukusi Vilniaus apygardos teismo sprendimo (nutarties) dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo išsprendimo. Atsakovė šiurkščiai pažeidė VPĮ 95 straipsnio 2 dalies imperatyvias viešųjų pirkimų teisės normas, dėl to teismas ex officio turi įvertinti sudarytų viešųjų pirkimo sutarčių teisėtumą ir pripažinti 2017 m. spalio 11 d. šias sutartis negaliojančiomis dėl imperatyvių teisės aktų pažeidimo.

152.6

16Atsakovės neteisėti veiksmai pasireiškia ir tuo, kad viešai paskelbtose su 2017 m. spalio 11 d. UAB „Biseris“ ir UAB „Gatas“ pasirašytose viešųjų pirkimų sutartyse yra nuslėpta informacija, kuri turi būti vieša: darbų atlikimo įkainiai, pasitelkiami subrangovai. Tai įrodo įvykdytą viešųjų pirkimų reikalavimų pažeidimą ir galimus nesąžiningus susitarimus tarp tiekėjų ir perkančiosios organizacijos, nes sutartys buvo pasirašytos fiksuotai kainai, kuri yra žymiai didesnė už tiekėjų pateiktus pasiūlymus. Atsakovė, pažeisdama įstatymus neatliko neįprastai mažos kainos pagrindimo vertinimo, todėl tretieji asmenys neteisėtai laimėjo pirkimus.

 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 12 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovės tretiesiems asmenims UAB ,,Biseris“ naudai 4 000 Eur, o UAB ,,Gatas“ naudai 3 940,91 Eur už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme; pripažino nevieša bylos medžiaga atsakovės atsiliepimo priedus Nr. 4, 6 ir 7.
 2. Ieškovės argumentus apie tai, kad perkančioji organizacija nepagrįstai neleido jai susipažinti su trečiųjų asmenų UAB „Biseris“ ir UAB „Gatas“ pasiūlymo atitinkamais duomenimis bei neįprastai mažos kainos pagrindimais, teismas pripažino nepagrįstais, nes prašoma pateikti informacija apie UAB „Biseris“ ir UAB „Gatas“ kvalifikacijos dokumentus, pasiūlyme nurodytus įkainius bei neįprastai mažos kainos pagrindimus buvo priskirta konfidencialiai informacijai pagal trečiųjų asmenų nurodymą. Be to, teismo įsitikinimu, pačiai ieškovei analogišką informaciją nurodžius kaip konfidencialią, ieškovės reikalavimas pateikti tokią informaciją apie trečiuosius asmenis nepagrįsta, prieštarauja tiekėjų lygiateisiškumo, sąžiningos jų konkurencijos principams. Teismas, pripažinęs, jog tiekėjų neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai yra konfidenciali informacija, tokius dokumentus pripažino nevieša bylos medžiagos dalimi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 10 str. 2 d.).
 3. Įvertinęs Viešųjų pirkimų tarnybos 2017 m. rugsėjo 6 d. rašto turinį, teismas atmetė ieškovės argumentus apie tai, kad tarnyba nurodė atsakovei pateikti ieškovo prašomą informaciją apie kitus tiekėjus, nes tarnyba tik paaiškino teisės aktų reikalavimus ir teismų praktiką paminėtu klausimu bei pažymėjo, kad tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumas kiekvienu atveju vertinamas individuliai.
 4. Teismas sprendė, kad perkančioji organizacija laikėsi neįprastai mažos kainos vertinimo procedūrų reikalavimų. Nustačiusi, kad dalis tiekėjų pasiūlymuose pateikė neįprastai mažas kainas, VPĮ 40 straipsnio pagrindu prašė šias kainas pagrįsti. Įvertinęs trečiųjų asmenų bei ieškovės neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentus, teismas priėjo išvados, kad perkančioji organizacija ieškovės ir trečiųjų asmenų dokumentus priėmė ir vienodai vertino; pateikti dokumentai pagrindžia pasiūlymų kainą. Perkančioji organizacija ieškovės ir trečiųjų asmenų atžvilgiu taikė vienodus reikalavimus dėl kainos pagrindimo. Ieškovė nepateikė perkančiajai organizacijai detalesnių ar išsamesnių kainos pagrindimo paaiškinimų ir įrodymų nei tretieji asmenys. Tretieji asmenys UAB „Biseris“ ir UAB „Gatas“ pateikė perkančiajai organizacijai atskirose pirkimo dalyse pasiūlytos kainos detalius ir išsamius pagrindimus, pagal kuriuos perkančioji organizacija turėjo galimybę patikrinti pasiūlytų kainų pagrįstumą.
 5. Teismas, remdamasis VĮ Statybos produkcijos statybos produkcijos sertifikavimo centro pateiktais duomenimis, priėjo išvados, kad L. U. nėra horizontaliojo kelių ženklinimo darbų specialistas, neturi specialių žinių šioje ūkinės veiklos srityje, todėl nėra pagrindo remtis šio asmens vertinimo akte nurodytomis išvadomis.
 6. Ieškinys pareikštas ne dėl pirkimo sutarčių netinkamo vykdymo. Teismas atmetė ieškovės argumentus ir įrodymus dėl UAB „Biseris“ ir UAB „Gatas“ netinkamai vykdomų ar jau įvykdytų pirkimų sutarčių, nes tai nesusiję su nagrinėjama byla.
 7. Teismas atmetė ieškovės pateiktą antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kaip įrodymą, nesusijusį su byloje nagrinėjamomis aplinkybėmis.
 8. Ieškovės argumentų dėl atsakovės sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių, nesulaukus teismo sprendimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas pripažino nereikšmingais bylos nagrinėjimui, nes prašytos laikinosios apsaugos priemonės nebuvo taikytos.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Ieškovė UAB „Kasandros grupė“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, ex officio įvertinti su trečiaisiais asmenimis UAB „Biseris“ ir UAB „Gatas“ 2017 m. spalio 11 d. sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių teisėtumą bei pripažinti atitinkamas sutartis niekinėmis dėl imperatyvių teisės normų pažeidimo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Priimdamas 2017 m. lapkričio 29 d. neskundžiamą nutartį atmesti ieškovės prašymą dėl dokumentų išreikalavimo, remdamasis konfidencialumu, neleisdamas ieškovei susipažinti su atitinkamais dokumentais, teismas rėmėsi tik formaliais pagrindais, apribojo ieškovės teises įrodinėjimo ir rungimosi procese, ir tai lėmė iš esmės neteisingą bylos išnagrinėjimą.
  2. Teismas nevertino atsakovės nepagrįsto draudimo susipažinti su tiekėjų nekonfidencialia informacija. Pagal teismų praktikos, Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimus trečiųjų asmenų kvalifikacinius reikalavimus patvirtinantys dokumentai nėra laikomi konfidencialiais. Šio pirkimo kontekste įkainiai taip pat negali būti laikomi konfidencialiais. Pasirašius sutartis, visi įkainiai turėjo būti išviešinami.
  3. Teismas nepagrįstai ir nemotyvuotai dalį bylos medžiagos – visa apimtimi neįprastai mažos kainos pagrindimus, pripažino nevieša. Netinkamai interpretavo Viešųjų pirkimų tarnybos raštą. Akivaizdu, kad visas kainos pagrindimas neturi tikros ar potencialios komercinės vertės. Tokiu būdu buvo pažeistos ieškovės teisės į gynybą.
  4. Teismas visiškai nevertino atsakovės atliktos neįprastai mažos kainos pagrindimų vertinimo procedūros. Šios vertinimo procedūros buvo atliktos formaliai, su procedūriniais pažeidimais, taikant nevienodus reikalavimus tiekėjams. Dalis tiekėjų pateiktų mažos kainos pagrindimo dokumentų buvo pateikti ne lietuvių kalba, nors pagal pirkimų reikalavimus dokumentai turėjo būti teikiami lietuvių kalba. Atsakovė didelės apimties kainų pagrindimus neva įvertino per vieną dieną, tai reiškia, kad nebuvo įsigilinta į pateiktus dokumentus. Priešingai nei nurodė teismas, tiekėjų pateikti pagrindimai iš esmės skyrėsi savo detalumu ir išsamumu.
  5. Trečiųjų asmenų pateiktų pasiūlymų įkainiai objektyviai per maži ir neįgyvendinami, iš anksto nulemiantys netinkamą darbų kokybę, valstybės lėšų švaistymą. Tai patvirtina spaudos pranešimai apie netinkamomis oro sąlygomis ir nekokybiškai vykdytus darbus, tai, kad už netinkamus darbus tiekėjams nebuvo skirtos baudos. Pirkimus laimėjusių subjektų pasiūlyta kaina buvo tik formaliai nurodyta, faktiškai bus gautos didesnės sumos už nekokybiškai atliktus darbus.
  6. Teismas nepagrįstai nenagrinėjo atsakovės 2017 m. spalio 11 d. sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių, kaip pažeidžiančių imperatyvią VPĮ 95 straipsnio 2 dalies nuostatą, neteisėtumo ir nepripažino jų niekinėmis. Atsakovė pažeidė nurodytą įstatymo normą, nes sudarė viešųjų pirkimų sutartis, nors teismui buvo pateiktas ieškinys ir dar neišspręstas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Teismas turėjo ex officio sutartis pripažinti negaliojančiomis Civilinio kodekso (toliau – CK) 1.80 straipsnio 1 dalies pagrindu.
  7. Teismas nepagrįstai nesivadovavo profesoriaus L. U. vertinimo aktu, nes ekspertas turi reikalingą kvalifikaciją ir patirtį, kad galėtų išsamiai įvertinti statybos ir kelių ženklinimo darbų įkainius.
  8. Nepagrįstai buvo atsisakyta remtis antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu. Dokumente buvo aiškiai užfiksuotos faktinės aplinkybės, patvirtinančios prastą darbų kokybę, kurias teismas privalėjo įvertinti.
  9. Teismas nepagrįstai atsisakė priimti ieškovės, kaip sąžiningos proceso šalies, rašytinius paaiškinimus.
 2. Atsakovė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos atsiliepime į apeliacinį skundą prašo palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą; sprendimo išvados paremtos byloje esančių įrodymų ir šalių pateiktų argumentų viseto apibendrinimu. Tai, kad apeliantė turi kitokią nuomonę dėl įrodymų vertinimo ir jų įrodomosios reikšmės, nesuponuoja išvados, jog skundžiamas sprendimas priimtas pažeidžiant materialines ir procesines teisės normas.
  2. Priešingai nei teigia ieškovė, Vilniaus apygardos teismas 2017 m. lapkričio 29 d. nutartimi pagrįstai atsisakė išreikalauti ir pateikti ieškovės prašomus dokumentus. Teismas ne formaliai, o motyvuotai, remdamasis tuo, kad prašomi išreikalauti dokumentai apie tiekėjų kvalifikaciją yra nesusiję su nagrinėjama byla, nenukrypdamas nuo suformuotos teismų praktikos dėl kilusio ginčo ribų, atmetė ieškovės prašymą.
  3. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad atsakovė pažeidė VPĮ 95 straipsnio 2 dalies nuostatą. Ieškovė nesistemiškai aiškina VPĮ nuostatas, neatsižvelgia į VPĮ 95 straipsnio 1 dalį. Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais. Šiuo atveju ieškovė kartu su pranešimu nepateikė ieškinio gavimo teisme įrodymų.
  4. Teismas tinkamai įvertino atsakovės pateiktus dokumentus ir pagrįstai sprendė, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog atsakovė nesilaikė neįprastai mažos kainos vertinimo procedūrų, atliko jas formaliai ar jas pažeidė. Atsakovė yra profesionali viešųjų pirkimų dalyvė, atsakovės viešųjų pirkimų komisija yra sudaryta iš savo srities profesionalų ir aukščiausio lygio specialistų, kurie pajėgūs viešųjų pirkimų procedūras vykdyti operatyviai. Ieškovės argumentas, kad per dieną atsakovė negalėjo įvertinti neįprastai mažos kainos pagrindimų, nepagrįstas.
  5. Ieškovė, teigdama kad atsakovė neleido jai susipažinti su nekonfidencialia informacija, klaidina teismą. Atsakovė 2017 m. rugsėjo 7 d. raštu informavo ieškovę apie galimybę atvykti susipažinti su pirkimų dalyvių pateiktais pasiūlymais ir nekonfidencialia informacija. Ieškovė atvyko ir susipažino su nurodyta informacija.
  6. Teismas motyvavo, kodėl atsakovė pagrįstai netenkino ieškovės prašymo susipažinti su informacija, kurios konfidencialumą nurodė kiti dalyviai, pagrįstai sprendė, kad ieškovės prašymas pateikti informaciją, susijusią su neįprastai mažos kainos pagrindimu, įkainiai ir kvalifikacija, pasiūlymo kainos išskaidymo lentelėmis, kai pati analogišką informaciją nurodė, kaip konfidencialią, prieštarauja teikėjų lygiateisiškumo, sąžiningos konkurencijos principams.
 3. Trečiasis asmuo UAB „Biseris“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą, o ieškovės apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas visapusiškai ir išsamiai įvertino UAB ,,Biseris“ pateiktus įrodymus dėl pasiūlymo kainos, pagrįstai sprendė, jog pateikti įrodymai yra pakankami siekiant įsitikinti neįprastai mažos kainos pagrįstumu. Atsakovė tinkamai, atsižvelgdama į teismų praktikoje bei Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijose suformuluotus kriterijus, vertino tiekėjo pasiūlymo kainą.
  2. Teismas pagrįstai atsisakė remtis ieškovės pateiktais nesusijusiais ir klaidingais įrodymais – specialisto, neturinčio specialių žinių valstybinių kelių ženklinimo srityje, išvadomis bei antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu. Ieškovės teikti įrodymai dėl darbų kokybės ir kiekio nesusiję su bylos nagrinėjimo dalyku, kaltinimai dėl lėšų iššvaistymo neatitinka tikrovės, deklaratyvus, už ieškovę pigiau atlikti ženklinimo darbus siūlė ne tik bylos tretieji asmenys, bet ir kiti pirkimo dalyviai. Ieškovės argumentai dėl ne lietuvių kalba kartu su neįprastai mažos kainos pagrindimu pateiktų dokumentų ir procedūros terminų neturi teisinės reikšmės.
  3. Ieškovė neskundė atsakovės sprendimų dėl atsisakymo leisti susipažinti su pasiūlymo dokumentais, kuriuose yra informacija, sudaranti UAB ,,Biseris“ komercinę paslaptį, todėl pažeidė VPĮ 94 straipsnio nustatytą privalomą ikiteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką. Be to, ir pati ieškovė savo teiktus kainų pagrindimo dokumentus laikė konfidencialia informacija.
  4. Konfidencialios informacijos apsauga UAB ,,Biseris“ atžvilgiu buvo taikyta motyvuotai ir remiantis išsamiais įrodymais. UAB ,,Biseris“ darbų įkainių, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai sudaro įmonės komercines paslaptis, nes kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai suteikia informaciją kitais užsakovais, susitarimų sąlygas, kainas, subtiekėjus, ieškovė, žinodama kito tiekėjo darbų įkainius ir jų sudedamąsias dalis, kainos pagrindimo paaiškinimus, galėtų nesąžiningai konkuruoti.
  5. Ieškovė klaidingai nurodo, kad Viešųjų pirkimų tarnyba ragino atsakovę supažindinti ieškovę su kitų dalyvių pasiūlymais.
  6. Atsakovė sudarė pirkimų sutartis su UAB ,,Biseris“ nepažeisdama VPĮ nuostatų, todėl teismas neturėjo pagrindo pripažinti jų neteisėtomis ir niekinėmis. Ieškovės teiginiai apie VPĮ 92 straipsnio 2 dalies pažeidimus niekuo nepagrįsti.
 4. Trečiasis asmuo UAB „Gatas“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą, o ieškovės apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Ieškovė neįrodė aplinkybių, kurių pagrindu atsakovės veiksmai vertinant UAB ,,Gatas“ pasiūlymo kainos pagrįstumą galėtų būti pripažinti neteisėtais. Argumentas, kad kainų pagrįstumo pagrindimo tikrinimas atliktas per greitai, nelogiškas ir nepagrįstas. VPĮ nereguliuoja termino šiai procedūrai, be to, priešingai nei teigia ieškovė, visų tiekėjų pateikti kainų pagrindimai nebuvo įvertinti per vieną dieną. Teismas pagrįstai padarė išvadą, kad visų tiekėjų kainų pagrindimai yra lygiaverčiai išsamūs ir pakankami.
  2. Ieškovė deklaratyviai, nepateikdama konkrečių įrodymų, teigia, jog trečiųjų asmenų pasiūlytos kainos yra neproporcingai mažos tinkamam sutarties įvykdymui. Vien tai, kad tiekėjų pasiūlytos kainos skiriasi, savaime nėra pagrindas atmesti mažesnės kainos pasiūlymus. UAB ,,Gatas“ pasiūlytą kainodarą lėmė įmonės individuali padėtis, turimas turtas, klientai, darbų paskirstymas ir planavimas bei kiti verslo organizavimo faktoriai. Įmonė yra ilgametis kelių horizontaliojo ženklinimo ekspertė, kurios finansinė padėtis ir vykdomi sutartiniai įsipareigojimai nekelia abejonių dėl pajėgumo vykdyto pirkimo sutartį.
  3. Teismas pagrįstai nesivadovavo L. U. ženklinimo darbų kainų vertinimo akto išvadomis, nes profesorius pagal išduotus kvalifikacijos atestatus neturi atitinkamos kvalifikacijos teikti išvadas dėl kelių horizontaliojo ženklinimo darbų. Teismas pagrįstai nevertino, jog vertinimo aktą pasirašė ir eksperto asistentas D. K., nes ne jis, o L. U. vertinimą atliko.
  4. Teismas teisingai sprendė, kad ieškovės argumentai dėl neva netinkamai vykdomų sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių nevertintini, nes ieškinys pareikštas ne dėl sutarčių vykdymo, o dėl pasiūlymų kainų pagrįstumo.
  5. Teismas pagrįstai netenkino ieškovės prašymo išreikalauti atitinkamus dokumentus, nes prašoma informacija nesusijusi su ieškinio reikalavimais. Šie dokumentai susiję su tiekėjų kvalifikacija, o ieškovė tiekėjų kvalifikacijos atitikties pirkimų sąlygoms neginčijo. Teismas išreikalavo į bylą tuos dokumentus, kurie buvo susiję su kainos pagrindimu.
  6. Teismas pagrįstai neleido ieškovei susipažinti su trečiųjų asmenų neįprastai mažos kainos pagrindimu, pagrindė jog kainų pagrindimai ir įkainiai yra konfidencialūs bei sudaro komercinę paslaptį. Be to, ir pati ieškovė analogišką informaciją nurodė kaip konfidencialią ir neviešinamą pirkime bei jos nepateikė ir į bylą.
  7. Sutiktina su teismo argumentais atmesti antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą. UAB ,,Gatas“ triplike buvo pateikęs paaiškinimus, kodėl protokole užfiksuotos aplinkybės negali būti apskritai vertinamos (neaišku kaip atliekant matavimus buvo laikomasi kelių ženklinimo taisyklių reikalavimų, antstolis neturi kompetencijos atlikti tokius matavimus, neaišku, kada buvo atlikti matavimai, matavimo prietaisas buvo netinkamai naudojamas, neaišku, ar matavimo prietaisui atlikta metrologinė patikra).
  8. Teismas pagrįstai prie bylos neprijungė ieškovės paaiškinimų. Rašytinių paaiškinimų pateikimas bylos nagrinėjimo išvakarėse neatitinka nei sąžiningo, nei operatyvaus civilinio proceso principų.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacinis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 4238 str. 2 d.).

19Dėl naujų įrodymų ir paaiškinimų

 1. Lietuvos apeliaciniame teisme 2018 m. kovo 9 d. gautas apeliantės prašymas įvertinti naujai paaiškėjusias aplinkybes dėl Viešųjų pirkimų tarnybos pradėto tyrimo dėl pirkimuose su trečiaisiais asmenimis sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo galimus pažeidimus. Taip pat pateikė papildomus paaiškinimus, kuriais iš esmės papildomi apeliaciniame skunde dėstomi nesutikimo su skundžiamu sprendimu argumentai. 2018 m. balandžio 10 d. gautas apeliantės prašymas įvertinti naujai paaiškėjusias aplinkybes dėl su tiekėjais UAB ,,Gatas“ ir UAB ,,Biseris“ sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo terminų pratęsimo. Kartu su prašymu apeliantė pateikė atsakovės 2018 m. kovo 20, 21 d., balandžio 5 d. ir 9 d. eismo apribojimų sąrašo kopijas. Pateiktais dokumentais apeliantė grindžia tai, kad darbai pagal sutartis pratęsti, nes buvo vykdomi nesilaikant taikomų reikalavimų dėl oro sąlygų, atitinkamai pirkimų pasiūlymuose darbų kainos buvo pateiktos akivaizdžiai per mažos, neįvertinus visų kaštų, atsakovė netinkamai, formaliai atliko kainų pagrindimo vertinimo procedūras.
 2. Pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį skundą yra draudžiama (CPK 323 str.) Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, išskyrus: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Įrodymų teikimas byloje negali būti savitikslis, t. y. įrodymas turi paneigti ar patvirtinti turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Jeigu įrodymas, atsižvelgiant į byloje surinktų kitų įrodymų visumą, neturi esminės reikšmės sprendžiant dėl išvadų byloje, teismas turi teisę atsisakyti jį priimti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-302/2014; 2015 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-66/2015). Naujų įrodymų priėmimas yra apeliacinės instancijos teismo diskrecija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-9-684/2017).
 3. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantė, pateikdama papildomus paaiškinimus iš esmės pildo apeliacinio skundo argumentus, be to, pateiktais paaiškinimais bei naujais rašytiniais įrodymais, įrodinėja aplinkybes, kurios nėra nagrinėjamo ginčo dalykas. Pagal ieškinyje suformuluotus reikalavimus, ginčo dalykas susijęs su tiekėjų neįprastai mažos kainos pagrindimo vertinimu, todėl sudarytų pirkimų sutarčių vykdymo aplinkybės iš esmės nesusijusios su nagrinėjama byla, neturi reikšmės sprendžiant dėl ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, todėl juos atsisakytina priimti (CPK 314, 323 str.).

20Dėl bylos faktinių aplinkybių

 1. Atsakovė 2017 m. gegužės 22, 23 d. paskelbė 8 viešuosius pirkimus, išskaidžiusi į atskiras dalis, t. y. – ,,Valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontaliojo ženklinimo darbai VĮ „Vilniaus regiono keliai“ prižiūrimų kelių ruožuose“ (pirkimo Nr. 189316), ,,Valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontaliojo ženklinimo darbai VĮ „Alytaus regiono keliai“ prižiūrimų kelių ruožuose“ (pirkimo Nr. 189277), ,,Valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontaliojo ženklinimo darbai VĮ „Kauno regiono keliai“ prižiūrimų kelių ruožuose“ (pirkimo Nr. 189281), ,,Valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontaliojo ženklinimo darbai VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ prižiūrimų kelių ruožuose“ (pirkimo Nr. 188983), ,,Valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontaliojo ženklinimo darbai VĮ „Panevėžio regiono keliai“ prižiūrimų kelių ruožuose“ (pirkimo Nr. 189288), ,,Valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontaliojo ženklinimo darbai VĮ „Šiaulių regiono keliai“ prižiūrimų kelių ruožuose“ (pirkimo Nr. 189290), ,,Valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontaliojo ženklinimo darbai VĮ „Tauragės regiono keliai“ prižiūrimų kelių ruožuose“ (pirkimo Nr. 189292), ,,Valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontaliojo ženklinimo darbai VĮ „Telšių regiono keliai“ prižiūrimų kelių ruožuose“ (pirkimo Nr. 189294) (toliau kartu ir – pirkimai). Pirkimų objektas – valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontaliojo ženklinimo darbai atitinkamuose valstybės įmonių prižiūrimų kelių ruožuose. Perkami horizontaliojo ženklinimo darbai 2017 m. su galimybe du kartus sutartį pratęsti 2018 ir 2019 metams.
 2. Iš bylos duomenų sprendžiama, kad atsakovė nustatė dalies tiekėjų pasiūlymų neįprastai mažas kainas ir 2017 m. rugpjūčio 18 d. raštais paprašė trečiųjų asmenų UAB ,,Biseris“, UAB ,,Gatas“ bei apeliantės pagrįsti neįprastai mažas kainas. Įvertinusi tiekėjų pateiktus pagrindimus, atsakovė 2017 m. rugsėjo 4 d. ir rugsėjo 5 d. sprendimais nustatė pasiūlymų eiles, pripažinus laimėtojais tiekėjus, pasiūliusius mažiausias kainas. Dalyje skundžiamų pirkimų (atitinkamose šių pirkimų atskirose dalyse) pripažinta laimėtoja UAB ,,Gatas“ bei kitose pirkimų dalyje – UAB ,,Biseris“. Apeliantė ginčijamose pirkimų dalyse pagal pirkimų eiles buvo antra ir trečia.
 3. Apeliantės pretenzijas, pateiktas dėl netinkamo neįprastai mažos kainos pagrindimo vertinimo, atsakovė atmetė ir su pirkimus laimėjusiomis tiekėjomis (UAB ,,Gatas“ ir UAB ,,Biseris“) 2017 m. spalio 11 d. sudarė viešųjų pirkimų sutartis.
 4. Ginčo viešųjų pirkimų procedūros pradėtos 2017 m. birželio 22 ir 23 d., todėl šalių ginčui spręsti aktuali VPĮ redakcija, galiojusi iki 2017 m. liepos 1 d.

21Dėl dokumentų išreikalavimo

 1. Apeliantė teigia, kad Vilniaus apygardos teismas neskundžiama 2017 m. lapkričio 29 d. nutartimi nepagrįstai, nevertindamas kiekvieno iš prašomo išreikalauti dokumento įrodomosios vertės atskirai, apribodamas apeliantės teises įrodinėjimo ir rungimosi procese, netenkino jos prašymo išreikalauti iš atsakovės ir leisti susipažinti su teikėjų dokumentais (3 t., b. l. 209). Iš bylos duomenų sprendžiama, kad apeliantė prašė išreikalauti: tiekėjų dokumentus, pagrindžiančius neįprastai mažą kainą, dokumentus, kuriuose nurodyti darbų įkainiai; su UAB „Biseris“ ir UAB „Gatas“ sudarytas sutartis, kuriose nebūtų paslėpta informacija apie įkainius ir subrangovus; tiekėjų per paskutinius 5-rius metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos atliktų darbų sąrašus; ypatingų statinių grupei priskiriamuose statiniuose (užsienio lygiaverčiuose statiniuose) tinkamai įvykdytų panašių sutarčių sąrašus; tiekėjų kvalifikacijos atestatus ir (arba) teisės pripažinimo dokumentus; tiekėjų pateiktas pažymas apie nuosavybės (naudojimosi) teise turimus reikiamus mechanizmus ir mechanizmų techninių galimybių aprašymus; tiekėjų pateiktą atitikimą kokybės vadybos sistemos standartą LST EN ISO 9001 (arba lygiaverčiam) patvirtinančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus; tiekėjų pateiktus EMAS arba ISO 14001 sertifikatus arba kitus sertifikatus, išduotus įstaigų, atitinkančių ES teisės aktus ar atitinkamus Europos arba tarptautinius sertifikavimo standartus, arba lygiaverčius įrodymus (1 t., b. l. 1-24; 2 t., b. l. 19-52).
 2. CPK 198 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad rašytiniai įrodymai gali būti pateikiami dalyvaujančių byloje asmenų arba CPK nustatyta tvarka išreikalaujami teismo. Pagal CPK 199 straipsnio 1 dalį asmuo, prašantis teismą išreikalauti kokį nors rašytinį įrodymą iš dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų, turi nurodyti: 1) rašytinį įrodymą, kurio reikalaujama; 2) pagrindą, kuriuo remiantis manoma, kad šį rašytinį įrodymą turi tas asmuo; 3) aplinkybes, kurias rašytinis įrodymas gali pagrįsti. Pagal CPK 180 straipsnį teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes, susiję su nagrinėjamu dalyku.
 3. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, kuriais tretieji asmenys pripažinti laimėtojais, apeliantės teigimu, netinkamo įvertinus jų pasiūlymų neįprastai mažą kainą. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantės iš esmės beveik visi prašomi išreikalauti dokumentai (išskyrus sudarytas viešųjų pirkimų sutartis ir neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentus, dėl kurių toliau pasisakytina atskirai) susiję su tiekėjų kvalifikaciniais reikalavimais, kuriuos tiekėjai turėjo atitikti, tačiau dėl tiekėjų kvalifikacijos ginčo nėra. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė reikalauti dokumentų, kurie nesusiję su ginčo dalyku (CPK 176, 177, 180 str.).

22Dėl sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių viešinimo ir tiekėjų neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentų pripažinimo nevieša bylos medžiaga

 1. VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija, nepažeisdama įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų pirkimo sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija. Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią.
 2. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje dėl šios normos yra pasisakęs tai, kad informacijos įslaptinimas viešųjų pirkimų procedūroje yra išimtis iš bendros taisyklės; atsižvelgiant į tai, kad konfidencialios informacijos apsaugos tikslas – teisėta viešumo ribojimo priemonė, ji turi būti aiškinama siaurai, nepažeidžiant VPĮ įtvirtintų skaidrumo ir konkurencijos principų bei tiekėjų teisės į veiksmingą pažeistų teisių gynybą ir turint tik tikslą nepakenkti tos informacijos šaltiniui ar kitiems asmenims; informacijos pripažinimo konfidencialia išimtinumą lemia teisinių santykių specifika, kuri suponuoja šių santykių viešumą, ir vieno iš šių santykių dalyvių subjektiškumas, priskyrimas viešosios teisės reguliavimo sričiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-354-690/2017 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika). Informacijos kaip konfidencialios kvalifikavimas pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme, tačiau toks tiekėjo nurodymas nėra privalomas perkančiajai organizacijai; ji turi įvertinti prašomos įslaptinti informacijos pobūdį ir nuspręsti, ar prašymas pagrįstas; prašantis įslaptinti informaciją tiekėjas turi pateikti patikimus argumentus, kad duomenų atskleidimas pažeis jo teisėtus interesus; tais atvejais, kai tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nurodo, jog visa informacija konfidenciali, perkančioji organizacija privalo kreiptis į tokį tiekėją (kai gauna kito tiekėjo prašymą susipažinti), prašydama jo patikslinti neviešinamos informacijos apimtį, nes akivaizdu, kad pagal VPĮ ir CK nuostatas visas pasiūlymas negali būti konfidencialus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013).
 3. Dėl apeliantės reikalavimo susipažinti su trečiaisiais asmenimis sudarytomis viešųjų pirkimų sutartimis, kuriose būtų nurodyti įkainiai bei subrangovai, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad viešinant sudarytas viešųjų pirkimų sutartis sprendžiant klausimą dėl atitinkamos sutartyse esančios informacijos neviešinimo, turėtų būti atsižvelgiama į tai, kokie duomenys tiekėjo pasiūlyme buvo pripažinti konfidencialiais.
 4. Paminėta, kad atsakovė teikė paklausimus, prašydama nurodyti, kuri tiekėjų pasiūlymuose bei neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentuose nurodyta informacija yra konfidenciali (2 t., b. l. 185-197; 206, 209). UAB ,,Biseris“ ir UAB ,,Gatas“ tai nurodė: UAB ,,Biseris“ – kad teiktame pasiūlyme nėra konfidencialus pats pasiūlymo dokumentas, pasiūlymo garantija, kvalifikacinių reikalavimų deklaracija ir kvalifikacijos atestatas, konfidencialus visas neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentas, nes jame esantys duomenys, kainų išskaidymas, ženklinimo medžiagų komerciniai pasiūlymai atitinka VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje bei CK 1.116 straipsnio nuostatas dėl konfidencialumo; UAB ,,Gatas“ taip pat nurodė iš esmės analogišką informaciją, jog duomenys apie kainos pagrindimus, kainodaros sudėtinių dalių išskaidymas, bendrovės pajamos, turtas, finansinis pajėgumas laikytini konfidencialia informacija. UAB ,,Gatas“, grįsdama atitinkamų duomenų konfidencialumą, pažymėjo, kad įmonė veikia koncentruotoje rinkoje, kurioje yra vos keli tiekėjai, todėl duomenys apie subtiekėjus, naudojamą techniką ir mechanizmus turi įtakos konkurencingai kainai, dėl to šie duomenys laikytini konfidencialiais (2 t., b. l. 207-208, 212-214). Nustatyta, kad perkančioji organizacija, gavusi bei įvertinusi tiekėjų pagrindimus, apeliantei sudarė galimybę susipažinti ir ji susipažino su duomenimis, kurie nebuvo pripažinti kaip konfidencialūs (2 t., b. l. 210-211).
 5. Atsižvelgiant į paminėtą teismų praktiką dėl duomenų konfidencialumo viešuosiuose pirkimuose, taip pat į šių konkrečių pirkimų objektą, į tiekėjų paaiškinimus dėl duomenų konfidencialumo, vertintina, kad atsakovei šie paaiškinimai buvo pakankami priimant sprendimą dėl tiekėjų duomenų konfidencialumo. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į VPĮ 6 straipsnio 1 dalį, vertino tiekėjų nurodytą informaciją apie atitinkamų duomenų konfidencialumą bei kartu įvertino ir tai, kokius duomenis pati apeliantė atsakovei teiktuose neįprastos kainos pagrindimo dokumentuose nurodė kaip konfidencialią. Pritariant teismo pozicijai, iš byloje esančių duomenų matyti, kad apeliantė buvo nurodžiusi, kad kainų išskaidyme įkainiai, komerciniai pasiūlymai su kainomis yra konfidenciali informacija, atitinkanti tiekėjo komercinės paslapties sąvoką (3 t., b. l. 206). Ši aplinkybė papildomai pagrindžia tiekėjų kainų pagrindimo dokumentų pripažinimo konfidencialiais pagrįstumą.
 6. Taigi nustačius, kad kainų išskaidymas dalimis bei duomenys apie subrangovus buvo pripažinti kaip atitinkantys konfidencialumo reikalavimus, pagrįstai apeliantei nebuvo sudaryta galimybė susipažinti su sudarytomis sutartimis visa apimtimi. Be to, sutiktina su pirmosios instancijos argumentu, kad apeliantė klaidingai interpretuoja Viešųjų pirkimų tarnybos 2017 m. rugsėjo 6 d. rašte pateiktą informaciją. Iš rašto turinio sprendžiama, kad raštas informacinio pobūdžio, jame nurodyta bendra pozicija apskritai dėl konfidencialumo viešuosiuose pirkimuose.
 7. Byloje nustatyta, kad atsakovė pateikė į bylą trečiųjų asmenų bei apeliantės teiktus neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentus. Teismas šiuos dokumentus priėmė ir atsakovės prašymu juos pripažino nevieša bylos medžiaga. Apeliantės teigimu, tiek atsakovė, tiek teismas nepagrįstai neleido susipažinti su kainų pagrindimo medžiaga, pripažino ją visa apimtimi konfidencialia.
 8. Apeliantės argumentai tiek dėl atsakovės, tiek dėl teismo nesudarytos galimybės apeliantei susipažinti su trečiųjų asmenų neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentais atmestini kaip nepagrįsti. Nustačius, kad duomenys yra konfidencialūs, priešingai nei teigia apeliantė, teismas pagrįstai pripažino tiekėjų kainų pagrindimo dokumentus nevieša medžiaga bei apribojo apeliantės galimybę susipažinti su jais. Todėl nėra pagrindo konstatuoti proceso teisės normų – CPK 160, 178, 198, 199 straipsnių, netinkamą taikymą ir aiškinimą.

23Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo vertinimo procedūros

 1. Pagal VPĮ 40 straipsnio 1 dalį, jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. VPĮ 40 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad perkančioji organizacija turi pareikalauti dalyvio, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pagrįsti šį pasiūlymą, jos manymu, reikšmingais pasiūlymo aspektais, kainos sudėtinėmis dalimis ir skaičiavimais, taip pat pateiktas kriterijų, į kuriuos perkančioji organizacija, vertindama kainos pagrindimą, turi atsižvelgti, sąrašas.
 2. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad rungimosi principas ir tiekėjo apsaugai nuo neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų nustatytos neįprastai mažos kainos procedūros suponuoja ne tik perkančiosios organizacijos pareigą prašyti ir vėliau objektyviai vertinti tiekėjo pateiktus neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo dokumentus, tačiau, tikintis pasiūlymo pripažinimo pagrįstu, įpareigoja ir tiekėją aktyviai bendradarbiauti su perkančiąja organizacija, vykdyti jos reikalavimus, pateikti visus prašomus paaiškinimus ar dokumentus. Tiekėjas ir perkančioji organizacija turi bendradarbiauti, siekti išsiaiškinti pasiūlymo kainos realumą; šio reikalavimo neatitinka ir rungimosi principą pažeidžia vien formalus šalių susirašinėjimas, neturint tikslo nustatyti kainos pagrįstumą ar įrodyti pasirengimą tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2013).
 3. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovės viešųjų pirkimų komisija 2017 m. rugpjūčio 18 d. raštais prašė trečiųjų asmenų bei apeliantės pateikti iki 2017 m. rugpjūčio 23 d. neįprastai mažos kainos pagrindimą, pasiūlydama vadovautis Pasiūlyme nurodytų prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122, (toliau – Kainos pagrindimo rekomendacijos) 6 punktu (2 t., b. l. 185-195). Kainas pagrindžiantys dokumentai buvo pateikti 2017 m. rugpjūčio 20 d. ir 23 d., atsakovė juos priėmė. Teisės aktuose, reglamentuojančiuose viešųjų pirkimų procedūras, ir pirkimų dokumentuose nėra nustatyti terminai, laikas per kuriuos turi būti išnagrinėti neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai. Kiekvienu konkrečiu atveju pati perkančioji organizacija turi teisę nuspręsti kiek laiko truks susipažinimas su dokumentais ir jų vertinimas. Pirkimų dokumentuose nustatyta, kad kainos gali būti grindžiamos tik dokumentais, pateiktais lietuvių kalba. Nustatyta, kad perkančioji organizacija priėmė kartu su kainų pagrindimu tiekėjų pateiktus tam tikrus dokumentus, surašytus ne valstybine kalba. Nėra duomenų, kad kita kalba pateikti dokumentai galėjo būti įvertinti neteisingai, ar visai neįvertinti, kad perkančiosios organizacijos komisijos nariai tokių dokumentų turinio nesuprato.
 4. Apeliantė, teigdama, kad atsakovė neturėjo teisės priimti kitų tiekėjų pateiktų dokumentų nevalstybine kalba, elgiasi ne visiškai sąžiningai, nes ji pati, grįsdama neįprastai mažą pasiūlymo kainą, tam tikrus dokumentus taip pat pateikė ne lietuvių kalba. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada dėl kainų pagrindimo vertinimo terminų bei dokumentų ne lietuvių kalba pateikimo galimybės.
 5. Iš bylos duomenų akivaizdu, kad atsakovė, prašydama pagrįsti tiekėjų neįprastai mažas kainas, taikė vienodus reikalavimus visiems tiekėjams, nukreipdama į Kainos pagrindimo rekomendacijas. Pagal šių rekomendacijų 6 punktą įrodymai, galintys pagrįsti pasiūlymo ekonomiškumą bei mažą kainą gali būti: ekonomiško gamybos proceso, teikiamų paslaugų ar statybos metodo aprašymas; pasirinktų ekonomiškų techninių sprendimų aprašymas; išskirtinai palankių sąlygų tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus įrodymai (pavyzdžiui, susitarimai su tiekėjais); siūlomų prekių, paslaugų ar darbų originalumo įrodymai (pavyzdžiui, technologijos patentas); įrodymai, kad tiekėjas laikosi norminių dokumentų reikalavimų dėl darbų saugos ir darbo sąlygų, galiojančių prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo vietoje (pavyzdžiui, pažyma apie ketinamų pasitelkti darbuotojų darbo užmokesčio vidurkius); informacija apie tiekėjo galimybę gauti valstybės pagalbą; darbo jėgos pasitelkimo ir jos organizavimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymas (pavyzdžiui, duomenys apie planuojamą pasitelkti darbo jėgą); subrangovų ar paslaugų suteikėjų pasitelkimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymas; naudojimosi technine įranga (turima ar galima pasitelkti) sąlygų aprašymas; nurodytų taikyti nuolaidų apskaičiavimo detalizavimas ir pagrindimas, ypač kai nuolaida suteikiama trečiojo asmens (subrangovo ar suteikėjo) atliekamoje dalyje; kainos išskaidymas, kur matytųsi detalios sudedamosios kainos dalys (jeigu pasiūlyme yra nurodyta tik bendra kaina, jos nedetalizuojant) ir išskaidytų kainų pagrindimas. Iš to sprendžiama, kad pats tiekėjas pasirenka, kuriais įrodymais grįsti savo pasiūlytos kainos realumą.
 6. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais dėl tiekėjų pateiktų kainas pagrindžiančių duomenų, todėl jų nekartoja. Vertinant byloje esančius trečiųjų asmenų bei apeliantės pateiktus neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentus matyti, kad iš esmės visų tiekėjų pateikti pagrindimai atitinka Kainos pagrindimo rekomendacijų nuostatas. Tiek tretieji asmenys, tiek apeliantė pateikė kainų išskaidymus – sudedamąsias dalis. Vien tai, kad, kaip teigia apeliantė, tiekėjų pagrindimai skiriasi apimtimi ar išsamumu tam tikru aspektu, nesudaro pagrindo spręsti, jog tiekėjo kainos pagrindimas nėra pakankamas įsitikinti tiekėjo galimybe tinkamai įvykdyti viešąją sutartį už tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą.
 7. Siekiant nustatyti, ar perkančioji organizacija, taikydama neįprastai mažos kainos institutą, tinkamai, nepažeisdama viešojo pirkimo principų, įgyvendino VPĮ 40 straipsnyje įtvirtintas pareigas, spręstina pagal tai, ar ji: 1) įvertinusi visų dalyvių pateiktus pasiūlymus, nustatė, kuriuose iš jų nurodytos kainos yra neįprastai mažos; 2) sudarė dalyviams, pasiūliusiems neįprastai mažą kainą, galimybę (pareikalavo raštu per protingą terminą) pateikti paaiškinimus dėl abejonių sukėlusių pasiūlymo elementų (dalių); 3) ištyrė ir įvertino pateiktus paaiškinimus; 4) priėmė sprendimą dalyvio, nepagrindusio pasiūlytos neįprastai mažos kainos, pasiūlymą atmesti arba, jeigu dalyvis nurodytą kainą pagrindė, leisti jam toliau dalyvauti viešojo pirkimo procedūroje. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010; 2016 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-570-469/2016).
 8. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, teismų praktikos išaiškinimus bei byloje nustatytas faktines aplinkybes, sutiktina su skundžiamo teismo sprendimo išvada, kad atsakovė laikėsi neįprastai mažos kainos vertinimo procedūrų reikalavimų. Pirmosios instancijos teismas turėjo įvertinti bei nustatyti, ar perkančioji organizacija turėjo galimybę įsitikinti, kad trečiųjų asmenų pateikti kainų pagrindimai buvo pakankami nustatant pasiūlymuose nurodytų kainų realumą. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino atsakovės veiksmus, tikrinant ir vertinat neįprastai mažą pasiūlymų kainą, tiekėjų pateiktus kainų pagrindimus ir priėjo pagrįstos išvados, kad neįprastai mažos kainos tikrinimo ir vertinimo procedūra nebuvo pažeista. Apeliantės argumentai dėl atsakovės formalaus bei netinkamo mažos kainos vertinimo procedūros vykdymo nepagrįsti, grindžiami prielaidomis (CPK 176, 177, 178, 185 str.).

24Dėl eksperto vertinimo akto įrodomosios reikšmės

 1. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad, įvertinus pirkimų objektą, ekspertas L. U. neturi reikiamos kvalifikacijos teikti vertinimo išvadas. Tokią išvadą grindė VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro pateiktais duomenimis – 2016 m. sausio mėn. raštu atsakovei apie L. U. išduotus kvalifikacijos atestatus (2 t., b. l. 220). Iš apeliantės į bylą kartu su kitais įrodymais pateikto L. U. surašyto vertinimo akto sprendžiama, kad kelių ženklinimo darbų savikainos vertinimą ekspertas atliko 2017 m. rugsėjo 20 d. – spalio 3 d. (1 t., b. l. 94-125). Iš viešai prieinamo Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo matyti, kad 2017 m. sausio 23 d. bei 2017 m. rugsėjo 28 d. ekspertui L. U. išduoti kvalifikacijos pažymėjimai suteikė jam teisę atlikti valstybinės reikšmės kelių horizontaliojo ženklinimo darbų kainos vertinimą. Teismas neatsižvelgė į kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo laiką ir šių pažymėjimų turinį. Taigi sutiktina su apeliante, kad pirmosios isntanicjos teismas nepagrįstai nusprendė, kad L. U. neturi atitinkamos kvalifikacijos.
 2. Tačiau, net konstatavus, kad eksperto L. U. vertinimo aktas pirmosios instancijos teismo buvo nepagrįstai nevertintas, šis aktas neturi didesnės įrodomosios reikšmės nei kiti byloje esantys įrodymai (CPK185 str.).
 3. Dėl eksperto išvados įrodomosios reikšmės kasacinio teismo formuojamoje praktikoje išaiškinta, kad eksperto išvada teismui neprivaloma ir ją teismas turi įvertinti pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu visų byloje esančių įrodymų ištyrimu, kaip to reikalaujama pagal CPK 218 straipsnį. Pagrindas atmesti kaip įrodymą eksperto išvadą (jos dalį) gali būti tai, kad ekspertizės akto turinys prieštaringas, kad išvados neišplaukia iš tyrimo eigos, kad išvada pateikta dėl to, dėl ko tyrimas nedarytas arba atliktas neišsamiai, ir kitais panašiais atvejais, kai kyla pagrįstų abejonių dėl ekspertinio tyrimo eigos ir rezultatų. Ekspertizės akto duomenys gali būti atmetami kaip įrodymai, kai jie prieštarauja kitiems bylos įrodymams, todėl, kad ekspertizės akto duomenys neturi išankstinės galios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2012).
 4. Taip pat kasacinis teismas, aiškindamas CPK 212-214, 216, 217 straipsnius, yra pasisakęs, kad eksperto išvada kaip įrodymas civiliniame procese yra tik dėl civilinėje byloje teismo ar teisėjo nutartimi paskirto tyrimo gauta išvada, kurią pateikia teismo paskirtas ekspertu asmuo, pritaikęs specialias žinias, o kai ekspertizė atliekama asmenų, kurie teismo nepaskirti byloje ekspertais, jų surašyta išvada nelaikoma įrodinėjimo priemone – eksperto išvada (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2010). Toks dokumentas, jame esant žinių apie aplinkybes, turinčias reikšmės bylai, priskirtinas kitai įrodinėjimo priemonių rūšiai, nurodytai procesinio įstatymo, t. y. rašytiniam įrodymui (CPK 197 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-575/2008).
 5. Apeliantės į bylą pateikto L. U. vertinimo aktas neturi prioritetinės reikšmės kitų byloje esančių įrodymų atžvilgiu; vertinimo akte pateiktos išvados nesudaro pagrindo kitaip vertinti neįprastai mažos kainos vertinimo procedūros veiksmus nei kaip apeliacinės instancijos teismas jau išdėstė šios nutarties motyvuose. Nustačius, kad perkančiajai organizacijai vertinat neįprastai mažą pasiūlymų kainą, nebuvo pažeistos viešojo pirkimo procedūros, perkančioji organizacija priėmė ginčo sprendimus įsitikinusi tiekėjų pasiūlymų kainų pagrįstumu. Apeliantės pateiktas vertinimo aktas nesuponuoja pagrindo priešingai išvadai (CPK 185 str. 1 d., 197 str., 218 str.).

25Dėl sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo ir antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo

 1. Paminėta, kad, vertinant kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, būtina nustatyti, ar įrodymas susijęs su byla (CPK 180 str.), koks jo ryšys su įrodinėjimo dalyku. Paminėta, kad ginčo dalyką apibrėžia tiekėjų neįprastai mažos kainos pagrindimai bei šių pagrindimų vertinimo procedūros, kurių pagrindu perkančioji organizacija priėmė sprendimus dėl tiekėjų pasiūlymų eilių sudarymo. Sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo vertinimas nepatenka į šios bylos ginčo dalyką (CPK 180 str.). Antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, kuriuo grindžiamos aplinkybės, nepatenkančios į ginčo dalyką, teismo atmestas ir nevertintinas teisėtai ir pagrįstai. Apeliacinės instancijos teismas nenagrinėja ir nevertina apeliantės argumentų dėl sudarytų sutarčių vykdymo.

26Dėl sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių pripažinimo niekinėmis ir negaliojančiomis

 1. Apeliantės teigimu, nors atsakovė, sudarydama viešųjų pirkimų sutartis, pažeidė 95 straipsnio 2 dalį, pirmosios instancijos teismas to nevertino bei nepripažino sutarčių niekinėmis, kaip prieštaraujančioms imperatyviai teisės normai.
 2. Pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį sandorio negaliojimas yra siejamas su jo prieštaravimu imperatyvioms teisės normoms. Sutiktina su apeliante, kad VPĮ 95 straipsnio 2 dalyje įtvirtina teisės norma, kuria nustatyta, kad perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti pirkimo sutarties, kol nesibaigė atidėjimo terminas ir kol perkančioji organizacija negavo teismo pranešimo apie tiekėjo pateikto ieškinio priėmimą bei prašymo taikyti laikinasis apsaugos priemones išsprendimą, laikytina imperatyvia. Taip pat sutiktina ir su atsakovės argumentu, kad VPĮ 95 straipsnio 2 dalis aiškintina neatsiejamai su šio straipsnio 1 dalimi, pagal kurią tiekėjas, pareiškęs ieškinį teismui, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti perkančiajai organizacijai ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais.
 3. Tačiau šiuo konkrečiu atveju, vertinant tai, jog, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, byloje nebuvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, uždraudžiant viešųjų pirkimų sutarčių sudarymą, bei konstatavus, jog teismas pagrįstai nenustatė neįprastai mažos kainos vertinimo procedūros pažeidimų bei atitinkamai nepanaikino skundžiamų atsakovės sprendimų dėl tiekėjų pasiūlymų eilių sudarymo, nebuvo pagrindo pripažinti sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių niekinėmis ex officio (savo iniciatyva) (CK 1.78, 1.80 str.)

27Dėl procesinės bylos baigties

 1. Į esminius apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus atsakyta, kiti nėra teisiškai reikšmingi šios bylos išnagrinėjimui.
 2. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010).
 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, įvertinusi pirmosios instancijos teismo skundžiamo sprendimo turinį, apeliacinio skundo argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylą, teisingai įvertino bylos faktines bylos aplinkybes, tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias viešuosius pirkimus. Teismo sprendimas iš esmės teisėtas ir pagrįstas, jį keisti ar naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

28Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).
 2. UAB ,,Gatas“ atstovas pateikė prašymą trečiajam asmeniui priteisti 1 752,52 Eur bylinėjimosi išlaidų; pateikė šias išlaidas pagrindžiančius įrodymus – teisinių paslaugų suvestinę, PVM sąskaitą faktūrą (4 t., b. l. 57-60). UAB ,,Biseris“ pateikė prašymą priteisti 2 558,97 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias grindžia paaiškinimais apie tai, kad dėl nagrinėjamos bylos specifiškumo, trumpų viešųjų pirkimų byloms nustatytų nagrinėjimo terminų trečiajam asmeniui teisines paslaugas teikė du advokatai, todėl bylinėjimosi išlaidos dvigubinamos; PVM sąskaita faktūra, mokėjimo nurodymu (4 t., b. l. 73-75).
 3. Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“, (toliau – Rekomendacijos) 2 punkte nustatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į Rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Rekomendacijose nustatyta, kad už atsiliepimą į apeliacinį skundą nustatytas 1,3 koeficientas (Rekomendacijų 8.11 p.), taikant Lietuvos statistikos departamento skelbiamo už praėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokestį šalies ūkyje.
 4. Teisėjų kolegija sprendžia, kad trečiųjų asmenų prašomos priteisti išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti viršija maksimalius kriterijus. Nėra pagrindo sutikti su UAB ,,Biseris“ argumentu, kad byla išsiskyrė ypatingu specifiškumu, sudėtingumu, todėl buvo būtina pasitelkti dviejų advokatų pagalbą. Prašymas priteisti dvigubas bylinėjimosi išlaidas atmestinas kaip nepagrįstas. Iš apeliantės UAB ,,Gatas“ priteisiamų išlaidų suma mažintina iki maksimalaus priteistino dydžio – 1 106,04 Eur (1,3 x 850,8 Eur (atsiliepimas pateiktas 2018 m. I ketvirtį, todėl taikytinas 2017 m. III ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje), UAB ,,Biseris“ priteisiamų bylinėjimosi išlaidų suma taip pat mažintina iki maksimalaus galimo dydžio – 1 446,36 Eur (0,4 x 850,8 Eur + 1,3 x 850,8 Eur (atsiliepimas bei paaiškinimai pateikti 2018 m. I ketvirtį, todėl taikytinas 2017 m. III ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (susipažinimas su teismo sprendimo motyvais ir apeliacinio skundo argumentų analizė patenka į atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimą, todėl atskirai už tai išlaidos nepriteistinos)).

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

31Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kasandros grupė“ (j. a. k. 124815224) tretiesiems asmenims: uždarajai akcinei bendrovei „Biseris“ (j. a. k. 222288190) 1 446,36 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus keturiasdešimt šešis eurus ir trisdešimt šešis euro centus), uždarajai akcinei bendrovei ,,Gatas“ (j. a. k. 125718917) 1 106,04 Eur (vieną tūkstantį šimtą šešis eurus ir 4 euro centus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4.
 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB... 5. 2.1... 6. Atsakovė vykdė pirkimų procedūras formaliai, akivaizdžiai neturėdama... 7. 2.2... 8. Atsakovė nepateikė jokių duomenų apie tai, kuo remiantis priėjo išvadų,... 9. 2.3... 10. Be teisinio pagrindo, pažeisdama VPĮ reikalavimus, atsakovė laimėtoju... 11. 2.4... 12. Atsakovė nevertino absoliučią pirkimų daugumą laimėjusios tiekėjos UAB... 13. 2.5... 14. Atsakovė 2017 m. spalio 11 d. sudarė viešųjų pirkimų sutartis su UAB... 15. 2.6... 16. Atsakovės neteisėti veiksmai pasireiškia ir tuo, kad viešai paskelbtose su... 17. Teisėjų kolegija... 18. Apeliacinis skundas netenkintinas.
  1. Bylos... 19. Dėl naujų įrodymų ir paaiškinimų
   1. Lietuvos... 20. Dėl bylos faktinių aplinkybių
    1. Atsakovė 2017... 21. Dėl dokumentų išreikalavimo
     1. Apeliantė teigia,... 22. Dėl sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių viešinimo ir tiekėjų... 23. Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo vertinimo procedūros
       24. Dėl eksperto vertinimo akto įrodomosios reikšmės
        25. Dėl sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo ir antstolio faktinių... 26. Dėl sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių pripažinimo niekinėmis ir... 27. Dėl procesinės bylos baigties
        1. Į esminius... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų
         1. Šaliai, kurios... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 30. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 31. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kasandros grupė“...