Byla B2-4390-275/2018
Dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo 103 370 Eur sumai yra pagrįstas, nes iš pateikto kreditorių sąrašo nustatė, jog įmonės administratorius pateiktus kreditorinius reikalavimus pripažįsta, jų neginčija, yra juos patikrinęs pagal turimus duomenis, taip pat teismui pateikti kreditorių finansinius reikalavimus patvirtinantys dokumentai

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų Z. B., A. B. ir D. D. kreditorinių reikalavimų tvirtinimo klausimą BUAB „Fudis“ bankroto byloje, suinteresuotas asmuo, nagrinėjant šį ginčą UAB „Amarita“,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 14 d. nutartimi UAB „Fudis“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Projektų investicijos“.

3BUAB „Fudis“ bankroto byloje buvo gautas administratoriaus prašymas patvirtinti įmonės kreditorinius reikalavimus, bendrai 103 370,91 Eur sumai, tam tarpe ir trečios eilės kreditorių Z. B. ( 9 000 Eur dydžio), A. B. (42 724,16 Eur dydžio) ir D. D. (21 655,65 Eur dydžio) kreditorinius reikalavimus.

4Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 21 d. nutartimi bankroto administratoriaus prašymą tenkino iš dalies ir patvirtino BUAB „Fudis“ kreditorių sąrašą bei kreditorių finansinius reikalavimus pagal bankroto administratoriaus pateiktą prašymą 103 370 Eur sumai, įtraukdamas į trečios eilės kreditorių sąrašą kreditoriais Z. B. su 9 000 Eur dydžio finansiniu reikalavimu, A. B. su 42 724,16 Eur dydžio finansiniu reikalavimu; D. D. su 21 655,65 Eur dydžio reikalavimu. Teismas nurodė, kad bankroto administratoriaus prašymas dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo 103 370 Eur sumai yra pagrįstas, nes iš pateikto kreditorių sąrašo nustatė, jog įmonės administratorius pateiktus kreditorinius reikalavimus pripažįsta, jų neginčija, yra juos patikrinęs pagal turimus duomenis, taip pat teismui pateikti kreditorių finansinius reikalavimus patvirtinantys dokumentai.

5Trečiasis asmuo UAB „Amarita“ apskundė Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 21 d. nutartį ir prašė minėtų kreditorių kreditorinių reikalavimų tvirtinimo klausimą BUAB „Fudis“ bankroto byloje nagrinėti žodinio proceso tvarka, kad būtų tinkamai įvertinti objektyvūs kreditorių ir skolininkų reikalavimai. Trečiasis asmuo skundą grindė tuo, jog keliant bankroto bylą, įmonės vadovė teismui pateikė finansinės atskaitomybės dokumentus be vyr. buhalterio-finansininko parašo. Galimai direktorė pateikė tikrovės neatitinkančius finansinius dokumentus ar juos suklastojo. Direktorė Z. B., jos vyras ir susijęs asmuo D. D. yra akcininkai, paskolinę įmonei piniginių lėšų ir taip ketinantys tapti didžiausiais kreditoriais, turinčiais lemiamą kreditorių susirinkimo balsą. Iš į bylą pateiktų ieškovo paaiškinimų dėl finansinės situacijos ir bankroto procedūros ne teismo tvarka vykdymo nustatyta, kad direktorei, jos vyrui ir susijusiam asmeniui D. D. pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei atsirado žymiai anksčiau, nei 2017 m. lapkričio 15 d., kuomet direktorė pateikė pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Nesikreipdama anksčiau į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir toliau vykdydama nuostolingą veiklą, direktorė tyčia didino įsiskolinimus kreditoriams. Vertinant, kad Z. B., jos vyro ir susijusio asmens D. D. kreditoriniai reikalavimai yra grindžiami jų, kaip akcininkų suteiktos paskolos įmonei aplinkybėmis, skaičiuojant už suteiktas paskolas palūkanas ir netinkamai tvarkant įmonės apskaitos dokumentus, tokie kreditoriniai reikalavimai yra nesąžiningi ir neteisėti prieš kitus kreditorius, todėl, apelianto įsitikinimu, toks kreditorių sąrašas negali būti tvirtinamas. Nurodė, kad reikalavimo patikrinimo stadija, einanti prieš jos patvirtinimą, yra reikšminga ne tik kreditoriaus reikalavimą reiškiančiam, bet ir kitiems kreditoriams, ir yra būtina kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo sąlyga. Pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius ir juos dar kartą tikrina teismas. Trečiojo asmens nuomone, teismas nepagrįstai patvirtino kreditorių sąrašą, vadovaudamasis tik UAB „Fudis“ bankroto administratoriaus subjektyvia pateikta informacija, nes administratorius nepateikė objektyvios finansinės atskaitomybės statuso apie skolininką.

6BUAB „Fudis“ bankroto administratorius UAB „Projektų investicijos“ atsiliepimu į pateiktą atskirąjį skundą prašė jį atmesti ir palikti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 21 d. nutartį nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad bendrovės finansinių ataskaitų nepasirašius buhalteriui, tokie dokumentai savaime nėra laikytini negaliojančiais. Pažymėjo, jog trečiasis asmuo nepateikė jokių įrodymų, kurie leistų suabejoti minėtų įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų teisingumu. Bankroto administratorius neįžvelgė apskaitos dokumentų neteisingumo ar klastojimo požymių. Administratoriaus nuomone, pirminių buhalterinės atskaitomybės dokumentų pakako įsitikinti, kad 103 370,91 Eur dydžio kreditorių finansiniai reikalavimai yra pagrįsti, todėl administratorius nematė pagrindo jų netvirtinti. Aplinkybė, kad paskolas įmonei suteikė jos akcininkai ar įmonės vadovas, savaime nėra pagrindas įmonei šių paskolų negrąžinti. Administratorius, patikrinęs buhalterinės apskaitos dokumentus ir galėdamas daryti išvadą, kad skolintos sumos faktiškai buvo perduotos įmonei, neįžvelgė pagrindo nesutikti su minėtų asmenų finansinių reikalavimų tvirtinimu įmonės bankroto byloje. Apelianto argumentai, susiję su pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsiradimu, taip pat argumentai dėl pareigos atsiradimu atkurti nuosavą kapitalą akcininkų įnašais, nėra niekaip susiję su kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimu įmonės bankroto byloje. Sprendžiant kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimą nėra reikšminga ta aplinkybė, kokį balsų skaičių, patvirtinus konkretaus kreditoriaus finansinį reikalavimą, šis kreditorius įgis kreditorių susirinkime. Aplinkybė, kad patvirtinus finansinį reikalavimą kreditorius gali įgyti balsų daugumą, nėra pagrindas tokio reikalavimo netvirtinti.

7Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. liepos 24 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 27 d. nutarties dalį, kuria patvirtinti BUAB „Fudis“ kreditorių Z. B., A. B. ir D. D. reikalavimai, ir perdavė šią bylos dalį pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Lietuvos apeliacinis teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju teisiškai reikšminga yra tai, ar paskolos sutartyse nurodytos pinigų sumos buvo perduotos įmonei, kokiu pagrindu įmonei paskolą suteikė D. D., ar suteiktos paskolos atvaizduotos įmonės buhalterijoje, už kokį laikotarpį apskaičiuoti delspinigiai A. B., kokiu pagrindu šis asmuo buvo atlikęs avansinį mokėjimą ir t. t. Dėl to, iš naujo sprendžiant dėl Z. B., A. B. ir D. D. finansinių reikalavimų pagrįstumo, būtina išsiaiškinti visas esmines aplinkybes, susijusias su atitinkamo kreditorinio reikalavimo susiformavimu, o tai gali būti padaryta, įvertinus tokio reikalavimo pagrindą- sandorius, ūkines operacijas, apskaitos, mokėjimo dokumentus, kitus esančius įrodymus, kuriais grindžiamas kreditoriaus būtent nurodyto dydžio reikalavimas į bankrutuojančią įmonę.

8Vilniaus apygardos teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 24 d. nutarties nurodymus, 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi įpareigojo BUAB „Fudis“ bankroto administratorių pateikti teismui papildomus duomenis, t. y. kada ir kokiu pagrindu ginčija kreditorių Z. B., A. B. ir D. D. kreditorinius reikalavimus, pateikti prašymą dėl šių asmenų kreditorinių reikalavimų tvirtinimo ar netvirtinimo, bei pateikti įrodymus, pagrindžiančius teikiamą prašymą. Bankroto administratorius taip pat buvo įpareigotas pateikti duomenis kada buvo informuotas apie tai, kad kitas kreditorius ginčija minėtų kreditorių finansinius reikalavimus bei, pateikti papildomus įrodymus, pagrindžiančius kreditorinius reikalavimus. Klausimas dėl kreditorių Z. B., A. B. ir D. D. kreditorinių reikalavimų tvirtinimo buvo paskirtas nagrinėti rašytinio proceso tvarka 2018 m. rugsėjo 19 d. 11.00 val.

9Teisme buvo gauti BUAB „Fudis“ bankroto administratoriaus papildomi paaiškinimai su rašytiniais įrodymais iš bendrovės buhalterinės apskaitos. Bankroto administratorius nurodo, kad neginčija ir sutinka su pareikštais kreditoriniais reikalavimais, laiko juos pagrįstais. Pažymi, kad apie kreditoriaus UAB „Amarita“ nesutikimą su kreditorių Z. B., A. B. ir D. D. finansinių reikalavimų tvirtinimu administratorius sužinojo tuomet, kai gavo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 21 d. nutarties. Iki kreditoriaus UAB „Amarita“ atskirojo skundo pateikimo administratorius 2018-02-12 buvo gavęs UAB „Amarita“ pretenziją „Dėl bankroto pripažinimo tyčiniu ir kreditorių įtraukimo į kreditorių sąrašą“, kuriame kreditorius reikalavo inicijuoti UAB „Fudis“ tyčinį bankrotą ir netvirtinti UAB „Fudis“ akcininkų kreditorinių reikalavimų. Pažymi, kad papildomai patikrinus BUAB „Fudis“ buhalterinės apskaitos dokumentus, administratoriaus nuomone UAB „Amarita“ argumentai nesudarė pagrindo netvirtinti kreditorių Z. B., A. B. ir D. D. finansinių reikalavimų. Nurodo, jog byloje esantys dokumentai, sudaro pagrindą patvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus.

10Kreditorius UAB „Amarita“ papildomų dokumentų, argumentų, paneigiančių Z. B., A. B. ir D. D. finansinių reikalavimų pagrįstumą, nepateikė.

11Prašymas tenkintinas.

12Vienas bankroto byloje spręstinų klausimų yra bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimas. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad kreditorius turi teisę patenkinti reikalavimą ir teisę kitų įstatymų nustatyta tvarka imtis priemonių skoloms išieškoti, tačiau tos nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms.

13Pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios bendrovės administratorius pagal kreditoriaus bei bendrovės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas. Dėl administratoriaus ginčijamo reikalavimo tvirtinimo teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami (ĮBĮ 26 straipsnio 5 dalis).

14Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius neginčijo ir neginčija pareiškėjų Z. B., A. B. ir D. D. kreditorinių reikalavimų bankrutuojančiai įmonei, su jais sutinka ir prašo juos patvirtinti. Pareiškėjų reikalavimus ginčija bankrutuojančios įmonės kreditorius, teigdamas, jog finansiniai atskaitomybės dokumentai pateikti be vyr. buhalterio parašo, bendrovės akcininkai žinodami, jog įmonės finansinė padėtis yra sunki ir toliau vykdė veiklą bei nepranešė apie susiklosčiusią situaciją bendrovės kreditoriams, taip ir toliau didindami įsiskolinimus.

15Iš bylos duomenų matyti, kad kreditoriaus UAB „Amarita“ kreditorinis reikalavimas 16 574,28 Eur sumai buvo patvirtintas 2018 m. kovo 21 d. teismo nutartimi, kurios tik dalis buvo panaikinta Lietuvos apeliacinio teismo 2018-07-24 nutartimi ( šios nutarties rezoliucinėje dalyje tikėtina, padaryta rašymo apsirikimo klaida, nurodant, kad panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2017-06-27 d. nutarties dalis ). Šiai dienai kreditorius, ginčijantis kitų kreditorių kreditorinius reikalavimus, turi patvirtintą savo kreditorinį reikalavimą, kuris yra didesnis, nei 72 Eur.

16Civiliniame procese galioja rungtyniškumo principas (CPK 12 str.), kas reiškia, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2010; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; 2011 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2011; kt.).

17Vilniaus apygardos teismui 2017 m. gruodžio 14 d. nutartimi iškėlus UAB „Fudis“ bankroto bylą, kreditoriams buvo nustatytas terminas, per kurį jie turi teisę pareikšti savo kreditorinius reikalavimus įmonei. Teismo paskirtas bankroto administratorius gavo pareiškėjo A. B. kreditorinį reikalavimą - 42 724,16 Eur dydžio sumai, kurį jis kildina iš 2014-10-14, 2016-06-28, 2016-11-16 paskolų sutarčių; pareiškėjos Z. B. kreditorinį reikalavimą 9 000 Eur, kurį ji kildina iš 2017-05-02, 2017-06-05, 2017-07-31, 2017-08-31 paskolos sutarčių; pareiškėjo D. D. kreditorinį reikalavimą 21 655,65 Eur, kurį jis kildina taip pat iš 2014-11-06 paskolos sutarties. Byloje esančios paskolos sutartys patvirtina, kad minėti asmenys suteikinėjo įmonei paskolas. Vilniaus apygardos teismui 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi įpareigojus bankroto administratorių pateikti papildomus duomenis, pagrindžiančius šių asmenų kreditorinius reikalavimus, į bylą buvo pateiktos buhalterinės pažymos, mokėjimo nurodymai, išrašai iš banko sąskaitos, avansinės apyskaitos, išrašas iš didžiosios knygos apie likučius 2017-12-31. Iš šių pateiktų dokumentų matyti, kad šiuo laikotarpiu buvo atliekami įvairių sumų mokėjimai, yra nurodyti dokumentų numeriai. Byloje nėra duomenų, kad šie dokumentai būtų nuginčyti, ar įrodymų apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos atlikus patikrinimą nustatytus pažeidimus. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų visumos darytina išvada, kad šios operacijos realiai buvo vykdytos ir paskolos bendrovei buvo suteiktos, siekiant išlaikyti rinkoje UAB „Fudis“. Duomenų, kad jos buvo grąžintos, į bylą pateikta nebuvo, todėl atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus teismas, pripažįsta pagrįstais pareiškėjų Z. B., A. B. ir D. D. kreditorinius reikalavimus, todėl UAB „Fudis“ bankroto byloje tvirtintinas kreditoriaus A. B. 42 724,16 Eur dydžio finansinis reikalavimas; kreditorės Z. B. 9 000 Eur dydžio finansinis reikalavimas; kreditoriaus D. D. 16 574,28 Eur dydžio finansinis reikalavimas (CPK 185 str. 1 d., ĮBĮ 26 str. 1 d.). Kreditorius UAB „Amarita“, 2018-02-12 pateiktoje pretenzijoje bankroto administratoriui, taip pat nenurodė, kokios aplinkybės yra pagrindu atmesti šių trijų kreditorių - Z. B., A. B. ir D. D. kreditorinius reikalavimus, nenurodė, kokio dydžio jų kreditoriniai reikalavimai turėtų būti patvirtinti, dėl ko dalis jų neturi būti tvirtinama, todėl darytina išvada, kad byloje nebuvo pateikta įrodymų, kad šių kreditorių reikalavimai neturi būti tvirtinami, kad paskaičiuotos palūkanos ir delspinigiai pagal sutartis būtų nepagrįstai. Kreditoriui, ginčijančiam kitų kreditorių prašomus patvirtinti kreditorinius reikalavimus, kyla pareiga įrodyti šių reikalavimų nepagrįstumą , tačiau tokių įrodymų kreditorius UAB „Amarita“ nepateikė.

18Vadovaudamasis ( - ) ir 291 str., Įmonių bankroto įstatymo 11 ir 26 str., teismas,

Nutarė

19Prašymą patenkinti.

20Įtraukti į trečios eilės BUAB „Fudis“ kreditorių sąrašą A. B. su 42 724,16 Eur dydžio finansiniu reikalavimu, Z. B. su 9 000 Eur dydžio finansiniu reikalavimu, D. D. su 16 574,28 Eur dydžio finansiniu reikalavimu.

21Nutartis per septynias dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė,... 2. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 14 d. nutartimi UAB „Fudis“... 3. BUAB „Fudis“ bankroto byloje buvo gautas administratoriaus prašymas... 4. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 21 d. nutartimi bankroto... 5. Trečiasis asmuo UAB „Amarita“ apskundė Vilniaus apygardos teismo 2018 m.... 6. BUAB „Fudis“ bankroto administratorius UAB „Projektų investicijos“... 7. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. liepos 24 d. nutartimi panaikino Vilniaus... 8. Vilniaus apygardos teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos apeliacinio teismo 2018... 9. Teisme buvo gauti BUAB „Fudis“ bankroto administratoriaus papildomi... 10. Kreditorius UAB „Amarita“ papildomų dokumentų, argumentų, paneigiančių... 11. Prašymas tenkintinas.... 12. Vienas bankroto byloje spręstinų klausimų yra bankrutuojančios įmonės... 13. Pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka... 14. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius neginčijo ir neginčija... 15. Iš bylos duomenų matyti, kad kreditoriaus UAB „Amarita“ kreditorinis... 16. Civiliniame procese galioja rungtyniškumo principas (CPK 12 str.), kas... 17. Vilniaus apygardos teismui 2017 m. gruodžio 14 d. nutartimi iškėlus UAB... 18. Vadovaudamasis ( - ) ir 291 str., Įmonių bankroto įstatymo 11 ir 26 str.,... 19. Prašymą patenkinti.... 20. Įtraukti į trečios eilės BUAB „Fudis“ kreditorių sąrašą A. B. su 42... 21. Nutartis per septynias dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama...