Byla 1A-18-574/2020

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jurgitos Mačionytės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Virginijos Pakalnytės – Tamošiūnaitės, Nidos Vigelienės, sekretoriaujant Agnei Strunkytei, dalyvaujant prokurorei Jūratei Žvironienei, nuteistajai D. K., jos gynėjui advokatui Rimantui Prėskieniui, išteisintajai V. K., jos gynėjui advokatui Antonui Kviatkovski,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojo apeliacinį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų 2019 m. balandžio 12 d. nuosprendžio, kuriuo D. K. pripažinta kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 2 dalyje ir jai paskirta laisvės apribojimas 1 (vieneriems) metams. Vadovaujantis BK 48 straipsnio 6, 7 dalimis D. K. paskirtas įpareigojimas nuo 22 val. iki 6 val. būti namuose ir tęsti mokslą arba pradėti dirbti. Iš D. K. nukentėjusiosios E. I. naudai priteista 44,33 Eur turtinei žalai atlyginti.

3V. K. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį išteisinta neįrodžius, kad ji dalyvavo padarant nusikaltimą.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5I. Pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės

61.

7D. K. nuteista už tai, kad ji pagrobė svetimą turtą įsibrovusi į patalpas, t. y. 2017 m. lapkričio 16 dieną, nuo 8 val. iki 13.30 val., atėjo prie E. S. priklausančio gyvenamojo namo, esančio Trakų r., ( - ), kuriame gyvena E. I., išėmusi verandos lango stiklą įsibrovė į namo vidų, iš kur pagrobė E. I., priklausančius daiktus - butelį degtinės 0,5 l „Sobieski“ - 5,99 Eur vertės, energetinį gėrimą - 0,29 centų vertės, baltos spalvos ausines - 2 Eur vertės, salotinės spalvos ausines - 3 Eur vertės, sidabrinius auskarus - 10 Eur vertės, sidabrinius auskarus - 10 Eur vertės, tris buteliukus nagų lako „Avon” - bendros 10,50 Eur vertės, pakelį cigarečių „Malboro” auksinis - 3,55 Eur vertės, mobiliojo ryšio telefoną „Getnord“ - 20 Eur vertės, rūsio raktą - 4 Eur vertės, nešiojamą mobiliojo telefono pakrovėją - 10 Eur vertės, bevertį mobiliojo ryšio telefoną „Nokia” su juoda klaviatūra, bevertį mobiliojo ryšio telefoną „Nokia” su sidabrine klaviatūra, mobiliojo ryšio telefoną „Nokia” su mėlyna klaviatūra - 5 Eur vertės. Tokiu būdu D. K., įsibraudama į patalpą, pagrobė E. I. priklausantį turtą - bendros 84,33 Eur vertės.

82.

9V. K. buvo kaltinama tuo, kad ji pagrobė svetimą turtą įsibrovusi į patalpas, t. y. 2017 m. lapkričio 16 dieną laikotarpyje nuo 8 val. iki 13.30 val., veikdama bendrai su D. K., atėjo prie E. S. priklausančio namo, esančio Trakų r., ( - ), kuriame gyvena E. I., kur išėmus verandos lango stiklą įsibrovė į namo vidų, iš kur pagrobė E. I., priklausančius daiktus - butelį degtinės 0,5 l "Sobieski" - 5.99 Eur vertės, energetinį gėrimą - 0,29 centų vertės, baltos spalvos ausines - 2 Eur vertės, salotinės spalvos ausines - 3 Eur vertės, sidabrinius auskarus - 10 Eur vertės, sidabrinius auskarus - 10 Eur vertės, tris buteliukus nagų lako “Avon” - bendros 10,50 Eur vertės, pakelį cigarečių “Malboro” auksinis - 3,55 Eur vertės, mobiliojo ryšio telefoną "Getnord" - 20 Eur vertės, rūsio raktą - 4 Eur vertės, nešiojamą mobiliojo telefono pakrovėją -10 Eur vertės, bevertį mobiliojo ryšio telefoną “Nokia” su juoda klaviatūra, bevertį mobiliojo ryšio telefoną “Nokia” su sidabrine klaviatūra, mobiliojo ryšio telefoną “Nokia” su mėlyna klaviatūra - 5 Eur vertės. Tokiu būdu V. K. buvo kaltinama tuo, kad veikdama bendrai su D. K., pagrobė svetimą E. I. priklausantį turtą bendros 84,33 Eur vertės.

10II. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai

113.

12Apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojas prašo panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teismo 2019 m. balandžio 12 d. nuosprendžio dalį dėl V. K. išteisinimo ir priimti naują nuosprendį šioje dalyje - V. K. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje ir skirti laisvės apribojimo vieneriems metams bausmę su įpareigojimu nuo 21 val. iki 6 val. būti namuose ir tęsti mokslą arba pradėti dirbti. Taip pat prašo pakeisti nuosprendį dalyje dėl D. K. paskirtos bausmės ir civilinio ieškinio išsprendimo ir pripažinti, kad V. K. ir D. K. veikoje nustatyta baudžiamąją atsakomybę sunkinanti aplinkybė - nusikalstamos veikos padarymas bendrininkų grupėje bei paskirti D. K. už nusikaltimą, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje, laisvės apribojimo bausmę 1 metams su įpareigojimu nuo 21 val. iki 6 val. būti namuose ir tęsti mokslą arba pradėti dirbti. Taip pat patenkinti E. I. civilinį ieškinį ir solidariai priteisti iš V. K. ir D. K. bendrais nusikalstamais veiksmais nukentėjusiajai padarytą turtinę žalą.

134.

14Apeliaciniame skunde nurodoma, kad vertindamas įrodymus pirmosios instancijos teismas pažeidė iš Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 straipsnio kylančias įrodymų pripažinimo ir vertinimo taisykles, padarė neteisingas išvadas, nes pripažino 2019 m. kovo 21 d. teismo posėdžio metu D. K. duotus parodymus įrodymais ir jais grindė išteisinamąjį nuosprendį, nepatikrinęs jų patikimumo, neišsiaiškinęs parodymų pakeitimo priežasčių, tuo pačiu nepagrįstai ir nemotyvuotai nepripažino įrodymais ir nesivadovavo D. K. anksčiau tiek ikiteisminio tyrimo teisėjui, tiek teisminio nagrinėjimo metu teismui duotais parodymais, neanalizavo 2019 m. kovo 21 d. D. K. parodymų kitų įrodymų kontekste.

155.

16Pagal BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatas, esminiu pažeidimu gali būti pripažįstami atvejai, kai nuosprendyje ar nutartyje teismo išvados padarytos nesiėmus įmanomų priemonių nustatyti visas teisingam bylos išsprendimui reikšmingas aplinkybes; nebuvo įvertinti visi proceso metu surinkti bylos išsprendimui reikšmingi įrodymai; vertinant įrodymus padaryta klaidų dėl jų turinio, remtasi duomenimis, kurie dėl neatitikties BPK 20 straipsnio 1-4 dalyse nustatytiems reikalavimams negalėjo būti pripažinti įrodymais; nepagrįstai įrodymais nepripažinti duomenys, kurie atitinka BPK 20 straipsnio 1-4 dalyse numatytus reikalavimus; neišdėstyti teisiniai argumentai dėl ištirtų įrodymų vertinimo ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-587/2014, 2K-7-176- 303/2015, 2K-471-507/2015, 2K-483-976/2015, 2K-28-489/2016, 2K-160-507/2016, 2K-251- 507/2016, 2K-74-976/2017).

176.

18D. K., būdama nepilnamete, teismo buvo apklausta net tris kartus. Pagal teismų praktiką asmenų (kaltinamojo, nukentėjusiojo, liudytojo) parodymai pripažįstami įrodymais tuo atveju, kai jie gauti nepažeidžiant įstatyme nustatytos tvarkos ir yra duoti pirmosios ar apeliacinės instancijos teismo posėdyje arba ikiteisminio tyrimo teisėjui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-119/2011, 2K-105-699/2016, 2K-245-693/2016). Be to, ikiteisminio tyrimo teisėjui duotų parodymų įrodomoji reikšmė išlieka net ir tada, kai asmuo teisminio nagrinėjimo metu jų nepatvirtina (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-48/2009, 2K- 308/2009, 2K-261-648/2016, 2K-275-976/2017). Šiuo gi atveju, D. K. tiek 2018 m. kovo 15 d. apklausos pas ikiteisminio tyrimo teisėją, tiek 2018 m. rugsėjo 14 d. apklausos bylos nagrinėjimo teisme metu davė nuoseklius, detalius ir neprieštaringus kitiems byloje surinktiems duomenims parodymus. Vertinant šių parodymų patikimumą svarbu tai, kad ir kitų apklausų ikiteisminio tyrimo metu (tiek pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, tiek pas ikiteisminio tyrimo teisėją) D. K. davė iš esmės tuos pačius parodymus apie įvykio aplinkybes, taip pat šių parodymų patikimumą patvirtina ir tai, kad D. K. versiją patvirtina ir L. I. parodymai - šis patvirtino, kad tiek D. K., tiek V. K. įvykio dieną abi buvo užėjusios į jo namus ir abi matė, kur jis padėjo cigaretes. Taip pat jis patvirtino, kad D. K. po jų susitikimo liko laukti V. K. stadione.

197.

202018 m. kovo 20 d. Trakų raj. ( - ) gimnazijos rašte, kurio pirmosios instancijos teismas iš viso nevertino, nurodyta, kad 2017 m. lapkričio 16 d., V. K. dalyvavo tik šeštoje pamokoje (13:30 – 14.15 val.), nors teigė, kad įvykio metu buvo mokykloje ir dalyvavo 1-3 pamokose, praleido tik 4 ir 5 pamokas. V. K. nurodomas aplinkybes, kad ji buvo gimnazijoje, nepatvirtino ir liudytojos R. L., A. Š.. Liudytoja V. J. teismo posėdžio metu patvirtino, kad V. K. įvykio dieną buvo tik šeštoje pamokoje. Jos klasės auklėtoja liudytoja K. D. J. nurodė, kad įvykio dieną matė V. K. mokykloje prieš pirmąją pamoką, antroje-penktoje pamokose ji nedalyvavo, mokykloje jos nematė. V. K. parodymai nepasitvirtino nei ikiteisminio tyrimo, nei bylos nagrinėjimo teisme metu, todėl jos parodymus laikyti patikimais nėra pagrindo. Nepatikimais laikytini ir D. K. 2019 m. kovo 21 d. teismui duoti parodymai, kadangi jie kardinaliai prieštarauja jos tiek ikiteisminio tyrimo metu ikiteisminio tyrimo pareigūnui bei ikiteisminio tyrimo teisėjui, tiek anksčiau teismo posėdžio metu duotiems parodymams, kurie buvo nuoseklūs, detalūs, neprieštaraujantys kitiems byloje esantiems duomenims.

218.

22Pirmosios instancijos teismo nuosprendyje nurodyta, jog D. K. teiginiai, kad nusikaltimą ji įvykdė viena, kitų įrodymų kontekste kelia abejonių, tačiau pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatas, nesiėmė įmanomų priemonių nustatyti priežastis, dėl kurių D. K. pakeitė savo parodymus, nemotyvuotai ir nepagrįstai atmetė prokuroro prašymą atlikti šių parodymų patikimumo patikrinimo veiksmus - neapklausė E. P., kuri, D. K. teigimu, liepė šiai apkaltinti vagyste ir V. K.. Šių parodymų pagrindu teismas neteisingai įvertino ir ankstesnių D. K. parodymų patikimumą, dėl to nepagrįstai šiuos atmetė ir jais nesivadovavo, tuo pačiu nepripažindamas ankstesnių D. K. teismui duotų parodymų įrodymais bei nustatęs, kad įrodymų, patvirtinančių V. K. kaltę, neliko ir šią neteisėtai išteisindamas.

239.

24Pirmosios instancijos teismas taip pat padarė neteisingą išvadą ir iš kaltinimo pašalino D. K. baudžiamąją atsakomybę sunkinančią aplinkybę - veikos padarymą bendrininkų grupėje ir į ją neatsižvelgė skirdamas bausmę. Išteisindamas V. K., teismas taip pat neteisingai išsprendė ir civilinio ieškinio klausimą, priteisdamas 44.33 Eur žalą tik iš D. K., nes žala, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.279 straipsniu, turėtų būti priteista solidariai iš V. K. bei D. K..

2510.

26Teismo posėdžio metu prokurorė prašė apeliacinį skundą tenkinti. Išteisintoji V. K. ir jos gynėjas, nuteistoji D. K. ir jos gynėjas prašė apeliacinį skundą atmesti.

27III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

28 Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

2911.

30Pagal BPK 320 straipsnio 3 dalies nuostatas, apeliacinės instancijos teismas, neįžvelgęs apeliacinio skundo ribas peržengiančių esminių baudžiamojo proceso teisės pažeidimų, patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde.

3112.

32Prokuroras nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu, motyvuodamas tuo, kad V. K. dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 178 straipsnio 2 dalyje, padarymo išteisinta nepagrįstai.

3313.

34Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų 2019 m. balandžio 12 d. nuosprendį, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai išteisino V. K. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, spręsdamas, jog neįrodyta, kad ji dalyvavo padarant nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, jų visumą bei tarpusavio sąsają, todėl padarė nepagrįstas išvadas dėl V. K. nekaltumo jai inkriminuojamos nusikalstamos veikos padaryme. Teismas nuosprendį dėl V. K. grindė iš esmės vien nuteistosios D. K. 2019 m. kovo 21 d. teismo posėdžio metu duotais parodymais, nevertindamas D. K. tiek ikiteisminio tyrimo teisėjui, tiek ir teisminio nagrinėjimo metu pirmiau duotų parodymų. Skundžiamo nuosprendžio dalis dėl V. K. išteisinimo pagal BK 178 straipsnio 2 dalį naikintina ir šioje dalyje priimtinas naujas apkaltinamasis nuosprendis BPK 329 straipsnio 2 punkto pagrindu.

3514.

36Tiek apkaltinamasis, tiek išteisinamasis nuosprendis turi atitikti BPK 305 straipsnio reikalavimus, t. y. įrodymai turi būti ne tik lakoniškai išdėstyti, bet ir atlikta jų analizė, kas suponuoja abejonių nekeliančią išvadą, kad tiek kaltinantys, tiek teisinantys asmenį įrodymai turi būti įvertinti sistemiškai, juos siejant ir lyginant tarpusavyje bei nurodant motyvus, kuriais vadovaudamasis teismas vienus ar kitus įrodymus atmeta, o kitais grindžia savo išvadas pripažindamas įrodytomis tam tikras nusikalstamos veikos aplinkybes. Įrodymų vertinimas įstatymo leidėjo yra siejamas su teismo (teisėjo) vidiniu įsitikinimu, pagrįstu išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, jų patikrinimu, palyginimu, prieštaravimų pašalinimu bei sprendimo argumentavimu (BPK 20 straipsnio 5 dalis). Tinkamam įrodymų vertinimo procesui itin svarbu byloje esančius duomenis vertinti ne tik atskirai, bet ir jų visumą, sujungiant visus teisingam bylos išnagrinėjimui reikšmingus faktus į loginę visumą, nes tik tokiu būdu galima konstatuoti vienareikšmes, tikslias ir logiškas išvadas dėl asmens kaltumo ar nekaltumo jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos padaryme.

3715.

38Išteisintoji V. K. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek pirmosios instancijos teisme kaltės nepripažino, teigdama, jog su D. K. L. I. namuose nebuvo ir nieko nevogė. Apklausta pirmosios instancijos teisme, V. K. parodė, kad 2017 m. lapkričio 16 d. ( - ) prie turgelio susitiko D. K. ir jos abi važiavo iki ( - ). Ji važiavo į mokyklą. Kažkurioje stotelėje įlipo L. I. ir visi važiavo į ( - ). ( - ) L. paprašė jį palydėti iki namų. Ji liko laukti L. toliau nuo jo namų. Kur nuėjo D. nežino, D. tuo metu su ja nebuvo. Sulaukusi L., su juo nuėjo į mokyklą. Mokykloje buvo 1-3 pamokose, 4-oje pamokoje nedalyvavo, nes blogai jautėsi. Penktoje pamokoje taip pat nebuvo. Per antrą pamoką iš D. gavo žinutę, kuria ji klausė ar L. tėvai dirba. Ji paklausė D. kam jai to reikia, tačiau atsakymo negavo ir tuo viskas baigėsi. Tą dieną ji buvo mokykloje kol baigėsi 6 pamokos. Mokykloje ją matė geografijos mokytoja R. L., kelios valytojos ir mokinė A. Š.. Su D. ji nebuvo L. namuose ir nieko nevogė. Kitą dieną pas ją į namus atėjo neblaivi D. K. mama su savo sūnumi ir jos tėvams liepė tikrinti jos rankinę. Pas ją nebuvo jokių svetimų daiktų. Kodėl D. ją kaltina vagyste negali pasakyti. D. ją apkalba, dėl įvykio meluoja ir ją kaltina nepagrįstai (t. 2, b.l. 61-66).

3916.

40Nuteistoji D. K. ikiteisminio tyrimo metu kaltę pripažino visiškai ir nurodė, kad ji 2017 m. lapkričio 16 d., apie 8.00 val. iš namų mokykliniu autobusu važiavo į mokyklą ir išlipusi prie mokyklos susitiko V. K., kuri pasiūlė su ja važiuoti į ( - ), ji ten mokosi gimnazijoje. Jos įlipo į reisinį autobusą, važiavo į ( - ) ir ( - ) autobusų sustojime įlipo L. I.. Jie nuvažiavo į ( - ), išlipo autobusų sustojime ir L. I. pasakė, kad jos eitų kartu - jis paims daiktus iš savo namų ir po to visi eis į mokyklą. Jie nuėjo pas jį prie namų, jos abi užėjo pas jį į namus. L. pasiėmė daiktus, o jos jo laukė L. kambaryje ir matė, kad jis ant krosnies padėjo cigarečių pakelį, ir iš kuprinės išsiėmė kažkiek telefonų ir padėjo juos ant lovos. L. pasiėmė daiktus ir išėjo iš namų, namus užrakino ir jie nuėjo į mokyklą. D. K. liko stadione prie mokyklos, o L. I. su V. K. nuėjo į mokyklą. Apie 10 val. jai paskambino V. K. ir pasakė, kad eis pas L. I. į namus, nes ten ji matė cigarečių pakelį, ir ji (D. K.) sutiko. V. K. atėjo į stadioną, ir abi nuėjo prie L. I. namų. V. K. rado prie namų kažkokį geležį, atlenkė lango rėmo vinis, išėmė stiklą ir padavė jai. V. K. įlipo pirma, o ji iš paskos. Įlipo į verandą, V. K. nuėjo į kambarį, kuriame matė cigaretes, po to V. K. nuėjo į kitą kambarį, o ji liko L. kambaryje. Ant stalo stovėjo skardinė energetinio gėrimo “ZET“, ją paėmė, nuo stalo paėmė salotinės spalvos telefono ausines, nuo lovos paėmė 4 telefonus, belaidį pakrovėją - iš stalo stalčiaus, ant stalo buvo piniginė su raktais ir ji paėmė ir nukabino vieną raktą su žiedu ir raktą pasiėmė. Visus paimtus daiktus susidėjo į kišenę. V. K. buvo kitame kambaryje ir ką ji ten darė, nematė, bet kai ėjo prie lango išlipti, pas V. K. matė striukės kažkurioje rankovėje įdėtą pilną butelį degtinės, pavadinimo nežino, V. K. paėmė ir cigarečių pakelį (t. 1, b. l. 112). D. K. 2018 m. kovo 15 d. apklausta pas ikiteisminio tyrimo teisėją parodė, kad pripažįsta įtarime nurodytas aplinkybes, nurodydama iš esmės analogiškas aplinkybes, kaip ir pirmos apklausos metu (t. 1, b. l. 115). 2018 m. liepos 4 d. apklausta papildomai, D. K. nurodė, kad laikosi savo parodymų, duotų apklausos metu pas ikiteisminio tyrimo teisėją (t. 1, b. l. 119). 2018 m. kovo 16 d. vykusios akistatos su V. K. metu, D. K. taip pat nurodė iš esmės analogiškas aplinkybes, kurias nurodė buvusių apklausų metu (t. 1, b. l. 128). Baudžiamąją bylą pradėjus nagrinėti teisme, 2018 m. rugsėjo 14 d. teisiamajame posėdyje, D. K. parodė, kad ji, L. I. ir V. K. 8 val. ryte nuvažiavo autobusu į ( - ). L. ir V. nuėjo į mokyklą, o ji liko prie mokyklos ir laukė. Vėliau parašė V. žinutę ar ilgai ji bus mokykloje, V. atrašė, kad jai dabar „langas“ ir ji atėjo. Tuomet jos nuėjo prie L. I. namų, ji V. pasiūlė išimti verandos langą ir įlipti į namą. Išėmė stiklus, po to lango rėmą, pastatė jį prie namo ir pro tą langą į vidų įlipo abi. Nuėjo į kambarį, paėmė cigaretes, kitame kambaryje ant grindų stovėjo butelis degtinės, jį taip pat paėmė. Grįžo į L. kambarį, iš stalčiaus paėmė telefonus. Taip pat ji paėmė pakrovėją, tris nagų lako buteliukus, raktą, nes manė, kad nuo namo, bet jis nebuvo nuo namo spynos. Jis liko pas ją, nes neturtėjo kur dėti (t. 2, b. l. 62). Taigi, D. K. nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios davė nuoseklius, detalius parodymus, kuriuos patvirtina ir kiti byloje surinkti įrodymai.

4117.

42Teisiamajame posėdyje, vykusiame 2019 m. kovo 21 d., D. K. pakeitė savo ankstesnius ikiteisminio tyrimo metu ir teisminio nagrinėjimo metu duotus parodymus ir nurodė, kad šią vagystę iš L. I. namų ji padarė viena, o V. K. šioje byloje apkaltinta neteisingai, jog įvykio dieną ji važiavo su V. K. autobusu iš ( - ) į ( - ) mokyklą, pakeliui į autobusą įlipo L. I.. Jie atvažiavo į ( - ) ir ten išsiskyrė. L. su V. nuėjo į mokyklą, o ji viena nuėjo į L. namus, išėmė lango stiklą ir įlipo pro langą į namus. Iš L. kambario paėmė telefoną, ausines, nuėjusi į jo mamos kambarį, paėmė butelį alkoholio ir raktą. Apkaltinti V. K. ją paskatimo jos (D. K.) mama (t. 2, b.l. 118-120). Priimdamas skundžiamą nuosprendį, teismas nurodė, kad D. K. pakeitus savo parodymus ir neigiant V. K. dalyvavimą nusikalstamoje veikoje, įrodymų, neabejotinai patvirtinančių jos kaltę nebeliko. Pirmosios instancijos teismas įvertino tik 2019 m. kovo 21 d. teisiamajame posėdyje duotus D. K. parodymus ir visiškai nevertino jos ikiteisminio tyrimo metu bei prieš tai teisme duotų parodymų. Kaip teisingai nurodo prokuroras skunde, pagal formuojamą teismų praktiką, ikiteisminio tyrimo teisėjui duotų parodymų įrodomoji reikšmė išlieka net ir tada, kai asmuo teisminio nagrinėjimo metu jų nepatvirtina (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-48/2009, 2K- 308/2009, 2K-261-648/2016, 2K-275-976/2017).

4318.

44Aukštesnės instancijos teismas sutinka su prokuroro skunde nurodomu argumentu, kad nuteistosios D. K. ikiteisminio tyrimo metu bei 2018 m. rugsėjo 14 d. teisiamajame posėdyje duotus parodymus patvirtina ir kiti byloje esantys duomenys. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas L. I. nurodė, kad kai jis išlipo iš autobuso ir nuėjo į namus pasiimti daiktų, kartu į namus užėjo V. K. ir D. K.. Jis išėmė visus daiktus iš kuprinės, susidėjo knygas ir išėjo į mokyklą. Namuose ant krosnelės jis padėjo cigaretes, tai matė ir D. K. bei V. K.. Jis užėjo į mokyklą su V., o D. nuėjo į stadioną laukti V. (t. 1, b. l. 63). Teisiamojo posėdžio metu liudytojas L. I. patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus ir nurodė, kad D. K. ir V. K. su juo nuėjo į jo namus, jos abi buvo jo kambaryje. Taip pat patvirtino, kad jis su V. nuėjo į mokyklą, o D. pasakė, kad lauks V. stadione (t. 2, b. l. 65). Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja E. P. parodė, kad apie 15.30 val., grįžus iš mokyklos D., ji jos paklausė ar ji apvogė namą, nes apie įvykį jau žinojo. Pradžioje ji nieko nesakė, tuomet ji (E. P.) patikrino jos kuprinę ir kuprinės kišenėje rado keturis mobiliuosius telefonus, įkroviklį bei vieną raktą. Dukra prisipažino, kad 2017 m. lapkričio 16 d. ryte, tiksliai laiko nepasakė, kartu su drauge V., atvažiavo autobusu į ( - ), nuėjo prie E. I. namo, ketindamos ką nors pavogti (t. 1, b. l. 42). Teisiamojo posėdžio metu liudytoja E. P. nurodė, kad D. jai patvirtino, kad apsivogė kartu su V. (t. 2, b. l. 64). Kaip matyti iš 2018 m. kovo 20 d. Trakų raj. ( - ) gimnazijos rašto, kurio pirmosios instancijos teismas nevertino, 2017 m. lapkričio 16 d. V. K. dalyvavo tik šeštoje pamokoje (13:30 – 14.15 val.), nors teigė, kad įvykio metu buvo mokykloje ir dalyvavo 1-3 pamokose, praleido tik 4 ir 5 pamokas. V. K. nurodomas aplinkybes, kad ji buvo gimnazijoje, nepatvirtino ir liudytojos R. L. bei A. Š.. Liudytoja V. J. teismo posėdžio metu patvirtino, kad V. K. įvykio dieną buvo tik šeštoje pamokoje. Jos klasės auklėtoja liudytoja K. D. J. nurodė, kad įvykio dieną matė V. K. mokykloje prieš pirmąją pamoką, antroje-penktoje pamokose ji nedalyvavo, mokykloje jos nematė (t. 2, b.l. 61-66).

4519.

46Taigi, visi šie duomenys patvirtina D. K. ikiteisminio tyrimo metu bei 2018 m. rugsėjo 14 d. teisiamajame posėdyje duotus parodymus kurie logiški, nuoseklūs, juos patvirtina kita baudžiamosios bylos medžiaga ir jais netikėti nėra jokio pagrindo. Be to, pirmosios instancijos teismas skundžiame nuosprendyje nurodė, kad D. K. teiginiai, kad nusikaltimą ji įvykdė viena, kitų įrodymų kontekste kelia abejonių, kad D. K. vėlesnis parodymų keitimas visą kaltę prisiimant sau, teismo buvo vertinamas ne kaip nuoširdus savo neteisėto elgesio suvokimas, bet kaip siekis sušvelninti savo teisinę padėtį.

4720.

48Prokuroras skunde taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nemotyvuotai ir nepagrįstai atmetė prokuroro prašymą atlikti parodymų patikimumo patikrinimo veiksmus, t.y. neapklausė E. P., kuri, D. K. teigimu, liepė šiai apkaltinti vagyste ir V. K.. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, teismo posėdyje buvo apklausta E. P., kuri patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. Liudytoja taip pat nurodė, kad neatsimena, ar dukra sakė, kad apsivogė su V., jei taip parašyta, reiškia taip buvo. Nurodė, kad ji nepatarinėjo dukrai, kaip kalbėti, ką sakyti teisme, nei tada nei dabar ir neįkalbinėjo dukros sakyti, kad vagystę įvykdė kartu su V.. Taigi, D. K. versija, kad jos motina E. P. įkalbėjo ją apkalbėti V. K., nepasitvirtino.

4921.

50Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, sprendžia, jog byloje nustatyta, kad V. K. 2017 m. lapkričio 16 d., laikotarpyje nuo 8 val. iki 13.30 val., veikdama bendrai su D. K., atėjo prie E. S. priklausančio namo, esančio Trakų raj., ( - ), kuriame gyvena E. I., kur išėmusios verandos lango stiklą įsibrovė į namo vidų, iš kur pagrobė E. I., priklausančius daiktus - butelį degtinės 0,5 l "Sobieski" – 5,99 Eur vertės, energetinį gėrimą - 0,29 centų vertės, baltos spalvos ausines - 2 Eur vertės, salotinės spalvos ausines - 3 Eur vertės, sidabrinius auskarus - 10 Eur vertės, sidabrinius auskarus - 10 Eur vertės, tris buteliukus nagų lako “Avon” - bendros 10,50 Eur vertės, pakelį cigarečių “Malboro” auksinis - 3,55 Eur vertės, mobiliojo ryšio telefoną "Getnord" - 20 Eur vertės, rūsio raktą - 4 Eur vertės, nešiojamą mobiliojo telefono pakrovėją - 10 Eur vertės, bevertį mobiliojo ryšio telefoną “Nokia” su juoda klaviatūra, bevertį mobiliojo ryšio telefoną “Nokia” su sidabrine klaviatūra, mobiliojo ryšio telefoną “Nokia” su mėlyna klaviatūra - 5 Eur vertės. Tokiu būdu V. K., veikdama bendrai su D. K., pagrobė svetimą - E. I. priklausantį turtą bendros 84,33 Eur vertės. V. K. veika pagal BK 178 straipsnio 2 dalį kvalifikuota teisingai, kadangi ji, veikdama bendrai su D. K. pagrobė svetimą turtą įsibrovusi į patalpas.

51Dėl bausmės

5222.

53BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytos aplinkybės, į kurias atsižvelgia teismas skirdamas bausmę, t.y. padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnis, kaltės forma ir rūšis, padarytos nusikalstamos veikos motyvai ir tikslai, nusikalstamos veikos stadija, kaltininko asmenybė, atsakomybę lengvinančios bei sunkinančios aplinkybės, nusikalstama veika padaryta žala.

5423.

55V. K. padarytas nusikaltimas priskiriamas apysunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 4 dalis), nusikaltimas padarytas tiesiogine tyčia. V. K. ankščiau neteista, bausta administracine tvarka (t. 1, b.l. 154), 2018 m. lapkričio 15 d. nubausta už smulkią vagystę, nusikalstamos veikos atlikimo metu buvo nepilnametė. Iš Trakų r. ( - ) gimnazijos charakteristikos matyti, kad V. K. nepasižymi pareigingumu, dažnai kelia problemų dėl lankomumo ir pažangumo (t. 1, b. l. 167). Trakų r. savivaldybės Administracijos vaiko teisių Apsaugos skyriaus rašte nurodyta, kad yra gauta tėvų nusiskundimų dėl dukters V. netinkamo elgesio (t. 1, b. l. 169).

5624.

57Pagal BK 24 straipsnio 1 dalį, bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių šio kodekso 13 straipsnyje nustatyto amžiaus asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką. Byloje nustatyta, kad V. K. padarė nusikaltimą veikdama kartu su D. K., t.y. veikdama bendrininkų grupėje. Ši aplinkybė pripažintina V. K. atsakomybę sunkinančia aplinkybe (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Įvertinus aukščiau minėtas aplinkybes, V. K. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį skirtina laisvės apribojimo bausmė, paskiriant BK 48 straipsnio 6 dalies 1 bei 3 punktuose numatytus įpareigojimus.

5825.

59Apeliacinės instancijos teismui nustačius, kad D. K. nusikalstamą veiką padarė kartu su V. K., t.y. veikdama bendrininkų grupe, ši aplinkybė pripažintina ir D. K. atsakomybę sunkinančia (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

6026.

61Prokuroras skunde taip pat prašo iš naujo paskirti D. K. bausmę, nustatant tokį patį jos terminą, kokį nustatė pirmosios instancijos teismas, paskiriant iš esmės tokius pačius įpareigojimus. Pagrindo išvadai, kad pirmosios instancijos teismo D. K. paskirta bausmė bei įpareigojimai, tarp jų ir įpareigojimas būti namuose nuo 22 val. iki 06 val., yra neteisinga ir neproporcinga padarytai veikai, nėra, todėl nėra pagrindo keisti nuosprendį dalyje dėl D. K. paskirtos bausmės, jos terimo bei paskirtų įpareigojimų, vertinant, kad sunkinančios atsakomybę aplinkybės nustatymas neturi esminės reikšmės kitų nustatytų bausmės skyrimui reikšmingų aplinkybių kontekste.

62Dėl civilinio ieškinio

6327.

64BPK 109 straipsnyje numatyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį.

6528.

66Nukentėjusioji E. I. pareiškė civilinį ieškinį 89,33 Eur turtinei žalai atlyginti (t. 1, b. l. 38). Byloje nustatyta, kad ( - ) šeimos centras 2018 m. liepos 18 d. pervedė 45 Eur žalai atlyginti už globotinę D. K. (t. 2, b. l. 104). Apylinkės teismas nukentėjusiosios E. I. civilinį ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė iš nuteistosios D. K. 44,33 Eur turtinei žalai atlyginti. Kadangi apylinkės teismo nuosprendis naikinamas ir išteisintoji V. K. pripažįstama kalta, t.y. nustačius, kad D. K. ir V. K. nusikaltimą padarė bendrininkaudamos kaip vykdytojos, joms taikytina solidarioji atsakomybė. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, E. I. civilinis ieškinys tenkintinas iš dalies ir iš V. K. ir D. K. solidariai nukentėjusiosios E. I. naudai priteistina 44,33 Eur turtinei žalai atlyginti.

67Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 4 dalimi, 328 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 329 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

68Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų 2019 m. balandžio 12 d. nuosprendį dalyje dėl V. K. išteisinimo panaikinti ir priimti šioje dalyje naują – apkaltinamąjį nuosprendį.

69V. K. pripažinti kalta, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje ir paskirti jai 1 (vienerių) metų laisvės apribojimo bausmę.

70Vadovaujantis BK 48 straipsnio 6 dalies 1 bei 3 punktais, įpareigoti V. K. nuo 22 val. iki 6 val. būti namuose ir tęsti mokslą arba pradėti dirbti.

71Pripažinti D. K. atsakomybę sunkinančią aplinkybę, numatytą BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punkte, t.y. kad nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupe.

72Pakeisti nuosprendį dalyje dėl civilinio ieškinio.

73Priteisti solidariai iš V. K. ir D. K. nukentėjusiosios E. I. naudai 44,33 Eur turtinei žalai atlyginti.

74Kitoje dalyje nuosprendžio nekeisti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 3. V. K. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį išteisinta neįrodžius, kad ji dalyvavo... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. I. Pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės... 6. 1.... 7. D. K. nuteista už tai, kad ji pagrobė svetimą turtą įsibrovusi į... 8. 2.... 9. V. K. buvo kaltinama tuo, kad ji pagrobė svetimą turtą įsibrovusi į... 10. II. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai... 11. 3.... 12. Apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės... 13. 4.... 14. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad vertindamas įrodymus pirmosios instancijos... 15. 5.... 16. Pagal BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatas, esminiu pažeidimu gali būti... 17. 6.... 18. D. K., būdama nepilnamete, teismo buvo apklausta net tris kartus. Pagal... 19. 7.... 20. 2018 m. kovo 20 d. Trakų raj. ( - ) gimnazijos rašte, kurio pirmosios... 21. 8.... 22. Pirmosios instancijos teismo nuosprendyje nurodyta, jog D. K. teiginiai, kad... 23. 9.... 24. Pirmosios instancijos teismas taip pat padarė neteisingą išvadą ir iš... 25. 10.... 26. Teismo posėdžio metu prokurorė prašė apeliacinį skundą tenkinti.... 27. III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 28. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 29. 11.... 30. Pagal BPK 320 straipsnio 3 dalies nuostatas, apeliacinės instancijos teismas,... 31. 12.... 32. Prokuroras nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų... 33. 13.... 34. Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą Vilniaus regiono apylinkės teismo... 35. 14.... 36. Tiek apkaltinamasis, tiek išteisinamasis nuosprendis turi atitikti BPK 305... 37. 15.... 38. Išteisintoji V. K. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek pirmosios instancijos... 39. 16.... 40. Nuteistoji D. K. ikiteisminio tyrimo metu kaltę pripažino visiškai ir... 41. 17.... 42. Teisiamajame posėdyje, vykusiame 2019 m. kovo 21 d., D. K. pakeitė savo... 43. 18.... 44. Aukštesnės instancijos teismas sutinka su prokuroro skunde nurodomu... 45. 19.... 46. Taigi, visi šie duomenys patvirtina D. K. ikiteisminio tyrimo metu bei 2018 m.... 47. 20.... 48. Prokuroras skunde taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 49. 21.... 50. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, sprendžia, jog byloje nustatyta,... 51. Dėl bausmės... 52. 22.... 53. BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytos aplinkybės, į kurias atsižvelgia teismas... 54. 23.... 55. V. K. padarytas nusikaltimas priskiriamas apysunkių nusikaltimų kategorijai... 56. 24.... 57. Pagal BK 24 straipsnio 1 dalį, bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų... 58. 25.... 59. Apeliacinės instancijos teismui nustačius, kad D. K. nusikalstamą veiką... 60. 26.... 61. Prokuroras skunde taip pat prašo iš naujo paskirti D. K. bausmę, nustatant... 62. Dėl civilinio ieškinio... 63. 27.... 64. BPK 109 straipsnyje numatyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs... 65. 28.... 66. Nukentėjusioji E. I. pareiškė civilinį ieškinį 89,33 Eur turtinei žalai... 67. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 4 dalimi, 328 straipsnio 1... 68. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų 2019 m. balandžio 12 d.... 69. V. K. pripažinti kalta, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 178... 70. Vadovaujantis BK 48 straipsnio 6 dalies 1 bei 3 punktais, įpareigoti V. K. nuo... 71. Pripažinti D. K. atsakomybę sunkinančią aplinkybę, numatytą BK 60... 72. Pakeisti nuosprendį dalyje dėl civilinio ieškinio.... 73. Priteisti solidariai iš V. K. ir D. K. nukentėjusiosios E. I. naudai 44,33... 74. Kitoje dalyje nuosprendžio nekeisti....