Byla 2-965-748/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, sekretoriaujant Reginai Mockevičienei, dalyvaujant ieškovės BUAB Vaistinės „Melisanus“ bankroto administratorei Eglei Kosauskienei, tretiesiems asmenims R. G. ir V. Š., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB Vaistinės „Melisanus“ ieškinį atsakovei UAB „Egilis“, tretiesiems asmenims V. Š., R. G., R. J. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą, n u s t a t ė:

3Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės 3000 Lt ir 6 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinyje nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2011-12-12 nutartimi ieškovei UAB Vaistinei „Melisanus“ iškėlė bankroto bylą. 2011-11-28 buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, tačiau 2011-11-29 UAB Vaistinė „Melisanus“ pervedė grynuosius pinigus atsakovei UAB „Egilis“ sumokėdama 2000 Lt, o 2011-12-01 – 1000 Lt, pažeisdama laikinąsias apsaugos priemones ir imperatyvias įstatymo normas. 2012-05-21 ieškovė kreipėsi į UAB „Egilis“ dėl neteisėtai sumokėtų lėšų grąžinimo, tačiau lėšos nebuvo grąžintos. Nurodytų piniginių lėšų mokėjimai pažeidžia BUAB Vaistinės „Melisanus“ kreditorių teises, prieštarauja imperatyvioms įstatymo CK 1.80 str. nuostatoms, todėl piniginės lėšos grąžintinos. Ieškovė nurodo, kad pervedant pinigines lėšas atsakovei, buvo ignoruojamos CK 6.923 str. nuostatos, kad neturint pakankamai lėšų atsiskaityti su visais kreditoriais, pirmiausia privalėjo atsiskaityti su darbuotojais ir valstybės biudžetu (t.1, b.l.3-4, 46-47).

4Ieškovės atstovė ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti ieškinyje ir dublike nurodytais motyvais ir pagrindais. Papildomai paaiškino, kad 2011-12-12 ieškovei bankroto byla iškelta, nutartis įsiteisėjo 2011-12-27, kreditoriniai reikalavimai bankroto byloje patvirtinti 2012-03-05 bendrai 48 699,98 Lt sumai.

5Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį ir tripliką, su ieškiniu nesutiko (t.1, bl. 15-17, 52-54). Nesutikimo motyvai ir argumentai: UAB „Egilis“ nebuvo ieškovės bankroto byloje dalyvaujantis asmuo, todėl atsakovei laikinosios apsaugos priemonės nebuvo taikomos. Kauno apygardos teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB Vaistinės „Melisanus“ turtui mokėjimų metu 2011-11-29 ir 2011-12-01 nebuvo įsiteisėjusi. Be to, ši nutartis dar nebuvo įteikta UAB Vaistinei „Melisanus“, o atsakovei ši nutartis nebuvo žinoma iki šio ieškinio įteikimo momento. Atsakovė negalėjo ir neturėjo žinoti apie teismo procesinius sprendimus bankroto byloje. Mokėjimai buvo atlikti pagal 2002-02-01, 2006-09-19 ir vėliau sudarytas nuomos sutartis už realiai ir faktiškai suteiktas patalpų nuomos paslaugas dar iki 2011-11-28 nutarties priėmimo. Atsakovė nuomos paslaugas teikė ieškovei ir vėliau iki 2011-12-12 nutraukė nuomos sutartis, o ieškovė patalpomis naudojosi iki 2012-02-13, kol pasiėmė baldus. Atsakovės nuomone, 2011-11-29 ir 2011-12-01 mokėjimai ne pažeidė kitų kreditorių teises, o sudarė ieškovei pagrindą ir galimybę uždirbtomis pajamomis sumažinti įsiskolinimą visiems savo kreditoriams. Tęsiantis nuomos teisiniams santykiams, ieškovė turėjo mokėti atsakovei nuompinigius, o toks mokėjimas neturėtų būti aiškinamas kaip ieškovės kreditorių teisių pažeidimas. Jokiais teismo sprendimais ar kitomis priemonėmis nebuvo apribota atsakovės teisė teikti nuomos paslaugas ir gauti už tai teisėtai priklausantį atlyginimą. Ieškinys yra pareikštas ne tam asmeniui, kuris turi atsakyti, nes mokėjimus atliko UAB vaistinės „Melisanus“ darbuotojai. Atsakovė elgėsi sąžiningai, nepažeidė teisės aktų ir neturėtų būti laikoma atsakinga pagal šį ieškinį.

6Trečiasis asmuo R. G. su ieškiniu nesutiko ir paaiškino, kad ji vykdė UAB Vaistinės „Melisanus“ direktorės V. Š. telefonu duotą nurodymą ir du kartus, t.y. 2011-11-29 ir 2011-12-01, mokėjimo pavedimais pervedė lėšas atsakovei UAB „Egilis“ už patalpų nuomą. Apie laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymą UAB Vaistinei „Melisanus“ jai nebuvo žinoma.

7Trečiasis asmuo V. Š. su ieškiniu sutiko ir paaiškino, kad nuo 2011-10-18 buvo paskirta laikinai einančia UAB Vaistinės „Melisanus“ vadovo pareigas direktorės nedarbingumo laikotarpiu. 2011-11-15 ji pati susirgo ir dėl nedarbingumo nebuvo darbe. Apie teismo priimtą nutartį ir pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones UAB Vaistinei „Melisanus“ nežinojo nei ji, nei darbuotojai, kurie mokėjo pinigus atsakovei, tačiau ji žinojo, kad yra paduotas teismui pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo.

8Trečiasis asmuo R. J. pateikė rašytinius paaiškinimus (t.2, b.l. 9). Nurodė, kad ji nuo 2011-10-17 dirbo UAB Vaistinės „Melisanus“ direktore. Teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jai nebuvo įteikta. Nuo 2011-10-18 ji susirgo ir sirgo iki buvo atleista iš darbo bankroto administratorės. Jokių nurodymų darbuotojams dėl mokėjimų, atsiskaitymų nedavė.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Nustatyta, kad priėmus teisme pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, 2011-11-28 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-3526-259/2011 Kauno apygardos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones UAB Vaistinės „Melisanus“ atžvilgiu – nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, piniginių lėšų bei turtinių teisių, esančių pas atsakovą ir/arba trečiuosius asmenis areštą, išieškojimo vykdomajame procese sustabdymą (t.1, b.l. 5). Kauno apygardos teismo 2011-12-12 nutartimi UAB Vaistinei „Melisanus“ buvo iškelta bankroto byla. Teismas nutartyje nustatė, kad 2011-10-31 balanso duomenimis įmonės turimo turto vertė sudarė 658 291 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 929 518 Lt; pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis įmonė 2011 m. patyrė 112 998 Lt nuostolių; kadangi įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams viršija jos turimo turto pusę vertės, įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimus, įmonė yra nemoki, ji nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais. UAB Vaistinės „Melisanus“ administratore paskirta Eglė Kosauskienė. Nutartis įsiteisėjo 2012-12-23 (t.1, b.l. 6, LITEKO duomenys). 2012-03-05, 2012-03-27, 2012-05-28 nutartimis buvo patvirtinti kreditorių reikalavimai. 2012-06-07 nutartimi UAB Vaistinė „Melisanus“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, patvirtinti kreditoriai ir jų finansiniai reikalavimai: įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai, finansiniai reikalavimai, susiję su darbo santykiais, finansiniai reikalavimai dėl mokesčių ir kitų įmokų į biudžetą ir dėl privalomojo valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų, kiti kreditoriniai reikalavimai. Atsakovo UAB „Egilis“ kreditorinis reikalavimas 48 699,98 Lt patvirtintas eilėje „Kiti kreditoriniai reikalavimai“ (LITEKO duomenys). Kaip matyti iš 2011-11-29 Nurodymo pervesti įmokėtus grynuosius pinigus ir 2011-11-30 Avanso apyskaitos Nr. 55, ieškovė 2011-11-29 sumokėjo 2000 Lt atsakovei už nuomą (t.1, b.l. 9, 10). 2011-12-01 Nurodymas pervesti grynuosius pinigus ir Avanso apyskaita Nr. 61 patvirtina, kad 2011-12-01 ieškovė sumokėjo 1000 Lt atsakovei už nuomą (t.1, b.l. 9, 11). Nuomos sutartys patvirtina, kad tarp ieškovės ir atsakovės buvo nuomos teisiniai santykiai (t.1, b.l. 24-33). Atsakovė pripažino gavusi šias pinigines lėšas kaip apmokėjimą už nuomos paslaugas, jai sumokėtas nurodytais pavedimais, todėl lėšų pervedimo pagrindas ir faktas abejonių nekelia. BUAB Vaistinės „Melisanus“ administratorė 2012-05-21 raštu kreipėsi į atsakovę ir nurodė, kad 2000 Lt ir 1000 Lt buvo pervesta pažeidžiant laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas Kauno apygardos teismo nutartimi, pareikalavo skubiai grąžinti neteisėtai pervestas lėšas - 3000 Lt į bankrutuojančios įmonės banko sąskaitą (t.1, b.l. 7).

11Teismas nagrinėja bylą ieškovės nurodytu ieškinio pagrindu, t.y. vertina ieškovės nurodytas faktines aplinkybes, kurių pagrindu ieškovė kreipėsi dėl savo teisių gynimo, tačiau teismas neprivalo vadovautis ieškovės nurodyta teisine kvalifikacija. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad teisinė ginčo kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo teisiniam santykiui yra bylą nagrinėjančio teismo diskrecija. Teismas, spręsdamas ginčą pagal nustatytas faktines aplinkybes, nurodo teisinius argumentus ir taiko ginčo santykį reguliuojančias ieškovo nurodytas ir tas teisės normas, kuriomis jis ir kiti proceso dalyviai nesiremia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kirsnė“ v. UAB „Medicinos bankas“, bylos Nr. 3K-7-266/2006; 2009 m. balandžio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. B. V. v. T. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-137/2009; 2011 m. sausio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. P. v. J. P., bylos Nr. 3K-3-28/2011; kt.).

12Pateikti įrodymai patvirtina, kad Kauno apygardos teismas 2011-11-28 nutartimi rašytinio proceso tvarka pritaikė laikinąsias apsaugos priemones UAB Vaistinei „Melisanus“. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 5 punkte (2008 m. gegužės 22 d. įstatymo Nr. IX-216 redakcija, galiojusi ginčijamų veiksmų atlikimo metu) nustatyta, kad teismas pasirengimo bankroto bylos nagrinėjimui stadijoje gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, galiosiančias iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo; Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad, teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus gali būti areštuojamas, tačiau šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas. Įvardytų nuostatų paskirtis yra užtikrinti, kad galima bankroto procedūra bus įvykdyta įstatymo nustatyta tvarka ir kad bus pasiektas vienas iš pagrindinių įmonės bankroto instituto tikslų – apsaugoti įmonės kreditorių teisės ir teisėti interesai. Tiek pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 5 punktą pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, tiek šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalies nuostata vertintini kaip imperatyvieji ribojimai. Nustatytas draudimas iki bankroto bylos iškėlimo vykdyti atsiskaitymus yra imperatyvus, o jo galiojimas bei taikymas nepriklauso nei nuo to, kaip bus išspręstas bankroto bylos iškėlimo klausimas, nei nuo kitos šalies ar antstolio žinojimo arba nežinojimo apie nustatytą draudimą (LAT nutartys 3K-3-637/2006, Nr.3K-3-328/2008, Nr.3K-3-565/2008, Nr.3K-3-438/2009, Nr.3K-3-485/2009, Nr.3K-3-30/2010, kt.). Šiuos ribojimus pažeidžiantys atsiskaitymai su bankrutuojančios įmonės kreditoriais yra neteisėti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB bankas Hansabankas v. UAB ,,Baltijos žuvys“, bylos Nr. 3K-3-637/2006; 2008 m. birželio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB ,,Omė“ v. antstolis D. J., bylos Nr. 3K-3-328/2008; 2008 m. lapkričio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje bankrutuojanti V. B. IĮ v. antstolė N. D. ir kt., bylos Nr. 3K-3-565/2008; kt.).

13CPK 152str. 1d. nurodo, kad nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdoma skubiai, nors pagal CPK 151str. 1d. gali būti skundžiama atskiruoju skundu, tačiau atskirojo skundo padavimas nesustabdo nutarties vykdymo. 2011-11-28 nutartis apskųsta nebuvo. Skubaus vykdymo atveju teismo sprendimas ar nutartis ( ar jų dalys) pradedami vykdyti dar jiems neįsiteisėjus (CPK 282str.2d.). Vykdytini teismo procesiniai sprendimai yra privalomi dalyvaujantiems byloje asmenims, visiems fiziniams bei juridiniams asmenims (CPK 18str.). Vykdytina teismo nutartimi pritaikius turto areštą, šio turto perleidimai laikomi neteisėtais.

14Teismų praktikoje pripažįstama, kad pagal ĮBĮ 9 str. 2d. 5p. pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės bei ĮBĮ 9 str. 3d. įtvirtintas draudimas vykdyti išieškojimą iš bankrutuojančios įmonės turto yra imperatyvūs ribojimai ir šiuos ribojimus pažeidžiantys atsiskaitymai su bankrutuojančios įmonės kreditoriais yra neteisėti, nes priešingas šių teisės normų aiškinimas reikštų tiek ĮBĮ 9 str. 3d., tiek apskritai Įmonių bankroto įstatymo vieno iš tikslų – sustabdyti disponavimą galimai bankrutuosiančio skolininko turtu ir pinigais, apsaugant kreditorių teises – paneigimą (LAT nutartys Nr.3K-3-167/2011, Nr.3K-3-220/2010, Nr.3K-3-30/2010, Nr.3K-3-438/2009, Nr.3K-3-565/2008, Nr.3K-3-328/2008; kt.).

15Teismas vertina, kad UAB Vaistinės „Melisanus“ vadovai R. J. ir laikinai einanti vadovo pareigas V. Š. negalėjo nežinoti, jog darbuotojams nėra laiku išmokamas atlyginimas, negalėjo nežinoti apie įmonės nemokumą; paaiškinimuose V. Š. pripažino, jog žinojo apie tai, kad darbuotojai padavė pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Pažymėtina, kad atsakovei UAB „Egilis“ taip pat buvo žinoma apie ieškovės nemokumą, dėl ko buvo didelis įsiskolinimas atsakovei už nuomos mokestį – jos finansinis reikalavimas patvirtintas didesnei nei 48 tūkst. litų sumai.

16Pažymėtina, kad civiliniame procese galioja didesnės tikimybės teorija. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civilinėje byloje, skirtingai nei baudžiamojoje byloje, nėra reikalaujama absoliutaus faktų įrodytumo. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Taigi, išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai išlieka tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001; 2003 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-79/2003, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2008, 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2009, 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009 ir kt.).

17Nagrinėjamu atveju, teismas, įvertinęs bylos aplinkybių visumą, daro išvadą, kad yra pagrindas teigti, jog UAB Vaistinė „Melisanus“ buvo informuota apie nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, žinojo (arba turėjo žinoti) apie ketinimus kelti įmonei bankroto bylą ir iš to kylančias pasekmes, todėl neteisėtai perleido įmonės lėšas 3000 Lt atsakovei. Pinigų sumos išmokėtos, galiojant tai draudžiančiai teismo nutarčiai, todėl tokie ieškovės veiksmai laikytini neteisėtais. Paminėti įrodymai patvirtina, kad po to, kai bankroto byloje buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, ieškovei pervedant 3000 Lt vienam iš kreditorių – atsakovei UAB „Egilis“, buvo pažeisti kitų kreditorių interesai, turinčių teisę į pirmesnį reikalavimo patenkinimą.

18Teisės normų pažeidimo, išmokant lėšas atsakovei, pasekmių pašalinimas įvykdytinas atkuriant iki teisės pažeidimo buvusią padėtį – pervesti atsakovei pinigai turi būti priteisti grąžinti ieškovei restitucijos taisyklių taikymo pagrindu, nes atsakovė turi pareigą grąžinti tą finansinį turtą, kurį ji gavo neteisėtai (CK 6.145 str. 1d.).

19Dėl kitų šalių argumentų teismas nepasisako, kaip dėl teisiškai nereikšmingų ginčo išsprendimui.

20Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, konstatuotina, kad atsakovė 2000 Lt ir 1000 Lt sumas, kurias pervedė UAB Vaistinė „Melisanus“, gavo neteisėtai, todėl tarp ieškovės ir atsakovės taikytina restitucija – iš atsakovės ieškovei BUAB Vaistinė „Melisanus“ priteistina 3000 Lt suma, o taip pat iš atsakovės ieškovei priteistinos 6% dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme 2012 06 15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 1.138 str. 2p., 6.37 str. 2d., 6.145 str. 1d., 6.210 str. 2d., CPK 3 str. 1d., 177, 178, 185 str.). Kadangi reikalavimo dalyku esantis turtas yra gautas neteisėto veiksmo pagrindu, tai konstatavus tokio veiksmo neteisėtumą ab initio taikomos CK šeštos knygos X skyriuje įtvirtintos restitucijos taisyklės, o XX skyriaus taisyklės, reglamentuojančios be pagrindo gauto turto ar nepagrįsto praturtėjimo grąžinimą taikytinos tik subsidiariai, kai nepakanka restitucijos visiškam pažeistų asmens teisių apgynimui, tačiau šiuo atveju restitucijos pakanka, todėl ieškinys tenkintinas CK 6.145 str. 1d. pagrindu (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis Nr.2A-427/2012).

21Patenkinus ieškovės ieškinį visiškai, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei: 90,00 Lt žyminis mokestis, nes ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo CPK 83 str. 1d. 8p. pagrindu; 74,93 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 83 str. 1d. 8p., 92 str., 93 str. 1d., 96 str. 1d.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 str.,

Nutarė

23Ieškinį patenkinti visiškai.

24priteisti iš atsakovės UAB „Egilis“, į.k. 301074533, buveinė: M.Gimbutienės 3, Kaunas, ieškovei BUAB Vaistinė „Melisanus“, į.k. 135703970, buveinė R.Kalantos g. 106-20, Kaunas, 3000,00 Lt (tris tūkstančius litų), 6% (šešių procentų) dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (3000 Lt) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme 2012 06 15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

25Priteisti iš atsakovės UAB „Egilis“, į.k. 301074533, buveinė: M.Gimbutienės 3, Kaunas, 90,00 Lt žyminį mokestį bei 74,93 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (mokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr.LT247300010112394300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

26Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, sekretoriaujant Reginai... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą, n u s t a t ė:... 3. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš... 4. Ieškovės atstovė ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti ieškinyje ir... 5. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį ir tripliką, su ieškiniu... 6. Trečiasis asmuo R. G. su ieškiniu nesutiko ir paaiškino, kad ji vykdė UAB... 7. Trečiasis asmuo V. Š. su ieškiniu sutiko ir paaiškino, kad nuo 2011-10-18... 8. Trečiasis asmuo R. J. pateikė rašytinius paaiškinimus (t.2, b.l. 9).... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Nustatyta, kad priėmus teisme pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo,... 11. Teismas nagrinėja bylą ieškovės nurodytu ieškinio pagrindu, t.y. vertina... 12. Pateikti įrodymai patvirtina, kad Kauno apygardos teismas 2011-11-28 nutartimi... 13. CPK 152str. 1d. nurodo, kad nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 14. Teismų praktikoje pripažįstama, kad pagal ĮBĮ 9 str. 2d. 5p. pritaikytos... 15. Teismas vertina, kad UAB Vaistinės „Melisanus“ vadovai R. J. ir laikinai... 16. Pažymėtina, kad civiliniame procese galioja didesnės tikimybės teorija.... 17. Nagrinėjamu atveju, teismas, įvertinęs bylos aplinkybių visumą, daro... 18. Teisės normų pažeidimo, išmokant lėšas atsakovei, pasekmių pašalinimas... 19. Dėl kitų šalių argumentų teismas nepasisako, kaip dėl teisiškai... 20. Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, konstatuotina, kad atsakovė 2000 Lt ir... 21. Patenkinus ieškovės ieškinį visiškai, iš atsakovės priteistinos... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 str.,... 23. Ieškinį patenkinti visiškai.... 24. priteisti iš atsakovės UAB „Egilis“, į.k. 301074533, buveinė:... 25. Priteisti iš atsakovės UAB „Egilis“, į.k. 301074533, buveinė:... 26. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...