Byla e2-1109-236/2018
Dėl dividendų išmokėjimo, tretieji asmenys – V. B. ir D. K

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo I. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 24 d. nutarties civilinėje byloje pagal I. Š. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Bioterma-Širvinta“ dėl dividendų išmokėjimo, tretieji asmenys – V. B. ir D. K.,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovas I. Š. kreipėsi į teismą ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovės UAB „Bioterma-Širvinta“ 43 531,58 EUR dividendų, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovės bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose esančias pinigines lėšas, atsakovei priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, turtines teises priklausančius atsakovei ir esančius pas ją arba trečiuosius asmenis prašomos priteisti sumos ribose. Nurodė, jog nagrinėjamu atveju kyla realus pavojus, kad priėmus ieškovui palankų sprendimą, jį įvykdyti bus sudėtinga arba apskritai neįmanoma, nes atsakovė yra nesąžininga ir piktybiškai vengia vykdyti laisva valia prisiimtus sutartinius įsipareigojimus. Nors atsakovė buvo ne kartą raginama sumokėti dividendus, tačiau iki šiol to nepadarė. Ieškinio suma yra labai didelė, kas laikytina papildomu pagrindu abejoti atsakovės galimybe įvykdyti teismo sprendimą.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. balandžio 24 d. nutartimi ieškovo prašymo netenkino.
 2. Atsižvelgęs į bylos medžiagą, pateiktus rašytinius įrodymus ir ieškinyje nurodytus ieškovo argumentus, teismas padarė išvadą, kad šioje bylos stadijoje ieškinys gali būti laikomas preliminariai pagrįstu. Tačiau spręsdamas dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos egzistavimo, teismas nurodė, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, jog prašoma priteisti suma atsakovei yra didelė, taip pat jokių duomenų iš kurių būtų galima spręsti, kad atsakovė ketina parduoti ar kitu būdu perleisti, realizuoti, paslėpti savo turimą turtą ir tokiu būdu apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ar apskritai padaryti jį negalimu. Vien ieškinio pateikimas ar jame nurodytas reikalavimo dydis visada priklauso tik nuo teisminį ginčą inicijuojančios šalies ir atsakovės nesąžiningumo nepreziumuoja.
 3. Teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovo argumentai dėl galimai nesąžiningų atsakovės veiksmų, bus vertinami bylą nagrinėjant iš esmės. Šių aplinkybių nurodymas ieškinyje nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Ieškovas I. Š. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 24 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Priešingai nei nurodoma ginčijamoje nutartyje, teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Šiuo atveju prašoma priteisti pinigų suma ieškovui (apeliantui) yra didelė.
  2. Nagrinėjamu atveju atsakovės turtinės padėties įrodinėjimas ieškovui yra apsunkintas, nes atsakovė piktybiškai vengia suteikti ieškovui kaip bendrovės akcininkui informaciją apie jo veiklą, turtinę padėtį. Neskaitant viešai prieinamų atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentų, ieškovas negali gauti jokių įmonės veiklos dokumentų.
  3. Atsakovės nesąžiningumą taip pat patvirtina aplinkybė, jog ji piktybiškai vengia vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ir neišmoka ieškovui priklausančių dividendų.
 2. Atsakovė UAB „Bioterma-Širvinta“ atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo tokius pagrindinius argumentus:
  1. Ieškovo ieškinys laikytinas preliminariai nepagrįstu vien jau dėl to, kad 2018 m. birželio 20 d. vykusiame visuotiniame atsakovės akcininkų sprendime buvo priimtas ir šiuo metu galioja sprendimas atidėti dar neišmokėtų dividendų išmokėjimą.
  2. Atsakovės veiksmai neišmokant ieškovui likusios dalies dividendų yra susiję su atsakovės turima byla teisme ir galimais būsimais bendrovės įsipareigojimais, todėl jie nelaikytini tyčiniais ar piktybiniais, o tik skirti užtikrinti nepertraukiamą bendrovės veiklą.
  3. Finansiniai duomenys patvirtinta, kad ieškinio suma atsakovei nėra didelė. Be to, ieškovas neįrodė atsakovės nesąžiningumo, dividendai nebuvo išmokėti ne tik ieškovui.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

5Dėl naujų įrodymų

 1. Kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė UAB „Bioterma-Širvinta“ pateikė apeliacinės instancijos teismui naujus įrodymus – 2017 m. įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus. Atsižvelgęs į aplinkybę, jog iki šio atsiliepimo pateikimo atsakovė neturėjo galimybės aptariamu klausimu pateikti teismui nei savo nuomonės nei ją pagrindžiančių įrodymų, teismas šiuos įrodymus priima į bylą (CPK 314 str.).

6Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

 1. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad įstatyme įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pirma, ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Antra būtina sąlyga taikyti laikinąsias apsaugos priemones – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika.
 2. Tikėtinų ieškovo reikalavimų vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas; tačiau tikėtino ieškinio pagrindimo sąvoka reiškia, kad, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad pateiktų įrodymų viseto pagrindu dėl pareikštų reikalavimų gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2139/2013).
 3. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas konstatavo ieškovo ieškinį esant preliminariai pagrįstu ir, nors atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė šį pagrįstumą kvestionuoja, atsižvelgęs į aukščiau paminėtą teismų praktiką šiuo klausimu, apeliacinės instancijos teismas tokiai pirmosios instancijos teismo išvadai pritaria.
 4. Tuo tarpu spręsdamas dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos egzistavimo pirmosios instancijos teismas laikė, kad ieškovo nurodyti argumentai nėra pakankami jai pagrįsti. Apeliantas su tokia teismo pozicija nesutinka, nurodo, kad tiek didelė ieškinio suma, tiek ir atsakovės nesąžiningi veiksmai, neišmokant ieškovui paskirtų dividendų patvirtina grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Jo teigimu, dėl atsakovės veiksmų ieškovas net neturi galimybės tinkamai įrodyti atsakovės nesąžiningumo, nes ji nesuteikia jam jokių įmonės dokumentų. Įvertinęs ieškovo atskirojo skundo argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog jie nėra pakankami padaryti priešingai išvadai, nei yra padaryta skundžiamoje nutartyje.
 5. Kai byloje pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui paprastai reikšminga ir ieškinio suma, ir skolininko turtinė padėtis, ir jo turtinės padėties pokyčio perspektyvos, ir jo elgesys iki bylos iškėlimo ir / ar jos nagrinėjimo metu. Taigi, kiekvienu konkrečiu atveju, sprendžiant dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, turi būti vertinama paminėtų aplinkybių visuma, nesuteikiant išskirtinės reikšmės tik tam tikroms pavienėms aplinkybėms, kaip, pavyzdžiui, ieškinio sumos dydis (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-799-464/2017).
 6. Naujausioje ir aktualiausioje Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos priemonių instituto normų taikymo bei aiškinimo praktikoje yra pasisakoma, kad nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti vertinama kaip absoliutus pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones; laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nekuria materialinių vertybių, nedidina turto vertės ir nepagerina asmens turtinės padėties, jis padeda išsaugoti esantį turtą iki ginčo išsprendimo iš esmės; vien didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą; laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra bent tikėtinų duomenų apie atsakovo galimą nesąžiningumą, jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą, kitaip jį apsunkinti ar apie kitokį jo elgesį, nesuderinamą su sąžiningo asmens elgesio principu (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-27-407/2016; 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-96-302/2017; 2017 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-799-464/2017).
 7. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, pačio ieškovo pasirinkta bei nurodyta ieškinio suma nėra pakankama sąlyga grėsmei, kad sprendimas gali būti neįvykdytas dėl atsakovės vengimo tai padaryti, konstatuoti. Kiti ieškovo nurodyti argumentai – ieškinio suma santykyje su ieškovo turtu ar atsakovės vengimas suteikti ieškovui jo prašomą informaciją taip pat nėra pakankamos tokiai išvadai padaryti. Šiuo atveju grėsmės (atsakovės nesąžiningumo) įrodinėjimo našta tenka būtent ieškovui (CPK 178 str.), ir jis jos niekaip neįrodė. Ir priešingai – į bylą atsakovės pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai tik patvirtinta, kad ji šiuo metu turi pakankamai turto, iš kurio galėtų būti tenkinami ieškinio reikalavimai. Apelianto argumentai, susiję su atsakovės nesąžiningumu neišmokant jam paskirtų dividendų yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas ir dėl jų pagrįstumo / nepagrįstumo teismas pasiakys tik išnagrinėjęs bylą iš esmės.
 8. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamą nutartį panaikinti, apeliantas nenurodė ir teismas nenustatė. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 320, 338 str.).

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

8Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai