Byla e2-39054-934/2016
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo atsakovo UAB „SOSCREDIT“ atžvilgiu

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos N. C. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo atsakovo UAB „SOSCREDIT“ atžvilgiu,

Nustatė

2Pareiškėja kreipėsi į teismą su prašymu, kuriame prašė siekiant užtikrinti būsimo ieškinio reikalavimų įvykdymo, o taip pat dėl to, kad nesiėmus priemonių galimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįvykdomu, taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui pareiškimo dienos – areštuoti butą, esantį Minties g. 17-81, Vilniuje. Prašymą iš esmės grindė tuo, kad pareiškėja ir atsakovas 205-12-10 sudarė pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) kuria pareiškėja pardavė butą, esantį Minties g. 7-81, Vilniuje, už 3 000,00 Eur dydžio sumą, kai tuo tarpu VĮ „Registrų centras“ nustatyta patalpos vidutinė rinkos vertė yra 33 900,00 Eur dydžio vertė. Paaiškino, kad 2015-12-10 tarp pareiškėjos ir atsakovo buvo sudaryta išperkamosios nuomos sutartis Nr. IN205-151210/1, kuria vadovaujantis pirkėjas (atsakovas) nuosavybės teise įsigijo minėtąjį butą, o pardavėjui (pareiškėjai) numatyta teisė naudoti ir valdyti kaip nuomininkui išperkamosios nuomos sutartyje numatytomis sąlygomis. Šia Sutartimi šalys numatė, kad įmokos bus atliekamos pagal šalių suderintą grafiką. 2015-12-10 tarp šalių pasirašytos išperkamosios nuomos sutarties Specialiosios sąlygos. Jose numatyta buto išsipirkimo vertė yra 3 900,00 Eur dydžio suma. Palūkanų norma 17,50 procentų, delspinigiai 0,2 procentai už kiekvieną pradelstą dieną. Numatoma sąlyga, kad jeigu nuomininkas (pareiškėja) ilgiau kaip 15 dienų uždelsia vykdyti mokėjimus nuomotojas (atsakovas) turi teisę reikalauti, kad nuomininkas mokėtų 36,00 procentų dydžio metines palūkanas skaičiuojant nuo neišpirktos turto vertės dydžio, palūkanas mokant iki visiško turto išpirkimo dienos. Išperkamosios nuomos sutarties VI. skyriuje 6.1-6.19. punktuose numatytoje mokėjimų tvarkoje įtvirtinta visa eilė mokėjimų, netesybų, baudai, delspinigių bei išlaidų, kurias turi padengti nuomininkas (pareiškėja). Teigė, kad iš aukščiau aptartų sutarčių seka, kad pareiškėja norėdama atgauti nuosavybėn butą, atsakovui turi sumokėti 8 282,61 Eur dydžio sumą, kurį iš jos atsakovas įsigijo už 3 000,00 Eur dydžio sumą. Paaiškino, kad pareiškėja norėdama parduoti butą atsakovui buvo priversta sumokėti 840,00 Eur dydžio sumą už finansinį tarpininkavimą ir turto vertinimą. Teigė, kad atsakovas yra priskaičiavęs visa eilę pareiškėjai mokėtinų baudų, administravimo bei draudimo mokesčių, kas sumoje sudaro 1 890,00 Eur dydžio sumą. Atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjai pažeidus minėtus susitarimus, ji netenka teisės į išperkamąją buto nuomą ir privalo nedelsiant išsikraustyti. Pareiškėjos atstovė 2016-08-11 kreipėsi į atsakovą su paklausimu, kad būtų į pateikti detalūs paskaičiavimai kiek pareiškėja yra skolinga su tikslu visiškai atsiskaityti ir ankščiau laiko išpirkti turtą pagal išperkamosios numos sutartį. Tačiau atsakovas nepateikė atsakymo į paklausimą piktybiškai delsdamas laiką, kuriuo metu jis turi galimybę nepagrįstai priskaičiuoti įvairaus pobūdžio baudas bei delspinigius už kiekvieną dieną. Pareiškėjos atstovė 2016-09-02 raštu kreipėsi į Lietuvos Banką, kad būtų pradėtas tyrimais dėl neteisėtų atsakovo veiksmų ir pateikta detali išvada ar apskritai galimi tokio pobūdžio susitarimai. Teigė, kad svarbu pabrėžti dar ir tai, kad pareiškėja yra neįgali, bedarbė, patekusi į neįtikėtinai sunkią finansinę padėtį, priklausydama labiausiai socialiai pažeidžiamam visuomenės sluoksniui, ji neturi jokių galimybių lygiavertiškai kovoti ar pasipriešinti atsakovo neteisėtiems veiksmams. Paaiškino, jog pagrindinė priežastimi negalimumui suformuluoti ieškinio kreipiantis į teismą šiuo metu yra tai, kad atsakovas nėra pateikęs skaičiavimų dėl skolos dydžio, kurie reikalingi norint nutraukti išperkamosios nuomos sutartį. Dar viena priežastis yra ta, jog 2006-09-01 pareiškėjos atstovei paskambino asmuo pasakęs, jog yra atsakovo atstovas (neprisistatė) bei pareiškė, jog išperkamosios nuomos sutartis yra seniai nutraukta, nors paprašius pateiki įrodymus, to nepadarė. Šiai dienai nėra aišku kokiais civiliniais teisiniais būdais reikia ginti asmens teises ir kaip tinkamai formuluoti ieškinio pagrindą ir dalyką. Teigė, kad atsakovas gali skubos tvarka pas notarą užsakyti pažymą buto pardavimui ir tokiu būdu pareiškėja neteks galimybės išsipirkti savo buvusį turtą. Pažymėjo, jog atsakovas sužinojęs apie pareiškėjos (būsimos ieškovės) rengiamą ieškinį, gali imtis nesąžiningų priemonių, apsunkinančių ar darančių visai nebeįmanomu jai galiniai palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Per tą laiką būsimai ieškovei, t. y. pareiškėjai gali būti padaryta nepataisoma žala. Kita vertus, pareiškėjos teigimu, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas iki ieškinio teismui pareiškimo dienos niekaip nepablogins atsakovo ar kitų suinteresuotų asmenų padėties. Teigė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių pareiškėjai gali tekti išsikraustyti iš buto, kurį iš jos už daugiau nei dešimt kartų mažesnę nei rinkos kaina įsigijo atsakovas ir už kurį šiai dienai keletą kartų daugiau sumokėjusi atsakovui, nuomodamasi butą išperkamąja nuoma, nei parduotojo buto suma (El. b. l. 1-4).

3Prašymas netenkintinas.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 147 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, iki ieškinio padavimo dienos privalo nurodyti teismui dėl kokių priežasčių ieškinys nebuvo paduotas iš karto ir pateikti įrodymus, patvirtinančius tam tikrą grėsmę pareiškėjo turtiniams interesams. Taigi pareiškėjas, visų pirma, privalo pagrįsti priežastis, pateisinančias ieškinio pareiškimo atidėjimą bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ypatingos skubos būtinybę.

5Išanalizavus pareiškėjos pateiktą prašymą ir į bylą pateiktus įrodymus, t. y. 2015-12-10 buto, esančio Minties g. 17-81, pirkimo–pardavimo sutartį (El. b. l. 7-13) (toliau – Sutartis Nr. 1), išperkamosios nuomos sutartį Nr. IN20151210/1 (El. b. l. 14-20, 23-26) (toliau – Sutartis Nr. 2), atsakovo pareiškėjai pateiktas PVM sąskaitas faktūras už laikotarpį nuo 2015-12-11 iki 2016-08-03 (El. b. l. 27-33, 38), ieškovės 2016-08-11 raštą „Dėl turto išpirkimo pagal išperkamosios nuomos sutartį Nr. IN20151210/1 (El. b. l. 37) bei VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2016-09-02 išrašą (El. b. l. 21-22) teismas sprendžia, kad šiuo atveju pareiškėja, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo, nepagrindė priežasčių, kliudančių jai pateikti ieškinį teismui. Iš teismui pateikto prašymo turinio matyti, kad pareiškėja 2016-08-11 raštu kreipėsi į atsakovą su prašymu pateikti paskaičiavimus, kiek pareiškėja yra skolinga atsakovui su tikslu anksčiau laiko išsipirkti butą pagal Sutarties Nr. 2 nuostatas, bet, pareiškėjos teigimu, į šį paklausimą nėra gavusi atsakymo. Tačiau nagrinėjamu atveju iš pateikto prašymo turinio nėra aišku, kaip minėtos informacijos nepateikimas pareiškėjai kliudo pateikti ieškinį bendrą tvarka, juolab, iš pareiškimo turinio nėra aišku, kokio pobūdžio ieškinį pareiškėja atsakovui apskritai ketina reikšti (pareiškime iš esmės dėstomos vien faktinės aplinkybės). Teismas pažymi, jog iš nekilnojamojo turto išrašo matyti, kad atsakovui yra taikomi apribojimai disponuoti nekilnojamuoju daiktu (El. b. l. 21-22), o objektyvių duomenų apie tai, kad pareiškėja būtų gavusi pranešimą apie vienašališką Sutarties Nr. 1 ar / ir Sutarties Nr. 2 nutraukimą – nėra. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pareiškėjos pozicija dėl savo pažeistų teisių gynimo nėra nuosekli, nes viena vertus, pareiškėja nurodė, jog ketina anksčiau laiko išsipirkti butą, t. y. įvykdyti prievoles pagal Sutartis Nr. 1 ir Nr. 2, kita vertus, pareiškėja nurodė, kad ketina teikti atsakovui ieškinį dėl savo teisių pažeidimų, nors pareiškėjai ir pačiai nėra aišku kokiais civiliniais būdais reiks ginti savo teises ir kaip reiks tinkamai suformuluoti ieškinio pagrindą bei dalyką. Teismas papildomai atkreipia pareiškėjos dėmesį, jog iš byloje esančių duomenų matyti, kad pareiškėjos paklausimas atsakovui adresuotas adresu Šeimyniškių g. 3, Vilnius, nors tiek Sutartyje Nr. 1, tiek Sutartyje Nr. 2, tiek pareiškėjai pateiktuose sąskaitose faktūrose atsakovas nurodęs ir kitus kontaktinius adresus (Kalvarijų g. 127, Kalvarijų g. 129-201, info@soscredit.lt).

6Teismo vertinimu, minėti pareiškėjos veiksmai paneigia ieškovo nurodytą aplinkybę, jog ieškinys dėl pateisinamų priežasčių negali būti paduotas iš karto, priešingai, nurodytos aplinkybės rodo, jog pareiškėja iš esmės siekia sutartines prievoles įvykdyti neteismine tvarka anksčiau laiko. Taigi minėti pareiškėjos veiksmai paneigia ypatingos skubos taikyti laikinąsias apsaugos priemones būtinybę, kadangi pareiškėjos atliktų procesinių veiksmų intensyvumas (teikė prašymą Lietuvos Bankui, atsakovui, parengė prašymą teismui) rodo, jog pareiškėja turėjo pakankamai laiko ir duomenų ieškiniui parengti. Pažymėtina ir tai, kad jeigu pareiškėja nedisponuoja tam tikrais dokumentais, tai pateikus ieškinį pastarieji gali būti išsireikalauti CPK nustatyta tvarka iš atsakovo.

7Be to, pažymėtina tai, kad CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad asmenys, prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tikėtinai pagrįstų savo ieškinio reikalavimą. Nustačius, kad ieškovo pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai toje bylos proceso stadijoje preliminariai leidžia manyti, kad ieškovui palankaus sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, teismas neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-04-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011; 2011-05-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1575/2010; 2011-04-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1122/2011 ir kt.). Tačiau šiuo atveju nagrinėjamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kai ieškinys dar apskritai nėra pareikštas. Taigi, nagrinėjant tokio pobūdžio klausimą įvertinti būsimo reikalavimo tikėtiną pagrįstumą visa apimtimi teismas neturi objektyvios galimybės, apie tai, ar būsimo ieškinio reikalavimas bus tikėtinai pagrįstas galima spręsti tik iš pareikšto prašymo turinio (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-08-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-839/2009; Lietuvos apeliacinio teismo 2012-08-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-874/2012).

8Nagrinėjamu atveju, teismo vertinimu, iš prašymo turinio apskritai negalima daryti vienareikšmės išvados apie tai, kokį konkretų ieškinį pareiškėja ketina teikti atsakovei (prevencinį, dėl teisės pripažinimo, dėl teisių atstatymo iki teisės pažeidimo buvusią padėtį, nutraukti ar pakeisti teisinį santykį). Taigi preliminariai įvertinęs prašyme nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog pareiškėja tikėtinai nepagrindė būsimų ieškinio reikalavimų, t. y. nagrinėjamu atveju teismas negali įvertinti abstrakčių bei neapibrėžtų pareiškėjos reikalavimų (teisių pažeidimų). Pažymėtina tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymas – suponuoja šio instituto taikymo išimtinumą, todėl asmeniui, kuris teismui teikia tokį prašymą, tenka procesinė našta pagrįsti tokių priemonių taikymo būtinumą. Vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1487/2011).

9Atsižvelgdamas į anksčiau nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo yra nepagrįstas, todėl teismas jo netenkina.

10Teismas, vadovaudamasis CPK 87 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 144 straipsniu, 147 straipsniu, 290-291 straipsniais,

Nutarė

11Netenkinti pareiškėjos prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pateikimo.

12Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai