Byla e2-1090-798/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Pro max LT“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Hortivita“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Pro max LT“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. gegužės 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Pro max LT“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Hortivita“.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius (toliau – ir VSDFV Klaipėdos skyrius) kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB arba bendrovė) „Pro max LT“, kadangi atsakovė nevykdo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatytų privalomųjų mokėjimų, jos įsiskolinimas 2019 m. kovo 18 d. sudarė 7 480,96 Eur.

82.

9Atsakovė UAB „Pro max LT“ atsiliepime su ieškiniu nesutiko bei prašė bankroto bylos nekelti. Nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas kreditoriui VSDFV Klaipėdos skyriui susidarė dėl to, jog atsakovė verčiasi sezoninio pobūdžio statybos verslu, o žiemos metu užsakymų sumažėja. Bendrovė sumokėjo pareiškėjui: 2019 m. sausio 18 d. 2 800,00 Eur; 2019 m. kovo 15 d. 2 500,00 Eur; 2019 m. balandžio 1 d. 2 058,64 Eur; iš viso 7 358,64 Eur. Todėl atsiliepimo pateikimo teismui dienai atsakovės įsiskolinimas pareiškėjui sudarė 5 422,32 Eur. Šiuo metu atsakovė veiklą tęsia ir gauna stabilias pajamas.

103.

11Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Hortivita“ pareiškime sutiko su ieškinio reikalavimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei. Nurodė, kad UAB „Hortivita“ turi 5012,01 Eur dydžio reikalavimo teisę į atsakovę pagal Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. rugpjūčio 2 d. galutinį sprendimą, kurio pagrindu buvo išduotas 2018 m. rugsėjo 7 d. vykdomasis raštas. Skolos priverstine tvarka antstolis neišieškojo.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. gegužės 27 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovei UAB „Pro max LT“; bankroto administratore paskyrė UAB „OPEK“.

155.

16Teismas iš atsakovės 2019 m. sausio 1 d.– balandžio 30 d. laikotarpio balanso duomenų nustatė, jog turto vertė buvo 25 063,00 Eur. Teismas vertino, jog į bendrą turto vertę įtrauktomis 15 501,33 Eur kitų įmonių skolomis atsakovė nedisponuoja, šis turtas yra tik apskaitytas balanse bei jo susigrąžinimas priklauso nuo kitų šešių įmonių valios skolą sumokėti. Taip pat teismas nustatė, kad 2019 m. balandžio 30 d. UAB „Pro max LT“ pradelstos skolos kreditoriams sudarė 23 171,49 Eur. Atsakovė 2017–2019 metais dirbo nuostolingai: 2017 m. turėjo 43 332,00 Eur nuostolių, 2018 m. turėjo 9 914,00 Eur nuostolių bei nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d. turėjo 7 731,00 Eur nuostolių. 2019-05-16–2019-05-22 metų laikotarpiu atsakovė turėjo 6 940,71 Eur socialinio draudimo skolą bei 2019 m. balandžio 30 d. 7 200,08 Eur skolą valstybės biudžetui (kreditorei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos (toliau – ir VMI). Teismo vertinimu, pagal aktualiausio 2019 m. balandžio 30 d. balanso duomenis pradelsti 23 171,49 Eur dydžio įsipareigojimai viršija pusę į bendrovės balansą įrašyto turto vertės (25 063,00 Eur). Minėtos skolos beveik atitinka viso turto vertę, iš kurios 15 501,33 Eur yra debitorių skolos. Teismas konstatavo, kad atsakovės finansiniai sunkumai nėra laikino pobūdžio bei padarė išvadą, jog atsakovė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalis, 4 straipsnio 2 punktas, 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktai, 10 straipsnis).

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

186.

19Atskirajame skunde atsakovė UAB „Pro max LT“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. gegužės 27 d. nutartį panaikinti, pridėti prie bylos papildomą įrodymą (bendrovės banko sąskaitos išrašą).

207.

21Nesutinka su pirmosios instancijos teismu, kad bendrovė nedisponuoja 15 501,33 Eur vertės debitorių skolomis. Priešingai, didžiausi bendrovės debitoriai yra ilgalaikiai apeliantės verslo partneriai, kurie visada atsiskaito. Šiuo metu bendrovė turi laikinų finansinių sunkumų, tačiau veiklą tęsia ir gauna pajamas. Veikiančio ūkio subjekto greitas pašalinimas iš rinkos nebus proporcinga priemonė. Šiuo atveju svarbu išsaugoti bendrovę, kurioje dirba 13 darbuotojų, bendrovė darbo užmokesčio skolų darbuotojams neturi, nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. birželio 5 d. gavo 8 000,00 Eur pajamų.

228.

23Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas VSDFV Klaipėdos skyrius prašo skundą atmesti, pridėti prie bylos papildomus įrodymus (preliminarios finansinės ataskaitos išrašą) ir Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

249.

25Nurodo, kad apeliantės 2019 m. balandžio 30 d. balansinis turtas sudarė 25 063,00 Eur, o pagal bendrovės pateiktus 2019 m. balandžio 30 d. duomenis, pradelsti įsipareigojimai kreditoriams buvo 23 171,49 Eur. Be to, bendrovė nuo 2017 m. iki 2019 m. veikė nuostolingai. 15 501,33 Eur vertės trumpalaikis turtas yra debitorių skolos, kurios nėra atgautos bei grąžintos UAB „Pro max LT“ iki šiol. Nors apeliantė nurodo, kad gavo 8 000,00 Eur pajamų, tačiau su pareiškėju neatsiskaitė bent iš dalies. Iš kartu su atskiruoju skundu pateikto naujo rašytino įrodymo (bendrovės banko sąskaitos) duomenų matyti, kad beveik visos gautos pajamos buvo nukreiptos darbuotojų darbo užmokesčiams sumokėti už vasario ir kovo mėnesius; 2019 m. birželio 5 d. sąskaitos likutis buvo 2,49 Eur, kai apeliantės skola kreditoriui VSDFV Klaipėdos skyriui 2019 m. birželio 11 d. sudarė 8 869,98 Eur, o kreditorei VMI 7 988,49 Eur.

26Teismas

konstatuoja:

IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Dėl bylos ribų

2710.

28Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. Dėl naujų įrodymų priėmimo ir pridėjimo prie bylos

2911.

30CPK 314 straipsniu reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme pateikimas. Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui draudžiama. Tačiau šis draudimas nėra absoliutus. Nauji įrodymai gali būti pateikiami, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus arba kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką teismas turi taikyti įstatymus tik patikimais duomenimis nustatęs bylai svarbias faktines aplinkybes, todėl tuomet, kai nustatinėjamas fakto klausimas, gali būti priimami naujai sužinoti, išreikalauti įrodymai, jeigu šalis šia teise nepiktnaudžiauja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2005).

3112.

32Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė UAB „Pro max LT“ 2019-05-01–2019-06-05 metų laikotarpio „Swedbank“, AB sąskaitos išrašą, kuriuo grindžia aplinkybes, jog bendrovė veiklą vykdo, 2015 m. gegužės mėn. gavo 8 000,00 Eur pajamų ir gautas lėšas panaudojo darbo užmokesčių sumokėjimui. Dėl apeliantės pateikto naujo įrodymo pareiškėjas pateikė nuomonę atsiliepime į atskirąjį skundą. Pareiškėjas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė UAB „Pro max LT“ VSDFV lėšų preliminarios finansinės ataskaitos F4 pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis už 2019 m. II ketvirtį išrašo skaitmeninę kopiją, kuria grindžia bendrovės didėjančio įsiskolinimo aplinkybę. Taip pat Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. liepos 10 d. gavo atsakovės UAB „Pro max LT“ prašymą dėl papildomų įrodymų priėmimo ir pridėjimo prie bylos, kuriame nurodyta, jog bendrovė veiklą tęsia, visiškai atsiskaitė su darbuotojais bei kreditorei VSDFV sumokėjo skolą. Šioms aplinkybėms patvirtinti pateikė įrodymus: rangos sutartį Nr. 2019/F3-13 ir 2019-06-01–2019-07-10 metų laikotarpio bendrovės „Swedbank“, AB sąskaitos išrašą. Pareiškėjas VSDFV Klaipėdos skyrius pateikė nuomonę į UAB „Pro max LT“ prašymą dėl papildomų įrodymų priėmimo, kurioje patvirtino aplinkybę, jog 2019 m. liepos 6 d. UAB „Pro max LT“ Fondo biudžetui neskolinga.

3313.

34Apeliacinės instancijos teismas sprendžia priimti ir pridėti prie bylos šalių kartu su atskiruoju skundu ir atsiliepimu į atskirąjį skundą pateiktus rašytinius įrodymus, taip pat Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. liepos 10 d. gautus apeliantės naujus įrodymus, kuriais grindžiamos reikšmingos bylai faktinės aplinkybės. Dėl atskirojo skundo tenkinimo

3514.

36Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. birželio 19 d. nutartimi iškėlė atsakovei UAB „Pro max LT“ bankroto bylą. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1368-943/2018 Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. birželio 19 d. nutartį panaikino ir klausimą išsprendė iš esmės – netenkino pareiškimo dėl bankroto bylos UAB „Pro max LT“ iškėlimo. Taigi, pareiškėjas VSDFV Klaipėdos skyrius 2018 m. jau buvo iniciavęs UAB „Pro max LT“ bankroto bylą dėl nesumokėtos socialinio draudimo skolos, tačiau teismas bendrovei bankroto bylos nekėlė, kadangi nustatė, jog skolininkė susigrąžino dalį debitorių skolų ir pagal finansines galimybes mokėjo skolas valstybės institucijoms, įpareigotoms surinkti privalomuosius mokėjimus. 2019 m. kovo 22 d. pareiškėjas VSDFV Klaipėdos skyrius dar kartą kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Pro max LT“, nes bendrovė likusios skolos dalies nepadengė ir toliau nemokėjo privalomųjų mokėjimų. Kreditorius, valstybinio socialinio draudimo įmokų bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų nemokėjimo atveju – valstybės institucijos, įpareigotos juos surinkti (ĮBĮ 3 straipsnio 1 dalis), – gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų (ĮBĮ 4 straipsnio 3 punktas).

3715.

38Bankroto byla bendrovei iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) bendrovė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) bendrovė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktai). ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nemokumo būsenai konstatuoti yra būtini du elementai: 1) prisiimtų įsipareigojimų nevykdymas; 2) pradelstų įsipareigojimų ir į balansą įrašyto turto vertės santykis, kad pradelsti įsipareigojimai viršytų pusę tokio turto vertės. Juridinio asmens nemokumas sietinas su rimtais finansiniais sunkumais, kuriuos atspindi tokie požymiai: 1) juridinis asmuo nebevykdo įstatuose apibrėžtos veiklos arba vykdoma veikla ilguoju periodu kuria tik nuostolius ir nėra perspektyvų atkurti įprastos veiklos vykdymą ir stabilizuoti padėtį; 2) juridinis asmuo sistemiškai nevykdo savo įsipareigojimų kreditoriams; 3) juridinis asmuo neturi turto, kuris būtų pakankamas kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-105-684/2019).

3916.

40VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „Pro max LT“ buvo įregistruota 2011 m. spalio 10 d.; bendrovės akcininkas ir vadovas nuo 2011 m. spalio 20 d. yra G. K.. UAB „Pro max LT“ juridinių asmenų registro tvarkytojui yra pateikusi 2011–2018 metų finansinės atskaitomybės rinkinius. UAB „Pro max LT“ vadovas pirmosios instancijos teismui pateikė 2019 m. gegužės 10 d. balansą, sudarytą 2019-01-01–2019-04-30 metų laikotarpiui.

4117.

42Akcentuotina, kad tam, jog išsiaiškinti įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal naujausius finansinės atskaitomybės duomenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis byloje Nr. 2-1273/2010, 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis Nr. 2-2599/2013), 2012 m. gegužės 2 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-204/2012; 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartis Nr. 3K-3-393/2012). Tačiau bendrovės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti bendrovės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1397-180/2018). Visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo / neiškėlimo turi būti sprendžiamas ne vien formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl mokumo / nemokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, byloje turi būti analizuojamos ir kitos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės: kokį turtą įmonė turi realiai, ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1583/2014). Sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-312-381/2015). Atliekant mokumo situacijos analizę, svarbi ir finansinių rodiklių dinamika (kaip kinta finansinė padėtis, ar ji gerėja, ar blogėja) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-959-330/2016). Bankroto procedūra gali būti pradedama tik tokiai įmonei, kuri akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o teismui sprendžiant dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, jog įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-185-2010, 2011 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2602/2011).

4318.

44Nors UAB „Pro max LT“ finansiniai duomenys patvirtina, jog bendrovė 2017–2019 metų laikotarpiu dirbo nuostolingai, tačiau nuo 2017 m. iki 2019 m. balandžio 30 d. buvusius nuostolius mažino – 2017 m. turėjo 43 332,00 Eur nuostolių, 2018 m. 9 914,00 Eur, o 2019 m. balandžio 30 d. 7 731,00 Eur nuostolių.

4519.

46Pirmosios instancijos teismas iš UAB „Pro max LT“ 2019 m. gegužės 10 d. balanso, sudaryto 2019-01-01–2019-04-30 metų laikotarpiui, duomenų nustatė, jog bendrovės turto vertė buvo iš viso 25 063,00 Eur (8 874,00 Eur ilgalaikio ir 16 189,00 Eur trumpalaikio turto), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 68 330,00 Eur (20 279 Eur po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai bei 48 051,00 Eur per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai). 2019 m. balandžio 30 d. bendrovės pradelstos skolos kreditoriams sudarė 23 171,49 Eur. Taigi, formaliai vertinant 2019-01-01–2019-04-30 metų laikotarpio balanso duomenis bei atsižvelgus į teismui pateiktus duomenis apie bendrovės pradelstas skolas kreditoriams, galima konstatuoti, jog 2019 m. balandžio 30 d. UAB „Pro max LT“ buvo nemoki, nes jos pradelsti įsipareigojimai (23 171,49 Eur) viršijo pusę į bendrovės balansą įrašytos turto vertės (25 063,00 Eur). Tačiau, kaip minėta, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję.

4720.

48Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad į 25 063,00 Eur turto vertę įtrauktos 15 501,33 Eur dydžio debitorinės skolos bei vertino, jog UAB „Pro max LT“ 15 501,33 Eur turtu realiai nedisponuoja, jis tik apskaitytas balanse, o jo susigrąžinimas priklauso nuo kitų šešių įmonių valios atsakovei skolą sumokėti. Iš UAB „Pro max LT“ 2019 m. gegužės 10 d. debitorių sąrašo ir atskirojo skundo nustatyta, jog: UAB „Kletra“ 159,28 Eur skolos mokėjimo terminas suėjo 2019 m. kovo 14 d., UAB „Parama“ 5 896,49 Eur skolos mokėjimo terminas suėjo 2019 m. gegužės 14 d., AB „Puntukas“ 714,60 Eur skolos mokėjimo terminas suėjo 2016 m., UAB „Kesko Senukai Lietuva“ 7 453,01 Eur skolos mokėjimo terminas suėjo 2019 m. gegužės 14 d., UAB „SRS Servisas“ 558,84 Eur skolos mokėjimo terminas suėjo 2019 m. sausio 29 d. ir UAB „Stateba“ 719,11 Eur skolos mokėjimo terminas suėjo 2018 m. lapkričio 1 d. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrįsto pagrindo minusuoti iš UAB „Pro max LT“ bendros turto vertės (25 063,00 Eur) debitorių UAB „Parama“ 5 896,49 Eur ir UAB „Kesko Senukai Lietuva“ 7 453,01 Eur dydžio įsipareigojimus, kurie suėjo neseniai (2019 m. gegužės 14 d.) ir pagal viešai teikiamus duomenis minėtos įmonės sėkmingai veikia (UAB „Parama“ dirba 278 darbuotojai, o UAB „Kesko Senukai Lietuva“ dirba 3 353 darbuotojai, socialinio draudimo įsiskolinimų neturi). Iš apeliantės pateiktų „Swedbank“, AB sąskaitos išrašų nustatyta, jog UAB „Kesko Senukai Lietuva“ (2019 m. vasario 8 d. sumokėjo 58,08 Eur, 2019 m. vasario 20 d. sumokėjo 363,00 Eur, 2019 m. gegužės 17 d. sumokėjo 7 001,88 Eur ir 2019 m. gegužės 21 d. sumokėjo 450,12 Eur) ir UAB „Parama“ (2018 m. sausio 18 d. sumokėjo 8 000,00 Eur, 2018 m. vasario 20 d. sumokėjo 4 000,00 Eur, 2018 m. kovo 14 d. sumokėjo 3 670,00 Eur ir kt.) periodiškai vykdo mokėjimus apeliantei. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas paaiškino, kad apeliantės debitorė UAB „SRS Servisas“ 558,84 Eur dydžio skolą 2019 m. balandžio 17 d. sumokėjo ne bendrovei, o VSDFV biudžetui. Taigi nėra pagrįsto pagrindo iš bendros atsakovės turto vertės (25 063,00 Eur) minusuoti ir debitorės UAB „SRS Servisas“ skolos, kurią atgavo ne bendrovė, o jos kreditorė. Taip pat apeliacinės instancijos teismas neeliminuoja iš apeliantės bendros turto masės debitorės UAB „Kletra“ 159,28 Eur skolos, kurios mokėjimo terminas suėjo neseniai (2019 m. kovo 14 d.), ši įmonė veiklą vykdo, socialinio draudimo įsiskolinimų neturi, teisminiuose ginčuose nedalyvauja. Tačiau teismas vertina, kad yra pagrindas iš bendros apeliantės turto vertės (25 063,00 Eur) minusuoti debitorines skolas, kurių grąžinimo perspektyvos yra abejotinos: a) bankrutavusios AB „Puntukas“ 714,60 Eur dydžio skolą, kuri suėjo 2016 m. bei b) UAB „Stateba“ 719,11 Eur skolą, kurios mokėjimo terminas suėjo 2018 m. lapkričio 1 d. ir byloje nėra įrodymų, galinčių pagrįsti aplinkybę, jog yra reali galimybė šią skolą atgauti bei grąžinti į bendrą bendrovės turto masę (CPK 178 straipsnis). Pagal teismų formuojamą praktiką, nesant byloje konkrečių įrodymų, pagrindžiančių realias bendrovės galimybes atgauti debitorių skolas, debitorių skolos negali būti vertinamos kaip bendrovės turimas realus turtas (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-902-370/2018). Apibendrinus nustatytų aplinkybių ir įrodymų visumą konstatuotina, jog UAB „Pro max LT“ reali turto vertė sudaro 23 629,29 Eur (25 063,00 Eur - 714,60 Eur - 719,11 Eur).

4921.

50Pareiškėjas ieškinyje nurodė, jog UAB „Pro max LT“ skola kreditorei VSDFV 2019 m. kovo 18 d. buvo 7 480,96 Eur. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog UAB „Pro max LT“ skola kreditorei VSDFV 2019 m. gegužės 22 d. sudarė 6 940,71 Eur. Taigi, skola per du mėnesius buvo sumažinta 540,25 Eur (7 480,96 Eur - 6 940,71 Eur). Tačiau atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyta, jog apeliantės skola kreditorei VSDFV Klaipėdos skyriui 2019 m. birželio 11 d. sudarė 8 869,98 Eur. Iš viešai skelbiamų duomenų nustatyta, kad 2019 m. birželio 21 d. UAB „Pro max LT“ socialinio draudimo skola kreditorei VSDFV buvo 10 581,18 Eur. Taigi apeliantės socialinio draudimo skola per beveik mėnesį laiko padidėjo 3 640,47 Eur suma (10 581,18 Eur - 6 940,71 Eur). Iš VSDFV Klaipėdos skyriaus 2018 m. gruodžio 19 d. rašto „Dėl pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo“ nustatyta, jog UAB „Pro max LT“ skolos (6 446,92 Eur) negalėjo sumokėti iki 2018 m. gruodžio 18 d.

5122.

52Apeliantė nuosekliai laikosi pozicijos, kad jos veika yra sezoniška, todėl žiemos metu bendrovė turi mažiau užsakymų, jos finansiniai resursai sumažėja. UAB „Pro max LT“ į bylą pateikė įrodymus, pagrindžiančius aplinkybę, jog skolą kreditoriui VSDFV Klaipėdos skyriui sumokėjo. Pareiškėjas VSDFV Klaipėdos skyrius patvirtino aplinkybę, kad UAB „Pro max LT“ jam neskolinga, nes 2019 m. liepos 10 d. sumokėjo 10 600,00 Eur ir 2019 m. liepos 15 d. sumokėjo dar 1 545,00 Eur; iš viso 12 145,00 Eur. Taip pat iš UAB „Pro max LT“ banko sąskaitos išrašo nustatyta, jog bendrovė yra sumokėjusi darbuotojams darbo užmokesčius už 2019 m. vasario, kovo ir balandžio mėnesius bei bendrovės vadovui išmokėjusi avansą. Papildomai apeliantė pateikė įrodymus, patvirtinančius aplinkybę, kad visiškai atsiskaitė su visais darbuotojais ir duomenis, pagrindžiančius atskirojo skundo teiginius, kad bendrovė veiką ūkinę-komercinę vykdo bei gauna pajamas.

5323.

54Lietuvos teismų praktikoje yra išaiškinta, kad civilinę bylą dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjantis (pirmosios ar apeliacinės instancijos) teismas, nustatęs, jog egzistuoja bent vienas iš ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalyje nustatytų trijų atsisakymo iškelti įmonei bankroto bylą pagrindų, turi atsisakyti kelti atsakovui bankroto bylą, nepaisant to, kad byloje esančių įrodymų visetas patvirtina, jog egzistuoja viena ar kelios ĮBĮ įtvirtintos bankroto bylos iškėlimo sąlygos (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-248/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1988/2014). ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad teismas atsisako kelti bankroto bylą, jeigu įmonė iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo patenkina kreditoriaus (kreditorių), kuris (kurie) kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimus.

5524.

56Atskirojo skundo dėl pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties, kuria iškelta bankroto byla UAB „Pro max LT“ nagrinėjimo eigoje, bendrovė patenkino kreditoriaus VSDFV Klaipėdos skyriaus, kuris kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimus. Todėl yra teisėtas pagrindas atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Pro max LT“ (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punktas). Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. gegužės 27 d. nutartis, kuria iškelta bankroto byla atsakovei UAB „Pro max LT“ naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – atsisakoma kelti bankroto bylą atsakovei UAB „Pro max LT“ (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

57Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

58Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. gegužės 27 d. nutartį panaikinti.

59Atsisakyti kelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Pro max LT“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius... 8. 2.... 9. Atsakovė UAB „Pro max LT“ atsiliepime su ieškiniu nesutiko bei prašė... 10. 3.... 11. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. gegužės 27 d. nutartimi iškėlė... 15. 5.... 16. Teismas iš atsakovės 2019 m. sausio 1 d.– balandžio 30 d. laikotarpio... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 18. 6.... 19. Atskirajame skunde atsakovė UAB „Pro max LT“ prašo Klaipėdos apygardos... 20. 7.... 21. Nesutinka su pirmosios instancijos teismu, kad bendrovė nedisponuoja 15 501,33... 22. 8.... 23. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas VSDFV Klaipėdos skyrius... 24. 9.... 25. Nurodo, kad apeliantės 2019 m. balandžio 30 d. balansinis turtas sudarė 25... 26. Teismas... 27. 10.... 28. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320... 29. 11.... 30. CPK 314 straipsniu reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos... 31. 12.... 32. Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė UAB „Pro max LT“... 33. 13.... 34. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia priimti ir pridėti prie bylos... 35. 14.... 36. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog Klaipėdos apygardos... 37. 15.... 38. Bankroto byla bendrovei iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena... 39. 16.... 40. VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „Pro... 41. 17.... 42. Akcentuotina, kad tam, jog išsiaiškinti įmonės realią turtinę padėtį,... 43. 18.... 44. Nors UAB „Pro max LT“ finansiniai duomenys patvirtina, jog bendrovė... 45. 19.... 46. Pirmosios instancijos teismas iš UAB „Pro max LT“ 2019 m. gegužės 10 d.... 47. 20.... 48. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad į 25 063,00 Eur turto vertę... 49. 21.... 50. Pareiškėjas ieškinyje nurodė, jog UAB „Pro max LT“ skola kreditorei... 51. 22.... 52. Apeliantė nuosekliai laikosi pozicijos, kad jos veika yra sezoniška, todėl... 53. 23.... 54. Lietuvos teismų praktikoje yra išaiškinta, kad civilinę bylą dėl bankroto... 55. 24.... 56. Atskirojo skundo dėl pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties,... 57. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 58. Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. gegužės 27 d. nutartį panaikinti.... 59. Atsisakyti kelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Pro...