Byla 2-4537-475/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė,

2sekretoriaujant Ievai Einorytei,

3dalyvaujant ieškovo BUAB „Kaunas Group Trade“ atstovui Mindaugui Savickui, atsakovui A. P.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Kaunas Group Trade“, atstovaujamam UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“, ieškinį atsakovui A. P. dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

5Ieškovas ieškiniu (b.l. 3-7) prašo priteisti iš atsakovo 40.511,00 Lt žalos atlyginimo.

6Ieškinyje ieškovas ir ieškovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad 2013-12-20 Kauno apygardos teismo nutartimi, kuri įsiteisėjo 2013-12-31, ieškovui iškelta bankroto byla, civilinės bylos Nr. B2-2852-324/2013. Bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“. UAB „Kaunas Group Trade“ direktorius A. P., kuris direktoriaus pareigas ėjo nuo įmonės įregistravimo iki bankroto bylos iškėlimo nevykdė LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) 8 str. 1 d. numatytos pareigos, t.y. nesikreipė dėl bankroto bylos ieškovui iškėlimo. Bankroto bylos iškėlimą inicijavo kreditorius UAB „Skolų departamentas“. Kauno apygardos teismas 2013-12-20 nutartimi, iškeldamas ieškovei bankroto bylą, konstatavo, kad iš 2013-11-30 ieškovo finansinės ataskaitos duomenų matyti, kad šios įmonės balanse įrašytas turtas vertas 126,00 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 42.565,00 Lt. Pagal atsakovo įmonės vadovo pateiktą kreditorių sąrašą atsakovės įmonės pradelsti įsipareigojimai sudaro 24.565,00 Lt. Teigia, kad minėti duomenys pagrindžia, jog tokia UAB „Kaunas Group Trade“ būsena atitinka ĮBĮ 2 str. 8 d. reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Tai sudaro pagrindą tenkinti kreditorės ieškinį ir iškelti atsakovės įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 6 str. 1 d., 9 str. 7 d. 1 p.). Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 9 d. bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą už kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose nustatytų pareigų vykdymą. Atitinkamai šių teisinių pareigų nevykdymas, padaręs žalos, sukelia bendrovės vadovo, kaip darbuotojo, materialinę atsakomybę. Atsakovas nesilaikė savo pareigos, numatytos ĮBĮ 8 str. 1 d., kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jei įmonė negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriais, kadangi, jau 2010-12-31 vadovas galėjo ir turėjo suprasti, kad įmonė negali vykdyti savo finansinių prievolių kreditoriams, tačiau jis į teismą nesikreipė, o bankroto bylą UAB „Kaunas Group Trade“ iškelta 2013-12-20, inicijavus kreditoriui UAB „Skolų departamentas“. Įmonės vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonei tapus nemokiai yra imperatyvi. Imperatyvių teisės aktuose nustatytų pareigų bei fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas pripažįstamas neteisėtu neveikimu, kas lemia įmonės vadovo civilinę atsakomybę. Pagal ĮBĮ 2 str. įmonės nemokumas apibūdinamas, kaip įsipareigojimų pradelsimas, kuris viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Nurodė, kad remiantis 2010-12-31 įmonės balanso duomenimis, įmonės turtas sudarė 2.042,00 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos (skolos) kreditorių naudai – 3.667,00 Lt. Atkreipė dėmesį, kad nuo 2010 m. ilgalaikiai įsipareigojimai ir mokėtinos sumos (skolos kreditorių naudai) nuolatinai augo, o įmonė nuo 2010 metų nevykdė jokios veiklos, o tik didino finansinius įsipareigojimus kreditorių naudai, jau būdama nemoki. Akivaizdu, kad nuo 2010 metų įmonės įsipareigojimai kreditoriams (skolos) nuolatinai augo. Įmonė jokios veiklos nevykdė, kadangi pajamų įmonė iš viso negavo. Įmonės sukauptas nuostolis taip pat nuolatinai didėjo. Vadovas matydamas, kad nuostoliai tik didėjo, nevykdė ĮBĮ numatytos pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, dėl to skolos kreditoriams tik didėjo. Pažymėjo, kad UAB „Kaunas Group Trade“ buvo nemoki jau 2010-12-31, nes lyginant pradelstą 3.025,00 Lt įsiskolinimą su 2010-12-31 dienai sudarytu įmonės balansu, įmonė turėjo turto tik 2.042,00 Lt sumai, o pradelstas įsiskolinimas UAB „Finansistas“ naudai buvo – 3.025,00 Lt, ir tai sudarė daugiau kaip pusę į balansą įrašyto turto vertės. Nurodė, kad CK 2.87 str. 7 d. įtvirtina, kad įmonės vadovui nevykdant arba netinkamai vykdant CK 2.87 str. įtvirtintas ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti dėl to juridiniam asmeniui padarytą žalą. Atitinkamai ir ĮBĮ 8 str. 4 d. numato, kad įmonės vadovas, turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, t.y. sprendimą dėl kreipimosi su pareiškimu dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Dėl vadovo pareigos pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padidėja įmonės skola kreditoriams, taip pat atsiranda žala tiek bankrutuojančiai įmonei, tiek ir jos kreditoriams. BUAB „Kaunas Group Trade“ ir jos kreditorių patirta žala pasireiškė tuo, kad atsakovui laiku nesikreipus į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo padidėjo įmonės skolų kreditoriams apimtis (pasyvas) ir taip pablogėjo bendra įmonės turtinė padėtis, o dėl išaugusių įmonės skolų sumažėjo jų kreditorių galimybė gauti savo kreditorinių reikalavimų patenkinimą. Žala dėl įmonės vadovo veiksmų susidarė nuo 2010-12-31 (kuomet įmonė tapo nemoki) iki 2013-12-31 (nutarties iškelti bankroto bylos įsiteisėjimo dienos), iš viso - 40.511,00 Lt.

7Atsakovas atsiliepime (b.l. 41-43) nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti. Atsiliepime ir teismo posėdžio metu nurodė, kad 2010-12-31 įmonės įsipareigojimai, nors ir viršijo pusę į balanso įrašyto turto vertės ir įmonė formaliai atitiko nemokumo sąvoką, tačiau pradelsti įsipareigojimai nebuvo labai dideli. Tokia situacija neprieštarauja protingai verslo rizikai ir geriems verslo standartams. Pažymėjo, jog 2011-01-06 įmonė gavo 28.000,00 Lt paskolą, 2011-01-12, sudarė sutartis dėl verslo plano sudarymo, 2011-01-24 apmokėjo 5.000,00 Lt sąskaitą Apskaitos ir verslo sprendimų biurui už suteiktas paslaugas. Taigi vien iš šių aplinkybių matyti, jog įmonė vykdė savo įsipareigojimus ir būtent 2011 metų pradžioje buvo moki, todėl negalima konstatuoti atsakovo atsakomybės, kadangi jis veikė įmonės interesais (paėmė paskolą, užsakė verslo plano sudarymą), taigi nepažeidė nei fiduciarinių, nei imperatyviuose teisės aktuose nustatytų pareigų. Teigia, kad įmonės vadovo veiksmai turi atitikti protingą verslo riziką ir neprieštarauti geriems verslo standartams. Taigi įmonės administracijos vadovo civilinė atsakomybė grindžiama jo specialiųjų ar fiduciarinių pareigų pažeidimu, o ne vien aplinkybe, kad įmonė negali padengti skolos savo kreditoriams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-496/2013). Mano, kad ieškovo argumentai, jog kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonei tapus nemokiai turėjo 2010-12-31, yra nepagrįsti, nes įmonės vadovo vykdomi veiksmai tuo metu atitiko protingą verslo riziką ir neprieštaravo geriems verslo standartams. Pažymėjo, kad bylose dėl įmonės vadovo žalos atlyginimo ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį. Vien dėl aplinkybės, jog įmonė 2010-12-31 negalėjo padengti savo įsipareigojimų, negalima įmonės vadovo atžvilgiu konstatuoti neteisėto neveikimo ir pripažinti, jog jis savo veiksmais padarė įmonei žalos, kadangi minėtu laikotarpiu įmonės įsipareigojimai nebuvo labai dideli bei veikė įmonės naudai. Mano, jog ieškovas neįrodė, kad 2010-12-31 buvo visos būtinos sąlygos atsakovo civilinei atsakomybei kilti. Taip pat teigia, jog nesiekė pažeisti kreditorių interesų bei veikė atsargiai ir apdairiai, tačiau nepavykus įgyvendinti verslo plano ir įmonei negavus papildomų lėšų, kaip matyti iš 2011-12-31 įmonės balanso, įmonės įsipareigojimai gerokai padidėjo. Tuo metu manė, jog bankroto bylą įmonei iškels kreditoriai, todėl pats nesiėmė veiksmų, tačiau spėjimas nepasitvirtino ir bankroto iškėlimas įmonei užsitęsė. Mano, jog teismas turėtų laikyti, jog atsakovo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo galimai atsirado ne 2010-12-31, tačiau 2011-12-31, kai įmonės įsipareigojimai gerokai išaugo, todėl žalai apskaičiuoti turėtų būti išskirtas periodas nuo 2011-12-31 (kuomet įmonė ne tik formaliai, bet realiai tapo nemoki) iki 2013-12-31 (nutarties iškelti bankroto bylos įsiteisėjimo dienos) – 43.535,00 Lt – 21.893,00 Lt = 21.642,00 Lt. Be to, mano, jog ieškovas piktnaudžiauja ĮBĮ nuostatomis ir siekia visas įmonės skolas išsireikalauti iš įmonės vadovo.

8Ieškinys tenkintinas.

9Teismo posėdžio metu ir iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2013-12-20 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2852-324/2013 iškėlė UAB „Kaunas Group Trade“ bankroto bylą, ieškovo administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ (b.l. 8-9). Kauno apygardos teismas 2013-12-20 nutartis įsiteisėjo 2013-12-31. Ieškovo administratorius tikrindamas kreditorinių reikalavimų susidarymą nustatė, kad atsakovo A. P. vadovavimo UAB „Kaunas Group Trade“ laikotarpiu bendrovei ir jos kreditoriams buvo padaryta 40.511,00 Lt žala, kuri susidarė po 2010-12-31, t.y. atsakovui sužinojus, kad pagal balansą už 2010 m. įmonė yra nemoki ir vadovui atsirado prievolė kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (b.l. 15-17).

10Ieškovo administratorius, nustatęs ieškovui padarytą žalą, ĮBĮ 5 str. 1 d., 8 str. 1 d., 11 str. 3 d. 14 p. bei CK 2.87 str. pagrindu kreipėsi į teismą dėl žalos priteisimo iš atsakovo. Atsakovas nesutinka su ieškinio reikalavimais, motyvuodamas tuo, kad, nors pagal 2010 m. balansą įmonės įsipareigojimai viršijo pusę į balanso įrašyto turto vertės ir UAB „Kaunas Group Trade“ formaliai atitiko nemokumo sąvoką, tačiau pradelsti įsipareigojimai nebuvo labai dideli, todėl atsakovo veiksmai neprieštaravo protingai verslo rizikai ir geriems verslo standartams. Dėl bendrovės administracijos vadovo atsakomybės, kai žala padaryta pažeidžiant pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo

11Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis - grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 d.); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 str. 2 d.); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 str. 3 d.) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (LAT 2009-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009; 2011-05-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228-2011; kt.).

12Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (LAT 2006-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2006-06-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2006). Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 str. ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d.). Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad įmonės vadovo civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustatančius tam tikras tokių asmenų garantijas (LAT 2006-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2011-05-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228-2011). ĮBĮ 8 str. 1 d. nustatyta, kad, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta ĮBĮ 4 str. 4 p., įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę atsakomybę, už neveikimą įmonės nemokumo atveju, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Atsakovas A. P. nuo 2010-06-02 buvo UAB „Kaunas Group Trade“ direktorius (b.l. 12-14). Kauno apygardos teismas 2013-12-02 iškeldamas bankroto bylą UAB „Kaunas Group Trade“ konstatavo (b.l. 8-9), kad iš 2013-11-30 UAB „Kaunas Group Trade“ finansinės ataskaitos duomenų matyti, kad šios įmonės balanse įrašytas turtas vertas 126,00 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 42.565,00 Lt, pagal įmonės vadovo pateiktą kreditorių sąrašą atsakovės įmonės pradelsti įsipareigojimai sudaro 24.565,00 Lt, todėl tokia UAB „Kaunas Group Trade“ būsena atitinka ĮBĮ 2 str. 8 d. reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. (b.l. 8) (CPK 182 str. 2 p.). Iš byloje pateikto ieškovo 2010 metų balanso matyti, kad įmonės turtas sudarė 2.042,00 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos (skolos) kreditorių naudai – 3.667,00 Lt (b.l. 15-17). Ieškovo teiginiai, kad UAB „Kaunas Group Trade“ buvo nemoki jau 2010-12-31 laikytini pagrįstais, nes lyginant pradelstą 3.025,00 Lt įsiskolinimą su 2010-12-31 dienai sudarytu įmonės balansu, įmonė turėjo turto tik 2.042,00 Lt sumai, o pradelstas įsiskolinimas UAB „Finansistas“ naudai buvo – 3.025,00 Lt (b.l. 23-30), ir tai sudarė daugiau kaip pusę į balansą įrašyto turto vertės. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad nemokumas nustatomas įvertinus įmonės atsiskaitymų vykdymą ir jos balanse nurodytą turto ir įsipareigojimų santykį. Jeigu įmonė neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas (LAT 2012-05-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2012; 2012-08-17 nutartis civilinėje byloje 3K-3-393/2012; 2013-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2013). Taip pat, atsakovo veiksmai (2011-01-06 įmonė gavo 28.000,00 Lt paskolą, 2011-01-12, sudarė sutartis dėl verslo plano sudarymo, 2011-01-24 apmokėjo 5.000,00 Lt sąskaitą Apskaitos ir verslo sprendimų biurui už suteiktas paslaugas), kuriais jis teigia vykdęs įmonės veiklą toliau, negali būti laikomi atitinkantys protingai verslo rizikai ir geriems verslo standartam. Pats atsakovas bylos nagrinėjimo metu pripažino, kad nepavykus įgyvendinti verslo plano ir įmonei negavus papildomų lėšų, įmonės įsipareigojimai gerokai padidėjo, manė, jog bankroto bylą įmonei iškels kreditoriai, todėl pats nesiėmė veiksmų, tačiau spėjimas nepasitvirtino ir bankroto iškėlimas įmonei užsitęsė. Pažymėtina, kad iš byloje esančių 2011 ir 2013 metų įmonės balansų matyti, kad per šį laikotarpį įmonės turtas sumažėjo iki 20,00 Lt, o mokėtinos sumos (skolos) kreditorių atžvilgiu išaugo iki 43.536,00 Lt, nuostoliai sudarė 53.516,00 Lt (b.l. 18-22). Iš aukščiau nustatytų aplinkybių darytina išvada, kad atsakovas žinojo apie ieškovo finansinę situaciją, ir būdamas ieškovo vadovu, turėjo imtis teisės aktuose įtvirtintų įmonės vadovo kompetencijai priskirtų veiksmų. Įstatymuose ir kituose teisės aktuose bei bendrovės dokumentuose bendrovės valdymo organams nustatytų pareigų – tiek įtvirtinančių konkrečias funkcijas, tiek fiduciarinių – vykdymas reiškia, kad jos turi būti vykdomos ne tik bendrovės dalyvių – akcininkų – interesais, bet ir atsižvelgiant į bendrovės kreditorių interesus, ypač tada, kai prastėja įmonės finansinė padėtis ir ji turi daug skolinių įsipareigojimų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, pasisakant dėl bendrovės administracijos vadovo pareigų kreditoriams, išaiškinta, kad bendrovės vadovas privalo derinti visų suinteresuotų asmenų, įskaitant ir kreditorius, interesus ir siekti jų pusiausvyros. Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos ir didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams (LAT 2011-03-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2013-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2013), todėl atsakovo teiginiai, jog pradelsti įsipareigojimai 2010-12-31 dienai nebuvo labai dideli ir tokia situacija neprieštaravo protingai verslo rizikai ir geriems verslo standartams, įvertinus 2010 metais ieškovo finansinę situaciją, laikytini nepagrįstais. administratorius, laikytini visiškai nepagrįstais.

13Įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Bendrovės vadovas gali šią prezumpciją paneigti, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra. Atsakovas savo kaltę už ieškovui padarytą žalą neigia, teigdamas, kad jo veiksmai neprieštaravo protingai verslo rizikai ir geriems verslo standartams ir kad įgyvendino verslo planą, tačiau jam nepasisekus įmonės finansinė situacija pablogėjo. Tačiau šie atsakovo motyvai paneigti aukščiau nustatytomis aplinkybėmis. Be to, bylos nagrinėjimo metu atsakovas pateikė ieškovui taikos sutarties pasiūlymą (b.l. 58), kuriuo sutiko atlyginti įmonei padarytą žalą 20.000,00 Lt sumai. Taip pat, teismo nuomone, atsakovo elgesys teismo posėdžių metu, kai buvo žadama sumokėti 20.000,00 Lt sumą, sudaro pagrindą teigti, kad atsakovas pripažino savo veiksmais padaręs žalą UAB „Kaunas Group Trade“.

14Įvertinus visas aukščiau nustatytas aplinkybes, laikytina, kad atsakovas nepaneigė CK 6.248 str. 1 d. įtvirtintos įmonės vadovo kaltės prezumpcijos, o dėl jo neveikimo, kai 2010-12-31 jam tapo žinoma apie ieškovo nemokumą, išaugo kreditoriniai įsipareigojimai.

15Pastebėtina, kad ieškovui bankroto byla buvo iškelta pagal jo kreditoriaus UAB „Skolų departamentas“ ieškinį (b.l. 8). Iš byloje esančios medžiagos, ieškovo administratoriaus paaiškinimų teismo posėdžio metu ir paties atsakovo paaiškinimų darytina išvada, kad UAB „Kaunas Group Trade“ finansinė situacija, t.y. bendrovės nemokumas, buvo žinoma nuo 2010-12-31, kai buvo sudarytas bendrovės balansas. Kadangi atsakovas dėl bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ 8 str. 1 d. pagrindu laiku nesikreipė išaugo ieškovo kreditoriniai įsipareigojimai, kurių nebūtų buvę, jei atsakovas būtų laiku kreipęsis dėl bankroto bylos iškėlimo.

16Dėl žalos dydžio ĮBĮ 8 str. 1 d. nustatyta, kad, Įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Žalos dydžiu ieškovas laiko įmonės kreditorių finansinių reikalavimų dydį, kuris atsirado po 2010-12-31, t.y. atsakovui sužinojus, kad pagal balansą už 2010 m. UAB „Kaunas Group Trade“ yra nemoki ir vadovui atsirado prievolė kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. 2010-12-31 įmonės balanse per vienerius metus mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai buvo 3.667,00 Lt, kurie iki bankroto bylos iškėlimo nutarties įsiteisėjimo dienos (2013-12-31) išaugo iki 43.536,00 Lt (b.l. 15-22). Bankroto administratorius nustatė, kad faktiškai UAB „Kaunas Group Trade“ skoliniai įsipareigojimai 2013-12-31 dienai buvo 3.025,00 Lt (b.l. 30). Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad viso ieškovui padaryta žalos už 40.511,00 Lt (43.536,00 Lt (pradelsti įsipareigojimai 2013-12-31 dienai)-3.025,00 Lt (pradelsti įsipareigojimai 2010-12-31 dienai), todėl laikytina, jog ieškovo prašomos priteisti žalos dydis yra pagrįstas.

17Atsižvelgiant į tai, kad bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog atsakovas yra atsakingas už nuo 2010-12-31 iki 2013-12-31 BUAB „Kaunas Group Trade“ atsiradusią žalą, į tai, kad ieškovo prašoma priteisti žalos suma (40.511,00 Lt) yra pagrįsta įrodymais, atsakovas jokių įrodymų paneigiančių jo atsakomybę už žalos susidarymą arba žalos dydį paneigiančių įrodymų nepateikė, todėl ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai (CK 2.87 str. 7 d., CPK 175 str., 185 str., ĮBĮ 8 str. 4 d.).

18Dėl bylinėjimosi išlaidų

19Iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 1.215,00 Lt žyminio mokesčio, 16,00 Lt išlaidos už procesinių dokumentų siuntimą (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str.).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str., 259 str., 268- 270 str.,

Nutarė

21Ieškinį tenkinti.

22Priteisti iš atsakovo A. P., a.k. ( - ) ieškovui BUAB „Kaunas Group Trade“, į.k. 302518585, 40.511,00 Lt (keturiasdešimt tūkstančių penkis šimtus vienuolika litų, 00 ct) (nuo 2015-01-01 11.732,80 EUR) žalos atlyginimo.

23Priteisti iš atsakovo A. P., a.k. ( - ) valstybei 1.231,00 Lt (vieną tūkstantį du šimtus trisdešimt vieną litą, 00 ct) (nuo 2015-01-01 356,52 EUR) bylinėjimosi išlaidų.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė,... 2. sekretoriaujant Ievai Einorytei,... 3. dalyvaujant ieškovo BUAB „Kaunas Group Trade“ atstovui Mindaugui Savickui,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 5. Ieškovas ieškiniu (b.l. 3-7) prašo priteisti iš atsakovo 40.511,00 Lt... 6. Ieškinyje ieškovas ir ieškovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad... 7. Atsakovas atsiliepime (b.l. 41-43) nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti.... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Teismo posėdžio metu ir iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad Kauno... 10. Ieškovo administratorius, nustatęs ieškovui padarytą žalą, ĮBĮ 5 str. 1... 11. Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis... 12. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė,... 13. Įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.),... 14. Įvertinus visas aukščiau nustatytas aplinkybes, laikytina, kad atsakovas... 15. Pastebėtina, kad ieškovui bankroto byla buvo iškelta pagal jo kreditoriaus... 16. Dėl žalos dydžio ĮBĮ 8 str. 1 d. nustatyta, kad, Įmonės vadovas ar... 17. Atsižvelgiant į tai, kad bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog atsakovas yra... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 19. Iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 1.215,00 Lt... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str., 259... 21. Ieškinį tenkinti.... 22. Priteisti iš atsakovo A. P., a.k. ( - ) ieškovui BUAB „Kaunas Group... 23. Priteisti iš atsakovo A. P., a.k. ( - ) valstybei 1.231,00 Lt (vieną... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...