Byla 2K-545/2010

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus trijų teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Vladislovo Ranonio, Vytauto Piesliako ir pranešėjo Albino Sirvydžio,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo R. B. kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 12 d. nutarties, kuria iš dalies pakeistas Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 26 d. nuosprendis: iš R. B. priteista nukentėjusiajam A. D. 60 000 Lt už neturtinę žalą.

3Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 26 d. nuosprendžiu R. B. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 137 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams trims mėnesiams. Pritaikius BK 75 straipsnį paskirtos bausmės vykdymas R. B. atidėtas dvejiems metams, įpareigojant nuteistąjį per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti nusikaltimu padarytą turtinę žalą ir be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms. Šiuo nuosprendžiu teismas iš R. B. priteisė nukentėjusiajam A. D. 1651,32 Lt už turtinę žalą ir 20 000 Lt už neturtinę žalą.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,

Nustatė

6R. B. pagal BK 137 straipsnio 1 dalį nuteistas už tai, kad 2008 m. rugsėjo 21 d., apie 2.20 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, ( - ), prie prekybos centro kilusio konflikto metu, atstumdamas nuo savęs, neatsargiai ranka sudavė smūgį A. D. į viršutinę kūno dalį, dėl to šis griūdamas atsitrenkė į asfalto dangą. Nusikaltimo metu dėl galvos smegenų sumušimo, kaukolės pamato kaulų lūžio, kraujo išsiliejimo po galvos smegenų minkštaisiais dangalais, galvos smegenų pabrinkimo nukentėjusiajam buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas.

7Kasaciniu skundu R. B., neginčydamas kaltės, veikos kvalifikacijos, paskirtos bausmės ir iš jo priteistos turtinės žalos, prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį. Kasatorius teigia, kad apeliacinės instancijos teismas, padidindamas iš jo nukentėjusiajam priteistiną neturtinę žalą, iš esmės pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatas ir dėl to netinkamai pritaikė įstatymą, reglamentuojantį civilinio ieškinio dėl neturtinės žalos sprendimą. Apeliacinės instancijos teismas neatsižvelgė į visus įstatyme nurodytus neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijus ir pagrindinį dėmesį skyrė tik nukentėjusiojo patirtų sužalojimų vertinimui. Tuo tarpu kolegija netyrė kitų svarbių aplinkybių, reikšmingų neturtinės žalos dydžiui nustatyti, nevertino, kad nukentėjusysis pats išprovokavo kasatoriaus veiksmus, tuo tarpu pagal CK 6.282 straipsnio 1 dalį į tai privalu atsižvelgti. Kolegija neatkreipė dėmesio ir į tai, kad sunkus sveikatos sutrikdymas nukentėjusiajam, kuris įvykio metu neblaivus ir traumuotas, buvo padarytas ne kasatoriaus smūgiu, o nukentėjusiajam griūnant ir pakaušiu atsitrenkiant į asfalto dangą. Be to, kasatorius laiko, kad apeliacinės instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teismų praktikos, jog neatsargaus sveikatos sutrikdymo atveju neturtinės žalos dydis yra apie 30 000 Lt, ir nurodo kasacines nutartis Nr. 2K-132/2007, 2K-492/2006.

8Atsiliepimu į kasacinį skundą prokuroras A. Kuzminskas prašo nuteistojo R. B. kasacinį skundą atmesti. Prokuroro nuomone, kasacinio skundo argumentai yra nepagrįsti, nes apygardos teismas, padidindamas nukentėjusiajam priteistinos neturtinės žalos dydį, įvertino visas bylos aplinkybes ir, skirtingai nei pirmosios instancijos teismas, nurodė išsamesnius motyvus dėl nustatytino neturtinės žalos dydžio, detaliau įvertino neturtinės žalos dydžio skaičiavimo kriterijus. Todėl nėra pagrindo laikyti, kad apeliacinės instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, pažeidė kasaciniame skunde nurodytus teisės aktus. Tenkinti R. B. kasacinį skundą kitais jo nurodomais argumentais, prokuroro nuomone, taip pat nėra pagrindo.

9Kasacinis skundas atmestinas.

10Kasaciniu skundu R. B. neginčija kaltės, veikos kvalifikacijos, paskirtos bausmės ir iš jo priteistos turtinės žalos. Jo teiginiai dėl apeliacinės instancijos teismo išvadų, susijusių su iš jo priteistinos neturtinės žalos dydžio padidinimu, yra atmestini.

11Dėl apeliacinės instancijos teismo sprendimo

12BPK 109 straipsnyje nurodyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. BPK 113 straipsnyje nurodyta, kad civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, įrodinėjamas pagal BPK nuostatas. Tačiau tais atvejais, kai dėl civilinio ieškinio iškyla klausimų, kurių sprendimo BPK nereglamentuoja, taikomos atitinkamos baudžiamojo proceso normoms neprieštaraujančios civilinio proceso normos, taip pat Civilinis kodeksas, kiti teisės aktai.

13Pagal Civilinio kodekso 6.250 straipsnį neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Nustatydamas neturtinės žalos dydį, teismas atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

14Civilinio kodekso nuostatos nenustato atlygintinos neturtinės žalos minimumo ar maksimumo, todėl įvertinti nukentėjusiojo patirtą neturtinę žalą turi teismas vadovaudamasis CK 6.250 straipsnio 2 dalimi, taip pat ir CK 6.282 straipsnyje nurodytais kriterijais.

15Šioje byloje pirmosios instancijos teismas iš R. B. nukentėjusiajam A. D., kuriam buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas, priteisė 20 000 Lt už neturtinę žalą. Apeliacinės instancijos teismas A. D. priteistinos neturtinės žalos dydį padidino iki 60 000 Lt. Kolegija laiko, kad toks apeliacinės instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu ir neprieštarauja įstatymui.

16Apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas pirmosios instancijos teismo išvadas dėl A. D. patirtos neturtinės žalos, pagrįstai nurodė, kad apylinkės teismas, priteisdamas 20 000 Lt, nepakankamai įvertino šiam nukentėjusiajam nusikaltimu padarytą neturtinę žalą. Apeliacinės instancijos teismas išanalizavo ne tik pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes, turinčias reikšmės neturtinės žalos dydžiui, tarp jų – žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, nukentėjusiojo veiksmus, bet ir R. B. padaryto nusikaltimo padarinius, susijusius su šiuo nukentėjusiuoju. Apygardos teismas atsižvelgė į tai, kad A. D. dėl jam padaryto sunkaus sveikatos sutrikdymo neteko 80 procentų darbingumo, ilgą laiką buvo gydomas ligoninėse, gydymas nebaigtas, jam reikalinga kito žmogaus pagalba, dėl padarytų sužalojimų nukentėjusysis negali tęsti mokslų, kokybiškai bendrauti su draugais. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nukentėjusysis yra jauno amžiaus, tačiau dėl padaryto nusikaltimo padarinių negali savarankiškai ir visavertiškai gyventi, drovisi savo išvaizdos, kuri pasikeitė po atliktų galvos operacijų, o iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad, medikų nuomone, dėl patirtų sužalojimų jam ateityje tikslinga apiforminti psichinį neįgalimą, neveiksnumą. Šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas išsamiau netyrė, tuo tarpu neturtinės žalos pasekmes teismas turi įvertinti ne tik įvykusio fakto, bet ir ateities požiūriu, o asmens sužalojimo atveju įvertintinas ne tik sveikatos sutrikdymo sunkumas, bet ir jo pobūdis, trukmė, sveikatos grąžinimo metodų taikymas, pasveikimo galimybė, liekamieji reiškiniai ir kitos aplinkybės. Šias aplinkybes įvertino apeliacinės instancijos teismas. R. B. kasaciniame skunde nurodytose kasacinėse nutartyse yra konstatuotos faktinės aplinkybės, kurios nėra tapačios ar panašios nustatytoms šioje byloje. Baudžiamojoje byloje Nr. 2K-492/2006 asmuo nuteistas už Kelių eismo taisyklių pažeidimą, sukėlusį eismo įvykį, dėl kurio buvo sunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata, o baudžiamojoje byloje Nr. 2K-132/2007 asmuo nuteistas už Medžioklės taisyklių pažeidimą, dėl kurių kitam asmeniui buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas. Dėl to kolegija šioje byloje minėtomis kasacinėmis nutartimis nesiremia.

17Kolegija laiko, kad apeliacinės instancijos teismas racionaliai vadovavosi sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais ir nustatydamas iš R. B. priteistinos neturtinės žalos dydį A. D. CK 6.250 straipsnio nuostatų ir BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimų nepažeidė. Dėl to naikinti apeliacinės instancijos teismo sprendimą dėl A. D. priteistos neturtinės žalos dydžio nėra pagrindo.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19Nuteistojo R. B. kasacinį skundą atmesti.