Byla 2-311-798/2020
Dėl Šiaulių apygardos teismo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens (kreditorės) uždarosios akcinės bendrovės „NT paslaugos“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo

22019 m. gruodžio 13 d. nutarties, kuria atsisakytas priimti suinteresuotos asmens (kreditorės) uždarosios akcinės bendrovės „NT paslaugos“ prašymas dėl atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Eksvelas“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Šiaulių apygardos teismas 2018 m. spalio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-270-440/2019 iškėlė bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB arba BUAB) „Eksvelas“; bankroto administratorium paskyrė M. T.. 2019 m. vasario 8 d. teismo nutartimi BUAB „Eksvelas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Šiaulių apygardos teismo 2019 spalio 31 d. sprendimu pripažinta atsakovės BUAB „Eksvelas“ veiklos pabaiga; patvirtini patikslinti BUAB „Eksvelas“ likę nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai, taip pat trečios eilės kreditorės UAB „NT paslaugos“ 8 196,58 Eur dydžio likęs nepatenkintas finansinis reikalavimas (šis sprendimas neįsiteisėjęs). Suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „NT paslaugos“ kreipėsi į teismą su 2019 m. lapkričio 29 d. prašymu pripažinti UAB „Eksvelas“ bankrotą tyčiniu (civilinė byla Nr. B2-759-440/2019). Paaiškino, kad UAB „NT paslaugos“ yra didžiausia atsakovės kreditorė, pastebėjusi, jog bankroto administratorius 2019 m. vasario 4 d. pirmajam kreditorių susirinkimui nepateikė bendrovės sandorių, sudarytų ne per mažiau kaip 36 mėn. iki bankroto bylos iškėlimo, detalaus sąrašo. UAB „NT paslaugos“ kreipėsi į bankroto administratorių su prašymu pateikti BUAB „Eksvelas“ sandorių, sudarytinų per 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo suvestinę, nurodant jų datą, šalis ir pobūdį; BUAB „Eksvelas“ visų turėtų (turimų) atsiskaitomų sąskaitų išrašų bei kasos knygos, už 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, kopijas. Administratorius pavėluotai pateikė bendrovės sandorių suvestinę, banko sąskaitos išrašo ir kasos knygos kopijas. Gauti dokumentai sudaro pagrindą spręsti, kad yra pagrindas pripažinti UAB „Eksvelas“ bankrotą tyčiniu pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 20 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktus, kadangi automobiliai: „Fiat“ (parduotas R. G.“), „M. C.“ (parduotas G. K.),„Ford Mondeo“ (parduotas J. K.), N. Q.“ (parduotas V. K.), „Ford Tourneo“ (parduotas E. K.) bei dujinė įranga (parduota V. K.) ir administracinės patalpos (parduotos E. K.) perleisti bendrovės direktoriui arba su juo giminystės ryšiais susijusiems asmenims už mažesnes nei likutinės vertes. Turto perleidimo sandoriai buvo nuostolingi bendrovei (sumažinta bendrovės turto vertė) ir nenaudingi kreditoriams (bendrovės galimybės atsiskaityti su kreditoriais sumažėjo).

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

92.

10Šiaulių apygardos teismas 2019 m. gruodžio 13 d. nutartimi atsisakė priimti suinteresuoto asmens (kreditorės) UAB „NT paslaugos“ prašymą dėl atsakovės UAB „Eksvelas“ bankroto pripažinimo tyčiniu, kadangi Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 31 d. sprendimu pripažinta atsakovės BUAB „Eksvelas“ veiklos pabaiga ir bankroto administratorius įpareigotas atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

11III. Atskirojo skundo argumentai

123.

13Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „NT paslaugos“ prašo Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gruodžio 13 nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti UAB „NT paslaugos“ prašymą dėl atsakovės UAB „Eksvelas“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

144.

15Nurodo, kad Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 31 d. sprendimas nėra įsiteisėjęs, dėl to nėra jokio pagrindo teigti, kad visos bankroto procedūros yra pasibaigusios. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo civiline byla Nr. e2-177-553/2019, kurioje skirtingai nei šioje byloje, teismo sprendimas dėl bankrutavusios įmonės veiklos pabaigos buvo įsiteisėjęs. Taip pat civilinėje byloje Nr. e2-177-553/2019 konstatuota, kad pareiškėja, pateikusi prašymą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, turėjo pakankamai daug laiko iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos pateikti teismui prašymą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, tačiau tokia teise nepasinaudojo. Nagrinėjamu atveju kreditorės UAB „NT paslaugos“ finansiniai reikalavimai patvirtinti Šiaulių apygardos 2019 m. rugsėjo 3 d. nutartimi ir apeliantė iš karto ėmėsi aktyvių veiksmų tam, kad išsiaiškinti visas aplinkybes, susijusias su atsakovės valdymo organų veikla iki bankroto bylos iškėlimo. Bankroto administratorius nevykdė pareigos įvertinti bankrutuojančios įmonės sandorius už 36 mėn. laikotarpį iki bylos iškėlimo ir siekė kuo skubiau užbaigti BUAB „Eksvelas“ bankroto procedūras. BUAB „Eksvelas“ bankroto nepripažinus tyčiniu apeliantė praras galimybę išieškoti žalą iš asmenų, dėl kurių kaltės BUAB „Eksvelas“ bankrutavo. Įstatymas nustato, kad tik likvidavus įmonę dėl bankroto, kuris buvo pripažintas tyčiniu, kreditorius gali reikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo asmeniui, dėl kurio veikos kilo tyčinis bankrotas (ĮBĮ 20 straipsnio 5–7 dalys).

16Teismas

konstatuoja:

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Dėl bylos nagrinėjimo ribų

195.

20Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. Dėl atskirojo skundo netenkinimo

216.

22Pagal ĮBĮ (neteko galios 2020 m. sausio 1 d.) 1 straipsnio 2 dalį bankroto procesas tai – teismo arba ne teismo tvarka vykdomų įmonės bankroto procedūrų visuma. Bankroto bylos nagrinėjimo procesas susideda iš kelių etapų, kuriuose yra įgyvendinami tam tikri tikslai. Bankroto bylos nagrinėjimo procese teismas sprendžia ĮBĮ normomis reglamentuotus su bankroto procesu susijusius klausimus: tvirtina kreditorių finansinius reikalavimus, nagrinėja skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, sprendžia dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, įmonės pripažinimo bankrutavusia ir jos likvidavimo ir t. t.. Juos išsprendęs teismas priima nutartis, kuriomis nėra iš esmės išsprendžiama byla dėl ginčo esmės (dėl bankroto bylos pabaigos). Šie veiksmai laikytini bankroto procedūros etapais, bet ne bylos užbaigimu CPK 365 straipsnio prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-129-219/2018). Bankroto byla užbaigiama teismo sprendimu dėl įmonės pabaigos. Bankroto byloje įsiteisėjus teismo sprendimui dėl įmonės pabaigos, per 5 darbo dienas pateikiamas prašymas Juridinių asmenų registrui išregistruoti įmonę ir per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo gavimo dienos įmonė išregistruojama iš jo (ĮBĮ 32 straipsnio 5–6 dalys). Užbaigus bankroto bylą ir įmonę išregistravus iš Juridinių asmenų registro, įmonė pasibaigia (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.95 straipsnio 3 dalis). Nuo šio momento juridinis asmuo nustoja egzistuoti ir praranda CK 2.33 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus juridinio asmens požymius. Išregistravus bankrutavusį juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro, pasibaigia bankroto bylos nagrinėjimas ir tolesni ginčai dėl neegzistuojančios įmonės bankroto procedūrų negali būti inicijuojami (ĮBĮ 32 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2003; 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005). Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 31 d. sprendimas dėl BUAB „Eksvelas“ veiklos pabaigos yra neįsiteisėjęs ir VĮ Registrų centras viešai teikiamais duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis), BUAB „Eksvelas“ nėra išregistruota iš Juridinių asmenų registro, todėl apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliante, jog nėra jokio pagrindo teigti, kad BUAB „Eksvelas“ yra pasibaigusi.

237.

24Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-270-440/2019 BUAB „Eksvelas“ pradinė kreditorė UAB PC „Mandarinas“ pakeista naująją kreditore UAB „NT paslaugos“ su 8 196,58 Eur dydžio finansiniu reikalavimu. Teismo sprendimas dėl atsakovės veiklos pabaigos priimtas 2019 m. spalio 31 d. Apeliantė pateikė teismui 2019 m. lapkričio 29 d. prašymą dėl UAB „Eksvelas“ bankroto pripažinimo tyčiniu (teisme registruotas 2019 m. gruodžio 2 d., dok. Nr. 12434) bei 2019 m. lapkričio 29 d. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 31 d. sprendimo (teisme registruotas 2019 m. gruodžio 2 d., dok. Nr. 12429). Taigi nagrinėjamu atveju susiklostė situacija, kai tą pačią dieną Šiaulių apygardos teismui pateikti prašymas dėl UAB „Eksvelas“ bankroto pripažinimo tyčiniu ir apeliacinis skundas dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 31 d. sprendimo. Lietuvos apeliaciniame teisme civilinėje byloje Nr. 2A-644-241/2020 2020 m. sausio 28 d. 9.00 val. paskirtas nagrinėti suinteresuoto asmens (kreditorės) ,,NT paslaugos“ apeliacinis skundas dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 31 d. sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo. Tuo atveju, jeigu apskųstas sprendimas dėl atsakovės pabaigos bus panaikintas, UAB „NT paslaugos“ galėtų teikti BUAB „Eksvelas“ bankroto bylą nagrinėjančiam teismui prašymą dėl atsakovės BUAB „Eksvelas“ bankroto pripažinimo tyčiniu, kadangi kreditorė pateikė teismui prašymą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu ir tokia teise nusprendė pasinaudoti po to, kai iš bankroto administratorės gavo dokumentus, susijusius su atsakovės vadovo sudarytais galimai nuostolingais bendrovei ir jos kreditoriams ekonomiškais nenaudingais turto perleidimo sandoriais. Kitu atveju, jeigu apeliacinės instancijos teismas skundžiamą sprendimą paliks nepakeistą ir Šiaulių apygardos teismas 2019 spalio 31 d. sprendimas įsiteisės, tolesni ginčai BUAB „Eksvelas“ bankroto byloje, dėl neegzistuojančios bendrovės bankroto procedūrų, negalės būti inicijuojami. Akcentuotina ir tai, jog nei vienu, nei kitu nurodytais atvejais BUAB „Eksvelas“ kreditorė UAB „NT paslaugos“ nepraras galimybės išieškoti žalą iš asmenų, dėl kurių kaltės BUAB „Eksvelas“ bankrutavo. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kreditoriai turi teisę reikšti netiesioginį ieškinį bankrutuojančios įmonės vardu, jei pati bankrutuojanti įmonė (jos administratorius) savo teisės reikalauti žalos atlyginimo neįgyvendintų. Tokiu atveju, patenkinus netiesioginį ieškinį, išreikalautas turtas būtų įskaitomas į skolininko turtą ir naudojamas visų skolininko kreditorių reikalavimams tenkinti (CK 6.68 straipsnio 5 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-130/2011). Tačiau ši pozicija neturi būti aiškinama kaip ribojanti kreditorių teisę pareikšti tiesioginį ieškinį bendrovės vadovams (dalyviams) atskirose bylose pasibaigus bankroto procesui (likvidavus bankrutavusią įmonę) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-19/2012). Lietuvos apeliacinis teismas taip pat yra konstatavęs, kad sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo ir įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro faktas neužkerta kelio kreditoriui teisme įrodinėti bankroto administratoriaus ar kitų asmenų civilinės atsakomybės sąlygas ir prašyti priteisti padarytos žalos atlyginimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-980-186/2015; 2016 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-380-196/2016). Taigi ne tik bendrovės bankrotą pripažinus tyčiniu galima kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

258.

26Atsižvelgęs į aukščiau išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gruodžio 13 d. nutartį palikti nepakeistą (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gruodžio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai