Byla 2-374-723/2013
Dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant Danguolei Dubakienei, dalyvaujant ieškovo atstovei adv. A.O.Svilienei, atsakovo atstovui adv. A.Gasiūnui, trečiojo asmens – Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovei D. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ( - ) Nr. ( - ) ieškinį atsakovui – asociacijai Motoklubas ( - ), tretiesiems asmenims – Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos bei L. B. dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis,

Nustatė

2Ieškovas pateikė ieškinį (b.l. 2-4), kuriame nurodė, kad pagal 2002-04-09 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį Nr. ( - ) ieškovė išsinuomojo iš valstybės ne žemės ūkio paskirties žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), 99 metų laikotarpiui ir įgijo nuomos teisę į šį sklypą, kurį privalo naudoti bendrijos narių bendriems interesams tenkinti, atsižvelgiant į tiesioginę žemės paskirtį - garažams statyti ir eksploatuoti (sutarties 3 punktas). 2010-06-05 įvykęs visuotinis Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ( - ) Nr. ( - ) narių susirinkimas išrinko naują ( - ) A.O.S.. Išrinkus naują ieškovės pirmininkę ir perdavus jai dokumentus, tapo žinoma, kad ankstesnis ( - ) L. B. ieškovės vardu sudarė dvi sutartis, kurios prieštarauja ne tik ieškovės interesams ir jos veiklos tikslams, bet ir imperatyvioms įstatymų nuostatoms. 2010-01-15 buvo sudaryta sutartis Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė suteikė teisę atsakovei valdyti ir naudotis žemės sklypo dalimi 25 metų terminui, tame tarpe statyti joje savo nuožiūra statinius, laikyti transporto priemones, organizuoti renginius ir kt. Taip pat 2010-04-23 buvo sudaryta susijusi Bendradarbiavimo sutartis Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė įsipareigojo suteikti teisę jos teritorijoje važinėtis motociklais bei juos remontuoti. Buvęs ( - )L. B., kaip aktyvus atsakovės asociacijos narys, sudarydamas šias sutartis veikė ne bendrijos interesais, o išskirtinai atsakovės interesais, tai yra sąmoningai leido kilti interesų konfliktui ir sudarė prieštaraujančius bendrijos interesams sandorius, apie ką atsakovė neabejotinai žinojo (CK 2.135 str.).

3Bendrija kreipėsi į prokurorą, prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai padarytų nusikalstamų veikų, tačiau 2012-06-09 nutarimu ikiteisminis tyrimas pakartotinai buvo nutrauktas Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad minėtos tarp ieškovės ir atsakovės sudarytos sutartys pažeidžia imperatyvias įstatymų nuostatas ir ieškovei pasiūlyta kreiptis į teismą dėl minėtų sutarčių pripažinimo negaliojančiomis. Minėtas sutartis ieškovas vertinta kaip valstybinės žemės sklypo dalies subnuomos sutartis, pagal kurias ieškovė perdavė 25 metams atsakovei teisę naudotis ir valdyti dalį išsinuomoto iš valstybės valstybinio žemės sklypo ne pagal tikslinę šio sklypo paskirtį, apibrėžtą nuomos sutartyje. Be to, šios sutartys buvo sudarytos negavus žemės sklypo savininko sutikimo tokiai subnuomai. Prašo pripažinti negaliojančiomis kaip prieštaraujančias imperatyvioms teisės normoms (CK 1.80 str.).Viešųjų juridinių asmenų sudaryti sandoriai, prieštaraujantys jų veiklos tikslams, gali būti pripažįstami negaliojančiais (CK 1.82 str. 2 d.).Tuo tarpu sudarytos sutartys sudaro sąlygas veikti prieš bendrijos interesus, pašaliniams asmenims (atsakovės nariams) naudotis bendrijos turtu ir jos teritorija ne pagal turto ir teritorijos paskirtį. Buvęs ( - )L. B. tokiems sandoriams sudaryti neturėjo bendrijos narių susirinkimo įgalinimų. Sutinkamai su įstatų 27.7 punktu, tik bendrijos narių susirinkimas gali nustatyti disponavimo bendrijos turtu tvarką. Buvęs ( - )L. B. narių susirinkimo leidimo subnuomoti žemės sklypą, leisti atsakovei naudotis bendrijos teritorija, sudaryti sąlygas atsakovės nariams nekliudomai patekti į bendrijos teritoriją ir kt., neturėjo, tai yra sudarydamas ginčijamus sandorius viršijo savo kaip ( - ) įgaliojimus, todėl sudarytus sandorius prašo pripažinti negaliojančiais ir CK 1.92 str. bei CK 2.135 str. 1 d. prasme.

4Taip pat nurodė, jog ieškovė raštu kreipėsi į atsakovę dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir sklypo dalies grąžinimo ieškovei neteismine tvarka, tačiau atsakovė atsisako sandorius pripažinti negaliojančiais susitarimu,baigti savo klubo neteisėtą veiklą ieškovės teritorijoje.Prašo pripažinti 2010-01-15 sudarytą sutartį Nr. ( - )ir 2010-04-23 Bendradarbiavimo sutartį Nr. ( - )negaliojančiomis ir taikyti restituciją - grąžinti ieškovei pagal 2010-01-18 priėmimo-perdavimo aktą perduotą teritoriją; priteisti ieškovei iš atsakovės jos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas motoklubas ( - )nesutikdamas su ieškiniu atsiliepime (b.l. 64-66) nurodė, jog 2010-01-15 sutartis Nr. ( - )ir 2010-04-23 Bendradarbiavimo sutartis Nr. ( - ) buvo sudarytos visiškai pagrįstai ir teisėtai.Ieškovė nepateikė jokių argumentų bei įrodymų, kuo pasireiškia sutarčių tariamas prieštaravimas ieškovės interesams, veiklos tikslams bei įstatams, įrodymų, jog ginčijamos sutartys neatitinka daugumos garažų savininkų interesų. Teigia, kad minėtos sutartys yra naudingos ieškovei bei garažų savininkams, kadangi 2010-01-15 Sutartimi Nr. ( - )asociacija įsipareigojo iš pagrindų sutvarkyti dalį garažų bendrijos teritorijos, t.y. išvežti pietvakarinėje teritorijos dalyje suverstas šiukšles, statybines atliekas, senas padangas, iškirsti krūmus, išlyginti gruntą, pasodinti ne mažiau nei penkiolika ne jaunesnių nei dvejų metų amžiaus eglių arba pušų, prižiūrėti per tvarkomą teritoriją einantį atsarginio išvažiavimo iš GSEB kelią bei papildomai ieškovei mokėti po 100 litų per metus GSEB gerbūviui gerinti. Visus šiuos įsipareigojimus atsakovė įvykdė.Atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovė šių aplinkybių neneigia. Ieškovė taip pat neneigia, kad atsakovė iki šiol kasmet ieškovei moka po 100 litų GSEB gerbūviui gerinti. Atsakovė jai mokamus pinigus pagal Sutartį Nr. ( - )priima. Mano, jog tokiu būdu ieškovė pripažįsta sutarties egzistavimą. Patvirtinusi sandorį šalis netenka teisės jį ginčyti (CK 1.79 str.). Faktą, kad ieškovė patvirtino sandorį, laiko savarankišku pagrindu ieškovės ieškiniui atmesti.Nesutinka su ieškovo argumentu, kad 2010-01-15 sutartis Nr. ( - )bei 2010-04-23 Bendradarbiavimo sutartis Nr. ( - ) laikytinos valstybinės žemės sklypo dalies subnuomos sutartimis. Kadangi atsakovė yra Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ( - ) Nr. ( - ) – narė; jai garažų masyve nuosavybės teise priklauso du garažai-boksai Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), todėl net jei ginčijamos sutartys nebūtų buvusios sudarytos, atsakovė turėtų teisę naudotis bendrijos turtu ir valdoma teritorija. Teigia, kad ginčijamų sutarčių tikslas buvo aptarti abiejų šalių teises ir pareigas siekiant bendrų tikslų, t.y. bendradarbiavimo dėl teritorijos tvarkymo bei priežiūros, saugaus eismo seminarų, akcijų, mokymų rengimo. Šie tikslai atitinka tiek ginčijamų sutarčių, tiek ieškovės įstatų 6.4., 6.5., 6.7. punktų nuostatas.Mano, jog dėl šių priežasčių minėtos sutartys negali būti laikomos subnuomos sutartimis; jos laikytinos bendradarbiavimo sutartimis, ir joms sudaryti nebuvo reikalingas nuomotojo sutikimas.Prašo ieškinį atmesti; priteisti iš ieškovės atsakovės naudai visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

6Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime (b.l. 56-58) paaiškino, kad 2002-04-09 tarp Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ( - ) Nr. ( - ) buvo pasirašyta sutartis Nr. ( - ) „Dėl valstybinės ne žemės ūkio paskirties žemės nuomos“, kuria 99 metams ieškovei buvo išnuomotas kitos paskirties 20 000 m2 žemės sklypas (kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ). Tuometinis ( - ) L. B. su 2009-11-04 prašymu Nr. ( - )kreipėsi į tuometinės Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrių, tačiau leidimas subnuomoti minėtą valstybinės žemės sklypą, išduotas nebuvo. L. B. buvo nurodyta, kokius trūkstamus dokumentus reikėtų pateikti, siekiant gauti leidimą subnuomoti minėtą valstybinės žemės sklypą. Vilniaus rajono skyrius neturi duomenų, kad dėl leidimo subnuomoti būtų kreiptasi pakartotinai.Atkreipė dėmesį į tai, kad valstybinės žemės sklypą arba jo dalį subnuomavęs asmuo neturi teisės šioje žemėje nei statyti naujus, nei rekonstruoti esamus statinius ir įrenginius.Pabrėžė, jog sudarant 2010-01-15 sutartį Nr. ( - ), kuria buvo perduota 25 metams naudotis ir valdyti išsinuomoto iš valstybės valstybinės žemės sklypo dalis, pažeistos imperatyvios teisės aktų normos, todėl vadovaujantis CK 1.80 straipsnio 1 dalimi, minėta sutartis laikytina negaliojančia. Atsakovas turėtų grąžinti ieškovei pagal 2010-01-18 priėmimo - perdavimo aktą perduotą teritoriją, kadangi atsakovui ji perduota pažeidžiant imperatyvias teisės aktų normas.Prašo ieškinio reikalavimus, susijusius su valstybinės žemės sklypu (kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), esančiu ( - ), tenkinti. Kitoje dalyje ieškinį nagrinėti teismo nuožiūra.

7Trečiasis asmuo L. B., nesutikdamas su ieškiniu, atsiliepime (b.l. 61-63) nurodė, kad Bendrijos finansinė padėtis buvo ypač bloga - bendrija skendėjo skolose; nebuvo tvarkoma ir prižiūrima dalis teritorijos, buvo krūvos šiukšlių. Būtent ginčijamų sutarčių sudarymas leido pagerinti situaciją, t.y. atsakovė įsipareigojo sutvarkyti dalį teritorijos, prižiūrėti atsarginį išvažiavimo kelią ir dar kas metus mokėti bendrijai po vieną šimtą litų. Tokiu būdu bendrija sutaupė daugybę pinigų teritorijos išvalymui, sutvarkymui, priežiūrai. Teigia, kad minėtų sutarčių pasirašymas bendrijos interesams nepakenkė, nes visiškai atitiko bendrijos veiklos tikslus ir uždavinius.Teigia, kad sutarčių sudarymas, iš kurių bendrija gavo ir vis dar gauna akivaizdžios naudos, buvo būtinas siekiant pagerinti bendrijos gerbūvį ir finansinę padėtį, tad tokių sutarčių sudarymas visiškai atitinka įstatų 6.2. p..Laiko, jog buvo sudarytos bendradarbiavimo sutarys,kuriomis įgyvendinti ieškovės įstatuose nurodyti tikslai, o ne subnuomos sutartys. Dėl šios priežasties sutarčių sudarymui nebuvo reikalingas nei žemės savininko sutikimas, nei bendrijos narių susirinkimo pritarimas. Bendrijos narių susirinkimo pritarimas yra reikalingas tik nustatant disponavimo bendrijos turtu tvarką (Įstatų 27.7. p.), tuo tarpu ieškovės ginčijamomis sutartimis nebuvo apspręstas disponavimo bendrijos turtu klausimas. Kadangi žemės sklypas ieškovui nepriklauso, mano, kad ieškovas neturi teisės reikšti ieškinį teisme.Teigia, kad jo teisė pasirašyti ieškovo ginčijamas sutartis įtvirtinta ieškovo įstatų 38.9. punkte, o sudarydamas sutartis, kurios atnešė bendrijai naudos, veikė išimtinai bendrijos interesais. Sudarant sutartis atsakovė nebuvo pašalinis asmuo, - atsakovė turėjo turto garažų masyve, buvo bendrijos nariu. Prašo ieškinį atmesti.

8Ieškovas pateikė dubliką (b.l. 69-71), kuriame nesutiko su atsakovo nurodytais argumentais, jog sutartys buvo sudarytos teisėtai ir pagrįstai, yra naudingos bendrijai, nesutiko, jog jos turi būti vertinamos ne kaip subnuomos, o kaip bendradarbiavimo. Teigia, jog atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad ginčijamų sutarčių pagrindu 2010 metais ar vėliau būtų suteikusi bendrijai kokią nors naudą. Savo teritoriją bendrija prižiūrėjo pati savo lėšomis, tame tarpe rūpinosi teritorijos tvarkymu, šiukšlių išvežimu, teritorijos apsauga ir kitkuo. Ieškovė niekada nepripažino, kad atsakovė atliko kokius nors darbus ieškovės naudai ar jos interesams, nes jokių darbų ieškovei atsakovė neatliko. Nurodė, jog kaip tik dėl atsakovės organizuojamų renginių, ieškovė buvo priversta tvarkyti teritoriją papildomai ir patirti papildomas išlaidas teritorijos priežiūrai ir apsaugai. Nesutinka su atsiliepimo teiginiais, kad ieškovė priėmė jai sumokėtus pagal sutartį 100 litų - gavusi šiuos pinigus, ieškovė juos grąžino atsakovei mokėjimo pavedimu.Nurodė, jog aplinkybė, kad atsakovė nuosavybės teise turi du garažus bendrijoje, nesudaro pagrindo jai įgyti kokių nors teisių į bendrijos turtą ir/ar bendrijos valdomą nuomos sutarties pagrindu žemę - ji turi teisę naudotis bendrijos teritorija tik tiek pat ir taip pat kaip ir bet kuris kitas bendrijos narys -tik pagal tiesioginę tikslinę teritorijos ir garažų paskirtį; tai nesudaro pagrindo bendrijos teritorijoje rengti visos asociacijos masinius renginius, važinėtis motociklais, laikyti bendrijos teritorijoje transporto priemones, juolab statyti neteisėtus statinius ir kt. Atsakovė savo turtu ir kaip bendrijos narė bendrijos turtu turi teisę naudotis tik taip, kad nepažeistų kitų narių ir bendrijos teisių ir teisėtų interesų, vadovaujantis bendrais protingumo principais.Įstatų 38 punktas nustato pirmininko kompetenciją, tame tarpe teisę sudaryti sandorius, o tai reiškia, kad ir teisę juos ginčyti. ( - )L. B. buvo išrinktas 2008 metais ir per du jo pirmininkavimo metus garažų bendrijos teritorija pavirto praktiškai motoklubo ( - ) renginių zona, kas neatitiko daugumos bendrijos narių interesų, būtent todėl bendrijos nariai aktyviai ėmė ruoštis 2010 metų susirinkimui ir ieškoti naujų kandidatų ( - )pareigoms. Visi teritorijos tvarkymo darbai buvo atliekami bendrijos lėšomis ir jėgomis.Pažymėjo, kad tik sužinojusi apie sutartis, 2010-08-02 bendrija iš karto išsiuntė atsakovei pranešimą, kuriuo pranešė, kad laiko sutartis negaliojančiomis.

9Atsakovas triplike (b.l. 73-75) nurodė, jog ieškovė nepateikė jokių argumentų bei įrodymų, kuo pasireiškia sutarčių tariamas prieštaravimas ieškovės interesams, veiklos tikslams bei įstatams. Ieškovė taip pat nepateikė jokių įrodymų, jog ginčijamos sutartys neatitinka daugumos garažų savininkų interesų.Nurodė, jog atsakovė jai mokamus pinigus pagal Sutartį Nr. ( - )priima; o šios aplinkybes grindžia 2011-03-16 ir 2012-04-12 mokėjimo nurodymais, iš kurių matyti, kad atsakovė atliko du mokėjimus po 100 Lt pagal 2010-01-15 sutartį Nr. ( - ). Ieškovė grąžino tik dalį atsakovės pagal sutartį sumokėtų lėšų, be to, mano, jog lėšų grąžinimą ieškovė galimai atliko jau ruošdamasi teisminiam bylos nagrinėjimui, todėl toks jos veiksmas nepaneigia sutarties pripažinimo fakto.Nurodė, jog ieškovės teiginiai apie atsakovės organizuojamus renginius nėra pagrįsti jokiomis įrodinėjimo priemonėmis.Dublike ieškovė neneigia ir tos aplinkybės, kad atsakovės narių jėgomis ir lėšomis sutvarkyta ir prižiūrima teritorija gali naudotis visi ieškovės nariai bei garažų savininkai. Sutarties Nr. ( - )ir Bendradarbiavimo sutarties Nr. ( - )tikslas nebuvo sukurti subnuomos santykių.Nesutinka su teiginiu, jog ieškovo pirmininkė turi teisę ginčyti ieškovės sudarytas sutartis, kadangi ieškovė nepateikė įrodymų, kad bendrijos narių yra įpareigota ginčyti sutartis, kurių pagrindu bendrija gauna finansinę naudą. Nesant ieškovės narių pritarimo ginčyti ieškovės sudarytas sutartis, mano ieškovės pirmininkė savarankiškai neturi teisės spręsti bendrijos finansinę padėtį įtakojančių klausimų ir reikšti ieškinį teisme.Prašo ieškinį atmesti;priteisti iš ieškovės atsakovės naudai visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

10Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti, papildomai paaiškino, jog sutartį dėl atliekų tvarkymo nutraukė buvęs ( - ), ją ( - ) išrinko 06-05.Apie subnuomos sutartį sužinojo 07-08, kai L. B. atidavė dokumentus.Susipažinusi išsiuntė atsakovui laišką dėl subnuomos nutraukimo. Nurodė, kad vyko renginiai, buvo triukšmas, šiukšlinimas – kiti nariai nepatenkinti; be to, nėra atsarginio išvažiavimo. Žemė yra nuomojama iš valstybės – 99 metams; žemės paskirtis – garažų statyba. Taip pat nurodė, kad L. B., kuris buvo ( - ) ir klubo ( - )narys, pagamino vartus, juos pastatė teritorijoje ir užrakino, raktų neduoda. Sutartis notariškai neįregistruota. Sutartį sudarė nuslėpęs nuo visuotinio susirinkimo. ( - )turi 5 garažus, o iš viso yra 366 garažai. Atsakovų užimta teritorija nedidelė. Teigia, jog atsakovas turi nugriauti tai, ką pastatė be leidimo (sceną). Panaikinus sutartį ieškovas galės naudotis ta teritorija. Ieškovas pagal nuomos sutartį moka mokesčius už visą teritoriją. ( - )pervestus 100 Lt, ieškovas grąžino. Nurodė, kad asociacijos boksai ne prie ginčo teritorijos.Prašė ieškinį tenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

11Atsakovo atstovas adv. A.Gasiūnas teismo posėdyje palaikė savo kliento poziciją ir paaiškino, jog sutartis buvo sudaryta kitokiems santykiams reguliuoti – teigia, jog tame plote buvo šiukšlynas, ir sutartimi buvo susitarta dėl teritorijos sutvarkymo, šiukšlių išvežimo. Atsakovai savo lėšomis sutvarkė šiukšlyną, taip pat įrengė pavėsinę, vaikų žaidimo aikštelę, lauko tualetą; kadangi tai dalis bendrijos žemės – ja gali naudotis visi bendrijos nariai. Per vartus gali įeiti visi bendrijos nariai. Avarinių vartų raktai buvo pas asociacijos vadovą, policijai tarpininkaujant ieškovai turėjo juos paimti, tačiau neatvyko ir jų nepaėmė. Teigia, jog ieškovų pretenzijos nepagrįstos, - atsakovai leidžia naudotis teritorija visiems nariams. Ginčijamoje sutartyje nuomos mokesčio nėra. Nurodė, kad į teritoriją atvyksta ir asociacijos nariai; buvo nutarta kasmet pervesti po 100 Lt, tačiau vieną mokėjimą ieškovai grąžino. Asociacija yra įsipareigojusi prižiūrėti visą teritoriją. Nurodė, kad asociacijai priklauso 2 garažai, o realiai naudojasi 3 garažais. Subnuomos sutartį vertina kaip susitarimą dėl teritorijos tvarkymo, bendradarbiavimo su bendrija. Kita sutartis net įvardinta bendradarbiavimo sutartimi; ji atitinka kai kuriuos bendrijos įstatų punktus, ir neprieštarauja bendrijos interesams. Tokių sutarčių notariškai tvirtinti nereikia. Dėl statinių – jiems statyti leidimo nereikia; jokių pretenzijų dėl jų iš bendrijos per visą laiką nebuvo; visi tuos statinius matė, todėl laiko, kad susitarimas sudarytas konkliudentiniais veiksmais. Reikalavimai dėl statinių nugriovimo nepareikšti.L. B. buvo ( - ), tačiau tai nesudaro pagrindo teigti, kad jis piktnaudžiavo. Apie 2010-07-23 vykusį renginį atstovas nežino.Pateiktas tik skelbimas, tačiau duomenų, ar vyko renginys negali patvirtinti; duomenų nėra. Sutartis neapsiriboja vienu teritorijos sutvarkymu; atsakovas prižiūri iki šiol teritoriją, privažiavimo kelią. Prašė ieškinį atmesti.

12Trečiojo asmens NTŽ atstovė teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją.Nurodė, jog sutartis savo prasme yra subnuomos sutartis. Atkreipė dėmesį, jog 2009 m. ( - )kreipėsi dėl 6 arų nuomos, tačiau gavo neigiamą atsakymą. Prašė reikalavimus, susijusius su valstybinės žemės sklypu tenkinti, kitoje dalyje ieškinį nagrinėti teismo nuožiūra.

13Ieškinys tenkinamas.

14Reikalavimą dėl niekinio sandorio teisinių pasekmių taikymo gali pareikšti bet kuris suinteresuotas asmuo. Niekinio sandorio teisines pasekmes ir niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja ex officio (savo iniciatyva) (CK 1.78 str. 4 d.). Imperatyvioms teisės normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja (CK 1.80 str. 1 d.). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad teisę pareikšti ieškinį dėl absoliutaus sutarties negaliojimo turi visi asmenys, kurių teises ar teisėtus interesus tokia sutartis pažeidė (CK 6.227 str. 1 d.). Niekinės sutarties faktą ir teisinius padarinius konstatuoja teismas ex officio (savo iniciatyva), o esant suinteresuoto asmens ieškiniui teismas sprendime išsprendžia jo reikalavimą dėl niekinio sandorio padarinių taikymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-540/2009).

15Teismas neturi pagrindo sutikti su atsakovų argumentais,kad ieškovo atstovė negali reikšti ieškinio ir atstovauti bendriją teisme(bendrijos įstatų 38.8 p.).Atsakovo ir trečiojo asmens argumentai šiuo klausimu teisiškai nepagrįsti.

16Kasacinio teismo pabrėžta tai, ,kad taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; kt.). Iš nurodytų sutarčių aiškinimo taisyklių matyti, kad pirmiausia yra įtvirtintas subjektyviojo sutarties aiškinimo metodas, įpareigojantis aiškintis tikruosius šalių ketinimus, o ne vien remtis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (objektyviojo sutarties aiškinimo metodas). Tai tiesiogiai susiję su tuo, kad kiekviena sutartis privalo būti aiškinama sąžiningai. Šie esminiai sutarčių aiškinimo principai (t. y. nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir aiškinti sutartį sąžiningai) lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, tačiau įvertinti ir sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos ir Vokietijos UAB „Autopunktas“ v. UAB „Daivera“, bylos Nr. 3K-3-288/2010; 2010 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Šiaulių miesto savivaldybė v. UAB „ Artapolas“, bylos Nr. 3K-3-323/2010; kt.). Kasacinio teismo praktikoje taip pat pabrėžiama, kad, nors esant lingvistinės sutarties teksto reikšmės ir šalių tikrųjų ketinimų skirtumui, pirmenybę reikia teikti šalių ketinimams, kuriuos šalys, sudarydamos sutartį, turėjo omenyje.

17Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Taigi pagal šią įstatymo normą įrodinėjimo tikslas yra ne tam tikrų aplinkybių tikėtinas buvimas ar nebuvimas, bet teismo ištirtų įrodymų vertinimo suformuotas teismo įsitikinimas.Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,E. G.“ v. UAB ,,Kleta“, bylos Nr. 3K-3-265/2011; 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Gembės statyba“ v. UAB „Filipopolis“, L. Ž., V. Ž., bylos Nr. 3K-3-423/2011; 2011 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Rytų skirstomieji tinklai“ (teisių ir pareigų perėmėjas – AB „LESTO“ v. religinės bendruomenės Meditacijos centras „Ojas“, bylos Nr. 3K-3-415/2011).

182002-04-09 tarp Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ( - )Nr. ( - ) buvo pasirašyta sutartis Nr. ( - ) „Dėl valstybinės ne žemės ūkio paskirties žemės nuomos“, kuria 99 metams ieškovui buvo išnuomotas kitos paskirties 20 000 m2 žemės sklypas (kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ) (1, 2 p.) (b.l. 11). Sutartyje numatyta, kad išnuomojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis ir ūkinės veiklos būdas: kitai paskirčiai (garažams statyti ir eksploatuoti) (3 p.). Nuomininkui numatyta pareiga laiku mokėti žemės nuomos užmokestį Vyriausybės nustatyto dydžio ir tvarka (9 p.).

19Pagal Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ( - )Nr. ( - ) įstatus – bendrija yra ne pelno siekianti organizacija, įgyvendinanti garažų savininkų bendrąsias teises, pareigas, interesus, susijusius su garažų bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka garažams priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, prižiūra ir tvarkymu (įstatų 1 p.). Bendrijos tikslai: - įgyvendinti garažų savininkų teises ir pareigas, rūpintis jų interesų apsauga, sudaryti sutartis, būtinas ar reikalingas garažų savininkų poreikiams tenkinti arba jų teisėms ir teisėtiems interesams įgyvendinti; racionaliai ir efektyviai eksploatuoti garažus, jų bendrą inžinerinę įrangą; organizuoti garažų bendrojo naudojimo objektų priežiūrą ir remontą, rekonstrukciją; racionaliai ir efektyviai valdyti, naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti garažams priskirtą žemės sklypą ir kitą turtą, atstovauti garažų savininkų interesams visose valstybės bei savivaldybių įstaigose bei institucijose, o taip pat santykiuose su trečiaisiais asmenimis bei vykdyti visuomenei naudingą veiklą (organizuoti aplinkos tvarkymo talkas, saugaus eismo seminarus, akcijas, mokymus (įstatų 6.1-6.7 p.) (b.l. 41-46).

20Byloje nustatyta, kad 2010-01-15 Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija ( - )Nr. ( - ), atstovaujama ( - ) L. B. ir asociacija motoklubas ( - ), atstovaujama prezidento R. P., sudarė sutartį Nr. ( - ) (b.l. 5-7), kuria: 1.1.Motoklubas įsipareigojo išvežti Teritorijoje suverstas šiukšles, statybines atliekas, senas padangas, iškirsti krūmus, išlyginti gruntą, pasodinti ne mažiau nei penkiolika ne jaunesnių nei dvejų metų amžiaus eglių arba pušų Teritorijoje, esančioje pietvakarinėje GSEB dalyje, plane pažymėtoje oranžine spalva (toliau- Teritorija), taip pat prižiūrėti per šią Teritoriją einantį atsarginio išvažiavimo iš GSEB kelią, o GSEB suteikti Motoklubui šią Teritoriją valdyti ir naudotis dvidešimt penkių metų terminui. Motoklubas savo nuožiūra kasmet skiria 100,- (vieną šimtą) litų GSEB gerbūviui gerinti. Pagal sutarties 3.1. p., Motoklubas įsipareigojo šios Sutarties 1.1. p. numatytus įsipareigojimus (išvežti šiukšles, statybines atliekas, senas padangas, iškirsti krūmus, išlyginti gruntą, pasodinti ne mažiau nei penkiolika ne jaunesnių nei dvejų metų amžiaus eglių arba pušų Teritorijoje) atlikti ne vėliau kaip per dvejus metus nuo šios sutarties pasirašymo. Motoklubas įsipareigojo šios Sutarties 1.1. p. numatytą įsipareigojimą - prižiūrėti per teritoriją einantį atsarginio išvažiavimo iš GSEB kelią - vykdyti visą šios sutarties galiojimo laiką arba iki tol, kol Motoklubas faktiškai valdys ir naudosis Teritorija (3.2 p.). 3.3 sutarties punktas numatė, kad Motoklubas turi teisę savo nuožiūra valdyti ir naudotis teritorija, įskaitant, bet neapsiribojant statyti statinius, laikyti transporto priemones, įrengti poilsio zonas, organizuoti renginius ir kt. Ieškovas GSEB įsipareigojo sudaryti tinkamas sąlygas Motoklubo teisėms ir pareigoms pagal šią sutartį įgyvendinti; netrukdyti Motoklubui naudotis Teritorija; užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą į Motoklubo patalpas, besiribojančias su Teritorija ar esančias greta jų, savalaikį šiukšlių išvežimą iš likusios GSEB teritorijos, bei bendro naudojimo įvažiavimų/išvažiavimų apšvietimą (4.1 – 4.3 p.). Sutarties 5.2. punktas numatė, jog Motoklubui per dvejus metus po termino, numatyto Sutarties 3.1. p. pasibaigimo, neįvykdžius Sutarties 3.1 p. numatytų įsipareigojimų, GSEB turi teisę pati įvykdyti Sutarties 3.1. p. numatytus įsipareigojimus, o turėtų pagrįstų išlaidų atlyginimo gali reikalauti iš Motoklubo. Pagal 5.3. p. - GSEB nevykdant savo įsipareigojimų, numatytų šios Sutarties 4.1. p. ir 4.2. ir 4.3., GSEB moka Motoklubui 50 Lt baudą už kiekvieną Sutarties pažeidimo atvejį. Tęstiniai pažeidimai, kurie tęsiasi ilgiau nei vieną dieną, laikomi atskirais pažeidimais. 5.4. p. - šalis, kurios iniciatyva yra nutraukiama Sutartis, privalo kitai šaliai atlyginti visas išlaidas, patirtas vykdant šią sutartį, bei nuostolius, patirtus dėl sutarties nutraukimo.

21Prie sutarties pridėtas žemės sklypo planas, kuriame pažymėta teritorija, sutartimi suteikta valdyti bei naudotis atsakovui (b.l. 8).

222010-01-18 Priėmimo-perdavimo aktu (b.l. 9) Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija ( - )Nr. ( - ) perdavė, o asociacija motoklubas ( - )priėmė Teritoriją pagal šalių 2010-01-15 pasirašytą sutartį Nr( - ).

23Ieškovas dėl galimai L. B. padarytų nusikalstamų veikų kreipėsi į Vilniaus rajono apylinkės prokuratūrą (b.l. 12), tame tarpe dėl sutarčių su motoklubu ( - )dėl neatlygintinio naudojimosi bendrijos teritorijos dalimi 25 metams. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus rajono apylinkės prokuratūros ( - ) V. B. nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 183 str. 1 d., 223 str. 1 d., 300 str. 1 d. (b.l. 13-40).Šiame nutarime konstatuojama,kad 2012-06-02 L. B. revizijos komisijai aiškinamajame rašte nurodė,kad sutartis su asociacija motoklubas ( - )nėra sudaryta,tačiau vėliau pateikė 2012-07-08 dvi sutartis.Valstybinės žemės nuomos sutartis pažeidžia CK 6.553 str.1d. ir Žemės įstatymo 9 str.13 d.nuostatas.

24Ieškovas Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija 2010-08-02 Asociacijos motoklubo ( - )R. P. išsiuntė pranešimą dėl 2010-01-15 sutarties bei 2010-04-23 bendradarbiavimo sutarties, kuriuo informavo, kad su asociacija motoklubu ( - )2010-01-15 dieną pasirašydamas sutartį Nr. ( - ), buvęs bendrijos ( - ) L. B. viršijo savo įgaliojimus, t. y. sudarė bendrijai nenaudingą sutartį neturėdamas bendrijos susirinkimo įgaliojimo; mano, kad sudarydami tokio pobūdžio ilgalaikę sutartį, iš buvusio bendrijos pirmininko asociacija privalėjo pareikalauti įgaliojimo. Įvertinus tai, 2010-01-15 sutartis Nr. ( - )laikoma negaliojančia nuo pat jos pasirašymo dienos, atitinkamai šioje sutartyje nustatyti sutartiniai įsipareigojimai nevykdytini. Taip pat rašte pasakyta, kad 2010-04-23 bendradarbiavimo sutartis Nr. ( - ), sudaryta neatsižvelgiant į bendrijos interesus, t.y. sudaryta nesilaikant sutarčių sudarymo reikalavimų bei civilinės teisės principų, todėl, jeigu nebus pakeistos sutarties sąlygos, bendrija šią sutartį laikys j ą negaliojančia nuo sutarties pasirašymo dienos. Rašte pareikštas prašymas per 5 darbo dienas nuo šio rašto gavimo dienos, raštu pateikti patvirtinimą pakeisti šios sutarties sąlygas arba ją nutraukti. Papildomai informuojama, kad iki šios dienos yra susidariusi skola už suvartotą elektros energiją: už 2009 m. - 2300 Lt, kurią privalu padengti iki 2010-09-01; be to, nėra gautos įmokos už 2010 metus. Jeigu susidariusios skolos padengti nurodytais terminais asociacija negali, prašo pateikti jos dengimo grafiką (b.l. 48).

25Advokatė A.Rimienė, atstovaudama Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ( - )Nr. ( - )interesus, Asociacijos motoklubo ( - )vadovui 2012-08-10 išsiuntė pranešimą, kuriame nurodė, Vilniaus rajono apylinkės prokuratūrai atlikus ikiteisminį tyrimą Nr. ( - )dėl galimai nusikalstamų L. B. veikų buvo nustatyta, kad aukščiau nurodytos sutartys ir atitinkamas aktas sudaryti pažeidžiant imperatyvias Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.553 straipsnio 1 dalies ir Žemės įstatymo 9 straipsnio 13 dalies nuostatas, todėl pripažintini negaliojančiais civilinio proceso tvarka, bendrijai pasiūlyta kreiptis į teismą. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir siekiant išvengti bylinėjimosi bei su tuo susijusių abiejų šalių nuostolių, GSEB ( - )Nr. ( - ), šiuo raštu siūlė pasirašyti abipusį susitarimą – patvirtinimą dėl nurodytų dokumentų pripažinimo negaliojančiais; prašė pasirašyti siūlomą susitarimą ir vieną egzempliorių grąžinti bendriją atstovaujančiai advokatei; o jeigu turi kitų siūlymų dėl šio klausimo sureguliavimo, prašė juos pateikti. Informavo, kad negavus atsakymo/siūlymų per 30 dienų terminą, kreipsis į teismą civilinio proceso tvarka dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, kartu prašydami priteisti ir bendrijos patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurios šios kategorijos bylose yra pakankamai didelės (b.l. 49).

26Atsakovas 2012-09-26, atsakydamas į minėtą ieškovo atstovės pareiškimą, nurodė, jog mano, kad minėti sandoriai bendrijos ir motoklubo buvo sudaryti teisėtai, todėl juos pripažinti negaliojančiais nėra jokio pagrindo. Be to, atkreipė dėmesį, jog siūlomame susitarime liko neįvertinta aplinkybė, kad vykdydamas minėtus sandorius motoklubas ( - )patyrė didelių išlaidų teritorijos tvarkymui, gerinimui bei priežiūrai. Pripažinus sandorius negaliojančiais, turėtų būti taikoma restitucija, tai yra, klubui turėtų būti grąžintos visos išlaidos, turėtos teritorijos tvarkymui, pagerinimui ir priežiūrai, o taip pat ir sumos, sumokėtos bendrijai pagal Bendradarbiavimo sutartį. Rašte nurodė, jog dėl aukščiau išdėstytų aplinkybių motoklubas ( - )negali sudaryti siūlomo Susitarimo (b.l. 50).

27Toks atsakovo atsakymas buvusios sutarties kontekste ir esamos atsakovo pozicijos atžvilgiu teismo vertinamas ne kaip bendradarbiavimas,pagrįstas sąžiningumu,abipusių interesų derinimu,o kaip spaudimu ieškovui,nes juo faktiškai grasinama nutraukus sutartį reikšti neaiškios apimties materialines pretenzijas,kai beveik tris metus naudojamasi ieškovo teritorija už 100 litų.Teismas mato,kad atsakovas nėra sąžiningas ieškovo atžvilgiu.

28Motoklubo ( - )prezidentas 2012-06-27 dienai buvo R. N.(b.l.67).Adresas toks pats,kaip ir sutartyje nr. ( - ) (b.l.5)- ( - )Ieškovas taipogi pateikė dokumentus, jog 2010-05-13 tuometinis Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ( - )Nr. ( - ) L. B. UAB „Atliekų tvarkymo tarnybai“ pateikė prašymą nuo gegužės mėnesio neribotam laikui sustabdyti Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutarties vykdymą, išvežti 3 metalinius šiukšlių konteinerius (b.l.87 ). 2010-06-08, 2010-10-13 bendrijos ( - ) O.S. su minėta atliekų tvarkymo įmone pasirašė naujus sutarties priedus, taip pat pateikė įrodymus, jog mokėjo įmonei UAB „Ecoservis“ (b.l.88,89 ).Šie dokumentai paneigia trečiojo asmens paaiškinimus dėl teritorijos tvarkymo.

29Internete skelbimai apie renginius – Vorų klubo lauko scenos atidarymą, taip pat koncertą 2010-09-25 adresu ( - ) (b.l.97,98 ).Skelbimuose yra nurodoma įėjimo į renginį kaina(6 litai),duomenys apie gyvo garso koncertus.Tai paneigia atsakovo atstovo teiginius,kad nėra duomenų apie atsakovo naudojimąsi teritorija ne pagal paskirtį.Teismui akivaizdu,kad atsakovas naudojosi teritorija savo nuožiūra ir savo naudai.Tačiau kokia iš to buvo nauda bendrijai-negalima pagrįstai apibūdinti ir įrodyti.

30Teismas taiko subjektyviojo sutarčių aiškinimo metodą, analizuoja tikruosius šalių ketinimus, jų elgesį po sutarties sudarymo(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „NT Service“ v. SIA „Radio Telecommunication Network“, bylos Nr. 3K-3-231/2008; 2010 m. kovo 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Vakarų krova“ v. UAB „ Litforina“, bylos Nr. 3K-3-107/2010; AT byla Nr.3K-3-357/2012). Civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, kuri reiškia, kad kiekviena sutarties šalis teisiniuose santykiuose privalo elgtis sąžiningai. Sąžiningas elgesys privalomas tiek sudarant sutartį (CK 6.162 straipsnis), tiek aiškinant jos turinį (CK 6.193 straipsnis ir CK 1.5 str.), tiek ją vykdant (CK 6.200 straipsnis).

31Pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisės normą, sandorio negaliojimas yra siejamas su jo prieštaravimu imperatyvioms teisės normoms, t.y. su vienareikšmiškai įstatyme įtvirtintomis nuostatomis, kuriomis siekiama apsaugoti visos visuomenės interesus, viešąją tvarką. Sandorio pripažinimas negaliojančiu šiuo pagrindu yra sutarties laisvės principo išimtis. Privatinėje teisėje dominuoja dispozityvus, bet ne imperatyvus teisinio reguliavimo metodas. Todėl sprendžiant dėl sandorio negaliojimo aptariamu pagrindu, būtina nustatyti, ar yra atitinkamas visuomenės interesas, kuris reikalautų įsikišti į šalių privačius santykius, t.y. ar yra pakankamas pagrindas teigti, kad pamatinis visuomenės interesas reikalauja visuotinai pripažinti tokius sandorius negaliojančiais, nesiejant jo su konkrečiomis šalimis ar konkrečia situacija. Taigi, CK 1.80 straipsnio 1 dalis nustato, kad sandoriai negali prieštarauti imperatyvioms įstatymo normoms. Imperatyvios teisės normos yra privalomos ir jų savo valia sandorio subjektai negali keisti, todėl sandoriai, pažeidžiantys tokias normas, yra niekiniai.

32Kaip matyti iš esamos medžiagos,analizuojant sutarties turinį tiek pažodžiui,tiek lingvistiškai,tiek lyginamuoju aspektu lyginant su CK nuostatomis (CK 6.447str.,6.479str.,6.487str.,6.489str.,6.490str.,6.545str.,6.547str.,6.553str.,6.629str.,6.632str.) ir su galiojančiais teisės aktais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. ( - ),Žemės įstatymo 9 str.), atsakovas L. B. 2010-01-08 formaliai atstovaudamas nuomininką,be bendrijos narių pritarimo(be bendrijos narių susirinkimo sprendimo),kai sprendžiamas klausimas,susijęs su bendrijai priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra(bendrijos įstatų 26p.,27p.,38p.), be nuomuotojo-valstybės institucijos sutikimo ,būdamas kitos sutarties šalies (motoklubo ( - )) nariu,sudarė sutartį,kuria bendrija suteikė motoklubui,ne bendrijos nariui,teisę valdyti ir naudotis 25 metų terminui konkrečia teritorijos dalimi(b.l.8) už tai gaunant kasmet po 100 litų,kai šis mokestis nurodomas ne kaip nuomos mokestis,bet kaip įnašas bendrijos gerbūviui.

33Iš sutarties sąlygų matyti,kad net ir nevykdant sutarties sąlygų,sutartis atsakovui liktų galioti ir jam tai sukeltų tik materialines sankcijas(pagrįstų išlaidų išieškojimas pagal 3.1p. ir 5.2 p.),kurios objektyviai turėjo būti atsakovo vykdomos.Iš to seka,kad sumokėjus pagal vienintelę sąlygą už sutarties nevykdymą-sutartis toliau galioja ir jau po to jokių kitų sankcijų atsakovui nenumatyta,nes jis nuomojamoje teritorijoje gali ja naudotis savo nuožiūra (3.3 p.).Tokios sąlygos nėra ieškovui naudingos ir reikalingos iš esmės,nes prieštarauja bendrijos įstatams.Sąžiningas ieškovo atstovas nenaudingos sutarties neturėtų sudarinėti net ir turint bendrijos narių pritarimą.

34Teismas mato,kad atsakovas po sutarties pasirašymo teritorijoje,kuri net nebuvo formaliai apibūdinta,tik nurodyta jos spalva(priedas prie sutarties),elgėsi joje kaip jos šeimininkas-nuomininkas,padarė pertvarkymus tiek įvažiavime į ją,tiek pačioje teritorijoje,pastatydamas statinius be bendrijos leidimo ar sutikimo(b.l.91,92), ir be bendrijos leidimo ar sutikimo organizavo renginius,net ribojo bendrijos narių patekimą į teritoriją.Tai patvirtina policijos tirta medžiaga(b.l.93,94-95),nes tik po skundo į prokuratūrą atsakovas ėmė tartis su ieškovu dėl raktų nuo įvažiavimo perdavimo.Teismas mato,kad tai yra įrodyta byloje,o atsakovų argumentai tuo aspektu objektyviai paneigti.

35Ieškovas aktyviai siekė nutraukti pasirašytas sutartis,nes jas įvertino,kaip nenaudingas ir prieštaraujančias narių interesams.

36Atsakovas pateikė įrodymus, jog Motoklubas ( - )2012-03-16 bei 2012-04-12 Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai ( - ) Nr. ( - ), pagal 2010-01-15 sutartis S-10-01 pervedė po 100 Lt (b.l. 76-77).Atsakovo atstovas pripažino,kad vienas sumokėjimas buvo gražintas.Atsakovas net pirmus metus iš viso nemokėjo(elgėsi savo nuožiūra) ir sutartyje numatytų 100 litų.

37Teismas,atsižvelgdamas į išdėstytą,konstatuoja,kad 2010-01-08 sutarties dėl dalies bendrijos teritorijos subnuomos su atsakovu L. B. sudaryti negalėjo,nes tai ,visų pirma, prieštaravo CK 6.553 str. ir Žemės įstatymo 9 str. nuostatoms-žemės subnuoma galima tik esant valstybinės žemės savininko sutikimui,kurio nebuvo.Todėl toks sandoris,kuris prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms laikomas negaliojančiu,t.y. jis pripažįstamas niekiniu(CK 1.80 str.1d.).Pripažinus sutartį niekine,taikytina vienašalė restitucija-gražintinas ieškovui pagal 2010-01-18 priėmimo-perdavimo aktą perduotos teritorijos valdymas.

38Taikant restituciją teismas nemato pagrindo gražinti atsakovui-motoklubui jo sumokėtą 100 Lt ieškovui,nes matyti,kad ieškovas po tokio sandorio išskyrus minėtą įmoką negavo jokios objektyvios materialinės naudos,o atsakovas neteisėtai jau daugiau kaip tris metus naudojasi bendrijos teritorija taip,kaip šios teritorijos realusis nuomininkas(ieškovas) neturėjo teisės-pasistyti neleistinus statinius,ką atsakovas padarė.Per tris metus formali nuoma sudarė tik 100 litų.Įrodymų,kad atsakovas suteikė ieškovui kokios realios naudos byloje nėra.Todėl dvišalė restitucija šiuo atveju neatitinka protingumo,teisingumo ir sąžiningumo reikalavimų ir įstatymo prasmės(CK 1.5 str.,6.145str.,6.152 str.).

39Teismas negali nepasisakyti,kad atsakovas L. B.,sudarydamas tokio turinio ir jame esamų įsipareigojimų apimties sandorį viršijo savo įgaliojimus,kaip ( - ),nes be bendrijos narių susirinkimo pritarimo negalėjo sudarinėti tokio sandorio.Teismas atkreipia dėmesį į tai,kad atsakovas L. B. teigia,kad „nesant ieškovės narių pritarimo ginčyti ieškovės sudarytas sutartis, mano ieškovės pirmininkė savarankiškai neturi teisės spręsti bendrijos finansinę padėtį įtakojančių klausimų ir reikšti ieškinį teisme.“Tokiu būdu atsakovas tik patvirtina aukščiau išdėstytą teismo išvadą,bet tuo pačiu pats sau prieštarauja,nes teigia,kad sudarė sutartis vadovaudamasis bendrijos įgaliojimais(bendrijos įstatais) ir interesais.

40Trečia,toks sandoris savo turiniu prieštaravo atstovaujamojo-bendrijos interesams,nes jokios didelės materialinės naudos bendrija negavo ir negauna šiuo metu(atsakovas iš viso nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų išskyrus savo samprotavimus,kuriais teismas neturi pagrindo remtis(CPK 176,177,185str.)).Ieškovas paneigė įrodymais,kad atsakovas-motoklubas sutvarkė šiūkšles arba dėl to turėjo papildomų išlaidų.

41Atsakovai savo sudarytais sandoriais sukūrė bendrijai papildomas pareigas,kurias panaikinti reikalingas ne ikiteisminis ginčo sprendimas,o teisminis bylos nagrinėjimas dėl tik atsakovui naudingų sutarčių,jo pasirinktos pozicijos apie sutarčių aiškinimą.

422010-04-23 tarp šalių buvo sudaryta Bendradarbiavimo sutartis Nr. ( - ) (b.l. 10) bendradarbiavimo vaikų užimtumo, jaunųjų sportininkų ugdymo, visuomeninių renginių organizavimo, motociklų vairavimo mokymo, informacinės sklaidos srityje. Sutartimi bendrija įsipareigojo: 2.1.Sudaryti galimybę vaikams ir jaunimui remontuoti motociklus bei jais važinėtis Bendrijos teritorijoje; Rekomenduoti Vilniaus mieste gyvenančius vaikus ir jaunuolius dalyvauti Klubo vykdomose programose, tokiose, kaip sveikos gyvensenos, sporto propagavimo, laisvalaikio užimtumo, rekreacijos, vaikų vasaros poilsio ir kt.; sudaryti galimybę Klubo nariams nekliudomiems patekti į Bendrijos teritoriją; Bendrijos skelbimų lentoje viešinti Klubo informaciją (Sutarties 2 p.), o klubas įsipareigojo vykdyti vaikų ir jaunimo vaikų vasaros poilsio stovyklas, visuomenės sveikatos, sveikos gyvensenos, sporto propagavimo, laisvalaikio užimtumo programas; mokyti jaunimą saugaus elgesio kelyje, gatvėje, motosporto treniruočių bei varžybų metu, Kelių eismo taisyklių reikalavimų ir kt.; mokyti jaunimą suteikti pirmąją medicinos pagalbą (Sutarties 3 p.). Sutarties 4.1 p. numatyta, kad sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja neribotą laiką.

43Savo esme ši sutartis leido motoklubo nariams netrukdomai patekti į bendrijos teritoriją iš bet kurios bendrijos įvažiavimo vietos,leido vaikams ir jaunimui(nenurodyta kokiam,o tai reiškia visiems) remontuotis ir važinėti visoje be išimties bendrijos teritorijoje.Teismui akivaizdu,kad tokia sutartis turi būti pasirašoma tik bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka(bendrijos įstatų 38.3 p.),nes tai susiję su bendro naudojimo objektų,taip pat priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra,nes tai liečia visų bendrijos narių interesus ir be jų išreikštos valios tokio pobūdžio klausimai neturi būti sprendžiami.Vienasmeninis bendrijos pirmininko sprendimas,atsižvelgiant į bendruosius sąžiningumo,protingumo ir teisingumo principus, neatitinka įstatų 6 punkto nuostatų(6.1p.,6.2p.,6.5p.,6.6p.),nes eiliniam bendrijos nariui tokia sutartis sukelia tik pareigas,bet nesukuria jam naudos ir netenkina jo interesų,kuriuos jis ir taip gali patenkinti be trečiojo asmens-motoklubo ( - ) „bendradarbiavimo“ sutarties.T.y.teismui akivaizdu,kad kiekvienas bendrijos narys gali mokyti savo vaikus saugaus elgesio kelyje,gatvėje,Kelių eismo taisyklių ir suteikti vaikui galimybę užsiimti motosportu,nes tam nėra būtina ar reikalinga neribotą laiką suteikti motoklubo nariams netrukdomai patekti į bendrijos teritoriją iš bet kurios bendrijos įvažiavimo,įėjimo vietos,leisti vaikams ir jaunimui(nenurodyta kokiam,o tai reiškia visiems) remontuotis ir važinėti visoje be išimties bendrijos teritorijoje.

44Savo veiksmais po to,kai ieškovas sužinojo apie sudarytą sandorį,jis rodė,kad šių sutarčių bendrijos nariai niekaip nepatvirtino,nes sudarant sutartis iki 2010-07-08 apie jas jam nebuvo žinoma.Ją vienasmeniškai sudarė dabar jau buvęs bendrijos pirmininkas,kuris buvo atsakovo narys ir matomai aktyvus narys(jo elektroninis paštas-info( - ),b.l.87).Pagal esamus byloje įrodymus,teismas daro išvadą,kad tretysis asmuo neturėjo įgaliojimų ir teisės sudaryti tokias sutartis su atsakovu be bendrijos narių sutikimo.

45Teismas daro išvadą,kad ši sutartis buvo sudaryta priešingai atstovaujamojo interesams ir pagal sutartį atstovaujamajam neturint įgaliojimo pagal bendrijos įstatus tokią sutartį sudaryti,kai tuo pačiu metu sutartį su atsakovu sudarinėjo tam pačiam asmeniui priklausantis(asociacijos motoklubas ( - )) narys,apie ką abi sandorio šalys žinojo,todėl laikytina,kad minėta sutartis sudaryta viršijant L. B. savo,kaip atstovo įgaliojimus,ir taip pat prieštaraujanti atstovaujamojo interesams(CK 1.5 str., 1.92 str.,2.135 str.).Todėl teismas pripažįsta tokią sutartį negaliojančia.

46Iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 500 Lt žyminio mokesčio bei 20,81 Lt pašto išlaidų valstybei (CPK 80,88,93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

47Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88,93,96,176,185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

48Ieškinį tenkinti.

49Pripažinti 2010-01-08 sudarytą sutartį Nr. ( - )tarp Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos( - ) Nr. ( - ) (kodas ( - )) ir Asociacijos Motoklubas ( - )) niekine,t.y. negaliojančia.

50Pripažinti 2010-04-04 sudarytą bendradarbiavimo sutartį Nr. ( - )tarp Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ( - ) Nr. ( - ) (kodas ( - )) ir Asociacijos Motoklubas( - )(kodas ( - )) negaliojančia.

51Atsakovas Asociacija Motoklubas ( - ) (kodas ( - )) įpareigojama gražinti ieškovui Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai( - ) Nr. ( - ) (kodas ( - )) valdymui teritoriją pagal 2010-01-08 sudarytą sutartį Nr. ( - )ir 2010-01-18 priėmimo perdavimo aktą.

52Priteisti iš atsakovo Asociacijos Motoklubas( - ) (kodas ( - )) 500 Lt (penkis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų ieškovui Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai ( - ) Nr. ( - ) (kodas ( - )) ir 20,81 Lt (dvidešimt litų 81 ct) valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

53Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. Ieškovas pateikė ieškinį (b.l. 2-4), kuriame nurodė, kad pagal 2002-04-09... 3. Bendrija kreipėsi į prokurorą, prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą dėl... 4. Taip pat nurodė, jog ieškovė raštu kreipėsi į atsakovę dėl sandorių... 5. Atsakovas motoklubas ( - )nesutikdamas su ieškiniu atsiliepime (b.l. 64-66)... 6. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 7. Trečiasis asmuo L. B., nesutikdamas su ieškiniu, atsiliepime (b.l. 61-63)... 8. Ieškovas pateikė dubliką (b.l. 69-71), kuriame nesutiko su atsakovo... 9. Atsakovas triplike (b.l. 73-75) nurodė, jog ieškovė nepateikė jokių... 10. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti, papildomai... 11. Atsakovo atstovas adv. A.Gasiūnas teismo posėdyje palaikė savo kliento... 12. Trečiojo asmens NTŽ atstovė teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime... 13. Ieškinys tenkinamas.... 14. Reikalavimą dėl niekinio sandorio teisinių pasekmių taikymo gali pareikšti... 15. Teismas neturi pagrindo sutikti su atsakovų argumentais,kad ieškovo atstovė... 16. Kasacinio teismo pabrėžta tai, ,kad taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų... 17. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – teismo... 18. 2002-04-09 tarp Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir Garažų... 19. Pagal Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ( - )Nr. ( - ) įstatus –... 20. Byloje nustatyta, kad 2010-01-15 Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (... 21. Prie sutarties pridėtas žemės sklypo planas, kuriame pažymėta teritorija,... 22. 2010-01-18 Priėmimo-perdavimo aktu (b.l. 9) Garažų statybos ir eksploatavimo... 23. Ieškovas dėl galimai L. B. padarytų nusikalstamų veikų kreipėsi į... 24. Ieškovas Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija 2010-08-02 Asociacijos... 25. Advokatė A.Rimienė, atstovaudama Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos... 26. Atsakovas 2012-09-26, atsakydamas į minėtą ieškovo atstovės pareiškimą,... 27. Toks atsakovo atsakymas buvusios sutarties kontekste ir esamos atsakovo... 28. Motoklubo ( - )prezidentas 2012-06-27 dienai buvo R. N.(b.l.67).Adresas toks... 29. Internete skelbimai apie renginius – Vorų klubo lauko scenos atidarymą,... 30. Teismas taiko subjektyviojo sutarčių aiškinimo metodą, analizuoja... 31. Pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisės normą, sandorio... 32. Kaip matyti iš esamos medžiagos,analizuojant sutarties turinį tiek... 33. Iš sutarties sąlygų matyti,kad net ir nevykdant sutarties sąlygų,sutartis... 34. Teismas mato,kad atsakovas po sutarties pasirašymo teritorijoje,kuri net... 35. Ieškovas aktyviai siekė nutraukti pasirašytas sutartis,nes jas... 36. Atsakovas pateikė įrodymus, jog Motoklubas ( - )2012-03-16 bei 2012-04-12... 37. Teismas,atsižvelgdamas į išdėstytą,konstatuoja,kad 2010-01-08 sutarties... 38. Taikant restituciją teismas nemato pagrindo gražinti atsakovui-motoklubui jo... 39. Teismas negali nepasisakyti,kad atsakovas L. B.,sudarydamas tokio turinio ir... 40. Trečia,toks sandoris savo turiniu prieštaravo atstovaujamojo-bendrijos... 41. Atsakovai savo sudarytais sandoriais sukūrė bendrijai papildomas... 42. 2010-04-23 tarp šalių buvo sudaryta Bendradarbiavimo sutartis Nr. ( - ) (b.l.... 43. Savo esme ši sutartis leido motoklubo nariams netrukdomai patekti į bendrijos... 44. Savo veiksmais po to,kai ieškovas sužinojo apie sudarytą sandorį,jis... 45. Teismas daro išvadą,kad ši sutartis buvo sudaryta priešingai atstovaujamojo... 46. Iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 500 Lt žyminio... 47. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88,93,96,176,185, 259, 263-270 str.,... 48. Ieškinį tenkinti.... 49. Pripažinti 2010-01-08 sudarytą sutartį Nr. ( - )tarp Garažų statybos ir... 50. Pripažinti 2010-04-04 sudarytą bendradarbiavimo sutartį Nr. ( - )tarp... 51. Atsakovas Asociacija Motoklubas ( - ) (kodas ( - )) įpareigojama gražinti... 52. Priteisti iš atsakovo Asociacijos Motoklubas( - ) (kodas ( - )) 500 Lt (penkis... 53. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...