Byla 2-1777-370/2017
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1507-613/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Pajūrio mėsinė“ direktoriaus A. P. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 25 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1507-613/2017,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. 2017 m. liepos 20 d. Klaipėdos apygardos teisme buvo gautas UAB „Pajūrio mėsinė“ direktoriaus A. P. pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Pajūrio mėsinė“, kuriame prašė: 1) iškelti UAB „Pajūrio mėsinė“ restruktūrizavimo bylą; 2) restruktūrizavimo administratore paskirti L. B.; 3) patvirtinti atlyginimą paskirtam restruktūrizavimo administratoriui restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu 1 000 Eur/mėn. plius PVM; 4) nustatyti, jog bendrovė turi teisę naudoti 1 736 000 Eur per mėnesį didžiausią lėšų sumą bendrovės einamosioms įmokoms mokėti; 5) iki nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją iškelti įsiteisėjimo dienos pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti UAB „Pajūrio mėsinė“ turto (lėšų) realizavimą ir (ar) išieškojimą bei paskirstymą pagal teismų ar kitų institucijų sprendimus ir pagal juos išduotus vykdomuosius dokumentus ar nurodymus dėl lėšų nuskaitymo; 6) pareiškimo priedus Nr. 5, Nr. 7, Nr. 13, Nr.15, Nr. 19, Nr. 20, Nr. 21, taip pat užklijuotame voke tik teismui pateiktus dokumentus pripažinti nevieša bylos medžiaga ir neteikti nurodytų duomenų susipažinti ir kopijuoti bylos dalyviams ar su byla susipažįstantiems asmenims; 7) nustatyti, kad iš šių įmonės sąskaitų gali būti mokami visi įmonės ūkinei komercinei veiklai reikalingi mokėjimai ir įmokos, įskaitant ir privalomąsias įmokas, neatsižvelgiant į tai, kad sąskaitos yra areštuotos ar joms taikomi kiti disponavimo apribojimai: a) ( - ), AB SEB bankas; b) ( - ), AB DNB bankas; c) ( - ), AB Šiaulių bankas; d) ( - ), AB Šiaulių bankas, e) ( - ), AB Šiaulių bankas, f) ( - ), AB Šiaulių bankas, g) ( - ), Danske Bank A/S Lietuvos filialas, e) ( - ), „Swedbank“, AB.
 2. 2017 m. liepos 25 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi pareiškėjui buvo nustatytas terminas procesinio dokumento trūkumams pašalinti.
 3. 2017 m. liepos 26 d. Klaipėdos apygardos teisme gautas ieškovo pareiškimas, jame pateikti patvirtinti dokumentai.
 4. 2017 m. liepos 28 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi pareiškėjas buvo įpareigotas pakartotinai pašalinti pareiškimo trūkumus. Nutartyje buvo nurodyta, kad naujai pateikti dokumentai neatitinka tų dokumentų, kurie buvo pateikti kartu su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Teismas nurodė, jog neaišku, kuriais dokumentais teismas turi vadovautis (pirminiais ar naujai pateiktais), todėl nustatė terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti.
 5. 2017 m. rugpjūčio 8 d. Klaipėdos apygardos teisme gautas pareiškėjo rašytinis paaiškinimas su priedais, kuriuos prašė pridėti prie bylos ir nurodė, jog pašalino nutartyje nurodytus trūkumus.
 6. 2017 m. rugpjūčio 11 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi pareiškėjui buvo pratęstas

  42017 m. liepos 28 d. nutarties dalies dėl įrodymų pateikimo įvykdymo terminas iki

  52017 m. rugpjūčio 21 d., t. y. pateikti duomenis, kokios apimties informacija yra suteikta kreditoriams (paruošta susipažinti) 2017 m. liepos 20 d. išsiunčiant jiems pranešimus, nurodyti, kokiame akcininkų susirinkime patvirtintus įmonės restruktūrizavimo metmenys pareiškėjas pateikė teismui ir priėmė sprendimą įmonę restruktūrizuoti bei apie kokios dienos sprendimą registruotais laiškais pranešė įstatyme nurodytiems asmenims (pateikti pažymą iš pašto įstaigos kelintą valandą buvo išsiųsti priede Nr. 14 nurodyti registruoti laiškai). Teismas taip pat įpareigojo UAB ,,Pajūrio mėsinė“ direktorių A. P. pateikti įrodymus dėl naujų aplinkybių, t. y. įmonės finansinių rodiklių esminių pasikeitimų restruktūrizavimo plano metmenyse nei buvo jau išnagrinėtoje byloje Nr. B2-514-777/2017 iki 2017 m. rugpjūčio 21 d.

 7. 2017 m. rugpjūčio 21 d. Klaipėdos apygardos teisme gauti pareiškėjo paaiškinimai su priedais.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškimą iškelti atsakovei UAB „Pajūrio mėsinė“ restruktūrizavimo bylą.
 2. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pareiškėjas, kreipdamasis su prašymu iškelti restruktūrizavimo bylą, privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kokios apimties informacija yra suteikta kreditoriams ir kitoms institucijoms, t. y. kuo ji skiriasi nuo informacijos ką tik išnagrinėtoje byloje, kurioje, kreditoriams nepritarus, buvo nutrauktas restruktūrizavimo procesas. Ši nutarties dalis pareiškimo kontekste yra neįvykdyta, nes iš pranešimų turinio nustatyta, jog pareiškėjas nesiuntė kiekvienam kreditoriui dokumentų, nurodytų Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte, o tik 2017 m. liepos 20 d., t. y., tą pačią kreipimosi į teismą dieną parengė pranešimą kreditoriams, nurodydamas apie galimybę susipažinti su įstatyme nurodytais dokumentais įmonėje.
 3. Pirmosios instancijos teismas Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatė, kad 2017 m. liepos 20 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi civilinėje byloje

  6Nr. 2-1188-330/2017 buvo atmestas UAB „Pajūrio mėsinė“ atskirasis skundas dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutarties dalies, kuria buvo nutarta nutraukti

  7UAB „Pajūrio mėsinė“ restruktūrizavimo bylą. Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje buvo konstatuota, kad atsakovė (UAB „Pajūrio mėsinė“) neturi realios galimybės pateikti teismui restruktūrizavimo plano projektą, nes jam kreditoriai nepritarė. ĮRĮ nuostatos nedraudžia, esant poreikiui, bei ĮRĮ numatytoms sąlygoms, pakartotinai kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Tačiau teismas nurodė, kad tokiu atveju ieškovui kyla pareiga įrodyti naujų, anksčiau nagrinėjant tokio pobūdžio pareiškimą nebuvusių, esminių aplinkybių, teikiančių pagrindą daryti kitokias išvadas nei teismo anksčiau padarytos (t. y. pagrįsti naują ieškinio pagrindą). Priešingu atveju, pakeitus tik neesminius duomenis apie įmonę (o jie gali pasikeisti per labai trumpą laiką, pavyzdžiui finansinių rodiklių neesminis pasikeitimas dėl einamosios įmonės veiklos ir pan.), restruktūrizavimo plano metmenis, būtų sudarytos galimybės neribotą kiekį kartų inicijuoti restruktūrizavimo bylos iškėlimą inter alia ir turint tikslą išvengti bankroto bylos iškėlimo nemokioms įmonėms.

 4. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad rašytinė bylos medžiaga patvirtina, jog pareiškimas vertintinas kaip iš esmės tapatus ankstesniam pareiškimui, išnagrinėtam Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-514-777/2017 (CPK 185 straipsnis). Teismo vertinimu, jokių įrodymų, kad situacija šiuo metu yra pasikeitusi ir 2/3 bendrovės kreditorių pritaria bendrovės restruktūrizavimo procesui pareiškėjas nepateikė (ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalis), todėl darė išvadą, kad parengti restruktūrizavimo plano metmenys neatitinka jų įgyvendinimo realumo kriterijų (CPK 185 straipsnis).
 1. Atskirojo skundo argumentai
 1. Pareiškėjas UAB „Pajūrio mėsinė“ direktorius A. P. atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 25 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti 2017 m. liepos 20 d. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, laikant, kad pareiškimas priimtas nuo jo gavimo dienos Klaipėdos apygardos teisme, o tuo atveju jeigu pareiškimo priėmimo klausimas negalėtų būti išspręstas apeliacinės instancijos teisme – grąžinti pareiškimo priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo Klaipėdos apygardos teismui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismo nurodytos aplinkybės dėl netinkamo pranešimo kreditoriams neatitinka susiklosčiusios praktikos ir prieštarauja objektyvumo bei vienodumo principams.
  2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad pareiškimas grindžiamas analogiškomis, nurodytoms kitoje byloje, aplinkybėmis. Pareiškimas, kurį teismas atsisakė priimti, grindžiamas naujais įrodymais bei aplinkybėmis, kurių nagrinėjant civilinę bylą Nr. B2-514-777/2017 nebuvo. Įmonės padėtis šiuo metu yra pakitusi. Su pareiškimu pateiktas restruktūrizavimo planas nebuvo įvertintas. Restruktūrizavimo byla nutraukta konstatavus, kad restruktūrizavimo plano projektas nebuvo laiku pateiktas tvirtinti teismui.
  3. Pateikti duomenys patvirtina, kad įmonė derasi su strateginiu investuotu, kuris planuoja įsigyti kontrolinį akcijų paketą ar jo dalį ir perfinansuoti įmonės turimus įsiskolinimus didžiausiems kreditoriams arba išpirkti reikalavimo teises. Sutartis su strateginiu investuotoju buvo sudaryta 2017 m. rugpjūčio 1 d. Naujame pareiškime pateikta išsamesnė informacija, įmonė optimizavo savo veiklą ir pateikti duomenys patvirtina, kad įmonės padėtis gerėja. Be to, dalis įmonės kreditorių palaiko restruktūrizavimo galimybę. Pareiškėjas toliau taip pat nurodo tuos pačius duomenis ir argumentus, kaip ir pareiškime pirmosios instancijos teismui.
  4. Nėra įstatyme numatytų pagrindų atsisakyti iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą. Restruktūrizavimo plano metmenys atitinka įstatymo reikalavimus, apie pradėtą restruktūrizavimo procesą informuoti visi kreditoriai, sudarytos sąlygos susipažinti su restruktūrizavimo plano metmenimis ir bendrovės akcininkų sprendimu.

8Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

9Dėl naujų įrodymų pridėjimo prie bylos

 1. Vadovaujantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Lietuvos apeliaciniam teismui pareiškėjas 2017 m. spalio 26 d. pateikė naujus įrodymus – 2017 m. rugsėjo 1 d. pasiūlymo kopiją, 2017 m. rugsėjo 26 d. pasiūlymo kopiją, 2017 m. rugsėjo 13 d. nutarties Nr. e2-10090-1031/2017 kopiją, 2017 m. rugsėjo 22 d. rašto Nr. (9.9) I-5905 kopiją, 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. ĮAS-2-11 kopiją,

  102017 m. rugsėjo 25 d. sutarties Nr. AD-38 kopiją, 2017 m. rugsėjo 27 d. nutarties

  11Nr. B2-1504-613/2017 kopiją, 2017 m. rugsėjo 29 d. prašymo Nr. P17-09/29-01 kopiją. Šie duomenys, pareiškėjo vertinimu, yra reikalingi teisingam ir visapusiškam bylos išnagrinėjimui. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą, taip pat į pateiktų dokumentų ryšį su byloje sprendžiamu klausimu, juos priima ir vertina kartu su kitais byloje esančiais įrodymais (CPK 180, 314 straipsniai).

 2. Teismas, įvertinęs kartu su atskiruoju skundu pateiktus rašytinius įrodymus, jų priėmimo klausimo pagal CPK 314 straipsnį nesprendžia, nes jie buvo pateikti pirmosios instancijos teismui ir priėmus skundžiamą nutartį grąžinti pareiškėjui, todėl sudaro šios bylos duomenis.
 3. Pareiškėjas prašo pripažinti dalį pateiktų priedų nevieša bylos medžiaga. CPK 10 straipsnio

  122 dalis numato, jog klausimai dėl bylos medžiagos ar jos dalies pripažinimo nevieša sprendžiami viešame teismo posėdyje priimant sprendimą ar procesą užbaigiančia nutartimi. Teismo nutartis, kuria atmestas prašymas bylos medžiagą ar jos dalį pripažinti nevieša gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Apeliacinės instancijos teismas šio klausimo nesprendžia, nes atsižvelgiant į bylos stadiją (pareiškimo priėmimas), nagrinėjamas tik pareiškimo priėmimo klausimas, todėl nėra pagrindo tenkinti šį prašymą (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo

  132017 m. kovo 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-4-943/2017).

14Dėl pareiškimo tapatumo

 1. Remiantis CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punktu, teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, t. y. kai įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra išspręstas tapatus ieškinys. Minėtos normos tikslas – išvengti pakartotinio to paties ginčo nagrinėjimo teisme ir kelių teismo sprendimų dėl to paties reikalavimo priėmimo. Iškėlus bylą teisme pripažįstama, kad teise pareikšti ieškinį jau pasinaudota, todėl vėliau reikšti dar vieną tapatų ieškinį neleidžiama. Vadovaujantis minėta teisės norma ir kasacinio teismo išaiškinimais, tapačiais ieškiniai gali būti pripažinti tais atvejais, kai sutampa trys elementai – šalys, ieškinio dalykas ir faktinis ieškinio pagrindas. Siekiant nustatyti, ar pateikti ieškiniai yra tapatūs, būtina įvertinti nurodytus elementus.
 2. Sprendžiant dėl ieškinio dalyko (ieškinio dalykas – ieškovo reikalavimas, kurį šis pareiškia atsakovui (CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punktas) tapatumo būtina įvertinti reikalavimų turinį. Kasacinis teismas savo praktikoje yra ne kartą aiškinęs, kad, nustatant, ar dviejų ieškinių dalykai sutampa, svarbu ne tiek reikalavimų lingvistinės formuluotės, kiek ginčo materialusis santykis, esantis teisminio nagrinėjimo objektu, ir gynybos būdas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-494/2010). Ieškinio pagrindą sudaro faktinio pobūdžio aplinkybės, kuriomis grindžiamas ieškovo reikalavimas (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Ieškinio pagrindas pripažįstamas tapačiu, kai ieškinys grindžiamas tais pačiais juridiniais faktais.
 3. Vertinant šioje byloje kilusį ginčą dėl pareiškėjo pateiktų pareiškimų tapatumo, atkreipiamas dėmesys, jog ginčas kilo byloje, kurioje keliamas restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo klausimas, todėl pareiškimų tapatumas turi būti vertinamas atsižvelgiant į šių bylų nagrinėjimo specifiką. Restruktūrizavimo proceso paskirtis ir tikslas – išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri turi laikinų finansinių sunkumų, veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto. Be to, įmonės restruktūrizavimo tikslų pasiekimą, be kita ko, lemia laiku pradėtas restruktūrizavimo procesas. Įmonė ir jos kreditoriai, siekdami savo interesų apsaugos, turi veikti sąžiningai ir bendradarbiauti, tiek sprendžiant dėl įmonės restruktūrizavimo proceso inicijavimo, tiek vykstant šiam procesui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

  152010 m. balandžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-197/2010).

 4. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pirmosios instancijos teismo nurodytus pagrindus atsisakyti priimti pareiškimą, iš esmės su jais sutinka. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, teismas pripažino, kad byloje nėra duomenų, kokią naują informaciją apie įmonės finansinius rodiklius išsiuntė pareiškėjas kreditoriams, t. y. ar tai buvo padaryta iki visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, ar po jo. Teismas, įvertinęs bylos duomenis, taip pat sprendė, kad pareiškime nenurodyta jokių naujų esminių aplinkybių, kurių nebuvo nagrinėjant civilinę bylą Nr. B2-514-777/2017.
 5. Apeliantas nurodo, kad teismo nurodytos aplinkybės dėl netinkamo pranešimo kreditoriams neatitinka susiklosčiusios praktikos ir prieštarauja objektyvumo bei vienodumo principams, tačiau apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad nagrinėjamu atveju pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos pateikimas taip pat kelia pagrįstų abejonių. Kaip nurodė ir pirmosios instancijos teismas, 2017 m. liepos 20 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi civilinėje byloje

  16Nr. 2-1188-330/2017 buvo atmestas UAB „Pajūrio mėsinė“ atskirasis skundas dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutarties dalies, kuria buvo nutarta nutraukti

  17UAB „Pajūrio mėsinė“ restruktūrizavimo bylą, ši nutartis paskelbta 16.00 val., nutartis išsiųsta

  18UAB „Pajūrio mėsinė“ atstovui advokatui V. Š. per Elektroninių paslaugų portalą (EPP) 2017 m. liepos 21 d. Šioje byloje iš 2017 m. liepos 20 d. akcininkų neeilinio susirinkimo protokolo nustatyta, jog jis prasidėjo 16 val. ir susirinkimas baigėsi 16.25 val. (po laiko patikslinimo). Atsižvelgiant į pareiškimo pateikimo aplinkybes, t. y. kad visuotinis akcininkų susirinkimo sprendimas dėl metmenų tvirtinimo ir kreipimosi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos buvo priimtas 2017 m. liepos 20 d. 16.25 val., o į teismą pasikreipta turėjo būti iki darbo dienos pabaigos (17 val.), taigi, pareiškėjas turėjo ne daugiau kaip 35 minutes perduoti visiems kreditoriams informaciją ir pateikti pareiškimą teismui. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pirminis pareiškimas visiškai neatitiko CPK reikalavimų – buvo pateiktos tik nepatvirtintos kopijos, įskaitant ir pareiškimo. Priešingai, nei akcentuoja apeliantas, pirmosios instancijos teismas abejones šiuo atveju kėlė ne tiek dėl pranešimo būdo, o dėl pranešimo laiko, t. y. ar kreditoriams buvo iš tiesų pranešta tik po visuotinio akcininkų susirinkimo. Duomenų, kurie patvirtintų ar paneigtų teismo nurodytas abejones, apeliantas nepateikė nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui.

 6. Apeliacinės instancijos teismas pabrėžia, kad įvertinus pareiškime nurodytas faktines aplinkybes ir jo priedus, taip pat atskirajame skunde nurodytus nesutikimo motyvus bei pateiktus naujus įrodymus, matyti, kad didžioji dalis pareiškėjo nurodytų reikšmingai pasikeitusių aplinkybių, dėl kurių pareiškimai, jo nuomone, yra netapatūs, neįtrauktos į metmenis – strateginis investuotojas, ieškinys AB Šiaulių bankui, mokėjimų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai nauja tvarka, prašymai Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
 7. Kaip minėta, sprendžiant klausimą dėl restruktūrizavimo bylos bendrovei iškėlimo (atsisakymo ją kelti), turi būti vertinama, ar pareiškėjas įvykdė ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytus reikalavimus. ĮRĮ 5 straipsnis apibrėžia, kad teismui turi būti pateikiami įstatyme numatytus reikalavimus atitinkantys restruktūrizavimo plano metmenys, patvirtinti įmonės dalyvių susirinkimo, savininko, valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas atliekančios institucijos. Pažymėtina, kad restruktūrizavimo plano metmenyse įmonės esamos būklės trumpas apibūdinimas turi padėti atskleisti įmonės finansinių sunkumų priežastis bei sunkumų pobūdį, o būsimos būklės aprašymas susijęs su galimybe preliminariai įvertinti restruktūrizavimo proceso realumą bei restruktūrizavimo sėkmę. Tai reiškia, kad restruktūrizavimo plano metmenis galima apibūdinti kaip tam tikras restruktūrizavimo plano gaires, kuriomis remiantis vėliau restruktūrizavimo plane detalizuojami atskiri rodikliai (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012).
 8. Šiuo atveju, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo išsamiau vertinti naujas pateikiamas aplinkybes, su kuriomis pareiškėjas sieja pareiškimų netapatumus, nes jos nebuvo patvirtintos akcininkų susirinkimo, o pareiškimas (jo patikslinimai) ir kiti nauji duomenys negali tapti de facto metmenimis, nes įstatymas nustato jiems apibrėžtus reikalavimus dėl patvirtinimo ir pranešimo kreditoriams (ĮRĮ 5, 6 straipsniai). Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms dėl pareiškimų tapatumo, šių išvadų, dėl anksčiau paminėtų priežasčių nepaneigia ir atskirojo skundo argumentai bei naujai pateikti įrodymai, todėl skundžiama nutartis vien dėl šios priežasties paliktina nepakeista. Kita vertus, tai neužkerta kelio pareiškėjui visas pareiškime išdėstytas naujas aplinkybes įtraukti į metmenis ir visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtinus bei pranešus kreditoriams, kreiptis į teismą.
 9. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su pareiškėjo argumentais, kad teismas nepagrįstai atsižvelgė į kreditorių pritarimo faktą. Nors 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojusioje ĮRĮ redakcijoje nebeliko formalaus reikalavimo, kad restruktūrizavimo plano metmenims pritartų pagrindiniai įmonės kreditoriai, tačiau kreditorių pozicija bylos iškėlimo stadijoje yra itin reikšminga, nes parodo galimas įmonės restruktūrizavimo perspektyvas – neturint didžiųjų bendrovės kreditorių paramos tokio proceso pradėjimas būtų iš esmės formalus ir pasmerktas žlugti (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje

  19Nr. 2-970/2011; 2016 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2116-823/2016; kt.).

 10. Byloje yra taip pat yra duomenys, jog Klaipėdos rajono apylinkės teismas nagrinėja civilinę bylą pagal ieškovės AB Šiaulių bankas ieškinį atsakovei UAB „Pajūrio mėsinė“ dėl

  202017 m. liepos 20 d. neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimų, kuriais nuspręsta pakartotinai kreiptis dėl restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo, nes, ieškovės teigimu, jie prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ir sąžiningumo principams, kadangi buvo priimti neteisėtos sudėties akcininkų susirinkimo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šioje byloje Klaipėdos rajono apylinkės teismo

  212017 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas

  22UAB „Pajūrio mėsinė“ 2017 m. liepos 20 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų (įskaitant ir dėl restruktūrizavimo metmenų patvirtinimo) galiojimas. Nutartis apskųsta, tačiau atskirojo skundo padavimas nesustabdo šios nutarties vykdymo.

 11. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šios nutarties 26 punkte nurodyta aplinkybė yra ne tik savarankiškas pagrindas skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, nes sustabdžius

  232017 m. liepos 20 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų galiojimą, pareiškimas nebeatitinka ĮRĮ reikalavimų, bet ir įrodymas, kad didieji įmonės kreditoriai nepalaiko įmonės siekio pasinaudoti restruktūrizacijos procesu, o kaip minėta anksčiau, neturint didžiųjų bendrovės kreditorių paramos tokio proceso pradėjimas būtų iš esmės formalus ir pasmerktas žlugti (nutarties 25 punktas), kaip ir nutiko nagrinėjant civilinę bylą Nr. B2-514-777/2017. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nurodytoje byloje teismas nustatė, kad kitas įmonės kreditorius – AB SEB bankas nurodė, kad net jei jos finansinis reikalavimas nebūtų ginčijamas, ji būtų balsavusi, taip, kaip nubalsavo absoliuti kreditorių dauguma, t. y. už restruktūrizavimo plano nepatvirtinimą. Kreditoriams įvertinus įmonės finansinius rodiklius ir juos atmetus, naujas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo turi būti pateiktas atsižvelgus į kreditorių poziciją, nes nors tokia pareiga įstatyme tiesiogiai ir nenustatyta teikiant pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tačiau esamomis aplinkybėmis, ji sąlygota restruktūrizavimo proceso tikslų ir kreditorių pritarimo svarbos restruktūrizavimo procese.

 12. ĮRĮ 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai arba kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigai CPK nustatyta tvarka duoti antstolio, kitų institucijų ar pareigūnų nurodymai areštuoti, nurašyti lėšas arba nutraukti lėšų išmokėjimą iš įmonės sąskaitos, teismui priėmus nutartį dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus ir nurodymus gali būti areštuojamas, tačiau nuo teismo nutarties dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas. Tuo atveju, jeigu įmonės sąskaitos yra areštuotos ar joms taikomi kiti disponavimo apribojimai, teismas nutartyje dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo privalo nurodyti, kad iš vienos ar kelių konkrečių sąskaitų gali būti mokami visi įmonės ūkinei komercinei veiklai reikalingi mokėjimai ir įmokos, įskaitant ir privalomąsias įmokas, neatsižvelgiant į tai, kad sąskaitos yra areštuotos ar joms taikomi kiti disponavimo apribojimai, ir nurodyti konkrečią didžiausią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota šiems mokėjimams ir įmokoms mokėti.
 13. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad teismui priėmus nutartį dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo įmonės turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas, taigi, ribojama kreditorių galimybė nukreipti išieškojimą į įmonės turtą. ĮRĮ

  242 straipsnio 3 dalis įmonės restruktūrizavimą apibrėžia kaip visumą ĮRĮ nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines bei kitas priemones. Atsižvelgiant į restruktūrizavimo proceso tikslus, kreditorių interesų svarbą šiame procese, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo atveju restruktūrizavimo proceso tikslai neturi būti siekiami neprotingai, neracionaliai naudojant restruktūrizavimo procedūras, ją inicijuojant pagal duomenis, kurie neįtraukti į metmenis ir neperduoti susipažinti kreditoriams, todėl šio atveju, įvertinęs bylos duomenų visumą, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pareiškimo dėl įmonės restruktūrizavimo pateikimu siekiama ne atkurti normalią ūkinę veiklą ateityje arba vykdyti ūkinę veiklą ir kartu atsiskaityti su kreditoriais, o įmonės turto realizavimo ir (ar) išieškojimo sustabdymo.

 14. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta visapusišku bylai reikšmingų aplinkybių išsiaiškinimu ir surinktų įrodymų įvertinimu (CPK 185 straipsnis). Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo padaryti priešingos išvados negu padarė pirmosios instancijos teismas, todėl atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Kaip nurodyta anksčiau, ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjui visas pareiškime išdėstytas naujas aplinkybes įtraukti į metmenis ir visuotiniam akcininkų susirinkime patvirtinus bei pranešus kreditoriams, kreiptis į teismą (ĮRĮ 5, 6 straipsniai).

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais,

Nutarė

26Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Grąžinti pareiškėjui uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio mėsinė“ direktoriui A. P. apeliacinės instancijos teismui pateiktus prašymus, jų priedus bei atskirojo skundo priedus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3.
 1. Ginčo esmė
 1. 2017 m. liepos 20... 4. 2017 m. liepos 28 d. nutarties dalies dėl įrodymų pateikimo įvykdymo... 5. 2017 m. rugpjūčio 21 d., t. y. pateikti duomenis, kokios apimties informacija... 6. Nr. 2-1188-330/2017 buvo atmestas UAB „Pajūrio mėsinė“ atskirasis... 7. UAB „Pajūrio mėsinė“ restruktūrizavimo bylą. Lietuvos apeliacinio... 8. Teismas... 9. Dėl naujų įrodymų pridėjimo prie bylos
   10. 2017 m. rugsėjo 25 d. sutarties Nr. AD-38 kopiją, 2017 m. rugsėjo 27 d.... 11. Nr. B2-1504-613/2017 kopiją, 2017 m. rugsėjo 29 d. prašymo Nr. P17-09/29-01... 12. 2 dalis numato, jog klausimai dėl bylos medžiagos ar jos dalies pripažinimo... 13. 2017 m. kovo 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-4-943/2017).
  ... 14. Dėl pareiškimo tapatumo
  1. Remiantis CPK 137... 15. 2010 m. balandžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.... 16. Nr. 2-1188-330/2017 buvo atmestas UAB „Pajūrio mėsinė“ atskirasis... 17. UAB „Pajūrio mėsinė“ restruktūrizavimo bylą, ši nutartis paskelbta... 18. UAB „Pajūrio mėsinė“ atstovui advokatui V. Š. per Elektroninių... 19. Nr. 2-970/2011; 2016 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr.... 20. 2017 m. liepos 20 d. neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimų, kuriais... 21. 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės... 22. UAB „Pajūrio mėsinė“ 2017 m. liepos 20 d. neeiliniame visuotiniame... 23. 2017 m. liepos 20 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų... 24. 2 straipsnio 3 dalis įmonės restruktūrizavimą apibrėžia kaip visumą... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 26. Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 25 d. nutartį palikti... 27. Grąžinti pareiškėjui uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio...