Byla 2-1405-330/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto administratorių kompanija“ ir suinteresuoto asmens bankrutavusios akcinės bendrovės Ūkio banko atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1623-259/2015, kuria iš dalies patenkintas pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto administratorių kompanija“ skundas dėl bankrutuojančios akcinės bendrovės „Kauno tiekimas“ 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimų ketvirtuoju, penktuoju ir šeštuoju darbotvarkės klausimais panaikinimo; suinteresuoti asmenys – bankrutuojanti akcinė bendrovė „Kauno tiekimas“, bankrutavusi akcinė bendrovė Ūkio bankas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, Jadroagent D.D., bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Ūkio banko investicinė grupė“, valstybės įmonė Turto bankas, R. B., Antanas G. B., N. B., A. Č., R. L., R. L. - Zavišė, S. R., V. V., V. Z., R. B., D. B., G. B., V. B., V. D., L. D., R. D., I. G., E. I., G. K., F. K., V. L., V. M., D. M., S. N., A. P., A. P., I. P., V. S., P. V., E. V., O. G.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskiruosius skundus,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas UAB „Bankroto administratorių kompanija“, kuris iki 2014 m. rugsėjo 17 d. buvo BAB „Kauno tiekimas” bankroto administratoriumi, pirmosios instancijos teismui pateiktame skunde prašė: panaikinti BAB „Kauno tiekimas“ 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu “Dėl bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administratorių kompanija“ ataskaitos patvirtinimo už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 30 d. iki 2014 m. rugsėjo 19 d.” priimtą nutarimą dėl UAB „Bankroto administratorių kompanija“ įgalioto asmens pateiktos ataskaitos už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 30 d. iki 2014 m. rugsėjo 19 d. netvirtinimo ir patvirtinti UAB „Bankroto administratorių kompanija“ veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 28 d. iki 2014 m. rugsėjo 17 d.; panaikinti 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo penktuoju darbotvarkės klausimu „Dėl bankroto administravimo išlaidų patvirtinimo už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 30 d. iki 2014 m. liepos 31 d.” priimtą nutarimą, kuriuo nutarta bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administratorių kompanija“ siūlomų administravimo išlaidų už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 30 d. iki 2014 m. liepos 31 d. netvirtinti bei nutarta patvirtinti tokias bankroto administravimo išlaidas už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 30 d. iki 2014 m. liepos 31 d.: atlyginimas administratoriui 2 027,34 Eur (7 000 Lt) be PVM per mėnesį (tame skaičiuje ir už vadovavimą ūkinei komercinei veiklai), kitos administravimo išlaidos pagal faktą – 83 135, 13 Eur (287 048,97 Lt); panaikinti 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo šeštuoju darbotvarkės klausimu „ Dėl bankroto administravimo išlaidų patvirtinimo už laikotarpį nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 17 d.” priimtą nutarimą, kuriuo nutarta bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administratorių kompanija“ siūlomų administravimo išlaidų už laikotarpį nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 17 d. netvirtinti ir patvirtinti tokias bankroto administravimo išlaidas už laikotarpį nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 17 d.: atlyginimas administratoriui 2 027,34 Eur (7 000 Lt) be PVM per mėnesį (tame skaičiuje ir už vadovavimą ūkinei komercinei veiklai), kitos administravimo išlaidos pagal faktą – 3 976,14 Eur (13 728,83 Lt).

5Pareiškėjas skunde nurodė, kad kreditorių susirinkimas, nutardamas netvirtinti pateiktos administratoriaus veiklos ataskaitos už visą administravimo laikotarpį, nenurodė nei vieno motyvo, kuriuo vadovaujantis priėmė tokį nutarimą. Pareiškėjo vertinimu, pateikta bankroto administratoriaus veiklos ataskaita atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) keliamus reikalavimus, todėl ją atsisakyta tvirtinti nepagrįstai. Pareiškėjas nurodė, kad ataskaita iš esmės yra informacija, kurios tikslas yra kreditorių supažindinimas su buvusia/esama/būsima įmonės finansine būkle, turtu bei veikla. Bankroto administratorius veiklos ataskaitoje už visą administravimo laikotarpį pateikė duomenis apie perimtus bankrutuojančios įmonės dokumentus, apie audito įmonės atliekamų sandorių analizę, pateikė tarpinę audito ataskaitą, audito planą ir informaciją apie atliekamo audito apimtį bei sudėtį, nurodytas sąrašas sandorių, keliančių abejones dėl savo priešingumo įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos įmonės galėjimui atsiskaityti su kreditoriais, paaiškinti sutartiniai santykiai su UAB „Auditoriai ir konsultantai“ ir UAB „Buneva“ bei jų paslaugų apmokėjimas, pateiktas sąrašas sandorių, kuriuos šiai dienai vykdo ir kuriuos yra sudaręs BAB „Kauno tiekimas“ ir „Kauno tiekimas“ filialas, pateiktas samdomų darbuotojų pareigybių sąrašas bei pagrįstas jų būtinumas, patikslinta veiklos išlaidų suvestinė, atsižvelgiant į elektros energijos sąnaudas bei kitas sąnaudas, kurios yra kompensuojamos nuomininkų, nurodyta, kaip pagal nuomos sutartis yra kompensuojamos išlaidos už komunalines paslaugas, pagrįstas tęsiamos komercinės veiklos naudingumas, patikslinta informacija apie perduotą (neperduotą) turtą bei užsienyje esančius nekilnojamojo turto objektus, pateikti duomenys apie sudarytas, vykdomas sutartis bei numatomas įplaukas, taip pat nurodytas sąrašas sudarytų nuomos sutarčių bei išvardinti atlikti darbai. Atsižvelgiant į tai, kad nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2013 m. lapkričio 28 d., terminas patikrinti BAB „Kauno tiekimas“ sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, baigėsi 2014 m. gegužės 28 d. Tačiau bankroto administratorius nustatęs, kad dėl bankrutuojančios įmonės veiklos specifikos (sandėliavimo ir logistikos paslaugų) ir sudaryto itin didelio kiekio sandorių skaičiaus ne tik su Lietuvos Respublikos, bet ir užsienio valstybių kompanijomis, kad siekiant užtikrinti tinkamą jų analizę ĮBĮ numatytas 6 mėnesių terminas sandoriams patikrinti yra itin trumpas ir per jį nėra galimybių efektyviai ir pagrįstai apginti visų kreditorių interesus, be to, kad didelė dalis dokumentų buvo perduota auditoriams, kas apsunkino susipažinimą su sandoriais, įtarimus sukėlusius sandorius išvardino administratoriaus veiklos ataskaitoje. Pagrįstai buvo laukiama ir auditorių išvadų su pasitvirtinusiais ar atmestais įtarimais dėl galimo sandorių naikinimo. Todėl 2014 m. gegužės 7 d. prašymu, t. y. dar prieš pasibaigiant 6 mėnesių terminui, administratorius kreipėsi į teismą dėl nurodyto termino pratęsimo. Pastebėtina, kad nuo teismo nutarties iškelti AB „Kauno tiekimas“ bankroto bylą įsiteisėjimo dienos bei priėmus sprendimą tęsti įmonės ūkinę komercinę veiklą, bankroto administratorius atliko eilę kitų neatidėliotinų ir kreditoriams naudingų veiksmų (jau sudarytų sandorių pratęsimas ir koregavimas, derybos su sutarčių šalimis, darbo sutarčių peržiūra ir pan.), kas leido įmonei gauti įplaukas ir padidinti galimybes atsiskaityti su kreditoriais. 2014 m. gegužės 27 d. Kauno apygardos teismas teisėjo rezoliucija patenkino bankroto administratoriaus prašymą bei pratęsė terminą sandoriams patikrinti dar 6 mėnesiams, t. y. iki 2014 m. lapkričio 28 d. Atitinkamai darytina išvada, jog ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte įtvirtinta bankroto administratoriaus pareiga buvo įgyvendinta tinkamai. ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas numato kreditorių susirinkimo teisę reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Jeigu kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, administratorius per kreditorių susirinkimo nustatytą protingą terminą privalo pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti ją tvirtinti kreditorių susirinkimui pakartotinai. Jeigu pakartotinai pateiktos ataskaitos kreditorių susirinkimas nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas. Jeigu teismas nurodo administratoriui pašalinti ataskaitos trūkumus, bet administratorius per teismo nustatytą protingą terminą jų nepašalina ir (ar) teismas nepatvirtina jam pakartotinai pateiktos ataskaitos, teismas priima motyvuotą nutartį atstatydinti administratorių ir šio įstatymo nustatyta tvarka paskirti kitą administratorių. Pareiškėjas nurodė, jog kreditorių susirinkimas jokių ataskaitos už visą administravimo laikotarpį trūkumų nenustatė, jų nenurodė, todėl administratoriaus 2014 m. rugsėjo 17 d. parengta veiklos ataskaita atitiko įstatymo reikalavimus ir turėjo būti patvirtinta. Administratoriaus veiklos ataskaita gali būti netvirtinama tik tuomet, jeigu egzistuoja konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį, tačiau ir tokių aplinkybių kreditorių susirinkimas, priimdamas nutarimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, nenustatė. Pareiškėjo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad kreditorių susirinkimas ne pirmą kartą atsisako tvirtinti bankroto administratoriaus teikiamas ataskaitas, o skundžiamas nutarimas ketvirtuoju darbotvarkės klausimu nemotyvuotas, pažeidžiantis imperatyvias įstatymų normas, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus, be to, iš esmės priimtas vieno kreditoriaus valia, esant elgesio tendencijai kitokio nutarimo nepriimti, pateikta administratoriaus veiklos ataskaita turi būti patvirtinta teismo už visą administravimo laikotarpį.

6Dėl 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimo penktuoju darbotvarkės klausimu pareiškėjas paaiškino, kad Kauno apygardos teismas 2013 m. gruodžio 19 d. nutartimi patvirtino administravimo išlaidų sąmatą BAB „Kauno tiekimas” bankroto byloje, patvirtindamas bendrą 127 650 Lt be PVM sumą per mėnesį, kurią administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą, bei leido užtikrinti BAB „Kauno tiekimas“ veiklos tęstinumą suma, neviršijančia 39 000 Lt per mėnesį. 2014 m. balandžio 17 d. įvykęs pirmasis kreditorių susirinkimas patvirtino administravimo išlaidas nuo 2014 m. balandžio 17 d. iki 2014 m. liepos 31 d., nustatydamas vienam mėnesiui administravimo išlaidas 36 000 Lt be PVM suma, įskaitant atlyginimą administratoriui 27 000 Lt be PVM per mėnesį (tame skaičiuje 7 000 Lt be PVM per mėnesį už vadovavimą ūkinei komercinei veiklai), atlyginimą administratoriaus padėjėjui – 3 000 Lt be PVM per mėnesį, kitas administravimo išlaidas – 6 000 Lt be PVM per mėnesį. Teisinių paslaugų, audito paslaugų ir kitos nenumatytos išlaidos, viršijančios patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą – pagal su kreditorių susirinkimo pirmininku suderintą sąmatą. Taip pat nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki 2014 m. liepos 31 d. patvirtino 39 000 Lt be PVM sumą veiklos tęstinumui užtikrinti. Pareiškėjas akcentavo aplinkybę, jog šis nutarimas nebuvo pakeistas, todėl kreditorių 2015 m. vasario 5 d. susirinkime buvo nuspręsta dėl jau pirmajame kreditorių susirinkime patvirtintų administravimo išlaidų pakeitimo klausimo. Patvirtintos administravimo išlaidos ginčijamu nutarimu sumažintos iki 2 027,34 Eur per mėnesį sumos laikotarpiui nuo 2014 m. balandžio 17 d. iki 2014 m. liepos 31 d. Pareiškėjas nurodė, jog pirmame kreditorių susirinkime nepatvirtinus administravimo išlaidų iki ginčo nutarimų priėmimo dienos, pagrįstai ir teisėtai vadovavosi Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutartimi patvirtinta administravimo išlaidų sąmata (127 650 Lt per mėnesį).

7Pareiškėjo nuomone, atlyginimas administratoriui gali būti pakeistas arba nustatytas naujas tik nuo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo dienos, o šio kreditorių susirinkimo nutarimo pagrindu į pavedimo sutartį perkelta naują atlyginimo dydį nustatanti pavedimo sutarties sąlyga gali būti taikoma tik už ateityje administratoriaus suteiktas administravimo paslaugas ir atgal negalioja. Pažymėjo, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas argumentuojamas tuo, jog UAB „Bankroto administratorių kompanija“ Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 8 d. nutartimi buvo atstatydinta iš įmonės bankroto administratoriaus pareigų ir jos pateiktos veiklos ataskaitos neatitinka ĮBĮ reikalavimų. Pareiškėjas su tokia išvada nesutiko, nurodydamas, jog 2014 m. liepos 8 d. nutartimi nebuvo vertinama bankroto administratoriaus atliktų darbų kokybė, kiekis, atliktų darbų tinkamumas. Kreditorių susirinkimas, priimdamas tokio pobūdžio nutarimus dėl administravimo išlaidų patvirtinimo, turėjo pareigą atsižvelgti į tai, kiek likvidaus turto turi bendrovė, ar būtinos yra administratoriaus nurodomos išlaidos (teisinių, antstolių paslaugų ir kt.), ar administratoriaus atlyginimo dydis yra pagrįstas darbų, kuriuos jis atliko kiekiu, kokybe, sudėtingumu, atliktų darbų būtinumu, pagaliau turimo turto vertei, skolų dydžiui ir t.t. Tik tokiu būdu išnagrinėta sąmata gali būti traktuojama kaip atitinkanti tiek pačios bankrutuojančios įmonės, tiek jos kreditorių interesus, tai yra teisinga. Pareiškėjo teigimu, tokie klausimai iš viso nebuvo svarstomi ir analizuojami, nebuvo vertinamas bankroto administratoriaus darbas ir jo apimtys. Pareiškėjo nuomone, kreditorių susirinkimas nepagrįstai sumažindamas administravimo išlaidų sąmatą, pažeidė administratoriaus teisėtus lūkesčius į teisingą atlyginimą. Nurodė, jog tuo atveju, jei atlyginimo administratoriui dydis būtų nustatytas fiksuotas per visą įmonės bankroto administravimo procesą mokėtina pinigų suma, esant galiojančiam kreditorių susirinkimo nutarimui šiuo klausimu administratoriaus atlyginimo dydis galėtų būti pakeistas kreditorių susirinkimo vėlesniu nutarimu tik tuo atveju, jei dėl tokio pakeitimo nepablogėtų administratoriaus padėtis, išskyrus atvejus, jei administratorius sutiktų su priešingo nutarimo priėmimu. Skundžiamais kreditorių susirinkimo nutarimais iš esmės buvo retrospektyviai sumažintas bankroto administratoriaus atlyginimas, o administratoriaus padėjėjo – iš viso išbrauktas, nepagrįstai nenumatytas atlygis už vadovavimą ūkinei komercinei veiklai. Toks nutarimas priimtas nepagrįstai, nenurodant jokių motyvų, pažeidžiant sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus, o taip pat pažeidžiant administratoriaus teisėtus lūkesčius, todėl naikintinas teismine tvarka.

8Dėl 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimo šeštuoju darbotvarkės klausimu pareiškėjas nurodė argumentus, kuriais buvo grindžiamas reikalavimas panaikinti nutarimą penktuoju darbotvarkės klausimu: nutarimas nemotyvuotas; juo nepagrįstai sumažinamos administravimo išlaidos administratoriaus atlyginimo dalyje, nenumatomos išlaidos administratoriaus padėjėjui, nebuvo nustatinėjama administratoriaus darbų apimtis, kokybė, jų tinkamumas ar pagrįstumas, neįvertintas darbų apimčių kitimas. Taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog ir šio nutarimo dalyje nurodyta administravimo išlaidų pagal faktą suma – 3 976,14 Eur (13 728,83 Lt) už laikotarpį nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 17 d. neparemta jokiais skaičiavimais ar pagrindimu. Nurodė, jog kreditorių susirinkimo patvirtintoje sąmatoje nėra numatytos sumos BAB „Kauno tiekimas“ veiklos tęstinumo užtikrinimui bei veiklą vykdančios bendrovės darbuotojų atlyginimams, kurios buvo numatytos tiek Kauno apygardos teismo nutartyje dėl administravimo išlaidų, tiek pirmajame kreditorių susirinkime.

9Suinteresuotas asmuo BAB „Kauno tiekimas“ prašė pareiškėjo skundą spręsti teismo nuožiūra, įvertinus BAB „Kauno tiekimas“ kreditorių argumentus nagrinėjamu klausimu. Taip pat nurodė, kad pagal galiojantį teisinį reguliavimą neturįs pareigos vertinti atstatydinto bankroto administratoriaus veiklos bei priiminėti sprendimų dėl jo suteiktų paslaugų apmokėjimo.

10Suinteresuotas asmuo BAB Ūkio bankas su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Pirmosios instancijos teismui pateiktame procesiniame dokumente nurodė, kad bankroto administratoriaus veiklos ataskaita kreditorių susirinkime nepatvirtinta pagrįstai, kadangi neatitiko imperatyvių įstatymo nuostatų. Administratoriaus buvo prašoma pašalinti ataskaitos trūkumus, tačiau administratorius šio reikalavimo neįvykdė. Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 8 d. nutartimi konstatuotas kreditorių nepritarimo administratoriaus ataskaitai teisėtumas. BAB „Kauno tiekimas“ kreditoriai nuo pat bankroto administratoriaus veiklos pradžios ir viso bankroto proceso metu nesutiko su administratoriaus vykdoma veikla, teikė pastabas ir išreiškė valią atstatydinti jį iš AB „Kauno tiekimas“ bankroto administratoriaus pareigų. Kreditorių susirinkimas pagrįstai, nepažeisdamas kreditorių susirinkimo kompetencijos ir kitų procedūrinių reikalavimų, balsų dauguma 2015 m. vasario 5 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu nepatvirtino administratoriaus veiklos ataskaitos.

11Suinteresuotas asmuo nurodė, jog kreditorių susirinkimas pagrįstai nepatvirtino siūlomų bankroto administravimo išlaidų. Ginčo atveju kreditorių susirinkimas, atsižvelgdamas į ĮBĮ įtvirtintą kreditorių susirinkimo kompetenciją bei tą aplinkybę, jog bankroto administratorius nuo pat jo paskyrimo momento tinkamai nevykdė savo pareigų, dėl ko nebuvo patvirtinta ir jo veiklos ataskaita, jog bankroto administratorius dėl netinkamo pareigų atlikimo buvo atstatydintas iš pareigų, proporcingai įvertindamas bankroto administratoriaus atliktų darbų apimtis iki momento, kada šis neteko teisės vykdyti bankroto procedūrų, pagrįstai nustatė būtent tokį konkretų bankroto administravimo išlaidų dydį. Kreditoriai viso bankroto proceso metu reiškė priekaištus bankroto administratoriui dėl netinkamai vykdomų pareigų bei nekompetencijos. Suinteresuoto asmens nuomone, bankroto administratorius ne tik neatliko svarbios pareigos ir nepatikrino įmonės sandorių, bet dar ir delegavo šią savo esminę kompetenciją audito įmonei ir konsultantams. Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 8 d. nutartyje, kuria buvo atstatydintas bankroto administratorius, teismas vertindamas administratoriaus veiksmus atliekant ĮBĮ nustatytas pareigas bankroto procese, šiuos aukščiau nurodytus bankroto administratoriaus veiklos trūkumus vertino kaip pasitvirtinusius.

12Suinteresuotas asmuo nesutiko su pareiškėjo argumentu, esą kreditorių susirinkimui nėra suteikta teisė retrospektyviai sumažinti administratoriaus atlyginimą. Nurodė, jog administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas, keitimas ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarkos nustatymas priklauso kreditorių susirinkimo kompetencijai, o įstatyme nustatyta teismo kompetencija tvirtinti laikiną administravimo išlaidų sąmatą yra grindžiama būtinybe užtikrinti bankroto proceso eigą tol, kol susirinks kreditorių susirinkimas, ir orientuota tik į šio tikslo įgyvendinimą. Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad teismas, tvirtindamas sumą administravimo išlaidoms apmokėti, nenustato atlyginimo administratoriui. Atlyginimą administratoriui už minėtą laikotarpį nustato pirmasis kreditorių susirinkimas. Tik nustačius išimtines aplinkybes būtų galima paneigti kreditorių teisę patiems spręsti susirinkimo kompetencijai priskirtą klausimą. Suinteresuoto asmens įsitikinimu, šio ginčo atveju tokių aplinkybių nėra.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

14Kauno apygardos teismas 2015 m. gegužės 8 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Bankroto administratorių kompanija“ skundą patenkino iš dalies. Panaikino BAB „Kauno tiekimas“ 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimą penktuoju darbotvarkės klausimu „Dėl bankroto administravimo išlaidų patvirtinimo už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 30 d. iki 2014 m. liepos 31 d.”, kuriuo nutarta bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administratorių kompanija“ siūlomų administravimo išlaidų už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 30 d. iki 2014 m. liepos 31 d. netvirtinti bei nutarta patvirtinti tokias bankroto administravimo išlaidas už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 30 d. iki 2014 m. liepos 31 d.: atlyginimas administratoriui 2 027,34 Eur (7 000 Lt) be PVM per mėnesį (tame skaičiuje ir už vadovavimą ūkinei komercinei veiklai), kitos administravimo išlaidos pagal faktą – 83 135, 13 Eur (287 048,97 Lt). Pareiškėjo skundą likusioje dalyje teismas atmetė.

15Pirmosios instancijos teismas nepagrįstais pripažino pareiškėjo argumentus, kuriais šis grindė kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtu darbotvarkės klausimu “Dėl bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administratorių kompanija“ ataskaitos patvirtinimo už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 30 d. iki 2014 m. rugsėjo 19 d.” neteisėtumą. Teismas pažymėjo, jog Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 8 d. nutartyje nustatyta, kad bankrutuojančios bendrovės kreditoriai balsų dauguma nepatvirtino BAB „Kauno tiekimas” bankroto administratoriaus ataskaitos 2014 m. balandžio 17 d. pirmajame kreditorių susirinkime, įpareigojant ją papildyti. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog ginčijamo nutarimo neteisėtumo nelemia ta aplinkybė, jog jis priimtas iš esmės vieno kreditoriaus balsais. Teismas, atmesdamas skundą šioje dalyje, atsižvelgė į tą aplinkybę, jog administratoriaus veikla daugumos kreditorių balsais buvo neigiamai vertinama ilgą laiko tarpą, visuose kreditorių susirinkimuose. Todėl teismui panaikinus skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą ir patvirtinus administratoriaus ataskaitą, būtų pažeistas bankrutuojančios įmonės kreditorių veiklos autonomijos principas, byloje sukurta tokia situacija, kad administratoriaus reikalavimu, kuriuo nepasitiki daugumą balsų turintys kreditoriai, būtų nepagrįstai patvirtinta veiklos ataskaita.

16Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas pareiškėjo reikalavimą panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą penktuoju darbotvarkės klausimu „Dėl bankroto administravimo išlaidų patvirtinimo už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 30 d. iki 2014 m. liepos 31 d.”, kuriuo susirinkimas nutarė bankroto administratoriaus siūlomų administravimo išlaidų už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 30 d. iki 2014 m. liepos 31 d. netvirtinti bei nutarė patvirtinti tokias bankroto administravimo išlaidas už nurodytą laikotarpį: atlyginimas administratoriui 2 027,34 Eur (7 000 Lt) be PVM per mėnesį (tame skaičiuje ir už vadovavimą ūkinei komercinei veiklai), kitos administravimo išlaidos pagal faktą – 83 135, 13 Eur (287 048,97 Lt), pažymėjo, kad 2014 m. balandžio 17 d. įvykęs pirmasis kreditorių susirinkimas patvirtino administravimo išlaidas nuo 2014 m. balandžio 17 d. iki 2014 m. liepos 31 d., o atitinkamas kreditorių susirinkimo nutarimas nebuvo pakeistas ar pripažintas negaliojančiu (panaikintas). Teismo vertinimu, 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkime nepagrįstai ankstesniu nutarimu patvirtintos administravimo išlaidos buvo sumažintos atgaline tvarka. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad nagrinėjamu atveju teisinės reikšmės neturi aplinkybės, jog administratorius buvo atstatydintas iš pareigų bei konstatuotas kreditorių nepritarimo jo veiklos ataskaitai teisėtumas. Teismas sutiko su pareiškėjo argumentais, jog atitinkamoje teismo nutartyje nebuvo vertinami administratoriaus veiksmai, jų kokybė ir tinkamumas.

17Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjo reikalavimą panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą šeštuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta bankroto administratoriaus siūlomų administravimo išlaidų už laikotarpį nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 17 d. netvirtinti, o už nurodytą laikotarpį patvirtinti šias bankroto administravimo išlaidas: atlyginimas administratoriui 2 027,34 Eur (7 000 Lt) be PVM per mėnesį (tame skaičiuje ir už vadovavimą ūkinei komercinei veiklai), kitos administravimo išlaidos pagal faktą – 3 976,14 Eur (13 728,83 Lt), pažymėjo, jog atsižvelgiant į aplinkybę, kad baigėsi terminas, kuriam pirmajame kreditorių susirinkime buvo patvirtintos bendrovės bankroto administravimo išlaidos ir išlaidos pagal faktą, 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkime pagrįstai ir teisėtai buvo svarstomas klausimas dėl bankrutuojančios bendrovės administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 17 d. ir sprendžiama dėl kitų bendrovės administravimo išlaidų pagal faktą patvirtinimo. Teismas nenustatė procedūrinių pažeidimų kreditorių susirinkimui priimant šį nutarimą. Teismas nusprendė, jog kreditorių susirinkimo nutarimas negali būti panaikintas dėl motyvų trūkumo ar tuo argumentu, jog administravimo išlaidų pagal faktą suma – 3976,14 Eur neparemta jokias skaičiavimais ar kitu pagrindimu, jog bankroto administratoriui nesuprantama, kokias administravimo išlaidas pagal faktą kreditorių susirinkimas patvirtino už tokią sumą.

18III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

19Pareiškėjas UAB „Bankrotų administratorių kompanija“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 8 d. nutarties dalį, kuria pareiškėjo skundas atmestas, ir priimti naują nutartį, kuria skundas dėl BAB „Kauno tiekimas“ 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimų ketvirtuoju ir šeštuoju darbotvarkės klausimais būtų patenkintas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas, atmesdamas prašymą patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą, netyrė, ar egzistuoja konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas. Teismas neanalizavo ataskaitos netvirtinimo priežasčių. 2015 m. vasario 5 d. susirinkime pateikta ataskaita iš esmės skiriasi nuo ankstesnių ataskaitų. Teismas nevertino aplinkybės, jog kreditorių susirinkime nebuvo nurodyti ataskaitos trūkumai, o atsisakymas ją tvirtinti – nemotyvuotas.
  2. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjo reikalavimą panaikinti kreditorių susirinkime priimtą nutarimą šeštuoju darbotvarkės klausimu, nurodė tik vieną argumentą, jog šį nutarimą priimant nebuvo procedūrinių pažeidimų. Teismas turėjo vertinti nutarimo turinį, analizuoti, ar kreditorių priimtas nutarimas yra pagrįstas, teisingas ir motyvuotas.
  3. Teismas netinkamai vertino aplinkybę, jog administratorius buvo atstatydintas iš pareigų. Ši aplinkybė neatleidžia kreditorių susirinkimo nuo pareigos išmokėti administratoriui priklausantį darbo užmokestį. Ginčijamu nutarimu nustatant administravimo išlaidų pagal faktą dydį, neatsižvelgta į pagrindimo ir atitinkamų paskaičiavimų nebuvimą. Neįvertinta ir aplinkybė, jog sąmatoje nėra numatytos išlaidos įmonės veiklos tęstinumui, darbuotojų atlyginimams, nors tokio pobūdžio išlaidos buvo numatytos teismo ir pirmojo kreditorių susirinkimo patvirtintose sąmatose.

20Suinteresuotas asmuo BAB Ūkio bankas atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 8 d. nutarties dalį, kuria buvo patenkintas pareiškėjo skundas dėl 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkime priimto nutarimo penktuoju darbotvarkės klausimu, ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjo skundo reikalavimą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo penktuoju darbotvarkės klausimu atmesti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas skundą penktuoju susirinkimo darbotvarkės klausimu, nepasisakė dėl administravimo išlaidų už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 30 d. iki 2014 m. balandžio 17 d., todėl nutartis šioje dalyje nemotyvuota.
  2. Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl administravimo išlaidų už laikotarpį nuo 2014 m. balandžio 17 d. iki 2014 m. liepos 31 d., nepagrįstai nusprendė, jog kreditorių susirinkimas negali atgaline tvarka mažinti patvirtintų administravimo išlaidų. Kreditorių susirinkimas kompetentingas atlikti šiuos veiksmus. Nagrinėjamu atveju poreikį sumažinti administravimo išlaidas lėmė netinkamas bankroto administratoriaus darbas ir administratoriaus atstatydinimo faktas.

21Suinteresuotas asmuo BAB Ūkio bankas atsiliepime į pareiškėjo UAB „Bankroto administratorių kompanija“ atskirąjį skundą prašo šį skundą atmesti. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad administratoriaus pateikta ataskaita neatitinka įstatymų reikalavimų, todėl pagrįstai nepatvirtinta. Teismas pagrįstai atžvelgė į aplinkybę, jog kreditoriai ilgą laiką neigiamai vertino administratoriaus veiklą. Suinteresuotas asmuo dėl pareiškėjo atskirojo skundo argumentų kreditorių susirinkimo nutarimo šeštuoju darbotvarkės klausimu nurodė, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai akcentavo aplinkybę, kad minėtas nutarimas priimtas nesant procedūrinių pažeidimų. Suinteresuoto asmens nuomone, būtina įvertinti aplinkybę, jog visą laikotarpį administratorius netinkamai vykdė pareigas.

22Pareiškėjas UAB „Bankroto administratorių kompanija“ atsiliepime prašo suinteresuoto asmens BAB Ūkio banko atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad kreditorių susirinkimas penktuoju darbotvarkės klausimu priimtu nutarimu nusprendė dėl jau patvirtintų administravimo išlaidų. Teismas pagrįstai nurodė, jog kreditorių susirinkimo nutarimas dėl administravimo išlaidų atgal negalioja. Ginčijamu nutarimu pabloginta administratoriaus padėtis. Skundžiama nutartimi panaikinus ginčijamą nutarimą penktuoju darbotvarkės klausimu, kreditorių susirinkimui palikta teisė patvirtinti administravimo išlaidas už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 30 d. iki 2014 m. balandžio 17 d. Pareiškėjo nuomone, suinteresuoto asmens atskirojo skundo argumentai dėl netinkamai atliktos įmonės sudarytų sandorių kontrolės yra nepagrįsti.

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinis teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių apskųstosios nutarties negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalautų viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

25Byloje sprendžiama, ar BAB „Kauno tiekimas“ 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkime priimti nutarimai dėl buvusio (atstatydinto) bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo ir bankroto administravimo išlaidų patvirtinimo (nutarimai ketvirtuoju, penktuoju ir šeštuoju susirinkimo darbotvarkės klausimais) yra teisėti.

26ĮBĮ 21 straipsnyje įtvirtintos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės bankroto byloje. Viena jų, nurodyta šio straipsnio 2 dalies 1 punkte, apibrėžia kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo interesus. Nustatyta teisė garantuoja kreditoriui galimybę dalyvauti tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo interesus. ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, nes bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip administratoriaus veiklos kontrolė; bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla; įmonės likvidavimas; parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas; turto pardavimo kainos tvirtinimas; kiti įstatymo jam priskirti klausimai (ĮBĮ 23 straipsnis). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

27ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su balsų dauguma priimtais nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis). Tokią teisę turi ir bankroto administravimo procedūras teikiantis subjektas. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių ar jų grupės teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012). Apeliacinis teismas pastebi, jog nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, jog priimant ginčijamus nutarimus buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. Apeliacinis teismas taip pat nenustatė tokių procedūrinių pažeidimų.

28Dėl BAB „Kauno tiekimas“ 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu

29Pareiškėjas UAB „Bankroto administratorių kompanija“, iki 2014 m. rugsėjo 17 d. ėjęs BAB „Kauno tiekimas“ bankroto administratoriaus pareigas, pirmosios instancijos teismui pateiktame skunde prašė panaikinti BAB „Kauno tiekimas“ 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu „Dėl bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administratorių kompanija“ ataskaitos už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 30 d. iki 2014 m. rugsėjo 19 d.“, kuriuo nutarta bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administratorių kompanija“ įgalioto asmens pateiktos ataskaitos už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 30 d. iki 2014 m. rugsėjo 19 d. netvirtinti. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą šioje dalyje atmetė. Nurodė, jog šis nutarimas priimtas kreditorių balsų dauguma, todėl jį panaikinus, būtų pažeistas kreditorių autonomijos principas. Teismas nusprendė, jog nutarimo neteisėtumo nelemia ir ta aplinkybė, kad nutarimas priimtas iš esmės vieno kreditoriaus BAB Ūkio banko balsais. Pareiškėjo (apelianto) atskirajame skunde akcentuojama, kad teismas netyrė, ar egzistuoja konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas, neanalizavo ataskaitos netvirtinimo priežasčių. Pareiškėjo teigimu, 2015 m. vasario 5 d. administratoriaus ataskaita iš esmės skiriasi nuo 2014 m. rugsėjo 17 d. parengtos ataskaitos. Teismas nevertino aplinkybės, jog kreditorių susirinkime nebuvo nurodyti ataskaitos trūkumai, o atsisakymas ją tvirtinti –nemotyvuotas. Tiek pirmosios instancijos teismui pateiktame skunde, tiek atskirajame skunde pareiškėjas prašo teismo šią administratoriaus ataskaitą patvirtinti. Apeliacinis teismas iš esmės sutinka su nurodytais apelianto argumentais.

30ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 26 punktas atskleidžia bankroto administratoriaus ataskaitos reikšmę ir turinį – tai yra informacija apie įmonės dalyvius; įstatinį kapitalą (jeigu yra); turto areštus; buvusių darbuotojų skaičių, darbuotojų atleidimo aplinkybes; bankroto proceso metu priimtus darbuotojus; pareikštus, pateiktus teismui tvirtinti ir ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus, nustatant jų tenkinimo eiliškumą ir etapus; debetinius įsiskolinimus; ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, nurodant turto balansines vertes su žymomis apie jo įkeitimą; ilgalaikio turto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant turto pavadinimą, jo įsigijimo, pardavimo ar nurašymo datą ir sumą; sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį; pajamas ir išlaidas po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos; teismo patvirtintos lėšų sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bankroto administravimui panaudojimą; ūkinės komercinės veiklos, jeigu tokia veikla yra vykdoma, pajamas ir išlaidas; kita kreditoriams svarbi informacija. Taigi, iš esmės ataskaita yra informacija, kurios tikslas – kreditorių supažindinimas su buvusia/esama/būsima įmonės finansine būkle, turtu bei veikla. Jos pagrindu kreditoriai gali atlikti kontrolės funkciją, ar būtent pats administratorius aktyviai ir tinkamai atlieka įstatymu nustatytas pareigas Kasacinis teismas nurodė, kad ataskaitos patvirtinimas reiškia prievolės įvykdymo priėmimo įvykdymą (CK 6.123 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Jei kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas (ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas). Tuo atveju, kai kreditoriai mano, kad administratoriaus ataskaita neišsami ar jo veikla netinkama, jie gali reikalauti papildomos informacijos, o nustačius, kad administratorius netinkamai atlieka pareigas, kelti klausimą dėl administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 23 straipsnio 13 punktas ). Šiuo metu ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas (redakcija, galiojanti nuo 2014 m. liepos 1 d.) tiesiogiai numato administratoriaus atstatydinimo galimybę kreditorių susirinkimui nepatvirtinus ataskaitos. Taigi, ataskaitos nepatvirtinimas gali turėti labai rimtas pasekmes tolesnei sklandžiai bankroto procedūrų eigai – gali sąlygoti netgi administratoriaus atstatydinimo klausimo inicijavimą, o akivaizdu, kad administratoriaus atstatydinimo atveju bankroto procedūros neabejotinai užtrunka jau vien dėl dokumentacijos, turto perdavimo, būtinybės papildomo laiko naujai paskirtam administratoriui įsigilinti į esamą situaciją ir pan. Todėl ataskaita negali būti netvirtinama, jei tokiam sprendimui nėra pakankamai svarių, esminę reikšmę turinčių aplinkybių administratoriaus veiklos netinkamumui konstatuoti. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad administratoriaus ataskaita yra viena iš administratoriaus atsiskaitymo kreditoriams apie už praeitą laikotarpį vykdytas bankroto procedūras formų. Administratoriaus veiklos ataskaita gali būti netvirtinama tik tuomet, jeigu egzistuoja konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2012).

31Apeliacinis teismas neturi pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo pozicija, iš kurios išplaukia, jog kreditorių susirinkimo teisėtumo vertinimas apsiriboja tik patikrinimu, ar buvo laikytasi ĮBĮ nustatytos kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, kurios pažeidimų pirmosios instancijos teismas nenustatė. Teismo vykdomas kreditorių nutarimų teisėtumo ir pagrįstumo peržiūrėjimas negali būti ribojamas tik nutarimų priėmimo tvarkos ir sąlygų jiems priimti formaliu peržiūrėjimu, nes kreditorių valia negali būti suabsoliutinama bei suteikianti teisę nesilaikyti įstatymų reikalavimų. Be to, kreditorių nutarimai negali prieštarauti bendriesiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (Lietuvos respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnis). Tuo pagrindu daroma išvada, jog vien atitinkamų procedūrinių pažeidimų nebuvimas nesudaro pagrindo konstatuoti ginčijamo nutarimo teisėtumo.

32Bylos duomenys patvirtina, kad administratorius veiklos ataskaitą pateikė tvirtinti pirmajam kreditorių susirinkimui 2014 m. balandžio 17 d. Pirmajame kreditorių susirinkime šios ataskaitos tvirtinimo klausimas buvo atidėtas. Byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, jog kreditorių susirinkimas nurodė ataskaitos trūkumus, nurodė ją papildyti. Tačiau papildyta administratoriaus veiklos ataskaita nebuvo patvirtinta ir 2014 m. gegužės 30 d. vykusiame kreditorių susirinkime. Taigi byloje aptariamu atveju ginčijamu 2015 m. vasario 5 d. nutarimu (priimtas susirinkimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu) administratoriaus ataskaita nebuvo patvirtinta trečią kartą. Byloje nėra ginčo dėl 2014 m. balandžio 17 d. ir 2014 m. gegužės 30 d. kreditorių susirinkimuose priimtų nutarimų administratoriaus ataskaitos tvirtinimo klausimu. Šiuo atveju sprendžiama, ar 2015 m. vasario 5 d. susirinkime administratoriaus ataskaita nepatvirtinta pagrįstai. Minėta, jog tiek pagal galiojantį teisinį reguliavimą, tiek pagal suformuotą teismų praktiką ataskaitos netvirtinimo (atsisakymo tvirtinti) priežastys turi būti svarbios, pvz., ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija, jeigu egzistuoja konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį. Tačiau nagrinėjamu atveju iš ginčijamo kreditorių nutarimo nėra aiškios ataskaitos netvirtinimo priežastys, nenurodyti konkretūs ataskaitos trūkumai. Pirmosios instancijos teismo akcentuojama aplinkybė, jog administratorius ilgą laiką neturėjo kreditorių pasitikėjimo ir buvo atstatydintas, nėra pakankama ataskaitos ar joje nurodytų administratoriaus veiksmų ydingumui konstatuoti.

33ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte nurodyta, kad kreditorių susirinkimas turi teisę reikalauti, jog administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Jeigu kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, administratorius per kreditorių susirinkimo nustatytą protingą terminą privalo pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti ją tvirtinti kreditorių susirinkimui pakartotinai. Jeigu pakartotinai pateiktos ataskaitos kreditorių susirinkimas nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas. Nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimas nurodytos tvarkos nesilaikė – nenurodė šalintinų ataskaitos trūkumų. Pažymėtina, jog tik nagrinėjant pareiškėjo skundą teisme suinteresuotas asmuo BAB Ūkio bankas teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodė, jog dėl administratoriaus ataskaitos buvo pateikta pastabų, tačiau ataskaitos trūkumai esą nebuvo pašalinti. Taip pat nurodė, jog teismo 2014 m. liepos 8 d. nutartyje, priimtoje BAB „Kauno tiekimas“ bankroto byloje, buvo konstatuotas nepritarimo administratoriaus ataskaitai teisėtumas. Apeliacinis teismas pažymi, jog nurodytoje nutartyje teismas vertino kreditorių nepritarimą administratoriaus veiklos ataskaitoms, pateiktoms 2014 m. balandžio 17 d. ir 2014 m. gegužės 30 d. susirinkimuose. Be to, minėtos aplinkybės buvo vertinamos tik ta apimtimi, kiek tai susiję su administratoriaus, praradusio kreditorių daugumos pasitikėjimą, atstatydinimu. Tiek 2015 m. vasario 5 d. vykęs kreditorių susirinkimas, tiek pirmosios instancijos teismas nevertino 2015 m. vasario 5 d. susirinkimui pateiktos ataskaitos ryšio su ankstesniuose kreditorių susirinkimuose atsisakytomis tvirtinti ataskaitomis. Pritartina ir apelianto argumentui, jog ginčijamu nutarimu nepatvirtinta ataskaita savo turiniu iš esmės yra nauja ataskaita, ką savaime patvirtina tai, jog ginčijamu nutarimu nepatvirtinta ataskaita apima visą administratoriaus veiklos laikotarpį (nuo bankroto bylos iškėlimo iki administratoriaus įgaliojimų nutraukimo). Antra vertus, apeliacinės instancijos teismui pateiktoje medžiagoje esantys duomenys neleidžia ginčijamu nutarimu nepatvirtintos ataskaitos laikyti pirmųjų dviejų administratoriaus ataskaitų tikslinimu arba pildymu, todėl šios ataskaitos tvirtinimo procedūra turėjo būti vykdoma nuo pradžių ĮBĮ 24 straipsnio 4 punkte nustatyta tvarka. Nurodyto teisinio vertinimo kontekste atmestinas apelianto argumentas, esą nagrinėjamu atveju ataskaitos tvirtinimo turėjo imtis teismas. Minėta, jog pagal galiojantį teisinį reguliavimą teismas ataskaitą gali tvirtinti tik kreditorių susirinkimui šios nepatvirtinus pakartotinai. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog formalus bankroto administratoriaus ataskaitos netvirtinimas prieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams (CK 1.5 straipsnis). Todėl yra pagrindas panaikinti 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta netvirtinti bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administratorių kompanija“ įgalioto asmens pateiktos ataskaitos už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 30 d. iki 2014 m. rugsėjo 19 d.

34Dėl BAB „Kauno tiekimas“ 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimo penktuoju darbotvarkės klausimu

35Pareiškėjas UAB „Bankroto administratorių kompanija“ pirmosios instancijos teismui pateiktame skunde prašė panaikinti BAB „Kauno tiekimas“ 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimą penktuoju darbotvarkės klausimu „Dėl bankroto administravimo išlaidų patvirtinimo už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 30 d. iki 2014 m. liepos 31 d.“, kuriuo nutarta bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administratorių kompanija“ siūlomų administravimo išlaidų už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 30 d. iki 2014 m. liepos 31 d. netvirtinti, bei nutarta patvirtinti tokias bankroto administravimo išlaidas: atlygimas administratoriui 2 027,34 Eur (7 000 Lt) be PVM per mėnesį (tame skaičiuje ir už vadovavimą ūkinei komercinei veiklai), kitos administravimo išlaidos pagal faktą – 83 135 Eur (287 048,97 Lt). Tokio turinio nutarimo priėmimas kreditorių susirinkimo buvo motyvuojamas tuo, jog administratorius buvo atstatydintas ir jo veiklos ataskaitos neatitiko ĮBĮ reikalavimų.

36Pirmosios instancijos teismas šį kreditorių susirinkime priimtą nutarimą panaikino. Teismas pažymėjo, jog pirmasis kreditorių susirinkimas, įvykęs 2014 m. balandžio 17 d., patvirtino administravimo išlaidas nuo 2014 m. balandžio 17 d. iki 2014 m. liepos 31 d., o atitinkamas kreditorių susirinkimo nutarimas nebuvo pakeistas ar pripažintas negaliojančiu (panaikintas). Teismo vertinimu, 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkime nepagrįstai ankstesniu nutarimu patvirtintos administravimo išlaidos sumažintos atgaline tvarka. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, jog nagrinėjamu atveju teisinės reikšmės neturi aplinkybė, jog administratorius buvo atstatydintas iš pareigų bei konstatuotas kreditorių nepritarimo jo veiklos ataskaitai teisėtumas. Teismas sutiko su pareiškėjo argumentais, jog atitinkamoje teismo nutartyje nebuvo vertinami administratoriaus veiksmai, jų kokybė ir tinkamumas. Su šia pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo dalimi nesutiko suinteresuotas asmuo BAB Ūkio bankas, kuris nesutikimą su minėtomis teismo išvadomis iš esmės grindė kreditorių veiklos autonomijos principu bei ta aplinkybe, jog teismas nepasisakė dėl administravimo išlaidų už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 30 d. iki 2014 m. balandžio 17 d. Taip pat nurodė, jog ĮBĮ nuostatos leidžia keisti administravimo išlaidų dydį. Apeliacinis teismas sutinka su atskirojo skundo argumentu, jog teismas nepakankamai motyvavo ginčijamą apskųstosios nutarties dalį. Kita vertus, atitinkamos motyvacijos trūkumas savaime nepagrindžia ginčijamo kreditorių nutarimo teisėtumo.

37Iš bylos medžiagos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutartimi BAB „Kauno tiekimas“ bankroto byloje buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, kurios pagrindu bankroto administratorius įgijo teisę per mėnesį įmonės administravimui naudoti 127 650 Lt be PVM sumą bei 39 000 Lt sumą, skirtą įmonės veiklos tęstinumui užtikrinti. Be to, pirmajame kreditorių susirinkime priimtas nutarimas patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą už laikotarpį nuo šio susirinkimo (2014 m. balandžio 17 d.) iki 2014 m. liepos 31 d. (36 000 Lt be PVM per mėnesį (įskaitant atlyginimą administratoriui – 27 000 Lt be PVM (tame skaičiuje 7 000 Lt be PVM per mėnesį už vadovavimą ūkinei komercinei veiklai), atlyginimas administratoriaus padėjėjui – 3 000 Lt be PVM per mėnesį, kitos administravimo išlaidos – 6 000 Lt be PVM per mėnesį, teisinės paslaugos, audito paslaugos ir kitos nenumatytos išlaidos, viršijančios sąmatą – pagal su kreditorių susirinkimo pirmininku suderintą sąmatą).

38Pagal kasacinio teismo praktiką, netgi jei paskesnio kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimas išreiškia kreditorių susirinkimo valią tam tikrus klausimus spręsti kitaip, tai nepašalina iki tol galiojusiu kreditorių susirinkimo nutarimu sukurtų teisinių padarinių; kad šalių pasiektas susitarimas, įformintas teisės aktų pripažįstama tvarka, tampa teisiškai įpareigojančiu aktu ir reikšmingu visuomeninės savireguliacijos instrumentu, kuris nustato atitinkamas teises ir pareigas. Valstybė, siekdama ūkio našumo, įsipareigoja šias pareigas užtikrinti priverstinai, nustatydama teisinį reikalavimą laikytis sutarčių (pacta sund servanda) ir prireikus per teismą priverstinai įgyvendina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2004, 2012 m. sausio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012; 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-262/2010). Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad atlyginimas administratoriui gali būti pakeistas ir naujas atlyginimas nustatomas tik nuo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo dienos, o šio kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti taikomas tik už ateityje administratoriaus suteiktas administravimo paslaugas ir atgal negalioja; kreditorių susirinkimas negali peržiūrėti ir pakeisti administratoriui nustatyto atlyginimo dydžio už jo praėjusiu laikotarpiu suteiktas administravimo paslaugas; tie patys reikalavimai taikytini ir kitoms administravimo išlaidoms, kurių maksimalaus leistino dydžio nustatymui kompetencija suteikta kreditorių susirinkimui. Šių išlaidų atžvilgiu taikytina taisyklė, jog administratorius negali viršyti kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytų kitų administravimo išlaidų dydžio, kuri suponuoja, jog šio dydžio pakeitimą nustatantys kreditorių susirinkimo nutarimai taip pat galioja tik ateityje patirtinoms kitoms administravimo išlaidoms (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1780/2013).

39Taigi, BAB „Kauno tiekimas“ 2014 m. balandžio 17 d. kreditorių susirinkimo metu priimtas nutarimas dėl bankroto administratoriaus atlyginimo bei administravimo išlaidų dydžio nebuvo apskųstas ĮBĮ nustatyta tvarka ir nebuvo panaikintas, todėl galiojo ir buvo privalomas kreditoriams iki administravimo išlaidų dydžio pakeitimo (vėlesniais kreditorių nutarimais), bet, kaip minėta, nors kreditoriai ir disponuoja teise keisti anksčiau priimtus nutarimus tam tikrais klausimais, tarp jų – ir dėl administratoriaus atlyginimo bei administravimo išlaidų patvirtinimo, tačiau naujai priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas neturi atgalinio veikimo galios ir turi būti taikomas už ateityje suteiktinas administravimo paslaugas bei ateityje patirtinas administravimo išlaidas. Byloje surinkti duomenys patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą, jog ginčijamu nutarimu atgaline tvarka buvo pakeistos ankstesniu kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintos administravimo išlaidos, nors tai draudžia galiojantis teisinis reguliavimas. Suinteresuoto asmens BAB Ūkio banko atskirajame skunde teigiama, jog teismas nepasisakė dėl administravimo išlaidų už laikotarpį, kurio neapėmė pirmajame kreditorių susirinkime šiuo klausimu priimtas nutarimas, t. y. nuo bankroto bylos iškėlimo iki pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas teisingai pastebėjo, jog pirmajame kreditorių susirinkime administravimo išlaidos buvo patvirtintos tik už laikotarpį nuo pirmojo susirinkimo iki 2014 m. liepos 31 d. Kita vertus, ši aplinkybė sudaro pagrindą išvadai, jog nagrinėjamu atveju galiojo teismo patvirtinta laikinoji administravimo išlaidų sąmata. Apeliacinis teismas pažymi, kad pirmajame bankroto proceso, vykstančio po bankroto bylos įmonei iškėlimo, etape teismas nutartimi patvirtina laikiną įmonės administravimo išlaidų konkrečių rūšių, išskyrus atlyginimą administratoriui, sąmatą su maksimaliais išlaidų dydžiais. Bankroto administratorius gali naudoti įmonės lėšas tik šios sąmatos ribose. Duomenis apie realiai patirtas administravimo išlaidas administratorius pateikia pirmajam kreditorių susirinkimui, teikdamas tvirtinti patirtų išlaidų ataskaitą. Pirmasis kreditorių susirinkimas neturi teisės netvirtinti patirtų išlaidų, neviršijusių teismo nustatytų maksimalių dydžių, jei šios išlaidos yra pagrįstos buhalterinės apskaitos dokumentais. Tai reiškia, kad pirmasis kreditorių susirinkimas negali pakeisti teismo nutartimi patvirtintų administravimo išlaidų dydžio, jas sumažinant, tačiau teismo iki pirmojo kreditorių susirinkimo nustatytos administravimo išlaidos, esant objektyvioms priežastims, gali būti padidintos (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-486/2010). Tačiau nagrinėjamu atveju buvo sumažintos ne tik pirmojo kreditorių susirinkimo priimtu ir galiojančiu nutarimu patvirtintos administravimo išlaidos, bet ir bankroto bylą nagrinėjančio teismo nutartimi patvirtinta sąmata, nors tai draudžia pirmiau aptartas teisinis reguliavimas. Kaip minėta, įstatyme numatyta bankroto administravimo išlaidų (sąmatos) keitimo galimybė, deleguota kreditorių susirinkimui. Tačiau ginčijamu nutarimu ši kreditorių susirinkimo teisė realizuota netinkamai tiek šias išlaidas keičiant retrospektyviai (galiojant šiuo klausimu priimtam kreditorių susirinkimo nutarimui), tiek neteisėtai mažinant teismo patvirtintą laikinąją administravimo išlaidų sąmatą. Kita vertus, aptartas teisinis reguliavimas, suteikiantis teisę koreguoti administravimo išlaidų sumas, susijęs su objektyviomis aplinkybėmis (pvz., papildomų veiksmų ir išlaidų poreikiu vykdant bankroto administravimo procedūras). Tačiau tiek bylos duomenys, tiek kreditorių susirinkimo, kuriame priimti ginčijami nutarimai, protokolo turinys, sudaro prielaidas išvadai, jog retrospektyvus ir itin žymus administravimo išlaidų sąmatos sumažinimas buvo sąlygotas daugiau subjektyvių aplinkybių (administratoriaus įgaliojimų nutraukimas, administratoriaus konfliktiniai santykiai su kreditoriumi ir pan.). Nurodytų aplinkybių kontekste apeliacinis teismas prieina išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino BAB „Kauno tiekimas“ 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimą penktuoju darbotvarkės klausimu.

40Dėl BAB „Kauno tiekimas“ 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimo šeštuoju darbotvarkės klausimu

41Pareiškėjas UAB „Bankroto administratorių kompanija“ pirmosios instancijos teismui pateiktame skunde prašė panaikinti BAB „Kauno tiekimas“ 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimą šeštuoju darbotvarkės klausimu „Dėl bankroto administravimo išlaidų patvirtinimo už laikotarpį nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 17 d.“, kuriuo nutarta patvirtinti tokias administravimo išlaidas už laikotarpį nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 17 d.: atlyginimas administratoriui 2 027, 34 Eur (7 000 Lt) be PVM per mėnesį (tame skaičiuje ir už vadovavimą ūkinei komercinei veiklai), kitos išlaidos pagal faktą – 3 974,14 Eur (13 728,83 Lt). Pirmosios instancijos teismas šį pareiškėjo reikalavimą atmetė. Nurodė, jog terminas, kuriam pirmajame kreditorių susirinkime buvo patvirtintos bendrovės bankroto administravimo išlaidos ir išlaidos pagal faktą, baigėsi. Teismas ginčijamo nutarimo teisėtumą motyvavo tuo, jog nagrinėjamu atveju nenustatyta procedūrinių pažeidimų kreditorių susirinkimui priimant šį nutarimą. Teismas nusprendė, jog kreditorių susirinkimo nutarimas negali būti panaikintas dėl motyvų trūkumo ar tuo argumentu, jog administravimo išlaidų pagal faktą suma – 3 976,14 Eur neparemta jokiais skaičiavimais ar kitu pagrindimu. Pareiškėjas nesutinka su šia apskųstosios teismo nutarties dalimi. Atskirajame skunde jis nurodė, kad vien procedūrinių pažeidimų nebuvimas nepagrindžia ginčijamo kreditorių nutarimo teisėtumo. Apeliacinis teismas pritaria tokiam apelianto argumentui. Pirmiau nutartyje apeliacinio teismo jau pasisakyta dėl procedūrinių pažeidimų nebuvimo reikšmės kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumui įvertinti, todėl atitinkamos teismo išvados šioje nutarties dalyje nebekartojamos. Minėta, jog kreditorių susirinkimas tokio turinio nutarimą priėmė motyvuodamas tuo, jog administratoriaus veiklos ataskaita nebuvo patvirtinta, be to, administratorius buvo atstatydintas. Todėl nagrinėjamu atveju vertintina, ar administratoriaus veiklos ataskaitos nepatvirtinimas bei įgaliojimų nutrūkimas gali lemti retrospektyvų administravimo išlaidų sumažinimą.

42Pažymėtina, jog nei ĮBĮ, nei kituose teisės aktuose nenustatyta, kad administratorius gali gauti atlyginimą tik tokiu atveju, jei kreditorių susirinkimas arba teismas patvirtina jo veiklos ataskaitą. Administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai nesutinka su administratoriaus veikla vykdant pavedimo sutartį. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad kol prievolės įvykdymas nepriimtas, pareigą įrodyti, kad prievolė įvykdyta ir įvykdyta tinkamai, turi skolininkas (CK 6.123 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-444/2005). Tais atvejais, kai kreditorius priėmė įvykdymą, pareiga įrodinėti, kad prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai, tenka kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-919/2003; 2009 m. rugsėjo 22 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-331/2009). Kaip minėta, kreditorių susirinkimuose nepatvirtintos trys administratoriaus teiktos ataskaitos. Administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas šioje byloje (administravimo išlaidų prasme) reiškia tai, kad būtent administratoriui tenka pareiga įrodyti, jog jis tinkamai įvykdė pavedimo sutartyje nustatytas pareigas ir todėl turi teisę gauti administratoriaus atlyginimą. Administratoriaus atlyginimo mokėjimo sąlyga – pavedimo sutartimi nustatytų prievolių vykdymas, atitinkantis ĮBĮ nuostatas ir bankroto proceso esmę bei tikslus. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalyje atskleistas įmonės administratoriaus veiklos turinys ir išvardytos jo pareigos teikiant bankroto administravimo paslaugas. Administratorius, be kita ko, ĮBĮ nustatyta tvarka valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir disponuoja juo bei bankuose esančiomis įmonės lėšomis (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 3 punktas), gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus (14 punktas), imasi priemonių skoloms iš įmonės skolininkų išieškoti (23 punktas). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą išaiškinta, kad iš esmės visos bankroto įstatymo nuostatos nukreiptos į tikslą kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras, patenkinti kreditorių reikalavimus ir kiek įmanoma išsaugoti skolininko turtą. Visi administratoriaus veiksmai turi būti nukreipti šiems tikslams pasiekti ir tam trukdančioms kliūtims pašalinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje valstybės įmonė Nr. 3K-3-554/2008, 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-580/2010). Taigi, esant nepatvirtintai veiklos ataskaitai administratorius gali pretenduoti į atlyginimo mokėjimą, įrodęs, kad įmonės administravimas iš esmės atitiko prieš tai nurodytas ĮBĮ nuostatas. Ši išvada taikytina vertinant ir administratoriaus atstatydinimo įtaką sprendžiamam klausimui.

43Apeliacinis teismas akcentuoja nagrinėjamos situacijos išskirtinumą, pasireiškiantį tuo, jog administratoriaus įgaliojimai nutrūko dar iki ginčijamo kreditorių nutarimo priėmimo. Taigi šiuo atveju klausimai tiek dėl administratoriaus atlyginimo, tiek kitų administravimo išlaidų (pvz., išlaidų pagal faktą) sprendžiami retrospektyviai, t. y. administravimo išlaidos nėra nukreiptos į būsimus bankroto administravimo veiksmus, tačiau iš esmės vertinamas jau patirtų administravimo išlaidų pagrįstumas. Analizuojamu atveju administratoriaus pateiktoje veiklos ataskaitoje išsamiai detalizuotos administravimo išlaidos, patirtos laikotarpiu nuo bankroto bylos iškėlimo iki administratoriaus įgaliojimų nutrūkimo. Tačiau iš kreditorių susirinkimo protokolo turinio nenustatytos objektyvios aplinkybės, dėl kurių šioms išlaidoms nepritarta (neakcentuojamas tam tikros rūšies išlaidų nebūtinumas, pagrindžiančios informacijos stoka ir pan.). Pritartina apelianto argumentui, jog objektyviais duomenimis ir atitinkama argumentacija nėra pagrindžiamas kreditorių sprendimas nustatyti būtent tokio dydžio administratoriaus atlyginimą, o patirtas išlaidas administravimo procedūroms vykdyti retrospektyviai sumažinti iki nutarime nurodyto dydžio. Nurodytų aplinkybių pagrindu apeliacinis teismas prieina išvadą, jog ginčijamas nutarimas prieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams (CK 1.5 straipsnis) bei pažeidžia bankroto administratoriaus teises. Todėl yra pagrindas panaikinti 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimą šeštuoju darbotvarkės klausimu.

44Į esminius atskirųjų skundų argumentus atsakyta, dėl kitų atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos motyvų, kaip teisiškai nereikšmingų, apeliacinis teismas nepasisako.

45Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas nusprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino pareiškėjo skundo reikalavimą dėl BAB „Kauno tiekimas“ 2015 m. vasario 5 d. susirinkimo nutarimo penktuoju darbotvarkės klausimu, tačiau, atmesdamas pareiškėjo reikalavimus panaikinti šiame susirinkime priimtus nutarimus ketvirtuoju ir šeštuoju darbotvarkės klausimais nepagrįstai suabsoliutino procedūrinių trūkumų nebuvimo faktą bei kreditorių veiklos autonomijos (savivaldos) principą, iš esmės nevertindamas šių nutarimų turinio. Apeliacinės kontrolės metu konstatuota, jog kreditorių nutarimai ketvirtuoju ir šeštuoju darbotvarkės klausimais prieštarauja galiojančiam teisiniam reguliavimui, protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams bei pažeidžia bankroto administratoriaus teises. Dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismo nutartis pakeičiama, panaikinant BAB „Kauno tiekimas“ 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimus ketvirtuoju ir šeštuoju darbotvarkės klausimais (CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

46Dėl bylinėjimosi išlaidų

47Pirmosios instancijos teismas, iš dalies tenkindamas pareiškėjo skundą, jo naudai iš BAB „Kauno tiekimas“ priteisė dalį (1/3) pareiškėjo patirtų bylinėjimosi išlaidų. CPK 93 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad tuo atveju, jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Aptariamu atveju pirmosios instancijos teismo nutarties pakeitimas lemia situaciją, jog iš esmės pareiškėjo skundas tenkinamas visiškai. Pareiškėjo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio nurodytų dydžių (8.2 punktas), todėl pareiškėjui iš suinteresuoto asmens BAB „Kauno tiekimas“ priteisiamos visos pareiškėjo pirmosios instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos – 1 200 Eur (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimu, kuomet pareigą sumokėti bylinėjimosi išlaidas turi bankrutuojanti bendrovė, tokios išlaidos yra priteisiamos iš bankrutuojančios bendrovės administravimo išlaidoms skirtų lėšų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013).

48Pareiškėjas UAB „Bankroto administratorių kompanija“ prašo išspręsti ir apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą. Pareiškėjas apeliacinės instancijos teisme patyrė 150 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su atsiliepimu į suinteresuoto asmens atskirąjį skundą (t. 2, b. l. 27-29). Atsižvelgiant į tai, jog šias išlaidas sudarė atsiliepimo į suinteresuoto asmens BAB Ūkio banko atskirąjį skundą parengimas, šios išlaidos pareiškėjo naudai priteistinos iš suinteresuoto asmens BAB Ūkio banko (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis). Priteisiamos bylinėjimosi išlaidos mokėtinos iš suinteresuoto asmens BAB Ūkio banko bankroto administravimui skirtų lėšų.

49Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

50Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 8 d. nutartį pakeisti, jos rezoliucinę dalį išdėstant taip:

51„Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto administratorių kompanija“ skundą dėl bankrutuojančios akcinės bendrovės „Kauno tiekimas“ 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimų ketvirtuoju, penktuoju ir šeštuoju darbotvarkės klausimais panaikinimo tenkinti.

52Panaikinti bankrutuojančios akcinės bendrovės „Kauno tiekimas“ 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu „Dėl bankroto administratoriaus UAB Bankroto administratorių kompanija“ ataskaitos tvirtinimo už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 30 d. iki 2014 m. rugsėjo 19 d.“, kuriuo nutarta administratoriaus UAB „Bankroto administratorių kompanija“ įgalioto asmens pateiktos ataskaitos už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 30 d. iki 2014 m. rugsėjo 19 d. netvirtinti.

53Panaikinti bankrutuojančios akcinės bendrovės „Kauno tiekimas“ 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimą penktuoju darbotvarkės klausimu „Dėl bankroto administravimo išlaidų patvirtinimo už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 30 d. iki 2014 m. liepos 31 d.“, kuriuo nutarta patvirtinti tokias bankroto administravimo išlaidas už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 30 d. iki 2014 m. liepos 31 d.: atlyginimas administratoriui 2 027,34 Eur (7 000 Lt) be PVM per mėnesį (tame skaičiuje ir už vadovavimą ūkinei komercinei veiklai); kitos administravimo išlaidos pagal faktą – 83 135,13 Eur (287 048,97 Lt).

54Panaikinti bankrutuojančios akcinės bendrovės „Kauno tiekimas“ 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimą šeštuoju darbotvarkės klausimu „Dėl bankroto administravimo išlaidų patvirtinimo už laikotarpį nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 17 d.“, kuriuo nutarta patvirtinti tokias bankroto administravimo išlaidas už laikotarpį nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 17 d.: atlyginimas administratoriui 2 027,34 Eur (7 000 Lt) be PVM per mėnesį (tame skaičiuje ir už vadovavimą ūkinei komercinei veiklai); kitos administravimo išlaidos pagal faktą – 3 976,14 Eur (13 728,83 Lt).

55Priteisti iš suinteresuoto asmens bankrutuojančios akcinės bendrovės „Kauno tiekimas“ pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto administratorių kompanija“ naudai 1 200 Eur bylinėjimosi išlaidų, mokėtinų iš bankrutuojančios akcinės bendrovės „Kauno tiekimas“ bankroto administravimui skirtų lėšų.“

56Priteisti iš suinteresuoto asmens bankrutavusios akcinės bendrovės Ūkio banko pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto administratorių kompanija“ naudai 150 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme, mokėtinų iš bankrutavusios akcinės bendrovės Ūkio banko bankroto administravimui skirtų lėšų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskiruosius skundus,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas UAB „Bankroto administratorių kompanija“, kuris iki 2014 m.... 5. Pareiškėjas skunde nurodė, kad kreditorių susirinkimas, nutardamas... 6. Dėl 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimo penktuoju... 7. Pareiškėjo nuomone, atlyginimas administratoriui gali būti pakeistas arba... 8. Dėl 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimo šeštuoju... 9. Suinteresuotas asmuo BAB „Kauno tiekimas“ prašė pareiškėjo skundą... 10. Suinteresuotas asmuo BAB Ūkio bankas su pareiškėjo skundu nesutiko ir... 11. Suinteresuotas asmuo nurodė, jog kreditorių susirinkimas pagrįstai... 12. Suinteresuotas asmuo nesutiko su pareiškėjo argumentu, esą kreditorių... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. Kauno apygardos teismas 2015 m. gegužės 8 d. nutartimi pareiškėjo UAB... 15. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstais pripažino pareiškėjo argumentus,... 16. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas pareiškėjo reikalavimą panaikinti... 17. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjo reikalavimą panaikinti... 18. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 19. Pareiškėjas UAB „Bankrotų administratorių kompanija“ atskirajame skunde... 20. Suinteresuotas asmuo BAB Ūkio bankas atskirajame skunde prašo panaikinti... 21. Suinteresuotas asmuo BAB Ūkio bankas atsiliepime į pareiškėjo UAB... 22. Pareiškėjas UAB „Bankroto administratorių kompanija“ atsiliepime prašo... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 25. Byloje sprendžiama, ar BAB „Kauno tiekimas“ 2015 m. vasario 5 d.... 26. ĮBĮ 21 straipsnyje įtvirtintos bankrutuojančios įmonės kreditorių... 27. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai... 28. Dėl BAB „Kauno tiekimas“ 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo... 29. Pareiškėjas UAB „Bankroto administratorių kompanija“, iki 2014 m.... 30. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 26 punktas atskleidžia bankroto administratoriaus... 31. Apeliacinis teismas neturi pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo... 32. Bylos duomenys patvirtina, kad administratorius veiklos ataskaitą pateikė... 33. ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte nurodyta, kad kreditorių susirinkimas turi teisę... 34. Dėl BAB „Kauno tiekimas“ 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo... 35. Pareiškėjas UAB „Bankroto administratorių kompanija“ pirmosios... 36. Pirmosios instancijos teismas šį kreditorių susirinkime priimtą nutarimą... 37. Iš bylos medžiagos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų... 38. Pagal kasacinio teismo praktiką, netgi jei paskesnio kreditorių susirinkimo... 39. Taigi, BAB „Kauno tiekimas“ 2014 m. balandžio 17 d. kreditorių... 40. Dėl BAB „Kauno tiekimas“ 2015 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo... 41. Pareiškėjas UAB „Bankroto administratorių kompanija“ pirmosios... 42. Pažymėtina, jog nei ĮBĮ, nei kituose teisės aktuose nenustatyta, kad... 43. Apeliacinis teismas akcentuoja nagrinėjamos situacijos išskirtinumą,... 44. Į esminius atskirųjų skundų argumentus atsakyta, dėl kitų atskirųjų... 45. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 46. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 47. Pirmosios instancijos teismas, iš dalies tenkindamas pareiškėjo skundą, jo... 48. Pareiškėjas UAB „Bankroto administratorių kompanija“ prašo išspręsti... 49. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 50. Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 8 d. nutartį pakeisti, jos... 51. „Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto administratorių... 52. Panaikinti bankrutuojančios akcinės bendrovės „Kauno tiekimas“ 2015 m.... 53. Panaikinti bankrutuojančios akcinės bendrovės „Kauno tiekimas“ 2015 m.... 54. Panaikinti bankrutuojančios akcinės bendrovės „Kauno tiekimas“ 2015 m.... 55. Priteisti iš suinteresuoto asmens bankrutuojančios akcinės bendrovės... 56. Priteisti iš suinteresuoto asmens bankrutavusios akcinės bendrovės Ūkio...