Byla 2-9568-429/2014
Dėl deliktinės atsakomybės

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, sekretoriaujant Kristinai Matkevičienei, nedalyvaujant ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, dalyvaujant bendraatsakoviams V. N., Ž. V., dalyvaujant trečiajam asmeniui A. V., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro patikslintą ieškinį bendraatsakoviams V. N., Ž. V., trečiajam asmeniui A. V. dėl deliktinės atsakomybės,

Nustatė

2Ieškovas pareiškė bendraatsakoviams patikslintą ieškinį. Prašo priteisti iš bendraatsakovių 5883,30Lt nuostolių atlyginimo regreso teise, penkis procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2012-11-19 Vilniuje dėl atsakovui priklausančios transporto priemonės Mazda 323, valst. Nr. ( - ) vairuotojo (pasišalinusio iš eismo įvykio vietos) kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadintos transporto priemonės Opel Vectra, valst. Nr. ( - ) ir Peugeot 206, valst. Nr. ( - ) Kadangi minėto eismo įvykio metu transporto priemonė Mazda 323, valst. Nr. ( - ), nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, AB "Lietuvos draudimas", veikdama ieškovo vardu, atsižvelgdama į nukentėjusiojo asmens prašymą bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatomis, nustatė eismo įvykio metu padarytos žalos dydį ir atlygino ją, išmokėdama 2168,30 Lt dydžio draudimo išmoką dėl Opel Vectra, valst. Nr. ( - ) sugadinimo ir 3715,00 Lt dydžio draudimo išmoką dėl Peugeot 206, valst. Nr. ( - ) sugadinimo.Tuo tarpu ieškovas, vykdydamas minėtos sutarties 2.1.3 p. nuostatas, kompensavo AB "Lietuvos draudimas" išmokėtas draudimo išmokas, iš viso 5883,30 Lt.

4Ieškovas, atsižvelgdamas į TPVCAPDĮ įtvirtintą teisę reikalauti, kad dėl padarytos žalos išmokėtą sumą grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo (šiuo atveju - Ž. V.) arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (šiuo atveju – V. N.) (TPVCAPDĮ 23 str.), raštu kreipėsi į V. N., reikalaudamas grąžinti išmokėtą draudimo išmoką, tačiau ji nebuvo grąžinta.Iki ieškinio pateikimo teismui dienos bendraatsakoviai negrąžino reikalaujamos sumos ir šiuo metu yra skolingi ieškovui 5883,30 Lt.

5Atsakovas V. N. atsiliepimu ir teismo posėdžiuose duotais paaiškinimais nurodė, kad su patikslintu ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.

6Nurodė, kad 2012-11-18 tarp jo (V. N.) ir L. L. buvo sudaryta transporto priemonės pirkimo pardavimo sutartis, kurios pagrindu jis įsigijęs automobilį ( - ), v/n ( - ), 1994 m., už 1000 Lt kainą.

7Minėtam automobiliui buvo būtinas remontas. Dėl šios priežasties tą pačią dieną, t.y. 2012-11-18, perdavęs automobilį remontuoti specialistui A. V.. Jam buvo nurodyta, jog automobilio remontas užtruks kelias dienas, todėl automobilis buvo paliktas A. V. darbo vietoje iki jo remonto pabaigos.

82012-11-19 buvo informuotas, jog jam priklausančio automobilio vairuotojas sukėlė eismo įvykį, dėl kurio buvo apgadintos kitos transporto priemonės, o pats pasišalino iš eismo įvykio vietos. Eismo įvykio dieną automobilis buvo paliktas remontui A. V. darbo vietoje, o jis automobiliu nesinaudojęs. Automobilį vairavęs ir eismo įvykį sukėlęs asmuo yra Ž. V., kuris yra A. V. kolega ir kartu su juo dirbo toje pačioje darbo vietoje. Ž. V. be jo sutikimo ir/ar žinios neteisėtai naudojosi jam priklausančia transporto priemone ir sukėlė eismo įvykį. Dėl šios priežasties Ž. V. yra atsakingas už žalą, sąlygotą eismo įvykio padarymo, o jis nėra atsakingas už eismo įvykį ir jo metu padarytą žalą.

9Civilinės atsakomybės taikymui mano atžvilgiu turi būti nustatytos visos būtinosios jos atsiradimo sąlygos. Jo atžvilgiu nekilo civilinės atsakomybės sąlygos. .Jis neatlikęs neteisėtų veiksmų. Ieškovas ieškinyje nurodo dvejopo pobūdžio neteisėtus veiksmus, iš kurių kildinamas žalos padarymo faktas - eismo įvykio sukėlimas ir pareigos apdrausti transporto priemonę neįvykdymas. Jis neatlikęs ieškovo nurodytų neteisėtų veiksmų: nesukėlęs eismo įvykio, eismo įvykio dieną nevairavęs automobilio, nesukėlęs eismo įvykio. Automobilis buvo perduotas remontuoti tretiesiems asmenims, ko pasėkoje Ž. V. be jo žinios ir leidimo pasinaudojo transporto priemone, sukėlė eismo įvykį ir padarė žalą kitiems asmenims. Taigi ne jis, o Ž. V. atliko neteisėtus veiksmus. Jis nepažeidęs pareigos apdrausti transporto priemonę, eismo įvykio metu automobilis buvo draustas AB „Lietuvos draudimas“ Z. L., pardavusios jam automobilį ir turėjo galiojantį draudimą iki 2013-08-19 24 val. Z. L. jam transporto priemonės draudimo nebuvo perrašiusi. Tą pačią dieną, kai buvo įsigytas automobilis, jis buvo perduotas remontui. Automobilis iki remonto pabaigos neturėjo būti naudojamas, o privalėjo likti remonto vietoje. Atsižvelgiant į tai, jog automobilio neplanavęs naudoti iki remonto pabaigos, jis nebuvo apdraustas. Jis neturėjęs galimybės iš anksto numatyti ir žinoti tokios aplinkybės, jog Ž. V. be jo sutikimo ir/ar žinios neteisėtai pasinaudos jam priklausančia transporto priemone ir sukels eismo įvykį, todėl automobilis eismo įvykio dieną nebuvo apdraustas. Jis nepažeidęs pareigos apdrausti jam priklausantį automobilį, kadangi laikotarpiu, kai nebuvo apdraustas, jis neturėjo būti naudojamas .Jis neatlikęs neteisėtų veiksmų ir jam nekyla pareiga atlyginti ieškinyje nurodytą žalą. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti 5883,30 Lt nuostolių, kuriuos kildina iš žalos, padarytos eismo įvykio metu ir ieškovo atlygintos transporto priemonių Opel Vectra ir Peugeot savininkams. Ieškovo kartu su ieškiniu pateikti rašytiniai įrodymai, kurių pagrindu siekiama įrodyti žalos dydį, nepatvirtina prašomo priteisti žalos dydžio. Nustatant žalos dydį pirmiausia reikia išsiaiškinti, ar transporto priemonės yra suremontuotos, ar ne. Jeigu transporto priemonės jau suremontuotos, vadinasi, turi būti pateikti įrodymai, patvirtinantys realiai patirtas išlaidas. Tokių įrodymų byloje nėra.

10Jeigu transporto priemonės nėra suremontuotos, žalos dydis nustatomas pagal nepriklausomo vertintojo atliktą vertinimą. Toks vertinimas kartu su ieškiniu nebuvo pateiktas. Žalos dydis įrodinėjamas transporto priemonių techninės apžiūros protokolais, 2014-01-10 žalos sąmata, 2012-12-04 žalos sąmata, išvadomis apie transporto priemonės rinkos vertę ir likutinę vertę. Minėti dokumentai nepatvirtina žalos dydžio. Žalos dydį patvirtinantys įrodymai gali būti arba eksperto vertinimas, arba faktines remonto išlaidas patvirtinantys įrodymai. Ieškovas nepateikė teismui nei vieno iš minėtų įrodymų. Transporto priemonių techninės apžiūros protokolai, 2014-01-10 žalos sąmata, 2012-12-04 žalos sąmata, išvados apie transporto priemonės rinkos vertę ir likutinę vertę yra surašytos vienašališkai jam nedalyvaujant šiuose procesuose. Transporto priemonių techninės apžiūros protokolai sudaryti dalyvaujant tik jų savininkams, kurie yra suinteresuoti, jog būtų nurodyta akte kuo didesnė žalos suma. Šiuo atveju nustatant žalos dydį aktu priešingą interesą turintis asmuo - jis, nebuvęs pakviestas dalyvauti žalos nustatymo procedūroje. Tokiu būdu gautas įrodymas negali būti tinkamas ir pakankamas išvadai dėl žalos dydžio. Jis negavęs jokio pranešimo apie tai, kad ketinama apžiūrėti eismo įvykio metu apgadintas transporto priemones ir vertinti žalą. Tokia galimybė turėjo būti sudaryta, kadangi tai nebuvo padaryta, vadinasi, remiantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais, vienašališkai vienos iš šalių parengti įrodymai, kurių atitikimo tikrovei negalima patikrinti, negali būti laikomi tinkamais ir pakankamais įrodymais žalos dydžiui nustatyti. Ieškovo pateiktų rašytinių dokumentų įrodomoji galia abejotina dėl toliau nurodytų aplinkybių. 2013-07-18 vietinio mokėjimo nurodymo kopija nepatvirtina fakto, jog transporto priemonės Opel Vectra savininkui J. J. buvo sumokėta 2168,3 Lt suma, o transporto priemonės Peugeot savininkui V. U. buvo sumokėta 3715 Lt suma. Minėtame nurodyme gavėjas nurodytas AB „Lietuvos draudimas", o ne aukščiau nurodytų transporto priemonių savininkai, nurodymo suma skiriasi nuo ieškiniu prašomų priteisti sumų, nurodymo paskirtyje nėra užfiksuotas faktas, jog dalis sumos bus skirta aukščiau nurodytiems gavėjams bei sumoms sumokėti. Taigi minėtas nurodymas nepatvirtina fakto, jog ieškovas patyrė prašomus priteisti nuostolius. Transporto priemonių apžiūros protokoluose nurodytos apžiūros datos yra 2012-11-20 ir 2012-11-21. Ieškovui apie eismo įvykį buvo pranešta pranešimais, kuriuose pažymėta jų gavimo data 2013 m., J. U. pranešimą pateikė 2013-01-11, o J. J. pranešime tiksli data nėra įžiūrima, tačiau matyti, kad dokumentas pateiktas 2013 m. Taigi transporto priemonių apžiūra yra atlikta anksčiau nei ieškovui buvo pranešta apie eismo įvykį. Toks nenuoseklumas sudaro pagrindą abejoti pateiktų dokumentų įrodomąja galia. 2014-01-10 žalos sąmatoje nurodyta vertinama priemonė - Ford Galaxy. Tokios markės automobilis nebuvo apgadintas eismo įvykio metu. Maža to sąmata sudaryta 2014 m. pradžioje, t.y. praėjus daugiau nei 1 metams po eismo įvykio kilimo, kas galimai apsunkino tikslios žalos ir jos kilimo priežasties nustatymą. Taigi minėta sąmata nepatvirtina žalos kilimo fakto ir dydžio, išvadose apie transporto priemonės rinkos vertę ir likutinę vertę bei sąmatose nenurodyti vertinimui taikyti metodai, vertintojų kvalifikacija. Nurodyti argumentai sudaro pagrindą išvadai, jog ieškovas nepateikė teismui dokumentų, patvirtinančių žalos dydį, todėl nesant įrodymų apie padarytą žalą, ieškinys negali būti tenkinamas. Dėl aukščiau išvardintų priežasčių jis neatlikęs neteisėtų veiksmų, ieškovas nepateikė patikimų įrodymų patvirtinančių žalos dydį, todėl kitų civilinės atsakomybės sąlygų - priežastinio ryšio ir kaltės buvimas yra negalimas , todėl nekilo civilinės atsakomybės sąlygos ir nėra pagrindo iš priteisti ieškinyje nurodytus nuostolius.

11Bendraatsakovis Ž. V. ieškovo ieškinį pripažįsta visiškai. Atsižvelgiant į tai, kad jis, vykstant teisminiams procesams yra sumokėjęs ieškovui 100Lt nuostolių atlyginimo, o likusią prašomų priteisti nuostolių sumą prašo išdėstyti mokėti dalimis dėl sunkios materialinės padėties, mažo gaunamo darbo užmokesčio, nes jis pats dirba UAB „GG prekyba“ ūkvedžiu 0,5 etato, Atsiliepime ir teismo posėdžiuose paaiškindamas nurodė, kad V. N. kreipėsi į jį ir A. V. dėl automobilio ( - ), v/n ( - ), 1994 remonto. Su V. N. sutarė dėl automobilio remonto sąlygų, todėl automobilis buvo paliktas A. V. darbo vietoje remontui kelioms dienoms.2012-11-19 ryte, prieš remontuojant automobilį, be A. V. žinios, nutaręs patikrinti automobilio važiuoklės būklę kelyje, tai yra pasiėmęs minėtą automobilį. Geležinio Vilko gatvėje automobilis ( - ) tapo nevaldomas ir nuslydo į šalikelėje esančius automobilius Peugeot 206 ir Opel Vectra. Jis pats pasišalinęs iš eismo įvykio vietos, todėl trečiajam asmeniui A. V. yra paskirta 550Lt bauda. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti 5883,30 Lt nuostolių, kuriuos kildina iš žalos, padarytos eismo įvykio metu ir ieškovo atlygintos transporto priemonių Opel Vectra ir Peugeot savininkams. Sutinka mokėti ieškovui po 100Lt kiekvieną mėnesį nuostolių atlyginimo ir prašo šį mokėjimą išdėstyti mokėti dalimis, nes gauna mažą darbo užmokestį, be to 2014-10-21 yra sumokėjęs ieškovui 100Lt nuostolių atlyginimo. Tretysis asmuo be savarankiškų reikalavimų A. V. su ieškiniu nesutinka visiškai ir prašo jį atmesti. Atsiliepime ir teismo posėdžiuose paaiškindamas nurodė, kad V. N. kreipėsi į jį dėl automobilio ( - ), v/n ( - ), 1994 m. remonto.

12Su V. N. sutarė dėl automobilio remonto sąlygų, todėl automobilis buvo paliktas darbo vietoje remontui kelioms dienoms. Jis buvo nurodęs V. N., jog informuos, kada jis gali atvykti atsiimti automobilio. Automobilį remontuoti pavedęs Ž. V.. Automobilis buvo Ž. V. žinioje. 2012-11-19 sužinojęs, jog automobilis pateko į eismo įvykį, vairuotojas pasišalino iš eismo įvykio vietos. Automobiliu be jo ir V. N. žinios bei leidimo pasinaudojo Ž. V., kuris sukėlė eismo įvykį ir pasišalino iš eismo įvykio vietos. Dėl šios priežasties Ž. V. yra atsakingas už žalą, kuri buvo padaryta dėl eismo įvykio. Nei V. N., nei jis nėra atsakingi už eismo įvykį ir jo metu padarytą žalą. Eismo įvykio kaltininkas yra Ž. V., todėl jam kyla pareiga atlyginti eismo įvykio sukeltą žalą.

13Ieškinys tenkintinas visiškai.

14Faktinės aplinkybės.

15Išnagrinėtos civilinės bylos medžiaga yra nustatyta, kad 2014-09-16 įvykusio teismo posėdžio metu bendraatsakovis Ž. V. prisipažino, kad 2012-11-19 Kaune, Geležinio Vilko g. įvykusio eismo įvykio metu jis vairavo transporto priemonę Mazda 323, valst. Nr. ( - ) ir yra atsakingas už dėl transporto priemonių Opel Vectra valst. Nr. ( - ) ir Peugeot 206 valst. Nr. ( - ) sugadinimo padarytą žalą. Bendraatsakoviui V. N. priklausanti transporto priemonė Mazda 323 valst. Nr. ( - ) nebuvo apdrausta Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau- TPVCAPDĮ) reikalavimus atitinkančiu transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 2012-11-19 10.43val. įvykusio eismo įvykio metu. Privalomo civilinės atsakomybės draudimo sutartis buvo nutraukta 2012-11-19 00.00val (b.l.7-9, IIt.). Ieškovas , vykdydamas sutarties 2.1.3p. nuostatas, kompensavo AB „Lietuvos draudimas“ išmokėtas draudimo išmokas -5883,30Lt. Ieškovas kreipėsi į bendraatsakovius , reikalaudamas grąžinti išmokėtą draudimo išmoką, tačiau bendraatsakoviai jos negrąžino. Bendraatsakovis Ž. V. 2014-10-21 teismo posėdyje pateikė įrodymus, kad tą pačią dieną, tai yra 2014-10-21 ieškovui sumokėjo 100Lt nuostolių atlyginimo (b.l.18, IIt). Dėl šių aplinkybių ginčo tarp šalių nėra. Transporto priemonės Opel Vectra valst. Nr. ( - ) savininkei buvo paskaičiuota ir pervesta 2168,30Lt suma (b.l.21-23, It.), o automobilį Peugeuot 206 valst. Nr.( - ) remontuoti buvo netikslinga, nes jo patirto nuostolio suma sudarė 3715Lt, o jo rinkos vertė 4900Lt, liekanų vertė 1185Lt (b.l.47,136,137,138,139 It.). Žalos sąmata dėl automobilio FORD Galay TRENd į bylą pateikta ieškovo per klaidą. (b.l.132, It.)

16Dėl pareigos atlyginti ieškovo sumokėtą žalos atlyginimo išmoką.

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įstatyme (TPVCAPDĮ) Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui suteikta teisė reikalauti visos išmokos, sumokėtos tretiesiems asmenims už žalą, padarytą neapdrausta transporto priemone, tiek iš asmens, atsakingo už žalos padarymą, tiek iš asmens, neįvykdžiusio pareigos sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010-10-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-300/2010; Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-06-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1023-555/2013, Kauno apygardos teismo 2013-08-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1947-343/2013 ir kt.). Todėl ieškovas turi teisę reikšti reikalavimą dėl jo sumokėtos žalos atlyginimo išmokos priteisimo. Transporto priemonė Mazda 323 valst. Nr. ( - ) eismo įvykio metu 2012-11-19 10val.43min. nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, nes tą patvirtino ir pats atsakovas V. N. teismo posėdžio metu, bei nurodė pateiktame atsiliepime į ieškinį, nurodydamas kad jam priklausanti transporto priemonė eismo įvykio dieną nebuvo apdrausta, kadangi neturėjo ir negalėjo būti naudojama, nes ji buvo perduota remontui (b.l.73, It.). Tai, kad vėliau 2014-10-13 bendraatsakovis V. N. keitė savo paaiškinimus, nurodytus atsiliepime ir rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad automobilis nebuvo perrašytas Regitroje bei buvo draustas AB ”Lietuvos draudimas” ir turėjo galiojantį draudimą, tačiau šie jo paaiškinimai paneigtini byloje esančiais rašytiniais įrodymais – pateikta įprastine transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomo draudimo sutartimi, kuri buvo nutraukta 2012-11-19 00.00 (b.l.7,8, IIt.). Todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymu 23str., dėl minėto eismo įvykio metu padarytos žalos atlyginimo buvo kreiptasi į ieškovą, kuris kompensavo AB ”Lietuvos draudimui” išmokėtas draudimo išmokas -5883,30Lt.

18Dėl prašomo priteisti žalos atlyginimo dydžio.

19Ginčas byloje kilo dėl prievolės solidarumo nustatymo ir žalos atlyginimo dydžio.

20Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau –TPVCAPDĮ) 4 str. 1 d. nustatyta, kad transporto priemonė, kurios įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo būti apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu tol, kol ji yra įregistruota. Pareiga sudaryti draudimo sutartį yra nustatyta transporto priemonės savininkui , tai yra šioje byloje bendraatsakoviui V. N. (Įstatymo 4 str. 2 d., 43 str. 2 d.). Todėl spręstina, kad abiejų bendraatsakovų pareiga buvo vykdyti TPVCAPDĮ 4 str. reikalavimus, apdrausti transporto priemonės valdytojo civilinę atsakomybę, o jeigu atsakomybės neapdraudė, nesinaudoti transporto priemone.Ši pareiga nebuvo įvykdyta, todėl abu bendraatsakoviai yra solidariai atsakingi už ginčo transporto priemone padarytą žalą ( CK 6.6 str.3 d.).

21Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 str. 1 d. 3 p. nustatyta, kad draudikas, sumokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti, kad sumokėtas dėl padarytos žalos sumas grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo.

22Atsakovas V. N., būdamas transporto priemonės savininkas, atsakomybės neapdraudė, nes jam automobilio pardavėja Z. L. 2012-07-11 sudarytos draudimo sutarties neperrašė, o ją nutraukė 2012-11-19 00.00val., tai yra draudimo sutartis baigėsi galioti 2012-11-19 00.00val., o eismo įvykis įvyko vairuojant Ž. V. neapdraustą 2012-11-19 10val. 43min. transporto priemonę Mazda 323 valst. Nr. ( - ) Ž. V. padarė žalą, kurią atlygino ieškovas. Todėl byloje abu bendraatsakovai yra solidariai atsakingi ieškovui atlyginti nuostolius regreso teise. Išmokėjęs išmoką, ieškovas įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į žalą padariusius asmenis- bendraatsakovus. Bendraatsakovas Ž. V. atlyginimo tik 100Lt žalos, likusios 5783,30Lt žalos neatlygino, ją pripažįsta, todėl jam keliamų reikalavimų atžvilgiu surašytini sutrumpinti motyvai. Ieškovo reikalavimai dėl5783,30Lt žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio palūkanų priteisimo solidariai iš bendraatsakovų laikytini pagrįstais ir tenkintini (Civilinio kodekso 6.1 str., 6.37 str., 6.210 str., 6.246 str., 6.263 str., 6.1015 str., Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 str. 1 d. 3 p.).

23Pagal CPK 284 str. teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

24Bendraatsakovas Ž. V. grindžia savo prašymą išdėstyti sprendimo įvykdymą mažai gaunamu darbo užmokesčio dydžiu. Įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas bendraatsakovio Ž. V. atžvilgiu išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą dviems metams, mokant lygiomis dalimis po 240,97Lt Lt kiekvieną mėnesį.

25CK 6.38 str. 1 d. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Biuras turi teisę reikalauti, kad atsakingas už žalos padarymą asmuo arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį, grąžintų dėl padarytos žalos išmokėtą sumą (Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 23 str. 1 d.). Atsakovas Ž. V. nevykdė pareigos sudaryti draudimo sutartį, o bendraatsakovis Ž. V. padarė žalą Lietuvos Respublikoje naudodamas neapdraustą nustatytą (identifikuotą) transporto priemonę (Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 17 str. 1 d. 1 p.). Lietuvos Respublikos teritorijoje naudojamos transporto priemonės privalo būti apdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Transporto priemonė, kurios įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo būti apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu tol, kol ji yra įregistruota, už draudimo sutarties sudarymą atsako transporto priemonės savininkas, jis negali naudoti pats ir leisti naudoti kitam asmeniui neapdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu transporto priemonės (Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 4 str.). Nors byloje ir nėra įrodymų, kad pats atsakovas V. N. leido Ž. V. naudotis jam nuosavybės teise priklausančiu automobiliu, tačiau esant neapdraustam savininko automobiliui, ieškovas dėl padarytos žalos turi teisę reikalauti grąžinti išmokėtą draudimo išmoką. Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas bei ieškovo pateiktus įrodymus, darytina išvada, kad bendraatsakoviai prievolės atsiskaityti su ieškovu pilnai neįvykdė, todėl iš bendraatsakovių ieškovo naudai solidariai priteistini 5783,30 Lt nuostoliai.

26CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, įstatymas (CK 6.210 str.) numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovų solidariai priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-04-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.123 str., 6.210 str. 1 d.). Dėl transporto priemonės savininko pareigos apdrausti tiek valdomas, tiek naudojamas įregistruotas transporto priemones.

27Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.988 straipsnio 3 dalyje aiškiai pasakyta, kad privalomojo draudimo rūšis ir sąlygas bei draudimo šakas ir draudimo interesus reglamentuoja kiti įstatymai. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo klausimus, tarp jų ir Biuro atgręžtinio reikalavimo teisę, detaliai reglamentuoja specialus įstatymas - Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas (toliau - TPVCAPDĮ). Dėl šios priežasties TPVCAPDĮ įtvirtintos teisės normos laikytinos specialiomis ir taikytinos santykiuose, susijusiuose su transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu bei Biuro atgręžtinio reikalavimo teise. Transporto priemonė, kurios įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo būti apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu tol, kol ji yra įregistruota (TPVCAPDĮ 4 straipsnio 1 dalis). Taigi, nepaisant to, ar transporto priemonė eksploatuojama, ar dėl tam tikrų priežasčių - ne, tol kol ji įregistruota - privalo būti apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, ko nepadarė bendraatsakovis V. N. (Kauno apygardos teismo 2008-04-24 nutartis civilinėje byloje 2A-440-259/2008; Kauno apygardos teismo 2012-04-17 nutartis civilinėje byloje 2A-763-698/2012 , civilinės bylos Nr. 2A-763-658/2012); Klaipėdos apygardos 2010-10-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-789-253). Tuo tarpu pareiga drausti įregistruotas transporto priemones numatyta įregistruotų transporto priemonių savininkams (TPVCAPDĮ 4 straipsnio 2 dalis, Vilniaus apygardos teismo 2010-10-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-840-516/2010, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau - LAT) 2008-06-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-325/2008). Šiuo atveju, V. N. 2012-11-19 įvykusio eismo įvykio metu buvo įregistruotos transporto priemonės Mazda 323, valst. Nr. ( - ) savininkas (šią aplinkybę jis patvirtina savo atsiliepime), kurio pareiga buvo sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį. Minėtos pareigos jis neįvykdė. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 29 d. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalgoje Nr. AC-34-1 yra nurodyta, kad „...TPVCAPDĮ 4 straipsnio 2 dalis taikytina taip, kad nebūtų išplėstas asmenų, atsakingų už valdytojo civilinės atsakomybės draudimo sutarties sudarymą, sąrašas. Pagal TPVCAPDĮ 4 straipsnio 2 dalies nuostatas pareiga sudaryti valdytojo atsakomybės draudimo sutartį yra nustatyta tik savininkui arba asmeniui, transporto priemonę valdančiam lizingo, išperkamosios nuomos ar panašios sutarties pagrindu ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 7 d. nutartį byloje Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras v. V. D., bylos Nr. 3K-7-300/2010). Dėl to, jei transporto priemonė valdoma kitu teisiniu pagrindu, pavyzdžiui, nuomos ar panaudos sutartimi, įstatyminė pareiga sudaryti valdytojo atsakomybės draudimo sutartį su draudiku ir šios pareigos nevykdymo neigiami padariniai Draudikų biuro atžvilgiu tenka transporto priemonės savininkui".

28Transporto priemonė Mazda 323, valst. Nr. ( - ) buvo perduota remontuoti specialistui trečiajam asmeniui A. V., jis šį faktą pripažįsta, jo neginčija šalys, ir kad eismo įvykio metu ją vairavo Ž. V., tai nepanaikina ieškovo Biuro reikalavimo teisės iš neapdraustos transporto priemonės savininko - V. N..

29Kadangi V. N., kaip transporto priemonės Mazda 323, valst. Nr. ( - ) savininkas, nesudarė privalomojo draudimo sutarties, todėl TPVCAPDĮ įtvirtinto imperatyvo nevykdymo neigiami padariniai - atlyginti Biurui minėto eismo įvykio metu transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu neapdrausta transporto priemone padarytą žalą tenka ir jam.

30Dėl eismo įvykio kaltininko ir transporto priemonės savininko solidarios atsakomybės už neapdraustą transporto priemone padarytą žalą. V. N. ir A. V. savo atsiliepimuose į ieškinį teigia, kad transporto priemonę Mazda 323, valst. Nr. ( - ) 2012-11-19 eismo įvykio metu vairavo Ž. V., todėl jis ir turi atlyginti eismo įvykio metu padarytą žalą. Pažymėtina, kad A. V. buvo nubaustas už Kelių eismo taisyklių 32 punkte nurodytų pareigų nevykdymą: „ Transporto priemonės savininkas ar valdytojas atsako už jam nuosavybės ar kita teise priklausančią transporto priemonę ir ja rūpinasi. Policijos pareigūnui, savivaldybės vykdomajai institucijai arba jos įgaliotam pareigūnui pareikalavus teisės pažeidimo išaiškinimo tikslu, transporto priemonės savininkas (valdytojas) turi nurodyti jam duomenis apie asmenį (vardą, pavardę ir gyvenamąją vietą), kuris tam tikru metu valdė transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančią transporto priemonę ar ja naudojosi, o juridinio asmens vadovas ar jo filialo vadovas privalo nurodyti šiam pareigūnui duomenis apie asmenį (vardą, pavardę ir gyvenamąją vietą), kuris tam tikru metu naudojosi juridiniam asmeniui priklausančia transporto priemone. " ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 133 (1) straipsnio 1 dalies nuostatų nevykdymą: „Transporto priemonės savininko (valdytojo) fizinio asmens) pareigų, nustatytų Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, neatlikimas " ). TPVCAPDĮ 23 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog „Biuras turi teisę reikalauti, kad atsakingas už žalos padarymą asmuo arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį, grąžintų dėl padarytos žalos išmokėtą sumą...".

31Už žalą atsakingo asmens (šiuo atveju – Ž. V.) ir asmens, atsakingo už draudimo sutarties sudarymą (šiuo atveju - V. N.) atsakomybė yra solidari, kadangi Biuras, pagal TPVCAPDĮ atlyginęs žalą nukentėjusiam asmeniui, patyrė nuostolius, kurie atsirado dėl abiejų asmenų neteisėtų veikų ir kaltės: eismo įvykis kilo dėl vairuotojo (šiuo atveju - Ž. V. neteisėtų veiksmų, vairuojant neapdraustą transporto priemonę ( - ), valst. Nr. ( - ) V. N., kaip transporto priemonės savininko, neįvykdžiusio TPVCAPDĮ imperatyvo - pareigos apdrausti jam priklausančią transporto priemonę ( - ), valst. Nr. ( - ) transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu bei leidus ja naudotis kitiems asmenims (TPVCAPDĮ 4 straipsnio 2 ir 3 dalys, nes jis neįrodė priešingai (CPK 185str.). LAT 2010-12-29 Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalgoje Nr. AC-34-1 yra nurodyta, kad „Atgręžtinis Draudikų biuro reikalavimas pagal TPVCAPDĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punktą suponuoja dviejų skolininkų solidariąją atsakomybę: asmens, atsakingo už eismo įvykį, bei TPVCAPDĮ 4 straipsnio 2 dalyje nurodyto asmens, neįvykdžiusio pareigos apdrausti savo ir kitų asmenų civilinę atsakomybę valdant atitinkamą transporto priemonę. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad TPVCAPDĮ 23 straipsnio 1 dalimi suteikta Biurui teisė reikalauti visos išmokos, sumokėtos tretiesiems asmenims už žalą, padarytą neapdrausta transporto priemone, tiek iš asmens, atsakingo už žalos padarymą, tiek iš asmens, neįvykdžiusio pareigos sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį ... "(LAT Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010-10-07 nutartis byloje Nr. 3K-7-300/2010). Jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų visi skolininkai ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium (CK 6.6 straipsnio 4 dalis). Pažymėtina, kad transporto priemonės savininko ir už žalą atsakingo asmens tarpusavio santykiai, jų abipusių teisių ir pareigų apimtis bei pobūdis, nėra reikšmingi Biurui, kaip žalą atlyginusiam kreditoriui ir jokiu būdu neriboja bei nepanaikina Biuro reikalavimo teisės. Tik atlyginę Biurui jo išmokėtą sumą, jie tai yra V. N. ir Ž. V. galėtų spręsti tarpusavio atsiskaitymo klausimus. TPVCAPDĮ 12 straipsnio 3 dalis numato, kad „atsakingas už neapdrausta transporto priemone padarytą žalą asmuo privalo per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos apie žalos padarymą raštu pranešti Biurui, priešingu atveju žalos administravimo ir atlyginimo klausimas bus sprendžiamas jam nedalyvaujant". Per TPVCAPDĮ nustatytą terminą nei V. N., nei Ž. V. nepranešė Biurui apie eismo įvykį ir jo metu padarytą žalą. Pažymėtina, kad nei TPVCAPDĮ, nei kiti teisės aktai neįpareigoja Biuro informuoti už žalą atsakingo asmens apie atliekamas žalos nustatymo ir atlyginimo procedūras. Byloje nėra kilusio ginčo dėl automobiliui Opel Vectra patirtos žalos paskaičiavimo dydžio. Byloje kilęs ginčas tarp ieškovo ir atsakovo V. N. dėl automobiliui Peugeot 206 valst. Nr. ( - ) žalos paskaičiavimo dydžio. Ieškovas nurodo, kad minimo eismo įvykio metu padarytos žalos dydis buvo nustatytas vadovaujantis teisės aktais - TPVCAPDĮ, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-23 nutarimu Nr. 795 (2008-02-13 nutarimo Nr. 122 redakcija) patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių (toliau - Taisyklės), Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2000 m. balandžio 17 d. Nr. 120/2000 m. balandžio 14 d. Nr. 101 įsakymu patvirtintos Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcijos nuostatomis. Taisyklių 13 punktas nustato, kad nukentėjusio trečiojo asmens turtui (transporto priemonei ar kitam kilnojamajam ar nekilnojamajam turtui) padarytos žalos dydį nustato Biuras, vadovaudamasis Biuro įgaliotų asmenų (ekspertų) ir (ar) turto vertintojų ataskaitomis ar išvadomis, įmonės, kurioje remontuojamas sugadintas turtas, pateiktais šio turto remonto išlaidų skaičiavimais ir (ar) atsižvelgdamas į įmonės, kuri turi teisę remontuoti sugadintą turtą, pateiktus šio turto remonto išlaidų skaičiavimus ar remonto išlaidų pagrindimo dokumentus, taip pat į nukentėjusio trečiojo asmens pateiktus žalos dydį įrodančius dokumentus. Taisyklių 15 punktas numato, jog žalos dėl turto sugadinimo, kai jį remontuoti ekonomiškai tikslinga, atlyginimo dydis nustatomas pagal turėtas remonto išlaidas, būtinas atkurti sugadintą turtą ar jo detalių ir (ar) dalių rinkos vertę iki eismo įvykio. Jeigu nustatyta, kad sugadintos detalės ir (ar) dalys gali būti remontuojamos, bet neprivalo būti keičiamos, remontas turi būti atliekamas kaip tik šiuo numatytu būdu. Sugadintos detalės ir (ar) dalys gali būti remontuojamos, jeigu po remonto jos atitiks techninius aktyvios ir pasyvios saugos reikalavimus. Šiuo atveju transporto priemonės Opel Vectra, valst. Nr. ( - ) remonto darbus ir jų apimtį įrodo kompiuterine programa „AUDATEX" (Instrukcijos 4 punktas) sudaryta minėtos transporto priemonės remonto sąmata 2.168,30 Lt be PVM sumai. Padaryta 2.168,30 Lt žala buvo atlyginta vadovaujantis Taisyklių 42.2.2. punkto nuostatomis - Jeigu nukentėjęs trečiasis asmuo sugadinto turto neremontuoja, suma, būtina sugadinto turto remontui, pervedama į nukentėjusio trečiojo asmens nurodytą jo ar kito asmens sąskaitą banke". Minėtoje remonto sąmatoje nurodyti remonto ir dažymo darbai bei medžiagos atitinka transporto priemonės techninės apžiūros defektų akte, policijos pažymoje, nuotraukose nurodytus transporto priemonės Opel Vectra, valst. Nr. ( - ) sugadinimus. Padarytos žalos - 2.168,30 Lt atlyginimo faktą nukentėjusiajam asmeniui J. J. ir V. U. patvirtina mokėjimo dokumentas – 2013-02-05 (b.l.48, It.). Taisyklių 14 punktas numato, jog „Žalos dėl turto sunaikinimo dydis nustatomas pagal sunaikinto turto rinkos vertę iki sunaikinimo ir likutinę vertę po eismo įvykio. Turtas laikomas sunaikintu, kai jį remontuoti ekonomiškai netikslinga. Turtą remontuoti ekonomiškai netikslinga, jeigu būtinos remonto išlaidos yra lygios 75 procentams turto rinkos vertės iki eismo įvykio arba didesnės ". Šiuo atveju dėl transporto priemonės Peugeot 206, valst. Nr. ( - ) padaryta žala buvo skaičiuojama vadovaujantis minėtomis Taisyklių 14 punkto ir Instrukcijos III, IV, VI skyrių nuostatomis. Kadangi vardinė Peugeot 206, valst. Nr. ( - ) rinkos vertė eismo įvykio dieną buvo 4.900,00 Lt, o apskaičiuotos būtinos remonto išlaidos - 7.434,43 Lt, t.y. didesnės už rinkos vertę iki eismo įvykio, laikytina, kad Peugeot 206, valst. Nr. ( - ) remontuoti ekonomiškai netikslinga. Remonto sąmatoje nurodyti remonto ir dažymo darbai bei medžiagos atitinka transporto priemonės techninės apžiūros defektų akte, policijos pažymoje, nuotraukose nurodytus transporto priemonės Peugeot 206, valst. Nr. ( - ) sugadinimus. Dėl minėtos priežasties 3.715.00 Lt žala dėl Peugeot 206, valst. Nr. ( - ) sugadinimo buvo paskaičiuota iš 4.900,00 Lt (Peugeot 206, valst. Nr. ( - ) rinkos vertės eismo įvykio dieną) minusuojant 1.185,00 Lt (Peugeot 206, valst. Nr. ( - ) likutinę vertę po eismo įvykio).

32Padarytos žalos - 3.715,00 Lt atlyginimo faktą nukentėjusiajam asmeniui V. U. patvirtina mokėjimo dokumentas. Tačiau teismas sutinka su atsakovo V. N. argumentu, kad ieškovas turėjo pateikti visus įrodymus, patvirtinančius automobilio Peugeot sužalojimą, nes tik likutinės vertės apskaičiavimas nepatvirtina pilnai paskaičiuoto žalos dydžio. Tačiau teismas sutinka su ieškovo argumentu, kad automobiliui Peugeot 206, valst. Nr. 219 (b.l.26), AB Lietuvos draudimas žalos sąmatą yra sustatęs tik 2014-07-16 (b.l.136,137,138,139), tai yra po V. U. 2013-01-21jau atlikto žalos atlyginimo -3715Lt sumokėjimo, remdamasi tik ieškovo 2013-01-03 išvada apie transporto priemonės rinkos vertę ir jos likutinę vertę (b.l.48,141,140). Todėl darytina išvada, kad V. U. AB „Lietuvos draudimas“ 2013-01-21 žalą paskaičiavo pilnai nepagrįsdamas žalos dydžio, o ieškovas jam jį išmokėjo, jos dydį pagrindė tik po išmokėjimo 2014-07-16 sustatyta žalos sąmata Nr. 1328317-87, kuri patvirtina nuostolių atlyginimo dydį. Tačiau pavėluotas žalos dydžio sąmatos dėl automobilio Peugeot sužalojimo paskaičiavimas negali būti pagrindu nereikalauti ieškovo išmokėtų patirtų nuostolių atlyginimo regreso tvarka iš bendraatsakovų, nes ši pareiga kyla būtent jiems, jie nenuginčijo kitomis įrodinėjimo priemonėmis šiam automobiliui paskaičiuoto nuostolių atlyginimo dydžio sumos, kurią regreso tvarka prašo priteisti ieškovas, todėl teismas remiasi ieškovo nurodytais argumentais, laikydamas juos pagrįstais. Taigi, Biuro pateikti dokumentai pagrindžia minėto eismo įvykio metu transporto priemonėms Opel Vectra, valst. Nr. ( - ) ir Peugeot 206, valst. Nr. ( - ) padarytą žalą ir jos atlyginimą nukentėjusiems asmenims, iš viso 5.783,30 Lt, atsižvelgiant į tai, kad bendraatsakovis Ž. V. teismo proceso metu pateikė įrodymus dėl 100Lt nuostolių dalies sumokėjimo ieškovui, todėl ji priteistina solidariai iš bendraatsakovių. Nustatydamas atlygintinos žalos dydį, ieškovas vadovavosi eismo įvykio valstybės draudikų biuro pateiktais oficialiais žalos dydžio paskaičiavimais. Atlygintinos žalos dydžio nepagrįstumą turi įrodinėti asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-04-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-207-280/2013). Todėl tik atsakovo išsakytos abejonės dėl oficialių rašytinių įrodymų, turinčių didesnę įrodomąją galią, pagrįstumo ar nepakankamumo, nesudaro pagrindo išvadai, kad šie įrodymai nėra pakankami pagrįsti įrodyti padarytos žalos dydį. Asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, elgdamasi kaip protingai rūpestingas ir atidus asmuo, turi (gali) pasidomėti dėl nustatytų eismo įvykio aplinkybių, tarp jų kalto asmens bei padarytos žalos dydžio, o, nesutikdamas su šių aplinkybių vertinimu, jas ginčyti (Kauno apygardos teismo 2013-08-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1947-343/2013). Kadangi civilinėje byloje atsakovas nenuginčijo ieškovo pateiktų oficialių rašytinių įrodymų, kurie pagal sprendime aukščiau nurodytą teismų praktiką turi didesnę įrodomąją galią, laikytina, kad ieškovas byloje įrodė visą prašomą priteisti žalos atlyginimo dydį.

33Esant sprendime aukščiau nurodytoms aplinkybėms ir šalių į civilinę bylą pateiktiems įrodymams, ieškovo reikalavimai bendraatsakovų atžvilgiu laikytini pagrįstais ir tenkintini (TPVCAPDĮ, 23 straipsnio 1 dalis, 5 dalis). Tokią teismų praktiką formuoja ir aukštesnės instancijos teismai (Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-11-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1471-253/2012; Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-557-657/2013; Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-04-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-207-280/2013; Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-04-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-508-406/2013; Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-244-280; Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-05-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-931-273/2013; Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-06-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1023-555/2013, Kauno apygardos teismo 2013-08-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1947-343/2013; Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-10-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1251-232/2013; Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-12-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2366-601/2013; Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-12-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1940-273/2013; Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-12-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2117-555/2013; Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-793-112/2013; Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-12-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1913-480/2013).

34Kadangi abu bendraatsakoviai praleido terminą atsiskaityti su ieškovu gera valia, iš bendraatsakovų taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-04-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 1 d.).

35Ieškinį patenkinus, iš bendraatsakovų priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 9 punktas, 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovas šioje byloje patyrė bylinėjimosi išlaidas -177 Lt žyminio mokesčio.

36Iš bendraatsakovų taip pat priteistinos teismo turėtos išlaidos po 22,78Lt iš kiekvieno, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 269- 270 teismas

Nutarė

38Ieškinį patenkinti visiškai.

39Priteisti iš bendraatsakovių V. N., a.k( - ) ir Ž. V. a.k. ( - ) solidariai ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, įm.k. 125709291, 5783,30 Lt ( penkis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt tris litus ir 30 ct)/ 1674,95 eurų ( vieną tūkstantį šešis šimtus septyniasdešimt keturis eurus ir 95 ct) žalos atlyginimo, 5 % ( penkių procentų) dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme - 2014-04-01 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir po 88,50 Lt ( aštuoniasdešimt aštuonis litus 50 ct.)/ 25,63 eurus ( dvidešimt penkis eurus 63ct) ieškovui iš kiekvieno atsakovo bylinėjimosi išlaidų. Sprendimo įvykdymą bendraatsakovio Ž. N. atžvilgiu išdėstyti dviems metams (24 mėnesiams) mokant lygiomis dalimis po 240,97Lt ( du šimtus keturiasdešimt litų 97 ct)/69,78 euro ( šešiasdešimt devynis eurus ir 78ct) kiekvieną mėnesį ieškovui. Priteisti valstybei iš bendraatsakovų po 22,78 Lt (dvidešimt du litus septyniasdešimt aštuonis ct.) pašto išlaidų (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, į.k. 188659752, sąsk. nr. ( - ) AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

40Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį teismą.

1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, sekretoriaujant Kristinai... 2. Ieškovas pareiškė bendraatsakoviams patikslintą ieškinį. Prašo priteisti... 3. Ieškovas ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2012-11-19... 4. Ieškovas, atsižvelgdamas į TPVCAPDĮ įtvirtintą teisę reikalauti, kad... 5. Atsakovas V. N. atsiliepimu ir teismo posėdžiuose duotais paaiškinimais... 6. Nurodė, kad 2012-11-18 tarp jo (V. N.) ir L. L. buvo sudaryta transporto... 7. Minėtam automobiliui buvo būtinas remontas. Dėl šios priežasties tą... 8. 2012-11-19 buvo informuotas, jog jam priklausančio automobilio vairuotojas... 9. Civilinės atsakomybės taikymui mano atžvilgiu turi būti nustatytos visos... 10. Jeigu transporto priemonės nėra suremontuotos, žalos dydis nustatomas pagal... 11. Bendraatsakovis Ž. V. ieškovo ieškinį pripažįsta visiškai.... 12. Su V. N. sutarė dėl automobilio remonto sąlygų, todėl automobilis buvo... 13. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 14. Faktinės aplinkybės.... 15. Išnagrinėtos civilinės bylos medžiaga yra nustatyta, kad 2014-09-16... 16. Dėl pareigos atlyginti ieškovo sumokėtą žalos atlyginimo išmoką.... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įstatyme (TPVCAPDĮ)... 18. Dėl prašomo priteisti žalos atlyginimo dydžio.... 19. Ginčas byloje kilo dėl prievolės solidarumo nustatymo ir žalos atlyginimo... 20. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo... 21. Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22... 22. Atsakovas V. N., būdamas transporto priemonės savininkas, atsakomybės... 23. Pagal CPK 284 str. teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu... 24. Bendraatsakovas Ž. V. grindžia savo prašymą išdėstyti sprendimo... 25. CK 6.38 str. 1 d. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 26. CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo... 27. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.988 straipsnio 3 dalyje... 28. Transporto priemonė Mazda 323, valst. Nr. ( - ) buvo perduota remontuoti... 29. Kadangi V. N., kaip transporto priemonės Mazda 323, valst. Nr. ( - )... 30. Dėl eismo įvykio kaltininko ir transporto priemonės savininko solidarios... 31. Už žalą atsakingo asmens (šiuo atveju – Ž. V.) ir asmens, atsakingo už... 32. Padarytos žalos - 3.715,00 Lt atlyginimo faktą nukentėjusiajam asmeniui V.... 33. Esant sprendime aukščiau nurodytoms aplinkybėms ir šalių į civilinę... 34. Kadangi abu bendraatsakoviai praleido terminą atsiskaityti su ieškovu gera... 35. Ieškinį patenkinus, iš bendraatsakovų priteistinos ieškovo patirtos... 36. Iš bendraatsakovų taip pat priteistinos teismo turėtos išlaidos po 22,78Lt... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 269-... 38. Ieškinį patenkinti visiškai.... 39. Priteisti iš bendraatsakovių V. N., a.k( - ) ir Ž. V. a.k. ( - ) solidariai... 40. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...