Byla 1-9-332/2013
Dėl chuliganiškų paskatų

1Šiaulių apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Raimundas Jurgaitis, sekretoriaujant Raimondai Katiliūtei, dalyvaujant prokurorei Violetai Bartušienei, gynėjams advokatams Vytautui Juozelaičiui, Adolfui Račkauskui, kaltinamiesiems D. S., I. P., nukentėjusiajam A. U., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje D. S., gim. ( - ) ( - ) m., a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, gyv. ( - ) g. ( - ), ( - ) m., teistas: 2011-01-14 Panevėžio apygardos teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 135 str. 2 d. 8 p. laisvės atėmimu 7 metams 6 mėnesiams; 2011-05-18 Kelmės rajono apylinkės teismo nusprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d. laisvės atėmimu 3 metams 6 mėnesiams, remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1, 4, 9 dalimis, ši bausmė subendrinta su 2011-01-14 nuosprendžiu paskirta neatlikta bausme ir paskirta subendrinta bausmė - laisvės atėmimas 9 metams; 2011-05-18 Kelmės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 187 str. 3 d. 40 parų areštu; 2011-08-03 Kelmės rajono apylinkės teismo nutartimi šio teismo 2011-05-18 ir 2011-05-18 nuosprendžiais paskirtos bausmės, remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1, 5 d. 2 p., 64 str. 1 d. 1 p., subendrintos ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 9 metams, šios bausmės neatlikęs, šiuo metu atliekantis paskirtą laivės atėmimo bausmę, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 135 str. 2 d. 8 p., 284 str. 1 d.

2I. P., gim. ( - ) ( - ) m., a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, aukštojo išsilavinimo, vedęs, dirbantis UAB „( - )“ vadybininku, gyv. ( - ) g. ( - ), ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4I. P. ir D. S. 2009-10-25, 1 val. 41 min., viešoje vietoje - kavinėje „( - )“, esančioje ( - ) pr. ( - ), ( - ) m., pašalinių asmenų akivaizdoje, veikdami bendrininkų grupe, įžūliu elgesiu, pasireiškusiu tuo - I. P. rankos kumščiu sudavė nukentėjusiajam A. U. į veidą, sukeldamas jam fizinį skausmą, po to D. S. A. U. rankomis sudavė smūgius į galvą, sulenktos kojos keliu vieną kartą smūgiavo į krūtinę, nuo ko A. U. nukrito ant grindų ir prarado sąmonę. Šiais veiksmai I. P. ir D. S. demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

5D. S. 2009-10-25, 1 val. 41 min., viešoje vietoje - kavinėje „( - )“, esančioje ( - ) pr. ( - ), ( - ) m., pašalinių asmenų akivaizdoje, įžūliu elgesiu - rankomis suduodamas nukentėjusiajam A. U. smūgius į galvą, sulenktos kojos keliu vieną kartą smūgiuodamas nukentėjusiajam į krūtinę, nuo ko A. U. nukrito ant grindų, A. U. padarė galvos smegenų kaktinių skilčių sumušimą, kraujo išsiliejimą po minkštaisiais galvos smegenų dangalais, kraujo išsiliejimą į dešinės ausies būgnelio ertmę, dešinės ausies trauminį uždegimą, poodinę kraujosruvą, odos nubrozdinimą kairėje pakaušio pusėje. Šiais tyčiniais veiksmais D. S. padarė A. U. sunkų sveikatos sutrikdymą dėl chuliganiškų paskatų.

6Kaltinamasis D. S. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad į klubą „( - )“ atėjo su drauge, ten sutiko I. P., jie pakalbėjo ir tiek. Beveik visą laiką jis buvo prie staliuko, paskui nuėjo prie baro nusipirkti vandens. Grįžtant nuo baro, prasilenkė su dviem vaikinais, iš kurių vienas jam patempė už rankovės, nuo ko išplyšo marškinių sagos, o kitas vaikinas trenkė jam į veido sritį. Jis apsikabino vieną vaikiną, tai pamatė apsaugos darbuotojai, jie minėtus vaikinus atplėšė nuo jo ir išvedė iš salės. Po kurio laiko vėl sutiko I. P., kuris paklausė, kas atsitiko. Salėje buvo triukšmas, todėl jie išėjo į holą. Hole juos pamatė A. U. ir D. K., A. U. puolė ant jo. Jis A. U. nustūmė ir jis nukrito ant minkštasuolio. I. P., kad neįvyktų konfliktas, stojo į tarpą tarp jo ir A. U., tuo metu D. K. trenkė I. P. į veido sritį, jie susigrūmė. Jis (kaltinamasis) atsitraukė nuo fotelių prie veidrodžių, tada prie jo pripuolė A. U. ir bandė jam suduoti, jis atsitraukė nuo A. U., po to A. U. užkliuvo už jo kojos ir nukrito ant žemės. Jis liko stovėti, po to nuėjo prie I. P., D. K. sulaikė apsauga.

7Hole A. U. ir D. K. buvo su mergina. Jam su I. P. tik išėjus iš baro, A. U. kažką suriko ir puolė ant jo, jis sugniaužė kumščius ir ėjo link jo, į tai jis atstatė kairės rankos delną ir jį atstūmė, nuo ko A. U. nugriuvo ant minkštasuolio, nes buvo išgėręs. Matė, kaip I. P. susigrūmė su D. K., I. P. A. U. sudavė pirmas. Jis (kaltinamasis) su D. K. nekontaktavo, necenzūrinių žodžių nevartojo.

8Pripažįsta save kaltu dėl viešosios tvarkos pažeidimo, nes įsivėlė į konfliktą. Tiek jis, tiek nukentėjusysis nepagarbiai elgėsi matant aplinkiniams. Dėl nukentėjusiojo sunkaus sveikatos sutrikdymo jo kaltės nėra, nes jis A. U. smūgių nesudavė. Šio konflikto iniciatoriai buvo A. U. ir D. K..

9Kaltinamasis I. P. kaltu neprisipažino ir parodė, kad atvyko į klubą „( - )“, ten alkoholio negėrė. Eidamas pro barą, sutiko D. S., jo marškiniai buvo atsilapoję. Jam paklausus, kas jam atsitiko, D. S. paaiškino, kad prie baro įvyko kažkoks konfliktas. Jis jį pakvietė išeiti į holą pasikalbėti, nes bare buvo didelis triukšmas. Išėjus į holą, ten stovėjo daug žmonių, buvo D. K. ir A. U., mergina. Jiems apeinant žmones, D. K. jam sudavė į veidą, o A. U. pasinešė link D. S., tada D. S. atsistūmė nuo A. U., traukėsi į šoną prie veidrodžių, A. U. nuėjo paskui D. S.. Nematė, kaip A. U. nukrito ant minkštasuolio, viskas vyko žaibiškai. Jis D. K. nesudavė, su juo grumtynės neįvyko, nes kai D. K. jam sudavė, iš karto įsikišo apsauga. Jis necenzūrinių žodžių nesakė. D. K. ir A. U. buvo girti.

10Pasibaigus konfliktui pamatė, kad A. U. guli pakaušiu į žemę, kaip jis nugriuvo, nematė. Jis A. U. smūgio nesudavė.

11Po incidento paklausė apsaugos darbuotojų, ką daryti, palaukė, kol atvažiavo policija. Kadangi pretenzijų niekas jiems neturėjo, jis išvažiavo į ligoninę susiūti lūpą.

12Nukentėjusysis A. U. parodė, kad 2009-10-25, apie 24.00-00.30 val., nuėjo į klubą „( - )“, ( - ). Klube buvo su D. K., buvo truputį išgėrę, jis klube alkoholio nevartojo. Klube nuėjo į barą, ten jis sutiko brolio draugę R. R., su ja išėjo į klubo holą, nes bare buvo per garsi muzika. Kai išėjo į holą, D. K. taip pat buvo hole, prie durų. Su

13R. R. hole kalbėjosi apie 10-15 minučių. Jam bendraujant su R. R., kaltinamasis I. P., praeidamas pro jį, kumščiu trenkė jam į veidą. Nuo gauto smūgio jis nukrito ant minkštasuolio, po to atsistojo ir perbėgo į kitą holo pusę, kad išvengtų muštynių. Tada prie jo pribėgo D. S., kuris jam sudavė smūgius rankomis į galvą, iš kelio sudavė į krūtinę, nuo ko jis krito aukštielninkas ant plytelių ir neteko sąmonės. Sąmonę atgavo ryte ligoninėje.

14Bendraudamas su R. R. nestebėjo aplinkos ir nematė, iš kur I. P. ir D. S. atėjo prie jo. Kai I. P. jam trenkė pirmą smūgį, D. S. buvo šalia I. P.. Kai D. S. jį mušė, D. K. puolė sulaikinėti I. P., jis nematė, ar D. K. mušėsi su I. P., tik vėliau matė vaizdo įrašą, kaip D. K. sudavė I. P. ir D. K. sulaikė apsaugos darbuotojai.

15Jis iki šio įvykio I. P. ir D. S. nepažinojo, iš matymo jų nebuvo matęs, tą vakarą konflikto su jais kitoje klubo vietoje nebuvo, už ką jį sumušė, nežino. I. P. sudavė vieną smūgį, prieš suduodamas I. P. pradėjo keiktis ir jam smogė, tuo metu. R. R. buvo šalia jo, hole dar buvo keletas žmonių.

16Pašo tenkinti ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

17Liudytojas D. K. parodė, kad nukentėjusysis A. U. yra jo draugas. Kaltinamuosius pažįsta iš bylos. Į klubą „( - )“ atėjo kartu su A. U.. Vienu metu A. U. vestibiulyje kalbėjosi su mergina, jis taip pat buvo vestibiulyje, prie durų. Vestibiulyje I. P. pirmas sudavė A. U.. Į tai jis (liudytojas) sudavė I. P., jie susikibo. Po to D. S. A. U. trenkė per kojas, sudavė į veidą, nuo to A. U. krito ant grindų, trenkėsi galva, A. U. gulėjo be sąmonės, kol atvažiavo greitoji pagalba. Konflikto metu jį sulaikė apsauga, jam uždėjo antrankius ir pasodino ant minkštasuolio.

18Jis įsikišo į konfliktą dėl to, kad gynė A. U. nuo I. P.. Jis D. S. ir I. P. iki to vakaro nepažinojo.

19Liudytojas R. Č. parodė, kad anksčiau dirbo apsaugos darbuotoju klube „( - )“. Kaltinamąjį I. P. pažįsta, kartu yra sportavę, D. S. žino iš matymo. Kaip buvo sužalotas A. U., nematė, nes buvo klubo salėje. Kai įėjo į holą, nukentėjusysis A. U. gulėjo be sąmonės ant žemės, o šis pilietis (parodo į liudytoją D. K.) buvo surakintas antrankiais, nes labai priešinosi, elgėsi agresyviai, keikėsi, gąsdino. Jis įėjo į vestibiulį, nes per radijo ryšį gavo iškvietimą. Jis konfliktų tarp kaltinamųjų ir nukentėjusiojo bei jo draugo D. K. nematė, tačiau buvo kitų nusiskundimų dėl nukentėjusiojo ir D. K. blogo elgesio - žmonės prašė juos pašalinti iš salės, nes jie kabinėjosi prie žmonių, agresyviai elgėsi. Jis su kitu apsaugos darbuotoju D. U. A. U. išvarė iš klubo salės į vestibiulį, nes jis agresyviai elgėsi prie baro, buvo išgėręs. Tą vakarą nukentėjusysis A. U. ir D. K. į klubą atėjo išgėrę, apsauga jų į klubą iš karto neįleido, juos įleido administratorius A. K..

20Viena iš administratorių dirbo E. J.. Jis nepamena, ar ji turėjo nusiskundimų dėl A. U. ir D. K. elgesio klube. Jis matė, kaip klubo salėje nukentėjusysis A. U. su D. K. kėlė muštynes, jie su kažkuo stumdėsi, žmonės rodė į juos. Prisimena, kad iš klubo salės buvo išvesti abu: A. U. ir D. K..

21Liudytojas A. K. parodė, kad dirbo klube „( - )“ administratoriumi. Klube vakarais būdavo du administratoriai: vienas dirbo su klientais, kitas prižiūrėjo apsaugą - ką galima įleisti, ko negalima. Pažįsta kaltinamuosius, nukentėjusįjį A. U., D. K.. Klube įvykio metu buvo sužalotas A. U.. Nukentėjusysis A. U. į klubą atėjo su D. K. ir A. Š., jie buvo išgėrę, linksmi, bet normalūs klientai, jis apsaugai pasakė, kad juos įleistų, nes barui tai yra nauda. Po to, jie gal truputį išgėrė, A. U. pradėjo rodyti savo jėgą, bet ne ant žmonių, jis prie tualeto prieš veidrodį mosikavo rankomis. Kad jis užkabinėtų kitus klientus, nematė. Jis D. K. pasakė, kad prižiūrėtų A. U., nes šis perdaug atsipalaidavo, perdaug išgėręs.

22Po to jis nuėjo į vestibiulį ir pamatė gulintį A. U.. D. K. irgi buvo vestibiulyje, jis bandė apsaugai priešintis, buvo pasodintas ant minkštos dalies. I. P. ir D. S. taip pat buvo vestibiulyje, jis nematė, kad jie suduotų smūgius. Jis tą vakarą konfliktų tarp kaltinamųjų ir nukentėjusiojo bei D. K. klubo salėje nematė.

23Liudytoja E. K. parodė, kad prieš tris metus dirbo klube „( - )“ administratore. Nukentėjusįjį A. U. pažįsta iš matymo, pažįsta kaltinamąjį I., pavardės nežino, kitas kaltinamasis ateidavo kartu su I. Jos darbas buvo rezervuoti vietas, priimti klientus, spręsti konfliktines situacijas, prižiūrėti darbuotojus. Apie nukentėjusiojo A. U. sužalojimą nieko nežino, prisimena, kad jį matė gulintį hole ant žemės be sąmonės. Žino, kad įvyko muštynės, ji jų nematė. Tą vakarą A. U. klube matė su draugu D. K., jie buvo neblaivūs, jie truputį pabuvo prie baro, paskui įsimaišė tarp žmonių didžiojoje salėje. Administratorius A. K. sakė, kad gal reikėjo jų neįleisti, nes jie pradėjo blaškytis, vaikščiojo apsikabinę, buvo neramūs, buvo galima spręsti, kad kažkas gali įvykti. Nei A. U., nei D. K. nesimušė su klientais, bet blaškėsi. Padavėja M. K. jai skundėsi, ji išsireiškė: „kad nebepraeina“, kad ją kažkaip užkliudė, kabinėjasi. Nuogirdų buvo, kad kabinėjosi prie klientų. Taip kalbėjo apie nukentėjusįjį ir D. K., kad nebepraeina, kliūva. Kai padavėja taip pasakė, ji pasakė apsaugai, kad A. U. ir D. K. reikia stebėti. Ji konflikto tarp nukentėjusiojo, D. K. ir kaltinamųjų D. S. bei I. P. nematė.

24Liudytoja V. L. (mergautinė pavardė – Ž.) parodė, kad anksčiau dirbo klube „( - )“ barmene nuo atidarymo, iš darbo išėjo maždaug prieš du metus. Pažįsta kaltinamąjį I. kaip klubo klientą, jo pavardės nežino, kaltinamasis D. S. yra matytas, liudytoją D. K. žino kaip klientą. D. K. anksčiau dažnai ateidavo į klubą, bet konfliktų dėl jo nėra buvę. Klube ji dirbo bare, po salę nevaikščiojo. Žino, kad kaltinamasis I. P. sužalojo A. U., ji įvykio nematė. Įvykio dieną konfliktų klubo salėje prie baro nebuvo, jeigu būtų buvę, ji prisimintų, nes kas vyksta prie baro, prisimena. Ji nepamena, kad kas nors būtų išvestas nuo baro. Jeigu būna konfliktas, yra kviečiamas administratorius, tą vakarą administratoriaus prie baro nekvietė.

25Liudytoja M. K. parodė, kad 2009 metais dirbo klube „( - )“ padavėja. I. P. žino, jis ateidavo į klubą, D. S. nežino, liudytoją D. K. žino, A. U. nežino. Apie įvykį, kurio metu buvo sužalotas A. U., nieko neprisimena. Teisėjui perskaičius liudytojos parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (1 t., 106-107 b. l.), liudytoja parodė, kad šie jos parodymai teisingi. Jai I. P. ir D. K. neatrodė iš tų, kurie dalyvautų muštynėse. Neatsimena, kaip atrodo nukentėjusysis. Jai dirbant klube niekas niekada jos neužkliudė, neįžeidė, nėra buvę, kad ją užgauliotų. Ji neatsimena, kad būtų pasiskundusi klubo administracijai dėl kieno tai netinkamo elgesio.

26Liudytojas D. U. parodė, kad anksčiau dirbo klube „( - )“ apsaugoje. Kaltinamuosius I. P. ir D. S. pažįsta kaip klubo „( - )“ klientus. D. K. ir nukentėjusįjį A. U. pamatė tik teisme, iki įvykio jų nepažinojo.

272009-10-25 klubo vestibiulyje buvo įvykis. Klube apsauga keičiasi kas pusvalandį, kurioje vietoje būti. Tą vakarą D. K. su draugu A. U. buvo išvesti iš salės į vestibiulį, nes salėje įvyko konfliktas. Koks buvo konfliktas, nežino. Apsaugos darbuotojas R. Č. ir administratorius A. K. juos iš salės palydėjo į holą, administratorius A. K. apsaugai pasakė jų į salę nebeįleisti, jie turėjo pasiimti striukes ir išeiti lauk. Kai D. K. ir A. U. išvedė į holą, po kokių 5 minučių iš salės į holą išėjo I. P. ir D. S.. D. K. ir A. U. puolė ant I. P. ir D. S., hole įvyko susistumdymas, jis šoko į tarpą, kad konfliktuojančius išskirti, per raciją išsikvietė kitus apsauginius. Kai minėtus asmenis išskyrė, D. K. draugas gulėjo vestibiulyje ant žemės, ant nugaros, negali pasakyti, ar jis buvo sąmoningas.

28Jis sulaikinėjo D. K. ir atsisukęs matė, kaip D. S. sudavė ranka ar kumščiu nukentėjusiajam A. U.. D. K. su A. U. pirmi puolė ant I. P. ir D. S.. Įvykis vyko labai trumpai, jis jokių pasakytų keiksmų neatsimena. Ji pats konflikto klubo salėje nematė.

29Byloje esantiems įrodymams patikrinti, remiantis Lietuvos Respublikos BK 276 str. 4 d., teismas perskaitė liudytojo D. U. ikiteisminio tyrimo tyrėjui 2010-03-09 duotus parodymus. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas D. U. parodė, kad 2009-10-25 jis dirbo apsaugos darbuotoju kavinėje „( - )“. Apie 1.40 val. jis buvo klubo hole, prie įėjimo į barą, ir pamatė, kaip klubo lankytojas D. puolė prie pastovaus klubo lankytojo I. Tai pamatęs, D. U. pagalvojo, kad D. pirmas užpuolė I., todėl D. U. puolė jų skirti. D. U. pargriovė ant žemės D., D. pargriauti padėjo I. Tuo metu, kai skyrė D. ir I., šalia buvęs I. draugas D. puolė jaunuolį, vilkėjusį baltos spalvos ilgomis rankovėmis marškiniais ir tamsios spalvos kelnėmis. D. U. matė kaip po D. smūgių, jaunuolis su baltais marškiniais griuvo atbulas ant grindų ir prarado sąmonę. Šis jaunuolis išgulėjo be sąmonės ant grindų iki tol, kol atvažiavo greitoji medicininė pagalba ir jį išvežė į ligoninę. D. nesulaikinėjo, nes trūko apsaugos darbuotojų (1 t. 77-79 b. l.).

30Liudytojas G. Č. parodė, kad šioje byloje atliko ikiteisminį tyrimą. Apklausė liudytoju D. U., kuris yra apsaugos darbuotojas, kuris 2009-10-25 palaikė tvarką klube „( - )“. Jo duotus parodymus buvo stengiamasi rašyti pažodžiui. Prieš tai D. U. buvo įspėtas už melagingų parodymų davimą. Kai buvo baigta apklausa, buvo atspausdintas protokolas, kurį D. U. perskaitė. Jam (liudytojui) nėra jokio tikslo protokole iškraipyti liudytojų parodymų, liudytojo paaiškinimas, kad jis ne taip surašė parodymus, ką jis sakė, neturi pagrindo.

31Perskaičius liudytojo D. U. parodymus (1 t. 77-79 b. l.), liudytojas G. Č. parodė, kad liudytojui D. U. apklausos metu buvo rodomas vaizdo įrašas iš klubo „( - )“, liudytojas D. U. turėjo jį pakomentuoti, D. U. komentarus jis (liudytojas) surašė apklausos protokole. Kai D. U. peržiūrėjo vaizdo medžiagą, jis nurodė, kad jis sulaikinėjo D. K. dėl to, kad pamatė tą momentą, kaip D. K. puolė I. P., tada jis pagalvojo, kad muštynes pradėjo D. K.. Peržiūrėjus vaizdo įrašą D. U. suprato, kad muštynių iniciatorius buvo I. P., D. U. stovėjo netoliese ir stebėjo aplinką, bet to momento, kaip vaizdo įraše matyti, kad I. P. ranka suduoda A. U., nepastebėjo, jis tik matė, kaip A. U. draugas D. K. puola I. P..

32Liudytoja G. U. parodė, kad yra nukentėjusiojo A. U. žmona. Prisimena, kad savo namuose adresu ( - ) ( - ), ( - ), vakare, rado gulintį lovoje A. U., jis buvo su ligoninės baltiniais, nesiorientavo aplinkoje. Ji bandė su juo pasikalbėti, bet nesusikalbėjo, jis nusišnekėjo, todėl ji iškvietė greitąją pagalbą. A. U. buvo paguldytas į ligoninę, gydytojai sakė, kad jis labai sužalotas.

33Iš R. R. sužinojo, kad vyras A. U. sumuštas klube „( - )“. Ji gal antrą dieną po A. U. paguldymo į ligoninę telefonu kreipėsi į klubo „( - )“ administraciją dėl filmuotos medžiagos, jeigu yra, gavimo, nes A. U. buvo sumuštas klube „( - )“. Administratorius įrašą perdavė barmenui, iš jo gavo diską su vaizdo įrašu. Kai A. U. atsigavo, jie peržiūrėjo šį įrašą, kad jį peržiūrėtų, turėjo atsisiųsti programą. Ji gavo įrašą nuo A iki Z, kas įvyko būtent klubo hole, gautame įraše niekas nebuvo trinama.

34Liudytoja R. Z. (mergautinė pavardė – R.) parodė, kad nukentėjusysis A. U. yra jos vyro brolis. 2006-10-25 ji buvo klube „( - )“ su draugių kompanija. Ten sutiko A. U., apie 24.00 val., prie baro, jis buvo su D. K.. Kadangi jie negalėjo dėl triukšmo susišnekėti, tai pakvietė išeiti į holą. Pradžioje hole bendravo dviese su A. U., paskui atėjo D. K.. Pamena smūgį iš pasalų A. U. į veido sritį, ji matė smūgiuojančio ranką, tas žmogus jai buvo iš kairės pusės. Po smūgio ji pasisuko ir pamatė I. P., kuris sudavė pirmą smūgį A. U.. Po smūgio A. U. krito ant minkštasuolio, kilo sąmyšis. Ji neprisimena, ką tuo metu darė D. K., jis buvo sulaikytas apsaugos, jam uždėjo antrankius ir pasodino ant minkštasuolio. Hole buvo dar žmonių, apsaugos darbuotojai.

35Pamena, kad po smūgio A. U. atsistojo, tada I. P. draugas spyrė jam per kojas, nuo ko A. U. griuvo aukštielninkas visu ūgiu ant grindų. A. U. griuvo, trenkėsi pakaušiu į grindis ir prarado sąmonę. Po D. S. smūgio A. U. nugriuvo vidury holo. Daugiau A. U. suduotų smūgių nepamena.

36Klube ji jokio konflikto nematė, apie galimai buvusi konfliktą A. U. kalbantis hole jai nesakė, jo nuotaika buvo gera. Po įvykio ji su L. Z. (nukentėjusiojo broliu) vyko į ligoninę kartu su A. U., L. Z. bendravo su gydytoju, A. U. paguldė į ligoninę, jis buvo be sąmonės.

37Liudytojas L. Z. parodė, kad nukentėjusysis A. U. yra jo brolis. Vieną vakarą paskambino draugė R. R. ir pasakė, kad klube „( - )“ primušė A. U.. Jis nuvažiavo į „( - )“ ir rado brolį gulintį ant nugaros klubo hole ant grindų. Iš kitų žino, kad hole A. U. kalbėjosi su R. R. ir kažkas susmūgiavo jam į veidą.

38Iš 2010-01-19 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad nukentėjusysis A. U. atpažino kaltinamąjį I. P., kaip asmenį, sudavusį jam vieną smūgį į veidą 2009-10-25, apie 00.30 val., klube „( - )“(1 t. 44-46 b. l.).

39Iš 2010-03-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad nukentėjusysis A. U. atpažino kaltinamąjį D. S., kaip asmenį, sumušusį jį 2009-10-25, apie 01.30 val., klube „( - )“ (1 t. 47-49 b. l.).

40Iš 2010-01-19 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad liudytoja R. R. (dabar – Z.) atpažino kaltinamąjį I. P., kaip asmenį, sudavusį A. U. smūgį į veidą 2009-10-25 naktiniame klube „( - )“ ( 1 t., 58-60 b. l.).

41Iš 2010-03-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad liudytoja R. R. (dabar – Z.) atpažino kaltuiamąjį D. S., kaip asmenį, sumušusį A. U. 2009-10-25 klube „( - )“ (1 t. 61-63 b. l.).

42Iš 2010-03-03 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad liudytojas D. K. atpažino kaltinamąjį I. P., kaip asmenį, smūgiavusį į veidą A. U. 2009-10-25 klube „( - )“ (1 t. 66-68 b. l.).

43Iš 2010-03-08 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad liudytojas D. K. atpažino kaltinamąjį D. S., kaip asmenį, sumušusį A. U. 2009-10-25 klube „( - )“ (1 t. 69-71 b. l.).

44Iš 2010-03-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad liudytojas A. K. atpažino kaltinamąjį D. S., kaip asmenį, sumušusį A. U. 2009-10-25 klube „( - )“ (1 t. 74-76 b. l.).

45Iš 2010-03-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad liudytojas D. U. atpažino kaltinamąjį I. P., kaip asmenį, sukėlusį muštynes 2009-10-25 klube „( - )“ (1 t. 80-82 b. l.).

46Iš 2010-03-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad liudytojas D. U. atpažino kaltinamąjį D. S., kaip asmenį, sumušusį vaikiną 2009-10-25 klube „( - )“, kuris prarado sąmonę (1t. 83-85 b. l.).

47Medicinos specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad nukentėjusiajam A. U. padaryti sužalojimai: galvos smegenų kaktinių skilčių sumušimas, kraujo išsiliejimas po minkštaisiais galvos smegenų dangalais, kraujo išsiliejimas į dešinės ausies būgnelio ertmę, dešinės ausies trauminis uždegimas, poodinė kraujosruva ir odos nubrozdinimas kairėje pakaušio pusėje; sužalojimai padaryti ne mažiau 2 trauminių poveikių pasekoje kietais bukais paviršiais paveikus galvą; A. U. dėl galvos smegenų sumušimo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas; sužalojimai galėjo gautis griūvant ir pakaušio sritimi kontaktuojant su kietu buku paviršiumi tiek po gauto smūgio, tiek be pašalinės jėgos poveikio; sužalojimai galėjo gautis griūvant ir pakaušio sritimi kontaktuojant su kietu buku paviršiumi tiek po gauto smūgio, tiek be pašalinės jėgos poveikio (1 t. 31-32 b. l.).

48Specialistas Henrikas Daujotas teisiamajame posėdyje paaiškino, kad atliekant specialisto tyrimą jam buvo pateiktos nukentėjusiojo A. U. dvi ligos istorijos, remiantis jomis jis pateikė išvadą, kad A. U. buvo padaryti sužalojimai - galvos smegenų sumušimas, galvos smegenų kaktinių skilčių sumušimas, kraujo išsiliejimo po minkštais smegenų dangalais, kraujo išsiliejimas į dešinės ausies būgnelio ertmę, dešinės ausies trauminis uždegimas, poodinė kraujosruva ir odos nubrozdinimas kairėje pakaušio pusėje. Dėl galvos smegenų sumušimo A. U. padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas. Galvos smegenų sumušimas galėjo gautis nuo smūgio krentant ir pakaušio sritim kontaktuojant su kietu paviršiumi. Ligos istorijoje yra pažymėta, kad sutinusi nukentėjusiojo nosis, todėl tikėtina, kad buvo smūgis į veidą. Pagrindinis sužalojimas yra galvos smegenų kaktinių skilčių sumušimas, tai nustatyta kompiuterine tomografija. Ligos istorijoje neužfiksuota, kad būtų nustatytos kraujosruvos ar žaizdos, todėl rasti sužalojimai būdinga griuviminei traumai.

49Teismo medicinos ekspertizės akto Nr. ( - ) išvada nustatyta, kad:

  1. A. U., galimai 2009-10-25, padaryti šie kūno sužalojimai: nosies sumušimas, pasireiškęs minkštųjų audinių patinimu bei kraujavimu iš nosies, kairės smilkininės srities sumušimas, pasireiškęs minkštųjų audinių patinimu, odos nubrozdinimas su poodine kraujosruva pakaušio srityje, kaukolės pamato dešinės vidurinės duobės lūžis, kraujo išsiliejimas po minkštaisiais galvos smegenų dangalais, kraujo išsiliejimas po kietuoju galvos smegenų dangalu dešinėje pakaušinėje srityje, galvos smegenų sumušimas, pasireiškęs kontuziniais židiniais abipus kaktinėse skiltyse, nustatytas kraujas dešinės ausies būgninėje ertmėje, trauminis dešinės vidurinės ausies uždegimas. Sužalojimai komplikavosi potrauminiu abipusiu uodžiamojo nervo pakenkimu bei skonio jutimų suvokimo sutrikimu. Sveikatos sutrikdymo mastas vertinamas atsižvelgiant į A. U. nustatytus kūno sužalojimus.
  2. Sužalojimai visumoje kvalifikuojami sunkiu sveikatos sutrikdymu, dėl kaukolės pamato vidurinės duobės lūžio ir galvos smegenų sumušimo (žr. Sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių p. 6.6.1. ir p. 6.6.2.). Vertinant sužalojimus atskirai, nosies ir kairės smilkininės srities sumušimas tiek kartu, tiek atskirai kvalifikuojami nežymiu sveikatos sutrikdymu. Odos nubrozdinimas su poodine kraujosruva pakaušio srityje, kaukolės pamato dešinės vidurinės duobės lūžis, kraujo išsiliejimas po minkštaisiais galvos smegenų dangalais bei po kietuoju galvos smegenų dangalu dešinėje pakaušinėje srityje, galvos smegenų sumušimas vertinama visumoje, nes jų padarymas paaiškinamas nuo vieno trauminio poveikio kietu buku daiktu į pakaušio sritį - sunkiu sveikatos sutrikdymu.
  3. Nukentėjusiojo A. U. uoslės nervo pakenkimas bei skonio receptorių sutrikimas yra aukščiau nurodytos sunkios galvos smegenų traumos pasekmė ir yra tiesioginiame priežastiniame ryšyje su 2009-10-25 patirta galvos smegenų trauma.
  4. A. U. skonio suvokimo pilno atstatymo nebus, uoslės suvokimo atsistatymas taip pat abejotinas.
  5. Nukentėjusiajam paskirtas medicininis gydymas yra sietinas su jo patirta sunkia galvos smegenų trauma ir jos pasekmėmis.

50Teismas, įvertinęs surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, konstatuoja, kad kaltinamųjų I. P. ir D. S. kaltė padarius jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas įrodyta. Nukentėjusiojo A. U., liudytojų D. K., R. Z. (mergautinė pavardė – R.) parodymais nustatyta, kad 2009-10-25, 1 val. 41 min., naktinio klubo „( - )“, esančio ( - ) pr. ( - ), ( - ) m., hole, praeidami pro šalį, I. P. kumščiu sudavė nukentėjusiajam A. U. į veidą, nuo ko šis nukrito ant hole buvusio minkštasuolio. A. U. atsistojus ir pasitraukus į šoną, prie jo priėjo D. S. ir A. U. rankomis sudavė smūgius į galvą, sulenktos kojos keliu smūgiavo į krūtinę, nuo ko A. U. nukrito ant grindų ir prarado sąmonę. Medicinos specialisto Nr. ( - ), teismo medicinos ekspertizės akto Nr. ( - ) išvadomis nustatyta, kad A. U. dėl odos nubrozdinimo su poodine kraujosruva pakaušio srityje, kaukolės pamato dešinės vidurinės duobės lūžio, kraujo išsiliejimo po minkštaisiais galvos smegenų dangalais bei po kietuoju galvos smegenų dangalu dešinėje pakaušinėje srityje, galvos smegenų sumušimo visumos padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas.

51Konstatuodamas kaltinamojo D. S. kaltę sužalojus nukentėjusįjį A. U. teismas kitų įrodymų kontekste remiasi liudytojo D. U. perskaitytais parodytais, duotais ikiteisminio tyrimo metu. Jis parodė, kad naktiniame klube „( - )“ dirbo apsaugos darbuotoju, vykusio konflikto tarp klubo lankytojų metu matė, kaip kaltinamojo I. P. draugas D. puolė jaunuolį, vilkėjusį baltos spalvos ilgomis rankovėmis marškiniais ir tamsios spalvos kelnėmis, sudavė jam smūgius, po D. smūgių jaunuolis su baltais marškiniais griuvo atbulas ant grindų ir prarado sąmonę, šis jaunuolis išgulėjo be sąmonės ant grindų iki tol, kol atvažiavo greitoji medicininė pagalba ir jį išvežė į ligoninę. Netikėti šiais liudytojo D. U. parodymais nėra pagrindo, nes jie atitinka kitų paminėtų liudytojų parodymus, patvirtina teismo nustatytas faktines įvykio aplinkybes. Vertindamas liudytojo D. U. parodymus, duotus teisiamajame posėdyje, kad klubo hole pirmi konfliktą pradėjo A. U. ir D. K., jie užpuolė kaltinamuosius, teismas vertina kaip neteisingus, nes jų nepatvirtina kiti įrodymai, todėl juos atmeta. Apklaustas teisiamajame posėdyje ikiteisminį tyrimą atlikęs tyrėjas liudytojas G. Č. parodė, kad apklausiant liudytoją D. U., buvo stengiamasi jo parodymus rašyti pažodžiui, prieš apklausą D. U. buvo įspėtas dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą, po apklausos D. U. perskaitė atspausdintą protokolą. Teismui netikėti liudytojo G. Č. parodymais nėra pagrindo.

52Vertindamas kaltinamųjų D. S. ir I. P. parodymus, kad įvykio dieną klube pirmi konfliktą pradėjo nukentėjusysis A. U. ir liudytojas D. K. - bare užkabino D. S., jam sudavė į veidą, po to hole D. K. pirmas smūgiavo I. P., o A. U. puolė ant D. S., teismas laiko neteisingais, neatitinkančiais faktinių bylos aplinkybių, jų gynybos versijomis tikslu išvengti atsakomybės už padarytas nusikalstamas veikas. Teisiamajame posėdyje apklausti kiti liudytojai A. Č., A. K., E. K., V. L., M. K. nepatvirtino, kad nukentėjusysis A. U. konfliktavo su kaltinamaisiais klubo baro salėje, su jais klubo hole sukėlė muštynes.

53Lietuvos Respublikos BK 284 str.1 d. nustatyta: ,,Tas, kas viešoje vietoje įžūliais veiksmais, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką…“. Įžūlus elgesys reiškia agresyvų, moralės požiūriu nepriimtiną, aplinkinius šokiruojantį veikimą ar neveikimą, kuriuo sutrikdoma visuomenės rimtis ar viešoji tvarka. Toks elgesys gali būti fizinis smurtas prieš žmogų, trukdymas kitiems žmonėms dirbti, mokytis, ilsėtis ir pan. Esminis viešosios tvarkos pažeidimo objektyvusis požymis yra tai, kad minėtais būdais demonstruojant nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai turi būti sutrikdoma visuomenės rimtis ar tvarka. Šio nusikaltimo sudėtis yra materialioji, todėl visuomenės rimties ar tvarkos sutrikdymas turi būti realus. Nusikaltimas padaromas tiesiogine tyčia, todėl kaltininkas turi suvokti, kad savo veiksmais sutrikdo visuomenės rimtį ar tvarką ir nori taip veikti (Lietuvos Respublikos BK 15 str. 2 d. 1 p.) (Kasacinės nutartys 2K-7/2013, 2K-73/2013/, 2K-160/2013).

54Bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamieji I. P. ir D. S. 2009-10-25, 1 val. 41 min., viešoje vietoje - kavinėje „( - )“ -, esančioje ( - ) pr. ( - ), ( - ) m., matant pašaliniams asmenims, administracijos darbuotojams, veikdami bendrininkų grupe, elgėsi įžūliai – be jokios priežasties abu sumušė nukentėjusįjį A. U., kurio anksčiau visai nepažinojo. Šiais veiksmai jie akivaizdžiais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką. Minėta kaltinamųjų I. P. ir D. S. veika, padaryta tiesiogine tyčia, yra nusikalstama, ji atitinka Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. pagal ką ir kvalifikuotina.

55Pagal Lietuvos Respublikos BK 135 str. 2 d. 8 p. atsako tas, kas sunkiai sužalojo ar susargdino žmogų dėl chuliganiškų paskatų. Lietuvos Respublikos BK 135 str. 2 d. 8 p. norma yra specialioji Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d. numatytos normos atžvilgiu. Nusikalstamos veikos kvalifikavimui pagal Lietuvos Respublikos BK 135 str. 2 d. 8 p. būtinas nusikalstamos veikos motyvo – chuliganiškų paskatų – nustatymas. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad nusikalstama veika pripažįstama padaryta dėl chuliganiškų paskatų, kai tai daroma dėl aiškaus žmogaus ar visuomenės negerbimo, elementarių moralės ir elgesio normų niekinimo, kai kaltininko elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinamą požiūrį į juos, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį (kasacinės bylos Nr. 2K-7/2013, Nr. 2K-75/2005, 2K-716/2007, 2K-144/2008, 2K-58/2009, 2K-241/2009, 2K-266/2009).

56Bylos duomenimis nustatyta, kad D. S., priešpastatydamas save aplinkiniams, iš esmės be aiškios dingsties, viešoje vietoje, be jokios priežasties sumušė nukentėjusįjį A. U. ir taip sunkiai sutrikdė jo sveikatą. Nustatytos aplinkybės rodo, kad kaltinamojo D. S. veiksmuose dominavo chuliganiškos paskatos, t. y. jis veikdamas tiesiogine neapibrėžta tyčia padarė sunkų A. U. sveikatos sutrikdymą dėl chuliganiškų paskatų. Ši kaltinamojo nusikalstama veika atitinka Lietuvos Respublikos BK BK 135 str. 2 d. 8 p., pagal ką ir kvalifikuotina. D. S. padaryta veika teisingai kvalifikuota kaip nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 135 str. 2 d. 8 p. ir 284 str. 1 d., sutaptis.

57Kaltinamiesiems I. P. ir D. S. pareikštuose kaltinimuose pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. buvo jiems inkriminuoti nusikalstami veiksmai, kad I. P., sakydamas necenzūrinius žodžius, puolė prie D. K. ir jį apstumdė, o D. S. išsakė necenzūrinius žodžius nukentėjusiajam A. U.. Bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamasis I. P. su D. K. susikibo D. K. sudavus I. P. ginant A. U. nuo I. P.. Dėl to tokių I. P. veiksmų negalima vertinti kaip D. K. apstumdymu. Kad kaltinamieji I. P. ir D. S. klubo hole viešai keikėsi, vadino nukentėjusįjį A. U., liudytoją D. K. necenzūriniais keiksmais, įrodymų nėra. Esant minėtoms aplinkybėms iš kaltinamiesiems I. P. ir D. S. pareikštų kaltinimų pašalintinos nurodytos aplinkybės, kad I. P., sakydamas necenzūrinius žodžius, puolė prie D. K. ir jį apstumdė, o D. S. išsakė necenzūrinius žodžius nukentėjusiajam A. U..

58Iš 2010-01-19 daiktų pateikimo protokolo matyti, kad nukentėjusysis A. U. pateikė CD plokštelę su klubo „( - )“ holo vaizdo medžiaga (1 t. 42 b. l.). Vaido medžiagai ištirti teismas paskyrė portretinę ekspertizę. Šios ekspertizės išvadoje nurodyta, kad nustatyti, ar smūgį kairės rankos kumščiu A. U. į veidą sudavė kaltinamasis I. P. ir ar smūgius - dešinės rankos kumščiu vieną kartą į kairės pusės skruostą, dešinės kojos keliu vieną kartą į krūtinę, dešinės rankos kumščiu vieną kartą į veidą, kairės rankos kumščiu vieną kartą į krūtinę nukentėjusiajam A. U. sudavė kaltinamasis D. S., negalima.

59Pagal Lietuvos Respublikos BPK 20 str. 3 d. įrodymais gali būti tik tokie duomenys, kurie patvirtina arba paneigia bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės bylai teisingai išspręsti. Kadangi iš pateiktos klubo „( - )“ holo vaizdo medžiagos patikimai, neginčijamai nustatyti konflikte dalyvaujančių asmenų tapatybių nustatyti negalima, teismas šios vaizdo medžiagos nelaiko įrodymu ir juo teismo nuosprendžio nepagrindžia.

60Kaltinamųjų I. P. ir D. S. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. Jų atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad jie viešosios tvarkos pažeidimą padarė veikdami bendrininkų grupe.

61Skirdamas kaltinamiesiems bausmes už jų padarytas nusikalstamas veikas, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 54 str., vadovaujasi bausmės skyrimo nuostatomis, nurodytomis Lietuvos Respublikos BK 61 str.

62Kaltinamasis I. P. tyčia padarė nesunkų nusikaltimą, nusikalto pirmą kartą, dirba, yra vedęs, aktyviai sportuoja, jo atsakomybę sunkina aplinkybė, kad jis nusikalto veikdamas bendrininkų grupe. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes I. P. skirtina sankcijoje už padarytą nusikaltimą numatyta bausmė – bauda, jos dydį nustatant didesnį už nesunkaus nusikaltimo padarymą skirtinos baudos vidurkį (Lietuvos Respublikos BK 47 str. 3 d. 2 p. (Lietuvos Respublikos 2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968, įsigal. 2003-05-01, redakcija).

63Kaltinamasis D. S. tyčia padarė du nusikaltimus – nesunkų ir labai sunkų, šiuos nusikaltimus padarė būdamas anksčiau neteistas, po šių nusikaltimų padarė naujus nusikaltimus, už kuriuos yra nuteistas ir atlieka nuosprendžiais paskirtą laisvės atėmimo bausmę, nustatyta jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė – viešosios tvarkos pažeidimą padarė veikdamas bendrininkų grupe, jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, D. S. už Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. numatytą nusikaltimą skirtina sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė, nedaug didesnė už bausmės vidurkį. Už Lietuvos Respublikos BK 135 str. 2 d. 8 p. numatytą nusikaltimą skirtina sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė, mažesnė už numatytos bausmės vidurkį.

64Priimant nuosprendį išspręstinas daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, klausimas.

65Šiaulių apygardos teisme prie bylos saugomi paketas Nr. 1, kuriame yra kompaktinis diskas su vaizdo medžiaga iš klubo „( - )“, A. U. fotonuotraukų lyginamieji pavyzdžiai (13 fotonuotraukų), I. P. fotonuotraukų lyginamieji pavyzdžiai (20 fotonuotraukų), D. S. fotonuotraukų lyginamieji pavyzdžiai (3 fotonuotraukos), kompaktinis diskas Nr. 1, kuriame yra I. P. ir A. U. lyginamieji fotonuotraukų pavyzdžiai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 3 p., nuosprendžiui įsiteisėjus, paliktini saugoti prie bylos, kaip priemonės nusikalstamai veikai atskleisti.

66Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 115 str. 1 d., teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, išsprendžia pareikštus civilinius ieškinius.

67Šioje baudžiamojoje byloje nukentėjusiuoju ir civiliniu ieškovu pripažintas

68A. U. pareiškė civilinį ieškinį dėl jam padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo (1 t. 51-53 b. l.), kurį vėliau bylos nagrinėjimo metu patikslino, prašydamas iš D. S. ir I. P. priteisti 1133,39 Lt turtinės ir 100 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo (4 t. 56-58 b. l.).

69Civilinio ieškinio dalyku yra tiek turtinė, tiek ir neturtinė žalos. Pagal baudžiamojo proceso teisę į turtinės žalos sąvoką įeina nusikalstama veika padaryta tiesioginė žala, materialiniai nuostoliai, kuriuos patyrė nukentėjusysis dėl padarytos nusikalstamos veikos bei išlaidos, kurios atsirado pašalinant nusikalstamos veikos pasekmes, t. y. gydymo, laidojimo išlaidos ir pan.

70Nukentėjusysis A. U. civiliniame ieškinyje nurodė, kad dėl patirtų traumų jis dvi savaites praleido ligoninėje, po to buvo reabilitacinis laikotarpis, jam teko gerti įvairius vaistus, organizmą stiprinančius vitaminus ir dėl to jis patyrė 1133,39 Lt išlaidų (konsultacijos ir tyrimai gydymo įstaigoje, vaistai, medicininis aptarnavimas, išlaidos automobilio kurui į medicinos įstaigą). Iš nukentėjusiojo A. U. pateiktų pareikštą civilinį ieškinį dėl turtinės žalos patvirtinančių dokumentų (2 t. 179, 184-186 b. l., 4 t. 7 b. l.) matyti, kad dėl patirtų sužalojimų jis patyrė tik 998,39 Lt gydymosi išlaidų, kurių dydžiai atitinka protingumo kriterijus. Atsižvelgiant į tai, nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo A. U. civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinamas iš dalies ir priteistina suma turinei žalai atlyginti mažintina iki 998,39 Lt. Kadangi byloje nustatyta, jog tik dėl kaltinamojo D. S. nusikalstamų veiksmų nukentėjusiajam A. U. buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas, o kaltinamasis I. P. savo veiksmais nukentėjusiajam sukėlė tik fizinį skausmą, nukentėjusiajam A. U. padarytą turtinę žalą turi atlyginti kaltinamasis D. S., todėl pareikštas civilinis ieškinys dėl padarytos turtinės žalos priteisiamas iš kaltinamojo D. S..

71Kaip minėta anksčiau, nukentėjusysis A. U. pateiktu civiliniu ieškiniu prašo iš D. S. ir I. P. priteisti 100 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo (4 t. 56-58 b. l.).

72Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 str. neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų numatytais atvejais. Civilinis kodeksas nenustato atlygintinos neturtinės žalos minimumo ar maksimumo, todėl teismas, spręsdamas dėl priteistinos neturtinės žalos dydžio, privalo atsižvelgti į Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 2 d. nustatytus neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijus, t. y.: 1) neturtinės žalos pasekmes; 2) žalą padariusio asmens kaltę; 3) žalą padariusio asmens turtinę padėtį; 4) jei padaryta turtinė žala, į šios žalos dydį; 5) kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes bei sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus.

73Nukentėjusysis A. U. civiliniame ieškinyje nurodė, kad dėl D. S. padarytų sužalojimų jam buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas, jis patyrė skausmą, dabar nebeužuodžia kvapų, dėl jo uoslės numatytas ilgas ir sunkus gydymas, uoslės jis gali ir nebeatgauti, be to jam dažnai skauda ir svaigsta galva.

74Įvertinus šias aplinkybes, teismui nekyla abejonių, kad nukentėjusysis A. U. dėl jo sveikatos sužalojimo patyrė fizinį skausmą, neigiamus emocinius išgyvenimus, stresą, nepatogumus, kurie dar ilgai bus patiriami ateityje. Nusikalstama veika A. U. buvo sužalota gyvybiškai svarbi vieta – galva. Dėl padaryto sveikatos sutrikdymo nukentėjusysis iki šiol jaučia liekamuosius padarinius, ką patvirtina Teismo medicinos ekspertizės išvados (3 t. 142-151 b. l.), kuriose nurodyta, kad dėl sunkios galvos smegenų traumos nukentėjusiajam A. U. buvo padarytas uoslės nervo pakenkimas bei skonio receptorių sutrikimas, dėl kurių A. U. skonio suvokimo pilno atstatymo nebus, o uoslės suvokimo atsistatymas taip pat abejotinas. Taigi daroma išvada, kad nukentėjusysis A. U. patyrė neturtinę žalą, kuri turi būti atlyginta. Nors nukentėjusysis A. U. pateiktu civiliniu ieškiniu prašo neturtinę žalą jam priteisti iš abiejų kaltinamųjų D. S. ir I. P., tačiau kaip minėta anksčiau tik dėl kaltinamojo D. S. nusikalstamų veiksmų nukentėjusiajam buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas - sunki galvos smegenų trauma, dėl kurios nukentėjusysis ir šiuo metu jaučia liekamuosius padarinius. Todėl pareikštas civilinis ieškinys dėl padarytos neturtinės žalos priteisiamas iš kaltinamojo D. S..

75Nustatydamas priteistinos nukentėjusiajam padarytos neturtinės žalos dydį, teismas atsižvelgia ne tik į nukentėjusiojo interesus, bet ir į žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį. Kaip matyti iš bylos medžiagos, kaltinamasis D. S. nusikaltimą nukentėjusiojo atžvilgiu padarė tyčia, dėl savo smurtinių, įžūlių veiksmų nesijaučia esąs kaltas, nesigaili. Taip pat iš bylos duomenų matyti, kad D. S. nedirba, šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę, jokio turto neturi (2 t. 35 b. l.).

76Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, į protingumo, sąžiningumo, teisingumo kriterijus, į kaltininko turtinę padėtį ir į sumas teismų priteisiamas kitose analogiškose bylose (kasacinės bylos Nr. 2K-489/2011, 2K-475/2012, 2K-497/2012 ir kt.), daroma išvada, kad nukentėjusiojo

77A. U. pareikštas civilinis ieškinys dėl jam padarytos neturtinės žalos mažintinas, priteisiant A. U. iš kaltinamojo D. S. 60 000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

78Byloje pareikštas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 1694,42 Lt civilinis ieškinys už nukentėjusiajam A. U. suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Minėtas civilinis ieškinys pagrįsta skaičiuote už suteiktas gydymo paslaugas (1 t. 114-116 b. l.), todėl yra pagrįstas ir tenkintinas.

79Kaltinamajam D. S. iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo kardomoji priemonė neskirtina, nes jis šiuo metu atlieka subendrintą ankstesniais teismo nuosprendžiais paskirtą 9 metų laisvės atėmimo bausmę.

80Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303 str., 308 str., 310 str., teismas

Nutarė

81D. S. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 135 str. 2 d. 8 p., 284 str. 1 d., ir nuteisti:

82pagal Lietuvos Respublikos BK 135 str. 2 d. 8 p. laisvės atėmimu 6 metams;

83pagal Lietuvos Respublikos BK. 284 str. 1 d. laisvės atėmimu 1 metams 2 mėnesiams.

84Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. paskirtas bausmes subendrinti bausmių apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnę bausmę, ir subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą 6 metams.

85Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1, 4, 9 dalimis, paskirtą subendrintą bausmę bausmių dalinio sudėjimo būdu subendrinti su Kelmės rajono apylinkės teismo 2011-05-18 nuosprendžiais paskirtomis ir Kelmės rajono apylinkės teismo 2011-08-03 nutartimi nustatyta galutine subendrinta bausme ir galutinę subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą 12 metų, bausmę atliekant pataisos namuose.

86Į bausmės laiką įskaityti bausmę, atliktą pagal abu Kelmės rajono apylinkės teismo 2011-05-18 nuosprendžius.

87D. S. paskirtos bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

88I. P. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., ir nuteisti 55 MGL (7150 Lt ) bauda.

89Įpareigoti I. P. paskirtą baudą sumokėti per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos (VMI sąsk. Nr. ( - ), „( - )“, AB, banko kodas ( - ), įmokos kodas ( - )), tai patvirtinantį mokėjimo dokumentą pateikiant teismui.

90Nuteistajam per šešis mėnesius nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nesumokėjus baudos į teritorinės Mokesčių inspekcijos sąskaitą ir nepateikus Šiaulių apygardos teismui tai patvirtinančio dokumento, bauda bus išieškota priverstinai.

91I. P. iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

92Šiaulių apygardos teisme prie bylos saugomus paketą Nr. 1, kuriame yra kompaktinis diskas su vaizdo medžiaga iš klubo „( - )“, A. U. fotonuotraukų lyginamuosius pavyzdžius (13 fotonuotraukų), I. P. fotonuotraukų lyginamuosius pavyzdžius (20 fotonuotraukų), D. S. fotonuotraukų lyginamuosius pavyzdžius (3 fotonuotraukos), kompaktinį diską Nr. 1, kuriame yra I. P. ir A. U. lyginamieji fotonuotraukų pavyzdžiai, nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti saugoti prie bylos.

93Priteisti iš D. S. nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui A. U. 998,39 Lt (devynis šimtus devyniasdešimt aštuonis litus 39 ct) turtinei ir 60 000 Lt (šešiasdešimt tūkstančių litų) neturtinei žalai atlyginti, kitoje dalyje civilinį ieškinį atmesti.

94Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos iš D. S. priteisti 1694,42 Lt gydymo išlaidų.

95Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

1. Šiaulių apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Raimundas... 2. I. P., gim. ( - ) ( - ) m., a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. I. P. ir D. S. 2009-10-25, 1 val. 41 min., viešoje vietoje - kavinėje „( -... 5. D. S. 2009-10-25, 1 val. 41 min., viešoje vietoje - kavinėje „( - )“,... 6. Kaltinamasis D. S. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad į klubą „(... 7. Hole A. U. ir D. K. buvo su mergina. Jam su I. P. tik išėjus iš baro, A. U.... 8. Pripažįsta save kaltu dėl viešosios tvarkos pažeidimo, nes įsivėlė į... 9. Kaltinamasis I. P. kaltu neprisipažino ir parodė, kad atvyko į klubą „( -... 10. Pasibaigus konfliktui pamatė, kad A. U. guli pakaušiu į žemę, kaip jis... 11. Po incidento paklausė apsaugos darbuotojų, ką daryti, palaukė, kol... 12. Nukentėjusysis A. U. parodė, kad 2009-10-25, apie 24.00-00.30 val., nuėjo į... 13. R. R. hole kalbėjosi apie 10-15 minučių. Jam bendraujant su R. R.,... 14. Bendraudamas su R. R. nestebėjo aplinkos ir nematė, iš kur I. P. ir D. S.... 15. Jis iki šio įvykio I. P. ir D. S. nepažinojo, iš matymo jų nebuvo matęs,... 16. Pašo tenkinti ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.... 17. Liudytojas D. K. parodė, kad nukentėjusysis A. U. yra jo draugas.... 18. Jis įsikišo į konfliktą dėl to, kad gynė A. U. nuo I. P.. Jis D. S. ir I.... 19. Liudytojas R. Č. parodė, kad anksčiau dirbo apsaugos darbuotoju klube „( -... 20. Viena iš administratorių dirbo E. J.. Jis nepamena, ar ji turėjo... 21. Liudytojas A. K. parodė, kad dirbo klube „( - )“ administratoriumi. Klube... 22. Po to jis nuėjo į vestibiulį ir pamatė gulintį A. U.. D. K. irgi buvo... 23. Liudytoja E. K. parodė, kad prieš tris metus dirbo klube „( - )“... 24. Liudytoja V. L. (mergautinė pavardė – Ž.) parodė, kad anksčiau dirbo... 25. Liudytoja M. K. parodė, kad 2009 metais dirbo klube „( - )“ padavėja. I.... 26. Liudytojas D. U. parodė, kad anksčiau dirbo klube „( - )“ apsaugoje.... 27. 2009-10-25 klubo vestibiulyje buvo įvykis. Klube apsauga keičiasi kas... 28. Jis sulaikinėjo D. K. ir atsisukęs matė, kaip D. S. sudavė ranka ar... 29. Byloje esantiems įrodymams patikrinti, remiantis Lietuvos Respublikos BK 276... 30. Liudytojas G. Č. parodė, kad šioje byloje atliko ikiteisminį tyrimą.... 31. Perskaičius liudytojo D. U. parodymus (1 t. 77-79 b. l.), liudytojas G. Č.... 32. Liudytoja G. U. parodė, kad yra nukentėjusiojo A. U. žmona. Prisimena, kad... 33. Iš R. R. sužinojo, kad vyras A. U. sumuštas klube „( - )“. Ji gal antrą... 34. Liudytoja R. Z. (mergautinė pavardė – R.) parodė, kad nukentėjusysis A.... 35. Pamena, kad po smūgio A. U. atsistojo, tada I. P. draugas spyrė jam per... 36. Klube ji jokio konflikto nematė, apie galimai buvusi konfliktą A. U.... 37. Liudytojas L. Z. parodė, kad nukentėjusysis A. U. yra jo brolis. Vieną... 38. Iš 2010-01-19 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 39. Iš 2010-03-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 40. Iš 2010-01-19 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 41. Iš 2010-03-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 42. Iš 2010-03-03 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 43. Iš 2010-03-08 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 44. Iš 2010-03-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 45. Iš 2010-03-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 46. Iš 2010-03-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 47. Medicinos specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad nukentėjusiajam A. U.... 48. Specialistas Henrikas Daujotas teisiamajame posėdyje paaiškino, kad atliekant... 49. Teismo medicinos ekspertizės akto Nr. ( - ) išvada nustatyta, kad: 50. Teismas, įvertinęs surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus... 51. Konstatuodamas kaltinamojo D. S. kaltę sužalojus nukentėjusįjį A. U.... 52. Vertindamas kaltinamųjų D. S. ir I. P. parodymus, kad įvykio dieną klube... 53. Lietuvos Respublikos BK 284 str.1 d. nustatyta: ,,Tas, kas viešoje vietoje... 54. Bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamieji I. P. ir D. S. 2009-10-25, 1 val.... 55. Pagal Lietuvos Respublikos BK 135 str. 2 d. 8 p. atsako tas, kas sunkiai... 56. Bylos duomenimis nustatyta, kad D. S., priešpastatydamas save aplinkiniams,... 57. Kaltinamiesiems I. P. ir D. S. pareikštuose kaltinimuose pagal Lietuvos... 58. Iš 2010-01-19 daiktų pateikimo protokolo matyti, kad nukentėjusysis A. U.... 59. Pagal Lietuvos Respublikos BPK 20 str. 3 d. įrodymais gali būti tik tokie... 60. Kaltinamųjų I. P. ir D. S. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. Jų... 61. Skirdamas kaltinamiesiems bausmes už jų padarytas nusikalstamas veikas,... 62. Kaltinamasis I. P. tyčia padarė nesunkų nusikaltimą, nusikalto pirmą... 63. Kaltinamasis D. S. tyčia padarė du nusikaltimus – nesunkų ir labai sunkų,... 64. Priimant nuosprendį išspręstinas daiktų, turinčių reikšmės... 65. Šiaulių apygardos teisme prie bylos saugomi paketas Nr. 1, kuriame yra... 66. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 115 str. 1 d., teismas, priimdamas... 67. Šioje baudžiamojoje byloje nukentėjusiuoju ir civiliniu ieškovu... 68. A. U. pareiškė civilinį ieškinį dėl jam padarytos turtinės ir... 69. Civilinio ieškinio dalyku yra tiek turtinė, tiek ir neturtinė žalos. Pagal... 70. Nukentėjusysis A. U. civiliniame ieškinyje nurodė, kad dėl patirtų traumų... 71. Kaip minėta anksčiau, nukentėjusysis A. U. pateiktu civiliniu ieškiniu... 72. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 str. neturtinė žala yra... 73. Nukentėjusysis A. U. civiliniame ieškinyje nurodė, kad dėl D. S. padarytų... 74. Įvertinus šias aplinkybes, teismui nekyla abejonių, kad nukentėjusysis A.... 75. Nustatydamas priteistinos nukentėjusiajam padarytos neturtinės žalos dydį,... 76. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, į protingumo, sąžiningumo,... 77. A. U. pareikštas civilinis ieškinys dėl jam padarytos neturtinės žalos... 78. Byloje pareikštas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos... 79. Kaltinamajam D. S. iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo kardomoji priemonė... 80. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303 str., 308 str., 310 str.,... 81. D. S. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos... 82. pagal Lietuvos Respublikos BK 135 str. 2 d. 8 p. laisvės atėmimu 6 metams;... 83. pagal Lietuvos Respublikos BK. 284 str. 1 d. laisvės atėmimu 1 metams 2... 84. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. paskirtas... 85. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1, 4, 9 dalimis, paskirtą... 86. Į bausmės laiką įskaityti bausmę, atliktą pagal abu Kelmės rajono... 87. D. S. paskirtos bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo... 88. I. P. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 89. Įpareigoti I. P. paskirtą baudą sumokėti per šešis mėnesius nuo... 90. Nuteistajam per šešis mėnesius nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo... 91. I. P. iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti kardomąją priemonę -... 92. Šiaulių apygardos teisme prie bylos saugomus paketą Nr. 1, kuriame yra... 93. Priteisti iš D. S. nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui A. U. 998,39 Lt... 94. Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos iš D. S.... 95. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...