Byla 1-195-1009/2016
Dėl chuliganiškų paskatų nesunkiai sutrikdė nukentėjusiojo T. D. sveikatą

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Sigita Kazlauskienė, sekretoriaujant Rasai Budreckienei, dalyvaujant prokurorei Vaidai Andriulaitienei, kaltinamiesiems K. M. ir A. B., nukentėjusiajam T. D., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje:

2K. M., a. k. ( - ) gim. ( - ) ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, išsilavinimas 8 klasės, nevedęs, nedirbantis, gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), teistas: 2015-08-17 Raseinių rajono apylinkės teismo pagal BK 284 str. 1 d., paskirta 6 mėn viešųjų darbų per mėnesį dirbant 20 valandų visuomenės labui. 2016-02-05 nutartimi minėta bausmė pakeista į 20 parų arešto bausmę, bausmę atlikęs;

3A. B., a. k. ( - ) gim. ( - ), ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, pagrindinio išsilavinimo, nevedęs, dirbantis IĮ ( - ) vidaus apdailininku, gyv. ( - ), gyv. ( - ), teistas:

41. 2014-09-25 Raseinių rajono apylinkės teismo pagal BK 182 str. 1 d., 182 str. 1 d. - 1 m.laisvės apribojimo, įpareigojant per 3 mėnesius atlyginti turtinę žalą,

52. 2014-10-08 Raseinių rajono apylinkės teismo pagal BK 182 str. 1 d. (3 epizodai), 182 str. 3 d., paskirta 1 m. laisvės atėmimo. Vadovaujantis LR BK 75 str.1 d., 2 d., 5 p., 8 p., bausmės vykdymas atidėtas 1 m. 6 mėn., įpareigojant per visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką neišvykti iš gyvenamosios vietos,

63. 2014-11-06 Raseinių rajono apylinkės teismo pagal LR BK 182 str. 3 d. ir paskirta vienerių metų laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant per pirmus tris mėnesius atlyginti turtinę žalą. Vadovaujantis LR BK 641 str. bausmė sumažinta 1/3 ir skirta galutinė bausmė 8 (aštuoneri) mėnesiai laisvės apribojimo, įpareigojant per tris mėnesius atlyginti turtinę žalą. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d. bausmė subendrinta su 2014-09-25 Raseinių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu ir paskirta subendrinta bausmė 1 metai 6 mėnesiai laisvės apribojimo, įpareigojant per pirmus tris mėnesius atlyginti turtinę žalą, iš probuojamųjų įskaitos išbrauktas.

7Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

8Kaltinamieji K. M. ir A. B. pažeidė viešąją tvarką, be to, K. M. dėl chuliganiškų paskatų nesunkiai sutrikdė nukentėjusiojo T. D. sveikatą.

9Veika objektyviai pasireiškė tokiu būdu:

102016-05-14, apie 18.30 val., ( - ), ties namu Nr. ( - ), viešoje vietoje, matant kitiems asmenims, veikdami bendrai, iš chuliganiškų paskatų, K. M. tyčia sudavė vieną kartą kumščiu T. D. į veidą, taip sulaužė nosį, po to A. B. tyčia pastūmė ir pargriovė T. D., o kai šis stojosi, du kartus sudavė ranka į pakaušį, o K. M. spyrė į kaklą.

11Kaltinamasis K. M. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2016-05-14, apie 18.30 val., ( - ), būdamas kartu su A. B. pamatė nukentėjusįjį T. D., paparašė jo cigaretės, po ko susiginčijo. Tuomet jis trenkė kumščiu į veidą T. D., galimai jam sulaužė nosį, po ko prie jų pribėgo A. B., parvertė nukentėjusįjį, sudavė jam du kartus ranka į pakaušį, o jis spyrė nuketėjusiajam. Taip pat būtų pasielgęs ir būdamas blaivus. Įvykį stebėjo ir pašaliniai asmenys. Papildomai paaiškino, jog jo paskutinės apklausos metu duoti parodymai ikiteisminio tyrimo metu yra teisingi.

12Kaltinamasis A. B. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2016-05-14, apie 18.30, ( - ), pamatęs, kad K. M. stumdosi su kitu vyriškiu, puolė gelbėti draugą, nors nematė, kad jį kas muštų ar grėstų kitoks realus pavojus. Matė, kad K. M. kumščiu trenkė nukentėjusiajam į veidą, o jis pribėgęs nukentėjusįjį parvertė. T. D. stojantis, sudavė jam ranka du kartus į pakaušį, o K. M. dar spyrė pastarajam. Veiksmus nutraukė, nes kažkas iš aplinkinių šaukė, kad iškvies policiją.

13Be visiško K. M. ir A. B. prisipažinimo, jų kaltė įrodyta kitais byloje surinktais įrodymais, kurie ištirti sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau- BPK) 273 str. bei pagarsinti perskaitant BPK 291 str. nustatyta tvarka).

14Kaltinamasis K. M. ikiteisminio tyrimo metu kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad sudavė T. D. vieną kartą kumščiu į veidą ir tuo metu galėjo sulaužyti nosies kaulą. Kai T. D. bandė keltis nuo žemės, prie jo priėjęs A. B. trenkė jam į galvą ties viršugalviu. Įvykį galėjo matyti D. V. ir L. K.. Tarp jo ir T. D. kilo konfliktas, nes jis jo paprašė cigaretės. Įvykio metu jis buvo išgėręs, bet nemano, kad jo veiksmams turėjo įtakos alkoholis. Įvykį matė ir pašaliniai asmenys, nes kažkas iš jų sušuko, kad iškvies policiją (b. l.101-102).

15Kaltinamasis A. B. ikiteisminio tyrimo metu kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2016-05-14, apie 18.30 val., ( - ), ties namu Nr. ( - ), kartu su K. M. sumušė T. D.. Abu su K. M. buvo išgėrę alaus ir abu buvo neblaivūs. Jis nukentėjusiojo nepažįsta. Pirmasis K. M. sudavė T. D. vieną kartą kumščiu į veidą ir tuo metu galėjo sulaužyti nosį, po to K. M. parvertė nukentėjusįjį ant žemės, o jis du kartus delnu trenkė T. D. kai šis bandė keltis nuo žemės į galvą. Vėliau K. M. spyrė T. D. koja. Iš įvykio vietos pabėgo, nes kažkas sušuko, kad iškvietė policiją. Mano, kad jo veiksmams turėjo įtakos alkoholis. Įvykį matė ir pašaliniai asmenys, nes kažkas iš jų sušuko, kad iškvies policiją (b. l. 127-128).

16Apklaustas nukentėjusysis T. D. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2016-05-14 jį mušė du vaikinai. K. M. jam kažką pasakė, lyg paprašė cigaretės, bet jis jam nieko neatsakė, nes klausėsi muzikos ir tiksliai jo žodžių neišgirdo. Muzikos klausėsi pasijungęs kolonėlę prie telefono. Jam nieko neatsakius, K. M. pribėgęs prie jo, trenkė kumščiu į veidą, pataikė į nosį, ją sulaužė, po to spyrė koja į galvą, bet pataikė tik į kaklą, vėliau jį pastūmė iš nugaros A. B., parvertė ir trenkė iš viršaus ranka per galvą, smūgiavo dar, bet ne visus kartus pataikė. Aplinkiniai žmonės šaukė, kad jo nemuštų, kad iškvies policiją (b. l. 5-6, 72-73, 75-76).

17Iš alkotesterio šaknelės matyti, kad T. D. kraujyje rasta 2,12 promilės etilo alkoholio (b. l. 14).

18Iš įvykių suvestinės matyti, kad apie įvykį policijai pranešė T. D., nurodydamas, kad jį užsipuolė keli jaunuoliai, vėliau dingo telefonas, kurį kažkur pametė (b. l. 16-19).

19Liudytoja L. K. parodė, kad 2016-05-14, apie 18.30 val., važiuodama iš daugiabučio namo kiemo, pamatė, kad prie ( - ) ir ( - ) gatvių sankryžos esančiame parkelyje vyksta muštynės. Matė, kaip A. B. keletą kartų kumščiu smūgiavo nepažįstamam vyriškiui į veidą, kuris rankomis bandė prisidengti veidą ir traukėsi nuo A. B.. Matė, kad nepažįstamas vyriškis rankose turėjo pirkinių maišelį. Šalia jų, tuo metu stovėjo, D. V. ir K. M. (b. l. 78-79).

20Liudytoja G. Š. parodė, kad 2016-05-14, apie 18.00 val., pamatė, kad prie ( - ) ir ( - ) sankryžos esančiame parkelyje vyksta muštynės. Atidžiau pažiūrėjusi pamatė, kad A. B. keletą kartų ranka smūgiavo nepažįstamam vyriškiui, tačiau ji negali pasakyti tiksliai į kurią vietą, taip pat matė, kad nepažįstamas vyriškis rankomis buvo prisidengęs veidą ir kažką turėjo rankose, galimai pirkinių maišelį, bei traukėsi nuo A. B.. Muštynių tarp A. ir nepažįstamo vyriškio metu, ji matė, kaip vyriškis nukrito ant žemės (b. l. 81).

21Liudytojas D. V. parodė, kad 2016-05-14 vakare, apie 19.00 val., jis pamatė kaip K. M. konfliktuoja prie vieno iš daugiabučių su vyriškiu. K. M. buvo su A. B.. Dėl ko konfliktas prasidėjo, jis nežino. Iš pradžių jie keikėsi, o po to K. M. koja spyrė žmogui į kaklą. Jis nuo jų nuėjo apie 10-7 metrų atstumu ir šaukė, kad K. nesimuštų (b. l. 91-92).

22Įvykio vietos apžiūros protokole, foto lentelėje užfiksuota, kad įvykio vieta - parkelis prie daugiabučio namo, adresu ( - ), greta ( - ) gatvės (b. l. 8-12).

23Iš valstybinės teismo medicinos tarnybos Jurbarko poskyrio specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, jog T. D. nustatytas nosies kaulų lūžimas, sužalojimas padarytas kietu buku daiktu, pvz. ranka, koja ir pan. Galimai įvykio aplinkybėse nurodomu būdu, laiku. Nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl nosies kaulų lūžimo sveikata yra sutrikdoma ilgiau nei 10 dienų (b. l. 35).

24Bylos nagrinėjimo teisme metu gautas nukentėjusiojo ir kaltinamųjų susitarimas dėl žalos atlyginimo, kuriame, be kita ko, nurodyta, kal kaltinamiejei prispažįsta padarę jiems inkriminuotas nusilastamas veikas.

25Įrodymų vertinimas, veikos kvalifikacija

26Pagal BK 284 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Viešojoje vietoje panaudotas fizinis smurtas, atsižvelgiant į visas konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, gali būti vertinamas ir laikomas kaip įžūlus elgesys, demonstruojantis nepagarbą aplinkiniams (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-126/2006, 2K-652/2007, 2K-136/2010 ir kt.). Kaltininkui nusikalstamai veikiant viešojoje vietoje, kitiems asmenims gali būti padaromi įvairaus laipsnio sveikatos sutrikdymai, tačiau iš visų galimų sveikatos sutrikdymų šis BK straipsnis apima tik fizinio skausmo sukėlimą ir nežymų sveikatos sutrikdymą. Kilus tokiems padariniams veika kvalifikuojama pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, tačiau, jeigu sutrikdant visuomenės rimtį ar tvarką nukentėjusiajam padaromas nesunkus ar sunkus sveikatos sutrikdymas, veika kvalifikuojama kaip ideali dviejų nusikalstamų veikų sutaptis t. y. pagal BK 284 straipsnio 1 dalį ir 135 ar 138 straipsnio atitinkamą dalį. Jei viešosios tvarkos pažeidimas padaromas dėl chuliganiškų paskatų ir dėl to kitam asmeniui padaromas nesunkus sveikatos sutrikdymas, veika kvalifikuojama pagal BK 284 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-249/2009, 2K-340/2012).

27Pažymėtina, kad BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytos chuliganiškos paskatos nustatomos tada, kai nusikalstama veika padaroma dėl aiškaus žmogaus ar visuomenės negerbimo, elementarių moralės ir elgesio normų niekinimo, kai kaltininko elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinamą požiūrį į juos, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-716/2007, 2K-144/2008, 2K-58/2009, 2K-241/2009, 2K-266/2009).

28Nukentėjusysis T. D. nurodė, kad kaltinamieji jam sudavė smūgius ranka į galvą ir spyrė koja į kaklą be jokios aiškios priežasties, dėl ko jam buvo sukeltas fizinis skausmas ir jis buvo sužalotas. Kaltinamieji K. M. ir A. B. parodė, kad K. M. kumščiu sudavė nukentėjusiajam į veidą ir spyrė, o A. B. du kartus ranka sudavė nukentėjusiajam į galvą, pakaušio srityje, taip pat be jokios aiškios priežasties. Abiejų kaltinamųjų parodymais tik K. M. sudavė smūgį kumščiu į veidą nukentėjusiajam, A. B. į veidą nukentėjusiajam nesudavė. Liudytojos L. K. ir G. Š. patvirtino, kad matė, kaip A. B. du kartus sudavė nukentėjusiajam į veidą. Liudytojas D. V. patvirtino, jog matė, kaip K. M. spyrė nukentėjusiajam į kaklą. Teismo medicinos specialisto išvadoje yra nurodyta, kad nukentėjusiajam padarytas sužalojimas – nosies kaulų lūžimas vertintinas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas. Šie įrodymai leidžia daryti išvadą, kad būtent tarp kaltinamojo K. M. veiksmų – smūgio sudavimo kumščiu į veidą - ir nukentėjusiajam kilusio padarinio – nosies kaulo lūžimo -yra tiesioginis priežastinis ryšys. Kaltinamasis sudavė nukentėjusiajam smūgį kumščiu į veidą, smurtas buvo pakankamai intensyvus, nutrauktas tik dėl to, kad kaltinamieji išgirdo, jog aplinkiniai iškvietė policijos pareigūnus, kas leidžia daryti išvadą, kad kaltinamasis K. M. suduodamas nukentėjusiajam smūgį į veidą, numatė, kad nukentėjusiojo sveikatai neišvengiamai ar labai tikėtinai bus padaryta žala, to norėjo ir to siekė. Tai leidžia daryti išvadą, kad kaltinamojo K. M. tyčia buvo tiesioginė, tačiau neapibrėžta, nes norėdamas padaryti sužalojimus, jis savo sąmonėje tiksliai nedetalizavo sveikatos sutrikdymo masto. Kaltinamasis K. M. parodė, kad fizinį smurtą nukentėjusiojo atžvilgiu naudojo dėl to, kad šis nedavė jam cigaretės, anksčiau kaltinamojo nepažino, jokių santykių tarp jų nebuvo, aplinkui buvo ir pašalinių žmonių, įvykis buvo šviesiu paros metu, gyvenvietėje, prie daugianbučių namų, o tai leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad kaltinamasis K. M. smurtą prieš nukentėjusįjį naudojo norėdamas pažeminti nukentėjusįjį, parodyti savo pranašumą, priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinamą požiūrį į juos, todėl kaltinamojo K. M. veika dėl nukentėjusiajam padaryto kūno sužalojimų kvalifikuotina pagal BK 138 str. 2 d. 8 p.

29Be to, kaip jau ir buvo minėta, pagal BK 284 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Šios nusikalstamos veikos sudėtis yra materiali, todėl visuomenės rimties ar tvarkos sutrikdymas turi būti realus. Veikos kvalifikavimą pagal BK 284 straipsnį apsprendžia šie objektyvieji nusikalstamos veikos sudėties požymiai: padarytos veikos (veiksmų) pobūdis, kilę padariniai ir nusikaltimo padarymo vieta. Nusikaltimo padarymo vieta - yra viešoji vieta. Viešoji vieta - tai viešoji erdvė, į kurią turi teisę patekti kiti asmenys be kaltininko leidimo ir kurioje būnant asmeniui keliami tam tikri elgesio reikalavimai, o būtent gerbti ir nepažeisti kitų žmonių teisių, rimties, netrukdyti jiems. Veika laikoma padaryta viešoje vietoje nepriklausomai nuo to, ar jos darymo metu toje vietoje kas nors buvo, ar ne. Svarbu tai, kad dėl laisvo priėjimo prie tokios vietos joje bet kuriuo momentu gali atsirasti kiti asmenys, kurie dėl nusikalstamų veiksmų patirs nepatogumų. Nusikalstamo elgesio padariniai šiuo atveju yra viešosios rimties ar tvarkos sutrikdymas. Visuomenės rimties sutrikdymu paprastai laikomi veiksmai, kai prieš asmenį viešoje vietoje panaudojamas fizinis smurtas, aplinkiniai asmenys dėl to pasijuto šiurkščiai pažeminti ar šokiruoti. Kaip matyti iš nukentėjusiojo, liudytojų, kaltinamųjų parodymų kaltinamieji mieste prie daugiabučių namų šviesiu paros metu sudavė rankomis ir koja smūgius nukentėjusiajam. Tai matė kiti asmenys. Tokios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad viešoji tvarka buvo pažeista. Kaltinamųjų veiksmai vertinti kaip įžūlūs, dėl kurių buvo sutrikdyta visuomenės rimtis ir tvarka, nes buvo panaudotas fizinis smurtas. Kaltinamieji suprato, kad viešoje vietoje suduodami smūgius nukentėjusiajam sutrikdys visuomenės rimtį ir tvarką. Toks kaltinamųjų elgesys patvirtina jiems veikus tiesiogine tyčia, tai yra supratus, kad atlieka veiksmus, numatytus BK 284 straipsnio 1 dalies dispozicijoje, ir siekius, pažeidžiant visuomenėje nusistovėjusias elgesio normas, sutrikdyti visuomenės rimtį ir tvarką. Tokia kaltinamųjų veika kvalifikuotina pagal LR BK 284 str. 1 d.

30Bausmės skyrimo ir bausmės vykdymo atidėimo motyvai

31Kaltinamojo K. M. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi (LR BK 59 str. 1 d. 2 p.), jo atsakomybę sunkinanti aplinkybės yra tai, kad nusikalstamą veiką, numatytą BK 284 str. 1 d., padarė bendrininkų grupėje (LR BK 60 str. 1 d. 1 p.).

32Skirdamas bausmę kaltinamajam K. M. teismas atsižvelgia į tai, kad jis padarė nesunkų ir apysunkį nusikaltimus, prisipažino juos padaręs ir nuoširdžiai gailisi, dėl žalos atlyginimo susitarė, nukentėjusysis jam atleido, jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad nusikalstamą veiką, namutytą LR BK 284 str. 1 d., padarė bendrininkų grupėje, anksčiau vieną kartą teistas už tyčinį nusikaltimą, baustas administracine tvarka, nedirba, nesimoko, neįtrauktas dėl psichikos ir priklausomybės sutrikimų, charakterizuojamas teigiamai. Įvertinęs nurodytas aplinkybes teismas laiko, jog bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus kaltinamajam laisvės atėmimo bausmę savo dydžiu mažesnę nei straipsnio sankcijoje numatytos bausmės vidurkis (BK 61 str.).

33Baudžiamoji byla išnagrinėta atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą, kaltinamasis savo kaltę dėl nusikalstamų veikų padarymo pripažįsta, todėl jam paskirta bausmė mažintina vienu trečdaliu (LR BK 641 str.).

34Kaltinamojo A. B. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.), jo atsakomybę sunkinančios aplinkybės yra tai, kad nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupėje ir būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 str. 1 d. 1, 9 p.).

35Skirdamas bausmę kaltinamajam A. B. teismas atsižvelgia į tai, kad jis padarė nesunkų nusikaltimą, prisipažino jį padaręs ir nuoširdžiai gailisi, nukentėjusysis jam atleido, dėl žalos atlyginimo susitarė, jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupėje, ir būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, anksčiau du kartus teistas už tyčinius nusikaltimus, baustas administracine tvarka, dirba, šią nusikalstamą veiką padarė bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu, charakterizuojamas patenkinamai. Įvertinęs nurodytas aplinkybes teismas laiko, jog bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus kaltinamajam pačią griežčiausią straipsnio sankcijoje numatytą bausmę – laisvės atėmimą, savo dydžiu mažesnę nei straipsnio sankcijoje numatytos bausmės vidurkis (BK 61 str.).

36Kaltinamasis nusikalstamas veikas padarė esant idealiai nusikalstamų veikų sutapčiai, todėl bausmė bendrintina apėmimo būdu (BK 63 str. 1, 5 d. 5 p.).

37Baudžiamoji byla išnagrinėta atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą, kaltinamasis savo kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo pripažįsta, todėl jam paskirta bausmė mažintina vienu trečdaliu (LR BK 641 str.).

38Kaltinamasis A. B. naują nusikaltimą padarė neatlikęs jam 2014-10-08 Raseinių rajono apylinkės teismo pagal LR BK 182 str. 1 d. paskirtos bausmės - 1 metų laisvės atėmimo bausmės. 2015-02-24 Raseinių rajono apylinkės teismo nutartimi minėtu nuosprendžiu paskirta bausmė buvo subendrinta su 2014-11-06 Raseinių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu ir paskirta galutinė subendrinta bausmė vieneri metai keturi mėnesiai laisvės atėmimo, todėl prie šia nutartimi subendrintos bausmės pridėtina dalis minėtu nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės pagal bausmių sudėjimo taisykles (BK 64 str. 1, 3 d.). Nuosprendžio paskelbimo metu jis yra neatlikęs bausmės.

39Pagal teismų praktiką laikomasi nuomonės, kad, teismui sprendžiant bausmės vykdymo atidėjimo klausimą, turi būti vertinamos visos bylos aplinkybės, susijusios ir su padaryta nusikalstama veika, ir su nuteistojo asmenybe, t. y. nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdis, laipsnis, nuteistojo asmenybės teigiamos ir neigiamos savybės, jo elgesys šeimoje ir visuomenėje, polinkiai, nusikalstamos veikos padarymo priežastys, elgesys po nusikalstamos veikos padarymo, pavyzdžiui: ar jis supranta padarytų nusikalstamų veikų pavojingumą ir kritiškai vertina savo elgesį, pripažįsta kaltę ir neneigė jos ikiteisminio tyrimo metu, nesistengė išvengti atsakomybės, savo elgesiu po nusikalstamos veikos padarymo siekė įrodyti, kad ateityje nedarys naujų pavojingų veikų, kad nelinkęs sukurti konfliktinių situacijų, kad padaryti nusikaltimai yra daugiau atsitiktinio pobūdžio ir neparodo tikrosios jo vertybinės orientacijos, kad jis nuoširdžiai gailisi dėl padarytų veikų, atsiprašo nukentėjusiųjų, atlygina padarytą žalą. Taigi šie ir kiti duomenys turi sudaryti prielaidas išvadai, kad nuteistojo resocializacija galima be realaus laisvės atėmimo ir kad pakanka tokiu atveju nuteistajam paskirti baudžiamojo poveikio priemonę ir (ar) vieną ar kelis įpareigojimus, ribojančius nuteistojo elgesį ir kartu turinčius auklėjamąjį, pataisomąjį poveikį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-42/2012).

40Nors kaltinamieji yra teisiami ne pirmą kartą, tačiau su nukentėjusiuoju susitarė dėl žalos atlyginimo, jo atsiprašė, nukentėjusysis jiems atleido. Abu kaltinamiejei prisipažino padarę nusikalstamas veikas, padėjo jas atskleisti, atsakomybės nevengia. Jie kritiškai vertina padarytas nusikalstamas veikas. Seniūnijų pateiktais duomenimis skundų dėl kaltinamųjų elgesio negauta, jie neapibūdinami kaip asocialūs, mėgstantys vartoti alkoholinius gėrimus. Kaltinamasis A. B. dirba, kaltinamasis K. M. taip pat dirbo, kas rodo jų akivaizdžius ketinimus socializuotis visuomenėje. Teismo nuomone, išdėstytos aplinkybės sudaro pakankamą pagrindą manyti, kad, atidėjus laisvės atėmimo bausmės vykdymą, asmuo bus sulaikytas nuo nusikalstamų veikų darymo, laikysis įstatymų ir daugiau nenusikals, taip bus užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas, o kaltinamasis bus resocializuotas visuomenėje (BK 75 str.). Be to, sprendžiant kaltinamųjų baudžiamosios atsakomybės klausimą, turi būti atsižvelgiama ir į nukentėjusiojo interesus – būdami laisvėje kaltinamieji turės daugiau galimybių atlyginti nukentėjusiajam padarytą turtinę žalą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr.2K-7-27-246/15).

41Civiliniai ieškinai, susitarimas dėl neturtinės žalos atlyginimo

42Civilinis ieškovas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno teritorinė ligonių kasa pareiškė 72,50 eurų ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo, kadangi dėl patirtų sužalojimų T. D. buvo teikta pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra, chirurgo, radiologo, otorinolaringologo konsulatacijos. Už jam suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas buvo apmokėta iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Minėtam nukentėjusiajam suteiktų ir iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokėtų gydymo paslaugų kaina – 72,50 eurai (b. l. 39-40). Byloje nustatyta, kad būtent kaltinamojo K. M. veiksmai buvo tiesioginiame priežastiniame ryšyje su nukentėjusiajam padarytu sužalojimu – nosies kaulų lūžimu. Kaltinamasis K. M. civilinį ieškinį pripažino visiškai.

43Civilinio ieškovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno teritorinės ligonių kasos ieškinys pagrįstas bylos įrodymais, ieškiniu, medicininiais dokumentais, kaltinamasis K. M. jį pripažįsta, todėl jis tenkintinas visiškai, priteisiant 72,50 eurų iš kaltinamojo K. M..

44Nukentėjusysis T. D. pareiškė civilinį ieškinį dėl 770,00 eurų turtinės žalos, kuri, kaip nurodė pareiškėjas teisiamojo poėdžio metu, jam padaryta dėl telefono vagystės. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad telefonas nuosavybės teise priklauso ne nukentėjusiajam, o jo tėvui V. D.. Be to, telefonas yra apdraustas nuo vagysčių DB ,,Gjensidige Baltic“. Byloje nėra duomenų, kad šie asmenys tiesiogiai būtų kreipęsi į draudimo bendrovę, o pastaroji atsisakiusi išmokėti draudimo išmoką. Kita vertus byloje nėra jokių įrodymų, kad tarp kaltinamųjų veiksmų ir telefono dingimo yra tiesioginis priežastinis ryšys. Byloje neginčijamai nenustatyta, jog telefonas buvo pavogtas. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pats nukentėjusysis skambino po įvykio pagalbos telefonu, pranešė apie įvykį. Pats nukentėjusysis abejoja, ar nepametė telefono. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinys kaip neįrodytas atmestinas (BPK 115 st. 1 d.).

45Kaltinamieji bei nukentėjusysis pateikė teismui susitarimą dėl neturtinės žalos atlyginimo, kurį prašė patvirtinti. Sutartis neprieštarauja viešajai tvarkai, nepažeidžia kitų asmenų interesų, todėl tvirtintina (BPK 113 str. 2 d., CPK 140 str. 3 d.), o byla dalyje dėl civilinio ieškinio dėl neturtinės žalos atlyginimo nutrauktina (BPK 113 str. 2 d., CPK 293 str. 5 p.).

46Procesinės prievartos priemonės

47Iki nuosprendžio vykdymo pradžios kaltinamiesiems paliktinos jiems paskirtos kardomosios priemonės (LR PK 139 str.).

48Procesinės prievartos priemonės, taikytos kaltinamiesiems - laikinas nuosavybės teisių apribojimas, naikintinos nuosprendžiui įsiteisėjus (LR BPK 151 str. 8 d.).

49Remiantis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaujantis BPK 297 str., 303 str. 2, 4 d., 304 - 305 str., 307 str. teismas,

Nutarė

50K. M. pripažinti kaltu pagal BK 284 str. 1 d. ir paskirti vienerius metus laisvės atėmimo.

51Jį pripažinti kaltu pagal BK 138 str. 2 d. 8 p. ir paskirti dvejus metus laisvės atėmimo.

52Vadovaujantis BK 64 str. 1, 5 d. 1 p. bausmes bendrinti apėmimo būdu ir galutinę subendrintą bausmę paskirti dvejus metus laisvės atėmimo.

53Remiantis BK 641 str. paskirtą bausmę mažinti 1/3 ir paskirti vienerius metus keturis mėnesius laisvės atėmimo.

54Vadovaujantis BK 75 str. 2 d., 4 d., 67 str. 1, 2 d. 4 p., 69 str., bausmės vykdymą atidėti vieneriems metamas, įpareigojant per pirmus du mėnesius pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje ir per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo bei paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę – turtinės žalos atlyginimą, įpareigojant atlyginti nukentėjusiajam padarytą žalą iki 2017-03-18.

55A. B. pripažinti kaltu pagal LR BK 284 str. 1 d. ir paskirti vienerius metus laisvės atėmimo.

56Remiantis LR BK 641 str. paskirtą bausmę mažinti 1/3 ir paskirti 8 mėn. laisvės atėmimo.

57Vadovaujantis LR BK 64 str. 1, 3 d. prie 2015-02-24 Raseinių rajono apylinkės teismo nutartimi subendrintos ir neatliktos vienerių metų keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmės pridėti dalį šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės ir paskirti galutinę subendrintą vienerių metų aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

58Į bausmės laiką įskaityti baumę, atliktą pagal 2014-10-08 Raseinių rajono apylinkės teimsmo nuosprendį.

59Vadovaujantis BK 75 str. 2 d., 4 d., 67 str. 1, 2 d. 4 p., 69 str., bausmės vykdymą atidėti vieneriems metamas šešiems mėnesiams, įpareigojant per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo bei paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę – turtinės žalos atlyginimą, įpareigojant atlyginti nukentėjusiajam padarytą žalą iki 2017-03-18.

60Kardomąją priemonę, paskirtą kaltinamiesiems K. M. ir A. B., – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti pradėjus nuosprendžio vykdymą.

61Procesinės prievartos priemonę, paskirtą kaltinamiesiems K. M. ir A. B., – laikiną nuoavybės teisių apribojimą – panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

62Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį patenkinti. Priteisti iš K. M. 72,50 Eur T. D. gydymo išlaidų Valstybinės ligonių kasos naudai.

63Patvirtinti kaltinamųjų K. M. ir A. B. bei nukentėjusiojo T. D. sudarytą taikos sutartį tokio turinio:

64,,Aš, K. M., gim. ( - ), gyv. ( - ), pripažįstu savo kaltę dėl padarytų nusikalstamų veikų ir įsipareigoju atlyginti 300,00 Eur neturtinę žalą nukentėjusiajam T. D. iki 2017-03-18.

65Aš, A. B., gim. ( - ), gyv. ( - ), pripažįstu savo kaltę dėl padarytos nusikalstamos veikos ir įsipareigoju atlyginti 200,00 Eur neturtinę žalą nukentėjusiajam T. D. iki 2017-03-18.“

66Bylą dalyje dėl nukentėjusiojo T. D. civilinio ieškinio dėl neturtinės žalos atlyginimo nutraukti.

67Nukentėjusiojo T. D. civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo atmesti.

68Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą per Raseinių rajono apylinkės teismą.

69Išaiškinti bylos nagrinėjimo teisme dalyviams, kad padavus apeliacinį skundą, skundas apeliacinės instancijos teisme nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka išskyrus atvejus, kai apeliacinis skundas paduotas nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta padėtį bloginančiais pagrindais, kai apeliacinis skundas paduodamas dėl to, kad nuosprendyje išdėstytos teismo išvados neatitinka bylos aplinkybių arba dėl to, kai prašoma panaikinti apkaltinamąjį, išteisinamąjį nuosprendžius ar nuosprendį, kuriuo nutraukta byla arba tuo pagrindu, kad nuteistajam turėjo būti taikomos priverčiamosios medicinos prievartos priemonės, arba proceso dalyvis prašo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, taip pat, kai byloje būtina atlikti įrodymų tyrimą arba išklausyti žodinius proceso dalyvių paaiškinimus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Sigita Kazlauskienė,... 2. K. M., a. k. ( - ) gim. ( - ) ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. A. B., a. k. ( - ) gim. ( - ), ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. 1. 2014-09-25 Raseinių rajono apylinkės teismo pagal BK 182 str. 1 d., 182... 5. 2. 2014-10-08 Raseinių rajono apylinkės teismo pagal BK 182 str. 1 d. (3... 6. 3. 2014-11-06 Raseinių rajono apylinkės teismo pagal LR BK 182 str. 3 d. ir... 7. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 8. Kaltinamieji K. M. ir A. B. pažeidė viešąją tvarką, be to, K. M. dėl... 9. Veika objektyviai pasireiškė tokiu būdu:... 10. 2016-05-14, apie 18.30 val., ( - ), ties namu Nr. ( - ), viešoje vietoje,... 11. Kaltinamasis K. M. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2016-05-14,... 12. Kaltinamasis A. B. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2016-05-14,... 13. Be visiško K. M. ir A. B. prisipažinimo, jų kaltė įrodyta kitais byloje... 14. Kaltinamasis K. M. ikiteisminio tyrimo metu kaltu prisipažino visiškai ir... 15. Kaltinamasis A. B. ikiteisminio tyrimo metu kaltu prisipažino visiškai ir... 16. Apklaustas nukentėjusysis T. D. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad... 17. Iš alkotesterio šaknelės matyti, kad T. D. kraujyje rasta 2,12 promilės... 18. Iš įvykių suvestinės matyti, kad apie įvykį policijai pranešė T. D.,... 19. Liudytoja L. K. parodė, kad 2016-05-14, apie 18.30 val., važiuodama iš... 20. Liudytoja G. Š. parodė, kad 2016-05-14, apie 18.00 val., pamatė, kad prie (... 21. Liudytojas D. V. parodė, kad 2016-05-14 vakare, apie 19.00 val., jis pamatė... 22. Įvykio vietos apžiūros protokole, foto lentelėje užfiksuota, kad įvykio... 23. Iš valstybinės teismo medicinos tarnybos Jurbarko poskyrio specialisto... 24. Bylos nagrinėjimo teisme metu gautas nukentėjusiojo ir kaltinamųjų... 25. Įrodymų vertinimas, veikos kvalifikacija... 26. Pagal BK 284 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas viešoje... 27. Pažymėtina, kad BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytos chuliganiškos... 28. Nukentėjusysis T. D. nurodė, kad kaltinamieji jam sudavė smūgius ranka į... 29. Be to, kaip jau ir buvo minėta, pagal BK 284 straipsnio 1 dalį atsako tas,... 30. Bausmės skyrimo ir bausmės vykdymo atidėimo motyvai... 31. Kaltinamojo K. M. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis... 32. Skirdamas bausmę kaltinamajam K. M. teismas atsižvelgia į tai, kad jis... 33. Baudžiamoji byla išnagrinėta atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą,... 34. Kaltinamojo A. B. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis... 35. Skirdamas bausmę kaltinamajam A. B. teismas atsižvelgia į tai, kad jis... 36. Kaltinamasis nusikalstamas veikas padarė esant idealiai nusikalstamų veikų... 37. Baudžiamoji byla išnagrinėta atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą,... 38. Kaltinamasis A. B. naują nusikaltimą padarė neatlikęs jam 2014-10-08... 39. Pagal teismų praktiką laikomasi nuomonės, kad, teismui sprendžiant bausmės... 40. Nors kaltinamieji yra teisiami ne pirmą kartą, tačiau su nukentėjusiuoju... 41. Civiliniai ieškinai, susitarimas dėl neturtinės žalos atlyginimo... 42. Civilinis ieškovas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos... 43. Civilinio ieškovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos... 44. Nukentėjusysis T. D. pareiškė civilinį ieškinį dėl 770,00 eurų... 45. Kaltinamieji bei nukentėjusysis pateikė teismui susitarimą dėl neturtinės... 46. Procesinės prievartos priemonės... 47. Iki nuosprendžio vykdymo pradžios kaltinamiesiems paliktinos jiems paskirtos... 48. Procesinės prievartos priemonės, taikytos kaltinamiesiems - laikinas... 49. Remiantis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaujantis BPK 297 str., 303 str. 2, 4... 50. K. M. pripažinti kaltu pagal BK 284 str. 1 d. ir paskirti vienerius metus... 51. Jį pripažinti kaltu pagal BK 138 str. 2 d. 8 p. ir paskirti dvejus metus... 52. Vadovaujantis BK 64 str. 1, 5 d. 1 p. bausmes bendrinti apėmimo būdu ir... 53. Remiantis BK 641 str. paskirtą bausmę mažinti 1/3 ir paskirti vienerius... 54. Vadovaujantis BK 75 str. 2 d., 4 d., 67 str. 1, 2 d. 4 p., 69 str., bausmės... 55. A. B. pripažinti kaltu pagal LR BK 284 str. 1 d. ir paskirti vienerius metus... 56. Remiantis LR BK 641 str. paskirtą bausmę mažinti 1/3 ir paskirti 8 mėn.... 57. Vadovaujantis LR BK 64 str. 1, 3 d. prie 2015-02-24 Raseinių rajono apylinkės... 58. Į bausmės laiką įskaityti baumę, atliktą pagal 2014-10-08 Raseinių... 59. Vadovaujantis BK 75 str. 2 d., 4 d., 67 str. 1, 2 d. 4 p., 69 str., bausmės... 60. Kardomąją priemonę, paskirtą kaltinamiesiems K. M. ir A. B., – rašytinį... 61. Procesinės prievartos priemonę, paskirtą kaltinamiesiems K. M. ir A. B., –... 62. Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį patenkinti. Priteisti iš K. M.... 63. Patvirtinti kaltinamųjų K. M. ir A. B. bei nukentėjusiojo T. D. sudarytą... 64. ,,Aš, K. M., gim. ( - ), gyv. ( - ), pripažįstu savo kaltę dėl padarytų... 65. Aš, A. B., gim. ( - ), gyv. ( - ), pripažįstu savo kaltę dėl padarytos... 66. Bylą dalyje dėl nukentėjusiojo T. D. civilinio ieškinio dėl neturtinės... 67. Nukentėjusiojo T. D. civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo... 68. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti... 69. Išaiškinti bylos nagrinėjimo teisme dalyviams, kad padavus apeliacinį...