Byla 2-639-178/2015
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo „BTA Insurance Company“ SE Lietuvos filialas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybės įmonės Turto bankas atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 30 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-898-826/2015 (ankstesnis Nr. 2-1795-826/2014) pagal ieškovo Valstybės įmonės Turto bankas ieškinį atsakovei R. V. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo „BTA Insurance Company“ SE Lietuvos filialas.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo pagrįstumo.

5Ieškovas VĮ Turto bankas kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu atsakovei antstolei R. V., prašydamas priteisti iš atsakovės 520 200 Lt žalos.

6Ieškovas pareikštų reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti R. V. priklausantį turtą – 42,56 m2 ploto patalpą/butą, esantį ( - ); 0,1110 ha žemės sklypą, esantį ( - ); 0,10 ha žemės sklypą, esantį ( - ), 0,10 ha žemės sklypą, esantį ( - ); 129,97 m2 bendro ploto penkerių kambarių butą, esantį ( - ). Nurodė, kad tikslinga minėtam turtui, kurio rinkos vertė yra 504 007 Lt (panašiai tiek, kiek reiškiamas reikalavimas atsakovei), uždėti areštą, nes yra pagrindas matyti, kad atsakovė, nesiėmus šių priemonių, gali perleisti tretiesiems asmenims jos vardu registruotą nekilnojamąjį turtą arba jį apsunkinti hipoteka ir pan.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. gruodžio 30 d. nutartimi ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkino. Teismas nurodė, kad ieškovas privalo pateikti duomenis dėl grėsmės kreditorių reikalavimų saugumui (CPK 178 str.). Įvertinęs ieškovo prašymo turinį ir bylos medžiagą, teismas konstatavo, kad šioje byloje šiuo metu nėra aiški ieškinio suma, be to, atsakovė yra antstolė, todėl savo civilinę atsakomybę yra apsidraudusi privalomuoju draudimu ir ieškinio patenkinimo atveju prievolė atlyginti padarytą žalą teks draudimo kompanijai. Teismas sprendė, kad ieškovas nepateikė jokių pagrįstų argumentų ir įrodymų, kurie teiktų pagrindą būtinumui taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o jų netaikius realiam būsimo teismo sprendimo įvykdymui iškiltų grėsmė. Todėl, teismo vertinimu, nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ar daryti išvadą, jog teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys neįmanomas jų netaikius (CPK 144 str. 1 d.).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo argumentai

10Ieškovas VĮ Turto bankas (toliau – apeliantas) atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 30 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Ieškinio suma nurodyta 150 660,33 Eur (520 200 Lt), kuri gaunama iš ieškovo skolininko I. P. skolos 280 989,34 Eur (970 200 Lt) atimant prognozuojamas gautinas lėšas iš skolininko turto – 130 329,01 Eur (450 000 Lt). Be to, įvertinant skolininko areštuoto turto specifiką bei pardavimo ypatumus (skolininkas valdo tik po ½ turto, atidalijimas dėl turto specifiškumo praktiškai neįmanomas, taip pat apsunkintas hipoteka), 130 329,01 Eur yra tik optimistinės gautinos lėšos, nes išieškojimo lėšos, tikėtina, gali būti ir mažesnės. Apeliantas pateikė apskaičiavimus ir pagrindimus dėl ieškinio sumos, todėl, nors žalos dydis ir gali koreguotis, jis nebus mažesnis kaip 150 660,33 Eur (520 200 Lt). Tai yra didelė suma, todėl prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra pagrįstas.
  2. Atsakovės privalomasis civilinės atsakomybės draudimas yra iki 57 924 Eur (200 000 Lt) vienam draudiminiam įvykiui (Antstolių įstatymo 17 str.), o tai reiškia, kad galimo ieškinio patenkinimo atveju draudimo bendrovė geriausiu atveju atlygins tik mažesniąją dalį žalos. Dėl to teismo išvada apie visišką žalos atlyginimą iš privalomojo antstolės civilinės atsakomybės draudimo nepagrįsta. Todėl yra reali tikimybė, kad sprendimo įvykdymas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.
  3. Apeliantas 2015 m. sausio 6 d. gavo skolininko I. P. pranešimą, jog jis teiks teismui pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, nes nebegali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję. Netiesiogiai ši aplinkybė taip pat patvirtina būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes pats skolininkas deklaruoja nebegalintis vykdyti debitorinių įsipareigojimų.

11Atsakovė antstolė R. V. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Ieškinyje nepateiktas joks aiškus tariamos žalos dydžio paskaičiavimas. Apeliantas hipotetiškai nustatė, kad šiuo metu areštuotas turtas galimai būtų parduotas už 450 000 Lt, o dėl to, kad šiai dienai skolininko skola apeliantui sudaro 970 200 Lt, neva padaryta žala yra 520 200 Lt. Apelianto pateikti hipotetiniai, nieko nepagrįsti skaičiavimai tik įrodo, kad apeliantas iš tikrųjų žalos šiuo metu nėra patyręs.
  2. Atsakovė neatliko neteisėtų veiksmų, dėl ko jai galėtų kilti civilinė atsakomybė. Nagrinėjamos bylos atveju nėra jokio pagrindo kalbėti apie apelianto realius nuostolius, t.y. negrįžtamą turto netekimą. Esminė aplinkybė yra ta, kad apeliantas nėra praradęs galimybės skolos atgauti ateityje, t.y. išieškojimas iš skolininko turto ir toliau yra vykdomas. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. vasario 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-41/2012.
  3. Apeliantas nenurodė jokių kitų, išskyrus didelę ieškinio sumą, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui reikšmingų aplinkybių, kurios patvirtintų grėsmę, kad apeliantui palankus teismo sprendimas gali būti neįvykdytas arba jo įvykdymas gali pasunkėti. Apeliantas turėjo pareigą pagrįsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, tačiau to nepadarė. Didelė reikalavimo suma vertinama kaip viena iš aplinkybių, kuri padidina apeliantui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę, tačiau tai nėra besąlyginis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovė yra antstolė, t.y. valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Apeliantas pateikė duomenis apie atsakovės turimą nekilnojamąjį turtą. Ir nors jau iš pateiktų dokumentų matyti, kad turto suma, nevertinus net antstolės gaunamų pajamų, būtų pakankama ieškiniui atlyginti, pažymėtina, kad bendra atsakovei priklausančio nekilnojamojo turto vertė yra ne 504 007 Lt, kaip nurodo apeliantas, o 1 144 529,92 Lt. Tai reiškia, kad atsakovės turimo nekilnojamojo turto vertė yra gerokai didesnė nei yra reikalinga ieškinio reikalavimams patenkinti. Atsakovės pajamos per mėnesį, atskaičius mokesčius, sudaro daugiau nei 45 000 Lt. Todėl, patenkinus ieškinį ir priteisus žalą iš atsakovės, pastaroji turėtų ne tik turto, bet ir pajamų, iš kurių galėtų atlyginti žalą apeliantui.
  4. Atsakovė yra apsidraudusi profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Taigi, galimai apeliantui palankaus teismo sprendimo įvykdymą iš dalies užtikrina ir atsakovės profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas.
  5. Atsakovė niekada neslėpė savo turto ir/ar pajamų, siekdama išvengti žalos atlyginimo, o apeliantas nepateikė dėl to jokių įrodymų. Nėra ir jokių aplinkybių, pagrindžiančių, kad būtent šiuo konkrečiu atveju atsakovė galėtų elgtis nesąžiningai ir perleistų savo turimą turtą kitiems asmenims. Todėl apelianto argumentai dėl atsakovės nesąžiningumo atmestini kaip nepagrįsti.
  6. Aplinkybė, kad apeliantas buvo informuotas, jog skolininkas galimai kreipsis į teismą dėl bankroto bylos jam iškėlimo, yra teisiškai nereikšminga šioje byloje. Net jei jam ir būtų iškelta bankroto byla, tai vis tiek nepatvirtintų aplinkybės, kad atsakovės atžvilgiu turėtų būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

13CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

14Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

15Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas bei nustatyta grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui.

18Apeliantas nesutikimą su skundžiamu teismo procesiniu sprendimu grindžia argumentais, kad teismas nepagrįstai sprendė dėl netikslios ieškinio sumos. Teigia, kad ji ieškinyje buvo aiškiai nurodyta, taip pat pateiktas ieškinio sumos paskaičiavimas. Anot apelianto, nepaisant to, kad ieškinio suma gali būti koreguojama, ji nebus mažesnė kaip 150 660, 33 Eur, tuo tarpu tokia suma laikytina didele ir atitinkamai sudarančia pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

19Apeliacinės instancijos teismas iš dalies sutinka su nurodytais apelianto argumentais. Nagrinėjamu atveju ieškinyje buvo pateiktas ieškinio sumos paskaičiavimas – nurodyta, kokiu būdu yra gaunama 150 660, 33 Eur ginčo suma. Ieškovas paaiškino, kad reikalavimas dėl žalos atlyginimo atsakovei minėtos sumos apimtyje reiškiamas dėl pastarosios, kaip antstolės, netinkamai atliktų pareigų skolos išieškojimo iš ieškovo skolininko procese: dėl antstolės nepagrįstai neareštuoto skolininko nekilnojamojo turto 150 660, 33 Eur vertės sumai, šia suma nebus padengta skolininko bendros 280 989, 34 Eur skolos dalis (b. l. 1-3).

20Pažymėtina, kad spręsdamas procesinio pobūdžio klausimą dėl ieškinio užtikrinimo priemonių taikymo / netaikymo, teismas tik preliminariai įvertina ieškovo reikalavimų pagrįstumą ir dėl ginčo reikalavimų iš esmės nesprendžia (CPK 144 str. 1 d.).Šiuo atveju ieškinyje nurodytos faktinės aplinkybės, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, preliminariai patvirtino ieškinio sumos dydį, todėl atsisakymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones motyvuoti šios sumos galimu netikslumu pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo.

21Kita vertus, apelianto argumentų dėl netinkamai teismo vertintos ieškinio sumos kontekste pažymėtina, kad teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir/ar yra neįsiteisėjęs (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-601/2014, 2013 m. rugsėjo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2233/2013, 2013 m. vasario 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-974/2013, 2013 m. vasario 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-868/2013, 2013 m. sausio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-285/2013).

22Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. balandžio 3 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-898-826/2015 atmetė ieškovo VĮ Turto bankas ieškinį atsakovei antstolei R. V.. Nors šis teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, jau yra tam tikros prielaidos išvadai, jog ieškovas tikėtinai nepagrindė ieškinio reikalavimų, o kartu ir vienos iš ieškinio užtikrinimo priemonių taikymo sąlygų (CPK 144 str. 1 d.).Šios aplinkybės kontekste ieškovo prašymas taikyti minėtas priemones apygardos teismo buvo įvertintas tinkamai (CPK 185 str.). Tai sudaro savarankišką ieškovo atskirojo skundo atmetimo teisinį pagrindą.

23Vertindamas kitą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygą – grėsmę galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, apygardos teismas pagrįstai atsižvelgė į aplinkybę, kad atsakovė yra apsidraudusi antstolės profesinės civilinės atsakomybės draudimu, kurio objektas apima ir dalį (beveik pusę)ieškiniu prašomos priteisti žalos atlyginimą, todėl sprendė, kad atsakovės civilinės atsakomybės taikymo atveju (galimai patenkinus ieškovo reikalavimą), žalą ieškovui atlygins jos draudikas. Nors atskirajame skunde apeliantas teigia, kad antstolės privalomasis civilinės atsakomybės draudimas atlyginta iki 57 924 Eur sumos vienam draudiminiam įvykiui (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 17 str.), todėl ieškinį patenkinus draudimo bendrovė geriausiu atveju atlygins tik mažesniąją dalį žalos, tačiau šie argumentai nepaneigia aplinkybės dėl atitinkamai sumažintos grėsmės teismo sprendimo įvykdymui. Įvertinus šią aplinkybę kartu su kitomis klausimo sprendimui reikšmingomis aplinkybėmis: atsakovės su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateiktus duomenis apie jos gaunamas pakankamai dideles kasmėnesines pajamas (b. l. 71-73), turimo nekilnojamojo turto rinkos vertę ne mažesnei kaip 260 368, 40 Eur sumai (b. l. 74), apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su apygardos teismo išvada dėl santykinai menkos, labiau tik teorinio pobūdžio grėsmės ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui (jei būtų priimtas sprendimas, priešingas jau priimtam).

24Kiti atskirojo skundo argumentai neturi reikšmės šioje byloje sprendžiamo procesinio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo teisiniam rezultatui, dėl ko apeliacinės instancijos teismas jų nevertina ir dėl jų nepasisako.

25Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog apelianto atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

26Atmetus ieškovo atskirąjį skundą, atsakovė įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą (CPK 98 str.). Teismui pateikti minėtas išlaidas patvirtinantys dokumentai, iš kurių matyti, kad atsakovė patyrė 363 Eur atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymo išlaidų (b. l. 73-74).CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnes, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras, atsižvelgdamas į Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimą, 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, į kurias turi atsižvelgti teismai, priteisdami šalims jų turėtas atstovavimo išlaidas. Teismas, įvertinęs skundžiamo procesinio sprendimo pobūdį ir Rekomendacijų (redakcija galiojusia iki 2015 m. kovo 20 d.) 8.15 punktą, daro išvadą, kad būtinos ir pagrįstos atsakovės išlaidos advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti yra 150 Eur.

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338 straipsniais,

Nutarė

28Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

29Priteisti atsakovei R. V. ( - ) iš ieškovo VĮ Turto bankas ( - ) 150 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo... 5. Ieškovas VĮ Turto bankas kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su... 6. Ieškovas pareikštų reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. gruodžio 30 d. nutartimi ieškovo... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo argumentai... 10. Ieškovas VĮ Turto bankas (toliau – apeliantas) atskiruoju skundu prašo... 11. Atsakovė antstolė R. V. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Klaipėdos... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 13. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 14. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus... 15. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar... 18. Apeliantas nesutikimą su skundžiamu teismo procesiniu sprendimu grindžia... 19. Apeliacinės instancijos teismas iš dalies sutinka su nurodytais apelianto... 20. Pažymėtina, kad spręsdamas procesinio pobūdžio klausimą dėl ieškinio... 21. Kita vertus, apelianto argumentų dėl netinkamai teismo vertintos ieškinio... 22. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis nustatyta,... 23. Vertindamas kitą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygą – grėsmę... 24. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi reikšmės šioje byloje sprendžiamo... 25. Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog apelianto atskirasis... 26. Atmetus ieškovo atskirąjį skundą, atsakovė įgijo teisę į bylinėjimosi... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 28. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 30 d. nutartį palikti... 29. Priteisti atsakovei R. V. ( - ) iš ieškovo VĮ Turto bankas ( - ) 150 Eur...