Byla e2-29604-910/2015
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Rasai Kvartūnaitei, dalyvaujant ieškovo bankrutavusios Nacionalinės kredito unijos atstovei advokato padėjėjai Simonai Balčiauskaitei, atsakovui E. K., jo atstovui advokatui Zenonui Naus, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios Nacionalinės kredito unijos ieškinį atsakovui E. K. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovas 2015-06-25 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 14 970,37 Eur negrąžintos paskolos, 1043,94 Eur nesumokėtų palūkanų, 11 238,80 Eur delspinigių, 12 proc. dydžio sutartines metines palūkanas už negrąžintą paskolos sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodoma, kad ieškovas ir atsakovas 2011-03-16 sudarė paskolos sutartį Nr. 70254 (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovui suteikta 60 000 Lt paskola investavimui už 12 proc. dydžio metines palūkanas; paskola turėjo būti grąžinta 2012-01-16; Sutartyje nustatyti 0,5 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną. 2012-01-19 Sutarties priedu Nr. 1 paskolos grąžinimo terminas pratęstas iki 2015-02-16. Ieškinyje pažymėta, kad atsakovas nustatytu terminu paskolos negrąžino, geruoju skolos nesumoka, teigdamas, jog skolą grąžins, kai pagerės finansinė padėtis, todėl, ginant bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teises, skola priteistina teismo tvarka.

4Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Atsiliepime pažymėta, kad Sutarties 3.2 punkte nustatytas įmokų paskirstymo eiliškumas: pirmąja eile sumokamos susikaupusios palūkanos ir dengiama paskola, po to – kiti mokėjimai. Atsakovo teigimu, jis mokėjimo dokumentuose nurodydavo konkrečią mokėjimų paskirtį ir iki 2015-02-16 buvo grąžinęs ieškovui 5726,97 Eur (19 774,08 Lt) paskolos bei sumokėjęs 2947,15 Eur (10 175,92 Lt) palūkanų. Taigi po 2015-02-16 negrąžintos paskolos likutis buvo 11 650,23 Eur (17 377,20 Eur – 5726,97 Eur), ir šią sumą atsakovas ieškovui sumokėjo 2015-08-14 mokėjimo nurodymu. Pagal paskolos grąžinimo grafiką iki 2015-02-16 priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų likutis buvo 3770,25 Eur. Paskolos sutarties 4.4 punkte nustatyta, kad, suėjus paskolos grąžinimo terminui, Sutartyje numatyto dydžio palūkanos skaičiuotinos iki visiško atsiskaitymo su ieškovu. 12 proc. metinės palūkanos už negrąžintą paskolos dalį laikotarpiu nuo 2015-02-16 iki 2015-08-14 (179 dienos) sudaro 685,61 Eur (11 630,23 Eur x 12 proc./365 d. x 179 d.). Pasak atsakovo, palūkanų nesumokėta iš viso – 4455,86 Eur. Atsakovo teigimu, šią skolą jis pripažįsta ir ketina sumokėti iki bylos nagrinėjimo pabaigos. Atsiliepime nurodyta, kad ieškovo reikalaujami priteisti 0,5 proc. už kiekvieną dieną delspinigiai yra neprotingai dideli, sudaro net 182,50 proc. metinių palūkanų, tuo tarpu kasacinio teismo praktikoje per didelėmis netesybomis pripažįstami net 0,2 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną praleistą dieną, sudarantys 73 proc. metinių palūkanų (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-03-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2006; kt.). Atsiliepime pažymėta, kad, laiku negrąžinus paskolintų pinigų, kreditorius paprastai patiria nuostolių, nes negali naudoti tų pinigų pats. Tokiu atveju kreditoriaus nuostoliai – tai negautos pajamos, t. y. negautos pelno (mokėjimo) palūkanos, kurias jis būtų gavęs, jeigu prievolė būtų įvykdyta laiku. Nagrinėjamu atveju pagal Sutarties 4.4 punktą 12 proc. dydžio metinės palūkanos skaičiuojamos už negrąžintą paskolos sumą iki visiško atsiskaitymo su ieškovu, todėl jis dėl uždelsimo grąžinti paskolą nuostolių nepatyrė – atsakovas už vėlavimo grąžinti paskolą laiką sumokės ieškovui 685,61 Eur palūkanų. Atsakovo teigimu, šiuo atveju nuostolius ieškovas patiria tik dėl pavėluoto palūkanų mokėjimo, todėl, vadovaujantis CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatomis, reikšmingos yra aplinkybės dėl nuostolių, kuriuos ieškovas patiria dėl prievolės sumokėti palūkanas pavėluoto vykdymo, dydžio. Pagal CK 6.261 straipsnį, įtvirtinantį minimalių kreditoriaus nuostolių, patiriamų dėl negalėjimo naudotis pinigais, prezumpciją nuostoliais laikomos sutarčių ar įstatymų nustatytos palūkanos. Šalių sudarytoje Sutartyje nustatytos 12 proc. dydžio metinės palūkanos, todėl, atsakovo nuomone, apskaičiuojant preziumuojamų minimalių nuostolių dėl uždelsimo sumokėti palūkanas sumą, taikytina 0,03 proc. norma už kiekvieną uždelstą mokėjimo dieną (12 proc./365 d.). Remiantis ieškovo pateikta netesybų skaičiavimo tvarka, nuostolių dėl uždelsimo sumokėti palūkanas suma per delspinigių skaičiavimo laikotarpį sudaro 201,28 Eur. Atsiliepime taip pat pažymėta, kad nagrinėjamu atveju Sutartis buvo sudaryta pagal standartines sąlygas, nesiderant dėl atsakomybės už sutarties pažeidimą sąlygų; atsakovas, neturintis tokių sandorių sudarymo patirties, laikytinas ekonomiškai silpna, neinformuota ir nepatyrusia sandorio šalimi; Sutarties sąlygos, nustatančios ne tik pareigą mokėti 12 proc. dydžio metines palūkanas iki visiško atsiskaitymo, bet ir 0,5 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, nepagrįstai suteikė ieškovui perdėtą pranašumą bei sudarė sąlygas pasipelnyti atsakovo sąskaita. Atsakovo teigimu, dėl to nagrinėjamu atveju yra pagrindas mažinti Sutartyje nustatytų netesybų dydį ir nustatyti protingą bei pagrįstą kreditoriaus ir skolininko interesų balansą. Remdamasis išdėstytais argumentais, atsakovas prašo atmesti ieškinio reikalavimą priteisti iš atsakovo 14 970,37 Eur negrąžintos paskolos, 1043,94 Eur nesumokėtų palūkanų, 12 proc. dydžio sutartines metines palūkanas, skaičiuojamas už negrąžintą paskolos sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; sumažinti prašomų priteisti iš atsakovo delspinigių sumą nuo 11 238,80 Eur iki 201,28 Eur.

5Dublike ieškovas nurodė, kad, atsakovui 2015-08-14 sumokėjus 11 650,23 Eur, šia suma mažina ieškinio reikalavimus ir iš atsakovo prašo priteisti 3770,25 Eur negrąžintos paskolos, 643,73 Eur nesumokėtų palūkanų, 11 681,83 Eur delspinigių, 12 proc. dydžio sutartines metines palūkanas už negrąžintą paskolos sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 5 proc. dydžio procesines palūkanas.

6Dublike nurodyta, kad atsakovo pateikta suvestinė yra neteisinga, nors, palyginus ieškovo ir atsakovo suvestines ir sudėjus negrąžintą paskolos dalį bei nesumokėtas palūkanas, skolos dydis skiriasi labai nedaug. Atsakovas teigia, kad mokėjimo pavedimuose buvo nurodęs įmokos paskirtį – „paskolos dengimas“, todėl įmokos turėjo būti įskaitytos paskolos sumai dengti. Pagal Sutarties 3.2 punktą pirmiausia sumokamos susikaupusios palūkanos ir dengiama paskola ar jos dalis, tada mokamos baudos ir netesybos. Ieškovo teigimu, vadovaudamasis šia Sutarties sąlyga, iš atsakovo gautas įmokas ieškovas pirmiausiai skyrė palūkanoms dengti, o likusią sumą – negrąžintai paskolos daliai dengti. Mokėjimo pavedimuose atsakovas nurodydavo „paskolos sutartis Nr. 70254 paskolos grąžinimas (be netesybų)“, t. y. nenurodydavo, kad paskola grąžinama be palūkanų. Be to, kasacinio teismo yra išaiškinta, kad reikšmės neturi tai, ką (kokią mokėjimo paskirtį) skolininkas nurodė mokėjimo pavedimuose (nurodymuose), bet svarbu tai, kaip kreditorius paskirsto gautas įmokas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2006; 2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-478/2010). Ieškovo teigimu, jis gautas įmokas paskirstė Sutartyje nustatyta tvarka, todėl negrąžintos paskolos likutis ieškinio pateikimo dieną buvo 14 970,37 Eur, nesumokėtų palūkanų suma – 1093,84 Eur

7Dėl atsakovo prašymo sumažinti delspinigius dublike nurodyta, kad šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro netesybų dydžio, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-09-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2008; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Dublike pažymėta, kad atsakovas nebuvo silpnesnioji sandorio šalis, nes paskola buvo paimta investuoti į juridinį asmenį, kurio akcininkas buvo atsakovas, veiklą. Pagal paskolos sutartį, sudarytą atsakovo ir ( - ) (juridinio asmens, į kurio veiklą atsakovas investavo) atsakovas turėjo teisę gauti palūkanas ir delspinigius. Be to, atsakovas pateikė pažymas apie darbo užmokestį, iš kurių matyti, kad jis dirbo ( - ), įmonės direktoriumi, taigi akivaizdu, jog atsakovas yra išsilavinęs asmuo, turintis patirties versle, derybų srityje. Pasak ieškovo, atsakovas, pasirašydamas Sutartį, kurioje nustatyti 0,5 proc. delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, tikrai suprato savo įsipareigojimus ieškovui ir galėjo numatyti jų neįvykdymo padarinius. Dublike taip pat pažymėta, kad pirminiu susitarimu atsakovui buvo suteikta galimybė paskolą grąžinti termino gale, mokant tik palūkanas. Tokios sąlygos buvo suteiktos tik dėl trumpo paskolos termino – 10 mėn., t. y. paskola turėjo būti grąžinta iki 2012-01-16. Atsakovui negrąžinus paskolos sutartu terminu, ieškovas, siekdamas bendradarbiauti, pratęsė Sutarties terminą iki 2015-02-16. Be to, tris mėnesius, nuo 2012-02-16 iki 2012-05-16, atsakovui buvo leista mokėti tik palūkanas, nuo 2012-05-16 iki 2015-01-16 turėjo būti mokamos 1400 Lt dydžio įmokos, o 2015-02-16 turėjo būti sumokėta likusi suma – 29 193,84 Lt. Pasak ieškovo, nepaisant sudarytų itin palankių paskolos grąžinimo sąlygų, paskola laiku negrąžinta, mokėjimo terminai buvo nuolat pažeidinėjami nuo 2012-05-16, tuo tarpu delspinigių ieškovas reikalauja tik už 180 dienų. Ieškovo nuomone, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, šalių sutarto dydžio delspinigiai nelaikytini neprotingai dideliais, todėl nemažintini.

8Triplike atsakovas nurodė, kad, aiškinant Sutarties 3.2 punktą lingvistiškai, matyti, jog pirmąja eile įmokos skiriamos tiek palūkanoms, tiek paskolai dengti, todėl ieškovas nepagrįstai teigia, kad jis turėjo teisę pirmiausia padengti palūkanas ir tik likusia dalimi dengti paskolą. Be to, vadovaujantis CK 6.193 straipsnio 4 dalimi, Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsakovo, sudariusio Sutartį prisijungimo būdu pagal ieškovo pateiktas standartines sąlygas, naudai. Atsakovo teigimu, kadangi Sutarties 3.2 punkte nustatytas tas pats paskolos ir palūkanų įskaitymo eiliškumas, teisiškai reikšminga aplinkybė, kokią mokėjimo paskirtį nurodė atsakovas, atlikdamas mokėjimus. Pagal CK 6.54 straipsnio 6 dalį kreditorius gali atsisakyti priimti pagrindinei prievolei įvykdyti mokamą sumą, jeigu tuo pat metu nesumokamos einamosios palūkanos, kurių mokėjimo terminas suėjęs. Atsakovo teigimu, nagrinėjamu atveju ieškovas nepasinaudojo CK 6.54 straipsnio 6 dalyje nurodyta teise, nereiškė atsakovui prieštaravimų dėl mokėjimuose nurodomos paskolos grąžinimo paskirties, todėl atsakovas parengtoje suvestinėje pagrįstai paskirstė įmokas remdamasis Sutarties 3.2 punktu ir mokėjimo dokumentuose nurodyta įmokų paskirtimi. Triplike pažymėta, kad atsakovas papildomai sumokėjo 2000 Eur palūkanų, ir iki bylos nagrinėjimo pabaigos sumokės visą palūkanų sumą.

9Dėl delspinigių mažinimo triplike nurodyta, kad, atsižvelgiant į rinkoje taikomą žemą palūkanų normą, Sutartimi nustatytą palūkanų dydį, aplinkybę, jog ieškovas realiai nepatyrė nuostolių dėl vėlavimo grąžinti paskolą, reikalaujami 0,5 proc. dydžio delspinigiai yra aiškiai per dideli. Atsakovo teigimu, ieškovo pateikti įrodymai nepagrindžia, jog atsakovas yra verslininkas, turintis verslo ir derybų patirties. Atsakovas nevykdė komercinės veiklos, paskolos sandoriai niekaip nesusiję su jo darbine veikla. Pagal Sutartį paimta paskola buvo vienintelė atsakovo paskola, todėl akivaizdu, kad atsakovas, sprendžiant dėl aiškiai per didelių netesybų sumažinimo, pagrįstai gali būti laikomas neinformuota ir nepatyrusia sandorio šalimi. Be to, pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį savarankiškas pagrindas netesyboms sumažinti yra prievolės dalies įvykdymas. Nagrinėjamu atveju atsakovas yra sugrąžinęs visą paskolos sumą, iki bylos nagrinėjimo pabaigos ketina grąžinti visas priskaičiuotas palūkanas, tokios aplinkybės patvirtina, kad yra pagrindas sumažinti ieškovo reikalaujamą priteisti delspinigių sumą iki atsakovo apskaičiuotos ir pagrįstos 201,28 Eur sumos.

102015-11-18 ieškovas pateikė pareiškimą sumažinti ieškinio reikalavimus, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nuo 2015-10-16 iki 2015-10-18 sumokėjo dar 2455,86 Eur. Galutinis ieškovo reikalavimas – priteisti iš atsakovo 242,90 Eur negrąžintos paskolos, 4,78 Eur nesumokėtų palūkanų, 11 681,83 Eur delspinigių, 12 proc. dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą paskolos sumą nuo 2015-11-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Teismo posėdyje ieškovo atstovė, remdamasi procesiniuose dokumentuose išdėstytais argumentais, prašė tenkinti ieškinio reikalavimus ir priteisti iš atsakovo likusią nesumokėtą paskolos dalį, palūkanas, be to, Sutartyje nustatyto dydžio delspinigius, kurių mažinti nėra jokio pagrindo.

12Teismo posėdyje atsakovas, jo atstovas nurodė, kad atsakovas yra grąžinęs visą skolos sumą, sumokės likusias nesumokėtas palūkanas, tuo tarpu ieškovo reikalaujamus delspinigius prašo mažinti, kaip neprotingai didelius, iki atsakovo nurodyto ir pagrįsto 0,03 proc. už kiekvieną uždelstą dieną dydžio.

13Ieškinys tenkintinas iš dalies

14Byloje nustatyta, kad ieškovas Nacionalinė kredito unija ir atsakovas E. K. 2011-03-16 sudarė paskolos sutartį Nr. 70254 (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovas gavo 60 000 Lt paskolą tikslinei paskirčiai (investavimui) už 12 proc. dydžio metines palūkanas; paskola turėjo būti grąžinta 2012-01-16; Sutartyje nustatyti 0,5 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną.

15Iš ieškovo pasiskolintas lėšas atsakovas 2011-03-16 Paskolos sutartimi paskolino ( - ) iki 2011-12-31 už 12 proc. dydžio metines palūkanas.

16Atsakovui negrąžinus paskolos per nustatytą terminą, šalys 2012-01-19 susitarimu, įformintu Paskolos sutarties Nr. 70254 priedu Nr. 1, pratęsė paskolos grąžinimo terminą iki 2015-02-16.

17Pagal naujai sudarytą 2012-01-19 paskolos grąžinimo grafiką atsakovas iki 2012-05-16 turėjo mokėti tik palūkanas, o nuo 2012-05-16 mokėti ir palūkanas, ir grąžintiną paskolos dalį (b. l. 9-10).

18Iš ieškovo pateikto paskolos sąskaitos išrašo matyti, kad nuo 2012-05-16 ėmė kauptis skola, nuo 2012-12-16 iki 2014-03-10 įmokos apskritai nebuvo mokamos, nuo 2014-03-10 buvo mokama dalis įmokų.

19Vilniaus apygardos teismas 2013-02-15 nutartimi iškėlė Nacionalinės kredito unijos bankroto bylą.

202015-06-25 ieškovo bankroto administratorius kreipėsi su ieškiniu į teismą, nurodydamas, kad, ieškinio surašymo dienos duomenimis, atsakovas yra negrąžinęs 14 970,37 Eur paskolos, nesumokėjęs 1043,94 Eur palūkanų, be to, jam apskaičiuota 11 238,80 Eur delspinigių.

21Vykstant teismo procesui, atsakovas 2015-08-14 sumokėjo 11 650,23 Eur, nurodydamas, kad ši suma mokama likusiai paskolos daliai dengti, taip pat pažymėjo, kad iki proceso pabaigos sumokės 4455,86 Eur palūkanų.

222015-09-18 atsakovas sumokėjo 1000 Eur, nurodydamas, kad mokama palūkanoms dengti.

232015-09-19 atsakovas sumokėjo 500 Eur, nurodydamas, kad mokama palūkanoms dengti.

242015-09-21 atsakovas sumokėjo 500 Eur, nurodydamas, kad mokama palūkanoms dengti.

252015-10-16 atsakovas sumokėjo 1000 Eur, nurodydamas, kad mokama palūkanoms dengti.

262015-10-17 atsakovas sumokėjo 1000 Eur, nurodydamas, kad mokama palūkanoms dengti.

272015-10-18 atsakovas sumokėjo 455,86 Eur, nurodydamas, kad mokama palūkanoms dengti.

28Pagal ieškovo pateiktą suvestinę (2015-11-17 duomenimis) atsakovo negrąžintos paskolos likutis – 242,90 Eur, nesumokėtų palūkanų likutis – 4,78 Eur, mokėtinų delspinigių suma – 11 681,83 Eur.

29Pagal atsakovo pateiktą suvestinę (2015-11-19 duomenimis) jis yra grąžinęs visą paskolos sumą ir padengęs 12 proc. dydžio metines palūkanas iki 2015-08-14.

30Dėl pagal Sutartį mokamų įmokų įskaitymo palūkanoms ir paskolos daliai dengti

31Nagrinėjamoje byloje šalių ginčas kilo dėl to, kokia tvarka turi būti įskaitomos atsakovo sumokėtos nesilaikant paskolos grąžinimo grafiko įmokos.

32Ieškovas laikosi pozicijos, kad pagal Sutarties 3.2 punkto nuostatas, atsakovui pažeidžiant įmokų pagal Sutartį mokėjimo grafiką, jo mokamos įmokos buvo pagrįstai įskaitytos pirmiausia palūkanų skolai padengti, po to – paskolos sumai grąžinti.

33Tuo tarpu atsakovas teigia, kad Sutarties 3.2 punkte nustatytas tas pats eiliškumas tiek palūkanoms, tiek paskolai mokėti, todėl įmokos turėjo būti įskaitomos pagal tai, kokią mokėjimo paskirtį nurodydavo atsakovas, įnešdamas atitinkamą įmoką.

34Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją, kai kyla šalių ginčas dėl sutarties sąlygų, šalių teisių ir pareigų apimties ar pan., teismas, spręsdamas šį ginčą, vadovaujasi sutarčių aiškinimo taisyklėmis, nustatytomis CK 6.193–6.195 straipsniuose, taip pat suformuluotomis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Kiekviena sutartis turi būti aiškinama sąžiningai, nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010-11-02 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2011-03-14 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2011; 2013-12-31 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-430/2013; kt.). Sutarties aiškinimui reikšmingos aplinkybės, susijusios su konkrečios sutarties šalių elgesiu sudarant ir vykdant sutartį, jų santykių praktika; kartu įstatymas įpareigoja įvertinti ir visuomenėje nusistovėjusią analogiškų sutartinių santykių praktiką: jeigu sutarties šalių turėtų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-09-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2005-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2005; kt.). Reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-02-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-22/2009; 2011-03-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2011; 2013-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-120/2013; kt.).

35Ginčo šalių sudarytos Sutarties 3.2 punkte nustatyta, kad pirmiausia sumokamos susikaupusios palūkanos ir dengiama paskola ar jos dalis, tada mokamos visos baudos ir netesybos.

36Nagrinėjamos bylos aspektu atkreiptinas dėmesys į tai, kad, sudarydamos 2011-03-16 Sutartį ir numatydamos 10 mėnesių paskolos grąžinimo terminą, šalys susitarė, jog 9 mėnesius atsakovas mokės tik palūkanas, o paskutinį mėnesį, t. y. 2012-01-16, sumokės ir priklausančias 600 Lt palūkanas, ir grąžins visą 60 000 Lt paskolos sumą. Tokį susitarimą patvirtina prie Sutarties pridėtas paskolos grąžinimo grafikas.

37Atsakovui negrąžinus paskolos per 10 mėnesių, t. y. iki 2012-01-16, šalys 2012-01-19 pratęsė paskolos grąžinimo terminą iki 2015-02-16, t. y. trejiems metams. Be to, atsakovui tris mėnesius, t. y. nuo 2012-02-16 iki 2012-05-16, buvo sudaryta galimybė mokėti tik palūkanas. Nuo 2012-05-16 iki 2015-02-16 turėjo būti mokamos įmokos tiek palūkanoms, tiek paskolos sumai dengti.

38Pabrėžtina tai, kad pagal pratęsus Sutartį sudarytą įmokų mokėjimo grafiką nuo 2012-05-16 iki 2015-01-16 grąžintina paskolos dalis sudarė nuo 800 Lt iki 1099,95 Lt, tuo tarpu paskutinį mėnesį, t. y. 2015-02-16, turėjo būti grąžinta net 28 904,79 Lt paskolos sumos (b. l. 9-10). Tokia paskolos sumos grąžinimo tvarka patvirtina šalių susitarimą, kad pirmiausia bus mokamos palūkanos, sudarant atsakovui galimybę ilgiau naudotis paskolos suma, o už paskolintų pinigų naudojimą ieškovas gaus Sutartyje nustatyto dydžio pelno palūkanas.

39Abiejuose paskolos grąžinimo grafikuose šalių sutarimu įtvirtinta paskolos sumos grąžinimo tvarka (numatant didžiausios paskolos dalies grąžinimą termino pabaigoje) leidžia daryti išvadą, kad būtent tokia tvarka buvo priimtina atsakovui, ir jis turėjo suprasti, kad, numačius didžiosios paskolos dalies grąžinimą Sutarties termino pabaigoje, jis turės sumokėti daugiau pelno palūkanų.

40Atkreiptinas dėmesys į tai, kad paties atsakovo veiksmai, vykdant Sutartį, patvirtina, jog jis suvokė savo pareigą pirmiausia sumokėti palūkanas: 2012-07-02 sumokėdamas dvi įmokas (po 600 Lt) mokėjimo dokumentuose nurodė, kad mokamos palūkanos, nors, minėta, jau nuo 2012-05-16 atsakovas turėjo mokėti ne tik palūkanas, bet ir grąžinti kas mėnesį po 800 Lt paskolos, o nuo 2012-05-16 buvo paskolos sumos grąžinimo skola. Atsakovo pateiktoje suvestinėje nurodyta, kad 2012-07-02 grąžinta 8 Lt paskolos (palūkanų permokos sąskaita).

41Nors atsakovas teigia, kad mokėjimo dokumentuose jis aiškiai nurodė, jog įmokos mokamos paskolos sumai, ne palūkanoms grąžinti, teismas, analizuodamas bylos duomenų visumą, neturi pagrindo pripažinti pagrįsta tokią atsakovo poziciją. Byloje esantys mokėjimo dokumentai patvirtina, kad nuo 2011-12-16 iki 2012-07-02 atsakovas mokėjo 600 Lt dydžio įmokas tik palūkanoms dengti, nors, minėta, nuo 2012-05-16 jau turėjo mokėti ir po 800 Lt paskolai dengti, iš viso mokėdamas 1400 Lt mėnesines įmokas. 2012-08-15, 2012-09-17 atsakovas sumokėjo po 1000 Lt, mokėjimo dokumente nurodydamas „grąžinimas paskolos sutartis Nr. 70254“, 2012-10-04 sumokėjo 150 Lt, nurodydamas „paskolos sutartis Nr. 70254“. Šiuose mokėjimo dokumentuose nurodyta paskirtis savaime nepatvirtina atsakovo aiškinimo, pateikto prasidėjus teismo procesui, kad jis tokiu būdu išreiškė valią grąžinti būtent paskolos sumos dalį, o ne mokėti palūkanas, ir kad ieškovas, nesutikdamas su tokia jo valia, turėjo atsisakyti priimti mokėjimus, kaip įtvirtinta CK 6.54 straipsnio 6 dalyje. Byloje esančių rašytinių įrodymų analizė teikia pagrindą daryti priešingą išvadą, t. y. kad atsakovas, vėluodamas mokėti įmokas, pirmiausia dengė palūkanas. Tokią išvadą patvirtina aplinkybė, kad 2012-12-10, sumokėdamas 600 Lt, atsakovas nurodė, jog moka palūkanas už lapkričio mėn. Vadinasi, palūkanas už ankstesnius mėnesius, t. y. už 2012 m. liepos-spalio mėn. laikė sumokėtomis. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2012-07-02, sumokėdamas dvi įmokas po 600 Lt palūkanoms dengti, atsakovas taip sumokėjo palūkanas už 2012 m. gegužės ir birželio mėn., nes už šiuos mėnesius pagal paskolos grąžinimo grafiką nebuvo sumokėjęs nei palūkanų, nei priklausančios grąžinti paskolos dalies. Darytina išvada, kad, mokėdamas 2012-08-15, 2012-09-17, 2012-10-04 įmokas, atsakovas dengė už 2012 m. liepos-spalio mėn. nesumokėtas palūkanas. Priešingu atveju nesuprantama, kodėl jis, 2012-12-10 sumokėdamas 600 Lt, nurodė mokąs palūkanas už lapkričio mėn. Aptartas atsakovo elgesys, teismo vertinimu, patvirtina buvus šalių susitarimą pirmiausia dengti palūkanų skolą.

42Nuo 2012-12-10, kai atsakovas sumokėjo 600 Lt, nurodydamas, kad palūkanoms už lapkričio mėn. dengti, iki 2014-03-10 nemokėjo jokių įmokų. Nuo 2014-03-10 atsakovui ėmus mokėti įmokas po 1200 Lt, ieškovas pirmiausia įskaitydavo palūkanų, po to – paskolos sumai dengti. Teismas neturi pagrindo sutikti su atsakovo pozicija, kad mokėjimo dokumentuose jis aiškiai išreiškė valią grąžinti paskolos dalį. Nuo 2014-03-10 iki 2014-09-19 visų mokėjimo nurodymų paskirtyje įrašyta „paskolos sutartis Nr. 70254 paskolos grąžinimas (be netesybų)“. Vadinasi, atsakovas įmokas mokėjo tiek paskolos sumai, tiek palūkanoms dengti. Dėl to nėra pagrindo sutikti su atsakovo pozicija, kad mokėjimo dokumentuose jis išreiškė valią pirmiausia dengti paskolos dalį.

43Atsižvelgiant į šalių susitarimą didžiąją paskolos sumos dalį grąžinti termino pabaigoje, į Sutarties 3.2 punktą, kuriame pirmiausia nurodytas susikaupusių palūkanų mokėjimas, įvertinus atsakovo elgesį, mokant įmokas 2012 metais (teikiant prioritetą palūkanų sumokėjimui), taip pat tai, kad nuo 2014-03-10 mokėjimo dokumentuose jis nurodydavo, jog įmokos mokamos paskolai grąžinti (be netesybų), darytina išvada, kad ieškovas turėjo pagrindą iš gaunamų įmokų pirmiausia dengti palūkanų skolą.

44Pažymėtina ir tai, kad atsakovo reikalaujama taikyti įmokų įskaitymo tvarka neatitinka Sutarties šalių teisių ir teisėtų interesų pusiausvyros. Minėta, kad pagal Sutarties nuostatas ir sudarytą įmokų mokėjimo grafiką ieškovas pirmiausia turėjo teisę gauti palūkanas, o didžiosios paskolos sumos dalies (28 904,79 Lt) grąžinimas buvo numatytas paskutinį Sutarties termino mėnesį (2015-02-16). Byloje nustatyta, kad atsakovas nesilaikė įmokų mokėjimo grafiko, įmokų mokėjimo terminus pažeidė esmingai. Atsakovui teigiant, kad pavėluotai mokamas įmokas, kurios, be kita ko, buvo nepakankamo dydžio, jis turėjo teisę reikalauti įskaityti paskolos daliai dengti, susiklostytų tokia situacija, jog ieškovas laiku negautų ne tik priklausančių palūkanų už naudojimąsi jo pinigais, kauptųsi šių palūkanų skola, bet ir netektų teisės į palūkanas už tą paskolos sumą, kurią atsakovas vienašališkai grąžina (taip sumažindamas paskolos sumą, už kurią skaičiuojamos palūkanos). Teismo vertinimu, tokia situacija šiuo konkrečiu atveju be teisėto pagrindo iškreiptų šalių teisių ir teisėtų interesų pusiausvyrą ieškovo nenaudai.

45Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kredito įstaigų praktikoje tokia tvarka, kad gautos įmokos pirmiausia įskaitomos palūkanoms ir delspinigiams, o po to grąžintinai paskolos daliai dengti – įprasta praktika, bendroji taisyklė, jei šalys konkrečioje Sutartyje nesutaria kitaip. Analogiškas įmokų paskirstymo eiliškumas įtvirtintas CK 6.54 straipsnyje.

46Šiuo atveju teismas neturi pagrindo atsakovo laikyti silpnesniąja Sutarties šalimi: ginčo paskola atsakovo paimta tikslinei paskirčiai – investuoti į verslą; atsakovas turi aukštąjį ekonominį išsilavinimą; teismo posėdyje paaiškino, kad dėl paskolos verslui paėmimo tarėsi su savo verslo partneriais. Taigi šiuo atveju abi Sutarties šalys yra lygiavertės ir atsakovo interesai negali būti ginami ieškovo interesų sąskaita.

47Išanalizavęs ginčo šalių sudarytos Sutarties sąlygas pagal CK įtvirtintas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje atskleistas sutarčių aiškinimo taisykles, ištyręs ir įvertinęs byloje surinktų duomenų visumą, teismas prieina prie išvados, kad, atsakovui vėluojant mokėti įmokas ir mokant nepakankamo dydžio sumas, ieškovas pagrįstai pirmiausia dengė susikaupusias palūkanas, likusią sumą įskaitydamas paskolos sumai dengti.

48Išdėstytų motyvų pagrindu teismas pripažįsta pagrįstu ieškovo pateiktą skolos grąžinimo skaičiavimą ir, spręsdamas dėl atsakovo skolos dydžio, vadovaujasi ieškovo parengta suvestine. Ieškovo 2015-11-17 apibendrintais duomenimis, atsakovo negrąžintos paskolos likutis – 242,90 Eur, nesumokėtų palūkanų likutis – 4,78 Eur. Dėl to teismas ieškovui iš atsakovo priteisia 242,90 Eur negrąžintos paskolos ir 4,78 Eur palūkanų, apskaičiuotų iki 2015-11-17.

49Vadovaujantis Sutarties 4.7, 4.8 punktais, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 12 proc. dydžio metinės palūkanos (mokėjimo palūkanos) už negrąžintą 242,90 Eur paskolos dalį nuo 2015-11-18 iki visiško nurodytos paskolos dalies grąžinimo.

50Dėl delspinigių priteisimo

51Ieškinio teismui padavimo dieną atsakovas ieškovui nebuvo grąžinęs 14 970,37 Eur paskolos ir nesumokėjęs 1043,94 Eur priskaičiuotų palūkanų. Ieškovas, remdamasis tuo, kad šalys Sutartyje yra sutarusios dėl 0,5 proc. dydžio delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną mokėjimo, prašo priteisti iš atsakovo 11 681,83 Eur delspinigių, apskaičiuotų nuo negrąžintos paskolos sumos už 180 dienų iki ieškinio padavimo dienos.

52Atsakovas prašo teismo sumažinti ieškovo reikalaujamų priteisi netesybų dydį, remdamasis tuo, kad Sutartyje nustatyto dydžio – 0,5 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną – delspinigiai yra neprotingai didelės netesybos.

53Pagal CK 6.258 straipsnio 3 dalį, jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą.

54Ieškovas teisingai nurodo, kad kasacinio teismo yra pažymėta, jog teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, nes tai, kad sudarydamos sutartį šalys nustato nemažus delspinigius, dar nereiškia prieštaravimo viešajai tvarkai, todėl, sprendžiant dėl priteistinų delspinigių dydžio, svarbu atsižvelgti į tai, kokio dydžio delspinigiai pasirinkti šalių valia ir sulygti sutartimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2008). Kita vertus, kasacinio teismo yra pažymėta ir tai, kad aplinkybė, jog abi šalys pasirinko aiškiai per dideles netesybas, nesudaro pagrindo teismui atsisakyti įvertinti sutartyje nustatytų netesybų dydį, jeigu šalis dėl to pareiškia prašymą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-10-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007).

55Nagrinėjamu atveju teismas sutinka su atsakovo pozicija, kad Sutartyje nustatyto dydžio delspinigiai – 0,5 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną, kurie sudaro 182,5 proc. metinių palūkanų, yra aiškiai per dideli, atsižvelgiant, be kita ko, į tai, jog laikotarpiu, už kurį ieškovas reikalauja delspinigių (2015 m. sausio-birželio mėn.) pagal Lietuvos banko viešai skelbiamas paskolų vidutines metines palūkanų normas palūkanų dydis buvo nuo 2,56 iki 3,27 proc., taip pat į tai, kad šalių Sutartyje nustatytos pakankamai didelės mokėjimo (pelno) palūkanos (12 proc.), skaičiuojamos iki visiško paskolos grąžinimo, be to, į tai, jog atsakovas yra įvykdęs dalį prievolės.

56Esant tokioms aplinkybėms, yra CK 6.258 straipsnio 3 dalyje nurodytos sąlygos spręsti dėl ieškovo reikalaujamų delspinigių mažinimo, nepažeidžiant įstatyme įtvirtinto ribojimo, kad netesybos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą.

57Nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodinėjo realių nuostolių, patirtų atsakovui laiku nemokant palūkanų ir negrąžinant paskolos. Dėl to šiuo atveju, sprendžiant dėl protingo netesybų dydžio, atsižvelgtina į tikėtinus ieškovo nuostolius.

58Atsakovo teigimu, iki visiško paskolos grąžinimo jam skaičiuojamos 12 proc. dydžio metinės palūkanos, todėl ieškovas dėl uždelsimo grąžinti paskolą nepatyrė nuostolių, nuostoliai patiriami tik dėl vėlavimo mokėti palūkanas.

59Teismas nesutinka su tokia atsakovo pozicija. Atsakovui laiku vykdant prievoles mokėti palūkanas ir grąžinti atitinkamą paskolos sumos dalį, ieškovas būtų turėjęs galimybę disponuoti lėšomis savo nuožiūra ir gauti galbūt didesnių pajamų. Nėra pakankamo pagrindo tvirtinti, kad atsakovui skaičiuojamos 12 proc. dydžio mokėjimo palūkanos, kurių jis laiku nemokėjo Sutarties galiojimo metu, taip pat nesumokėjo pasibaigus Sutarties terminui, apsaugojo ieškovą nuo nuostolių.

60Vadovaujantis pirmiau aptartais kasacinio teismo išaiškinimais, negali būti visiškai nepaisoma, kokį netesybų dydį šalys nustatė Sutartyje. Nagrinėjamu atveju atsakovas, duodamas paaiškinimus teismo posėdyje, nurodė, kad, pasirašydamas Sutartį, susipažino su jos turiniu, delspinigių dydžiu, tačiau tuo metu tikėjosi, jog įsipareigojimai bus vykdomi laiku, pasitikėjo įmonės, į kurią investavo pasiskolintus pinigus, atstovais, kurie turėjo užtikrinti atsakovui pajamas, reikalingas įmokoms mokėti.

61Atsakovas prašo mažinti netesybų dydį iki 0,03 proc. dydžio delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną, kurie sudaro 12 proc. metinių palūkanų. Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas maksimalus vartotojams taikytinų netesybų dydis yra 0,05 proc. už kiekvieną pradelstą dieną, t. y. 18,25 proc. metinių palūkanų. Nagrinėjamu atveju, minėta, atsakovas paskolą ėmė ne vartojimo poreikiams, bet investuoti į verslą. Kita vertus, nagrinėjamu atveju visgi atsižvelgtina į tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, už naudojimąsi paskola nustatytos 12 proc. mokėjimo palūkanos, atsakovas dėjo pastangas grąžinti paskolą.

62Atsižvelgus į šioje konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, reikšmingas sprendžiant dėl ieškovo reikalaujamų priteisti netesybų protingo dydžio (šalių Sutartyje nustatytas pakankamai dideles mokėjimo (pelno) palūkanas (12 proc.), skaičiuojamas iki visiško paskolos grąžinimo, atsakovo pastangas grąžinti skolą, jo įvykdytą prievolės dalį), teismo vertinimu, yra pagrindas sumažinti ieškovo prašomus priteisti delspinigius nuo 0,5 proc. iki 0,08 proc. už kiekvieną pradelstą dieną (29,2 proc. metinių palūkanų).

63Priteistinus delspinigius atsakovas nepagrįstai prašo skaičiuoti tik nuo nesumokėtų palūkanų sumos. Ieškovas turi teisę reikalauti delspinigių, apskaičiuotų už iki ieškinio pareiškimo negrąžintą paskolos sumą ir nesumokėtų palūkanų sumą. Tai, kad teismo proceso metu atsakovas iš esmės padengė skolą, nėra pagrindas atleisti jį nuo netesybų, apskaičiuotų už 180 dienų laikotarpį iki ieškinio padavimo nuo negrąžintos paskolos sumos ir palūkanų, mokėjimo.

64Ieškovas prašė priteisti 11 238,80 Eur delspinigių, apskaičiuotų nuo negrąžintos paskolos sumos pagal 0,5 proc. dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną normą. Nusprendus, kad ieškovo reikalaujamo delspinigiai šiuo konkrečiu atveju yra aiškiai per dideli ir sumažinus jų normą iki 0,08 proc. už kiekvieną pradelstą dieną, ieškovui iš atsakovo priteistina 1798,21 Eur delspinigių (CK 6.258 straipsnio 3 dalis).

65Dėl procesinių palūkanų priteisimo

66Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos 5 proc. dydžio procesinės palūkanos už priteistą paskolos, palūkanų sumą ir delspinigių sumą 2045,89 Eur (242,90 Eur + 4,78 Eur+1798,21 Eur) nuo bylos iškėlimo 2015-06-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

67Dėl bylinėjimosi išlaidų

68Patenkinus ieškinio dalį, šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos proporcingai patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

69Pradiniu ieškiniu ieškovas prašė priteisti iš atsakovo iš viso 27 253,11 Eur negrąžintos paskolos, nesumokėtų palūkanų ir apskaičiuotų delspinigių. Vykstant teismo procesui, atsakovas sumokėjo ieškovui iš viso 16 106,09 Eur, ir šia suma ieškovas sumažino ieškinio reikalavimus. Teismas, spręsdamas dėl patenkintos ieškinio reikalavimų dalies, vertina ir sumą, kurią atsakovas gera valia sumokėjo teismo proceso metu. Taigi ieškovo reikalavimai dėl 14 970,37 Eur negrąžintos paskolos ir 1043,94 Eur nesumokėtų palūkanų priteisimo patenkinti visiškai, o iš prašytų priteisti 11 681,83 Eur delspinigių priteista 1798,21 Eur. Vadinasi, iš prašytos priteisti 27 253,11 Eur sumos, ieškovas gauna 17 812,52 Eur, t. y. patenkinta 65,36 proc. ieškinio reikalavimų. Dėl to ieškovui priteistina 65,36 proc. pagrįstomis pripažintinų jo patirtų bylinėjimosi išlaidų.

70Pagal ieškovo pateiktus įrodymus jis turėjo iš viso 1200 Eur išlaidų už teisinę pagalbą: 420 Eur už ieškinio parengimą, 300 Eur už teisinės išvados parengimą pagal E. K. paskolos bylą (įskaitant teisines konsultacijas), 300 Eur už dubliko parengimą, 180 Eur už atstovavimą 2015-11-19 teismo posėdyje, pasirengimą teismo posėdžiui (b. l. 25).

71Ieškovas taip pat nurodė, kad patyrė 140 Eur išlaidų antstoliui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

72Spręsdamas dėl atsakovui atlygintinų bylinėjimosi išlaidų dydžio, teismas vadovaujasi CPK 98 straipsnio 2 dalyje nurodytais kriterijais, atsižvelgia į Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. IR-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) (nuo 2015-03-20 galiojanti Rekomendacijų redakcija) nurodytus rekomendacinius maksimalius užmokesčio dydžius, ieškovo atstovų galimas darbo ir laiko sąnaudas, rengiant procesinius dokumentus, atstovaujant ieškovui teismo posėdyje.

73Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, pasisakant dėl teisės normų, reglamentuojančių išlaidų už advokato teisinę pagalbą atlyginimą, yra išaiškinta, jog ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2011-02-07 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011).

74Ieškovo išlaidas už ieškinio parengimą (420 Eur) teismas pripažįsta visiškai pagrįstomis. Dėl 300 Eur išlaidų už teisinės išvados parengimą pažymėtina tai, kad byloje nurodytos išvados nėra, teismas nežino jos turinio, dėl to neturi pagrindo pripažinti pagrįstais ieškovo atstovės teismo posėdyje išsakytų argumentų, jog šios išvados pagrindu buvo rengiamas ieškinys, todėl už ieškinio parengimą prašoma atitinkamai mažesnės išlaidų sumos. Prašymą dėl 300 Eur išlaidų už teisinės išvados parengimą atlyginimo teismas atmeta kaip neįrodytą. Reikalavimas priteisti 300 Eur išlaidų už dubliko parengimą yra pagrįstas, išlaidų suma, įvertinus ją pagal CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus ir Rekomendacijų nuostatas, pripažintina protingo dydžio.

75Dėl 180 Eur dydžio išlaidų už atstovavimą 2015-11-19 teismo posėdyje, pasirengimą teismo posėdžiui, pažymėtina tai, kad iš ieškovo pateiktos nurodytų išlaidų detalizacijos matyti, jog už atstovo dalyvavimą teismo posėdyje patirta 80 Eur išlaidų, už atstovo kelionę iš Kauno į Vilnių – 60 Eur, už atstovo pasiruošimą teismo posėdžiui – 40 Eur.

76Pagal Rekomendacijų 7, 8.19 punktus už vieną atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą rekomenduojamas priteisti maksimalus atlygis yra 0,1 Lietuvos statistikos departamento skelbiamo užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje.

77Nagrinėjamu atveju nurodytas atstovavimo išlaidas ieškovas patyrė (atstovui sumokėjo) 2015-11, t. y. IV metų ketvirtį. Užpraėjusio ketvirčio, t. y. 2015 m. II ketvirčio, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Lietuvoje šalies ūkyje buvo 713,90 Eur. Taigi maksimalus rekomenduojamas atlygis už atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui vieną valandą – 71,39 Eur. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovui teismo posėdyje atstovavo advokato padėjėja. Pagal Rekomendacijų 5 punktą už advokato padėjėjo teikiamas paslaugas skaičiuojama 80 proc. Rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus atlygio. Taigi nagrinėjamu atveju maksimalus ieškovui atlygintinų išlaidų už vieną atstovavimo teisme ir pasirengimo posėdžiui valandą dydis – 57,11 Eur. Atsižvelgdamas į tai, kad teismo posėdis truko 1 val. 26 min., ieškovo atstovė kvalifikuotai įgyvendino procesines teises ir pareigas, teismas pripažįsta pagrįsta visą ieškovų patirtų išlaidų sumą, t. y. 80 Eur (atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Rekomendacijas maksimalus atlyginimas šiuo atveju būtų 81,86 Eur (57,11 Eur x 86 min.). Taip pat pagrįsta pripažintina 40 Eur išlaidų suma už atstovės pasirengimą teismo posėdžiui (pagal Rekomendacijas maksimalus atlygis už vieną pasirengimo teismo posėdžiui valandą šiuo atveju būtų 57,11 Eur (Rekomendacijų 5, 8.19 punktai).

78Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją kelionės į teismo posėdį išlaidos kvalifikuotinos ne kaip atstovavimo išlaidos, bet kaip kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Tokios išlaidos turi būti pagrįstos rašytiniais įrodymais (apie kelionės atstumą, kuro sąnaudas) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2014-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-144/2014; kt.). Ieškovas tokių įrodymų nepateikė, todėl jo prašomos 60 Eur dydžio kelionės išlaidos šiuo atveju neatlygintinos.

79Dėl ieškovo prašomų atlyginti 140 Eur išlaidų antstoliui už laikinųjų apsaugos priemonių taikymą atsakovo atstovas nurodė, kad pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 56 punkto 2 lentelę laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinosios vykdymo išlaidos yra 40 Eur, todėl ieškovo reikalaujama atlyginti 140 Eur suma – nepagrįsta.

80Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 56 punkto 2 lentelės 7 punktą, taikant laikinąsias apsaugos priemones, išieškotojas antstoliui turi sumokėti ne tik būtinąsias išlaidas, bet ir atlygį antstoliui: būtinosios vykdymo išlaidos – 40 Eur, atlygis antstoliui – 24 Eur už vieną antstolio darbo valandą. Nagrinėjamu atveju ieškovas pateikė teismui įrodymus, kad už antstolio paslaugas, vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, areštuojant atsakovo turtą, jis sumokėjo 140 Eur. Ieškovui pateikus įrodymus apie patirtų išlaidų faktą ir jų dydį, nurodytos išlaidos pripažintinos pagrįstomis ir atlygintinomis.

81Apibendrinant išdėstytus motyvus, pagrįsta pripažintina 980 Eur dydžio ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų suma. Atsižvelgiant į patenkintą ieškinio reikalavimų dalį, ieškovui iš atsakovo priteistina 640,53 Eur (980 Eur x 65,36 proc.) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

82Patenkinus ieškovo, kuris yra bankrutavusi įmonė, pagal įstatymą atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, ieškinio dalį, iš atsakovo valstybės naudai priteistina atitinkama žyminio mokesčio dalis – 46,03 Eur (teismo sprendimu iš atsakovo ieškovui priteista iš viso 2045,89 Eur skolos, palūkanų ir delspinigių, taigi 3 proc. žymini mokestis – 61,38 Eur; atsižvelgiant, kad byla elektroninė, iš atsakovo valstybės naudai priteistini 75 proc. žyminio mokesčio – 46,03 Eur) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 96 straipsnio 1 dalis).

83Nagrinėjant bylą patirta 2,2 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Atsakovas turi atlyginti valstybei nurodytų išlaidų dalį, proporcingą patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, – 1,44 Eur (2,20 Eur x 65,36 proc.).

84Apibendrinant, iš atsakovo valstybės naudai priteistina iš viso 47,47 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 96 straipsnis).

85Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270, 284 straipsniais, teismas

Nutarė

86patenkinti ieškinio dalį.

87Priteisti iš atsakovo E. K. (a. k. ( - ) ieškovo bankrutavusios Nacionalinės kredito unijos (juridinio asmens kodas 112041454) naudai 242,90 Eur negrąžintos paskolos, 4,78 Eur nesumokėtų palūkanų, 1798,21 Eur delspinigių, iš viso – 2045,89 Eur, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 2045,89 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-06-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat 12 proc. dydžio metines palūkanas (mokėjimo palūkanas) už negrąžintą 242,90 Eur paskolos dalį nuo 2015-11-18 iki visiško nurodytos paskolos dalies grąžinimo bei 640,53 Eur bylinėjimosi išlaidų.

88Kitą ieškinio dalį atmesti.

89Priteisti iš atsakovo E. K. (a. k. ( - ) 47,47 Eur bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą (sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbank“ arba sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, banko Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, įmokos kodas 5660). Mokėjimo kvitą būtina pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

90Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovas 2015-06-25 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti... 3. Ieškinyje nurodoma, kad ieškovas ir atsakovas 2011-03-16 sudarė paskolos... 4. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.... 5. Dublike ieškovas nurodė, kad, atsakovui 2015-08-14 sumokėjus 11 650,23 Eur,... 6. Dublike nurodyta, kad atsakovo pateikta suvestinė yra neteisinga, nors,... 7. Dėl atsakovo prašymo sumažinti delspinigius dublike nurodyta, kad šalių... 8. Triplike atsakovas nurodė, kad, aiškinant Sutarties 3.2 punktą... 9. Dėl delspinigių mažinimo triplike nurodyta, kad, atsižvelgiant į rinkoje... 10. 2015-11-18 ieškovas pateikė pareiškimą sumažinti ieškinio reikalavimus,... 11. Teismo posėdyje ieškovo atstovė, remdamasi procesiniuose dokumentuose... 12. Teismo posėdyje atsakovas, jo atstovas nurodė, kad atsakovas yra grąžinęs... 13. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 14. Byloje nustatyta, kad ieškovas Nacionalinė kredito unija ir atsakovas E. K.... 15. Iš ieškovo pasiskolintas lėšas atsakovas 2011-03-16 Paskolos sutartimi... 16. Atsakovui negrąžinus paskolos per nustatytą terminą, šalys 2012-01-19... 17. Pagal naujai sudarytą 2012-01-19 paskolos grąžinimo grafiką atsakovas iki... 18. Iš ieškovo pateikto paskolos sąskaitos išrašo matyti, kad nuo 2012-05-16... 19. Vilniaus apygardos teismas 2013-02-15 nutartimi iškėlė Nacionalinės kredito... 20. 2015-06-25 ieškovo bankroto administratorius kreipėsi su ieškiniu į... 21. Vykstant teismo procesui, atsakovas 2015-08-14 sumokėjo 11 650,23 Eur,... 22. 2015-09-18 atsakovas sumokėjo 1000 Eur, nurodydamas, kad mokama palūkanoms... 23. 2015-09-19 atsakovas sumokėjo 500 Eur, nurodydamas, kad mokama palūkanoms... 24. 2015-09-21 atsakovas sumokėjo 500 Eur, nurodydamas, kad mokama palūkanoms... 25. 2015-10-16 atsakovas sumokėjo 1000 Eur, nurodydamas, kad mokama palūkanoms... 26. 2015-10-17 atsakovas sumokėjo 1000 Eur, nurodydamas, kad mokama palūkanoms... 27. 2015-10-18 atsakovas sumokėjo 455,86 Eur, nurodydamas, kad mokama palūkanoms... 28. Pagal ieškovo pateiktą suvestinę (2015-11-17 duomenimis) atsakovo... 29. Pagal atsakovo pateiktą suvestinę (2015-11-19 duomenimis) jis yra grąžinęs... 30. Dėl pagal Sutartį mokamų įmokų įskaitymo palūkanoms ir paskolos daliai... 31. Nagrinėjamoje byloje šalių ginčas kilo dėl to, kokia tvarka turi būti... 32. Ieškovas laikosi pozicijos, kad pagal Sutarties 3.2 punkto nuostatas,... 33. Tuo tarpu atsakovas teigia, kad Sutarties 3.2 punkte nustatytas tas pats... 34. Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją, kai kyla šalių ginčas dėl... 35. Ginčo šalių sudarytos Sutarties 3.2 punkte nustatyta, kad pirmiausia... 36. Nagrinėjamos bylos aspektu atkreiptinas dėmesys į tai, kad, sudarydamos... 37. Atsakovui negrąžinus paskolos per 10 mėnesių, t. y. iki 2012-01-16, šalys... 38. Pabrėžtina tai, kad pagal pratęsus Sutartį sudarytą įmokų mokėjimo... 39. Abiejuose paskolos grąžinimo grafikuose šalių sutarimu įtvirtinta paskolos... 40. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad paties atsakovo veiksmai, vykdant Sutartį,... 41. Nors atsakovas teigia, kad mokėjimo dokumentuose jis aiškiai nurodė, jog... 42. Nuo 2012-12-10, kai atsakovas sumokėjo 600 Lt, nurodydamas, kad palūkanoms... 43. Atsižvelgiant į šalių susitarimą didžiąją paskolos sumos dalį... 44. Pažymėtina ir tai, kad atsakovo reikalaujama taikyti įmokų įskaitymo... 45. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kredito įstaigų praktikoje tokia tvarka,... 46. Šiuo atveju teismas neturi pagrindo atsakovo laikyti silpnesniąja Sutarties... 47. Išanalizavęs ginčo šalių sudarytos Sutarties sąlygas pagal CK... 48. Išdėstytų motyvų pagrindu teismas pripažįsta pagrįstu ieškovo pateiktą... 49. Vadovaujantis Sutarties 4.7, 4.8 punktais, iš atsakovo ieškovo naudai... 50. Dėl delspinigių priteisimo... 51. Ieškinio teismui padavimo dieną atsakovas ieškovui nebuvo grąžinęs 14... 52. Atsakovas prašo teismo sumažinti ieškovo reikalaujamų priteisi netesybų... 53. Pagal CK 6.258 straipsnio 3 dalį, jeigu netesybos (bauda, delspinigiai)... 54. Ieškovas teisingai nurodo, kad kasacinio teismo yra pažymėta, jog teismas... 55. Nagrinėjamu atveju teismas sutinka su atsakovo pozicija, kad Sutartyje... 56. Esant tokioms aplinkybėms, yra CK 6.258 straipsnio 3 dalyje nurodytos sąlygos... 57. Nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodinėjo realių nuostolių, patirtų... 58. Atsakovo teigimu, iki visiško paskolos grąžinimo jam skaičiuojamos 12 proc.... 59. Teismas nesutinka su tokia atsakovo pozicija. Atsakovui laiku vykdant prievoles... 60. Vadovaujantis pirmiau aptartais kasacinio teismo išaiškinimais, negali būti... 61. Atsakovas prašo mažinti netesybų dydį iki 0,03 proc. dydžio delspinigių... 62. Atsižvelgus į šioje konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, reikšmingas... 63. Priteistinus delspinigius atsakovas nepagrįstai prašo skaičiuoti tik nuo... 64. Ieškovas prašė priteisti 11 238,80 Eur delspinigių, apskaičiuotų nuo... 65. Dėl procesinių palūkanų priteisimo ... 66. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui... 67. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 68. Patenkinus ieškinio dalį, šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos... 69. Pradiniu ieškiniu ieškovas prašė priteisti iš atsakovo iš viso 27 253,11... 70. Pagal ieškovo pateiktus įrodymus jis turėjo iš viso 1200 Eur išlaidų už... 71. Ieškovas taip pat nurodė, kad patyrė 140 Eur išlaidų antstoliui dėl... 72. Spręsdamas dėl atsakovui atlygintinų bylinėjimosi išlaidų dydžio,... 73. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, pasisakant dėl teisės... 74. Ieškovo išlaidas už ieškinio parengimą (420 Eur) teismas pripažįsta... 75. Dėl 180 Eur dydžio išlaidų už atstovavimą 2015-11-19 teismo posėdyje,... 76. Pagal Rekomendacijų 7, 8.19 punktus už vieną atstovavimo teisme, pasirengimo... 77. Nagrinėjamu atveju nurodytas atstovavimo išlaidas ieškovas patyrė (atstovui... 78. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją kelionės į teismo... 79. Dėl ieškovo prašomų atlyginti 140 Eur išlaidų antstoliui už laikinųjų... 80. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 56... 81. Apibendrinant išdėstytus motyvus, pagrįsta pripažintina 980 Eur dydžio... 82. Patenkinus ieškovo, kuris yra bankrutavusi įmonė, pagal įstatymą atleista... 83. Nagrinėjant bylą patirta 2,2 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų... 84. Apibendrinant, iš atsakovo valstybės naudai priteistina iš viso 47,47 Eur... 85. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268,... 86. patenkinti ieškinio dalį.... 87. Priteisti iš atsakovo E. K. (a. k. ( - ) ieškovo bankrutavusios Nacionalinės... 88. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 89. Priteisti iš atsakovo E. K. (a. k. ( - ) 47,47 Eur bylinėjimosi išlaidų į... 90. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas...