Byla B2-2657-254/2013
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „JVNS“ 2013 m. spalio 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, suinteresuoti asmenys UAB „Ekspertų grupė“, UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, UAB „Markučiai“, UAB „Požeminių linijų statyba“, UAB „Vaidva“, J. S. firma „Olrida“, UAB „Betono centras“, UAB „Legrana“, valstybės įmonė Turto bankas

1Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „JVNS“ administratoriaus Aivaro Aleksiejevo skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „JVNS“ 2013 m. spalio 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, suinteresuoti asmenys UAB „Ekspertų grupė“, UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, UAB „Markučiai“, UAB „Požeminių linijų statyba“, UAB „Vaidva“, J. S. firma „Olrida“, UAB „Betono centras“, UAB „Legrana“, valstybės įmonė Turto bankas, ir

Nustatė

2pareiškėja bankrutavusi įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus (toliau pareiškėja), kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo, nesutikdama su 2013 m. spalio 10 d. kreditorių susirinkimo (toliau Kreditorių susirinkimas) nutarimu dėl darbotvarkės antrojo klausimo – dėl pareiškėjos taikos sutarties su kreditore UAB „Kortas“ sudarymo ir įgaliojimų suteikimo bankroto administratoriui pasirašyti taikos sutartį su UAB „Kortas“, prašo minėtą kreditorių susirinkimo nutarimą pripažinti negaliojančiu nuo priėmimo dienos (2013 m. spalio 10 d.). Skundas grindžiamas šiais argumentais:

31. Taikos sutarties sudarymas bankroto procese yra prilyginamas įskaitymui, kuris įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą yra draudžiamas (Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas).

42. Nutarimo priėmimą iniciavęs suinteresuotas asmuo UAB „Ekspertų grupė“ yra susijęs su UAB „Kortas“. Juridinių asmenų išraše (b. l. 23-26) nurodyta, kad UAB „Ekspertų grupė“ vienintelis akcininkas yra Tomas Jurgelionis. T. Jurgelionis yra advokato Mindaugo Kazlausko kontoros advokato padėjėjas (b. l. 28), advokatas M. Kazlauskas atstovauja UAB „Kortas“ bylose Nr. B2-1951-254/2013 ir Nr. 2-1933-254/2013, taip pat pats T. Jurgelionis atstovavo UAB „Kortas“ 2013 m. rugsėjo 11 d. teismo posėdyje civilinėje byloje Nr. B2-1951-254/2013. Juridinių asmenų išraše (b. l. 23-26) (5 p.) nurodyta, kad UAB „Ekspertų grupė“ vadovas yra Vytautas Kuliešius. V. Kuliešius yra advokato M. Kazlausko kontoros teisininkas (b. l. 28). Taip pat 2013-08-06 laiške (b. l. 32) bei 2013-08-02 laiške nurodyta, kad UAB „Kortas“ pasiūlymas yra įsigyti kreditorių UAB „Industek“ ir UAB „Kauno keliai“ finansinius reikalavimus. Taigi UAB „Kortas“ per susijusią įmonę UAB „Ekspertų grupė“ įgijo kreditorių bankroto byloje balsų daugumą, ir taip siekia išvengti skolos mokėjimo pagal pareiškėjos ieškinį atsakovei UAB „Kortas“, kreditorių susirinkimo nutarimu nusprendžiant sudaryti taikos sutartis, po kurių pareiškėja atsisakytų ieškinio reikalavimo.

53. Nėra ekonominės logikos UAB „Ekspertų grupė“ įsigyti 807 661,15 Lt vertės reikalavimus ir siekti, kad pareiškėja negautų lėšų, iš kurių ir pačios UAB „Ekspertų grupė“ reikalavimas bankroto byloje būtų tenkinamas. UAB „Ekspertų grupė“, balsuodama už ginčijamą nutarimą, veikia ne pareiškėjos, kitų kreditorių interesais, netgi ne savo interesais, bet UAB „Kortas“ interesais. UAB „Kortas“ ankščiau teikė pasiūlymą sudaryti taikos sutartis sumokant pareiškėjai 276 000 Lt. Todėl dabartinis kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo UAB „Kortas“ nemoka jokios sumos, yra siekis perėmus kreditorių balsų daugumą neteisėtai išvengti įsiskolinimo mokėjimo pagal pareiškėjos ieškinį, kas neatitinka kreditorių interesų. Kreditoriams visais atvejais yra naudinga, kad pareiškėja gautų lėšų. Pavyzdžiui, patenkinus pirmos ir antros eilės kreditorių reikalavimus pirmame etape, trečios eilės kreditorių reikalavimų tenkinimui galėtų likti 100 000 Lt suma.

6Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Turto bankas atsiliepimu į skundą prašo tenkinti administratoriaus skundą. Atsiliepime nurodoma, jog nepagrįstai nutarus patvirtinti taikos sutartį buvo prarasta galimybė valstybę atstovaujantiems kreditoriams bent dalinai tenkinti savo reikalavimą (pažeisti antros eilės kreditorių interesai), kurio lėšos galėtų būti skiriamos visų visuomenės narių poreikiams tenkinti. Pareiškėja didžiausią galimybę atgauti bent dalį lėšų ir turi iš mokios įmonės UAB „Kortas“ (1 529 036,71 Lt reikalavimo teisė), nes ilgalaikio turto, atsargų ir nebalansinio turto priskaičiuojama tik apie 60 000 Lt. Ginčo nutarimą iniciavo suinteresuotas asmuo UAB „Ekspertų grupė“, kuris su UAB „Kortas“ yra susijusi įmonė, šios įmonės valdomos tų pačių fizinių asmenų, yra pagrindas svarstyti ar šių įmonių, jų įgaliotų atstovų veiksmuose inicijuojant tokią taikos sutartį nėra nusikalstamos veikos (sukčiavimo) požymių (CPK 299 straipsnis) - vengimas apgaule turtinės prievolės ar jos panaikinimas (BK 182 straipsnis). Be to, priešpriešinių reikalavimų įskaitymai (tai iš esmės ir daroma minėta taikos sutartimi) bankroto byloje negalimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-10-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-529/2006), todėl pagrįstai darytina išvada, kad tokiais veiksmais nesąžiningai vengiama turtinės prievolės ir siekiama ją panaikinti.

7Suinteresuotas asmuo UAB „Ekspertų grupė“ atsiliepimu į skundą paršo skundą atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad administratorius, pareiškėjos vardu iniciavęs atsakovės UAB „Kortas“ atžvilgiu civilinę bylą Nr. 2-1933-254/2013 dėl 1 529 036,71 Lt nuostolių priteisimo, tik siekia vilkinti bankroto procesą, mokant sau atlyginimą pareiškėjos ir jos kreditorių sąskaita. Pareiškėja turi turto ir piniginių lėšų, kurių užtenka visiškai atsiskaityti su pirmosios ir antrosios eilės kreditoriais, tačiau po nesąžiningo bylinėjimosi proceso, pralaimėjus teismuose bylas, ir administratoriui išsimokėjus atlyginimą, lėšų pirmos ir antros eilės kreditoriams neužteks. Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) nuostatuose nėra draudimo kreditorių susirinkimui spręsti klausimus dėl taikos sutarties sudarymo. Aptariamu atveju nutarimo priėmimo tvarka nebuvo pažeista, taigi nutarimas buvo priimtas laikantis ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Bankroto administratoriaus taikos sutarties prilyginimas įskaitymui bankroto procese yra nesuprantamas, nes įstatymų leidėjas taikos sutartimis užbaigti civilinių bylų, kurių viena iš šalių yra bankrutuojanti įmonė nedraudžia, tokiu atveju yra akivaizdu, kad tokiu būdu bylos baigtis yra galima.

8Suinteresuotas asmuo UAB „Markučiai“ ir UAB „Betono centras“ atsiliepimais į skundą sutinka su pareiškėjos skundu ir jame išdėstytomis aplinkybėmis bei teisiniais argumentais.

9Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų nustatytu laiku nepateikė.

10Skundas tenkinamas.

11Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1977-254/2010 (dabartinis Nr. B2-769-254/2013) atsakovei (toliau – pareiškėja) iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas Aivaras Aleksiejevas. Pareiškėja bankrutuojančios įmonės statusą įgijo 2012 m. rugsėjo 24 d., po apeliacinio teismo nutarties priėmimo ir paskelbimo, kuria Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis palikta nepakeista.

122013 m. spalio 10 d. įvyko Kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo nutarta į darbotvarkę įtraukti tris klausimus: 1) Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos pateikimo ir tvirtinimo; 2) Dėl taikos sutarties su UAB „Kortas“ sudarymo ir įgaliojimų suteikimo bankroto administratoriui pasirašyti taikos sutartį su UAB „Kortas“; 3) Dėl kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimų ir įgaliojimų suteikimo.

13Antruoju darbotvarkės klausimu Kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą, kuriuo nutarė sudaryti taikos sutartį su UAB „Kortas“ ir įgalioti bankroto administratorių pasirašyti taikos sutartį pareiškėjos vardu, taikos sutartimi susitariant, kad: 1) UAB „Kortas“ atsisako reikalavimo patvirtinti pareiškėjos bankroto byloje Nr. B2-769-254/2013 pareikštą 2 388 376,8 Lt finansinį reikalavimą, atsisako prašymo atnaujinti praleistą procesinį terminą pareikšti finansinį reikalavimą, bei atsisako reikalavimo priteisti bylinėjimosi išlaidas, o pareiškėja atsiima savo pareiškimą dėl pareikšto finansinio reikalavimo ginčijimo, ir 2) pareiškėja atsisako 1 529 036,71 Lt dydžio reikalavimo iš UAB „Kortas“ civilinėje byloje Nr. 2-1933-254/2013“. Būtent su šiuo kreditorių susirinkimo nutarimu administratorius nesutinka ir laiko jį prieštaraujančiu imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir kreditorių interesams.

14Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtiems interesams, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. P. v. E. J., bylos Nr. 3K-3-514/2012, Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1845/2013). Teismas nagrinėjamu atveju turi įvertinti, ar kreditorių susirinkime balsų daugumą turintys kreditoriai nesiekia pasinaudoti savo balsų daugumos suteikiamomis teisėmis ir pažeisti kreditorių mažumos interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-338/2012).

15Už ginčijamo nutarimo priėmimą buvo balsuota 53,52 % balsų, iš kurių trečios eilės kreditorės UAB „Ekspertų grupė“ balsai sudarė 51,36 % visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų, prieš balsavo 27,36 %. Iš administratoriaus pateiktos analizės dėl sąsajų tarp UAB „Kortas“ ir suinteresuoto asmens UAB „Ekspertų grupė“ galima spręsti, jog UAB „Kortas“ per susijusią įmonę UAB „Ekspertų grupė“ (kuri reikalavimo teisės perleidimo sutartimis, nupirkusi reikalavimus iš trijų didžiausių trečios eilės kreditorių, tapo nauju daugumą balsų pareiškėjų kreditorių susirinkime turinčiu kreditoriumi) įgijo kreditorių bankroto byloje balsų daugumą.

16Teismas nesutinka su pareiškėju, kad visais atvejais taikos sutarties sudarymas civilinėje byloje reiškia įskaitymą ir dėl to gali būti konstatuotas imperatyviųjų teisės normų pažeidimas bei, kad administratorius negali bylą užbaigti taikos sutartimi. Administratorius turi teisę naudotis visomis šalies teisėmis ir pareigomis, t.t. bylą užbaigti taikos sutartimi. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad sandorių, kurie nepakankamai naudingi juridiniam asmeniui, jeigu jie nėra akivaizdžiai žalingi, sudarymas ar jų nutraukimas ekonomiškai nepalankiomis ar mažiau naudingomis sąlygomis (pvz., su didesnėmis palūkanomis, nei kitais atvejais ar su kitais asmenimis, nutraukiant sutartis ekonomiškai nepalankiomis sąlygomis, sudarant taikos sutartis teikiant pernelyg daug nuolaidų) nereiškia neteisėtų veiksmų, nes sandorių sudarymas, prievolių prisiėmimas ir vykdymas, sutarčių nutraukimas, taikos sutarčių sudarymas savaime yra teisėti veiksmai, nors gali būti ekonomiškai ne taip naudingi, kaip yra įmanoma toje situacijoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-73/2008; 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-511/2011, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1381/2013). Nagrinėjamu atveju, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), jog UAB „Kortas“ pareiškė teismui 2 388 376,8 Lt finansinį reikalavimą pareiškėjos bankroto byloje ir prašė atnaujinti terminą šiam finansiniam reikalavimui pareikšti. Atsakovės administratorius jį ginčijo, todėl šio finansinio reikalavimo teisėtumas ir pagrįstumas buvo paskirtas nagrinėti atskiroje civilinėje byloje Nr. B2-1951-254/2013 žodinio proceso tvarka (ĮBĮ 26 straipsnio 4 dalimi). Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1933-254/2013 yra nagrinėjamas pareiškėjos ieškinys kreditorei UAB „Kortas“ dėl 1 529 036,71 Lt nuostolių atlyginimo.

17Ginčo nutarimas reiškia, kad Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-1951-254/2013 dėl UAB „Kortas“ pareiškimo patvirtinti 2 388 376,8 Lt finansinį reikalavimą pasirašoma taikos sutartis, kuria UAB „Kortas” atsisako reikalavimo įtraukti ją į kreditorių sąrašą ir Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1933-254/2013 pagal pareiškėjos 1 529 036,71 Lt dydžio ieškinį atsakovei UAB „Kortas“ pasirašoma taikos sutartis, kuria pareiškėja atsisako reikalavimo priteisti ieškinio sumą (b. l. 7–9). Iš paminėto galima spręsti, kad šalys viena kitai turi priešpriešinių vienarūšių reikalavimų, tačiau jų atsisako, t.y. taikos sutartimi abipusių nuolaidų būdu nebus sprendžiama dėl jų reikalavimų pagrįstumo ir teisėtumo – kreditorinio reikalavimo dydžio ir kreditoriaus skolos bankrutuojančiai įmonei dydžio, bet konstatuojama, kad šalys neturi priešpriešinių prievolių, t.y. negalima atmesti, kad taikos sutartimi šalių prievolės baigėsi ir įskaitymu, apie kurį nurodė pareiškėjas (CK 6.130 str.). Pažymėtina, kad pareiškėjas nurodė, jog jam civilinėje byloje Nr. 2-1933-254/2013 UAB „Kortas“ buvo pateikęs pasiūlymą dėl 276 000 Lt skolos grąžinimo.

18Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra ne kartą konstatuota, jog teismui iškėlus įmonei bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, todėl įmonės kreditorių ir skolininkų tarpusavio reikalavimai nuo bankroto bylos iškėlimo momento negali būti įskaitomi, nes tai yra vienas iš prievolių įvykdymo būdų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-529/2006; 2000 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-568/2000; 2001 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-95/2001; 2002 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1335/2002; 2004 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2004). Įmonės po bankroto bylos iškėlimo turtas realizuojamas ĮBĮ nustatyta tvarka ir gautos lėšos paskirstomos šio įstatymo 35 ir 36 straipsniuose nustatyta tvarka, todėl ginčijamu nutarimu administratorius buvo įgaliotas pasirašyti taikos sutartį tokiomis sąlygomis, kurios prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir kreditorių susirinkime balsų daugumą turintis kreditorius galėjo pasinaudoti savo balsų daugumos suteikiamomis teisėmis ir pažeisti kreditorių mažumos interesus.

19Esant išdėstytoms aplinkybėms, pareiškėjos skundas dėl 2013 m. spalio 10 d. kreditorių susirinkimo priimto nutarimo dėl taikos sutarties su UAB „Kortas“ sudarymo ir įgaliojimų suteikimo bankroto administratoriui pasirašyti taikos sutartį su UAB „Kortas“ pripažinimo negaliojančiu nuo jo priėmimo momento tenkinamas.

20Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 24, 25 straipsniais, Civilinio kodekso CK 1.80 straipsniu,

Nutarė

21pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „JVNS“, atstovaujamos bankroto administratoriaus Aivaro Aleksiejevo, skundą tenkinti.

22Panaikinti 2013 m. spalio 10 d. uždarosios akcinės bendrovės „JVNS“ kreditorių susirinkimo antrąjį nutarimą, kuriuo nutarta sudaryti taikos sutartį su UAB „Kortas“ ir įgalioti bankroto administratorių pasirašyti taikos sutartį pareiškėjos vardu, taikos sutartimi susitariant, kad: 1) UAB „Kortas“ atsisako reikalavimo patvirtinti pareiškėjos bankroto byloje Nr. B2-769-254/2013 pareikštą 2 388 376,8 Lt finansinį reikalavimą, atsisako prašymo atnaujinti praleistą procesinį terminą pareikšti finansinį reikalavimą, bei atsisako reikalavimo priteisti bylinėjimosi išlaidas, o pareiškėja atsiima savo pareiškimą dėl pareikšto finansinio reikalavimo ginčijimo, ir 2) pareiškėja atsisako 1 529 036,71 Lt dydžio reikalavimo iš UAB „Kortas“ civilinėje byloje Nr. 2-1933-254/2013“.

23Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio proceso tvarka... 2. pareiškėja bankrutavusi įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus... 3. 1. Taikos sutarties sudarymas bankroto procese yra prilyginamas įskaitymui,... 4. 2. Nutarimo priėmimą iniciavęs suinteresuotas asmuo UAB „Ekspertų... 5. 3. Nėra ekonominės logikos UAB „Ekspertų grupė“ įsigyti 807 661,15 Lt... 6. Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Turto bankas atsiliepimu į skundą... 7. Suinteresuotas asmuo UAB „Ekspertų grupė“ atsiliepimu į skundą paršo... 8. Suinteresuotas asmuo UAB „Markučiai“ ir UAB „Betono centras“... 9. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų nustatytu laiku nepateikė.... 10. Skundas tenkinamas.... 11. Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 12. 2013 m. spalio 10 d. įvyko Kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo nutarta... 13. Antruoju darbotvarkės klausimu Kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą,... 14. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teismas, nustatęs esminius... 15. Už ginčijamo nutarimo priėmimą buvo balsuota 53,52 % balsų, iš kurių... 16. Teismas nesutinka su pareiškėju, kad visais atvejais taikos sutarties... 17. Ginčo nutarimas reiškia, kad Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr.... 18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra ne kartą konstatuota, jog teismui... 19. Esant išdėstytoms aplinkybėms, pareiškėjos skundas dėl 2013 m. spalio 10... 20. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,... 21. pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „JVNS“, atstovaujamos... 22. Panaikinti 2013 m. spalio 10 d. uždarosios akcinės bendrovės „JVNS“... 23. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...