Byla 2-583-657/2016
Dėl netesybų priteisimo ir atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos priešieškinį dėl neteisėtai priskaičiuotų koncesijos mokesčių, vienkartinės išmokos, delspinigių ir nuostolių priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė, sekretoriaujant Rasai Juronienei, Jurgitai Beniuškevičiūtei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ atstovams M. Z., advokatui Sauliui Brazauskui, atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovams A. M., advokatui Mindaugui Šeškauskiui,

2viešame teismo žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Kamesta“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai, trečiasis asmuo AB DNB bankas dėl netesybų priteisimo ir atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos priešieškinį dėl neteisėtai priskaičiuotų koncesijos mokesčių, vienkartinės išmokos, delspinigių ir nuostolių priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė UAB „Kamesta“ kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, priteisti iš atsakovės ieškovei 75 117,46 Eur (259 365,56 Lt) delspinigių, 0,05 proc. dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (T.1, b.l. 4-10). Nurodė, kad šalys 2005 m. rugpjūčio 1 d. sudarė Koncesijos sutartį Nr. 1717, tačiau atsakovė pažeidė 2005 n, rugpjūčio 1 d. tarp šalių sudarytos Koncesijos sutarties Nr. 1717 sąlygas, nes sutarties 39 punkte nustatyta tvarka ir laiku nemokėjo einamųjų koncesijos mokėjimų už 2012 m. II – IV ketvirčius ir 2013 m. I – III ketvirčius. Kadangi dalis mokėjimų buvo išieškoti pagal vykdomuosius raštus, dalį atsakovė yra sumokėjusi gražiuoju pavėluotai, todėl privalo mokėti sutartyje nustatytus 0,05 proc. delspinigius už kiekvieną praleistą dieną. Taip pat prašė atnaujinti ieškinio senaties terminą delspinigių priteisimui, nes jis praleistas dėl objektyvių ir itin svarbių priežasčių. Ieškovė reiškė reikalavimus atsakovei mokėti ne tik pagrindinę prievolę, bet ir delspinigius už laiku nesumokėtas pinigų sumas ir šiuos savo reikalavimus dėstė prašymuose išduoti vykdomuosius raštus, kuriuos pateikė Kauno apygardos teismui, nes pagrįstai manė, kad netesybos šiuo atveju privalo būtų išieškotos vadovaujantis Taikos sutartimi ir jame įtvirtintam šalių susitarimui. Tik Lietuvos apeliaciniam teismui išaiškinus, kad reikalavimas dėl netesybų turi būti pateikiami nauji ieškiniai, o vykdomojo rašto tokiais atvejais nėra galima išduoti. Ieškovė pagrįstai galėjo tikėtis, kad netesybos ieškovei jau yra priteistos ir privalo būti išieškotos pagal taikos sutartį, nes net ir tokius jos prašymus nagrinėjęs Kauno apygardos teismas juos tenkino ir išdavė vykdomuosius raštus ir į netesybas, paskaičiuotas nuo einamųjų koncesijos mokėjimų.

5Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija nesutikdama su ieškiniu, prašė taikyti ieškinio senatį, ieškinį atmesti ir pareiškė priešieškinį (T.1, b.l. 128-148; T.4, b.l. 57-64), kuriame patikslinusi reikalavimus prašė:

6- pripažinti, kad ieškovės priskaičiuoti mokesčiai už 2012 m. II ketvirtį, 2012 m. III ketvirtį, 2012 m. IV ketvirtį, 2013 m. I ketvirtį, 2013 m. II ketvirtį, 2013 m. III ketvirtį, 2013 m. IV ketvirtį yra apskaičiuoti pažeidžiant Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Kamesta“ 2005 m. rugpjūčio 1 d. Koncesijos sutarties Nr. 1717 nuostatas ir nustatyti Koncesijos mokesčio dydį už šį laikotarpį;

7- nustačius Koncesijos mokesčio dydžius už 2012 m. II ketvirtį, 2012 m. III ketvirtį, 2012 m. IV ketvirtį, 2013 m. I ketvirtį, 2013 m. II ketvirtį ir 2013 m. III ketvirtį priteisti Kauno miesto savivaldybės administracijai susidariusią permoką už Kauno miesto savivaldybės administracijos išieškotus ir sumokėtus Koncesijos mokesčius už 2012 m. II ketvirtį, 2012 m. III ketvirtį, 2012 m. IV ketvirtį, 2013 m. I ketvirtį, 2013 m. II ketvirtį ir 2013 m. III ketvirtį;

8- nustatyti, jog Koncesijos mokesčio už 2013 m. IV ketvirtį dydis yra lygus 0 Lt;

9- pripažinti, jog PVM sąskaitoje faktūroje KAM Nr. 005482 nurodyta Vienkartinė metinė išmoka dėl padidintos eksploatacijos už 2012 metus yra apskaičiuota pažeidžiant 2005 m. rugpjūčio 1 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Kamesta“ Koncesijos sutarties Nr. 1717 nuostatas ir nustatyti vienkartinės metinės išmokos dydį dėl padidintos eksploatacijos už 2012 metus;

10- nustačius Vienkartinės metinės išmokos dėl padidintos eksploatacijos už 2012 metus dydį, priteisti Kauno miesto savivaldybės administracijai susidariusią permoką;

11- pripažinti, jog PVM sąskaitoje faktūroje KAM Nr. 00607 nurodyta Vienkartinė metinė išmoka dėl padidintos eksploatacijos už 2013 metus yra apskaičiuota pažeidžiant 2005 m. rugpjūčio 1 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Kamesta“ Koncesijos sutarties Nr. 1717 nuostatas ir nustatyti vienkartinės metinės išmokos dydį dėl padidintos eksploatacijos už 2013 metus lygų 0 Lt;

12- nustačius Koncesijos mokesčio dydžius už 2012 m. II, III ir IV ketvirčius bei vienkartinės metinės išmokos dydį už 2012 m., atsižvelgiant į Koncesijos mokesčio dydžio už 2012 m. II, III ir IV bei vienkartinės metinės išmokos dydžio už 2012 metus sumažinimą bei susidariusias permokas proporcingai priteisti iš UAB „Kamesta” Kauno miesto savivaldybės administracijai padarytą žalą skaičiuojant nuo 53 329,53 Lt sumos, kuriuos Kauno miesto savivaldybės administracija turėjo sumokėti;

13- priteisti 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo priešieškinio priėmimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo; po 0,05 proc. delspinigius: nuo 494.095,57 Lt sumos už kiekvieną dieną nuo 2013-03-27; nuo 839.142,62 Lt (366727,68 + 472414,94) sumos už kiekvieną dieną nuo 2013-09-10; nuo 366.741,61 Lt sumos už kiekvieną dieną nuo 2014-01-09; nuo 430.840,32 Lt sumos už kiekvieną dieną nuo 2013-12-29; nuo 470.809,44 Lt už kiekvieną dieną nuo 2014-02-21 kol šie pinigai bus grąžinti Kauno miesto savivaldybės administracijai.

14Nurodė, jog Koncesijos sutarties 6 priedas Mokėjimų tvarka šalių buvo pasirašytas neturint privalomo Kauno miesto tarybos pritarimo, todėl šio priedo negalima laikyti galiojančia Koncesijos sutarties dalimi. Be to, šalims nesutariant dėl koncesijos mokesčio skaičiavimo tvarkos kompleksiškai turi būti vertinami visi sutarties dokumentai – ieškovės pasiūlymas, derybų protokolai, kur numatyta, jog maksimalus apmokestinamas per metus transporto mazgu pravažiuojančių automobilių skaičius būtų 9125000 vnt. ir, kad už vieną transporto mazgu pravažiavusį automobilį atsakovė mokės po 0,26 Lt. Koncesijos sutarties 6 priede Mokėjimų tvarka numatyta, jog tiek koncesijos mokesčio, tiek ketvirtinių išmokų koncesininkui dydis apskaičiuojamas pagal joje nurodytas formules. Tvarkoje taip pat numatytos pastabos dėl transporto priemonių, pravažiavusių transporto mazgu per ketvirtį, skaičiaus (1 pastaba), maksimalaus neapmokestinamų tais metais pravažiuojančių automobilių skaičiaus (2 pastaba), vienkartinės metinės išmokos dėl padidėjusių eksploatacijos išlaidų mokėjimo (3 pastaba). Kauno apygardos teismas 2012 m. birželio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-389-173/2012 patvirtinta Taikos sutartis nepakeitė jokių Koncesijos sutarties sąlygų, tačiau šalys įsipareigojo peržiūrėti Mokėjimų tvarką, ko ieškovė UAB „Kamesta“ nesutiko padaryti. Mano, jog ieškovė UAB „Kamesta“ neteisingai skaičiavo Koncesijos mokestį už 2012 m. II – IV ketvirčius ir 2013 m. I – IV ketvirčius, nes rėmėsi UAB „Saugaus eismas“ pateiktais netiksliais duomenimis, kuriuos fiksuoja CarCount prietaisas be metrologinės patikros, dalis indukcinių daviklių Loop, esančių ( - ) g. sankryžoje, yra pastatyti ne koncesijos ruože, kuris pagal Koncesijos sutartį buvo suteiktas, ir kurio ieškovė nestatė, nerekonstravo, neįrengė. Be to, ieškovė nepagrįstai priskaičiuoja vienkartines metines išmokas už 2012 m. ir 2013 m., nes netinkamai aiškina Mokėjimų tvarkoje numatytų pastabų nuostatas, vienašališkai jas pakeisdama ir taip pažeisdama kitas Mokėjimų tvarkos ir Koncesijos sutarties nuostatas.

15Nesutikdama su ieškiniu atsakovė prašė taikyti ieškinio senatį, nes ieškovei buvo žinoma Mokėjimų tvarka, Koncesijos sutarties nuostatos, Taikos sutarties sąlygos ir delspinigių dydis bei jų skaičiavimo tvarka, todėl nurodytos priežastys termino atnaujinimui negali būti pripažintos svarbiomis.

16Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priešieškinis tenkintinas iš dalies.

17Šalių paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad bylos šalys ieškovė UAB „Kamesta“ ir atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija 2005 m. rugpjūčio 1 d. pasirašė Koncesijos sutartį Nr. 200-2-1717, kurios 2 paragrafe numatyta, kad sutarties dalykas – koncesininko vykdoma ūkinė veikla statant, eksploatuojant ir prižiūrint Kauno miesto ( - ) transporto mazgą, kai koncesininkas prisiima su tokia veikla susijusią riziką ir atitinkamas teises ir pareigas už sutartyje nustatytą koncesijos mokestį (T.1, b.l. 11-41). Šios sutarties 37 paragrafe nustatyta, jog koncesijos mokestis mokamas nuo statybos darbų pabaigos dienos, nurodytos 26 paragrafe (t.y. koncesijos ruožo pripažinimo tinkamu naudoti akto patvirtinimo data (26.2 p.)), ir apskaičiuojamas 6 priede nustatyta tvarka (T.1, b.l. 153-156).

18Byloje nustatyta, kad už 2012 m. II ketvirtį apmokėjimui buvo pateikta 2012 m. birželio 29 d. PVM sąskaita – faktūra serija KAM Nr. 005049 bendrai 494 095,57 Lt sumai; 2012 m. III ketvirtį apmokėjimui buvo pateikta 2012 m. rugsėjo 28 d. PVM sąskaita – faktūra serija KAM Nr. 005251 bendrai 366 727,68 Lt sumai; 2012 m. IV ketvirtį apmokėjimui buvo pateikta 2012 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaita – faktūra serija KAM Nr. 005482 bendrai 472 414,94 Lt sumai; 2013 m. I ketvirtį apmokėjimui buvo pateikta 2013 m. kovo 29 d. PVM sąskaita – faktūra serija KAM Nr. 005548 bendrai 366 741,61 Lt sumai; 2013 m. II ketvirtį apmokėjimui buvo pateikta 2013 m. birželio 28 d. PVM sąskaita – faktūra serija KAM Nr. 005735 bendrai 430 840,32 Lt sumai; 2013 m. III ketvirtį apmokėjimui buvo pateikta 2013 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaita – faktūra serija KAM Nr. 0055925 bendrai 470 809,44 Lt sumai (T.1, b.l. 67-73).

19Byloje kilo ginčas dėl priskaičiuotų ir mokėtinų koncesijos mokesčių už 2012 m. II, III, IV ketvirčių, 2013 m. I – IV ketvirčių ir vienkartinės metinės išmokos už 2012 m. dydžio, bei netesybų mokėjimo. Kadangi skaičiuotinų ir mokėtinų delspinigių dydis priklauso nuo koncesijos įmokų dydžio, kuriuos ginčija atsakovė, pirmiausiai pasisakytina dėl priešieškinio reikalavimų – dėl Koncesijos sutarties 6 priede nustatytos Mokėjimų tvarkos ir koncesijos mokesčio skaičiavimo pagrįstumo ir teisėtumo ir jo dydžio.

20Dėl Mokėjimų tvarkos

21Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija, nesutikdama su koncesijos mokesčio dydžiu, priešieškinyje nurodė ir jos atstovai teismo posėdžiuose aiškino, kad priskaičiuoti mokesčiai už 2012 m. II – IV ketvirčius ir 2013 m. I – IV ketvirčius pažeidžia 2005 m. rugpjūčio 1 d. koncesijos sutarties Nr. 1717 priede Nr. 6 Mokėjimų tvarka nustatytą tvarką.

22Sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys sprendžia, kokią sutartį sudaryti, su kuo ją sudaryti ir kokiomis sąlygomis (CK 6.156 str. 1 d.). Pagal kasacinio teismo praktiką esminė aplinkybė yra šalių valia, buvusi sandorio sudarymo momentu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-338/2006). Koncesijos sutarties 37.2 punkte nurodyta, jog koncesijos mokestis apskaičiuojamas 6 priede nustatyta tvarka. Mokėjimų tvarka nustatyta Koncesijos sutarties 39 paragrafe. Koncesijos davėjas ir koncesijos gavėjas 2005 m. liepos 4 d. ir 2005 m. gruodžio 5 d. pasitarimuose susitarė dėl įkainio dydžio, maksimalaus automobilių skaičiaus, kitų reikšmingų aplinkybių. Mokėjimų tvarka šalių nebuvo pakeista, todėl nėra pagrindo teigti, jog nustatyta Mokėjimų tvarka neatitiko tikrosios Koncesijos sutarties šalių valios, kad mokėjimų tvarka bus reglamentuota kitaip, nei šios sutarties 6 priede nustatyta tvarka.

23Pagal Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 13 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties 6 punktą šalys įsipareigojo iki 2012 m. spalio 30 d. sudaryti komisiją (tarp UAB „Kamesta“ ir Kauno miesto savivaldybės administracijos bei įtraukiant DNB banką) Koncesijos sutartyje Nr. 1717 nustatytai koncesijos mokesčio mokėjimo tvarkai peržiūrėti ir nustatyti iš naujo taip, kad būtų priimtina ir aiški abiems sutarties šalims. Šalims nesusitarus dėl siūlomos koncesijos mokesčio mokėjimo tvarkos. Šalys bendru sutarimu privalo kreiptis į nepriklausomus ekspertus, kurie pateiktų savo siūlymus dėl koncesijos mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos. Šalims sprendžiant klausimą dėl koncesijos mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos iki galutinio susitarimo šiuo klausimu, koncesijos mokestis apskaičiuojamas ir mokamas Koncesijos sutartyje Nr. 1717 nustatyta tvarka (T.1, b.l. 42-45).

24Sutarties 6 priede Mokėjimų tvarka nustatyta, kad mokėjimai apskaičiuojami pagal formulę ( - ), kur ID – suminis išmokos koncesininkui dydis (Lt), SK – statybos kaštai (Lt), EK – eksploataciniai kaštai (Lt), FK – finansiniai kaštai (Lt). Atitinkami formulės dėmenys apskaičiuojami pagal atskiras formules, taikant atitinkamus koeficientus ksk = 0,3772, kek = 0,1749, kfk = 0,4479, kurių kiekvienas atskirai dauginamas iš projekto vertės – PV. Projekto vertė apskaičiuojama pagal formulę ( - ), kur ASmax – maksimalus automobilių skaičius, pravažiavęs transporto apskaitos vietas (apskaitytas) per metus ir pagal 2005 m. liepos 4 d. derybų protokolą Nr. 3 yra lygus 9 125 000 vnt. per metus; IK – įkainis už vieną per apskaitos vietas pravažiavusį ir apskaitytą automobilį (Lt) ir pagal 2005 m. liepos 4 d. derybų protokolą yra lygus 0,26 Lt už vieną automobilį; T – koncesijos trukmės laikas (metais pagal koncesininko pasiūlymą), lygus 25 metams.

25Byloje nustatyta, jog bendra projekto vertė (PV) pagal skaičiavimus yra 59 312 500,00 Lt ir lygi suminiam išmokos koncesininkui dydžiui (ID), bei patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. T-367 Dėl ( - ) transporto mazgo projektavimo, statybos, priežiūros ir eksploatavimo koncesijos būdu sutarties (T.6, b.l. 49). Šalių paaiškinimu, būtent šios sumos atsakovė neturi viršyti mokėdama einamuosius mokėjimus koncesininkui per 25 metus.

26Iš sutarties 6 priede nustatytos Mokėjimų tvarkos matyti, jog einamieji mokėjimai apskaičiuojami pagal formulę ( - ), kur Assk – pravažiuojančių per ketvirtį automobilių skaičius, PF – pradinis finansavimas (nekintantis dydis), nustatytas Koncesijos sutarties 36.1 punkte ir lygus 6 900 000,00 Lt (1 998 378,13 Eur); IK – įkainis už vieną per apskaitos vietas pravažiavusį ir apskaitytą automobilį (nekintantis dydis) ir pagal 2005 m. liepos 4 d. derybų protokolą yra lygus 0,26 Lt (0,075 Eur) už vieną automobilį; MS – likęs mokėjimų koncesininkui skaičius (lygus 91 (nekintantis dydis) – ketvirčių skaičius sutarties galiojimo metu koncesijos ruožo įvedimo į eksploataciją); kpik – paslaugų įkainių koeficientas (šalių pripažinimu lygus vienetui); kpkk – pinigų kainos koeficientas (EURIBOR indekso santykis tarp einamojo mokėjimo ir pasiūlymo pateikimo metu buvusio dydžio).

27Mokėjimų tvarkoje, paskolos teikėjo DNB banko reikalavimu, nustatytos trys papildomos privalomos sąlygos suteikiant kreditą: 1) jei pagal aukščiau nurodytą formulę pravažiuojančių per ketvirtį automobilių skaičius (Assk) yra mažesnis nei 2 275 154 vnt., tai skaičiuojant einamąją įmoką Assk yra lygus 2 275 154 vnt.; 2) jei metinis maksimalus automobilių skaičius, pravažiavęs transporto apskaitos vietas (apskaitytas) per metus (ASmax) viršija 9 125 000 vnt., tai už automobilių skaičių viršijantį ASmax iki 10 proc. (t.y. iki 10 037 500 vnt. per metus) atsakovė nemoka iki ataskaitinių metų pabaigos; 3) jei metinis maksimalus automobilių skaičius, pravažiavęs transporto apskaitos vietas (apskaitytas) per metus (ASmax) viršija nustatytą automobilių skaičių daugiau nei iki 10 proc. (t.y. daugiau nei 10 037 500 vnt. per metus) atsakovė moka vienkartinę metinę išmoką (VID) apskaičiuojamą metų gale pagal nurodytą formulę ( - ), kur i=Iketv.IVketv.ID'ein = (Assk x IK) – (PF : MS)} x [ ksk +kek x kpikx K + kfk x kpkk], o K = AS metinis : ASmax.

28Sutinkamai su Koncesijų įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi bet kokie mokėjimai koncesininkui už paslaugas, teikiamas pagal koncesijos sutartį, ir jų atlikimo tvarka numatoma ar aptariama koncesijos sutartyje vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimais.

29Byloje nėra pateikta įrodymų, jog šalys būtų įvykdę taikos sutarties sąlygą ir pakeitę ar nustatę kitokią mokesčio skaičiavimo tvarką, todėl, teismo nuomone, visi koncesijos mokesčio mokėjimai turi būti skaičiuojami pagal Koncesijos sutarties 6 priede šalių nustatytą Mokėjimų tvarką.

30Dėl pravažiavusių automobilių skaičiavimo pagrįstumo

31Atsakovės teigimu, ieškovė neteisingai skaičiuoja koncesijos ruožu pravažiavusius automobilius, nes skaičiavimo davikliai neteisėtai pastatyti ant ( - ) g., t.y. ant atsakovei priklausančių gatvių (Kadastro žemėlapio ištraukoje pažymėtas Nr. ( - ), T.8, b.l. 110), kurios nėra koncesijos objektas.

32Byloje nustatyta, kad pravažiuojančius automobilius skaičiuoja UAB „Saugus eismas“ įrengti indukciniai davikliai, kurie naudojami šviesoforų reguliavimo projektuose ir kurių duomenys išlieka įrenginio Car Count atmintyje (T.3, b.l. 110). Iš UAB „Saugus eismas“ 2014 m. spalio 27 d. rašto nustatyta, jog prietaisą pagamino UAB „Siemens“ specialistai ieškovės užsakymu (T.3, b.l. 110), gaminiai atitinka nustatytus reikalavimus, ką patvirtina 2008 m. lapkričio 20 d. Atitikties deklaracija (T.3, b.l. 118), gamintojo sertifikatai (T.3, b.l. 119121), bei naudojimo instrukcija (T.3, b.l. 122-124). Nors atsakovės atstovų teigimu skaičiavimo įrenginiai nėra patikimi, tačiau savo argumentams pagrįsti atsakovė nepateikė jokių įrodymų. Atsakovės pateiktame Valstybinės metrologijos tarnybos 2014 m. birželio 25 d. raštas Nr. S-470-(1.11) nurodyta, jog nei sistema Car Count, nei jos sudedamosios dalys nėra teisinės metrologijos objektai, Metrologijos įstatymo 15 straipsnio prasme, matavimo priemonės, kurioms galėtų būti taikomas teisinis metrologinis reglamentavimas, nes jos neturi matavimo paklaidos.

33Teismo nuomone, byloje nesant neginčijamų įrodymų, kad skaičiavimo sistema Car Count ar jos sudedamosios dalys neatitinka gamintojo instrukcijos ir nustatytų reikalavimų, nėra pagrindo teigti, jog negalima remtis ieškovės pateikiamais automobilių skaičiavimo duomenimis, kurie turi įtakos mokėtino koncesijos mokesčio dydžiui pagal aukščiau minėtą šalių pasirašytą Mokėjimų tvarką.

34Iš pateiktos skaičiavimo daviklių išdėstymo schemos (T.8, b.l. 62) bei UAB „Saugus eismas“ pateiktų autotransporto skaičiavimo duomenų išklotinių (T.3, b.l. 111-116) nustatyta, jog ( - ) g. sankryžoje yra įrengti davikliai Loop1, Loop2, Loop3 ir Loop4, ( - ) g. sankryžoje įrengti davikliai Loop1, Loop2, Loop3, Loop4, Loop5 ir Loop6.

35Atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovai teismo posėdžio metu nurodė, jog ieškovė nepagrįstai skaičiuoja transporto priemones pravažiavusias per ( - ) g. sankryžą, kurias fiksuoja įrengti davikliai Loop3, Loop4, Loop5 ir Loop6 ir ( - ) g. sankryžą, kurias apskaito įrengti davikliai Loop3 ir Loop4, nes jie yra įrengti ne koncesijos ruože.

36Ieškovės UAB „Kamesta“ atstovų teigimu, jiems pagal koncesijos sutartį buvo suteiktas ne tik šis 2,7525 ha žemės sklypas, bet ir kelias – gatvė ( - ) transporto mazgas ( - ) (unikalus Nr. ( - )), kurio ilgis 0,37 km, plane pažymėtas ( - ), ką patvirtina Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašas, kuriame nurodytas juridinis faktas, jog sudaryta Koncesijos sutartis (T.8, b.l. 146-147).

37Teismo nuomone, su tokiais ieškovės argumentais nėra pagrindo sutikti, nes ieškovė šiam faktui pagrįsti be nurodyto išrašo nepateikė jokių kitų patikimų įrodymų.

38Be to, iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, jog Kauno apygardos teismas 2014 m. gegužės 15 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-2540-428/2014 įpareigojo VĮ Registrų centro Kauno filialą išregistruoti UAB „Kamesta“ vardu įregistruotas nuosavybės teises į ( - ) (unikalus Nr. ( - )) bei ( - ) gatvę, Kaune (unikalus Nr. ( - )). Sprendimas paliktas nepakeistas Lietuvos Vyriausiojo Administracinio teismo 2015 m. sausio 29 d. nutartimi (administracinė byla Nr. I-2540-428/2014). Bylą dėl nuosavybės teisių nagrinėję teismai nėra pasisakę apie išraše nurodytą juridinį faktą, todėl nėra aišku kokiu pagrindu (administracinio akto, teismo sprendimo, kt.) šis įrašas padarytas, nes nei Koncesijos sutartyje, nei kituose dokumentuose nėra duomenų apie šio objekto perdavimą ieškovei UAB „Kamesta“.

39O būtent, iš Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje Nr. ( - ) esančių dokumentų nustatyta, jog Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-97 Dėl teritorijos prie ( - ) mazgui statyti detaliojo plano patvirtinimo buvo patvirtintas apie 3 ha prie ( - ) detalusis planas. Iš žemės sklypo plano (plotas 27525 kv.m) matyti, jog žemės sklypo ribos yra apribotos gretimybių taškais ( - ) g. ( - ) – valstybės žemė, ( - ) g. ( - ) (T.6, b.l. 67). Žemės sklypas ( - ) g. (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )) įregistruotas Nekilnojamojo turto registre Lietuvos Respublikos vardu 2005 m. gegužės 31 d., o Kauno miesto savivaldybės tarybos vardu 2005 m. rugsėjo 2 d. atitinkamos žemės sklypo ribos pažymėtos Kadastro žemėlapyje (sklypo Nr. ( - ), T.8, b.l. 110).

40Kaip jau minėta, šalių 2005 m. rugpjūčio 1 d. pasirašytos Koncesijos sutarties Nr. 200-2-1717 dalykas – koncesininko vykdoma ūkinė veikla statant, eksploatuojant ir prižiūrint ( - ) transporto mazgą, kai koncesininkas prisiima su tokia veikla susijusią riziką ir atitinkamas teises ir pareigas už sutartyje nustatytą koncesijos mokestį (sutarties 2 paragrafas, T.1, b.l. 11-41).

41Be to, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 8 sprendimu Nr. T-428 Dėl žemės sklypo, skirto ( - ) transporto mazgui įrengti, perdavimo nuomos teise koncesininkui UAB „Kamesta“ buvo nuspręsta tik šį 2,7525 ha žemės sklypą ( - ) (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )) (kadastro žemėlapyje pažymėtas Nr. ( - ); T.8, b.l. 110) išnuomoti ieškovei 25 metams. Būtent šiam žemės sklypui 2005 m. rugsėjo 30 d. sudaryta žemės nuomos sutartis Nr. ( - ) (T.8, b.l. 34-37).

42Pažymėtina, jog pagal Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 11 straipsnį savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, remdamasi įstatymais, įgyvendina savivaldybės taryba. Sprendimą dėl turto perdavimo kitiems juridiniams asmenims priima savivaldybės taryba (1 ir 3 dalys). Tuo tarpu ieškovė į bylą nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog ji pagal Koncesijos sutartį pastatė (įrengė, rekonstravo ar pan.) kelią – gatvę ( - ) transporto mazgą ( - ) (unikalus Nr. ( - )), kurio ilgis 0,37 km (kadastro žemėlapyje pažymėtas Nr. ( - ); T.8, b.l. 110) (CPK 178 str.). Byloje taip pat nėra pateikta jokių kitų įrodymų – tarybos sprendimo, kito administracinio akto, sutarties ir kt. – apie tai, jog kelias – gatvė ( - ) transporto mazgas ( - ) g., Kaune (unikalus Nr. ( - )), kurio ilgis 0,37 km buvo perduotas ieškovei.

43Sulyginus pateiktą skaičiavimo daviklių išdėstymo schemą (T.8, b.l. 62) ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-97 patvirtintą teritorijos prie ( - ) transporto mazgui statyti detalųjų planą (T.6, b.l. 66-67; taip pat esantį Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje Nr. ( - )), kadastro žemėlapio ištrauką (T.8, b.l. 110), žemės nuomos sutartį (T.8, b.l. 34-37), Koncesijos sutartį (T.1, b.l. 11-41) bei įvertinus byloje esančių įrodymų visumą (CPK 185 str.) darytina išvada, jog davikliai Loop1, Loop2, Loop3, Loop4, Loop5 ir Loop6, fiksuojantys per ( - ) g. sankryžą pravažiuojančių automobilių skaičių yra įrengti ne ieškovei UAB „Kamesta“ pagal Koncesijos sutartį perduotame koncesijos ruože, todėl ieškovė neturėjo jokio teisinio pagrindo apskaityti šiuos automobilius ir teikti atsakovei apmokėjimui sąskaitas – faktūras už per ( - ) g. sankryžą pravažiavusius automobilius.

44Dėl per ( - ) g. sankryžą pravažiavusių automobilių skaičiaus ir ketvirtinių einamųjų koncesijos mokesčių dydžio už 2012 m. II – III ketvirčius ir 2013 m. I – III ketvirčius

45Šalių sutartinių santykių pobūdis bei aplinkybės, susijusios su sutartinių įsipareigojimų vykdymu, gali būti įrodinėjamos visomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, o išvados apie tokių reikalavimų pagrįstumą daromos vadovaujantis CPK 185 straipsnyje nustatytomis įrodymų vertinimo taisyklėmis bei sutarčių aiškinimo taisyklėmis, nustatytomis CK 6.193 straipsnyje.

46Pažymėtina, kad šalys susitarė, kad pagal koncesijos sutartį (37.2 p.) koncesijos mokestis apskaičiuojamas pagal 6 priede Mokėjimų tvarka nurodytas (aukščiau paminėtas formules).

47Byloje nustačius, jog ieškovė pagrįstai reikalavo iš atsakovės koncesijos mokesčio už per ( - ) g. sankryžą pravažiavusius automobilius, taip pat nenustačius, jog įrengti indukciniai davikliai, skaičiavimo sistema Car Count ar jos sudedamosios dalys neatitinka nustatytų reikalavimų, atsakovei nepateikus neginčijamų įrodymų apie, jos manymu, teisingą automobilių skaičių, nėra pagrindo teigti, jog UAB „Saugus eismas“ pateikti autotransporto skaičiavimo duomenys (( - ) g. sankryža) neatitinka tikrovės.

48Atmestini atsakovės argumentai, jog ji neturėtų mokėti koncesijos mokesčio už 2012 m. II ketvirtį, kai Koncesijos sutartis buvo nutraukta, nes šalių patvirtintoje sutartyje šalys įsipareigojo vykdyti 2005 m. rugpjūčio 1 d. Koncesijos sutartį joje nurodytomis sąlygomis (T.1, b.l. 43), todėl nėra pagrindo teigti, jog mokestis už ginčo laikotarpį neturėjo būti skaičiuojamas.

49Kaip jau minėta, mokesčio skaičiavimui pagal formulę ( - ) reikšmingi yra šie duomenys:

50- keli nekintantys dydžiai: įkainis už vieną pravažiavusį automobilį (IK), kuris lygus 0,26 Lt, pradinis avansinis mokėjimas (PF) lygus 6 900 000,00 Lt, likusių mokėti ketvirčių skaičius (MS) lygus 91, koeficientai: ksk, kuris lygus 0,3772, kek, kuris lygus 0,1749, kfk, kuris lygus 0,4479, kpik, kuris lygus 1;

51- kintantys dydžiai Assk lygus pravažiuojančių per ketvirtį automobilių skaičiui ir koeficientas kpkk lygus EURIBOR indekso santykis tarp einamojo mokėjimo ir pasiūlymo pateikimo metu buvusio dydžio (pradinis pasiūlymo metu buvęs dydis yra 2,1).

52Pažymėtina ir tai, kad Mokėjimų tvarkoje 1 pastaba nustatė, jog jeigu per ketvirtį pravažiavusių automobilių skaičius yra mažesnis nei 2 275 154, tai priimama, kad formulėje nurodytas kintamasis Assk yra lygus 2 275 154 vnt. automobilių.

53Iš mokėjimui pateiktų sąskaitų – faktūrų ir prie jų pridėtų UAB „Saugus eismas“ pateiktų autotransporto skaičiavimo duomenų (( - ) g. sankryža) bei ieškovės atsakovei pateiktų l.e.p. direktoriaus ir vyriausiosios buhalterės pasirašytų koncesijos mokesčio skaičiavimui reikšmingų kintamųjų duomenų ir mokesčio apskaičiavimo pagal Koncesijos sutarties 39 paragrafą, nustatyta, jog:

  • 2012 m. II ketvirtį per ( - ) sankryžą iš viso pravažiavo 1 043 884 automobiliai, tame tarpe 433 897 automobiliai 2012 m. balandžio mėn. (T.2, b.l. 7), 341 087 automobiliai 2012 m. gegužės mėn. (T.2, b.l. 10), 268 900 automobilių 2012 m. birželio mėn. (T.2, b.l. 11) ir tai yra mažiau nei mokėjimų tvarkos 1 pastaboje numatytas automobilių skaičius, todėl apskaičiuojant mokestį skaičiuojama, jog Assk yra lygus 2 275 154; 2012 m. birželio 29 d. Euribor buvo 0,653 (T.2, b.l. 6), tokiu būdu atsakovės mokėtinas koncesijos mokestis už 2012 m. II ketvirtį sudaro 103 193,99 Eur (( - ))];
  • 2012 m. III ketvirtį per ( - ) sankryžą iš viso pravažiavo 796 784 automobiliai, tame tarpe 335 118 automobiliai 2012 m. liepos mėn. (T.2, b.l. 27), 156 476 automobiliai 2012 m. rugpjūčio mėn. (T.2, b.l. 22), 305 190 automobilių 2012 m. rugsėjo mėn. (T.2, b.l. 24) ir tai yra mažiau nei mokėjimų tvarkos 1 pastaboje numatytas automobilių skaičius, todėl apskaičiuojant mokestį skaičiuojama, jog Assk yra lygus 2 275 154; 2012 m. rugsėjo 28 d. Euribor buvo 0,220 (T.2, b.l. 21), tokiu būdu atsakovės mokėtinas koncesijos mokestis už 2012 m. III ketvirtį sudaro 89 452,72 Eur (( - ))];
  • 2013 m. I ketvirtį per ( - ) sankryžą iš viso pravažiavo 964 486 automobiliai, tame tarpe 304 552 automobiliai 2013 m. sausio mėn. (T.2, b.l. 56), 320 951 automobilis 2013 n. vasario mėn. (T.2, b.l. 57), 338 983 automobiliai 2013 m. kovo mėn. (T.2, b.l. 59) ir tai yra mažiau nei mokėjimų tvarkos 1 pastaboje numatytas automobilių skaičius, todėl apskaičiuojant mokestį skaičiuojama, jog Assk yra lygus 2 275 154; 2013 m. kovo 29 d. Euribor buvo 0,211 (T.2, b.l. 54), tokiu būdu atsakovės mokėtinas koncesijos mokestis už 2013 m. I ketvirtį sudaro 89 153,99 Eur (( - ))];
  • 2013 m. II ketvirtį per ( - ) sankryžą iš viso pravažiavo 1 142 507 automobiliai, tame tarpe 331 065 automobiliai 2013 m. balandžio mėn. (T.2, b.l. 71), 412 764 automobiliai 2013 m. gegužės mėn. (T.2, b.l. 73), 398 678 automobiliai 2013 m. birželio mėn. (T.2, b.l. 75) ir tai yra mažiau nei mokėjimų tvarkos 1 pastaboje numatytas automobilių skaičius, todėl apskaičiuojant mokestį skaičiuojama, jog Assk yra lygus 2 275 154; 2013 m. birželio 28 d. Euribor buvo 0,218 (T.2, b.l. 70), tokiu būdu atsakovės mokėtinas koncesijos mokestis už 2013 m. II ketvirtį sudaro 89 407,91 Eur (( - ))];
  • 2013 m. III ketvirtį per ( - ) sankryžą iš viso pravažiavo 1 353 979 automobiliai, tame tarpe 470 994 automobiliai 2012 m. liepos mėn. (T.2, b.l. 90), 345 853 automobiliai 2013 m. rugpjūčio mėn. (T.2, b.l. 89), 537 182 automobiliai 2013 m. rugsėjo mėn. (T.2, b.l. 86); 2012 m. rugsėjo 30 d. Euribor buvo 0,225 (T.2, b.l. 85) ir tai yra mažiau nei mokėjimų tvarkos 1 pastaboje numatytas automobilių skaičius, todėl apskaičiuojant mokestį skaičiuojama, jog Assk yra lygus 2 275 154, tokiu būdu atsakovės mokėtinas koncesijos mokestis už 2013 m. III ketvirtį sudaro 89 617,01 Eur (( - ))].

54Dėl per ( - ) g. sankryžą pravažiavusių automobilių skaičiaus ir ketvirtinių einamųjų koncesijos mokesčių dydžio už 2012 m. IV ketvirtį ir 2013 m. IV ketvirtį

55Į bylą pateiktų l.e.p. direktoriaus ir vyriausiosios buhalterės pasirašytų koncesijos mokesčio skaičiavimui reikšmingų kintamųjų duomenų ir mokesčio apskaičiavimo pagal Koncesijos sutarties 39 paragrafą, nustatyta, kad apskaičiuojant mokėtiną koncesijos mokesčio įmoką už IV ketvirtį prie faktiškai pravažiavusių automobilių skaičiaus buvo pridedamas papildomas automobilių skaičius, kad visų per metus (per keturis ketvirčius) pravažiavusių automobilių suma (pridėjus trūkstamą automobilių skaičių) sudarytų 9 125 000 vnt. (T.2, b.l. 37; T.4, b.l. 118). Tokį skaičiavimą ieškovė UAB „Kamesta“ grindė Koncesijos sutarties 39 paragrafu ir sutarties 6 priedu Mokėjimo tvarka.

56Teismo nuomone, su tokia mokesčio už ketvirtą metų ketvirtį skaičiavimo tvarka nėra pagrindo sutikti.

57Iš 2005 m. liepos 4 d. pasitarimo protokolo Nr. 3 nustatyta, jog pasitarime nutarta, kad už vieną automobilį bus mokama 0,26 Lt, o maksimalus apmokestinamas per metus transporto mazgu pravažiuojančių automobilių skaičius būtų 9 125 000 vnt. (T.1, b.l. 149). 2005 m. gruodžio 5 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 4) galutinai patvirtinta, jog už vieną automobilį bus mokama 0,26 Lt, o maksimalus pravažiuojančių automobilių skaičius, už kurį apmokama yra 9 125 000 vnt. (T.1, b.l. 152). Įvertinus šiuos protokolus bei mokėjimų tvarkos nuostatas apibrėžiančias kintamąjį ASmax, teismas sprendžia, jog šalys susitarė dėl maksimalaus apmokestinamo per metus transporto mazgu pravažiuojančių automobilių skaičiaus, tačiau nei pasitarimų protokoluose nei Mokėjimų tvarkoje nebuvo numatyta, kad atsakovė (koncesijos davėjas) turės papildomai sumokėti už trūkstamą automobilių skaičių, jeigu per metus pravažiavusių automobilių skaičius bus mažesnis nei numatytas maksimalus dydis. Tokio kintamojo, kaip trūkstamas automobilių skaičius, nėra numatyta nei Koncesijos sutarties 39 paragrafe, nei Mokėjimų tvarkoje ir joje nurodytose formulėse, nei pasitarimų protokoluose. Mokėjimų tvarkoje taip pat nėra numatyta išlygų dėl mokesčio už ketvirtą ketvirtį skaičiavimo tvarkos.

58Kaip jau minėta, Mokėjimų tvarkos 1 pastaboje nustatyta, jog jeigu per ketvirtį pravažiavusių automobilių skaičius yra mažesnis nei 2 275 154, tai priimama, kad formulėje nurodytas kintamasis Assk yra lygus 2 275 154 vnt. automobilių (T.1, b.l. 155), kas akivaizdžiai patvirtina, jog šalys sutarė, jog minimalus pravažiavusių automobilių skaičius per ketvirtį turėtų būti 2 275 154 vnt., kas leidžia teigti, jog bendras minimalus apmokestinamas per metus pravažiavusių automobilių skaičius yra 9 100 616 vnt.

59Sistemiškai aiškinant šias Mokėjimų tvarkos ir 2005 m. liepos 4 d. pasitarimo protokolo Nr. 3 bei 2005 m. gruodžio 5 d. pasitarimo protokolas Nr. 4 nuostatas, darytina išvada, jog koncesijos mokesčio įmoka už ketvirtą ketvirtį turėjo būti skaičiuojama pagal Mokėjimų tvarkoje nurodytą formulę ( - ).

60Tokiu būdu mokesčiai už 2012 m. IV ketvirtį ir 2013 m. IV ketvirtį skaičiuojami sekančiai:

  • 2012 m. IV ketvirtį per ( - ) sankryžą iš viso pravažiavo 1 268 641 automobilis, tame tarpe 484 828 automobiliai 2012 m. spalio mėn. (T.2, b.l. 41), 369 501 automobilis 2012 m. lapkričio mėn. (T.2, b.l. 44), 414 312 automobiliai 2012 m. gruodžio mėn. (T.2, b.l. 40) ir tai yra mažiau nei mokėjimų tvarkos 1 pastaboje numatytas automobilių skaičius, todėl apskaičiuojant mokestį skaičiuojama, jog Assk yra lygus 2 275 154; 2012 m. gruodžio 31 d. Euribor buvo 0,187 (T.2, b.l. 37), tokiu būdu atsakovės mokėtinas koncesijos mokestis už 2012 m. IV ketvirtį sudaro 88 407,18 Eur (( - ))];
  • 2013 m. IV ketvirtį per ( - ) sankryžą iš viso pravažiavo 1 040 977 automobiliai, tame tarpe 398 830 automobilių 2013 m. spalio mėn. (T.4, b.l. 121), 271 218 automobiliai 2013 m. lapkričio mėn. (T.4, b.l. 122), 370 929 automobiliai 2013 m. gruodžio mėn. (T.4, b.l. 124) ir tai yra mažiau nei mokėjimų tvarkos 1 pastaboje numatytas automobilių skaičius, todėl apskaičiuojant mokestį skaičiuojama, jog Assk yra lygus 2 275 154; 2013 m. gruodžio 31 d. Euribor buvo 0,287 (T.4, b.l. 118), tokiu būdu atsakovės mokėtinas koncesijos mokestis už 2013 m. IV ketvirtį sudaro 91 603,52 Eur (( - ))].

61Teismas įvertinęs aukščiau nurodytus argumentus sprendžia, jog priešieškinio reikalavimas – pripažinti, kad ieškovės priskaičiuoti mokesčiai už 2012 m. II – IV ketvirčius ir 2013 m. I – IV ketvirčius yra apskaičiuoti pažeidžiant Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Kamesta“ 2005 m. rugpjūčio 1 d. Koncesijos sutarties Nr. 1717 nuostatas tenkintinas. Taip pat nustatytina, kad atsakovės mokėtinas Koncesijos mokesčio dydis už 2012 m. II ketvirtį yra 103 193,99 Eur (356 308.21 Lt) su PVM, už 2012 m. III ketvirtį – 89 452,72 Eur (308 862,34 Lt) su PVM, už 2012 m. IV ketvirtį – 88 407,18 Eur (305 252,32 Lt) su PVM, už 2013 m. I ketvirtį – 89 153,99 Eur (307 830, 90 Lt) su PVM, už 2013 m. II ketvirtį – 89 407,91 Eur (308 707,62 Lt) su PVM, už 2013 m. III ketvirtį – 89 617,01 Eur (309 429,62 Lt) su PVM, už 2013 m. IV ketvirtį - 91 603,52 Eur (316 288,65 Lt) su PVM.

62Dėl vienkartinės metinės išmokos už 2012 m. ir 2013 m.

63Atsakovė priešieškinyje taip pat prašė nustatyti, jog vienkartinė metinė išmoka yra apskaičiuota neteisingai ir nustatyti, jog ji tiek už 2012 m., tiek už 2013 m. yra lygi nuliui.

64Nustatyta, jog ieškovė į 2012 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą – faktūrą serija KAM Nr. 005482, kurios bendra suma 472 414,94 Lt yra įtraukusi ir vienkartinės metinės išmokos dėl padidintos eksploatacijos už 2012 m. sumą (T.1, b.l. 36). Taip pat į 2013 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą – faktūrą serija KAM Nr. 006097, kurios bendra suma 479 341,82 Lt yra įtraukusi ir vienkartinės metinės išmokos dėl padidintos eksploatacijos už 2013 m. sumą (T.4, b.l. 117).

65Iš Mokėjimų tvarkos 3 pastabos matyti, jog vienkartinė metinė išmoka yra mokama tik tuo atveju, jeigu ataskaitinių metų eigoje apskaitos prietaisų apskaitytas transporto mazgu pravažiavusių automobilių skaičius ASmetinis yra daugiau nei 10 proc. didesnis už ASmax, kuris yra lygus 9 125 000 vnt.

66Nustačius, jog tiek per 2012 m., tiek per 2013 m. apskaitos prietaisų apskaitytas transporto mazgu pravažiavusių automobilių skaičius yra mažesnis nei 9 125 000 vnt., darytina išvada, jog ieškovė nepagrįstai reikalavo iš atsakovės vienkartinės metinės išmokos ir už 2012 m., ir už 2013 m.

67Dėl teisės skaičiuoti delspinigius

68Ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovės 75 117,46 Eur (259 365,56 Lt) delspinigių dėl laiku pagal Koncesijos sutartį nesumokėtų einamųjų ketvirtinių įmokų už 2012 m. II – IV ketvirčių ir 2013 m. I-III ketvirčių laikotarpį. Atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą.

69Koncesijos sutarties 39 paragrafe (39.1 – 39.3 p.) nustatyta, jog koncesijos mokestis, nepaisant šalių ginčų dėl koncesijos mokesčio dydžio, mokamas už praėjusį ketvirtį per 30 dienų, koncesininkui (nagrinėjamu atveju ieškovei) pateikus sąskaitą suteikiančiajai organizacijai (nagrinėjamu atveju atsakovei), nurodant koncesininko apskaičiuotą koncesijos ruožu pravažiavusių automobilių kiekį ir mokėtiną koncesijos mokesčio sumą. Sutartyje taip pat numatyta, jog už nesavalaikį finansinių įsipareigojimų vykdymą koncesininkas įsipareigojo mokėti 0,05 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo pavėluotai vykdomų finansinių įsipareigojimų sumos (39.3 p.).

70CK 6.200 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti sutarties vykdymo principai, t. y. sudariusios sutartį ir prisiėmusios sutartines teises ir pareigas, šalys privalo laikytis sutarties sąlygų ir tinkamai jas vykdyti. Prievolės neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas yra pagrindas nukentėjusiai šaliai reikalauti taikyti įstatyme įtvirtintus civilinių teisių gynimo būdus. Skolininko pareiga prievolės neįvykdymo atveju sumokėti netesybas įtvirtinta CK 6.258 straipsnio 1 dalyje. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70 str., 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007).

71Kaip jau minėta, šalys Koncesijos sutartyje susitarė dėl delspinigių už netinkamą sutarties finansinių įsipareigojimų vykdymą ir jų dydžio (0,05 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną), nustatyta, jog atsakovė pavėluotai sumokėjo mokėtinas ketvirtines koncesijos mokesčio įmokas, todėl darytina išvada, jog ieškovės teisė skaičiuoti delspinigius yra visiškai pagrįsta.

72Dėl senaties termino

73Netesybų skaičiavimui svarbūs du momentai – netesybų skaičiavimo pradžia ir jų skaičiavimo pabaiga, kurie gali būti apibrėžti tiek įstatymuose, tiek šalių sutartimi. Įstatymų leidėjas yra nustatęs, kad netesybos pradedamos skaičiuoti tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba įvykdo netinkamai (CK 6.71 str. 1 d.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Delspinigius priteisti galima tik už laikotarpį iki pagrindinės prievolės įvykdymo.

74Netesyboms (šiuo atveju delspinigiams) taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Pagal CK 1.126 straipsnio 2 dalį ieškinio senatį teismas gali taikyti tik ginčo šalies reikalavimu.

75Byloje šalys neginčija tos aplinkybės, jog koncesijos mokesčio einamieji mokėjimai nebuvo sumokėti laiku, tačiau atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija prašė taikyti ieškinio senaties terminą reikalavimams priteisti delspinigius už pavėluotą atsiskaitymą pagal 2012 m. birželio 29 d. PVM sąskaitą – faktūrą serija KAM Nr. 005049 bendrai 494 095,57 Lt sumai; pagal 2012 m. rugsėjo 28 d. PVM sąskaitą – faktūrą serija KAM Nr. 005251 bendrai 366 727,68 Lt sumai; pagal 2012 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą – faktūrą serija KAM Nr. 005482 bendrai 472 414,94 Lt sumai; pagal 2013 m. kovo 29 d. PVM sąskaitą – faktūrą serija KAM Nr. 005548 bendrai 366 741,61 Lt sumai.

76Ieškovė prašydama atnaujinti praleistą terminą nurodė, jog terminas yra praleistas dėl objektyvių ir itin svarbių priežasčių – t.y. ieškovė pagrįstai manė, jog delspinigiai turėtų būti išieškoti vadovaujantis šalių pasirašyta taikos sutartimi ir joje įtvirtintam šalių susitarimui dėl tolesnio Koncesijos sutarties vykdymo, juolab, kad ir Kauno apygardos teismas buvo nusprendęs išduoti vykdomuosius raštus į nurodytas delspinigių sumas. Apie tai, jog delspinigiams turi būti reiškiamas atskiras ieškinys, ieškovė sužinojo tik gavus Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugpjūčio 30 d. nutartį.

77Teismo nuomone, šios ieškovės nurodytos priežastys negali būti pripažintos svarbiomis.

78Pirma, ieškovė yra profesionali verslo dalyvė, veikianti rinkoje jau ilgą laiką, vykdanti ūkinę veiklą, turinti ilgametę patirtį, sudaranti didelės vertės sandorius, todėl jai, kaip verslo įmonei, keliami didesni rūpestingumo ir apdairumo standartai, todėl ieškovė turėjo žinoti teisinį reglamentavimą dėl delspinigių skaičiavimo ir priteisimo tvarkos, arba bent tuo pasidomėti.

79Antra, iš bylos duomenų (o būtent iš Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 13 d. patvirtintos šalių taikos sutarties, T.1, b.l. 42-45) matyti, kad tarp šalių jau buvo kilęs ginčas dėl Koncesijos sutarties vykdymo – atsiskaitymo už darbus, koncesijos mokesčio mokėjimo, delspinigių ir palūkanų, todėl darytina išvada, jog ieškovei buvo žinoma, kad reikalavimams dėl delspinigių taikomas sutrumpintas šešių mėnesių terminas.

80Trečia, ieškovę visuose teisiniuose santykiuose su atsakove dėl Taikos sutarties ir Koncesijos sutarties vykdymo atstovavo profesionalūs teisininkai advokatai, kuriems yra žinomas ir suprantamas teisės aktų nuostatos dėl sutrumpintų ieškinio senaties terminų. Pažymėtina ir tai, jog advokatams turėjo būti puikiai suprantama ir žinoma, jog vienas ginčas tarp šalių buvo išspręstas Taikos sutartimi ir vykdomieji raštai gali būti išduoti tik dėl taikos sutartimi išspręstų reikalavimų, dėl kurių ginčas jau yra pasibaigęs. Būtent dėl to ir pasisakė Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. rugpjūčio 30 d. nutartyje.

81Tuo tarpu ginčas dėl mokėjimų už kitus laikotarpius pagal Koncesijos sutartį dydžio ir delspinigių skaičiavimo yra naujas ginčas tarp šalių ir taikos sutartis jo išsprendimui nesukelia ir negali sukelti jokių teisinių pasekmių. Netinkamas kreipimasis dėl vykdomojo rašto delspinigių išieškojimui išdavimo, netinkamai pasirinktas savo pažeistų teisių gynybos būdas, negali būti pateisinama priežastimi atnaujinti senaties terminą. Juolab, kad ieškovė šiame ieškinyje reiškia reikalavimus priteisti delspinigius nuo laiku nesumokėtų ketvirtinių koncesijos mokesčio įmokų,

82Be to, iš bylos duomenų matyti, jog ieškovė skaičiuoja delspinigius už pavėluotą ketvirtinių einamųjų koncesijos mokesčio įmokų už 2012 m. II-IV ketvirčius ir 2013 m. I – III ketvirčius sumokėjimą, o ne nuo pagal taikos sutarties 4 punkte nurodytų sumų pavėluoto sumokėjimo. Reikalavimo dėl delspinigių priteisimo ir jų paskaičiavimo pagal taikos sutartį mokėtinas sumas byloje nėra pareikšta.

83Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovė nesiėmė jokių veiksmų išsireikalauti delspinigius pagal Koncesijos sutarties 39.3 punktą, nereiškė atsakovei pretenzijų ir reikalavimų dėl delspinigių už praleistą laikotarpį sumokėjimo, o ir į teismą kreipėsi tik 2014 m. vasario 13 d. Šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovė ilgą laiko tarpą nesiėmė visų galimų veiksmų dėl delspinigių prisiteisimo. Toks ieškovės elgesys, nepagrįstai ilgą laiką delsiant kreiptis į teismą dėl delspinigių priteisimo, negali būti laikomas tinkamu, įgyvendinant savo teises ir teisėtus interesus, o tokio elgesio pasekmės negali būti perkeliamos atsakovei.

84Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog nėra pagrindo atnaujinti senaties terminą reikalavimui dėl delspinigių priteisimo už pavėluotą koncesijos mokesčio sumokėjimą už 2012 m. II-IV ketvirčius ir 2013 m. I ketvirtį pagal 2012 m. birželio 29 d. PVM sąskaitą – faktūrą serija KAM Nr. 005049; pagal 2012 m. rugsėjo 28 d. PVM sąskaitą – faktūrą serija KAM Nr. 005251; pagal 2012 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą – faktūrą serija KAM Nr. 005482; pagal 2013 m. kovo 29 d. PVM sąskaitą – faktūrą serija KAM Nr. 005548, todėl ieškovės reikalavimas priteisti delspinigius už pavėluotą įsipareigojimų pagal šias sąskaitas įvykdymą atmestinas.

85Ieškovė nėra praleidus termino reikalavimui dėl delspinigių priteisimo pagal 2013 m. birželio 28 d. PVM sąskaitą – faktūrą serija KAM Nr. 005735 už 2013 m. II ketvirtį ir pagal 2013 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaita – faktūra serija KAM Nr. 0055925 už 2013 m. III ketvirtį ir turi teisę į netesybų atlyginimą.

86Dėl mokėtinų delspinigių dydžio

87Kaip matyti iš ieškovės pateiktos delspinigių paskaičiavimo lentelės, atsakovė ketvirtinę įmoką už 2013 m. II ketvirtį sumokėjo 2013 m. gruodžio 29 d., praleidusi nustatytą terminą 146 d. Nustačius, jog mokėtina ketvirtinė koncesijos mokesčio įmoka už 2013 m. II ketvirtį yra 89 407,91 Eur, tokiu būdu mokėtina delspinigių suma yra 6 526,78 Eur (89 407,91 Eur x 0,05 proc. x 146 dienų).

88Iš delspinigių paskaičiavimo lentelės taip pat nustatyta, jog atsakovė ketvirtinę įmoką už 2013 m. III ketvirtį iki ieškinio parengimo dienos pavėlavo sumokėti 95 dienas. Nustačius, jog mokėtina ketvirtinė koncesijos mokesčio įmoka už 2013 m. III ketvirtį yra 89 617,01 Eur, tokiu būdu mokėtina delspinigių suma yra 4 256,81 Eur (89 617,01 Eur x 0,05 proc. x 95 dienų).

89Viso iš atsakovės ieškovei priteistinų delspinigių suma yra 10 783,59 Eur (6 526,78 + 4 256,81).

90Dėl permokos grąžinimo

91Iš byloje pateiktų sąskaitų išrašų ir teismo nutarčių dėl vykdomųjų raštų išdavimo nustatyta, jog antstolė S. V. 2013 m. rugsėjo 10 d. išieškojo koncesijos mokesčio įsiskolinimus už 2012 m. II – IV ketvirčius pagal teismo išduotus vykdomuosius raštus: už 2012 m. II ketvirtį pagal 2012 m. birželio 29 d. pagal PVM sąskaitą – faktūrą serija KAM Nr. 005049 bendrai 494 095,57 Lt sumai, už 2012 m. III ketvirtį pagal 2012 m. rugsėjo 28 d. PVM sąskaitą – faktūrą serija KAM Nr. 005251 bendrai 366 727,68 Lt sumai ir už 2012 m. IV ketvirtį pagal 2012 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą – faktūrą serija KAM Nr. 005482 bendrai 472 414,94 Lt sumai (T.1, b.l. 49-59; 63-66; 75; T.8, b.l. 68).

92Iš byloje pateiktų sąskaitos išrašų nustatyta, jog atsakovė savanoriškai sumokėjo: 2014 m. sausio 9 d. koncesijos mokestį už 2013 m. I ketvirtį pagal 2013 m. kovo 29 d. PVM sąskaitą – faktūrą serija KAM Nr. 005548 bendrai 366 741,61 Lt sumai (T.1, b.l. 77; T.8, b.l. 71); 2013 m. gruodžio 30 d. koncesijos mokestį už 2013 m. II ketvirtį pagal 2013 m. birželio 28 d. PVM sąskaitą – faktūrą serija KAM Nr. 005735 bendrai 430 840,32 Lt sumai sumokėjo (T.1, b.l. 78; T.8, b.l. 72); 2014 m. vasario 21 d. koncesijos mokestį už 2013 m. III ketvirtį pagal 2013 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaita – faktūra serija KAM Nr. 0055925 bendrai 470 809,44 Lt sumai (T.8, b.l. 73).

93Tokiu būdu nustatyta, kad atsakovė pagal pateiktas sąskaitas – faktūras ieškovei yra sumokėjusi 892 310,99 Eur (494 095,57 + 366 727,68 + 472 414,94 + 366 741,61 + 430 840,32 + 470 809,44 + 479 341,82 = 3 080 971,38 Lt; 3 080 971,38 : 3,4528).

94Byloje nustatyta, jog už ginčo laikotarpį (2012 m. II ketvirtis – 2013 m. IV ketvirtis) atsakovė turėjo sumokėti ieškovei 640 836,32 Eur (103 193,99 + 89 452,72 + 88 407,18 + 89 153,99 + 89 407,91 + 89 617,01 + 91 603,52). Todėl teismas sprendžia, jog atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija už ginčo laikotarpį yra permokėjusi ieškovei UAB „Kamesta“ 251 474,67 Eur (892 310,99 – 640 836,32) koncesijos mokesčio įmokų.

95CK 6.237 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog asmuo, kuris be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgijo tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visa tai grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai buvo įgyta, išskyrus šio kodekso nustatytas išimtis. Nustačius, kad ieškovė UAB „Kamesta“ gavo 251 474,67 Eur be teisėto pagrindo ir dėl to nepagrįstai praturtėjo, todėl jai atsiranda pareiga grąžinti atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai permokėtą sumą – 251 474,67 Eur (CK 6.237 str., 6.242 str.).

96Dėl palūkanų

97Tiek ieškovė, tiek atsakovė prašė priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovės ir atsakovės prašymai priteisti palūkanas tenkintini.

98Dėl atlyginimo už antstolės darbą

99Atsakovė ieškinyje reikalavo, jog nustačius koncesijos mokesčio dydį iš ieškovės būtų priteista nuo 53 329,53 Lt proporcingai paskaičiuota suma už antstolės darbą. Kaip jau minėta, byloje nustatyta, kad atsakovė laiku nemokėjo ketvirtinių einamųjų koncesijos mokesčio įmokų, laiku ir tinkamai nevykdė Taikos sutarties sąlygų, todėl buvo pradėtas priverstinis išieškojimas pagal teismo išduotus vykdomuosius raštus civilinėje byloje Nr. 2-389-173/2012.

100Vadovaujantis CPK nuostatomis pripažintina, kad antstolis, pradėjęs vykdymo procesą, įgyja teisę išieškoti iš skolininko vykdymo išlaidas (CPK 610 str., 611 str.), kurias sudaro būtinos vykdymo išlaidos, papildomos išlaidos, susijusios su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu, bei atlyginimas antstoliui už vykdymo dokumento įvykdymą (CPK 609 str., Sprendimų vykdymo instrukcijos 43 p.). Tais atvejais, kai skolininkas įvykdo teismo sprendimą gera valia, per įstatyme, vykdomajame dokumente ar raginime nustatytą terminą, jis neturi mokėti atlyginimo antstoliui. Tačiau jeigu skolininkas neįvykdo sprendimo geruoju ir pradedamas priverstinis teismo sprendimo vykdymas, skolininkas turi suvokti, kad priverstinis sprendimo vykdymas sukels jam papildomų neigiamų turtinių padarinių. Tokie neigiami padariniai skolininkui už vykdymo procesą reglamentuojančių normų netinkamą vykdymą nustatyti Sprendimų vykdymo instrukcijos 68 punkte, pagal kurio nuostatas tais atvejais, kai skolininkas įvykdo sprendimą arba šalys sudaro taikos ar skolos padengimo sutartį pasibaigus raginime įvykdyti sprendimą nustatytam terminui, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos. Šiuo atveju vykdymo išlaidos apima ir atlygį antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad toks atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą teisinis reglamentavimas paaiškinamas tuo, jog priverstinis teismo sprendimų vykdymas yra antstolio profesinė veikla, kurią griežtai reglamentuoja ir už kurios vykdymą atlyginimą antstoliui nustato valstybė. Remiantis valstybės nustatytu vykdymo išlaidų teisiniu reglamentavimu susiklosto teisėti antstolių ekonominiai lūkesčiai. Valstybės nustatyti atlyginimo antstoliui už jam pavestų funkcijų vykdymą tvarka ir dydžiai yra pagrindas antstoliams tikėtis tam tikro rezultato, jeigu jie veiks teisėtai. Taigi antstolis turi teisėtą pagrindą tikėtis, kad už teisėtą priverstinio pobūdžio priemonių panaudojimą, įvykdant vykdomąjį dokumentą, kurio skolininkas neįvykdė savanoriškai, jis gaus nustatytą atlyginimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2007).

101Byloje nėra pateikta įrodymų, jog atsakovė gražiuoju sumokėjo ketvirtines įmokas už ginčo laikotarpį, jog šios 53 329,53 Lt vykdymo išlaidos yra išimtinai susijusios su šioje byloje nagrinėjamo ginčo dalyku, o ne su išieškojimu pagal teismo išduotus vykdomuosius raštus civilinėje byloje Nr. 2-389-173/2012, todėl nėra teisinio pagrindo šio priešieškinio reikalavimo tenkinti.

102Dėl bylinėjimosi išlaidų

103Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Tiek ieškovė, tiek atsakovė prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Tačiau atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą – ieškinys ir priešieškinis tenkintini iš dalies – šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 93 str. , 98 str.).

104Pagal pateiktas pažymas teismas, nagrinėdamas bylą turėjo 27,42 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Ieškinį ir priešieškinį patenkinus iš dalies, šios bylinėjimosi išlaidos valstybei priteistinos iš šalių lygiomis dalimis (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

105Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 straipsniais teismas

Nutarė

106Ieškinį tenkinti iš dalies. Priešieškinį tenkinti iš dalies.

107Priteisti iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos, juridinio asmens kodas 188764867, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Kamesta“, juridinio asmens kodas 259805810, 10 783,59 Eur (dešimt tūkstančių septynis šimtus aštuoniasdešimt tris eurus 59 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (10 783,59 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (nuo 2014-11-19) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

108Pripažinti, kad ieškovės priskaičiuoti mokesčiai už 2012 m. II ketvirtį, 2012 m. III ketvirtį, 2012 m. IV ketvirtį, 2013 m. I ketvirtį, 2013 m. II ketvirtį, 2013 m. III ketvirtį, 2013 m. IV ketvirtį yra apskaičiuoti pažeidžiant Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Kamesta“ 2005 m. rugpjūčio 1 d. Koncesijos sutarties Nr. 1717 ir 6 priedo Mokėjimų tvarka nuostatas.

109Nustatyti, jog atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos, juridinio asmens kodas 188764867, mokėtinas Koncesijos mokesčio dydis už 2012 m. II ketvirtį yra 103 193,99 Eur (vienas šimtas trys tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt trys eurai 66 ct) su PVM, už 2012 m. III ketvirtį – 89 452,72 Eur (aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt du eurai 72 ct) su PVM, už 2012 m. IV ketvirtį – 88 407,18 Eur (aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai septyni eurai 18 ct) su PVM, už 2013 m. I ketvirtį – 89 153,99 Eur (aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt trys eurai 99 ct) su PVM, už 2013 m. II ketvirtį – 89 407,91 Eur (aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai septyni eurai 91 ct) su PVM, už 2013 m. III ketvirtį – 89 617,01 Eur (aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai septyniolika eurų 01 ct) su PVM, už 2013 m. IV ketvirtį – 91 603,52 Eur (devyniasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai trys eurai 52 ct) su PVM.

110Pripažinti, jog vienkartinė metinė išmoka dėl padidintos eksploatacijos už 2012 m. ir 2013 metus yra apskaičiuota pažeidžiant šalių 2005 m. rugpjūčio 1 d. sudarytos Koncesijos sutarties Nr. 1717 ir 6 priedo Mokėjimų tvarka nuostatas, ir nustatyti, kad vienkartinės metinės išmokos dydis dėl padidintos eksploatacijos už 2012 metus ir 2013 metus yra lygus 0 Eur (nuliui).

111Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“, juridinio asmens kodas 259805810, atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijos, juridinio asmens kodas 188764867, be pagrindo įgytus 251 474,67 Eur (du šimtus penkiasdešimt vieną tūkstantį keturis šimtus septyniasdešimt keturis eurus 67 ct), 5 (penkių) procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (251 474,67 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (nuo 2014-11-19) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

112Likusiose dalyse ieškinį ir priešieškinį atmesti.

113Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“, juridinio asmens kodas 259805810, ir atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos, juridinio asmens kodas 188764867, valstybei po 13,71 Eur (po trylika eurų 71 ct) bylinėjimosi išlaidų (Valstybinė mokesčių inspekcija (įmonės kodas 188659752), į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660)).

114Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

1. Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė, sekretoriaujant Rasai... 2. viešame teismo žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Ieškovė UAB „Kamesta“ kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti... 5. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija nesutikdama su ieškiniu,... 6. - pripažinti, kad ieškovės priskaičiuoti mokesčiai už 2012 m. II... 7. - nustačius Koncesijos mokesčio dydžius už 2012 m. II ketvirtį, 2012 m.... 8. - nustatyti, jog Koncesijos mokesčio už 2013 m. IV ketvirtį dydis yra lygus... 9. - pripažinti, jog PVM sąskaitoje faktūroje KAM Nr. 005482 nurodyta... 10. - nustačius Vienkartinės metinės išmokos dėl padidintos eksploatacijos už... 11. - pripažinti, jog PVM sąskaitoje faktūroje KAM Nr. 00607 nurodyta... 12. - nustačius Koncesijos mokesčio dydžius už 2012 m. II, III ir IV... 13. - priteisti 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo... 14. Nurodė, jog Koncesijos sutarties 6 priedas Mokėjimų tvarka šalių buvo... 15. Nesutikdama su ieškiniu atsakovė prašė taikyti ieškinio senatį, nes... 16. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priešieškinis tenkintinas iš dalies.... 17. Šalių paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta,... 18. Byloje nustatyta, kad už 2012 m. II ketvirtį apmokėjimui buvo pateikta 2012... 19. Byloje kilo ginčas dėl priskaičiuotų ir mokėtinų koncesijos mokesčių... 20. Dėl Mokėjimų tvarkos... 21. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija, nesutikdama su koncesijos... 22. Sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys sprendžia, kokią sutartį... 23. Pagal Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 13 d. nutartimi patvirtintos... 24. Sutarties 6 priede Mokėjimų tvarka nustatyta, kad mokėjimai apskaičiuojami... 25. Byloje nustatyta, jog bendra projekto vertė (PV) pagal skaičiavimus yra 59... 26. Iš sutarties 6 priede nustatytos Mokėjimų tvarkos matyti, jog einamieji... 27. Mokėjimų tvarkoje, paskolos teikėjo DNB banko reikalavimu, nustatytos trys... 28. Sutinkamai su Koncesijų įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi bet kokie mokėjimai... 29. Byloje nėra pateikta įrodymų, jog šalys būtų įvykdę taikos sutarties... 30. Dėl pravažiavusių automobilių skaičiavimo pagrįstumo... 31. Atsakovės teigimu, ieškovė neteisingai skaičiuoja koncesijos ruožu... 32. Byloje nustatyta, kad pravažiuojančius automobilius skaičiuoja UAB „Saugus... 33. Teismo nuomone, byloje nesant neginčijamų įrodymų, kad skaičiavimo sistema... 34. Iš pateiktos skaičiavimo daviklių išdėstymo schemos (T.8, b.l. 62) bei UAB... 35. Atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovai teismo... 36. Ieškovės UAB „Kamesta“ atstovų teigimu, jiems pagal koncesijos sutartį... 37. Teismo nuomone, su tokiais ieškovės argumentais nėra pagrindo sutikti, nes... 38. Be to, iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, jog Kauno... 39. O būtent, iš Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje Nr. (... 40. Kaip jau minėta, šalių 2005 m. rugpjūčio 1 d. pasirašytos Koncesijos... 41. Be to, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 8 sprendimu Nr.... 42. Pažymėtina, jog pagal Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto... 43. Sulyginus pateiktą skaičiavimo daviklių išdėstymo schemą (T.8, b.l. 62)... 44. Dėl per ( - ) g. sankryžą pravažiavusių automobilių skaičiaus ir... 45. Šalių sutartinių santykių pobūdis bei aplinkybės, susijusios su... 46. Pažymėtina, kad šalys susitarė, kad pagal koncesijos sutartį (37.2 p.)... 47. Byloje nustačius, jog ieškovė pagrįstai reikalavo iš atsakovės koncesijos... 48. Atmestini atsakovės argumentai, jog ji neturėtų mokėti koncesijos mokesčio... 49. Kaip jau minėta, mokesčio skaičiavimui pagal formulę ( - ) reikšmingi yra... 50. - keli nekintantys dydžiai: įkainis už vieną pravažiavusį automobilį... 51. - kintantys dydžiai Assk lygus pravažiuojančių per ketvirtį automobilių... 52. Pažymėtina ir tai, kad Mokėjimų tvarkoje 1 pastaba nustatė, jog jeigu per... 53. Iš mokėjimui pateiktų sąskaitų – faktūrų ir prie jų pridėtų UAB... 54. Dėl per ( - ) g. sankryžą pravažiavusių automobilių skaičiaus ir... 55. Į bylą pateiktų l.e.p. direktoriaus ir vyriausiosios buhalterės... 56. Teismo nuomone, su tokia mokesčio už ketvirtą metų ketvirtį skaičiavimo... 57. Iš 2005 m. liepos 4 d. pasitarimo protokolo Nr. 3 nustatyta, jog pasitarime... 58. Kaip jau minėta, Mokėjimų tvarkos 1 pastaboje nustatyta, jog jeigu per... 59. Sistemiškai aiškinant šias Mokėjimų tvarkos ir 2005 m. liepos 4 d.... 60. Tokiu būdu mokesčiai už 2012 m. IV ketvirtį ir 2013 m. IV ketvirtį... 61. Teismas įvertinęs aukščiau nurodytus argumentus sprendžia, jog... 62. Dėl vienkartinės metinės išmokos už 2012 m. ir 2013 m.... 63. Atsakovė priešieškinyje taip pat prašė nustatyti, jog vienkartinė metinė... 64. Nustatyta, jog ieškovė į 2012 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą –... 65. Iš Mokėjimų tvarkos 3 pastabos matyti, jog vienkartinė metinė išmoka yra... 66. Nustačius, jog tiek per 2012 m., tiek per 2013 m. apskaitos prietaisų... 67. Dėl teisės skaičiuoti delspinigius... 68. Ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovės 75 117,46 Eur (259... 69. Koncesijos sutarties 39 paragrafe (39.1 – 39.3 p.) nustatyta, jog koncesijos... 70. CK 6.200 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti sutarties vykdymo principai, t. y.... 71. Kaip jau minėta, šalys Koncesijos sutartyje susitarė dėl delspinigių už... 72. Dėl senaties termino... 73. Netesybų skaičiavimui svarbūs du momentai – netesybų skaičiavimo... 74. Netesyboms (šiuo atveju delspinigiams) taikomas sutrumpintas šešių... 75. Byloje šalys neginčija tos aplinkybės, jog koncesijos mokesčio einamieji... 76. Ieškovė prašydama atnaujinti praleistą terminą nurodė, jog terminas yra... 77. Teismo nuomone, šios ieškovės nurodytos priežastys negali būti... 78. Pirma, ieškovė yra profesionali verslo dalyvė, veikianti rinkoje jau ilgą... 79. Antra, iš bylos duomenų (o būtent iš Kauno apygardos teismo 2012 m.... 80. Trečia, ieškovę visuose teisiniuose santykiuose su atsakove dėl Taikos... 81. Tuo tarpu ginčas dėl mokėjimų už kitus laikotarpius pagal Koncesijos... 82. Be to, iš bylos duomenų matyti, jog ieškovė skaičiuoja delspinigius už... 83. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovė nesiėmė jokių veiksmų išsireikalauti... 84. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog nėra... 85. Ieškovė nėra praleidus termino reikalavimui dėl delspinigių priteisimo... 86. Dėl mokėtinų delspinigių dydžio... 87. Kaip matyti iš ieškovės pateiktos delspinigių paskaičiavimo lentelės,... 88. Iš delspinigių paskaičiavimo lentelės taip pat nustatyta, jog atsakovė... 89. Viso iš atsakovės ieškovei priteistinų delspinigių suma yra 10 783,59 Eur... 90. Dėl permokos grąžinimo... 91. Iš byloje pateiktų sąskaitų išrašų ir teismo nutarčių dėl vykdomųjų... 92. Iš byloje pateiktų sąskaitos išrašų nustatyta, jog atsakovė... 93. Tokiu būdu nustatyta, kad atsakovė pagal pateiktas sąskaitas – faktūras... 94. Byloje nustatyta, jog už ginčo laikotarpį (2012 m. II ketvirtis – 2013 m.... 95. CK 6.237 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog asmuo, kuris be teisinio pagrindo... 96. Dėl palūkanų... 97. Tiek ieškovė, tiek atsakovė prašė priteisti 5 procentų dydžio metines... 98. Dėl atlyginimo už antstolės darbą... 99. Atsakovė ieškinyje reikalavo, jog nustačius koncesijos mokesčio dydį iš... 100. Vadovaujantis CPK nuostatomis pripažintina, kad antstolis, pradėjęs vykdymo... 101. Byloje nėra pateikta įrodymų, jog atsakovė gražiuoju sumokėjo ketvirtines... 102. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 103. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 104. Pagal pateiktas pažymas teismas, nagrinėdamas bylą turėjo 27,42 Eur... 105. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 straipsniais teismas... 106. Ieškinį tenkinti iš dalies. Priešieškinį tenkinti iš dalies.... 107. Priteisti iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos, juridinio... 108. Pripažinti, kad ieškovės priskaičiuoti mokesčiai už 2012 m. II ketvirtį,... 109. Nustatyti, jog atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos, juridinio... 110. Pripažinti, jog vienkartinė metinė išmoka dėl padidintos eksploatacijos... 111. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“,... 112. Likusiose dalyse ieškinį ir priešieškinį atmesti.... 113. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“,... 114. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...