Byla e2-1925-657/2018

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ ir uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ ieškinius atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl viešajame pirkime „S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro centrinio stadiono tribūnų išplėtimo, daugiafunkcio sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimo ir automobilių saugyklos statybos darbų pirkimas“ sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S, uždaroji akcinė bendrovė ,,Autokausta keliai“, uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“, uždaroji akcinė bendrovė „Kauno keliai“, uždaroji akcinė bendrovė „FIMA“.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ieškovė UAB „Versina“ kreipėsi į teismą prašydama: 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimą (apie kurį pranešta 2018 m. balandžio 10 d. pranešimu Nr. 32-14-366) paskelbti laimėtoju KAYI Insaat Sanayi Ticaret A.S.; 2) įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją iš naujo atlikti pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo veiksmus; 3) priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodė, kad ieškovė dalyvavo Kauno miesto savivaldybės administracijos vykdytame viešajame pirkime „S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro centrinio stadiono tribūnų išplėtimo, daugiafunkcio sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimo, panaudojant ir pritaikant stadiono esamą infrastruktūrą, ir automobilių saugyklos su teniso aikštynu statybos darbų pirkimas“, kurio laimėtoja buvo pripažinta KAYI Insaat Sanayi Ticaret A.S. ieškovės pasiūlymas įrašytas antroje vietoje. Ieškovės pateiktą pretenziją perkančioji organizacija atmetė. Atsakovė pirkime nesivadovavo pirkimo sąlygomis, pažeidė skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus. Ieškovė UAB „Versina“ savo reikalavimus dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir perkančiosios organizacijos įpareigojimo atlikti veiksmus, procesiniuose dokumentuose grindė šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Atsakovė paprašė trečiąjį asmenį paaiškinti pasiūlymą, nes nustatė, kad sudėjus KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pateiktas statybos darbų lokalines sąmatas, kitas pasiūlymo privalomas bei nurodytas pasiūlymo kainos sudedamąsias dalis, pasiūlymo bendra kaina gaunasi 35 478 697,62 Eur su PVM, o ne nurodyta 34 954 381,95 Eur su PVM. Trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. paaiškino pasiūlymą nurodydama, kad šios kainos sudėtinės dalys yra įtrauktos į statybos darbų sąmatas, nors pačiose sąmatose neužsimenama apie proporcingą aptariamų kainos sudedamųjų dalių įtraukimą į sąmatos įkainius bei pateikė naują pasiūlymo formą, kurioje atsisakoma nuo pasiūlymo bendros kainos sudėtinių dalių darbo projektui, inžinerinėms paslaugoms ir informacinių stendų įrengimui (šiose eilutėse atsisakoma prieš tai nurodytų sumų, jas pakeičiant į „0 Eur“), t. y. atsakovė trečiajam asmeniui faktiškai leido pakeisti pasiūlymą. Nei ieškovė, nei kiti tiekėjai nesikreipė į atsakovę prašydami paaiškinti, ar galima į lokalines sąmatas įtraukti, taip pat su prašymu leisti įtraukti kitus darbus ar įkainojimo eilutes. Taigi, sąmatose turėjo būti įvertinti tik techninėje dokumentacijoje nurodyti darbai ir jų kaina – viena iš sudėtinių pasiūlymo kainos sudedamųjų dalių, kuri nurodoma pasiūlymo formoje 1.1 punkte, 2.1 punkte, 3.1 punkte. Kitos sudėtinės pasiūlymo kainos dalys yra aiškiai nurodytos pasiūlymo formos 1.2, 2.2, 3.2 (darbo projekto parengimo kaina, be PVM), 1.4. (stendų įrengimo (informacinio ir nuolatinio aiškinamojo) kaina, be PVM), 1.3., 2.3, 3.3 (inžinerinių paslaugų (kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos) kaina, be PVM) punktuose. Pirkimo sąlygų 11.2 punkte, atskleidžiant sutarties kainos kainodarą, numatyta, kad darbų atlikimo kaina nustatoma būtent pagal tiekėjų sąmatose nurodytus įkainius, o darbo projekto parengimo, inžinerinių paslaugų ir informacinių stendų įrengimo darbai nustatomi pagal fiksuotą kainą (kuri nurodoma pasiūlymo formose specialiuose kainos sudedamosiose dalyse). Be to, projektavimo kaina ir statybos darbų kaina yra du skirtingi statybos proceso etapai, už kuriuos mokama atskirai. Galimi paaiškinimai ar papildymai ir pataisymai tik dėl aritmetinių klaidų, tačiau jais negalima atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių ar keisti pasiūlymą. Pašalinant kainos sudedamųjų dalių skaičiavimo aritmetinę klaidą, trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti vertintas pagal tikrąją pasiūlymo bendrą kainą – 35 478 697,62 Eur su PVM ir kitus jo parametrus, todėl trečiojo asmens paaiškinimų ir naujos pasiūlymo formos pateikimo negalima laikyti aritmetinės klaidos ištaisymu. Atsakovė privalėjo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų reikalavimų ir laimėjusiu turėjo paskelbti ieškovės pasiūlymą;
  2. Trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlyme nėra nurodoma, kad ji remiasi kitų asmenų profesiniu pajėgumu, ar, kad sutarčiai vykdyti bus pasitelkiami subrangovai, nors pridėti ir vėliau pateikti dokumentai leidžia suprasti, kad, nepaisant neišviešinimo fakto, ši tiekėja remsis UAB „Autokausta keliai“ profesiniu pajėgumu, juolab, kad ketinimų protokole trečiasis asmuo ir UAB „Autokausta keliai“ prisiima solidariąją atsakomybę, dalijasi kvalifikaciniu pajėgumu, be kurio trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. dalyvavimas pirkime nebūtų galimas;
  3. KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. leidus remtis UAB „Autokausta keliai“ kvalifikaciniu pajėgumu realiai sukurta tokia padėtis, jog UAB „Autokausta“ kartu su susijusiu asmeniu UAB „Autokausta keliai“ dalyvavo dviejuose pasiūlymuose, todėl yra pagrindas konstatuoti pirkimų sąlygų draudimo iškraipyti konkurenciją, dalyvauti keliuose pasiūlymuose ir / ar teikti alternatyvius pasiūlymus, pažeidimą, kadangi Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 18 dalies prasme, tai yra susiję asmenys. Šie asmenys turėjo būti šalinami iš pirkimo procedūros, o atsakovė neatliko jokio tyrimo ir nesiaiškino, ar viešajame pirkime dalyvaujantys asmenys bendradarbiaudami neiškraipė konkurencijos;
 3. Ieškovė UAB „LitCon“ kreipėsi į teismą prašydama: 1) panaikinti atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos vykdomame viešajame pirkime „S. Dariaus ir Girėno sporto centro centrinio stadiono tribūnų išplėtimo, daugiafunkcinio sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimo, panaudojant ir pritaikant stadiono esamą infrastruktūrą, ir automobilių saugyklos su teniso aikštynu statybos darbų pirkimas“ priimtą sprendimą pripažinti KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymą atitinkančiu pirkimo sąlygas bei sprendimą pripažinti KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pirkimo laimėtoja; 2) priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.
 4. Ieškovė UAB „LitCon“ nurodė, jog dalyvavo atsakovės vykdytame viešajame pirkime, tačiau pasiūlymas buvo atmestas. Ieškovė susipažinusi su atsakovės pateiktais dokumentais pripažinti trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymą laimėtoju, pareiškė atsakovei pretenziją, kuri buvo atmesta. Atsakovė vykdydama pirkimą pažeidė lygiateisiškumo, nediskriminavimo principus. Ieškovė savo reikalavimus procesiniuose dokumentuose grindė tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Atsakovė neteisėtai tinkamais pripažino KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pateiktus paaiškinimus dėl pasiūlyme esančių klaidų ir trūkumų, nes tokiais paaiškinimais buvo pakeista pasiūlymo esmė – leista atskirų pasiūlymo objekto sudedamųjų dalių kainas priskaičiuoti prie kitų sudedamųjų dalių kainų, atsisakyti pasiūlymo formoje pateiktų pasiūlymo kainos sudedamųjų dalių, ir kt. Atsakovė protegavo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. ir siekė, kad ši taptų pirkimo laimėtoja. Pati atsakovė suformulavo konkretų nurodymą, kaip KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. galėtų paaiškinti savo pasiūlymo kainos sudėtinių dalių keitimus ir tokius paaiškinimus priėmė kaip tinkamus. KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymas neapima viso pirkimo objekto, t. y. darbo projekto, inžinerinių ir stendo įrengimo paslaugų kainos nėra pasiūlytos, nors pirkimo sąlygos reikalavo, kad tiekėjai sąmatose pagal darbų kiekų žiniaraščius pateiktų darbų įkainius, o pasiūlymo formoje nurodytų fiksuotą paslaugų kainą, todėl tai negali laikyti aritmetinės klaidos taisymu;
  2. KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. sąmatose nesutampa sąmatų įkainių sumos su bendra sąmatos suma, taip pat nesutampa sąmatose ir techninėje dokumentacijoje nurodytų medžiagų kiekiai, sąmatų pozicijų pavadinimai nesutampa su žiniaraščiuose esančiais pavadinimais ir pan., KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pateiktose lokalinėse sąmatose neišskyrė netiesioginių išlaidų (Pirkimo sąlygų 1.6.5 p.);
  3. KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pateikdama pasiūlymą ir EBVPD nurodė, kad kitų ūkio subjektų pajėgumais kvalifikacijos atitikimui nesirems, kartu su pasiūlymu neišviešino nei subrangovų, nei ketinamų pasitelkti specialistų, nei kokiai pirkimo daliai jie ketinami pasitelkti tačiau tikrinant kvalifikaciją po pasiūlymų pateikimo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. atsakovei pateikė informaciją, kad remsis kitų ūkio subjektų (subrangovų ir specialistų) pajėgumais. Subteikėjas, subtiekėjas ar subrangovas taip pat turėjo pateikti EBVPD, o trečiasis asmuo neturi teisės remtis specialistų pajėgumais, nes jie nebuvo nurodyti pasiūlyme;
  4. KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų, nes KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. neturi teisės atlikti darbus kategorijoje ypatingi statiniai, kurių paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (Pirkimo sąlygų 2.6.2.1. punktas), o subrangovo pajėgumais remtis tokių darbų atlikimui bet kuriuo atveju negalima, nes 60 proc. konstrukcijų dalies darbų atlikti turi pats tiekėjas. Be to, KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. negali remtis savarankiška kvalifikacija, kurią įgijo jau po pasiūlymų pateikimo ir vertinimo procedūrų atlikimo. Atsakovė, vertindama KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. kvalifikacijos atitiktį, nereikalavo iš KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pateikti įrodymus, kad ji turi specialiųjų darbų vadovą, kuris būtų atestuotas vadovauti darbams ypatingų statinių kategorijoje, kurių paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, todėl neatitinka 2.6.2.4.3. punkto reikalavimų;
  5. Atsakovė nelygiaverčiai vertino pirkime pateiktus pasiūlymus ir diskriminavo ieškovę, nes ieškovės paaiškinimus dėl pasiūlyme esančių rašybos ir techninių klaidų atmetė, tuo tarpu KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. paaiškinimus dėl grubių pasiūlymo sudėtinių dalių kainos keitimo laikė tinkamais.
  6. Atsakovė su KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. kitokią viešojo pirkimo sutartį, nei buvo numatyta pirkimo dokumentuose, o sudarytas papildomas susitarimas yra esminis sutarties keitimas, nes nurodyta, kad viešojo pirkimo sutarties vertė yra 46 000 000,00 Eur, todėl 2018 m. birželio 14 d. tarp Kauno miesto savivaldybės administracijos ir KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. sudaryta viešojo pirkimo sutartį ex officio pripažintina negaliojančia.
 5. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija su ieškiniais nesutiko, prašė juos atmesti bei priteisti iš ieškovių bylinėjimosi išlaidas. Procesiniuose dokumentuose, atsikirsdama į ieškovių reikalavimus nurodė:
  1. UAB „LitCon“ neturi jokių galimybių laimėti šio pirkimo, nes ji yra iš jo teisėtai ir pagrįstai pašalinta, ką patvirtino Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2-1792-601/2018, todėl UAB „LitCon“ šioje byloje neturi jokio teisinio suinteresuotumo ir jos ieškinys turi būti atmestas vien šiuo pagrindu. UAB „Versina“ pateikė objektyviai ekonomiškai mažiau naudingą pasiūlymą, todėl sudarytoje pasiūlymų eilėje liko antra;
  2. Pirkimo laimėtojos pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygas ir nebuvo pakeistas, kaip teigia ieškovė. KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. nepakeitė sąmatose nurodytų darbų įkainių ir neatsisakė jokių kainos sudėtinių dalių, o tik atsakydama į perkančiosios organizacijos prašymą ištaisyti klaidas ir paaiškinti pasiūlymą, paaiškino formalias aritmetinio pobūdžio klaidas, kurios buvo padarytos perkeliant sąmatų informaciją į pasiūlymo formą. Pirkimo laimėtoja iš karto įskaičiavo paslaugų kainas į sąmatose nurodytas darbų kainas, nes sąmatų rengimo programose nėra atskiro paslaugų įkainio. Pagal pirkimo sąlygas darbams buvo taikoma fiksuoto įkainio kainodara, o paslaugoms – fiksuotos kainos kainodara, tai reiškia, kad ištaisydami aritmetines klaidas, tiekėjai negali keisti sąmatose pasiūlytų darbų įkainių, tačiau gali tikslinti paslaugų kainą, nekeičiant galutinės pasiūlymo kainos. Be to, pirkimo sąlygos nedraudė siūlyti paslaugų kainą lygią 0 eurų, ir į sąmatas darbų kainas įtraukti kartu su paslaugų kaina. Tokiu būdu, pasiūlymo esmė nebuvo pakeista;
  3. Nėra jokio pagrindo konstatuoti pirkimo laimėtojos ir UAB „Autokausta“ draudžiamo susitarimo ir keleto / alternatyvių pasiūlymų pateikimo pirkime. Pagal nuoseklią ir vienprasmišką Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką susijusios bendrovės turi teisę dalyvauti tose pačiose viešojo pirkimo procedūrose ir perkančioji organizacija jų pasiūlymus gali atmesti tik tais atvejais, kai yra konkrečių objektyvių ir nuoseklių įrodymų, kad šių susijusių įmonių pasiūlymai buvo suderinti ar dėl jų buvo susitarta. Be to, pirkimo laimėtojos ir UAB „Autokausta“ nesieja jokie tiesioginiai santykiai. Su UAB „Autokausta keliai“ susijusi įmonė UAB „Autokausta“ teikė pasiūlymą pirkimui su kita ūkio subjektų grupe. Vien dėl to, kad pirkimo laimėtoja pasitelkė UAB „Autokausta keliai“ kvalifikacijai pagrįsti, nėra pagrindo teigti, kad pirkimo laimėtoja, UAB „Autokausta“ ir UAB „Autokausta keliai dalyvavo pirkime derindamos savo pasiūlymus, net ir tuo atveju, jeigu UAB „Autokausta“ subrangove būtų pasirinkusi UAB „Autokausta keliai“. Byloje ieškovės nepateikė jokių įrodymų apie tokių draudžiamų susitarimų ar alternatyvių pasiūlymų buvimą. UAB „Autokausta“ negalėjo vienašališkai suderinti savo pasiūlymo pirkimui su pirkimo laimėtojo pasiūlymu, nes pirkime dalyvavo kaip ūkio subjektų grupės dalyvė, kartu su UAB „Kauno tiltai“ ir UAB „Fima“, todėl savo sprendimus turėtų suderinti su šiomis įmonėmis. Tuo labiau, kad UAB „Autokausta“ pasiūlymo derinimas net neturėtų ekonominės naudos, nes taip ji atsisakytų galimybės gauti daugiau kaip 20 mln. Eur mainais už UAB „Autokausta keliai“ numatytą mažą darbų dalį, jei jie iš vis bus faktiškai jai pavedami atlikti. Be to, UAB „Versina“ dublike teigia, kad UAB „Autokausta“ savo pasiūlymo atmetimo nebandė ginčyti būtent dėl to, kad iškraipydama konkurenciją, siekė, kad pirkimą laimėtų trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. Tokie teiginiai visiškai nepagrįsti, nes manydami, kad ūkio subjektų grupės pasiūlymas buvo atmestas nepagrįstai, pareikšti pretenzijas ir ieškinius galėjo ne tik UAB „Autokausta“, bet ir UAB „Kauno tiltai“, ir UAB „Fima“ – patyrę viešųjų pirkimų dalyviai, puikiai žinantys viešųjų pirkimų reglamentavimą ir savo teises viešuosiuose pirkimuose. Perkančioji organizacija turi imtis aktyvaus vaidmens aiškintis, ar ir kaip tarpusavyje susijusių subjektų ryšys turi įtakos jų dalyvavimo pirkime nepriklausomumui, kai pirkimo procedūrose dalyvauja keli tarpusavyje susiję ūkio subjektai, veikdami savarankiškai arba ūkio subjektų grupėje jungtinės veiklos pagrindu. Šiuo atveju tokios situacijos nebuvo. Pirkime tik vieno iš tiekėjų subrangovas galimai buvo susijęs su kitu pirkime dalyvaujančiu tiekėju – tačiau, vien šis faktas, nesant jokių kitų nesąžiningumo požymių, nesudarė pagrindo atlikti papildomus procedūrinius veiksmus;
  4. Pirkimo laimėtojos pasiūlymo visuma aiškiai leido suprasti, kad ji ketina pasitelkti UAB „Autokausta keliai“ nežymiai darbų daliai atlikti, ypač atsižvelgiant į lanksčias subrangovų pasitelkimo galimybes. Nors pirkimo laimėtoja pasiūlymo formoje ketinamų pasitelkti subrangovų nenurodė ir EBVPD nurodė informaciją, kad kitų ūkio subjektų pajėgumais nesiremia, nereiškia, kad vėliau (po pasiūlymų pateikimo) negalima pasitelkti subtiekėjo, kurio kvalifikacija remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus keliamus tiekėjui. EBVPD yra dokumentas, patvirtinantis pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams (VPĮ 50 str. 1 d.);
  5. Pirkimo laimėtoja atitiko kvalifikacijos reikalavimus, tame tarpe ir pirkimo sąlygų 2.6.2.1 punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą. Pirkimas apima tik vieną objektą (apšvietimo bokštus), kuris yra ypatingas statinys su paskirtimi „kiti inžineriniai statiniai“. Tačiau šiame objekte statybos darbai nebus atliekami, nes jis bus griaunamas, kaip nurodyta statybos leidime. Kitas objektas, kuris turi paskirtį „kiti inžineriniai statiniai“ ir statybos leidime yra nurodytas kaip kultūros paveldo statinys yra „Futbolo aikštė b9, lengvosios atletikos aikštė su bėgimo takais b16“. Tokiems darbams visiškai pakanka pirkimo laimėtojos ir UAB „Autokausta keliai“ turimų kvalifikacijos atestatų. Pirkimo laimėtoja, kartu su UAB „Autokausta keliai“ turi teisę atlikti visus Techninėje dokumentacijoje numatytus darbus. Pirkimo laimėtoja neprivalėjo pasiūlyme nurodyti specialistų, reikalaujamų pagal pirkimo sąlygų 2.6.2.4 punktą. Duomenys apie konkrečius pirkimo laimėtojo siūlomus specialistus galėjo ir turėjo būti pateikti tik po pasiūlymų pateikimo, prieš priimant sprendimą pripažinti pirkimo laimėtojo pasiūlymą laimėjusiu. Tokie reikalavimai taikytini ir tokiu atveju, kai pirkimo laimėtojas specialistais siūlo ne savo darbuotojus, bet pirkimo laimėjimo atveju ketinamus įdarbinti specialistus. Pagal pirkimo sąlygų 1.10 punktą pasiūlyme kaip subrangovus reikėjo nurodyti tik tuos specialistus, kurių tiekėjas pirkimo laimėjimo atveju neplanuoja įdarbinti. Šioje nuostatoje nėra UAB „LitCon“ tariamai cituojamų reikalavimų kartu su pasiūlymu pateikti tokių specialistų susitarimus ar ketinimų protokolus. Atsakovė neatsisakė pirkimo sąlygų 2.6.2.4.3 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo ir pirkimo laimėtoja šį reikalavimą atitiko. Perkančioji organizacija neturi teisės atmesti tiekėjo pasiūlymo dėl neatitikimo darbų vykdymo reikalavimams, kurie nebus taikomi vykdant pirkimo sutartį. Pirkimo laimėtojos kartu su pasiūlymu pateiktos sąmatos visiškai atitinka pirkimo dokumentų 1.6.5 punktą, kadangi parengtos vadovaujantis STR 6 priedo 5 lentele ir jose yra nurodytos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Pirkimo dokumentuose nebuvo reikalaujama, jog netiesioginės išlaidos būtų tam tikro dydžio, todėl, net jeigu pirkimo laimėtojo sąmatose išskirtos netiesioginės išlaidos ir būtų lygios 0, tai nekeistų fakto, kad tokios išlaidos visgi išskirtos. Pirkimo laimėtojos pateiktose sąmatose, priešingai nei teigia LitCon, iš tiesų buvo išskirtos netiesioginės išlaidos, sudarančios ženklias sumas, tačiau jos neatskleistos, nes tai yra konfidenciali tiekėjos informacija;
  6. Nėra pagrindo teigti, kad atsakovė skirtingai vertino pirkimo laimėtojos ir UAB „LitCon“ pasiūlymų trūkumus, kadangi jie buvo visiškai skirtingo pobūdžio, todėl vienodas jų vertinimas būtų pažeidęs lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus. Pirkimo laimėtojas neturėjo pateikti jokios naujos, jo pasiūlyme jau nebuvusius informacijos ar kaip nors kitaip pakeisti pasiūlymo esmę. Tuo tarpu didžioji dalis UAB „LitCon“ pasiūlymo trūkumų buvo tokie, kurių nebuvo įmanoma ištaisyti nepateikus papildomos, jos pasiūlyme nebuvusios, informacijos;
  7. Papildomo susitarimo teisėtumas nėra ir negali būti šio teisminio ginčo klausimu. Šio ginčo dalyką sudaro pirkimo laimėtojos pasiūlymo vertinimas, o ne pirkimo sutarties pakeitimų teisėtumas. Tokio teisėtumo be papildomos teisės analizės ir galimybės šalims dėl jos išsamiai pasisakyti yra neįmanoma, todėl, nesant akivaizdaus VPĮ imperatyvių normų pažeidimo, teismui nėra pagrindo ex officio spręsti dėl Papildomo susitarimo. Juolab, kad ieškovės, keldamos šį klausimą savo dublikuose, nesilaikė privalomų VPĮ ir CPK nustatytų reikalavimų dėl privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos ir ieškiniuose galimų reikšti reikalavimų. Nepagrįsti UAB „LitCon“ teiginiai, kad atsakovė ir pirkimo laimėtoja neteisėtai susitarė dėl kur kas didesnės darbų kainos nei buvo nurodyta pirkimo laimėtojos pasiūlyme. Pirkimo sąlygų 5 priede pateikto Pirkimo sutarties projekto 3.4.1 punkte nustatyta, kad pradinė sutarties vertė yra 46 000 000 Eur. Pirkimo sutarties 1.10 punktas nustato, kad pradinė sutarties vertė yra sutarties 3.4.1 punkte nurodyta vertė, lygi priimtos sutarties sumos (pagal sutarties 1.11 p. – rangovo pasiūlyta kaina) ir pagal sutartį galimų įsigyti papildomų darbų sumai. Taigi, 46 000 000 Eur pirkimo sutarties vertė būtų vienoda absoliučiai visiems tiekėjams, nepriklausomai nuo to, kuris iš jų laimėjo pirkimą ir visiškai nereiškia, kad būtent tiek ir bus sumokėta pirkimo objektą sudarančius darbus atliekančiam tiekėjui. Didesnę nei tiekėjo pasiūlyme nurodyta kainą atsakovė realiai galėtų sumokėti tik tokiais atvejais, kai bus reikalingi papildomi darbai, pvz., techniniame projekte nenumatyti darbai, klaidos ar pan., kurie bus įforminti pirkimo sutartyje nustatyta tvarka (pavirtinti techninio prižiūrėtojo, sudarytas papildomas susitarimas ir pan.).
 6. Trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. su ieškiniais nesutiko, prašė juos atmesti bei priteisti iš ieškovių bylinėjimosi išlaidas. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad:
  1. KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymą rengė pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas. KAYI pateikus pasiūlymo paaiškinimą ir pasiūlymo formos patikslinimą galutinė pasiūlymo kaina užfiksuota susipažinimo su pasiūlymais metu – 34 954 381,95 Eur nepakito. Tai reiškia, kad KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. atliko kainos sudedamųjų dalių pataisymus, nekeisdama pasiūlymų pateikimo metu užfiksuotos kainos. Pirkimo sąlygose nebuvo nurodytas draudimas ar konkrečios taisyklės, kokias įkainio sudedamąsias dalis tiekėjai privalo įtraukti į atsakovės pateiktus Darbų kiekių žiniaraščius, todėl KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. į Darbų kiekių žiniaraščius įtraukė visas kainos sudėtines dalis, tame tarpe ir darbo projekto parengimo kainą, inžinerinių paslaugų kainą, stendų įrengimo kainą, todėl KAYI pateiktų sąmatų bendra suma sutampa su jo pateikto pasiūlymo bendra suma – 34 954 381,95 Eur. Pirkimo dokumentuose nebuvo nurodyta, kad tiekėjo pateikto pasiūlymo lentelės 1.1., 2.1. ir 3.1 punktuose nurodyta „darbų atlikimo kaina“ turi sutapti su darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) nurodyta kaina, todėl trečiasis asmuo, rengdamas pasiūlymą ir skaičiuodamas kainą, laikė, kad sąmatose nurodyta bendra kaina turi sutapti su pasiūlymo lentelės 5 pozicijoje nurodyta bendra pasiūlymo kaina. Kadangi pasiūlymo formos lentelės 1.2., 1.3., 1.4., 2.2., 2.3., 3.2. ir 3.3. punktuose nurodytiems įkainiams taikoma fiksuotos kainos kainodara, tiekėjas šiose pasiūlymo vietose įrašė fiksuotas kainas, kurios buvo įskaičiuotos į bendrą sąmatose nurodytą darbų kainą, tokiu būdu pasiūlymo 1.1, 2.1., 3.1. punktuose įrašyta proporcingai mažesnė darbų atlikimo kaina. Atsakovei pareikalavus, KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pateikė pasiūlymo paaiškinimą, kuriame nurodė aiškius taikomos kainodaros principus. Tiekėjai, pildydami darbų kiekių žiniaraščius, turėjo įvertinti visus juose ir techninėje dokumentacijoje nurodytus darbus, atsižvelgiant į numatytą šių darbų atlikimo technologiją, t. y. ir darbų projektavimo bei pridavimo stadijas, ir todėl pildydami darbų kiekių žiniaraščiuose ir techninėje dokumentacijoje nurodytų darbų kainas / įkainius, tiekėjai turėjo įsivertinti ir darbo projekto parengimo, inžinerinių paslaugų, stendų įrengimo kainas. Pažymėtina, kad pirkimo sąlygų 1.6.5. punkte nurodoma techninė dokumentacija apima ir pirkimo metu atsakovo pateiktą Techninį projektą, ir visą su juo susijusią informaciją. Techniniame projekte ne vienoje vietoje yra nurodyta, kad techninio projekto sprendiniai turės būti tikslinami rengiant darbo projektą ir panašiai, todėl techninė dokumentacija, apimanti ir Techninį projektą, įpareigojo tiekėjus atsižvelgti į visas darbus sudarančias dedamąsias. KAYI pasiūlymo darbo projekto, inžinerinių paslaugų ir stendų įrengimo kaina yra 0 eurų ir tas atsispindi ne tik KAYI pasiūlyme, bet ir Viešojo pirkimo sutarties 3.4.2.1.2., 3.4.2.1.3, 3.4.2.1.4., 3.4.2.2.2., 3.4.2.2.3., 3.4.2.3.2., 3.4.2.3.3 punktuose, todėl jie papildomai nebuvo įkainoti. Taip pat nėra pagrindo teigti, kad KAYI pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų 5.1 punkto reikalavimų, kadangi šiuo punktu tik apibrėžiami rangovo įsipareigojimai, kokius darbus rangovas turės atlikti vykdydamas viešojo pirkimo sutartį;
  2. Byloje nėra teisinio pagrindo pripažinti, kad KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pirkime dalyvauja kaip ūkio subjektų grupė kartu su UAB „Autokausta keliai“. Be to, byloje nėra pateikta įrodymų, kad KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., UAB „Autokausta keliai“ ir UAB „Autokausta“ tarpusavyje derino pasiūlymus. UAB „Autokausta keliai“ įsipareigojo atlikti tik labai nedidelę pirkime numatytų darbų dalį, todėl ji neturi jokių galimybių primesti savo sąlygų KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., derinti pasiūlymą ar kitaip daryti įtaką. KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pirkime dalyvavo kaip vienas tiekėjas ir subrangovu UAB „Autokausta keliai“ pasitelkė tik dėl to, kad atitiktų kvalifikacinį reikalavimą – turėti teisę atlikti statybos darbus ypatingos kategorijos kitos inžinerinės paskirties statiniuose, kol pačiai KAYI bus išduotas analogiškas atestatas. Nepagrįsti ieškovės UAB „Versina“ teiginiai, kad KAYI ir UAB „Autokausta keliai“ sudarytas Ketinimų protokolas turi jungtinės veiklos požymių, kadangi jis sukūrė solidarią atsakomybę prieš atsakovę. KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. ir UAB „Autokausta keliai“ savarankiškai solidariosios atsakomybės prieš atsakovę nesusikūrė, o tokią sąlyga, kaip viena iš sąlygų pasitelkiant subrangovą, buvo įtvirtinta pirkimo sąlygose;
  3. KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. savo įsipareigojimų įvykdymui pasitelkė subrangovą UAB „Autokausta keliai“, kuris turi teisę vykdyti statybos rangos darbus ypatingų statinių kategorijoje, statinių grupėje „kiti inžineriniai statiniai“, todėl reikalavimą turėti teisę vykdyti statybos rangos darbus ypatingų statinių kategorijoje, statinių grupėje „kiti inžineriniai statiniai“ atitiko. Be to, KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. nuo 2018 m. balandžio 27 d. yra įgijusi teisę užsiimti minėta veikla Lietuvos Respublikoje, o Turkijos Respublikoje, kur yra registruota, tokią teisę visada turėjo, todėl faktiškai subrangovas nebereikalingas. Atestacija, suteikianti teisę vykdyti statybos rangos darbus ypatingų statinių kategorijoje, statinių grupėje kiti inžineriniai statiniai, yra reikalinga siekiant nugriauti 4 apšvietimo bokštus, kurių griovimo darbų kaina sąmatose tik ( - ) Eur, todėl pavedus šią darbų dalį atlikti minėtam subrangovui, visus kitus statybos rangos darbus, t. y. daugiau kaip 99 proc. atliks KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., todėl pasiūlymas atitiko ir reikalavimą, kad tiekėjas privalo pats įvykdyti 60 proc. darbų. Kvalifikacijos atestatai, suteikiantys teisę vykdyti darbus nesudėtinguose kultūros paveldo statiniuose, nėra išduodami ir privalomi. UAB „LitCon“ savo ieškinyje pateikia melagingus faktus, iškraipytas pirkimo sąlygų nuostatas, kadangi pagal pirkimo sąlygas fizinių asmenų, kuriuos tiekėjas ketina įdarbinti viešojo pirkimo laimėjimo atveju, nereikia viešinti pasiūlyme ir nurodyti kaip subrangovų. VPĮ 45 straipsnio 3 dalis suteikia teisę subrangovus pasitelkti, juos išviešinti po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, net tuo atveju, jeigu jie nebuvo nurodyti pasiūlymų teikimo metu. Be to, 2017 m. liepos 31 d. Statybos leidime Nr. LRJ-21-170731-0017216 nurodoma, kad futbolo aikštė ir lengvosios atletikos aikštė yra nesudėtingi statiniai. Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 7.14 punktą negyvenamųjų pastatų kategorijai priskiriami sporto paskirties pastatai, pastatai skirti sportuoti, tame tarpe – sporto salių, teniso kortų, stadionų, maniežų ir kiti pastatai. Futbolo aikštė ir lengvosios atletikos aikštė turėtų būti priskirti ne kitų inžinerinių statinių, o negyvenamųjų pastatų kategorijai, o KAYI turi teisę užsiimti negyvenamųjų pastatų statyba, tuo pačiu ir stadionų, aikščių ir kitų pastatų skirtų sportuoti statyba;
  4. Tiekėjo pateiktos sąmatos visiškai atitinka Pirkimo sąlygų 1.6.5. punkte ir Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6 priedo 5 lentele nustatytus reikalavimus, kadangi kiekvienos sąmatos pabaigoje yra nurodytos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, kurios neatskleidžiamos kitiems asmenims, nes yra KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. konfidenciali informacija. Tiekėjo Sąmatose nurodyti statybos rangos darbų atlikimo įkainiai yra apskaičiuoti taikant proporciją (procentine išraiška) pagal nuo visos sąmatos kainos sumos;
  5. Ieškovės UAB „LitCon“ argumentai dėl atsakovės nelygiaverčio pasiūlymų vertinimo yra nepagrįsti, ką patvirtina Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 11 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-1792-601/2018, kuriuo buvo atmestas UAB „LitCon“ ieškinys dėl atsakovės sprendimo pašalinti UAB „LitCon“ iš pirkimo procedūrų dėl pasiūlymo neatitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams. Pasiūlymo pozicijos, dėl kurių atsakovei paaiškinimus teikė KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. sudaro tik 0,05-0,07 proc. bendros pasiūlymo vertės, taigi, nurodyti netikslumai yra mažareikšmiai. Tiekėjų pasiūlymai buvo vertinami lygiaverčiai pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, tačiau UAB „LitCon“ savo pasiūlymo trūkumų šalinimo negalėjo atlikti tik jį paaiškindama, o ne keisdama, todėl atsakovė pagrįstai atmetė jos pasiūlymą;
  6. UAB „LitCon“ dublike teigia, kad atsakovė su KAYI pasirašė kitokią Viešojo pirkimo sutartį, nei buvo skelbta pirkimo metu, ir ji neva tokia tapo dėl tarp atsakovės ir KAYI pasirašyto Papildomo susitarimo prie Viešojo pirkimo sutarties. Viešojo pirkimo sutarties pobūdis dėl sudaryto Papildomo susitarimo niekaip nepasikeitė; juo nebuvo nustatytos jokios naujos sąlygos, kurių įtraukimas būtų sąlygojęs kitų dalyvių didesnį susidomėjimą pirkimu; dėl pakeitimo, ekonominė pirkimo sutarties pusiausvyra nepasikeitė KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje, ir priešingai atsakovė už papildomus Viešojo pirkimo sutartyje nenumatytus darbus turėtų mokėti tik 98,50 proc. įkainio kainos; Viešojo pirkimo sutarties apimtis nepasikeis kaip ir nesikeičia sutarties šalis (tiekėjas). Taigi, Papildomas susitarimas visiškai atitinka VPĮ 89 straipsnio 4 dalyje nurodytas sąlygas, o UAB „ LitCon“ dublike neįrodė nei vienos nurodytos aplinkybės, dėl kurios Papildomas susitarimas galėtų būti vertinamas kaip esminis Viešojo pirkimo sutarties pakeitimas. Prašymas spręsti klausimą dėl Viešojo pirkimo sutarties, o ypatingai Papildomo susitarimo pripažinimo negaliojančiai, nepatenka į šios bylos nagrinėjimo ribas ir tiekėjai turi teisę savo galimai pažeistas teises ginti VPĮ nurodytai teisių gynimo būdais;
  7. 2018 m. birželio 14 d. tarp atsakovės ir trečiojo asmens KAYI buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis. Tokiu veiksmu pasibaigė viešojo pirkimo procedūros ir prasidėjo nauji civiliniai teisiniai santykiai grįsti Viešojo pirkimo sutartimi, todėl KAYI šioje civilinėje byloje nebegali būti laikomas trečiuoju asmeniu, kadangi galimai teismui patenkinus ieškinius, teismas turėtų spręsti ir Viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančiu klausimą, nes tokius reikalavimus dublike kelia UAB „LitCon“ arba alternatyvių sankcijų taikymo klausimą, kas tiesiogiai liestų KAYI, kaip vienos iš Viešojo pirkimo sutarties šalies, teisėtus interesus. Esant šioms aplinkybėms, teismas, CPK 45 straipsnio 1 dalies pagrindu turėtų pasiūlyti ieškovams patikslinti byloje dalyvaujančias šalis atsakovu įtraukiant KAYI bei ieškinių reikalavimus.
 7. Ieškiniai atmestini.
 8. Byloje surinktais rašytiniais įrodymais nustatytos sekančios bylai reikšmingos faktinės aplinkybės:
  1. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija vykdė tarptautinį viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu – S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro stadiono tribūnų išplėtimo, daugiafunkcio sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimo ir automobilių saugyklos statybos darbų pirkimas (pirkimo Nr. 359093). Pirkimo objektas – S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro stadiono tribūnų išplėtimo, daugiafunkcio sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimo, panaudojant ir pritaikant stadiono esamą infrastruktūrą, ir automobilių saugyklos su teniso aikštynu statybos darbų darbo projektų parengimas pagal prie Sutarties pridedamus Sporto paskirties pastato Perkūno al. 5, Kaune rekonstravimo ir automobilių saugyklos su teniso aikštynu statybos techninius projektus ir darbų kiekių žiniaraščius (techninė dokumentacija) ir rekonstravimo bei statybos darbų atlikimas pagal parengtus darbo projektus, techninę dokumentaciją ir lokalines darbų sąmatas. Pirkimas į dalis neskaidomas. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Pirkimas iš dalies finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis (2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonė „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“) bei valstybės biudžeto lėšomis (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimas Nr. 340 „Dėl valstybės investicijų 2018-2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“;
  2. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis pagal Viešojo pirkimo komisijos posėdžio 2017 m. gruodžio 13 d. protokolu Nr. 32-16-103 patvirtintus S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro centrinio stadiono tribūnų išplėtimo, daugiafunkcio sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimo, panaudojant ir pritaikant stadiono esamą infrastruktūrą, ir automobilių saugyklos su teniso aikštynu statybos darbų pirkimo atviro konkurso dokumentus, jų patikslinimus ir paaiškinimus. Pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus: kainos ir kokybės santykį.
  3. Pirkime pasiūlymus pateikė: ieškovė UAB „Versina“ veikianti jungtinės veiklos sutartimi su UAB „KRS“, AB „YIT KAUSTA“, UAB „Mitnija“, UAB „Eikos statyba“ veikianti jungtinės veiklos sutartimi su UAB „Eika“, UAB „Hidrostatyba“ veikianti jungtinės veiklos sutartimi su UAB „Šilutės automobilių keliai“ ir UAB „HSC Baltic“, UAB „Autokausta“ veikianti jungtinės veiklos sutartimi su UAB „Fima“ ir UAB „Kauno tiltai“, ieškovė UAB „LitCon“ veikianti jungtinės veiklos sutartimi su UAB „Dzūkijos statyba“, bei trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.;
  4. Ieškovė UAB „LitCon“ buvo pašalinta iš pirkimo (Viešojo pirkimo komisijos 2018 m. kovo 14 d. raštas Nr. 32-14-205);
  5. Trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., atsakovės prašymu teikė pasiūlymo paaiškinimus (2018 m. vasario 26 d., 2018 m. kovo 7 d., 2018 m. kovo 20 d 2018 m. kovo 30 d., 2018 m. balandžio 6 d. raštai);
  6. Atsakovės Viešojo pirkimo komisija 2018 m. balandžio 10 d. posėdyje įvertino pasiūlymus, sudarė pasiūlymų eilę ir paskelbė laimėtoją – KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (2018 m. balandžio 10 d. raštas Nr. 32-14-366);
  7. Ieškovė UAB „Versina“ 2018 m. gegužės 4 d. pateikė pretenziją Nr. S-316 dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų vykdant viešąjį pirkimą, kurios atsakovė netenkino (2018 m. gegužės 14 d. raštas Nr. 32-14-567). Ieškovė UAB „LitCon“ 2018 m. gegužės 4 d. taip pat pateikė pretenziją Nr. SR-180504-01LN dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų, kurios atsakovė netenkino (2018 m. gegužės 15 d. raštas Nr. 32-14-576). Tokiu būdu, abi ieškovės tinkamai pasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka.
  8. 2018 m. birželio 14 d. atsakovė su pirkimo laimėtoja KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. SR-0396 ir papildomą susitarimą prie sutarties.

5Dėl ieškovės UAB „LitCon“ reikalavimo teisės

 1. Atsakovė, procesiniuose dokumentuose nurodė, kad ieškovė neturi teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi, nes buvo pašalinta iš konkurso.
 2. Kiekvienas asmuo turi teisę į teisminę gynybą laikantis įstatymuose įtvirtintos tvarkos. Asmens teisinis suinteresuotumas yra apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę ar įstatymų saugomą interesą. Teisė kreiptis į teismą nereiškia, kad asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, jog būtų apginta jo subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas. Taigi, teisė į teisminę gynybą pripažįstama tik tokiems asmenims, kurių teisės ar teisėti interesai yra pažeisti ar ginčijami, tačiau jeigu jie neįrodo, kad turi teisę ar teisėtą interesą dėl ginčo dalyko, tai ieškinys gali būti atmetamas taikant CPK 5 straipsnį dėl to, jog pareikštas netinkamo ieškovo – asmens, kuris neįrodė, kad jam priklauso teisė, kad jo teisė pažeidžiama ar ginčijama, kad jis turi teisinį interesą dėl ginčo dalyko (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2009).
 3. Kasacinis teismas pripažįsta plačią teisę ginti tiekėjų interesus teisme, t. y. ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ir sprendimus. Pagrindinis tiekėjo teisinį suinteresuotumą identifikuojantis kriterijus – siekis sudaryti viešojo pirkimo sutartį, t. y. šio intereso gynimas, kai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų atitinkamas tiekėjas neteisėtai ribojamas ar jam neleidžiama sudaryti sutarties, arba turtinės padėties atkūrimas, ypač kai šio intereso jau nebeįmanoma įgyvendinti. Aptariamas kriterijus (interesas viešojo pirkimo sutartimi) aiškintinas plačiai, siekiant tiekėjams užtikrinti pažeistų teisių gynybos veiksmingą įgyvendinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013).
 4. Be to, Teisingumo Teismo pažymėta, kad perkančiosios organizacijos sprendimų peržiūros procedūra turi būti prieinama bent jau kiekvienam asmeniui, kuris yra ar buvo suinteresuotas, jog su juo būtų sudaryta viešojo pirkimo sutartis, ir kuris dėl tariamo pažeidimo gali arba galėjo patirti žalą nuo to momento, kai perkančioji organizacija išreiškė savo valią, galinčią lemti teisinius padarinius. Tam, kad būtų galima pasinaudoti perkančiosios organizacijos sprendimų, priimtų iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo, peržiūrėjimo procedūromis, pakanka parodyti teisinį suinteresuotumą dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo ir tiekėjui net nebūtina turėti formaliojo dalyvio ar kandidato statuso (Teisingumo Teismo 2005 m. sausio 11 d. sprendimas S. H. ir RPL ( - ), C-26/03, ECLI:EU:C:2005:5). Aptarto teisinio suinteresuotumo pripažinimo išimtimi laikytinos tiekėją diskriminuojančių pirkimo sąlygų pavėluoto ginčijimo situacijos, kai šis savo galbūt pažeistus interesus gina ne iš karto išviešinus jo teises pažeidžiančias pirkimo nuostatas, bet vėlesnėje pirkimo stadijoje, pavyzdžiui, kai priimamas sprendimas su konkurso laimėtoju sudaryti viešojo pirkimo sutartį (Teisingumo Teismo 2004 m. vasario 12 d. sprendimas ( - )., C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93).
 5. Kasacinio teismo praktikoje, taip pat konstatuota, kad teismai, nepriklausomai nuo subjekto teisinės ir faktinės padėties viešojo pirkimo procedūrose, privalo visada įvertinti, ar toks subjektas yra suinteresuotas skundžiamos viešojo pirkimo sutarties sudarymu, įskaitant ir tuos atvejus, kai, pripažinus skundžiamą sutartį negaliojančia, jis pagrįstai galėtų tikėtis, jog iš naujo vykdomos viešojo pirkimo procedūros leis jam konkuruoti su kitais tiekėjais dėl naujos viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Atsižvelgiant į tai, teisinis suinteresuotumas ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus pripažįstamas ir tokiam tiekėjui, kurio pasiūlymas neatmestas, bet ir neišrinktas laimėjusiu pirkimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-656/2013), taip pat tokiam, kurio pasiūlyta kaina po šalių grąžinimo į prieš pažeidimą buvusią padėtį kaip pernelyg didelė perkančiajai organizacijai gali būti nepriimtina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011), bei netgi tokiam, kuris teisėtai pašalintas iš pirkimo procedūrų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009; Teisingumo Teismo 2003 m. birželio 19 d. S. H., C‑249/01, Rink. p. I‑6319; 2013 m. liepos 4 d. S. F., C-100/12).
 6. Nustatyta, kad UAB „LiCon” buvo pašalinta iš pirkimo. Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 11 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1792-601/2018 ieškovės ieškinys dėl neteisėto pašalinimo iš konkurso buvo atmestas. Sprendimas yra neįsiteisėjęs, nes apskųstas apeliacine tvarka. Apeliacinis skundas dar nėra išnagrinėtas (Lietuvos apeliacinio teismo civilinė byla Nr. e2A-1031/2018), todėl teismo vertinimu, ieškovė UAB „LitCon“ yra suinteresuota skundžiamos viešojo pirkimo sutarties sudarymu, priimtų perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimu.

6Dėl trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. procesinės padėties

 1. Trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. atstovas advokatas G. Černiauskas triplike nurodė, kad sudarius viešojo pirkimo sutartį, ieškovės turėtų patikslinti ieškinius ir trečiojo asmens procesinę padėtį pakeisti iš trečiojo asmens į atsakovą. Su tokiais trečiojo asmens argumentais nėra pagrindo sutikti.
 2. CPK 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms. Jie gali būti įtraukiami dalyvauti byloje taip pat motyvuotu šalių prašymu arba teismo iniciatyva. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises (įskaitant teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą) ir procesines pareigas, išskyrus teisę pakeisti ieškinio pagrindą ir dalyką, padidinti arba sumažinti ieškinio reikalavimus, atsisakyti ieškinio, pripažinti ieškinį arba sudaryti taikos sutartį. Be to, jie neturi teisės reikalauti, kad teismo sprendimas būtų priverstinai įvykdytas (CPK 47 str. 2 d.). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, procese dalyvauja tam, jog galėtų išdėstyti savo poziciją (reikšti atsikirtimus) byloje, nuo kurios baigties gali priklausyti jų materialiosios teisės ir pareigos.
 3. Pagal CPK 45 straipsnio, reglamentuojančio netinkamos šalies pakeitimą tinkama, 1 dalį teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad ieškinys pareikštas ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu, nenutraukdamas bylos, pakeisti pradinį atsakovą tinkamu atsakovu. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškovas nesutinka, jog atsakovas būtų pakeistas kitu asmeniu, teismas nagrinėja bylą iš esmės. Pagal šios teisės normos prasmę prašyti pakeisti netinkamą šalį (tiek ieškovą, tiek atsakovą) gali bet kuri šalis, taip pat šis pakeitimas gali įvykti ir teismo iniciatyva; tačiau bet kuriuo atveju netinkamos šalies pakeitimas gali įvykti tik sutinkant ieškovui.
 4. Nagrinėjamu atveju byloje yra sprendžiamas ginčas dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo. Tiek ieškovė UAB „Versina“, tiek ieškovė UAB „LitCon“ atsakove byloje nurodė perkančiąją organizaciją – Kauno miesto savivaldybės administraciją, kuri yra tinkamas atsakovas byloje. Aplinkybė, kad 2018 m. birželio 14 d. atsakovė su pirkimo laimėtoja KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. SR-0396 ir papildomą susitarimą prie sutarties, dėl kurių pripažinimo negaliojančia ex officio dublike prašė spręsti UAB „LitCon“, nesudaro pagrindo teigti, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui ar turėtų kisti trečiojo asmens procesinė padėtis. Juolab, kad šį klausimą teismas gali spręsti savo iniciatyva net ir nesant šalių prašymo. KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. byloje, nuo kurios baigties gali priklausyti jos materialiosios teisės ir pareigos, dalyvauja kaip trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, savo poziciją visais byloje kylančiais klausimais išdėstė procesiniuose dokumentuose, todėl nėra pagrindo tenkinti atstovo prašymo ir siūlyti ieškovėms tikslinti ieškinius bei keisti trečiojo asmens procesinę padėtį.

7Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų vertinant trečiojo asmens pasiūlymą pagrįstumo

 1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 17 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvioji pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia konkrečią elgesio taisyklę nustatančia teisės norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009, kt.). Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų turinį, šių principų taikymas apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo pradžios iki pabaigos, t. y. nuo pirkimo paskelbimo iki laimėtojo nustatymo ar viešojo pirkimo sutarties sudarymo arba viešojo pirkimo pasibaigimo kitu įstatyme nustatytu pagrindu (VPĮ 29 str. 2 d.). Viešųjų pirkimų principų tinkamas taikymas yra viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas.
 2. Byloje ieškovės perkančiosios organizacijos sprendimus ginčija keliais aspektais – 1) perkančioji organizacija leido trečiajam asmeniui pakeisti pasiūlymą, teikiamas pasiūlymas neapima viso pirkimo objekto; 2) pirkimo laimėtojos pateiktos sąmatos neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų; 3) trečiojo asmens kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų (pirkimo laimėtoja neturi reikiamos kvalifikacijos tam tikriems darbams atlikti, tinkamų specialistų); 4) trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., pasitelkdama subrangovą, jo neišviešino teikdama pasiūlymą; 5) UAB „Autokausta“ konkurenciją iškreipiančio susitarimo, sudaryto su UAB „Autokausta keliai“ ir trečiuoju asmeniu, pagrindu galimai pateikė du alternatyvius pasiūlymus pirkime; 6) perkančioji organizacija nelygiaverčiai vertino tiekėjų pasiūlymus.

8Dėl pasiūlymo pakeitimo

 1. Ieškovių teigimu, perkančioji organizacija leido pakeisti pasiūlymą, pateikiant iš esmės kokybiniu ir turinio aspektu, naują pasiūlymą, t. y. nepagrįstai leido atsisakyti kainos sudėtinių dalių, nors iš esmės galėjo prašyti tik paaiškinti galimas pateikto pasiūlymo bendros kainos skaičiavimo aritmetines klaidas ir susumavus nustatyti bendrą pasiūlymo kainą 35 478 697,62 Eur, o ne 34 954 381,95 Eur. Be to, ieškovė UAB „LitCon“ teigė, kad trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas ir tuo pagrindu, nes neapima viso pirkimo objekto, t. y. darbo projekto, inžinerinių ir stendo įrengimo paslaugų kainos nėra pasiūlytos, o pateiktos sąmatos neatitiko pirkimo sąlygų 1.6.5 punkto reikalavimų.
 2. Pagal VPĮ 45 straipsnio 3 dalį, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. VPĮ 55 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų ar inovacijų partnerystės metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos ar sąnaudų. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis.
 3. Ieškovių teigimu, trečiasis asmuo patikslintoje pasiūlymo formoje 2 lentelės 1.2. – 1.4., 2.2. – 2.4. ir 3.2 – 3.4 punktuose nenurodydama atskirų darbų konkrečių kainų (įrašydama – „0 Eur“) iš esmės pateikė naują savo turiniu pasiūlymą.
 4. Pirkimo sąlygų 11.1. punkte nustatyta, kad į sutarties kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai (tarp jų ir PVM), darbo projektų rengimo išlaidos, apvažiavimo ir privažiavimo prie statybvietės kelių schemų parengimo, apvažiavimo ir privažiavimo prie statybvietės ženklų pastatymo ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis inžinerinėmis paslaugomis, reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos pirkimo dokumentuose nurodytiems darbams atlikti. Šių sąlygų 11.2. punkte nurodyta, kad darbų atlikimo kaina nustatoma pagal fiksuotus įkainius, darbo projekto, inžinerinių paslaugų ir stendų įrengimo kaina – pagal fiksuotą kainą. Pirkimo sąlygų 2 priedo 2 lentelėje nurodyta, kad sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimo, panaudojant ir pritaikant S. Dariaus ir S. Girėno stadiono esamą infrastruktūrą, darbų kaina apima darbo projekto parengimo kainą, inžinerinių paslaugų (kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos) kainą, stendų įrengimo (informacinio ir nuolatinio aiškinamojo) kainą. Stadiono tribūnų išplėtimo, VIP zonos su tribūnomis ir stogu virš visų tribūnų, tribūnų renovacijos darbai apima darbo projekto parengimo kainą, inžinerinių paslaugų (kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos) kainą, o automobilių saugyklos su teniso aikštynu statybos darbai apima darbo projekto parengimo kainą, inžinerinių paslaugų (kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos) kainą. Taip pat 3 punkte nurodoma, kad į darbų kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai (tarp jų ir PVM), darbo projektų rengimo išlaidos, apvažiavimo ir privažiavimo prie statybvietės kelių schemų parengimo, apvažiavimo ir privažiavimo prie statybvietės ženklų pastatymo ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis inžinerinėmis paslaugomis, reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos darbams atlikti. Pirkimo dokumentų 5 priede („Sutartis“) 1 skyriuje „Sąvokos“ aiškinama, kad įkainis – lokalinėje darbų sąmatoje nurodyto kiekvieno darbo mato vieneto įkainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta darbo aprašyme įskaitant visus reikiamus Rangovo įrengimus ir mechanizmus tam darbui atlikti, montavimą, rangovo personalo darbą, medžiagas, priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, mokesčius, pelną kartu su galimai numatoma rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus, apibrėžtus sutartyje, ar atsirandančius ją vykdant (1.5. p.). Pirkimo sąlygų 5 priedo (sutartis) 9.2 punkte nurodyta, kad sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara, išskyrus darbo projektų parengimo, inžinerinių paslaugų teikimo ir stendų įrengimo dalyje, kuriai taikoma fiksuotos kainos kainodara.
 5. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodikos) 1 punkte nustatyta, kad pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose ir sutartyje privalo nurodyti, koks sutarties kainos apskaičiavimo būdas yra pasirinktas. Pirkimo vykdytojas pagal sutartį įsigyjamoms skirtingoms pirkimo objekto sudėtinėms dalims gali nustatyti skirtingus sutarties kainos apskaičiavimo būdus (7 p.). Jei pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių, kainai apskaičiuoti pirkimo vykdytojas gali taikyti skirtingus sutarties kainos apskaičiavimo būdus.
 6. Taigi, byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija pirkimo objekto kainai apskaičiuoti taikė kelis kainos apskaičiavimo būdus – fiksuoto įkainio ir fiksuotos kainos. Fiksuota kaina nustatoma, kai tiekėjas rengdamas pasiūlymą turi realias galimybes numatyti ir įvertinti sutarties vykdymo išlaidas bei gali prisiimti riziką dėl šių išlaidų dydžio pagal pirkimo vykdytojo pirkimo dokumentuose pateiktą informaciją apie perkamą objektą, o fiksuotas įkainis nustatomas, kai pirkimo vykdytojas iš anksto nežino tikslaus numatomų pirkti prekių kiekio ir (ar) tikslios pagal sutartį teiktinų paslaugų apimties, tačiau rengdamas pasiūlymą tiekėjas turi realias galimybes iš anksto numatyti ir įvertinti sutarties vykdymo išlaidas pirkimo objekto mato vienetui ir gali prisiimti riziką dėl sutarties vykdymo išlaidų pirkimo objekto mato vienetui dydžio (Metodikos.9 p., 10 p.).
 7. Pirkimo sąlygų 7.8 punkte aiškiai nurodyta, kad perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Kaip jau minėta, analogiška nuostata įtvirtinta ir VPĮ 55 straipsnio 9 dalyje.
 8. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovė 2018 m. vasario 20 d. paprašė ieškovės paaiškinti galutinį pasiūlymą, nurodydama, kad įvertinusi tiekėjos su pasiūlymu pateiktus dokumentus, nustatė, kad bendra kaina (35 478 697,62 Eur su PVM) yra didesnė nei pasiūlyme nurodyta bendra kaina – 34 954 381,95 Eur. Be to, perkančioji organizacija prašė išsamiai paaiškinti pasiūlymo lentelės 1.1, 2.1, 3.1. papunkčiuose nurodytas darbų atlikimo kainas, bei patikslinti pasiūlymą, kad nebūtų aukščiau nurodytų skaičiavimo klaidų ir neatitikimų.
 9. Byloje nustatyta, kad vykdydama perkančiosios organizacijos reikalavimą pateikti patikslintą pasiūlymo formą, trečiasis asmuo nepakeitė galutinės bendros pasiūlymo kainos, taip pat atskirų kainos dalių kainos: tiek pradinėje 2018 m. sausio 31 d. pateikto pasiūlymo formoje, tiek vėliau pateiktoje patikslintoje pasiūlymo formoje tiek bendra galutinė kaina tiek ir jos sudedamosios dalys nurodytos tokios pačios – 34 954 381,95 Eur su PVM (2 lentelės 5 p.), sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimo, panaudojant ir pritaikant S. Dariaus ir S. Girėno stadiono esamą infrastruktūrą, darbai – ( - ) Eur be PVM (( - )) (2 lentelės 1.1. p.), stadiono tribūnų išplėtimo, VIP zonos su tribūnomis ir stogu virš visų tribūnų, tribūnų renovacijos darbai – ( - ) Eur be PVM (( - )) (2 lentelės 2.1 p.), automobilių saugyklos su teniso aikštynu statybos darbai – ( - ) Eur be PVM (( - )) (2 lentelės 3.1. p.).
 10. Trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. 2018 m. vasario 26 d. paaiškinime nurodė, kad galutinė pasiūlymo kaina yra 34 954 381,95 Eur, o tiekėjo pateiktose sąmatose yra įskaičiuoti visi 1.2. – 1.4., 2.2. – 2.4. ir 3.2 – 3.4 punktuose numatyti darbai. Tokį įkainio ir pasiūlymo apskaičiavimo metodą tiekėja pasirinko, kadangi perkančiosios organizacijos pateiktose sąmatose, kurias tiekėjai turėjo užpildyti, nėra išskirtos pozicijos projekto parengimo kainai, inžinerinių paslaugų bei stendų įrengimo kainai nurodyti, ir pateikdama patikslintą pasiūlymo formą, pataisė kainos sudedamąsias dalis, nurodydama 0 Eur.
 11. Teisingumo Teismas yra išaiškinęs, kad 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (toliau – Direktyva 2004/18) nėra jokių nuostatų, kuriose būtų nurodyta, kaip turi elgtis perkančioji organizacija, nustačiusi, jog tiekėjo pasiūlymas yra neaiškus ar neatitinka techninių specifikacijų. Jei perkančiajai organizacijai būtų leista prašyti tiekėjo, kurio pasiūlymą ji laiko neaiškiu ar neatitinkančiu techninių specifikacijų, pateikti atitinkamus paaiškinimus, tuo atveju, jei šio dalyvio pasiūlymas galiausiai būtų atrinktas, galėtų atrodyti, kad perkančioji organizacija slaptai dėl jo derėjosi kitų tiekėjų nenaudai ir taip pažeidė vienodo vertinimo principą. Tačiau Direktyvos 2004/18 2 straipsniu [„Sutarčių sudarymo principai“] konkrečiai nedraudžiama išimtiniais atvejais taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis dėl to, kad akivaizdžiai būtinas paprastas jų paaiškinimas, arba siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas. Perkančiosios organizacijos prašymas tiekėjui paaiškinti pasiūlymą turi būti susijęs su visais neaiškiais ar techninių specifikacijų neatitinkančiais pasiūlymo aspektais, ir perkančioji organizacija negali atmesti pasiūlymo dėl šiame prašyme nenurodyto neaiškumo (Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimas byloje SAG ELV ( - ), C-599/10).
 12. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra konstatavęs, kad VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta tiekėjų teisė ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas aiškintina tapačiai, kaip Teisingumo Teismo SAG ELV ( - ) byloje pateikiamas ES teisės aiškinimas, t. y. kad ji reiškia dalyvio teisę taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis, siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas. Taigi aritmetinė klaida VPĮ 39 straipsnio 1 dalies taikymo prasme yra akivaizdus skaičiavimo apsirikimas, kurio ištaisymas nekeičia pasiūlymo kainos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-674-969/2015; 2015 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-660-415/2015). Taigi, perkančiosios organizacijos diskrecija taikant VPĮ 55 straipsnio 9 dalies nuostatas iš esmės reiškiasi ne sprendimu leisti arba ne tiekėjui paaiškinti pasiūlymą, o įvertinimu, ar pasiūlymo trūkumo pobūdis leidžia jį pataisyti.
 13. Taigi, nedraudžiama išimtiniais atvejais taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis dėl to, kad akivaizdžiai būtinas paprastas jų paaiškinimas, arba, siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas. Svarbiausias reikalavimas, keliamas tiekėjų pasiūlymų paaiškinimui, yra tas, kad tiekėjai paaiškinimu negali keisti pateiktų pasiūlymų kainos arba atlikti kitų pasiūlymo sudėtinių dalių pakeitimų, dėl kurių pirkimo sąlygų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.
 14. Pasiūlymo 2 lentelėje nurodyta, kokių darbų kainas turėtų apimti aukščiau paminėtos kainos dalys. Nei pirkimo sąlygos, nei VPĮ nedraudė sąmatose nurodyti darbų kainas, įsiskaičiuojant į jas paslaugų kainas. Pažymėtina, kad paslaugų teikėjai neturėtų būti ribojami pateikti nulinius ar net neigiamus įkainius kitų sudedamųjų dalių sąskaita. Pirkimo sąlygose ir pasiūlyme nebuvo nurodyta, kad visi įkainiai turi būti teigiami (didesni už nulį), todėl KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., nurodydama, kad šių paslaugų kaina yra įskaičiuota atitinkamu procentu į kitų darbų kainas pagal pateiktas sąmatas, pateikė patikslintą pasiūlymo formos 2 lentelę, kurioje kainos sudėtinės dalys: 1) daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo ) centro įkūrimo, panaudojant ir pritaikant S. Dariaus ir S. Girėno stadiono esamą infrastruktūrą, darbų kaina ( - ) Eur be PVM (2 lentelės 1 p.), 2) stadiono tribūnų išplėtimo, VIP zonos su tribūnomis ir stogu virš visų tribūnų, tribūnų renovacijos darbų kaina – ( - ) Eur be PVM (2 lentelės 2 p.), 3) automobilių saugyklos su teniso aikštynu statybos darbų kaina – ( - ) Eur be PVM (2 lentelės 3 p.) yra nepakitusios. Tai, kad tam tikrų paslaugų, t. y. projekto parengimo, inžinerinių paslaugų bei stendų įrengimo darbai įkainoti nuliniu tarifu, nereiškia, kad KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., aiškindama pasiūlymą ir pateikdama patikslintą pasiūlymo formą, pakeitė pasiūlymą – jo galutinę kainą, kainos sudėtines dalis, papildė jas naujomis sudedamosiomis dalimis (VPĮ 55 str. 9 d.).
 15. Išnagrinėjus trečiojo asmens pasiūlymą, sąmatas, pateiktus paaiškinimus ir patikslintą pasiūlymo formą, juos įvertinus, darytina išvada, kad atsakovė pagrįstai tokius trečiojo asmens veiksmus prilygino aritmetinių klaidų (akivaizdžių redakcinio pobūdžio) klaidų taisymu, o ne kainos sudėtinių dalių atsisakymu, todėl teisingumo, protingumo ir sąžiningumo, lygiateisiškumo ir skaidrumo principų (VPĮ 17 str.) nepažeidė, nepiktnaudžiavo VPĮ jai suteikta diskrecijos teise vertinti trečiojo asmens pasiūlyme nurodytos kainos pagrindimą. Atsakovė pagrįstai, remdamasi trečiojo asmens pateiktais kainos pagrindimo įrodymais bei papildomai pateiktais kainos pagrįstumo paaiškinimais, pripažino, jog šis konkurso dalyvis bus patikimas ir pajėgus kontrahentas tinkamai vykdyti paslaugų teikimo sutartį, todėl ieškovių argumentai apie pasiūlymo pakeitimą atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti (CPK 178 str., 185 str.).

9Dėl trečiojo asmens pateiktų sąmatų

 1. Ieškovė UAB „LitCon“ taip pat teigė, kad trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. sąmatos neatitiko pirkimo sąlygų 1.6.5 punkto reikalavimų, jose daug neatitikimų, nesutampa sąmatų įkainių sumos su bendra sąmatos suma; sąmatose ir techninėje dokumentacijoje nurodytų medžiagų kiekiai, sąmatų pozicijų pavadinimai nesutampa su prie pirkimo dokumentų pridėtuose žiniaraščiuose esančiais pavadinimais ir pan.; pateiktose lokalinėse sąmatose neišskirtos netiesioginės išlaidos.
 2. Kaip matyti iš pirkimo sąlygų 1.6 punkto, vienu iš pasiūlymo dokumentų yra sąmatos (lokalinės) (pateikiamas dokumentas parengtas elektroninėje formoje), parengtos pagal techninę dokumentaciją (6 priedas). Tiekėjo pateiktos darbų sąmatos turi būti parengtos vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6 priedo 5 lentele (jose turi atsispindėti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, darbo užmokesčio, mechanizmų, medžiagų kainos ir kt.). Tiekėjo pateiktose sąmatose turi būti įvertinti visi darbų kiekių žiniaraščiuose ir techninėje dokumentacijoje nurodyti darbai, atsižvelgiant į numatytą šių darbų atlikimo technologiją (1.6.5. p.).
 3. Iš viešai skelbiamos Viešųjų pirkimų tarnybos elektroninio tinklalapio informacijos (žiūrėta adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=375073) – pirkimo sąlygų priede „Techninė dokumentacija“ medžiagų kiekiai yra nurodomi skirtingai: pavyzdžiui, Konstrukcijų dalies kiekių žiniaraščiuose (04.2A K-Konstrukcijų kiekių žiniaraščiai – 2 etapas) medžiagų kiekiai pateikiami nurodant vieną skaičių po kablelio; Architektūros dalies kiekių žiniaraščiuose (03.1. SA- Architektūros dalies kiekių žiniaraščiuose – I etapas) medžiagų kiekiai pateikiami nurodant du skaičius po kablelio, o Vandentiekio ir nuotekų šalinimo - lauko – dalies kiekių žiniaraščiuose (05.1. L VN-Vandentiekio ir nuotekų šalinimo – lauko – dalies kiekių žiniaraščiai – 1 etapas) medžiagų kiekiai pateikiami nenurodant nei vieno skaičiaus po kablelio. Pirkimo sąlygose nebuvo nurodyta, kokiu tikslumu (t. y., kiek skaičių po kablelio) turi būti išreikštas medžiagų kiekis pildant žiniaraščius, pateikiamus kartu su pasiūlymu. Trečiasis asmuo visose sąmatose medžiagų kiekius nurodė pateikdamas du skaičius po kablelio. Pažymėtina, kad apvalinimas atliekamas pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles: jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens yra pridedamas vienetas, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo lieka nepakitęs. Taigi akivaizdu, kad taikant aritmetinio apvalinimo taisykles, trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. žiniaraščiuose nurodyti medžiagų kiekiai, atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.
 4. Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6 priedo 5 lentelėje nurodyti privalomieji reikalavimai – tiesioginės ir netiesioginės išlaidos.
 5. Tiesiogines išlaidas sudaro tiesiogiai darbams atlikti reikalingų materialinių ir darbo išteklių (statybos resursų), t. y. medžiagų, mechanizmų eksploatacijos ir darbo užmokesčio vertė, socialinio draudimo mokesčiai bei kitos su darbų vykdymu tiesiogiai susijusios statybvietės įrengimo, eksploatavimo ir valdymo išlaidos. Apskaičiuojant tiesiogines išlaidas, numatomos tik tos išlaidos, kurios pagal savo pobūdį, ateityje gali būti pripažįstamos rangovo statybos darbų pardavimo sąnaudomis. Statytojo netiesiogines išlaidas sudaro kainos skirtumas tarp numatomos pasiūlymo (ar sutarties) kainos ir apskaičiuotų tiesioginių išlaidų. Netiesiogines išlaidas sudaro numatoma rangovo bendrųjų ir administracinių išlaidų, taip pat veiklos mokesčių dalis, kurią pagrįstai galima būtų priskirti statinio statybos veiklai ir kuri tiesiogiai susijusi su statinio statybos ar remonto išlaidomis arba pardavimo sąnaudomis.
 6. Kaip matyti iš byloje esančių trečiojo asmens pateiktų sąmatų (pateiktos kartu su atsakovės atsiliepimu į ieškinį), jose yra nurodytos įkainio sudedamosios dalys – darbo užmokestis, mechanizmų, medžiagų kainos, bei bendra tiesioginių ir netiesioginių išlaidų suma, kas visiškai atitinka Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6 priedo 5 lentelės duomenis ir pirkimo sąlygų 1.6.5. punkto reikalavimus. Pažymėtina, kad įkainiai (prekės, paslaugos ar darbo vieneto kaina) nelaikoma konfidencialia informacija. Tuo tarpu sudėtinės dalys, iš kurių susideda įkainiai / kaina, tame tarpe, tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, laikomos konfidencialiomis, tiekėjui tai pagrindus. Trečiasis asmuo, įkainio sudėtines dalis (tiesioginės ir netiesioginės išlaidos) nurodė kaip konfidencialią informaciją, todėl, jei iš byloje pateiktų sąmatų nematyti konkrečių įkainių sudedamųjų dalių dydžio, tiesioginių ir netiesioginių išlaidų galutinės sumos, nėra pagrindo teigti, jog trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. atsakovei pirkimo metu pateiktos sąmatos, žiniaraščiai neatitiko pirkimo dokumentų 1.6.5. punkte nustatytų reikalavimų.

10Dėl konkurenciją iškreipiančio susitarimo

 1. Bendraieškių UAB „Versina“ ir UAB „LitCon“ teigimu, UAB „Autokausta“ ir UAB „Autokausta keliai“ (dukterinė UAB „Autokausta“ įmonė) pirkime dalyvavo ne savarankiškai, kaip konkuruojantys tarpusavyje ir su kitais tiekėjais, asmenys, bet susitarę leido KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. remtis UAB „Autokausta keliai“ kvalifikaciniu pajėgumu, todėl realiai buvo sukurta tokia padėtis, jog UAB „Autokausta“ kartu su susijusiu asmeniu UAB „Autokausta keliai“, kaip vienas ekonominis vienetas, dalyvavo dviejuose pasiūlymuose, dėl to buvo pažeistas pirkimo sąlygose įtvirtintas draudimas dalyvauti keliuose pasiūlymuose ir /ar teikti alternatyvius pasiūlymus.
 2. Taigi, šioje byloje taip pat sprendžiama, ar tretieji asmenys UAB „Autokausta keliai“, UAB „Autokausta“ ir KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S buvo sudarę draudžiamą susitarimą Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies prasme, ar jų veiksmai atitiko sąžiningos ūkio subjektų konkurencijos standartus, ar dalyvavimas nebuvo derintas ir jie dalyvavo savarankiškai, taip pat ar perkančioji organizacija užtikrino konkurso procedūrų skaidrumą.
 3. Pagal viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą, susijusių ūkio subjektų dalyvavimas viešajame pirkime yra teisėtas ir leistinas, todėl, siekiant įvertinti ir nustatyti tokių tiekėjų dalyvavimo viešojo pirkimo konkurse galimą nesavarankiškumą, vien jų sąsajos fakto, be papildomų aplinkybių nustatymo ir ištyrimo, nepakanka (Teisingumo Teismo 2009 m. gegužės 19 d. sprendimas ( - ), C-538/07, Rink., 2009, p. I-04219,; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-317-469/2018).
 4. Konkurencijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šiuo įstatymu draudžiama ūkio subjektams atlikti veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nesvarbu, kokio pobūdžio jų ūkinė veikla, išskyrus atvejus, kai šiame įstatyme ar įstatymuose, skirtuose atskiroms ūkinės veiklos sritims, numatomos išimtys. Pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 19 dalį, susitarimas – tai bet kuria forma (raštu ar žodžiu) dviejų ar daugiau ūkio subjektų sudarytos sutartys arba ūkio subjektų suderinti veiksmai, įskaitant bet kurio ūkio subjektų junginio (asociacijos, susivienijimo, konsorciumo ir pan.) arba šio junginio atstovų priimtą sprendimą. Remiantis Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, visi susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, yra draudžiami ir negalioja nuo jų sudarymo momento.
 5. Europos Sąjungos teismų praktikoje suderintais veiksmais konkurencijos teisės prasme, be kita ko, laikomas ūkio subjektų, ketinančių dalyvauti ar dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose, keitimasis tarpusavyje informacija apie sąnaudas, prekių charakteristikas ir jų kainas, nors tai yra informacija, kurią nepriklausomas rinkos dalyvis laikytų komercine paslaptimi (pvz., Europos Sąjungos Bendrojo teismo 1995 m. vasario 25 d. sprendimo SPO ir kt. prieš Komisiją, T-29/92).
 6. Draudžiamas bet koks tiesioginis ar netiesioginis bendravimas tarp ūkio subjektų, kurio tikslas ar pasekmė yra paveikti esamų ar potencialių konkurentų elgesį ar atskleisti reikšmingą (neviešinamą) informaciją ir (arba) ketinimus, susijusius su konkurento planuojamais veiksmais rinkoje, kai tokių kontaktų tikslas arba pasekmė yra nenormalių konkurencijos sąlygų atitinkamoje rinkoje atsiradimas. Rengdama viešuosius pirkimus perkančioji organizacija siekia, kad procedūroje dalyvaujantys ūkio subjektai pateiktų konkuruojančius pasiūlymus. Tais atvejais, kai ūkio subjektai komercinių pasiūlymų sąlygas iš anksto derina prieš juos pateikdami viešuosius pirkimus rengiančiai organizacijai, viešojo pirkimo laimėtoją nulemia ne sąžininga konkurencinė kova, o įstatymui prieštaraujantis išankstinis ūkio subjektų susitarimas, dėl kurio viešųjų pirkimų procedūra tampa neteisėta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. 2016 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. E3K-3-155-415/2016).
 7. Byloje nėra ginčo dėl to, kad UAB „Autokausta“ (patronuojanti įmonė) ir UAB „Autokausta keliai“ (dukterinė įmonė) yra susiję juridiniai asmenys. Tuo tarpu KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. yra užsienio kapitalo įmonė, dalyvavusi atsakovės vykdomame viešajame pirkime. Pasiūlymą pirkimui buvo pateikusi UAB „Autokausta“, veikdama jungtinės veiklos sutartimi su UAB „Fima“ ir UAB „Kauno tiltai“. Trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. kaip subtiekėją nurodė UAB „Autokausta keliai“ kvalifikacijai pagrįsti. Taigi, akivaizdu, kad kai tiekėjas nurodo subrangovus (subtiekėjus), kurių pajėgumais ketina naudotis kvalifikacijai pagrįsti, negali būti laikoma, kad pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė. Tokiu būdu, byloje surinkti duomenys leidžia teigti, kad KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pirkime pasiūlymą teikė ir dalyvavo savarankiškai, o UAB „Autokausta keliai“ nei savarankiškai, nei kartu su KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymo neteikė.
 8. Pažymėtina, kad ūkio subjektų pripažinimas, jog jie yra susiję Konkurencijos įstatymo prasme, nereiškia, kad tie ūkio subjektai konkurse dalyvauja susitarę. Susijusių asmenų antikonkurencinį elgesį galima nustatyti iš konkrečių aplinkybių, taip pat apie nesavarankišką tiekėjų dalyvavimą galima spręsti ne tik iš tiesioginių, bet ir netiesioginių įrodymų, kurie turi būti objektyvūs ir nuoseklūs.
 9. Nors ieškovių teigimu, tarp trečiųjų asmenų buvo sudarytas konkurenciją iškreipiantis susitarimas dėl dalyvavimo pirkime, tačiau tokiems savo argumentams pagrįsti jokių tiesioginių ar netiesioginių įrodymų nepateikė. Byloje nėra nustatyta, kad tiekėjos UAB „Autokausta“ ir UAB „Autokausta keliai“ elgėsi nesąžiningai, o jų ryšiai turėjo konkrečios įtakos UAB „Autokausta“, veikiančios jungtinės veiklos sutartimi su UAB „Fima“ ir UAB „Kauno tiltai“ ir KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymų turiniui ir nepriklausomumui. Byloje taip pat nėra jokių įrodymų, leidžiančių spręsti, kad UAB „Autokausta“ dėl to, kad KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. rėmėsi UAB „Autokausta keliai“ pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti, būtų gavusi iš to naudos. Atkreiptinas dėmesys, jog įstatymai nedraudžia susijusiai įmonei būti kito pirkime dalyvaujančio tiekėjo subrangovu.
 10. Ieškovių nurodyta aplinkybė, kad UAB ‚Autokausta“ neskundė perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti jos pasiūlymą viešajame pirkime, atmestini kaip nepagrįsti, ir, šiuos atveju, teismas pritaria atsakovės nuomonei, kad tokį sprendimą, manydami, kad jis neteisėtas, galėjo skųsti kiti jungtinės veiklos dalyviai – UAB „Kauno keliai“ ar UAB „Fima“.
 11. Teismo vertinimu, byloje nustatytų aplinkybių visuma, nesudaro pagrindo konstatuoti trečiųjų asmenų tiesioginio ar netiesioginio neteisėto bendradarbiavimo apraiškų ar jų elementų, t. y., kad tretieji asmenys derino savo bendrą dalyvavimą pirkime, atskleidė viena kitai konkurso eigą galinčią pakeisti informaciją, ėmėsi kitokių sąžiningą ir laisvą konkurentų varžymąsi iškreipiančių veiksmų ir nesuponuoja išvados apie trečiųjų asmenų realiai sudarytą draudžiamą susitarimą Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies prasme.

11Dėl trečiojo asmens kvalifikacijos

 1. Bylos nagrinėjimo metu ieškovė UAB „LitCon“ ginčijo trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. kvalifikacijos atitiktį reikalavimams, numatytiems pirkimo sąlygų 2.6.2.1, 2.6.2.4., 2.6.4.3. punktuose.
 2. Perkančiosios organizacijos turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas (VPĮ 47 str. 1 d.). Šią pareigą perkančioji organizacija įgyvendina pagal tiekėjų kvalifikacijos sąlygas (teisė verstis tam tikra veikla, ekonominis, finansinis, techninis, profesinis pajėgumas, tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimas ir pan.). Tai objektyviais, aiškiais ir tiksliais kriterijais pagrįsti reikalavimai, skirti sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę patekti tiems tiekėjams, kurie reikiamos kompetencijos neturi.
 3. Kasacinio teismo išaiškinta, kad perkančiųjų organizacijų pareiga patikrinti tiekėjų kvalifikaciją išplaukia ir iš racionalaus lėšų panaudojimo principo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009). Nors įstatyme konkrečiai nenurodyta, kokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus perkančioji organizacija turi nustatyti konkretaus pirkimo atveju – tai, įvertinusi pirkimo pobūdį ir kitas reikšmingas aplinkybes, sprendžia pati perkančioji organizacija, tačiau bet kokiu atveju pirkimo sąlygose nustatyti minimalūs tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai turi atitikti esminį kriterijų – jie turi būti pakankami tam, kad perkančioji organizacija galėtų būti užtikrinta tiekėjo pajėgumu įvykdyti pirkimo užduotį. Dėl perkančiosios organizacijos pareigos nustatyti pirkimo pobūdį atitinkančius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir pagal juos įvertinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktį sprendžiama pagal pirkimo sąlygas, VPĮ nuostatas ir kitus pirkimui reikšmingus teisės aktus bei įprastinę atitinkamų reikalavimų taikymo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012; 2014 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014).

12Dėl kvalifikacijos atitikimo pirkimo sąlygų 2.6.2.1 punktui

 1. Viešojo pirkimo sąlygų 2.6. lentelėje numatyti kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams pagrindžiantys įrodymai. Šios lentelės 2.6.2.1. punkte nustatyta, kad tiekėjas turi teisę verstis statybos veikla (Statinių kategorija: ypatingi statiniai. Statinių grupė: negyvenamieji pastatai (garažų, sporto paskirties pastatai), kiti inžineriniai statiniai). Statybos darbų sritys: Bendrieji statybos darbai (žemės darbai; statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas; stogų įrengimas; apdailos darbai); Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas). Šiems reikalavimams pagrįsti tiekėjas turėtų pateikti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos arba VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę rangovui atlikti statybos darbus: Statinių kategorija: ypatingi statiniai; Statinių grupės: negyvenamieji pastatai (garažų, sporto paskirties pastatai), kiti inžineriniai statiniai; Statybos darbų sritys: Bendrieji statybos darbai (žemės darbai; statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas; stogų įrengimas; apdailos darbai); Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas. Jeigu tai kitos šalies tiekėjas – jis turi pateikti šalies, kurioje tiekėjas registruotas, įgaliotų institucijų dokumentus, liudijančius tiekėjo teisę verstis pirkimo sutarčiai vykdyti reikalinga statybos veikla arba Teisės pripažinimo dokumentus, suteikiančius teisę atlikti ypatingo statinio statybos darbus.
 2. Ieškovė UAB „LitCon“ ginčydama trečiojo asmens kvalifikaciją teigė, kad KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. neturi teisės atlikti darbų kategorijoje ypatingieji statiniai, kurių paskirtis „kiti inžineriniai statiniai“, prie kurių priskiriami ne tik apšvietimo bokštai 5AB, 6AB, 7AB ir 8AB, kuriuose bus atliekami tik griovimo darbai, bet ir futbolo aikštė bei lengvosios atletikos aikštė.
 3. Vertinant trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. kvalifikacijos atitiktį pirkimo dokumentams, pirmiausiai pasisakytina dėl ieškovės UAB „LitCon“ teiginių, kad prie ypatingų statinių, kurių paskirtis „kiti inžineriniai statiniai“ yra priskiriami apšvietimo bokštai 5AB, 6AB, 7AB ir 8AB, futbolo aikštė bei lengvosios atletikos aikštė. Atsakovės ir trečiojo asmens teigimu, futbolo aikštė bei lengvosios atletikos aikštė priskiriamos negyvenamiesiems statiniams.
 4. Byloje nėra ginčo dėl to, kad dalis pirkimo objekto patenka į kultūros paveldo vietovę – Miesto istorinė dalis, vadinama ( - ) (unikalus kodas ( - )) (2017 m. liepos 31 d. Statybos leidimas Nr. LRS-21-170731-00172, bei CVP IS tinklapyje viešai skelbiamas 6 priedo „Techninė dokumentacija“ 01. BD-Bendrosios dalies byla). Iš 01. BD-Bendrosios dalies byloje esančio Bendrojo aiškinamojo rašto 1.1. skirsnio matyti, kad statybos rūšis yra rekonstravimas (STR 01.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys”), statinio kategorija – ypatingas statinys (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“), statinio paskirtis – pastatas yra negyvenamasis (sporto paskirties) statinys (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“). Rekonstruojamą statinių kompleksą sudaro: esamas sporto paskirties pastatas su dviejų lygių tribūnų žiedu ir potribūninėmis patalpomis (pažymėjimas plane 2U1p, unikalus Nr.: ( - )); 2. esama futbolo aikštė ir bėgimo takai bei lengvosios atletikos zonos (pažymėjimas plane b9, b12, b16, unikalus Nr.: ( - )); garažų paskirties pastatas (pažymėjimas plane 3G1p, unikalus Nr.: ( - )).
 5. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1 –713 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 7.14. punktą negyvenamiesiems statiniams yra priskiriami sporto paskirties pastatai – pastatai skirti sportuoti: sporto salių, teniso kortų, baseinų, čiuožyklų, jachtklubų, šaudyklų, stadionų, maniežų ir kiti pastatai. Šio reglamento 11 punkte nurodyta; kad kitais inžineriniais statiniais laikomi sporto paskirties inžineriniai statiniai ? sporto aikštynai, naudojami žaidimams atvirame ore (futbolui, krepšiniui, beisbolui, regbiui, vandens sportui ir panašiai), mašinų, dviračių ar arklių lenktynių keliai ir kiti inžineriniai statiniai, kurie nėra pastatai.
 6. Iš pateikto Statybos leidimo matyti, kad statiniams, kurių paskirtis „kiti inžineriniai statiniai“ priskiriami griautini apšvietimo bokštai 5AB, 6AB, 7AB, 8AB, taip pat kapitaliniai remontuojami nesudėtingi statiniai futbolo aikštė b9, lengvosios atletikos aikštė su bėgimo takais b16. Teismas, šiuo atveju sutinka su ieškovės UAB „LitCon“ argumentais, kad „kitiems inžineriniams statiniams“ yra priskiriami apšvietimo bokštai, futbolo aikštė bei lengvosios atletikos aikštė.
 7. Kitą ieškovės UAB „LitCon“ nesutikimo su perkančiosios organizacijos priimtu sprendimu, vertinant trečiojo asmens kvalifikaciją, argumentų grupę sudaro tai, kad trečiasis asmuo neturi teisės atlikti darbų kategorijoje ypatingieji statiniai, kurių paskirtis „kiti inžineriniai statiniai“.
 8. Pagal Statybos įstatymo 18 straipsnio 1 dalį būti rangovu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę 1) Lietuvos Respublikoje įsteigtas ar užsienio valstybės juridinis asmuo, kita užsienio organizacija ar jų padalinys, turintys teisę užsiimti šia veikla; 2) Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti atitinkama veikla; 3) statybos inžinierius. Būti ypatingųjų statinių statybos rangovu turi teisę šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti atestuoti juridiniai asmenys ir kitos užsienio organizacijos, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos padaliniai. Šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyti Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniai asmenys ar kitos užsienio organizacijos, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos padaliniai turi teisę būti ypatingųjų statinių statybos rangovais, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti analogiškų statinių reikalavimas netaikomas ypatingųjų statinių paprastojo remonto atveju (Statybos įstatymo 18 str. 2 d.). Šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems juridiniams asmenims, kitoms užsienio organizacijoms ir jų padaliniams taikomą kvalifikacijos atestatų ir kilmės valstybėje turimos teisės pripažinimo dokumentų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, kvalifikacijos atestatų ir kilmės valstybėje turimos teisės pripažinimo dokumentų galiojimo panaikinimo tvarką nustato aplinkos ministras, laikydamasis šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Atestavimą ir teisės pripažinimą atlieka valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau – SPSC).
 9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (toliau – Reglamentas) 1.3 punkte nurodyta, kad šis reglamentas nustato Lietuvos Respublikoje ir trečiosiose šalyse įsteigtų juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių, kurie siekia būti ypatingojo statinio statybos rangovu, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu ir statinio (jo dalies) ekspertizės rangovu, kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, papildymo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir kvalifikacijos atestatų panaikinimo tvarką. Reglamento IX skyriuje Ypatingojo statinio projektuotojo, ypatingojo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizės rangovo ir statinio ekspertizės rangovo teisės pripažinimas 93 punkte nustatyta, kad šio skyriaus nuostatos taikomos Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams, kurie siekia Lietuvos Respublikoje būti ypatingojo statinio projektuotoju, ypatingojo statinio statybos rangovu, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu, statinio (jo dalies) ekspertizės rangovu ir kilmės valstybėje turi teisę užsiimti atitinkama veikla. Jeigu pareiškėjas kilmės valstybėje turi teisę užsiimti statinių projektavimo, statybos ar ekspertizės veikla, tačiau šios valstybės teisės aktai nenumato dokumentų, suteikiančių teisę vykdyti projektavimo, statybos ar ekspertizės veiklą išdavimo, pareiškėjas turi pateikti deklaraciją apie jo kilmės valstybėje taikomą tvarką ir patvirtinti turimą teisę vykdyti projektavimą, statybą ar ekspertizę pagal SPSC patvirtintą formą (Reglamento 94 p.). SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų parengta išvada, Reglamente nustatytais terminais priima sprendimą išduoti kvalifikacijos atestatą.
 10. Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai prieš pradedant teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje reikalaujama gauti leidimą, negali būti reikalaujama pakartotinai įvykdyti tokius pat arba iš esmės panašius reikalavimus ir (arba) kontrolės priemones, kuriuos teikėjas jau yra įvykdęs kitoje valstybėje narėje arba Lietuvos Respublikoje siekdamas gauti kitą leidimą.
 11. Nustatant tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus svarbus ir abipusio pripažinimo principas, pasireiškiantis perkančiųjų organizacijų pareiga pripažinti kitos valstybės narės išduotus kvalifikaciją ir finansinę būklę liudijančius sertifikatus ar vadinamąsias tiekėjo sąžiningumo deklaracijas bei draudžiantis nustatyti išimtinai su nacionaline priklausomybe susijusius kvalifikacinius reikalavimus. Kita vertus, abipusio pripažinimo principo taikymas nepaneigia tiek valstybės narės siekio užtikrinti tinkamą su viešuoju interesu susijusių paslaugų teikimą, tiek perkančiosios organizacijos poreikį sklandžiu sutarties įvykdymu. Atsižvelgiant į tai, dėl tam tikrų paslaugų iš užsienio ūkio subjektų gali būti reikalaujama papildomai užsitikrinti teisę verstis atitinkama veikla suteikiančiais dokumentais pagal paslaugų teikimo vietos valstybės teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2011).
 12. Iš byloje kartu su pasiūlymu pateikto Kvalifikacijos atestato Nr. 8612, išduoto KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. 2017 m. lapkričio 30 d. matyti, kad jame nėra nurodyta, kad įmonė turi teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu statinių grupėje „kiti inžineriniai statiniai“. Tačiau byloje nėra ginčo dėl to, kad UAB „Autokausta keliai“, kurios pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti (VPĮ 49 str.), rėmėsi KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pagal 2018 m. sausio 31 d. ketinimų protokolą, tokią teisę turi (kvalifikacijos atestatas Nr. 7575). Be to, su pasiūlymu buvo pateiktas UAB „Autokausta keliai“ užpildyta EBVPD forma, patvirtinantis pašalinimo pagrindų nebuvimą. Pirkimo dokumentai nedraudė remtis kitų asmenų pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti.
 13. Pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką užsienio subjektų pajėgumų vertinimui pagal VPĮ nuostatas atskirtinos kaip atskiros kategorijos tokių tiekėjų teisė verstis veikla, reikalinga sutarčiai įvykdyti, ir jų galimybė šia teise naudotis Lietuvoje. Nacionalinės teisės aiškinimas, dėl kurio užsienio tiekėjų kvalifikacija, įgyta prieš galutinį pasiūlymų pateikimo momentą, bet Lietuvoje pripažinta šiam terminui suėjus, pažeistų tiekėjų lygiateisiškumo ir abipusio pripažinimo principus bei iš esmės reikštų kitų šalių ūkio subjektų diskriminaciją kilmės pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2011; 2016 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. E3K-3-546-469/2016; kt.). Todėl tais atvejais, kai rangovų kvalifikacijos atitiktis viešojo pirkimo sąlygoms, atitinkančioms VPĮ straipsnio nuostatoms, įrodinėtina specialiaisiais teisę verstis atitinkama statybos veikla suteikiančiais dokumentais (jei pagal pirkimo paskelbimo metu galiojančius Lietuvos teisės aktus jie reikalingi), kurie kompetentingų Lietuvos ar užsienio institucijų privalo būti išduoti iki perkančiosios organizacijos nustatyto galutinio pasiūlymų pateikimo termino; tokiu būdu užsienio (Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybės narių bei Šveicarijos Konfederacijos) tiekėjų įgyta kvalifikacija laikytina atitinkančia viešojo pirkimo sąlygas, nepriklausomai nuo to, kad šio pajėgumo patvirtinimo dokumentas Lietuvoje buvo išduotas po galutinės pasiūlymų pateikimo datos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-546-469/2016).
 14. Atkreiptinas dėmesys, kad Išrašas iš statybos veiklos įmonių kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro, patvirtina, kad KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. nuo 2018 m. balandžio 27 d. (t. y. iki viešojo pirkimo sutarties pasirašymo) turi teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu ir statinių grupėje „kiti inžineriniai statiniai“ ir turi teisę šiuo atestatu remtis. Taigi, nėra jokio pagrindo teigti, kad tiekėjos KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. kvalifikacija pasiūlymų pateikimo metu neatitiko pirkimo sąlygų 2.6.2.1. punkto reikalavimų.

13Dėl kvalifikacijos atitikimo pirkimo sąlygų 2.6.2.4.3 punkto reikalavimams

 1. Ieškovės UAB „LitCon“ teigimu, pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų, nes KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. nepateikė įrodymų, kad ji turi specialiųjų darbų vadovą, kuris būtų atestuotas vadovauti darbams ypatingų statinių kategorijoje.
 2. Pirkimo sąlygų 1.10 punkte nurodyta, kad jeigu rangovas ketina sutarties vykdymui pasitelkti specialistą – fizinį asmenį, tačiau neplanuoja jo įdarbinti, tokiu atveju specialistas (fizinis asmuo) pasiūlyme turi būti nurodomas kaip tiekėjo subrangovas.
 3. Pirkimo dokumentų 2.6 lentelės 2.6.2.4. punkte nurodyta, kad tiekėjo vadovaujančių specialistų ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, kvalifikacija, t. y. tiekėjas turi paskirti specialistus, kurių kvalifikacija atitinka šiame punkte nurodytus reikalavimus, tame tarpe ne mažiau kaip vieną ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą (statinių grupė: negyvenamieji pastatai (garažų, sporto paskirties pastatai), kiti inžineriniai statiniai). Darbų sritys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas (2.6.2.4.3. p.).
 4. Bylos duomenys patvirtina, kad tiekėjos KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą sąraše nurodyti asmenys turi teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas: E. I. – statinių grupė: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; J. O. – gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos; V. J. Z. – turi teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovo pareigas (statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; kiti inžineriniai statiniai); L. V. – turi teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo specialiųjų statybos darbų vadovo ir specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovo pareigas (statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: elektroninių ryšių infrastruktūra; kiti inžineriniai statiniai), ką patvirtina SPSC išduoti kvalifikacijos atestatai. Kaip matyti iš 2018 m. sausio 31 d. ketinimų protokolų bei 2018 m. kovo 28 d. pasirašytų papildomų susitarimų prie ketinimo protokolų, trečiasis asmuo įsipareigojo įdarbinti specialistus, todėl pasiūlyme jų nereikėjo nurodyti kaip subrangovų. Teismo vertinimu, atsakovė pagrįstai sprendė, kad trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. tinkamai pagrindė kvalifikacijos atitikimą pirkimo dokumentų 2.6 lentelės 2.6.2.4. ir 2.6.2.4.3. punktuose nustatytiems reikalavimams.

14Dėl pasitelkto subtiekėjo (ne)išviešinimo

 1. Ieškovių teigimu, KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymas neatitiko prikimo dokumentų reikalavimų, nes nei pasiūlyme, nei EBVPD formoje nebuvo išviešinti subrangovai ir pasitelkti specialistai. UAB „Versina“ teigimu, UAB „Autokausta keliai“ buvo subrangovė, nes ji galimai atliks dalį darbų, be to 2018 m. sausio 31 d. ketinimų protokolu kartu su KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. prisiėmė solidariąją atsakomybę prieš atsakovę.
 2. Pagal VPĮ 49 straipsnio 1 dalį tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytą reikalavimą turėti specialų leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariu pagal šio įstatymo 47 straipsnio 2 dalies nuostatas, nustatytus finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus pagal šio įstatymo 47 straipsnio 3 dalies nuostatas ar techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus pagal šio įstatymo 47 straipsnio 6 dalies nuostatas, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose pareikalauti, kad tiekėjas turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Paslaugų pirkimo atveju ji gali pareikalauti, kad tiekėjai turėtų specialų leidimą arba būtų tam tikrų organizacijų nariai, jeigu tai privaloma norint teikti atitinkamas paslaugas savo kilmės šalyje
 3. VPĮ 88 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi reikalauti, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti. Analogiška nuostata įtvirtinta pirkimo sąlygų 1.10 punkte.
 4. Taigi, pagal viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą ir jį aiškinančią teismų praktiką, tiekėjai gali pasitelkti kitus ūkio subjektus daliai viešojo pirkimo sutarties vykdyti; subrangos teisiniai santykiai nekeičia vertinimo, kad savarankišką pasiūlymą pateikė atskiras ūkio subjektas, o ne jų grupė; tiekėjų ir jų subrangovų kaip tam tikro darinio bendrumas pirmiausia pasižymi jų galimybe sumuoti turimus pajėgumus ir dėl to atitikti viešojo pirkimo kvalifikacijos reikalavimus.
 5. Kasacinis teismas šiame kontekste yra išaiškinęs, kad sąvokos „kitas ūkio subjektas“ (fizinis ar juridinis asmuo) ir „subrangovas“ netapačios, tačiau tam tikrais atvejais viena kitą „padengiančios“: subrangovai, kuriuos tiekėjai pasitelkia daliai viešojo pirkimo sutarties atlikti, iš esmės yra kiti (t. y. ne pats tiekėjas) ūkio subjektai, tačiau tam tikrais atvejais kiti ūkio subjektai nebūtinai perkančiosios organizacijos naudai tiesiogiai vykdo viešojo pirkimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2014; 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-354-690/2017).
 6. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra konstatavęs, kad tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, nepriklausomai nuo jų tarpusavio ryšio, o šis rėmimasis savaime nesuponuoja tokių trečiųjų asmenų pareigos tiesiogiai prisidėti prie viešojo pirkimo sutarties vykdymo, taigi būti partneriais ar subrangovais. Bet kokiu atveju tiekėjas privalo perkančiosioms organizacijoms įrodyti, kad jam trečiųjų asmenų (nepriklausomai nuo jų veiksmų perkančiųjų organizacijų naudai) pajėgumai bus realiai pasiekiami viso viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu. Tokiu būdu, jei perkančioji organizacija viešojo pirkimo sąlygose iškelia atitinkamą kvalifikacijos reikalavimą, kurio atitikčiai įrodyti tiekėjas pasitelkia trečiąjį asmenį, toks jų tarpusavio ryšys kokiu nors būdu turi būti iš anksto išviešintas pasiūlyme, nepriklausomai nuo to, kad šis trečiasis asmuo viešojo pirkimo sutartiniuose santykiuose veikia ne kaip subrangovas. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-279-690/2017).
 7. Iš bylos duomenų nustatyta, jog KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pateiktame pasiūlyme ir EBVPD formoje nėra nurodyta, kad paslaugų teikimui bus pasitelkiami subtiekėjai. Juose taip pat nėra nurodyta, kad .kvalifikacijai pagrįsti bus remiamasi kitų ūkio subjektų (nagrinėjamu atveju UAB „Autokausta keliai“) pajėgumais. Teikdama pasiūlymą KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pateikė duomenis apie jos turimą kvalifikaciją.
 8. Kaip jau minėta, VPĮ 45 straipsnio 3 dalis leidžia pirkimo dalyviams patikslinti, papildyti arba paaiškinti pateiktus netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų nepateikus. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Kiti tiekėjo pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi arba aiškinami vadovaujantis šio įstatymo 55 straipsnio 9 dalimi. Taigi VPĮ įtvirtinti atvejai, kai perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėją prašydama jo tam tikro pobūdžio trūkumus ištaisyti. Tiekėjų teisių tikslinti pasiūlymą (plačiąja prasme) apimtis, atsižvelgiant į atitinkamas VPĮ normas ir principus bei turiningąjį pasiūlymų vertinimą, priklauso nuo to, kokio pobūdžio (dėl kurio pasiūlymo aspekto – pvz., reikalavimų kvalifikacijai ar pirkimo objektui) ir rimtumo pasiūlymo trūkumas nustatytas. Tai svarbu nustatyti, nes ne dėl visų pasiūlymo elementų tiekėjo teisės tikslinti pasiūlymą ar šalinti trūkumus apimtis yra vienoda.
 9. Pagal šios normos kasacinio teismo jurisprudenciją tiekėjai iš esmės neribojami pateikti naujus duomenis apie kvalifikacijos atitiktį dėl bet kokios apimties netikslumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-15-248/2016). Tokia tiekėjų teisė kasacinio teismo praktikoje aiškinama, ūkio subjektų pajėgumą kvalifikuojant kaip objektyvią kategoriją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).
 10. Taigi, pasitelkiamo trečiojo asmens pajėgumas, kaip ir paties viešojo pirkimo dalyvio kvalifikacija, yra objektyvi kategorija, todėl ją galima tikslinti. Atsižvelgiant į tai, tiekėjui turi būti suteikiama teisė tikslinti kvalifikacijos duomenis, jei iš pasiūlymo visumos galima nustatyti tokio teisinio ryšio (subrangos ar kitų prievolinių santykių) egzistavimą.
 11. Nagrinėjamu atveju, tiekėja kartu su pasiūlymu iš karto pateikė jos kvalifikaciją patvirtinančius (įrodančius) dokumentus, o perkančiajai organizacijai pareikalavus, pateikė papildomus naujus įrodymus kvalifikacijai pagrįsti – 2018 m. sausio 31 d. ketinimų protokolą pasirašytą su UAB “Autokausta keliai”, trečiojo asmens UAB “Autokausta keliai” atestatą, užpildytą EBVPD formą, taip išviešindama pasitelkiamą ūkio subjektą kvalifikacijai pagrįsti. Tokie veiksmai neprieštaravo nei aukščiau minėtoms VPĮ nuostatoms, nei kasacinio teismo praktikai, nei Viešųjų pirkimų tarnybos 2018 m. sausio 3 d. išaiškinimui (T.1, b.l. 493), nei pirkimo sąlygų 7.15 punktui, kur numatyta, kad aktualių dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, perkančioji organizacija reikalauja tik iš to tiekėjo, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėtoju.
 12. Ieškovės UAB “Versina” nurodyta aplinkybė, kad ketinimų protokolo 6 punkte buvo numatyta, jog šalys bus solidariai atsakingos už pirkimo pagrindu sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymą atitinkamoje dalyje, todėl UAB „Autokausta keliai“ yra subrangovė, nepaneigia to fakto, kad iki pasiūlymų eilės sudarymo, laimėtojo nustatymo buvo išviešintas ūkio subjektas, kurio pajėgumais KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. rėmėsi, grįsdama savo kvalifikacijos atitikimą pirkimo dokumentų reikalavimams.
 13. Įvertinus visas aukščiau nurodytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, teismas sprendžia, kad ieškovių argumentai, jog KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentų, kad nebuvo išviešinti tretieji asmenys, kurių pajėgumais rėmėsi KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. ir, kad perkančioji organizacija pati nesilaikė savo nustatytų pirkimo sąlygų atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti.

15Dėl nelygiaverčio pasiūlymų vertinimo

 1. Ieškovė UAB „LitCon“ taip pat teigė, kad perkančioji organizacija tiekėjų pasiūlymus vertino nelygiaverčiai, todėl ieškovės pasiūlymą atmetė, o trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymą pripažino laimėjusiu.
 2. Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Iš lygiateisiškumo principo išplaukia tai, kad tiekėjų pasiūlymai turi būti vertinami pagal vienodus kriterijus laikantis iš anksto paskelbtų pirkimo sąlygų, visų viešojo pirkimo procedūrų metu. Be to, visų dalyvių pateiktų pasiūlymų atitiktis pirkimo sąlygoms turi būti vertinama tiksliai pagal šių sąlygų turinį.
 3. Taigi, lygiateisiškumo principas viešuosiuose pirkimuose reiškia reikalavimą tapačius reiškinius vertinti vienodai, bet nevertinti vienodai skirtingų situacijų. Šiuo atveju nėra duomenų, kad perkančioji organizacija vienodus pasiūlymus pateikusius tiekėjus būtų įvertinusi skirtingai ar skirtingus pasiūlymus pateikusius tiekėjus būtų įvertinusi vienodai, priešingai – perkančioji organizacija visiems dalyviams taikė vienodus reikalavimus, todėl nėra pagrindo konstatuoti lygiateisiškumo principo pažeidimą. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad atsakovė vertino tiek trečiojo asmens, tiek ieškovės pateiktus pasiūlymus, tiek kitų pirkime dalyvavusių tiekėjų pasiūlymus. Iš bylos duomenų taip pat matyti, kad tiek ieškovė UAB „LitCon“, tiek ir trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. turėjo galimybę aiškinti savo pasiūlymus. Byloje nėra jokių įrodymų, kad vienų tiekėjų pasiūlymai buvo vertinami pagal vienus kriterijus, o kitų pagal kitus.
 4. Proporcingumo principas viešuosiuose pirkimuose skirtas viešųjų pirkimų tikslui pasiekti ir nediskriminavimo principui garantuoti. Proporcingumo principas yra veiksnys, kuriuo remiantis nustatoma, ar tam tikra tiekėjų teises ribojanti priemonė yra diskriminacinė arba daro tiekėjus nelygiaverčius. Taigi diskriminacine priemone laikytina tokia priemonė, kuri nėra būtina pasiekti viešojo pirkimo tikslą ir dėl to nepagrįstai riboja kitų tiekėjų teises. Šiuo atveju byloje nėra duomenų, kad perkančioji organizacija, atlikdama pasiūlymų vertinimą būtų diskriminavusi nors vieno tiekėjo pasiūlymą, ar vertinimo metu būtų kėlusi tiek neproporcingus reikalavimus, kad būtų užkirtusi kelią nors vienam tiekėjui dalyvauti konkurse ir pateikti pasiūlymą.
 5. Skaidrumo principo pažeidimas pasireikštų tuo, jog pati perkančioji organizacija nesilaikytų pareigos visų pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors kandidatai turėjo teisėtų lūkesčių dėl pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Išnagrinėjęs bylą teismas sprendžia, kad pirkimo sąlygos vertinant pasiūlymus nebuvo pakeistos, ir atliekant pasiūlymų vertinimą šios sąlygos nebuvo interpretuotos ir aiškintos taip, kad pažeistų šį principą.
 6. Atkreiptinas dėmesys, kad UAB „LitCon“ pasiūlymas buvo atmestas, o ieškinys, kuriuo buvo ginčijamas toks perkančiosios organizacijos sprendimas, netenkintas, todėl teismas plačiau nepasisako dėl ieškovės dublike išdėstytų argumentų dėl jos pasiūlymo vertinimo. Teismo vertinimu, skirtingas tiekėjų pasiūlymų ir jų paaiškinimų traktavimas savaime nereiškia diskriminacijos, todėl darytina išvada, kad perkančiosios organizacijos veiksmai nepažeidė tiekėjų lygiateisiškumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.
 7. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad perkančioji organizacija tinkamai įvertino trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygose numatytiems reikalavimams, nepažeidė VPĮ 17 straipsnyje įtvirtintų lygiateisiškumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų todėl ieškiniai atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti (CPK 178 str., 185 str.).

16Dėl viešojo pirkimo sutarties ir susitarimo

 1. Iš bylos duomenų matyti, kad pirkimas yra pasibaigęs 2018 m. birželio 14 d. atsakovei sudarius viešojo pirkimo sutartį su pirkimo laimėtoju pripažintu trečiuoju asmeniu. Kadangi byloje nebuvo nustatyta, kad viešojo pirkimo procedūros vyko neteisėtai, jog perkančioji organizacija pažeidė įstatyme įtvirtintus viešųjų pirkimų principus, nėra pagrindo viešojo pirkimo sutarties ir susitarimo sudarymą pripažinti neteisėtu, o viešojo pirkimo sutartį pripažinti niekine ir ją panaikinti.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas (CPK 93 str.).
 2. Nagrinėjamoje byloje abu ieškiniai atmesti, todėl ieškovių turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.
 3. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija prašė priteisti 15 471,57 Eur bylinėjimosi išlaidų ir pateikė jas patvirtinančius įrodymus: suteiktų teisinių paslaugų ataskaitą, kurioje nurodyti išlaidų dydžiai, jų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (PVM sąskaitas faktūras: 2018 m. birželio 25 d. Nr. LPB 42138, 2018 m. liepos 18 d. Nr. LPB 42462, 2018 m. liepos 24 d. Nr. LPB 42518, bei 2018 m. liepos 13 d. ir 2018 m. liepos 25 d. lėšų pervedimo nurodymus). Iš pateiktos teisinių paslaugų ataskaitos matyti, kad į prašomą priteisti sumą yra įskaičiuotos išlaidos už atsiliepimų į atskiruosius skundus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo parengimą. Atsižvelgiant į tai, kad atskirieji skundai buvo patenkinti, šios išlaidos atsakovei nepriteistinos.
 4. Apskaičiuojant galimą maksimalų teisinės pagalbos dydį, atsižvelgtina į Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (2015 m. kovo 19 d. Nr. 1R-77 redakcija). Pagal šių Rekomendacijų 7, 8.2 punktus, atsižvelgiant į bylos apimtį, pareikštų reikalavimų skaičių, specialių žinių poreikį už atsakovei suteiktas teisines paslaugas priteistina 10742,40 Eur. Taip pat pažymėtina, kad kasacinio teismo ne kartą konstatuota, jog kai šalis savo interesus gina prieš du procesinius varžovus (nagrinėjamu atveju prieš dvi ieškoves), nustačius pastarųjų bylos šalių argumentų nepagrįstumą, yra teisinga iš jų lygiomis dalimis priteisti patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 str. 4 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-60-378/2015), todėl atsakovei atitinkamai po 5 371,20 Eur iš kiekvienos ieškovės.
 5. Trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., dalyvavęs atsakovės pusėje taip nurodė, kad byloje patyrė 6 050,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ir pateikė jas patvirtinančius įrodymus – 2018 m. liepos 19 d. PVM sąskaitos faktūros APB18 Nr. 379 ir mokėjimo nurodymo kopiją, Atsižvelgiant į bylos baigtį, šios trečiojo asmens turėtos išlaidos priteistinos iš ieškovių lygiomis dalimis, t. y. po 3 025,00 Eur iš kiekvienos (CPK 98 str.).
 6. Ieškinius atmetus, naikintinos Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 5 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdyti viešojo pirkimo „S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro centrinio stadiono tribūnų išplėtimo, daugiafunkcio sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimo, panaudojant ir pritaikant stadiono esamą infrastruktūrą, ir automobilių saugyklos su teniso aikštynu statybos darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 359093, pagrindu 2018 m. birželio 14 d. sudarytos viešojo pirkimo sutarties Nr. SR-0396 vykdymą.

18Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268 straipsnio 5 dalimi, 270 straipsniu, 293 straipsnio 1 punktu, 4238 straipsniu, teismas,

Nutarė

19Uždarosios akcinės bendrovės „Versina” ir uždarosios akcinės bendrovės „LitCon” ieškinius atmesti.

20Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Versina”, juridinio asmens kodas 180246182, atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai, juridinio asmens kodas 188764867, 5 371,20 Eur (penkis tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt vieną eurą 20 ct) bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

21Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LitCon”, juridinio asmens kodas 123228761, atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai, juridinio asmens kodas 188764867, 5 371,20 Eur (penkis tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt vieną eurą 20 ct) bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

22Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Versina”, juridinio asmens kodas 180246182, trečiajam asmeniui KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., juridinio asmens kodas 188764867, 277425, 3 025,00 Eur (tris tūkstančius dvidešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

23Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LitCon”, juridinio asmens kodas 123228761, trečiajam asmeniui KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., juridinio asmens kodas 188764867, 277425, 3 025,00 Eur (tris tūkstančius dvidešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

24Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 5 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo „S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro centrinio stadiono tribūnų išplėtimo, daugiafunkcio sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimo, panaudojant ir pritaikant stadiono esamą infrastruktūrą, ir automobilių saugyklos su teniso aikštynu statybos darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 359093, pagrindu 2018 m. birželio 14 d. sudarytos viešojo pirkimo sutarties Nr. SR-0396 vykdymą.

25Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4.
 1. Ieškovė UAB „Versina“ kreipėsi į teismą prašydama:... 5. Dėl ieškovės UAB „LitCon“ reikalavimo teisės
   6. Dėl trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. procesinės... 7. Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų vertinant trečiojo asmens... 8. Dėl pasiūlymo pakeitimo
   1. Ieškovių teigimu,... 9. Dėl trečiojo asmens pateiktų sąmatų
     10. Dėl konkurenciją iškreipiančio susitarimo
      11. Dėl trečiojo asmens kvalifikacijos
      1. Bylos... 12. Dėl kvalifikacijos atitikimo pirkimo sąlygų 2.6.2.1 punktui
        13. Dėl kvalifikacijos atitikimo pirkimo sąlygų 2.6.2.4.3 punkto... 14. Dėl pasitelkto subtiekėjo (ne)išviešinimo
         15. Dėl nelygiaverčio pasiūlymų vertinimo
          16. Dėl viešojo pirkimo sutarties ir susitarimo
          1. Iš... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų
           1. Šaliai, kurios... 18. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268 straipsnio 5... 19. Uždarosios akcinės bendrovės „Versina” ir uždarosios akcinės... 20. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Versina”,... 21. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LitCon”,... 22. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Versina”,... 23. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LitCon”,... 24. Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 5 d. nutartimi taikytas... 25. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...