Byla 1-1188-1011/2020

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Linas Dūdys, sekretoriaujant Dianai Kiverytei, dalyvaujant prokurorei Valentinai Strokinienei, kaltinamajam R. (R.) V., jo gynėjai advokatei Annai Grinevič,

2viešame teismo posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje

3R. V., a. k. ( - ), gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, nurodantis savo gyvenamąją vietą ( - ), nevedęs, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, Užimtumo tarnyboje neregistruotas, 2014-11-28 Vilniaus rajono apylinkės teismo pagal Baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 178 str. 1 d., atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, vadovaujantis BK 93 str. 1 d. 3 p., 212 str. 1 d. 8 p.,

4kaltinamas BK 260 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos padarymu,

Nustatė

5R. V. neteisėtai įgijo ir laikė psichotropines medžiagas ir dalį jų išplatino, o būtent:

6naktiniame klube „Pelėda“, esančiame V. Mykolaičio Putino g. 5, Vilniuje, 2018-06-23, neteisėtai laikė su savimi tabletes, kurių sudėtyje buvo psichotropinės medžiagos MDMA, tiksliai nenustatytu laiku iki 2.40 val., vieną tabletę neatlygintinai perdavė R. D. (R. D.), o likusią dalį psichotropinės medžiagos laikė su savimi iki 2018-06-23 apie 2.40 val., kai minėtame naktiniame klube buvo sulaikytas policijos pareigūnų, kurie paviršutinės apžiūros metu rado ir paėmė 4 tabletes, kuriose buvo išviso 0,491 g psichotropinės medžiagos MDMA.

7Kaltinamasis R. V. teismo posėdžio metu savo kaltę pripažino bei parodė, kad

82018-06-23 buvo susitikęs su draugais, tačiau kilus konfliktui, su savo draugu R. D. nutarė nueiti į naktinį klubą „Pelėda“, kurį surado internete. Atvykus į klubą, vienas žmogus pasiūlė jam įsigyti „ratų“, tačiau jis iš pradžių atsisakė. Kiek vėliau R. D. paprašė, kad šis jo palauktų prie baro, o pats nuėjo pas tą patį žmogų, kuris užeinant į klubą pasiūlė įsigyti narkotinių medžiagų, ir už 50 Eur įsigijo 6 tabletes „ekstazio“. Visus narkotikus pirko savo naudojimui, nes ir anksčiau jau buvo vartojęs. Įsigytų tablečių nesiruošė nei pardavinėti, nei kitaip platinti, tačiau vieną tabletę davė R. D., kuriam paklausus atsakė, jog tai saldainis, geresnis negu jis įsivaizduoja. Vėliau, R. D. suvalgius tabletę ir pasijustus blogai, šiam paaiškino, kad tai buvo narkotikai. R. D. supyko, todėl abu ruošėsi išeiti iš klubo. R. D. prašomas parodyti ką šis jam davė, išsitraukė ir parodė įsigytas tabletes. Tuo metu ir buvo sulaikytas policijos pareigūnų. Nurodė, kad iki sulaikymo buvo išvykęs į užsienį, kur dirbo padavėju. Prieš išvykdamas Lietuvoje neoficialiai dirbo statybininku, per dieną uždirbdavo apie 45 Eur. Tvirtino, kad dėl įvykdyto nusikalimo jam labai gėda. Be to, pasielgęs negražiai prarado savo geriausią draugą, su kuriuo ilgą laiką bendravo. Pritaria gynėjos pozicijai dėl arešto bausmės.

9R. V., kuris nėra kaltinamas labai sunkaus nusikaltimo padarymu, po kaltinamojo akto paskelbimo teismui davė išsamius parodymus, kurie iš esmės patvirtino kaltinime nurodytas aplinkybes, bei sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami. Su tokiu įrodymų tyrimu sutiko prokurorė ir gynėja, todėl šioje baudžiamojoje byloje buvo taikomas sutrumpintas įrodymų tyrimas (BPK 273 straipsnis).

10Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltę padarius inkriminuojamą nusikalstamą veiką, taip pat pačios veikos aplinkybes patvirtina ir kiti byloje esantys įrodymai:

112018-06-23 įtariamuoju apklausto R. V. parodymai, kad su pranešimu apie įtarimą susipažino ir pripažįsta padaręs nusikalstamą veiką, kurios padarymu yra įtariamas. Paaiškina, kad nėra teistas, nei narkologinėje, nei psichiatrinėje įskaitose nėra įrašytas. Paaiškina, kad 2018-06-22, apie 22.00 val. jis su draugu R. D. nuvyko į naktinį klubą „Pelėda“, esantį Vilniuje, V.M. Putino g. 5. Būnant klube prie jų priėjo nepažįstamas jaunuolis, kuris pasiūlė įsigyti narkotinės medžiagos – „ratų“. Jis su R. nutarė įsigyti ir pabandyti minėtą narkotinę medžiagą. Po to jie už 50 eurų iš minėto jaunuolio nusipirko šešias tabletes. Minėtas jaunuolis buvo apie 182 cm. ūgio, tamsių, trumpai kirptų plaukų, kalbėjo lietuviškai be akcento. Minėto jaunuolio gerai neįsidėmėjo, nėra tikras, kad galėtų jį atpažinti. Įsigijus narkotinių medžiagų, jis su R. suvartojo po vieną tabletę, o kitas keturias jis laikė savo džinsų kišenėje. Būnant klube, R. paprašė, kad jis duotų jam vieną tabletę. Jam ištraukus tabletę juos sulaikė policijos pareigūnais prisistatę asmenys. Paaiškina, kad jis gailisi jog padarė nusikalstamą veiką (t. 1, b. l. 64).

122019-03-04 įtariamuoju apklausto R. V. parodymai, kad su jam įteiktu pranešimu apie įtarimą jis susipažino, suprato, savo kaltę pripažįsta pilnai. Psichinėmis ligomis nesirgo, galvos traumų neturėjo, kuo yra įtarimas supranta, parodymus duoti sutinka. Iki to laiko, kai buvo sulaikytas policijos pareigūnų, jis retkarčiais vartodavo narkotines medžiagas, t. y. rūkydavo „žolę“. Po to, kai 2018-06-23 buvo sulaikytas, niekada daugiau nevartojo jokių narkotikų, turėjo laiko apgalvosi savo veiksmus, jam tai buvo didelė pamoka. Dėl jam įteikto pranešimo apie įtarimą nori pasakyti, kad 2018-06-22 apie 22 val., kartu su tuometiniu draugu R. atėjo į naktinį klubą „Pelėda“. Šiuo metu su R. yra susipykę. Klube išgėrė ne daug alaus, šoko. Prie jų priėjo nepažįstamas vaikinas, kuris buvo maždaug jo ūgio, tamsių plaukų. Daugiau jokių bruožų neįsidėmėjo, atpažinti negalėtų. Nepažįstamas vaikinas jo paklausė ar jis nori nusipirkti „ratų“ ir savo rankos delne parodė maišelį, kuriame buvo tabletės. Jis žinojo kas yra „ratai“, žinojo, kad tai yra narkotikai. Vaikinas pasakė, kad 6 tabletės kainuos 50 Eur. Jis sutiko. Vaikinas jam padavė maišelį, kuriame buvo 6 tabletės, maišelį iš karto įsidėjo į savo kelnių dešinės pusės priekinę kišenę, tada vaikinui padavė 50 Eur, tai buvo viena kupiūra 20 Eur ir trys kupiūros po 10 Eur. Po to su Rolandu paėjo kažkur į šoną, jis R. padavė vieną tabletę, jis ją įsidėjo į burną ir suvartojo, taip pat ir jis pats suvartojo vieną tabletę. Likusias tabletes įsidėjo atgal į tą pačią kišenę. Pamena, kad po kurio laiko, kai pradėjo veikti narkotikas, jam buvo labai nemalonu, pykino, labai svaigo galva. Kai suvartojo narkotikus, su R. laiką klube leido atskirai, taip jau gavosi. Po kurio laiko, kuri tai buvo valanda nežino, klube susitiko su R. ir jau norėjo išeiti iš klubo. Pamena, kad išsitraukė iš kelnių kišenės maišelį su likusiomis 4 tabletėmis ir buvo abu su R. sulaikyti policijos pareigūnų. Kodėl išsitraukė narkotikus nežino, neprisimena, tačiau vartoti jų ar juos duoti kažkam nenorėjo. Nuoširdžiai gailisi dėl savo tokio poelgio, tokios klaidos daugiau gyvenime nekartos. Daugiau papildymų neturi (t. 1, b. l. 89–90).

132018-06-23 liudytojo R. Juchnevič ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kad

142018-06-23 dieną dirbant pagal priemonių planą 10-IL-11649, kartu su Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. 3 PK vyresniąja tyrėja Agnija Šablovska ir Vilniaus aps. VPK KPNNTV 2-ojo tyrėju

15A. Anisimovu. 2018-06-23 apie 2.40 val., Vilniuje, V. M. Putino g. 5, naktiniame klube ,,Pelėda“, pastebėjo vieną asmenį, kaip vėliau paaiškėjo R. D., kuris vaikščiojo po naktinį klubą ir kažką siūlė klubo lankytojams (būtent ką sakė negirdėjo). Po kurio laiko, prie minėto jaunuolio priėjo asmuo, kaip vėliau paaiškėjo tai buvo R. V., kuris iš džinsų kišenės išsitraukė permatomą maišelį ir iš jo vidaus kažką išėmęs padavė R. D. Po ko iš karto maišelį įdėjo į tą pačią kelnių kišenę. Įtarus, kad minėti jaunuoliai vykdo narkotinių medžiagų platinimą, buvo nedelsiant sulaikyti. Paviršutinės apžiūros metu pas R. V. galinėje, dešinės pusės kelnių kišenėje rado vieną polietileninį maišelį su trimis rožinės spalvos tabletėmis ir viena pilkos spalvos tablete. Paklausus pas R. V. kas yra maišelio viduje, pastarasis paaiškino, kad maišelį su jau buvusiu turiniu rado (tikslios vietos nenurodė), kas jo viduje nežino. Jis jaunuoliui pasakė, kad matė kaip kažką išėmęs iš maišelio perdavė prie jo (R. V.) priėjusiam asmeniui. Tuomet R. V. paaiškino, kad iš rasto maišelio vieną tabletę davė savo draugui R. D. Paviršutinės apžiūros metu pas R. D. minėta tabletė nebuvo rasta, nes sulaikymas vyko klubo ,,Pelėda“ patalpose, kuriuose buvo labai daug žmonių, todėl R. D. sulaikymo metu turėjo galimybę tabletę išmesti. Taip pat abu jaunuoliai prisipažino, kad vartojo narkotines medžiagas – ekstazį, kiekvienas iš jų po vieną tabletę. Taip pat nori pridurti, ar pinigai buvo perduoti tarp R. V. ir R. D. nežino, kadangi nematė pinigų perdavimo (t. 1, b. l. 19).

162019-01-10 liudytojo R. D. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kad

17R. V. jis pažįsta apie 12 metų, kartu mokėsi vienoje klasėje, buvo geri draugi. Šiuo metu su R. visiškai nebendrauja, bendravimas nutrūko kitą dieną po įvykio, kai buvo sulaikyti policijos pareigūnų klube „Pelėda“. Nori papasakoti, kad 2018-06-22 su draugais turėjo švęsti pažįstamos merginos gimtadienį, tačiau gavosi taip, kad visi susirinkę pažįstami ir draugai susipyko tarpusavyje, todėl kompanija išsiskirstė. Jis su R. V. nusprendė eiti į kokį nors klubą, internete ieškojo artimiausio klubo prie jų tuo metu vietos. Artimiausias klubas buvo „Pelėda“, kuri yra ant Tauro kalno, tikslaus adreso nežino. 2018-06-22 apie 21 val., atėjo prie klubo „Pelėda“, tačiau klubas dar nebuvo atidarytas. Laukė eilėje, buvo ir daugiau kitų jam nepažįstamų žmonių. Klubą atidarė 22 val. Su R. sumokėjo pinigus už įėjimą, užėjo į klubą. Klube abu kartu nuėjo prie baro, jis užsisakė negazuoto vandens. R. nieko neužsisakė. Nori paminėti, kad jis visiškai nevartoja alkoholio. Prie baro su R. bendravo, kalbėjo apie klubą, apie tai, kokia įvairi muzika čia groja. Praėjus gal pusei valandos, R. jam pasakė, kad jis liktų prie baro, kad jis (R. V.) tuoj ateis. Jis jo klausė kur jis (R. V.) eina, pastarasis tik atsakė „tuoj ateisiu“. Prie baro buvo vienas, jautėsi nejaukiai dėl aplinkos, nes tame klube buvo pirmą kartą. Po maždaug 10 minučių prie jo priėjo R. ir pasakė jam, kad eiti paskui jį. Jis (R. V.) jį nuvedė į kitą sakę, ten buvo pufikai, atsisėdo ant tų pufikų ir pradėjo kalbėtis, R. V. jo pradėjo klausti apie klubą, koks klubo įvaizdis pirmą kartą jame būnant, ar nebaisu. Jam R. V. klausimai atrodė keisti. Tada R. jo paklausė ar nori pabandyti saldainių, pasakė, kad jam turi saldainį. Jis R. V. paklausė kas tai per saldainis, ar jam nuo jo nebus bloga. R. pasakė, kad nebus. Tada R. V. iš karto iš savo kelnių dešinės pusės priekinės kišenės išsitraukė vieną tabletę ir padavė jam. Tabletė tikrai buvo panaši į saldainį, buvo su kažkokiais ornamentais, jei neklysta tabletė buvo rusvos ar tai raudonos spalvos, tikslios spalvos nepamena. Tada R. V. iš tos pačios savo kelnių kišenės išsitraukė dar vieną, kaip R. V. sakė saldainį, kurį įsidėjo sau į burną. Jis taip pat tą tabletę, kurią jam davė R. įsidėjo į burną ir pradėjo kramtyti. Iš karto pajuto keistą skonį, pradėjo skaudėti sugedusį dantį. Kai abu suvartojo po tabletę, R. pasiūlė eiti pašokti arba parūkyti. Jis pasakė, kad geriau eiti parūkyti. Nuėjo į klube esančią rūkyklą, rūkė, kalbėjosi. Jis rūkė savo cigaretes ir tai nebuvo joks narkotikas tai buvo „Winston“ cigaretės. R. rūkė savo cigaretes. Tik parūkius pajuto, kad jam darosi karšta, pradėjo prakaituoti, šiek tiek drebėti, R. pasakė, kad jam bloga ir nuėjo atsisėsti ant to paties pufiko. Pradėjo gerti su savimi turėtą vandenį, kurį nusipirko klube prie baro. Geriant vandenį jam darėsi vis blogiau, pradėjo viskas greitėti, atrodė, kad veiksmas aplink jį vyksta daug greičiau, atsirado baimės jausmas, suspaudė širdį, nes turi sveikatos problemų su širdimi, tada pradėjo įtarti, kad R. jam davė narkotikų. Sėdėdamas lingavo, buvo labai bloga. Atsistojo, priėjo prie nepažįstamo vaikino, tikėdamasis pagalbos, papasakojo kas jam darosi, kaip jaučiasi, vaikinas jo paklausė, ar jis ką nors vartojo, pasakė vaikinui kad draugas jam davė saldainį, vaikinas jam tada pasakė, kad tai galėjo būti narkotikai. Vaikinas jam pasakė atsisėsti, nepergyventi, viskas bus gerai. Jis pasėdėjo, išgėrė visą turėtą vandenį ir nusprendė eiti pašokti, norėjo išsijudinti. Pakilios nuotakos tikrai nebuvo, buvo liūdna ir bloga. Šoko vienas apie valandą laiko, tačiau savijauta nepasikeitė. Po to nusprendė susirasti R. ir paklausti ką pastarasis jam davė. Netoli rūkyklos pamatė R., kuris ten vienas šoko, priėjo prie R. V., patraukė jam už kairiojo peties ir pasakė, kad eiti į rūkyklą pasikalbėti. Nuėjo į rūkyklą. Savijauta jo buvo vis dar bloga, truputį pykino. Paklausė R. kokį saldainį jam davė, pasakė R. V., kad jam labai bloga. R. tada pridėdamas savo rodomąjį pirštą prie savo lūpų parodė jam, kad jis kalbėtų tyliau ir iš savo tos pačios kelnių kišenės šiek tiek, nepilnai ištraukė polietileninį maišelį, maišelio turinio jis nematė, tačiau tada iš karto suprato, kad R. V. su savimi turi narkotikų. Susinervino, prisidegė cigaretę ir pakeltu balso tonu paklausė R. V. iš kur pastarasis visa tai gavo. R. truputį išsigando ir jam pasakė, kad nusipirko pas žmogų šiame klube. Jis supyko, paklausė kodėl jis (R. V.) pirko, kodėl jam melavo, kad tai saldainis. R. V. jam atsakė, kad taip pasielgė dėl „prikolo“, kad būtų smagu. Tada apsisuko ir ėjo iš rūkyklos, R. piktai pasakė, kad tabletes atiduotų iš ko pirko arba išmestų, nes dėl to gali turėti problemų ir kaip tik tuo momentu pajuto, kaip jo dešinę ranką kažkas tempia žemyn, atsisuko ir pamatė, kad R. jau paguldytas ant žemės, netrukus ir jį paguldė ant žemės, netrukus prisistatė, kad yra policijos pareigūnai. Abu buvo išvesti iš klubo. Lauke pareigūnas patikrino jo kišenes, tačiau nieko draudžiamo nerado, o pas R. rado tą maišelį su tabletėmis. Girdėjo, kaip pareigūnas klausė R. iš kur jis pirko tas tabletes, R. atsakė tą patį ką ir jam, kad tabletes pirko iš žmogaus klube. Buvo abu sulaikyti ir pristatyti į policijos komisariatą. Sekančią dieną, su tėvais ir seserimi turėjo rimtą pokalbį, kuris jį labai privertė susimąstyti kokį draugą jis turi. Vakarop su draugų kompanija susitiko prie upės, toje kompanijoje buvo ir R. Tuo metu jis R. pasakiau, kad jis jam yra ne draugas, kad tokio draugo nenori turėti, kad per jį turėjo problemų šeimoje. R. nieko nesiteisino, pasiuntė jį, pasakė, kad ir jam jo nereikia, kad jis susiras kitų draugų. Nuo to laiko su R. visiškai nebendrauja, nepalaiko jokio kontakto. Į tyrėjos klausimą atsako, kad klube tikrai niekam nesiūlė pirkti narkotikų, jokių narkotikų jis neturėjo. Niekada nėra vartojęs jokių narkotikų, tai buvo pirmas kartas ir tai įvyko apgavus jį. Daugiau neturi ką pasakyti (t. 1, b. l. 25–26).

182019-01-10 liudytojo R. D. ikiteisminio tyrimo papildomos apklausos metu duoti parodymai, kad papildomai nori pasakyti, kad R. klube jam davė tik vieną tabletę, kurią jis suvartojo, nes R. V. jį apgavo sakydamas, kad tai saldainis. Daugiau R. jam jokių tablečių nesiūlė ir nedavė (t. 1, b. l. 28).

192018-07-04 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvada

20Nr. 140-(3315)-IS1-3819, kurioje nurodyta, kad pilkos spalvos ir rožinės spalvos tablečių bei rausvos spalvos tablečių fragmentų, paimtų 2018-06-23 Vilniuje, V. Mykolaičio Putino g. 5, naktiniame klube „Pelėda“, pas R. V., sudėtyje yra psichotropinė medžiaga – MDMA, kurios masės atitinkamai yra 0,109 g, 0,126 g ir 0,256 g; R. V. rankų nuoplovose narkotinių ar psichotropinių medžiagų pėdsakų nerasta (t. 1, b. l. 53–54).

21Valstybinės teismo medicinos tarnybos toksikologijos laboratorijos specialisto išvada Nr. T-N 1623/2018(01), kurioje nurodyta, kad R. D. šlapime, paimtame 2018-06-23 apie 9.45 val., rasta metilendioksiamfetamino (MDA), metilendioksimetamfetamino (MDMA); šlapime etilo alkoholio nerasta (t. 1, b. l. 34).

22Valstybinės teismo medicinos tarnybos toksikologijos laboratorijos specialisto išvada

23Nr. T-N 1621/2018(01), kurioje nurodyta, kad R. V. šlapime, paimtame 2018-06-23 apie 8.20 val., rasta metilendioksiamfetamino (MDA), metilendioksimetamfetamino (MDMA); šlapime etilo alkoholio nerasta (t. 1, b. l. 96).

24Teismo motyvai ir išvados dėl nusikalstamų veikų kvalifikavimo bei vertinimo

25BK 259 str. 1 d. nustatyta, kad tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jas parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

26BK 260 str. 1 d. nustatyta, jog tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino narkotines ar psichotropines medžiagas, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 2 iki 8 metų.

27Minėtų straipsnių dalyse numatytų veikų požymiai suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl baudžiamajai atsakomybei kilti pagal atitinkamo straipsnio dalį pakanka, kad būtų padaryta bent viena iš jose nurodytų veikų (pvz., kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-488/2009 ir kt). Taip pat teisminėje praktikoje išaiškinta, kad tuo atveju, kai asmuo neteisėtai įsigyja narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas du tikslus – šias medžiagas platinti ir vartoti sau – idealiąją sutaptimi įvykdomos dvi atskiros BK 259 str. bei 260 str. atitinkamose dalyse numatytos nusikalstamos veikos. Tokiu būdu, nusikalstamos veikos gali būti tinkamai kvalifikuotos tik nustačius kokia narkotinių ar psichotropinių medžiagų dalis buvo skirta platinimui, o kokia savo vartojimui (pvz., kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-195/2009 ir kt). Aplinkybės, parodančios tikslo platinti narkotines ar psichotropines medžiagas buvimą, gali būti medžiagų kiekiai, rūšių įvairovė, dozių paruošimas, priemonių, reikalingų dozėms pasverti ar supakuoti, turėjimas, faktai apie tai, ar pats kaltininkas vartoja narkotines ar psichotropines medžiagas, jų įgijimo, laikymo, suradimo aplinkybės, tai, ar anksčiau kaltininkas yra platinęs šias medžiagas, ar buvo susitarimas su vartotoju, ir kiti objektyvūs bylos duomenys. Tikslo turėjimas yra vertinamasis kriterijus, nustatomas vertinant surinktus įrodymus bendrame bylos kontekste (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-293-697/2015, 2K-571-976/2015, 2K-361/2014 ir kt.).

28Aptartos teisės aiškinimo taisyklės yra reikšmingos ir nagrinėjamoje byloje, tinkamai kvalifikuojant R. V. padarytas nusikalstamas veikas.

29Byloje esančiais įrodymais – ikiteisminio tyrimo metu apklaustų liudytojų R. Juchnevič ir

30R. D. parodymais, paties kaltinamojo tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu teiktais parodymais – nustatyta, kad R. V. 2018-06-23 iki 2.40 val., kai buvo sulaikytas policijos pareigūnų naktiniame klube „Pelėda“, laikė prie savęs, t. y. kelnių kišenėje, 4 tabletes; prieš tai vieną tabletę tą pačią dieną tiksliai nenustatytu laiku, iki 2.40 val., perdavė R. D., kuris ją sunaudojo. Likusios 4 tabletės iš kaltinamojo buvo paimtos policijos pareigūnų jį sulaikius.

312018-07-04 Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvadoje

32fiksuota, kad pilkos spalvos ir rožinės spalvos tablečių bei rausvos spalvos tablečių fragmentų, paimtų 2018-06-23 Vilniuje, V. Mykolaičio Putino g. 5, naktiniame klube „Pelėda“, pas R. V., sudėtyje yra psichotropinė medžiaga – MDMA, kurios masės atitinkamai yra 0,109 g, 0,126 g ir 0,256 g.

33Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2000-01-06 įsakymu Nr. 5 patvirtinto Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų skyriaus „1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašas“ 50 p., MDMA priskirtinas psichotropinėms medžiagoms. Sveikatos apsaugos ministro 2003-04-23 įsakymu Nr. V-239 patvirtintų Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų (toliau – ir Rekomendacijos) 72 p. nustatyta, kad MDMA nedideliu kiekiu laikytinas nedidesnis, kaip 0,2 g šios psichotropinės medžiagos kiekis; dideliu kiekiu – didesnis kaip 20 g šios medžiagos kiekis.

34Taigi, nagrinėjamu atveju R. V. laikytos MDMA medžiagos kiekis (nevertinant išplatinto R. D. iš suvartoto kaltinamojo) nelaikytinas dideliu, tačiau daugiau kaip 2 kartus (0,491g / 0,2 g = 2,455) viršija nedideliu laikytiną šių medžiagų kiekį.

35R. V. tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu patvirtino, kad nagrinėjamu atveju turėtų ir sulaikymo metu pas jį paimtų psichotropinių platinti neketino, laikė sau. Byloje jokių įrodymų, kurie paneigtų tokius kaltinamojo paaiškinimus, t. y. tai, jog turėtą psichotropinę medžiagą jis laikė turėdamas tikslą toliau platinti, nėra. Be to, tokius jo paaiškinimus patvirtina ir specialisto išvada Nr. T-N 1621/2018(01), kurioje pažymėta, kad R. V. šlapime rasta psichotropinių medžiagų (MDA, MDMA) pėdsakų, tai, jog R. D. MDMA tabletė buvo perduota neatlygintinai, būnant klube ir siekiant „pakelti“ šiam nuotaiką. O ir neteisėtai laikytos MDMA medžiagos kiekis, kaip minėta, daug kartų mažesnis už dideliu laikytiną šių medžiagų kiekį.

36Įvertinus aptartas aplinkybes, nėra pagrindo teigti, kad R. V. pas jį sulaikymo metu rastas psichotropines medžiagas laikė ne sau, o ketino platinti. Todėl pareikštuose kaltinimuose nurodyta aplinkybė – visų psichotropinių medžiagų laikymas turint tikslą jas platinti – iš kaltinimų šalintina.

37Teismas, įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, jog R. V., nagrinėjamu atveju perduodamas R. D. vieną tabletę psichotropinės medžiagos (MDMA) įvykdė BK 260 str. 1 d. numatytą nusikaltimą, o neteisėtai laikydamas likusią 0,491g dalį psichotropinės medžiagos, įvykdė BK 259 str. 1 d. numatytą nusikaltimą.

38R. V. teismo posėdžio metu buvo įspėtas, kad jam pateikti kaltinimai gali būti tikslinami, neteisėtą psichotropinės medžiagos – 0,491 g MDMA – laikymą papildomai kvalifikuojant kaip BK 259 str. 1 d. numatytą nusikaltimą. Taigi jam buvo užtikrinta teisė pasiruošti gynybai, kaltinamojo procesinės teisės žinoti tikslias kaltinimų ribas nepažeistos.

39Teisminėje praktikoje taip pat ne kartą išaiškinta, kad alternatyvios BK 260 str. numatytos veikos turi savarankišką baudžiamąją teisinę reikšmę, nes kiekviena jų, ją padarius, gali būti savarankišku asmens baudžiamosios atsakomybės pagrindu. Dėl to konstatuojant, kad buvo padarytos kelios veikos, turi būti nustatytas kiekvienos jų padarymo faktas baudžiamojo proceso įstatymo tvarka gautais įrodymais, nekeliant nė vienos iš alternatyvių veikų įrodinėjimui bei pagrindimui skirtingų (mažesnių ar didesnių) reikalavimų. Reikalavimas įrodymais pagrįsti kiekvieną inkriminuojamos nusikalstamos veikos požymį draudžia padarytas veikas preziumuoti, įrodinėti ne savarankiškai, o išvesti iš kitų BK 260 str. kaip alternatyvos nurodytų ir byloje neginčytinai įrodytų veikų. Šis imperatyvas kildinamas inter alia iš baudžiamojo proceso paskirties, asmens teisių apsaugos baudžiamojo proceso metu ir baudžiamojo proceso įstatymo keliamų reikalavimų apkaltinamojo nuosprendžio turiniui. Veikos, kurios buvo pagrįstos ne įrodymais, o tik prielaidomis, šalintinos iš kaltinimo.

40Nors R. V. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek duodama parodymus teisme iš esmės nuosekliai aiškino psichotropinės medžiagos įsigijimo aplinkybes, tačiau šios aplinkybės (įgijimo vieta, laikas ir kt.) ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatinėjamos. Atsižvelgus į tai, BK 259 str. 1 d. ir 260 str. 1 d. alternatyviai nurodyta nusikalstamų veikų – neteisėtas psichotropinės medžiagos įsigijimas – aplinkybė šalintina iš R. V. pareikštų kaltinimų, tačiau toks kaltinimų tikslinimas nekeičia jo padarytų veikų kvalifikavimo.

41Bausmių skyrimo ir bendrinimo, paskirtų kardomųjų priemonių tolimesnio taikymo motyvai

42Teismas parinkdamas kaltinamajam bausmės rūšis bei nustatydamas jų dydžius, pirmiausia atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį ir pavojingumo laipsnį (įvykdytas vienas sunkus ir vienas nesunkus tyčiniai, baigti nusikaltimai), kaltės formą (nusikalstamos veikos padarytos veikiant tiesiogine tyčia), kaltinamojo asmenybę – anksčiau neteistas (2014-11-28 ikiteisminis tyrimas būnant nepilnamečiu ir padarius BK 178 str. 1 d. numatytą buvo nutrauktas atleidus nuo baudžiamosios atsakomybės; b. l. 101), ne kartą baustas administracine tvarka už pažeidimus, kurie nelaikytini šiurkščiais (b. l. 103–108), nedirbantis (b. l. 149), Užimtumo tarnyboje neregistruotas.

43R. V. savo kaltę pripažino, tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu nurodė, kad nuoširdžiai gailisi padaręs nusikalstamas veikas. Ši aplinkybė lengvina jo atsakomybę (BK 59 str. 1 d. 2 p.).

44Byloje esančiais įrodymais jokių kitų atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

45Pagal BK 54 str. 1 d., už padarytas nusikalstamas veikas bausmės skirtinos atitinkamų straipsnių (jo dalių) sankcijos ribose. Kita vertus, minėto straipsnio 3 d. nustatyta, jog tuo atveju, kai straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę.

46Teisminėje praktikoje ne kartą akcentuota, jog BK 54 str. 3 d. yra įtvirtinta tiesioginio teisingumo principo bausmių skyrimo procese taikymo galimybė: tais atvejais, kai straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarauja teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Toks teisinis reguliavimas leidžia daryti išvadą, kad šis bausmės švelninimo pagrindas sietinas su konkrečioje byloje nustatytų aplinkybių visuma, rodančia, jog baudžiamajame įstatyme nurodytos bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti. BK 54 str. 3 d. nuostatos taikytino, nustačius aplinkybes, kurių visuma patvirtintų, jog formalus sankcijoje numatytos bausmės, net ir minimalaus dydžio, paskyrimas, būtų netikslingas, neatitiktų BK 41 str. 2 d nurodytų bausmės tikslų, arba, atvirkščiai, būtų siekiama tik vieno tikslo – nubaudimo, kuris konkrečioje situacijoje būtų per griežtas, nelogiškas ir nereikalingas (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-432/2014, Nr. 2K-186-942/2015, Nr. 2K-204-942/2015, 2K-449-942/2016, Nr. 2K-24-689/2019 ir kt.). Taikant BK 54 str. 3 d. svarbu ir tai, kad kaltininko asmenybės ir (ar) jo padarytos veikos vertinimas suponuotų išvadą, jog sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas už nusikaltimą, padarytą byloje nustatytomis aplinkybėmis, būtų teisingas. Būtent šių aplinkybių viseto įvertinimas teismams leidžia daryti išvadą dėl bausmės atitikties teisingumo principui. Be to, teisminėje praktikoje ne kartą akcentuota, kad parenkant nusikaltusiam asmeniui skirtiną bausmę būtina vertinti ir per visuomenės intereso, kurį baudžiamieji įstatymai ne visada gali atspindėti, prizmę, atkreipiant dėmesį ir į nuteistojo šeimos prigimtinius bei kitus svarbius socialinius interesus, kurie nėra baudžiamajame įstatyme įtvirtinti kaip lengvinančios aplinkybės. Tai daugiau gyvenimiškos aplinkybės, kurias teismas kiekvienoje baudžiamojoje byloje nustato ir ieško tinkamų konkrečių asmens elgesio formų įvertinimo, konkrečių veiksmų balansavimo ties viena (nustatytomis gyvenimiškomis aplinkybėmis) ar kita (padaryta nusikalstama veika) puse (pvz., kasacinio teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-449-942/2016).

47BK 260 str. 1 d. sankcijoje numatyta vienintelė, griežčiausia bausmės rūšis – laisvės atėmimas nuo 2 iki 8 metų. Todėl, atsižvelgus į visas R. V. nusikaltimo padarymo bei kaltinamąjį charakterizuojančias aplinkybes, būtina įvertinti, ar net ir švelniausia sankcijoje numatyta bausmė savo griežtumu būtų teisinga ir atitiktų jai BK 41 str. keliamus tikslus, ar jos paskyrimu, būtų tinkamai realizuota baudžiamoji atsakomybė.

48Vertinant R. V. nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, pirmiausiai pažymėtina, kad jo išplatintos psichotropinės medžiagos MDMA kiekis yra labai nedidelis – viena tabletė. O ir ši psichotropinė medžiaga buvo perduota ne ją siūlant įsigyti atsitiktiniam, o savo pažįstamam asmeniui, neturint tikslo pasipelnyti, lyg ir norint taip „pakelti“ savo draugui nuotaiką. Byloje nėra jokių įrodymų, kuriuos vertinant galima būtų manyti, kad kaltinamojo R. D. išplatintos psichotropinės medžiagos faktas buvo ne vienkartinis veiksmas. Taigi, nors kaltinamasis veikdamas tiesiogine tyčia padarė sunkų nusikaltimą, jo padaryta veika galimai yra daugiau atsitiktinio pobūdžio, sąlygota jauno amžiaus, gyvenimiškos patirties stokos bei lengvabūdiško požiūrio į baudžiamojo įstatymo pažeidimus, neteisingai suvokiant pačios veikos pavojingumą bei iš to kylančios atsakomybės griežtumą. Aptartų aplinkybių, apibūdinančių padarytos veikos pavojingumą, jos pobūdį, visuma leidžia teismui daryti pagrįstą išvadą, kad R. V. padarytos nusikalstamos veikos pavojingumas yra mažesnis, negu rūšinis tokių nusikalstamų veikų pavojingumas, įvertintas įstatymo leidėjo ir BK 260 str. 1 d. sankcijoje. Pažymėtina, kad R. V. buvo atleistas nuo bausmės už BK 178 str. 1 d. numatyto nusikaltimo padarymą. Kita vertus, kaip minėta, BK 178 str. 1 d. nusikaltimas buvo įvykdytas kaltinamajam dar esant nepilnamečiu. Todėl ši aplinkybė – ankstesnio nusikaltimo padarymas – nagrinėjamoje byloje, vertinant visas nusikaltimo padarymo ir kaltinamąjį charakterizuojančias aplinkybes, nelaikytina kaip esminė ir lemianti bausmės skyrimo klausimą.

49Teismo vertinimu, paskyrus R. V., kuris nuoširdžiai gailėjosi padaręs nusikalstamas veikas, yra jauno amžiaus, laisvės atėmimo bausmę, juo labiau ilgalaikę, nuteistojo izoliavimas nuo visuomenės itin neigiamai paveiktų jo asmenybės formavimąsi, socialinius įgūdžius, kurie ir taip nėra tvirti, išlavinti, nes artimais ir tvirtais socialiniais ryšiai, kurie padėtų susivokti gyvenime, jis nėra saistomas (su motina, gyvenančia užsienyje, santykiai nepalaikomi; specialybės neįgijęs, Lietuvoje dirbo nepastovų darbą ir neoficialiai, nusikalstamų veikų darymo metu tokių veiksmų pasekmės suvoktos nepakankamai kritiškai).

50Aptartų aplinkybių visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad R. V. paskyrus laisvės atėmimo bausmę būtų, realizuojamas vienintelis BK 41 str. numatytas ir tokiai bausmei keliamas tikslas – nubaudimas, kuris tokioje situacijoje būtų per griežtas, nelogiškas ir nereikalingas. Toks, iš esmės analogiškos nagrinėjamoje byloje faktinės bei teisinės situacijos vertinimas sprendžiant skirtinos bausmės klausimą, ne kartą pateiktas ir teisminėje praktikoje (pvz., Vilniaus apygardos teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-651-851/2018 ir kt.).

51Remdamasis, tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju BK 260 str. 1 d. numatytos bausmės rūšies – laisvės atėmimo – paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, todėl vadovautinasi BK 54 str. 3 d. nuostatomis ir skirtina švelnesnė nei sankcijoje numatyta bausmės rūšis – laisvės apribojimas, nustatant maksimalios, t. y. 2 metų trukmės, šios bausmės terminą. Teismo vertinimu, taip pat BK 259 str. 1 d. sankcijoje numatytos bausmės, susijusius su terminuotu laisvės atėmimu (laisvės atėmimo ar arešto), šiuo konkrečiu atvejus yra per griežtos, o šio straipsnio sankcijoje numatyta bausmė – bauda, pernelyg apsunkintų jauno asmens, kuris kol kas jokių pastovių pajamų neturi, turtinę padėtį. Todėl, taikant BK 54 str. 3 d., pagal BK 259 str. 1 d. skirtina analogiška bausmė kaip ir už BK 260 str. 1 d. numatyto nusikaltimo padarymą – laisvės apribojimas, nustatant kiek trumpesnį negu vidutinės trukmės, t. y. 1 metų, šios bausmės terminą.

52R. V. įvykdyti ir BK 260 str. 1 d., 259 str. 1 d. numatyti nusikaltimai padaryti esant idealiai sutapčiai, todėl jam paskirtos bausmės bendrinamos vadovaujantis BK 63 str. 2 d., 5 d. 1 p. nuostatomis, t. y. apėmimo būdu, griežtesne 2 metų laisvės apribojimo bausme apimant švelnesnę 1 metų laisvės apribojimo bausmę, ir paskiriant subendrintą 2 metų laisvės apribojimo bausmę.

53Pažymėtina, jog ta aplinkybė, kad už padarytą nusikalstamą veiką skiriant bausmę buvo taikytos BK 54 str. 3 d. nuostatos, nėra kliūtis taikyti BK 641 str. ir paskirtą bausmę mažinti 1/3 dalimi (pvz., kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-449-942/2016).

54Byla buvo išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, todėl taikytinos BK 641 str. nuostatos ir paskirta subendrinta bausmė mažintina 1/3 dalimi, t. y. iki 1 metų 4 mėnesių laisvės apribojimo, nustatant tokius Baudžiamojo kodekso 48 str. 6 d. 1, 3 p. numatytus įpareigojimus: 1) visą laisvės apribojimo terminą nuo 22.30 val. iki 5 val. būti namuose; 2) per vieną mėnesį nuo bausmės vykdymo pradžios pradėti dirbti, ar mokintis ar užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje ir visą laisvės apribojimo terminą tęsti darbą, ar mokslą ar būti be pažeidimų registruotam Užimtumo tarnyboje.

55R. V. vadovaujantis BPK 140 str. laikinai sulaikytas nuo 2018-06-23 2.55 val. iki 2018-06–23 15.46 val., taip pat pagal Europos arešto orderį 2020-02-11 buvo sulaikytas Kipro Respublikoje ir suimtas (b. l. 60, 65, 156, 148, 160–161).

56Šis suėmime (laikinajame sulaikyme) išbūtas terminas įskaitytinas į paskirtos bausmės laiką vadovaujantis BK 66 str. 1–2 d., vieną suėmime (laikinajame sulaikyme) išbūtą parą prilyginant dviem laisvės apribojimo dienoms.

57R. V. paskirtos kardomosios priemonės – suėmimo – taikymu, BPK 119 str. numatytas tikslas – užtikrinti kaltinamojo dalyvavimą procese – buvo pasiektas, kitų suėmimo pagrindų nenustatyta, todėl ši kardomoji priemonė panaikintina nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

58Dėl laikinojo nuosavybės teisių apribojimo, kitų procesinių klausimų

59Byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad iš R. V. sulaikymo metu paimti 46,82 Eur yra gauti nusikalstamu būdu. Todėl, nuosprendžiui įsiteisėjus, 2019-04-03 prokurorės nutarimu šiems kaltinamojo pinigams paskirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas panaikintinas ir jie grąžintini R. V. (BPK 94 str. 1 d. 5 p.).

60Byloje esantys daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – vokas su tyrimo objektų pakuotėmis, 2018-10-05 nutarimu Nr. 113PS-V-2001924 ir 2018-10-29 kvitu serija BBB Nr. 3PK001390 perduotas saugojimui į Vilniaus aps. VPK Aptarnavimo skyriaus Ūkio poskyrį, esantį Buivydiškių g. 20, Vilniuje – sunaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus (BPK 94 str. 1 d. 2 p.);

61Vadovaudamasis Baudžiamojo proceso kodekso 94 str. 1 d. 2, 5 p., 297 str., 301 str., 302 str., 303 str. 2 d., 304–307 str., teismas

Nutarė

62R. (R.) V., a. k. ( - ), pripažinti kaltu padarius:

631) Baudžiamojo kodekso 260 str. 1 d. numatytą nusikaltimą ir paskirti jam už tai 2 (dvejų) metų laisvės apribojimo bausmę;

642) Baudžiamojo kodekso 259 str. 1 d. numatytą nusikaltimą ir paskirti jam už tai 1 (vienerių) metų laisvės apribojimo bausmę.

65R. (R.) V. paskirtas bausmes subendrinti taikant Baudžiamojo kodekso 63 str. 5 d. 1 p. nuostatas, t. y. apėmimo būdu, griežtesne 2 (dvejų) metų laisvės apribojimo bausme apimant švelnesnę 1 (vienerių) metų laisvės apribojimo bausmę ir paskirti subendrintą 2 (dvejų) metų laisvės apribojimo bausmę.

66Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 641 str., R. (R.) V. paskirtą 2 (dvejų) metų laisvės apribojimo bausmę sumažinti 1/3 dalimi, t. y. iki 1 (vienerių) metų 4 (keturių) mėnesių laisvės apribojimo, nustatant tokius Baudžiamojo kodekso 48 str. 6 d. 1, 3 p. numatytus įpareigojimus:

671) visą laisvės apribojimo terminą nuo 22.30 val. iki 5 val. būti namuose;

682) per vieną mėnesį nuo bausmės vykdymo pradžios pradėti dirbti, ar mokintis ar užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje ir visą laisvės apribojimo terminą tęsti darbą, ar mokslą ar būti be pažeidimų registruotam Užimtumo tarnyboje.

69Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 66 str. 1–2 d., į R. (R.) V. paskirtos bausmės laiką, įskaityti jo suėmime (laikinajame sulaikyme) išbūtą laiką nuo 2018-06-23 2.55 val. iki 2018-06–23 15.46 val., taip pat nuo 2020-02-11 iki šio nuosprendžio paskelbimo dienos, vieną suėmime (laikinajame sulaikyme) išbūtą parą prilyginant dviem laisvės apribojimo dienoms.

70Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašo gavimo šią bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

71R. (R.) V. paskirtą kardomąją priemonę – suėmimą – panaikinti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

72Panaikinti laikinąjį nuosavybės teisių apribojimą, taikytą iš R. (R.) V. paimtiems 46,82 Eur, ir nuosprendžiui įsiteisėjus šiuos pinigus grąžinti R. (R.) V.

73Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – voką su tyrimo objektų pakuotėmis, 2018-10-05 nutarimu Nr. 113PS-V-2001924 ir 2018-10-29 kvitu serija BBB

74Nr. 3PK001390 perduotą saugojimui į Vilniaus aps. VPK Aptarnavimo skyriaus Ūkio poskyrį, esantį Buivydiškių g. 20, Vilniuje – sunaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

75Išaiškinti R. (R.) V., kad asmenys, nuteisti laisvės apribojimo bausme, privalo:

761) be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos;

772) vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų draudimų;

783) nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus.

79Vengiant atlikti laisvės apribojimo bausmę, apylinkės teismas bausmę vykdančios institucijos teikimu gali pakeisti šią bausmę areštu.

80Bausmę vykdo nuteistosios gyvenamosios vietos probacijos tarnyba (Vilniuje – Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyrius, esantis Kareivių g. 1, Vilniuje).

81Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Linas Dūdys, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka išnagrinėjęs... 3. R. V., a. k. ( - ), gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, nurodantis savo... 4. kaltinamas BK 260 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos padarymu,... 5. R. V. neteisėtai įgijo ir laikė psichotropines medžiagas ir dalį jų... 6. naktiniame klube „Pelėda“, esančiame V. Mykolaičio Putino g. 5,... 7. Kaltinamasis R. V. teismo posėdžio metu savo kaltę pripažino bei parodė,... 8. 2018-06-23 buvo susitikęs su draugais, tačiau kilus konfliktui, su savo... 9. R. V., kuris nėra kaltinamas labai sunkaus nusikaltimo padarymu, po... 10. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltę padarius inkriminuojamą nusikalstamą... 11. 2018-06-23 įtariamuoju apklausto R. V. parodymai, kad su pranešimu apie... 12. 2019-03-04 įtariamuoju apklausto R. V. parodymai, kad su jam įteiktu... 13. 2018-06-23 liudytojo R. Juchnevič ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai,... 14. 2018-06-23 dieną dirbant pagal priemonių planą 10-IL-11649, kartu su... 15. A. Anisimovu. 2018-06-23 apie 2.40 val., Vilniuje, V. M. Putino g. 5,... 16. 2019-01-10 liudytojo R. D. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kad... 17. R. V. jis pažįsta apie 12 metų, kartu mokėsi vienoje klasėje, buvo geri... 18. 2019-01-10 liudytojo R. D. ikiteisminio tyrimo papildomos apklausos metu duoti... 19. 2018-07-04 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto... 20. Nr. 140-(3315)-IS1-3819, kurioje nurodyta, kad pilkos spalvos ir rožinės... 21. Valstybinės teismo medicinos tarnybos toksikologijos laboratorijos specialisto... 22. Valstybinės teismo medicinos tarnybos toksikologijos laboratorijos specialisto... 23. Nr. T-N 1621/2018(01), kurioje nurodyta, kad R. V. šlapime, paimtame... 24. Teismo motyvai ir išvados dėl nusikalstamų veikų kvalifikavimo bei... 25. BK 259 str. 1 d. nustatyta, kad tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo,... 26. BK 260 str. 1 d. nustatyta, jog tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo,... 27. Minėtų straipsnių dalyse numatytų veikų požymiai suformuluoti kaip... 28. Aptartos teisės aiškinimo taisyklės yra reikšmingos ir nagrinėjamoje... 29. Byloje esančiais įrodymais – ikiteisminio tyrimo metu apklaustų liudytojų... 30. R. D. parodymais, paties kaltinamojo tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio... 31. 2018-07-04 Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro specialisto... 32. fiksuota, kad pilkos spalvos ir rožinės spalvos tablečių bei rausvos... 33. Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2000-01-06 įsakymu Nr. 5 patvirtinto... 34. Taigi, nagrinėjamu atveju R. V. laikytos MDMA medžiagos kiekis (nevertinant... 35. R. V. tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu patvirtino,... 36. Įvertinus aptartas aplinkybes, nėra pagrindo teigti, kad R. V. pas jį... 37. Teismas, įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, daro išvadą,... 38. R. V. teismo posėdžio metu buvo įspėtas, kad jam pateikti kaltinimai gali... 39. Teisminėje praktikoje taip pat ne kartą išaiškinta, kad alternatyvios BK... 40. Nors R. V. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek duodama parodymus teisme iš... 41. Bausmių skyrimo ir bendrinimo, paskirtų kardomųjų priemonių tolimesnio... 42. Teismas parinkdamas kaltinamajam bausmės rūšis bei nustatydamas jų... 43. R. V. savo kaltę pripažino, tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio... 44. Byloje esančiais įrodymais jokių kitų atsakomybę sunkinančių ar... 45. Pagal BK 54 str. 1 d., už padarytas nusikalstamas veikas bausmės skirtinos... 46. Teisminėje praktikoje ne kartą akcentuota, jog BK 54 str. 3 d. yra... 47. BK 260 str. 1 d. sankcijoje numatyta vienintelė, griežčiausia bausmės... 48. Vertinant R. V. nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, pirmiausiai... 49. Teismo vertinimu, paskyrus R. V., kuris nuoširdžiai gailėjosi padaręs... 50. Aptartų aplinkybių visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad R. V.... 51. Remdamasis, tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu... 52. R. V. įvykdyti ir BK 260 str. 1 d., 259 str. 1 d. numatyti nusikaltimai... 53. Pažymėtina, jog ta aplinkybė, kad už padarytą nusikalstamą veiką... 54. Byla buvo išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, todėl taikytinos... 55. R. V. vadovaujantis BPK 140 str. laikinai sulaikytas nuo 2018-06-23 2.55 val.... 56. Šis suėmime (laikinajame sulaikyme) išbūtas terminas įskaitytinas į... 57. R. V. paskirtos kardomosios priemonės – suėmimo – taikymu, BPK 119 str.... 58. Dėl laikinojo nuosavybės teisių apribojimo, kitų procesinių klausimų... 59. Byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad iš R. V.... 60. Byloje esantys daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir... 61. Vadovaudamasis Baudžiamojo proceso kodekso 94 str. 1 d. 2, 5 p., 297 str., 301... 62. R. (R.) V., a. k. ( - ), pripažinti kaltu padarius:... 63. 1) Baudžiamojo kodekso 260 str. 1 d. numatytą nusikaltimą ir paskirti jam... 64. 2) Baudžiamojo kodekso 259 str. 1 d. numatytą nusikaltimą ir paskirti jam... 65. R. (R.) V. paskirtas bausmes subendrinti taikant Baudžiamojo kodekso 63 str. 5... 66. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 641 str., R. (R.) V. paskirtą 2 (dvejų)... 67. 1) visą laisvės apribojimo terminą nuo 22.30 val. iki 5 val. būti namuose;... 68. 2) per vieną mėnesį nuo bausmės vykdymo pradžios pradėti dirbti, ar... 69. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 66 str. 1–2 d., į R. (R.) V. paskirtos... 70. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašo... 71. R. (R.) V. paskirtą kardomąją priemonę – suėmimą – panaikinti nuo... 72. Panaikinti laikinąjį nuosavybės teisių apribojimą, taikytą iš R. (R.) V.... 73. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 74. Nr. 3PK001390 perduotą saugojimui į Vilniaus aps. VPK Aptarnavimo skyriaus... 75. Išaiškinti R. (R.) V., kad asmenys, nuteisti laisvės apribojimo bausme,... 76. 1) be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos;... 77. 2) vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų... 78. 3) nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus.... 79. Vengiant atlikti laisvės apribojimo bausmę, apylinkės teismas bausmę... 80. Bausmę vykdo nuteistosios gyvenamosios vietos probacijos tarnyba (Vilniuje –... 81. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus...