Byla e2-466-775/2018
Dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė (duomenys neskelbtini)

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Edita Šliumpienė, sekretoriaujant Jūratei Verseckienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui I. D., atsakovės atstovui advokatui A. S., trečiojo asmens atstovui E. M.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ( - ) patikslintą ieškinį atsakovui ( - ) dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė ( - ).

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 4 804,30 Eur skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (1 t., b. l. 1–2).

5Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodė, jog su ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti (1 t., b. l. 81–86).

6Ieškovė pateikė dubliką, prašė ieškinį tenkinti pilna apimtimi (2 t., b. l. 1–6).

7Atsakovas pateikė tripliką, prašė ieškinį bei dubliką atmesti (2 t., b. l. 90–95).

8Ieškovė 2018 m. rugsėjo 10 d. teismui pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 4 809,30 Eur nuostolius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (4 t., b. l. 88–95).

9Ieškovės atstovas bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad pradinė ieškovė ( - ) (kurios teises bylos nagrinėjimo metu perėmė ( - )), vykdydama kliento CAT užsakymą, su atsakovu susitarė dėl krovinio pervežimo. Krovinio pervežimo metu dėl atsakovo kaltės buvo apgadintos trijų automobilių stogo konstrukcijos. Vežėjui pristačius krovinį į krovinio iškrovimo vietą, krovinio gavėjas patikrino krovinį ir užfiksavo pažeidimus žalos protokoluose bei CMR važtaraštyje. Paaiškino, kad pirminės apžiūros metu buvo nustatyta, jog reikės atlikti remonto darbus, kurie priskirti „Reforma A“ kategorijai, tačiau vėliau kategorija buvo patikslinta į „Reformą B“, tai reiškia, kad automobiliai negalės būti parduoti kaip nauji. Nurodė, kad „Reforma B“ atveju yra skaičiuojamas 10 procentų dydžio nuvertėjimas. Ieškovė atlygino nuostolius savo klientui, todėl įgijo reikalavimo teisę į atsakovą, kuris yra kaltas dėl padarytos žalos. Atsakovas su žala sutiko, tačiau apskaičiavus remonto kaštus, suremontavus automobilius bei paskaičiavus automobilių nuvertėjimą, atsakovas neapmokėjo vieno automobilio 1 531,75 Eur nuvertėjimo išlaidų, ir kito automobilio dalies remonto, administravimo bei nuvertėjimo išlaidų, kurios sudaro 3 277,55 Eur. Iš viso atsakovė ieškovei nesumokėjo 4 809,30 Eur. Paaiškino, kad atsakovui eismo įvykio metu apgadinus krovinį ieškovė ir ( - )siekė ginčą išspręsti taikiai ir pateikė atsakovui trišalę sutartį dėl abipusių skolų įskaitymo. Ieškovė ir ( - ) sutartį pasirašė ir ją pateikė atsakovui, tačiau jis sutarties nepasirašė ir negrąžino. Todėl laikytina, kad trišalė sutartis neįsigaliojo. Nors atsakovas pasirašytą sutartį pateikė teismui, tačiau nėra jokių įrodymų, kad trišalė sutartis buvo pasirašyta iki ( - ) likvidavimo ir grąžinta ieškovei, todėl atsakovo argumentai dėl tarpusavio prievolių pasibaigimo įskaitymu yra nepagrįsti. Paaiškino, kad ieškovė nepraleido ieškinio senaties termino, nes pateikus pretenziją dėl nuostolių atlyginimo atsakovas ją pripažino ir sutiko atlyginti transporto priemonių remonto išlaidas. Tokiu atveju senaties termino eiga sustojo ir nebuvo atnaujinta. Jei senaties terminas ir būtų atnaujintas, ieškovė vis tiek jo nepraleido, kadangi atsakovas veždamas krovinį neveikė atidžiai ir rūpestingai, todėl šiuo atveju taikytinas trijų metų senaties terminas.

10Atsakovas teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį (5 t., b. l. 12–18), nurodė, kad su patikslintu ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.

11Atsakovo atstovas bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad atsakovas atliko asmeninių transporto priemonių vežimą pagal CMR konvenciją ir 2014 m. sausio 30 d. sudarytą CMR krovinio važtaraštį Nr. 020302, pagal kurį buvo susitarta dėl krovinio pervežimo maršrutu Maubeuge, Prancūzija – Flins sur Seine, Prancūzija. Transporto priemonių transportavimo metu, trys automobiliai buvo apgadinti. Paaiškino, kad ( - ), ( - ) ir atsakovas sudarė trišalę sutartį, ją pasirašė ir faktiškai įgyvendino. Taigi atsakovas yra atsiskaitęs su ieškove pagal 2014 m. balandžio 8 ir 28 d. sąskaitas-faktūras trišalės sutarties dėl abipusio skolų kompensavimo pagrindu. Nurodė, kad byloje yra pateikta trišalė sutartis su visų šalių parašais, todėl sutartis yra įsigaliojusi. Paaiškino, kad trišalės sutarties sąlygos nereikalauja jos grąžinti ar pateikti pasirašytos ieškovei, todėl jos nepateikimas neturi įtakos jos įsigaliojimui. Nurodė, kad atsakovas nesutinka su 2014 m. rugpjūčio 18 d. papildomai išrašytomis sąskaitomis-faktūromis Nr. KY001203 ir KY001204, kadangi jos išrašytos nesivadovaujant Tarptautine krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (toliau – CMR konvencija) ir šių automobilių gabenimą reglamentuojančiomis žalos nustatymo taisyklėmis „CAT“. Paaiškino, kad ieškovės žalos atlyginimas klientui nesudaro pagrindo reikalauti tokios pačios žalos dydžio iš atsakovo. Atsakovas nebuvo įtrauktas į žalos administravimo santykius su klientu, todėl su pateiktu žalos skaičiavimu ir jo pagrįstumu nesutinka. Nėra aišku, kokiu pagrindu ieškovė reikalauja iš atsakovo 10 procentų dydžio transporto priemonės nuvertėjimo, kaip ir kokiu pagrindu jis apskaičiuotas. Nurodė, kad žalos kategorija buvo pakeista iš „Reforma A“ į „Reforma B“, tačiau byloje nėra įrodymų, jog transporto priemonių vertė tikrai sumažėjo ir jos negalėjo būti parduotos kaip naujos. Kadangi ieškovės pretenzijos nebuvo pateiktos per konvencijoje nustatytus terminus, sąskaitose nurodytos sumos nėra pagrįstos į bylą pateiktais įrodymais, sąskaitose nepagrįstai skaičiuojamas automobilių vertės praradimas, neįrodytas automobilio vertės sumažėjimo dydis, šios pretenzijos atsakovo buvo nuosekliai atmetamos ir nepriimtos, todėl ieškovės pareikštam reikalavimui taikytinas senaties terminas.

12Trečiasis asmuo ( - ) teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį (4 t., b. l. 154–157), nurodė, kad su ieškiniu sutinka ir prašo jį patenkinti.

13Trečiojo asmens atstovas bylos nagrinėjimo metu paaiškino, jog atsakovui pristačius krovinį į krovinio iškrovimo vietą, krovinio gavėjas patikrino krovinį ir užfiksavo pažeidimus krovinio protokole ir CMR važtaraštyje. Trečiasis asmuo iš krovinio gavėjo gavęs minėtus dokumentus bei pranešimą apie žalą, 2014 m. vasario 5 d. išsiuntė pirminius informacinius pranešimus K-001061, K-001062 atsakovui bei informavo jį apie galimybę sutikti arba nesutikti su padaryta žala. Atsakovas su žala sutiko. Paaiškino, jog „Reforma A“ buvo nurodyta tik pakrovimo vietos defektiniame akte, kuris yra surašomas pirminės apžiūros metu ir šio akto tikslas yra užfiksuoti žalą, o ne žalos skaičiavimo formą. Šiuo atveju vežėjas pasirašydamas defektinį aktą, prisiima atsakomybę už kilsiančius nuostolius, nepriklausomai nuo to kokia skaičiavimo forma bus taikoma. Paaiškino, jog vėliau pristačius automobilius į remonto vietą buvo nustatyta, kad reikės atlikti remonto darbus, kurie nurodyti „Reforma B“, o ne „Reforma A“ ir automobiliai negalės būti parduoti kaip nauji. Kadangi žala priskiriama „Reforma B“, apskaičiavus remonto kaštus ir suremontavus automobilius, krovinio gavėjas pagal CAT taisykles paskaičiavo 10 procentų dydžio automobilių nuvertėjimą. Paskaičiavus remonto išlaidas bei automobilio nuvertėjimą, susidarė 4 809,30 Eur suma, kurią ieškovei privalo atlyginti atsakovas.

14Teismas konstatuoja:

15patikslintas ieškinys tenkinamas iš dalies.

16Nustatyta, kad 2013 m. sausio 7 d. ( - ) ir ( - ) sudarė sutartį dėl krovinių pervežimo (3 t., b. l. 13–15). 2014 m. vasario 3 d. ieškovė su atsakovu susitarė dėl krovinio pervežimo iš Maubeuge, Prancūzija į Flins sur Seine, Prancūzija (1 t., b. l. 7, 21–22). Atsakovas transportavo 8 lengvuosius automobilius (1 t., b. l. 87–88). Siuntėja informavo ieškovę apie įvykusį autoįvykį (2 t., b. l. 24-27, 46–49). Buvo surašyti žalos užfiksavimo protokolai Nr. 20018628 ir Nr. 20018629 (1 t., b. l. 96–102). 2014 m. vasario 5 ir 11 d. ir 2014 m. vasario 24 d. atsakovas pranešimais buvo informuotas apie automobiliams padarytą žalą (1 t., b. l. 107–132; 2 t., b. l. 14–15, 19–22, 41–44). 2014 m. vasario 18 d. buvo atlikta avarijos metu patirtų apgadinimų ekspertizė (2 t., b. l. 29–34, 51–54). 2014 m. vasario 26 d. atsakovui buvo pateikta sąskaita-faktūra Nr. KY-001085 dėl 577,80 Eur žalos atlyginimo (3 t., b. l. 159–160). 2014 m. vasario 26 d. atsakovui buvo išrašyta sąskaita Nr. KY-001085 dėl 577,80 Eur žalos atlyginimo (2 t., b. l. 11, 17). 2014 m. vasario 28 d. atsakovui buvo pateikta sąskaita-faktūra Nr. KY-001086 dėl 2 425,71 Eur žalos atlyginimo (3 t., b. l. 156–157; 4 t., b. l. 96, 101, 125, 127, 168, 170). 2014 m. kovo 14 d. ( - ) ir atsakovas susitarė dėl 1 200 Eur skolos padengimo (3 t., b. l. 162–163). 2014 m. balandžio 8 d. atsakovui buvo pateikta sąskaita-faktūra Nr. KY-001087 dėl 2 075,80 Eur žalos atlyginimo (4 t., b. l. 97, 102, 126, 128, 169, 171). 2014 m. balandžio 28 d. atsakovui buvo pateikta sąskaita-faktūra dėl 70 Eur žalos atlyginimo (1 t., b. l. 11–12; 4 t., b. l. 100, 105, 129–130, 172–173). Atsakovas 2014 m. balandžio 29–30 d. apmokėjo sąskaitas-faktūras Nr. KY-001086 ir Nr. KY-001085 (3 t., b. l. 165–169). 2014 m. liepos 2 d. ( - ) ir atsakovas susitarė dėl 400 Eur skolos padengimo (1 t., b. l. 90–91). 2014 m. rugpjūčio 18 d. atsakovui buvo pateiktos dvi sąskaitos-faktūros Nr. KY-001203, Nr. KY-001204 ir Nr. KY-0012 dėl 4 595,25 Eur žalos atlyginimo (1 t., b. l. 8–9, 14–15; 4 t., b. l. 98–99, 103–104, 133–137, 181–185). 2014 m. gruodžio 13 d. ( - ) ir ieškovė susitarė dėl 210 222,10 Eur skolos padengimo (3 t., b. l. 6–12, 43–46). 2015 m. spalio 30 d. šalys sudarė trišalę sutartį (1 t., b. l. 93–94). 2017 m. gegužės 31 d. ( - ) perleidimo ieškovei visas teises, kylančias iš reikalavimų atsakovui (1 t., b. l. 144–145). 2017 m. birželio 1 d. buvo likviduota ( - ) (2 t., b. l. 36–39). Atsakovas ieškovei 2015 m. rugpjūčio 6 d. ir 2015 m. rugsėjo 3 d. išrašė sąskaitas už vežimo paslaugas (2 t., b. l. 96–100). Ieškovė 2018 m. rugsėjo 7 d. pateikė pažymą, kad pagal trišalę sutartį jokie mokėjimai ( - ) neatlikti (4 t., b. l. 122–124).

17Byloje yra pateikti duomenys iš juridinių asmenų registro apie atsakovą, jo draudimo pažymėjimas ir transporto atsakomybės draudimo liudijimas (1 t., b. l. 75–79; 2 t., b. l. 116–117, 177–179). Taip pat pateiktas šalių bei trečiojo asmens susirašinėjimas dėl apgadintų automobilių ir nuostolių atlyginimą (1 t., b. l. 134–137; 2 t. b. l. 7–10, 16, 58–81, 102–111; 3 t., b. l. 55–56; 4 t., b. l. 107–121, 176–179, 187–195). Pateiktos automobilių remonto ir nuvertėjimo sąskaitos (4 t., b. l. 139–146, 159–166). Atsakovas į bylą pateikė išduotų sąskaitų išrašą bei duomenis apie atliktą tarptautinį mokėjimo pavedimą (5 t., b. l. 19–20, 22). Taip pat pateiktas įmonių grupės „Group CAT“ automobilių atstatymo standartas (1 t., b. l. 104–105). Pateikta „Renault“ naujų transporto priemonių, skirtų DCE ir apgadintų transportavimo operacijų metu, tvarkymo taisyklių Nr. 22020-00-98 ištrauka (5 t., b. l. 28–31). Pateiktas 2015 m. rugpjūčio 27 d. siųstų siuntų sąrašas (2 t., b. l. 113–114). Byloje pateikta buhalterinė pažyma, apie atsiskaitymus su įmonių grupe „Group CAT“, faktoringo sutartis ir pagal ją atlikti mokėjimus (3 t., b. l. 3–5, 16–20, 58–59).

18Dėl ginčo teismingumo ir CMR konvencijos taikymo

19Byloje nustatyta, kad Nyderlandų karalystėje registruotas juridinis asmuo ( - ) su Slovėnijos respublikoje registruotu juridiniu asmeniu – ( - ) 2014-02-03 sudarė krovinio pervežimo užsakymą Nr. KAYA-009538, pagal kurį atsakovė ( - ) įsipareigojo ( - ) pervežti automobilius maršrutu Maubeuge (Prancūzija) – Flins sur seine (Prancūzija).

202014-02-03 sudaryto krovinio pervežimo užsakymo Nr. KAYA-009538 11 punkte šalys numatė, jog užsakovas šiuo užsakymu paveda vežėjui už sutartą atlyginimą pervežti krovinius užsakyme nustatytomis sąlygomis automobilių keliais, kertant Lietuvos respublikos valstybės sieną. Taip pat šio užsakymo 17 punktas numato, jog užsakymui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Iškilę ginčai sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti – Kauno apylinkės teisme. Esant tokiam šalių susitarimui, šis ginčas yra teismingas Lietuvos Respublikos teismui (2001-08-08 Lietuvos teismų praktikos, taikant Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) normas, apžvalga A2-14).

21Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad viena iš būtinųjų CMR konvencijos taikymo sąlygų yra krovinio vežimo vykdymas, kai krovinio siuntėjas ir gavėjas yra skirtingose valstybėse (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-204-378/2017 23 punktą). CMR konvencijos komentare nurodyta, kad konvencija netaikoma vežimo santykiams, susijusiems tik su viena valstybe (žr. Commentary on the Convention of 19 May 1956 on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR). Geneva, 1975, United Nations ECE/TRANS/14, p. 14–15). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nagrinėjamu atveju krovinio siuntėjas ir gavėjas buvo vienoje valstybėje, tačiau Lietuvos teisės doktrinoje pasisakyta, kad sutarčių laisvės principas suponuoja, jog šalys gali numatyti savo sutarčiai taikyti konvencijos nuostatas, išskyrus atvejus, kai ginčo sprendimui taikoma teisė imperatyviai nustato kitas taisykles arba kai pačioje konvencijoje yra nurodyta, kad ji netaikoma (žr. Ambrasienė, D. Krovinių tarptautinio vežimo keliais teisinis reguliavimas. Jurisprudencija, 2004, t. 55, Nr. 47, p. 22). Remiantis byloje pateiktu važtaraščiu, kuriame nurodyta jog vežimas atliekamas laikantis sąlygų, neprieštaraujančių CMR konvencijai ( 1 t., b. l. 88), konstatuotina, jog šalys yra susitarę dėl CMR konvencijos taikymo, todėl šioje byloje taikytina CMR konvencija.

22Dėl ieškinio senaties termino taikymo (CMR 32 st.)

23Atsakovė prašo taikyti vienerių metų ieškinio senatį ir ieškinį atmesti.

24Ieškovė nurodė, jog nepraleido termino ieškiniui pareikšti, kadangi ieškinio senaties termino eiga yra sustabdyta pripažinus pretenzijos pagrįstumą (CMR konvencijos 32 str. 2 d.). Be to, šiuo atveju reikalavimui pareikšti turėtų būti taikomas 3 metų ieškinio senaties terminas (CMR 32 str. 1 d.), nes atsakovo veiksmai vežant krovinį laikytini neatidžiais ir nerūpestingais, todėl prilygintini tyčiniams veiksmams.

25Pagal CMR konvencijos 32 straipsnio 1 dalį teisė pateikti ieškinį dėl vežimų taikant CMR konvenciją dėl senaties prarandama po vienerių metų, tačiau tyčinių veiksmų atveju senaties terminas yra treji metai. Vadovaujantis CMR konvencijos 32 str. 1 d. a punktu, senaties terminas krovinio sugadinimo atveju prasideda nuo krovinio pristatymo dienos.

26Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CMR konvencijos 29 straipsnio 1 punktą, yra nurodęs, kad vežėjo kaltė suprantama kaip: 1) žalos padarymas tyčia; 2) žalos padarymas veiksmais, kurie pagal bylą nagrinėjančio teismo taikomus įstatymus gali būti prilyginami tyčiniams. Civilinėje atsakomybėje pagal teisinę reikšmę tyčinei kaltės formai gali būti prilyginamas didelis neatsargumas. Lietuvos nacionalinėje teisėje tiesiogiai didelis neatsargumas nevertinamas tyčia, bet teisiniai tyčinių veiksmų ir didelio neatsargumo padariniai neretai yra vienodi (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UADB „Ergo Lietuva“ v. UAB „Transtira“, bylos Nr. 3K-3-172/2009; 2009 m. liepos 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „If draudimas“ v. UAB „DSV Transport“, bylos Nr. 3K-3-318/2009; kt.). Pagal nacionalinę teismų praktiką tyčiai prilygintu neatsargumu laikomi tokie asmens veiksmai, kurių šis, laikydamasis bent minimalių atsargumo ir rūpestingumo reikalavimų, nebūtų padaręs, arba neveikimas – neatlikimas visų įmanomų veiksmų, galėjusių sumažinti žalos atsiradimo riziką arba padėti jos išvengti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „B. E.“ v. UAB „Autonivera“, bylos Nr. 3K-3-259/2007; 2009 m. liepos 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „If draudimas“ v. UAB „DSV Transport“, bylos Nr. 3K-3-318/2009; kt.). Krovinys vežimo metu yra visiškoje vežėjo dispozicijoje, tik vežėjas gali ir privalo žinoti, kokiomis aplinkybėmis buvo sugadintas krovinys, todėl jis turi būti aktyvus įrodinėdamas, kad jis ėmėsi visų būtinų priemonių, vadovavosi krovinio saugaus pristatymo prioritetu ir rūpinosi tinkamu vežimo paslaugų suteikimu bei pateikti įrodymus apie žalos susidarymo mechanizmą, priežastis, taikytas saugumo priemones ir t. t. Gavėjas dažnai mato tik netinkamo vežimo rezultatą – sugadintą krovinį, tačiau neturi informacijos apie vežimo eigą ir sugadinimo momentą.

27Atsakovės atstovas paaiškino, jog krovinio transportavimo metu, pakeliui į iškrovimo vietą, trys iš aštuonių transporto priemonių buvo apgadintos, nubrozdinta viršutinė transporto priemonių dalis – stogas. Pravažiuojant tiltą nebuvo ženklo, nurodančio tilto aukštį, kliudymas buvo minimalus, vairuotojas net nepastebėjo kliudymo, nebuvo kviesta policija ar fiksuotas autoįvykis. Transporto priemonių apgadinimas pastebėtas tik nuvykus į iškrovimo vietą. Dėl šio eismo įvykio ir padarytos žalos transporto priemonėms nėra atsakovo tyčios ar nerūpestingumo. Transporto priemonės buvo apgadintos dėl netyčinių, atsitiktinių veiksnių, nors atsakovas ir laikėsi visų atsargumo ir rūpestingumo reikalavimų.

28Teismas su tokia atsakovės pozicija nesutinka. Byloje nustatyta, kad atsakovė krovinio pakrovimo vietoje pati pakrovė krovinį, t. y. aštuonias transporto priemones, tačiau tinkamai neįvertino bendro autovežio aukščio. Veždama krovinį nepaisė kelio ženklų, ribojančių pravažiuojančių transporto priemonių aukštį, todėl autovežiu ir ant jo esančiomis pakrautomis transporto priemonėmis kliudė tiltą ir padarė žalą naujoms transporto priemonėms. Byloje nėra jokių įrodymų, kad pravažiuojant tiltą nebuvo transporto priemonės aukštį ribojančio kelio ženklo. Pabrėžtina, kad atsakovė yra savo srities profesionalas, kuriai yra taikomi padidinti atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, todėl teismas sprendžia, kad atsakovė šiuo atveju nepaisė būtiniausių atidumo ir dėmesingumo reikalavimų, lėmusių eismo įvykį. Atsakovės vairuotojas padarė esminį Kelių eismo taisyklių nurodymų pažeidimą – nepaisė aukščio ribojimo reikalavimo, o tai reiškia vežėjo didelį neatsargumą ir neatidumą, prilyginamą tyčiniams veiksmams, ir kartu trejų metų ieškinio senaties termino, pradedamo skaičiuoti nuo krovinio pristatymo dienos, taikymą. Į paskirties vietą krovinys pristatytas 2014-01-31, ieškinys dėl nuostolių už sugadintą krovinio dalį atlyginimo teismui pateiktas 2016-12-05, todėl konstatuotina, jog ieškovė nepraleido trejų metų senaties termino tokio pobūdžio reikalavimui teisme pareikšti.

29Dėl nuostolių atlyginimo

30Vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar jo sugadinimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti, ir iki jo perdavimo momento, nebent jis įrodytų, kad buvo bent viena iš aplinkybių, nurodytų 17 str. 2 p. ir/ar 4 p. Bylos duomenys patvirtina, kad dėl vežamo krovinio apgadinimo yra kalta atsakovė (CPK 187 straipsnis). Vadinasi, dėl atsakovės kaltų veiksmų atsirado žala. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ginčo krovinio pažeidimai atsirado krovinio pervežimo metu (CPK 178 straipsnis, CMR konvencijos 18 straipsnis). Dėl šios priežasties teismas konstatuoja, kad byloje neįrodyta ir nekonstatuotinos CMR konvencijos 17 straipsnio aplinkybės, atleidžiančios vežėją nuo atsakomybės už krovinio sugadinimą. Bylos nagrinėjimo metu ieškovės atstovas paaiškino, kad vežimo metu buvo sugadintos trys naujos transporto priemonės. Transporto priemonei, kurios identifikacinis kodas Nr. 90653, padarytą žalą atsakovė atlygino, dėl to tarp šalių ginčo nėra, tačiau atsakovė nesutinka su prašomų priteisti nuostolių dėl kitų dviejų automobilių dydžiu.

31Krovinio sugadinimas – tai krovinio savybių pablogėjimas, nulemiantis jo vertės sumažėjimą, arba tai, kad jis tampa nebetinkamas naudoti. Krovinio vertės sumažėjimo atveju vežėjas turi kompensuoti krovinio vertės sumažėjimo sumą (CMR konvencijos 25 straipsnis) bei kitas su krovinio vertės sumažėjimu susijusias išlaidas (pvz., mokestis ekspertams už vertės nustatymą ir kt.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2012;2017 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-123-219/2017).

32Dėl 2014-04-08 sąskaitos faktūros Nr. KY-001087 ir 2014-04-28 sąskaitos faktūros Nr. KY-001134

33Ieškovė atsakovei yra pateikusi apmokėti ieškinyje nurodytą 2014-04-08 sąskaitą faktūrą Nr. KY-001087 2 075,50 Eur sumai už automobilio, kurio identifikacinis Nr. 0660, remonto išlaidas ir 2014-04-28 sąskaitą faktūrą Nr. KY-001134 70 Eur sumai už šio automobilio žalos administravimo išlaidas. Atsakovė su šiose sąskaitose nurodytomis sumomis sutinka, tačiau nurodo, jog šio sąskaitos jau yra apmokėtos, šalims atlikus 2014-07-02 ir 2015-10-30 įskaitymus.

34Byloje yra pateiktas 2014-07-02 ieškovės ( - ) ir atsakovės ( - ) susitarimas, kuriuo šalys atliko tarpusavio įskaitymą 400 Eur sumai (1 t., b. l. 90–91). Kad šį įskaitymą ieškovė pripažįsta, patvirtina tai, jog ieškinyje ji nurodo, kad pagal 2014-04-08 sąskaitą faktūrą Nr. KY-001087 atsakovės mokėtina suma yra ne 2 075,80 Eur, o 1 675,80 Eur.

352015-10-30 ieškovė ( - ), atsakovė ( - ) ir trečiasis asmuo ( - ) pasirašė trišalę sutartį dėl abipusių skolų kompensavimo Nr. 30/10/2015 (1 t., b. l. 93–95). Šio susitarimo pagrindu ieškovės atžvilgiu buvo įskaityta 1 745,80 Eur atsakovės turėta skola ieškovei. Šio skolos perkėlimo ir įskaitymo sutarties pagrindu atsakovės ( - ) reikalavimo teisė 1 745,80 Eur sumai į trečiąjį asmenį ( - ) už atsakovės suteiktas transportavimo paslaugas pagal sąskaitas faktūras Nr. 687-2015 ir 606-2015, kurių bendra suma 1 745,80 Eur, buvo įskaityta 2014-04-08 sąskaitų faktūrų Nr. KY-001087 ir KY-001134 atžvilgiu. Šią sumą sudėjus su anksčiau atliktu 400 Eur įskaitymu, susidaro bendra 2 145,80 Eur suma. Taigi, sudarius tarpusavio skolos įskaitymo aktą ir trišalę tarpusavio skolų perkėlimo ir įskaitymo sutartį, šalių priešpriešinių reikalavimų neliko, todėl ieškinys šioje dalyje atmestinas.

36Ieškovė byloje prieštaravo ir nurodė, jog 2015-10-30 trišalė sutartis neįsigaliojo, nes atsakovė ( - ) jos nepasirašė ir negrąžino kitoms sutarties šalims pasirašyto egzemplioriaus, tačiau atsakovė pateikė į bylą šalių pasirašytą sutartį su visais rekvizitais ir nurodė, jog sutartis yra įsigaliojus. Sutartyje nebuvo reikalavimo, kad pasirašyta sutartis turėtų būti grąžinta kitoms šalims. Kad sutartis įsigaliojo patvirtina ir tai, jog pati ieškovė iki šiol nėra apmokėjusi atsakovei skolų pagal trišaliame susitarime nurodytą 2015-07-22 sąskaitą faktūrą Nr. 606-2015 ir 2015-08-18 sąskaitą faktūrą Nr. 687-2015, o atsakovė šių mokėjimų nereikalavo iš ieškovės teisminiu keliu. Be to, ieškovė 2015-09-02 d. atliko mokėjimo pavedimą Nr. 1548 ( 5 t., b. l. 22), kuriuo sumokėjo atsakovui už transportavimo paslaugas, mokėjimo pavedime nurodė visas trišalio susitarimo pagrindu kompensuojamas ir užskaitomas pradinio ieškovo ( - ) ir atsakovo sąskaitas – 687; 606; 513; 489; KY-001087; KY-001134. Sudėjus 2015-09-02 d. mokėjimo pavedimo sumą 1704,20 EUR ir trišale sutartimi kompensuota suma 1745,80, gaunasi 3 450 EUR, t. y. suma kurią atsakovas išrašė ieškovui sąskaitų už transportavimą Nr. 687-2015; Nr. 606-2015; Nr. 513-2015; ir Nr. 489-2015 pagrindu (5 t., b. l. 19–22). Remiantis aukščiau nurodytomis aplinkybėmis ir įrodymais, teismas sprendžia, jog atsakovė pagal šias sąskaitas yra atsiskaičiusi, todėl šioje dalyje ieškinį atmeta.

37Teismas taip pat atmeta ieškovės argumentą, jog šiuo metu vyksta ginčas teisme, o reikalavimus, kurie ginčijami teisme, draudžiama įskaityti. Pažymėtina, kad įskaitymas vyko 2015 metų spalio mėnesį, o ieškovė reikalavimą teisme pareiškė tik 2016-12-06, todėl įskaitymo metu reikalavimai nebuvo ginčijami teismine tvarka.

38Dėl 2014-08-18 sąskaitos faktūros Nr. KY-001203 ir 2014-08-18 sąskaitos faktūros Nr. KY-001204

39Ieškovė taip pat yra pateikusi atsakovei apmokėti ieškinyje nurodytą 2014-08-18 sąskaitą faktūrą Nr. KY-001203 1 531,75 Eur sumai už automobilio, kurio identifikacinis Nr. 90720, vertės sumažėjimą ir 2014-08-18 sąskaitą faktūrą Nr. KY-001204 1 531,75 Eur sumai už automobilio, kurio identifikacinis Nr. 90660, vertės sumažėjimą.

40Atsakovė su šiuo reikalavimu nesutiko, nurodė, jog ieškovė nepateikė įrodymų pagrindžiančių kliento patirtus nuostolius, jų dydį, transporto priemonių nuvertėjimo faktą. Atsakovė nuosekliai ieškovo pretenzijas dėl nuostolių už transporto priemonių vertės sumažėjimą (pagal „Reforma B“) atmetė ir jų nepripažino.

41Byloje nustatyta, jog ieškovė vykdė tarptautinei įmonių logistikos grupei „Group CAT“ priklausančios įmonės užsakymą dėl automobilių pervežimo. Pradinė ieškovė ( - ) buvo susitariantis vežėjas, kuris pats krovinio nevežė, bet dėl to paties vežimo sudarė sutartį su atsakove (faktine vežėja). Krovinio pervežimo metu buvo apgadinti trys automobiliai. Vežėjui pristačius krovinį į krovinio iškrovimo vietą, krovinio gavėjas patikrino krovinį ir pažeidimus užfiksavo 2014 m. sausio 31 d. žalos užfiksavimo protokoluose Nr. 20018628 ir Nr. 20018629 bei CMR važtaraštyje (1 t., b. l. 87–88, 96–102). Protokolai buvo surašyti vadovaujantis įmonių grupės „Group CAT“ nustatytomis formomis ir žalos užfiksavimo protokolais. Įmonių grupė „Group CAT“ vadovaujasi savo nustatytos formos žalos užfiksavimo protokolu ir taisyklėmis dėl žalos transporto priemonėms atlyginimo pagal „Reforma A“ (transporto priemonių remontas), „Reforma B“ (sumažėjusios transporto priemonių vertės) ir „Reforma C“ (transporto priemonių sunaikinimas). CAT taisyklių ištrauka rodo, kad žala priskiriama tam tikrai formai priklausomai nuo žalos dydžio ir aplinkybės ar transporto priemonė yra nauja ar naudota (1 t., b. l. 104–105). Abu 2014-01-31 surašyti protokolai buvo pateikti atsakovės vairuotojui, atsakovė neprieštaravo, kad žala bus skaičiuojama pagal įmonių grupės „Group CAT“ žalos skaičiavimo taisykles. Nors 2014-01-31 žalos protokoluose buvo nurodyta, kad abu žalos atvejai vertinami pagal CAT žalos taisyklių „Reforma A“ (turi atlyginti transporto priemonės remonto išlaidas), tačiau vėliau automobilius apžiūrėjus ekspertams ir pristačius juos remontui, paaiškėjo, kad automobilių stogo konstrukcijos buvo stipriai apgadintos ir reikės atlikti daugiau transporto priemonių atstatymo operacijų priskiriamų „Reformai B“, o ne „Reformai A“. Apgadintos transporto priemonės po remonto darbų negalėjo būti parduotos kaip naujos, todėl žalos forma turėjo būti pakeista, tai reiškia, kad CAT patyrė nuostolius ne tik remontuodama automobilius, bet ir dėl automobilių nuvertėjimo. Apie tai, kad „Reforma B“ atveju yra skaičiuojamas 10 proc. dydžio nuvertėjimas patvirtina ir CAT 2014 m. vasario 11 d. elektroninis laiškas (4 t., b. l. 107–110) bei CAT išrašytos sąskaitos (4 t., b. l. 125–131, 139–147). 10 proc. nuvertėjimo suma apskaičiuojama nuo naujo automobilio kainos, kas šio ginčo atveju sudaro 1 531,75 Eur už vieną automobilį. Teismų praktikoje pripažįstama, kad CAT skaičiavimas dėl 10 % nuvertėjimo yra teisėtas ir pagrįstas (e2A-55-264/2018 (buvęs Nr. e2A-2298-264/2017), todėl iš atsakovės priteistina 3 063,5 Eur nuostolių suma.

42Dėl palūkanų

43CMR Konvencijos 27 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pagal sutartį įgaliojimus turintis asmuo gali pareikalauti sumokėti palūkanas nuo sumos, skirtos kompensacijai. Palūkanos – 5% metams – pradedamos skaičiuoti nuo tos dienos, kai vežėjui raštu pateikiamas reikalavimas, o jeigu tokio nebuvo, – tai nuo ieškinio pateikimo dienos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodyta, kad tuo atveju, kai tenkinamas vežėjui pareikštas ieškinys dėl nuostolių, patirtų dėl krovinio praradimo, sugadinimo ar pavėluoto pristatymo, atlyginimo nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš vežėjo priteistinos CMR Konvencijos 27 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio, t. y. 5 procentų, palūkanos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007; 2011 m. liepos 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2011; 2012 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2012). Atsižvelgiant į aptartą teisinį reglamentavimą, ieškovės reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo yra tenkintinas ir ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

44Dėl CMR konvencijos 23 straipsnio

45Pažymėtina ir tai, jog CMR konvencijos 23 str. 3 p. kompensacija už prarastą krovinį negali būti didesnė kaip 8,33 atsiskaitymo vieneto už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio, išskyrus atvejus, kai šalys susitarė dėl papildomos krovinio vertės, numatė dėl to užmokesčio už vežimą priedą ir padarė apie tai žymą važtaraštyje.

46Dekra expertise ekspertizės aktai patvirtina, kad vienos transporto priemonės svoris yra 1 280 kg. 2017 m. gruodžio 12 dienai 1 SDR vertė sudaro 1,199280 EUR1. Pagal CMR konvencijos 32 str. 3 d. kompensacija negali būti didesnė kaip 8,33 atsiskaitymo vieneto už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio. Tai reiškia, kad šio ginčo atveju kompensacija vienai transporto priemonei neturėtų viršyti 12 787,20 EUR. Šiuo atveju ieškinio suma neviršija maksimalaus kompensacijos dydžio, todėl ieškovė turi teisę reikalauti visos žalos sumos atlyginimo.

47Dėl CMR konvencijos 30 str. 2 d. taikymo

48Atsakovė krovinį iškrovė ir protokolai Nr. 20018628 ir Nr. 20018629 buvo surašyti 2014-01-31 d. CMR konvencijos 30 str. 2 d. numatyta, jog jeigu gavėjas ir vežėjas kartu patikrino krovinio būklę, tai įrodymas, reikalingas paneigti patikrinimo rezultatą, gali būti pateiktas tik tuo atveju, jeigu kalba eina apie išoriškai nežymius nuostolius ar sugadinimas ir jeigu gavėjas per 7 darbo dienas po patikrinimo (neskaitant sekmadienių ir šventinių dienų) pateikė vežėjui pretenzijas raštu. Atsakovė nurodė, jog apie žalą transporto priemonėms pagal „Reforma B“ kategoriją ieškovė atsakovę informavo praėjus 24 dienoms po krovinio pristatymo, todėl buvo praleistas CMR konvencijos 30 str. 1 d. ir 2 d. numatytas 7 darbo dienų terminas. Dėl šių aplinkybių ieškovė neturi teisės reikalauti žalos, kuri nebuvo užfiksuota pažeidimų protokoluose Nr. 20018628 ir Nr. 20018629, o žalos pakeitimas atsakovui pateiktas praleidus CMR konvencijos 30 str. 1 ir 2 d. numatytus terminus.

49Remiantis 2001-08-08 Lietuvos teismų praktikos, taikant Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) normas, apžvalga A2-14, CMR konvencijos 30 str. aptariamos reklamacijos (oficialiame angliškame tekste įvardytos terminu reservation, o lietuviškame tekste vadinamos pretenzijomis) yra kito pobūdžio pretenzijos nei tos, kurios įvardytos 32 str. 2 p. (writtten claim), nes pretenzijos, minimos 30 str., nėra tos, kuriose turėtų būti nurodytas nuostolių ir žalos dydis bei pridedami įrodantys dokumentai, kaip yra pretenzijų, reiškiamų 32 str., atveju. 30 str. reklamacijos (pretenzijos) yra bendro pobūdžio pranešimas vežėjui apie atvežto krovinio defektus.

50Įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes ir esančius įrodymus, konstatuotina, kad šiuo atveju gavėjas, pristačius jam krovinį, kartu su vežėju iš karto konstatavo, kad dalis krovinio sugadinta, apie tai pažymėjo važtaraštyje ir surašė žalos užfiksavimo protokolus. Taigi, šie dokumentai atitiko reklamacijos reiškiamos pagal CMR 30 str. pagrindą, kuriame nėra būtinybės nurodyti žalos dydį ir reikalavimo pagrindą. Darytina išvada, kad vežėjas buvo tinkamai ir laikantis CMR 30 straipsnio 1 dalies reikalavimų informuotas krovinio pristatymo dieną apie krovinio sugadinimą, o vėliau buvo nustatinėjamas ir tikslinamas krovinio sugadinimo mastas ir tikrasis nuostolių dydis, todėl 30 straipsnio pažeidimų teismas byloje nenustatė.

51Dėl baudos atsakovei skyrimo

52Ieškovė prašė, remiantis CPK 95 straipsniu, paskirti atsakovei ( - ) 2 500 EUR baudą už piktnaudžiavimą procesu, iš jos 50 proc. priteisiant ieškovei ( - ) (3 t., b. l. 25–27).

53Atsakovas pateikė atsiliepimą dėl šio prašymo ir prašė jį atmesti (3 t., b. l. 31–32).

54Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį, dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 straipsnio 2 dalis). Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010; 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013).

55Ieškovės atstovas prašė atsakovei skirti 2 500 Eur baudą už atsakovės sąmoningai pateiktą teismui klaidingą informaciją, t. y. triplike atsakovė nurodė, jog įvykio metu ji turėjo galiojantį vežėjo civilinės atsakomybės draudimą ir pateikė dalį tai patvirtinančių draudimo sąlygų. Vėliau bylos nagrinėjimo metu savo poziciją pakeitė ir patvirtino, jog ginčo automobilių pervežimo metu jis neturėjo civilinės atsakomybės draudimo kabotažo operacijoms, todėl draudimo apsauga jam negaliojo.

56Teismas, spręsdamas ieškovės prašymą, vertina tai, kad atsakovė yra Slovėnijoje registruota įmonė. Teismo procesas vyksta Lietuvoje. Atsakovui bylos vedimas per atstovą, esantį kitoje šalyje yra komplikuotas dėl kalbos barjero. Atsakovas bylą veda per advokatą Lietuvoje, kuris, kaip nurodė atsiliepime, bendrauja su atsakovės atstovu advokatu Slovėnijoje anglų kalba, o šis savo ruožtu tiesiogiai bendrauja su klientu slovėnų kalba. Bylos procesas vyksta lietuvių kalba, visi procesiniai dokumentai taip pat teikiami teismui lietuvių kalba. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, tikėtina, kad atsakovas dėl kalbos nemokėjimo galėjo netiksliai perteikti faktinę situaciją dėl turimos draudimo sutarties turinio, todėl nenustačius aplinkybių, kad atsakovės atstovas sąmoningai ir tyčia pateikė netikslią informaciją, prašymas dėl baudos skyrimo atmetamas, nenustačius akivaizdaus atsakovės atstovo piktnaudžiavimo.

57Dėl bylinėjimosi išlaidų

58Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog tuo atveju, kai ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai.

59CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

60Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė sumokėjo 108 Eur žyminį mokestį (1 t., b. l. 6), 467,12 Eur už vertimo paslaugas (2 t., b. l. 160, 162; 3 t., b. l. 67; 5 t., b. l. 39), ir 3 999,07 Eur už advokato suteiktas paslaugas (2 t., b. l. 159, 161; 3 t., b. l. 66; 5 t., b. l. 38, 40).

61Iš ieškovės pateiktos 2018 m. gegužės 15 d. advokato išlaidų detalizavimo lentelės (3 t., b. l. 61–62) matyti, kad ieškovė advokatui už susipažinimą su bylos dokumentais, teisines konsultacijas, prašymo dėl termino dublikui pateikti parengimus sumokėjo 332,77 Eur, už prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo parengimą sumokėjo 97,90 Eur, įrodymų rinkimą ir patiekimą teismui – 180 Eur. Nors ieškovė konkrečiai nenurodo kiek laiko užtruko konsultacijos, susipažinimas su bylos medžiaga, įrodymų rinkimas bei dokumentų teismui rengimas, tačiau įvertinus tai, kad byla yra sudėtinga, tęsiasi du metus ir yra didelės apimties (5 elektroninės bylos tomai), vadovaujantis Rekomendacijų 8.16. ir 8.19. punktais, laikytina, kad minėtos sumos neviršija maksimalaus Rekomendacijose nurodyto dydžio. Ieškovė nurodė, kad už dubliko parengimą ir pateikimą teismui sumokėjo 1 501,10 Eur. Vadovaujantis Rekomendacijų 8.3. punktu, minėta suma viršija maksimalų nurodytą dydį, todėl mažintina iki 1 258,05 Eur. Ieškovė taip pat nurodė, kad pasiruošimas ir dalyvavimas teismo posėdžiuose užtruko 13 val. ir dėl to prašo priteisti 1 300 Eur. Paskutinio posėdžio metu ieškovės atstovas papildomai pateikė 399,30 Eur išlaidas pagrindžiantį dokumentą, nurodė, kad tai suma už patikslinto ieškinio parengimą bei atstovavimą paskutiniame posėdyje. Rekomendacijoje nurodyta, jog teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama valandomis, minutėmis skaičiuojamas laikas apvalinimas ir iki 30 minučių atmetama. Byloje vyko keturi posėdžiai (2018 m. kovo 19 d., 2018 m. gegužės 15 d., 2018 m. rugsėjo 13 d. (ieškovės atstovas nedalyvavo) ir 2018 m. lapkričio 14 d.). Bendra posėdžių trukmė, kuriuose dalyvavo ieškovės atstovas, yra 5 val., todėl vadovaujantis Rekomendacijų 8.19. ir 9. punktais, už dalyvavimą minėtuose posėdžiuose ieškovei priteistina suma sudaro 443,98 Eur. Šiuo atveju nėra aišku, kam ieškovės atstovas skyrė likusias 8 val. Kadangi ieškovė nepagrindė kiek konkrečiai laiko užtruko rengdamasi kiekvienam teismo posėdžiui, laikas skirtas jų pasirengimui mažintinas iki 3 val. (po 1 val. teismo posėdžiui pasiruošti) ir vadovaujantis Rekomendacijų 8.19. ir 9. punktais ieškovės patirta išlaidų suma už pasirengimą teismo posėdžiams sudaro 266,23 Eur. Kadangi 399,30 Eur sumą sudaro dalyvavimas 2018 m. lapkričio 14 d. teismo posėdyje ir patikslinto ieškinio parengimas, todėl už patikslinto ieškinio parengimą, vadovaujantis Rekomendacijų 8.2. punktu, susidaro 213,96 Eur (399,30 Eur – 185,34 Eur (suma už dalyvavimą 2018 m. lapkričio 14 d. posėdyje) = 213,96 Eur). Ieškovė taip pat prašo priteisti 188 Eur už prašymą dėl baudos skyrimo, tačiau šis prašymas nebuvo patenkintas, todėl minėta suma ieškovei nepriteistina. Taigi, bendra bylinėjimosi išlaidų suma, kurią patyrė ieškovė yra 3 368,01 Eur (2 792,89 Eur (už advokato suteiktas paslaugas) + 575,12 Eur (žyminis mokestis ir vertimo paslaugos)).

62Tenkinus ieškovės reikalavimus iš dalies (64 procentai), ieškovei iš atsakovo proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistina išlaidų suma sudaro 2 155,53 Eur (3 368,01 Eur x 64 proc. / 100 proc. = 2 155,53 Eur).

63Atsakovas šioje byloje patyrė 1 200 Eur išlaidas už advokato suteiktas paslaugas (1 t., b. l. 139–140; 4 t., b. l. 149–150), kurios neviršija Lietuvos advokatų tarybos pirmininko patvirtintose rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio bei 316,50 Eur už vertimo paslaugas (1 t., b. l. 163–164; 2 t., b. l. 119–120; 3 t., b. l. 29–30; 4 t., b. l. 151–152). Bendra bylinėjimosi išlaidų suma, kurią patyrė atsakovas yra 1 516,50 Eur.

64Atsižvelgiant į tai, atsakovui, proporcingai atmestiems ieškinio reikalavimams (36 procentai), iš ieškovės priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 545,94 Eur (1 516,50 Eur x 36 proc. / 100 = 545,94 Eur).

65Valstybė šioje byloje patyrė 15,13 Eur išlaidas už procesinių dokumentų siuntimą. Atsižvelgiant į tai, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (64 procentai) valstybei iš atsakovo priteistinos 9,68 Eur išlaidos, o iš ieškovei – 5,45 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnis).

66Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268–270 straipsniais, 307 straipsniu,

Nutarė

67patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.

68Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ( - ), į. k. ( - ), iš atsakovo ( - ), asmens kodas ( - ), adresas – D. C. 328, Skofljica, Slovėnijos Respublika, 3 063,5 Eur (tris tūkstančius šešiasdešimt tris eurus 50 ct) nuostolių, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (3 063,5 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-01-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2 155,53 Eur (dviejų tūkstančių vieno šimto penkiasdešimt penkių eurų 53 ct) bylinėjimosi išlaidas.

69Priteisti atsakovui ( - ), įmonės kodas ( - ), iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ( - ), įmonės kodas ( - ), 545,94 Eur (penkių šimtų keturiasdešimt penkių eurų 94 ct) bylinėjimosi išlaidas.

70Kitą patikslinto ieškinio dalį atmesti.

71Priteisti valstybei iš atsakovo ( - ), įmonės kodas ( - ), 9,68 Eur (devynių eurų 68 ct), o iš uždarosios akcinės bendrovės ( - ), įmonės kodas ( - ), – 5,45 Eur (penkių eurų 45 ct) išlaidas už procesinių dokumentų siuntimą (įmokos kodas 5660). Šios sumos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

72Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Edita... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš... 5. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodė, jog su ieškiniu... 6. Ieškovė pateikė dubliką, prašė ieškinį tenkinti pilna apimtimi (2 t.,... 7. Atsakovas pateikė tripliką, prašė ieškinį bei dubliką atmesti (2 t., b.... 8. Ieškovė 2018 m. rugsėjo 10 d. teismui pateikė patikslintą ieškinį,... 9. Ieškovės atstovas bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad pradinė ieškovė... 10. Atsakovas teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į patikslintą... 11. Atsakovo atstovas bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad atsakovas atliko... 12. Trečiasis asmuo ( - ) teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į... 13. Trečiojo asmens atstovas bylos nagrinėjimo metu paaiškino, jog atsakovui... 14. Teismas konstatuoja:... 15. patikslintas ieškinys tenkinamas iš dalies.... 16. Nustatyta, kad 2013 m. sausio 7 d. ( - ) ir ( - ) sudarė sutartį dėl... 17. Byloje yra pateikti duomenys iš juridinių asmenų registro apie atsakovą, jo... 18. Dėl ginčo teismingumo ir CMR konvencijos taikymo... 19. Byloje nustatyta, kad Nyderlandų karalystėje registruotas juridinis asmuo ( -... 20. 2014-02-03 sudaryto krovinio pervežimo užsakymo Nr. KAYA-009538 11 punkte... 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad viena iš... 22. Dėl ieškinio senaties termino taikymo (CMR 32 st.)... 23. Atsakovė prašo taikyti vienerių metų ieškinio senatį ir ieškinį... 24. Ieškovė nurodė, jog nepraleido termino ieškiniui pareikšti, kadangi... 25. Pagal CMR konvencijos 32 straipsnio 1 dalį teisė pateikti ieškinį dėl... 26. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CMR konvencijos 29 straipsnio 1... 27. Atsakovės atstovas paaiškino, jog krovinio transportavimo metu, pakeliui į... 28. Teismas su tokia atsakovės pozicija nesutinka. Byloje nustatyta, kad atsakovė... 29. Dėl nuostolių atlyginimo... 30. Vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar jo... 31. Krovinio sugadinimas – tai krovinio savybių pablogėjimas, nulemiantis jo... 32. Dėl 2014-04-08 sąskaitos faktūros Nr. KY-001087 ir 2014-04-28 sąskaitos... 33. Ieškovė atsakovei yra pateikusi apmokėti ieškinyje nurodytą 2014-04-08... 34. Byloje yra pateiktas 2014-07-02 ieškovės ( - ) ir atsakovės ( - )... 35. 2015-10-30 ieškovė ( - ), atsakovė ( - ) ir trečiasis asmuo ( - )... 36. Ieškovė byloje prieštaravo ir nurodė, jog 2015-10-30 trišalė sutartis... 37. Teismas taip pat atmeta ieškovės argumentą, jog šiuo metu vyksta ginčas... 38. Dėl 2014-08-18 sąskaitos faktūros Nr. KY-001203 ir 2014-08-18 sąskaitos... 39. Ieškovė taip pat yra pateikusi atsakovei apmokėti ieškinyje nurodytą... 40. Atsakovė su šiuo reikalavimu nesutiko, nurodė, jog ieškovė nepateikė... 41. Byloje nustatyta, jog ieškovė vykdė tarptautinei įmonių logistikos grupei... 42. Dėl palūkanų... 43. CMR Konvencijos 27 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pagal sutartį... 44. Dėl CMR konvencijos 23 straipsnio ... 45. Pažymėtina ir tai, jog CMR konvencijos 23 str. 3 p. kompensacija už... 46. Dekra expertise ekspertizės aktai patvirtina, kad vienos transporto priemonės... 47. Dėl CMR konvencijos 30 str. 2 d. taikymo ... 48. Atsakovė krovinį iškrovė ir protokolai Nr. 20018628 ir Nr. 20018629 buvo... 49. Remiantis 2001-08-08 Lietuvos teismų praktikos, taikant Ženevos 1956 m.... 50. Įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes ir esančius įrodymus,... 51. Dėl baudos atsakovei skyrimo... 52. Ieškovė prašė, remiantis CPK 95 straipsniu, paskirti atsakovei ( - ) 2 500... 53. Atsakovas pateikė atsiliepimą dėl šio prašymo ir prašė jį atmesti (3... 54. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį, dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 55. Ieškovės atstovas prašė atsakovei skirti 2 500 Eur baudą už atsakovės... 56. Teismas, spręsdamas ieškovės prašymą, vertina tai, kad atsakovė yra... 57. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 58. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalyje numatyta,... 59. CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 60. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė sumokėjo 108 Eur žyminį... 61. Iš ieškovės pateiktos 2018 m. gegužės 15 d. advokato išlaidų... 62. Tenkinus ieškovės reikalavimus iš dalies (64 procentai), ieškovei iš... 63. Atsakovas šioje byloje patyrė 1 200 Eur išlaidas už advokato suteiktas... 64. Atsižvelgiant į tai, atsakovui, proporcingai atmestiems ieškinio... 65. Valstybė šioje byloje patyrė 15,13 Eur išlaidas už procesinių dokumentų... 66. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 67. patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.... 68. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ( - ), į. k. ( - ), iš... 69. Priteisti atsakovui ( - ), įmonės kodas ( - ), iš ieškovės uždarosios... 70. Kitą patikslinto ieškinio dalį atmesti.... 71. Priteisti valstybei iš atsakovo ( - ), įmonės kodas ( - ), 9,68 Eur... 72. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...