Byla 2-1397-178/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Eco inžinerija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-4947-653/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Eco inžinerija“ ieškinį atsakovui Vilniaus universitetui dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Eco inžinerija“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Vilniaus universitetui prašydamas panaikinti 2015 m. balandžio 21 d. sprendimą, kuriuo ieškovo pasiūlymas buvo pripažintas neatitinkančiu pirkimo skelbimo III.2.1 punkto 4 papunktyje nustatyto kvalifikacijos reikalavimo ir atmestas; panaikinti 2015 m. gegužės 8 d. sprendimą, kuriuo ieškovo pretenzija atmesta; įpareigoti atsakovą iš naujo įvertinti ieškovo pasiūlymą, pripažinti atitinkančiu visus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, sudaryti pasiūlymų eilę, pirmoje vietoje nurodant ieškovo pateiktą pasiūlymą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo supaprastintų skelbiamų derybų „VU KF Žurnalistikos instituto korpuso, esančio Maironio g. 7/Bernardinų g. 12, Vilniuje, remonto darbų (įskaitant darbo projekto parengimą) pirkimas“ procedūras, o esant sudarytai viešojo pirkimo sutarčiai - stabdyti jos vykdymą. Nurodo, jog šio viešojo pirkimo objektas yra pastogės remonto ir stogo remonto darbai. Pirkimo sutartis turės būti vykdoma per du mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo datos. Ieškovo teigimu, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, kyla grėsmė teismo sprendimo įvykdymui, jis būtų nebeįmanomas, nes darbai jau būtų atlikti, tokiu būdu būtų pažeisti ieškovo interesai ir nebūtų užtikrintas lygiateisiškumo principo įgyvendinimas. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, bus pažeistas viešasis interesas, t. y. visuomenės interesas dėl sąžiningo konkurso dalyvių varžymosi užtikrinimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 28 d. nutartimi prašymo netenkino. Teismas nustatė, kad perkančiosios organizacijos vykdomas viešasis pirkimas yra įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Todėl atsakovas konkurso sustabdymo atveju nebegalėtų efektyviai ir operatyviai panaudoti jam skirtų lėšų, dėl prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimi nuostoliai. Teismo vertinimu, laiku neįvykdžius konkurso, tai sąlygotų ekonomiškumo principo pažeidimą, nes sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, nors šios kategorijos bylų nagrinėjimo terminai ir yra trumpi, visgi viešojo pirkimo procedūros užsitęstų, nes pats ieškovas nurodė, jog pirkimo sutartis turės būti vykdoma per du mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo datos. Taip pat teismas atsižvelgė į tai, jog pirkimo objektas – pastogės remonto ir stogo remonto darbai, kurie turi būti atliekami operatyviai dėl klimatinių ir meteorologinių sąlygų. Nagrinėjamu atveju pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, perkančioji organizacija gerokai nukryptų nuo projekto grafiko ir perkamų darbų objektyviai taptų nebeįmanoma atlikti nustatytais terminais. Teismas sprendė, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje būtų neigiamai įtakoti savalaikiai visuomeninio pastato pastogės ir stogo remonto darbai, pirkimo procedūrų sustabdymas sąlygotų pagrįstų tiek valstybės, tiek visuomenės interesų pažeidimą bei turėtų neigiamą įtaką atsakovo vykdomoms funkcijoms, t. y. pažeistų viešą interesą, ypač įvertinus paties pirkimo reikšmę visuomenės interesui, susijusiam su saugiu visuomeninio pastato švietimo veiklai vykdyti naudojimu. Teismo vertinimu, pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, jų neigiamos pasekmės viršytų naudą, todėl būtų pažeistas viešasis interesas, o tuo pačiu ir ekonomiškumo, efektyvumo bei proporcingumo principai. Dėl nurodytų aplinkybių ieškovo prašymo teismas netenkino.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas UAB „Eco inžinerija“ (toliau – apeliantas) atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutartį panaikinti ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas neįvertino, kad viešojo pirkimo objektas yra pastogės ir stogo remonto darbai, o pirkimo sutartis turės būti įvykdoma per du mėnesius. Todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir nesustabdžius pirkimo procedūrų bei sudarius sutartį su pirkimą laimėjusiu tiekėju, apeliantui palankaus teismo sprendimo įvykdymas būtų nebeįmanomas, tuo labiau nebeįmanoma restitucija - atsakovui darbai jau būtų padaryti, o atsakovas antro viešojo pirkimo dėl to paties objekto nebeorganizuotų. Dėl to būtų pažeisti apelianto interesai ir nebūtų užtikrintas lygiateisiškumo principas.
  2. Šiuo metu yra vykdomas tiekėjų pasiūlymų vertinimo procedūros, todėl atsakovas, teismui atsisakius jas stabdyti, turi galimybę toliau vykdyti pirkimą bei sudaryti pirkimo sutartį. Todėl net ir tenkinus apelianto ieškinį, jis nebegalės laimėti viešojo pirkimo, nes jis jau bus pasibaigęs. Apelianto teigimu, šios aplinkybės tik patvirtina, kad egzistuoja reali apeliantui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė.
  3. Nepaisant to, kad vykdomas pirkimas yra finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, byloje nėra jokių įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, kad atsakovas jau yra gavęs šias lėšas pirkimo finansavimui ir yra sudaręs paramos sutartį. Dėl šios priežasties neegzistuoja jokia rizika, kad bus prarastos Europos Sąjungos lėšos. Todėl vien teismo nurodyta aplinkybė, kad pirkimas yra finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis nėra ir negali būti laikomas teisėtu pagrindu netaikyti apelianto prašomų laikinųjų apsaugos priemonių.
  4. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių teismo išvadas, jog egzistuoja skuba šio pirkimo įvykdymui. Nėra įrodymų, kad laiku nepradėjus vykdyti darbų, atsakovas patirtų nuostolių ar vėlesnis šių darbų atlikimas taptų neįmanomas. Tai patvirtina, kad teismas buvo šališkas, dėl ko buvo pažeistas teisėjų nepriklausomumo ir nešališkumo principas (CPK 21 str.). Be to, CPK numatyti trumpi viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo terminai, kas sąlygoja šių ginčų sprendimo operatyvumą, todėl trumpas remonto darbų pradėjimo termino atidėjimas nesukels jokios akivaizdžios ir realios žalos.
  5. Apeliantas ieškiniu ginčija neteisėtus atsakovo sprendimus bei siekia, kad jam būtų sudarytos skaidrios ir aiškios galimybės varžytis su kitais pirkimo dalyviais dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Sprendžiant pirkimo procedūrų sustabdymo klausimą, taip pat nebuvo tinkamai atsižvelgta ir į ieškinio prima facie pagrįstumą.
  6. Teismas turėjo įvertinti, ar egzistuoja viešasis interesas racionaliai ir objektyviai bei teisėtai panaudoti lėšas darbų atlikimui, be pagrindo neribojant tiekėjų konkurencijos įvykdyti pirkimą. Remonto darbų pirkimas turi būti atliktas ne tik operatyviai, bet ir kokybiškai, todėl vertinant tiekėjų pasiūlymus svarbu įvertinti perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumą, nes tik tokiu būdu įmanoma užtikrinti viešojo prikimo tikslo įgyvendinimą ir sąžiningą konkurenciją. Teismas nepagrįstai prioritetą suteikė tam, kad kuo greičiau būtų atlikti remonto darbai. Tuo tarpu apelianto pasiūlyta kaina yra 230 035,08 Eur mažesnė, todėl pirkimo sutarties sudarymas ne tik remiantis neteisėtais perkančiosios organizacijos sprendimais, bet ir su didesnę kainą pasiūliusiu tiekėju neatitinka racionalaus lėšų panaudojimo principo. Teismas pažeidė viešąjį interesą, nes vykdant pirkimo procedūras neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų pagrindu, neužtikrintas sąžiningas konkurso dalyvių varžymasis ir viešasis interesas.

10Atsakovas Vilniaus universitetas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 25 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas tinkamai įvertino faktines aplinkybes bei tinkamai taikė procesines ir materialines teisės normas, todėl pagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
  2. Laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos, nes apeliantas neįrodė ieškinio prima facie pagrįstumo. Byloje nėra ir negali būti jokios tikimybės, kad ją išnagrinėjus iš esmės, galėtų būti priimtas apeliantui palankus teismo sprendimas. Taip pat nėra pagrindo teigti, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas sprendimo vykdymas.
  3. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas prieštarauja viešajam interesui, nes pirkimo įvykdymas, jas pritaikius, apskritai taptų neįmanomas dėl to, kad atsakovas neturėtų galimybės pasinaudoti Europos Sąjungos parama. Be to, mokslo ir studijų kokybės užtikrinimas bei socialiniai ir ekonominiai interesai akivaizdžiai pagrindžia, kad pirkimu perkamas objektas yra tas viešasis interesas, kuris galėtų būti reikšmingai pažeistas pritaikius laikinąsias apsaugos priemones.
  4. 2015 m. birželio 1 d. sudarė rangos sutartį Nr. RanS-13300-1269 su pirkimą laimėjusiu tiekėju UAB „Kriautė“, todėl apelianto prašymas stabdyti pirkimą vertintinas kaip neaktualus.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

12CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

13Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

14Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netaikytos laikinosios apsaugos priemonės viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Pagal bendrąsias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo taisykles (CPK 144 straipsnio 1 dalis) teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys 1) tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir 2) nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos ne tik CPK 145 straipsnio 1 dalyje, bet ir kituose įstatymuose, kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios nuostatos, kuriomis taip pat privalu vadovautis sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo viešųjų pirkimų bylose. Pagal šio straipsnio 1 dalį teismas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių priima vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Šioje normoje numatyta ir tai, kad teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Taigi, net esant nustatytoms CPK 144 straipsnio 1 dalyje nurodytoms sąlygoms, laikinosios apsaugos priemonės viešųjų pirkimų bylose gali būti netaikomos tuo atveju, jei jų pritaikymas sukeltų atsakovui/visuomenei didesnes neigiamas pasekmes nei teikiama jų (taikymo atveju) nauda ieškovui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas, o viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, tačiau bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011).

17Apeliantas prašo taikyti laikinąją apsaugos priemonę, numatytą CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose, t. y. viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą, o esant sudarytai viešojo pirkimo sutarčiai, stabdyti jos vykdymą. Pirmosios instancijos teismas šį apelianto prašymą atmetė motyvuodamas tuo, kad sustabdžius viešąjį pirkimą, atsakovas nebegalėtų efektyviai ir operatyviai panaudoti jam skirtų Europos Sąjungos lėšų; pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų neigiamai įtakoti savalaikiai visuomeninio pastato pastogės ir stogo remonto darbai, kas pažeistų viešą interesą, nes laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės viršytų naudą, taip pat būtų pažeisti ir ekonomiškumo, efektyvumo bei proporcingumo principai. Su šiais argumentais apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka.

18VPĮ 7 straipsnio 4 dalyje išvardinti atvejai, kada pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) laikomas pasibaigusiu, inter alia kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad pasibaigus pirkimui išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1922/2011; 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-868/2013; 2014 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1937/2014). Jeigu tokia sutartis sudaryta iki procesinio klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimo, pirmosios instancijos teismas, remdamasis vien šia aplinkybe, turi pagrindą apelianto prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – viešojo pirkimo procedūrų stabdymo – taikymo atmesti. Tuo atveju, kai pirkimo sutartis sudaryta po klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimo pirmosios instancijos teisme – nepaisant to, ar žemesnės instancijos teismas buvo taikęs laikinąsias apsaugos priemones, ar buvo atmetęs tokį prašymą, apeliacinės instancijos teismas turi priimti procesinį sprendimą, kuriuo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones būtų atmestas. Tai reiškia, kad pirkimo sutarties sudarymas sudaro savarankišką pagrindą atmesti prašymą, kurio dalyką sudaro viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų byloje.

19Atsakovas į bylą su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė 2015 m. birželio 1 d. rangos sutartį Nr. RanS-13300-1269, sudarytą tarp VšĮ „Vilniaus universitetas“ ir UAB „Kriautė“ (b.l. 98-110). Taigi, pirmosios instancijos teismui netenkinus apelianto prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, viešojo pirkimo procedūros buvo tęsiamos ir iki atskirojo skundo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paaiškėjo, kad viešojo pirkimo procedūros yra baigtos ir viešojo pirkimo sutartis jau sudaryta. Įvertinus šią naują aplinkybę, darytina išvada, jog viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas nebesukeltų realių padarinių, nes šios procedūros jau yra pasibaigusios (Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 1 p.). Dėl šios priežasties nagrinėjamu atveju aktualus yra tik apelianto prašymas sustabdyti pirkimo sutarties vykdymą.

20Atskirajame skunde apeliantas teigia, kad ieškinys prima facie yra pagrįstas; neegzistuoja rizika Europos Sąjungos lėšų praradimui; teismas nepagrįstai prioritetą suteikė greitam remonto darbų atlikimui, o ne racionaliam ir teisėtam lėšų panaudojimui; nėra įrodymų, kad laiku nepradėjus vykdyti remonto darbų, atsakovas patirtų nuostolių ar vėlesnis šių darbų atlikimas taptų neįmanomas bei buvo pažeistas viešasis interesas, sąžiningos konkurencijos, lygiateisiškumo, teisėjų nepriklausomumo ir nešališkumo principai. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokie argumentai, vertinant skundžiamos nutarties pagrįstumą, vis tik nėra pakankami jos išvadų paneigimui.

21Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu visų pirma turi būti užtikrinta viešojo intereso apsauga ir tik po to reikėtų siekti apelianto ir atsakovo tarpusavio interesų pusiausvyros. Kaip minėta, teismų praktikoje nurodoma, kad bendrąja prasme viešasis interesas reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Aptariamo viešojo pirkimo rezultatas yra neabejotinai susijęs su viešuoju interesu - saugiu visuomeninio pastato švietimo veiklai vykdyti naudojimu bei studijų kokybės užtikrinimu. Jeigu teismas nustato, kad laikinosios apsaugos priemonės gali pažeisti viešąjį interesą, teismas turi atsisakyti jas taikyti. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir jų vykdymo operatyvumui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus konkrečiu atveju atsirastų didesnė žala.

22Byloje nustatyta, kad atsakovas vykdė viešąjį pirkimą „VU KF Žurnalistikos instituto korpuso, esančio Maironio g. 7/Bernardinų g. 12, Vilniuje, remonto darbų (įskaitant darbo projekto parengimą) pirkimas“, kuriuo buvo perkami pastogės ir stogo remonto darbai. Atsižvelgiant į tai, kad šių darbų vykdymas gali būtų sąlygojamas oro sąlygų bei atsižvelgiant į tai, kad jų atlikimas nesukeltų nepatogumų dėstytojams bei studentams, šiuo pirkimu buvo siekiama remonto darbus atlikti vasaros laikotarpiu, t. y. iki mokslo metų pradžios. Taigi, šiuo aspektu net ir trumpas pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas galėtų kelti tam tikras neigiamas pasekmes atsakovui. Juo labiau, tai pasakytina apie situaciją, kai šiuo metu (praėjus mėnesiui nuo rangos sutarties sudarymo) jau turėtų būti atlikta ne mažiau kaip 30 proc. darbų (pirkimo sąlygų 10 p.) ir rangos sutarties vykdymo sustabdymas reikštų beveik įpusėjusių darbų vykdymo „įšaldymą“. Šiame kontekste atmestini apelianto argumentai, kad teismas nepagrįstai prioritetą suteikė greitam remonto darbų atlikimui, o ne racionaliam ir teisėtam lėšų panaudojimui. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantu, kad viešasis pirkimas neatsiejamai susijęs su visuomenės suinteresuotumu, jog pirkimo lėšos būtų naudojamos racionaliai, būtų užtikrintas viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tiekėjų konkurencija, efektyvumo ir ekonomiškumo principai. Tačiau pažymėtina, kad vien aplinkybė, jog apelianto pasiūlyta suma yra mažesnė nei kito tiekėjo savaime nesudaro absoliutaus pagrindo pripažinti racionalaus pirkimo lėšų panaudojimo principo pažeidimo, nes praktikoje ne visais atvejais mažiausia pasiūlyta kaina galutiniame rezultate pasirodo buvusi racionaliausia.

23Sutiktina su apelianto argumentais, kad vien tai, jog pirkimas yra finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis nėra ir negali būti laikoma teisėtu pagrindu netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Tačiau atmestini kaip nepagrįsti argumentai, kad vien dėl to, jog nėra įrodymų apie jau gautas šias lėšas pirkimo finansavimui, neegzistuoja jokia rizika, kad bus prarastos Europos Sąjungos lėšos vykdomam viešajam pirkimui. Pirkimo skelbimo V.1 punkte numatyta, kad pirkimas bus finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų pagal projektą „Vilniaus universiteto filologijos, socialinių ir komunikacijos mokslo studijų infrastruktūros ir bazinės įrangos atnaujinimas“ (b.l. 9-16). Atsakovo teigimu, pagal šį projektą 2011 m. birželio 20 d. pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis, o siekiant gauti Europos Sąjungos finansavimą, visos tinkamos finansuoti išlaidos privalo būti patirtos iki finansavimo ir administravimo sutartyje nurodytos datos. Iš viešai prieinamos informacijos www.esparama.lt/projektas?id=26540&pgsz=10 matyti, kad minėto projekto pabaiga numatyta 2015 m. rugsėjo 30 d., todėl visos išlaidos privalo būti patirtos iki nurodytos datos. Taigi, pirkimo skubą taip pat lemia ir poreikis gauti Europos Sąjungos finansavimą, nes atsakovas gali netekti teisės pasinaudoti Europos Sąjungos parama. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sustabdžius sudarytos rangos sutarties vykdymą užsitęstų viešojo pirkimo vykdymas, kiltų grėsmė prarasti projektui paskirtą finansavimą, o tokiu būdu būtų pažeisti ne tik atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto, vykdančio aukščiau minėtą projektą, interesai, bet ir visuomenės teisėti lūkesčiai (CPK 144 str., 4237 str. 1 d., 2 d.).

24Pažymėtina, kad iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs byloje kilusį ginčą, 2015 m. liepos 1 d. sprendimu ieškinį atmetė. Todėl abejotini apelianto argumentai, susiję su pareikšto ieškinio prima facie pagrįstumu. Nors šis teismo sprendimas neįsiteisėjęs, tačiau tokio sprendimo priėmimo faktas jau iš dalies leidžia spręsti apie tai, kad ieškinys gali būti labiau nepagrįstas nei pagrįstas, ir silpnina apelianto argumentus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo bei papildomai patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą dėl jų netaikymo.

25Atsižvelgiant į išdėstytą ir nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Todėl apelianto atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338 straipsniais,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Eco inžinerija“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 5. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašo taikyti laikinąsias... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 28 d. nutartimi prašymo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas UAB „Eco inžinerija“ (toliau – apeliantas) atskiruoju skundu... 10. Atsakovas Vilniaus universitetas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 12. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 13. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus... 14. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo... 15. Atskirasis skundas netenkintinas. ... 16. Pagal bendrąsias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo taisykles (CPK 144... 17. Apeliantas prašo taikyti laikinąją apsaugos priemonę, numatytą CPK 18. VPĮ 7 straipsnio... 19. Atsakovas į bylą su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė 2015 m.... 20. Atskirajame skunde apeliantas teigia, kad ieškinys prima facie yra pagrįstas;... 21. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu visų pirma turi būti užtikrinta... 22. Byloje nustatyta, kad atsakovas vykdė viešąjį pirkimą „VU KF... 23. Sutiktina su apelianto argumentais, kad vien tai, jog pirkimas yra... 24. Pažymėtina, kad iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų... 25. Atsižvelgiant į išdėstytą ir nenustačius absoliučių 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 27. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą....