Byla e2S-1575-565/2020
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje, suinteresuoti asmenys antstolis Donatas Kisielius, UAB „EDS INVEST“ ir UAB „Interbesta“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos UAB ,,EMILĖ“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „EMILĖ“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje, suinteresuoti asmenys antstolis Donatas Kisielius, UAB „EDS INVEST“ ir UAB „Interbesta“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4pareiškėja UAB ,,EMILĖ“ Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka kreipėsi į teismą, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki bus išnagrinėtas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų sustabdyti antstolio Donato Kisieliaus vykdomą pareiškėjos turto – prekybos paskirties pastato su terasa, 10 094 kv. m. ploto, plane pažymėto ( - ), unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), bei žemės sklypo nuomos teisės pardavimą.

52.

6Pareiškėja nurodė, jog 2020 m. rugpjūčio 7 d. pateikė antstoliui Donatui Kisieliui skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašo atšaukti antrąsias pakartotines varžytines Nr. ( - ) bei paskirti pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio turto – prekybos paskirties pastato su terasa, 10 094 kv. m. ploto, plane pažymėto ( - ), unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), rinkos vertės nustatymo ekspertizę. Antstolis Donatas Kisielius 2020 m. liepos 22 d. patvarkymu Nr. S-20-174-23177 nusprendė parduoti iš antrųjų pakartotinių varžytinių pareiškėjos turtą, šiuo patvarkymo pagrindu ( - ) interneto tinklalapyje www.evarzytines.lt patalpino turto varžytinių Nr. ( - ) skelbimą, kuriame nurodė, kad turto bendras plotas yra 10 094,46 kv. m, o jo pradinė kaina – 1 320 000 Eur. Turto pradinė kaina antstolio Donato Kisieliaus nustatyta remiantis UAB „Negrita“ 2019 m. gruodžio 13 d. ekspertizės aktu Nr. 19-12-31A, kuriame buvo įvertinta ir nustatyta turto rinkos vertė, kuomet turto bendras plotas sudarė 6 343,13 kv. m. Turto bendro ploto padidėjimas nuo 6 343,13 kv. m iki 10 094,46 kv. m. Nekilnojamojo turto registre buvo registruotas tik nuo 2020 m. liepos 20 d. Šis įrašas Nekilnojamojo turto registre padarytas 2020 m. kovo 9 d. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, 2020 m. birželio 17 d. pažymos apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto Nr. ACUB 20 20 0617 02046 pagrindu. Turto bendram plotui padidėjus net 3 751,33 kv. m., padidėjo ir turto rinkos vertė. Šią aplinkybę patvirtina UAB „CRE pro“ nepriklausomo turto vertintojo ataskaita, kurioje nurodoma, kad 2020 m. rugpjūčio 3 d. žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), dalies su pastatu – prekybos paskirties pastatu, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), kurio bendras plotas 10 094,46 kv. m., rinkos vertė yra net 4 813 000 Eur. UAB „Negrita“ turtą, tuo metu buvusį tik 6 343,13 kv. m. bendro ploto, įvertino 2 200 000 Eur. Antstolis privalo iš naujo įvertinti turtą bei skirti naują jo vertės nustatymo ekspertizę. Priešingu atveju bus pagrindas antstolio vykdytas varžytines pripažinti neteisėtomis, o turto pardavimo iš varžytinių aktą – negaliojančiu. Teismui tenkinus pareiškėjos skundą, turtas antstolio vykdomoje byloje, tikėtina, bus parduotas ir perleistas varžytinių laimėtojams. Tokiu atveju būsimo galimai pareiškėjai palankaus teismo sprendimo įvykdymas taps neįmanomu ar itin pasunkės. Be to, iš turto pardavimo gautos lėšos jau bus paskirstytos išieškotojai ir antstoliui. Pareiškėjai tokiu atveju teks imtis papildomų teisinių veiksmų, kas negarantuos turto sugrąžinimo, nes išreikalauti turtą iš sąžiningo įgijėjo gali būti teisiškai neįmanoma.

73.

8Suinteresuotas asmuo UAB „EDS INVEST“ prašo netenkinti pareiškėjos prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, skirti pareiškėjai 5 000 Eur baudą pagal CPK 95 straipsnį.

94.

10Suinteresuotas asmuo nurodė, jog pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių neatitinka CPK 144 straipsnyje numatytų sąlygų. Analogiškas pareiškėjos skundo argumentas jau buvo išnagrinėtas pareiškėjos nenaudai, teismams netaikius laikinųjų apsaugos priemonių. Vykdomojoje byloje pareiškėjos turtas buvo įkainotas pagal UAB „Negrita“ 1999 m. gruodžio 31 d. ekspertizės aktą Nr. 19-12-31A, kuriuo nustatyta, kad pareiškėjos turto rinkos vertė – 2 200 000 Eur. Ekspertizės akte teismo ekspertas įvertino tą aplinkybę, kad turto plotas faktiškai yra didesnis ir neatitinka kadastro duomenų. Ekspertizės akte detaliai aprašyta ekspertizės rengimo eiga ir formali bei faktinė turto būklė. Ekspertas aptarė duomenis apie turtui išduotą statybos leidimą dėl prekybos paskirties pastato rekonstravimo padidinant bendrą plotą iki 12 103,574 kv. m. Pareiškėja skundė antstolio veiksmus dėl tinkamo turto įkainojimo, pagrįsto 2019 m. gruodžio 31 d. ekspertizės aktu, tačiau visi pareiškėjos skundai dėl šio įvertinimo buvo atmesti (Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2YT-11334-734/2020, Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-841-779/2020, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2YT-17714-862/2020). Pareiškėja 2020 m. liepos 31 d. Vilniaus miesto apylinkės teismui pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, prašydama atšaukti paskelbtas turto varžytines ir skirti pakartotinę turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę. Pateikto skundo pagrindu pareiškėja pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kurio Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-27528-905/2020 netenkino. Pareiškėjos 2020 m. liepos 31 d. skundas buvo netenkintas antstolio 2020 m. rugpjūčio 10 d. patvarkymu. Šis pareiškėjos skundas perduotas nagrinėti teismui ir bus sprendžiamas Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2YT-28339-820/2020. Iš karto po Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2YT-27528-905/2020 priėmimo, pareiškėja 2020 m. rugpjūčio 7 d. pateikė skundą dėl antstolio Donato Kisieliaus 2020 m. liepos 22 d. priimto patvarkymo Nr. S-20-174-21377 bei pateikė teismui šioje byloje sprendžiamą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Tai reiškia, kad šioje byloje pareikštas pakartotinis prašymas dėl to paties dalyko, dėl kurio jau priimta nutartis. Pareiškėja piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis – sistemingai ir koordinuotai vilkina antstolių vykdomą skolų išieškojimą.

115.

12Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų nepateikė.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

146.

15Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi atmetė pareiškėjos UAB „Emilė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog:

166.1.

17Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenys patvirtina, jog pareiškėjos 2020 m. rugpjūčio 7 d. surašyto dokumento turinį atitinkantis skundas dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų tarp tų pačių šalių, tuo pačiu pagrindu ir dėl to paties dalyko jau yra priimtas nagrinėti teisme. 2020 m. rugpjūčio 3 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo iškelta civilinė byla Nr. e2YT-27528-905/2020, kurioje pareiškėja CPK 510 straipsnyje nustatyta tvarka prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolio Donato Kisieliaus vykdomą pareiškėjos turto pardavimą, o šį prašymą grindė tuo, kad 2020 m. liepos 31 d. pareiškėja antstoliui Donatui Kisieliui pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė panaikinti antstolio Donato Kisieliaus 2020 m. liepos 22 d. patvarkymą Nr. S-20-174-23177, atšaukti pakartotines varžytines Nr. ( - ) ir paskirti UAB „EMILĖ“ priklausančio turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę. 2020 m. liepos 31 d. skunde dėl antstolio veiksmų ne tik buvo nurodytas skundo dalykas, atitinkantis 2020 m. rugpjūčio 7 d. pareiškėjos skunde dėl antstolio veiksmų nurodytam, bet ir skundo pagrindas buvo iš esmės analogiškas. Jo esmę sudarė tai, kad 2020 m. liepos 22 d. antstolis, pareiškėjos teigimu, nepagrįstai paskelbė pakartotines antrąsias turto varžytines. Turto bendras plotas padidėjo nuo 6 343,13 kv. m. iki 10 094,46 kv. m. ir tai buvo fiksuota Nekilnojamojo turto registre dar iki patvarkymo priėmimo 2020 m. liepos 20 d., nepaisant to, antstolis, nustatydamas turto pradinę kainą, rėmėsi UAB „Negrita“ 2009 m. gruodžio 31 d. ekspertizės aktu, kuriame turto rinkos vertė buvo vertinta tik atsižvelgiant į 6 343,13 kv. m. plotą, nors faktiškai padidėjus turto plotui ji yra žymiai išaugusi. Šis pareiškėjos 2020 m. liepos 31 d. skundas dėl antstolio veiksmų antstolio nebuvo patenkintas ir buvo persiųstas nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui, kurio pagrindu Vilniaus miesto apylinkės teisme šiuo metu yra iškelta civilinė byla Nr. e2YT-28339-820/2020;

186.2.

19tai, kad pareiškėja 2020 m. rugpjūčio 7 d. skundą dėl antstolio veiksmų tarp tų pačių šalių, tuo pačiu pagrindu ir tuo pačiu dalyku papildė nauju įrodymu – 2020 m. rugpjūčio 3 d. UAB CRE pro“ nekilnojamojo turto vertimo ataskaita, nepakeitė pareiškėjos skundo esmės, jo faktinio pagrindo, lyginant jį su 2020 m. liepos 31 d. pareiškėjos skundu. Ši nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita tėra įrodymas, kuris lygiai taip pat gali būti pareiškėjos teikiamas civilinėje byloje Nr. e2YT-28339-820/2020, jai siekiant pagrįsti 2020 m. liepos 31 d. skunde nurodomą tą pačią faktinę aplinkybę, kad antrosiose pakartotinėse varžytinėse parduodamas turtas, įvertinus jo padidėjusį plotą, yra žymiai didesnės vertės, nei nustatyta UAB „Negrita“ 2019 m. gruodžio 31 d. ekspertizės aktu;

206.3.

21pareiškėjos 2020 m. rugpjūčio 7 d. skundas dėl antstolio veiksmų negali būti laikomas tikėtinai pagrįstu, o jo pateikimo antstoliui faktas negali būti pagrindu svarstyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą CPK 510 straipsnio pagrindu.

22III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

237.

24Pareiškėja UAB ,,EMILĖ“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 20 d. nutartį ir pareiškėjos UAB „EMILĖ“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti – iki bus galutinai išnagrinėtas pareiškėjo UAB „EMILĖ“ skundas dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti antstolio Donato Kisieliaus vykdomą pareiškėjos UAB „EMILĖ“ turto – prekybos paskirties pastato su terasa, 10 094,46 kv. m. ploto, plane pažymėto ( - ), unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), bei žemės sklypo nuomos teisės pardavimą. Atskirajame skunde nurodo šiuos esminius argumentus:

257.1.

26pagrindas pateikti pareiškėjai 2020 m. rugpjūčio 7 d. skundą dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų atsirado tada, kai nepriklausomas turto vertintojas UAB „CRE pro“ pateikė 2020 m. rugpjūčio 3 d. Turto rinkos vertės ataskaitą, kurioje nurodyta, kad turto plotui padidėjus nuo 6 343,13 kv. m. iki 10 094,46 kv. m., tokio turto rinkos vertė yra 4 813 000 Eur. Taigi antstolio Donato Kisieliaus nustatyta turto vertė yra pasikeitusi bei pasenusi. Dėl to antstolis neteisėtai vykdo pareiškėjos turto varžytines. UAB „CRE pro“ Turto rinkos vertės ataskaitos išvados yra pagrindas antstoliui skirti naują turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę, o pareiškėjai teikti skundą dėl antstolio veiksmų;

277.2.

28antstolis Donatas Kisielius antrose pakartotinėse varžytinėse neteisėtai pardavinėja 10 094,46 kv. m. bendro ploto turtą už 6 343,13 kv. m. bendro ploto pastato pardavimo kainą. Kitaip tariant, antstolis Donatas Kisielius 3 751,33 kv. m. ploto patalpas Vilniaus mieste pardavinėja už 0 Eur kainą. Pareiškėja su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateikė teismui VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašą, kuriame nurodoma, kad nebaigto statyti prekybos paskirties pastato su terasa, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), plotas nuo 2020 m. liepos 20 d. yra registruotas 10 094,46 kv. m. Šis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašas yra oficialus įrodymas, kuris pagrindžia, kad skolininkės UAB „EMILĖ“ turto plotas nuo 6 343,13 kv. m. iki 10 094,46 kv. m. išaugo dėl turto rekonstrukcijos, kurios užbaigimo įregistravimo pagrindas: 2020 m. kovo 9 d. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla; 2020 m. birželio 17 d. Pažyma apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto Nr. ACUB 20 20 0617 02046, įrašas galioja nuo 2020 m. liepos 13 d.;

297.3.

30UAB „CRE pro“ nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitoje nustatyta, kad turto plotui padidėjus nuo 6 343,13 kv. m. iki 10 094,46 kv. m., tokio turto rinkos vertė yra 4 813 000 Eur. Tuo tarpu antstolio Donato Kisieliaus vykdomojoje byloje yra tik įrodymai, kad 6 343,13 kv. m. ploto turto rinkos vertė yra 2 200 000 Eur. Antstolio Donato Kisieliaus vykdomojoje byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad antstolis būtų nustatęs ir informavęs visas suinteresuotas šalis, kokia yra 10 094,46 kv. m. ploto turto rinkos vertė. Antstolis Donatas Kisielius nepagrįstai 10 094,46 kv. m. ploto pastatą pardavinėja už kainą, nustatytą pagal 6 343,13 kv. m. ploto pastato rinkos vertę. Viešai žinoma, kad Vilniaus miesto nekilnojamojo turto rinkos kainos yra pačios didžiausios Lietuvoje, todėl 3 751,33 kv. m. ploto patalpos Vilniaus mieste negali būti lygios nuliui eurų. Jei tokios antstolio Donato Kisieliaus varžytinės įvyks, tai gauta už turtą suma bus neproporcinga to turto realiai rinkos vertei ir tokiu būdu bus neproporcingai apribotos pareiškėjos UAB „EMILĖ“ nuosavybės teisės;

317.4.

32antstolio tolimesnis antrųjų pakartotinių varžytinių Nr. ( - ) vykdymas, naujos turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės neskyrimas yra akivaizdus pareiškėjos teisių pažeidimas. Dėl šių priežasčių pareiškėjos skundas yra pagrįstas ir gali būti teismo patenkintas, o antstolis turi būti įpareigotas šalinti savo neteisėtus veiksmus. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-925-661/2020 įpareigojo antstolį skirti naują turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę, nurodant, kad nustatyta turto vertė gali neatitikti dabartinės vertės, todėl turi būti atlikta pakartotinė turto vertinimo ekspertizė. Šios aplinkybės sudaro pagrindą naikinti skundžiamą antstolio patvarkymą dėl turto pardavimo, nes turtą parduoti iš varžytinių bus galima tik po pakartotinės ekspertizės, nustačius realią turto vertę.

338.

34Suinteresuotas asmuo UAB ,,EDS INVEST“ prašo atmesti UAB „EMILĖ“ atskirąjį skundą; priimti su atsiliepimu teikiamus papildomus įrodymus; priteisti bylinėjimosi išlaidas; skirti UAB „EMILĖ“ 2 000 Eur baudą, 50 proc. šios baudos skiriant UAB „EDS INVEST“ naudai. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

358.1.

362020 m. rugpjūčio 7 d. skundu dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų pareiškėja prašo atšaukti antrąsias pakartotines varžytynes Nr. ( - ) ir paskirti naują turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę. Antstolio Donato Kisieliaus vykdomos antrosios pakartotinės turto varžytynės Nr. ( - ) pasibaigė 2020 m. rugpjūčio 21 d. Šias varžytynes laimėjo UAB „Primestus“, kuri pasiūlė didžiausią turto kainą – 7 321 000 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad varžytynės Nr. ( - ), kurias pagal skundą pareiškėja prašo atšaukti, pasibaigė, išnyko bet kokia galima grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali tapti neįvykdomas;

378.2.

38prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pareiškėja iš esmės nenurodė įrodymais pagrįstų reikšmingų aplinkybių, patvirtinančių, kad, nesustabdžius vykdymo veiksmų, bus nepagrįstai pažeisti pareiškėjos interesai. Pats faktas, kad yra vykdomos varžytynės iš pareiškėjos turto, savaime nereiškia, kad turtas bus parduotas už pradinę varžytynių kainą (turtas varžytynėse gali būti parduotas už didesnę nei turtas įkainotas kainą, ką ir patvirtina situacija dėl turto varžytynių Nr. ( - ) pasibaigimo) arba, kad turtas bus parduotas už kainą, kuri pažeis pareiškėjos teises. Varžytynių esmė lemia, kad jų metu reali turto vertė nustatoma rungimosi procese. Laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos vien tik pagal pareiškėjos samprotavimus, spėjimus, prielaidas;

398.3.

40šioje byloje laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra pateisintas išimtiniais atvejais riboti vykdymo veiksmus, todėl jų pritaikymas nepagrįstai varžytų išieškotojos UAB „EDS INVEST“ teises ir teisėtus interesus. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis pareiškėja iš esmės siekia atitolinti vykdymo proceso veiksmų pabaigą bei sudaryti prielaidas situacijai, kai išieškojimo procese imtų dominuoti ne išieškotojo, o skolininko interesai. Tokia situacija iš esmės prieštarauja vykdymo proceso teisinio reguliavimo, skirto išieškotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugai, esmei. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo konkrečiu atveju būtų itin neproporcinga priemonė suinteresuoto asmens UAB „EDS INVEST“ ir kitų pareiškėjos kreditorių atžvilgiu;

418.4.

42pareiškėjos 2020 m. rugpjūčio 7 d. surašyto dokumento turinį atitinkantis skundas dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų tarp tų pačių šalių, tuo pačiu pagrindu ir dėl to paties dalyko jau yra priimtas nagrinėti teisme (2020 m. liepos 31 d. UAB „EMILĖ“ skundas dėl antstolio veiksmų, kurio pagrindu iškelta civilinė byla Nr. e2YT-28339-820/2020). 2020 m. liepos 31 d. skundo pagrindu pareiškėja taip pat pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kurio Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-27528-905/2020 netenkino;

438.5.

44vykdomojoje byloje UAB „EMILĖ“ turtas buvo įkainotas pagal UAB „Negrita“ 2019 m. gruodžio 31 d. ekspertizės aktą Nr. 19-12-31A, kuriuo nustatyta, kad turto rinkos vertė yra 2 200 000 Eur. Teismo ekspertas UAB „Negrita“ įvertino tą aplinkybę, kad turto plotas faktiškai yra didesnis ir neatitinka kadastro duomenų. Ekspertizės akte detaliai aprašyta ekspertizės rengimo eiga bei formali ir faktinė turto būklė (ekspertizės akto 4 (1.3), 6 (1.5), 8 ir 24 lapas; 3.1 skyrius). Ekspertas taip pat aptarė duomenis apie turtui išduotą statybos leidimą dėl prekybos paskirties pastato rekonstravimo padidinant bendrą plotą iki 12 103,574 kv. m., tūrį – iki 56 220 m3, aukštį – iki 27,45 m. Taigi rengiant UAB „Negrita“ 2019 m. gruodžio 31 d. ekspertizės aktą Nr. 19-12-31A ekspertui buvo žinomi duomenys apie faktinį turto ploto padidėjimą ir tikroji faktinė turto padėtis aptarta ekspertizės akte. Pareiškėja UAB „EMILĖ“ skundė antstolio veiksmus dėl turto įkainojimo, pagrįsto 2019 m. gruodžio 31 d. ekspertizės aktu Nr. 19-12-31A, tačiau visi skundai dėl šio turto įvertinimo buvo atmesti;

458.6.

46pareiškėjos pateikta UAB „CRE pro“ (turto vertintojas – S. A. M., kvalifikacijos pažymėjimas Nr. ( - )) nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita Nr. 2020/08-01 nepaneigia vykdomojoje byloje atlikto turto vertinimo ir nustatytos turto vertės. Turto vertinimą vykdomojoje byloje atliko turto vertintojas K. K., kuris yra įrašytas į Lietuvos teismų ekspertų sąrašą. Tuo tarpu UAB „CRE pro“ yra privatus subjektas, kuris įprastai atlieka turto vertinimus pareiškėjai ir kitoms su S. R. susijusioms įmonėms. Negana to, turto vertintojui S. A. M. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos skelbiamais duomenimis Turto arba verslo vertintojų garbės teismas yra paskyręs galiojančią nuobaudą – papeikimą. Ši aplinkybė leidžia daryti išvadą, kad S. A. M. savo kaip turto vertintojo funkcijas vykdo netinkamai. UAB „CRE pro“ turto vertinimo ataskaita nesudaro pagrindo abejoti vykdomojoje byloje nustatyta turto verte;

478.7.

48pareiškėjos veiksmai yra nukreipti prieš teisingą ir greitą vykdomosios bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, kas atitinka CPK 95 straipsnio 2 dalyje numatytą piktnaudžiavimu procesu sampratą. Vien tai, kad pareiškėja teikia skundą, jį grįsdama analogiškais argumentais, kurie jau išnagrinėti kitose civilinėse bylose, rodo neteisėtą naudojimąsi procesinėmis teisėmis. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindžiamas ne objektyviais rašytiniais įrodymais, o tik pareiškėjos samprotavimais, spėjimais, prielaidomis. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra įprastas pareiškėjos elgesys, pareiškėja nuo 2019 m. iki šiol jau yra pateikusi daugybę skundų dėl antstolio veiksmų ir tiek pat prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese, siekdama sustabdyti jo atžvilgiu atliekamus išieškojimo veiksmus, kas nesuderinama su sąžiningo asmens teisėmis.

499.

50Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

51IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

52Atskirasis skundas atmetamas

5310.

54Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų.

5511.

56Absoliučių apskųstos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 straipsnis).

57Dėl naujų įrodymų priėmimo

5812.

59Vadovaudamasis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 338 straipsnis).

6013.

61Kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB ,,EDS INVEST“ pateikė antstolio 2020 m. rugpjūčio 21 d. el. laiško apie varžytynių pabaigą kopiją; antstolių informacinės sistemos duomenų išrašo apie pasibaigusias varžytynes Nr. ( - ) kopiją; Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos internetinio puslapio kopiją. Nurodė, kad šie įrodymai yra susiję su skundu bei negalėjo būti pateikti anksčiau.

6214.

63Kartu su prašymu priteisti bylinėjimosi išlaidas suinteresuotas asmuo UAB ,,EDS INVEST“ pateikė 2020 m. rugsėjo 22 d. antstolio Donato Kisieliaus patvarkymą Nr. S-20-174-29824, kuriuo antstolis nusprendė paskelbti UAB „EMILĖ“ nuosavybės teise priklausančio turto, tai yra nebaigto statyti prekybos paskirties pastato su terasa, plane pažymėtas ( - ), unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), antrąsias pakartotines varžytynes, kurių Nr. ( - ), neįvykusiomis.

6415.

65Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs tai, kad suinteresuoto asmens naujai teikiami papildomi įrodymai yra susiję su byloje sprendžiamu laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo klausimu, taip pat atsižvelgdamas į tai, jog suinteresuotas asmuo šių įrodymų pateikti anksčiau neturėjo galimybės, kadangi šie įrodymai buvo gauti po bylos išnagrinėjimo pirmosios instancijos teisme, šalys turėjo galimybę su naujai teikiamais įrodymais susipažinti (byla vedama elektronine forma, šalys yra EPP sistemos vartotojos), įrodymai yra nedidelės apimties ir jų priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, naujai teikiamus įrodymus priima ir vertina sprendžiant ginčo klausimą (CPK 314 straipsnis, 338 straipsnis).

66Dėl laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo

6716.

68Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjos prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – vykdymo veiksmų sustabdymą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

6917.

70CPK 510 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu skundą dėl antstolio veiksmų teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

7118.

72Iš bylos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2YT-30493-566/2020 pagal pareiškėjos UAB ,,EMILĖ“ 2020 m. rugpjūčio 7 d. skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo pareiškėja prašo: atšaukti antrąsias pakartotines varžytines Nr. ( - ); paskirti UAB „EMILĖ“ nuosavybės teise priklausančio turto – prekybos paskirties pastato su terasa, 10 094,46 kv. m. ploto, plane pažymėtas ( - ), unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), rinkos vertės nustatymo ekspertizę. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugsėjo 14 d. nutartimi byla paskirta nagrinėti rašytinio proceso tvarka 2020 m. spalio 28 d. 11:00 val. vyksiančiame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka. Taigi skundžiama nutartis, kuria atsisakyta taikyti pareiškėjos prašomas laikinąsias apsaugos priemones, savo aktualumo nėra praradusi.

7319.

74Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomajame procese, vadovaujamasi CPK normomis, reglamentuojančiomis laikinųjų apsaugos priemonių taikymą civiliniame procese. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu yra įgyvendinamos dvi būtinos sąlygos: pirma, šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir, antra, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nėra pagrindo.

7520.

76Nagrinėjamu atveju skundo dėl antstolio veiksmų reikalavimų užtikrinimui apeliantė prašo taikyti laikinąją apsaugos priemonę – iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų sustabdyti antstolio Donato Kisieliaus vykdomą pareiškėjos turto – prekybos paskirties pastato su terasa, 10 094 kv. m. ploto, plane pažymėto ( - ), unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), bei žemės sklypo nuomos teisės pardavimą.

7721.

78CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte kaip viena iš laikinųjų apsaugos priemonių yra numatytas išieškojimo vykdymo procese sustabdymas. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatyta procesinė galimybė teismui sustabdyti išieškojimą vykdymo procese tiesiogiai susijusi su įstatyme įtvirtintu teismo procesinio sprendimo vykdymo privalomumo principu (CPK 18 straipsnis), todėl tokia laikinoji apsaugos priemonė taikoma išimtiniais atvejais. Išieškojimo vykdymo procese sustabdymo teisinio instituto specifika įpareigoja teismą šias laikinąsias apsaugos priemones taikyti tik neabejotinai įsitikinus, kad, nepritaikius šių laikinųjų apsaugos priemonių, galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nes, priešingu atveju, būtų paneigtas įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo privalomumo principas (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-606-186/2015; 2015 m. liepos 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1045-370/2015; 2019 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-279-241/2019).

7922.

80Pagrindu sustabdyti vykdymo veiksmus gali būti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdis, žalos, galinčios atsirasti vykdymo veiksmų nesustabdžius, dydis, ir kitos aplinkybės, kurias teismas pripažįsta reikšmingomis.

8123.

82Apeliantė nurodo, kad esminė aplinkybė, sudaranti pagrindą laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, yra padidėjęs pastato plotas ir dėl to padidėjusi pastato rinkos vertė. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais argumentais nesutinka. Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 straipsnio 2 dalis). Viena iš tokių priemonių yra turto realizavimas iš varžytynių, todėl pareiškėjos nurodoma aplinkybė, jog iš varžytinių parduodamas turtas buvo rekonstruotas ir pasikeitė jo plotas (t. y. buvo naujai sukurta ir VĮ Registrų centro Nekilnojamoji turto registre įregistruota nauja 3 751,33 kv. m. ploto turto dalis), nelaikytina išimtine, kuri lemtų prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių būtinumą.

8324.

84Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (CPK 681 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014). Nagrinėjamu atveju ginčo turto vertė nustatyta turto vertinimu, kurį atliko UAB „Negrita“. 2019 m. gruodžio 31 d. ekspertizės akte UAB „Negrita“ įkainojo ginčo turtą 2 200 000 Eur. Ekspertas, vertindamas pirmiau nurodytą nekilnojamojo objektą, nurodė, kad viešame registre esantys duomenys neatitinka tikrosios situacijos, atsižvelgė į tai, kad pagal išduotą statybos leidimą dėl prekybos paskirties pastato rekonstravimo padidės pastato bendras plotas, tūris, aukštis. Taigi ekspertas, spręsdamas dėl pastato vertės, įvertino jo tikrąją būklę, kas sudaro pagrindą atmesti apeliantės argumentus kaip nepagrįstus. Aplinkybė, kad iki antrųjų pakartotinių varžytynių paskelbimo įregistruotas faktinis pastato plotas, savaime nepaneigia, kad turtą vertinęs ekspertas neatsižvelgė į faktinį pastato plotą. Bet kuriuo atveju, apeliantės nurodomas aplinkybes, susijusias su VĮ Registrų centre įregistruotu didesniu pastato plotu, teismas įvertins nagrinėdamas skundą dėl antstolio veiksmų.

8525.

86Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) matyti, kad apeliantė UAB „EMILĖ“ aktyviai naudojasi savo procesinėmis teisėmis, tai yra teikia skundus dėl antstolio veiksmų, prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliantės skundų argumentai yra iš esmės panašūs. Dėl to pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje ir nurodė, kad pareiškėja kartoja tuos pačius argumentus, kaip ir nurodytus kituose skunduose bei prašymuose taikyti laikinąsias apsaugos priemones (žr. pvz. Vilniaus miesto apylinkės teismo išnagrinėtos civilinės bylos Nr. e2YT-27528-905/2020; Nr. e2YT-29242-1134/2020; Nr. e2YT-29457-566/2020 ir kt.; Vilniaus apygardos teisme išnagrinėtos civilinės bylos Nr. e2S-1454-560/2020; e2S-1520-467/2020; Nr. e2S-1497-392/2020 ir kt.).

8726.

88Vien apeliantės nesutikimas su antstolio atliekamais priverstinio vykdymo veiksmais nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Laikinosios apsaugos priemonės pasižymi procesiniu teisiniu, o ne materialiniu teisiniu pobūdžiu. Nors šios priemonės ir skirtos materialinio teisinio pobūdžio reikalavimams užtikrinti, tačiau jos nėra materialieji teisiniai civilinių teisių gynimo būdai, t. y. materialinio teisinio pobūdžio asmenų teisių ribojimai taikomi procesiniais tikslais. Tai reiškia, jog prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra savarankiškas teisių ir pažeistų interesų gynimo būdas.

8927.

90Apeliantė teigia, jog, įvykus varžytynėms, už parduotą turtą gauta suma bus neproporcinga turto rinkos vertei ir dėl to bus pažeistos apeliantės teisės. Suinteresuotas asmuo UAB „EDS INVEST“ kartu su atsiliepimu pateikė rašytinius įrodymus, kurie patvirtina, jog 2020 m. rugpjūčio 21 d. įvyko prekybos paskirties pastato su terasa, 10 094 kv. m. ploto, plane pažymėto ( - ), unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), varžytynės, kuriose apeliantei priklausantis turtas parduotas už 7 321 000 Eur kainą, Taigi turtas buvo parduotas už ženkliai didesnę sumą nei nustatyta pradinė turto kaina. Esant nurodytoms aplinkybėms, atmestinas apeliantės argumentas, kad, įvykus varžytinėms, už turtą gauta suma bus neproporcinga turto rinkos vertei ir dėl to bus pažeistos apeliantės teisės. Iš viešų www.evarzytynes.lt duomenų, taip pat suinteresuoto asmens pateikto 2020 m. rugsėjo 22 d. antstolio Donato Kisieliaus patvarkymo Nr. S-20-174-29824, matyti, kad antrosios pakartotinės UAB „EMILĖ“ priklausančio turto varžytinės Nr. ( - ), paskelbtos neįvykusiomis; varžytynių laimėtojo UAB „Primestus“ sumokėta 132 000 Eur varžytynių dalyvio įmoka paskirstyta CPK 753 straipsnyje nustatyta tvarka (sumažinti turto hipoteka užtikrinti įsipareigojimai, padengta dalis vykdymo išlaidų).

9128.

92Esant nurodytoms aplinkybėms, taip pat atsižvelgiant į tai, kad apeliantei priklausančio turto varžytynės laikomos neįvykusiomis, vertintina, jog nagrinėjamu atveju nėra grėsmės teismo sprendimo įvykdymui.

9329.

94Apeliacinės instancijos teismo padarytų išvadų nepaneigia ir atskirajame skunde cituojama teismų praktika. Šiuo aspektu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą nurodęs, kad nagrinėdamas bylas teismas teisės normas aiškina ir taiko ne a priori (lot. – iš anksto; nepatikrinus), o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste, nes šis aiškinimas yra ne aiškinimas a priori, o teismo sprendimo konkrečioje byloje ratio decidendi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-186/2009; 2014 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-175/2014).

9530.

96Pareiškėjos nurodytoje Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2S-925-661/2020 nebuvo sprendžiama dėl skolininkei UAB „EMILĖ“ priklausančio prekybos paskirties pastato su terasa, esančio ( - ), todėl šioje byloje sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo klausimą apeliantės nurodytoje byloje nustatytos aplinkybės neturi esminės reikšmės.

9731.

98Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstyti argumentai esminės reikšmės, vertinant skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, neturi, todėl apeliacinės instancijos teismas jų neanalizuoja ir nevertina (CPK 2 straipsnis, 3 straipsnis, 7 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis). Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą, kai yra atskleista bylos esmė, neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011).

9932.

100Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl ji paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

101Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis

10233.

103Suinteresuotas asmuo UAB „EDS INVEST“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo apeliantei skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

10434.

105Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui jo patirtus nuostolius. Teismas, nustatęs CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5000 Eur baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 straipsnio 2 dalis).

10635.

107Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-210-969/2018).

10836.

109CPK 5 straipsnyje įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos prieinamumo principas, kuris suteikia galimybę kiekvienam suinteresuotam asmeniui įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, UAB „EMILĖ“ pateiktas atskirasis skundas pats savaime negali būti laikomas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Pasinaudojimu teise apskųsti pirmosios instancijos teismo nutartį negalima laikyti akivaizdžiu procesinės teisės naudojimu ne pagal jos paskirtį, todėl šiuo konkrečiu atveju nėra pagrindo UAB „EMILĖ“ skirti baudą CPK 95 straipsnio 2 dalies pagrindu.

110Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

11137.

112Suinteresuotas asmuo UAB „EDS INVEST“ pateikė įrodymus, jog apeliacinės instancijos teisme patyrė 653,40 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų. Netenkinus pareiškėjos UAB „EMILĖ“ atskirojo skundo, šios išlaidos suinteresuotam asmeniui priteisiamos iš pareiškėjos (CPK 93, 98 straipsniai).

113Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3 dalimi, 93 straipsniu, 98 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

114Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

115Atmesti suinteresuoto asmens UAB „EDS INVEST“ prašymą dėl baudos skyrimo pareiškėjai UAB „EMILĖ“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

116Priteisti suinteresuotam asmeniui UAB „EDS INVEST“, juridinio asmens kodas 304478449, iš pareiškėjos UAB „EMILĖ“, juridinio asmens kodas 302629571, 653,40 Eur (šešis šimtus penkiasdešimt tris eurus ir keturiasdešimt euro centų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. pareiškėja UAB ,,EMILĖ“ Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 5. 2.... 6. Pareiškėja nurodė, jog 2020 m. rugpjūčio 7 d. pateikė antstoliui Donatui... 7. 3.... 8. Suinteresuotas asmuo UAB „EDS INVEST“ prašo netenkinti pareiškėjos... 9. 4.... 10. Suinteresuotas asmuo nurodė, jog pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų... 11. 5.... 12. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų nepateikė.... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 6.... 15. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi atmetė... 16. 6.1.... 17. Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenys patvirtina, jog... 18. 6.2.... 19. tai, kad pareiškėja 2020 m. rugpjūčio 7 d. skundą dėl antstolio veiksmų... 20. 6.3.... 21. pareiškėjos 2020 m. rugpjūčio 7 d. skundas dėl antstolio veiksmų negali... 22. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 23. 7.... 24. Pareiškėja UAB ,,EMILĖ“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 25. 7.1.... 26. pagrindas pateikti pareiškėjai 2020 m. rugpjūčio 7 d. skundą dėl... 27. 7.2.... 28. antstolis Donatas Kisielius antrose pakartotinėse varžytinėse neteisėtai... 29. 7.3.... 30. UAB „CRE pro“ nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitoje nustatyta, kad... 31. 7.4.... 32. antstolio tolimesnis antrųjų pakartotinių varžytinių Nr. ( - ) vykdymas,... 33. 8.... 34. Suinteresuotas asmuo UAB ,,EDS INVEST“ prašo atmesti UAB „EMILĖ“... 35. 8.1.... 36. 2020 m. rugpjūčio 7 d. skundu dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų... 37. 8.2.... 38. prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pareiškėja iš esmės... 39. 8.3.... 40. šioje byloje laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra pateisintas... 41. 8.4.... 42. pareiškėjos 2020 m. rugpjūčio 7 d. surašyto dokumento turinį atitinkantis... 43. 8.5.... 44. vykdomojoje byloje UAB „EMILĖ“ turtas buvo įkainotas pagal UAB... 45. 8.6.... 46. pareiškėjos pateikta UAB „CRE pro“ (turto vertintojas – S. A. M.,... 47. 8.7.... 48. pareiškėjos veiksmai yra nukreipti prieš teisingą ir greitą vykdomosios... 49. 9.... 50. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą... 51. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 52. Atskirasis skundas atmetamas... 53. 10.... 54. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 55. 11.... 56. Absoliučių apskųstos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338... 57. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 58. 12.... 59. Vadovaudamasis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako... 60. 13.... 61. Kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB ,,EDS... 62. 14.... 63. Kartu su prašymu priteisti bylinėjimosi išlaidas suinteresuotas asmuo UAB... 64. 15.... 65. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs tai, kad suinteresuoto asmens... 66. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo... 67. 16.... 68. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 69. 17.... 70. CPK 510 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu skundą dėl antstolio veiksmų... 71. 18.... 72. Iš bylos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179... 73. 19.... 74. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomajame... 75. 20.... 76. Nagrinėjamu atveju skundo dėl antstolio veiksmų reikalavimų užtikrinimui... 77. 21.... 78. CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte kaip viena iš laikinųjų apsaugos... 79. 22.... 80. Pagrindu sustabdyti vykdymo veiksmus gali būti konkretaus skundžiamo... 81. 23.... 82. Apeliantė nurodo, kad esminė aplinkybė, sudaranti pagrindą laikinųjų... 83. 24.... 84. Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į... 85. 25.... 86. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis)... 87. 26.... 88. Vien apeliantės nesutikimas su antstolio atliekamais priverstinio vykdymo... 89. 27.... 90. Apeliantė teigia, jog, įvykus varžytynėms, už parduotą turtą gauta suma... 91. 28.... 92. Esant nurodytoms aplinkybėms, taip pat atsižvelgiant į tai, kad apeliantei... 93. 29.... 94. Apeliacinės instancijos teismo padarytų išvadų nepaneigia ir atskirajame... 95. 30.... 96. Pareiškėjos nurodytoje Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje... 97. 31.... 98. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstyti... 99. 32.... 100. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 101. Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 102. 33.... 103. Suinteresuotas asmuo UAB „EDS INVEST“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 104. 34.... 105. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 106. 35.... 107. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog įstatyme nustatytos teisės... 108. 36.... 109. CPK 5 straipsnyje įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos prieinamumo... 110. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 111. 37.... 112. Suinteresuotas asmuo UAB „EDS INVEST“ pateikė įrodymus, jog apeliacinės... 113. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1... 114. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 20 d. nutartį palikti... 115. Atmesti suinteresuoto asmens UAB „EDS INVEST“ prašymą dėl baudos skyrimo... 116. Priteisti suinteresuotam asmeniui UAB „EDS INVEST“, juridinio asmens kodas...