Byla 2-740-451/2013

1Kauno apylinkės teismo teisėja G. J., sekretoriaujant K. N., K. R. dalyvaujant ieškovui L. P., jo atstovei advokatei R. G., atsakovui A. P., atsakovės G. D. V. atstovei advokatei Ž. U., atsakovės J. B. atstovei advokatei D. Ž., trečiajam asmeniui su savarankiškais reikalavimais D. V., trečiajam asmeniui Z. A. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo L. P. patikslintą ieškinį, pareikštą atsakovams G. D. V., J. B., A. P. ir Z. P., tretiesiems asmenims, pareiškusiems savarankiškus reikalavimus D. V. ir A. E. P., tretiesiems asmenims, nepareiškusiems savarankiškų reikalavimų R. V., Z. A. S., VĮ Registrų centrui dėl naudojimo žemės sklypu tvarkos nustatymo, pagal atsakovių G. D. V. ir J. B. patikslintą priešieškinį dėl kiemo statinių pripažinimo gyvenamųjų namų priklausiniais ir jų dalių nustatymo bei dėl naudojimo žemės sklypu tvarkos nustatymo, pagal trečiųjų asmenų D. V. ir A. E. P. reikalavimus dėl kelio servituto ir statinio servituto nustatymo bei pagal trečiojo asmens D. V. savarankišką reikalavimą dėl kiemo statinių pripažinimo gyvenamųjų namų priklausiniais ir jų dalių nustatymo,

Nustatė

2I. L. Povilaitis pateiktu teismui patikslintu ieškiniu (Tomas II, b. l. 174-176), pareikštu atsakovams G. D. V., J. B., A. P., Z. P., tretiesiems asmenims, pareiškusiems savarankiškus reikalavimus D. V. ir A. E. P., tretiesiems asmenims, nepareiškusiems savarankiškų reikalavimų R. V., Z.i A. S. (trečiuoju asmeniu į bylą jis buvo įtrauktas 2012-05-23 protokoline nutartimi Tomas IV, b.l.77), VĮ Registrų centrui (Tomas IX, b.l.127-129) prašo:

31. Nustatyti naudojimosi sklypu ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Kauno m. tvarką pagal UAB „Žemėtvarkos darbai" 2010-11-05 parengtą žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo tarp bendraturčių planą:

41) G. D. V., a/k ( - ), J. B., a/k ( - ), paskirti naudotis sklypo dalimi, plane pažymėta indeksu C, kurios plotas 399 m2.

52) A. P., a/k ( - ), Z. P. a/k ( - ), paskirti naudotis sklypo dalimi, plane pažymėta indeksu A, kurios plotas 399 m2.

63) L. P., a/k ( - ), paskirti naudotis sklypo dalimi, plane pažymėta indeksu B, kurios plotas 427 m2.

74) G. D. V., a/k ( - ), J. B., a/k ( - ), A. P., a/k ( - ), Z. P. a/k ( - ) paskirti bendrai naudotis bendro naudojimo žemės dalimi, plane pažymėta indeksu D2 (plotas 56 m2); G. D. V., a/k ( - ), J. B., a/k ( - ), A. P., a/k ( - ), Z. P. a/k ( - ), ir L. P., a/k ( - ), paskirti naudotis bendro naudojimo žemės dalimi, plane pažymėta indeksu D I (plotas 48m ).

82. Priteisti jo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškinyje ieškovas nurodė, jog tarp ieškovo ir atsakovų kyla nesutarimai dėl žemės naudojimosi tvarkos nustatymo. Atsakovių G.D. V. ir J. B. priešieškinyje numatyta naudojimosi žemės sklypu tvarka pažeidžia ieškovo interesus, kadangi numatytos bendrojo sklypo dalys yra netaisyklingų formų, neracionaliai naudojama sklypo žemė. Ieškovo siūloma naudojimosi žemės sklypu tvarka labiausiai atitiktų faktinę nusistovėjusią naudojimosi tvarką, geriausiai atitiktų abiejų šalių interesus, labiausiai priimtinas turto padalinimo būdas.

10A. G. D. V. atsiliepime į patikslintą L. P. ieškinį (Tomas III, b. l. 21-22) nurodė, jog su ieškovo ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, kadangi ieškovas skiria per mažai savo žemės sklypo dalies bendram šalių naudojimui, tuo tarpu mažiau turintiems žemės bendraturčiams siūlo prisidėti prie bendro naudojimo ploto didesne proporcine dalimi. Ieškovas nepaaiškina, kaip atsakovė naudosis žeme po J. B. namu. Atsakovės siūlomoje žemės sklypo naudojimosi tvarkoje numatytas privažiavimas į ieškovui skiriamo asmeniškai naudotis sklypo dalį.

11Trečiasis asmuo D. V. atsiliepime į patikslintą ieškinį (Tomas III, b.l.24) nurodė, kad su ieškovo patikslintu ieškiniu nesutinka, kadangi planas nėra racionalus, ieškovas nepalieka sau įvažiavo į sklypo vidurį, kad patektų į jo butą ( - ). A. E. P. priklausantis garažas ir butas, Nr. 5, taip pat turi būti eksploatuojamas per ieškovui priklausantį žemės sklypą. Ieškovas planuoja išgriauti tvorą.

12A. Z. P. ir A. P. pateiktame atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, jog ieškovo pakoreguotas planas gali būti teismo patvirtintas (Tomas III, b. l. 34-35).

13A. J. B. pateiktame atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, jog su ieškovo reikalavimais nesutinka, ieškovas siūlo jai naudotis žemės sklypo dalimi po pastatais, kurie jai nepriklauso, siūlo pravažiavimą per jos prižiūrimas 2 obelis bei alyvas, įvažiuoti ieškovui pro atskirą įvažiavimą neįmanoma, nes šiame tarpelyje stovi pavėsinė (Tomas III, b. l. 56-59).

14A. Z. P. ir A. P. teismui buvo pareiškę patikslintą priešieškinį (Tomas II, b. l. 20-25), kuriuo prašė nustatyti naudojimosi žemės sklypu tvarką, tačiau 2012-06-12 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi byla Z. P. ir A. P. priešieškinio reikalavimų dalyje buvo nutraukta jiems atsisakius priešieškinio ir pareiškus, kad palaiko ieškovo reikalavimus, Z. P. ir A. P. kaip atsakovų procesinė padėtis liko, kadangi su jų procesinės padėties pakeitimu nesutiko trečiasis asmuo D. V. (Tomas V, b.l. 49-50, 64-66, 76).

15A. G. D. V. ir J. B. patikslintu priešieškiniu (Tomas IX, b.l.17-20) prašo:

161. Nustatyti, kad kiemo statiniai - tvora, kiemo aikštelė, pavėsinė ( - ), esantys žemės sklype ( - ) unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), yra gyvenamųjų namų ( - ) priklausiniai ir bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso: Z. P., a.k. ( - ), 5/100 dalių, A. P., a.k. ( - ) - 15/100 dalių, Genovaitei D. V., a.k. ( - ) - 10/100 dalių, J. B., a.k. ( - ) - 9/100 dalys, D. V., a.k. ( - ), ir R. V., a.k. ( - ) bendrosios jungtinės nuosavybės teisėmis - 24/100 dalys, L. P., a.k. ( - ) — 19/100 dalių, Z.A. S., a.k. ( - ) - 10/100 dalių, A. E. P., a.k. ( - ) - 8/100 dalys.

172. Nustatyti naudojimosi 1329 kv. m. žemės sklypu ( - ), Nr. ( - ), kadastrinis ( - ), tvarką pagal G. B. individualios įmonės 2011 06 28 parengtą žemės sklypo naudojimosi tvarkos tarp bendraturčių nustatymo planą, pagal kurį 1329 kv. m. žemės sklypu bendraturčiai naudosis sekančiai:

18I. L. P. - A-94 m2 + A l- 19 m2 + B-330 m2, viso 443 m2.

19A. G. D. V. - A-47 m2 + Al-103 m2 + D-72 m2, viso 222 m2.

20A. J. B. - A-47 m + E-174 m , viso 221 m2 .

21Atsakovas A. P. - A-47 m2 + Al-26 m2+ C-148 m2, viso 221 m2.

22A. Z. P. - A-47 m2 + C- 75 m2, viso 222 m2.

233. Priteisti iš ieškovo L. P. jų turėtas bylinėjimosi išlaidas.

24Atsakovės patikslintame priešieškinyje nurodė, jog ieškovas savo pateiktame plane skiria per mažai savo žemės sklypo dalies bendram šalių naudojimui, tuo tarpu mažiau turintiems žemės bendraturčiams siūlo prisidėti prie bendro naudojimo ploto didesne proporcine dalimi. Ieškovas nepaaiškina, kaip atsakovė naudosis žeme po J. B. namu. Kiemo statiniai ir visų žemės sklypo esančių nekilnojamojo turto objektų savininkų dalinė nuosavybė, todėl jais turi teisę naudotis visi bendrasavininkai.

25A. Z. P. ir A. P. atsiliepime į atsakovių G. D. V. ir J. B. pirminį priešieškinį (I Tomas, b. l. 129-132) nurodė, jog su atsakovių priešieškiniu nesutinka, kadangi jų pateiktas projektas pažeidžia kitų bendraturčių interesus, parengtas su nepatogiu ir nepagrįstai arti L. P. gyvenamojo namo įvažiavimu į sklypą, prieštarauja galiojantiems teismo sprendimams. Neaišku, kokiu pagrindu L. P. ir A. P. po G.D. V. ir tretiesiems asmenims priklausančiu statiniu bei šalia jo naudojimui yra asmeniniam naudojimui skiriama žemė. Atsakovams Z. P. ir A. P. tenka mažiausiai iš visų bendraturčių žemės dalis atskiram naudojimui. Žemėnaudos forma visiškai neužtikrina tinkamo ir racionalaus patekimo į Z. P. ir A. P. priklausantį namą, išdėstyta neracionaliai, ne prie jiems nuosavybės teise priklausančio namo. Skaičiavimai neatitinka Z. P. ir A. P. bendroje nuosavybėje plotų proporcijų. Bendro naudojimo kiemui paliekamas nepagrįstai didelis plotas. Įvažiavimas į kiemą išdėstytas neracionaliai ir nepatogiai. Želdiniai pasodinti prie pat nuo seno visų savininkų naudojamo įvažiavimo (kelio), niekas sodinukų nederino, o sodinukai yra labai jauni. Be to, D. V., J. B. kartu su D. V. ir R. V. išklojo kiemo teritoriją trinkelėmis nederinę to su kitais žemės sklypo savininkais, nors Z. P. ir A. P. gyvenamasis namas ir žemėnaudos teritorija yra visai greta šios trinkelėmis išklotos aikštelės.

26I. L. P. atsiliepime į atsakovių G. D. V. ir J. B. pirminį priešieškinį (I Tomas, b. l. 166) nurodė, jog su priešieškiniu nesutinka, kadangi neracionaliai išspręstas privažiavimas prie projektuojamų sklypo dalių, dalys neatitinka bendrojoje dalinėje nuosavybėje turimų bendrasavininkių plotų. A. G. D. V., J. B. ir trečiąjį asmenį D. V. sieja artimi giminystės ryšiai, jų valdomi pastatai, butai yra kompaktiškai išsidėstę vienoje sklypo dalyje, todėl jų turima sklypo dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje įgalina pilnai eksploatuoti pastatus, privažiuoti. Servitutus jie gali nusistatyti tarpusavyje, problemas dėl priėjimų, privažiavimo prie butų, sandėliukų turėtų spręsti tarpusavyje.

27Trečiasis asmuo D. V. pareiškime (I Tomas, b.l. 147-148) nurodė, jog palaiko atsakovių G. D. V. ir J. B. priešieškinį.

28Tretieji asmenys A. E. P., R. V. ir D. V. 2013-02-22 atsiliepime nurodė, jog sutinka su Genovaitės D. V. ir J. B. patikslintu priešieškiniu, prašo jį tenkinti (IX Tomas, b.l. 96).

29Tretieji asmenys D. V. ir A. E. P. pareiškime dėl savarankiškų reikalavimų tikslinimo (IV Tomas, b.l. 104-105) išreiškė reikalavimus:

301. nustatyti D. V. ir A. E. P. teisę į kelio servitutą, suteikiantį teisę naudotis pėsčiųjų taku ir važiuoti transporto priemonėmis 13,29 arų žemės sklype adresu ( - ) - šio žemės sklypo dalyse, pažymėtose G. B. IĮ 2010-02-08 parengtame Naudojimosi tvarkos žemės sklypu plane indeksais A (282 kv.m.) ir A l (148 kv.m.);

312. nustatyti D. V. ir A. E. P. teisę į statinio servitutą, suteikiantį teisę naudotis gyvenamojo namo ( - ), laiptinės patalpa pirmajame šio namo aukšte, šio namo inventorizacinėje byloje esančiame plane pažymėta indeksu A-1 (7,01 kv.m.). Pareiškime tretieji asmenys nurodė, jog jiems reikalinga pėsčiomis patekti į namo, esančio ( - ), laiptinę bei joje esančius butus Nr.2 ir 5, taip pat į šiame name D. V. su R. V. priklausančius rūsį R-l (46,10 kv.m.) bei 19 kv.m. ploto ūkinį pastatą 5Ilp, taip pat prieiti prie šių statinių konstrukcijų, jų langų, stogo, sienų ir durų remonto, avarijos ar rekonstrukcijos atveju. Ieškovo ir atsakovų turimos žemės sklypo dalys turi būti naudojamos parduotų nekilnojamųjų daiktų (dalių) naudojimui ir aptarnavimui. Atsakovams A. P. ir Z. P. priklausančio namo ( - ) buto elektros skaitiklis yra trečiųjų asmenų ir G. D. V. naudojamo gyvenamojo namo ( - ) bendros laiptinės „a-1" 1 aukšte, todėl A. P. ir Z. P. yra būtina palikti tinkamą priėjimą prie šio įrenginio per žemės sklypo A1 dalį. Ieškovui su visais atsakovais skirtina bendrai naudotis sklypo dalis „A" tretiesiems asmenims reikalinga patekti pėsčiomis ir automobiliais prie namo ( - ), kuriame A. E. P. valdo butą Nr. ( - ) ir negyvenamąją patalpą - garažą, o D. V. - butą Nr. ( - ). Šis servitutas reikalingas įvažiuoti į minėtą garažą, laikyti sklypo dalyje automobilius, taip pat tenkinti minėtų butų Nr. ( - ) gyventojų rekreacijos, sveikos gyvensenos ir poilsio poreikius bei įgyvendinti gyvenamojo namo 19b dalies (butų Nr ( - ) bei ūkinio pastato 5Ilp savininkų bei gyventojų teises bei pareigas - tvarkyti namo aplinką, teisės aktų nustatytu metu ir tvarka iškelti bei nuimti vėliavą ant namo 19b, prižiūrėti ir remontuoti namo 19b rytinę sieną, kuri tuo pačiu yra ir garažo (I aukšte), buto Nr.5 (II aukšte) ir buto Nr.2 (III aukšte) lauko siena, jose esančius langus, namo stogą. Atsakovas A. P. minėtą garažą, 1/3 dalį ūkinio pastato 5Ilp ir 1/3 dalį rūsio R-l gyvenamajame name 19b 2006-10-04 d. pardavė D. V., o pastarasis - A. E. P., todėl atsakovo A. P. nuosava žemė taip pat turėtų būti panaudota šių daiktų (dalių) aptarnavimui. Statinio servitutas naudotis tretiesiems asmenims ieškovo pastato ( - ), patalpa, šio namo inventorizacinėje byloje esančiame plane pažymėta indeksu a-1, nustatytinas todėl, kad joje (t.y. pastato I aukšto laiptinėje) yra bendras visų keturių ginčo sklype esančių gyvenamųjų namų ( - ) vandentiekio apskaitos mazgas (vandens skaitiklis su sklende). Su atsakovų Z. P. ir A. P. priešieškiniu, taip pat ir ieškovo ieškiniu nesutinka, kadangi su jais pateikti planai yra neatitinkantys realios padėties sklype ir daro neįmanomą privažiavimą prie jiems priklausančių nekilnojamojo turto objektų, esančių sklype, taip pat siaurina įvažiavimo į sklypą iš ( - ) gatvės plotį netgi daugiau kaip 1 metru (šiuo metu yra 4,69 m, o siūlomas plotis - tik 3,51 m). Be to, šis kelias atsakovų Z. P. ir A. P. pasiūlyme iš esamos vietos yra perkeliamas į kairę (vakarus), ant šioje vietoje dabar augančios žolės vejos bei alyvų krūmų, siūloma daryti posūkius ties taškais Nr. 21:28 ir 29:27, kur auga dvi obelys.

32Trečiojo asmens D. V. savarankiški reikalavimai (IV Tomas, b.l. 104) buvo sujungti su ieškinio reikalavimais (VII Tomas, b.l. 155), pareikštais 2012-12-10 civilinėje byloje Nr. 2-397-199/2013, su kuria nagrinėjama byla buvo sujungta 2013-01-10. Šiuo ieškiniu D. V. reikalauja:

33- pripažinti, kad kiemo statiniai: tvora, kiemo aikštelė, pavėsinė (unikalus Nr. ( - )), esantys žemės sklype adresu ( - ) (sklypo unikalus Nr. ( - )) yra gyvenamųjų namų ( - ) priklausiniai ir priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise Z. P. - 5/100 dalys, A. P. -15/100 dalių, G. D. V. - 10/100 dalių, J. B. - 9/100 dalys, D. V. su R. V. - 24/100 dalių, L. P. - 19/100 dalys, Zigmuntui A. S. - 10/100, o A. E. P. - 8/100 dalys. Nurodė, jog kiti bendrasavininkai nesutinka kreiptis į VĮ Registrų centrą dėl kiemo statinių pasidalijimo.

34I. L. Povilaitis atsiliepime (VTomas, b.l. 90) į trečiųjų asmenų A. E. P. ir D. V. savarankiškus reikalavimus nurodė, jog suinteresuotiems asmenims gali būti nustatytas kelio servitutas prisidedant jiems prie kelio sutvarkymo ir priežiūros darbų išlaidų, nesutinka su servituto naudotis gyvenamojo namo ( - ), laiptinės patalpa pirmajame šio namo aukšte, tai nėra statinio servitutas, reikalavimas neaiškus, nenustatytas servituto turinys. Z. P. ir A. P. nėra pareiškę valios nustatyti servituto į laiptinę. Atsiliepime (VI Tomas, b.l. 71-72) į G.D. V. ir J. B. pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo ieškovas prašė atmesti jų prašymą dėl kiemo statinių pripažinimo gyvenamųjų namų priklausiniais ir jų dalių nustatymo, kadangi sklype yra registruoti tik butai ir sandėlys. Bendrosios dalinės nuosavybės teisę turi tik žemės sklypo bendraturčiai, neprieštarauja, kad bendraturtės persikeltų pavėsinę prie savo butų, pavėsinė yra kilnojamasis daiktas. Atsiliepime (VI Tomas, b.l. 96) į D. V. pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo ieškovas taip pat prašė atmesti jo prašymą dėl kiemo statinių pripažinimo gyvenamųjų namų priklausiniais ir jų dalių nustatymo, kadangi siūlo priskirti kiemo statinius visiems butų savininkams, įrašant juos vardiniu sąrašu, be to į plotą įtraukė A. E. P. priklausantį garažą.

35Atsakovai A. P. ir Z. P. atsiliepime (V Tomas, b.l.91, II Tomas, b. l. 66-68) į trečiųjų asmenų A. E. P. ir D. V. savarankiškus reikalavimus nurodė, jog su šiais reikalavimais nesutinka, elektros skaitiklis įrengtas labai seniai, poreikio prie jo patekti neatsirasdavo, esant poreikiui, gali skaitiklį perkelti į kitą vietą, siūlo trečiajam asmeniui servitutą ir pastatų priežiūrai pagal Povilaičių pateiktą naudojimosi tvarkos planą. Atsiliepime (VI Tomas, b.l. 138) į G.D. V. ir J. B. pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo ieškovas prašė atmesti jų prašymą dėl kiemo statinių pripažinimo gyvenamųjų namų priklausiniais ir jų dalių nustatymo, kadangi šie kiemo statiniai yra priskirti žemės sklypui, be to kiemo grindinys dabar yra visai kitas nei įregistruotas VĮ Registrų centre.

36A. G. D. V. atsiliepime (V Tomas, b.l.92-93) į trečiųjų asmenų A. E. P. ir D. V. savarankiškus reikalavimus nurodė, jog su šiais reikalavimais sutinka, būtina sudaryti galimybę tretiesiems asmenims patekti į jiems priklausančius butus, rūsį bei ūkinį pastatą, prie pavėsinės.

37A. J. B. atsiliepime (V Tomas, b.l.94-95) į trečiųjų asmenų A. E. P. ir D. V. savarankiškus reikalavimus nurodė, jog su šiais reikalavimais sutinka, būtina sudaryti galimybę tretiesiems asmenims naudotis ieškovui paskirta žemės sklypo dalimi patekimui į jiems priklausančius nekilnojamuosius objektus, prie pavėsinės.

38Trečiasis asmuo R. V. atsiliepime (V Tomas, b.l.96) į trečiųjų asmenų A. E. P. ir D. V. savarankiškus reikalavimus nurodė, jog su šiais reikalavimais sutinka, būtina sudaryti galimybę savininkams patekti prie kiemo statinių, vandens įvado, apskaitos mazgo.

39Trečiasis asmuo Z.A. S. atsiliepimuose (VI Tomas, b.l. 171, 172) į G. D. V. ir J. B. bei D. V. pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo prašė atmesti jų prašymą dėl kiemo statinių pripažinimo gyvenamųjų namų priklausiniais ir jų dalių nustatymo, kadangi kiemo statiniai priklauso tik žemės sklypo bendrasavininkams proporcingai turimai žemės sklypo daliai.

40Trečiasis asmuo VĮ „Registrų centras“ atsiliepime (VI Tomas, b.l. 97-99) į G. D. V. ir J. B. bei D. V. pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo nurodė, jog neturi suinteresuotumo bylos baigtimi, siekiant kiemo statinius pripažinti gyvenamųjų namų priklausiniu bei nustatyti šių kiemo statinių bendraturčių valdomas dalis, tikslinga pateikti bendraturčių susitarimą arba teismo sprendimą, kokiomis dalimis bendraturčiams priklauso minėti statiniai.

41Teismo posėdžių metu ieškovas L. P. paaiškino, kad patikslintą ieškinį palaiko, su 2013-02-04 pateiktu atsakovų priešieškiniu ir trečiųjų asmenų D. V. ir A. E. P. savarankiškais reikalavimais nesutinka, tačiau neprieštarauja dėl trečiųjų asmenų prašymo nustatyti teisę į kelio servitutą. Teismui ieškovas nurodė, kad jo pateiktas 2010-11-05 planas geriausiai atitinka žemės klypo savininkų ir naudotojų poreikius, užtikrina racionalų sklypo naudojimą, išsprendžia laisvą privažiavimą prie sklype esančių pastatų. Ieškovas nurodė, kad iki ginčo teisme, ginčo pavėsine jis naudojosi tik vienas, šiuo metu, jo nuomone, pavėsinė yra mažavertis, apleistas, avarinės būklės kilnojamasis statinys, neturintis apibrėžtos naudojimo paskirties. Savo paaiškinimuose, pateiktuose teismui raštu ir bylos nagrinėjimo teismo posėdyje metu, ieškovas L. P. prašo pavėsinę palikti toje pačioje vietoje, sutikdamas bendraturčiams sumokėti kompensaciją arba prašo išregistruoti pavėsinę teismo nutartimi.

42Ieškovo atstovė advokatė R. G. nurodė, kad ieškovo L. P. pateiktas projektas (IX Tomas b. l. 155), lyginant su atsakovių J. B. ir G. D. V. pateiktais projektais, daugiau atitinka proporcingumo, teisingumo, protingumo kriterijus ir yra artimas faktinei naudojimosi žemės sklypo tvarkai. Pagal ieškovo pateiktą projektą sklypo dalys būtų visiškai atskirtos ir taip pat nustatant naudojimosi tvarką, nebūtų jokio poreikio bendro naudojimo žemės plotams, kas ieškovo ir jo atstovės nuomone, pripažintina kaip didelis šio projekto privalumas. Ieškovo atstovė nurodė, kad tokio servituto rekreacijai, kaip prašo tretysis asmuo D. V., teisės aktai nenumato ir toks reikalavimas tiesiog teisiškai nesuvokiamas. Iš esmės bendraturčių nesieja naudojimosi žemės sklypo tvarkos su kiemo statiniais buvimas. Išimtis –pavėsinė, į kurios užimamą žemę atsakovai ir tretysis asmuo pretenduoja kaip į bendrą.

43Atsakovas A. P. nurodė, kad palaiko ieškovo L. P. planą. Šiuo metu į savo sklypą patenka per bendro naudojimo koordinates. Laikosi nuomonės, kad bendraturčiams bendro naudojimo turi būti paliekama kuo mažiau ploto.

44A. G. D. V. paaiškino, kad visi bendraturčiai turi taikytis vienas prie kito. Įvažiavimas turi likti toks, koks yra šiuo metu natūroje. Kitoks įvažiavimas būtų nepatogus, kampuotas, reikėtų kirsti medžius. Su ieškovo L. P. ieškiniu atsakovė G. D. V. nesutinka, kadangi ieškovas nenori prisidėti prie bendros žemės naudojimo, t. y. bendro kiemo, aikštelės, poilsio zonos ir kt.

45A. G. D. V. atstovė advokatė Ž. U. paaiškino, kad atsakovė G. D. V. su ieškovo L. P. reikalavimais nesutinka, su trečiojo asmens reikalavimais sutinka. Jeigu ieškovo ieškinys būtų patenkintas, jis pažeistų atsakovės G. D. V. interesus, kadangi sumažėtų jos turima nuosavybė. A. G. D. V. kompensacijos nenori, ji nori gauti turtą natūroje.

46A. J. B. atstovė advokatė D. Ž. teismo posėdžių metu paaiškino, kad ieškovas piktnaudžiauja savo teise, kadangi nepalieka atsakovei nei vieno metro asmeniniam naudojimui. Ieškovas turėjo nustatyti žemės sklypo naudojimosi tvarką, o šią pareigą perleido J. B. ir G.D. V.. Atsakovės atstovės teigimu, ieškovas, reikšdamas tokį reikalavimą, pažeidė Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuluojamą praktiką, kadangi kiekvienas bendraturtis turi teisę prieiti prie jam priklausančios dalies. Pagal formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktiką, atsakovų planas yra priimtinesnis, kadangi savo dalį ieškovai ketina parduoti. A. J. B. atstovės nuomone, ginčo pavėsinė turi būti priskirta tarp bendraturčių, kaip bendro naudojimosi daiktas, ir teisė naudotis turi būti suteikta visiems bendraturčiams, kuriems priklauso po nedidelę žemės dalį.

47Tretysis asmuo D. V. teismo posėdžių metu palaikė savo savarankiškus reikalavimus. Prašė nustatyti kelio servitutą pagal esamą naudojimosi tvarką, kad galėtų įeiti į savo būstą, rūsį ir ūkinį pastatą. Tretysis asmuo atsakovų planą palaiko, su ieškovo L. P. planu nesutinka. Tretysis asmuo teismo posėdyje paaiškino, kad ieškovo ieškinio tenkinimas pažeistų jo teisėtus interesus. Ieškovas kliudo jam naudotis nuosavybe, kadangi jis per ieškovo L. P. žemės sklypą patenka į savo ūkinį pastatą, garažą . D. V. teigė, kad byloje yra pateiktas pastato dalių paskaičiavimas, kurio niekas neginčijo ir juo teismas turėtų vadovautis kaip įrodymų šaltiniu. Tretysis asmuo prašo pripažinti statinius visų 9 bendraturčių nuosavybe, įskaitant pavėsinę ir tvorą.

48Tretysis asmuo Z. A. S. palaiko ieškovo L. P. reikalavimą, jo planą pateiktą teismui, kadangi pateiktas planas tenkina visų bendraturčių poreikius: nekeičia pradinio projekto duomenų, kiek galima atitolina privažiavimo kelią nuo pastatų, formuoja taisyklingas žemės sklypo dalis. Su trečiųjų asmenų pareikštais savarankiškais reikalavimais nesutinka, prašo juos atmesti. Trečiojo asmens D. V. argumentai, kad negalima pravažiuoti tarp pavėsinės ir namo yra nepagrįsti, kadangi pats tretysis asmuo yra pravažiavęs.

49Ieškinys tenkintinas, priešieškinys tenkintinas iš dalies, trečiųjų asmenų savarankiški reikalavimai tenkinti iš dalies.

50Byloje nustatyta, kad žemės sklypo, esančio ( - ), 222/1329 dalis priklauso G. D. V., 221/1329 dalis priklauso J. B., 443/1329 dalis priklauso L. P., 221/1329 priklauso A. P., 222/1329 dalis priklauso Z. P. (IX Tomas, b.l.171-173). Gyvenamasis namas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso J. B., pastatas – ūkio pastatas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso D. V. ir R. V. (2006-10-04 šį ūkinį pastatą jiems pardavė A. P., III Tomas, b.l. 63-64), butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso Z. A. S. (2011-07-12 pirkimo – pardavimo sutartis (VI Tomas, b.l. 102-106)), butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso L. P., butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso G. D. V., butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso A. E. P. (butą 2009-06-05 R. V. ir D. V. pardavė L. P. (III Tomas, b.l.61-62)), butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso R. V. ir D. V. (butą 2006-09-07 jiems pardavė D. V. (III Tomas, b.l.65-66)), butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso Z. P. ir A. P., butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso A. P. (VIII Tomas, b.l. 91-113). Negyvenamoji patalpa – garažas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso A. E. P. (II Tomas, b.l. 28-29). VĮ Registrų centre unikaliu Nr. ( - ) įregistruoti nekilnojamojo turto objektai – kiti statiniai (tvora t1, t2, kiemo aikštelė b1, b2, pavėsinė P1), esantys ( - ) (VIII Tomas, b.l. 94), kurių nuosavybės teisės neįregistruotos. 2009 m. birželio 15 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi civ. byloje Nr. 2-1072-249/2009 buvo patvirtinta taikos sutartis, sudaryta tarp G. D. V. ir L. P., kuria šalys susitarė, jog bendru sklypu, esančiu ( - )., naudosis, atsižvelgiant į vienas kito interesus, į taikos sutarties sąlygas ir keisti naudojimosi sklypu būdus tik prieš tai iš anksto susitarus bei įsipareigojo naudotis sklype esančiu pravažiavimu dabartinėje jo vietoje tarp namų ( - ) ir ( - ), ne arčiau kaip po 1 metrą 50 cm atstumu nuo abiejų šių namų artimiausių kampų (I Tomas, b.l.26). 2008-06-20 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal D. V. pareiškimą dėl L. P. veiksmų, kuomet jis iškirto dvi obelis, trukdančias automobilių pravažiavimui (I Tomas, b.l. 124, 124 a). UAB „Kauno vandenys“ 2010-05-25 rašte nurodė, jog gyvenamajam namui, esančiam ( - ), tiekiamas iš gyvenamojo namo ( - ), per bendrą vandens apskaitos mazgą, kuris yra gyvenamajame name, esančiame ( - ) (II Tomas, b.l. 120). AB „Lesto“ 2011-03-14 rašte nurodė, jog namo, esančio ( - ), bendro naudojimo patalpose įrengtas skaitiklis apskaito vieno iš butų, esančio ( - ), sunaudotą elektros energiją (III Tomas, b.l. 148). 2011-01-18 Valstybinė teritorijų planavimo inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros inspekcijos skyrius rašte dėl D. V. ir D. V. įrengtos kietos dangos aikštelės, neturint bendraturčių sutikimo, nurodė, jog rašytinis bendraturčių sutikimas nereikalingas, jeigu nesikreipiama su pretenzijomis per vienerius metus nuo statybos pradžios, paaiškino, kad žalą pagal LR CK 6.266 str. nuostatas privalo atlyginti šių objektų savininkas (IV Tomas, b.l. 81, 82-85,86, 87). 2011 m. sausio 26 d. VĮ „Registrų centras“ priėmė sprendimą atsisakyti tenkinti G. D. V., J. B. ir D. V. prašymą pakeisti kiemo statinių, esančių ( - ), kadastro duomenis – įrašyti priklausinio požymius (VI Tomas, b.l. 15). 2011-02-02 VĮ „Registrų centras“ rašte nurodė, jog kiemo statiniai yra bendro naudojimo nekilnojamieji daiktai, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantys visiems valdoje esančių nekilnojamųjų daiktų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai, savininkams (VI Tomas, b.l.16). Byloje pateikta UAB „žemėtvarkos darbai“ pažyma (IX IX Tomas, b.l.184), patvirtinanti atstumus tarp ginčo koordinačių pagal atsakovių sudarytą 2011-06-28 dienos naudojimosi žemės sklypu planą. Atsakovės byloje pateikė G. B. IĮ paaiškinimą (X Tomas, b.l.7-8)dėl naudojimosi žemės sklypo tvarkos plano, pagal atsakovių pateiktą projektą, bei įrodymus iš bylos, kurioje buvo patvirtinta taikos sutartis (X Tomas, b.l.9-26).

51Dėl naudojimosi tvarkos nustatymo

52A. T. praktikoje ne kartą išaiškino naudojimosi nekilnojamaisiais daiktais tvarkos nustatymo bendrąsias taisykles, taikytinus nekilnojamųjų daiktų naudojimosi tvarkos nustatymo kriterijus ir pabrėžė, kad naudojimosi tvarkos nustatymo procesas yra labai svarbus aspektas tinkamo nuosavybės teisės įgyvendinimo požiūriu, nes naudojimosi teise, t. y. teise pritaikius daikto naudingąsias savybes gauti jo duodamą naudą, pasireiškia nuosavybės socialinis ir ekonominis vertingumas (Lietuvos A. T. 2010 m. vasario mėn. 18 d. Teismų praktikos nagrinėjant ginčus dėl bendrosios dalinės nuosavybės apžvalga Nr. AC-32-1). Kasacinio teismo praktikoje yra akcentuojama teismo pareiga nustatant naudojimosi bendru daiktu tvarką vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, siekti abiem šalims priimtiniausio sprendimo, atsižvelgiant į ginčo šalių turimas dalis bendrojoje nuosavybėje, įvertinant šalių nesutarimo priežastis, siekiant, kad naudojimosi daiktu tvarka būtų patogi bendraturčiams, racionali ir tarnautų geresniam nuosavybės valdymui (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. R. B. ir kt. v. R. L., bylos Nr. 3K-3-291/2007). Tuo tarpu neteisėtu naudojimosi bendru daiktu tvarkos nustatymu pripažįstami tokie atvejai, kai šia tvarka inter alia nepagrįstai suteikiamas prioritetas vienam iš bendraturčių; paskirtos naudotis dalys labai skiriasi nuo bendraturčiams tenkančių idealiųjų dalių dydžių ir už tai nekompensuojama; kai tvarka objektyviai įtvirtina prielaidas kilti konfliktams dėl bendro daikto naudojimo; kai tvarka neracionali, nustato neefektyvų, neekonomišką daikto naudojimą; kai tvarka pažeidžia teisės aktų reikalavimus ar trečiųjų asmenų teises (Lietuvos A. T. 2010 m. vasario mėn. 18 d. Teismų praktikos nagrinėjant ginčus dėl bendrosios dalinės nuosavybės apžvalga Nr. AC-32-1).

53Žemės santykiai reguliuojami taip, kad būtų sudarytos sąlygos racionaliam žemės naudojimui, žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo teisės apsaugai (Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 1 str.). LAT šių kategorijų bylose suformavo ypatumus ir sąlygas, kurias turi vertinti teismas priimdamas sprendimą: žemės sklypu naudojimosi tvarka nustatoma tik pagal naudojimosi žemės sklypu tvarkos projektą, jame turi būti tiksliai nustatyta kiekvienam bendraturčiui tenkanti sklypo dalis ir jos vieta kitų objektų atžvilgiu, turi būti aptarta statinių, įrenginių naudojimosi tvarka, bendram naudojimui paliekama minimali sklypo dalis, servitutas netaikytinas, bendraturčiui galimybė naudotis jam paskirta sklypo dalimi turi būti sudaroma, tam tikrą sklypo dalį paliekant naudotis bendrai.

54I. L. P. prašė teismo nustatyti naudojimosi sklypu ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Kauno m.k.v. tvarką pagal UAB „Žemėtvarkos darbai" 2010-11-05 parengtą žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo tarp bendraturčių planą:

551) G. D. V., a/k ( - ), J. B., a/k ( - ), paskirti naudotis sklypo dalimi, plane pažymėta indeksu C, kurios plotas 399 m2.

562) A. P., a/k ( - ), Z. P. a/k ( - ), paskirti naudotis sklypo dalimi, plane pažymėta indeksu A, kurios plotas 399 m2.

573) L. P., a/k ( - ), paskirti naudotis sklypo dalimi, plane pažymėta indeksu B, kurios plotas 427 m2.

584) G. D. V., a/k ( - ), J. B., a/k ( - ), A. P., a/k ( - ), Z. P. a/k ( - ) paskirti bendrai naudotis bendro naudojimo žemės dalimi, plane pažymėta indeksu D2 (plotas 56 m2); G. D. V., a/k ( - ), J. B., a/k ( - ), A. P., a/k ( - ), Z. P. a/k ( - ), ir L. P., a/k ( - ), paskirti naudotis bendro naudojimo žemės dalimi, plane pažymėta indeksu DI (plotas 48m).

59Atsakovės pateiktu priešieškiniu prašė teismo nustatyti naudojimosi 1329 kv.m. žemės sklypu ( - ), Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), tvarką pagal G. B. individualios įmonės 2011 06 28 parengtą žemės sklypo naudojimosi tvarkos tarp bendraturčių nustatymo planą, pagal kurį 1329 kv.m. žemės sklypu bendraturčiai naudosis sekančiai:

60I. L. P. - A-94 m2 + A l- 19 m2 + B-330 m2, viso 443 m2.

61A. G. D. V. - A-47 m2 + Al-103 m2 + D-72 m2, viso 222 m2.

62A. J. B. - A-47 m + E-174 m , viso 221 m .

63Atsakovas A. P. - A-47 m2 + Al-26 m2+ C-148 m2, viso 221 m2.

64A. Z. P. - A-47 m2 + C- 75 m2, viso 222 m2.

65Atsakovai A. P. ir Z. P. 2012-06-11 (IV Tomas, b.l. 100), atsisakė nuo priešieškinio reikalavimų, atsakovai pilnai palaikė ieškovo L. P. ieškinio reikalavimus ir jo pateiktą planą. Teismas 2012-06-12 nutartimi atsakovų atsisakymą priėmė ir bylą toje dalyje nutraukė. 2012-08-06 Kauno apygardos teismas nutartį dalyje dėl atsakovų procesinės padėties panaikino, nutarties dalis dėl bylos nutraukimo liko galioti, todėl teismas nepasisako dėl atsakovų A. P. ir Z. P. priešieškinio civilinėje byloje.

66Teismas išklausęs šalis bei įvertinęs byloje surinktus rašytinius įrodymus laiko, jog ieškovo pateiktas planas labiau atitinka proporcingumo, teisingumo ir protingumo kriterijus, bei faktinio naudojimo principus (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2010-01-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010). Teismas priimdamas sprendimą, įvertindamas šalių nesutarimo priežastis, siekia, kad nustatoma naudojimosi tvarka būtų patogi bendraturčiams, racionali ir tarnautų geresniam nuosavybės valdymui. Pagal ieškovo pateiktą projektą matyti, jog šalys yra maksimaliai viena nuo kitos izoliuotos, faktiškai žemės požiūriu nebeliktų bendrų sąlyčio taškų, kad akivaizdžiai sumažintų konfliktus tarp šalių, taip pat pagal ieškovo pateiktą projektą bendram naudojimui būtų skiriama bendro naudojimo ploto 48 kv.m., kas taip pat atitinka teismų praktikoje įtvirtintą principą, kad sprendžiant tokio pobūdžio klausimus, teismas turi parinkti tokį būdą, kad bendraturtis maksimaliai turi būti atidalijamas iš bendrosios dalinės nuosavybės, nepaliekant bendrai naudojamų daikto dalių (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis civilinėje byloje nr. 3K-7-466/2008). Pagal atsakovių pateiktą žemės sklypo naudojimosi tvarkos planą bendram naudojimui būtų skiriama apie 430 kv.m., kas sudaro trečdalį sklypo ploto, ir tai neatitiktų nei protingumo, teisingumo principų, bet ir formuojamos teismų praktikos. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pažymėjęs, jog bendro naudojimo plotu pripažįstama dalis skirta prieiti, privažiuoti prie pastatų ar kitiems bendriems poreikiams tenkinti. Pažymėtina tai, jog pagal ieškovo pateiktą planą, šalys faktiškai naudosis žemės sklypu pagal iš esmės nusistovėjusią tvarką, išskyrus įvažiavimą į sklypą, atsakovės naudosis ta sklypo dalimi, kurią jos sutvarkė, išklojo trinkeles, ta sklypo dalimi atsakovės naudojasi ir dabar. Iš bylos medžiagos ir šalių duotų paaiškinimų teismo posėdžio metu nustatyta, jog ieškovas neturi intereso ir poreikio naudotis atsakovių siūlomu bendro naudojimo žemės sklypu, kadangi ieškovas neturi patalpų, dėl kurių jam reikėtų naudotis bendro naudojimo sklypo dalimi pagal atsakovių siūloma naudojimosi žeme tvarkos projektą. Pagal ieškovo pateiktą naudojimosi tvarkos nustatymo tarp bendraturčių projektą (IX tomas, b.l.155), matyti, jog bendram naudojimui skiriami D1 ir D 2 plotai užtikrina visiems bendraturčiams patekti prie naudojamų pastatų. Atmestini atsakovių išsakyti argumentai dėl ieškovo pateikto plano įdingumo, kadangi pagal ieškovo pateiktą planą nėra nustatyta naudojimo žemės sklypu tvarka tarp atsakovių. Toks argumentas atmestinas, kadangi byloje nustatyta, jog atsakovė G. D. V. ir J. B. yra susietos artimais giminystės ryšiais (mama ir dukra) byloje nėra duomenų, kad jų santykiai yra priešiški. Priešingai, byloje atsakovės teikia vieną procesinį dokumentą, reiškia analogiškus reikalavimus, kas patvirtina, jog jų santykiai yra geri, todėl atsakovės turi visas galimybes naudotis žemės sklypu tiek bendrai, tiek atskirai. A. G. D. V. ir J. B. nurodo, jog ieškovas, keisdamas įvažiavimą į sklypą, pažeidžia kitų bendraturčių interesus bei nusistovėjusią tvarką. Teismas atmeta atsakovių nurodytą argumentą dėl šių motyvų. Teismas laiko, jog ieškovo pateiktame plane numatytas įvažiavimas į sklypą labiau atitinka faktinę padėtį bei įstatymo reikalavimus. Pateiktas planas turi atitikti STR reikalavimus, pagal STR 2.06.01:1999 tokios rūšies įvažiavimas yra priskiriamas kaip D2 kategorijos gatvė, ir pagal šio reglamento 3 skyriaus 4 d. reikalavimus gatvės plotis turi būti ne siauresnis negu 3,5 metro. Šį reikalavimą atitinka ieškovo pateiktas planas (IX Tomas b.l.155), iš kurio matyti, jog įvažiavimo plotis sudaro 3,51 m., o pagal atsakovių pateiktą planą (IV Tomas b.l.99), įvažiavimo plotis yra apie 2,5 metro, kas, akivaizdžiai, pažeidžia įstatyme nustatytus reikalavimus. Tokie įstatymo reikalavimai turi būti išlaikyti ir atsižvelgiant į specialiųjų mašinų įvažiavimą į sklypą, kadangi bendraturčiams gali iškilti būtinybė pasinaudoti šių mašinų pagalba. Pažymėtina ir tai, jog atsakovių pateiktas planas neatitinka ir 2009-06-15 dienos pasirašytą taikos sutartį, pagal kurią Genovaitė D. V. ir L. P. sutarė (I Tomas b.l.26), jog šalys įsipareigoja naudotis pravažiavimu dabartinėje jo vietoje, ne arčiau kaip po 1,50 m. nuo abiejų šių namų artimiausių kampų. Iš pateikto ieškovo plano matyti, jog toks atstumas yra išlaikytas (koordinatės 27-37) bei koordinatė 33 kuri jungiasi su koordinačių 2-29 linija, o pagal atsakovių planą toks atstumas nėra išlaikytas (koordinatės 22-54, 23-50). Pagal byloje atsakovių pateiktą rašytinį dokumentą (I X Tomas b.l.148,.), nurodyta, jog atstumas tarp koordinačių 23-50 yra 1,54 , taigi atstumas tarp koordinačių 22-54 yra ženkliai mažesnis ir jis niekaip negali sudaryti 1,50 m. Atsakovės nepateikė dokumento, kuris patvirtintų, jog atstumas tarp koordinačių yra ne mažesnis negu 1,50 m. Pagal atsakovių pateiktą planą, jos prašo, kad bendram naudojimui būtų skiriamas žemės sklypas iki pavėsinės ir apie pavėsinę. Ieškovas prašo, jog ši sklypo dalis turėtų atitekti ieškovui, kadangi jis nori naudosis keliu vedančiu iki pavėsinės ir žemės sklypu, esančiu prie jo namo, ant kurio stovi pavėsinė. Iš byloje pateiktos eksperto išvados (III Tomas prijungta išvada) nustatyta, jog pavėsinė priskirtina I – ai nesudėtingų statinių grupei, ji neturi pamatų, įgilintų į žemę, skirta sezoniniam naudojimui, ir ją neišardžius lengvai galima perkelti į kitą vietą. Iš byloje esančio Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b.l.37-42), nustatyta, jog pavėsinė pastatyta 1938 metais, kas patvirtina, jog nuo pavėsinės pastatymo pradžios yra parėję daugiau nei 75 metai, todėl toks statinys laikytinas visiškai nusidėvėjusiu ir tai atitinka STR 1.12.06:2002, 5.1 p. nustatytų reikalavimų statinio gyvavimo trukmei, kuriame pasakyta jog tokio statinio gyvavimo trukmė yra 30 metų. LAT yra suformulavęs praktiką dėl avarinės būklės ar menkaverčių statinių naudojimosi tvarkos nustatymo. Teismas šioje civilinėje byloje nustatė (teismas vyko į išvažiuojamąjį posėdį) jog pavėsinės ilgalaikis naudojimas nėra įmanomas, jo tvarkymas yra neracionalus, jo naudojimas kelia grėsmę, tai nėra tinkama poilsio vieta, ką nurodo atsakovės ir trečiasis asmuo D. V., todėl teismas laiko, jog ieškovo prašoma nustatyti naudojimosi žemės sklypu tvarka atitinka įstatymo reikalavimus , ieškovui priskirtina žemės sklypo dalis su pavėsine, įpareigojant ieškovą nugriauti menkavertį , laikiną pastatą – pavėsinę. Pažymėtina ir tai, jog ir ieškovas ir atsakovių atstovės ir tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais D. V. nurodė, jog nei viena iš šalių šios pavėsinės nestatė, todėl ir lėšų į šį statinį nėra investavę, dėl to šalys nepatiria nuostolių nugriovus pavėsinę.

67Teismui ištyrus byloje sutrinktus rašytinius įrodymus, bei atsižvelgiant į teismų suformuotą praktiką tokio pobūdžio bylose, siekiant nustatyti ilgalaikę , racionalią ir stabilią naudojimosi sklypu tvarką , laiko, jog ieškovo pateiktas 2013-06-12 dienos projektas (IX Tomas b.l.155) dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo tarp bendraturčių labiau atitinka šalių interesus, nepažeidžia įstatymo reikalavimų, šalių pasirašytos taikos sutarties sąlygų, todėl ieškovo ieškinys tenkintinas.

68Dėl reikalavimo pripažinti kiemo statinius gyvenamųjų namų priklausiniais ir pripažinti jų nuosavybės teisę gyvenamųjų namų bendraturčiams.

69A. G. D. V. ir J. B. prašo nustatyti, kad kiemo statiniai - tvora, kiemo aikštelė, pavėsinė (unikalus Nr. ( - )), esantys žemės sklype ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), yra gyvenamųjų namų ( - ) priklausiniai ir bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso: Z. P., a.k. ( - ), 5/100 dalių, A. P., a.k. ( - ) - 15/100 dalių, G.D. V., a.k. ( - ) - 10/100 dalių, J. B., a.k. ( - ) - 9/100 dalys, D. V., a.k. ( - ), ir R. V., a.k. ( - ) bendrosios jungtinės nuosavybės teisėmis - 24/100 dalys, L. P., a.k. ( - ) — 19/100 dalių, Z. A. S., a.k. ( - ) - 10/100 dalių, A. E. P., a.k. ( - ) - 8/100 dalys. Tokį reikalavimą byloje reiškia ir tretieji asmenys su savarankiškais reikalavimais D. V. ir A. E. P., kurie prašo teismo pripažinti, kad kiemo statiniai: tvora, kiemo aikštelė, pavėsinė (unikalus Nr. ( - )), esantys žemės sklype adresu ( - ) (sklypo unikalus Nr. ( - )) yra gyvenamųjų namų ( - ), priklausiniai ir priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise Z. P. - 5/100 dalys, A. P. -15/100 dalių, G. D. V. - 10/100 dalių, J. B. - 9/100 dalys, D. V. su R. V. - 24/100 dalių, L. P. - 19/100 dalys, Z. A. S. - 10/100, o A. E. P. - 8/100 dalys. Bylos nagrinėjimo metu ir iš byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, jog ginčo kiemo statiniai yra nepasidalinti tarp šioje namų valdoje nuosavybės teisę pastatus ir patalpas įsigijusių savininkų, tačiau šie kiemo statiniai yra laikytini bendrosios nuosavybės teisės objektu. LR CK 4.75 str. 1d. vienareikšmiškai reglamentuoja, jog bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Byloje nustatyta, jog bendraturčiai nesutaria dėl šių kiemo statinių valdymo, jie prašo pripažinti juos gyvenamųjų namų priklausiniais ir nustatyti kiekvienam iš jų tenkančią dalį.

70Pagrindiniais daiktais įstatyme pripažįstami daiktai, galintys būti savarankiškais teisinių santykių objektais. Tuo tarpu antraeiliais daiktais laikomi tik su pagrindiniais daiktais egzistuojantys arba pagrindiniams daiktams priklausantys, arba kitaip su jais susiję daiktai (CK 4.12-4.13 straipsniai). Tiek pagrindiniai, tiek antraeiliai daiktai fizine prasme vienais atvejais gali būti tiesiogiai susiję vieni su kitais, kitais atvejais tarp jų gali būti ir santykinis atskirumas, ir tai gali sukelti regimybę apie antraeilio daikto savarankiškumą, tapatų pagrindinio daikto statusui.

71Viena iš antraeilių daiktų rūšių yra pagrindinio daikto priklausiniai. Priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu. Lietuvos A. T. praktikoje antraeiliais daiktais – priklausiniais – pripažįstami daiktai, kurių sąsajos su pagrindiniu daiktu reiškiasi per bendrą ūkinę paskirtį. Nustatant juridiškai reikšmingas sąsajas su pagrindiniu daiktu, svarbus ne fizinis (geografinė padėtis, buvimas greta vienas kito), bet funkcinis daiktų ryšys, t. y. priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi bei skirtas tenkinti pagrindinio daikto poreikius. Tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažįstamas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu priklausinio tarnavimu pagrindiniam daiktui (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2004, 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2006, 2008 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2008). Pagal bendrąją taisyklę antraeilio daikto likimas tiesiogiai priklauso nuo pagrindinio daikto likimo, t. y. keičiantis pagrindinio daikto likimui, pvz., perleidžiant nuosavybės teisę į pagrindinį daiktą kitam asmeniui, kartu perleidžiama nuosavybės teisė ir į antraeilį daiktą, išskyrus atvejus, kai sutartyje arba įstatyme nustatyta kitaip. Taigi sutartimi kito asmens nuosavybėn gali būti perleidžiamas tik pagrindinis daiktas, bet tam, kad antraeilis daiktas liktų pirminio savininko nuosavybėje, tai turėtų būti konkrečiai aptarta šalių sudarytoje sutartyje. Tokio aptarimo nereikėtų tik tuo atveju, jeigu speciali įstatymo norma konkrečiu atveju dėl daiktų specifiškumo padarytų bendrosios taisyklės išimtį (LR CK 4.14 straipsnis) (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-315/2008).

72Iš byloje surinktų įrodymų nustatyta, jog atsakovių, trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais D. V. ir A. E. P. prašymas dėl daiktų – kiemo statinių (tvoros t1, t2, kiemo aikštelės b1, b2, pavėsinės P1) pripažinimo daikto priklausiniais yra nepagrįstas, neįrodytas, todėl negali būti tenkinamas. Tam, kad daiktas būtų pripažintas pagrindinio daikto priklausiniu, šį daiktą su pagrindiniu daiktu turi sieti funkcinis ryšys, pagrindinis daiktas su priklausiniu turi būti reikšmingai susijęs, priklausinys turi būti skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui, bei tenkinti pagrindinio daikto poreikius. Byloje nustatyta, jog viena kiemo aikštelė (b1) yra skiriama į D. G. V. naudojamą žemės sklypo dalį, kita kiemo aikštelė yra skiriama į L. P. naudojamą žemės sklypo dalį, todėl bendraturčiai nesieja žemės sklypu naudojimosi tvarkos su kiemo statinių buvimu, be to byloje nėra pateikta įrodymų, jog nepripažinus prašomų statinių priklausiniais, pagrindinio daikto padėtis bus pabloginta, arba jie praras pagrindinę naudojimo paskirtį. Pažymėtina ir tai, jog šie daiktai yra laikomi bendrosios nuosavybės teisės objektu ir visų bendraturčių pareiga juos prižiūrėti ir jais rūpintis. Teismas laiko, jog šalys turi teisę prašyti teismo nustatyti dalis bendrojoje nuosavybėje ir tokią teisę jiems suteikia įstatymas – LR CK 4.73 str., 1d. 3 d. todėl atsakovių priešieškinys ir trečiojo asmens D. V. ir A. E. P. savarankiški reikalavimai dalyje dėl tvoros ir kiemo aikštelės dalių nustatymo tenkintini ir nustatytina, jog bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso - Z. P., a.k. ( - ), 5/100 dalių, A. P., a.k. ( - ) - 15/100 dalių, G. D. V., a.k. ( - ) - 10/100 dalių, J. B., a.k. ( - ) - 9/100 dalys, D. V., a.k. ( - ), ir R. V., a.k. ( - ) bendrosios jungtinės nuosavybės teisėmis - 24/100 dalys, L. P., a.k. ( - ) — 19/100 dalių, Z. A. S., a.k. ( - ) - 10/100 dalių, A. E. P., a.k. ( - ) - 8/100 dalys tvoros, kiemo aikštelės (unikalus Nr. ( - ), esančių žemės sklype Tulpių g. 19, Kaune, un.nr. ( - ). Paskaičiavimas atliktas pagal turimą patalpų kiekį (plotą).

73Teismui nustačius, jog pavėsinė, esanti žemės sklype ( - ) yra menkavertis statinys, ir įpareigojus ieškovą šį menkavertį statinį nugriauti, teismas dėl pavėsinės pripažinimo priklausiniu ir dalies bendrojoje dalinėje nuosavybėje nustatymo nepasisako, kadangi įsiteisėjus teismo sprendimui ir pavėsinę nugriovus, ji bus išregistruojama iš Nekilnojamo turto registro duomenų bazės ir nebus bendrosios nuosavybės teisės objektu – LR CK 4.74 str. Dėl servituto nustatymo

74Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais D. V. ir A. P. pateikė teismui pareiškimą su savarankiškais reikalavimais ir prašo nustatyti D. V. ir A. E. P. teisę į kelio servitutą, suteikiantį teisę naudotis pėsčiųjų taku ir važiuoti transporto priemonėmis 13,29 arų žemės sklype adresu ( - ), - šio žemės sklypo dalyse, pažymėtose G. B. IĮ 2010-02-08 d. parengtame Naudojimosi tvarkos žemės sklypu plane indeksais A (282 kv.m.) ir Al (148 kv.m.); nustatyti D. V. ir A. E. P. teisę į statinio servitutą, suteikiantį teisę naudotis gyvenamojo namo ( - ), laiptinės patalpa pirmajame šio namo aukšte, šio namo inventorizacinėje byloje esančiame plane pažymėta indeksu a-1 (7,01 kv.m.).

75LR CK 4.126 straipsnyje įtvirtintos dvi sąlygos, kurioms esant servitutas nustatytinas teismo sprendimu, tai: savininkų nesutarimas ir būtinumas nustatyti servitutą, kad viešpataujančiojo daikto savininkas galėtų naudoti daiktą pagal paskirtį. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad servitutas priverstinai gali būti nustatytas tik tokiu atveju, kai jis yra objektyviai būtinas, t. y. bylą dėl servituto nustatymo nagrinėjantys teismai pirmiausia turi įvertinti, ar daikto savininkas, įgyvendindamas savo nuosavybės teisę ir siekdamas, kad dėl daikto tinkamo naudojimo būtų nustatytas servitutas, išnaudojo visas objektyvias ir įmanomas galimybes, kad nuosavybės teisę būtų galima įgyvendinti neapribojant kitų savininkų (valdytojų) teisių ir interesų. Atsižvelgiant į nuosavybės teisės svarbą, nuosavybės teisės ribojimas pateisinamas tik esant svarbioms priežastims ir nėra pagrindo taikyti servitutą ir riboti kito (tarnaujančiojo daikto) savininko nuosavybės teisę vien todėl, kad savininkas (valdytojas), siekiantis servituto, nori naudotis svetimu daiktu, kad jam taip yra naudingiau ar patogiau (žr., pvz., Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. K. v. J. J., bylos Nr. 3K-3-210/2012). Servituto nustatymas yra daikto savininko nuosavybės teisės suvaržymas, kuris yra nustatytas teisės aktais. Nepaisant to, kad servituto nustatymas yra teisėtas veiksmas, jis gali sukelti tarnaujančiojo daikto savininkui turtinių ir neturtinių netekimų, suvaržymų ar nepatogumų, kurie turi būti kompensuojami. Lietuvos A. T. formuojamoje praktikoje servituto nustatymo bylose nurodyta, kad civilinių teisinių santykių teisingumo ir interesų derinimo principai suponuoja servituto atlygintinumo prezumpciją – tarnaujančiojo daikto savininkui turi būti kompensuojami dėl servituto patirti netekimai (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje ŽŪK ,,N. B.“, ir kt. v. J. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-157/2009). Naujausioje šios kategorijos bylų praktikoje konstatuota, kad LR CK 4.129 straipsnio prasme nuostolių atlyginimas reiškia teisingą atlyginimą savininkui dėl patiriamų jo teisių ribojimo, mokamą vienkartine ar periodine kompensacija. Civiliniams teisiniams santykiams būdingas atlygintinumo principas. Tai reiškia, kad įgydama naudos viena šalis turi suteikti ekvivalentinę naudą kitą šaliai, nebent šalių susitarimu būtų nustatyta kitaip. Servituto turėtojas įgyja teisę naudotis svetimu daiktu, o šio daikto savininkas patiria atitinkamų teisių ribojimų, kurie turi būti kompensuojami (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. S. v. L. G., bylos Nr. 3K-3-419/2011; anksčiau nurodyta nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2012). Teismo sprendime, kuriuo nustatomas servitutas, paprastai turi būti pasisakyta dėl prievolės mokėti kompensaciją pagal LR CK 4.129 straipsnį. Teisingo atlyginimo klausimas privalo būti svarstomas, net ir nesant pateikto savarankiško reikalavimo atlyginti nuostolius LR CK 4.129 straipsnio pagrindu (anksčiau nurodyta nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2012). Servituto atlygintinumo klausimas gali turėti reikšmės sprendžiant ir dėl servituto būtinumo, nes atlyginimo dydis ir galimi kitam savininkui daromi nuostoliai dėl suvaržymų gali būti tokie, kad verstų ieškoti kitų naudojimosi svetimu daiktu būdų (pvz., sutarčių sudarymas) ar net visiškai kitų susidariusios situacijos sprendimų (pvz., turto išpirkimas, mainymas ar nuostolių padengimas kitu turtu, turto paėmimas valstybės ar visuomenės poreikiams teisingai atlyginant), kad iš anksto būtų pasirūpinta galimų savininko nuostolių atlyginimu (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. D. v. UAB „Druskininkų vandenys“, AB „Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3K-3-527/2009). Nustatant servitutą, turi būti orientuojamasi į kuo mažesnius tarnaujančio daikto savininko teisių ribojimus. Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais D. V. ir A. E. P. pateikė prašymą nustatyti servitutą žemės sklype, esančiame Tulpių g. 19, Kaune. Pagal suformuotą teismų praktiką, šalis pateikusi tokį prašymą privalo pateikti planą, kuriame turi būti atsispindėti plano rengėjas, plano parengimo ir patvirtinimo data, numeris, plane turi būti duomenys apie apribojimų išdėstymą sklype: t.y. ribos, plotas. Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais D. V. ir A. P. nurodo, jog servitutas nustatytinas pagal G. B. IĮ 2010-02-08 dienos parengtą planą, naudojimosi tvarkos žemės sklypu plane pažymėtu indeksais A (282 kv.m.) ir A1 (148 kv.m.). teismas pažymi, jog priimdamas sprendimą naudojimosi tvarką tarp bendraturčių nustatė pagal ieškovo pateiktą projektą. Pagal ieškovo pateiktą projektą nustatyta, jog dėl servituto nustatymo, tretieji asmenys turi tartis su atsakovėmis G. D. V. ir J. B.. Pažymėtina tai, jog šalys yra giminės, byloje nėra nustatyta, jog atsakovės G. D. V., J. B. ir tretieji asmenys konfliktuoja, todėl teismas laiko, jog šalys gali susitarti dėl servituto ir ne teisme priimant sprendimą. Teismo sprendimu servitutas nustatomas jei savininkai nesusitaria – LR CK 4.126 str. 1 d. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, reikalavimas dėl servituto nustatymo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

76Tretieji asmenys su savarankiškais reikalavimais prašo nustatyti D. V. ir A. E. P. teisę į statinio servitutą, suteikiantį teisę naudotis gyvenamojo namo ( - ), laiptinės patalpa pirmajame šio namo aukšte, šio namo inventorizacinėje byloje esančiame plane pažymėta indeksu a-1 (7,01 kv.m.). Iš byloje pateiktų dokumentų ir šalių paaiškinimų duotų teismo posėdžio metu nustatyta, jog name, esančiame ( - ) yra visų keturių ginčo sklype esančių gyvenamųjų namų vandentiekio apskaitos mazgas. 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas nr. 343 , jo 199 p. nustato įpareigojimus žemės sklypų naudotojams leisti prižiūrėti ir eksploatuoti tam tikrus įrenginius. Pažymėtina tai, jog vandentiekio apskaitos mazgas priklauso AB „Kauno vandenys“, kurie prižiūri name esantį vandentiekio mazgą, todėl trečiajam asmeniui nėra jokios būtinybės individualiai naudotis šiuo vandens apskaitos mazgu, tuo pačiu nėra jokio pagrindo nustatyti statinio ( - ) servituto patalpoje a-1. Reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas, neatitinkantis įstatymo reikalavimų. Dėl bylinėjimosi išlaidų

77Šalys , bylos nagrinėjimo metu patyrė išlaidas, kurios sudaro: L. P. 2009-10-22 žyminis mokestis 132,00 Lt (I tomas, b. l. 6), D. V. 2010-02-01 žyminis mokestis 131,00 Lt (I tomas, b. l. 57), 2010-03-24 žyminis mokestis 130,00 Lt (I tomas, b. l. 146), 2010-05-13, 135,00 Lt (I tomas, b. l. 96), 2011-03-25 žyminis mokestis 135,00 Lt (VI Tomas b. l. 39). J. B. 2010-01-29 žyminis mokestis 131,00 Lt (I tomas, b. l. 85), A. E. P. 2010-05-13 žyminis mokestis 396,00 Lt (II tomas b. l. 97),G. D. V. 2011-02-28 žyminis mokestis 135,00 Lt (VI tomas, b. l. 3).

78Šalys, bylos nagrinėjimo metu patyrė išlaidas už suteiktą advokato pagalbą, kurios sudaro: I. L. P. atstovei advokatei R. G. mokėta 2013-05-06 2000,00 Lt (X tomas, b. l. 28), 2011-09-16 500,00 Lt (VII tomas, b.l. 43), 2012-01-18 500,00 Lt (VII tomas, b. l. 79) viso- 3000,00 Lt. A. J. B. advokatei D. Ž. 2010-01-04, 1420,00 Lt (III tomas, b. l. 135), 2010-12-10 1000,00 Lt (III tomas, b. l. 136). 2012-09-28 1000,00 Lt (XI tomas, b. l. 132), viso – 3420,00 Lt. A. G. D. V. atstovei advokatei Ž. U. bylinėjimosi išlaidos, mokėtos advokatei Ž. U., 2010-12-10 -1210,00 Lt (III tomas b. l. 90), 2011-01-04 -1000,00 Lt (III tomas, b. l. 91), 2012-09-28 -1000 Lt (IX tomas, b. l. 135), viso sudaro – 3210, 00 Lt.

79Bylos nagrinėjimo metu susidarė pašto išlaidos - 713,40 Lt ir LAT pažyma dėl procesinių dokumentų įteikimo, VII tomas (b. l. 141), 127,55 Lt. Viso - 840,95 Lt.

80Tretieji asmenys su savarankiškais reikalavimais D. V. ir A. E. P. palaikė atsakovių priešieškinio reikalavimus bei patyrė bylinėjimosi išlaidas, todėl paskirstant bylinėjimosi išlaidas, jų procesinė padėtis prilygintina atsakovių procesiniai padėčiai.

81Ieškinį patenkinus pilnai, iš atsakovių G. D. V. ir J. B., D. V. ir A. E. P. priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos - 135,00 Lt žyminio mokesčio ir 3000 Lt išlaidų už advokato pagalbą, todėl ieškovui iš kiekvieno priteistina po 33,75 litus žyminio mokesčio ir 750 litų išlaidų už suteiktą advokato pagalbą.

82A. J. B., reikšdama priešieškinį sumokėjo 131,00 Lt žyminio mokesčio ir turėjo 3420,00 Lt išlaidų už advokato pagalbą. Atsakovė reiškė tris reikalavimus, teismas patenkino vieną iš jų, todėl atsakovei J. B. iš ieškovo L. P. priteistina 43,66 Lt sumokėto žyminio mokesčio ir 1140,00 Lt jos turėtų išlaidų už suteiktą advokato pagalbą.

83A. G. D. V., reikšdama priešieškinį sumokėjo 135,00 Lt žyminio mokesčio ir turėjo 3210,00 Lt išlaidų už advokato pagalbą. Atsakovė priešieškiniu reiškė tris reikalavimus, teismas tenkino vieną iš jų, todėl atsakovei G. D. V. iš ieškovo L. P. priteistina 45,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio ir 1070,00 Lt jos turėtų išlaidų už suteiktą advokato pagalbą.

84Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais D. V. yra sumokėjęs 531,00 Lt žyminio mokesčio. Jis byloje reiškė keturis savarankiškus reikalavimus, teismas tenkino vieną iš jų. Kadangi tretysis asmuo palaikė atsakovių reikalavimus, todėl dalis žyminio mokesčio priteistina iš ieškovo ir tai sudaro 132,75 Lt.

85Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais A. E. P. yra sumokėjusi byloje 396,00 Lt žyminio mokesčio. Byloje ji reiškė keturis savarankiškus reikalavimus, teismas tenkino vieną iš jų, todėl A. E. P. iš ieškovo priteistina 99,00 Lt jos mokėto žyminio mokesčio.

86Atsižvelgiant į pareikštų ir atmestų reikalavimų proporcijas ir atliktų priešpriešinių reikalavimų įskaitymų ieškovui L. P. iš trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais D. V. priteistina 651,00 Lt jo turėtų bylinėjimosi išlaidų, iš trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais A. E. P. ieškovui L. P. priteistina 684,75 Lt bylinėjimosi išlaidų. A. J. B. iš ieškovo L. P. priteistina 399,91 Lt, jos turėtų bylinėjimosi išlaidų. A. G. D. V. iš ieškovo L. P. priteistina 331,25 Lt jos turėtų bylinėjimosi išlaidų. Atitinkamai iš šalių priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei – 840,95Lt; iš ieškovo -56, 00 Lt, iš atsakovės G. D. V. ir J. B. po 168,00 Lt, iš trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais D. V. ir A. E. P. po 224,00 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93str., 96 str.).

87Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263-265 str., 268 str., 270 str.

Nutarė

88ieškinį tenkinti, G. D. V. ir J. B. priešieškinį tenkinti iš dalies, trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais D. V. ir A. E. P. reikalavimus tenkinti iš dalies.

89Nustatyti tarp šalių naudojimosi tvarką pagal ieškovo L. P. a.k. ( - ) pateiktą 2013-06-12 planą – ieškovas L. P. a.k. ( - ) naudojasi žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo tarp bendraturčių plane žemės sklypu pažymėtu raidėmis B.D1, Z. P. a.k. ( - ), ir A. P. a.k. ( - ), naudojasi žemės sklypu pažymėtu raidėmis A,D1,D2, G. D. V. a.k. ( - ) ir J. B. a.k. ( - ) naudojasi žemės sklypu pažymėtu raidėmis C, D1,D2.

90Sprendimui įsiteisėjus, ieškovas L. P. a.k. ( - ) per vieną mėnesį įpareigojamas nugriauti pavėsinę, nekilnojamo turto registro išraše, pažymėtu P1, ir išregistruoti ją iš nekilnojamo turto registro.

91Nustatyti, jog bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso - Z. P., a.k. ( - ), 5/100 dalys, A. P., a.k. ( - ),- 15/100 dalys, G. D. V., a.k. ( - ) - 10/100 dalys, J. B., a.k. ( - ) - 9/100 dalys, D. V., a.k. ( - ) ir R. V., a.k. ( - ) - 24/100 dalys, L. P., a.k. ( - ) — 19/100 dalys, Zigmantui A. S., a.k. ( - ) - 10/100 dalys, A. E. P., a.k. ( - ) - 8/100 dalys tvoros, kiemo aikštelės (unikalus Nr. ( - ), esančių žemės sklype ( - ), unikalus Nr. ( - )).

92Likusioje dalyje priešieškinys ir trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais D. V. ir A. E. P. savarankiški reikalavimai atmestini.

93I. L. P. a.k. ( - ) iš trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais D. V. priteistina 651,00 Lt jo turėtų bylinėjimosi išlaidų.

94I. L. P. a.k. ( - ) iš trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais A. E. P. priteistina 684,75 Lt bylinėjimosi išlaidų.

95A. J. Bliuvienei a.k. ( - ) iš ieškovo L. P. a.k. ( - ) priteistina 399,91 Lt, jos turėtų bylinėjimosi išlaidų.

96A. G. D. V. a.k. ( - ) iš ieškovo L. P. a.k. ( - ) priteistina 331,25 Lt jos turėtų bylinėjimosi išlaidų.

97Iš ieškovo L. P. a.k. ( - ) valstybės naudai priteisti 56,00 Lt., procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Iš atsakovės Genovaitės D. V. a.k. ( - ) ir J. B. a.k. ( - ) valstybės naudai priteisti iš kiekvieno po 168,00 Lt, procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Iš trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais D. V. a.k. ( - ) ir A. E. P. a.k. ( - ) priteisti valstybės naudai iš kiekvieno po 224,00 Lt, procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. ( - ), ”Swedbank”, AB, b/k 73000, įmokos kodas 5660“.

98Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja G. J., sekretoriaujant K. N., K. R.... 2. I. L. Povilaitis pateiktu teismui patikslintu ieškiniu (Tomas II, b. l.... 3. 1. Nustatyti naudojimosi sklypu ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( -... 4. 1) G. D. V., a/k ( - ), J. B., a/k ( - ), paskirti naudotis sklypo dalimi,... 5. 2) A. P., a/k ( - ), Z. P. a/k ( - ), paskirti naudotis sklypo dalimi, plane... 6. 3) L. P., a/k ( - ), paskirti naudotis sklypo dalimi, plane pažymėta indeksu... 7. 4) G. D. V., a/k ( - ), J. B., a/k ( - ), A. P., a/k ( - ), Z. P. a/k ( - )... 8. 2. Priteisti jo turėtas bylinėjimosi išlaidas.... 9. Ieškinyje ieškovas nurodė, jog tarp ieškovo ir atsakovų kyla nesutarimai... 10. A. G. D. V. atsiliepime į patikslintą L. P. ieškinį (Tomas III, b. l.... 11. Trečiasis asmuo D. V. atsiliepime į patikslintą ieškinį (Tomas III,... 12. A. Z. P. ir A. P. pateiktame atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, jog... 13. A. J. B. pateiktame atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, jog su... 14. A. Z. P. ir A. P. teismui buvo pareiškę patikslintą priešieškinį (Tomas... 15. A. G. D. V. ir J. B. patikslintu priešieškiniu (Tomas IX, b.l.17-20) prašo:... 16. 1. Nustatyti, kad kiemo statiniai - tvora, kiemo aikštelė, pavėsinė ( - ),... 17. 2. Nustatyti naudojimosi 1329 kv. m. žemės sklypu ( - ), Nr. ( - ),... 18. I. L. P. - A-94 m2 + A l- 19 m2 + B-330 m2, viso 443 m2.... 19. A. G. D. V. - A-47 m2 + Al-103 m2 + D-72 m2, viso 222 m2.... 20. A. J. B. - A-47 m + E-174 m , viso 221 m2 .... 21. Atsakovas A. P. - A-47 m2 + Al-26 m2+ C-148 m2, viso 221 m2.... 22. A. Z. P. - A-47 m2 + C- 75 m2, viso 222 m2.... 23. 3. Priteisti iš ieškovo L. P. jų turėtas bylinėjimosi išlaidas.... 24. Atsakovės patikslintame priešieškinyje nurodė, jog ieškovas savo... 25. A. Z. P. ir A. P. atsiliepime į atsakovių G. D. V. ir J. B. pirminį... 26. I. L. P. atsiliepime į atsakovių G. D. V. ir J. B. pirminį priešieškinį... 27. Trečiasis asmuo D. V. pareiškime (I Tomas, b.l. 147-148) nurodė, jog palaiko... 28. Tretieji asmenys A. E. P., R. V. ir D. V. 2013-02-22 atsiliepime nurodė, jog... 29. Tretieji asmenys D. V. ir A. E. P. pareiškime dėl savarankiškų reikalavimų... 30. 1. nustatyti D. V. ir A. E. P. teisę į kelio servitutą, suteikiantį teisę... 31. 2. nustatyti D. V. ir A. E. P. teisę į statinio servitutą, suteikiantį... 32. Trečiojo asmens D. V. savarankiški reikalavimai (IV Tomas, b.l. 104) buvo... 33. - pripažinti, kad kiemo statiniai: tvora, kiemo aikštelė, pavėsinė... 34. I. L. Povilaitis atsiliepime (VTomas, b.l. 90) į trečiųjų asmenų A. E. P.... 35. Atsakovai A. P. ir Z. P. atsiliepime (V Tomas, b.l.91, II Tomas, b. l. 66-68)... 36. A. G. D. V. atsiliepime (V Tomas, b.l.92-93) į trečiųjų asmenų A. E. P. ir... 37. A. J. B. atsiliepime (V Tomas, b.l.94-95) į trečiųjų asmenų A. E. P. ir D.... 38. Trečiasis asmuo R. V. atsiliepime (V Tomas, b.l.96) į trečiųjų asmenų A.... 39. Trečiasis asmuo Z.A. S. atsiliepimuose (VI Tomas, b.l. 171, 172) į G. D. V.... 40. Trečiasis asmuo VĮ „Registrų centras“ atsiliepime (VI Tomas, b.l. 97-99)... 41. Teismo posėdžių metu ieškovas L. P. paaiškino, kad patikslintą ieškinį... 42. Ieškovo atstovė advokatė R. G. nurodė, kad ieškovo L. P. pateiktas... 43. Atsakovas A. P. nurodė, kad palaiko ieškovo L. P. planą. Šiuo metu į savo... 44. A. G. D. V. paaiškino, kad visi bendraturčiai turi taikytis vienas prie kito.... 45. A. G. D. V. atstovė advokatė Ž. U. paaiškino, kad atsakovė G. D. V. su... 46. A. J. B. atstovė advokatė D. Ž. teismo posėdžių metu paaiškino, kad... 47. Tretysis asmuo D. V. teismo posėdžių metu palaikė savo savarankiškus... 48. Tretysis asmuo Z. A. S. palaiko ieškovo L. P. reikalavimą, jo planą... 49. Ieškinys tenkintinas, priešieškinys tenkintinas iš dalies, trečiųjų... 50. Byloje nustatyta, kad žemės sklypo, esančio ( - ), 222/1329 dalis priklauso... 51. Dėl naudojimosi tvarkos nustatymo ... 52. A. T. praktikoje ne kartą išaiškino naudojimosi nekilnojamaisiais daiktais... 53. Žemės santykiai reguliuojami taip, kad būtų sudarytos sąlygos racionaliam... 54. I. L. P. prašė teismo nustatyti naudojimosi sklypu ( - ), unikalus Nr. ( - ),... 55. 1) G. D. V., a/k ( - ), J. B., a/k ( - ), paskirti naudotis sklypo dalimi,... 56. 2) A. P., a/k ( - ), Z. P. a/k ( - ), paskirti naudotis sklypo dalimi, plane... 57. 3) L. P., a/k ( - ), paskirti naudotis sklypo dalimi, plane pažymėta indeksu... 58. 4) G. D. V., a/k ( - ), J. B., a/k ( - ), A. P., a/k ( - ), Z. P. a/k ( - )... 59. Atsakovės pateiktu priešieškiniu prašė teismo nustatyti naudojimosi 1329... 60. I. L. P. - A-94 m2 + A l- 19 m2 + B-330 m2, viso 443 m2.... 61. A. G. D. V. - A-47 m2 + Al-103 m2 + D-72 m2, viso 222 m2.... 62. A. J. B. - A-47 m + E-174 m , viso 221 m .... 63. Atsakovas A. P. - A-47 m2 + Al-26 m2+ C-148 m2, viso 221 m2.... 64. A. Z. P. - A-47 m2 + C- 75 m2, viso 222 m2.... 65. Atsakovai A. P. ir Z. P. 2012-06-11 (IV Tomas, b.l. 100), atsisakė nuo... 66. Teismas išklausęs šalis bei įvertinęs byloje surinktus rašytinius... 67. Teismui ištyrus byloje sutrinktus rašytinius įrodymus, bei atsižvelgiant į... 68. Dėl reikalavimo pripažinti kiemo statinius gyvenamųjų namų priklausiniais... 69. A. G. D. V. ir J. B. prašo nustatyti, kad kiemo statiniai - tvora, kiemo... 70. Pagrindiniais daiktais įstatyme pripažįstami daiktai, galintys būti... 71. Viena iš antraeilių daiktų rūšių yra pagrindinio daikto priklausiniai.... 72. Iš byloje surinktų įrodymų nustatyta, jog atsakovių, trečiųjų asmenų... 73. Teismui nustačius, jog pavėsinė, esanti žemės sklype ( - ) yra menkavertis... 74. Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais D. V. ir A. P. pateikė teismui... 75. LR CK 4.126 straipsnyje įtvirtintos dvi sąlygos, kurioms esant servitutas... 76. Tretieji asmenys su savarankiškais reikalavimais prašo nustatyti D. V. ir A.... 77. Šalys , bylos nagrinėjimo metu patyrė išlaidas, kurios sudaro: L. P.... 78. Šalys, bylos nagrinėjimo metu patyrė išlaidas už suteiktą advokato... 79. Bylos nagrinėjimo metu susidarė pašto išlaidos - 713,40 Lt ir LAT pažyma... 80. Tretieji asmenys su savarankiškais reikalavimais D. V. ir A. E. P. palaikė... 81. Ieškinį patenkinus pilnai, iš atsakovių G. D. V. ir J. B., D. V. ir A. E.... 82. A. J. B., reikšdama priešieškinį sumokėjo 131,00 Lt žyminio mokesčio ir... 83. A. G. D. V., reikšdama priešieškinį sumokėjo 135,00 Lt žyminio mokesčio... 84. Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais D. V. yra sumokėjęs 531,00 Lt... 85. Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais A. E. P. yra sumokėjusi byloje... 86. Atsižvelgiant į pareikštų ir atmestų reikalavimų proporcijas ir atliktų... 87. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 88. ieškinį tenkinti, G. D. V. ir J. B. priešieškinį tenkinti iš dalies,... 89. Nustatyti tarp šalių naudojimosi tvarką pagal ieškovo L. P. a.k. ( - )... 90. Sprendimui įsiteisėjus, ieškovas L. P. a.k. ( - ) per vieną mėnesį... 91. Nustatyti, jog bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso - Z. P., a.k. (... 92. Likusioje dalyje priešieškinys ir trečiųjų asmenų su savarankiškais... 93. I. L. P. a.k. ( - ) iš trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais D. V.... 94. I. L. P. a.k. ( - ) iš trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais A. E.... 95. A. J. Bliuvienei a.k. ( - ) iš ieškovo L. P. a.k. ( - ) priteistina 399,91... 96. A. G. D. V. a.k. ( - ) iš ieškovo L. P. a.k. ( - ) priteistina 331,25 Lt jos... 97. Iš ieškovo L. P. a.k. ( - ) valstybės naudai priteisti 56,00 Lt.,... 98. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...