Byla 2-567/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bulavinienės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Konstantino Gurino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. Ž. ir atsakovo bankrutuojančios Vilniaus rajono Ažulaukio žemės ūkio bendrovės atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 26 d. nutarties, kuria paskirtas bendrovės bankroto administratorius, civilinėje byloje pagal ieškovų A. Ž. pareiškimą ir K. K. ieškinį atsakovui Vilniaus rajono Ažulaukio žemės ūkio bendrovei dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovas A. Ž. 2009 m. vasario 6 d. Vilniaus apygardos teismui paduotu pareiškimu prašė iškelti atsakovui Vilniaus rajono Ažulaukio ŽŪB bankroto bylą (b. l. 1-2). Bankroto bylos iškėlimo atveju įmonės administratoriumi siūlė skirti UAB „Bankrotera“ (įgaliotu asmeniu V. K. ) (b. l. 7-9).

4Atsakovas Vilniaus rajono Ažulaukio ŽŪB atsiliepimu į pareiškimą sutiko su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo ir prašė jį tenkinti (b. l. 18-19). Taip pat neprieštaravo ieškovo A. Ž. siūlomo administratoriaus kandidatūrai.

5Ieškovas K. K. 2009 m. kovo 10 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iškelti atsakovui Vilniaus rajono Ažulaukio ŽŪB bankroto bylą (b. l. 1-2). Bankroto bylos iškėlimo atveju įmonės administratoriumi siūlė paskirti Z. J. (b. l. 37-39).

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 16 d. nutartimi ieškovo A. Ž. pareiškimą ir ieškovo K. K. ieškinį sujungė į vieną bylą (b. l. 73) ir 2009 m. kovo 18 d. kreipėsi į Įmonių bankroto valdymo departamentą prie LR ŪM dėl administratoriaus Z. J. kandidatūros suderinimo (b. l. 74).

7Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 26 d. nutartimi iškėlė atsakovui Vilniaus rajono Ažulaukio ŽŪB bankroto bylą, administratoriumi paskyrė Z. J. (b. l. 76-78). Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nėra jokių duomenų, jog administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies normoms. Abiejų ieškovų pasiūlytų administratorių buveinės yra Vilniuje. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento viešai paskelbtų duomenų teismas nustatė, kad dabartiniu metu Z. J. administruoja 7 įmones, UAB „Bankrotera“ - 105 įmones. Teismas paskyrė ieškovo K. K. pasiūlytą administratorių Z. J. , kaip turintį mažesnį darbo krūvį.

8Ieškovas A. Ž. atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 26 d. nutartį ir administratoriumi paskirti UAB „Bankrotera“ (b. l. 91-92). Atskirąjį skundą motyvuoja tuo, jog teismo samprotavimai, pagrįsti formaliu administruojamų įmonių skaičiumi, yra neteisėti. Administratorius Z. J. baigė 16 bankroto procedūrų, tačiau neadministravo nė vienos žemės ūkio bendrovės, o UAB „Bankrotera“ – 272 bankroto procedūrų, iš jų 6 yra susijusios su žemės ūkio bendrovėmis.

9Atsakovas Vilniaus rajono Ažulaukio ŽŪB atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 26 d. nutartį ir skirti administratoriumi UAB „Bankrotera“ (b. l. 89-90). Atskirąjį skundą grindė tuo, jog pirmosios instancijos teismas priėmė ieškovo K. K. ieškinį, nors jis yra su taisytinais trūkumais, t. y. minėtas ieškovas nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčų sprendimo tvarkos (Įmonių bankroto įstatymo 6 str. 4 d.); nepareikalavo iš atsakovo pateikti atsiliepimo į ieškovo K. K. ieškinį ir apribojo atsakovo teises. Kelia abejones, ar K. K. iš tikrųjų yra bendrovės kreditorius. Atsakovas nebuvo informuotas apie teismo posėdžio, kuris vyks rašytinio proceso tvarka, datą, laiką ir vietą. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas 2009 m. kovo 26 d. nutartį, vadovavosi Įmonių bankroto valdymo departamento 2009 m. kovo 27 d. raštu dėl administratoriaus Z. J. kandidatūros suderinimo, nepranešė atsakovui apie Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 26 d. nutartį dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, neatsižvelgė į tai, kad Z. J. neturi žemės ūkio bendrovių administravimo patirties. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad jei siūlomas administratoriumi asmuo yra juridinis, vadinasi, jis yra labiau apkrautas darbu nei fizinis, nes juridinis asmuo turi galimybę samdytis reikiamų darbuotojų.

10Ieškovas A. Ž. atsiliepimu į atsakovo Vilniaus rajono Ažulaukio ŽŪB atskirąjį skundą (b. l. 99-100) su skundu sutiko ir prašė jį tenkinti. Pažymėjo, kad juridinio asmens darbo krūvis yra mažesnis negu fizinio. UAB „Bankrotera“ veikia 14 administratorių ir administruoja 93 įmones, taigi kiekvienam iš jų tenka po 6,6 įmonės, o Z. J. – 9. UAB „Bankrotera“ baigė 275 bankroto procedūras, vidutiniškai po 19,6 įmonės kiekvienas administratorius, o Z. J. – 16. Be to, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad pora bendrovių Z. J. administravo net 6-8 m.

11Ieškovas K. K. atsiliepimu į ieškovo A. Ž. ir atsakovo Vilniaus rajono Ažulaukio ŽŪB atskiruosius skundus juos laiko nepagrįstais ir prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 26 d. nutartį palikti nepakeistą (b. l. 105-111). Ieškovo teigimu, V. K. nėra pranašesnis už Z. J. , nes nė vienas iš jų anksčiau nėra administravęs nė vienos žemės ūkio bendrovės. Tuo tarpu Z. J. yra Asociacijos Intekta, kuri vienija administratorius bei teisininkus, teikiančius bankroto administravimo paslaugas, narys, todėl esant reikalui gali remtis jų patirtimi. V. K. administratoriaus pažymėjimas galioja tik iki 2009 m. spalio 9 d., o Z. J. – iki 2014 m. Bankroto administratoriaus, vykdančio mažiau bankroto procedūrų (Z. J. ), darbo našumas yra didesnis už daugiau įmonių administruojantį asmenį (UAB „Bankrotera“). UAB „Bankrotera“ buveinė yra ne sostinėje, o Šiauliuose.

12Tikina, jog laikėsi privalomos ikiteisminės ginčų sprendimo tvarkos: siuntė dokumentus atsakovui registruotos buveinės adresu, bet jie grįždavo neįteikti, nes įmonės administracijos nėra jos registruotos buveinės adresu, o nurodytu korespondencijos įteikimo adresu bendrovės vadovas atsisako priimti ieškovo dokumentus. Ieškovas tapo atsakovo kreditoriumi perėmęs reikalavimo teises.

13Išvardina aplinkybes, kurios, ieškovo vertinimu, rodo, kad ieškovas A. Ž. ir atsakovo vadovas yra susimokę veikti kartu. Pvz., atsakovo vadovas priėmė ieškovo A. Ž. siunčiamus dokumentus, o šio ieškovo – ne; atsakovo atstovas pripažįsta skolą ieškovui A. Ž. , K. K. – ne. Todėl, ieškovo nuomone, pirmosios instancijos teismas, skirdamas bankroto administratoriumi Z. J. , elgėsi nešališkai. Būtų neobjektyvu skirti administratoriumi asmenį, kuriam pritaria atsakovas, nes jis yra suinteresuotas bylos baigtimi.

14Atsakovas Vilniaus rajono Ažulaukio ŽŪB atsiliepimu į ieškovo A. Ž. atskirąjį skundą (b. l. 96-97) su skundu sutinka ir prašo jį tenkinti. Akcentuoja, jog ieškovo K. K. ieškinys neatitinka bendrųjų procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų, kadangi prie ieškinio pateikti dokumentų nuorašai nepatvirtinti teismo, notaro, byloje dalyvaujančio advokato ir/ ar jį išdavusios institucijos; ieškovas K. K. nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčų sprendimo tvarkos. Neigia, jog ieškovas K. K. yra įmonės kreditorius ir turi teisę inicijuoti jai bankroto bylą.

15Atskirieji skundai atmestini.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstosios dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

17Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi skundų ir atsiliepimų į juos argumentus, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė specialias teisės normas, susijusias su bankroto administratoriaus skyrimu, dėl ko priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą nutartį. Panaikinti arba pakeisti ją, remiantis atskirųjų skundų motyvais, nėra pagrindo.

18Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas sako, kad, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas turi paskirti įmonės administratorių. Įmonės administratorius - tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Bankroto administratorius turi būti parenkamas ir skiriamas ypač atidžiai, nes nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsauga, atliekamų procedūrų efektyvumas.

19ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis apibrėžia subjektų ratą, kurie turi teisę siūlyti administratoriaus kandidatūrą. Bankrutuojančios įmonės administratoriaus skyrimo prerogatyva priklauso teismui. Tai reiškia, jog teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, kurį asmenį skirti bankroto administratoriumi, ir teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų įstatyme išvardintų subjektų pasiūlytos administratorių kandidatūros. Prieš skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar nėra įstatyme numatytų kliūčių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankroto administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, reikia siekti, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrintas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais.

20Byloje dalyvaujantys asmenys pasiūlė pirmosios instancijos teismui dvi potencialias įmonės bankroto administratoriaus kandidatūras: UAB „Bankrotera“ ir Z. J. . Teisėjų kolegijos nuomone, abiejų siūlomų administratorių kandidatūros atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus. UAB „Bankrotera“ ir Z. J. turi LR ūkio ministerijos išduotus leidimus, suteikiančius teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (b. l. 9, 71); apsidraudė profesinę civilinę atsakomybę (b. l. 35, 72); sutinka teikti Vilniaus rajono Ažulaukio ŽŪB bankroto administravimo paslaugas (b. l. 7, 70); administratorių kandidatūros yra suderintos su LR Įmonių bankroto valdymo departamentu prie ŪM (b. l. 32-33, 75, 82). Atsakovas teisingai pastebėjo, kad LR Įmonių bankroto valdymo departamento faksograma dėl Z. J. kandidatūros suderinimo laiko aspektu prasilenkia su skundžiamos nutarties priėmimu, bet ši aplinkybė pati savaime nesudaro pagrindo pakeisti nutarties dalį. Pirmosios instancijos teismas, kreipdamasis į Įmonių bankroto valdymo departamentą, prašė jo skubiai pranešti apie Z. J. kandidatūros suderinamumą. Apie kandidatūros suderinimą pirmosios instancijos teismas galėjo sužinoti skundžiamos nutarties priėmimo dieną, naudodamasis tokiomis operatyviomis priemonėmis kaip telefonas, nors rašytinis patvirtinimas buvo gautas kitą dieną po skundžiamos nutarties priėmimo. Aplinkybių, nurodytų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje, kurios trukdytų UAB „Bankrotera“ ar Z. J. paskirti atsakovo administratoriumi, nėra. Taip pat nėra objektyvių duomenų apie aplinkybes, kurios trukdytų siūlomiems administratoriams tinkamai ir sklandžiai vykdyti bankroto administravimo funkcijas, vadovaujantis nešališkumo principu.

21Esant tokiai padėčiai, atitikimo įstatymo keliamiems reikalavimams prasme (t. y. formaliai) abiejų administratorių kandidatūros laikytinos lygiavertėmis, o bankroto administratoriaus skyrimo procedūra – nepažeista, nepaisant smulkių nesklandumų su Įmonių bankroto valdymo departamentu derinant Z. J. kandidatūrą.

22Pirmosios instancijos teismas, vertindamas svarbias sprendžiant administratoriaus skyrimo klausimą aplinkybes, prioritetą teikė mažesniam administratoriaus darbo krūviui, o ne jo turimam darbo stažui. Tai paaiškintina tuo, jog žemės ūkio bendrovių bankroto administravimas teisiškai nesiskiria nuo kitokios juridinių asmenų formos bankroto administravimo. Kalbant apie tai, kuris iš dviejų siūlomų administratorių turi mažesnį darbo krūvį, reikia atsižvelgti ne į UAB „Bankrotera“, bet į UAB „Bankrotera“ Vilniaus filialo, kuris davė sutikimą administruoti atsakovą, šiuo metu administruojamų įmonių skaičių. UAB „Bankrotera“ Vilniaus filialas (įgaliotas asmuo – V. K. ) dabar (nagrinėjant bylą iš esmės pirmosios instancijos teisme) administruoja 30 įmonių (http://www.bankrotodep.lt/Administratorius.php?Tipas=1&Id=312), Z. J. – 9 įmones (http://www.bankrotodep.lt/Administratorius.php?Tipas=1&Id=253). Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo argumentu, kad juridinis asmuo, būdamas bankroto administratoriumi, gali samdytis trūkstamų darbuotojų, bet tai neabejotinai padidins administravimo išlaidų sąmatą, kas vertintina neigiamai.

23Susiklosčius minėtai situacijai, konstatuotina, jog Z. J. darbo krūvis daugiau nei tris kartus mažesnis negu UAB „Bankrotera“ Vilniaus filialo, todėl pirmosios instancijos teismas pagal pasirinktus kriterijus padarė teisingą išvadą, kad Z. J. yra tinkamesnis būti atsakovo bankroto administratoriumi.

24Kartu pažymėtina, kad nustačius, jog administratorius savo pareigas atlieka netinkamai, jis įstatymo nustatyta tvarka gali būti atstatydintas (ĮBĮ 11 str. 8 d.). Tai, kad teismas paskyrė ne apeliantų siūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto administratoriaus pakeitimo, jei iškiltų pagrįstų abejonių dėl paskirto administratoriaus veiklos tinkamumo (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

25Atsakovo argumentai, susiję su kito ieškovo statusu (ar K. K. yra atsakovo kreditorius), procesine padėtimi (ar K. K. tinkamai realizavo teisę į ieškinį procesine prasme), kas lemia, ar K. K. turi teisę siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą, atmestini kaip de jure nepagrįsti. Akcentuotina, kad privaloma išankstinė ginčų sprendimo ne teisme tvarka nėra savitikslis dalykas. Ja siekiama, kiek tai įmanoma, priversti konfliktuojančias puses išspręsti kilusį ginčą derybų būdu ar dėti kitokias pastangas sureguliuoti ginčą nesikreipiant į teismą. Jeigu išankstinė ginčų sprendimo ne teisme procedūra neduoda teigiamų rezultatų (turimas omenyje ieškovo A. Ž. ir atsakovo atvejis), būtų alogiška beatodairiškai reikalauti laikytis privalomos ikiteisminės ginčų sprendimo tvarkos iš kitų galimų atsakovo kreditorių (K. K. ), nes visus kreditorius vienija tas pats tikslas – iškelti atsakovui bankroto bylą. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su atsakovo motyvais, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai laikė K. K. atsakovo kreditoriumi. Priimant ieškinį (CPK 137 str. 1 d.) nevykdoma ieškovo pripažinimo atsakovo kreditoriumi teisinė procedūra – ji atliekama tvirtinant kreditorių sąrašą ir kreditorinius reikalavimus jau po bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 21 str., 26 str.). Taigi K. K. buvo vertinamas kaip asmuo, turintis teisę reikšti reikalavimą dėl bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ 3-6 straipsnių pagrindu. Byloje esantys įrodymai – atsakovo darbuotojos darbo sutartis, reikalavimo teisės perleidimo sutartys (b. l. 40-49) - patvirtina K. K. subjektinę teisę inicijuoti atsakovui bankroto bylos iškėlimą. ĮBĮ nuostatų prasme ieškovu yra laikomas kreditorius, kuris inicijavo bankroto bylos skolininkui iškėlimą paduodamas ieškinio pareiškimą arba kuris įstojo į pasirengimo iškelti teisminę bankroto bylą procesą, turėdamas bendrą su pareiškėju tikslą. Tuo tarpu po bankroto bylos iškėlimo į bylą įstoję kreditoriai, teismui nutartimi patvirtinus jų finansinius reikalavimus bankrutuojančiai įmonei, pripažintini trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų (CPK 47 str.), nes jie į bylą įstoja turėdami tikslą ne siūlyti bankroto bylos iškėlimą, o patenkinti savo finansinius reikalavimus atsakovui iškeltoje bankroto byloje. Trečiųjų asmenų teises pastarieji kreditoriai įgyja tik nuo teismo nutarties, kuria išspręstas jų finansinių reikalavimų įtraukimo į kreditorių sąrašą klausimas, priėmimo dienos. Vadinasi, kreditoriaus procesinių teisių apimtis priklauso nuo to, ar jis pareiškė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, ar į civilinę bylą jis įstojo turėdamas bendrą su kitu ieškovu tikslą siūlyti iškelti bankroto bylą atsakovui, ar tik siekia patenkinti savo finansinius reikalavimus jau iškeltoje bankroto byloje.

26Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes ir teisinius motyvus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas klausimą dėl įmonės administratoriaus skyrimo išsprendė teisingai. Pagrindų, nurodytų CPK 329-330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis turėtų būti panaikinta ar pakeista atskirajame skunde nurodytais argumentais, taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų absoliučių šios nutarties dalies negaliojimo pagrindų nėra.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 26 d. nutarties dalį dėl Z. J. skyrimo Vilniaus rajono Ažulaukio žemės ūkio bendrovės administratoriumi palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovas A. Ž. 2009 m. vasario 6 d. Vilniaus apygardos teismui paduotu... 4. Atsakovas Vilniaus rajono Ažulaukio ŽŪB atsiliepimu į pareiškimą sutiko... 5. Ieškovas K. K. 2009 m. kovo 10 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 6. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 16 d. nutartimi ieškovo A. Ž.... 7. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 26 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 8. Ieškovas A. Ž. atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo... 9. Atsakovas Vilniaus rajono Ažulaukio ŽŪB atskiruoju skundu prašo pakeisti... 10. Ieškovas A. Ž. atsiliepimu į atsakovo Vilniaus rajono Ažulaukio ŽŪB... 11. Ieškovas K. K. atsiliepimu į ieškovo A. Ž. ir atsakovo Vilniaus rajono... 12. Tikina, jog laikėsi privalomos ikiteisminės ginčų sprendimo tvarkos:... 13. Išvardina aplinkybes, kurios, ieškovo vertinimu, rodo, kad ieškovas A. Ž.... 14. Atsakovas Vilniaus rajono Ažulaukio ŽŪB atsiliepimu į ieškovo A. Ž.... 15. Atskirieji skundai atmestini.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 17. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi... 18. Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas... 19. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis apibrėžia subjektų ratą, kurie turi teisę... 20. Byloje dalyvaujantys asmenys pasiūlė pirmosios instancijos teismui dvi... 21. Esant tokiai padėčiai, atitikimo įstatymo keliamiems reikalavimams prasme... 22. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas svarbias sprendžiant... 23. Susiklosčius minėtai situacijai, konstatuotina, jog Z. J. darbo krūvis... 24. Kartu pažymėtina, kad nustačius, jog administratorius savo pareigas atlieka... 25. Atsakovo argumentai, susiję su kito ieškovo statusu (ar K. K. yra atsakovo... 26. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes ir teisinius motyvus, teisėjų kolegija... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 26 d. nutarties dalį dėl Z. J. skyrimo...