Byla 2A-1463/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Kazio Kailiūno ir Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dussmann Service“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 13 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-2535-553/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dussmann Service“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Lietuvos dujos“ ir tretiesiems asmenims – uždarajai akcinei bendrovei „AINAVA“, uždarajai akcinei bendrovei „Vitaresta“, uždarajai akcinei bendrovei „Corpus A“ ir D. P. firmai „Akvija“ dėl sprendimų atmesti ieškovo pasiūlymą, nustatyti pasiūlymų eilę ir sudaryti pirkimo sutartį pirkime Nr. 94913 panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Dussmann Service“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas:

51) panaikinti atsakovo AB „Lietuvos dujos“ sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškovo UAB „Dussmann Service“ pasiūlymas pirmoje pirkimo objekto dalyje ir apie kurį ieškovas buvo informuotas atsakovo 2010 m. gruodžio 6 d. raštu Nr. 7-44-1583;

62) panaikinti atsakovo AB „Lietuvos dujos“ sprendimą, kuriuo buvo nustatyta pasiūlymo eilė, priimtas sprendimas sudaryti pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu pirmoje pirkimo objekto dalyje ir apie kurį ieškovas buvo informuotas atsakovo 2010 m. gruodžio 6 d. raštu Nr. 7-44-1584;

73) priteisti iš atsakovo ieškovui šio patirtas bylinėjimosi išlaidas

8Ieškovas nurodė, kad jis pateikė atsakovui AB „Lietuvos dujos“ pasiūlymą valymo paslaugų viešajame pirkime skelbiamų derybų būdu. Pasiūlymų vertinimo procedūros metu atsakovas, kaip perkančioji organizacija, pateikė jam penkis paklausimus dėl neįprastai mažos kainos (pirmoje pirkimo objekto dalyje), į kuriuos visus ieškovas atsakė raštu. Atsakovas 2010 m. gruodžio 6 d. raštu Nr. 7-44-1583 „Dėl valymo paslaugų pirkimo“ informavo jį, kad jo pasiūlymas pirmoje pirkimo objekto dalyje atmestas, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 40 straipsnio 1 punkto bei Pirkimo sąlygų 14.4 ir 15.1.3 punktų nuostatomis, motyvuojant tuo, kad ieškovas, kaip tiekėjas, nepateikė tinkamų siūlomos kainos pagrįstumo įrodymų. Perkančioji organizacija 2010 m. gruodžio 6 d. raštu Nr. 7-44-1584 „Pranešimas apie pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą“ pranešė apie nustatytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį trečiojo asmens UAB „AINAVA“ pasiūlymą. 2010 m. gruodžio 9 d. ieškovas Perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, kuri buvo atmesta, 2010 m. gruodžio 20 d. rašte Nr. 7-44-1654 nurodant, kad Komisija tinkamai aiškino ir taikė neįprastai mažos kainos institutą, Pirkimo sąlygų kainodaros taisykles ir nepadarė VPĮ pažeidimų, o ieškovas neįrodė ir nepagrindė pasiūlyme nurodytos itin žemos kainos realumo, nepateikė realių įrodymų, patvirtinančių mažesnę nei rinkos kainą, išsamių duomenų, kokios išlaidos bus dengiamos iš kitos bendrovės vykdomos veiklos ir nėra įtrauktos į pasiūlymo kainą.

9Ieškovas su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu nesutiko ir teigė, kad ji neteisingai ir nepagrįstai aiškino bei taikė neįprastai mažos kainos institutą, Pirkimo sąlygų kainodaros taisykles, netinkamai vertino pateiktus įrodymus, pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principus bei viešųjų pirkimų tikslą.

10Ieškovo vertinimu, atsakydamas į penkis atsakovo prašymus pagrįsti neįprastai mažą kainą, jis pateikė detalius duomenis, įrodančius, kad jo pasiūlyta kaina yra pagrįsta, ir nurodė aplinkybes, kurios leidžia tokią kainą siūlyti.

11Pasak ieškovo, atsakovas, atmesdamas jo pasiūlymą, nemotyvavo, kokių konkrečiai kainos dalių pagrįstumo jis nepateikė, nors privalėjo nustatyti, ar jis bus pajėgus įvykdyti sutartį pasiūlyta kaina, ar jis gali prisiimti riziką, siūlydamas pigesnes paslaugas. Ieškovo teigimu, jo galimybes buvo būtina vertinti visos įmonės veiklos kontekste, atsižvelgiant į tai, kad jis yra dalis tarptautinės įmonės, žinomos kaip viena stambiausių privataus kapitalo kompleksinių paslaugų tiekėjų visame pasaulyje. UAB „Dussmann Service“, būdama pelningai dirbanti įmonė, turi galimybę paslaugas teikti už savikainą ar net mažesnę kainą, galimus nuostolius būtų galimybė dengti iš kitos vykdomos veiklos. Atsakovas neturėjo pagrindo remtis aplinkybe, kad UAB „Dussmann Service“ gaus nepakankamai pajamų iš paslaugų ir dėl to nevykdys savo įsipareigojimų darbuotojams, nemokės mokesčių ir t. t. Anot ieškovo, atsakovas turėjo nustatyti ne kainos sudėtinių dalių, o bendros pasiūlymo kainos pagrįstumą ir jo pasiūlymą galėjo atmesti tik tuo atveju, jeigu bendra pasiūlymo kaina yra nepagrįsta. Atsakovas nevertino ieškovo pasiūlymo bendros kainos pagrįstumo, o rėmėsi tik kelių į kainą įskaičiuotų paslaugų kainų sudedamųjų dalių neatitikimu savo prielaidoms, kokios tos kainos turėtų būti.

12Ieškovo teigimu, atsakovas neteisingai aiškino Pirkimo sąlygų nuostatas, susijusias su kainodaros taisyklių nustatymu, kadangi jo pasiūlytos kainos sudedamąsias dalis vertino kaip įkainius, nors Pirkimo dokumentuose reikalavo pateikti fiksuotą pasiūlymo kainą.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

14Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 13 d. sprendimu ieškinį atmetė ir iš ieškovo UAB „Dussmann Service“ atsakovo AB „Lietuvos dujos“ ir trečiojo asmens UAB „Ainava“ naudai priteisė po 3 000 Lt atstovavimo išlaidų, o valstybei – 36 Lt teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų išsiuntimu.

15Teismas, įvertinęs Perkančiosios organizacijos 2010 m. lapkričio 24 d. rašto Nr. 7-44-1522 turinį, konstatavo, kad ieškovui, kaip tiekėjui buvo aiškiai nurodyta, kokio lygio ir informatyvumo paaiškinimų bei juos pagrindžiančių įrodymų reikalauja perkančioji organizacija ir dėl to 2010 m. lapkričio 25 d. raštu pateikto UAB „Dussmann service“ atsakymo nepripažino iškeltus reikalavimus atitinkančiu paaiškinimu.

16Pasak teismo, ieškovas (tiekėjas) apsiribojo lakonišku paaiškinimu ir jokių konkrečių duomenų ir juos pagrindžiančių įrodymų, paneigiančių Komisijos vertinimą, kad pasiūlyta kaina yra neįprastai maža, nepateikė. Todėl teismas konstatavo, jog ieškovas netinkamai vykdė pareigą bendradarbiauti su perkančiąja organizacija. Taip pat teismas nurodė, kad 2010 m. lapkričio 25 d. laišku perkančioji organizacija iš tiekėjo pareikalavo konkrečių atsakymų dėl planuojamo personalo skaičiaus kiekviename objekte, vejos pjovimo, sniego valymo, vejos trešimo bei gėlynų priežiūros, tačiau ieškovo atsakyme pateikti paaiškinimai taip pat nesudaro pagrindo teigti, jog tiekėjas pagrindė savo sugebėjimą laiku ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Anot teismo, 2010 m. lapkričio 29 d. laiške Perkančioji organizacija aiškiai ir konkrečiai nurodė, kokius duomenis tiekėjas privalo pateikti, tačiau reikalaujamų duomenų jis nepateikė.

17Teismas, įvertinęs ir tolimesnius šalių susirašinėjimus, konstatavo, jog nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovas, kaip tiekėjas, tinkamai atsakė atsakovui, kaip perkančiajai organizacijai, į eilėje raštų suformuluotus klausimus ir pateikė įrodymus, leidžiančius įsitikinti siūlomos ir neįprastai maža pripažintos kainos ekonominiu pagrįstumu bei pašalinančius abejones dėl Tiekėjo nesugebėjimo laiku ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Šių aplinkybių pagrindu teismas nusprendė, kad atsakovas pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą pirmai pirkimo objekto daliai, pripažinęs, kad ieškovas, kaip tiekėjas, nepateikė tinkamų siūlomos kainos pagrįstumo įrodymų. Anot teismo, tiekėjui buvo sudarytos visos galimybės paaiškinti ir pagrįsti savo pasiūlymą ir aplinkybių, kad tokia jo teisė būtų kaip nors ribojama ar kad perkančioji organizacija būtų atsisakiusi priimti ir vertinti kokį nors paaiškinimą, nėra. Ieškovo motyvas, kad atsakovas bet kokia kaina siekė atmesti ieškovo pasiūlymą, teismas pripažino nepagrįstu. Pasak teismo, netinkamas ieškovo bendradarbiavimo pareigos supratimas ir vykdymas suponavo situaciją, įpareigojančią atsakovą, kaip perkančiąją organizaciją, per kelis kartus siekti išsiaiškinti visas aplinkybes, būtinas neįprastai mažos pasiūlymo kainos vertinimo procedūrai atlikti. Teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovas, reikšdamas pretenziją ir kreipdamasis į teismą, taip pat nepateikė konkretaus neįprastai mažos kainos ekonominio pagrindimo bei atitinkamas aplinkybes patvirtinančių įrodymų, nepašalino prieštaravimų, kurie pavaizduoti trečiojo asmens atsiliepime sudarytoje duomenų lentelėje.

18III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

19Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Dussmann Service“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti bei priteisti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose patirtas bylinėjimosi išlaidas.

20Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai laikė, kad atsakovo veiksmai, prašant nepagrįstai detalių kainos pagrindimo įrodymų ir atmetant ieškovo pasiūlymą, atitinka VPĮ normas ir viešųjų pirkimų principus: a) perkančioji organizacija neturėjo teisės reikalauti neriboto detalumo kainos apskaičiavimų, nes Pirkimo sąlygose nebuvo reikalaujama, kad pasiūlymą teikiantis dalyvis būtų tiksliai apskaičiavęs viso sutarties galiojimo laikotarpio metu patiriamas sąnaudas, todėl ieškovas, siūlydamas kainą, atsižvelgė į savo ilgametę praktiką ir Pirkimo sąlygose nurodytus perkamų paslaugų kiekius; b) ieškovas turėjo teisę pasirinkti, kokiu būdu pagrįs siūlomą kainą, todėl jo pateiktus papildomus, jo techninį pajėgumą ir pasirengimą įvykdyti sutartį įrodančius duomenis teismas nepagrįstai atmetė kaip deklaratyvius; c) pagal Pirkimo sąlygų 11.4 punktą ir 3 priede pateikiamą pasiūlymo formą buvo prašoma nurodyti valymo paslaugų kainą išvardintuose objektuose ir vertinama bendra pirmos pirkimo objekto dalies kaina, todėl atsakovui susiaurinus ir detalizavus reikalavimus iki konkrečios paslaugos sąnaudų sandaros ir dydžio nurodymo, ieškovui buvo iškelti nauji, Pirkimo sąlygose nenurodyti reikalavimai; d) atsakovas, naudodamasis diskrecijos, priimant viešųjų pirkimų procedūros sprendimus, teise pažeidė viešųjų pirkimų principus vienodai vertinti visus dalyvius ir racionaliai naudoti pirkimui skirtas lėšas; e) atsakovas Pirkimo sutarties sąlygose nurodė, kad gali nepirkti viso paslaugų kiekio, tačiau Pirkimo sąlygų 1 priede nurodė pakankamai tikslius perkamų paslaugų kiekius pasiūlymo kainos apskaičiavimui ir vertino bendrą fiksuotą pasiūlymo kainą. Atsakovas negali vienu metu teigti, kad nepirks tokių paslaugų kiekių, kokie nurodyti Pirkimo dokumentuose, ir reikalauti, kad ieškovas pagrįstų pagal Pirkimo dokumentuose nurodytus kiekius pateikto pasiūlymo kainą.
 2. Pasiūlyta maža viešojo pirkimo sutarties kaina savaime nėra priežastis, dėl kurios Perkančioji organizacija turėtų atmesti pasiūlymą. Tik neįprastai maža kaina, už kurią tiekėjas nesugebės įvykdyti viešojo pirkimo sutarties, gali būti teisėta pasiūlymo atmetimo priežastis. Realaus pagrindo laikyti, kad ieškovas neįvykdys viešojo pirkimo sutarties, atsakovas neturėjo ir nepateikė jokių įrodymų, kad ieškovas nebus pajėgus užtikrinti šių paslaugų suteikimo.
 3. Ieškovas neturėjo pareigos paneigti aplinkybės, kad jo pasiūlyta kaina yra neįprastai maža, nes ji tokia laikoma pagal objektyviai nustatytus kriterijus. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, kad ieškovo pateikti kainos pagrindimai yra deklaratyvūs ir nepakankami, nes ieškovas atsakė į atsakovo paklausimus dėl kainos pagrindimo, pateikdamas daugiau ir visapusiškesnės informacijos, nei buvo prašoma. Ieškovas pateikė konkrečius skaičiavimus ir nurodė kitas reikšmingas aplinkybes, leidžiančias jam sumažinti sąnaudas, todėl nėra pagrindo laikyti jo pateiktą informaciją deklaratyvia.
 4. Teismas netinkamai įvertino šalių procesiniuose dokumentuose pateiktus su kainos pagrindimu susijusius įrodymus, nepagrįstai vadovavosi trečiojo asmens atsiliepime pateikiamais sutarties vykdymo sąnaudų skaičiavimais. Apelianto nuomone, nėra pagrindo atsižvelgti į atsakovo, tuo labiau trečiojo asmens, kuris yra suinteresuotas pirkimo rezultatais, pateikiamus sąnaudų paskaičiavimus, nes sąnaudos priklauso nuo ieškovo, kuris teiks valymo paslaugas, padėties ir techninių galimybių.
 5. Teismų praktikoje nurodoma, kad pasiūlytos kainos neįprastumas inter alia grindžiamas tiekėjo, kaip viešojo pirkimo sutarties kontrahento, patikimumu. Pirmosios instancijos teismas, pripažinęs, kad ieškovas yra šių paslaugų teikimo srities profesionalas, turintis didelę patirtį, padarė nenuoseklią išvadą, kad ieškovo pateiktais kainos pagrindimo įrodymais negalima pasitikėti. Dėl ieškovo patikimumo atsakovui neturėjo kilti abejonių ir dėl to, kad ieškovas jau buvo pripažintas atitinkančiu Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (tarp kurių buvo ir apyvartos, teigiamo pelno, sėkmingai įvykdytų panašių sutarčių, vadybos sistemų, apyvartinių lėšų ir turimų specialistų reikalavimai).
 6. Tai, kad ieškovas yra pasirengęs sudaryti pirkimo sutartį, įrodo ir pagal Pirkimo sąlygų 12.4 punktą ieškovo pateiktas 200 000 Lt dydžio pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, o ieškovo įsipareigojimų atsakovui vykdymą užtikrins pagal Pirkimo sąlygų 22.4.1. punktą numatytas 5 proc. sutarties kainos sutarties įvykdymo užtikrinimas, kurį ieškovas yra pasirengęs pateikti. Be to, sudaroma viešojo pirkimo sutartimi nėra sukuriamas joks materialus objektas, kuris apsunkintų sutarties nutraukimą, jei ji būtų netinkamai vykdoma.
 7. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į ieškovo argumentus, jog ieškovas yra pasirengęs įvykdyti sutartį net ir tuo atveju, jei jos vykdymas būtų nuostolingas. Anot apelianto, atsakovas ir teismas neturi teisės už jį nuspręsti, kad jo sąnaudos, teikiant tam tikras paslaugas, gali būti didesnės nei gaunamos pajamos, ir tuo grįsti prielaidas, kad jis neįvykdys sutarties.

21Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas AB „Lietuvos dujos“ prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

22Atsiliepimą į grindžia šiais motyvais:

 1. Nei ieškinyje, nei nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme apeliantas nenurodė argumentų ir nepateikė duomenų, kurie pagrįstų teiginius dėl tariamo neriboto detalumo kainos apskaičiavimų reikalavimo, todėl tokie apeliaciniame skunde dėstomi argumentai prieštarauja CPK 141 straipsniui, kuris draudžia keisti ieškinio pagrindą apeliaciniame procese.
 2. Tiek VPĮ 40 straipsnio 1 ir 2 dalys, tiek Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1S-122 patvirtintos Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijos suteikia perkančiajai organizacijai teisę reikalauti detalaus pasiūlymo kainos (jos dalių) pagrindimo.
 3. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad atsakovas pažeidė viešųjų pirkimų principus vienodai vertinti visus dalyvius: a) apeliantas, pasiūlęs neįprastai mažą kainą, buvo skirtingoje teisinėje situacijoje negu kiti tiekėjai, todėl nėra pagrindo teigti, kad perkančioji organizacija, įpareigodama apeliantą pagrįsti pasiūlytą kainą, pažeidė lygiateisiškumo principą ar diskriminavo apeliantą; b) perkančiosios organizacijos teisė pareikalauti, kad tiekėjas pagrįstų neįprastai mažą pasiūlytą kainą, yra numatyta VPĮ ir atitinka viešųjų pirkimų principus.
 4. Apeliantas nepagrįstai remiasi lygiateisiškumo principo pažeidimu, atsižvelgdamas į kitas atsakovo vykdyto pirkimo dalis ir jų rezultatus. Kitos pirkimo dalys nesudaro bylos nagrinėjimo dalyko, todėl pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai dėl jų rezultatų nepasisakė. Be to, skirtingose pirkimo dalyse susiklostė iš esmės skirtingos teisinės situacijos, todėl perkančioji organizacija pagrįstai vertino jas skirtingai.
 5. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į teismų praktiką ir konstatavo, kad racionalaus lėšų panaudojimo tikslas negali būti suabsoliutintas, paneigiant imperatyvius viešųjų pirkimų principus ir kitus įsakmius įstatymo reikalavimus.
 6. Apelianto teiginys, kad jis turi teisę pasirinkti, kokiu būdu pagrįs siūloma kainą, nesudaro pagrindo tiekėjui neatsakyti į perkančiosios organizacijos suformuluotus klausimus bei neteikti prašomos informacijos. Pirkimo dalyvio teikiama papildoma informacija turi būti susijusi su tiekėjo pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrindimu, o ne dėstomi niekuo neparemti duomenys apie tiekėjo veiklą, naudojamas priemones, nepagrindžiant, kokį konkrečiai ekonominį efektą turi nurodomos faktinės aplinkybės.
 7. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad tiekėjas, reikšdamas pretenziją ir kreipdamasis į teismą, nepateikė konkretaus neįprastai mažos kainos ekonominio pagrindimo bei aplinkybes patvirtinančių įrodymų, nepašalino prieštaravimų, kurie akivaizdžiai pavaizduoti trečiojo asmens atsiliepime sudarytoje duomenų lentelėje. Ieškovas ir apeliaciniame skunde nebando paneigti teismo išvados dėl jo perkančiajai organizacijai pateiktuose paaiškinimuose esančių akivaizdžių duomenų prieštaravimų.
 8. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad perkančioji organizacija, priimdama sprendimus, turi pasitikėti ieškovo pateiktais įrodymais. Besąlygiškas pasitikėjimas vieno iš tiekėjų teikiama informacija, nereikalaujant jos pagrįsti objektyviais duomenimis ir įrodymais, reikštų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų pažeidimą.
 9. Atsakovas išsamiai išanalizavo ieškovo pasiūlymą ir nustatė eilę aplinkybių, kurios patvirtina, kad jo pasiūlyta kaina yra ekonomiškai nepagrįsta, todėl pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad apeliantas apsiribojo tik lakoniškais paaiškinimais ir jokių konkrečių duomenų ir juos pagrindžiančių įrodymų, paneigiančių vertinimą, kad pasiūlyta kaina yra neįprastai maža, nepateikė.
 10. Atsakovas, teikdamas apeliantui paklausimus ir priimdamas sprendimą dėl jo pasiūlymo atmetimo, vadovavosi teismų praktikoje suformuluota taisykle, kad perkančioji organizacija neprivalo vertinti visos tiekėjo veiklos, o tik pasiūlytos kainos ar atskirų jos sudedamųjų dalių pagrįstumą.
 11. Tiekėjas pasiūlymo kainą ir jos sudedamąsias dalis privalėjo pagrįsti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka ir terminais, t. y. atsakant į perkančiosios organizacijos paklausimus. Pasiūlymo kainą (jos dalis) pagrindžiančių argumentų ir/arba įrodymų pateikimas su pretenzija, ieškiniu arba apeliaciniu skundu teisme laikytinas pavėluotu.
 12. Apelianto atitikimas minimaliems kvalifikacijos reikalavimams nepaneigia perkančiosios organizacijos teisės (pareigos) įgyvendinti VPĮ 40 straipsnio suteikiamas teises ir, reikalaujant informacijos, įsitikinti tiekėjo sąžiningumu, gebėjimu suteikti siūlomas paslaugas.
 13. VPĮ nenumato, kad sutarties įvykdymo užtikrinimas galėtų būti laikomas alternatyva VPĮ 40 straipsnio numatytam neįprastai mažos kainos pagrindimo institutui. Apeliantui nesugebant vykdyti sutarties, jo pateikta banko garantija neeliminuotų neigiamų pasekmių. VPĮ 40 straipsniu siekiama išvengti galimo sutarties nutraukimo dėl nekokybiškų paslaugų tiekimo ir galimo bylinėjimosi su paslaugų tiekėju dėl paslaugų kokybės, sutarties nutraukimo, žalos ir pan.
 14. Apelianto argumentai, kad tiekėjas turi teisę savo rizika siūlyti bet kokią kainą, o patiriamus nuostolius dengti iš vidinių resursų, prieštarauja VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam tiekėjų lygiateisiškumo principui.
 15. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovas, sistemingai pateikdamas perkančiajai organizacijai nekonkrečią, abstrakčią, nepagrįstą jokiais įrodymais informaciją, pažeidė bendradarbiavimo pareigą.

23Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „AINAVA“ prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti iš ieškovo trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas.

24Atsiliepimą į grindžia šiais motyvais:

 1. Pagal VPĮ 40 straipsnio 1 dalį atsakovas turėjo teisę ir pareigą reikalauti išsamiai pagrįsti neįprastai mažą kainą.
 2. Perkančioji organizacija, teikdama ieškovui prašymą pagrįsti neįprastai mažą kainą, vadovavosi Konkurso sąlygų 14.4 punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijų patvirtinimo“, todėl tinkamai vykdė VPĮ įtvirtintas pareigas. Ieškovas perkančiajai organizacijai pateikė akivaizdžiai prieštaringus ir nepagrindžiančius neįprastai mažos kainos paaiškinimus.
 3. Nepagrįsti yra ieškovo argumentai, kad perkančioji organizacija privalėjo besąlygiškai pasitikėti ieškovo pateiktais įrodymais, nes būtent perkančiojai organizacijai, o ne tiekėjui VPĮ normos suteikia diskreciją spręsti, ar tiekėjo pateikti konkretūs paaiškinimai bei įrodymai, susiję su pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrindimu, laikytini pakankamais tam, kad įsitikinti tiekėjo galimybe tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį už pasiūlytą kainą.
 4. Tiekėjo teisė teikti platesnius paaiškinimus, papildomas aplinkybes ar dokumentus negali būti aiškinama kaip jo teisė neatsakinėti į perkančiosios organizacijos suformuluotus klausimus ar pateikti apibendrintą, deklaratyvią informaciją, kuria nėra logiškai ir pakankamai pagrindžiama tiekėjo pasiūlyta kaina. Ieškovas pateikė prieštaringus ir netikslius paaiškinimus, nebuvo išsklaidytos atsakovo abejonės dėl ieškovo galimybės tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, todėl pagrįstai ir teisėtai ieškovo pasiūlymas buvo atmestas.
 5. 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1S-122 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijų patvirtinimo“ 6.11 punktas leidžia perkančiajai organizacijai pareikalauti, kad neįprastai mažą kainą pasiūlęs tiekėjas pateiktų savo pasiūlymo paaiškinimą, kuris būtų platesnis už patį pasiūlymo turinį.
 6. Nepagrįsti apelianto teiginiai, kad išimtinai tik jo atžvilgiu atsakovas taikė didesnio detalumo kainos pagrindimo reikalavimus ir tokiu būdu pažeidė VPĮ 3 straipsnį: tik ieškovo pasiulyta kaina buvo neįprastai maža, todėl tik jo atžvilgiu ir turėjo būti taikomi VPĮ 40 straipsnyje įtvirtinti reikalavimai.
 7. Ieškovas, pateikdamas apeliacinį skundą, taip pat nepašalino savo paaiškinimų prieštaringumo ir nepagrindė neįprastai mažos kainos.
 8. Viešojo pirkimo procedūrų tvarka, įtvirtinta VPĮ normose ir Konkurso sąlygose, suponuoja ieškovo, o ne atsakovo pareigą įrodyti, kad jis sugebės tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį už Pasiūlyme nurodytą kainą, todėl ieškovo argumentas, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, jog jis būtų nepajėgus užtikrinti tinkamo paslaugų teikimo, atmestinas.
 9. Ieškovo teiktuose atsakovui paaiškinimuose ir ieškinyje (taip pat apeliaciniame skunde) dėstoma pozicija yra nenuosekli. Paaiškinimuose ieškovas įrodinėjo, kad teikdamas paslaugas pagal sudarytą viešojo pirkimo sutartį, jis gaus pelną, tuo tarpu ieškinyje (ir apeliacinime skunde) laikosi pozicijos, kad jis galės teikti paslaugas už savikainą ar net mažesnę kainą, kas leidžia pagrįstai abejoti ieškovo galimybėmis tinakmai vykdyti viešojo pirkimo sutartį.
 10. Nepagrįsti ieškovo teiginiai, kad jis turi teisę siūlyti bet kokią, net ir nuostolingą, paslaugų teikimo kainą, nes tai nepaneigia jo pareigos tinkamai įrodyti atsakovui savo galimybes įvykdyti sutartį. Tiekėjo ekonominės padėties perkančioji organizacija negali laikyti aplinkybe, pagrindžiančia neįprastai mažą pasiūlymo kainą, nes pasiūlymo pateikimo momentu ji neturi išsamios informacijos apie tiekėjo ekonominę būklę.
 11. Tai, kad ieškovas yra pasirengęs pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą, nereiškia, kad jo pasiūlyta neįprastai maža kaina laikoma pagrįsta.
 12. Ieškovas pats pripažįsta, kad rengdamas pasiūlymą, rėmėsi savo didele patirtimi, o ne formaliai vadovavosi kai kuriais nelogiškais atsakovo pirkimo dokumentuose nurodytais kiekiais, todėl pažeidė Konkurso sąlygų 11.4. punktą.

25Teisėjų kolegija konstatuoja:

26apeliacinis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 13 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

27IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

28Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas.

29Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dussmann Service“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 13 d. sprendimo, daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų Civilinio proceso kodekso 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

30Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turi teisę apibrėžti pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvoką.

31Remdamasi šia Viešųjų pirkimų įstatymo nuostata, teisėjų kolegija pažymi, kad, kaip pagrįstai teigia apeliantas, neįprastai maža pasiūlyta kaina savaime nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti. Tik tokia neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad už pasiūlytą kainą jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, sudaro pagrindą perkančiajai organizacijai atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą. Atsižvelgiant į tai, taip pat į racionalaus lėšų panaudojimo imperatyvą, perkančioji organizacija pagal VPĮ 40 straipsnį privalo atmesti dalyvio pasiūlymą tik dėl nepagrįstos neįprastai mažos kainos. Neįprastai mažos kainos institutas, kaip papildoma galimybė po to, kai jau yra įvertinta tiekėjo kvalifikacija ir jo pasiūlymo atitiktis techniniams pirkimo objekto reikalavimams, skirtas perkančiajai organizacijai įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu bei gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Šis institutas ir taikomas, siekiant įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir realumu.

32Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1S-96 1 punkto nuostatą, pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri perkančiosios organizacijos vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo-pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui. To paties įsakymo 2 punkte yra nustatyta, kad pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų: yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį (2.1 p.p.) arba yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų (2.2 p.p.).

33Šioje byloje yra nustatyta ir iš esmės šalių neginčijama aplinkybė, kad ieškovo pateiktame pasiūlyme nurodyta perkamų valymo paslaugų kaina yra neįprastai maža: šią aplinkybę patvirtina faktas, jog ieškovo pateikto pasiūlymo kaina yra daugiau negu 100 procentų didesnė už konkursą laimėjusiu pripažinto trečiojo asmens UAB ,,Ainava“ pateikto pasiūlymo kainą (t. 1, b.l. 3, 110, 214). Šią aplinkybę pripažįsta ir apeliantas, teigdamas, kad jis neturėjo pareigos paneigti aplinkybės, kad jo pasiūlyta kaina yra neįprastai maža, nes ji tokia laikoma pagal objektyviai nustatytus kriterijus. Tačiau faktiškai ginčas tarp šios bylos šalių kilo dėl to, ar ieškovas, kaip neįprastai mažos kainos pasiūlymą pateikęs tiekėjas, pateikė tinkamus tokios kainos pagrįstumo įrodymus, kaip tai numato VPĮ 40 straipsnio 1 dalies nuostata.

34VPĮ 40 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad perkančioji organizacija, siekdama, kad neįprastai mažos kainos būtų pagrįstos, raštu kreipiasi į tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Perkančioji organizacija, vertindama kainos pagrindimą, atsižvelgia į: 1) gamybos proceso, teikiamų paslaugų ar statybos metodo ekonomiškumą; 2) pasirinktus techninius sprendimus ir (arba) išskirtinai palankias sąlygas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus; 3) dalyvio siūlomų prekių, paslaugų ar darbų originalumą; 4) norminių dokumentų dėl darbų saugos ir darbo sąlygų, galiojančių prekių tiekimo, paslaugų pateikimo ar darbų atlikimo vietoje, laikymąsi; 5) dalyvio galimybę gauti valstybės pagalbą. Taigi, sprendžiant iš šios VPĮ nuostatos, perkančioji organizacija gali, bet neprivalo remtis minėtais neįprastai mažos kainos pagrįstumo vertinimo kriterijais. Jai yra suteikta teisė nuspręsti, kokie, jos manymu, pasiūlymo aspektai, sudėtinės kainos dalys ir skaičiavimai turi būti pagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-216/2010).

35Lietuvos teismų praktikoje yra laikomasi pozicijos, kad perkančioji organizacija, vertindama neįprastai mažą kainą bei jos sudėtines dalis, atsižvelgia į teikiamų paslaugų ekonomiškumą, pasirinktus techninius sprendimus ir (ar) išskirtinai palankias sąlygas teikti paslaugas, dalyvio siūlomų paslaugų originalumą, norminių dokumentų dėl darbų saugos ir darbo sąlygų, galiojančių paslaugų pateikimo ar darbų atlikimo vietoje, laikymąsi bei dalyvio galimybę gauti valstybės pagalbą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-216/2010, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2008 m. spalio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-581/2008).

36Teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad neįprastai mažos kainos instituto nuostatų nustatyta privaloma tokio pasiūlymo vertinimo procedūra yra pagrįsta rungtyniškumo principu, kuris reiškia perkančiosios organizacijos pareigą raštu paprašyti patikslinimų dėl pasiūlymo, įtariamo esant neįprastu, elementų, kurių pagrindu perkančiajai organizacijai konkrečiai ir kilo abejonių, bei pareigą vėliau įvertinti šį tiekėjo pasiūlymą pagal jo pateiktus paaiškinimus. Tiekėjui turi būti leidžiama be jokių apribojimų pateikti visus paaiškinimus, kurie, jo manymu, yra tinkami, atsižvelgiant į viešojo pirkimo pobūdį. Pasiūlymų paaiškinimo galimybė neturi būti ribojama jokiais formaliais reikalavimais. VPĮ 40 straipsnio 2 dalis neriboja tiekėjų paaiškinimų, todėl tiekėjai gali pateikti kitokių, nei VPĮ įtvirtintų, paaiškinimų. Tuo tarpui perkančioji organizacija privalo priimti ir išnagrinėti visus paaiškinimus. Neįprastai mažos pasiūlytos kainos vertinimo rungtyniškumo pobūdis turi būti suprantamas ir taip, kad perkančioji organizacija turi teisę prašyti, o tiekėjas – pateikti kuo išsamesnius kainos pagrindimo duomenis. Pažymėtina, kad tiekėjai, atsakydami į perkančiųjų organizacijų prašymą pateikti kainos pagrindimą, privalo atsakyti tiek, kiek yra prašomi, tačiau turi teisę pateikti platesnius paaiškinimus, papildomas aplinkybes ar dokumentus. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-216/2010).

37Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dussmann Service“ pasiūlymas dėl valymo paslaugų pardavimo (pirmai objekto daliai - AB ,,Lietuvos dujos“ Vilniaus ir Panevėžio filialų patalpų valymas, teritorijų valymas ir tvarkymas), pateiktas atsakovui perkančiajai organizacijai AB ,,Lietuvos dujos“, buvo atmestas, pastarajai padarius išvadą, kad ieškovas, kaip tiekėjas, nepateikė tinkamų siūlomos kainos pagrindimo įrodymų (t. 1, b.l. 109). Tai iš esmės reiškia, kad atsakovas, kaip perkančioji organizacija, padarė išvadą, kad ieškovas nepagrindė pasiūlymo aspektų, sudėtinės kainos dalių ir skaičiavimų, kurie, jos manymu, turėjo būti pagrįsti ir todėl neįrodė, kad už pasiūlytą kainą jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį.

38Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš esmės ir spręsdamas klausimą, ar pagrįsta yra atsakovo išvada, kad ieškovas, kaip pasiūlymą pateikęs tiekėjas, nepateikė tinkamų siūlomos kainos pagrindimo įrodymų, nustatė, jog tiekėjui buvo aiškiai nurodyta, kokio lygio ir informatyvumo paaiškinimų bei juos pagrindžiančių įrodymų reikalauja perkančioji organizacija. Su tokiu teiginiu nesutikti nėra pagrindo. Apie tai, kokio lygio ir informatyvumo paaiškinimų bei įrodymų, siekiant pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, prašo perkančioji organizacija, buvo nurodyta jos 2010 m. lapkričio 24 d. rašte (t. 1, b.l. 94). Teigti, kad tokie paaiškinimai ir įrodymai buvo pateikti su ieškovo 2010 m. lapkričio 25 d. raštu (t. 1, b.l. 95-97) nėra pagrindo, nes, kaip pagrįstai ir nurodė pirmosios instancijos teismas, tiekėjas šiuo raštu apsiribojo lakonišku paaiškinimu apie tai, kad paslaugas atliks nuosava įranga bei skirs reikalingas investicijas į naujos įsigijimą, kad higienos priemones ir valymo inventorių perka centralizuotai iš vieno tiekėjo, o darbus atliks kvalifikuoti darbuotojai bei pasitelkti kvalifikuoti subrangovai. Tačiau jokių konkrečių paaiškinimų bei įrodymų, kurių pareikalavo perkančioji organizacija ir kurie įrodytų neįprastai mažos kainos pasiūlymo realumą, ieškovas nepateikė. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs minėtą atsakovo 2010 m. lapkričio 24 d. raštą bei kitus raštus, kuriais atsakovas siekė išsiaiškinti ieškovo pateikto pasiūlymo neįprastai mažos kainos pagrįstumą bei ieškovo pateiktus paaiškinimus (t. 1, b.l. 94-108), padarė iš esmės pagrįstą išvadą, kad pripažinti, jog tiekėjas tinkamai atsakė perkančiajai organizacijai į eilėje raštų suformuluotus klausimus ir pateikė įrodymus, pagrindžiančius neįprastai mažą kainą bei pašalinančius abejones dėl tiekėjo sugebėjimo laiku ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį bei kad atsakovas pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą pirmajai pirkimo daliai, pripažinęs, jog tiekėjas (ieškovas) nepateikė tinkamų siūlomos kainos pagrįstumo įrodymų.

39Nesutikdamas su tokia pirmosios instancijos išvada, ieškovas savo apeliaciniu skundu teigia, kad teismas nepagrįstai laikė, jog atsakovo veiksmai, prašant nepagrįstai detalių kainos pagrindimo įrodymų ir atmetant ieškovo pasiūlymą, atitinka VPĮ normas ir viešųjų pirkimų principus. Kaip vieną iš tokį teiginį pagrindžiančių argumentų apeliantas nurodo aplinkybę, kad Pirkimo sąlygose nebuvo reikalaujama, kad pasiūlymą teikiantis dalyvis būtų tiksliai apskaičiavęs viso sutarties galiojimo laikotarpio metu patiriamas sąnaudas, todėl pasak apelianto, perkančioji organizacija neturėjo teisės reikalauti neriboto detalumo kainos apskaičiavimų, o atsakovui susiaurinus ir detalizavus reikalavimus iki konkrečios paslaugos sąnaudų sandaros ir dydžio nurodymo, ieškovui buvo iškelti nauji, Pirkimo sąlygose nenurodyti reikalavimai.

40Atsižvelgdama į šį apeliacinio skundo argumentą, teisėjų kolegija pažymi, kad Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 patvirtintų Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų, ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijų 6.11 punkte yra nustatyta, kad kreipdamasi į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, perkančioji organizacija gali prašyti jo pateikti įrodymus, pagrindžiančius pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą, ir tai (be kita ko) gali būti kainos išskaidymas, kur matytųsi detalios sudedamosios kainos dalys (jeigu pasiūlyme yra nurodyta tik bendra kaina, jos nedetalizuojant) ir išskaidytų kainų pagrindimas. Iš atsakovo raštų, kuriais buvo prašoma pagrįsti neįprastai mažą kainą, matyti, kad perkančioji organizacija būtent ir prašė pateikti įrodymus, pagrindžiančius pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą, tarp jų ir kainos išskaidymą, kur matytųsi detalios sudedamosios kainos dalys (t. 1, b.l. 100-101, 103, 106). Taigi, esant pasiūlyme nurodytai bendrai kainai, reikalavimas pateikti kainos išskaidymą, kur matytųsi detalios sudedamosios kainos dalys, kai turi būti pagrįsta neįprastai maža kaina, negali būti laikomas pažeidžiančiu viešųjų pirkimų principą, nes tik tokiu būdu galima nustatyti, ar neįprastai maža kaina iš tiesų yra pagrįsta ir ar tiekėjas objektyviai bus pajėgus už tokią kainą tinkamai suteikti perkamas paslaugas.

41Kaip jau minėta šioje nutartyje, tiekėjai, atsakydami į perkančiųjų organizacijų prašymą pateikti kainos pagrindimą, turi teisę pateikti platesnius paaiškinimus, papildomas aplinkybes ar dokumentus, negu prašo perkančioji organizacija, tačiau atsakyti tiek, kiek yra prašomi, jie privalo. Tai yra susiję su jau minėtu pasiūlymo vertinimo procedūros rungtyniškumo principu, o pateikimas tik tokių įrodymų ir paaiškinimų, kurie yra būtini tik tiekėjo požiūriu, nepateikiant įrodymų ir paaiškinimų, kurių prašo perkančioji organizacija, reikštų šio principo pažeidimą bei perkančiosios organizacijos teisės bei pareigos įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu bei gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį pažeidimą ir šios teisės bei pareigos įgyvendinimo galimybės apribojimą.

42Šioje nutartyje taip pat jau minėta, kad mažos kainos instituto nuostatų nustatyta neįprastai mažos kainos pasiūlymo vertinimo procedūra yra privaloma - tai seka iš VPĮ 40 straipsnio 1 dalies nuostatos. Taip pat minėta, kad ginčo, jog ieškovo pateikto pasiūlymo kaina atitinka neįprastai mažos kainos kriterijus, nėra. Byloje nėra jokių duomenų, kad tokius kriterijus atitiko ir kurio nors kito tiekėjo ginčijamoje pirkimo dalyje pateikto pasiūlymo kaina. Taigi, teigti, kad mažos kainos pasiūlymo vertinimo procedūra turėjo būti taikoma ir kitiems pirkime dalyvavusiems ir pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, nėra pagrindo. Todėl aplinkybė, kad atsakovas tokią procedūrą taikė tik ieškovo atžvilgiu, negali būti vertinama kaip VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų pažeidimas, ir apelianto teiginys, kad atsakovas, priimdamas sprendimus, piktnaudžiavo savo diskrecijos teise ir taip pažeidė viešųjų pirkimų principus vienodai vertinti visus dalyvius bei racionaliai naudoti pirkimui skirtas lėšas, bylos duomenimis nėra pagrįstas.

43Pagal VPĮ 40 straipsnio 1 dalies nuostatą, pareiga pateikti tinkamus kainos pagrįstumo įrodymus tenka tiekėjui, o pastarajam to nepadarius, perkančioji organizacija pasiūlymą privalo atmesti. Taigi, nustačius, kad tiekėjo pateikto pasiūlymo kaina yra neįprastai maža, ne perkančioji privalo įrodyti, kad tiekėjas nebus pajėgus užtikrinti šių paslaugų suteikimo, o tiekėjas privalo įrodyti, kad jis bus pajėgus suteikti paslaugas už pasiūlyme nurodytą kainą. Ieškovui šios pareigos neįvykdžius, atsakovas turėjo pakankamą pagrindą ir pareigą jo pasiūlymą atmesti ir todėl apeliacinio skundo argumentai, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, jog ieškovas nebus pajėgus užtikrinti šių paslaugų suteikimo ir kad realaus pagrindo laikyti, jog ieškovas neįvykdys viešojo pirkimo sutarties, atsakovas neturėjo, negali būti pripažįstami pagrįstais.

44Negalima sutikti ir su apelianto teiginiais, kad jis atsakė į visus atsakovo paklausimus dėl kainos pagrindimo, pateikdamas daugiau ir visapusiškesnės informacijos, nei buvo prašoma. Apelianto teigimu, tai, kad jis atsakė į visus atsakovo prašymus pagrįsti neįprastai mažą kainą, įrodo su ieškiniu pateikti rašytiniai įrodymai, kuriuos, pasak apelianto, pirmosios instancijos teismas vertino neobjektyviai.

45Iš tiesų, iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų (t. 1, b.l. 94-108) matyti, kad jis pateikė atsakymus į visus atsakovo raštus, kuriais buvo prašoma pateikti įrodymus, pagrindžiančius neįprastai mažą pasiūlymo kainą. Tačiau ištyrus ir įvertinus šiuos įrodymus, matyti, kad atsakovo, kaip perkančiosios organizacijos, išvada, jog ieškovas nepateikė tinkamų pasiūlymo kainos pagrįstumo įrodymų, yra pagrįsta. Šie rašytiniai įrodymai įrodo, kad atsakovas, kaip perkančioji organizacija, ieškovui suteikė pakankamai laiko ir galimybių pateikti kainos pagrįstumo įrodymus ir pakankamai tiksliai apibrėžė įrodinėjimo ribas bei aplinkybes, kurias būtina nustatyti, siekiant išsiaiškinti pasiūlymo kainos pagrįstumą, tačiau ieškovas tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų nepateikė.

462010 m. lapkričio 25 d. raštu ieškovui nepateikus tinkamų neįprastai mažą kainą pagrindžiančių duomenų ir įrodymų, atsakovas, kaip perkančioji organizacija, dar ne vieną sykį raštu kreipėsi į ieškovą, kaip tiekėją, pareikalaudamas konkrečių neįprastai mažą kainą pagrindžiančių duomenų ir įrodymų, tarp jų planuojamo personalo skaičiaus kiekviename objekte (t. 1, b.l. 98), konkrečių paslaugų eilučių pagrindimo (t. 1, b.l. 100), darbuotojams mokėtino darbo užmokesčio dydžio pagrindimo (t. 1, b.l. 106). Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, nei 2010 m. lapkričio 29 d. raštu, nei 2010 m. lapkričio 30 d. raštu nei 2010 m. gruodžio 1 d. raštu ieškovas reikalaujamų duomenų nepateikė, tik pateikė bendro pobūdžio duomenis apie tai, kokiu būdu ieškovas ketina paskirstyti pirkimo objekto kainas bei prielaidas apie tai, kad anksčiau tiekėjo nurodytas darbuotojų skaičius nereiškia, kad darbuotojai dirbs pilną darbo dieną, kad darbus atliks darbuotojai iš kitų objektų, kad paslaugoms teikti bus panaudota technika, kad kai kuriuos darbus (teritorijų valymą, vejos pjovimą) atliks brigada, kuriai etatų skaičius nenumatytas, o darbo užmokestis įskaičiuotas į kitų darbų kainas (t. 1, b.l. 104-105, 108). Taigi teigti, kad šie ieškovo atsakymai į atsakovo, kaip perkančiosios organizacijos, užduotus klausimus, susijusius su neįprastai mažos kainos pagrindimu, yra tinkamas tokios kainos pagrįstumo įrodymas, dėl kurio atsakovui negalėjo išlikti abejonių tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir realumu, nėra pagrindo.

47Taip pat nepagrįstas ir apelianto teiginys, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino šalių procesiniuose dokumentuose pateiktus įrodymus, susijusius su kainos pagrindimu. Tiek šalys, tiek tretieji asmenys turi teisę teikti savo argumentus ir samprotavimus visais bylos nagrinėjimo metu kylančiais klausimais (CPK 42 str. 1. d., 47 str. 2 d.), o teismas vertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str. 1 d.). Taigi, teismas, nagrinėdamas bylą, privalo atsižvelgti tiek į šalių, tiek ir į trečiųjų asmenų argumentus ir samprotavimus nagrinėjimo metu kylančiais klausimais. Todėl aplinkybė, kad teismas atsižvelgė ir į šioje byloje trečiuoju asmeniu dalyvaujančios UAB ,,Ainava“ pateiktus argumentus, susijusius su sutarties vykdymo kainų skaičiavimais, nereiškia, kad teismas pažeidė proceso tesės normas ar ieškovo teises ir bylą išsprendė neteisingai.

48Apeliantas teigia, kad jis yra pripažintas atitinkančiu Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pirmosios instancijos teismas, pripažinęs, kad jis yra šių paslaugų teikimo srities profesionalas, turintis didelę patirtį, padarė nenuoseklią išvadą, kad ieškovo pateiktais kainos pagrindimo įrodymais negalima pasitikėti.

49Atsižvelgdama į šiuos apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija paaiškina, kad teikėjų kvalifikacijos patikrinimas ir pasiūlymų vertinimas yra skirtingos viešojo pirkimo procedūros stadijos ir jos negali viena kitos pakeisti. Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas yra skirtas išsiaiškint tiekėjo kompetenciją, patikimumą ir pajėgumą įvykdyti pirkimo sąlygas (VPĮ 32 str. 1 d.), o pasiūlymų vertinimo tikslas - įvertinti tiekėjų, kurių kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, pasiūlymus ir nustatyti geriausią pasiūlymą, labiausiai atitinkantį viešojo pirkimo tikslą. Neįprastai mažos kainos pagrindimo procedūra yra ne tiekėjo kvalifikacijos, jo patikimumo patikrinimo, o paties pasiūlymo vertinimo procedūros dalis. Todėl tiekėjo, atitinkančio pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, pasiūlymas nebūtinai turi būti pripažįstamas kaip pagrįstas ir realus.

50Negalima sutikti ir su tuo apelianto teiginiu, kad jo pasiūlymo realumą ir patikimumą užtikrina pateiktas pasiūlymo galiojimo ir būsimas sutarties vykdymo užtikrinimas. Tiek pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, tiek ir sutarties įvykdymo užtikrinimas yra numatyti VPĮ (30 str.) ir atsakovo paskelbtose derybų sąlygose (12.1, 12.4, 22.4.1 p.), kaip papildomos, o ne alternatyvios priemonės perkančiajai organizacijai įsitikinti tiekėjų ketinimų dalyvauti viešajame pirkime, sudaryti sutartį ir jos tinkamo įvykdymo realumu ir jos yra nustatytos visiems pirkime dalyvaujantiems tiekėjams. Taigi aplinkybė, kad ieškovas, kaip ir kiti tiekėjai, yra pateikęs pasiūlymo galiojimo užtikrinimą ir yra pasirengęs pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą, neatleidžia jo nuo pareigos pateikti tinkamus neįprastai mažos pasiūlymo kainos įrodymus. Tuo tarpu apelianto nurodyta aplinkybė, kad jis yra pasirengęs įvykdyti sutartį net ir tuo atveju, jei jos vykdymas būtų nuostolingas, reikštų, kad ieškovo siūloma paslaugos kaina yra mažesnė už jos savikainą ir tai reikštų ieškovo ketinimą nesąžiningai konkuruoti su kitais tiekėjais bei tokiu būdu siekti dominavimo rinkoje.

51Teisėjų kolegija, vadovaudamasi šioje nutartyje išdėstytomis aplinkybėmis bei argumentais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, tinkamai aiškino ir taikė materialinės ir proceso teisės normas ir padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovas neįvykdė pareigos pateikti tinkamus neįprastai mažos pasiūlymo kainos įrodymus ir tai buvo pakankamas pagrindas tokį ieškovo pasiūlymą atmesti VPĮ 40 straipsnio 1 dalyje nurodytu pagrindu, bei šios išvados pagrindu ieškinį, kuriuo ieškovas ginčijo viešojo pirkimo procedūrose priimtus atsakovo, kaip perkančiosios organizacijos, sprendimus, teismas atmetė pagrįstai.

52Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš jo trečiajam asmeniui UAB „AINAVA“ priteisiamos išlaidos, kurias jis patyrė, apmokėdamas už apeliacinės instancijos teisme dalyvavusio advokato pagalbą (CPK 98 str. 1 d.). Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.).

53Kaip matyti iš trečiojo asmens UAB „AINAVA“ pateiktos 2011 m. liepos 29 d. PVM sąskaitos faktūros (t. 2, b. l. 40) bei 2011 m. rugpjūčio 3 d. „Swedbank“, AB, mokėjimo nurodymo Nr. 12327 (t. 2, b. l. 41), už procesinio dokumento parengimą apeliacinės instancijos teisme priskaičiuota ir sumokėta suma sudaro 1 815,00 Lt (su PVM).

54Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.11 punkto nuostatas, rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis už atsiliepimą į apeliacinį skundą – 1 200 Lt (1,5 (koeficientas) * 800 Lt minimali mėnesinė alga). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad byla nėra itin sudėtinga, į advokato darbo ir laiko faktines sąnaudas, taip pat į tai, kad civilinė byla buvo išnagrinėta rašytinio proceso tvarka, trečiojo asmens UAB „AINAVA“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų tenkina iš dalies. Trečiajam asmeniui UAB „AINAVA“ iš ieškovo priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 1 200 Lt.

55Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

56Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

57Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dussmann Service“ trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „AINAVA“ 1 200 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Dussmann Service“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. 1) panaikinti atsakovo AB „Lietuvos dujos“ sprendimą, kuriuo buvo atmestas... 6. 2) panaikinti atsakovo AB „Lietuvos dujos“ sprendimą, kuriuo buvo... 7. 3) priteisti iš atsakovo ieškovui šio patirtas bylinėjimosi išlaidas... 8. Ieškovas nurodė, kad jis pateikė atsakovui AB „Lietuvos dujos“... 9. Ieškovas su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu nesutiko ir teigė,... 10. Ieškovo vertinimu, atsakydamas į penkis atsakovo prašymus pagrįsti... 11. Pasak ieškovo, atsakovas, atmesdamas jo pasiūlymą, nemotyvavo, kokių... 12. Ieškovo teigimu, atsakovas neteisingai aiškino Pirkimo sąlygų nuostatas,... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 13 d. sprendimu ieškinį atmetė... 15. Teismas, įvertinęs Perkančiosios organizacijos 2010 m. lapkričio 24 d.... 16. Pasak teismo, ieškovas (tiekėjas) apsiribojo lakonišku paaiškinimu ir... 17. Teismas, įvertinęs ir tolimesnius šalių susirašinėjimus, konstatavo, jog... 18. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 19. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Dussmann Service“ prašo panaikinti... 20. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:
 1. Pirmosios... 21. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas AB „Lietuvos dujos“... 22. Atsiliepimą į grindžia šiais motyvais:
  1. Nei ieškinyje,... 23. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „AINAVA“... 24. Atsiliepimą į grindžia šiais motyvais:
   1. Pagal VPĮ 40... 25. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 26. apeliacinis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 28. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 29. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 30. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje... 31. Remdamasi šia Viešųjų pirkimų įstatymo nuostata, teisėjų kolegija... 32. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymo... 33. Šioje byloje yra nustatyta ir iš esmės šalių neginčijama aplinkybė, kad... 34. VPĮ 40 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad perkančioji organizacija,... 35. Lietuvos teismų praktikoje yra laikomasi pozicijos, kad perkančioji... 36. Teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad neįprastai mažos kainos... 37. Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dussmann Service“ pasiūlymas... 38. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš esmės ir spręsdamas... 39. Nesutikdamas su tokia pirmosios instancijos išvada, ieškovas savo apeliaciniu... 40. Atsižvelgdama į šį apeliacinio skundo argumentą, teisėjų kolegija... 41. Kaip jau minėta šioje nutartyje, tiekėjai, atsakydami į perkančiųjų... 42. Šioje nutartyje taip pat jau minėta, kad mažos kainos instituto nuostatų... 43. Pagal VPĮ 40 straipsnio 1 dalies nuostatą, pareiga pateikti tinkamus kainos... 44. Negalima sutikti ir su apelianto teiginiais, kad jis atsakė į visus atsakovo... 45. Iš tiesų, iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų (t. 1, b.l. 94-108)... 46. 2010 m. lapkričio 25 d. raštu ieškovui nepateikus tinkamų neįprastai... 47. Taip pat nepagrįstas ir apelianto teiginys, kad pirmosios instancijos teismas... 48. Apeliantas teigia, kad jis yra pripažintas atitinkančiu Pirkimo sąlygose... 49. Atsižvelgdama į šiuos apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija... 50. Negalima sutikti ir su tuo apelianto teiginiu, kad jo pasiūlymo realumą ir... 51. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi šioje nutartyje išdėstytomis aplinkybėmis... 52. Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš jo trečiajam asmeniui UAB... 53. Kaip matyti iš trečiojo asmens UAB „AINAVA“ pateiktos 2011 m. liepos 29... 54. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu... 55. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 56. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 13 d. sprendimą palikti... 57. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dussmann Service“...