Byla 2A-581/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Donato Šerno ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Vaidai Sasnauskaitei, dalyvaujant ieškovo UAB “Valda“ atstovams T. R. ir advokatui Vidmantui Stonkui, atsakovo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ atstovams direktoriui V. D. ir advokatei Laurai Juozumaitei trečiojo asmens UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ atstovui K. C. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Valda“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. balandžio 29 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-327-370/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Valda“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl viešojo konkurso rezultatų, tretieji asmenys: uždaroji akcinė bendrovė „Mažeikių komunalinis ūkis“, uždaroji akcinė bendrovė „Telšių keliai“, uždaroji akcinė bendrovė „Švaros diena“, uždaroji akcinė bendrovė „A.S.A. Vilnius“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Valda“ prašė panaikinti UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ viešojo pirkimo komisijos sprendimą, kuriuo konkurso laimėtoju pripažinta UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ ir įpareigoti UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ viešojo pirkimo komisiją iš naujo įvertinti pateiktus konkurso pasiūlymus ir priimti naują sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo. Nurodė, kad UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ organizavo komunalinių atliekų surinkimo ir pervežimo iš Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos paslaugų pirkimo atvirą konkursą. Ieškovas šiame konkurse dalyvavo, pateikė savo pasiūlymą. Konkurso pasiūlymų atplėšimo procedūra vyko 2007 m. spalio 1 d. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas apie ketinimą priimti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo turi būti pranešta kiekvienam pasiūlymą pateikusiam dalyviui. Kadangi ieškovui pranešimas nebuvo įteiktas, jo atstovas, nuvykęs į perkančiosios organizacijos buveinę 2007 m. spalio 24 d., sužinojo, kad sudaryta preliminarioji pasiūlymų eilė, kurioje pirmas yra UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ pasiūlymas, kurio kaina 100,30 Lt, o antroje vietoje ieškovo pasiūlymas, kurio kaina 138,06 Lt. Šio sprendimo ieškovas neginčijo, nes komisijos pirmininkas paaiškino, jog UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ pasiūlymas bus papildomai nagrinėjamas. 2007 m. spalio 31 d. ieškovas gavo perkančiosios organizacijos raštą „Dėl pasiūlymų galutinės eilės sudarymo“, kuriame laimėtoju pripažinta UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“. Ieškovas pateikė pretenzija, tačiau, vadovaujantis Konkurso sąlygų 12.2 punktu, ji buvo atmesta, nes praleistas 5 dienų nuo sužinojimo apskundimo terminas. Ieškovas pažymėjo, kad jis kėlė klausimą dėl 2007 m. spalio 31 d. pasiūlymų galutinės eilės sudarymo, pretenziją pateikė 2007 m. lapkričio 5 d. Kadangi ieškovas turėjo teisę skųsti tiek sprendimą dėl preliminariosios pasiūlymų eilės sudarymo, tiek sprendimą dėl galutinės pasiūlymų eilės sudarymo, pateikęs pretenziją, ieškovas pasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka (Viešųjų pirkimų įstatymo 120 straipsnio 1 dalis). Perkančiosios organizacijos pirkimo komisijos sprendimas dėl komunalinių atliekų surinkimo ir pervežimo iš Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos paslaugų pirkimo konkurso galutinės pasiūlymų eilės sudarymo ir pripažinimo konkurso laimėtoju UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ yra nepagrįstas ir naikintinas, nes trečiojo asmens konkursinis pasiūlymas ir jo vertinimas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų. Trečiasis asmuo konkursiniame pasiūlyme neteisingai nurodė kainos sudedamąsias dalis, konkursinių pasiūlymų vokų atplėšimo metu šis neatitikimas nebuvo ištaisytas, todėl perkančioji organizacija turėjo šį pasiūlymą atmesti (Viešųjų pirkimo įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Konkurso dokumentuose buvo nurodyta, kad pasiūlymai bus vertinami remiantis mažiausios kainos kriterijumi. Išnagrinėjus UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ pasiūlymą matyti, kad jo nurodyta kaina yra neįprastai maža ir ekonomiškai nepagrįsta. Pasiūlyta kaina yra neįmanoma vien įvertinus pervežimo atstumus, darbuotojų darbo užmokestį, automobilių dyzelinio kuro kainas.

4Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. balandžio 29 d. sprendimu ieškinį atmetė, o 2008 m. birželio 28 d. papildomu sprendimu priteisė iš ieškovo 4 800 Lt atstovavimo išlaidų atsakovui UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“. Nurodė, kad ieškovas neįrodė, jog vykdant viešojo konkurso procedūras buvo pažeistos ieškovo teisės ar viešasis interesas, padaryti esminiai normų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, pažeidimai. Teismas nenustatė pažeidimų, susijusių su pranešimu apie preliminariosios eilės sudarymą ir apie papildomą UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ pasiūlymo svarstymą, nes pranešimas buvo įteiktas paštui, kiti konkurso dalyviai pretenzijų dėl nepranešimo neturėjo. Ieškovo paaiškinimų, kad jis laiku nepateikė pretenzijos dėl to, kad sužinojo, jog UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ pasiūlymas bus svarstomas pakartotinai, teismas nelaikė pagrindu pripažinti komisijos veiksmus neteisėtais. Teismas komisijos išvadą netenkinti pretenzijos laikė pagrįsta, nes ji paduota praleidus terminą. Teismas sutiko, kad buvo padaryta pažeidimų, tačiau nustatė, kad po pakartotinio svarstymo, inicijuoto dėl itin mažų kainų, nebuvo pagrindo keisti ankstesnį 2007 m. spalio 17 d. sprendimą, nes nebuvo nustatyta jokių esminių ir akivaizdžių pažeidimų. Ieškovas laiku ir tinkamai apskundė komisijos sprendimą dėl galutinės eilės sudarymo, tačiau savo teiginių (ekonomiškai nepagrįsta kaina, pagal kurią, įvertinus pervežimo atstumus, darbuotojų darbo užmokesčius, automobilių dyzelio kainas, nebūtų galima atlikti atliekų surinkimo ir pervežimo paslaugas), dėl ko turi būti atmestas UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ pasiūlymas, neįrodė, nepaneigė byloje pateiktos rašytinės medžiagos, iš kurios matyti, kad komisija išsamias ir nuosekliai įvertino trečiojo asmens pateiktus duomenis ir padarė pagrįstą išvadą neatmesti šio pasiūlymo ir, remiantis mažiausios kainos kriterijumi, įmonę pripažinti laimėjusia. Ieškovas nepaneigė trečiojo asmens argumentų, kad kaina sudaryta atsižvelgiant į visus esminius faktorius, tai yra konkurso sąlygas, atliekų surinkimo aikštelių dislokacijos vietas Mažeikiuose, pareigos rūpintis Mažeikiuose buvusio sąvartyno tvarkymo išlaidomis nebuvimas, eksperimentais ir faktinėmis laiko ir kuro sąnaudomis, įvertinus turimą verslo praktiką. Teismas taip pat nurodė, kad iš Viešųjų pirkimų tarnybos 2007 m. gruodžio 3 d. išvados matyti, kad nustatyti viešųjų pirkimų procedūros ir pirkimo dokumentų trūkumai neturi įtakos pirkimo rezultatams, o pasiūlymų eilėje pirmuoju įrašytas tiekėjas, kurio pirkimo dokumentai atitiko nustatytus reikalavimus ir kuris pasiūlė mažiausią kainą.

5Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Valda“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. balandžio 29 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Nurodo, kad:

61. Teismas neatsižvelgė į tai, kad trečiojo asmens UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ pateiktas pasiūlymas neatitiko atviro konkurso sąlygų 5.12 punkto, nes trečiasis asmuo neteisingai nurodė kainos sudedamąsias dalis, tai yra neteisingai išskyrė PVM, nesilaikė nustatytos pasiūlymo formos, neužpildė visų pasiūlymo eilučių.

72. Konkurso sąlygų 5.14 punkte numatyta, kad, jeigu konkurso pasiūlymą teikia ne įmonės direktorius, turi būti pateiktas oficialus įgaliojimas, suteikiantis tokią teisę. Trečiojo asmens pridėtus dokumentus tvirtino neįgaliotas asmuo, o kai kurie dokumentai pateikti nepatvirtinti.

83. Konkurso sąlygų 3.2.1 punkte reikalaujama pateikti laisvos formos pažymą, kurioje aprašoma įmonės turimų ar nuomojamų specialių sunkvežimių, kuriais bus išvežamos komunalinės atliekos ir buitinės antrinės žaliavos, pagrindinės techninės charakteristikos ir būklė, nurodyti specialų rezervinį sunkvežimį. UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ minėtos pažymos nepateikė, tačiau jo pasiūlymas, skirtingai negu UAB „ECOSERVICE“ atmestas nebuvo. Tai patvirtina, kad viešųjų pirkimų komisija taiko skirtingus standartus konkurso dalyviams.

94. Konkurso sąlygų 3.2.1 punkte įtvirtintas reikalavimas pateikti turimą konteinerių, skirtų komunalinėms atliekoms rinkti, skaičių. Trečiasis asmuo, pateikdamas šiuos duomenis, manipulioja skaičiais ir pateikia žinomai melagingus duomenis. Trečiasis asmuo taip pat manipulioja maršrutų ilgiais, tačiau pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių nevertino.

105. Pusę atliekų surinkimo ir transportavimo kainos sudaro surinkimo ir transportavimo maršruto ilgis, degalų kainos ir darbo užmokestis, todėl labai svarbu, kiek tonų atliekų pristatoma į sąvartyną vieno reiso metu. Kuo daugiau tonų pristatoma, tuo mažesnė yra vienos tonos savikaina. Trečiasis asmuo manipuliuoja pristatomų tonų skaičiais ir taip mėgina sumažinti atliekų surinkimo ir transportavimo kaštus bei pagrįsti neįprastai mažą kainą.

116. Apeliantui abejonių kelia trečiojo asmens nurodyti neįprastai maži atlyginimai vairuotojams (1 800 Lt/ mėn.) ir pagalbiniams darbininkams (1 200 Lt/mėn.). Apeliantas mano, kad į skaičiuotes nėra įtraukti pamaininiai darbuotojai, neįvertintas darbo apmokėjimas poilsio ir švenčių dienomis, neįvertintas realiai būtinas darbuotojų skaičius. Pagal trečiojo asmens pateiktus skaičiavimus atliekos turėtų būti vežamos septynias dienas per savaitę (be poilsio dienų), o tai padaryti su turimais darbuotojais, nepažeidžiant darbo įstatymų, neįmanoma. UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ pateikia nerealius duomenis, susijusius su konteinerių kaina, aptarnavimo kaštais ir taip stengiasi pateisinti nerealiai mažą kainą.

127. Apeliantas pateikė teismui įrodymus, kad UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ pateikė Mažeikių, Telšių, Plungės rajonų ir Rietavo savivaldybių taryboms tvirtinti „Metinę regioninės atliekų tvarkymo sistemos sąmatą 2008 metams“, kurioje mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje kaina – 138,06 Lt. Apelianto konkurso pasiūlyme būtent tokia kaina yra nurodyta. Teismas šių aplinkybių nevertino ir trečiojo asmens pasiūlymo, kaip neatitinkančio konkurso sąlygų ir melagingo, neatmetė.

138. Teismo argumentai, kad trečiojo asmens pasiūlymas buvo išnagrinėtas Viešųjų pirkimų tarnybos, nepagrįsti, nes ši tarnyba pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygoms ir jo ekonominio pagrindimo nenagrinėjo, o pasisakė tik dėl konkurso vykdymo procedūrų atitikimo Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms.

149. Teismas neatsižvelgė į tai, kad trečiasis asmuo savo kainos nepagrindžia kokia nors metodika, verslo praktika ar darbo organizavimo metodais, o manipuliuoja talpų atliekoms šalinti skaičiais, maršrutų ilgiais, kuro sąnaudomis, aptarnavimo dažniu, pervežamų atliekų svoriu, darbuotojų skaičiumi, jų atlyginimu, kitomis kainos sudedamosiomis dalimis ir taip siekia pateisinti neįtikėtinai mažą kainą.

1510. Komisija nenustatė akivaizdžių esminių trūkumų, nes paslaugos pirkėjas, paslaugos pirkimo konkurso organizatorius ir pretendentas (laimėjęs konkursą) iš esmės sutampa, nes paslaugos pirkėjas, paslaugos pirkimo konkurso organizatorius ir pretendentas (laimėjęs konkursą) iš esmės sutampa, nes paslaugą perka Mažeikių rajono savivaldybė, konkursą organizuoja UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, kurio viena iš steigėjų yra Mažeikių rajono savivaldybė, o pretendentas – UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“, kurio viena iš steigėjų yra Mažeikių rajono savivaldybė.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad dėl neteisingai nurodyto PVM dydžio ir kitų smulkių trūkumų trečiasis asmuo jau atsakė viešųjų pirkimų komisijai kilus neaiškumų. Apeliantas nepagrįstai nurodė, kad trečiasis asmuo nepateikė pažymos dėl sutarčiai vykdyti technikos, konteinerių, plovimo ir dezinfekavimo įrangos, bei kitus dokumentus. Argumentai dėl manipuliavimo konteinerių skaičiais yra nepagrįsti. Trečiasis asmuo, patikslinęs vidutinius maršrutų ilgius, įrodė, kad vidutiniai maršrutų ilgiai yra realūs. Apelianto argumentai dėl pervežamų atliekų kiekių yra nepagrįsti, trečiojo asmens pateikti dokumentai patvirtina, kad vidutinis pervežamų atliekų kiekis yra virš aštuonių tonų. Apeliacinio skundo argumentai, susiję su darbuotojams numatomu darbo užmokesčiu yra nepagrįsti, nes konkurso metu buvo tokie atlyginimai. Trečiasis asmuo nesutinka, kad jis nepagrindė neįprastai mažos kainos. Be to, pažeidimų nenustatė ir Viešųjų pirkimų tarnyba.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovas nepagrįstai nurodė, kad UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ pasiūlymo kaina neatitinka jos sudėtinių dalių sumos. Pirmiausia, pirkimo sąlygose nebuvo reikalaujama pateikti kainos sudėtinių dalių, todėl net teoriškai negali būti galimybės, kad kaina gali neatitikti jos sudėtinių dalių. Tai, kad išskiriant PVM buvo nurodyti neteisingi skaičiai, yra rašybos klaida, nes UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ pasiūlyme skaičiais buvo nurodyta teisinga bendra kaina, kaina be PVM ir bendra kaina su visais mokesčiais žodžiais. Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus. Tokio paaiškinimo paprašyta ir iš trečiojo asmens. Kadangi PVM dydžio patikslinimas nekeičia galutinės pasiūlymo kainos, jis nėra esminis pasiūlymo pakeitimas, atsakovas pagrįstai paprašė patikslinti pasiūlymą ir neatmetė šio pasiūlymo. Minėtos aplinkybės patvirtina, kad nėra pagrindo teigti, jog pasiūlymo bendra kaina neatitinka jos sudėtinių dalių. Tokios pozicijos laikėsi Viešųjų pirkimų tarnyba ir pirmosios instancijos teismas. Apelianto nurodomi smulkūs pirkimo dokumentų neatitikimai nustatytiems reikalavimams, nėra pagrindas atmesti pasiūlymą. Tam, kad pasiūlymas būtų atmestas, neatitikimai turi būti esminiai, tai yra perkančioji organizacija nusipirktų ne tai, ko jai reikia ar netinkamą kiekį. Šiuo atveju buvo įsigytos paslaugos, kurias pirkimo dokumentuose numatyta įsigyti. Tai, kad buvo padaryti neesminiai pažeidimai, neturintys įtakos pirkimo rezultatams pripažino ir Viešųjų pirkimų tarnyba. Be to, pasiūlymų kainos vidurkis buvo 134,62 Lt, o UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ pasiūlė 25,5 proc. už minėtą vidurkį mažesnę kainą, tai yra 100,3 Lt. Trečiasis asmuo nesiūlytų kainos, kuri verstų įmonę dirbti nuostolingai. Be to, sutarties vykdymas yra užtikrintas banko garantija ir draudimo bendrovės laidavimu, todėl šios aplinkybės turėjo būti įvertintos. Atsakovas, vykdydamas pirkimą, nuosekliai laikėsi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, pamatęs, kad kaina neįprastai maža, pareikalavo jos pagrindimo. Trečiajam asmeniui pateikus pagrindimą nustatė, kad kaina nėra neįprastai maža. Apeliantas savo teiginius grindžia tik subjektyvia nuomone ir subjektyviais skaičiavimais, tačiau neįrodė, kad UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ pasiūlyme pateikta kaina yra ekonomiškai nepagrįsta.

18Apeliacinis skundas atmestinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), t.y. pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir neanalizuoja tų sprendimo dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos. Antra, apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus ir savo iniciatyva teismas negali išplėsti skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

20Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teismas nenustatė (CPK 329 str.).

21Iš ieškinio pareiškimo turinio matyti, kad ieškovas viešojo pirkimo rezultatus ginčija dviem pagrindais. Trečiasis asmuo UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ pasiūlyme neteisingai nurodė kainos sudedamąsias dalis, bei jo nurodyta kaina yra neįprastai maža ir ekonomiškai nepagrįsta.

22Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Pagal formuojamą teismų praktiką Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas gali būti panaikintas, jeigu nustatoma esminių Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos ar neracionaliai panaudotos lėšos (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2007 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-435/2007).

23Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atvirojo ar riboto konkurso metu, esmę – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus.

24Iš UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ pasiūlymo pirkti paslaugas (2t., b.l. 126-127) matyti, kad jame nurodyta bendra kaina 85 Lt, o bendra kaina su PVM nurodyta 100,30 Lt. Tokia kaina pakartotinai nurodyta skaičiais ir žodžiais. Tačiau vėliau pildant blanką nurodyta „Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 100,30 Lt.“ Vertinant šį įrašą matyti, kad jis klaidingas, tačiau visų šios grafos įrašų visuma neabejotinai rodo, kad UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ pasiūlymas su PVM sudaro 100,30 Lt. Klaida viešojo pirkimo komisijos prašymu buvo paaiškinta (2t., b.l.268). Todėl minėtoji klaida vertinama kaip neesminė, nesudaranti pagrindo pripažinti konkurso rezultatų negaliojančiais.

25Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija pasiūlymus vertina remdamasi ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos kriterijais. Minėto įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti dalyvio pagrįsti siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Aiškinant šią VPĮ normą, darytina išvada, kad perkančioji organizacija nustačiusi, jog vieno iš tiekėjų pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra nepagrįstai maža, privalo pareikalauti pagrįsti tiekėjo pasiūlyme nurodytą neįprastai mažą pasiūlymo kainą. Tokia pareiga perkančiajai organizacijai atsiranda iš karto, kai tik ji nustato, jog pateikta pasiūlymo kaina yra neįprastai maža. Viešųjų pirkimų įstatyme nėra numatyti atvejai, kuomet pasiūlyta kaina yra laikoma neįprastai maža. Tai sprendžia pati perkančioji organizacija, atsižvelgdama į konkrečias aplinkybes, rinkos kainas, pasiūlymų kainas, analogiškas sutartis ir pan. bei VPĮ 40 str. 2 ir 3 d. nuostatas. Perkančioji organizacija, vertindama neįprastai mažą kainą bei jos sudėtines dalis atsižvelgia į teikiamų paslaugų ekonomiškumą, pasirinktus techninius sprendimus ir (arba) išskirtinai palankias sąlygas teikti paslaugas, dalyvio siūlomų paslaugų originalumą, norminių dokumentų dėl darbų saugos ir darbo sąlygų, galiojančių paslaugų pateikimo ar darbų atlikimo vietoje, laikymąsi bei dalyvio galimybę gauti valstybės pagalbą ir pan. VPĮ normos neįprastai mažos kainos paskaičiavimo nesieja su jos konkrečiais matematiniais paskaičiavimais. Todėl, kolegijos nuomone, sprendžiant ar kaina neįprastai maža reikia nustatyti pasiūlytos kainos dydį, atsižvelgiant į įvairius kriterijus ir konkrečias pirkimo aplinkybes.

26Apeliantas savo argumentus dėl nepagrįstai mažos ir ekonomiškai nepagrįstos kainos grindžia savo paties bei jo užsakymu UAB „Atliekų tvarkymo konsultantai“ atliktais skaičiavimais (3 t., b. l. 26-44). Pagal šiuos skaičiavimus vienos tonos atliekų surinkimas ir transportavimas turėtų kainuoti 147,35 Lt. Kolegijos nuomone, nurodyta kaina nepagrįsta. Pažymėtina, kad pačių ieškovų pasiūlyta kaina yra 138,06 Lt., t.y. mažesnė negu apskaičiuotoji UAB „Atliekų tvarkymo konsultantai“. Iš penkių konkurse dalyvavusių bendrovių keturios pasiūlė žemesnę negu apskaičiuotoji UAB “Atliekų tvarkymo konsultantai“. Iš atsakovo paaiškinimų apeliacinės instancijos teismo posėdyje matyti, kad visose keturiose savivaldybėse, kuriose atliekų surinkimui buvo skelbtas ginčijamas konkursas, už atliekų surinkimą mokama pigiau negu 147,35 Lt. Viešojo pirkimo komisija aiškinosi UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ kainos pagrįstumą. Iš pateiktos medžiagos (2 t., b. l. 269-280) matyti, kad UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ skaičiavimais pagrindė savo pasiūlytą kainą. Apeliantas taip pat pateikė savo skaičiavimus dėl darbo užmokesčio dydžio, transportavimo išlaidų, pervežimo atstumų, kuriuose kelia abejones dėl UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ pateiktos kainos. Šie skaičiavimai tik kelia abejones (apelianto teigimu), tačiau nepagrindžia ginčijamos kainos nerealumo. VPĮ nustatytos normos dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos paskirtis – apsaugoti perkančiąją organizaciją nuo grėsmės, jog sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis gali būti neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta dėl tiekėjo nepajėgumo įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Ta faktinė aplinkybė, kad po konkurso jau beveik 6 mėnesius UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ surenka ir transportuoja atliekas gaudamas konkurse nustatytą kainą ir dirba pelningai rodo, kad nurodytoji kaina yra reali ir ekonomiškai pagrįsta.

27Mažeikių rajono savivaldybė 2008 m. balandžio 4 d. sprendimu pakeitė komunalinių atliekų tvarkymo taisykles ir nustatė, kad jos turi būti surenkamos rečiau, negu buvo nurodyta konkurso sąlygose. Apelianto teigimu tai leido UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ teikti atliekų surinkimo paslaugas pelningai. Pažymėtina, kad ginčijamo konkurso procedūros vyko 2007 m. spalio mėnesį, todėl, kolegijos nuomone, vėlesnis atliekų surinkimo tvarkos pakeitimas neturi įtakos konkurso rezultatams. Be to, iš Viešųjų pirkimų komisijos priedo Nr. 4 prie 2007 m. rugsėjo 4 d. protokolo matyti, kad perkančioji organizacija, atsakydama į klausimą dėl atliekų konteinerių ištuštinimo dažnumo, nurodė (2 t., b. l. 193), kad „paslaugos pirkėja sutinka Mažeikių savivaldybės pirkimo sąlygose su tokia reikalavimo formuluote: „Paslaugos teikėjas privalo užtikrinti tokį Mažeikių rajono nerūšiuotų komunalinių atliekų konteinerių ištuštinimo dažnumą, kad konteineriai nebūtų perpildyti“. Todėl konteinerių ištuštinimo dažnumas pagal konkurso sąlygas konkrečiai nebuvo nustatytas.

28Įvertinusi bylos aplinkybes, kolegija sprendžia, kad apeliantas neįrodė, jog UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ konkursiniame pasiūlyme nurodytoji kaina ekonomiškai nepagrįsta.

29Apeliaciniame skunde apeliantas nurodo, kad Konkurso sąlygų 5.14 punkte numatyta, jog, jeigu konkurso pasiūlymą teikia ne įmonės direktorius, turi būti pateiktas oficialus įgaliojimas, suteikiantis tokią teisę. Trečiojo asmens pridėtus dokumentus tvirtino neįgaliotas asmuo, o kai kurie dokumentai pateikti nepatvirtinti. Toks teiginys nepagrįstas. Iš konkurso medžiagos matyti, kad UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ pasiūlymas buvo pateiktas susiūtas ir sunumeruotas bei pasirašytas UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ direktoriaus E. B. (2 t., b. l. 172).

30Apeliantas nurodo, kad Konkurso sąlygų 3.2.1 punkte reikalaujama pateikti laisvos formos pažymą, kurioje aprašoma įmonės turimų ar nuomojamų specialių sunkvežimių, kuriais bus išvežamos komunalinės atliekos ir buitinės antrinės žaliavos, pagrindinės techninės charakteristikos ir būklė, nurodyti specialų rezervinį sunkvežimį. UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ minėtos pažymos nepateikė. Šis argumentas taip pat nepagrįstas. Minėtus reikalavimus atitinkanti pažyma buvo pateikta komisijai (2 t., b. l. 149-150).

31Apeliaciniame skunde nurodoma, kad Konkurso sąlygų 3.2.1 punkte įtvirtintas reikalavimas pateikti turimą konteinerių, skirtų komunalinėms atliekoms rinkti, skaičių. Trečiasis asmuo, pateikdamas šiuos duomenis, manipulioja skaičiais ir pateikia žinomai melagingus duomenis. Konkurso medžiaga patvirtina, kad duomenys apie konteinerius buvo pateikti Konkurso komisijai (2t., b.l. 148). Byloje nėra įrodymų, kad pateiktieji duomenys būtų neteisingi.

32Apelianto teigimu jis pateikė teismui įrodymus, kad UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ pateikė Mažeikių, Telšių, Plungės rajonų ir Rietavo savivaldybių taryboms tvirtinti „Metinę regioninės atliekų tvarkymo sistemos sąmatą 2008 metams“, kurioje mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje kaina – 138,06 Lt. Teismas šių aplinkybių nevertino ir trečiojo asmens pasiūlymo, kaip neatitinkančio konkurso sąlygų ir melagingo, neatmetė. Šis argumentas nepagrįstas, kadangi kaip matyti iš bylos medžiagos, UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ teikia paslaugas ir jam sumokama konkurse nustatyta kaina – 100,30 Lt. Todėl atsakovo vėliau teikiamos ataskaitos neturi reikšmės konkurso rezultatams.

33Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismo argumentai, kad trečiojo asmens pasiūlymas buvo išnagrinėtas Viešųjų pirkimų tarnybos, nepagrįsti, nes ši tarnyba pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygoms ir jo ekonominio pagrindimo nenagrinėjo, o pasisakė tik dėl konkurso vykdymo procedūrų atitikimo Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms. Tačiau iš šios tarnybos rašto (2 t., b. l. 281-282) matyti, kad ji tikrino ne tik procedūras, bet ir pirkimo dokumentus. Viešųjų pirkimų įstatymo procedūrų tikslas kaip tik ir yra nupirkti viešąsias paslaugas laikantis šiame įstatyme nustatytų principų. Faktas, kad Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nenustatė trūkumų, galėjusių įtakoti pirkimo rezultatus taip pat patvirtina ginčijamo pirkimo teisėtumą.

34Ta aplinkybė, kad paslaugą perka Mažeikių rajono savivaldybė, konkursą organizuoja UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, kurio viena iš steigėjų yra Mažeikių rajono savivaldybė, o pretendentas – UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“, kurio viena iš steigėjų yra Mažeikių rajono savivaldybė, neturi reikšmės sprendžiant ginčą, kadangi tokia konkurso dalyvių ir organizatorių sudėtis neprieštarauja įstatymams ir pagal perkamos paslaugos pobūdį yra natūraliai susiklosčiusi.

35Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo ieškovo reikalavimai buvo atmesti, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl paliktinas nepakeistas.

36Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš jo priteistinos valstybės apeliacinės instancijos teisme patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, tai yra 23,45 Lt (CPK 93 ir 98 straipsniai).

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmos dalies 1 punktu,

Nutarė

38Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. balandžio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

39Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Valda“ (į. k. 169891714) 23,45 Lt (dvidešimt tris litus 45 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Valda“ prašė panaikinti UAB „Telšių regiono atliekų... 4. Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. balandžio 29 d. sprendimu ieškinį... 5. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Valda“ prašo Klaipėdos apygardos teismo... 6. 1. Teismas neatsižvelgė į tai, kad trečiojo asmens UAB „Mažeikių... 7. 2. Konkurso sąlygų 5.14 punkte numatyta, kad, jeigu konkurso pasiūlymą... 8. 3. Konkurso sąlygų 3.2.1 punkte reikalaujama pateikti laisvos formos... 9. 4. Konkurso sąlygų 3.2.1 punkte įtvirtintas reikalavimas pateikti turimą... 10. 5. Pusę atliekų surinkimo ir transportavimo kainos sudaro surinkimo ir... 11. 6. Apeliantui abejonių kelia trečiojo asmens nurodyti neįprastai maži... 12. 7. Apeliantas pateikė teismui įrodymus, kad UAB „Telšių regiono atliekų... 13. 8. Teismo argumentai, kad trečiojo asmens pasiūlymas buvo išnagrinėtas... 14. 9. Teismas neatsižvelgė į tai, kad trečiasis asmuo savo kainos... 15. 10. Komisija nenustatė akivaizdžių esminių trūkumų, nes paslaugos... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Mažeikių... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Telšių regiono atliekų... 18. Apeliacinis skundas atmestinas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 20. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teismas nenustatė (CPK 329 str.).... 21. Iš ieškinio pareiškimo turinio matyti, kad ieškovas viešojo pirkimo... 22. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų... 23. Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 24. Iš UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ pasiūlymo pirkti paslaugas (2t.,... 25. Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad... 26. Apeliantas savo argumentus dėl nepagrįstai mažos ir ekonomiškai... 27. Mažeikių rajono savivaldybė 2008 m. balandžio 4 d. sprendimu pakeitė... 28. Įvertinusi bylos aplinkybes, kolegija sprendžia, kad apeliantas neįrodė,... 29. Apeliaciniame skunde apeliantas nurodo, kad Konkurso sąlygų 5.14 punkte... 30. Apeliantas nurodo, kad Konkurso sąlygų 3.2.1 punkte reikalaujama pateikti... 31. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad Konkurso sąlygų 3.2.1 punkte įtvirtintas... 32. Apelianto teigimu jis pateikė teismui įrodymus, kad UAB „Telšių regiono... 33. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismo argumentai, kad... 34. Ta aplinkybė, kad paslaugą perka Mažeikių rajono savivaldybė, konkursą... 35. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, kolegija sprendžia, kad pirmosios... 36. Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš jo priteistinos valstybės... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 38. Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. balandžio 29 d. sprendimą palikti... 39. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Valda“ (į. k....