Byla eAS-435-492/2018

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo viešosios įstaigos „Žaliasis taškas“ ir trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Latlita“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 16 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo viešosios įstaigos „Žaliasis taškas“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui (tretieji suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Maxima LT“, uždaroji akcinė bendrovė „Kalnapilio-Tauro grupė“, uždaroji akcinė bendrovė „Sanitex“, uždaroji akcinė bendrovė „Latlita, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Metrail“ ir kt.) dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) „Žaliasis taškas“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir atsakovas, Departamentas) 2018 m. vasario 22 d. sprendimą „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ Nr. VR-19.3-2 (toliau – ir Sprendimas). Pareiškėjas taip pat prašė pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – iki 2018 m. lapkričio 1 d. sustabdyti Sprendimo dalies, kuria pripažįstami negaliojančiais skundžiamo Sprendimo 1 ir 2 prieduose nurodyti patvirtinimai, išrašyti remiantis bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir BUAB) „Metrail” panaikintais įrodančiais dokumentais už 2013 m., galiojimą; iki 2019 m. lapkričio 1 d. sustabdyti Sprendimo dalies, kuria pripažįstami negaliojančiais Sprendimo 1 priede nurodyti patvirtinimai, išrašyti remiantis BUAB „Metrail” panaikintais įrodančiais dokumentais už 2014 m., galiojimą; iki 2020 m. lapkričio 1 d. sustabdyti Sprendimo dalies, kuria pripažįstami negaliojančiais skundžiamo Sprendimo 1 priede nurodyti patvirtinimai, išrašyti remiantis BUAB „Metrail” panaikintais įrodančiais dokumentais už 2015 m., galiojimą.

6Pareiškėjas nurodė, kad dėl skundžiamo Sprendimo gamintojai ir importuotojai netenka teisės į mokesčio už aplinkos teršimą lengvatą už 2013–2014 m. ir turi sumokėti 15 985 277,48 Eur mokesčių. Pagal pasirašytas sutartis su gamintojais ir importuotojais pareiškėjui teks atlyginti jų patirtus nuostolius, tačiau jis nėra pajėgus padengti tokią nuostolių sumą, nes yra tik tarpininkas paskirstant iš gamintojų ir importuotojų surinktas lėšas atliekų tvarkytojams. Pareiškėjo teigimu, jam tapus nemokiu būtų padaryta žala ne tik pareiškėjui, gamintojams ir importuotojams, bet ir aplinkai bei visai visuomenei, nes tokiu atveju nebūtų galimybių sutvarkyti pakuočių atliekų 2018 metais. Skunde taip pat akcentuojama, kad atsakovas daugiau nei dvejus metus nuo priimto sprendimo panaikinti BUAB „Metrail“ išduotus įrodančius dokumentus iki paskutinės mokestinės senaties termino dienos nesiėmė jokių veiksmų ir Sprendimą priėmė tik baigiantis mokestinės senaties terminams, todėl pareiškėjui patikslinus 2013 m. mokesčių deklaracijas ir sumokėjus mokesčius, o teismui panaikinus skundžiamą Sprendimą, neliktų teisinės galimybės patikslinti 2013 m. mokesčio deklaracijos ir susigrąžinti sumokėtus mokesčius.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. balandžio 16 d. nutartimi atmetė pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

9Teismas, atsižvelgęs į skundžiamą Sprendimą, darė išvadą, kad pareiškėjo argumentai, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, yra nepagrįsti. Teismas pažymėjo, kad skundžiamas sprendimas nesukuria VšĮ „Žaliasis taškas“ prašyme taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę nurodytų neigiamų pasekmių, nes sprendimu pareiškėjui nėra apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Taigi, teismas nenustatė, kad dėl skundžiamo sprendimo galiojimo iš esmės pablogėtų pareiškėjo finansinė padėtis, sutriktų ūkinė veikla ar kiltų kitokia grėsmė būsimo teismo sprendimo vykdymui. Teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. kovo 13 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eAS-190-552/2018.

10III.

11Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 16 d. nutarties dalį, kuria buvo atmestas prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – sustabdyti Sprendimo Nr. VR-19.3-2 galiojimą.

12Pareiškėjas nurodo, kad nors skundžiamame Sprendime nėra apskaičiuotas mokestis, tačiau dėl skundžiamo sprendimo gamintojai ir importuotojai privalo patikslinti ir sumokėti aplinkos taršos mokesčius už 2013–2015 metus. Nesustabdžius skundžiamo Sprendimo galiojimo gamintojai ir importuotojai praras galimybę patikslinti mokesčių deklaracijas už 2013 metus ir susigrąžinti mokesčius, jeigu skundžiamas sprendimas bus pripažintas neteisėtu.

13Pareiškėjo teigimu, tai, kad Sprendimas sukelia tiesiogines neigiamas pasekmes ne tik gamintojams ir importuotojams, bet ir pareiškėjui, patvirtina gamintojų ir importuotojų pretenzijos, kuriomis reikalaujama pareiškėjui atlyginti patirtus nuostolius dėl mokesčio už aplinkos teršimą sumokėjimo. Pareiškėjas nėra pajėgus kompensuoti gamintojų ir importuotojų nuostolius ir tai sąlygos visos (virš 70 procentų) pakuočių atliekų tvarkymo rinkos griūtį, taigi nesustabdžius Sprendimo galiojimo neigiamos pasekmės kils artimiausiu metu ir todėl bylos nagrinėjimas ir galimai pareiškėjui palankaus teismo sprendimo priėmimas taps beprasmiu.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Latlita“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 16 d. nutarties dalį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo ir tenkinti pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, sustabdyti Sprendimo galiojimą iki teismo sprendimo nagrinėjamoje administracinėje byloje įsiteisėjimo dienos.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškino, kad pagal su pareiškėju sudarytą sutartį jis pareiškėjui mokėdavo nustatytą pakuočių atliekų tvarkymo mokestį, o pareiškėjo išduoti patvirtinimai UAB „Latlita“ suteikė teisę į mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis už 2013–2015 m. lengvatą. Sprendimu panaikinus pareiškėjo išduotus patvirtinimus UAB „Latlita“ netenka teisės į mokesčio už aplinkos teršimą lengvatą už 2013–2015 m. ir nors UAB „Latlita“ jau yra sumokėjusi atitinkamas sumas pareiškėjui, yra įpareigojama papildomai sumokėti aplinkos teršimo mokestį valstybei.

16UAB „Latlita“ patikslinus 2013 m. mokesčių deklaraciją ir sumokėjus mokestį už aplinkos teršimą už 2013 metus, UAB „Latlita“ nebeturėtų jokių galimybių jo susigrąžinti teismui panaikinus ginčijamą sprendimą, t. y. teismo sprendimo įvykdymas pasidarytų neįmanomas.

17UAB „Latlita“ ir pareiškėjo sudarytos 2010 m. gegužės 24 d. sutarties Nr. LAT100527-1266 32 punkte nurodyta, kad jei organizacijos pagal šią sutartį pateiktas patvirtinantis dokumentas (visas ar dalis) kompetentingos institucijos panaikinamas, pripažįstamas netinkamu ir (arba) kompetentingos valstybės institucijos priima sprendimą panaikinti mokesčio lengvatą pavedimo davėjui ir tokį sprendimą sąlygoja tai, jog organizacija netinkamai vykdė įsipareigojimus pagal sutartį, pavedimo davėjo nuostoliais laikomas pavedimo davėjo pagal teisės aktų reikalavimus sumokėtas mokestis už tą pakuotės atliekų kiekį ir pakuotės rūšį bei pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymą bei kitus teisės aktus paskaičiuoti delspinigiai ir baudos (jei paskaičiuojami ir skiriami) už laiku nesumokėtą mokestį. UAB „Latlita“ teigia, kad ji neabejotinai reikalaus pareiškėjo atlyginti jos patirtus nuostolius, todėl neabejotinai kils žala ir pareiškėjui.

18Pareiškėjas atsiliepime į UAB „Latlita“ atskirąjį skundą nurodo, kad su juo sutinka ir prašo jį tenkinti bei papildomai nurodo, jog skundžiamo sprendimo dideles neigiamas pasekmes tretiesiems asmenims patvirtina ir tai, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos už laikotarpį, kai mokestis turėjo būti sumokėtas, skaičiuoja delspinigius. Be to, tretieji asmenys, siekdami, kad pareiškėjas atlygintų jų patirtus nuostolius, jau kreipiasi į teismus (civilinė byla Nr. e2-17453-807/2018).

19Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Sanitex“ atsiliepime į pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Latlita“ atskiruosius skundus juos palaiko ir prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 16 d. nutarties dalį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo ir taikyti pareiškėjo prašyme nurodytas reikalavimo užtikrinimo priemones. UAB „Sanitex“ teigia, kad Sprendimas sukuria teisines pasekmes tiek pareiškėjui, tiek tretiesiems suinteresuotiems asmenims, t. y. sukuria prievolę tretiesiems asmenims sumokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis bei pareigą pareiškėjui atlyginti šiuos trečiųjų asmenų patirtus nuostolius. Pareiškėjui tapus nemokiu būtų sutrikdyta visos pakuočių atliekų sistemos veikla, savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistema ir tuo būtų padaryta itin didelė žala visuomenei ir aplinkai.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Narvija“ atsiliepime į pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Latlita“ atskiruosius skundus juos palaiko ir prašo juos tenkinti.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjo VšĮ „Žaliasis taškas“ ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Latlita“ atskiruosius skundus dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 16 d. nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjo prašymo taikyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę, teisėtumas ir pagrįstumas.

24ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; <...> reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir, nesiėmus užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. To paties straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės.

25Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

26Atkreiptinas dėmesys, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kyla pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kad tokių priemonių taikymas yra būtinas siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-801/2011). Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus.

27Nagrinėjamu atveju pareiškėjas ir ir tretieji suinteresuoti asmenys prašė teismo pritaikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę ir laikinai sustabdyti ginčijamo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2018 m. vasario 22 d. sprendimo „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ Nr. VR-19.3-2 dalies, kurioje pripažinti naikintinais Sprendimo 1 ir 2 prieduose nurodyti pareiškėjo patvirtinimai, galiojimą. Ginčijamu Sprendimu atsakovas patvirtino Departamento 2017 m. lapkričio 21 d. patikrinimo aktą Nr. VR-19.2-63, kuriuo pripažinti naikintinais VšĮ „Žaliasis taškas“ išrašyti atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai.

28Pareiškėjas ir tretieji suinteresuoti asmenys siekia, kad būtų laikinai sustabdytas Sprendimo galiojimas, nes, jų teigimu, neatidėliotinas administracinio sprendimo įvykdymas gali nepataisomai paveikti VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir trečiųjų suinteresuotų asmenų interesus.

29Išanalizavusi pirmiau aptartus faktinius bylos duomenis bei ištyrusi kitas sprendžiamam klausimui reikšmingas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų argumentai, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, yra nepagrįsti. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, Sprendimas nesukuria atskiruosiuose skunduose nurodytų neigiamų pasekmių, nes juo nėra apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Taigi šiuo atveju nenustatyta, kad dėl Sprendimo galiojimo iš esmės pablogėtų pareiškėjo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų finansinė padėtis, sutriktų ūkinė veikla ar kiltų kitokia grėsmė būsimo teismo sprendimui įvykdyti.

30Pažymėtina, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių institutas yra skirtas tam, kad būtų apgintos pareiškėjų teisės, kylančios iš byloje pareikšto materialinio pobūdžio reikalavimo. Teiginys, jog nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, ateityje pareiškėjui gali kilti pareiga atlygini trečiųjų suinteresuotų asmenų patirtus nuostolius, kad galbūt bus sutrikdyta visos pakuočių atliekų sistemos veikla, savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistema, bus pagrindas mokėti mokesčius tretiesiems suinteresuotiems asmenims ir skaičiuoti delspinigius mokesčių nesumokėjusiems tretiesiems suinteresuotiems asmenims, taip pat nesudaro pagrindo konstatuoti, kad spręsdamas dėl prevencinių priemonių taikymo tikslingumo pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės neteisingą nutartį, nes, kaip matyti, pareiškėjo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų įvardijamos tikėtinos pasekmės nėra susijusios su nagrinėjamos administracinės bylos dalyku, o kyla iš kitų Vilniaus RAAD vykdomų administracinių procedūrų ar pareiškėjo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų sutartinių įsipareigojimų bei trečiųjų asmenų veiksmų.

31Teisėjų kolegijos vertinimu, atskirojo skundo argumentai, kad pareiškėjas ir tretieji suinteresuoti asmenys dėl skundžiamo Sprendimo patirs didelius finansinius sunkumus, bus sutrikdyta arba neįmanoma jų veikla, nepagrindžia skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumo ir (ar) nepagrįstumo. Teisėjų kolegija pažymi, kad tiek pareiškėjo, tiek trečiųjų suinteresuotų asmenų dėl Sprendimo galiojimo patiriamus finansinius nuostolius galima būtų kompensuoti teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu Sprendimas būtų panaikintas. Tokios pozicijos dėl materialinių nuostolių atlyginimo laikomasi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (žr., 2018 m. kovo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-220-520/2018; 2017 m. liepos 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-563-525/2017; 2017 m. liepos 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-662-756/2017).

32Apibendrindamas išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas visapusiškai ištyrė bei tinkamai įvertino teisiškai reikšmingas aplinkybes klausimui išspręsti bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl 2018 m. balandžio 16 d. nutartis paliekama nepakeista.

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

34Pareiškėjo viešosios įstaigos „Žaliasis taškas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Latlita“ atskiruosius skundus atmesti.

35Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) „Žaliasis taškas“... 6. Pareiškėjas nurodė, kad dėl skundžiamo Sprendimo gamintojai ir... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. balandžio 16 d. nutartimi... 9. Teismas, atsižvelgęs į skundžiamą Sprendimą, darė išvadą, kad... 10. III.... 11. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 12. Pareiškėjas nurodo, kad nors skundžiamame Sprendime nėra apskaičiuotas... 13. Pareiškėjo teigimu, tai, kad Sprendimas sukelia tiesiogines neigiamas... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB)... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškino, kad pagal su pareiškėju sudarytą... 16. UAB „Latlita“ patikslinus 2013 m. mokesčių deklaraciją ir sumokėjus... 17. UAB „Latlita“ ir pareiškėjo sudarytos 2010 m. gegužės 24 d. sutarties... 18. Pareiškėjas atsiliepime į UAB „Latlita“ atskirąjį skundą nurodo, kad... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Sanitex“ atsiliepime į pareiškėjo... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Narvija“ atsiliepime į pareiškėjo... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjo VšĮ „Žaliasis... 24. ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas arba teisėjas proceso... 25. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 26. Atkreiptinas dėmesys, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo... 27. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas ir ir tretieji suinteresuoti asmenys prašė... 28. Pareiškėjas ir tretieji suinteresuoti asmenys siekia, kad būtų laikinai... 29. Išanalizavusi pirmiau aptartus faktinius bylos duomenis bei ištyrusi kitas... 30. Pažymėtina, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių institutas yra skirtas... 31. Teisėjų kolegijos vertinimu, atskirojo skundo argumentai, kad pareiškėjas... 32. Apibendrindamas išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 34. Pareiškėjo viešosios įstaigos „Žaliasis taškas“ ir uždarosios... 35. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 16 d. nutartį... 36. Nutartis neskundžiama....