Byla 1A-489-453/2015
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 12 d. nuosprendžio, kuriuo R. R. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – Lietuvos Respublikos BK) 263 straipsnio 2 dalį ir nuteistas trejų metų laisvės atėmimo bausme

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Aloyzo Kruopio, teisėjų Kęstučio Jucio ir Viktoro Kažio, sekretoriaujant Živilei Vološinienei, dalyvaujant prokurorei Aidai Japertienei, nuteistajam R. R., gynėjui advokatui Ramūnui Dobrovolskiui,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo R. R. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 12 d. nuosprendžio, kuriuo R. R. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – Lietuvos Respublikos BK) 263 straipsnio 2 dalį ir nuteistas trejų metų laisvės atėmimo bausme.

3Pritaikius Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnį, bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir R. R. paskirta galutinė bausmė - laisvės atėmimas dvejiems metams. Bausmę paskirta atlikti pataisos namuose.

4Skundžiamu nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 263 straipsnio 2 dalį nuteistas ir E. L., tačiau dėl jo apeliacinis skundas teisme negautas.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6E. L. ir R. R. nuteisti už tai, kad jie panaudodami fizinį ir psichinį smurtą, prievartavo ir pagrobė narkotines medžiagas, tai yra būdami apsvaigę nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, veikdami bendrininkų grupe, 2013 m. lapkričio 11 d. ryte, tiksliau nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 11.37 val., namo, esančio adresu ( - ), laiptinėje, panaudojo fizinį smurtą prieš M. P. ir M. A. – R. R. sudavė M. P. gumine lazda ne mažiau vieną kartą į šoną ir lazda stūmė, sudavė M. A. gumine lazda ne mažiau tris kartus į koją, krūtinę ir nugarą, panaudojo psichinį smurtą, grasino trenkti lazda į galvą ir padaryti galvoje sužalojimus, R. R. ir E. L. panaudojo psichinį smurtą – reikalavo parodyti gyvenamąją vietą ir ten eiti, E. L. vijosi M. P., R. R. ir E. L. reikalavo atiduoti 5 kilogramus narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių, taip prievartavo narkotinių medžiagų bei iš M. P. drabužių iškritus vienam paketui su narkotine medžiaga – kanapėmis ir jų dalimis, paėmė nukritusį vieną paketą su narkotinėmis medžiagomis – kanapėmis ir jų dalimis, tiksliai nenustatytos, apie 40 g masės ir taip R. R. ir E. L. pagrobė ir įgijo narkotines medžiagas. Po to, tęsdami nusikalstamus veiksmus, bute, esančiame adresu ( - ), panaudojo fizinį smurtą prieš M. P. ir M. A. – R. R. sudavė M. P. gumine lazda ne mažiau penkis kartus į ranką, nugarą, kojas, sudavė M. A. gumine lazda ne mažiau penkis kartus į nugarą, petį, koją, paėmęs už kaklo smaugė, naudojo psichinį smurtą – grasino užmušti. R. R. ir E. L. naudojo psichinį smurtą – šaukė, reikalavo pasakyti, kur yra narkotinės medžiagos, reikalavo atiduoti 5 kilogramus narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių arba pinigus – po 30 litų už vieną narkotinės medžiagos gramą, taip prievartavo narkotinių medžiagų, E. L. naudojo psichinį smurtą - grasino, kad atvažiuos kiti asmenys ir ,,išmėtys pro langus“ bei M. P. perdavus vieną paketą su narkotinėmis medžiagomis – kanapėmis ir jų dalimis, R. R. ir E. L. pagrobdami įgijo vieną paketą su narkotinėmis medžiagomis – kanapėmis ir jų dalimis, tiksliai nenustatytos, apie 40 g masės. Tęsdami nusikalstamus veiksmus bute, esančiame ( - ), panaudojo fizinį smurtą prieš M. P. - R. R. sudavė M. P. gumine lazda ne mažiau kaip tris kartus į ranką, nugarą, koją, R. R. ir E. L. naudojo psichinį smurtą – pakeltu balsu reikalavo pasakyti, kur yra 5 kilogramai narkotinių medžiagų – kanapių ir jų dalių, grasino užmušti, taip prievartavo narkotinių medžiagų, E. L. vijosi M. P., R. R. ir E. L. bute ieškojo narkotinių medžiagų ir radę jas stalo stalčiuje, paėmė ir taip R. R. ir E. L. pagrobdami įgijo keturis paketus su narkotinėmis medžiagomis - kanapėmis ir jų dalimis, tiksliai nenustatytos, apie 17,16 g masės, visas pagrobtas ir taip įgytas narkotines medžiagas – kanapes ir jų dalis, kurių bendra masė 97,16 g po įgijimo laikė su savimi ir nešdamiesi gabeno iš buto, esančio adresu ( - ), į daugiabutį namą, esantį adresu ( - ). Eidami reikalavo iš M. A. 150000 litų, naudojo psichinį smurtą - grasino, kad jei jis pinigų neduos, jo nepaleis. Tęsdami nusikalstamus veiksmus namo, esančio adresu ( - ), laiptinėje panaudojo fizinį smurtą prieš M. A. - R. R. sudavė M. A. gumine lazda ne mažiau kaip tris kartus į nugarą, reikalavo 5 kilogramų narkotinių medžiagų - kanapių ir jų dalių arba pinigų, taip prievartavo narkotinių medžiagų, naudojo psichinį smurtą - grasino ,,išsitraukti ginklą“ bei R. R. ir E. L. laikytas ir gabentas pagrobtas narkotines medžiagas - 97,16 g kanapių ir jų dalių - padėjo namo laiptinėje esančioje pašto dėžutėje ir taip jas paslėpė, kol narkotines medžiagas atvykę į įvykio vietą rado ir paėmė policijos pareigūnai, taip pat veikdami bendrininkų grupe atliktais tyčiniais veiksmais, R. R. ir E. L. nežymiai sutrikdė M. A. ir M. P. sveikatą.

7Nuteistasis R. R. apeliaciniame skunde prašo Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 12 d. nuosprendį pakeisti, taikyti jam Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas ir pagal Lietuvos Respublikos BK 263 straipsnio 2 dalį paskirti švelnesnę bausmę, nesusijusią su realiu laisvės atėmimu. Taip pat prašo netaikant Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatų, taikyti jam Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio 1 dalies nuostatas ir paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti.

8Apeliantas teigia, kad dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 263 straipsnio 2 dalyje, kvalifikavimo jis sutinka, tačiau mano, kad skundžiamu nuosprendžiu buvo paskirta aiškiai per griežta, teisingumo principui prieštaraujanti bausmė.

9Apeliantas, remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 6 d., 2001 m. spalio 2 d., 2004 m. sausio 26 d., 2005 m. lapkričio 3 d., 2005 m. lapkričio 10 d., 2006 m. sausio 16 d., 2006 m. rugsėjo 21 d., 2008 m. sausio 21 d., 2008 m. kovo 15 d., 2008 m. rugsėjo 17 d. 2009 m. balandžio 10 d., 2009 m. birželio 8 d., 2011 m. sausio 31 d., 2012 m. rugsėjo 25 d. nutarimais, taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimis bylose Nr. 2K-7-259/2011, 2K-348/2013 teigia, jog už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui, jos turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti. Tarp siekiamo tikslo nubausti teisės pažeidėjus ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra (proporcingumas). Bausmė yra teisinga tik tada, kai atitinka padarytos veikos ir kaltininko asmenybės pavojingumą, tai yra skiriama bausmė turi būti adekvati veikai, taip pat turi būti atsižvelgta į nusikaltusio asmens asmenines savybes, jo elgesį prieš ir po nusikalstamos veikos padarymo, jo elgesį nusikalstamos veikos darymo metu, į nukentėjusiojo elgesį ir poziciją bei visuomenės intereso reikšmę vykdant teisingumą. Bausmės paskirtis yra ne tik nubausti asmenį už atitinkamos nusikalstamos veikos padarymą, bet užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą ir taip paveikti asmenį, kad pastarasis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų. Tais atvejais, kai straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarauja teisingumo principui, teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatomis, turi teisę paskirti kaltininkui švelnesnę, negu įstatymo sankcijoje numatyta, bausmę.

10Apeliantas pažymi, jog jis nuteistas už nusikalstamos veikos numatytos Lietuvos Respublikos BK 263 straipsnio 2 dalyje padarymą, minėto straipsnio sankcijoje numatyta bausmė - laisvės atėmimas nuo trejų iki dešimties metų, nusikalstama veika priskiriama sunkių nusikaltimų kategorijai. Nors pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje R. R. nėra teisinio pagrindo taikyti Lietuvos Respublikos BK 62 straipsnio ar 54 straipsnio 3 dalies nuostatų, apeliantas atkreipia dėmesį į tai, jog byloje yra nustatyta, kad jis yra jauno amžiaus, nusikalto pirmą kartą, anksčiau neteistas, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, įrašytas į Psichikos sveikatos centro psichikos ir priklausomybės ligų registrą dėl ligos, dirba UAB „Plungės kooperatyvinė prekyba“, darbovietėje charakterizuojamas teigiamai, drausminių nuobaudų neturi, atsakomybę sunkinančių aplinkybių byloje nenustatyta, dėl padarytos nusikalstamos veikos gailisi, savo tokį elgesį vertina kritiškai, po tiriamos nusikatamos veikos padarymo daugiau nenusikalto ir nebevartoja narkotinių medžiagų. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad paskirta, nors ir minimali Lietuvos Respublikos BK 263 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė yra aiškiai neproporcinga, neadekvati padarytai nusikalstamai veikai, neatitinka nuteistojo asmenybės ir prieštarauja teisingumo principui bei bausmės skyrimo tikslams. Be to, pats nuteistasis narkotinių ar psichotropinių medžiagų neplatino, todėl jo veiksmai vertintini, kaip atsitiktiniai, mažiau pavojingi nei nusikaltimo dispozicijoje aprašyta veika. Apelianto manymu, šiuo atveju yra teisinis pagrindas taikyti jam Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas ir už padarytą nusikalstamą veiką paskirti švelnesnę bausmės rūšį, kuri nebūtų susijusi su realiu laisvės atėmimu, kadangi laisvės atėmimo bausmės skyrimas sukeltų didesnes neigiamas pasekmes, taip pat neigiamai paveiktų ateities planus, galimybę įgyti specialybę ir dirbti. Nuteistasis sutinka su tuo, kad padaryta nusikalstama veika yra labai pavojinga, tačiau pažymi, kad tokie jo veiksmai sustabdė nukentėjusiųjų veiksmus platinti narkotines medžiagas.

11Apeliaciniame skunde nurodoma, jog skiriama bausmė neturi prieštarauti teismų praktikai atitinkamos kategorijos bylose. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme ir apygardų teismuose nagrinėjamose baudžiamosiose bylose už veikas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti, ne kartą buvo taikomos Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatos. Daugeliu atvejų Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalis buvo taikoma netgi asmenims, kurie atlygintinai parduodavo narkotines medžiagas ir pas juos rastų narkotinių medžiagų kiekis buvo žymiai didesnis nei nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje, taip pat teismai atsižvelgdavo ir į teigiamą kaltininko asmenybę, kas yra nustatyta ir šioje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys Nr. 2K-228/2011, 2K-390/2011, 2K-528/2011, 2K-300/2012, 2K-613/2012, 2K-433/2013, 2K-223/2014, 2K-233/2014; Šiaulių apygardos teismo nutartys ir nuosprendžiai Nr. 1A-1146-135/2013, 1A-417-282/2014, 1A-718-332/2014; Klaipėdos apygardos teismo nutartys ir nuosprendžiai Nr. 1A-640-255/2013, 1A-363-380/2014, 1A-27-107/2014; Vilniaus apygardos teismo nutartys ir nuosprendžiai Nr. 1A-593/2014, 1A-91-172/2013; Kauno apygardos teismo nuosprendis Nr. 1A-390-785-2014; Panevėžio apygardos teismo nutartys ir nuosprendžiai Nr. 1A-117-366/2013, 1A-640-337/2013). Šiuo konkrečiu atveju teismas taip pat turi įvertini visas išdėstytas aplinkybes ir R. R. paskirti teisingą bausmę, kuria būtų pasiekti bausmės tikslai.

12Apeliaciniame skunde pažymima, jog 2015-03-19 įstatymu Nr. XII-1554 (įsigaliojusiu nuo 2015-03-24) buvo pakeista Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio 1 dalis. Minėtame straipsnyje nustatyta, jog asmenims padariusiems sunkius nusikaltimus taip pat gali būti taikomas bausmės vykdymo atidėjimas, jeigu paskirta ne didesnė nei ketverių metų laisvės atėmimo bausmė. Atidėdamas bausmės vykdymą teismas privalo motyvuoti, kodėl yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Apeliantas pažymi, jog jis anksčiau neteistas, dirba, prisipažino nusikaltęs, gailisi, visiškai atsisakė narkotinių medžiagų, vykdydamas nusikalstamą veiką nesiekė turtinės naudos, todėl teigia, kad yra pagrindas manyti, jog atidėjus laisvės atėmimo bausmės vykdymą bus pasiekti bausmės tikslai.

13Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėjas prašė apeliacinį skundą patenkinti, o prokurorė prašė šį apeliacinį skundą atmesti.

14Nuteistojo R. R. apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

15Apeliaciniame skunde nuteistasis R. R. neginčija teismo nustatytų faktinių nusikalstamos veikos aplinkybių, jam inkriminuotos nusikalstamos veikos kvalifikavimo, tačiau nesutinka su paskirta bausme, prieštarauja teismo sprendimui netaikyti jam Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalies. Prašo paskirti švelnesnę bausmę, nesusijusią su realiu laisvės atėmimu, nes už padarytą nusikalstamą veiką, paskirta laisvės atėmimo bausmė neatitinka bendrųjų bausmės taikymo principų. Nesant galimybės paskirti švelnesnės bausmės, prašo atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą.

16Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad apygardos teismo nuosprendžio dalis dėl nuteistajam R. R. pagal Lietuvos Respublikos BK 263 straipsnio 2 dalį paskirtos laisvės atėmimo bausmės yra pagrįsta ir teisėta. Už Lietuvos Respublikos BK 263 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo padarymą numatyta tik vienos rūšies – laisvės atėmimo bausmė nuo trejų iki dešimties metų. Skirdamas bausmę R. R., apygardos teismas įvertino Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytas bausmės individualizavimui reikšmingas aplinkybes: R. R. anksčiau neteistas (t. 3, b. l. 7), jauno amžiaus (t. 3, b.l. 5-6), dirba (t. 3, b.l. 19), jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę (dėl nusikalstamos veikos savo kaltę pripažino ir nuoširdžiai gailėjosi), sunkinančių aplinkybių nebuvimą (byloje neginčijama aplinkybė, kad nebuvo pripažinta R. R. atsakomybę sunkinanti aplinkybė dėl nusikalstamos veikos padarymo bendrininkų grupe) ir pagrįstai R. R. pagal Lietuvos Respublikos BK 263 straipsnio 2 dalį paskyrė trejų metų laisvės atėmimo bausmę, tai yra sankcijoje numatytą minimalią bausmę. Taip pat pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio nuostatas ir paskirtą bausmę sumažino vienu trečdaliu, nes baudžiamoji byla buvo išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą bei R. R. prisipažino kaltu dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo.

17Teisėjų kolegija, įvertinusi visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, daro išvadą, jog nagrinėjamoje byloje nėra nustatyta jokių išimtinių aplinkybių, kurios ypatingai lengvintų R. R. teisinę padėtį ir kurių pagrindu būtų galimybė švelninti paskirtą bausmę. Byloje nustatytos ir nuteistąjį apibūdinančios aplinkybės nėra pakankamos išvadai, kad paskirta bausmė aiškiai prieštarauja teisingumo principui, todėl nuteistajam paskirti švelnesnę bausmę, vadovaujantis apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais ir taikyti Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas nėra teisinio pagrindo. Kaip matyti apelianto nurodytose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir apygardos teismų išnagrinėtose baudžiamosiose bylose buvo sprendžiami klausimai dėl Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalies taikymo nuteistiesiems, tačiau nurodytose baudžiamosiose bylose skiriasi faktinės nusikalstamų veikų padarymo aplinkybės, taip pat skiriasi nustatytos nuteistuosius charakterizuojančios aplinkybės, todėl nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo į jas atsižvelgti. Taigi, R. R. paskirta galutinė dvejų metų laisvės atėmimo bausmė yra nei aiškiai per griežta, nei aiškiai per švelni, ji yra teisinga ir atitinka tiek nuteistojo padarytą nusikalstamą veiką, tiek jo asmenybę.

18Nuteistasis R. R. apeliaciniame skunde taip pat prašė taikyti naujai įsigaliojusias baudžiamojo kodekso normas dėl paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo. Įvertinus veikos pavojingumą, nuteistojo asmenybės teigiamus pokyčius, kuriais jis grindžia savo apeliacinį skundą, nuteistojo sveikatos būklę, pripažįstama, kad nuteistajam skirti realią laisvės atėmimo bausmę nėra būtina, todėl ši apeliacinio skundo dalis tenkinama.

19Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į visas pirmiau nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tuo metu galiojusių bausmių skyrimą reglamentuojančių baudžiamojo įstatymo nuostatų nepažeidė ir jas pritaikė teisingai. Tačiau, po pirmosios instancijos teismo nuosprendžio priėmimo, nuo 2015 m. kovo 24 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio 1 dalies redakcija, pagal kurią teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus). Skundžiamu Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu R. R. nuteistas už sunkų nusikaltimą laisvės atėmimu dvejiems metams ir pagal nusikaltimo sunkumo laipsnį bei paskirtos bausmės dydį atitinka šioje Lietuvos Respublikos BK normoje nustatytas sąlygas.

20Lietuvos Respublikos BK 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog veikos nusikalstamumą panaikinantis, bausmę švelninantis arba kitokiu būdu nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį palengvinantis baudžiamasis įstatymas turi grįžtamąją galią, tai yra taikomas iki tokio įstatymo įsigaliojimo nusikalstamą veiką padariusiems asmenims, taip pat atliekantiems bausmę bei turintiems teistumą asmenims. Nekyla abejonių, kad įstatymas, leidžiantis atidėti bausmės vykdymą asmenims, padariusiems sunkius nusikaltimus, palengvina tokių asmenų teisinę padėtį, todėl esant ir kitoms įstatymo reikalaujamoms sąlygoms, gali būti taikomas nuteistajam R. R..

21Byloje esantys duomenys, patvirtina, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas manyti, kad bausmės tikslai R. R. bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. R. R. visiškai prisipažino padaręs jam inkriminuojamą nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi, anksčiau neteistas (t. 3, b. l. 7), yra jauno amžiaus (t. 3, b.l. 5-6), dirba (t. 3, b.l. 19), turi sveikatos problemų (jo sveikatos problemos nėra tipinės ir jo liga nuolat progresuoja) (t. 4, b.l. 46-48), turi mažametį vaiką (t. 3, b.l. 118), atlygino nukentėjusiajam M. A. neturtinę ir turtinę žalą (t. 3, b.l. 181), nebevartoja narkotinių medžiagų ir tai patvirtina, kad jo gyvenimiškos nuostatos keičiasi teigiamai. R. R. padaryta nusikalstama veika priskiriama sunkių nusikaltimų kategorijai, jam paskirta švelnesnė negu ketverių metų laisvės atėmimo bausmė. Įvertinus šias aplinkybes, taip pat tai, kad nėra duomenų, kad po nusikalstamos veikos, už kurios padarymą R. R. pripažintas kaltu, būtų padaręs naujas nusikalstamas veikas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad yra pakankamas pagrindas daryti išvadą, jog apygardos teismo nuosprendžiu R. R. paskirtos laisvės atėmimo bausmės tikslai bus pasiekti atidedant jos vykdymą ir paskiriant jam įstatyme numatytą baudžiamojo poveikio priemonę, kaip tai numato Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio 2 dalis, 71 straipsnis bei įpareigojimus, kaip tai numato Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio 2 dalis, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas atitinkamai keičiamas.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 12 d. nuosprendį pakeisti.

24R. R. taikyti Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnį (2015-03-19 įstatymo Nr. XII-1554 redakcija) ir Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 12 d. nuosprendžiu paskirtos galutinės bausmės – laisvės atėmimo dvejiems metams – vykdymą atidėti dvejiems metams. Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

25Paskirti nuteistajam R. R. baudžiamojo poveikio priemonę – per tris mėnesius nuo šio nuosprendžio paskelbimo dienos sumokėti 15 MGL (564,9 Eur) dydžio įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

26Įpareigoti R. R. bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, jei jos nėra paskirtos gydytojo.

27Įpareigoti nuteistąjį R. R. bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu dalyvauti elgesio pataisos programoje.

28Kitą Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 12 d. nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Pritaikius Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnį, bausmė sumažinta vienu... 4. Skundžiamu nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 263 straipsnio 2 dalį... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. E. L. ir R. R. nuteisti už tai, kad jie panaudodami fizinį ir psichinį... 7. Nuteistasis R. R. apeliaciniame skunde prašo Šiaulių apygardos teismo 2015... 8. Apeliantas teigia, kad dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos... 9. Apeliantas, remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m.... 10. Apeliantas pažymi, jog jis nuteistas už nusikalstamos veikos numatytos... 11. Apeliaciniame skunde nurodoma, jog skiriama bausmė neturi prieštarauti... 12. Apeliaciniame skunde pažymima, jog 2015-03-19 įstatymu Nr. XII-1554... 13. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėjas prašė... 14. Nuteistojo R. R. apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 15. Apeliaciniame skunde nuteistasis R. R. neginčija teismo nustatytų faktinių... 16. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad apygardos... 17. Teisėjų kolegija, įvertinusi visas bausmės skyrimui reikšmingas... 18. Nuteistasis R. R. apeliaciniame skunde taip pat prašė taikyti naujai... 19. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į visas pirmiau nurodytas aplinkybes, daro... 20. Lietuvos Respublikos BK 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog veikos... 21. Byloje esantys duomenys, patvirtina, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 1... 23. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 12 d. nuosprendį pakeisti.... 24. R. R. taikyti Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnį (2015-03-19 įstatymo Nr.... 25. Paskirti nuteistajam R. R. baudžiamojo poveikio priemonę – per tris... 26. Įpareigoti R. R. bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nevartoti psichiką... 27. Įpareigoti nuteistąjį R. R. bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu... 28. Kitą Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 12 d. nuosprendžio dalį palikti...