Byla e2-2175-752/2019
Dėl administravimo lėšų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vida Agurkienė,

2posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios L V. R. įmonės bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Ultima optio“ ieškinį atsakovei L V. R. dėl administravimo lėšų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 2 000 Eur, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2018 m. vasario 26 d. nutartimi iškėlė atsakovės įmonei bankroto bylą ir įmonės bankroto administratore paskyrė uždarąją akcinę bendrovę „Ultima optio“. Nurodė, kad teismas 2018 m. birželio 28 d. nutartimi taikė ieškovei supaprastintą bankroto procesą. Kauno apygardos teismas 2018 m. liepos 18 d. nutartimi patvirtino 2 000 Eur administravimo išlaidų sumą. Bankroto administravimo išlaidos padengtos nėra.

6Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, apie teisme iškeltą bylą jam pranešta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka - procesinius dokumentus pristatančiam asmeniui pranešimą apie įteiktinus procesinius dokumentus palikus adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje ir laikant, kad procesinis dokumentas įteiktas praėjus trisdešimt dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis ir 286 straipsnis).

7Teismas

konstatuoja:

8ieškinys tenkinamas.

9Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia rašytiniais įrodymais: Kauno apygardos teismo 2018-02-26, 2018-06-28, 2018-07-18 nutartimis, išrašu iš juridinių asmenų registro.

10Administratorius, įvykdęs įmonės bankroto procedūras, turi teisę gauti už tai atlyginimą ir išlaidų, turėtų atliekant įmonės bankroto administravimą, kompensavimą. Kitaip tariant, administratorius turi galiojančią reikalavimo teisę į įmonę gauti teismo patvirtintą administravimo išlaidų sumą, o bankrutuojanti įmonė turi galiojantį ir teisėtą įsipareigojimą administratoriui šią sumą sumokėti (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-750/2013). Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 11 dalį, kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei (Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1352-555/2017). Nagrinėjamu atveju bankroto administratorė, teikdama L V. R. įmonės bankroto administravimo paslaugas, turėjo administravimo išlaidų, kurios yra neapmokėtos, kadangi administruota įmonė neturėjo nei piniginių lėšų, nei registruotino kilnojamo ar nekilnojamo turto, todėl bankroto administratorius yra kreditorius, kuris patyrė žalą ir ji turi būti jam atlyginta (Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-264-267/2016). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, o priešingu atveju, juridinio asmens valdymo organo nariui kyla visiška materialinė atsakomybė už padarytą žalą juridiniam asmeniui. Tam, jog būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas (CK 6.246-6.247 straipsniai, 6.249 straipsnis): neteisėtus veiksmus; atsiradusią žalą; priežastinį neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos ryšį. Vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), ir paneigti šią prezumpciją bei įrodyti, kad nėra jo kaltės dėl atsiradusios žalos, turi atsakovas (CPK178, 182 straipsnio 4 dalis)( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012; 2011 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2011; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2009 ra. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-444/2009). Bankrutavusios L. V. R. įmonės vadovė turėjo pareigą inicijuoti bankroto bylos įmonei iškėlimo procedūras (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis), tačiau to nepadarė. Jei bankrutavusios L. V. R. įmonės vadovė būtų laiku įvykdžiusi šį ĮBĮ įtvirtintą imperatyvų įpareigojimą, panaudojus įmonės galimai turėtas pinigines lėšas ir/ar realizavus galimai turėtą neregistruotiną turtą, tikėtina, jog būtų pakakę piniginių lėšų bankroto administravimo išlaidoms padengti. Vadovaujantis bankroto bylos iškėlimo metu nustatytais duomenimis, bankrutavusi L. V. R. įmonė jokio registruotino turto neturi. Iš to kas išdėstyta, akivaizdu, kad atsakovė pažeidė ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalimi įtvirtintą pareigą pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo ir dėl tokių jos neteisėtų veiksmų (neveikimo) įmonė patyrė žalą, kurią atsakovė privalo atlyginti.

11Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių, jog sumokėjo bankroto administratorei jos patirtas administravimo išlaidas, darytina išvada, jog pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą ir priteisti iš atsakovės 2 000 Eur administravimo išlaidas.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, įstatymas (CK 6.210 straipsnis) numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovės ieškovei priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Ieškovė, vykdydama pareigą ginti bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teises ir teisėtus interesus, įgyvendina viešojo intereso su bankroto procesu susijusiose bylose gynimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1167/2012). Šiuo atveju ieškovės bankroto administratorės prašymas žyminiu mokesčiu neapmokamas, kadangi administratorė veikė gindama viešąjį interesą ir užtikrindamas kreditorių teisių apsaugą L. V. R. įmonės bankroto byloje (Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-906-565/2017).

14Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, valstybei iš atsakovės priteisiamos bylinėjimosi išlaidos – 45 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

15Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 153 straipsnio 2 dalimi, 285–287 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį tenkinti.

18Priteisti ieškovei bankrutavusios L V. R. įmonės bankroto administratorei uždarajai akcinei bendrovei „Ultima optio“, į. k. 302626707, iš atsakovės Loretos V. R., a. k. ( - ) 2 000 Eur (dviejų tūkstančių eurų) administravimo išlaidas ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. gruodžio 13 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Priteisti valstybei iš atsakovės L V. R., a. k. ( - ) 45 Eur (keturiasdešimt penkių eurų) žyminį mokestį. Šį suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, į. k. 188659752 į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

20Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2,3d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai