Byla 2-2137-619/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė Kalinauskienė,

2sekretoriaujant V. Kamašinienei

3dalyvaujant ieškovo atstovui A. Janukevičiui

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Radiolinija“ ieškinį atsakovui A. V. dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

5Patikslintu ieškiniu teismui pateiktu 2015 m. kovo 20 d. ieškovas BUAB „Radiolinija“ prašė priteisti iš atsakovo A. V. 217 489,13 Eur žalos atlyginimo, patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat atsisakė ieškinio reikalavimų atsakovų J. M. ir B. G. atžvilgiu, nurodydamas, kad dėl šių asmenų veiklos kreditoriams žala nebuvo padaryta. Procesiniuose dokumentuose ieškovas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 9 d. sprendimu pripažino dalį ieškovo reikalavimų pagrįstais, t.y. pripažino UAB „Radiolinija“ bankrotą tyčiniu, priteisė iš atsakovų solidariai įmonės kreditorių patirtą žalą, atmetė ieškinį dėl solidarios UAB „Tomahawk diagnostic technologies“ atsakomybės. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. lapkričio 14 d. nutartimi sprendimo dalį dėl žalos atlyginimo grąžino naujam nagrinėjimui. Ieškovas nurodė, kad atsisako ieškinio reikalavimų atsakovų J. M. ir B. G. atžvilgiu, nes nėra surinkta pakankamai duomenų, kad dėl šių asmenų veiksmų buvo padaryta kreditoriams žala. Dėl žalos dydžio nurodė, kad tyčinio bankroto metu padaryta žala yra nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma ir pagal Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartį visų kreditorinių reikalavimų suma sudaro 234 343,36 Eur. Bankroto proceso metu gautų pajamų suma sudarė 16 854,23 Eur, taigi bendras žalos dydis laikytina kreditorinių reikalavimų suma atskaičius gautas įmonės lėšas bankroto proceso metu. Nors byloje taip pat nustatyta, kad perimto bankroto metu turto likutinė vertė sudarė 26 065,80 Eur, šį turtą pardavus gauta mažiau lėšų, todėl ieškovo tvirtinimu reikia atimti tik gautų lėšų sumą. Todėl galutinis žalos dydis sudaro 217 489,13 Eur. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovo atsakomybė kyla iš juridinio fakto, kad įmonė tyčia privesta prie bankroto kryptingais atsakovo veiksmais, todėl nėra tikslo ir neturi reikšmės atsakovo valdymo laikotarpiu įmonės skolų apimtis, išaugusi dėl bankroto neinicijavimo laiku. Mano, jog išlieka svarbus faktas, kad įmonė privesta prie bankroto tyčiniais vadovo veiksmais, įmonė neturi galimybių atsiskaityti su kreditoriais, o asmuo, padaręs šiuos veiksmus laikytinas atsakovu ir privalo atlyginti žalą. Žalą atsakovui grindžia CK 6.263 str., 2.87 str. 7 d., 6.248 str., Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 12 d., Įmonių bankroto įstatymo 20 str. nuostatomis.

6Atsakovas A. V. atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė. Vykusio parengiamojo teismo posėdžio metu atsakovo atstovė nurodė, kad iš dalies su žalos dydžiu sutinka, tačiau nemano, kad yra vien tik atsakovo kaltė.

7Atsakovui apie teismo posėdį pranešta tinkamai, nei atsakovas nei jo atstovė į teismo posėdį neatvyko, byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

8Ieškovo ieškinys tenkintas iš dalies.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad įmonei UAB „Radiolinija“ bankroto byla iškelta Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartimi, 2012 m. liepos 10 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Radiolinija“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, bendra finansinių reikalavimų suma 234 343,35 Eur (809 140,75 Lt) (t.4, b.l. 26-27).

10Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 18 d. nutartyje dalyje dėl tyčinio įmonės bankroto yra konstatuota, kad yra teisinis pagrindas pripažinti BUAB „Radiolinija“ bankrotą tyčiniu ĮBĮ 20 str. 2 dalies 5 punkto pagrindu. Kolegijos nutartyje yra konstatuota, kad įvertinus finansinių dokumentų (2009-2011 m. finansinės atskaitomybės dokumentų, 2011-12-31 laikotarpio ilgalaikio turto nusidėvėjimo) neišsamumą, nesuderinamumą, taip pat faktą, kad nuo 2010 m. įmonės finansiniai dokumentai neteikiami Juridinių asmenų registrui, darytina išvada, kad įmonėje netvarkyta ar aplaidžiai tvarkyta teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita arba įstatymų nustatytą laiką neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai. Aplinkybę, jog už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2012-01-19 valstybės institucijoms UAB “Radiolinija“ buhalteriniai apskaitos dokumentai nebuvo teikiami patvirtina ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2012-02-15 mokesčių administratoriaus nurodymas Nr. (4.65)-304-323 (b. l. 153, t. 2). Be to, iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (CPK 179 str. 3 d.) matyti, kad atsakovas A. V. įsiteisėjusiu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 31 d. nuosprendžiu yra pripažintas kaltu pagal BK 300 straipsnio 1 dalį ir 207 straipsnio 1 dalį už tai, kad jis laikotarpiu nuo 2008-01-01 iki 2010-05-17 būdamas UAB „Radiolinija“ vieninteliu akcininku bei faktiniu įmonės vadovu, turėdamas administracinius įgaliojimus savo parašu, kaip UAB „Radiolinija“ technikos direktorius, patvirtino žinomai suklastotus dokumentus, t. y. 2009-01-01 sudarytą įmonės balansą bei pelno (nuostolių) ataskaitą, ir šiuos žinomai suklastotus finansinės atskaitomybės dokumentus panaudojo. Baudžiamojoje byloje nustatyta, kad UAB „Radiolinija“ 2008 m. ir 2009 m. buhalterinė apskaita nebuvo organizuota taip, kad į apskaitą būtų įtrauktos visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, susiję su turto, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu. UAB „Radiolinija“ finansinėje atskaitomybėje už 2008 ir 2009 metus neteisingai atspindėjo bendrovės turtą, įsipareigojimų dydį ir struktūrą.

11Patikslintas ieškovo ieškinys atsakovui A. V. yra grindžiamas su teismo šioje byloje nustatytu faktu, kad įmonė tyčia yra privesta prie bankroto kryptingais atsakovo veiksmais, todėl jis privalo atlyginti padarytą žalą, kuri sudaro 217 489,13 Eur.

12Pagal ĮBĮ 20 str. 7 dalį, likvidavus įmonę dėl bankroto, kuris buvo pripažintas tyčiniu, žalą dėl įmonės neįvykdytos kreditoriui (kreditoriams) prievolės, kurios dydis negali viršyti dėl asmens tyčinės veikos susidariusių ir bankroto proceso metu nepatenkintų reikalavimų sumos, turi atlyginti asmuo (asmenys), dėl kurio (kurių) veikimo ar neveikimo kilo tyčinis bankrotas, jeigu prievolė neįvykdyta dėl šio (šių) asmens (asmenų) veikimo ar neveikimo ir šis kreditorius (kreditoriai) Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pareiškė ieškinį teismui dėl žalos atlyginimo. Nagrinėjant ieškinį dėl žalos atlyginimo laikoma, kad bankroto metu dėl asmens tyčinės veikos susidarę kreditoriaus reikalavimai buvo tenkinami paskiausiai. Taigi, pagal šią teisės normą taikyti atsakovui atsakomybę yra reikalinga šių faktų sudėtis: bankrotas pripažintas tyčiniu, įmonė likviduota, o kreditorių reikalavimai nepatenkinti dėl asmens, kuriam prašoma taikyti civilinę atsakomybę kaltės.

13Iš bylos duomenų nustatyta, kad UAB „Radiolinija“ bankrotas pripažintas tyčiniu ĮBĮ 20 str. 2 d. 5 punkto pagrindu. Apeliacinio teismo nutartyje yra konstatuota atsakovo A. V. kalti veiksmai dėl įmonės privedimo prie bankroto tyčia. Taigi, esant auksčiau nustatytoms aplinkybėms, teismas laiko nustatytu, kad yra įrodyti atsakovo kaip buvusio įmonės vadovo ir akcininko kalti veiksmai dėl įmonės privedimo prie bankroto tyčia (CPK 178 str.). Ieškovas nurodė, kad žalos dydis sudaro 217 489,13 Eur, prašo šią žalą priteisti iš atsakovo.

14Byloje nustatyta, kad teismo patvirtinta kreditorinių reikalavimų suma sudaro 234 343,36 Eur. Bankroto administratorius nurodė, kad perimto bankroto metu turto likutinė vertė 26 065,80 Eur, tačiau šį turtą pardavus bankroto proceso metu gautų pajamų suma sudarė 16 854,23 Eur (t.4, b.l. 28-42), todėl atimtina tik gautų lėšų suma, galutinis žalos dydis 217 489,13 Eur. Teismas su tokiu ieškovo pateiktu žalos skaičiavimo dydžiu sutinka iš dalies, teismo vertinimu ieškovo įrodytas žalos dydis yra skirtumas tarp patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos 234 343,36 Eur bei perimto bankroto metu turto likutinės vertės – 26 065,80 Eur, kas sudarytų 208 277,56 Eur. Šiuo atveju atsakovas nėra atsakingas už perimto ir bankroto proceso metu realizuoto turto vertės pokytį. Dėl nurodytų aplinkybių, ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, ieškovui iš atsakovo priteistina 208 277,56 Eur žalos atlyginimo (LR ĮBĮ 20 str. 2 d. 5 p.).

15Ieškovas byloje patyrė 4 688,75 Lt išlaidų byloje dalyvavusio advokato pagalbai apmokėti (t.3, b.l. 78), ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovui iš atsakovo priteistina 1000 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 str.).

16Iš atsakovo į valstybės pajamas išieškomas 3 241 Eur žyminis mokestis, nuo kurio ieškovas buvo atleistas (CPK 93 str.)

17Dėl ieškinio atsisakymo atsakovų atžvilgiu

18Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė, kad jis atsisako ieškinio reikalavimų atsakovų J. M. ir B. G. atžvilgiu dėl žalos atlyginimo.

19Prašymas tenkintinas. Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (CPK 140 str. 1 d.). Ieškovo atstovas nurodė, kad jam žinomos atsisakymo nuo ieškinio pasekmės.

20Pagal CPK 293 str. 4 p., teismas nutraukia bylą, jeigu ieškovas atsisako ieškinio ir atsisakymą teismas priima. Šiuo nagrinėjamu atveju atsisakymas nuo ieškinio imperatyvioms įstatymų nuostatoms bei viešajam interesui neprieštarauja ir nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų (CPK 42 str. 1 ir 2 dalys, 140 str. 1 d.), todėl ieškovo atsisakymas nuo ieškinio priimtinas ir šis prašymas tenkintinas.

21Remdamasis išdėstytais teiginiais ir vadovaudamasis CPK 259, 263, 268- 270, teismas

Nutarė

22Ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti ieškovui BUAB „Radiolinija“ iš atsakovo A. V. (a/k ( - ) 208 277,56 Eur žalos atlyginimo ir 1 000 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

24Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

25Iš atsakovo A. V. į valstybės pajamas išieškoma 3 241 Eur žyminio mokesčio.

26Priimti ieškovo BUAB „Radiolinija“ atsisakymą nuo ieškinio atsakovams J. M. ir B. G., kuriuo ieškovas prašo priteisti iš atsakovų 808 616,06 Lt žalos atlyginimo ir šioje dalyje civilinę bylą nutraukti.

27Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė... 2. sekretoriaujant V. Kamašinienei... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui A. Janukevičiui... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Patikslintu ieškiniu teismui pateiktu 2015 m. kovo 20 d. ieškovas BUAB... 6. Atsakovas A. V. atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė. Vykusio... 7. Atsakovui apie teismo posėdį pranešta tinkamai, nei atsakovas nei jo... 8. Ieškovo ieškinys tenkintas iš dalies.... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad įmonei UAB „Radiolinija“ bankroto byla... 10. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 18 d. nutartyje dalyje dėl... 11. Patikslintas ieškovo ieškinys atsakovui A. V. yra grindžiamas su teismo... 12. Pagal ĮBĮ 20 str. 7 dalį, likvidavus įmonę dėl bankroto, kuris buvo... 13. Iš bylos duomenų nustatyta, kad UAB „Radiolinija“ bankrotas pripažintas... 14. Byloje nustatyta, kad teismo patvirtinta kreditorinių reikalavimų suma sudaro... 15. Ieškovas byloje patyrė 4 688,75 Lt išlaidų byloje dalyvavusio advokato... 16. Iš atsakovo į valstybės pajamas išieškomas 3 241 Eur žyminis mokestis,... 17. Dėl ieškinio atsisakymo atsakovų atžvilgiu ... 18. Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė, kad jis atsisako ieškinio... 19. Prašymas tenkintinas. Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į... 20. Pagal CPK 293 str. 4 p., teismas nutraukia bylą, jeigu ieškovas atsisako... 21. Remdamasis išdėstytais teiginiais ir vadovaudamasis CPK 259, 263, 268- 270,... 22. Ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti ieškovui BUAB „Radiolinija“ iš atsakovo A. V. (a/k ( - ) 208... 24. Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.... 25. Iš atsakovo A. V. į valstybės pajamas išieškoma 3 241 Eur žyminio... 26. Priimti ieškovo BUAB „Radiolinija“ atsisakymą nuo ieškinio atsakovams J.... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos...