Byla 2-21-790/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“, A. K. Č., Š. Č., A. Č., R. Č., L. M. Č. ieškinį atsakovams G. T., R. T., bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui SNORAS (teisių perėmėja uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos kredito sprendimai“), uždarajai akcinei bendrovei „Verslavita“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais dėl suklydimo, restitucijos taikymo ir nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Taurų spalvos“, notaras A. G..

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Čelta“ kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti procesą Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-614-634/2015. Pareiškėja nurodė, kad sužinojo naują esminę aplinkybę, jog nebūta jokios 2007 m. gegužės 28 d. turto vertinimo ataskaitos. Pareiškėja procesą prašė atnaujinti taip pat ir dėl kredito sutarties įrašo „vertė nurodyta preliminariojoje šio turto įvertinimo ataskaitoje“, nes kredito sutartis nepagrįstai pripažinta galiojančia, esant neįvykdytai kredito sutarties sąlygai.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

102.

11Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 31 d. nutartimi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 137 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktų pagrindu atsisakė priimti pareiškėjos UAB „Čelta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015.

123.

13Teismas, remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis, nustatė, kad pareiškėja jau apie 20 kartų prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. vasario 14 d., gegužės 18 d., rugpjūčio 7 d. nutartimis netenkino pareiškėjos prašymo (civilinės bylos Nr. A2-228-803/2017, A2-3556-232/2018, A2-4255-864/2018). Kitus prašymus teismas atsisakė priimti arba dėl nepašalintų trūkumų jie grąžinti pareiškėjai. Apeliacinės instancijos teismas išnagrinėtose bylose pagal pareiškėjos skundus visas pirmos instancijos teismo nutartis paliko nepakeistomis. Nurodė, kad pareiškėja iš esmės remiasi tapačiomis aplinkybėmis, susijusiomis su 2017 m. gegužės 28 d., 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimo ataskaitomis, kredito sutarties sąlygos įrašo galimo neatitikimo sutarčių aiškinimo taisyklių nuostatoms, suklydimu dėl tikrosios turto vertės, tačiau teismai šias aplinkybes jau įvertino ir dėl jų pasisakė anksčiau nagrinėtose bylose.

14III.

15Atskirojo skundo argumentai

164.

17Pareiškėja UAB „Čelta“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartį panaikinti, grąžinti pirmosios instancijos teismui spręsti dėl prašymo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

184.1

19Teismas nesuprato ir neatskleidė bylos esmės, kadangi sutapatino galiojančią 2007 m. gegužės 28 d. turto vertinimo ataskaitą Nr. N-07-105 su 2007 m. gegužės 28 d. preliminaria vertinimo ataskaita, kurios nebūta.

204.2

21Teismas nenustatė, kad buvo tik menama 2007 m. gegužės 28 d. UAB „Verslavita“ preliminari turto vertinimo ataskaita, bei nepasisakė dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.193 straipsnio nuostatų, nesiaiškino šalių ketinimų ir esminės kredito sutarties sąlygos (numatytos kredito sutarties 4.1.5 punkte) reikšmės.

22Teismas

konstatuoja:

23IV.

24Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

255.

26Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsisakė priimti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

276.

28Pagal CPK 365 straipsnio 1 dalį bylos, užbaigtos nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi, įsakymu ar nutarimu), procesas gali būti atnaujintas šiame (XVII) skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka.

297.

30Pagal CPK 370 straipsnio 1 dalį spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, teismas patikrina, ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus. Jeigu prašymas atnaujinti procesą neatitinka jo formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba jeigu už jį nesumokėtas žyminis mokestis, teismas CPK nustatyta tvarka išsprendžia šio prašymo trūkumų pašalinimo klausimą, o kai yra CPK 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose numatyti pagrindai – atsisako prašymą priimti.

318.

32Pirmosios instancijos teismas apeliantės prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakė priimti vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktuose nustatytais pagrindais, konstatavęs, kad pareiškėja nurodo iš esmės tas pačias, jos manymu, proceso atnaujinimo pagrindą sudarančias aplinkybes, dėl kurių teismai jau ne kartą yra pasisakę. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakymo priimti prašymą atnaujinti procesą teisiniais pagrindais nurodė CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punkto nuostatas, kadangi jos taikytinos sprendžiant ieškinio, o ne prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą. Tačiau iš teismo nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas UAB „Čelta“ prašymą atnaujinti procesą atsisakė priimti ir vadovaudamasis CPK 374 straipsniu kaip teikiamą pakartotinai.

339.

34Pagal CPK 374 straipsnį pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu yra negalimas. Šiuo straipsniu siekiama, be kita ko, užtikrinti teismų sprendimų ir jais nustatytų ar patvirtintų teisinių santykių stabilumą, užtikrinti, kad teisingumas būtų įvykdytas per įmanomai trumpiausią laiką ir būtų išvengta piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ir proceso vilkinimo.

3510.

36Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. liepos 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-272-1075/2018 nurodė, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą laikomas tapačiu tuo atveju, jei jis teikiamas tuo pačiu teisiniu ir faktiniu pagrindu. Įstatymas nedraudžia pareiškėjui pakartotinai kreiptis į teismą tuo pačiu teisiniu pagrindu, tačiau skirtingu faktiniu pagrindu. Faktinis pagrindas yra juridiniai faktai, kuriais pareiškėjas grindžia savo prašymą atnaujinti procesą. Jei pareiškėjas grindžia savo prašymą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu teisiniu pagrindu, faktinis prašymo pagrindas yra naujai paaiškėjusios faktinės aplinkybės. Todėl jei naujame prašyme atnaujinti procesą nurodomos skirtingos naujai paaiškėjusios faktinės aplinkybės, skiriasi ir prašymo atnaujinti procesą faktinis pagrindas. Taigi jei pakartotinis prašymas atnaujinti procesą teikiamas remiantis kitomis (ne tapačiomis) naujai paaiškėjusiomis faktinėmis aplinkybėmis, nėra pagrindo teigti, kad yra teikiamas tapatus prašymas atnaujinti procesą. Kasacinio teismo vertinimu, būtų nepagrįsta priešingai aiškinti CPK 374 straipsnį, nes tai reikštų, kad asmeniui yra užkertamas kelias būti išklausytam dėl tų aplinkybių, kurių teismas nenagrinėjo ir nesvarstė nagrinėdamas ankstesnį prašymą, ir tokiu būdu būtų pažeista asmens teisė į tinkamą teismo procesą. Tačiau tuo atveju, jei pareiškėjo nurodoma naujai paaiškėjusi esminė bylos aplinkybė yra iš esmės tapati, prašymą turi būti atsisakyta priimti kaip prieštaraujantį CPK 374 straipsnio nuostatoms.

3711.

38Tiek prašymo dėl proceso atnaujinimo, tiek atskirojo skundo turinys liudija, kad apeliantė proceso atnaujinimo pagrindu nurodo tokias naujai paaiškėjusias faktines aplinkybes, kuriomis jau buvo grindžiami pareiškėjos anksčiau paduoti prašymai atnaujinti procesą, kurių pirmosios instancijos teismas nurodė buvus bene dvidešimt. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino šioje byloje priimtų ankstesnių procesinių teismo sprendimų, taip pat šio prašymo atnaujinti procesą turinį, ir pagrįstai nustatė, jog pareiškėja pareiškimą grindžia iš esmės tomis pačiomis aplinkybėmis, susijusiomis su kredito sutarties sąlygų vertinimu, jų neatskleidimu, netinkamu turto vertinimu ir pan. Klausimas dėl 2007 m. gegužės 28 d. ir 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimo dokumentų santykio bei reikšmės proceso atnaujinimui apeliantės jau buvo iškeltas, o teismų – išsamiai įvertintas. Tuo tarpu apeliantė vėl kelia 2007 m. gegužės 28 d. ir 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimo dokumentų klausimą, t. y. remiasi aplinkybėmis, dėl kurių reikšmės proceso atnaujinimui jau yra pasisakyta ankstesniais teismų procesiniais spendimais (pvz., Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. A2-3556-232/2018; Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1226-790/2018).

3912.

40Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

41Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

42Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Čelta“... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 2.... 11. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 31 d. nutartimi Lietuvos Respublikos... 12. 3.... 13. Teismas, remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO)... 14. III.... 15. Atskirojo skundo argumentai... 16. 4.... 17. Pareiškėja UAB „Čelta“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos... 18. 4.1... 19. Teismas nesuprato ir neatskleidė bylos esmės, kadangi sutapatino... 20. 4.2... 21. Teismas nenustatė, kad buvo tik menama 2007 m. gegužės 28 d. UAB... 22. Teismas... 23. IV.... 24. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 25. 5.... 26. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 27. 6.... 28. Pagal CPK 365 straipsnio 1 dalį bylos, užbaigtos nagrinėti dėl ginčo... 29. 7.... 30. Pagal CPK 370 straipsnio 1 dalį spręsdamas prašymo atnaujinti procesą... 31. 8.... 32. Pirmosios instancijos teismas apeliantės prašymą dėl proceso atnaujinimo... 33. 9.... 34. Pagal CPK 374 straipsnį pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu... 35. 10.... 36. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. liepos 4 d. nutartyje civilinėje... 37. 11.... 38. Tiek prašymo dėl proceso atnaujinimo, tiek atskirojo skundo turinys liudija,... 39. 12.... 40. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas... 41. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 42. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartį palikti nepakeistą....