Byla 2-21-790/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ prašymą išaiškinti Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-21-790/2019 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“, A. K. Č., Š. Č., A. Č., R. Č., L. M. Č. ieškinį atsakovams G. T., R. T., bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui SNORAS (teisių perėmėja uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos kredito sprendimai“), uždarajai akcinei bendrovei „Verslavita“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais dėl suklydimo, restitucijos taikymo ir nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Taurų spalvos“, notaras A. G..

3Teismas

Nustatė

41.

5Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Čelta“ kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti procesą Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-614-634/2015. Pareiškėja nurodė, kad sužinojo naują esminę aplinkybę, jog nebūta jokios 2007 m. gegužės 28 d. turto vertinimo ataskaitos. Pareiškėja procesą prašė atnaujinti taip pat ir dėl kredito sutarties įrašo „vertė nurodyta preliminariojoje šio turto įvertinimo ataskaitoje“, nes kredito sutartis nepagrįstai pripažinta galiojančia, esant neįvykdytai kredito sutarties sąlygai.

62.

7Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 31 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos UAB „Čelta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Teismas, remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis, nustatė, kad pareiškėja jau apie 20 kartų prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. vasario 14 d., gegužės 18 d., rugpjūčio 7 d. nutartimis netenkino pareiškėjos prašymo (civilinės bylos Nr. A2-228-803/2017, A2-3556-232/2018, A2-4255-864/2018). Kitus prašymus teismas atsisakė priimti arba dėl nepašalintų trūkumų jie grąžinti pareiškėjai. Apeliacinės instancijos teismas išnagrinėtose bylose pagal pareiškėjos skundus visas pirmos instancijos teismo nutartis paliko nepakeistomis. Nurodė, kad pareiškėja iš esmės remiasi tapačiomis aplinkybėmis, susijusiomis su 2017 m. gegužės 28 d., 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimo ataskaitomis, kredito sutarties sąlygos įrašo galimo neatitikimo sutarčių aiškinimo taisyklių nuostatoms, suklydimu dėl tikrosios turto vertės, tačiau teismai šias aplinkybes jau įvertino ir dėl jų pasisakė anksčiau nagrinėtose bylose.

83.

9Pareiškėja UAB „Čelta“ padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašė Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartį panaikinti, grąžinti pirmosios instancijos teismui spręsti dėl prašymo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Atskirasis skundas buvo grindžiamas tuo, kad teismas nesuprato ir neatskleidė bylos esmės, kadangi sutapatino galiojančią 2007 m. gegužės 28 d. turto vertinimo ataskaitą Nr. N-07-105 su 2007 m. gegužės 28 d. preliminaria vertinimo ataskaita, kurios nebūta. Teismas nenustatė, kad buvo tik menama 2007 m. gegužės 28 d. UAB „Verslavita“ preliminari turto vertinimo ataskaita, bei nepasisakė dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.193 straipsnio nuostatų, nesiaiškino šalių ketinimų ir esminės kredito sutarties sąlygos (numatytos kredito sutarties 4.1.5 punkte) reikšmės.

104.

11Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. sausio 10 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartį paliko nepakeistą. Apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Teismo vertinimu, tiek prašymo dėl proceso atnaujinimo, tiek atskirojo skundo turinys liudija, kad apeliantė proceso atnaujinimo pagrindu nurodė tokias naujai paaiškėjusias faktines aplinkybes, kuriomis jau buvo grindžiami pareiškėjos anksčiau paduoti prašymai atnaujinti procesą. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino šioje byloje priimtų ankstesnių procesinių teismo sprendimų turinį ir pagrįstai nustatė, jog pareiškėja pareiškimą grindžia iš esmės tomis pačiomis aplinkybėmis, susijusiomis su kredito sutarties sąlygų vertinimu, jų neatskleidimu, netinkamu turto vertinimu ir pan. Teismas nurodė, kad klausimas dėl 2007 m. gegužės 28 d. ir 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimo dokumentų santykio bei reikšmės proceso atnaujinimui apeliantės jau buvo iškeltas, o teismų – išsamiai įvertintas. Teismas pažymėjo, kad apeliantė vėl kelia 2007 m. gegužės 28 d. ir 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimo dokumentų klausimą, t. y. remiasi aplinkybėmis, dėl kurių reikšmės proceso atnaujinimui jau yra pasisakyta ankstesniais teismų procesiniais spendimais (pvz., Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. A2-3556-232/2018; Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1226-790/2018).

125.

13Pareiškėja UAB „Čelta“ prašo išaiškinti Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 10 d. nutartį. Pareiškėja nurodo, kad iš nutarties „absoliučiai niekas neaišku, nes pirmos instancijos teismas nieko konkrečiai nenustatė, kokia gi vertė nustatyta atitinkamu metodu ir buvo įrašyta medžiagoje įvardytoje kaip preliminari vertinimo ataskaita. Esant tokiai situacijai, neaišku, kaip tokią nutartį vykdyti, t. y. vadovautis, kad kredito sutartis galiojanti, kai neįvykdytas kreditavimo tikslas, neįvykdyta net įstatyminė sutarčių sudarymo norma – rašytinis susitarimas dėl išeitinių duomenų pakeitimo/papildymo“.

14Nutartį atsisakytina išaiškinti

156.

16Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 278 straipsnis reglamentuoja sprendimo išaiškinimą. Jeigu teismo procesinis sprendimas yra neaiškus, tai jį priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva išaiškinti savo sprendimą, nekeisdamas jo turinio. Ši įstatymo nuostata reiškia, kad teismo sprendimo (nutarties) aiškinimo paskirtis – pašalinti neaiškumus tam, kad toks sprendimas (nutartis) galėtų būti tinkamai įvykdomas. Dėl to, siekiant tinkamo įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarties) įvykdymo, sprendimas (nutartis) gali būti išaiškinamas, jeigu yra neaiškiai (nesuprantamai arba nevienareikšmiškai) suformuluota sprendimo (nutarties) rezoliucinė dalis ir dėl to nėra visiškai aišku, kaip turi būti vykdomas sprendimas (nutartis). Teismas, aiškindamas sprendimą, negali keisti jo turinio ir esmės ar išeiti už byloje, kurioje priimtas aiškinamas sprendimas, išspręstų klausimų ribų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. liepos 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2007; 2007 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2007, kt.).

177.

18Teismo nutartimi, kurią prašoma išaiškinti, byla nebuvo nagrinėjama iš esmės, jokie nurodymai, patvarkymai ar įpareigojimai dalyvaujantiems byloje asmenims nebuvo duoti. Šia teismo nutartimi buvo išnagrinėtas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas, pirmosios instancijos teismo nutartis palikta nepakeista. Prašoma išaiškinti teismo nutartis vykdymo procese nebus vykdoma, todėl poreikio ją aiškinti nėra. Pareiškėja prašyme išaiškinti nutartį dėsto nesutikimo su ja argumentus, tačiau tokie argumentai gali būti reiškiami CPK nustatyta tvarka teikiant skundą dėl nutarties.

198.

20Esant tokioms aplinkybėms, pareiškėjos prašymas netenkintinas, Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 10 d. nutartį atsisakytina išaiškinti.

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 278 straipsniu,

Nutarė

22Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 10 d. nutartį atsisakyti išaiškinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai