Byla 2S-116-390/2020
Dėl leidimo išdavimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės O. J. atskirąjį skundą dėl Alytaus apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-7066-393/2019 pagal ieškovės O. J. ieškinį atsakovui R. Š. dėl leidimo išdavimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė O. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl leidimo išdavimo, kuriame prašo leisti jai nugriauti atsakovui R. Š. nuosavybės teise priklausančius statinius - ūkinį pastatą 611/m, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą 1011/m, unikalus Nr. ( - ), esančius žemės sklype ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )). Taip pat paršo iki įsiteisės teismo sprendimas dėl proceso atnaujinimo Lazdijų rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-8-743/2014 sustabdyti Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmų 2014 m. vasario 5 d. sprendimo vykdymą.

72.

8Nurodė, kad 2014 m. vasario 5 d. Lazdijų rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-8-743/2014, dėl neteisėtai pastatyto statinio nugriovimo, savavališkos statybos padarinių šalinimo bei deklaracijos apie statybos užbaigimą pripažinimo negaliojančia pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei O. J., priėmė sprendimą, kuriuo nusprendė įpareigoti atsakovę O. J. per devynis mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nugriauti pirtį bei klėtį su terasa ir atramine sienute, esančias ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), M. ežero apsaugos juostoje, V. regioninio parko teritorijoje bei sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovė teismo nustatytu terminu neįvykdys, suteikti teisę ieškovei atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės; panaikinti atsakovės O. J., 2013 m. sausio 14 d. surašytos Deklaracijos apie statybos užbaigimą Nr. 1 dėl statinių - ūkinio pastato 611/m, unikalius Nr. ( - ), ūkinio pastato 1011/m, unikalus Nr. ( - ), esančių žemės sklype ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), statybos užbaigimą galiojimą. Teigia, kad Statiniai - ūkinis pastatas 611/m, unikalus Nr. ( - ), ūkinis pastatas 1011/m, unikalus Nr. ( - ), esantys žemės sklype ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )) nuo 2013 m. vasario 19 d. yra R. Š. nuosavybė, o jis nesutinka leisti ieškovei griauti jo pastatų, todėl ieškovė negali įvykdyti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 5 d. sprendimo (b. l. 1-2).

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmai 2019 m. lapkričio 6 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovės O. J. ieškinį dėl leidimo išdavimo CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

134.

14Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 5 d. sprendimas, kuriuo ieškovė O. J. įpareigota nugriauti neteisėtai pastatytus statinius ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), yra įsiteisėjęs, todėl turi būti vykdomas ir joks papildomas teismo leidimas tam nereikalingas.

155.

16Teismas pažymėjo, jog ieškovės reikalavimas (jį tenkinus) nesukurs jokių objektyvių teisinių padarinių, todėl ieškinį dėl leidimo išdavimo atsisakė priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas) (b. l. 10-11).

17III.

18Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

196.

20Ieškovė O. J. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti nagrinėjimui ieškovės O. J. ieškinį dėl leidimo išdavimo (b. l. 13-16). Skundas grindžiamas šiais argumentais:

216.1.

222014 m. vasario 5 d. Lazdijų rajono apylinkės teismas priėmė sprendimą, kurio ieškovė negali vykdyti, nes atsakovas nesutinka leisti ieškovei griauti jam nuosavybės teise priklausančių pastatų.

236.2.

24Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nenurodė teisinio pagrindo, kodėl nepriima ieškinio nagrinėjimui.

256.3.

26Teismas pažeidė teisminės gynybos prieinamumo principą, nes bylos iškėlimo stadijoje materialus ieškinio pagrįstumas nėra tikrinamas.

277.

28Atsakovas R. Š. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame nurodo, jog jam nėra žinoma apie ieškovės O. J. ieškinį atsakovui R. Š. dėl leidimo išdavimo nugriauti pastatus. Teigia, kad ginčas dėl neteisėtų O. J. statinių yra ne dėl atsakovo statinių, jog 2014 m. vasario 5 d. Lazdijų rajono apylinkės teismo nutartyje nurodomas ne atsakovo turtas. Nesutinka leisti, kad būtų nugriaunami jam nuosavybės teise priklausantys pastatai. Mano, kad ginčas turi būti nagrinėjamas teisme (b. l. 18-19).

29Teismas

konstatuoja:

30IV.

31Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

328.

33Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

349.

35Šios bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškovės ieškinį atsisakyta priimti kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, atskirojo skundo bei atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentais, įvertinęs skundžiamoje nutartyje teismo motyvus dėl atsisakymo priimti ieškovės ieškinį, sprendžia, jog atskirasis skundas yra nepagrįstas dėl žemiau nurodytų motyvų.

3610.

37Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė priimti ieškovės O. J. ieškinį atsakovui R. Š. dėl leidimo išdavimo, konstatavęs, jog Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 5 d. sprendimas, kuriuo ieškovė O. J. įpareigota nugriauti neteisėtai pastatytus statinius ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), yra įsiteisėjęs, todėl turi būti vykdomas ir joks papildomas teismo leidimas tam nereikalingas (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Apeliantė (ieškovė) su tokia išvada nesutinka, motyvuodama tuo, kad teismas neteisingai išsprendė ieškinio priėmimo klausimą, nenurodė teisinio pagrindo, kodėl nepriima ieškinio nagrinėjimui, pažeidė teisminės gynybos prieinamumo principą, nes bylos iškėlimo stadijoje materialus ieškinio pagrįstumas nėra tikrinamas. Apeliacinės instancijos teismas su šiais atskirojo skundo argumentais nesutinka.

3811.

39Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje ir CPK 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kiekvieno asmens, manančio, kad jo teisė ar įstatymo saugomi interesai pažeisti, teisė kreiptis į teismą. Spręsdamas suinteresuoto asmens pateikto ieškinio, pareiškimo ar prašymo priėmimo klausimą, teismas turi patikrinti tik tai, ar egzistuoja visos teisės kreiptis į teismą prielaidos ir šios teisės įgyvendinimo sąlygos, ar nėra procesinių kliūčių priimti ieškinį. Atsisakyti priimti ieškinį teismas gali tik tada, kai: 1) ginčas nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka; 2) ieškinys neteismingas tam teismui; 3) suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos; 4) yra įsiteisėjęs teismo arba arbitražo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo atsisakymą ieškinio ar patvirtinti šalių taikos sutartį; 5) teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu; 6) šalys yra sudariusios susitarimą perduoti tą ginčą spręsti arbitražui; 7) pareiškimą padavė neveiksnus tam tikroje srityje fizinis asmuo; 8) pareiškimą suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo (CPK 137 straipsnio 2 dalis).

4012.

41Civilines teises Civilinio kodekso (toliau – CK) 1.138 straipsnyje nurodytais būdais įstatymų nustatyta gina teismas, neviršydamas savo kompetencijos. CPK 5 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas imasi bylą nagrinėti pagal asmens, kuris kreipėsi, kad būtų apginta jo materialioji subjektinė teisė arba įstatymų saugomas interesas, pareiškimą. Iš tokio teisinio reglamentavimo akivaizdu, kad civilinės bylos iškėlimas, jos nagrinėjimas, teismo sprendimo byloje priėmimas nėra savitikslis procesas, tokio proceso paskirtis – asmenų, kurių materialiosios subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesų apgynimas (CPK 2 str. 1 d.).

4213.

43Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad įgyvendinus teisę į teisminę gynybą pasiekiamas materialusis teisinis efektas, t. y. modifikuojamos (sukuriamos, panaikinamos, pakeičiamos) suinteresuoto asmens subjektinės teisės ar pareigos. Todėl materialiųjų teisinių padarinių nesukeliantis reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas, nes jo nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008; 2013 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2013; 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2013).

4414.

45Iš to, kas pasakyta, darytina išvada, kad teisme nagrinėtini tik tokie ieškiniai, kurių dalykas yra susijęs su tam tikrų materialinių teisinių padarinių atsiradimu arba pasibaigimu. Todėl asmuo, kuris kreipiasi į teismą civilinių teisių gynybos (ieškovas), inter alia (be kita ko) ieškinyje turi aiškiai ir konkrečiai apibrėžti kokių materialiųjų teisinių padarinių jis siekia, t. y. ieškinyje turi įvardintas jo teisės ar kurio nors intereso pažeidimas, kurį būtų galima pašalinti būtent ieškinyje pasirinktu vienu iš CK 1.138 straipsnyje ar kitame įstatyme numatytų būdų.

4615.

47Jeigu ieškovas to nepadaro, o teismas iš procesiniuose dokumentuose suformuotos pozicijos negali identifikuoti konkretaus to asmens teisės pažeidimo, kurį pašalintų byloje priimamas teismo sprendimas, teismas arba CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu atsisako priimti tokį ieškinį kaip teisme civilinio proceso tvarka nenagrinėtiną, arba, jeigu tokia aplinkybė paaiškėja tik po ieškinio priėmimo ir bylos iškėlimo, bylą pagal CPK 293 straipsnio 1 punktą nutraukia (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1505-464/2018).

4816.

49Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas ieškovės ieškinį dėl leidimo išdavimo, kuriame ieškovė prašo: 1) leisti jai nugriauti atsakovui R. Š. nuosavybės teise priklausančius statinius - ūkinį pastatą 611/m, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą 1011/m, unikalus Nr. ( - ), esančius žemės sklype ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )); 2) iki įsiteisės teismo sprendimas dėl proceso atnaujinimo Lazdijų rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-8-743/2014 sustabdyti Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmų 2014 m. vasario 5 d. sprendimo vykdymą, atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teisme CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu. Teismas pripažino, kad ieškovės reikalavimas (jį tenkinus) nesukurs jokių objektyvių teisinių padarinių. Apeliacinės instancijos teismas pritaria tokiai pirmosios instancijos teismo pozicijai, o atskirojo skundo argumentai kitokios išvados nesuponuoja.

5017.

51Apeliantė ieškinyje nenurodė kokias jos teises galėtų apginti ir kokių konkrečių materialinių teisinių padarinių atsirastų šioje byloje jai palankaus sprendimo priėmimo atveju. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad Lazdijų rajono apylinkės teisme 2014 m. vasario 5 d. buvo išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-8-743/2014 dėl neteisėtai pastatyto statinio nugriovimo, savavališkos statybos padarinių šalinimo bei deklaracijos apie statybos užbaigimą pripažinimo negaliojančia pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei O. J., kurioje priimtu sprendimu O. J. buvo įpareigota per devynis mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nugriauti pirtį bei klėtį su terasa ir atramine sienute, esančias ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), M. ežero apsaugos juostoje, V. regioninio parko teritorijoje bei sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovė teismo nustatytu terminu neįvykdys, suteikti teisę ieškovei atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės. Minėtas sprendimas įsiteisėjo 2014 m. rugpjūčio 18 d. Teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. A2-5570-780/2019 dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-8-743/2014 pagal pareiškėjo (trečiojo asmens) R. Š. prašymą, kurioje 2019 m. spalio 10 d. nutartimi atnaujinti procesą atsisakyta. Minėta nutartis įsiteisėjo 2019 m. spalio 22 d., todėl sprendimo vykdymui teismo leidimas nėra reikalingas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog priešingu atveju, priėmus ieškinį ir išdavus ieškovei prašomą leidimą, tai nesukeltų jokio teisinio efekto – nemodifikuotų (nesukurtų, nepanaikintų, nepakeistų) apeliantės teisių ar pareigų, kadangi Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 5 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-8-743/2014 yra įsiteisėjęs ir turi būti vykdomas. Vadinasi, priėmus apeliantės ieškinį bylinėjimasis būtų visiškai beprasmis – procesas būtų pradėtas dėl paties proceso.

5218.

53Apeliantė atskirajame skunde nurodo, jog 2014 m. vasario 5 d. Lazdijų rajono apylinkės teismas priėmė sprendimą, kurio ieškovė negali vykdyti, nes atsakovas nesutinka leisti ieškovei griauti jam nuosavybės teise priklausančių pastatų. Apeliacinės instancijos teismas šiuos apeliantės argumentus atmeta kaip nepagrįstus, kadangi iš ieškinio turinio matyti, kad jokių įrodymų patvirtančių, jog minėti pastatai priklauso atsakovui ieškovė nepateikė. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad dėl 2014 m. vasario 5 d. Lazdijų rajono apylinkės teismo sprendimo vykdymo ieškovė turi kreiptis civilinėje byloje Nr. 2-8-743/2014, kurioje Lazdijų rajono apylinkės teismas priėmė minėtą sprendimą.

5419.

55Apeliantės atskirojo skundo argumentai, kad skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nenurodė teisinio pagrindo, kodėl nepriima ieškinio nagrinėjimui yra nepagrįsti, kadangi iš pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties rezoliucinės dalies matyti, kad pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškovės ieškinį CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

5620.

57Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui paneigti, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų atskirai nepasisako.

5821.

59Apibendrinant tai, kas nurodyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovės ieškinio priėmimo klausimą, priėmė pagrįstą bei teisėtą nutartį, kurią panaikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

60Alytaus apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

61Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, teismo posėdyje... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė O. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl leidimo išdavimo,... 7. 2.... 8. Nurodė, kad 2014 m. vasario 5 d. Lazdijų rajono apylinkės teismas,... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmai 2019 m. lapkričio 6 d. nutartimi... 13. 4.... 14. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad Lazdijų rajono apylinkės teismo... 15. 5.... 16. Teismas pažymėjo, jog ieškovės reikalavimas (jį tenkinus) nesukurs jokių... 17. III.... 18. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai... 19. 6.... 20. Ieškovė O. J. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti... 21. 6.1.... 22. 2014 m. vasario 5 d. Lazdijų rajono apylinkės teismas priėmė sprendimą,... 23. 6.2.... 24. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nenurodė teisinio... 25. 6.3.... 26. Teismas pažeidė teisminės gynybos prieinamumo principą, nes bylos... 27. 7.... 28. Atsakovas R. Š. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame nurodo,... 29. Teismas... 30. IV.... 31. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 32. 8.... 33. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 34. 9.... 35. Šios bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalykas – pirmosios instancijos... 36. 10.... 37. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi... 38. 11.... 39. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje ir CPK 5 straipsnio 1 dalyje... 40. 12.... 41. Civilines teises Civilinio kodekso (toliau – CK) 1.138 straipsnyje nurodytais... 42. 13.... 43. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad įgyvendinus... 44. 14.... 45. Iš to, kas pasakyta, darytina išvada, kad teisme nagrinėtini tik tokie... 46. 15.... 47. Jeigu ieškovas to nepadaro, o teismas iš procesiniuose dokumentuose... 48. 16.... 49. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas ieškovės ieškinį dėl... 50. 17.... 51. Apeliantė ieškinyje nenurodė kokias jos teises galėtų apginti ir kokių... 52. 18.... 53. Apeliantė atskirajame skunde nurodo, jog 2014 m. vasario 5 d. Lazdijų rajono... 54. 19.... 55. Apeliantės atskirojo skundo argumentai, kad skundžiamoje nutartyje pirmosios... 56. 20.... 57. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi pirmosios... 58. 21.... 59. Apibendrinant tai, kas nurodyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 60. Alytaus apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.... 61. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....