Byla A2-39857-871/2015
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovo A.P. ieškinį atsakovui Nordea Bank Finland Plc dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys I.D.P., antstolis I.G

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A.P. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovo A.P. ieškinį atsakovui Nordea Bank Finland Plc dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys I.D.P., antstolis I.G.,

Nustatė

2Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-3767-936/2014 pagal A.P. ieškinį atsakovui Nordea Bank Finland Plc dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys I.D.P., antstolis I.G., panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-05-27 sprendimą ir priimti sprendimą pripažinti atsakovo AB Nordea Bank vienašališką 2007-06-27 Kredito sutarties Nr. LL 07/06/32 D nutraukimą neteisėtu, pripažinti neteisėtu jo pagrindu vykdomą išieškojimo procesą, ir jį nutraukti, pripažinti kredito sutarties 10.1 p., sąlygą negaliojančia ab initio, ir jos pagrindu atliktą vienašališką sutarties nutraukimą iki pagrindinio sutarties reikalavimo įvykdymo termino pradžios likus 7 metams pripažinti negaliojančiu.

3Nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-3767-936/2014 2014-05-05 priimtu sprendimu pareiškėjo ieškinį atmetė. Pareiškėjas dėl minėto sprendimo pateikė Vilniaus apygardos teismui apeliacinį skundą. Vilniaus apygardos teismas 2015-03-03 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-804-431/2015 pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė, todėl 2015-03-03 įsiteisėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-05-27 sprendimas. Nesutikdamas su minėtais teismų sprendimais, pareiškėjas 2015-04-11 ir 2015-06-03 pateikė kasacinius skundus, tačiau kasacinis teismas 2015-04-15 ir 2015-06-12 nutartimis atsisakė priimti kasacinius skundus. Todėl pareiškėjas kreipiasi dėl proceso atnaujinimo. Pareiškėjas nurodė, kad prašymą dėl proceso atnaujinimo teikia nepraleidęs CPK 368 str. 1 d. nurodyto trijų mėnesių termino, skaičiuojamo nuo tada, kai pareiškėjas gavo kasacinio teismo 2015-06-12 nutartį 2015-06-17, nes tik tada paaiškėjo, kad pasibaigė bylos proceso kasaciniame teisme stadija. Antrinę teisinę pagalbą pareiškėjui apeliacinės instancijos teisme turėjęs teikti advokatas M.V. neinformavo pareiškėjo apie apeliacinio teismo nutartį. Pareiškėjo teigimu, procesas civilinėje byloje Nr. 2-3767-936/2014 atnaujintinas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos Vilniaus miesto apylinkės teismui priimant 2014-05-27 sprendimą – atsakovas nutraukė vartojimo kredito sutartį pažeisdamas CK 6.258 str. 2 d., 6.874 str. 2 d,, 6.889 str., CPK 558 str. Pasak pareiškėjo, aukščiau nurodytos aplinkybės nebuvo ir negalėjo būti žinomos, nes pareiškėjui iki 2015-04-28 nebuvo teikiama jokia teisinė pagalba, nors formaliai ir buvo paskirti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos advokatai V.G. ir M.V. Todėl bylai reikšmingos aplinkybės pareiškėjui, kaip neturinčiam teisinio išsilavinimo, nebuvo žinomos bylos nagrinėjimo metu. Pareiškėjui buvo suteikta reali antrinė teisinė pagalba tik kasacinėje stadijoje, kadangi advokatė iš tikrųjų parengė kasacinį skundą. Tik paaiškėjus, kad kasacinis teismas 2015-06-12 nutartimi atmetė advokatės parengtą skundą, teisinių konsultacijų su advokate metu pareiškėjas sužinojo, kad atsakovas 2010-04-07 nutraukė vartojimo kredito sutartį ir pradėjo priverstinio išieškojimo procedūras iš hipoteka įkeisto turto, pažeisdamas CK 6.258 str. 2 d., 6.874 str. 2 d., 6.889 str., CPK 558 str. 1 d. Pareiškėjo manymu, nurodytos aplinkybės turi esminės reikšmės bylai, nes jos daro negaliojančia ab initio sutarties 10.1 p. sąlygą. Atsižvelgiant į tai, kad sutarties 10.1 punkto sąlygą yra negaliojanti, atitinkamai turėtų būti pripažinti neteisėtais ir iki sutarties 10.1 p. sąlygos pagrindu atsakovo atlikti veiksmai. Pareiškėjui taip pat paaiškėjo naujos aplinkybės, kad byloje priimtas ir įsiteisėjęs sprendimas, nepripažinus vienašališko vartojimo kredito sutarties nutraukimo, sudaro prielaidas antstoliui I.G. atnaujinti išieškojimo procesą ir nuo 2015-03-18 ir nuo 2015-08-10 paskelbti buto varžytynes beveik du su puse karto mažesne kaina, nei šiuo metu faktiškai egzistuojanti nekilnojamojo turto kaina. Todėl teismui neįvertinus šios naujai paaiškėjusios aplinkybės ir priėmus sprendimą nepripažinti kredito sutarties nutraukimo ir antstolio vykdomo išieškojimo neteisėtu, atsirado akivaizdi grėsmė, kad antstolio veiksmai parduodant butą iš varžytynių padarys didelę žalą pareiškėjo turtinėms teisėms. Ši aplinkybė buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą, tačiau apie ją nebuvo žinoma. Aplinkybė, kad antstolis sieks parduoti butą iš varžytynių už trigubai mažesnę kainą, pareiškėjui tapo žinoma tik įsiteisėjus teismo sprendimui 2015-08-17, antstoliui atsiuntus 2015-08-10 patvarkymą ir atskiruoju skundu apskundus Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-08-24 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-36273-937/2015. Minėtos aplinkybės turi esminės reikšmės bylai, nes dėl atsakovo veiksmų antstoliui pardavus turtą iš varžytynių už kainą, nustatytą daugiau nei prieš kelis metus, ieškovas neteks savo vienintelio turto ir liks skolingas atsakovui 2 000 000,00 Lt. Taip pat nurodė, kad nagrinėjant bylą ir Vilniaus miesto apylinkės teismui 2014-05-27 priimant sprendimą galiojo CK 4.174 str. 2 d., kuria nebuvo vadovaujamasi. Ši aplinkybė buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą, tačiau pareiškėjui, nebuvo ir negalėjo būti žinoma nagrinėjant bylą, nes atsakovui nebuvo suteikta tinkama teisinė pagalba. Apie šią aplinkybę pareiškėjas sužinojo įsiteisėjus teismo sprendimui, kai kasacinis teismas priėmė 2015-06-12 nutartį, kurią pareiškėjas gavo 2015-06-17. Ši aplinkybė turi esminės reikšmės bylai, nes sudaro pagrindą pripažinti atsakovo 2010-04-07 vienašališką sutarties nutraukimą negaliojančiu.

4Suinteresuotas asmuo Nordea Bank AB pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriuo su prašymu nesutiko ir prašė jį atmesti, bei priteisti iš pareiškėjo suinteresuoto asmens naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pareiškėjas nepagrįstai pakeitė atsakovą iš Nordea Bank Finland, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, į Nordea Bank AB, Lietuvoje veikiantį per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių. Suinteresuoto asmens manymu, pareiškėjas neįrodė proceso atnaujinimo pagrindų, ir siekia pakartotinio ginčo nagrinėjimo. Nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-05-27 sprendimu atmetė pareiškėjo 2013-06-29 ieškinį. Sprendimas buvo patikrintas apeliacine tvarka, ir paliktas nepakeistas. Pasak suinteresuoto asmens, pareiškėjo nurodytos aplinkybės, kad jis tariamai nepraleido CPK 368 str. įtvirtinto 3 mėn. senaties termino, yra nesusijusios su proceso atnaujinimo institutu, kadangi kasacinis skundas (jo priėmimo/nepriėmimo klausimai) nėra CPK 366 str. 1 d. 2 p. kriterijus atitinkanti aplinkybė. Pareiškime pareiškėjas teigia, kad tariamai jis nepažeidė kredito sutarties, kad nepraleido 2017 m. gegužės 31 d. kredito gražinimo termino, kad jis pradelsė mažą skolos dalį, o iki kredito grąžinimo buvo likę 7 metai, kad buvo ekonominė krizė ir t.t. Suinteresuoto asmens manymu, visi šie teiginiai jau buvo vertinami ir dėl jų galutinai pasisakyta Vilniaus m. apylinkės teismo 2014 m. gegužės 27 d. sprendime bei Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 3 d. nutartyje. Pakartotinis tų pačių aplinkybių vertinimas yra draudžiamas. Ieškovas nenurodė nei vienos aplinkybės, kuri nebūtų buvusi žinoma bylą nagrinėjant pirmosios bei apeliacinės instancijos teismuose bei to, kad tokia aplinkybė turėtų esminės reikšmės priimtų galutinių sprendimų teisėtumui. Pareiškėjo teiginiai, kad įkeistas turtas pas antstolį tariamai yra pardavinėjamas per pigiai neturi nieko bendro su CPK 366 str. taikymu. Įkeisto turto pardavimo iš varžytynių procesas net nebuvo civilinės bylos Nr. 2-3767-936/2014 ginčo dalykas. Pasak suinteresuoto asmens, ieškovas nenurodė nei vienos aplinkybės, kuri atitiktu CPK 366 str. 1 d. 2 p. kriterijus. Tiek pareiškėjas, tiek teismas ir visi proceso dalyviai civilinės bylos Nr. 2-3767-936/2014 nagrinėjimo metu žinojo ir galėjo žinoti visas aplinkybes, kurias ieškovas nurodo pareiškime dėl proceso atnaujinimo. Išieškojimas iš hipoteka įkeisto turto yra pradėtas Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2011 m. balandžio 18 d. nutarties Nr. 891 V/2010 (vykdomojo dokumento) pagrindu, kuri, atmetus Ieškovo atskirąjį skundą, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1647-431/2011 (CPK 179 str. 4 p.) buvo palikta nepakeista. Išieškojimas buvo pradėtas nutraukus Kredito sutartį CK 4.196 str. 1 d. pagrindu. Pakartotinis šių įsiteisėjusių sprendimų kvestionavimas yra negalimas ir tai net nėra šios bylos ginčo dalykas. Suinteresuoto asmens teigimu, ieškovas klaidina teismą dėl tariamo nežinojimo apie pradėto išieškojimo aplinkybes, kadangi pats Ieškovas skundė 2011 m. balandžio 18 d. nutartį, be to pats ieškovas, reikšdamas ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-3767-936/2014 prašė stabdyti išieškojimą iš įkeisto turto, kas ir buvo padaryta. Ieškovo pareiškime nurodytos CK normos (CK 6.258 str. 2 d., 6.874 str. 2 d., 6.889 str.) negali būti laikomos aplinkybėmis, kurios naujai paaiškėjo po bylos išnagrinėjimo ir/ar, kad jos turi kokią nors esminę reikšmę šioje byloje. CK normos nėra jokia aplinkybė CPK 366 str. 1 d. 2 p. prasme. CK normos galioja dar nuo 2001 m. liepos 1 d., taigi, galėjo ir turėjo būti žinomos bet kuriam asmeniui. Be to, Ieškovas sąmoningai klaidingai aiškina jo pasirinktas CK normas. Ieškovas galėjo naudotis teisine pagalba, byloje teikti įrodymus ir prašymus. Ieškovas yra užvedęs ne vieną teismine bylą. Ieškovo siekis vilkinti išieškojimo procesą ir siekis pakartotinio ginčo nagrinėjimo yra laikytinas piktnaudžiavimu teise. Be to, aplinkybės dėl teisinės pagalbos (ne)teikimo yra nesusijusios su CPK 366 str. taikymu. Ieškovas yra kreipęsis į teismą ne tik civilinėje byloje . Nr. 2-3767-936/2014, bet ir kitose bylose, kuriose nuolat trukdė vykdyti 2011 m. balandžio 18 d. vykdomąjį dokumentą.

5Suinteresuotas asmuo antstolis I.G. pateikė atsiliepimą į pareiškėjo prašymą, kuriuo su prašymu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad pareiškėjo skundus dėl antstolio I.G. veiksmų, kuriuose pareiškėjas dėstė teiginius dėl eksperto nustatytos turto vertės, tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai atmetė kaip nepagrįstus. Pasibaigus teisminiams ginčams ir įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės (sustabdytas priverstinis išniekojimas), 2015-03-18 patvarkymu vykdymo veiksmai atnaujinti ir paskelbtos įkeisto turto varžytynės. Atnaujinus vykdymo veiksmus, užklausta UAB „Centro kubas – nekilnojamais turtas“, ar per laikotarpį nuo 2013 m. gegužės mėn. iki 2015 m. kovo mėn. nekilnojamojo turto rinkoje neįvyko esminių pokyčių, turinčių įtakos turto kainai. Turto vertintojai informavo, kad nekilnojamojo turto rinka nuo 2012 metų yra laikoma stabilia. Pareiškėjas duomenų, kad nuo 2013 turto būklė būtų pagerinta, antstolių kontorai nepateikė, ekspertizės aktas nėra nuginčytas. 2015-08-10 patvarkymu atnaujinti turto realizavimo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0008/11/03651. Pareiškėjo iniciatyva vykdymo procese teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones. Pareiškėjas aktyviai dalyvauja vykdymo procese tik teikdamas skundus, kurie tiek pirma, tiek apeliacine instancija yra atmesti. Antstolių kontoroje vykdomas Vilniaus miesto I apylinkės teismo hipotekos skyriaus vykdomasis raštas Nr. I-234V/2010, kuris nėra panaikintas ar nuginčytas. Pareiškėjas, teikdamas skundus, ieškinius, prašymus su tapačiais ir niekuo nepagrįstais teiginiais, siekia vilkinti procesą, nesąžiningai naudojais jam suteiktomis teisėmis, bei tokiais veiksmais pažeidžia išieškotojo teisę į koncentruotą, ekonomišką ir greitą procesą.

6Suinteresuotas asmuo I.D.P. atsiliepimo į prašymą teismo nustatytu terminu nepateikė, terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2015-10-07.

7Remiantis CK 370 str. 2 d., prašymas dėl proceso atnaujinimo nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, nekviečiant į teismo posėdį pareiškėjo ir suinteresuotų asmenų, kuriems apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka laiką ir vietą, bylą nagrinėsiančio teismo sudėtį pranešta CPK 133 str. 3 d. nustatyta tvarka, t.y. paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt.

8Prašymas dėl proceso atnaujinimo atmestinas.

9Remiantis CPK 366 str. 1 d. bylos, užbaigtos nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi, įsakymu ar nutarimu), procesas gali būti atnaujintas šiame skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka. Prašymus atnaujinti procesą gali paduoti šalys ir tretieji asmenys, taip pat neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys.

10Vadovaujantis CPK 368 str. 1 d., prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Pareiškėjo teigimu, jis prašymą dėl proceso atnaujinimo teikia nepraleidęs trijų mėnesių termino. Pasak pareiškėjo, minėtas terminas turi būti skaičiuojamas nuo tada, kai pareiškėjas gavo kasacinio teismo 2015-06-12 nutartį 2015-06-17, nes tik tada paaiškėjo, kad pasibaigė bylos proceso kasaciniame teisme stadija. Nurodė, kad civilinę bylą Nr. 2-3767-936/2014 nagrinėjant pirmosios bei apeliacinės instancijos teismuose, jam antrinę teisinę pagalbą teikę advokatai V.G. ir M.V. netinkamai atliko pareigas – su pareiškėju nebendradarbiavo, neinformavo pareiškėjo apie apeliacinio teismo nutartį, priimtą išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2A-804-431/2015. Pareiškėjas prašymą dėl proceso atnaujinimo grindžia CPK 366 str. 1 d. 2 p. (naujai paaiškėjo esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu), todėl, siekiant nustatyti ar CPK 368 str. 1 d. nėra praleistas, vertintina, kada pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie šias naujas aplinkybes. Pareiškėjo teigimu, apie naujai paaiškėjusias aplinkybes (atsakovas Nordea Bank Finland Plc 2010-04-07 nutraukė vartojimo kredito sutartį ir pradėjo priverstinio išieškojimo procedūras iš hipoteka įkeisto turto, pažeisdamas CK 6.258 str. 2 d., 6.874 str. 2 d., 6.889 str., CPK 558 str. 1 d.) pareiškėjas sužinojo 2015-06-17, kai pareiškėjas gavo kasacinio teismo 2015-06-12 nutartį, kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjo kasacinį skundą, ir konsultacijų su advokate metu sužinojo, kad 2010-04-07 vartojimo kredito sutarties buvo nutraukta ir pradėti priverstinio išieškojimo veiksmai pažeidžiant CK 6.258 str. 2 d., 6.874 str. 2 d., 6.889 str., CPK 558 str. 1 d. Taigi, iš esmės, pareiškėjas teigia, kad jis nežinojo apie CK ir CPK nuostatas, kurios, jo manymu, leidžia daryti išvadą, kad 2010-04-07 Nordea Bank Finland Plc atliktas 2007-04-07 vartojimo kredito sutarties Nr. LL 07/06/32D sutarties nutraukimas buvo neteisėtas. Atkreiptinas dėmesys, kad CPK 368 str. 1 d. įtvirtintas terminas yra siejamas ne vien su momentu, kada pareiškėjas sužinojo, tačiau ir su momentu, kada jis turėjo sužinoti apie šias naujas aplinkybes. Lietuvos Aukščiausiais Teismas šiame kontekste yra pasisakęs, kad įstatymų leidėjo nustatyta, kad, skaičiuojant termino kreiptis dėl proceso atnaujinimo pradžią, atsižvelgiama ne tik į pareiškėjo nurodomą sužinojimo momentą, bet įvertinama ir tai, kada asmuo objektyviai turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą, veikdamas atitinkamoje situacijoje kaip bonus pater familias, t. y. apdairiai ir rūpestingai rūpindamasis savo galbūt pažeistų teisių gynyba (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2009). Lietuvos Respublikos Konstitucijos 70 str. 1 d. įtvirtinta, kad Seimo priimti įstatymai įsigalioja po to, kai juos pasirašo ir oficialiai paskelbia Lietuvos Respublikos Prezidentas, jeigu pačiais įstatymais nenustatoma vėlesnė įsigaliojimo diena. Pagal Civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 2 str., Civilinio proceso kodeksas įsigaliojo nuo 2003 m. sausio 1 d. Pagal Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 2 str., Civilinis kodeksas įsigaliojo nuo 2001 m. liepos 1 d., išskyrus tas Kodekso normas, kurioms šis įstatymas nustato kitus įsigaliojimo terminus. Taigi, CPK bei CK įtvirtintos teisės normos, apie kurias, pareiškėjo teigimu, jis nežinojo, įsigaliojo atitinkamai nuo 2001-07-01 bei 2003-01-01. Teismas pažymi, kad CK 1.6 str. yra įtvirtinta įstatymų žinojimo prezumpcija, pagal kurią įstatymų nežinojimas ar netinkamas jų nuostatų suvokimas neatleidžia nuo juose numatytų sankcijų taikymo ir nepateisina įstatymų reikalavimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo. Įstatymų žinojimo prezumpcija nėra siejama nei su asmens teisiniu išsilavinimu (jo nebuvimu), nei su kitomis subjektyviomis savybėmis, t.y. nepaisant asmens asmeninių savybių, laikoma, kad apie paskelbtus įstatymus ir juose išdėstytas teisė normas, asmuo turi žinoti. Remiantis išdėstytu, darytina išvada, kad aplinkybė, jog civilinės bylos Nr. 2-3767-936/2014 nagrinėjimo metu pareiškėjas neturėjo teisinio išsilavinimo, ir jam antrinę teisinę pagalbą teikę advokatai galimai nenurodė, kad pareiškėjo ginčo atveju turėtų būti taikomos CK 6.258 str. 2 d., 6.874 str. 2 d., 6.889 str., CPK 558 str. 1 d., nesudaro pagrindo konstatuoti, kad apie pareiškėjo nurodomas naujai paaiškėjusias aplinkybės jis sužinojo tik 2015-06-17. Todėl pripažintina, kad pareiškėjas, kreipdamasis į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo, praleido CPK 368 str. 1 d. įtvirtintą trijų mėnesių senaties terminą. Vadovaujantis CPK 368 str. 5 d. prašymas atnaujinti procesą negali būti teikiamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, o šio CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytu atveju – jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip vieni metai. Nors pareiškėjas kreipėsi į teismą praleidęs 3 mėn. prašymo dėl proceso atnaujinimo pateikimo senaties terminą, ir neprašė jo atnaujinti, šios aplinkybės savaime neleidžia daryti išvados, kad terminas prašymui dėl negali būti atnaujintas. Kadangi prašymas dėl proceso atnaujinimo pateiktas teismui 2015-09-17, pripažintina, kad vienerių metų naikinamais terminas nuo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-05-27 nutarties įsiteisėjimo dienos (2015-03-03) nėra praleistas. Remiantis CPK 78 str. 1 d., teismui yra suteikta teisė atnaujinti praleistą terminą ir savo iniciatyva. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas skundė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-05-27 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-3767-936/2014 apeliacine bei kasacine tvarka, tačiau jo skundai buvo atmesti arba atsisakyti juos priimti, ir proceso atnaujinimas yra vienintelė teisinė procedūra sudaranti galimybę apginti galimai pažeistas pareiškėjo teises, bei vadovaujantis bendrųjų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų reikalavimais, teismas, atnaujina pareiškėjui praleistą terminą pareiškimui dėl proceso atnaujinimo pateikti. Atnaujinus terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo, teismas nagrinėja pareiškėjo prašymą.

11Proceso atnaujinimo institutas įstatymų leidėjo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje vertinamas kaip ekstraordinarus būdas peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad proceso atnaujinimo institutą reglamentuojančios teisės normos turi būti aiškinamos ir taikomos atsižvelgiant į šio instituto tikslus ir uždavinius. Dažniausiai jis taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo nebeturi galimybės apginti savo pažeistas teises ir interesus kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės instancinės sistemos būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2007; 2007 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2007; 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2008). Dėl to procesas privalo būti atnaujintas, jeigu yra pagrįstas pagrindas manyti, kad dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kurias jis įvardija kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimti teismų procesiniai sprendimai gali būti neteisėti ir nepagrįsti.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą kasacine tvarka išnagrinėtose bylose yra pažymėjęs, kad proceso atnaujinimas negali būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti įsiteisėjusių teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008). Dėl šios priežasties, užtikrinant teismų pareigą neleisti, kad įrodinėjimo procesas būtų begalinis, ir siekiant pagrindinių civilinio proceso tikslų (CPK 2 straipsnis) – kaip galima greitesnio bylos užbaigimo, atkuriant teisinę taiką tarp šalių, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo (CPK 7 straipsnis), teismui yra svarbu, atsižvelgiant į proceso atnaujinimo paskirtį, tiksliai ir neabejotinai nustatyti pagrindų procesui atnaujinti buvimą, nagrinėti prašymus atnaujinti procesą taip, kad tai nepavirstų pakartotiniu bylos nagrinėjimu.

13Pareiškėjas kreipiasi į teismą dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 2 p. pagrindu - naujai paaiškėjo esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Remiantis kasacinio teismo formuojama praktika dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo, pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai: 1) pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) jos pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) aplinkybės pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) šio aplinkybės turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas kitoks sprendimas. Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada dėl ginčo išsprendimo, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Taigi proceso atnaujinimui nepakanka pateikti naujus dokumentus, kurių nebuvo nagrinėjant bylą. Jeigu prašyme atnaujinti procesą nurodytos aplinkybės neatitinka nors vieno iš naujai paaiškėjusių aplinkybių požymio, jos negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme. Taigi pareiškėjas, prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje šiuo pagrindu, turi įrodyti, kad jo nurodomos aplinkybės atitinka visus pirmiau nurodytus kriterijus (CPK 369 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008, 2014 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje pagal 3K-3-468/2014; kt.).

14Pareiškėjas nurodė, kad naujos aplinkybės egzistavo bylos nagrinėjimo metu, teigdamas, kad Nordea Bank Finland Plc nutraukė vartojimo kredito sutartį pažeisdamas CK 6.258 str. 2 d., 6.874 str. 2 d., 6.889 str., CPK 558 str. 1 d. nuostatas, ir tai pareiškėjui nebuvo žinoma bylos nagrinėjimo metu. Teismas pažymi, kad aplinkybę, ar vartojimo kredito nutartis buvo nutraukta teisėtai jau yra nustatęs Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-05-27 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3767-936/2014, kuriuo konstatavo, kad banko veiksmai, t.y. sutarties nutraukimas, nevertintini kaip prieštaraujantys ar iškreipiantys sutartinę šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą; ieškovo reikalavimo pripažinti sutarties 10.1 p. sąlygą negaliojančia ir sutarties nutraukimą neteisėtu nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo; bei pareiškėjo ieškinį atmetė. Vilniaus apygardos teismas minėtą Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą paliko nepakeistą. Pareiškėjo pateikiamas išnagrinėtos civilinės bylos teisinis vertinimas ex post (t.y. jau po bylos išnagrinėjimo ir sprendimo įsiteisėjimo) negali būti laikomas naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 str. 1 d. 2 p. prasme. Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pagal CPK 366 str. 1 d. 2 p. laikytinos naujos faktinės aplinkybės, o ne bylos nagrinėjimo metu egzistavusių faktinių aplinkybių kitoks teisinis interpretavimas ar papildomų teisinių argumentų teikimas. Teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad naujai paaiškėjusiomis aplinkybės pagal CPK 366 str. 1 d. 2 p. pripažįstamos būtent faktinės aplinkybės, t.y. teisiškai reikšmingi faktai, turintys įtakos teismo sprendimo pagrįstumui ir teisėtumui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje pagal 3K-3-468/2014, 2011 m. liepos 28 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-337/2011). Pareiškėjas netinkamai aiškina CPK 366 str. 1 d. 2 p. nuostatas, kaip suteikiančias teisę kreipiantis dėl proceso atnaujinimo, naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis nurodyti teisės normas, kurios, jo manymu, turėjo būti taikomos sprendžiant ginčą teisme. Iš esmės pareiškėjas prašyme teigia, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-05-27 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-3767-936/2014 yra neteisingas jo atžvilgiu, nes teismas neturėjo galimybės įvertinti šiame pareiškėjo prašyme nurodytų teisinių argumentų, pareiškėjo manymu, keliančių abejonę dėl vartojimo sutarties nutarties nutraukimo teisėtumo. Teismas pažymi, kad pareiškėjas turėjo teisę teikti savo teisinius argumentus, galimai pagrindžiančius vartojimo kredito sutarties nutraukimo neteisėtumą, nagrinėjant šalių ginčą pirmosios instancijos bei apeliacinės instancijos teismuose, kreipiantis į kasacinį teismą. Šia teise pareiškėjas naudojosi, t.y. teikė ieškinį Vilniaus miesto apylinkės teismui, o nesutikdamas su Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu kreipėsi į apeliacinės instancijos teismą, kuris Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą paliko nepakeistą. Vilniaus miesto apygardos teismui išnagrinėjus pareiškėjo apeliacinį skundą, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-05-27 spendimas įsiteisėjo (CPK 279 str. 1 d.) ir įgijo res judicata (t.y. išspręsto ginčo) galią. Pareiškėjas minėtoje civilinėje byloje taip pat pateikė ir kasacinį skundą, kurį Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-06-12 nutartimi buvo atsisakyta priimti. Teismo vertinimu, pareiškėjas, teikdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo naudojasi proceso atnaujinimo institutu ne pagal jo paskirtį, iš esmės siekia ne pateikti naujas bylai reikšmingas faktines aplinkybes, galinčias turėti įtakos teismo sprendimo teisėtumui pagrįstumui, tačiau nurodyti papildomus, civilinės bylos Nr. 2-3767-936/2014 nagrinėjimo metu neteiktus teisinius argumentus, pareiškėjo manymu, pagrindžiančius vartojimo kredito sutarties nutraukimo neteisėtumą. Europos Žmogaus Teisių Teismas dėl proceso atnaujinimo civilinio pobūdžio bylose yra pažymėjęs, kad teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, įtvirtinta Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 1 dalyje, turi būti aiškinama Konvencijos preambulės, kurioje teisės viršenybės principas įtvirtintas kaip bendro Konvenciją taikančių šalių paveldo dalis, kontekste. Vienas esminių teisės viršenybės principo elementų – teisinio apibrėžtumo principas, kuris suponuoja pagarbą res judicata principui. Laikantis šio principo, teismams galutinai išsprendus ginčą, jų sprendimas neturėtų būti kvestionuojamas, taip užtikrinant santykių stabilumą. Remiantis šiuo principu, jokia proceso šalis neturėtų teisės siekti proceso atnaujinimo tik dėl naujo bylos nagrinėjimo ir naujo sprendimo priėmimo. Bylos peržiūrėjimas neturėtų tapti „užslėpta“ apeliacija, ir vien dviejų nuomonių tam tikru klausimu galimybė nėra pagrindas bylą nagrinėti iš naujo (žr., pvz., Ryabykh v. Russia, no. 52854/99, § 51-52, ECHR 2003-IX). Nukrypimai nuo res judicata principo pateisinami tik tais atvejais, kai jų būtinybę sąlygoja esminio ir įtikinamo pobūdžio aplinkybės (žr. Kot v. Russia, no. 20887/03, § 24, 18 January 2007).

15Pažymėtina, kad, be kita ko, pareiškėjo nurodomos naujai paaiškėjusios aplinkybės neatitinka ir CPK 366 str. 1 d. 2 p. nurodytų kriterijų. Kaip minėta, šios aplinkybės negali būti pripažįstamos tokiomis, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, tačiau tapo žinomos įsiteisėjus teismo sprendimui, nes jos yra ne faktinės aplinkybės, o teisės normos, kurios laikytinos žinomomis nuo jų paskelbimo momento. Kadangi Civilinis kodeksas įsigaliojo nuo 2001-07-01, Civilinio proceso kodeksas įsigaliojo 2003 m. sausio 1 d., laikytina, kad CPK 558 str. 1 d. buvo žinoma pareiškėjui nuo 2003-01-01, o CK 6.258 str. 2 d., 6.874 str. 2 d., 6.889 str. – nuo 2001-07-01. Taip pat nesutiktina su pareiškėjo argumentu, kad šios aplinkybės turi esminės reikšmės bylai. Kaip nurodyta aukščiau, esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada dėl ginčo išsprendimo, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Pareiškėjas nepateikė jokių faktinių duomenų, kurie sudarytų pagrindą suabejoti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-05-27 sprendime teismo pateiktu faktų teisiniu vertinimu bei išvadomis dėl ginčo išsprendimo.

16Dėl kitų pareiškėjo argumentų (dėl iš varžytynių metu parduodamo turto vertės nustatymo netinkamumo, dėl antstolio veiksmų teisėtumo), kaip nesusijusių su šios civilinės bylos nagrinėjimo dalyku, bei neturinčių teisinės reikšmės proceso atnaujinimo klausimui civilinėje byloje Nr. 2-3767-936/2014 spręsti, teismas nepasisako.

17Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, į tai, kad teismas nenustatė CPK 366 str. 1 d. 2 p. įtvirtinto pagrindo, kuriam esant atnaujintinas civilinės bylos nagrinėjimas, pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo atmestinas kaip nepagrįstas.

18Remiantis LR CPK 93 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Kadangi pareiškėjo prašymas netenkintas, o suinteresuotas asmuo Nordea Bank AB, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, prašė jo naudai iš pareiškėjo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas, iš pareiškėjo A.P. Nordea Bank AB, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, naudai priteistinos 364,45 EUR bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 364,45 EUR suma už advokato teisinę pagalbą rengiant atsiliepimą į pareiškimą (LR CPK 79 str., 93 str.).

19Vadovaudamasis CPK 290-291, 365-370 straipsniais, teismas

Nutarė

20Pareiškėjo A.P. prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti.

21Priteisti iš A.P., a.k. ( - ) suinteresuoto asmens Nordea Bank AB, į.k. 516406-0120, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, į.k. 303252632, naudai 364,45 EUR (tris šimtus šešiasdešimt keturis eurus, 45 ct) bylinėjimosi išlaidas.

22Ši nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė, rašytinio... 2. Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas atnaujinti procesą civilinėje... 3. Nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr.... 4. Suinteresuotas asmuo Nordea Bank AB pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriuo... 5. Suinteresuotas asmuo antstolis I.G. pateikė atsiliepimą į pareiškėjo... 6. Suinteresuotas asmuo I.D.P. atsiliepimo į prašymą teismo nustatytu terminu... 7. Remiantis CK 370 str. 2 d., prašymas dėl proceso atnaujinimo nagrinėjamas... 8. Prašymas dėl proceso atnaujinimo atmestinas.... 9. Remiantis CPK 366 str. 1 d. bylos, užbaigtos nagrinėti dėl ginčo esmės... 10. Vadovaujantis CPK 368 str. 1 d., prašymas atnaujinti procesą gali būti... 11. Proceso atnaujinimo institutas įstatymų leidėjo ir Lietuvos Aukščiausiojo... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą kasacine tvarka išnagrinėtose... 13. Pareiškėjas kreipiasi į teismą dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 2... 14. Pareiškėjas nurodė, kad naujos aplinkybės egzistavo bylos nagrinėjimo... 15. Pažymėtina, kad, be kita ko, pareiškėjo nurodomos naujai paaiškėjusios... 16. Dėl kitų pareiškėjo argumentų (dėl iš varžytynių metu parduodamo turto... 17. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, į tai, kad teismas nenustatė CPK... 18. Remiantis LR CPK 93 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra priimtas... 19. Vadovaudamasis CPK 290-291, 365-370 straipsniais, teismas... 20. Pareiškėjo A.P. prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti.... 21. Priteisti iš A.P., a.k. ( - ) suinteresuoto asmens Nordea Bank AB, į.k.... 22. Ši nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...