Byla 2-1145-755/2013
Dėl apmokėjimo už prekę

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Eigirdas Činka, dalyvaujant teismo posėdžių sekretorei Daivai Einorienei, ieškovo UAB“Technor“APS atstovui advokato padėjėjui S.Šuminui, atsakovo UAB“Aldrea“ atstovui advokatui A.Kolpertui , viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB“Technor“APS ieškinį atsakovui UAB „Aldrea“dėl apmokėjimo už prekę,

Nustatė

2ieškovas UAB“Technor“APS kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 53394,85 Lt skolos, 6 proc. dydžio procesinių palūkanų, žyminio mokesčio ir išlaidų už advokato pagalbą apmokėti išieškojimo iš atsakovo UAB „Aldrea“. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2012-10-08 preliminariu sprendimu ieškinį tenkino visiškai ir priteisė iš UAB „Aldrea“ 53 394,83 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo teismo priteistos sumos nuo ieškinio pateikimo teismui dienos 2012-10-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 800,93 Lt žyminio mokesčio išlaidas, 51,06 Lt vertimo paslaugų iš danų į lietuvių kalbą ir 2530 Lt advokato padėjėjo pagalbai apmokėti – „Technor“ APS, naudai.

3Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo ir prašė atmesti ieškinį.

4Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus.

5Kadangi atsakovas pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus teismo sprendimo, teismas nagrinėja bylą pagal CPK 430 str. nustatytą tvarką.

6Priimtinas galutinis sprendimas ,kuriuo preliminarus teismo sprendimas pakeičiamas.

7Teismo posėdyje ieškovo atstovas paaiškino, kad ieškinį palaiko visiškai. Procesiniuose dokumentuose nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, jog UAB „Aldrea“ pateikė ieškovui „Technor“ APS užsakymą prekei – dažymo linijai kartu su valymo ir poliravimo įrenginiais įsigyti ir sumontuoti. Šalys susitarė, kad bendra dažymo linijos kartu su valymo ir poliravimo įrenginiais kaina, įskaitant montavimo darbus, yra 900 000 DKK (418 604,65 Lt) , kad įrenginys bus pristatytas iš Danijos gamyklos ir paruoštas darbui iki 2009-12-23, dėl apmokėjimo sąlygų ir dėl to, kad atsakovas įrenginį gali bandyti 3 mėnesius, o suėjus šiam turi terminui sumokėti už įrenginį pilną kainą arba jį savo lėšomis grąžinti ieškovui. Tik sumokėjus susitarime sulygtą sumą, prekė galėjo pereiti atsakovo nuosavybėn. Atsakovas linijos ieškovui nesugrąžino ir už ją iki galo neatsiskaitė. Atsakovas nepasirengė linijos sumontavimui- neužtikrino reikiamo elektros energijos, karšto vandens ir pan. tiekimo, todėl ieškovo darbuotojai negalėjo iki galo atlikti montavimo darbų, nebuvo atlikti bandymai, FAT testas. Kadangi atsakovas nepasirengė prekės priėmimui, bet jos nesugrąžino, o pats ją susimontavo ir naudojasi, jis turi sumokėti visą kainą- 900000 kronų, nes dėl to, jog nebuvo galutinai atlikti visi sutarti darbai atsakingas tik atsakovas. Atskirai prekių, montažo kainos neišskirtos, bet montažo darbai atstovo teigimu sudaro 10 proc. sumos.

8Atsakovo atstovas prašė atmesti ieškinį. Prieštaravimuose dėl preliminaraus sprendimo nurodo, jog ieškovui nesumokėjo visos sumos, nes šis nesugebėjo atlikti linijos montažo darbų taip, kad linija kokybiškai veiktų, neatliko patikrinimo( FAT) testo, jo darbuotojai tiesiog išvyko iš Panevėžio, todėl jie turėjo patys baigti montažą, pertvarkyti liniją ir taip patyrė virš 80000 Lt išlaidų. Kadangi montažas nepabaigtas, neatliktas FAT testas tik dėl pardavėjo kaltės, atsakovas nesumokėjo dalies sumos, priklausančios mokėti pagal sutartį, bei savo jėgomis baigė montažą. Teismo posėdyje atsakovo atstovas papildomai nurodė, jog visos sumos nesumokėjo dar ir dėl to, jog negavo prekių pagal ieškovo pateiktą 2010-11-16 sąskaitą-faktūrą Nr.9782 už 23840 Danijos kronų ( b.l.30).

9Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2009-11-03 atsakovas UAB „Aldrea“ pateikė ieškovui „Technor“ APS užsakymą prekei – dažymo linijai kartu su valymo ir poliravimo įrenginiais (b.l. 31). Šiuo užsakymu šalys susitarė, kad bendra dažymo linijos kartu su valymo ir poliravimo įrenginiais kaina, įskaitant montavimo darbus, yra 900 000 DKK (418 604,65 Lt). Šalys neginčija šių skaičiavimų, todėl daroma išvada, jog šalių valia valiutų santykis nustatytas 0,465 Lt už 1 Danijos kroną ( 900000 DKK : 418604,65 Lt). Pardavimo ir pristatymo sąlygose šalys sutarė, kad įrenginys bus pristatytas iš Danijos gamyklos ir paruoštas darbui iki 2009-12-23, taip pat - dėl apmokėjimo sąlygų ir dėl to, kad atsakovas įrenginį gali bandyti 3 mėnesius, o suėjus šiam terminui pirkėjas turi sumokėti už įrenginį pilną kainą arba jį savo lėšomis grąžinti ieškovui (b.l. 32-34). Tik sumokėjus susitarime sulygtą sumą, prekė pereina atsakovo nuosavybėn. Kaip matyti iš šalių tarpusavio atsiskaitymo balanso - 2011-12-12 specifikacijos skolininkui, vykdant šį sandorį atsakovas atsiskaitinėjo su ieškovu pagal pastarojo pateikiamas sąskaitas faktūras nuo 2009-05-05 iki 2010-11-06, tačiau pilnai neatsiskaitė ir nesumokėjo 53394,83 Lt ( b.l. 21-30). Iš susitarimo dėl mokėjimų nustatyta ,jog atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 5 proc. bendros sumos atliekant FAT testą ir dar 5 proc. per 3 mėnesius po šio testo atlikimo. Dokumentuose įrangos ir montavimo kainos atskirai nenustatytos. Ieškovo atstovo paaiškinimu nustatyta montavimo vertė sudaro 10 proc. bendros sumos ( 90000 DKK). Pagal sutartį pirkėjas turėjo užrikinti elektros kabelių pajungimą, karšto vandens bei suslėgto oro patiekimą.

10Šalių atstovų, liudytojų D. P. ir R. J. paaiškinimais nustatyta, jog ieškovo darbuotojai pradėjo linijos montavimo darbus, bet jų nepabaigė ir išvyko, montažą pabaigė pats atsakovas, sumontuotos linijos FAT testas ieškovo jėgomis ( patikrinimas) nebuvo atliktas, joks dokumentas dėl to nesurašytas. Įranga ieškovui nesugrąžinta, ieškovas jos susigrąžinti neprašo.

11Ieškinio teisiniu pagrindu ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodė bendrąsias civilinės atsakomybės nuostatas, o atsakovas prieštaravimuose teisinių pagrindų apskritai nenurodė, todėl teisinį santykių vertinimą atlieka pagal šalių nurodytas faktines aplinkybes.

12Šalys nesudarė atskiros rašytinės pirkimo-pardavimosutarties, bet iš šalių veiksmų, užsakymo pateikimo ir priėmimo faktų, šių dokumentų turinio, sprendžiama, jog buvo sudaryta dažymo linijos kartu su valymo ir poliravimo įrenginiais pirkimo- pardavimo sutartis. Nors turėjo būti atlikti ir linijos montavimo, paleidimo darbai, bet jie sudarė santykinai nedidelę bendros kontrakto sumos dalį, todėl tas nekeičia sutarties prigimties ( CK 6.645 str.).

13CK 6.305 str. skelbia, jog pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą).Pagal 6.317 str.pardavėjas privalo pagal pirkimo-pardavimo sutartį perduoti daiktus pirkėjui, t. y. jam valdyti nuosavybės (patikėjimo) teise, ir patvirtinti nuosavybės teisę į daiktus bei jų kokybę.Jeigu sutartis nenumato ko kita, pardavėjas privalo perduoti daiktus kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kokia buvo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu.CK 6.333 str. apibrėžia reikalavimus daiktų kokybei- pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus. Pardavėjas atsako už daiktų trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad jie atsirado iki daiktų perdavimo arba dėl priežasčių, atsiradusių iki daiktų perdavimo.Įstatymai ar sutartis gali numatyti pardavėjo pareigą garantuoti pirkėjui, kad daiktai atitinka sutarties sąlygas ir kad sutarties sudarymo metu nėra paslėptų daiktų trūkumų, dėl kurių daikto nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam pirkėjas jį ketino naudoti, arba dėl kurių daikto naudingumas sumažėtų taip, kad pirkėjas, apie tuos trūkumus žinodamas, arba apskritai nebūtų to daikto pirkęs, arba nebūtų už jį tiek mokėjęs. Tačiau pardavėjas neprivalo garantuoti, kad nėra paslėptų trūkumų, jeigu apie juos pirkėjas žino arba jie yra tiek akivaizdūs, kad bet koks atidus pirkėjas būtų juos pastebėjęs be jokio specialaus tyrimo. Kai pardavėjas garantuoja daiktų kokybę, jis atsako už daiktų trūkumus, jeigu neįrodo, kad šie atsirado po daiktų perdavimo pirkėjui dėl to, kad pirkėjas pažeidė daikto naudojimo ar saugojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos.Jeigu daiktų kokybė sutartyje neaptarta, pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokios kokybės daiktus, kad juos būtų galima naudoti tam, kam jie paprastai naudojami. Tačiau jeigu sutarties sudarymo metu pirkėjas pranešė pardavėjui apie konkretų tikslą, kuriam jis perka daiktus, tai pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokios kokybės daiktus, kad jie tiktų tam konkrečiam tikslui

14CK 6.327 str. irgi nustato reikalavimus daiktams- parduodamų daiktų kokybė, kiekis ir kiti kriterijai turi atitikti sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje nėra nurodymų, – įprastus reikalavimus. Pardavėjas neatsako pagal šio straipsnio 1 d. reikalavimus už bet kokį daiktų neatitikimą, jeigu sutarties sudarymo metu pirkėjas žinojo arba negalėjo nežinoti apie tokį neatitikimą. Pardavėjas pagal sutartį ir šį kodeksą atsako už bet kokį neatitikimą, kuris buvo nuosavybės teisės perėjimo pirkėjui momentu, net jeigu tas neatitikimas paaiškėja vėliau. Pardavėjas atsako už bet kokį neatitikimą, kuris atsiranda po šio straipsnio 3 dalyje nurodyto momento ir kuris yra bet kokios pardavėjo prievolės pažeidimo pasekmė, įskaitant garantijos, kad tam tikrą laiką prekės bus tinkamos naudoti pagal jų įprastą ar specialiai nurodytą paskirtį arba išlaikys aptartas savybes ar charakteristikas, pažeidimą. Pirkėjas netenka teisės remtis daiktų neatitikimu, jeigu jis per protingą laiką po to, kai neatitikimą pastebėjo ar turėjo pastebėti, apie tai nepraneša pardavėjui ir nenurodo, kokių reikalavimų daiktas neatitinka.

15Šiuo konkrečiu atveju šalys daikto kokybės reikalavimų specialiai nenustatė, bet iš to kokiam tikslui daiktas buvo įsigytas, kuris abiejų šalių buvo suvokiami vienodai- linija turėjo tikti jos naudojimui pagal paskirtį-plokščių parengimui bei dažymui. Akivaizdu ,jog ieškovui nepabaigus montavimo darbų, neatlikus linijos bandymo, linija kokybiškai pagal jos paskirtį tinkamai neveikė.

166.334 str. nustato netinkamos kokybės daiktą nusipirkusio pirkėjo teises-jeigu parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jo trūkumų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti:1) kad daiktas, sutartyje apibūdintas pagal rūšį, būtų pakeistas tinkamos kokybės daiktu, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl pirkėjo kaltės; 2) kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina; 3) kad pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų daikto trūkumus arba atlygintų pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti; 4) grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas.

17Ištirtų įrodymų pagrindu teismas daro išvadą, jog iki šalių sutarto termino įgytoji linija naudojimui pagal jos paskirtį nebuvo parengta ,nes ieškovo darbuotojai nesugebėjo parengti jos tinkamam veikimui.

18Nors ieškovas teigia, jog atsakovas neužtikrino sąlygų būtinų kokybiškam linijos parengimui dirbti, tik todėl darbai kokybiškai nebuvo atlikti, šio teiginio jis neįrodė. Priešingai ieškovo tvirtinimui atsakovas nepripažįsta, jog neatliko parengiamųjų darbų, todėl savo teiginį ieškovas turėjo įrodyti pagal bendrąsias įrodinėjimo taisykles.

19Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1 d.). Civilinių bylų procese dispozityviose bylose, o nagrinėjama byla būtent tokia ir yra, be išimčių taikoma CPK 178 str.nustatyta įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė: šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis apibrėžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 182 str.). Jeigu jis neįrodo tų aplinkybių, tai sudaro pagrindą teismui atmesti jo ieškinį kaip nepagrįstą (CPK 263 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje I. K. v. R. S.. ir kt., bylos Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. M. ir kt. v. UAB „Skaidula“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-396/2011; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. P.. v. G. K., bylos Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Šilo bitė“ir kt. v. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas ir kt., bylos Nr. 3K-3-340/2011; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008m. vasario 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. M. v. UAB „Yazaky W. T. Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-129/2008; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. C. v. Socialinio aprūpinimo skyrius prie Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje, bylos Nr. 3K-3-439/2008; kt.).

20Jau minėtų liudytojų D. P. ir R. J. paaiškinimais nustatyta, jog atsakovas iš jo pusės atliko būtinus pasirengimo darbus, nenustatyta aplinkybių dėl kurių šių asmenų paaiškinimais galima būtų abejoti. Tai, jog darbų per sutartą terminą nepavyko atlikti patvirtina ir ieškovo darbuotojų darbo Panevėžyje iki 2012-02-18 faktas( duomenys apie gyvenimą viešbutyje, b.l.62-78), nors pagal sutartį darbai turėjo būti atlikti sausio pradžioje. Pastebima, jog ieškovas nepateikė įrodymų, jog iki teisminio proceso pradžios būtų reiškęs atsakovui kokių nors pretenzijų dėl netinkamo, vėluojančio ar kitaip nekokybiško pasirengimo linijos montavimui.

21Kaip minėta, CK 6.334 str.1 d. 2 p. nustato netinkamos kokybės daiktą nusipirkusio pirkėjo teisę savo pasirinkimu, greta kitų pasirinkimų, pareikalauti sumažinti pirkimo kainą. Šiuo atveju atsakovas dalies kainos nesumokėjo, todėl, nė vienai iš šalių nekeliant klausimo dėl sutarties nutraukimo ir daikto grąžinimo natūta, sutartinių įsipareigojimų pusiausvyra gali būti pasiekta tik per kainos mažinimo mechanizmą, todėl sprendžiama kiek ji mažintina.

22Pažymoje atsakovas nurodė, jog nesutinka apmokėti sumos, kuri sudaro 10 proc. užsakymo kainos( FAT dydžio kaina), nes minėti bandymai nebuvo atlikti. Kitų mokėjimų pagrįstumas pažymoje neginčijamas. Nors teismo posėdžio metu atsakovo atstovas ginčijo neapmokėjimą dar ir todėl, jog negavo prekių pagal ieškovo pateiktą 2010-11-16 sąskaitą-faktūrą Nr.9782 už 23840 Danijos kronų ( b.l.30), bet šio tvirtinimo įrodymais nepagrindė. Prieštaravimuose dėl preliminaraus sprendimo atsakovas šios aplinkybės neįrodinėjo ir ja nesirėmė, kaip nemokėjimo priežastis ji nenurodyta ir pažymoje ( b.l.59).

23Teismo nuomone, tokia atsakovo pozicija- neapmokėti 10 proc.pirkinio kainos pagrįsta, nes šioje dalyje sutartiniai įsipareigojimai pilnai nebuvo įvykdyti. FAT vertė sudaro 10 proc., t.y. 90000 DKK. Pagal kronos ir lito kursą taikomą šalių tai sudaro 41850 Lt ( 90000 DKK x 0,465 Lt). Tokiu būdu, atsakovui tvirtinant, jog ieškovas neįvykdė dalies įsipareigojimų už 41850 Lt, jis turi apmokėti likusią dalį 11544,85 Lt ( 53394,85 Lt – 41850 Lt).

24Tai, jog atsakovas patyrė papildomų išlaidų, kurios yra už sutarties ribų ir turi būti atsakovui atlygintos dar mažinant mokėtiną sumą, teismo nuomone neįrodyta.Savarankiško reikalavimo dėl nuostolių atlyginimo atsakovas neteikė. Tai, jog atsakovas įgijo įvairių detalių, savaime neįrodo, kad jos naudotos būtent nupirktos linijos montavimui , pritaikymui ar pan.( b.l.62-65,73,75,81). Ieškovo darbuotojų apgyvendinimo išlaidos, parengiamųjų darbų atlikimas, statybos darbai neįtraukti į prekės kainą ( b.l.33), todėl atsakovas neturi pagrindo jas nurodyti kaip patirtus nuostolius. Atsakovas teigia, jog dalis jo darbuotojų dirbo linijos parengiant darbui , todėl jiems išmokėtos sumos yra atsakovo nuostoliai. Toks tvirtinimas irgi neįrodytas. Neįrodyta, jog darbuotojai būtų buvę įdarbinti tik dėl šios priežasties, pagal jų darbo apmokėjimo duomenis negalima nustatyti ar buvo ir kokie darbai buvo atlikti montuojant liniją, ar jie buvo papildomai ir kiek jie vertinami.

25Pažeidus sutartiniu įsipareigojimus, atsakovas privalo mokėti įstatyme nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ( CK 6.37 str., 6.210 str.). Tokiu būdu iš atsakovo kaip juridinio asmens priteistina 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

26Ieškinį patenkinus dalinai proporcingai patenkintų reikalavimų dydžiui priteistinos bylinėjimosi išlaidos( CPK 92-98 str.). Ieškovo reikalavimai patenkinti apie 22 proc. Ieškovas sumokėjo 800 Lt žyminio mokesčio, pagal patenkinto reikalavimo dydį mokėtina 346 Lt. Jis patyrė 2530 Lt atstovavimo išlaidų ( b.l.41-43). Atsakovas jų patyrė 500 Lt. Šios išlaidos pagrįstos dokumentais, jų dydis atitinka ginčo sudėtingumui, į Lietuvos advokatų tarybos 2004 m.kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintoms „REKOMENDACIJOMS DĖL CIVILINĖSE BYLOSE PRITEISTINO UŽMOKESČIO UŽ ADVOKATO AR ADVOKATO PADĖJĖJO TEIKIAMĄ TEISINĘ PAGALBĄ (PASLAUGAS) MAKSIMALAUS DYDŽIO“.Taigi, ieškovas gali pretenduoti į 22 proc. jo paties patirtų išlaidų, kas sudaro 557 Lt, bei turi atlyginti 78 proc. ( 390 Lt ) atsakovo patirtų išlaidų. Darant įskaitymą, atlygintinos išlaidos sudaro 167 Lt ( 557 Lt – 390 Lt). Bylinėjimosi išlaidų 24 Lt. Iš ieškovo jų priteistina 18,72 Lt. Kadangi iš atsakovo turėtų būti išieškota mažiau nei 10 Lt bylinėjimosi išlaidų, remiantis CPK 96 str. 6 d., minėtos išlaidos, kurių suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministre 2011-11-07 įsakymu nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (10 Lt) jos nepriteisiamos.

27Ieškiniu ieškovas prašė spręsti tik dėl žyminio mokesčio ir atstovavimo išlaidų priteisimo, todėl kitos išlaidos ( vertimo) jam nepriteisiamos.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270,429 str., teismas

Nutarė

29UAB“Technor“APS ieškinį atsakovui UAB“Aldrea“ tenkinti dalinai, pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-10-08 preliminarų sprendimą civ.byloje Nr.2-8191-755/2012 ir priteisti iš UAB “Aldrea“,kodas 300558015, UAB““Technor“APS ,kodas DK 199962571, naudai 11544( vienuolika tūkstančių penki šimtai keturiasdešimt keturi) Lt 85 ct skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo teismo priteistos sumos nuo ieškinio pateikimo teismui dienos 2012-12-10-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 346 Lt žyminio mokesčio išlaidas, 167 Lt advokato padėjėjo pagalbai apmokėti.

30Priteisti iš UAB“Technor“APS ,kodas DK 199962571, valstybės naudai 18,72 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, įmonės kodas 188659752, atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 banke ,,Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Eigirdas Činka, dalyvaujant... 2. ieškovas UAB“Technor“APS kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 53394,85... 3. Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo ir prašė... 4. Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus.... 5. Kadangi atsakovas pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus teismo sprendimo,... 6. Priimtinas galutinis sprendimas ,kuriuo preliminarus teismo sprendimas... 7. Teismo posėdyje ieškovo atstovas paaiškino, kad ieškinį palaiko visiškai.... 8. Atsakovo atstovas prašė atmesti ieškinį. Prieštaravimuose dėl... 9. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2009-11-03 atsakovas UAB... 10. Šalių atstovų, liudytojų D. P. ir R. J. paaiškinimais nustatyta, jog... 11. Ieškinio teisiniu pagrindu ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodė... 12. Šalys nesudarė atskiros rašytinės pirkimo-pardavimosutarties, bet iš... 13. CK 6.305 str. skelbia, jog pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis... 14. CK 6.327 str. irgi nustato reikalavimus daiktams- parduodamų daiktų kokybė,... 15. Šiuo konkrečiu atveju šalys daikto kokybės reikalavimų specialiai... 16. 6.334 str. nustato netinkamos kokybės daiktą nusipirkusio pirkėjo... 17. Ištirtų įrodymų pagrindu teismas daro išvadą, jog iki šalių sutarto... 18. Nors ieškovas teigia, jog atsakovas neužtikrino sąlygų būtinų kokybiškam... 19. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai,... 20. Jau minėtų liudytojų D. P. ir R. J. paaiškinimais nustatyta, jog atsakovas... 21. Kaip minėta, CK 6.334 str.1 d. 2 p. nustato netinkamos kokybės daiktą... 22. Pažymoje atsakovas nurodė, jog nesutinka apmokėti sumos, kuri sudaro 10... 23. Teismo nuomone, tokia atsakovo pozicija- neapmokėti 10 proc.pirkinio kainos... 24. Tai, jog atsakovas patyrė papildomų išlaidų, kurios yra už sutarties ribų... 25. Pažeidus sutartiniu įsipareigojimus, atsakovas privalo mokėti įstatyme... 26. Ieškinį patenkinus dalinai proporcingai patenkintų reikalavimų dydžiui... 27. Ieškiniu ieškovas prašė spręsti tik dėl žyminio mokesčio ir atstovavimo... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270,429 str., teismas... 29. UAB“Technor“APS ieškinį atsakovui UAB“Aldrea“ tenkinti dalinai,... 30. Priteisti iš UAB“Technor“APS ,kodas DK 199962571, valstybės naudai 18,72... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...