Byla 2-401-117/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Muitinės agentai“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Sanmeridus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Sanmeridus“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Muitinės agentai“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas BUAB ,,Sanmeridus“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Muitinės agentai“ bankroto bylą. Nurodė, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 11 d. sprendimu už akių ieškovui iš atsakovo buvo priteistas 140 000 Lt žalos atlyginimas, sprendimas yra įsiteisėjęs, tačiau iki šiol neįvykdytas.

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 24 d. nutartimi iškėlė atsakovui bankroto bylą. Atsakovas šią nutartį apskundė, prašydamas ją panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs atsakovo atskirąjį skundą, 2014 m. spalio 16 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartį panaikino ir bankroto bylos iškėlimo atsakovui klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 27 d. nutartimi atsisakė iškelti atsakovui UAB „Muitinės agentai“ bankroto bylą.

9Teismas nustatė, kad 2014 m. rugpjūčio 4 d. įmonės turtas sudarė 854 078 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 374 585 Lt. Taip pat teismas nustatė, kad atsakovo įsiskolinimai kreditoriams UAB „Apskaitos spektras“, VĮ „Tranzito verslas“ yra esminiai šiai įmonei ir sudaro bendrą 424 402,72 Lt sumą, tačiau atsižvelgdamas į 2009 m. sausio 5 d. tarp UAB „Apskaitos spektras“, UAB „Muitinės agentai“, UAB „Muitinės paslaugų centras“ ir VšĮ „Tranzito verslas“ sudarytą susitarimą iki 2016 m. gegužės 12 d. nereikalauti jau esančių savo finansinių įsipareigojimų įvykdymo, teismas sprendė, kad šios skolos mokėjimo terminas dar nėra suėjęs. Iš pateiktų duomenų teismas nustatė, kad įmonė efektyviai didina savo pelningumą, t. y. per finansinius metus įmonė savo grynąjį pelną padidino daugiau nei du kartus. Pastarieji duomenys, pasak teismo, leidžia daryti išvadą, kad įmonė yra moki. Todėl teismas atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovui.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Ieškovas BUAB „Sanmeridus“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartį ir klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Muitinės agentai“ perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Pirmosios instancijos teismas pažeidė procesines teisės normas dėl įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo, nes neišreikalavo iš atsakovo duomenų apie ilgalaikio ir trumpalaikio turto sudėtį, nors Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. spalio 16 d. nutartyje nurodė, kad nagrinėdamas šį klausimą iš naujo, teismas turėtų išsiaiškinti, kokia tikroji viso atsakovo turto vertė. Teismas neteisingai įvertino byloje esančius įrodymus, nevisapusiškai ir neobjektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, kai kurių esminių aplinkybių apskritai neišnagrinėjo. Dėl šių pažeidimų buvo neteisingai išnagrinėta byla ir neatskleista bylos esmė, todėl priimta neteisėta nutartis.

132. Atsakovo pateiktoje 2014 m. rugpjūčio 11 d. pažymoje apie pagrindinius UAB „Muitinės agentai“ kreditorius nurodyta, kad įsiskolinimas UAB „Sanmeridus“ yra 824,14 Lt už paslaugas, nors įsiteisėjusiu Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 11 d. sprendimu už akių ieškovui iš atsakovo priteistas 140 000 Lt žalos atlyginimas. Vykdymo procese antstoliui sudarius atsakovo turto aprašą paaiškėjo, kad atsakovo turtą sudaro tik automobilis Honda Civic, tuo tarpu 2013 m. įmonės balanse nurodyto turto vertė siekia 889 824 Lt. Darytina išvada, kad atsakovo balansuose pateikiami duomenys yra neteisingi.

143. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad su kreditoriais UAB „Sanmeridus“ ir A. J. yra suderinti įsipareigojimų vykdymo terminai ir mokėjimo tvarka. 2009 m. sausio 5 d. susitarimą sudarę juridiniai asmenys yra tarpusavyje susiję – UAB „Muitinės agentai“, Lietuvos muitinės tarpininkų asociacijos ir VšĮ „Tranzito verslas“ vadovas yra A. J., kas sukelia pagrįstų abejonių susitarimą sudariusių šalių sąžiningumu.

15Atsakovas UAB „Muitinės agentai“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartį palikti nepakeistą, o ieškovo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodė šiuos argumentus:

161. Atsakovo turtas per paskutinius penkerius metus pakito nežymiai – dėl turto amortizacijos bei grynųjų pinigų likučio sumažėjimo turtas sumažėjo 9 proc., tai nurodyta VĮ Registrų centrui pateiktuose balansuose ir šio turto tikrumu abejoti nėra pagrindo. Atsakovo pradelsti įsipareigojimai ne tik kad neviršija pusės į atsakovo balansą įrašyto turto vertės, o jų apskritai nėra, todėl atsakovas neatitinka ĮBĮ įtvirtinto nemokumo kriterijaus.

172. Atsakovo kreditorių skaičius sumažėjo iki dviejų – UAB „Apskaitos spektras“ (skola 280 825 Lt) ir VšĮ „Tranzito verslas“ (skola 91 300 Lt). Šie kreditoriniai įsipareigojimai – tai ilgalaikės skolos verslo partneriams, su kuriais susitarta, kad šių skolų mokėjimo terminas – 2016 m. gegužės 12 d. Su kitais kreditoriais yra atsiskaityta, o ieškovo 140 000 Lt kreditorinis reikalavimas yra nepagrįstas.

183. Atsakovo veikla jau keleri metai pelninga, paskutinius 2–3 metus pajamos iš veiklos siekia 50–70 tūkst. Lt per metus, tad turimos finansinės prievolės nekelia bendrovei rimtesnių problemų, juo labiau negali būti pagrįsta priežastimi inicijuoti jai bankrotą.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas tenkinamas.

21Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta iškelti atsakovui bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

22Apeliantas reikalavimą iškelti bankroto bylą grindė atsakovo nemokumu (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.). Įstatymas nustato, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

23Pirmosios instancijos teismas atsisakė iškelti atsakovui bankroto bylą, konstatavęs, kad atsakovas yra moki įmonė. Tokią išvadą teismas padarė atsižvelgdamas į tai, kad esminių atsakovo įsipareigojimų kreditoriams įvykdymo terminas dar nėra suėjęs, bei į tai, kad atsakovo veikla yra pelninga, pelnas pastaraisiais finansiniais metais didėjo.

24Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas aplinkybe, kad teismas nenustatė įmonės tikrosios finansinės padėties, nepagrįstai rėmėsi vien tik atsakovo pateiktais dokumentais ir paaiškinimais apie įmonės turimo turto vertę bei pradelstus įsipareigojimus kreditoriams, neįvertino byloje esančių duomenų apie apelianto kreditorinį reikalavimą atsakovui.

25Jeigu būtų vadovaujamasi vien atsakovo pateikto pirmosios instancijos teismui 2014 m. rugpjūčio 4 d. balanso (b. l. 188) ir su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikto aktualiausio 2014 m. gruodžio 22 d. balanso (b. l. 225) duomenimis, tokiu atveju būtų galima sutikti su apygardos teismo išvada, kad atsakovo būsena neatitinka nemokumo kriterijų. Tačiau remtis balanso duomenimis nustatant įmonės mokumą (nemokumą) paprastai pakanka, kai nekyla abejonių dėl balanso duomenų patikimumo. Pažymėtina, kad sprendžiant įmonės nemokumo klausimą turi būti vadovaujamasi į balansą įrašyto turto verte (o ne įrašyta turto verte), taigi į balansą įrašytas turtas turi realiai egzistuoti ir turi būti nustatyta tikroji jo vertė. Be to, svarbu tiksliai nustatyti pradelstus įmonės įsipareigojimus kreditoriams, kadangi būtent pradelstų įsipareigojimų santykis su balanse įrašyto turto realia verte turi esminę reikšmę sprendžiant, ar įmonė yra nemoki (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. spalio 16 d. nutartyje nurodė, kad įvertinus byloje esančius duomenis, kyla abejonių dėl į atsakovo balansą įrašyto turto realios vertės ir atsakovo kreditorių sąrašo tikslumo, todėl nagrinėdamas šį klausimą iš naujo, teismas turėtų išsiaiškinti, kokia tikroji viso atsakovo turto vertė, kiek įsipareigojimų kreditoriams yra pradelsta, ar įmonė šiuos įsipareigojimus mažina, kokios įmonės veiklos perspektyvos.

26Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas, iš naujo nagrinėdamas apelianto pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, įpareigojo atsakovo vadovą pateikti teismui aktualius įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus. Atsakovas pateikė teismui rašytinius paaiškinimus (b. l. 187), nurodydamas, kad bendrovės turtas 2010–2014 metais keitėsi nežymiai, tačiau jokių dokumentų, iš kurių būtų galima spręsti apie atsakovo turto sudėtį ir realią vertę, teismui nepateikė. Aktualiausiame 2014 m. gruodžio 22 d. atsakovo balanse nurodytas ilgalaikis turtas – 395 037 Lt, kurio didžiąją dalį (388 011 Lt) sudaro finansinis turtas; trumpalaikis turtas – 443 233 Lt, kurio didžiąją dalį (440 153 Lt) sudaro per vienerius metus gautinos sumos (b. l. 225). Iš byloje esančių atsakovo ankstesnių finansinių metų (2009 m., 2013 m.) balansų matyti, kad atsakovo ilgalaikio ir trumpalaikio turto proporcijos iš esmės nesikeitė (b. l. 32, 94). Iš VĮ Registrų centro gautame atsakovo aiškinamajame rašte prie 2013 m. balanso nurodyta, kad finansinį turtą sudaro įmonės įsigytos kitų įmonių akcijos. Jokių konkrečių paaiškinimų ir duomenų, kokių įmonių akcijos priklauso atsakovui, kokie šių įmonių finansiniai rodikliai, iš kurių būtų galima spręsti apie šių įmonių akcijų vertę, byloje nėra pateikta. Atsakovas taip pat nepateikė jokių paaiškinimų, kokiu pagrindu įmonė per vienerius metus ketina gauti balanse nurodytą pinigų sumą, kuri, kaip minėta, sudaro esminę dalį įmonės trumpalaikio turto. Atsakovo pateikta 2008 m. spalio 21 d. Paslaugų teikimo sutartis, sudaryta su Lietuvos muitinės tarpininkų asociacija (b. l. 191), apeliacinės instancijos teismo vertinimu, neįrodo atsakovo 2014 m. balanse nurodytos per vienerius metus gautinos sumos pagrįstumo (CPK 185 str.), nes pirma, šioje sutartyje nėra aptartas konkretus paslaugų kiekis, kurį atsakovas įsipareigojo suteikti, nėra nustatyti sąskaitų apmokėjimo terminai; antra, atsakovas nepateikė pagal šios sutarties 5 punktą šalių sudarytų aktų, kuriuose būtų nurodytos atsakovo suteiktos paslaugos ir atlikti darbai bei už tai jam mokėtinas atlygis; trečia, ši sutartis galiojo iki 2013 m. spalio 21 d. (sutarties 9 p.). Jokių kitų įrodymų, kurie pagrįstų atsakovo per vienerius metus gautinas sumas, byloje nėra pateikta. Esant abejonių dėl įmonės turto vertės, bankroto bylą nagrinėjantis teismas turėjo imtis įstatymo nustatytų priemonių tam, kad būtų išsiaiškinta tikroji turto vertė, reikalauti, kad būtų pateikti papildomi įrodymai apie balanse nurodyto turto vertę, o prireikus, kad įmonės turtas būtų įvertintas teisės aktų nustatyta tvarka (ĮBĮ 9 str. 2 d. 1 p.). Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino atsakovo turto sudėties ir realios vertės, todėl nenustatė esminių aplinkybių teisingam bylos išnagrinėjimui.

27Sutiktina ir su apelianto teiginiu, kad teismas tinkamai nenustatė atsakovo pradelstų įsipareigojimų dydžio. Iš atsakovo pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad atsakovo įsipareigojimai yra 428 426,86 Lt (b. l. 98). Didžioji dalis šių įsipareigojimų yra kreditoriams UAB „Apskaitos spektras“ ir VĮ „Tranzito verslas“. Sprendžiant iš atsakovo pateikto 2009 m. sausio 5 d. susitarimo, sudaryto su šiais kreditoriais (b. l. 190), atsakovo įsipareigojimų įvykdymo terminas yra atidėtas iki 2016 m. gegužės 12 d., todėl šie įsipareigojimai nelaikytini pradelstais. Tačiau kreditoriui UAB „Sanmeridus“ sąraše nurodytas įsiskolinimas 824,14 Lt už paslaugas, nors įsiteisėjusiu Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 11 d. sprendimu už akių ieškovui iš atsakovo priteistas 140 000 Lt žalos atlyginimas (b. l. 6-7). Šio sprendimo pagrindu ieškovui yra išduotas vykdomasis raštas (b. l. 110). Akivaizdu, kad skolos, išieškomos pagal vykdomuosius raštus, yra įtrauktinos į pradelstų įsipareigojimų sąrašą. Ta aplinkybė, kad atsakovas, nesutikdamas su įsiteisėjusius teismo sprendimu, yra padavęs kasacinį skundą (b. l. 82-91), nereiškia, kad atsakovas gali ieškovui priteistos 140 000 Lt sumos neįtraukti į pradelstų įsipareigojimų sąrašą. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad atsakovo kasacinis skundas dar nėra išnagrinėtas. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo atsakovui klausimą, nurodytų aplinkybių neįvertino.

28Kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, teismas, nustatydamas atsakovo turimo turto vertę ir pradelstų įsipareigojimų dydį, formaliai vertino atsakovo pateiktus finansinius dokumentus, nesiaiškino atsakovo turto sudėties bei realios jo vertės, nenustatė tikrosios pradelstų įsipareigojimų sumos, akcentuodamas vien tik atsakovo veiklos pelningumą. Dėl nurodytų aplinkybių, darytina išvada, kad apygardos teismas neištyrė ir neįvertino visų teisingam klausimo išsprendimui reikšmingų aplinkybių, nepareikalavo jas pagrindžiančių įrodymų, tinkamai nenustatė atsakovo turto, įrašyto į įmonės balansą, realios vertės, pradelstų įsipareigojimų dydžio, todėl atsakovo mokumo klausimas galėjo būti išspręstas neteisingai.

29Dėl nepašalintų abejonių apie atsakovo finansinę būklę apygardos teismo nutartis naikinama, o bankroto bylos iškėlimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 3 p., 329 str. 1 d., 338 str.).

30Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

31Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartį ir bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Muitinės agentai“ klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas BUAB ,,Sanmeridus“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 24 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 27 d. nutartimi atsisakė... 9. Teismas nustatė, kad 2014 m. rugpjūčio 4 d. įmonės turtas sudarė 854 078... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Ieškovas BUAB „Sanmeridus“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 12. 1. Pirmosios instancijos teismas pažeidė procesines teisės normas dėl... 13. 2. Atsakovo pateiktoje 2014 m. rugpjūčio 11 d. pažymoje apie pagrindinius... 14. 3. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad su kreditoriais UAB... 15. Atsakovas UAB „Muitinės agentai“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m.... 16. 1. Atsakovo turtas per paskutinius penkerius metus pakito nežymiai – dėl... 17. 2. Atsakovo kreditorių skaičius sumažėjo iki dviejų – UAB „Apskaitos... 18. 3. Atsakovo veikla jau keleri metai pelninga, paskutinius 2–3 metus pajamos... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Atskirasis skundas tenkinamas.... 21. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 22. Apeliantas reikalavimą iškelti bankroto bylą grindė atsakovo nemokumu... 23. Pirmosios instancijos teismas atsisakė iškelti atsakovui bankroto bylą,... 24. Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas aplinkybe, kad teismas nenustatė... 25. Jeigu būtų vadovaujamasi vien atsakovo pateikto pirmosios instancijos teismui... 26. Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas, iš naujo... 27. Sutiktina ir su apelianto teiginiu, kad teismas tinkamai nenustatė atsakovo... 28. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, teismas, nustatydamas atsakovo... 29. Dėl nepašalintų abejonių apie atsakovo finansinę būklę apygardos teismo... 30. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 31. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartį ir...