Byla 2-1790-330/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs trečiojo asmens akcinės bendrovės „Citadele“ banko atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei Rokiškio aliejinė iškelta restruktūrizavimo byla, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-583-544/2018 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės Rokiškio aliejinė direktoriaus R. J. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir pagal pareiškėjų ūkininko P. Š., uždarosios akcinės bendrovės „Petva“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Transdeima“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo (tretieji asmenys – R. M., uždaroji akcinė bendrovė „Scandagra“, akcinė bendrovė „Citadele“ bankas, SIA „Bene Agro“) ir atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. eB2-610-544/2018, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos akcinės bendrovės „Citadele“ banko pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei Rokiškio aliejinė,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėjas UAB Rokiškio aliejinė direktorius R. J. teismui pateiktu pareiškimu prašė UAB Rokiškio aliejinė iškelti restruktūrizavimo bylą, restruktūrizavimo administratore paskirti UAB „Inovestus“ (Panevėžio apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-583-544/2018). Nurodė, kad 2017 m. gegužės 15 d. kooperatinė bendrovė SV Obeliai buvo pertvarkyta į UAB Rokiškio aliejinė. Pagrindinės įmonės veiklos sritys yra rapsų sėklų supirkimas, maistinio ir žaliavinio aliejaus gamyba, degumuoto (iš dalies išvalyto) aliejaus gamyba, rapsų sėklų išspaudų prekyba ir rapsų sėklų saugojimas. Apie 70 procentų pagamintos produkcijos eksportuojama į užsienio šalis, veikla vykdoma bendradarbiaujant pagal ilgalaikes sutartis dėl produkcijos realizacijos.

62.

7Pareiškėjas aiškino, kad 2017 metais įmonės produkcijos buvo parduota už 2 483 454, 64 Eur. Tačiau rapsų sėklų kainų pakilimas nuo 350 Eur už toną 2015-2016 metais iki 445 Eur už toną 2017 metų pirmą ir antrą ketvirčius bei rapsų aliejaus kainos nukritimas nuo 820 Eur už toną iki 710 Eur už toną turėjo įtakos įmonės piniginiams srautams, padidėjo produkcijos savikaina, įmonei pradėjo trūkti apyvartinių lėšų, sutriko įprastinė veikla, bendrojo pelno pradėjo nepakakti palaikyti veiklai ir kreditorių skolų dengimui, kurios dar išaugo dėl sandorių maržos sumažėjimo. Pradelsti mokėjimai tiekėjams sąlygojo įmonės einamosios banko sąskaitos areštą, o tai dar labiau apsunkino ir suvaržė įmonės veiklą.

83.

9Pareiškėjas nurodė, kad šiuo metu įmonė turi laikinų finansinių sunkumų, kurie trukdo sėkmingai vykdyti ūkinę komercinę veiklą, atsiskaityti su kreditoriais, tačiau įmonė atitinka visas įstatymo numatytas sąlygas restruktūrizavimo procesui pradėti. Paaiškino, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams kreipimosi į teismą metu sudarė 5 513 056,02 Eur, o 2018 m. rugsėjo 7 d. duomenimis jie sudaro 2 374 672,04 Eur, nes, pareiškėjo nuomone, 2 300 635,15 Eur dydžio AB „Citadele“ banko reikalavimas nėra pradelstas ir yra ginčijamas teisme. Kreipimosi į teismą metu įmonė turėjo turto, kurio balansinė vertė 12 525 260 Eur, o 2018 m. rugsėjo 7 dieną jo vertė yra 6 380 788,20 Eur, į atsargų vertę neįtraukus 350 762 Eur sumokėtų avansų sumos. AB „Citadele“ bankui įkeisto turto vertė sudaro 3 676 000 Eur.

104.

11Pareiškėjo aiškinimu, įmonė turi visą rapsų aliejaus spaudimui, sėklų paruošimui ir sandėliavimui reikalingą įrangą, kvalifikuotus darbuotojus, ilgametę darbo patirtį. Per restruktūrizavimo laikotarpį išdėsčius skolų sumokėjimą, bus galima subalansuoti finansinius srautus ir nenutraukti ūkinės komercinės veiklos. Tokiu būdu įmonė su kreditoriais turėtų atsiskaityti per 4 -5 metus.

125.

13Pareiškėjas nurodė, kad numatytos šios priemonės finansiniam įmonės mokumui atkurti: aktyvus darbas su esamais partneriais, vykdant pasirašytas sutartis ir derantis dėl naujų sutarčių ar jų apimčių padidinimo; aktyvi naujų partnerių (pirkėjų ir tiekėjų) paieška tiek Lietuvoje, tiek ir užsienio valstybėse; bendradarbiavimas su kreditoriais, mažinant pradelstų skolų apimtis; atidus piniginių srautų prognozavimas, siekiant, kad įmonė neliktų be apyvartinių lėšų; aktyvus pradelstų pirkėjų skolų įmonei susigrąžinimas; aktyvūs veiksmai ir komunikacija, siekiant padidinti maistinio aliejaus pardavimus į mažmeninę rinką. Įmonė, laikinai sustabdžiusi įsipareigojimų vykdymą ir išdėsčiusi juos per restruktūrizavimo terminą, turėtų pakankamai apyvartinių lėšų vykdyti įmonės veiklą visa apimtimi.

146.

15Trečiasis asmuo R. M. nurodė esąs UAB Rokiškio aliejinė kreditorius, kuriam įmonė skolinga 59 888,88 Eur. Nurodė, kad restruktūrizavimo bylos skolininkei iškėlimo aplinkybės yra susijusios su jo teisėtais interesais, nes procesinis sprendimas nagrinėjamoje byloje turės įtakos jo teisėms ir pareigoms.

167.

17Trečiasis asmuo UAB „Scandagra“ klausimą, ar atsakovei UAB Rokiškio aliejinė kelti bankroto bylą ar restruktūrizavimo bylą, buvo palikęs spręsti teismo nuožiūra. Paaiškino, kad jis yra UAB Rokiškio aliejinė tiekėjas, kuriam įmonė skolinga 506 975,98 Eur. Nurodė, kad atsakovės restruktūrizavimo plano metmenyse pateikta informacija yra bendro pobūdžio, duomenys prieštaringi ir keliantys įtarimų dėl restruktūrizavimo sėkmės. Įvertinęs pareiškėjo nurodytus duomenis trečiasis asmuo pažymėjo, kad arba įmonė turi reikiamų žaliavų tolimesnei veiklai vykdyti ir metmenyse nurodytos tariamos sunkumų priežastys yra nepagrįstos, arba įmonės balanse nurodyta informacija yra neteisinga ir įmonė neturi žaliavų bei komplektavimo gaminių, kurie apskaityti balanse, arba jų reali vertė gerokai mažesnė. Iš įmonės turto vertės atėmus žaliavų ir komplektavimo gaminių vertę, o likusią turto vertę palyginus su įmonės pradelstais įsipareigojimais, įmonė bus nemoki, nes pradelsti įsipareigojimai viršys pusę balanse apskaitytos turto vertės.

188.

19UAB „Scandagra“ taip pat nurodė, kad restruktūrizavimo metmenyse pateikta informacija neatitinka faktinės padėties, nes licencija įmonei verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais sustabdyta, o įmonės skola Valstybinio socialinio draudimo biudžetui 2018 m. balandžio 23 d. sudarė 18 880 Eur. Metmenyse nurodyta informacija apie turto vertę yra nepakankama įvertinti realią jo vertę. Prie trumpalaikio turto priskirta iš įmonės skolininkų gautina 2 079 164,70 Eur suma, tačiau tinkamai neįvertinta, kiek realus yra skolų atgavimas. Be to, įmonės atžvilgiu šiuo metu atliekamas mokestinis patikrinimas, o atliktas veiklos auditas nebuvo išsamus.

209.

21Trečiasis asmuo AB „Citadele“ bankas nurodė esąs įmonės kreditorius pagal 2017 m. kovo 10 d. sudarytas kreditavimo sutartis, kurių pagrindu įmonei buvo suteiktas 2 800 000 Eur kreditas. Trečiajam asmeniui yra įkeista didžioji dalis įmonės nekilnojamojo turto, įrenginių, atsargos. Dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo kredito sutartys nuo 2018 m. balandžio 10 d. nutrauktos, pareikalauta grąžinti visas suteiktas kredito sumas, sumokėti palūkanas ir delspinigius. Įmonės pradelstas įsipareigojimas šiam trečiajam asmeniui 2018 m. balandžio 23 d. buvo 2 305 850,93 Eur. Trečiasis asmuo yra didžiausias įmonės kreditorius.

2210.

23Trečiojo asmens AB „Citadele“ banko nuomone, UAB Rokiškio aliejinė yra nemoki. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai yra 5 151 230,95 Eur. Prie šios sumos pridėjus pradelstus įsipareigojimus bankui (trečiajam asmeniui), įmonės pradelsti įsipareigojimai siektų 7 457 081,88 Eur. Metmenyse nurodyta, kad įmonės turto vertė yra 12 525 260 Eur, todėl pusė nurodyto turto vertės yra 6 262 630 Eur. Vadinasi, įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę turto vertės.

2411.

25Trečiojo asmens teigimu, pareiškėjo pateikti finansiniai duomenys neatspindi tikrosios įmonės turtinės padėties. Nurodė, kad prisidengus siekiu restruktūrizuotis, įmonės turtas yra iššvaistomas ar pasisavinimas, taip pat vedama apgaulinga apskaita. Akcentavo aplinkybę, jog per tris mėnesius įmonės įkeistos atsargos sumažėjo nuo 1 267 081 Eur iki 460 002,20 Eur, o visas turtas laikotarpiu nuo 2017 m. gruodžio 31 d. iki 2018 m. kovo 20 d. nuo 12 525 260 Eur sumažėjo iki 10 588 342 Eur. Tuo tarpu įsipareigojimai kreditoriams nuo 8 028 980 Eur sumažėjo tik iki 7 728 766 Eur. Trečiojo asmens nuomone, įmonės balanse yra dirbtinai padidinta ilgalaikio turto vertė.

2612.

27Trečiasis asmuo AB „Citadele“ bankas nurodė, kad 2018 m. kovo 20 d. įmonės balanse nurodyta 10 588 342 Eur turto vertė mažiausiai turėtų būti sumažinta 575 509 Eur (nesančios prekės, skirtos perparduoti), 1 061 723,27 Eur (nesančios žaliavos, komplektavimo detalės bei produkcija), 428 466 Eur (dirbtinai pervertintas turtas ir įrengimai), 474 266,24 Eur (neatgautina skola iš XPP Stanovoi Kolodez), 215 204 Eur (neatgautina suma iš UAB „Baltic Trading“), 214 644,56 Eur (neatgautina suma iš UAB „Trašuva“), 120 020,00 Eur (neatgautina suma iš ŽŪB „Noteros ūkis“) sumomis. Tokiu būdu įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija visą įmonės turtą.

2813.

29Trečiasis asmuo SIA „Bene Agro“ nurodė esąs UAB Rokiškio aliejinė kreditorius, kurio finansinis reikalavimas sudaro 438 259,59 Eur sumą ir yra pradelstas. Paaiškino, kad su UAB Rokiškio aliejinė dalyviais ir valdymo organais vyksta intensyvios derybos dėl investicijų į įmonę, kad būtų atstatyti jos finansiniai rodikliai, grąžintos skolos ar jų dalis bei užtikrintas įmonės veiklos tęstinumas. Trečiojo asmens nuomone, siektina išsaugoti rinkoje veikiančią ir funkcionuojančią įmonę, nes jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio. Paaiškino, kad rengiant restruktūrizavimo plano metmenis, nebuvo įvertinta kreditorės SIA Bene Agro pagalba, kurią ji pasirengusi suteikti įmonei.

3014.

31Pareiškėja AB „Citadele“ bankas pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė atmesti R. J. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir iškelti atsakovei UAB Rokiškio aliejinė bankroto bylą (Panevėžio apygardos teismo civilinė byla Nr. eB2-610-544/2018). Nurodė, kad UAB Rokiškio aliejinė yra nemoki, devynis mėnesius nevykdo veiklos, neturi žaliavų, negauna pajamų, nevykdo įsipareigojimų darbuotojams, kitiems kreditoriams ir valstybei, o visi pradelsti įsipareigojimai (5 905 361,74 Eur) viršija pusę į balansą įtraukto turto vertės (3 794 317,32 Eur). Nurodė, kad jos pateiktas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti nagrinėjamas kartu su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Pareiškėjos teigimu, UAB Rokiškio aliejinė buvo įspėta apie pareiškėjos ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau per įspėjime nurodytą terminą pareiškėjos reikalavimų neįvykdė.

32II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

3315.

34Panevėžio apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi atsakovei UAB Rokiškio aliejinė iškėlė restruktūrizavimo bylą, įmonės restruktūrizavimo administratore paskyrė UAB „Inovestus“. Teismas pareiškėjo P. Š. pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Rokiškio aliejinė“ iškėlimo paliko nenagrinėtą, priėmė pareiškėjų UAB „Petva“, UAB „Transdeima“ atsisakymus nuo pareiškimų iškelti atsakovei UAB Rokiškio aliejinė bankroto bylą ir šią bylos dalį nutraukė (civilinė byla Nr. B2-583-544/2018).

3516.

36Teismas, analizuodamas įmonės mokumo padėtį, pažymėjo, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1397-180/2018, vertindamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria UAB Rokiškio aliejinė buvo iškelta bankroto byla, teisėtumą, konstatavo, kad pagal 2018 m. kovo 20 d. balanso duomenis įmonės turto vertė buvo 8 392 062,80 Eur, o pradelsti įsipareigojimai sudarė 2 667 496,22 Eur, todėl įmonė yra moki ir kelti jai bankroto bylą nebuvo pagrindo.

3717.

38Iš 2018 m. rugsėjo 1 d. balanso duomenų teismas nustatė, kad UAB Rokiškio aliejinė priklausančio turto vertė buvo 7 069 699 Eur, iš to skaičiaus ilgalaikis turtas sudarė 4 671 923 Eur (nematerialus turtas 55 941 Eur, materialus turtas 4 508 634 Eur, finansinis turtas 105 087 Eur, kitas ilgalaikis turtas 2 261 Eur). Nekilnojamojo turto registro, Hipotekos registro, įmonės 2018 m. kovo 13 d. ilgalaikio turto sąrašo duomenys patvirtina, kad ilgalaikis turtas realiai yra. Palyginęs šio balanso duomenis su įmonės 2018 m. kovo 20 d. balanso duomenimis, teismas padarė išvadą, kad materialiojo turto vertė sumažėjo dėl turto nusidėvėjimo, o finansinis turtas padidėjo dėl priskaitytų palūkanų.

3918.

40Teismas atmetė trečiojo asmens AB „Citadele“ banko pastabas dėl atsakovės veiksmų nepagrįstai didinant ilgalaikio turto vertę. Ištyręs pateiktus įrodymus, teismas padarė išvadą, kad tiek 2018 m. kovo 20 d., tiek 2018 m. rugsėjo 1 d. balansuose nurodoma įmonės materialiojo turto vertė iš esmės atitinka turto vertinimo ataskaitose nustatytą vertę, kuri, palyginus ją su įmonės 2016 m. gruodžio 31 d. balanse nurodyta verte (iki atlikto vertinimo) skiriasi maždaug 400 000 Eur suma. Teismas akcentavo aplinkybę, jog AB „Citadele“ bankas minėtas turto vertinimo ataskaitas pats laikė tinkamais įrodymais apie realią įmonei priklausančio turto, kuris bus įkeistas bankui, vertę bei sprendė, kad tas turtas realiai užtikrina suteiktų kreditų grąžinimą.

4119.

42Teismas nustatė, kad pagal 2018 m. rugsėjo 1 d. balanso duomenis įmonės trumpalaikio turto vertė yra 2 318 045 Eur (atsargos 1 178 777 Eur, iš jų – 828 015 Eur sumokėti avansai, per vienerius metus gautinos sumos 928 639 Eur (897 035 Eur pirkėjų skolos, 31 604 Eur kitos gautinos sumos), pinigai ir pinigų ekvivalentai 210 629 Eur). Teismas pažymėjo, kad įmonės trumpalaikio turto vertė, lyginant su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo, tačiau įmonė nėra nutraukusi veiklos, vykdo pardavimus. Teismas atmetė AB „Citadele“ banko argumentus, jog įmonė esą nedisponuoja balanse nurodomomis atsargomis. Pažymėjo, kad į įmonės balansą įrašyti duomenys apie atsargų sudėtį ir kiekį nepaneigti. Teismo vertinimu, pateikti įrodymai patvirtina, kad įmonė realiai disponuoja 1 469 589 Eur vertės atsargomis.

4320.

44Teismas nustatė, kad įmonės balanse apskaityta 928 639 Eur per vienerius metus gautinų sumų (pirkėjų skolos – 897 035 Eur, kitos gautinos sumos – 31 604 Eur). Teismas pažymėjo, kad Lietuvos apeliaciniam teismui konstatavus, jog OOO „Hlebo priemnoe predpriyatie Stanovoi Kolodez“ skola negali būti laikoma įmonės debitorine skola, nes, ją perleidus, ji (debitorinė skola) įmonei nebepriklauso, įmonė šios skolos prie realiai atgaunamų sumų nebepriskaitė. Teismas nustatė, kad įmonės debitorei UAB „Trašuva“ iškelta bankroto byla, todėl šios skolos nepripažino realiai atgautina.

4521.

46Teismas nepagrįstu pripažino trečiojo asmens AB „Citadele“ banko argumentą, jog UAB „Baltic Traiding“ nepajėgi įmonei grąžinti 215 204 Eur skolą. Iš paskutinio įmonės debitorių sąrašo matyti, kad šios debitorės skola įmonei sumažėjo iki 18 030,52 Eur sumos. Teismas akcentavo aplinkybę, jog debitorė yra veikiantis juridinis asmuo, kuris apmokėjo atsakovės pradelstą skolą bankui.

4722.

48Teismas pažymėjo, kad ŽŪB „Noteros ūkis“ įmonei skolinga 20 020 Eur. Teismo nustatytais duomenimis, ši bendrovė vykdo ūkinę komercinę veiklą, nėra likviduojama ar bankrutuojanti, todėl nėra pagrindo sutikti su trečiojo asmens pastaba dėl šios debitorinės skolos beviltiškumo.

4923.

50Teismas atmetė trečiojo asmens AB „Citadele“ banko pastabas dėl SIA Dagda Oil 157 443,40 Eur skolos, SIA Sabiedriba IMS 39 370,80 Eur skolos, SIA Monteko 7 229,50 Eur skolos, SIA DB Finance Group 6 112,90 Eur skolos, SIA Robotex 5 632,15 Eur skolos atgavimo nerealumo. Teismo vertinimu, vien tai, jog įmonės susijusios per dalyvius, savaime neleidžia daryti išvados, kad įsipareigojimai nebus įvykdyti. Teismas taip pat nepagrįstais pripažino argumentus dėl išvardintų debitorių turtinės padėties sudėtingumo. Teismas akcentavo aplinkybę, jog dėl šių skolų atgavimo galimybių pozityvumo yra pasisakyta ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje.

5124.

52Teismas nustatė, kad UAB Rokiškio aliejinė ir Valstybinė mokesčių inspekcija sudarė susitarimą, kuriuo įmonė įsipareigojo valstybei sumokėti 1 000 000 Eur pridėtinės vertės mokesčio ir 5 000 Eur dydžio baudą. Teismas pažymėjo, kad ši skola yra sumokėta atlikus įskaitymą, o įmonei grąžinta 209 978,47 Eur pridėtinės vertės mokesčio, taip pat įmonės balanse nebeapskaitytas 1 300 000 Eur grąžintinas pridėtinės vertės mokestis, dėl kurio buvo kilęs mokestinis ginčas. Apibendrinęs nustatytus duomenis, teismas padarė išvadą, kad įmonės per vienerius metus realiai gautina suma yra 713 994,44 Eur, atsargų vertė – 704 510,76 Eur, o trumpalaikio turto vertė – 1 629 134,20 Eur. Remdamasis nustatytomis aplinkybėmis teismas nurodė, kad įmonės turto vertė 2018 m. rugsėjo 1 d. duomenimis yra 6 301 057,20 Eur.

5325.

54Teismas nustatė, kad pagal 2018 m. rugsėjo 1 d. balansą įmonės mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudaro 7 553 180 Eur (po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai – 2 030 656 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai – 5 522 524 Eur). Iš pareiškėjo pateiktų duomenų teismas nustatė, kad įmonės įsipareigojimai tiekėjams sudaro 5 091 161 Eur, iš jų pradelsti – 2 374 672,19 Eur sumą. Teismas nepagrįstais pripažino AB „Citadele“ banko argumentus, jog 2 300 635,15 Eur įmonės skola bankui turi būti pripažinta pradelsta. Teismas, įvertinęs surinktus duomenis, padarė išvadą, jog tarp šalių vis dar vyksta derybos, o įmonė pareiškė ieškinį, ginčydama kredito sutarčių nutraukimo teisėtumą. Teismo vertinimu, nėra pagrindo tvirtinti, kad minėtos kredito sutartys yra nutrauktos ir kad 2 300 635,15 Eur skola bankui yra pradelsta.

5526.

56Teismas nustatė, kad šiuo metu įmonės pradelstų įsipareigojimų suma yra sumažėjusi, kadangi įmonė 2018 metų gegužės mėnesį sudarė susitarimus su dalimi kreditorių, kurių bendra finansinių reikalavimų suma sudaro 890 186,67 Eur. Šia aplinkybę teismas laikė patvirtinančia, jog šalys pratęsė prievolių įvykdymo terminus. Kadangi aptarti terminai nepasibaigė, teismo vertinimu, šių įmonės įsiskolinimų nėra pagrindo pripažinti pradelstais. Atsižvelgęs į šią aplinkybę bei į įmonės ginčą su AB „Citadele“ banku, teismas konstatavo, kad pradelstų įsipareigojimų suma mažintina iki 2 374 672,19 Eur. Įvertinęs nustatytą įmonės turto vertės ir jos pradelstų įsipareigojimų santykį, teismas konstatavo, kad UAB Rokiškio aliejinė yra moki.

5727.

58Įvertinęs pateiktus restruktūrizavimo plano metmenis, teismas konstatavo, kad restruktūrizavimo laikotarpiu įmonė yra užsitikrinusi realų žaliavų tiekimą, produkcijos supirkimą, todėl turi sąlygas tęsti veiklą. Teismo vertinimu, AB „Citadele“ banko abejonės dėl „Balticovo“ AS mokumo grindžiamos prielaida. Teismas pažymėjo, kad įmonės finansinių sunkumų nėra pagrindo vertinti kaip tęstinių, nes įmonė 2016 ir 2017 metais dirbo pelningai, o tik 2018 metais jos veikla tapo nuostolinga, kilo finansiniai sunkumai dėl apyvartinių lėšų trūkumo. Akcentavo aplinkybę, jog įmonėje dirbo nuo 25 iki 29 darbuotojų. Sprendė, kad darbuotojų skaičiaus sumažėjimas grindžiamas darbų sezoniškumu. Teismo vertinimu, byloje nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, jog įmonė, nors ir turėdama finansinių sunkumų, tebevykdo ūkinę komercinę veiklą ir nėra jos nutraukusi. Teismo vertinimu, pateikti restruktūrizavimo plano metmenys atitinka įstatymo reikalavimus, o atskiri kreditoriai savo nuomonę dėl restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aplinkybių galės pareikšti tokio plano tvirtinimo etape.

5928.

60Apibendrinęs nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad UAB Rokiškio aliejinė atitinka įstatyme nurodytas restruktūrizavimo pradėjimo sąlygas – įmonė įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus, savalaikiai nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, tačiau nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos, jai nėra iškelta bankroto byla ar inicijuotas bankroto procesas ne teismo tvarka, kas sudaro pagrindą iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą.

6129.

62Įvertinęs bylos nagrinėjimo eigoje kreditorių pateiktų procesinių dokumentų turinį, teismas patenkino pareiškėjo P. Š. prašymą dėl pareiškimo iškelti UAB Rokiškio aliejinė bankroto bylą atsiėmimo ir pareiškėjų UAB „Petva“ bei UAB „Transdeima“ prašymus dėl pareiškimų dėl bankroto bylos iškėlimo atsisakymo. Teismas P. Š. pareiškimą paliko nenagrinėtą, o bylos dalį pagal UAB „Petva“ ir UAB „Transdeima“ pareiškimus nutraukė.

6330.

64Panevėžio apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos AB „Citadele“ banko pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB Rokiškio aliejinė (civilinė byla Nr. eB2-610-544/2018).

6531.

66Teismas konstatavo, kad pareiškėja AB „Citadele“ bankas netinkamai įgyvendino ikiteisminę ginčo sprendimo tvarką, įtvirtintą Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje. Teismas iš pateiktų duomenų nustatė, kad pareiškėjos pranešimas įmonei dėl įsipareigojimų nevykdymo ir bankroto bylos iškėlimo registruotu laišku buvo siunčiamas vieną kartą 2018 m. rugpjūčio 14 d. ir įmonei elektroniniu laišku įteiktas 2018 m. rugpjūčio 14 d., o paštu – 2018 m. rugpjūčio 21 d. Teismo vertinimu, bankas pranešime savo pasirinkimu įmonei nustatė skolos grąžinimo terminą iki 2018 m. rugsėjo 21 d., todėl šio termino ir turėjo laikytis. Tačiau pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo teismui buvo pateiktas nepasibaigus nustatytam skolininkės įsipareigojimų įvykdymo terminui – 2018 m. rugsėjo 14 d.

6732.

68Teismas pažymėjo, jog esant ginčui dėl įsiskolinimo egzistavimo, asmuo, laikantis save kreditoriumi, turėtų siekti išspręsti ginčą individualioje civilinėje byloje, ir tik nepavykus išieškoti skolos, inicijuoti bankroto bylą skolininkui. Teismas, nustatęs, kad šiuo metu kitoje civilinėje byloje yra sprendžiamas šalių ginčas dėl kredito sutarčių nutraukimo teisėtumo, padarė išvadą, jog nagrinėjamu atveju bankroto bylos inicijavimu iš esmės siekiama skolos išieškojimo būdo.

69III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

7033.

71Trečiasis asmuo AB „Citadele“ bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. B2-583-544/2018, ir priimti naują nutartį – atsisakyti atsakovei UAB Rokiškio aliejinė iškelti restruktūrizavimo bylą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

7233.1.

73Įmonės, kuri yra nemoki, nevykdanti veiklos ir kurios turtas yra švaistomas, restruktūrizavimas nėra įmanomas dėl teisinio ir ekonominio nepagrįstumo. Aplinkybę, kad restruktūrizavimas neperspektyvus patvirtina tai, jog tarp UAB Rokiškio aliejinė vadovybės (dėl jos atliekamų veiksmų) ir banko nėra pasitikėjimu grįstų santykių. Įmonės vadovų veiksmuose yra nusikalstamos veikos požymių.

7433.2.

75Teismas netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias juridinio asmens nemokumą. Teismas nepagrįstai sprendė, jog įmonės įsiskolinimas AB „Citadele“ bankui nėra pradelstas. Bylos duomenys nekelia abejonių dėl šio įsiskolinimo pradelsimo. Įmonės pareiga sumokėti bankui įsiskolinimą nepriklauso nuo kredito sutarčių nutraukimo fakto. Teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartyje padarytomis išvadomis. Teismo išvados dėl kredito sutarčių nutraukimo ir banko finansinio reikalavimo sumažinimo aplinkybių neatitinka bylos duomenų. Teismas kredito sutarčių nutraukimo ginčijimą turėjo pripažinti kaip atsakovės siekį išvengti bankroto bylos iškėlimo. Atsakovės 2 300 635,15 Eur įsiskolinimas bankui priskirtinas prie pradelstų šios įmonės įsipareigojimų. Įvertinus tokią aplinkybę, teismo nustatytus pradelstus įmonės įsipareigojimus bei įmonei pripažinus, kad nėra mokamas darbo užmokestis darbuotojams, laikytina, jog bendra įmonės pradelstų įsipareigojimų suma siekia 4 712 351,04 Eur.

7633.3.

77Teismas netinkamai vertino įmonės ir kreditorių sudarytų susitarimų turinį. Kitaip nei konstatuota teismo nutartyje, kreditoriai sutiko tik tiekti žaliavas, tačiau nesutiko atidėti pradelstus įsipareigojimus. Šiuos įsipareigojimus teismas turėjo pripažinti pradelstais, todėl galutinė pradelstų įsipareigojimų suma sudaro 5 565 493,91 Eur.

7833.4.

79Įmonės 2018 m. rugsėjo 1 d. balanso duomenys tik patvirtina, kad įmonė yra nemoki. Balanse nurodyta, kad įmonės turto vertė yra 7 069 699 Eur. Atėmus beviltiškas skolas, pusė turto vertės turėjo būti sumažinta iki 3 073 484,47 Eur. Iš gautinų sumų turėjo būti pašalinta UAB „Baltic Trading“ skola, nes ta įmonė neturi turto ir lėšų, SIA Dagda Oil 157 443,40 Eur skola, nes tos įmonės balansas yra nulinis, nevykdoma veikla, jos akcininkas kartu yra ir UAB „Baltic Trading“ akcininkas, turi būti atimta SIA Sadiebbrida IMS 39 370,80 Eur skola, nes ta įmonė yra nemoki, SIA Monteko 7 229,50 Eur skola, nes ta įmonė išregistruota iš PVM mokėtojų registro ir nevykdo veiklos, SIA DB Finance Group 6 112,90 Eur skola, nes ši įmonė likviduota, SIA Robotex 5 632,15 Eur skola, nes ta įmonė išregistruota iš PVM mokėtojų registro, nevykdo veiklos. Įmonė neturi nei atsargų, nei produkcijos, o nurodyta atsargų vertė yra abejotina. Taigi įmonės pradelsti įsipareigojimai akivaizdžiai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

8033.5.

81Pateikti duomenys patvirtina, kad UAB Rokiškio aliejinė seniai nevykdo veiklos, todėl jos restruktūrizavimas negalimas. Įmonės veiklos nevykdymo faktą patvirtina antstolės faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. Bendrovės apsauga informavo, kad nuo 2018 m. rugsėjo 17 d. iki 2018 m. rugsėjo 21 d. iš gamyklos išvažiavo tik 12 sunkvežimių. Tokiu būdu iš įmonės teritorijos per savaitę išvežta vos 310 tonų produkcijos. Tikėtina, kad sunkvežimių judėjimas tebuvo veiklos imitavimas. Be to, įmonės sąskaitoje praktiškai nebuvo fiksuota lėšų judėjimo.

8233.6.

83Teismas netinkamai vertino pateiktus restruktūrizavimo plano metmenis. Įmonės restruktūrizavimo galimybes teismas susiejo tik su kreditoriaus SIA Bene Agro įsipareigojimu suteikti ekonominę pagalbą. Tačiau šio kreditoriaus finansinis pajėgumas taip pat abejotinas. Metmenyse nurodytos priemonės nėra pakankamos atkurti įmonės mokumą ir likviduoti 7 mln. Eur siekiančias skolas, juolab kad restruktūrizavimo galimybei prieštarauja didžiausias įmonės kreditorius.

8434.

85Trečiasis asmuo AB „Citadele“ bankas kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus, atskirajame skunde taipogi suformulavo prašymą dėl apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų sujungimo.

8635.

87Trečiasis asmuo UAB „Scandagra“ atsiliepimu į trečiojo asmens AB „Citadele“ banko atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarties, kuria UAB Rokiškio aliejinė iškelta restruktūrizavimo byla, prašo atskirąjį skundą atmesti, o Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodomi tokie esminiai argumentai:

8835.1.

89AB „Citadele“ banko procesinis elgesys nesuderinamas su profesionaliam kredito rinkos dalyviui keliamais aukštesniais protingumo, atidumo, atsargumo ir rūpestingumo standartais, todėl jo teisės neturėtų būti ginamos. Bankas ėmėsi nesavalaikių ir netinkamų priemonių savo teisėms ginti.

9035.2.

91AB „Citadele“ banko nurodyti argumentai ir paskaičiavimai dėl įmonės pradelstų įsipareigojimų masto neturi pagrindo ir prieštarauja byloje nustatytoms aplinkybėms. Atskiruoju skundu kvestionuojami Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartyje nustatyti faktai ir jų pagrindu padarytos išvados. Atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo įmonės įsiskolinimą bankui pripažinti pradelstu. Dėl banko finansinio reikalavimo dydžio neturėtų būti ignoruojami kitų kreditorių interesai. Atskirojo skundo argumentai dėl įmonės turto vertės prieštarauja byloje nustatytoms aplinkybėms.

9235.3.

93Atskirajame skunde iš esmės pripažįstama aplinkybė, jog iki finansinių sunkumų atsiradimo įmonė nenutrūkstamai vykdė veiklą. Vien ta aplinkybė, jog įmonės finansiniai pajėgumai sumažėjo, nesudaro pagrindo konstatuoti veiklos nutraukimo. Kartu su atskiruoju skundu pateikti įrodymai patvirtina, kad įmonė veiklos nenutraukė. Neįrodyta, kad kreditorių siūloma pagalba nėra reali. Restruktūrizavimo plano metmenys atitinka įstatymo reikalavimus.

9436.

95Trečiasis asmuo UAB „Scandagra“ atsiliepime į atskirąjį skundą taip pat prašo netenkinti AB „Citadele“ banko prašymo dėl apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų sujungimo.

9637.

97Atsakovė UAB Rokiškio aliejinė atsiliepimu į trečiojo asmens AB „Citadele“ banko atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarties, kuria UAB Rokiškio aliejinė iškelta restruktūrizavimo byla, prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodomi tokie esminiai argumentai:

9837.1.

99Teismas pagrįstai konstatavo egzistuojant visas sąlygas restruktūrizavimo bylai iškelti. Įmonė nėra nemoki, todėl teismas pagrįstai iškėlė jos restruktūrizavimo bylą. Išvados dėl įmonės mokumo konstatuotos įsiteisėjusioje Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartyje. Atskirojo skundo argumentai nepaneigia teismo išvadų dėl įmonės mokumo.

10037.2.

101AB „Citadele“ bankas nepagrįstai tvirtina, kad įmonės skola bankui yra pradelsta. Pagal sudarytas sutartis kredito grąžinimo terminai nėra pasibaigę. Įmonei susidūrus su finansiniais sunkumais ir pranešus apie planuojamą restruktūrizavimo procesą, bankas nepagrįstai nutraukė kredito sutartis ir pareikalavo visų lėšų grąžinimo. Atsižvelgiant į inicijuoto teisminio proceso dėl kredito sutarčių nutraukimo esmę, skola bankui negali būti laikoma pradelsta.

10237.3.

103Bankas nepagrįstai eilę įmonės įsiskolinimų kreditoriams laiko pradelstais. Su kreditoriais sudarytų susitarimų turinys patvirtina, kad jie prioritetą teikia įmonės restruktūrizavimo galimybei.

10437.4.

105Atskirajame skunde nepagrįstai ginčijamos teismo išvados dėl įmonės turto vertės. Skundo argumentai dėl įmonės debitorinių skolų atgavimo perspektyvumo neturi pagrindo. Teismo nustatytas įmonės turto ir pradelstų įsipareigojimų santykis neleidžia konstatuoti nemokumo būsenos.

10637.5.

107Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad įmonė vykdo veiklą. Atsakovė vykdo susitarimus su kitomis įmonėmis, turi kvalifikuotų darbuotojų, veikia įmonės agregatai. Atskirojo skundo argumentai dėl veiklos nevykdymo deklaratyvūs. Aplinkybė, jog įmonė neveikia visu pajėgumu, patvirtina, kad ji patiria finansinių sunkumų, tačiau veiklos nėra nutraukusi.

10837.6.

109Atsakovė turi realių galimybių restruktūrizuotis ir atkurti mokumą, ką patvirtina pateikti restruktūrizavimo plano metmenys. Įmonės sunkumai yra laikino pobūdžio, įmonė turi reikiamų darbuotojų, įrenginių, yra sudariusi sutartis su tiekėjais ir jas vykdo, ėmėsi priemonių debitorinių skolų atgavimui, įmonės kreditoriai sutinka su restruktūrizavimu ir teikia įmonei reikiamą paramą bei pagalbą.

11038.

111Atsakovė UAB Rokiškio aliejinė kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė naują įrodymą.

11239.

113Trečiasis asmuo SIA „Bene Agro“ atsiliepimu į trečiojo asmens AB „Citadele“ banko atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarties, kuria UAB Rokiškio aliejinė iškelta restruktūrizavimo byla, prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodomi tokie esminiai argumentai:

11439.1.

115Trečiasis asmuo yra vienas didžiausių atsakovės kreditorių ir yra suinteresuotas atsakovės veiklos bei mokumo atkūrimu. Bankroto atveju kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimo perspektyvumas abejotinas. Atskirojo skundo argumentai dėl įmonės veiklos nutraukimo nepagrįsti. Bylos duomenys patvirtina, kad įmonė tęsia veiklą, o restruktūrizavimo laikotarpiu yra užsitikrinusi žaliavų tiekimą, produkcijos supirkimą. AB „Citadele“ banko argumentai dėl AS „Balticovo“ nemokumo neturi pagrindo. Ši įmonė jau šiuo metu teikia atsakovei žaliavą, jos metinis pelnas viršijo 10 mln. Eur.

11639.2.

117Atskirojo skundo argumentai dėl atsakovės veiklos neperspektyvumo nepagrįsti. Ta aplinkybė, jog bankas nesutinka su įmonės restruktūrizavimu, nepaneigia šio proceso galimybės. Nagrinėjamu atveju prioritetas turėtų būti teikiamas restruktūrizavimo galimybei.

11840.

119Trečiasis asmuo SIA „Bene Agro“ kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė naujus įrodymus.

12041.

121Trečiasis asmuo AB „Citadele“ bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. eB2-610-544/2018, ir perduoti AB „Citadele“ banko pareiškimo iškelti UAB Rokiškio aliejinė bankroto bylą priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

12241.1.

123Teismas nepagrįstai atsisakė priimti trečiojo asmens pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, motyvuodamas ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos nesilaikymu. Teismo nutartyje nurodyta teisminė praktika nagrinėjamu atveju netaikytina. Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinta, jog kreipimasis į teismą nepasibaigus atsakovei pateikto įspėjimo terminui laikytinas formaliu ir mažareikšmiu pažeidimu. Svarbu, jog šiuo metu įspėjimo terminas jau yra pasibaigęs.

12441.2.

125Ginčas dėl finansinių reikalavimų pagrįstumo nėra faktorius, galintis lemti atsisakymą priimti pareiškimą iškelti bankroto bylą. Banko ir įmonės sudarytos kredito sutartys nutrauktos nuo 2018 m. balandžio 10 d. Banko veiksmai inicijuojant bankroto bylą nepagrįstai pripažinti paslėptu skolos atgavimo būdu. Įstatyme nėra reikalavimo, kad skolos kreditoriui faktas būtų patvirtintas teismo sprendimu. Teismas turėjo atsižvelgti į tai, jog įmonė sutarčių nutraukimą ėmė ginčyti praėjus pusmečiui, nesant ginčo dėl įsiskolinimo dydžio.

12642.

127Trečiasis asmuo AB „Citadele“ bankas šiame atskirajame skunde irgi suformulavo prašymą dėl apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų sujungimo.

12843.

129Atsakovė UAB Rokiškio aliejinė atsiliepimu į trečiojo asmens AB „Citadele“ banko atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos AB „Citadele“ banko pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB Rokiškio aliejinė, prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodomi tokie esminiai argumentai:

13043.1.

131Teismas pagrįstai atsisakė priimti banko pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei. Teismas teisingai nustatė, kad bankas nesilaikė įstatyme įtvirtintos neteisminės ginčo sprendimo tvarkos. Bankas kreipėsi į teismą nepasibaigus paties nustatytam įspėjimo terminui. Padarytas pažeidimas negali būti pripažintas formaliu.

13243.2.

133Banko finansinio reikalavimo pagrįstumas paaiškės tik Vilniaus miesto apylinkės teismui išnagrinėjus civilinę bylą, kurioje ginčijamas kredito sutarčių nutraukimas ir kurioje taikytos laikinosios apsaugos priemonės, draudžiančios imtis skolos išieškojimo veiksmų pagal kredito sutartis. Banko veiksmai inicijuojant bankroto procesą pripažintini nesąžiningais.

13444.

135Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2018 m. spalio 31 d. nutartimi, tenkinant AB „Citadele“ banko prašymus, buvo sujungtos Lietuvos apeliacinio teismo civilinės bylos Nr. 2-170-330/2018 (pagal AB „Citadele“ banko atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarties, kuria AB Rokiškio aliejinė iškelta restruktūrizavimo byla) ir Nr. e2-1745-XX/2018 (pagal AB „Citadele“ banko atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos AB „Citadele“ banko pareiškimą dėl UAB Rokiškio aliejinė bankroto bylos iškėlimo), prijungiant prie civilinės bylos Nr. 2-1790-330/2018 civilinę bylą Nr. e2-1745-XX/2018 ir sujungtai bylai suteikiant Nr. 2-1790-330/2018.

13645.

137Lietuvos apeliaciniame teisme 2018 m. lapkričio 8 d. gauti atsakovės UAB Rokiškio aliejinė ir apeliantės AB „Citadele“ banko rašytiniai paaiškinimai. Kartu su pateiktais procesiniais dokumentais bylos dalyviai pateikė ir naujus įrodymus.

138IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

13946.

140Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsakovei UAB Rokiškio aliejinė iškelta restruktūrizavimo byla, ir nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos AB „Citadele“ banko pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB Rokiškio aliejinė, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirųjų skundų faktiniais ir teisiniais pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarčių negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių apskųstųjų nutarčių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnio 2 dalis).

141Dėl rašytinių paaiškinimų ir naujų įrodymų priėmimo

14247.

143Kartu su atskiruoju skundu apeliantė AB „Citadele“ bankas pateikė naujus įrodymus – Panevėžio apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 14 d. nutarties dėl skundo Nr. ITS-100-218/2018 kopiją, ištrauką iš žiniaraščio apie išvažiavusias transporto priemones iš UAB Rokiškio aliejinė gamybos teritorijos. Atsakovė UAB Rokiškio aliejinė kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė naują įrodymą – Panevėžio apygardos teismo 2018 m. spalio 1 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-423-278/2018, kopiją. Trečiasis asmuo SIA „Bene Agro“ kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė naują įrodymą – 2018 m. rugsėjo 12-14 d. grūdų lydraščių ir krovinių važtaraščių kopijas, UAB „Rokiškio aliejinė“ tiektų žaliavų kiekio lentelę.

14448.

145Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą, sprendžia, kad priėmus pateiktus dokumentus civilinio proceso principai nebus pažeisti, todėl apeliantės, atsakovės ir trečiojo asmens naujai pateiktus dokumentus priima bei vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 straipsnis). Pateikti nauji įrodymai kartu su apeliacinės instancijos teismui skirtais procesiniais dokumentais buvo išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, prieštaravimų dėl jų priėmimo iki bylos nagrinėjimo pradžios nebuvo gauta.

14649.

147Lietuvos apeliaciniame teisme gauti apeliantės AB „Citadele“ banko ir atsakovės UAB Rokiškio aliejinė papildomi rašytiniai paaiškinimai. Teismas pažymi, kad CPK 42 straipsnyje įtvirtinta teise teikti rašytinius paaiškinimus galima naudotis ir apeliaciniame procese, jeigu tokių paaiškinimų turinys neprieštarauja CPK 323 straipsnyje nurodytam reikalavimui. Vadovaujantis CPK 323 straipsnyje įtvirtinta teisės norma, pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį skundą yra draudžiama. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad atsižvelgiant į CPK 17 straipsnyje įtvirtintą šalių procesinio lygiateisiškumo principą, pasibaigus atsiliepimo į apeliacinį skundą padavimo terminui, jį keisti (papildyti) taip pat yra draudžiama. Šiuos nuostatos taikomos ir apeliacine tvarka nagrinėjamoms byloms pagal atskiruosius skundus (CPK 338 straipsnis).

14850.

149Iš gautų rašytinių paaiškinimų turinio matyti, kad apeliacinės instancijos teisme atsakovė papildomai įrodinėja visų sąlygų įmonės restruktūrizavimo procesui pradėti buvimą. Apeliantės paaiškinimuose akcentuojamos ankstesniuose jos procesiniuose dokumentuose nurodytos aplinkybės ir po apskųstosios teismo nutarties priėmimo atsiradusios naujos aplinkybės dėl atsakovės restruktūrizavimo proceso negalimumo bei pagrindo bankroto procesui pradėti egzistavimo. Apeliacinio teismo vertinimu, iš esmės tais pačiais argumentais yra grindžiami ir apeliantės atskirasis skundas bei atsakovės atsiliepimas į jį, rašytiniais paaiškinimais atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai papildomai motyvuojami, paaiškinimais esminiai atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai nekeičiami.

15051.

151Atsakovės ir apeliantės rašytiniai paaiškinimai Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gauti prieš pat paskirtą 2018 m. lapkričio 8 d. teismo posėdį, kuriame buvo numatyta nagrinėti bylą pagal atskiruosius skundus. Gavus šiuos šalių procesinius dokumentus, teismo posėdis buvo atidėtas siekiant juos įvertinti, o byloje dalyvaujantiems asmenims sudaryti sąlygas pareikšti nuomonę, ar nagrinėjamu atveju nėra pažeidžiamas CPK 323 straipsnyje įtvirtintas draudimas dėl atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį pildymo. Byloje dalyvaujantys asmenys prieštaravimų dėl rašytinių paaiškinimų priimtinumo nepareiškė. Įvertinęs rašytinių paaiškinimų turinį, šalių pareikštą nuomonę, apeliacinis teismas konstatuoja, kad atsakovės ir apeliantės pateikti rašytiniai paaiškinimai nepažeidžia CPK 323 straipsnyje įtvirtinto draudimo, todėl priimami. Nors nereikšminga dalis tiek atsakovės, tiek apeliantės rašytinių paaiškinimų skirta naujų aplinkybių, kurios priimant apskųstąją teismo nutartį neegzistavo arba nebuvo žinomos, analizei, atsižvelgdamas į byloje vyraujantį viešąjį interesą, byloje sprendžiamų klausimų ypatumus, apeliacinis teismas sprendžia, kad priėmus pateiktus procesinius dokumentus (be kita ko, grindžiamus naujomis faktinėmis aplinkybėmis), civilinio proceso principai nebus pažeisti, juolab kad šių naujų duomenų poreikis bylos dalyvių nekvestionuojamas.

15252.

153Atsakovė ir apeliantė kartu su papildomais rašytiniais paaiškinimais pateikė ir naujus įrodymus. Apeliacinis teismas, įvertinęs naujų įrodymų turinį, konstatuoja aiškų jų ryšį su rašytinių paaiškinimų argumentais, todėl juos pripažįsta priimtinais. Apeliacinis teismas priima visus kartu su rašytiniais paaiškinimais pateiktus įrodymus, išskyrus tuos, kurie įvardinti kaip atsakovės rašytinių paaiškinimų priedai Nr. 1 - Nr. 7. Apeliacinis teismas neturi pagrindo abejoti šių įrodymų ryšiu su byloje sprendžiamais klausimais, tačiau bylos nagrinėjimo metu įsitikino, jog minėti įrodymai jau anksčiau buvo pateikti į bylą ir priimti. Kartotinis jų (įrodymų, įvardintų kaip atsakovės paaiškinimų priedai Nr. 1 – Nr. 7) priėmimas būtų perteklinis (CPK 180, 314 straipsniai).

154Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pagrindų ir sąlygų

15553.

156CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad restruktūrizavimo bylos yra nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalis). Įmonė, turinti finansinių sunkumų, – tai įmonė, negalinti vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (ĮRĮ 2 straipsnio 1 dalis). Įmonės restruktūrizavimo procesas reiškia visumą ĮRĮ nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 straipsnio 3 dalis).

15754.

158Įmonės restruktūrizavimo tikslų pasiekimą, be kita ko, lemia laiku pradėtas restruktūrizavimo procesas. Tokiu būdu padedama išvengti įmonės bankroto bei su juo susijusių nepageidaujamų socialinių ir ekonominių padarinių (mokesčių mokėtojo, darbo vietų netekimo, įmonės vertės praradimo). Įmonė ir jos kreditoriai, siekdami savo interesų apsaugos, turi veikti sąžiningai ir bendradarbiauti tiek sprendžiant dėl įmonės restruktūrizavimo proceso inicijavimo, tiek vykstant šiam procesui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-197/2010). Tuomet, kai įmonė siekia būti restruktūrizuota ir atitinka reikalavimus, reikalingus restruktūrizavimo procesui pradėti, bei nėra akivaizdžių kliūčių restruktūrizavimo bylai iškelti, teismas turėtų iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2082/2011).

15955.

160Konkuruojant kelioms vertybėms, šiuo atveju susijusioms su įmonės reabilitavimu bei likvidavimu, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus bus padaryta didesnė žala. Poreikis išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio, yra socialiai reikšmingesnis už siekį likviduoti tokią įmonę, nes įmonės gaivinimo atveju tiek įmonė, tiek jos darbuotojai bei kiti kreditoriai patirs didesnę naudą (įmonė toliau funkcionuos kaip verslo subjektas, bus išsaugotos darbo vietos, valstybė gaus pajamų mokesčių pavidalu, kreditoriai, ypač paskutiniosios eilės, restruktūrizavimo proceso metu turės didesnes galimybes gauti reikalavimų patenkinimą), nei likvidavimo atveju, kuomet įmonės turtas parduodamas už likvidacines vertes ir paskutinės eilės kreditorių galimybės atgauti skolas neretai yra labai minimalios. Be to, įmonės restruktūrizavimo proceso metu įmonės veiklą prižiūri administratorius ir teismas (ĮRĮ 9 straipsnio 2-3 dalys), todėl grėsmės, kad finansiniai rodikliai staiga iš esmės pablogės, ji taps nemoki ir iš esmės pasunkės kreditorių galimybės gauti reikalavimų patenkinimą, beveik nėra.

16156.

162ĮRĮ 4 straipsnyje apibrėžtos materialaus pobūdžio sąlygos, kurioms esant gali būti pradėtas įmonės restruktūrizavimo procesas: 1) įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) įmonė nėra nutraukusi veiklos; 3) įmonė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įmonė įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip penkeri metai. Be paminėtų ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytų materialaus pobūdžio sąlygų, teismas taip pat turi patikrinti, ar egzistuoja procesinio pobūdžio sąlygos įmonės restruktūrizavimo bylai iškelti, ar pateikti visi ĮRĮ 6 straipsnio 4 dalyje nurodyti dokumentai, ar egzistuoja kitos procesinės sąlygos restruktūrizavimo bylai iškelti. Įmonės, atitinkančios ĮRĮ 4 straipsnio nuostatas ir siekiančios, kad būtų pradėtas jos restruktūrizavimas, vienasmenis ar kolegialus valdymo organas turi parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenis (ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalis).

16357.

164ĮRĮ taip pat reglamentuoja atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti iškelta. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalį teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki. Kadangi tiek restruktūrizavimas, tiek bankrotas yra įmonės mokumo problemų sprendimo priemonės, teismas, spręsdamas restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, turi vertinti ne tik įmonės pateiktus finansinius dokumentus, tačiau ir jos veiksmus rinkoje, kitus su vykdoma veikla susijusius duomenis. Turi būti įvertintos realios galimybės, taikant ĮRĮ nustatytas procedūras išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 straipsnio 3 dalis). Šios priemonės preliminariai numatomos įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse (ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 7 punktas).

16558.

166Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalį įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad egzistuoja visos restruktūrizavimo bylos iškėlimo materialaus ir procesinio pobūdžio sąlygos ir nėra nei vieno pagrindo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą, taip pat, jei įmonės finansiniai rodikliai leidžia manyti, kad restruktūrizavimo metmenyse išsikelti tikslai sugrąžinti skolas kreditoriams gali būti realiai įgyvendinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-407/2012).

167Dėl įmonės (ne) mokumo vertinimo

16859.

169Pirmosios instancijos teismas, atlikęs atsakovės turtinės padėties ir mokumo vertinimą, nustatė, kad įmonės turto vertė yra 6 301 057,20 Eur, o pradelstų įsipareigojimų suma – 2 374 672,19 Eur. Įvertinęs nustatytą turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų santykį teismas padarė išvadą, jog įmonės turtinė padėtis neatitinka įstatyme įtvirtintų nemokumo kriterijų. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytu atsakovės turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų santykiu. Apeliantės teigimu, teismas netinkamai taikė įstatymo nuostatas dėl juridinio asmens nemokumo vertinimo. Jos apskaičiavimu, UAB Rokiškio aliejinė įmonės turto vertė sudaro 5 565 493,91 Eur, o pradelsti įsipareigojimai siekia net 4 712 351,04 Eur ir toks turto vertės bei pradelstų įsipareigojimų santykis atitinka įstatyme įtvirtintus įmonės nemokumo kriterijus, todėl teismas turėjo konstatuoti kliūtį restruktūrizavimo bylos iškėlimui. Apeliacinis teismas neturi pagrindo sutikti su tokia apeliantės pozicija.

17060.

171Kaip minėta, vienas iš atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindų yra teismo išvada dėl įmonės nemokumo požymių, konstatuojamų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Tam, kad būtų atsisakoma iškelti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkto pagrindu, t. y. priėjus prie pagrįstos išvados dėl įmonės nemokumo, iš teismui pateiktų duomenų turi būti akivaizdu, jog įmonės finansiniai sunkumai negali būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis įmonės nemokumą apibrėžia kaip įmonės būseną, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Atkreiptinas dėmesys, kad teismas, spręsdamas pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, neturi ir negali išspręsti įmonės nemokumo klausimo, kadangi tai yra kito ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo faktinis pagrindas. Tai reiškia, kad teismas, spręsdamas, ar nereikia atsisakyti tenkinti pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkto pagrindu, t. y. dėl įmonės nemokumo, neturi pareigos atlikti tokios pat apimties įmonės nemokumo teisinį tyrimą, kuris atliekamas nagrinėjant ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo. Taip yra ir dėl to, jog teismui pripažinus, kad įmonė gali būti restruktūrizuojama, t. y. turi finansinių sunkumų, savaime neišnyksta įmonės bankroto galimybė. Nustačius, kad įmonės restruktūrizavimas negali būti įgyvendintas, pavyzdžiui, nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punktas), restruktūrizavimo byla gali būti nutraukta ir gali būti pradėtos įmonės bankroto procedūros (ĮRĮ 28 straipsnio 2 dalis).

17261.

173Apeliacinis teismas, prieš pasisakydamas dėl konkrečių apeliantės skundo argumentų, akcentuoja nagrinėjamos civilinės bylos eigos ypatumus, turinčius reikšmės vertinant procesinio sprendimo iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą teisėtumą. Panevėžio apygardos teismas 2018 m. birželio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-434-198/2018 atsisakė iškelti UAB Rokiškio aliejinė restruktūrizavimo bylą ir iškėlė įmonei bankroto bylą. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1397-180/2018 Panevėžio apygardos teismo 2018 m. birželio 20 d. nutartį panaikino ir klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje buvo konstatuota, kad UAB Rokiškio aliejinė yra moki įmonė, nes 2018 m. kovo 20 d. balanso duomenimis įmonės turto vertė sudarė 8 392 062,80 Eur, o pradelsti įsipareigojimai siekė 2 667 496,22 Eur, todėl bankroto bylą nutarta iškelti, o restruktūrizavimo bylą atsisakyta iškelti nepagrįstai.

17462.

175Kaip matyti iš motyvų apskųstoje nutartyje, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovės mokumo klausimą, atsižvelgė į apeliacinės instancijos teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartyje nustatytas aplinkybes, suformuluotas išvadas bei nurodymus pakartotiniam bylos nagrinėjimui. Šią aplinkybę patvirtina tai, jog apeliaciniam teismui suformavus dėl sprendžiamo klausimo reikšmingą išvadą, kad atsakovė yra moki įmonė, nes pagal 2018 m. kovo 20 d. balanso duomenis įmonės turto vertė buvo 8 392 062,80 Eur, o pradelsti įsipareigojimai sudarė 2 667 496,22 Eur, iš naujo nagrinėdamas bylą pirmosios instancijos teismas iš esmės vertino įmonės turto ir įsipareigojimų santykio pokyčius pagal vėlesnio laikotarpio įmonės finansinės atskaitomybės duomenis, atskaitos momentu pasirinkęs apeliacinės instancijos teismo vertintą laikotarpį. Tokiu būdu vadovautasi apeliacinės instancijos teismo išvadomis, jog pagal duomenis, egzistavusios šios instancijos teismo nutarties priėmimo metu (2018 m. rugpjūčio 9 d.) atsakovė buvo moki.

17663.

177Apeliacinis teismas pažymi, kad įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas įgyja res judicata galią, jis tampa neginčytinas ir privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei vykdytinas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). Šiame kontekste apeliacinis teismas neturi pagrindo vertinti apeliantės atskirojo skundo argumentų, kuriais, nesutinkant su apskųstąja pirmosios instancijos teismo nutartimi, iš esmės apeliuojama į Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartyje pateikto aplinkybių vertinimo ir suformuluotų išvadų ydingumą ir (ar) nepagrįstumą. Apeliacinis teismas pabrėžia, kad įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas negali būti kvestionuojamas kitaip nei instancine tvarka. Tokia įsiteisėjusio procesinio sprendimo savybė lemia, jog, priešingai nei nurodyta atskirajame skunde, pirmosios instancijos teismas, priimdamas apskųstąją nutartį, neturėjo teisinio pagrindo revizuoti aukštesnės instancijos teismo įsiteisėjusios nutarties, negalėjo ignoruoti toje nutartyje pateiktų išvadų atsakovės (ne) mokumo klausimu.

17864.

179Pirmosios instancijos teismui nagrinėjant bylą pakartotinai, buvo pateikti vėlesnio laikotarpio (2018 m. rugsėjo 1 d.) įmonės finansinės atskaitomybės duomenys bei juos detalizuojantys įrodymai. Jų pagrindu pirmosios instancijos teismas atliko išsamų tyrimą, kurio metu buvo nustatytas atsakovės turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų dydis, įvertintos aktualaus laikotarpio finansinių rodiklių pokyčius (lyginant su 2018 m. kovo 20 d. duomenimis) lėmusios priežastys.

18065.

181Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs įmonės 2018 m. rugsėjo 1 d. balanso duomenis, nustatė, kad UAB Rokiškio aliejinė priklausančio viso turto vertė buvo 7 069 699 Eur, ilgalaikis turtas sudarė 4 671 923 Eur (struktūriškai – nematerialus turtas 55 941 Eur, materialus turtas 4 508 634 Eur, finansinis turtas 105 087 Eur, kitas ilgalaikis turtas 2 261 Eur). Teismas laikėsi nuostatos, jog byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ilgalaikis turtas įmonėje realiai yra. Jis nepagrįstais pripažino argumentus, kuriais AB „Citadele“ bankas grindė savo poziciją dėl žymiai mažesnės įmonės turto vertės ar dalies į apskaitą įtraukto turto realaus neegzistavimo. Apeliacinio teismo vertinimu, apeliantė nepaneigė šių pirmosios instancijos teismo išvadų. Nors apeliantė ir apeliaciniame procese kartoja tuos argumentus, jog atsakovė neturi nei atsargų, nei produkcijos, o jos nurodyta atsargų vertė esanti abejotina, tačiau šių argumentų nepagrindžia objektyviais duomenimis.

18266.

183Apeliaciniam teismui nėra prielaidų teigti, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl atsakovės turto vertės, būtų pažeidęs įrodymų vertinimo taisykles. Apeliacinis teismas, įvertinęs pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo turinį, atskirojo skundo argumentus, faktinius bylos duomenis, sprendžia, kad šioje byloje nėra teisinio pagrindo pripažinti, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė procesines įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles (CPK 176, 177, 178, 185 straipsniai). Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kitaip vertina tuos pačius įrodymus, pateikia savo nuomonę dėl jų turinio, tačiau nepagrindžia teiginių, jog pirmosios instancijos teismas, atlikdamas įrodymų vertinimą, būtų pažeidęs teisės normas ar netinkamai jas taikęs. Apeliantė iš esmės siekia, kad byloje pateiktų įrodymų pagrindu būtų nustatytos kitos faktinės aplinkybės, nei tai padarė pirmosios instancijos teismas. Įrodymų vertinimas iš esmės yra teismo (teisėjo) nepriklausomumo išraiška. Nesant duomenų, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimą reguliuojančias nuostatas (to neįrodžius), kitokia apeliantės nuomonė dėl tam tikrų įrodymų turinio neduoda pagrindo abejoti to teismo išvadomis, pagrįstomis ne tik apeliantės nurodytais įrodymais, bet ir visa bylos medžiaga.

18467.

185Pirmosios instancijos teismas, AB „Citadele“ banko pareikštų prieštaravimų kontekste įvertinęs byloje surinktus duomenis, konstatavo, kad įmonė realiai disponuoja 1 469 589 Eur vertės atsargomis. Įvertinęs atsakovės debitorinių skolų vertę ir jų išieškojimo perspektyvumą, teismas pažymėjo, kad debitorei UAB „Trašuva“ iškelta bankroto byla, todėl šios bendrovės skolos nepripažino realiai atgautina. Tačiau dėl kitų atsakovės skolininkų teismas nenustatė AB „Citadele“ banko įrodinėjamų aplinkybių apie dalies skolų atgavimo beviltiškumą. Atlikęs atitinkamas korekcijas, pirmosios instancijos teismas priėjo prie išvados, kad į atsakovės balansą įtraukto turto vertė yra 6 301 057,20 Eur.

18668.

187Apeliantė su šia teismo išvada nesutinka, nurodžiusi, kad atėmus beviltiškas skolas, atsakovės turto vertė turėjo būti stipriai sumažinta. Pasak apeliantės, iš atsakovės gautinų sumų turėjo būti pašalintos: UAB „Baltic Trading“ skola, nes ši skolininkė neturi turto ir lėšų; SIA Dagda Oil 157 443,40 Eur skola, nes šios įmonės balansas yra nulinis, nevykdoma veikla, jos akcininkas, kartu yra ir UAB „Baltic Trading“ akcininkas; SIA Sadiebbrida IMS 39 370,80 Eur skola, nes ši įmonė yra nemoki; SIA Monteko 7 229,50 Eur skola, nes skolininkė išregistruota iš PVM mokėtojų registro ir nevykdo veiklos; SIA DB Finance Group 6 112,90 Eur skola, nes ši įmonė likviduota; SIA Robotex 5 632,15 Eur skola, nes skolininkė išregistruota iš PVM mokėtojų registro, nevykdo veiklos. Apeliacinis teismas neturi pagrindo sutikti su šiais apeliantės argumentais.

18869.

189Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad ginčo teisenos tvarka sprendžiant dėl įmonės nemokumo, teisinę reikšmę turi ne įmonės balanse nurodyta turto balansinė vertė, bet į įmonės balansą įrašyto turto reali vertė (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. vasario 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-401-117/2015; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-100/2014 ir kt.). Į balansą įrašytas turtas turi realiai egzistuoti, o kilus ginčui, ar balanse įrašyta įmonės turto vertė atitinka realią jo vertę, sprendžiant įmonės nemokumo klausimą turi būti vertinama faktinė įmonės turto rinkos vertė. Vertinant trumpalaikio turto sudėtį preziumuotina, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais.

19070.

191Apeliacinis teismas pažymi, kad AB „Citadele“ banko tiek pirmosios instancijos teisme nurodytos ir šio teismo įvertintos aplinkybės, tiek atskirajame skunde iš esmės kartojamos tos pačios aplinkybės nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų dėl debitorių skolų turtinės vertės, apskaitytos įmonės balanse, realumo. Atskirajame skunde pateiktas atsakovės skolininkų mokumo selektyvus vertinimas neleidžia pagrįstai abejoti šių skolininkų mokumu. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog vienas iš debitorių yra bankrutuojantis, pagrįstai jo debitorinės skolos suma sumažino įmonės trumpalaikio turto vertę. Tuo tarpu nei skolininkų sąsajumas su atsakove, nei ta aplinkybė, jog skolininkai neturi registruotino turto, neleidžia jų skolas pripažinti beviltiškomis. Kita vertus, apeliantės beviltiškomis įvardijamos debitorinės skolos viso atsakovės turto vertės apimtyje sudaro vos 3-4 procentus. Tad net ir tuo atveju, jeigu būtų pritarta dėl šių skolų beviltiškumo (kas nagrinėjamu atveju nepatvirtinta), tai iš esmės nepakeistų įmonės turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų santykio. Juolab kad ir nežymus nemokumo ribos peržengimas, savaime nėra kliūtis (esant atitinkamų aplinkybių visumai) restruktūrizavimo procesui pradėti. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinis teismas neturi pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo išvadų dėl į atsakovės balansą įtraukto turto vertės pagrįstumu.

19271.

193Sprendžiant dėl įmonės nemokumo, būtina nustatyti jos pradelstų įsipareigojimų dydį. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pagal 2018 m. rugsėjo 1 d. balansą visos įmonės mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudarė 7 553 180 Eur, iš to skaičiaus po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai – 2 030 656 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai – 5 522 524 Eur. Pagal pareiškėjo pateiktus duomenis teismas nustatė, kad įmonės įsipareigojimai tiekėjams sudarė 5 091 161 Eur, iš jų pradelsti siekė 2 374 672,19 Eur sumą. Teismas nepagrįstais pripažino AB „Citadele“ banko argumentus, jog įmonės 2 300 635,15 Eur skola bankui turi būti pripažinta pradelsta. Teismas reikšmingomis laikė aplinkybes, jog tarp šalių vis dar vyko derybos, o įmonė pareiškė ieškinį ginčydama kredito sutarčių nutraukimą.

19472.

195Apeliantė AB „Citadele“ bankas atskirajame skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog įmonės įsiskolinimas bankui nėra pradelstas. Apeliantės teigimu, bylos duomenys nekelia abejonių dėl šio įsiskolinimo pradelstumo. Apeliantė tvirtina, kad teismas be pagrindo rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartyje išdėstytomis išvadomis, kad teismo nuostatos dėl kredito sutarčių nutraukimo ir banko finansinio reikalavimo sumažinimo aplinkybių neatitinka bylos duomenų, kad teismas sutarčių nutraukimo ginčijimą turėjo pripažinti tik kaip siekį išvengti bankroto bylos iškėlimo. Apeliantės aiškinimu, 2 300 635,15 Eur dydžio atsakovės įsiskolinimą apeliantei priskyrus prie pradelstų įsipareigojimų, konstatuotinas atsakovės nemokumas pagal kriterijus, įtvirtinus ĮBĮ. Apeliacinis teismas neturi pagrindo sutikti su tokiais apeliantės argumentais.

19673.

197Visu pirma, apeliacinis teismas, pasisakydamas dėl šių atskirojo skundo argumentų, pažymi, jog apeliantė nepagrįstai kvestionuoja įsiteisėjusios teismo nutarties reikšmę byloje sprendžiamiems klausimams. Kaip jau pažymėta, įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo res judicata savybė lemia, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartis yra privaloma byloje dalyvavusiems asmenims, o joje suformuluotos išvados negali būti ignoruojamos arba kvestionuojamos kitaip nei instancine tvarka (nutarties 63 punktas). Tai lemia, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrįstų prielaidų abejoti aukštesnės instancijos teismo toje pačioje byloje priimtame procesiniame sprendime padarytomis išvadomis arba, pakartotinai įvertinęs tas pačias aplinkybes, padaryti priešingas išvadas, kuriomis paneigtų suformuluotas Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartyje.

19874.

199Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje yra sukūręs taisyklę, jog tuomet, kai atsakovas ginčija ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą skolą kreditoriui, ši skola neįskaičiuojama į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę, o apie įmonės (ne) mokumą sprendžiama pagal kitus byloje esančius duomenis (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-502/2013). Apeliacinis teismas pažymi, jog ši teisminės praktikos taisyklė taikytina ir analizuojant restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygas, kadangi įmonės nemokumas tiek įmonių bankroto, tiek restruktūrizavimo bylų iškėlimo atvejais vertinamas pagal tuos pačius kriterijus (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

20075.

201Apeliacinis teismas neturi pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentais, jog įmonės (atsakovės) 2 300 635,15 Eur dydžio skola apeliantei yra pradelsta. Iš bylos duomenų nustatyta, kad AB „Citadele“ bankas ir UAB Rokiškio aliejinė 2017 m. kovo 10 d. sudarė kredito linijos sutartį, kurios pagrindu atsakovei suteiktas 1 000 000 Eur kreditas (galutinis kredito grąžinimo terminas 2019 m. kovo 1 d.). Tą pačią dieną šalys sudarė kredito sutartį, kurios pagrindu atsakovei suteiktas 1 800 000 Eur kreditas (galutinis kredito grąžinimo terminas 2022 m. kovo 1 d.). Bylos duomenys patvirtina, o ir atsakovė pripažįsta, kad pagal sudarytas sutartis ji vėlavo atlikti periodinius mokėjimus, todėl apeliantės buvo įspėta apie sutarčių nutraukimą. Nors kredito sutarčių šalių nurodytos aplinkybės dėl sutarčių nutraukimo momento nesutampa, apeliacinio teismo vertinimu, šios aplinkybės nėra reikšmingos. Nagrinėjamu atveju esminė yra ta aplinkybė, jog kredito sutartys šiuo metu yra nutrauktos, dėl ko (nutraukimo fakto) atsakovė bei apeliantė iš esmės ir nesiginčija. Vadinasi, grupė argumentų atskirajame skunde, kuriais orientuojama į sutarčių nutraukimo fakto bei tikslaus momento nustatymą (tuo pačiu kvestionuojant Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartyje nustatytas aplinkybes), pripažintina teisiškai nereikšminga, todėl nevertintina sprendžiant dėl įmonės pradelstų įsipareigojimų masės, kiek tai sietina su restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygomis.

20276.

203Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad UAB Rokiškio aliejinė 2018 m. rugsėjo 5 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme pareiškė ieškinį AB „Citadele“ bankui, kuriuo prašo pripažinti banko įvykdytą vienašališką kredito sutarčių nutraukimą neteisėtu bei modifikuoti šių sutarčių sąlygas. Ieškinio turinio analizė patvirtina, kad UAB Rokiškio aliejinė nesutinka su banko atliktu vienašališku kredito sutarčių nutraukimu, siekdama įrodyti, jog bankas pažeidė įstatyme ir sutartyse įtvirtintą sutarčių nutraukimo tvarką. Ieškinyje išdėstyta UAB Rokiškio aliejinė pozicija parodo, kad atsakovė neneigia iš kredito sutarčių kilusios skolinės prievolės bankui egzistavimo, tačiau tai savaime neteikia pagrindo jos įsipareigojimų bankui laikyti pradelstais. Ieškinio patenkinimo atveju (pripažinus neteisėtu vienašališką sutarčių nutraukimą ir modifikavus sutarčių sąlygas) šalys būtų grąžintos į iki sutarčių nutraukimo buvusią padėtį – UAB Rokiškio aliejinė galėtų tęsti kreditų grąžinimą periodinėmis įmokomis, o AB „Citadele“ bankas netektų teisės reikalauti visos kredito sumos grąžinimo prieš terminą. Tuo pagrindu apeliacinis teismas daro išvadą, jog atsakovei UAB Rokiškio aliejinė ginčijant kredito sutarčių nutraukimą ir siekiant tolesnio modifikuotų sutartinių santykių vykdymo, nepaneigiamas apeliantės, kaip atsakovės kreditorės statusas, ar nepaneigiama jos subjektinė teisė inicijuoti atsakovės bankroto bylos iškėlimą, tačiau skola šiai kreditorei pagal nurodytą teismų praktiką negali būti įtraukiama į įmonės pradelstų įsipareigojimų masę. Išdėstytų motyvų pagrindu apeliacinis teismas pritaria pirmosios instancijos teismo sprendimui atsakovės ginčijamą įsipareigojimą apeliantei nepripažinti pradelstu ir neįtraukti į pradelstų įsipareigojimų masę vertinant atsakovės mokumo būklę.

20477.

205Apeliacinis teismas nepritaria apeliantės pastabėjimui, jog šios bylos faktinių aplinkybių kontekste kredito sutarčių nutraukimo ginčijimas esą rodo atsakovės nesąžiningumą siekiant dirbtinai sumažinti realų pradelstų įsipareigojimų dydį. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovė, susidūrusi su finansiniais sunkumais, lėmusiais negalėjimą vykdyti įsipareigojimų, įskaitant ir pagal kredito sutartis, inicijavo restruktūrizavimo proceso pradėjimą. Apeliacinis teismas, įvertinęs šalių paaiškinimus dėl kredito sutarčių nutraukimo aplinkybių, UAB Rokiškio aliejinė pareikšto ieškinio AB „Citadele“ bankui turinį, Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartyje konstatuotas aplinkybes, atkreipė dėmesį, jog tarp šalių yra ginčas dėl kredito sutarčių nutraukimo tikslaus momento. Tą patvirtina Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartyje nurodyta aplinkybė, jog šalys dėl sutartinių santykių tęstinumo dar derėjosi nepaisant apeliantės deklaruojamo sutarčių nutraukimo fakto. Esant tokioms aplinkybėms, negali būti pripažintas neteisėtu ar nesąžiningu atsakovės elgesys, kuomet jai tapo aiški apeliantės pozicija dėl sutartinių santykių tęstinumo ir (ar) jų modifikavimo negalimumo. Juolab kad išsamus kredito sutarčių nutraukimo aplinkybių vertinimas bus atliekamas Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėjamoje byloje. Apeliacinis teismas, įvertinęs šioje byloje nustatytas aplinkybes dėl atsakovės ir apeliantės nesutarimų, neįžvelgia objektyvių prielaidų atsakovės nesąžiningumo vertinimui, kiek tai susiję su teisminio ginčo dėl kredito sutarčių nutraukimo inicijavimu.

20678.

207Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad atsakovė 2018 metų gegužės mėnesį sudarė susitarimus su dalimi kreditorių, kurių bendra finansinių reikalavimų suma yra 890 186,67 Eur, šią aplinkybę pripažino patvirtinančia, jog buvo pratęsti prievolių įvykdymo terminai. Tuo pagrindu teismas laikėsi nuostatos, jog atsakovės įsipareigojimai tai daliai kreditorių pagrįstai pašalinti iš pradelstųjų masės. Apeliantė, nesutikdama su šiomis teismo išvadomis, skunde nurodė, kad teismas netinkamai vertino įmonės (atsakovės) ir kreditorių sudarytų susitarimų turinį. Apeliantė pažymėjo, kad kreditoriai sutiko tik tiekti žaliavas, tačiau nesutiko atidėti pradelstus įsipareigojimus. Apeliacinis teismas neturi pagrindo sutikti su šiais apeliantės argumentais. Apeliacinis teismas, įvertinęs sudarytų susitarimų sąlygas, atkreipia dėmesį, jog apeliantė iš esmės yra teisi teigdama, kad susitarimuose nėra aiškaus patvirtinimo, jog kreditoriai įsipareigojo atsakovės skolų nelaikyti pradelstomis. Visgi susitarimų esminių sąlygų visuma leidžia daryti išvadą, jog kreditoriams dabartinė atsakovės finansinė padėtis yra žinoma ir, nepaisant šių finansinių sunkumų, kreditoriai įsipareigoja tiekti žaliavas atsakovei. Apeliacinio teismo vertinimu, net ir nefiksavus aiškios sąlygos įsiskolinimus laikyti nepradelstais, kreditorių elgesys neinicijuojant įsiskolinimų išieškojimo procedūrų, bet įsipareigojant tęsti bendradarbiavimą tomis pačiomis sąlygomis, patvirtina, jog šalių derybose faktiškai buvo pasiektas susitarimas dėl įsipareigojimų vykdymo atidėjimo vardan restruktūrizavimo proceso sėkmės. Tad pirmosios instancijos teismas pagrįstai kreditorių, sudariusių susitarimus su atsakove, finansinių reikalavimų neįtraukė į jos pradelstų įsipareigojimų masę.

20879.

209Apeliacinis teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog UAB Rokiškio aliejinė finansinė padėtis neatitinka ĮBĮ pateiktų nemokumo kriterijų. Pripažintina, kad įmonė susidūrė su rimtais finansiniais sunkumais, tačiau tai nesudaro pagrindo konstatuoti jos nemokumo būsenos, kaip kliūties restruktūrizavimo procesui. Juolab kad nagrinėjamu atveju teisiškai reikšmingos ir privalomos Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartyje suformuluotos išvados, jog pagal 2018 metų kovo mėnesio balanso duomenis atsakovė moki. Pirmosios instancijos teismas atliko išsamų atsakovės mokumo vertinimą ir nenustatė esmingai neigiamų įmonės mokumo (anksčiau konstatuoto apeliacinio teismo nutartyje) pokyčių. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, atsakovės veiksmai po Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutarties priėmimo buvo nukreipti į dar didesnį restruktūrizavimo proceso, kaip įmonės finansinės padėties stabilizavimo būdo, siekimą, tuo tikslu mobilizuojant įmonės kreditorius ir tiekėjus. Pakartotinio teisminio proceso metu atsakovė atsižvelgė į apeliacinio teismo pateiktas pastabas. Nustatytos aplinkybės neteikia pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentu, jog atsakovė restruktūrizavimo siekia tik prievolių kreditoriams išvengimo ar įmonės turto pasisavinimo ir iššvaistymo tikslu.

21080.

211Pagal Lietuvos apeliacinio teismo suformuotą praktiką, tam, kad būtų galima atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkto pagrindu, iš teismui pateiktų duomenų turi būti akivaizdu, jog įmonės finansiniai sunkumai yra tokio pobūdžio, kad jie niekaip negalės būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu. Tokia teisinė pozicija turi būti grindžiama verslo subjektų ūkinės laisvės principu ir prioriteto suteikimu įmonės gaivinimui restruktūrizavimo būdu, o ne jos likvidavimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2082/2011). Vien formalus pagrindų iškelti bankroto bylą buvimas, tame tarpe ir vėlavimas išmokėti darbo užmokestį darbuotojams (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas), kurį nagrinėjamu atveju išskiria apeliantė, nesudaro pagrindo atsisakyti kelti įmonei restruktūrizavimo bylą (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-821/2012, 2013 m. birželio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1558/2013). Esminė reikšmė šiuo atveju tenka kreditorių (jų daugumos) pozicijai, kuria jie siekia įmonės restruktūrizavimo ar jos bankroto, ir tolesnėms įmonės veiklos perspektyvoms, kurias įvertina teismas. Nagrinėjamu atveju nėra duomenų, kad kiti įmonės kreditoriai ar darbuotojai nepritartų bendrovės restruktūrizavimui. Remiantis šiais duomenimis, tikimybė, kad atsakovės kreditoriai 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų balsų dauguma (ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalis) pritartų atsakovės restruktūrizavimo planui, nėra paneigta.

212Dėl restruktūrizavimo plano metmenų vertinimo

21381.

214Apeliantė atskirajame skunde kelia įmonės restruktūrizavimo plano metmenų netinkamo įvertinimo klausimą, nurodydama, kad šie metmenys neatitinka įstatymo reikalavimų bei juose nurodytos priemonės nėra realios pasiekti atsakovės deklaruojamus tikslus.

21582.

216ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje detalizuojama, kokia informacija turi būti pateikta restruktūrizavimo plano metmenyse: esamos įmonės būklės trumpas apibūdinimas; priežastys, dėl kurių įmonė turi finansinių sunkumų; kreditorių sąrašas, reikalavimų sumos, jų įvykdymo terminai ir užtikrinimo priemonės; laidavimai, garantijos ir kitos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, kurias įmonė yra suteikusi tretiesiems asmenims; informacija apie bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai; savanoriški įmonės įsipareigojimai kreditoriams mokėti palūkanas už laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos; preliminarus įmonės verslo planas, kuriame turi būti numatytos šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės; administravimo išlaidų sąmata. Iš minėtų nuostatų matyti, kad įmonės restruktūrizavimo plano metmenys nėra tik deklaratyvaus pobūdžio dokumentas. Tačiau kartu tai nėra ir išsamus esamos bei būsimos įmonės būklės pristatymas. Restruktūrizavimo plano metmenyse įmonės esamos būklės trumpas apibūdinimas turi padėti atskleisti įmonės finansinių sunkumų priežastis bei sunkumų pobūdį, o būsimos būklės aprašymas susijęs su galimybe preliminariai įvertinti restruktūrizavimo proceso realumą bei sėkmę. Tai reiškia, kad plano metmenis galima apibūdinti kaip tam tikras restruktūrizavimo plano gaires, kuriomis remiantis vėliau restruktūrizavimo plane detalizuojami atskiri rodikliai. Restruktūrizavimo plano metmenims nėra pagrindo kelti reikalavimus, kurie keliami pačiam restruktūrizavimo planui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012). Metmenyse pateikiamos tik preliminarios priemonės, o konkrečios ir išsamios priemonės restruktūrizavimo laikotarpiui nustatomos restruktūrizavimo plane (ĮRĮ 12 straipsnis).

21783.

218Analizuojamu atveju UAB Rokiškio aliejinė pateikti restruktūrizavimo plano metmenys atitinka ĮRĮ keliamus reikalavimus. Iš byloje pateiktų įmonės restruktūrizavimo plano metmenų matyti, kad juose pateikta: informacija apie įmonę, jos veiklą, turimą turtą, kreditorinius įsiskolinimus; nurodytos priežastys, dėl kurių įmonė turi finansinių sunkumų; prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, išdėstytas verslo planas, kuriuo remiantis įmonė sieks atkurti mokumą. Restruktūrizavimo plano metmenyse pažymėta, kad įmonė susitarė su nauju investuotoju, restruktūrizavimo laikotarpiu teiksiančiu būtiną pagalbą žaliavų įsigijimui. Įmonė yra numačiusi valdymo, veiklos vykdymo korekcijas. Iš restruktūrizavimo plano metmenų turinio darytina išvada, kad nurodytos ekonominės priemonės, komercinių tikslų pasiekimo būdai yra pakankamai konkretūs ir aiškūs, jog galima būtų spręsti apie tikėtinai teigiamas atsakovės restruktūrizavimo proceso perspektyvas. Apeliantės rašytiniuose paaiškinimuose nurodyta aplinkybė, jog atsakovė, įgijusi restruktūrizuojamos įmonės statusą, tuo pačiu neteks valstybės subsidijų, nepaneigia išvadų dėl restruktūrizavimo proceso perspektyvumo. Iš restruktūrizavimo pano metmenų aiški atsakovės veiklos stabilizavimo kryptis ir priemonės tam tikslui pasiekti. Ta aplinkybė, jog atsakovė galėtų netekti vieno iš metmenyse numatytų finansavimo šaltinių, nepaneigia galimybės restruktūrizavimo plano rengimo metu imtis atitinkamų korekcijų, numatyti ir ieškoti papildomų arba alternatyvių veikimo priemonių.

21984.

220Sprendžiant dėl restruktūrizavimo plano metmenų atitikties įstatymo reikalavimams, apeliantės argumentai dėl atsakovės nurodyto juridinio asmens, įsipareigojusio teikti paramą restruktūrizavimo laikotarpiu, mokumo padėties laikytini pernelyg nutolusiais nuo byloje sprendžiamų klausimų. Kaip minėta, tokios aplinkybės galės būti įvertintos restruktūrizavimo plano rengimo ir tvirtinimo etape. Vien tai, kad parengiant metmenis nebuvo pateikti įrodomieji duomenys, detaliai pagrindžiantys metmenyse nurodytų priemonių, kurias įgyvendinant bus siekiama atsiskaityti su kreditoriais, realumą, neleidžia metmenų turinį vertinti kaip itin abstraktų ar apskritai neatitinkantį ĮRĮ nuostatų. Tokių duomenų detalaus pagrindimo bus galima reikalauti kreditoriams sprendžiant restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą.

22185.

222Pažymėtina ir tai, jog restruktūrizavimo plano parengimui yra nustatytas 6 mėnesių terminas nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Šis terminas yra pakankamas, kad būtų galima konkretizuoti restruktūrizavimo plano metmenyse trumpai apibūdintus atskirus rodiklius, o kreditoriai restruktūrizavimo plano tvirtinimo etape užims esminį vaidmenį, nes tam, kad būtų patvirtintas restruktūrizavimo plano projektas, už jį turi balsuoti kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos (ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalis). Tai reiškia, kad kreditoriai dar galės išreikšti savo nuomonę svarstant konkrečius su restruktūrizavimo plano įgyvendinimu bei tvirtinimu susijusius dalykus ir tik jie lems, ar galės būti toliau tęsiamas įmonės restruktūrizavimo procesas. Esant tokiai situacijai, nėra pagrindo manyti, kad atsakovės kreditorių teisės ir teisėti interesai per tokį gana trumpą laikotarpį iki plano tvirtinimo būtų iš esmės pažeisti.

223Dėl UAB Rokiškio aliejinė veiklos vykdymo

22486.

225Apeliantė nurodė, kad UAB Rokiškio aliejinė restruktūrizavimo byla negali būti keliama, nes įmonė nevykdo veiklos (yra nutraukusi veiklą). Apeliantės teigimu, įmonės veiklos nevykdymo faktą patvirtina antstolės sudarytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, be to, įmonės apsauga informavo, kad nuo 2018 m. rugsėjo 17 d. iki 2018 m. rugsėjo 21 d. iš gamyklos išvažiavo tik 12 sunkvežimių, esą tokiu būdu iš įmonės teritorijos per savaitę išvežta vos 310 tonų produkcijos. Pasak apeliantės, sunkvežimių judėjimu galėjo būti tik imituojama veikla, be to, įmonės sąskaitoje praktiškai nebuvo fiksuotas lėšų judėjimas. Apeliacinis teismas neturi pagrindo sutikti su šiais teiginiais.

22687.

227Apeliacinio teismo vertinimu, apeliantės pateikti duomenys patvirtina atsakovės akcentuojamas finansinių sunkumų aplinkybes. Finansinių sunkumų sąlygotas veiklos masto (apimčių) sumažėjimas nepagrindžia visiško veiklos nutraukimo. Atsakovės pateikti įrodymai, kad net ir šiuo sudėtingu laikotarpiu įmonėje dirba darbuotojai, į įmonę tiekiamos žaliavos, išvežama pagaminta produkcija, veikia gamyklos įrengimai, patvirtina veiklos vykdymo faktą. Esant tokioms aplinkybėms taip pat konstatuotina, jog nepasitvirtino apeliantės įtarimai, esą atsakovė tik imituoja ūkinę veiklą. Apeliacinis teismas neturi pagrindo sutikti su apeliantės rašytiniuose paaiškinimuose išdėstytu teiginiu, jog atsakovės veiklos nevykdymo aplinkybė buvo konstatuota šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 25 d. priimtoje nutartyje.

22888.

229Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, jog pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-271-313/2017). Nagrinėjamu atveju Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartimi išspręstas procesinio pobūdžio klausimas dėl byloje taikomų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo. Sprendžiant šį klausimą atsakovės veiklos vykdymo aplinkybė, kaip būtinoji sąlyga restruktūrizavimo bylai iškelti (visa apimtimi), nebuvo ir negalėjo būti iš esmės vertinama, todėl nurodytoje nutartyje padarytos išvados nagrinėjamai bylai prejudicinės reikšmės neturi.

23089.

231Kiti atskirojo skundo argumentai nedaro įtakos apskųstos teismo nutarties, kuria atsakovei UAB Rokiškio aliejinė iškelta restruktūrizavimo byla, teisėtumo bei pagrįstumo įvertinimui, todėl apeliacinis teismas dėl jų nepasisako.

23290.

233Išdėstytų motyvų pagrindu daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, objektyviai įvertino faktines aplinkybes, todėl priėmė teisingą nutartį. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį dėl atsakovės UAB Rokiškio aliejinė restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

234Dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo

23591.

236Panevėžio apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi pareiškėjos AB „Citadele“ banko pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB Rokiškio aliejinė atsisakė priimti (civilinė byla Nr. eB2-610-544/2018).

23792.

238Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėja AB „Citadele“ bankas netinkamai įgyvendino ikiteisminę ginčo sprendimo tvarką, įtvirtintą ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje. Teismas iš pateiktų duomenų nustatė, kad pareiškėjos pranešimas skolininkei dėl įsipareigojimų nevykdymo ir bankroto bylos iškėlimo registruotu laišku buvo siunčiamas vieną kartą 2018 m. rugpjūčio 14 d. ir įmonei elektroniniu laišku įteiktas 2018 m. rugpjūčio 14 d., o paštu – 2018 m. rugpjūčio 21 d. Teismo vertinimu, bankas savo pasirinkimu pranešime nustatė skolininkei skolos grąžinimo terminą iki 2018 m. rugsėjo 21 d., todėl šio termino ir turėjo laikytis. Tačiau pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo teismui buvo pateiktas nepasibaigus nustatytam įspėjimo terminui – 2018 m. rugsėjo 14 d. Taipogi įvertinęs aplinkybę, jog kitoje civilinėje byloje yra ginčijamas šalių sudarytų sutarčių, iš kurių kildinamas banko finansinis reikalavimas, nutraukimo teisėtumas, teismas padarė išvadą, jog šiuo atveju bankroto bylos inicijavimu iš esmės siekiama skolos išieškojimo.

23993.

240Apeliantė AB „Citadele“ bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti šią teismo nutartį ir perduoti pareiškimo iškelti atsakovei UAB Rokiškio aliejinė bankroto bylą priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, jog pirmosios instancijos teismo konstatuotas ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos pažeidimas laikytinas formaliu ir nepaneigiančiu kreditorės teisės inicijuoti atsakovės bankroto procesą.

24194.

242ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodyta, kad teismas atsisako kelti bankroto bylą, jeigu įmonei iškelta restruktūrizavimo byla. ĮRĮ 7 straipsnio 9 dalyje nurodyta, jog tuo atveju, jeigu įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama tuo metu, kai teisme nagrinėjamas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, tačiau teismo nutartis iškelti bankroto bylą dar nepriimta, pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo paliekamas nenagrinėtas. Svarstomu atveju, kaip jau minėta, tiek teismo nutartis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tiek nutartis pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo klausimu buvo priimtos tą pačią dieną. Nei ĮBĮ, nei ĮRĮ nereglamentuoja teisinės situacijos, kuomet pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo klausimas sprendžiamas tuo pačiu metu (tą pačią dieną) kaip ir restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimas. Tačiau paminėtu teisiniu reguliavimu aiškiai įtvirtinta įstatymų leidėjo pozicija, jog priėmus teismo nutartį iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą, lygiagrečiai negali vykti (tęstis) ir tos įmonės bankroto procesas (netgi dar ir neįsiteisėjus procesiniam sprendimui iškelti restruktūrizavimo bylą).

24395.

244Apeliacinis teismas pažymi, jog nagrinėjamos bylos (dalies dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo) procesinė baigtis lemia, jog pirmosios instancijos teismo nutartis iškelti UAB Rokiškio aliejinė restruktūrizavimo bylą šiandien įsiteisėja. Kai teismo nutartis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo yra priimta ir įsiteisėjusi, bankroto byla įmonei pagal vėlesnį pareiškimą negali būti keliama, todėl pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsisakytina priimti bendraisiais CPK įtvirtintais pagrindais (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Dėl šios priežasties apskųstoji pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo atsisakyta priimti AB „Citadele“ banko pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei UAB Rokiškio aliejinė iškėlimo, paliekama nepakeista, tačiau nurodant kitą atsisakymo priimti pareiškimą pagrindą – CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir iš esmės nevertinant apeliantės atskirajame skunde išdėstytų argumentų. Apeliacinės instancijos teisme padarius išvadą, kad pareiškėjos pareiškimą atsisakytina priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu, atskirojo skundo argumentai dėl pirmosios instancijos teismo taikyto kito teisinio pagrindo – CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkto pripažintini netekusiais aktualumo ir negalinčiais lemti kitokios bylos procesinės baigties.

245Dėl bylos baigties

24696.

247Apibendrindamas išdėstytus motyvus, apeliacinis teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtus ir pagrįstus procesinius sprendimus atsakovei iškelti restruktūrizavimo bylą, o pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsisakyti priimti, todėl jie paliktini nepakeisti (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

24897.

249Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų atskiruosiuose skunduose išdėstytų argumentų, kaip nesudarančių esminės reikšmės apskųstų teismo nutarčių teisingumo įvertinimui.

25098.

251Apeliacinis teismas nesprendžia bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimo, nes teismui nepateikti šios rūšies išlaidas pagrindžiantys įrodymai (CPK 93, 98 straipsniai).

252Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

253Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartį, kuria uždarajai akcinei bendrovei Rokiškio aliejinė iškelta restruktūrizavimo byla, ir Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartį, kuria atsisakyta priimti akcinės bendrovės „Citadele“ banko pareiškimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei Rokiškio aliejinė iškėlimo, palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs trečiojo... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėjas UAB Rokiškio aliejinė direktorius R. J. teismui pateiktu... 6. 2.... 7. Pareiškėjas aiškino, kad 2017 metais įmonės produkcijos buvo parduota už... 8. 3.... 9. Pareiškėjas nurodė, kad šiuo metu įmonė turi laikinų finansinių... 10. 4.... 11. Pareiškėjo aiškinimu, įmonė turi visą rapsų aliejaus spaudimui, sėklų... 12. 5.... 13. Pareiškėjas nurodė, kad numatytos šios priemonės finansiniam įmonės... 14. 6.... 15. Trečiasis asmuo R. M. nurodė esąs UAB Rokiškio aliejinė kreditorius,... 16. 7.... 17. Trečiasis asmuo UAB „Scandagra“ klausimą, ar atsakovei UAB Rokiškio... 18. 8.... 19. UAB „Scandagra“ taip pat nurodė, kad restruktūrizavimo metmenyse pateikta... 20. 9.... 21. Trečiasis asmuo AB „Citadele“ bankas nurodė esąs įmonės kreditorius... 22. 10.... 23. Trečiojo asmens AB „Citadele“ banko nuomone, UAB Rokiškio aliejinė yra... 24. 11.... 25. Trečiojo asmens teigimu, pareiškėjo pateikti finansiniai duomenys neatspindi... 26. 12.... 27. Trečiasis asmuo AB „Citadele“ bankas nurodė, kad 2018 m. kovo 20 d.... 28. 13.... 29. Trečiasis asmuo SIA „Bene Agro“ nurodė esąs UAB Rokiškio aliejinė... 30. 14.... 31. Pareiškėja AB „Citadele“ bankas pateikė teismui pareiškimą, kuriuo... 32. II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė... 33. 15.... 34. Panevėžio apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi atsakovei UAB... 35. 16.... 36. Teismas, analizuodamas įmonės mokumo padėtį, pažymėjo, jog Lietuvos... 37. 17.... 38. Iš 2018 m. rugsėjo 1 d. balanso duomenų teismas nustatė, kad UAB Rokiškio... 39. 18.... 40. Teismas atmetė trečiojo asmens AB „Citadele“ banko pastabas dėl... 41. 19.... 42. Teismas nustatė, kad pagal 2018 m. rugsėjo 1 d. balanso duomenis įmonės... 43. 20.... 44. Teismas nustatė, kad įmonės balanse apskaityta 928 639 Eur per vienerius... 45. 21.... 46. Teismas nepagrįstu pripažino trečiojo asmens AB „Citadele“ banko... 47. 22.... 48. Teismas pažymėjo, kad ŽŪB „Noteros ūkis“ įmonei skolinga 20 020 Eur.... 49. 23.... 50. Teismas atmetė trečiojo asmens AB „Citadele“ banko pastabas dėl SIA... 51. 24.... 52. Teismas nustatė, kad UAB Rokiškio aliejinė ir Valstybinė mokesčių... 53. 25.... 54. Teismas nustatė, kad pagal 2018 m. rugsėjo 1 d. balansą įmonės mokėtinos... 55. 26.... 56. Teismas nustatė, kad šiuo metu įmonės pradelstų įsipareigojimų suma yra... 57. 27.... 58. Įvertinęs pateiktus restruktūrizavimo plano metmenis, teismas konstatavo,... 59. 28.... 60. Apibendrinęs nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad UAB Rokiškio... 61. 29.... 62. Įvertinęs bylos nagrinėjimo eigoje kreditorių pateiktų procesinių... 63. 30.... 64. Panevėžio apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi atsisakė... 65. 31.... 66. Teismas konstatavo, kad pareiškėja AB „Citadele“ bankas netinkamai... 67. 32.... 68. Teismas pažymėjo, jog esant ginčui dėl įsiskolinimo egzistavimo, asmuo,... 69. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 70. 33.... 71. Trečiasis asmuo AB „Citadele“ bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti... 72. 33.1.... 73. Įmonės, kuri yra nemoki, nevykdanti veiklos ir kurios turtas yra švaistomas,... 74. 33.2.... 75. Teismas netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias juridinio asmens... 76. 33.3.... 77. Teismas netinkamai vertino įmonės ir kreditorių sudarytų susitarimų... 78. 33.4.... 79. Įmonės 2018 m. rugsėjo 1 d. balanso duomenys tik patvirtina, kad įmonė yra... 80. 33.5.... 81. Pateikti duomenys patvirtina, kad UAB Rokiškio aliejinė seniai nevykdo... 82. 33.6.... 83. Teismas netinkamai vertino pateiktus restruktūrizavimo plano metmenis.... 84. 34.... 85. Trečiasis asmuo AB „Citadele“ bankas kartu su atskiruoju skundu pateikė... 86. 35.... 87. Trečiasis asmuo UAB „Scandagra“ atsiliepimu į trečiojo asmens AB... 88. 35.1.... 89. AB „Citadele“ banko procesinis elgesys nesuderinamas su profesionaliam... 90. 35.2.... 91. AB „Citadele“ banko nurodyti argumentai ir paskaičiavimai dėl įmonės... 92. 35.3.... 93. Atskirajame skunde iš esmės pripažįstama aplinkybė, jog iki finansinių... 94. 36.... 95. Trečiasis asmuo UAB „Scandagra“ atsiliepime į atskirąjį skundą taip... 96. 37.... 97. Atsakovė UAB Rokiškio aliejinė atsiliepimu į trečiojo asmens AB... 98. 37.1.... 99. Teismas pagrįstai konstatavo egzistuojant visas sąlygas restruktūrizavimo... 100. 37.2.... 101. AB „Citadele“ bankas nepagrįstai tvirtina, kad įmonės skola bankui yra... 102. 37.3.... 103. Bankas nepagrįstai eilę įmonės įsiskolinimų kreditoriams laiko... 104. 37.4.... 105. Atskirajame skunde nepagrįstai ginčijamos teismo išvados dėl įmonės turto... 106. 37.5.... 107. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad įmonė vykdo veiklą. Atsakovė... 108. 37.6.... 109. Atsakovė turi realių galimybių restruktūrizuotis ir atkurti mokumą, ką... 110. 38.... 111. Atsakovė UAB Rokiškio aliejinė kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą... 112. 39.... 113. Trečiasis asmuo SIA „Bene Agro“ atsiliepimu į trečiojo asmens AB... 114. 39.1.... 115. Trečiasis asmuo yra vienas didžiausių atsakovės kreditorių ir yra... 116. 39.2.... 117. Atskirojo skundo argumentai dėl atsakovės veiklos neperspektyvumo... 118. 40.... 119. Trečiasis asmuo SIA „Bene Agro“ kartu su atsiliepimu į atskirąjį... 120. 41.... 121. Trečiasis asmuo AB „Citadele“ bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti... 122. 41.1.... 123. Teismas nepagrįstai atsisakė priimti trečiojo asmens pareiškimą dėl... 124. 41.2.... 125. Ginčas dėl finansinių reikalavimų pagrįstumo nėra faktorius, galintis... 126. 42.... 127. Trečiasis asmuo AB „Citadele“ bankas šiame atskirajame skunde irgi... 128. 43.... 129. Atsakovė UAB Rokiškio aliejinė atsiliepimu į trečiojo asmens AB... 130. 43.1.... 131. Teismas pagrįstai atsisakė priimti banko pareiškimą dėl bankroto bylos... 132. 43.2.... 133. Banko finansinio reikalavimo pagrįstumas paaiškės tik Vilniaus miesto... 134. 44.... 135. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2018 m.... 136. 45.... 137. Lietuvos apeliaciniame teisme 2018 m. lapkričio 8 d. gauti atsakovės UAB... 138. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 139. 46.... 140. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsakovei UAB Rokiškio... 141. Dėl rašytinių paaiškinimų ir naujų įrodymų priėmimo... 142. 47.... 143. Kartu su atskiruoju skundu apeliantė AB „Citadele“ bankas pateikė naujus... 144. 48.... 145. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 146. 49.... 147. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti apeliantės AB „Citadele“ banko ir... 148. 50.... 149. Iš gautų rašytinių paaiškinimų turinio matyti, kad apeliacinės... 150. 51.... 151. Atsakovės ir apeliantės rašytiniai paaiškinimai Lietuvos apeliaciniame... 152. 52.... 153. Atsakovė ir apeliantė kartu su papildomais rašytiniais paaiškinimais... 154. Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pagrindų ir sąlygų... 155. 53.... 156. CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad restruktūrizavimo bylos yra nagrinėjamos... 157. 54.... 158. Įmonės restruktūrizavimo tikslų pasiekimą, be kita ko, lemia laiku... 159. 55.... 160. Konkuruojant kelioms vertybėms, šiuo atveju susijusioms su įmonės... 161. 56.... 162. ĮRĮ 4 straipsnyje apibrėžtos materialaus pobūdžio sąlygos, kurioms esant... 163. 57.... 164. ĮRĮ taip pat reglamentuoja atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti... 165. 58.... 166. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalį įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama,... 167. Dėl įmonės (ne) mokumo vertinimo... 168. 59.... 169. Pirmosios instancijos teismas, atlikęs atsakovės turtinės padėties ir... 170. 60.... 171. Kaip minėta, vienas iš atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindų... 172. 61.... 173. Apeliacinis teismas, prieš pasisakydamas dėl konkrečių apeliantės skundo... 174. 62.... 175. Kaip matyti iš motyvų apskųstoje nutartyje, pirmosios instancijos teismas,... 176. 63.... 177. Apeliacinis teismas pažymi, kad įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas... 178. 64.... 179. Pirmosios instancijos teismui nagrinėjant bylą pakartotinai, buvo pateikti... 180. 65.... 181. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs įmonės 2018 m. rugsėjo 1 d.... 182. 66.... 183. Apeliaciniam teismui nėra prielaidų teigti, jog pirmosios instancijos... 184. 67.... 185. Pirmosios instancijos teismas, AB „Citadele“ banko pareikštų... 186. 68.... 187. Apeliantė su šia teismo išvada nesutinka, nurodžiusi, kad atėmus... 188. 69.... 189. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad ginčo... 190. 70.... 191. Apeliacinis teismas pažymi, kad AB „Citadele“ banko tiek pirmosios... 192. 71.... 193. Sprendžiant dėl įmonės nemokumo, būtina nustatyti jos pradelstų... 194. 72.... 195. Apeliantė AB „Citadele“ bankas atskirajame skunde nurodė, kad pirmosios... 196. 73.... 197. Visu pirma, apeliacinis teismas, pasisakydamas dėl šių atskirojo skundo... 198. 74.... 199. Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje yra sukūręs taisyklę, jog... 200. 75.... 201. Apeliacinis teismas neturi pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentais,... 202. 76.... 203. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad UAB... 204. 77.... 205. Apeliacinis teismas nepritaria apeliantės pastabėjimui, jog šios bylos... 206. 78.... 207. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad atsakovė 2018 metų gegužės... 208. 79.... 209. Apeliacinis teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, sutinka su pirmosios... 210. 80.... 211. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo suformuotą praktiką, tam, kad būtų galima... 212. Dėl restruktūrizavimo plano metmenų vertinimo... 213. 81.... 214. Apeliantė atskirajame skunde kelia įmonės restruktūrizavimo plano metmenų... 215. 82.... 216. ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje detalizuojama, kokia informacija turi būti... 217. 83.... 218. Analizuojamu atveju UAB Rokiškio aliejinė pateikti restruktūrizavimo plano... 219. 84.... 220. Sprendžiant dėl restruktūrizavimo plano metmenų atitikties įstatymo... 221. 85.... 222. Pažymėtina ir tai, jog restruktūrizavimo plano parengimui yra nustatytas 6... 223. Dėl UAB Rokiškio aliejinė veiklos vykdymo... 224. 86.... 225. Apeliantė nurodė, kad UAB Rokiškio aliejinė restruktūrizavimo byla negali... 226. 87.... 227. Apeliacinio teismo vertinimu, apeliantės pateikti duomenys patvirtina... 228. 88.... 229. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, jog pirmesnėje civilinėje... 230. 89.... 231. Kiti atskirojo skundo argumentai nedaro įtakos apskųstos teismo nutarties,... 232. 90.... 233. Išdėstytų motyvų pagrindu daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas... 234. Dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškimą dėl bankroto... 235. 91.... 236. Panevėžio apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi pareiškėjos AB... 237. 92.... 238. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėja AB „Citadele“... 239. 93.... 240. Apeliantė AB „Citadele“ bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti šią... 241. 94.... 242. ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodyta, kad teismas atsisako kelti... 243. 95.... 244. Apeliacinis teismas pažymi, jog nagrinėjamos bylos (dalies dėl... 245. Dėl bylos baigties ... 246. 96.... 247. Apibendrindamas išdėstytus motyvus, apeliacinis teismas konstatuoja, kad... 248. 97.... 249. Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų atskiruosiuose skunduose... 250. 98.... 251. Apeliacinis teismas nesprendžia bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimo,... 252. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 253. Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartį, kuria uždarajai...