Byla 2-490-357/2015
Dėl daikto išreikalavimo iš neteisėto valdymo ir dėl nepagrįsto praturtėjimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, sekretoriaujant Indrei Šležienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltik sport“ atstovams J. Č. ir G. K., atsakovės Telšių rajono savivaldybės administracijos atstovams A. Ž. ir E. V., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltik sport“ ieškinį atsakovėms Telšių rajono savivaldybės administracijai, bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Dovirma“ dėl daikto išreikalavimo iš neteisėto valdymo ir dėl nepagrįsto praturtėjimo.

2Teismas, išnagrinėję bylą,

Nustatė

3Ieškovė UAB „Baltik sport“ ieškiniu ir patikslintu ieškiniu prašo 1) pripažinti tarp Telšių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Dovirma“ 2012-08-30 d. sudarytą Atliktų darbų aktą Nr. 20 negaliojančiu; 2) įpareigoti Telšių rajono savivaldybės administraciją grąžinti ieškovei nuosavybės teise priklausančios 5863,00 kv. m. sintetinės dangos, esančios Telšių miesto centriniame stadione, adresu ( - ), arba įpareigoti atsakovę atlyginti 5863,00 kv. m. sintetinės dangos vertę pinigais, t.y. 153.686,40 Eur, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodo, kad atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija paskelbė viešąjį supaprastintą atvirą konkursą dėl Telšių miesto centrinio stadiono rekonstravimo ir išplėtimo ( - ), kurį laimėjo atsakovė UAB „Dovirma“. 2010 m. rugsėjo 27 d. tarp atsakovių buvo sudaryta Rangos sutartis Nr.S-6541 dėl Telšių miesto centrinio stadiono rekonstravimo ir išplėtimo. 2011 m. lapkričio 10 d. tarp atsakovės UAB „Dovirma“ ir ieškovės UAB „Baltik sport“ buvo sudaryta Subrangos sutartis Nr. BS/021/11, kuria ieškovė įsipareigojo Objekto bėgimo takuose ir sektoriuose, universaliuose žaidimų aikštelėse pagaminti ir patiesti sintetines dangas. Tuo tarpu UAB „Dovirma“ įsipareigojo apmokėti ieškovei Sutartyje numatyta tvarka. Taigi, vadovaujantis tarp ieškovės ir UAB „Dovirma“ sudarytos sutarties nuostatomis ieškovė įsipareigojo padengti 13368,16 kv. m. sintetinės dangos už 350.418,62 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Sutartį sintetinės dangos ieškovė įsipareigojo pagaminti ir patiesti Objekte viso 13368,16 kv. m., o iki 2012 m. spalio mėnesio pabaigos Objekte realiai buvo patiesta sintetinės dangos tik 5900,00 kv. m., 2012 m. spalio 30 d. tarp UAB „Dovirma“ ir ieškovės buvo sudarytas Papildomas susitarimas Nr.1, kuriuo šalys susitarė, kad: ieškovė tinkamai ir kokybiškai atliko dalį Sutartyje numatytų darbų; UAB „Dovirma“ Papildomo susitarimo Nr. 1 sudarymo dieną yra skolinga ieškovei 142.646,26 Eur; Sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą pratęsti iki 2013 m. liepos 1 d. Ieškovės žiniomis, 2012 m. rugpjūčio 30 d. Telšių rajono savivaldybės administracija priėmė, o UAB „Dovirma“ perdavė beveik visą kiekį numatytos pakloti sintetinės dangos, nors tuo metu – 2012 m. rugpjūčio 30 d. – visa sintetinė danga ne tik nebuvo ieškovės perduota UAB „Dovirma“, bet apskritai nebuvo padengta, t.y. jos objekte tokia apimtimi tuo metu iš vis nebuvo. Atsižvelgiant į tai, kad terminas sintetinei dangai patiesti šalių susitarimu buvo pratęstas dar beveik metams iki 2013 m. liepos 1 d., kad ieškovė dar 2012 metų spalį pirko reikiamas medžiagas likusiai pagal Subrangos sutartį Nr. BS/021/11 su UAB „Dovirma“ sintetinei dangai pagaminti, akivaizdu, kad aukščiau nurodytas Priėmimo perdavimo aktas, sudarytas atsakovių dėl darbų perdavimo - tarp jų sintetinės dangos - kurios apskritai Objekte perdavimo atsakovei momentu nebuvo - yra neteisėtas ta apimtimi, kuria neva perduodama sintetinė danga, nes juo realiai nebuvo perduotas nurodytas objektas, todėl toks perdavimo aktas ta dalimi, kuria sudarytas dėl neegzistuojančio objekto perdavimo, yra negaliojantis nuo jo sudarymo momento. Kad 5863,00 kv. m. sintetinės dangos, kuri buvo neva perduota Telšių rajono savivaldybės administracijai, nebuvo paklota objekte įrodo ir UAB „Dovirma“ 2012 m. spalio 22 d. raštas ieškovei, kuriame nurodyta, kad dalis likusios dangos, 5863,00 kv. m., į Objektą pristatyta tik 2012 m. spalio mėn. 18 d.

5Ieškovė į Objektą pristatė sintetinę dangą 5863,00 kv. m. apimtimi ir esant netinkamoms dangos tiesimo sąlygoms dangą paliko Objekte laikinai - iki pavasario, kada bus galima pabaigti darbus. 2013 m. sausio 2 d. tarp ieškovės ir UAB „Dovirma“ buvo sudarytas Papildomas susitarimas Nr. 2, kuriuo šalys susitarė, kad: „nuosavybės teisė į medžiagas, įrengimus ir darbų rezultatą pereina užsakovui UAB „Dovirma“ tik pilnai atsiskaičius pagal tarp šalių sudarytą Sutartį; šalys susitaria, kad šis sutarties punktas galioja visiems atliktiems darbams iki Papildomo susitarimo Nr. 2 sudarymo dienos ir galioja iki pilno abiejų šalių įsipareigojimų įvykdymo pagal Subrangos sutartį Nr. BS/021/11“. Šiuo susitarimu UAB „Dovirma“ prisiėmė visą atsakomybę dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo pasekmių ir prieš trečiuosius asmenis. Taigi, neapmokėjus už sintetinę dangą ieškovė pagal Sutartį galės dangą pasiimti, o dėl sintetinės dangos paėmimo kilusias pasekmes prisiims ir už jas pilnai atsakys UAB „Dovirma“ prieš kitus asmenis. Kadangi UAB „Dovirma“ laiku neatsiskaitinėjo už pilnai pabaigtą ir perduotą dangą, o pagal šalių susitarimą nuosavybės teisė į dangą priklauso ieškovei, 2013 m. sausio mėn. 16 d. ieškovė raštu informavo Telšių rajono savivaldybės administraciją, kad UAB „Dovirma“ nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį su ieškove ir kad Objekte paklota sintetinė danga yra ieškovės nuosavybė, todėl UAB „Dovirma“ neturi teisės jos perduoti atsakovei, bei gauti už tai atlygį.

62013 m. balandžio 30 d. ieškovė atvykusi į Objektą nebuvo įleista apsaugos darbuotojų. 2013 m. balandžio 30 d. ieškovei nuvykus į UAB „Dovirma“ administracijos patalpas buvo užfiksuota, kad de facto UAB „Dovirma“ direktoriaus pareigas eina ne I. K., o jo tėvas D. K.. Tiek viešojo konkurso paskelbimo, tiek rangos sutarties tarp UAB „Dovirma“ ir Telšių rajono savivaldybės administracijos metu, Telšių rajono savivaldybės Tarybos nario pareigas ėjo būtent D. K.. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas faktines aplinkybes yra akivaizdu, kad D. K. tuo pačiu metu atstovavo abiejų atsakovių interesus ir tai patvirtina, kad jis žinojo arba turėjo žinoti, jog sintetinė danga niekada nebuvo UAB „Dovirma“ nuosavybe, todėl ji negalėjo būti teisėtai perduota Telšių rajono savivaldybės administracijai. 2013 m. balandžio mėn. 29 d. Telšių rajono savivaldybės administracija pateikė ieškovei atsakymą, kuriame nurodė, kad apie ieškovę, kaip Objekto subrangovą nežinojo, nes neva UAB „Dovirma“ jos apie tai neinformavo, dėl šios priežasties atsisako teikti bet kokią informaciją ieškovei. Pažymi, kad faktinės aplinkybės įrodo, kad ieškovės 5863,00 kv. m. sintetinė danga, 153.686,40 Eur vertės, priklauso jai nuosavybės teise.

7Ieškovė UAB „Baltik sport“ pateiktuose dublikuose nurodo, kad Telšių rajono savivaldybės administracijos sintetinės dangos valdymo faktas – 2012-08-30 sintetinės dangos perdavimo aktas – yra neteisėtas, todėl yra negaliojantis, kadangi Telšių rajono savivaldybės administracija nesąžiningai priėmė sintetinę dangą iš asmens, neturinčio teisės jos perduoti ir apie tai žinojo arba turėjo žinoti. Atsakovė šioje byloje visiškai nepagrįstai teigia, kad neva ieškovės reikalavimai, nurodyti ieškinyje bei patikslintame ieškinyje yra nepagristi, kadangi užsakovas ir subrangovas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su generaliniu rangovu, pažeidimu. Šis atsakovės argumentas yra atmestinas, kadangi ši byla nėra susijusi su atsakovės nurodytu LR CK 6.650 str., ieškovės reiškiamų reikalavimų teisinis pagrindas yra nurodytas patikslintame ieškinyje - teismui atmetus ieškovės prašomą taikyti teisinių gynimo pagrindą - vindikaciją, ieškovė prašo taikyti nepagrįsto praturtėjimo institutą. Taip pat pažymi, kad finansinio reikalavimo atsisakymas nėra susijęs su ieškovės siekiu atsiimti sintetinę dangą natūra, nes taikos sutartimi ieškovė atsisakė finansinio reikalavimo už perduotą sintetinę dangą perdavimo aktais Nr. 01 ir Nr. 02, o ne už 5863,00 kv. m. sintetinę dangą, kuri nėra perduota BUAB „Dovirma“ ir kuri yra šios bylos ginčo objektas. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju daikto vertė yra žymiai didesnė nei darbų, sutartį galima laikyti pirkimo-pardavimo sutartimi ir tokiu atveju šalių susitarimas dėl nuosavybės teisės perėjimo neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, yra teisėtas ir galioja.

8Atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija pateiktu atsiliepimu prašo atmesti ieškinį kaip nepagrįstą. Nurodo, kad 2010 m. rugsėjo 27 d. tarp Telšių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Dovirma“ buvo sudaryta rangos sutartis Nr. S-6541, pagal kurią UAB „Dovirma“ įsipareigojo atlikti Sutartyje nurodytus darbus. Rangos darbų rezultatas, nurodytas 2012 m. rugpjūčio 30 d. Atliktų darbų akte Nr. 20, be jokių disponavimo teisės suvaržymų, buvo perduotas Telšių rajono savivaldybės administracijai, kuri neturėjo jokių teisinių sutartinių įsipareigojimų su ieškove, su UAB „Dovirma“ už darbus yra atsiskaityta, todėl visi nesutarimai turi būti sprendžiami tik tarp ieškovės ir UAB „Dovirma“. Teikiant konkursui pasiūlymą UAB „Dovirma“ nenurodė, kad UAB „Baltik sport“ bus įtraukta į pasitelkiamų subrangovų sąrašą.

9Atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija pateiktu triptiku nurodo, kad palaiko atsiliepime išdėstytą poziciją bei atsakovės BUAB „Dovirma“ argumentus dėl vindikacinio ieškinio.

10Atsakovė BUAB „Dovirma“ pateiktu atsiliepimu prašo atmesti ieškinį ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad po UAB „Dovirma“ bankroto bylos iškėlimo kreditorius UAB „Baltik sport“ pareiškė 95.030,28 Eur dydžio finansinį reikalavimą, kurio pagrindas - įsiskolinimas už atliktus darbus pagal 2011-11-10 Subrangos sutartį Nr. BS/021/11. Kreditorinis reikalavimas patvirtintas Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartimi. UAB „Baltik sport“ nenurodė aplinkybių, kad atsakovei BUAB „Dovirma“ yra atlikusi bei perdavusi daugiau statybos darbų stadione, kad perdavė daugiau sintetinės dangos, ar kad egzistuoja kiti šalių neįvykdyti sutartiniai įsipareigojimai. Telšių rajono apylinkės teismas 2014-07-07 nutartimi civ. b. Nr. 2-218-304/2014 patvirtino taikos sutartį tarp BUAB „Dovirma“, UAB „Baltik sport“ ir UAB „Ežerūna“, kurios pagrindu UAB „Baltik sport“ atsisakė savo 95.030,28 Eur finansinio reikalavimo BUAB „Dovirma“ bankroto byloje. Finansinio reikalavimo atsisakymas nebuvo niekaip susijęs su ieškovės noru atsiimti sintetinę dangą natūra. Taigi, ieškovė jokių kitų turtinių reikalavimų dėl perduotos ir negrąžintos sintetinės dangos ar dėl neapmokėtų statybos darbų UAB „Baltik sport“ nereiškė, todėl UAB „Baltik sport“ nebeturi jokių reikalavimo teisių į atsakovę BUAB „Dovirma“, o BUAB „Dovirma“ neturi jokių galiojančių prievolių ieškovei.

11Pažymi, kad ieškovė neturi subjektinės teisės į atsakovę Telšių rajono savivaldybės administraciją, todėl ieškinys vien šiuo pagrindu yra netenkintinas. Ieškovė nėra Telšių rajono savivaldybės administracijos rangovas, jų nesieja tarpusavio rangos sutartys, o BUAB „Dovirma“ neperleido savo, kaip rangovo, reikalavimo teisės ieškovei. Ieškovė, perdavusi darbo rezultatus atsakovei, jokios nuosavybės teisės į juos neišsaugo ir negali išsaugoti, kas patvirtina ieškovės reikalavimo nepagrįstumą. Ieškovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, ginčo daiktų valdymo teisės praradimą be savo valios ir kad Telšių rajono savivaldybės administracija sintetinę dangą valdo neteisėtai. Ginčo daiktą – sintetinę – dangą, užsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija įgijo teisėtai, kaip Statybos rangos sutarties rezultatą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė ginčo daikto valdymo teisę prarado savo valia ir Telšių rajono savivaldybės administracija juos įgijo teisėtai, todėl pagal ieškovės vindikacinį reikalavimą nėra pagrindo ginčo daiktus išreikalauti iš Telšių rajono savivaldybės administracijos.

12Atsakovė BUAB „Dovirma“ pateiktu triptiku nurodo, kad byloje pateikti įrodymai nėra pakankami ieškovės teiginiams pagrįsti ir reiškiamiems reikalavimams įrodyti. Nėra pakankamų duomenų nei apie ieškovės teisę į sintetinę dangą, nei apie atsakovų nesąžiningumą. Ieškovei tinkamai neįrodžius šių aplinkybių, ieškinys negali būti tenkinamas. Ieškovė neturi teisės tiesiogiai reikšti reikalavimų užsakovui Telšių rajono savivaldybės administracijai. Ginčo daiktai galėtų būti grąžinami ieškovei tik nustačius, kad atsakovė Telšių miesto savivaldybės administracija buvo nesąžininga. Kadangi bylos nagrinėjimo dalykas yra rangos darbų rezultatas, pagal sutartį, kurioje Telšių rajono savivaldybės administracijos bei ieškovės nesaistė jokie sutartiniai santykiai, teisių gynimo būdai, kaip vindikacinis ieškinys ar nepagristo praturtėjimo institutas, nagrinėjamu atveju yra negalimi. Ieškovė neįrodė, kad 2012-08-30 atliktų darbų Aktu perduota sintetinė danga buvo būtent ieškovės, kad būtent šią dangą atsakovei BUAB „Dovirma“ perdavė būtent ieškovė UAB „Baltik sport“. Ieškovė taip pat neįrodė, kad patiesta sintetinė danga stadione yra jos nuosavybė, kuri šiuo metu neteisėtai ir nepagrįstai yra pas Telšių rajono savivaldybės administraciją. Pateikti įrodymai, kuriais remiasi ieškovė - medžiagų įsigijimo dokumentai - tokių aplinkybių nepagrindžia. Ieškovė taip pat neįrodė, kad tuo metu, kai buvo sudarytas 2012-08-30 atliktų darbų Aktas ir Telšių rajono savivaldybės administracijai perduoti darbai, ginčo darbų iš tikro atlikta nebuvo. Ieškovės argumentas, kad Telšių rajono savivaldybės administracija buvo nesąžininga, nes D. K. tuo pat metu atstovavo ir atsakovės BUAB „Dovirma“ interesus, ir Telšių rajono savivaldybės administracijos interesus, yra visiškai nepagrįstas. Vien tai, kad D. K. buvo tuo metu BUAB „Dovirma“ administracinėse patalpose, kai ieškovė atvyko su antstoliu, nereiškia, jog jis buvo faktinis bendrovės direktorius. Tame pačiame protokole užfiksuotas ir tikrojo direktoriaus I. K. buvimas, tačiau neaišku, kodėl direktoriumi ieškovė įvardija būtent D. K.. Vien faktas, kad D. K. buvo Telšių rajono savivaldybės tarybos narys nereiškia Telšių rajono savivaldybės administracijos nesąžiningumo. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad D. K., kaip Tarybos narys, dalyvautų ginčo santykiuose, būtų priėmęs atitinkamus sprendimus Telšių rajono savivaldybės administracijos vardu.

13Ieškinys netenkintinas.

14Teismų praktikoje nuosekliai pažymima, kad tam, jog asmens, kuris kreipėsi į teismą pažeistos teisės ar teisėto intereso gynybos, reikalavimas būtų patenkintas, turi būti identifikuotas materialusis teisinis santykis, kuris sieja ginčo šalis, ir iš jo kylanti ieškovo reikalavimo teisė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje P. N. v. M. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-56/2007; 2012 m. kovo 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB ,,Lietuvos draudimas“ v. UAB ,,Statinių priežiūra“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-105/2012; kt.).

15Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija paskelbė viešąjį supaprastintą atvirą konkursą dėl Telšių miesto centrinio stadiono rekonstravimo ir išplėtimo darbų adresu ( - ). 2010 m. rugsėjo 27 d. Tarp Telšių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Dovirma“ buvo sudaryta rangos sutartis Nr. S-6541 (toliau – Rangos sutartis), pagal kurią UAB „Dovirma“, kaip rangovas, įsipareigojo atlikti Telšių miesto centrinio stadiono rekonstravimo ir išplėtimo darbus, o Telšių rajono savivaldybės administracija, kaip užsakovas, įsipareigojo sumokėti Rangos sutarties kainą rangovui, atsižvelgiant į darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurį defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti Rangos sutartyje (76-102 b. l., II t.). Kaip ir nurodo Telšių rajono savivaldybės administracija, atsakovas pagal Sutartį neįsipareigojo nupirkti iš UAB „Dovirma“ 12 570 m2 sintetinės dangos už konkrečią sumą. FIDIC Konkrečiųjų sąlygų 1.1.1.11 papunktis įrodo, kad subrangovo ginčijama Sutartis yra „nematuojamų darbų kiekių sutartis“ kur Sutarčiai apmokėti naudojama Rangovo pateikta bendra kaina (arba jos detalizacija atskiromis veiklomis), nepriklausomai nuo faktiškų atliktų darbų kiekių, gautų vykdant konkurso sąlygose aprašytus darbus, o bendros sumos sutarties kainodaroje naudojamas Įkainotas veiklos sąrašas (b. l. 80, t. 2; b. l. 2, 45, t.6). Po Rangos sutarties pasirašymo buvo pasirašyti papildomi susitarimai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, kuriais patikslinti Rangos sutartyje numatyti darbų atlikimo terminai ir kaina (103-117 b. l., II t.).

162011 m. lapkričio 10 d. tarp atsakovės UAB „Dovirma“ ir ieškovės UAB „Baltik sport“ buvo sudaryta Subrangos sutartis Nr. BS/021/11 (toliau – Subrangos sutartis), kuria ieškovė įsipareigojo Telšių stadiono bėgimo takuose ir sektoriuose, universaliose žaidimų aikštelėse įrengti sintetines dangas pagal suderintą kainą, o UAB „Dovirma“ įsipareigojo apmokėti ieškovei Rangos sutartyje numatyta tvarka (12-16 b. l., I t.). Tarp ieškovės ir UAB „Dovirma“ sudarytos Subrangos sutarties pagrindu ieškovė įsipareigojo padengti 13368,16 kv. m. sintetinės dangos už 350.418,62 Eur (šalys sutarė, kad vieno kvadratinio metro sintetinės dangos kaina yra 21,66 Eur (be PVM)). Byloje ieškovė pateikė 2012 m. spalio 30 d. tarp UAB „Dovirma“ ir ieškovės sudarytą Papildomą susitarimą Nr. 1, kuriuo šalys susitarė, kad ieškovė tinkamai ir kokybiškai atliko dalį Subrangos sutartyje numatytų darbų, UAB „Dovirma“ Papildomo susitarimo Nr. 1 sudarymo dieną yra skolinga ieškovei 142.646,26 Eur, Subrangos sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą sutarė pratęsti iki 2013 m. liepos 1 d. (22 b. l., I t.). 2012 m. sausio 2 d. tarp UAB „Dovirma“ ir ieškovės buvo sudarytas Papildomas susitarimas Nr. 2, kuriuo šalys susitarė, kad UAB „Dovirma“ susitarimo pasirašymo dienai pagal PVM sąskaitas-faktūras yra skoloje įmonei UAB „Baltik sport“ 90.514,65 Eur, UAB „Baltik sport“ atideda skolos mokėjimo terminą iki 2013 m. liepos 31 d. (23 b. l., I t.). Papildomu susitarimu Nr. 2 šalys taip pat susitarė, kad nuosavybės teisė į medžiagas, įrengimus ir darbų rezultatą pereina užsakovui UAB „Dovirma“ tik pilnai atsiskaičius pagal tarp šalių sudarytą Subrangos sutartį, šalys susitarė, kad šis sutarties punktas galioja visiems atliktiems darbams iki Papildomo susitarimo Nr. 2 sudarymo dienos ir galioja iki pilno abiejų šalių įsipareigojimų įvykdymo pagal Subrangos sutartį.

17Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad užsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija ir rangovas UAB „Dovirma“ 2012 m. rugpjūčio 30 d. pasirašė Atliktų darbų aktą Nr. 20, pagal kurį bendra suma pagal sutartį su PVM 3.072.147,02 Eur, atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį su PVM 2.566.751,95 Eur, atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio su PVM 2.559.894,91 Eur, atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį su PVM 6.857,03 Eur, atskaitoma avanso suma 2.057,11 Eur, suma su PVM mokėjimui 4.799,92 Eur.

18Šalių pateiktais dokumentais nustatyta, kad rangovas ir užsakovas iš viso pasirašė tris Atliktų darbų aktus t.y. 2012-06-29 Nr. 18; 2012-07-30 Nr. 19 ir 2012-08-30 Nr. 20, apmokėjo už darbus, tame tarpe ir už sintetinę dangą, pagal UAB „Dovirma“ pateiktas tris sąskaitas faktūras - 2012 m. birželio 29 d., 2012 m. liepos 31 d., 2012 m. rugpjūčio 31 d. (b. l. 75-161, t. 2; 31, 46, t. 5). Rangovui UAB „Dovirma“ bankrutavus, liko neatlikta pagal Sutartį 4,3 % Teritorijos tvarkymo darbų už 31.715,65 Eur (2546796,79-2437289), tarp kurių, kaip pažymoje nurodo Telšių rajono savivaldybės administracija, jau nebebuvo darbų, susijusių su sintetinės dangos paklojimu (b. l. 89-94, t. 5, 2, t. 6).

19Byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gegužės 21 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Dovirma“, 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartimi patvirtintas UAB „Baltik sport“ kreditorinis reikalavimas 95.030,28 Eur sumai, kurį sudaro įsiskolinimas už atliktus darbus pagal 2011 m. lapkričio 10 d. Subrangos sutartį. Telšių rajono apylinkės teismas 2014 m. liepos 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-218-304/2014 patvirtino taikos sutartį tarp BUAB „Dovirma“, UAB „Baltik sport“ ir UAB „Ežerūna“, kurios pagrindu UAB „Baltik sport“ atsisakė savo 95.030,28 Eur finansinio reikalavimo BUAB „Dovirma“ bankroto byloje. Taigi, UAB „Baltik sport“ buvo pareiškusi finansinius reikalavimus atsakovei BUAB „Dovirma“, jie teismo buvo patvirtinti ir jų visų UAB „Baltik sport“ atsisakė pasirašydama taikos sutartį.

20Teismas sprendžia, kad byloje įrodytas užsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos atsiskaitymas su rangovu BUAB „Dovirma“ už atliktus stadiono sintetinės dangos paklojimo darbus pagal minėtas tris sąskaitas – faktūras. Telšių rajono savivaldybės administracijos įrodinėjamas faktines aplinkybes apie atliktus ir priimtus 2012 metais rugpjūčio mėnesį darbus patvirtina ir tai, kad 2012 m. rugsėjo mėnesio Techninės priežiūros ketvirtinėje ataskaitoje (b .l. 94, t. 5) teigiama, kad ataskaitiniu laikotarpiu buvo atliekami dengtos krepšinio aikštelės darbai, stadiono dangų įrengimo darbai, baigtumas 95.38 proc., priede yra įrengto stadiono nuotraukos. Telšių rajono savivaldybės administracijos nuoseklią poziciją patvirtina ir rašytiniai dokumentai - 2013-04-26 rašte rangovui UAB „Dovirma“ nurodoma, kad paskutiniai atliktų darbų aktai už 1 ir 2 etapus pasirašyti 2012 m. rugpjūčio 31 d. (b. l. 119, t. 2); 2013-05-21 Susitarime tarp užsakovo ir rangovo dėl Sutarties nutraukimo nurodoma, kad rangovas nuo 2012 m. rugpjūčio neatlieka jokių darbų (b. l. 120, t. 2).

21Teismas daro išvadą, kad atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija pagal Sutartį nebuvo įsipareigojusi nupirkti iš UAB „Dovirma sintetinės dangos už konkrečią 114.228,74 Eur (be PVM) sumą. FIDIC Konkrečiųjų sąlygų 1.1.1.11 papunktis numato, kad tokio tipo sutartyse atsakomybė už darbus ir jų kiekius, kuriuos rangovas privalo numatyti pagal konkurso sąlygas, tačiau jų nenumato, tenka rangovui. Sutarties ypatumas yra tas, kad kai nėra faktinių kiekių, gautų vykdant konkurso sąlygose aprašytus darbus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima tiekėjas. Užsakovas nepirko atskirų darbų už UAB „Dovirma“ lokalinėje sąmatoje nurodytų darbų kainą, o pirko darbų kiekius, nurodytus atskiroje įkainotos veiklos sąrašo eilutėje už fiksuotą kainą. Darbai dėl sintetinės dangos buvo priskirti prie Teritorijos tvarkymo darbų, užsakovas įsipareigojo nupirkti Teritorijos tvarkymo darbus (įkainotos veiklos sąrašo 1.5 eilutė) už galutinę fiksuotą 737.603,33 Eur be PVM sumą, neišskiriant atskirų Teritorijos tvarkymui priklausančių darbų, tame tarpe ir darbų dėl sintetinės dangos. Byloje nepaneigta, kad Telšių rajono savivaldybės administracija atsiskaitė rangovui UAB „Dovirma“ už sintetinę dangą ir kitus tuo metu atliktus Teritorijos tvarkymo darbus ir liko neatlikta pagal Sutartį 4,3 % Teritorijos tvarkymo darbų už 31.715,65 Eur (2546796,79-2437289), tarp kurių jau nebebuvo darbų, susijusių su sintetinės dangos paklojimu.

22Pažymėtina, kad ieškovo įrodinėjama pozicija dėl darbų atlikimo 2012 metų rugsėjo-spalio mėnesį, nėra patvirtinta statybos darbų žurnalo įrašais, nes šie įrašai apie sportinės dangos įrengimą nėra detalizuoti ir nepatvirtina darbų atlikimo būtent stadione, o ne kitame objekte (b. l. 140, t. 2). Liudytojų nuoroda apie 2012 metais spalio mėnesį dirbtus darbus, nepaneigia atsakovės Telšių rajono savivaldybės administracijos įrodinėjamų aplinkybių dėl priimto darbų rezultato ir apmokėjimo už darbus iki 2012 m. rugsėjo mėn. Teismo posėdyje apklaustų liudytojų T. M., M. K., V. V., T. Z., A. D. parodymai iš esmės patvirtina apie 2012 metais nebaigtus stadiono bėgimo takų dangos sluoksnių įrengimo darbus. Tai patvirtinama ir ieškovo pateikta eksperto V. Š. S. dangos nuėmimo įvertinimo Akte ir jo papildyme daroma išvada, kad ir 2015 m. rugpjūčio mėn. vizualiai apžiūrint dangą, nėra 5 komponento, nes dangos plotas nenupurkštas „Finish mat“ laku (b. l. 52, 133,t. 5).

23Dėl teisinio ieškinio pagrindo

24Vienas sutarčių teisės principų – sutarties uždarumo principas, kuris reiškia, kad sutartis sukuria teises ir pareigas ją sudariusiems asmenims ir, išskyrus įstatyme įtvirtintas išimtis, nesukuria teisių ir pareigų tretiesiems asmenims. Sutarties uždarumo principo išimtys – įstatyme nustatyti atvejai, kai sutartis turi įtakos trečiųjų asmenų, ne tik jos šalių, teisėms ir pareigoms. Vienas jų įtvirtintas CK 6.191 straipsnyje. Tai – sutartis trečiojo asmens naudai, kurios esmė – sutarties šalis gali nustatyti, kad iš sutarties atsiradusi prievolė turi būti įvykdyta trečiajam asmeniui ir taip jam sukurti reikalavimo teisę dėl šios prievolės vykdymo. Kaip sutarties uždarumo principo išimtis vertinamas teisių perėmimas (CK 6.190 straipsnyje 1 dalis, kt.) ir kiti įstatyme nustatyti atvejai. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, kad teismas sutarties galią tretiesiems asmenims (tiesioginį poveikį sutartyje nedalyvavusių asmenų teisėms ir pareigoms) gali pripažinti tokiu atveju, kai tai nustatyta įstatyme ir byloje konstatuojamos faktinės aplinkybės, sudarančios pagrindą taikyti atitinkamą sutarties uždarumo principo išimtį (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. kovo 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje L. E. įmonė v. antstolis A. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-146/2004; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. V. v. P. V.,bylosNr. 3K-3-453/2010; 2011 m. spalio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Baldjoda“ v. Furniture Production International A/S, bylos Nr. 3K-3-367/2011). Sutarties uždarumo principas lemia, kad tik sutarties šalys gali reikšti reikalavimus dėl jos netinkamo vykdymo; sutartinės civilinės atsakomybės tikslas ir teikiamos apsaugos ribos – sutartį sudariusių asmenų interesų, susijusių su tinkamu sutarties įvykdymu, apsauga. Sutarties uždarumo principą atspindi ir nagrinėjamam ginčui aktualios CK 6.650 straipsnio nuostatos dėl rangos sutarties šalių santykio tais atvejais, kai generalinis rangovas darbams atlikti pasitelkia subrangovus ir su jais sudaro atskiras rangos sutartis. Sudarydamas tokias sutartis, rangovas tampa užsakovu. CK 6.650 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad generalinis rangovas atsako užsakovui už subrangovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, o subrangovams – už užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą; pagal to paties straipsnio 4 dalį, jeigu ko kita nenustato įstatymai ar sutartis, užsakovas ir subrangovas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su generaliniu rangovu, pažeidimu; to paties straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad užsakovui, generalinio rangovo sutikimu, sudarius sutartis dėl darbų atlikimo su kitais asmenimis, šie asmenys už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą atsako tiesiogiai užsakovui. Teismų praktikoje sprendžiant iš rangos santykių kylančius ginčus, suformuluota taisyklė, kad reikšti reikalavimus dėl rangos sutarties pažeidimo gali tik jos šalys, kiti asmenys – tik tuo atveju, jeigu reikalavimo teisę turintis asmuo jiems ją perleido (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,Lietuvos draudimas“ v. UAB ,,Statinių priežiūra“, kt., bylos Nr. 3K-3-105/2012; 2012 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Rombas“ v. UAB „ATEA“, bylos Nr. 3K-3-526/2012; kt.).

25Atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija pagrįstai nurodo, kad pagal LR CK 6.650 str. 4 d. nuostatas ieškovas neturi teisės reikšti piniginių reikalavimų, susijusių su sutarčių, sudarytų su generaliniu rangovu, pažeidimu. Ieškovas nėra rangovas, jo nesieja tarpusavio rangos sutartys, o BUAB „Dovirma“ neperleido savo, kaip rangovo, reikalavimo teisės ieškovui. Ieškovė UAB „Baltik sport“ yra trečiasis asmuo rangos sutarties atžvilgiu, nenustatyta, jog ieškovė būtų įgijusi reikalavimo teisę į atsakovę Telšių rajono savivaldybės administraciją pagal Rangos sutartį, kadangi Rangos sutartyje tas nėra numatyta. Kaip jau minėta, CK 6.650 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad generalinis rangovas atsako užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, o subrangovams – už užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. FIDIC Konkrečiųjų sąlygų, kurios yra neatskiriama Rangos sutarties dalimi (Rangos sutarties 3 punktas), 4.4 papunktyje numatyta, kad užsakovas ir subrangovas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su generaliniu rangovu, pažeidimu. Taigi, nagrinėjamos bylos atveju, Telšių rajono savivaldybės administracija nėra tinkama atsakovė sutartinei civilinei atsakomybei kilti Rangos sutarties pagrindu. Teismas pažymi, atsakovės Telšių rajono savivaldybės administracijos atžvilgiu nėra pagrindo taikyti ir deliktinę civilinę atsakomybę.

26Dėl daikto išreikalavimo iš neteisėto valdymo

27Ieškovė savo reikalavimus grindžia vindikaciniu ieškiniu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje ne kartą pabrėžta, kad vindikacinis ieškinys yra daiktinis savininko teisių gynimo būdas, t. y. jis reiškiamas asmeniui, su kuriuo savininko nesiejo ir nesieja prievoliniai santykiai, susiję su reikalaujamu grąžinti turtu. Šis reikalavimas pareiškiamas asmeniui, neteisėtai valdančiam svetimą turtą, t. y. tam asmeniui, pas kurį šis turtas yra. Sprendžiant vindikacinius reikalavimus vadovaujamasi prezumpcija, kad asmuo, valdantis turtą, yra teisėtas valdytojas, o ieškovas privalo paneigti šią prezumpciją, įrodydamas savo nuosavybės teisę, t. y. ieškovas privalo įrodyti, kad turi nuosavybės teisę į turtą reikalavimo pareiškimo momentu, bei kad tokią teisę turėjo iki turtą neteisėtai užvaldant asmeniui, iš kurio reikalaujama grąžinti turtą. Be to, savininkas privalo įrodyti įstatyme nustatytas sąlygas, kuriomis jis prarado daiktą, bei paneigti įstatyme įtvirtintą įgijėjo sąžiningumo prezumpciją, tada jis gali atgauti savo daiktą natūra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas v. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ir kt., bylos Nr. 3K-7-229/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008m. kovo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroras v. Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacija ir kt., bylos Nr. 3K-3-40/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gegužės 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. T. v. Kauno miesto savivaldybė ir kt., byla Nr. 3K-3-569/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,Žaliakalnio turgavietė” v. A. G. IĮ “( - )” ir kt., bylos Nr. 3K-3-551/2002).

28Pripažinus, kad ieškovo ir atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos nesiejo prievoliniai teisiniai santykiai, daikto išreikalavimui pagal CK 4.95-4.97 straipsniuose įtvirtintas vindikacijos taisykles, ieškovas privalo įrodyti šias faktinį ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes: 1) ieškovas turėjo ir turi nuosavybės (valdymo) teisę į daiktą ieškinio pareiškimo momentu ir iki daiktą neteisėtai užvaldant atsakovui, iš kurio reikalaujama grąžinti daiktą; 2) savininkas daikto valdymo teisę prarado be savo valios; 3) daiktą valdo atsakovas; 4) daiktą atsakovas valdo neteisėtai; 6) daiktas yra natūroje.

29LR CK 6.645 str. 1 dalyje nustatyta, kad rangos sutartis sudaroma pagaminti arba perduoti tam tikrą darbo rezultatą arba atlikti kitokius darbus, kurių metu sukurtas rezultatas perduodamas užsakovui, 2 dalyje teigiama, kad tuo atveju, jeigu rangos sutartis sudaryta daiktui pagaminti, rangovas užsakovui kartu su pagamintu daiktu perduoda ir teises į jį. Taigi, nuosavybės teisės perėjimas siejamas su šio daikto perdavimu užsakovui. Civilinio kodekso 6.645 straipsnis imperatyviai nustato, kad tuo atveju, jeigu rangos sutarties vykdymo metu pagamintas daiktas buvo perduotas užsakovui, užsakovas įgyja ir visas teises į šį daiktą, todėl subrangovas bei rangovas, natūra perdavęs darbo rezultatus atsakovui, jokios nuosavybės teisės į juos neišsaugo ir negali išsaugoti. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija pagal 2012-08-30 Atliktų darbų aktą Nr. 20 teisėtai Rangos sutarties pagrindu įgijo visą sintetinę dangą, esančią Telšių miesto centriniame stadione, adresu ( - ). Ieškovo įrodinėjama aplinkybė, kad šiuo Aktu nebuvo perduota ginčo danga atsakovo nuosavybėn neturi esminės reikšmės, nes taikant CK 6.645 straipsnio rangos sutarties nuostatas pripažintina, kad rangovas atlikdamas sintetinės dangos paklojimo darbus, kartu su šio daikto pagaminimu perdavė ir nuosavybės teisę į daiktą. Ieškovas, perdavęs darbo rezultatus, neišsaugo nuosavybės teisės į juos, todėl nėra pagrindo taikyti vindikacinio ieškinio instituto.

30Ieškovė teigia, jog ji turėjo nuosavybės teisę į sintetinę dangą ir ją neteisėtai užvaldė atsakovė, skundžiamu darbų Priėmimo - perdavimo aktu, todėl negaliojančio sandorio šalys yra nesąžiningos. CK 4.23 str. 3 d. reglamentuoja neteisėto valdymo požymius t.y., kai daiktas laikomas per prievartą, slaptai ar kitaip pažeidžiant teisės aktus. Šiuo atveju ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių ginčo daikto valdymo teisės praradimą be savo valios ir atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos dangos valdymą neteisėtai. Kaip ankščiau ir minėta, užsakovas stadiono sintetinę dangą įgijo teisėtai, statybos rangos Sutarties pagrindu, kaip darbų vykdymo rezultatą. Ieškovas ginčo daikto valdymo teisę prarado savo valia, o atsakovas ją įgijo teisėtai, todėl pagal vindikacinį reikalavimą ginčo daiktą išreikalauti nėra pagrindo, nesant vindikacinio ieškinio faktinių aplinkybių visumos.

31CK 4.96 straipsnio 1 d. numato, jeigu kilnojamasis daiktas atlygintinai įgytas iš asmens, kuris neturėjo teisės jo perleisti nuosavybėn, ir įgijėjas to nežinojo ir neturėjo žinoti (sąžiningas įgijėjas), tai savininkas turi teisę išreikalauti šį daiktą iš įgijėjo tik tuo atveju, kai daiktas yra savininko ar asmens, kuriam savininkas buvo perdavęs jį valdyti, pamestas, arba iš kurio nors iš jų pagrobtas, arba kitaip be jų valios nustojo būti jų valdomas. Civilinėje teisėje galioja bendrasis sąžiningumo principas (CK 1.5 straipsnis), kai kiekvienas asmuo yra laikomas sąžiningu, jeigu neįrodyta priešingai. Asmens nesąžiningumas siejamas su žinojimu ar turėjimu žinoti apie kitų asmenų interesus ar galimas teisių įgijimo kliūtis. Ginčo daiktas gali būti grąžinamas ieškovui ne tik įrodžius CK 4.95-4.97 str. pagrindus, bet ir tai, kad atsakovė Telšių miesto savivaldybės administracija buvo nesąžininga (CK 4.95 straipsnis). Jeigu asmuo yra turto valdytojas, tai jo valdymas laikomas atsiradęs sąžiningai, kol neįrodyta priešingai (CK 4.26 straipsnio 2 dalis), kad valdymas nesąžiningas, šiuo atveju ieškovė neįrodė. Ieškovė teigia, kad 2013 m. balandžio 30 d. atvykusi į Subrangos sutarties objektą į jį nebuvo įleista apsaugos darbuotojų, 2013 m. balandžio 30 d. ieškovei nuvykus į UAB „Dovirma“ administracijos patalpas buvo užfiksuota, kad de facto UAB „Dovirma“ direktoriaus pareigas eina ne I. K., o jo tėvas D. K.. Antstolis A. L. 2013 m. balandžio 30 d. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 159-16/13 konstatavo, kad ieškovė UAB „Baltik sport“ nepateko į Telšių miesto centrinį stadioną, esantį adresu ( - ). Saugos tarnybos „Argus“ padalinio vadovas R. R. nurodė, kad norint patekti į teritoriją, reikia turėti raštus. Antstolis nurodė, kad nepatekus į stadioną, nebaigti stadiono dangos darbai užfiksuoti stovint už tvoros, stadione danga paklota beveik visa, dangos pažeidimų neužfiksuota, tik bėgimo take yra 4 atkarpos nepaklotos dangos, pažymėta, jog UAB „Dovirma“ neatsisako pasirašyti atliktų darbų aktą ir sąskaitą-faktūrą už faktiškai (11.763 m2) atliktus darbus.

32Teismas vertina, kad šis Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas neįrodo atsakovės nesąžiningumo. Ieškovės argumentas, kad Telšių rajono savivaldybės administracija buvo nesąžininga, nes D. K. tuo pat metu atstovavo ir atsakovės BUAB „Dovirma“ interesus, ir Telšių rajono savivaldybės administracijos interesus, yra nepagrįstas, kadangi neįrodyta kaip ši aplinkybė siejasi ir kokia gali būti minėto asmens įtaka Telšių rajono savivaldybės administracijos sprendimams.

33Atsakovė UAB „Dovirma“ pagrįstai nurodo, kad ieškovas, aptartu teisiniu pagrindu prašydamas pripažinti sutartį negaliojančia, negali pažeistos teisės ginti reikalaudamas grąžinti daiktą taikant restituciją, nes ieškovo ir Telšių rajono savivaldybės administracijos nesiejo prievoliniai teisiniai santykiai ir daiktiniam teisiniam reikalavimui restitucija netaikoma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras v. K. V. ir kiti, bylos Nr. 3K-7-165/2012; 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. J. Š. v. antstolė L. U. D., bylos Nr. 3K-3-356/2010).

34Dėl nepagrįsto praturtėjimo

35Ieškovė taip pat prašo taikyti nepagrįsto praturtėjimo institutą. Nepagrįstas praturtėjimas reglamentuojamas CK 6.242 straipsnyje, kurio normų paskirtis – įgyvendinti bendrąją taisyklę, kad niekas negali nepagrįstai praturtėti kito asmens sąskaita. Nurodytame straipsnyje nustatytos sąlygos, kurios būtinos konstatuoti, jog asmuo nepagrįstai praturtėjo ir turi prievolę už praturtėjimą atlyginti kitam asmeniui, kurio sąskaita tai įvyko. Nepagrįsto praturtėjimo institutas taikomas ne tik tais atvejais, kai asmuo nepagrįstai gauna turtą, bet ir tais, kai praturtėjama nepagrįstai sutaupius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje J. V. v. B. M. U., byla Nr. 3K-3-1318/2002; 2003 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje S. S. v. SP UAB „Vilniaus vandenys“, byla Nr. 3K-3-693/20032006 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje D. L. v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, byla Nr. 3K-3-192/2006). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad, tenkinant ieškinį dėl nepagrįsto praturtėjimo (actio de in rem verso), turi būti nustatytos nepagrįsto praturtėjimo prielaidos. Pirma, turi būti nustatyta, ar atsakovas yra praturtėjęs dėl ieškovo veiksmų. Antra, turi būti nustatytas atsakovo praturtėjimą atitinkantis ieškovo turto sumažėjimas (atsakovas turi būti praturtėjęs ieškovo sąskaita). Nepagrįsto praturtėjimo priteisimas negalimas, kai dėl vieno asmens praturtėjimo niekas nepatiria nuostolių. Trečia, turi būti priežastinis ryšys tarp ieškovo turto sumažėjimo ir atsakovo praturtėjimo. Ketvirta, atsakovo praturtėjimui neturi būti teisinio pagrindo (įstatymo, sutarties ir kt.). Penkta, nepagrįstas praturtėjimas turi egzistuoti pareiškiant ieškinį. Šešta, šalis, kurios turtas sumažėjo, neturi būti prisiėmusi nuostolių atsiradimo rizikos. Septinta, ieškovas turi negalėti apginti savo pažeistos teisės kitais gynybos būdais, t. y. nepagrįsto praturtėjimo instituto negalima taikyti kaip priemonės, kuria būtų siekiama išvengti kitų CK normų taikymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Redco“ v. AB „Šiaulių bankas“, bylos Nr. 3K-3-196/2011).

36Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, jei asmuo įgyja turtą pagal sutartį, tai jis negali būti laikomas gavusiu turtą be pagrindo ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. J. v. A. D., bylos Nr. 3K-3-593/2008 Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-550/2010).

37Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo taikyti nepagrįsto praturtėjimo instituto, kadangi atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija visą sintetinę dangą, esančią Telšių miesto centriniame stadione, adresu ( - ), įgijo Rangos sutarties pagrindu, už ją atsiskaitė t. y. įgijo esant teisiniam pagrindui ir nepraturtėjo ieškovo sąskaita. Ieškovės teiginys, kad Telšių rajono savivaldybės administracija nesąžiningai priėmė sintetinę dangą iš asmens, neturinčio teisės jos perduoti ir apie tai žinojo arba turėjo žinoti, yra atmestinas kaip neįrodytas. Atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija ginčo daiktą įgijo kaip rangos darbų rezultatą pagal Sutartį, kurioje su ieškovu nebuvo saistoma sutartiniais santykiais, todėl nepagristo praturtėjimo institutas, nagrinėjamu atveju yra negalimas. Civiliniame procese vadovaujamasi pirmiau įrodymų pakankamumo taisykle, todėl teismas išvadą dėl faktų buvimo gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. G. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-324/2008; kt.).

38Bylinėjimosi išlaidos

39Vadovaujantis CPK 88 - 98 straipsnių nuostatomis, ieškinį atmetus, atsakovų išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, priteistinos atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, apimtį, posėdžių skaičių, teiktinų procesinių dokumentų kiekį, advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, ne didesnės, kaip yra nustatyta LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Atsakovė BUAB „Dovirma“ prašo priteisti 968 Eur bylinėjimosi išlaidas ir pateikia šias išlaidas pagrindžiančius duomenis, todėl jos priteisimos iš ieškovės UAB „Baltik sport“.

40Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

41Ieškinį atmesti.

42Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltik sport“ (į. k. 300589893) 968 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Dovirma“ (į. k. 180355427) naudai.

43Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltik sport“ (į. k. 300589893) 47,85 Eur išlaidų valstybei, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

44Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui paduodant skundą Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Teismas, išnagrinėję bylą,... 3. Ieškovė UAB „Baltik sport“ ieškiniu ir patikslintu ieškiniu prašo 1)... 4. Nurodo, kad atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija paskelbė... 5. Ieškovė į Objektą pristatė sintetinę dangą 5863,00 kv. m. apimtimi ir... 6. 2013 m. balandžio 30 d. ieškovė atvykusi į Objektą nebuvo įleista... 7. Ieškovė UAB „Baltik sport“ pateiktuose dublikuose nurodo, kad Telšių... 8. Atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija pateiktu atsiliepimu... 9. Atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija pateiktu triptiku... 10. Atsakovė BUAB „Dovirma“ pateiktu atsiliepimu prašo atmesti ieškinį ir... 11. Pažymi, kad ieškovė neturi subjektinės teisės į atsakovę Telšių rajono... 12. Atsakovė BUAB „Dovirma“ pateiktu triptiku nurodo, kad byloje pateikti... 13. Ieškinys netenkintinas.... 14. Teismų praktikoje nuosekliai pažymima, kad tam, jog asmens, kuris kreipėsi... 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė Telšių rajono savivaldybės... 16. 2011 m. lapkričio 10 d. tarp atsakovės UAB „Dovirma“ ir ieškovės UAB... 17. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad užsakovas Telšių rajono... 18. Šalių pateiktais dokumentais nustatyta, kad rangovas ir užsakovas iš viso... 19. Byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gegužės 21 d.... 20. Teismas sprendžia, kad byloje įrodytas užsakovo Telšių rajono... 21. Teismas daro išvadą, kad atsakovė Telšių rajono savivaldybės... 22. Pažymėtina, kad ieškovo įrodinėjama pozicija dėl darbų atlikimo 2012... 23. Dėl teisinio ieškinio pagrindo... 24. Vienas sutarčių teisės principų – sutarties uždarumo principas, kuris... 25. Atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija pagrįstai nurodo, kad... 26. Dėl daikto išreikalavimo iš neteisėto valdymo ... 27. Ieškovė savo reikalavimus grindžia vindikaciniu ieškiniu. Lietuvos... 28. Pripažinus, kad ieškovo ir atsakovo Telšių rajono savivaldybės... 29. LR CK 6.645 str. 1 dalyje nustatyta, kad rangos sutartis sudaroma pagaminti... 30. Ieškovė teigia, jog ji turėjo nuosavybės teisę į sintetinę dangą ir ją... 31. CK 4.96 straipsnio 1 d. numato, jeigu kilnojamasis daiktas atlygintinai įgytas... 32. Teismas vertina, kad šis Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas... 33. Atsakovė UAB „Dovirma“ pagrįstai nurodo, kad ieškovas, aptartu teisiniu... 34. Dėl nepagrįsto praturtėjimo... 35. Ieškovė taip pat prašo taikyti nepagrįsto praturtėjimo institutą.... 36. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, jei asmuo įgyja... 37. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo taikyti nepagrįsto... 38. Bylinėjimosi išlaidos... 39. Vadovaujantis CPK 88 - 98 straipsnių nuostatomis, ieškinį atmetus, atsakovų... 40. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 41. Ieškinį atmesti.... 42. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltik sport“... 43. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltik sport“... 44. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...