Byla B2-3029-881/2011
Dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Aravis“ iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės K. S. M. pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Aravis“ iškėlimo,

Nustatė

2ieškovė K. S. M. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, prašydama iškelti atsakovui UAB ,,Aravis“ bankroto bylą. Nurodė, kad yra atsakovo akcininkė, turinti 20 procentų UAB ,,Aravis“ akcijų. Be to, nurodė, kad atsakovas jai yra skolingas 450 000 Lt pagal 2006 m. lapkričio 22 d. paskolos sutartį, tačiau grąžinti skolą vengia. Ieškovė taip pat prašė imtis atsakovo atžvilgiu laikinųjų apsaugos priemonių, galiosiančių iki nutarties iškelti atsakovui bankroto bylą priėmimo arba atsisakymo ją iškelti.

3Atsakovas UAB ,,Aravis“ pateikė teismui atsiliepimą į pareiškimą, kuriuo ginčija pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumą ir prašo jį atmesti. Taip pat prašo priteisti iš ieškovės atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas – 886,50 Lt. Nurodo, jog ieškovė, pateikusi pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, turėtų būti vertinama kaip atsakovo kreditorė, bet ne kaip akcininkė, nes ji gina išimtinai savo, o ne įmonės, kurios akcininke ji yra, interesus, todėl jai privaloma laikytis išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos, numatytos Įmonių bankroto įstatyme. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, ieškovės pareiškimas dėl bankroto bylos atsakovui UAB ,,Aravis“ iškėlimo turėtų būti paliktas nenagrinėtu. Be to, atsakovas nurodo, kad nėra pagrindo konstatuoti įmonės nemokumo, nes į balansą įrašyto turto vertė yra 227 863 Lt, tuo tarpu pradelsti įsipareigojimai sudaro 13 237 Lt, kas yra mažiau nei 6 procentai į atsakovo balansą įrašyto turto vertės. Tvirtina, jog ieškovės reikalaujama 450 000 Lt skola negali būti vertinama kaip pradelstas įsipareigojimas, kadangi dėl skolos pagal 2006 m. lapkričio 22 d. paskolos sutartį priteisimo ieškovė yra kreipusis į teismą (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-2009-553/2010).

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atmetamas.

5Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

6Ieškovė, būdama atsakovo UAB ,,Aravis“ kreditorė, kreipėsi į teismą, prašydama iškelti atsakovui UAB ,,Aravis“ bankroto bylą. Nors, atsakovas tvirtina, kad ieškovė atsakovui bankroto bylą inicijuoja kaip įmonės kreditorė, todėl atsižvelgiant į tai, kad ji nesilaikė išankstinės neteisminės ginčo sprendimo tvarkos, numatytos Įmonių bankroto įstatyme, jos pareiškimas turėtų būti paliktas nenagrinėtas, tačiau teismas, sprendžia, jog ieškovė, būdama atsakovo savininkė (20 procentų UAB ,,Aravis“ akcijų paketo turėtoja), Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka turėjo teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos UAB ,,Aravis“ iškėlimo. Tokią išvadą teismas daro atsižvelgdamas į tai, kad Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnio 1 dalis nustato, kad pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę įmonės kreditorius (kreditoriai), savininkas (savininkai), įmonės administracijos vadovas. To paties įstatymo 8 straipsnis įtvirtina ne tik minėtą įmonės savininko teisę, bet ir įmonės vadovo, savininko (savininkų) pareigą, paaiškėjus, jog įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte (įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų), pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Kadangi nagrinėjamu atveju atsakovo UAB ,,Aravis“ atstovo, direktoriaus V. B., ir vieno iš įmonės savininkų, ieškovės K. S. M., nuomonės dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo nesutampa, teismas sprendžia, jog šiuo konkrečiu atveju, nežiūrinti į tai, kad įmonės akcininkė kartu yra ir įmonės kreditorė, būtina įvertinti, ar egzistuoja Įmonių bankroto įstatyme įtvirtinti bankroto bylos iškėlimo pagrindai ar ne.

7Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies nuostatas bankroto byla iškeliama, kai yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

8Įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Taigi, remiantis Įmonių bankroto nuostatomis, vertinant, ar įmonė yra nemoki, t. y. ar jai keltina bankroto byla, turi būti nustatyti pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) ir jos turimo turto vertė. Be to, sisteminė šiame įstatyme įtvirtintų normų analizė leidžia spręsti, kad įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų tikslų – ne tik ginti pavienių kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), bet ir atkurti nemokios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Dar daugiau, greitas ir koncentruotas likvidacinio tikslo vyravimas bankroto procese sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti, todėl bankroto procedūros turi būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-182/2009).

9Tam, kad teismas nuspręstų, ar įmonė yra (ne)moki, jis turi tinkamai atskleisti įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį, įvertinti kitus įmonės finansinės atskaitomybės duomenis. Tuo pačiu teismas gali vertinti ir kitus byloje esančius įrodymus, kurie gali būti svarbūs sprendžiant šį klausimą (kiti įmonės finansiniai, taip pat veiklos dokumentai, dokumentai, kurie patvirtina įmonės debitorinių skolų ir kreditorinių įsipareigojimų dydį ir pan.).

10Kaip matyti iš atsakovo pateikto 2011 m. sausio 5 d. balanso atsakovo turtas yra lygus

11227 863 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 665 868 Lt, tačiau per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai yra 82 796 Lt (b. l. 76). Kaip jau buvo minėta, remiantis Įmonių bankroto nuostatomis, vertinant, ar įmonė yra nemoki, t. y. ar jai keltina bankroto byla, turi būti nustatyti pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) ir jos turimo turto vertė. Iš atsakovo pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai yra 13 237,11 Lt, tuo tarpu įmonės turtas yra 227 863 Lt. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovo pradelsti įsiskolinimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, taigi ir konstatuoti, kad įmonė yra nemoki.

12Kita vertus, iš ieškovės pateiktų dokumentų (2006 m. lapkričio 22 d. paskolos sutarties (b. l. 14), 2006 m. lapkričio 24 d. UAB ,,Aravis“ rašto Nr. 83 ,,Dėl paskolos grąžinimo“ (b. l. 17), 2010 m. spalio 7 d. ieškinio kopijos (b. l. 19-21, 2010 m. lapkričio 2 d. atsiliepimo į ieškinį (b. l. 22-24)) matyti, kad atsakovo skola ieškovei pagal 2006 m. lapkričio 22 d. paskolos sutartį yra 450 000 Lt ir ši skola yra pradelsta. Tačiau, atsižvelgdamas į teismų formuojamą praktiką, kuomet nustatinėdamas atsakovo pradelstų įsipareigojimų ir į įmonės balanso įrašyto turto santykį, teismas privalo atsižvelgti ir į tai, ar kreditoriaus reikalavimas yra ginčijamas, ar ne (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-859/2009, 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1113/2009), teismas sprendžia, jog esant duomenims, kad dėl minėtos skolos dalies – 410 000 Lt skolos – ieškovė yra pareiškusi ieškinį Vilniaus apygardos teisme, teismas šios skolos neįskaičiuoja į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę, ir apie atsakovo finansinę padėtį sprendžia pagal kitus byloje esančius duomenis, kuriais remiantis, kaip jau buvo minėta, nėra pagrindo konstatuoti atsakovo nemokumo ir iškelti atsakovui bankroto bylą.

13Taip pat pažymėtina, kad nors įmonės kreditorių sąraše nurodyta, kad UAB „Aravis“ yra skolingas darbuotojams 1 721 Lt (b. l. 73), tačiau pagal teismų formuojamą praktiką, pagal kurią vien formalus skolos darbuotojams fakto nustatymas, neįvertinus kitų bylos duomenų, negali būti pakankamu pagrindu iškelti bankroto bylą (2009 m. gegužės 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-606/2009), teismas sprendžia, jog ir šiuo pagrindu atsakovui negali būti keliama bankroto bylą. Kitų pagrindų, t. y., kad atsakovas būtų viešai paskelbęs arba kitaip pranešęs kreditoriams, kad neketina vykdyti įsipareigojimų, byloje taip pat nenustatyta.

14Be to, teismas atkreipia ieškovės dėmesį, kad bankroto procesas pagal aukščiau nurodytą savo paskirtį nėra skirtas ginčams, kilusiems tarp bendrovės akcininkų spręsti.

15Kadangi teismas atsisako atsakovui iškelti bankroto bylą, teismas sprendžia, jog nėra ir pagrindo tenkinti ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovui taikymo, juolab, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 11 d. nutartimi ieškovės K. S. M. reikalavimų grąžinti 410 000 Lt negrąžintos paskolos pagal 2006 m. lapkričio 22 d. paskolos sutartį užtikrinimui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, t. y. atsakovui nuosavybės teise priklausančio kilnojamojo ir/ar nekilnojamojo turto, esančio pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, areštas.

16Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas (CPK 98 str.). Kadangi atsakovas teismui pateikė atstovavimo sutartį, PVM sąskaitas faktūras bei kasos pajamų orderius, patvirtinančius atsakovo turėtas išlaidas – 886, 50 Lt (b. l. 65-69), teismas šias išlaidas laiko pagrįstomis, todėl priteisia iš ieškovės.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi, Civilinio proceso kodekso 98 straipsniu, 144-145 straipsniais, 290 - 291 straipsniais,

Nutarė

18atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Aravis“ (į. k. 123940958, Laisvės pr. 125, Vilnius).

19Ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB ,,Aravis“ atmesti.

20Iš ieškovės K. S. M. (a/k ( - ) gyv. ( - )) atsakovo UAB ,,Aravis“ (į. k. 123940958, Laisvės pr. 125, Vilnius) naudai priteisti 886,5 Lt bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

21Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. ieškovė K. S. M. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą... 3. Atsakovas UAB ,,Aravis“ pateikė teismui atsiliepimą į pareiškimą, kuriuo... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atmetamas. ... 5. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK... 6. Ieškovė, būdama atsakovo UAB ,,Aravis“ kreditorė, kreipėsi į teismą,... 7. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 8. Įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų... 9. Tam, kad teismas nuspręstų, ar įmonė yra (ne)moki, jis turi tinkamai... 10. Kaip matyti iš atsakovo pateikto 2011 m. sausio 5 d. balanso atsakovo turtas... 11. 227 863 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 665 868 Lt, tačiau per... 12. Kita vertus, iš ieškovės pateiktų dokumentų (2006 m. lapkričio 22 d.... 13. Taip pat pažymėtina, kad nors įmonės kreditorių sąraše nurodyta, kad UAB... 14. Be to, teismas atkreipia ieškovės dėmesį, kad bankroto procesas pagal... 15. Kadangi teismas atsisako atsakovui iškelti bankroto bylą, teismas sprendžia,... 16. Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 18. atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Aravis“ (į. k.... 19. Ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB... 20. Iš ieškovės K. S. M. (a/k 21. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...