Byla e2-2004-985/2015
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos atsakovei UAB „Marijampolės autobusų parkas‘‘

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Ingrida Navickienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „AutocentrumA5“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos atsakovei UAB „Marijampolės autobusų parkas‘‘,

Nustatė

2Ieškovė UAB „AutocentrumA5“ kreipėsi į teismą, prašydama iki ieškinio teismui pareiškimo dienos taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki prevencinio ieškinio atsakovei UAB ,,Marijampolės autobusų parkas‘‘ pateikimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovei UAB ,,Marijampolės autobusų parkas‘‘ vykdyti 11870 kv.m. kiemo statinių – kiemo aikštelės, kurios unikalus Nr. ( - ), 36/100 dalyse, esančioje ( - ), kurios iki UAB ,,Marijampolės autobusų parkas‘‘ atlikto vienašališko 2012 m. balandžio 2 d. nuomos sutarties nutraukimo buvo išnuomotos UAB ,,AutocentrumA5‘‘ veiklai – automobilių eksponavimas, saugojimas, sandėliavimas, parkavimas, prekyba ir kita, su automobilių pardavimui susijusi veikla, analogišką veiklą.

3Ieškovė nurodo, kad su atsakove 2012 m. balandžio 2 d. sudarė nuomos sutartį (toliau – Sutartis), kuria šalys sulygo, kad atsakovė perduoda ieškovei nuomos teise naudotis 11870 kv.m kiemo statinių – kiemo aikštelės, kurios unikalus Nr. ( - ), 36/100 dalį, esančią ( - ),, o ieškovė šią nuomuojamą aikštelę priima, įsipareigoja mokėti Sutartyje nustatytą nuomos mokestį ir naudoja autotransporto eksponavimo tikslais. 2015 m. sausio 28 d. ieškovė gavo atsakovės raštišką pranešimą apie Sutarties nutraukimą, nurodant, kad ieškovė nesilaikė Sutarties 10.8 punkto, todėl padarė esminį Sutarties pažeidimą, vadovaujantis Sutarties 18 punktu, atsakovė informuoja ieškovę, kad Sutartį nuo 2015 m. vasario 1 d. nutraukia. Ieškovė nurodo, kad atsakovė nutraukė Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo – Sutartyje nustatyta tvarka ir dydžiais nuompinigių nesumokėjimo, tačiau mano, kad 791,59 EUR už 2015 m. sausio mėnesio nuomojamos aikštelės nuomą savalaikis nesumokėjimas, kuri sudaro vos 18 proc. viso nuomos mokesčio už 2015 m. sausio mėnesio nuomojamos aikštelės nuomą, vėlavimui trunkant mažiau nei mėnesį, negali būti laikomas pakankamu teisiniu ir faktiniu pagrindu – esminiu Sutarties pažeidimu, sudarančiu pagrindą taikyti išimtinį teisių gyvenimo būdą – vienašališką Sutarties nutraukimą; be to atsakovė galėjo pasinaudoti Sutarties 12 punktu ir tikslu apginti savo galimai pažeistas teises, tuo pačiu neproporcingai nepažeidžiant ieškovės teisių ir interesų, už laiku nesumokėtą nuomos mokesčio dalį pareikalauti iš ieškovės sumokėti delspinigius; joks papildomas terminas, kaip tai numatyta CK 6.217 str. 3 d., sumokėti likusią dalį, t.y. 791,59 EUR, atsakovės ieškovei nebuvo suteiktas, kas leidžia daryti išvadą, kad šiuo atveju jokio esminio Sutarties pažeidimo nebuvo, o atsakovės rėmimasis tokia aplinkybe vienašališkai nutraukiant Sutartį reiškia ne ką kitą, kaip bandymą įrodyti tariamą ar apsimestinį Sutarties nutraukimo pagrindą. Ieškovė nurodo, kad vėliau paaiškėjo, kad tikrasis sutarties nutraukimo tikslas - ieškovės verslo perėmimas, kadangi nutraukus su ieškove Sutartį ir persiviliojusi ieškovės darbuotoją E. E., kuris pas ieškovę vadybininku dirbo nuo 2012-02-10 iki 2015-02-01, ir dėl ilgamečio darbo pas ieškovę, yra įgijęs didelės patirties automobilių saugojimo, prekybos, sandėliavimo, parkavimo bei eksponavimo srityje, turėjo ir tebeturi visus ieškovės esamų ir buvusių klientų kontaktus, disponuoja kita ieškovės komercine paslaptimi, atsakovė pasinaudodama A. E., siekia perimti ieškovės klientus bei kartu su jais vykdyti ieškovės veiklai analogišką veiklą nuomojamoje aikštelėje. Vertinant nurodyta, ieškovė, siekdama uždrausti atsakovei atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo ieškovei grėsmę ateityje, ketina pateikti teismui prevencinį ieškinį. Prevenciniu ieškiniu ieškovė ketina prašyti teismo, kad teismas uždraustų atsakovei vykdyti (tęsti) nuomojamoje aikštelėje ieškovės veiklai analogišką veiklą, tokiu būdu uždraučiant atsakovei vykdyti nesąžiningą konkurenciją. Tokiu atveju teismui netaikius ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovė, kartu su buvusiu ieškovės darbuotoju ir klientais nuomojamoje aikštelėje vykdydama ieškovės veiklai analogišką veiklą, perims ieškovės verslą ir išstums ieškovę iš rinkos, kurioje ji veikia, tokiu būdu padarydama ieškovei nepataisomos žalos, o prevencinio ieškinio pareiškimas neteks prasmės, nes žala, teismui netaikius ieškovės prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, iki prevencinio ieškinio pareiškimo, jau bus padaryta.

4Ieškovė nurodo, kad tik sužinojusi apie tai, kad atsakovė ėmėsi realių veiksmų, tikslu nuomojamoje aikštelėje su ieškovės perimtais ir ateityje ketinamais perimti klientais vykdyti ieškovės veiklai analogišką veiklą, nedelsiant kreipėsi teisinės pagalbos, tačiau tinkamam procesinio dokumento – prevencinio ieškinio – parengimui, jo pagrindimui, įrodymų surinkimui reikia laiko, prevencinio ieškinio kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė negali pateikti.

5Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui padavimo dienos netenkintinas.

6CPK 147 str. 3 d. nustatyta, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu iki ieškinio teismui padavimo dienos. Šis prašymas turi būti pagrįstas įrodymais, patvirtinančiais grėsmę pareiškėjo interesams, ir nurodomos priežastys, dėl kurių ieškinys nebuvo paduotas iš karto.

7Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomu. Laikinosios apsaugos priemonės yra preliminari priemonė, kuria siekiama užtikrinti realų teismo sprendimo įvykdymą ieškinio tenkinimo atveju, jeigu esama prielaidų manyti, kad tokių priemonių nesiėmus, būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba taps iš viso nebegalimas.

8Spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas būsimo ieškinio pagrįstumo klausimo nesprendžia. Teismų praktikoje pripažįstama, jog preliminarus pareikštų reikalavimų ir pateiktų įrodymų įvertinimas reiškia, kad teismas iš ieškinio reikalavimo bei faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio sprendžia, ar jis nėra akivaizdžiai netenkintinas, tačiau netiria ir nevertina šio procesinio dokumento faktinių ir teisinių argumentų, juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011, 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2010/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-851/2014). Laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo jam galbūt nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-839/2009; 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-874/2012).

9Ieškovė teismui pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo dienos, kuriame nurodo, kad ketina pareikšti prevencinį ieškinį ir prašyti teismo uždrausti atsakovei vykdyti (tęsti) nuomojamoje aikštelėje ieškovės veiklai analogišką veiklą, tokiu būdu uždraudžiant atsakovei vykdyti (tęsti) nesąžiningą konkurenciją, todėl nepritaikius ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, o būtent neuždraudus atsakovei vykdyti 11870 kv.m. kiemo statinių – kiemo aikštelės, kurios unikalus Nr. ( - ), 36/100 dalyse, esančioje ( - ),, kurios iki UAB ,,Marijampolės autobusų parkas‘‘ atlikto vienašališko 2012 m. balandžio 2 d. nuomos sutarties nutraukimo buvo išnuomotos UAB ,,AutocentrumA5‘‘ veiklai – automobilių eksponavimas, saugojimas, sandėliavimas, parkavimas, prekyba ir kita, su automobilių pardavimui susijusi veikla, analogiškos veiklos, prevencinio ieškinio pareiškimas neteks prasmės.

10Kaip matyti iš teismui ieškovės pateikto prašymo turinio, ieškovė nurodo, kad ji 2015 m. sausio 28 d. gavo atsakovės raštišką pranešimą apie Sutarties nutraukimą, nurodant, kad ieškovė nesilaikė Sutarties 10.8 punkto, todėl padarė esminį Sutarties pažeidimą, vadovaujantis Sutarties 18 punktu, atsakovė informuoja ieškovę, kad Sutartį nuo 2015 m. vasario 1 d. nutraukia. Ieškovės nurodyta aplinkybė ir prie prašymo pridėtas 2015 m. sausio 27 d. pranešimas apie nuomos sutarties nutraukimą patvirtinta, kad tarp šalių 2012 m. balandžio 2 d. sudaryta nuomos sutartis nuo 2015 m. vasario 1 d. yra nutraukta. Prašyme ieškovė nurodo, kad atsakovė Sutartį nutraukė neteisėtai, tačiau teismas pažymi, kad kol Sutarties nutraukimas nėra pripažintas neteisėtu, nuomos santykiai yra pasibaigę, todėl ieškovės ketinamam pareikšti reikalavimui uždrausti atsakovei vykdyti (tęsti) ieškovės nuomojamoje aikštelėje analogišką veiklą, esant pasibaigusiems nuomos santykiams, prašomos taikytini laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios su būsimo galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimu ir prieštarauja CPK 145 str. d. įtvirtintam ekonomiškumo principui. Be to ieškovės prašymo argumentai, kad atsakovė nutraukusi su ieškove Sutartį ir persiviliojusi ieškovės darbuotoją E. E., kuris pas ieškovę vadybininku dirbo nuo 2012-02-10 iki 2015-02-01, ir dėl ilgamečio darbo pas ieškovę, yra įgijęs didelės patirties automobilių saugojimo, prekybos, sandėliavimo, parkavimo bei eksponavimo srityje, turėjo ir tebeturi visus ieškovės esamų ir buvusių klientų kontaktus, disponuoja kita ieškovės komercine paslaptimi, atsakovė pasinaudodama A. E., siekia perimti ieškovės klientus bei kartu su jais vykdyti ieškovės veiklai analogišką veiklą nuomojamoje aikštelėje, tokiu būdu siekdama išstumti ieškovę iš rinkos ir padaryti nepataisomą žalą, todėl ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas bus neįmanomas arba apsunkintas, atmetami kaip nepagrįsti. Ieškovė nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių minėtus argumentus, o prašymą šioje dalyje ieškovė grindžia tik prielaidomis, kuriomis teismas remtis negali (CPK 12, 178 str.).

11Pažymėtina, kad prevenciniu ieškiniu laikomas ieškinys, kuriuo siekiama uždrausti atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo grėsmę ateityje (CK 6.255 straipsnio 1 dalis). Prevencinį ieškinį gali pareikšti asmuo, kuriam gresia žala. Jis turi įrodyti, kad atsakovo veikla kelia realų pavojų ir yra reali žalos tikimybė. Reiškiant prevencinį ieškinį žala gali būti jau padaryta, gali būti dar nepadaryta, bet turi būti ieškovo įrodoma potenciali žalos atsiradimo grėsmė ateityje, atsakovo veiksmų neteisėtumas ir siekiama žalos grėsmę pašalinti. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad prevencinio ieškinio, kaip civilinės atsakomybės instituto, tenkinimo sąlyga – neteisėti veiksmai – suprantami kaip teisinę pareigą pažeidžiantys veiksmai, kurių pasekmė būtų žalos ateityje padarymas. Žala ar nuostoliai šiuo atveju turi būti suprantami kaip būsimų neteisėtų veiksmų potenciali pasekmė. Sandorių, kurie nepakankamai naudingi juridiniam asmeniui, jeigu jie nėra akivaizdžiai žalingi, sudarymas ar jų nutraukimas ekonomiškai nepalankiomis ar mažiau naudingomis sąlygomis nereiškia neteisėtų veiksmų, nes sandorių sudarymas, prievolių prisiėmimas ir vykdymas, sutarčių nutraukimas, taikos sutarčių sudarymas savaime yra teisėti veiksmai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-73/2008). Nagrinėjamu atveju ieškovės ketinamas reikšti reikalavimas uždrausti atsakovei vykdyti ieškovės analogišką veiklą 11870 kv.m. kiemo statinių – kiemo aikštelės, kurios unikalus Nr. ( - ),, 36/100 dalyse, esančioje ( - ), teritorijoje, kildinamas iš galimai neteisėto nuomos sutarties nutraukimo, tačiau kaip yra nurodęs kasacinis teismas cituojamoje nutartyje prevenciniu ieškiniu negali būti reikalaujama nutraukti savaime teisėtus veiksmus, nes prevencinio ieškinio tenkinimo viena iš sąlygų – realus pavojus daryti žalą.

12Be to prevencinio ieškinio tikslas yra kelio dar nesančiai, bet potencialiai žalai užkirtimas. Iš ieškinio aplinkybių galima būtų suprasti, kad ieškovė laiko, jog jos, kaip nuomininkės teisės jau yra pažeistos, vienašališkai nutraukiant 2012 m. balandžio 2 d. nuomos sutartį. Tokiu atveju jos gali būti ginamos kitais civilinių teisių gynimo būdais, pareiškiant ieškinį dėl pripažinimo (CK 1.138 str.), o uždraudimas atlikti tam tikrus veiksmus gali būti taikomas kaip laikinoji apsaugos priemonė, jeigu tai būtina būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 144-145 str.).

13Atsižvelgiant į nurodytus motyvus, ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių iki ieškinio padavimo teismui dienos netenkinamas.

14Teismas, vadovaudamasis CPK 144 str., 290 str., 291 str.,

Nutarė

15Ieškovės UAB „AutocentrumA5“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos netenkinti.

16Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai