Byla e2-174-943/2020
Dėl draudimo atlikti veiksmus

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 24 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje pagal ieškovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių plentas“ prevencinį ieškinį atsakovams akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ ir Luminor Bank AS, veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, dėl draudimo atlikti veiksmus,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Šiaulių plentas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei akcinei bendrovei (toliau – AB) „Lietuvos geležinkeliai“ bei atsakovui Luminor Bank AS veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių (toliau – ir Luminor Bank AS), prašydama uždrausti atsakovui Luminor Bank AS išmokėti atsakovei AB „Lietuvos geležinkeliai“ 1 157 718,18 Eur sumą pagal 2018 m. gruodžio 6 d. garantiją Nr. BG110208/88, t. y. tiek, kiek šia garantija yra nedengiama ieškovės restruktūrizuojamos UAB „Šiaulių plentas“ neištaisytų defektų pašalinimo kaina ir priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

62.

7Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos uždrausti atsakovui Luminor Bank AS išmokėti 1 157 718,18 Eur sumą pagal 2018 m. gruodžio 6 d. garantiją Nr. BG110208/88.

83.

9Ieškovė nurodė, kad reiškiamas reikalavimas yra pagrįstas, be to, nesiėmus šioje byloje laikinųjų apsaugos priemonių, egzistuoja reali grėsmė, jog teismo sprendimo ateityje gali būti neįmanoma įvykdyti. Ieškovės vertinimu, nurodytas ieškinio teisinis ir faktinis pagrindas bei numatomi ateityje įvyksiantys imperatyvių Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatų, kreditorių ir viešojo intereso pažeidimai pakankamai pagrindžia tikimybę, kad ieškinys yra preliminariai pagrįstas ir galėtų būti priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas. Priešingu atveju būtų suteiktas prioritetas vienam nesąžiningam kreditoriui, o kitų kreditorių interesai ignoruojami. Be kita ko, egzistuoja reali grėsmė, kad teismo sprendimo ateityje gali būti neįmanoma įvykdyti, t. y. jeigu nebūtų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir atsakovui Luminor Bank AS nebūtų uždrausta sumokėti pagal atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ reikalavimą, tokiu atveju pinigai būtų sumokėti ir žala būtų padaryta.

104.

11Ieškovė pažymėjo, kad atsakovo Luminor Bank AS išduota banko garantija Nr. BG110208/88 yra besąlyginė garantija, o tai reiškia, kad atsakovas Luminor Bank AS neturi teisės neišmokėti pinigų, jeigu yra pateiktas kreditoriaus reikalavimas. Minėtos garantijos trečioje pastraipoje yra nustatyta, kad atsakovas Luminor Bank AS įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų sumokėti garantijoje nurodytą sumą, gavus pirmą pareikalavimą. Atsakovas Luminor Bank AS šio įsipareigojimo įvykdymą patvirtino 2019 m. spalio 15 d. rašte ieškovei, kuriame nurodė, kad pagal gautą reikalavimą Luminor Bank AS 2019 m. spalio 25 d. sumokės AB „Lietuvos geležinkeliai“ 1 247 718,18 Eur sumą. Ieškovės nuomone, jeigu iki 2019 m. spalio 25 d. nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, tai atsakovas Luminor Bank AS privalės sumokėti atsakovei AB „Lietuvos geležinkeliai“ nesąžiningai pareikalautą 1 247 718,18 Eur sumą; jei atsakovo Luminor Bank AS veiksmai teismo nutartimi nebūtų sustabdyti, tai būtų sukelta ieškovei restruktūrizuojamai UAB „Šiaulių plentas“ žala, kuri nebegalėtų būti ištaisoma; dėl šios priežasties, tolimesnis civilinės bylos nagrinėjimas ir ieškovės bei jos kreditorių teisių gynyba nebetektų prasmės, o ieškovės teisėti interesai nebūtų apginti net ir esant palankiam teismo sprendimui; jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, tada atsakovei AB „Lietuvos geležinkeliai“ būtų išmokėtos sumos, kurių ieškovė niekada nebesusigrąžintų.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

145.

15Šiaulių apygardos teismas 2019 m. spalio 24 d. nutartimi tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

166.

17Teismas pažymėjo, kad Šiaulių apygardos teismas 2019 m. spalio 24 d. nutartimi nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti: iki 2019 m. lapkričio 6 d. patikslinti ieškinio dalyką, suformuluojant ieškinio reikalavimą atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ atžvilgiu, todėl klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo Luminor Bank AS atžvilgiu sprendžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 147 straipsnio 4 dalimi, mutatis mutandis (su tam tikrais pakeitimais) taikant CPK 147 straipsnio 3 dalies nuostatas.

187.

19Teismas konstatavo, kad ieškinyje išdėstytos faktinės aplinkybės ir pateikti teisiniai argumentai sudaro pagrindą teigti, kad prevenciniu ieškiniu reiškiamas reikalavimas dėl uždraudimo atlikti veiksmus, keliančius grėsmę žalai atsirasti preliminariai pagrįstas.

208.

21Teismas padarė išvadą, kad ieškovės prašymu pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis būtų išsaugoma bylos šalių interesų pusiausvyra, kol nėra iki galo išspręsti tarp šalių kilę ginčai. Kitoks aiškinimas galėtų neatitikti laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiamų tikslų, t. y. užtikrinti ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo tinkamą įvykdymą. Atsižvelgiant į prevencinio ieškinio esmę, kuriuo siekiama uždrausti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo grėsmę ateityje, pirmosios instancijos teismas laikė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas tikslingas, siekiant ateityje išvengti galimai atsirasiančių nuostolių, taikytinos laikinosios apsaugos priemonės yra adekvačios ir proporcingos susidariusioje situacijoje, todėl teismas sprendė, kad šiuo atveju yra pagrindas taikyti ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, nes jų netaikius, tikėtinai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas galėtų būti apsunkintas arba tapti neįmanomas.

22III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

239.

24Atskirajame skunde apeliantė AB „Lietuvos geležinkeliai“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 24 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

259.1.

26Teismas nepagrįstai vertino, kad ieškinys yra prima facie pagrįstas. Ieškovė pareiškė prevencinį ieškinį, tačiau nesuformulavo prevenciniam ieškiniui keliamų reikalavimų. Ieškovė nenurodo, kodėl išmokos mokėjimas yra neteisėtas veiksmas, nors prevenciniu ieškiniu negali būti reikalaujama nutraukti savaime teisėtus veiksmus.

279.2.

28Teismas, nustatęs, kad ieškinys turi trūkumų, negalėjo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, kadangi prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių turi būti sprendžiamas tik išsprendus ieškinio priėmimo klausimą.

299.3.

30Teismas nepagrįstai vertino, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių galimas teismo sprendimo vykdymas taps apsunkintu arba neįmanomu bei netinkamai vertino ieškovės prašytų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumą. Teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės sutampa su ieškinio reikalavimu ir nors kartais tokie atvejai galimi, tačiau tokia galimybė turi būti išimtinė. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad išmokėjus garantiją ir atsakovui Luminor Bank AS nukreipus reikalavimą į ieškovę, jai grėstų bankrotas, kadangi ieškovė turi 55 610 333 Eur turto, o pradelsti įsipareigojimai sudaro tik 15 proc. viso turto vertės. Ieškovės įsipareigojimai atsakovui Luminor Bank AS pagal garantiją sudaro 10 415 797 Eur (15 proc. turto), todėl reikalavimas yra santykinai nedidelis. Be to, ieškovė nepateikė įrodymų, kad ketintų dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, be kita ko, restruktūrizuojamą juridinį asmenį organizatoriai gali pašalinti iš viešojo pirkimo procedūrų. Taip pat būtina pridurti, kad atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ yra valstybės įmonė, kuri 2019 metais turėjo 243 mln. pelną, todėl atsakovė nepatirtų jokių sunkumų sugrąžinti atsakovui Luminor Bank AS išmoką, kurią jis jai išmokėtų, tad nėra jokios grėsmės būsimo sprendimo įgyvendinimui.

3110.

32Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė restruktūrizuojama UAB „Šiaulių plentas“ teismo prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

3310.1.

34Be išsamaus bylos nagrinėjimo, įrodymų tyrimo nėra galimybės daryti prielaidą, kad ieškinys yra aiškiai nepagrįstas. Ieškovė nurodė ieškinio pagrindą, aiškiai suformulavo ieškinio dalyką (prašymą), pateikė bylai reikšmingas faktines aplinkybes bei šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus, argumentuotai įrodinėja ieškinio dalyko pagrįstumą bei nurodo teisės normas, kuriomis remiasi. Konkretūs neteisėti atsakovų veiksmai bus įrodinėjami bylos nagrinėjimo metu, tiriant įstatymuose nustatytais pareigas, todėl nėra jokio pagrindo laikyti, kad ieškinys nėra net preliminariai pagrįstas.

3510.2.

36Nustatyti ieškinio trūkumai – suformuluoti reikalavimą atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ atžvilgiu – neturėjo jokios įtakos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Prevencinio reikalavimo tikslas yra sustabdyti atsakovo Luminor Bank AS veiksmą, kuris gali sukelti žalą ieškovei. Be to, ieškovė ieškinio trūkumus pašalino, patikslino ieškinį, kurį teismas jau priėmė ir išsiuntė atsakovams. Patikslintame ieškinyje yra reikalavimas atsakovei AB „Lietuvos geležinkeliai“ – „2019-10-11 AB „Lietuvos geležinkeliai“ reikalavimą Luminor Bank AS Lietuvos filialui dėl išmokos pagal 2018-12-06 garantiją Nr. BG110208/88 pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu“.

3710.3.

38Atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ nenurodo nei vieno teiginio, kodėl, jos vertinimu, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos, neatitinkančios ekonomiškumo ar teisingumo principų. Vien trūkumų vertės ir prašomos išmokėti sumos neproporcingumas parodo, kad laikinosios apsaugos priemonės yra pagrįstos. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovės darbų trūkumų šalinimo vertė yra tik 90 tūkst. Eur, o atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ prašo atsakovo Luminor Bank AS sumokėti 1 247 718,18 Eur sumą. Taigi, atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ prašo papildomos 1 157 718,18 Eur sumos, kuri nėra susijusi nei su darbų trūkumais, nei su skolomis. Išmokėjus garantiją, ieškovės įsipareigojimai dar labiau išaugs bei atsilieps visų bendrovės kreditorių reikalavimų tenkinimui.

39Teismas

konstatuoja:

40IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4111.

42Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pagrįstumo ir teisėtumo. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

43Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio trūkumų pašalinimo

4412.

45Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nors buvo nustatyti ieškinio trūkumai, todėl pažeidė CPK 147 straipsnio 1 dalyje nustatytą normą.

4613.

47Sutiktina su apeliantės teiginiu, kad CPK 147 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, kai prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodytas pareikštame ieškinyje, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas tik išsprendus ieškinio, kuriame jas prašoma taikyti, priėmimo klausimą, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad to paties CPK 147 straipsnis 4 dalis numato, kad tuo atveju, kai ieškinys, kuriame prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, neatitinka procesinio dokumento turiniui ir formai keliamų reikalavimų, tačiau ieškovas sumokėjo ne mažiau kaip pusę CPK 80 straipsnyje numatyto žyminio mokesčio, teismas nustato terminą ieškinio trūkumams pašalinti ir nedelsdamas apie tai praneša ieškovui. Jeigu ieškovas, gavęs teismo nutartį dėl ieškinio trūkumų šalinimo, prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones net ir esant ieškinio trūkumams, teismas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendžia mutatis mutandis taikydamas CPK 147 straipsnio 3 dalies nuostatas.

4814.

49Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad tiek ieškinio priėmimo klausimas, tiek prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo sprendžiami 2019 m. spalio 24 d. Pažymėtina, kad ieškovės 2019 m. spalio 22 d. pateiktame ieškinyje yra nurodytas prašymas, jog tuo atveju, jeigu teismas atsisakytų priimti ieškinį ir nustatytų terminą ieškinio trūkumams pašalinti, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas būtų sprendžiamas taikant CPK 147 straipsnio 3 dalį. Taigi, nors šiuo atveju pakartotinis ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebuvo pareikštas po Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 24 d. nutarties, kuria nustatyti ieškinio trūkumai, įteikimo, o buvo iš karto suformuluotas pareikštame ieškinyje, negalima vienareikšmiškai teigti, kad ieškovė tokio prašymo išvis nepateikė, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo net ir nustatęs ieškinio trūkumus. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, priešingas aiškinimas lemtų itin formalų CPK 147 straipsnio 3 dalies taikymą.

50Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų

5115.

52CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taigi, įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra pagrindo. Ginčijama nutartimi teismas pripažino egzistuojant abi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas.

53Dėl ieškinio tikėtino pagrįstumo

5416.

55Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad ieškovės ieškinys yra preliminariai nepagrįstas. Apeliantės nuomone, teismas neatliko arba paviršutiniškai atliko ieškinio preliminaraus pagrįstumo vertinimą.

5617.

57Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl tikėtino ieškinio pagrįstumo, pažymi, kad į klausimą, ar ieškovo materialinis teisinis reikalavimas yra tenkintinas, atsakoma tik ištyrus įrodymus, nustačius bylai teisiškai reikšmingas aplinkybes ir jas teisiškai kvalifikavus, t. y. išnagrinėjus bylą iš esmės. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, atliekamas tik preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas, kuris nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą.

5818.

59Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad ieškinio dalykas – tai materialinis teisinis reikalavimas, ieškovo pasirinktas pažeistų ar ginčijamų teisių gynimo būdas. Ieškovas turi teisę ir pareigą pasirinkti bei tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką, t. y. suformuluoti jį taip, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą, nes būtent tinkamas ieškinio dalyko suformulavimas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir ieškovo pasirinktu būdu apginti pažeistas teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-187/2014, 2015 m. balandžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-231-695/2015).

6019.

61Prevencinis ieškinys yra vienas iš civilinių teisių gynimo būdų, kurio tikslas – užkirsti kelią potencialiai žalai, o jo dalykas – uždrausti atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, kurie gali padaryti žalos. Viena iš prevencinio ieškinio pateikimo sąlygų yra ta, kad egzistuoja realus pavojus, jog ateityje teises pažeidžiantys veiksmai gali būti atlikti ar padaryta žala, arba ateityje bus tęsiami teises pažeidžiantys veiksmai ar žalos darymas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.255 straipsnio 1 dalis). Prevenciniu ieškiniu negali būti reikalaujama nutraukti savaime teisėtus veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-73/2008; 2019 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-322-916/2019). Taigi, ieškovas turi įrodyti, kad veiksmai, kuriuos atlieka atsakovas, yra neteisėti, tačiau kol kas nesukėlė jokių pasekmių.

6220.

63Nagrinėjamu atveju ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį po laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patikslino, prašydama 2019 m. spalio 11 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ reikalavimą Luminor Bank AS dėl išmokos pagal 2018 m. gruodžio 6 d. garantiją Nr. BG110208/88 pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu, ir uždrausti atsakovui Luminor Bank AS išmokėti 1 157 718,18 Eur sumą pagal 2018 m. gruodžio 6 d. garantiją Nr. BG110208/88, t. y. tiek, kiek šia garantija yra nedengiama restruktūrizuojamos UAB „Šiaulių plentas“ neištaisytų defektų pašalinimo kaina. Taigi, akivaizdu, kad ieškiniu siekiamas tikslas, nepriklausomai nuo to, kad ieškovė deklaruoja siekį išvengti galimos žalos restruktūrizuojamai bendrovei (ieškovei) – sustabdyti atsakovo Luminor Bank AS prievolių vykdymą, kylantį iš teisėtos ir galiojančios 2018 m. gruodžio 6 d. garantijos Nr. BG110208/88, t. y. uždrausti atlikti savaime teisėtus veiksmus. Pagal tokį tikslą ieškiniu nėra siekiama apginti pažeistą materialinę teisę ar užkirsti kelią tokiam pažeidimui ateityje. Procesinio pobūdžio priemonių taikymas nėra civilinių teisių gynimo būdas, nepriklausomai nuo to, kad toks reikalavimas yra formuluojamas kaip prevencinis ieškinys. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, toks ieškinys negali būti vertinamas kaip preliminariai pagrįstas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kontekste.

6421.

65Taip pat pridurtina, kad teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tada, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir (ar) yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2016 m. vasario 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-312-407/2016; 2017 m. sausio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-74-943/2017; 2019 m. rugpjūčio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1106-790/2019).

6622.

67Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2020 m. kovo 2 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-273-883/2020 buvo atmestas ieškovės ieškinys. Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme nesant naujų įrodymų, kurie nebuvo įvertinti pirmosios instancijos teisme sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės, ir susiklosčius tokiai teisinei situacijai, jog byla iš esmės pirmosios instancijos teisme jau išnagrinėta ir ieškinys atmestas, darytina išvada, kad viena iš būtinų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų – tikėtinas ieškinio (prašymo) pagrįstumas – neegzistuoja. Nors minėtas Šiaulių apygardos teismo 2020 m. kovo 2 d. sprendimas nėra įsiteisėjęs, tačiau tai nepaneigia abejonių dėl galbūt ieškovei palankaus įsiteisėjusio teismo sprendimo priėmimo šioje byloje, o tai – pakankamas pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių netaikyti.

6823.

69Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, darytina išvada, jog ieškovės ieškinys nėra laikytinas prima facie pagrįstu, t. y. nenustatyta viena iš būtinų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų (CPK 144 straipsnis). Kaip minėta, nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra pagrindo, todėl nustačius, kad nagrinėjamu atveju ieškinys yra preliminariai nepagrįstas, dėl kitos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, apeliacinės instancijos teismas, kaip dėl teisiškai nereikšmingos, nepasisako.

70Dėl procesinės bylos baigties

7124.

72Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino sprendžiamo klausimo aplinkybes ir taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, naikinama, o prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

73Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

74Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 24 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių plentas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB)... 6. 2.... 7. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 8. 3.... 9. Ieškovė nurodė, kad reiškiamas reikalavimas yra pagrįstas, be to,... 10. 4.... 11. Ieškovė pažymėjo, kad atsakovo Luminor Bank AS išduota banko garantija Nr.... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 5.... 15. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. spalio 24 d. nutartimi tenkino ieškovės... 16. 6.... 17. Teismas pažymėjo, kad Šiaulių apygardos teismas 2019 m. spalio 24 d.... 18. 7.... 19. Teismas konstatavo, kad ieškinyje išdėstytos faktinės aplinkybės ir... 20. 8.... 21. Teismas padarė išvadą, kad ieškovės prašymu pritaikytomis laikinosiomis... 22. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. 9.... 24. Atskirajame skunde apeliantė AB „Lietuvos geležinkeliai“ prašo... 25. 9.1.... 26. Teismas nepagrįstai vertino, kad ieškinys yra prima facie pagrįstas.... 27. 9.2.... 28. Teismas, nustatęs, kad ieškinys turi trūkumų, negalėjo taikyti laikinųjų... 29. 9.3.... 30. Teismas nepagrįstai vertino, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių... 31. 10.... 32. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė restruktūrizuojama UAB... 33. 10.1.... 34. Be išsamaus bylos nagrinėjimo, įrodymų tyrimo nėra galimybės daryti... 35. 10.2.... 36. Nustatyti ieškinio trūkumai – suformuluoti reikalavimą atsakovės AB... 37. 10.3.... 38. Atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ nenurodo nei vieno teiginio, kodėl,... 39. Teismas... 40. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 41. 11.... 42. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo... 43. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio trūkumų... 44. 12.... 45. Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė... 46. 13.... 47. Sutiktina su apeliantės teiginiu, kad CPK 147 straipsnio 1 dalyje nustatyta,... 48. 14.... 49. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad tiek ieškinio priėmimo klausimas, tiek... 50. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų... 51. 15.... 52. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 53. Dėl ieškinio tikėtino pagrįstumo... 54. 16.... 55. Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad ieškovės ieškinys yra... 56. 17.... 57. Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl tikėtino ieškinio... 58. 18.... 59. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad ieškinio dalykas – tai... 60. 19.... 61. Prevencinis ieškinys yra vienas iš civilinių teisių gynimo būdų, kurio... 62. 20.... 63. Nagrinėjamu atveju ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį po... 64. 21.... 65. Taip pat pridurtina, kad teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog pagrįstos... 66. 22.... 67. Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu Lietuvos teismų... 68. 23.... 69. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, darytina... 70. Dėl procesinės bylos baigties... 71. 24.... 72. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 73. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 74. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 24 d. nutartį panaikinti ir...